35 Yaşından Önce Yumurta Dondurmak Avantaj Sağlıyor

içerik

Yumurtalık Dondurma İşlemi Hakkında En Çok Merak Edilen 9 Bilgi

35 Yaşından Önce Yumurta Dondurmak Avantaj Sağlıyor

İş yaşamında daha fazla yer alan ve kariyerlerine odaklanan kadınların istedikleri yaşta anne olabilmeleri gelişen teknolojiler sayesinde artık daha kolay hale geliyor.

ABD gibi ülkelerde oldukça yaygın olan yumurta dondurma kadınların tercih ettiği bir yöntem. Hatta gibi büyük şirketler de kurumlarında çalışan kadınlara yumurtalık dondurma yardımı bile sağlıyor.

İşte bu yöntem hakkında en çok merak edilen 9 şey…

1. Yumurta dondurma nedir?

Yumurta (oosit) dondurma, kadının yumurtalıklarından elde edilen olgun yumurtaların, ilerleyen yıllarda çocuk sahibi olmak istendiğinde kullanılmak üzere özel yöntemlerle dondurulup saklanması işlemidir.

Kanser tedavisi görecek olan kadınlar, erken menopoz riski olan kadınlar, yumurtalıklarında işleyişi etkileyen hormon seviyelerinde bozulma olan kadınlar ve yumurtalık rezervlerini etkileyebilecek operasyonlar olması gereken kadınların operasyondan önce de bu işlemi uygulayabilirler.

3. Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır?

Kadın Hastalıkları – Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ali Öner Erdoğdu, işlemin nasıl yapıldığını detaylı olarak anlatıyor: “Önceki yıllarda kullanılan slow freezing uygulamasının yerini vitrifikasyon alması ile birlikte daha güvenilir ve özgür bir şekilde saklama şansı verdi.

Öncelikle, kadınların hormonal ilaçlar ile uyarılmış yumurtalıklarından vajinal ultrasonografi ve OPU (oocyte pick up= egg retrieval = yumurta toplama ) iğnesi yardımıyla yumurtaların toplanması gerekmektedir.

Toplanan yumurtalar özel hazırlanmış solüsyonlar ile belli süreler boyunca muamele edilir ve hastaya özel olarak hazırlanmış taşıyıcılarda -196 derecedeki sıvı azotu içeren tanklarda uzun süre muhafaza edilir.”

Vitrifikasyon işlemi temelde çok hızlı bir şekilde dondurma prensibine dayanıyor ve dondurma sırasında yumurtalara zarar verebilecek buz kristallerinin oluşmasını da engelliyor.

4. Yumurta dondurma işleminde başarı oranı nasıl?

Uygun şartlar altında gerçekleştirilen bir yumurta dondurma işlemi sonrası elde edilen canlılık oranların yaklaşık %90’lar civarında olduğunu ifade eden Dr. Necati Fındıklı; geliştirilme aşamasındaki protokollerle birlikte bu oranın %100’e yaklaştığını belirtiyor.

Tüp bebek merkezlerinde yapılmaktadır ancak yumurta dondurma yapılacak merkezin dondurma ve çözdürme işlemlerinde tecrübeli olup olmadığına dikkat edilmedir.

Genç yaşlarında yumurtalarını donduran kadınlar, kendilerini anne olmaya hazır hissettiklerinde diledikleri yaşta gebe kalma olanağına sahip olmaktadır. Bu konuda kadında herhangi bir yaş sınırlaması olmamaktadır.

Dilerse 50-60 yaşında bile kadınlar bebek sahibi olabilirler.

6. Yumurta dondurma işlemi hangi yaşlarda yapılmalıdır?

Uzmanlar yumurta dondurma işleminin her zaman yapılabileceğini belirtirler. Ancak bunun için en uygun yaşların 35 yaşından önce olduğunu da vurgularlar.

Çünkü bu yaşlara kadar yumurta hücreleri sağlıklı ve istenen kalitede olmaktadır. Bu yaşlardan sonra elde edilen yumurtalar, sağlıklı bir gebelik elde edilmesi için yeterli gelmemektedir.

Fakat bazen zorunluluktan dolayı bu yaşlardan sonra da yumurta dondurma işlemi yapılabilir.

7. Yumurta dondurma işleminden sonra yumurtalar ne kadar süre bekletilebilir?

Dondurulmuş olan yumurtalar için belirli bir bekleme süresi bulunmamaktadır. Yumurtalar ihtiyaç olduğu zamanda çözdürülerek gebelik elde edilmesi için kullanılabilir. Hatta dondurma işlemi sırasında gruplar halinde işlem yapılarak, farklı zamanlarda gebelik elde edilmesi için kullanılabilir.

8. Yumurta dondurma işleminin başarısız olmasına neden olacak faktörler nelerdir?

Bu uygulamanın başarılı olmasını sağlayacak en önemli etken, çözülmek üzere dondurulan yumurtaların canlılığını yitirmesidir. Yumurta hücresi insan vücudundaki en büyük hücredir. Yapısında fazla miktarda su bulunmaktadır.

Dondurma sırasında yumurtanın içindeki suyun buz kristallerine dönüşmesi, yumurtanın zarar görmesine neden olmaktadır. Bu yumurtalar çözdürüldükten sonra döllenme şansı kalmamaktadır. Ancak bu olumsuz etki yumurta dondurma işleminde kullanılmaya başlayan vitrifikasyon yöntemiyle aşılmıştır.

Ayrıca döllenme sırasında uygulanan teknikler de bu başarıya katkı sağlamaktadır.

Yumurta dondurma işlemi kadınlarda yumurtalık yumurta rezervi olduğu her yaşta uygulanabilen bir yöntemdir. Bu uygulamanın her geçen daha fazla rağbet görmesi ve ihtiyaç duyanların artması nedeniyle, teknolojik çalışmalar yapılarak geliştirilmesine çalışılmaktadır.

Dondurma işleminin vitrifikasyon yöntemiyle yapılmaya başlanmasının ardından, başarı oranları giderek yükselmeye başlamıştır. Bu sayede yumurtalardaki canlılık oranı artmıştır. Yumurtaların mikro enjeksiyon yöntemiyle spermlerle buluşturulması da başarıya katkı yapan uygulamalar içine girmiştir.

Günümüzde yumurta toplama işleminin başarı oranları, tüp bebek tedavisinde elde edilen başarı oranlarıyla aynı seviyeye gelmiştir. Elde edilen başarı oranları % 35-50 arasında değişmektedir.

Kaynak:1,2,3,

Источник: https://listelist.com/yumurtalik-dondurma/

Yumurta dondurma nedir? Yumurta dondurarak nasıl çocuk sahibi..

35 Yaşından Önce Yumurta Dondurmak Avantaj Sağlıyor

Yumurta dondurma işlemi, kadın yumurtalıklarından ultrasonografi yardımıyla toplanan yumurta ya da kadın üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında “kriyoprotektan” adı verilen koruyucu maddelerle etkileşiminin ardından yavaş ya da hızlı dondurma işlemine tabi tutularak -196 derecede saklanması sürecini ifade etmektedir. 24 Ekim 2014 üreme tıbbi yönetmeliğine göre; kanser tedavisi, çikolata kisti ve kanser cerrahisi gibi operasyonlar öncesinde ya da yumurta rezervinin azaldığı 3 uzman doktor tarafından sağlık kurulu raporu ile onaylanmış kadınlar yumurta dondurma işlemini gerçekleştirebilir.

2. Neden kanser hastalarına öneriliyor?

Kanser tedavisinde uygulanan kemoterapi ve radyoterapi, üreme fonksiyonlarının kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle yumurta dondurma işlemleri kanserli kadınların da bebek sahibi olabilme şansını koruyabilmektedir.

Özellikle genç yaşta kanser ile karşı karşıya kalan kadınların kanser tedavisinden önce uygulanan yöntemlerle üretkenlikleri korunabilmektedir.

Bunun dışında yakın gelecekte bebek sahibi olma gibi bir planı olmayan ama ilerleyen yaşı nedeniyle üretkenliğini kaybetme riski olan kadınlar da yaşları ilerlemeden ve yumurtalıkları tükenmeden, ileride çocuk sahibi potansiyellerini devam ettirebilme adına bu işlemi yaptırabilirler.

3. İşlem için uygun görülen yaş aralığı nedir?

Kişinin ailesinde erken yaşta menopoz, yumurta rezervinin azalması gibi bir durum varsa ya da yumurta rezervinin azalmasına yol açabilecek bir hastalık durumu varsa kişinin yaşı ne olursa olsun muayene ile değerlendirilmelidir.

Uygun görülürse değerlendirme sonrası yumurta dondurma işlemi yapılabilmektedir. Kişide bu tür riskler yoksa 35 yaş sonrası rutin muayenelerle yumurtalıkları değerlendirilir ve bu değerlendirmelere göre yumurta işlemi düşünülebilir.

Doğurganlığın korunması için yumurtalarını dondurmak için başvuran kadınların çoğu 35 yaş üzerindedir. Ancak 35 yaşından önce yumurta dondurulduğunda sonuçlar çok daha iyi olmaktadır. Kısacası yumurta dondurulması ne kadar erken yaşta yapılırsa o kadar daha fazla başarı sağlamaktadır.

35 yaş öncesi kadınlardan daha fazla yumurta toplanmakta ve dondurulmaktadır. Canlı kalım ve gebelik oranları da yumurta donasyonuna benzer şekilde yüksek seyretmektedir. Yaş ilerledikçe kadınlar daha az yumurta üretir ve dolayısıyla dondurmak için de daha az yumurta toplanabilir.

Yumurta dondurmanın 35 yaştan daha genç kadınlarda daha yüksek şans verdiği ve başarılı olduğu bir gerçektir. Ancak 37-38 yaşında bir kadında başarı şansı hala 40 yaş ve üstü kadınlardan daha fazladır.

4. Bu yöntem ne zamandır uygulanıyor?

1980’li yıllardan itibaren yumurta dondurma işlemleri uygulanmaktadır. Son 30 yıldır da uygulanan yeni tekniklerle başarı oranları oldukça yükselmiştir. Yumurta dondurma işlemi sonrası ilk bebek 1986 yılında Avusturalya’da dünyaya gelmiştir.

Yumurta dondurma işlemi ilk başlarda sadece kanser tedavisi gören kadınların üreme sağlıklarını korumak için başlatılmıştır; ancak artık günümüzde üreme yaşının ileri yaşlara çekilmesi için de kullanılan bir yöntemdir.

Türkiye’de ise 2014 yılına kadar sadece kanser tedavisi gören kadınlara uygulanan bu yöntem, 2014 yılı sonrasında daha geniş ve kapsamlı olarak uygulamaya konulmuştur. Hem devlet hem özel tüp bebek merkezlerinde başarılı ile uygulanan yöntem konusundaki bilinçlenme arttıkça uygulama sıklığı da artmaktadır.

Kadınların yüksek lisans-doktora gibi amaçlarla eğitim süreçlerini uzaması, iş yaşamında daha aktif olarak rol alması evlilik, anne olma gibi planlarını ertelemesine neden olmaktadır. Yumurta dondurma işlemleri biyolojik saatleri hızla ilerleyen kadınların anne olabilme şanslarını koruması için çok önemlidir. Bu nedenle yöntemin uygulama sıklığı da zamanla artacaktır.

5. Tekniğin avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Yumurta dondurma işleminin en büyük avantajı kişiye yaşı ilerlese de anne olabilme şansını verebilmektedir. Yumurta dondurma işleminin kişiye herhangi bir dezavantajı olmamaktadır. Sadece çok nadir olsa da ilaca karşı alerjik reaksiyon, karın şişliği, enfeksiyon ya da cerrahi işleme bağlı olarak kanama gibi problemler görülebilir. Ancak bunlar oldukça nadir görülen durumlardır.

6. Yumurta toplama işlemi nasıl uygulanıyor?

Yumurta dondurma işlemi, regl dönemi itibari ile yaklaşık 10 gün süren bir ilaç tedavisi ile başlar. Kişiye göre dozu ayarlanan ilaçlar karın bölgesinden yapılan küçük iğnelerle uygulanır.

Bunlar küçük insülin iğneleri gibidir ve kişi kolay bir şekilde kendi uygular. İlaç kullanımı devam ederken 10 gün boyunca yumurtaların büyümesi ultrasonla izlenir. Belli büyüklüğe ulaşan yumurtalar çatlatma iğnesinden 36 saat sonra genel anestezi altında toplanır.

Toplanan yumurtalar -196 derecedeki özel tanklarda saklanır. Saklama süresinin 1 yılı aşması halinde yumurtaları dondurulan kişi tekrar imzalı dilekçe ile onay vermelidir.

Eğer saklama süresi 5 yılı aşacaksa da saklama olayını gerçekleştiren tüp bebek merkezi sağlık müdürlüğü ve sağlık bakanlığına özel bir dilekçe ile onay sürecini sağlar.

7. Kaç yumurta dondurulabiliyor?

Yumurta dondurma konusunda en sık karşılaştığımız soru, ileride gebelik şansını en yüksek düzeye çıkarmak için kaç yumurta dondurulması gerektiğidir. Aslında bu konuda her yaş için farklı bir sayı vermek gerekir. Çünkü yaş ilerledikçe yumurtaların kromozom sayıları bozulmaktadır.

Örneğin 40 yaşta, yumurtaların yüzde 80’i kromozomal olarak bozuktur. Ne kadar çok yumurta dondurulabilirse, gebeliğe ulaşma şansı da o kadar artacaktır.

Fakat bilimsel çalışmalar bu konuda başarıyı yakalayabilmek için en az 8-10 olgun döllenebilir yumurtanın dondurulup saklanması gerektiğini göstermektedir.

8. Dondurulmuş yumurtada başarı oranları nelerdir?

Yumurta hücresi ve embriyo dondurulması ile özelikle son yıllarda oldukça tatmin edici sonuçlar alınmaktadır. Dondurulmuş hücrelerle elde edilen başarı, yaklaşık olarak taze kullanılan hücrelerle elde edilen başarıya yakındır.

Toplumdaki yaygın inanışın aksine araştırmalar, dondurulmuş yumurta ve embriyolardan elde edilen gebeliklerin başarı oranlarının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Günümüzde kullanılan modern tıp yöntemleri ile dondurulan embriyoların yüzde 95’i sağlıklı olarak çözülebilmektedir.

Bu embriyolarda gebelik şansı yüzde 40-50‘lere kadar ulaşabilmektedir. Dondurma işleminden yıllar sonra bile sağlıklı gebelikler elde edilebilmektedir. Dondurulmuş hücrelerle elde edilen gebeliklerde ya da bebeklerde herhangi bir olumsuz gözlenmemektedir.

Ayrıca araştırmalar, dondurma yöntemi ile doğan bebeklerde anomali açısından risk olmadığını da göstermektedir. Üreme hücrelerinin dondurma işlemi ülkemizde birçok merkezde başarıyla uygulanmaktadır.

9. Yumurta dondurma tekniğinde son gelişmeler nelerdir?

Yumurta dondurma tekniği “vitrifikasyon” adı verilen hızlı ve pratik dondurma tekniğinin gelişmesi ve daha fazla sayıda laboratuvar tarafından kullanılması sonucu daha kolay uygulanabilir ve sonuç alınır bir teknoloji halini almıştır.

Источник: https://www.posta.com.tr/yumurta-dondurma-nedir-yumurta-dondurarak-nasil-cocuk-sahibi-olunur-2049547

Yumurta Dondurma İşlemi – Bahçeci Tüp Bebek – 444 39 49

35 Yaşından Önce Yumurta Dondurmak Avantaj Sağlıyor

Yumurta dondurma işlemi, ileride anne olmayı düşünen fakat şu an doğum yapmak istemeyen kadınların başvurabileceği bir yöntemdir. Yumurtalıktan toplanan yumurtalar ileride kullanılmak üzere dondurularak saklanır ve istendiği zaman çözülerek kullanılabilir.

Çocuk sahibi olmanın önündeki engellerin başında, kadınlarda yaşla birlikte azalan yumurtalık rezervi ve kalitesinin düşmesi gelmektedir. Bilimsel çalışmalar ve mevcut tedavi sonuçları, kadınlarda 40’lı yaşlardan sonra çocuk sahibi olma başarısının ciddi olarak azaldığını ortaya koymaktadır.

Bir de buna çeşitli nedenlerle erken yaşlarda düşük over rezervi teşhisi veya erken menopoz riski eklendiğinde pek çok kadın gelecekte çocuk sahibi olamama endişesini çok daha erken yaşlarda yaşamaktadır.

Yumurta dondurma işlemi sayesinde kadınlar, üreme yeteneklerini kaybetmeden yumurtalarını dondurup ileride bu yumurtaları kullanarak çocuk sahibi olabilmektedirler.

Yumurta Dondurma Kimlere Uygulanabilir?

Ülkemizde yakın bir zamana kadar yardımcı üreme teknikleri mevzuatına göre yumurta dondurulmasına izin verilmiyordu.

Ancak, revize edilen yönetmelik, kanser teşhisi konması sonrasında kişinin üreme hücreleri için zararlı olan radyoterapi ve/veya kemoterapi alacak olması, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ciddi bir cerrahi operasyon geçirilecek olması veya bekar ve yakın bir süre içerisinde evlilik planı olmayan kadınlarda düşük yumurtalık rezervi tanısı konmuş olması gibi belirli şartlar için yumurta dondurma işlemine yasal olarak izin vermektedir. Kaliteli ve yeterli sayıda yumurta toplayabilmek adına yumurta dondurma işlemi yaptıracak hastalarımızın 38 yaşın altında olması önem taşımaktadır.

Yumurta Dondurma Kimlere Önerilir?

• Kemoterapi ve radyoterapi gibi yumurta hücrelerine zarar veren tedavilere başlaması gerekenler.

• Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak (yumurtalıkların alınması gibi) operasyon geçirecek olan hastalar.

• Ailesinde erken menopoz hikayesi olan ya da yumurtalık rezervi düşük olmakla birlikte henüz gebelik yaşamamış kadınlar.

• Kariyer odaklı yaşayan ve anneliği 30’lu yaşların sonrasına erteleyen kadınlar.

Yumurta Dondurma Nasıl Uygulanıyor?

Yumurta dondurma işlemi için kadınlarda yumurtalıkların hormonlar ile uyarılması gerekmektedir. Tedavi adetin 2-3’üncü günü başlar ve yaklaşık 12-15 gün sürer. Toplanan yumurtalar laboratuvarda vitrifikasyon adı verilen özel yöntem kullanılarak dondurulur ve ileri bir tarihte kullanılmak üzere saklanır.

Adım Adım Yumurta Dondurma Süreci:

Takip süreci: Tedavi öncesi merkezimize başvuran hasta, adetinin 2. günü tekrar merkezimize gelir ve tedavi süreci başlar.

Bu süreçte hastaya yumurtalık uyarıcı hormon ilaçları verilir ve normalin üzerinde yumurta üretmesi sağlanır. Takip sürecinde hasta merkezimize 3-5 kez gelir.

Her kontrolde muayene yapılır, hormon düzeylerine bakılır ve bu bulgulara göre ilaç dozları ayarlanır.

Yumurta toplama işlemi: Kişiye özgü folikül büyüklüğü istenilen düzeye ulaştığında yumurta toplama işlemi, vajinadan yerleştirilen bir iğne ile ultrason eşliğinde yapılır. Bu işlem genel anestezi altında ağrısız olarak yapılmakta ve yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Hasta 2-3 saat içerisinde taburcu olmakta ve günlük hayatına devam edebilmektedir.

Yumurta dondurma işlemi: Yumurtalar vitrifikasyon tekniği ile su kristalleri oluşmadan dondurulur. Dondurulan yumurtalar -196 derecede sıvı azot tanklarında saklanır.
Tüp bebek süreci: Gebelik istenildiği zaman, merkezimize başvuran hastanın yumurtaları çözdürülür ve tüp bebek işlemine başlanır.

Yumurta dondurma işlemi yaptıran kişi, yumurtalarının saklanması veya imha edilmesi konusunda her yıl ilgili kuruma yazılı onay vermek zorundadır.

Yumurta Dondurma için merkez seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Yumurta dondurmanın etkin ve güvenli yapılabilmesi için bu hizmeti veren merkezin deneyimli ve teknolojik altyapısı güçlü bir embriyoloji laboratuvarının olması gerekmektedir.

Sağlık grubumuz bünyesinde, dünyada en son uygulanan ve verimliliği kanıtlanmış tüm yöntem ve teknikler başarı ile uygulanmakta olup yumurta
dondurma işleminde vitrifikasyon yöntemi kullanılmaktadır.

Vitrifikasyon adı verilen hızlı dondurma tekniği yumurta dondurma konusunda devrim sayılabilecek başarılı sonuçlar vermektedir. Vitrifikasyon tekniğinin başarılı olması için doğru uygulama çok önemlidir.

Hızlı ve doğru dondurmanın yanı sıra hızlı ve doğru çözme de aynı şekilde önem taşımaktadır.

Düşük over rezervi tanısı konmuş veya erken menopoz riski olan kadınlarda zaten elde edilen yumurta sayısı ve kalitesi son derece sınırlı olduğundan, dondurma işlemi sırasında veya sonrasında kaybın mümkün olan en düşük düzeyde olması gerekir.

Merkezlerimizde bu konuda deneyimli 40’ın üzerinde embriyolog görev yapmaktadır. Deneyimimiz ve teknolojik altyapımız sayesinde, bu yöntem kullanılarak yaptığımız dondurma ve çözme işlemlerinde elde edilen gebelik sonuçlarımız, normal gebelik sonuçlarımızla benzerdir.

Merkez seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada merkezde dondurulan yumurtaların uzun yıllar saklanması için sağlam ve sağlıklı bir altyapı olmasıdır.

Bahçeci Sağlık Grubu 22 yılı aşkın süredir laboratuvardaki en yeni teknolojileri dünya ile aynı anda hatta birçoğunu Türkiye’de ilk kez kullanmakta ve bu sayede her yıl dünyanın birçok yerinden gelen binlerce çifti bebek sahibi yapmaktadır.

Yumurta dondurma maliyetli bir işlem midir?

Avantajları ve kişiye kazandırdıklarıyla kıyaslandığında embriyo veya yumurta dondurma işlemi aslında maliyetli bir uygulama değildir. Bununla birlikte dondurulup saklanmaları için özel kitler ve tanklar gerekli olduğundan hizmeti sunan merkezlerde uygulamadan bir defaya mahsus olmak üzere dondurma ücreti alınmaktadır.

Ayrıca yumurtaların zarar görmeden uzun süreli saklanmaları için çok düşük sıcaklıkta ortamlar gerektiğinden bu ortamın sağlanması için saklama sistemlerine sürekli dışarıdan sıvı nitrojen takviyesi yapılması gerekli ve bu da yıllık olarak bakıldığında bir maliyet getirmektedir.

Merkezlerde bu maliyet için yıllık bakım ücreti talep edilmektedir.

Источник: https://bahceci.com/lp/yumurta-dondurma-islemi/

Yumurta Dondurma İşlemi Nedir, Aşamaları ve Süreçleri Nelerdir?

35 Yaşından Önce Yumurta Dondurmak Avantaj Sağlıyor

Yumurta dondurma işlemi çeşitli nedenlerden dolayı ilerleyen yıllarda bebek sahibi olmak isteyen bayanların sık uyguladıkları yöntemler arasında yer almaktadır. Yumurta dondurma işleminin aşamaları ve işleyiş süreçleri ile birlikte detayları hakkında bilgiler.

Yumurta Dondurma İşlemi Nedir?

Yumurta dondurma işleminin ülkemizde ve dünya genelinde kadınların evlilik ve çocuk sahibi olma yaşlarının çeşitli nedenlerle ileriye atılmasıyla doğrudan ilgisi olmasa da dolaylı da olsa ilişkilidir. Eğitim ve kariyer planları doğrultusunda en verimli çağlarını fark etmeden geçiren kadınlar günü gelip çocuk sahibi olmak istediklerinde geç kalmış olabilmektedirler.

Doğal yollar ya da tüp bebek yöntemi ile gebelik şansı yaş ilerlediği için azalan hastalar için oldukça uygun görünen yumurta dondurma işlemi tıpta umut verici bir yöntem olarak uygulanmaktadır.

Hamile kalmak isteyen kadınlar yaşı ne kadar ilerlemiş olursa olsun gebe kalmak istediklerinde çözdürülen yumurtaların döllenme ve canlanma olasılığı ve kalitesi dondurulduğu andaki özellikleri taşımaktadır.

Canlandırılmak için bekletilen yumurtaların bu işlemler sayesinde daha sağlıklı kalması ve döllenme sonrasında oluşan gebelikle dünyaya gelecek bebeklerinde daha sağlıklı dünyaya gelmesi beklenmektedir.

Yumurta dondurma işlemi, kadınların yumurta üretimlerinin devam ettiği dönemlerde tıbbi yöntemler ile yumurtaların toplanarak ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere saklanmasıdır.

Bu işlem tüm dünya genelinde tıbben belirlenen zorunluluk halinde uygulanabilmekte olup kadınların doğurganlığının koruma altına alınabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Yumurta Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Yumurta dondurma işlemi kadınların adet döngüsü yaşanılan dönemde gerçekleştirilir. Bahsi geçen işlemin uygulanabilmesi için öncelikle hormonal ilaçlar kullanılarak kadın yumurtalıkları uyarılır. Uyarılmış kadın yumurtalıklarından olgun yumurtaların vajinal ultrasonografi yöntemi ve de OPU denilen özel yumurta toplama iğnesi ile uzman kişi tarafından alınması gerekmektedir.

Toplanan yumurtalara herhangi transfer işlemi ya da döllendirme yapılmamaktadır.

Toplanan yumurtalar inceleme altına alınır muayene edildikten sonra hastaya uygun olan -196 derece içinde sıvı azot bulunan taşıyıcı tanklarında saklanarak istenilen sürelerde kullanılabilmesi için muhafaza edilmektedir.

Yumurta dondurma yönteminde vitrifikasyon adı verilen işlem oldukça pratiktir. Bu işlem pratik olması yanında uygulama sırasında titizlik istemektedir.

Hızlı dondurma ile yumurtaların kristal buzlanma yapmaması ve zarar görmesi önlenmiş olur. Yumurtaların çözdürüldüğünde canlılığını koruyabiliyor olması önemlidir. Vitrifikasyon yöntemi ile yumurta çözdürüldüğünde canlılığı %90 ve üzeri oranlarda sağlanabilmektedir.

Çözdürülen yumurtaların erkekten alınan sperm ile döllendirilerek rahme transferi yapılır. Transfer işleminden sonra alınan sonuçların taze embriyo transferine yakın sonuçlar gösteriyor olması uygulamayı yaptırmayı düşünenler içinde umut vericidir.

Yumurta Dondurma İşlemi Kimlere Yapılır?

Yumurta dondurma işlemi henüz ülkemizde yurt dışında olduğu kadar yaygın bir şekilde tercih edilmemektedir. Fakat geçmişte ülkemizde yaygın tercih edilmiyor olmasına rağmen bugün tercih edilen sağlık alanında birçok yöntemin bulunması yumurta dondurma işleminin de yıllar sonra ülkemizde popüler bir şekilde uygulanabileceğinin göstergesi olabilmektedir.

 • Yumurta dondurma işlemi kariyer planları ve çeşitli sebeplerle kendi isteğiyle çocuk sahibi olmayı daha ilerleyen yaşlara erteleyen kadınlar için uygun görülen bir yöntem olması yanında zorunlu sebeplerle bu yola başvuran kadınlar için daha önemlidir.
 • Kanser hastalığı ile baş etmek zorunda olan kemoterapi ve radyoterapi alacak olan kadınlarda yumurtalıkların zarar görme ihtimali söz konusu olduğu için tedavi öncesinde bu işleme başvurulabilir. Yine kanser nedeni ile rahmi kalan ama yumurtalıkları alınması gereken kadınlarda işlem öncesi yumurta dondurulması söz konusu olabilmektedir.
 • Erken menopoza giren ya da aileden gelen erken menopoz riski taşıyan kadınlarda da önceden düşünülerek bu yönteme başvurulabilir. Belirli bir yumurta rezervi ile doğan kadınlar her ay adet döngüsüyle rezervlerinde azalma yaşarlar. Özellikle 35 yaş sonrası bu durum gebelik şansını düşürebileceği için gebeliği erteleyen kadınlar yumurta ürettikleri dönemlerde dondurma işlemi yapabilirler.
 • Ayrıca tüp bebek tedavisi sırasında kadından alınan yumurtalara karşılık erkekten beklenen kalitede sperm alınamaz ise kadın yumurtaları dondurulup erkekten sperm alınana kadar tekrar kullanılmak üzere saklanabilmektedir.

Источник: https://tupbebekte.com/yumurta-dondurma

7 Maddede Yumurta Dondurma İşlemi

35 Yaşından Önce Yumurta Dondurmak Avantaj Sağlıyor

Yumurta dondurma işlemi, kadının yumurtalığından sağlanmış olan yumurtanın (oosit) uygun koşullar altında saklanması sağlanarak, ilerleyen zamanlarda kullanılabilmesi için, dondurulması işlemine denir.

Kadın yumurtalıklarından, vajinal ultrasonografi sayesinde toplanmakta olan yumurtaların, laboratuvar ortamı içerisinde vitrifikasyon yöntemi ile dondurulması sağlandığı bu yöntem, yumurtaların uzun seneler boyunca bir müddet korunması sağlanarak saklanmasına yardımcı olmaktadır. Aşağıdaki videoda bilgi vermeye çalıştım. 

2 ) Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır?

Adet döngüsü içerisinde kadının yumurtalıkları hormonlu ilaçlar yardımı ile uyarılır. Yumurtalıklardan ultrasonografi muayenesi ile ve yumurta toplama iğnesinin yardımı ile yumurtaların toplanması gerçekleştirilir.

Toplanan yumurtalar özel kimyasal solüsyonların içerisinde belli bir müddet bekletilir. Daha sonra -196 derecede sıvı azot içeren tankların içerisinde dondurularak bekletilmesi sağlanır.

Vitrifikasyon yöntemi ile gerçekleştirilen yumurta dondurma işlemi, gayet başarılı bir şekilde tamamlanmaktadır. Bu yöntem hızlı dondurma prensibine dayanır.

Bunun hızlı bir şekilde yapılmasının nedeni, dondurma işlemi esnasında yumurtaların zarar görmesine sebebiyet verebilecek buz kristallerinin meydana gelmesini önleyebilmek içindir .

Vitrifikasyon yöntemi sayesinde dondurulmuş olan yumurtalar, çözündüğü zaman yaklaşık % 90 ile % 100 civarında canlı kalabilmektedir. Canlı bir şekilde çözülmesi sağlanan bu yumurtalar, erkekten tedarik edilen spermler ile mikro enjeksiyon tarafından döllendirilir.

Döllenmesi sağlanan embriyolar, daha sonra kadının rahmine aktarılarak, hamilelik şansının elde edilmesi gerçekleştirilir.

3 ) Kimlerde yumurta dondurma programı uygulanabilir?

Daha ileri yaşlarda çocuk sahibi olmayı isteyen bayanlar(kariyer nedeninden dolayı, şuan için evlenmeyi düşünmeyen veya bunu erteleyen bayanlarda)

Kemoterapi, radyoterapi gibi kanser tedavilerine maruz kalacak yada yumurtalıkları zorunlu olarak alınması gereken fakat rahimi kalacak hastalarda bu işlemlerden önce yumurta dondurma programı uygulanıp ileriki dönemlerde tedavileri tamamlandığında gebelik elde etme şansı olacaktır.

Tüp bebek tedavisi sırasında hiperstimülasyon gelişme riski olan hastalarda ( bu yöntem sayesinde yumurtalar dondurulup birkaç ay sonra mikroenjeksiyon yapılıp transfer işlemi gerçekleşebilir).

Erkeğin, yumurtaların toplanması döneminde sperm vermek için zorunlu bir sebepten dolayı merkezde bulunamayacağı durumlarda (örneğin acil bir tıbbi sağlık sebebi yada iş sebebiyle).

4 ) Yumurta Dondurma için merkez seçerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yumurta dondurmanın etkin ve  güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacı ile bu  hizmeti veren merkezin, deneyimli ve teknolojik altyapısının ve güçlü embriyoloji laboratuvarının olması gerekmektedir.

Vitrifikasyon olarak ifade edilen hızlı dondurma tekniği ile yumurta dondurma konusunda devrim sayılabilecek başarılı sonuçların verilebileceği merkezler olmalıdır.

Çünkü vitrifikasyon yönteminde, başarılı bir sonuç elde edilebilmesi için doğru uygulamanın yapılması oldukça önemlidir. Hızlı ve doğru dondurma ile beraber, aynı zamanda hızlı ve doğru çözme de aynı şekilde önem taşımaktadır.  

Düşük over rezervi teşhisi koyulmuş olan veya erken menopoz dönemine girme riski olan kadınlarda, elde edilecek olan yumurta sayısı ile kalitesi sınırlı olacağından dolayı, dondurma işleminin yapılacağı esnada veya dondurma işlemi tamamlandıktan sonra kaybın mümkün olan en düşük seviyede olması gerekir.

Merkez seçerken dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da, merkezde dondurulan yumurtaların uzun seneler boyunca saklanıp aynı gün ki gibi kalabilmesine yardımcı olacak elverişli alt yapının bulunmasıdır.

5 ) Yumurta Dondurma Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Yumurta dondurma programı yaklaşık 12 ile 16 gün civarında sürer. Bu süreçler ise;

Takip süreci

Tedaviye başlamadan önce merkezlere başvuran hastalar, adet döneminin 2. günü yeniden merkeze gelerek, tedavi sürecini başlatır.

Bu süreç içerisinde hastaya yumurtalık uyarıcı hormon ilaçları verilerek, normalde alınandan daha fazla miktarda yumurtanın üretilmesi sağlanır. Takip süreci boyunca hasta merkezimize toplamda 3 veya 5 defa gelir.

Her kontrol esnasında muayene de yapılır. Hastanın hormon düzeyleri incelenerek, bu bulgulara göre ilaç dozları ayarlanır.

Yumurta toplama işlemi

Kişiye özgü folikül büyüklüğü istenilen düzeye ulaştığında yumurta toplama işlemi, vajinadan yerleştirilen bir iğne ile, ultrason eşliğinde yapılır. Bu işlem genel anestezi altında ağrısız olarak yapılmakta ve yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Hasta 2-3 saat içerisinde taburcu olmakta ve normal hayatına devam edebilmektedir.

Yumurta dondurma işlemi

Yumurtalar vitrifikasyon tekniği ile su kristalleri oluşmadan dondurulur. Dondurulan yumurtalar -196°’de sıvı azot tanklarında saklanır.

Tüp bebek süreci

Hamileliğin istenilmesi halinde, merkezlere başvuran hastaların yumurtaları çözdürülerek, tüp bebek işleminin uygulamasına başlanır.

6 ) Yumurta dondurma işlemi hangi yaşlarda yapılmalıdır?

Uzmanlar yumurta dondurma işleminin her zaman için gerçekleştirilebileceğini ifade etmektedir. Ancak bunun için en uygun olan yaş oranı ise, 35 yaşından önce olduğunu da kabul edilmektedir.

Çünkü bu yaşlara gelinene dek, yumurta hücreleri sağlıklı ve beklenilen kalite içerisinde olmaktadır. Bu yaşlardan sonra sağlanmış olan yumurtalar, sağlıklı bir hamilelik elde edilmesi için yeterli olamamaktadır.

Ancak, bazen zorunluluk durumlarından dolayı da, bu yaşlardan sonra yumurta dondurma işlemi gerçekleştirilebilir.

7 ) Yumurta dondurma işleminin ardından, yumurtalar ne kadar süre bekletilebilir?

Dondurulması sağlanmış olan yumurtalar için, herhangi bir belirli bekleme süresi söz konusu değildir. Yumurtalar, gereksinim duyulması halinde çözdürülüp, hamileliğin sağlanabilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Hatta dondurma işleminin yapılması esnasında, gruplar halinde işlem gerçekleştirilerek, farklı zamanlarda hamileliğin sağlanabilmesi amacı ile kullanılabilir.

Источник: https://jinekoloji.com/7-maddede-yumurta-dondurma-islemi

Yumurta Dondurmanın Avantajı ve Dezavantajı

35 Yaşından Önce Yumurta Dondurmak Avantaj Sağlıyor

 • Kadınlarda yaş ile beraber hamilelik oranında azalma olmasının en önemli nedenlerinden birisi, yaşın artmasının yumurta hücresi kalitesinde azalmaya sebep olmasıdır. Yumurta dondurma işlemi, kadınlara daha genç yaşlar içerisinde yapıldığından dolayı, kadının yaşı artmış olsa bile, yumurta hücresi alındığı yaşın özelliklerine sahip olmaktadır.

  Dondurularak saklanması sağlanmış ve genç kalmış olan yumurta hücreleri kadının artan yaşını hiçbir şekilde etkilemez. İlerleyen yıllar içerisinde çözdürülmesi sağlanan yumurtalar, tüp bebek uygulaması ile beraber kadında yüksek oranda hamilelik elde edilme imkanı olacaktır.

 • Yumurta dondurma işlemi ile beraber, kanser tedavisi gören kadınlar, tedavinin ardından bebek sahibi olabilir. Kanser hastalığına yakalanan kadınlar, bebek sahibi olamayacaklarını düşünerek büyük bir üzüntü içerisinde olurlar.

  Yapılan tedavi esnasında vücuda verilen ışın tedavisi, ağır ilaçların etkisi sebebi ile kadınların hassas bir bölgesi olan yumurtalıklarda, zedelenme ortaya çıkarır. Kadınlar tedavinin ardından yeniden sağlıklarına kavuşmuş olsa bile, çocuk sahibi olma hakkını ne yazık ki kaybeder.

  Yumurta dondurma işlemi ile beraber, kanserli kadınların iyileşme dönemlerinin ardından, çocuk sahibi olma hakları korunmuş olur. Kadınlar bu uygulama ile beraber, hakları olanı elde etmiş olur. Yumurta dondurma hem yaşı artmış olan, hem de kanser hastası olan kadınlar bakımından çok büyük önemi olan tıbbi bir gelişmedir.

  Kadınlar erken yaşlar içerisinde kanser tedavisi gördükleri zaman, yaklaşık % 90 oranında yumurtalık dokusu ölmektedir. Her kadının doğum ile beraber, kendine ait olan yumurta deposu bulunur. Bu depoda ki yumurtaları tüketen kadınlar, menopoz döneminde girer.

 • Kanser tedavisi sebebi ile kullanılamayacak duruma gelen yumurtalar, tedaviden önce yumurta dondurma işlemine tabi tutulduğu zaman, yumurta hücreleri sağlıklı halini korumayı başarıyorlar. Kanser tedavisinden daha önce dondurulmuş olan yumurtalar, sağlıklı ve genç halde kalabilir. Bunun saklama süresi de bulunmamaktadır.

  Kadının tekrar iyileşme sürecine dek, istediği bir dönemde yumurtalar çözdürülerek bebek sahibi olma imkanına yeniden sahip olma olanağı sağlanıyor. Bu uygulamadan, kanser hastası olan, evlenmemiş ve bekâr olan kadınlarda da yararlanabilmektedir.

  Türkiye’de bu konu ile ilgili yasal sınırlamalar olsa bile, kanser hastaları ve riskli olanlar bakımından bu sınırlama, kadın hastalar lehine yumuşamıştır. Tıbbi bir gerekçesi olan kadınlar için, yumurta dondurma işleminin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Daha öncesinde olgun olmayan yumurtaların dondurulması sağlanırken, yeni gelişmeler ile beraber olgunlaşmış olan yumurtalar dondurulmaktadır. Bu yumurtalar dondurma işlemine karşı daha fazla dayanıklı olmaktadır.  Yumurtaların toplanmasını ardından, etrafında yer alan hücreler temizlenerek, dondurma işlemine tabi tutulur.

2 ) Yumurta dondurma işleminin dezavantajı nedir?

Yumurta dondurma işleminin dezavantajı olarak, kadınların üreme özelliklerinin ortadan kaybolduğu zamanlarda, yani menopoz döneminin ardından geç yaşlarında anne olmalarının etik sorumluluğudur. Bu etken, işlemin dezavantajı şeklinde kabul edilmektedir.

3 ) Yumurta dondurma teknolojisi kadının anne olma yaşının yükselmesine sebep olur!

Genç yaşlarında yumurtalarını dondurtmuş olan kadınlar, kendilerini anne olmaya hazır hissettikleri zaman, istedikleri yaşta hamile olma imkanına sahip olmaktadır. Bu konuda kadında herhangi bir yaş sınırlaması da bulunmamaktadır. İsterlerse, 50 veya 60 yaşında dahi, kadınlar bebek sahibi olabilmektedirler.

Dondurulmuş olan yumurta hücresi, dondurulduğu yaşın özellikleri içerisinde olduğu için, dünyaya gelecek olan bebek gayet sağlıklı olmaktadır.

Bu konu hakkında, bir tek geç dönemde anne olmanın etik sorumluluğunu taşımak olacaktır.

Kadınlarda ortalama yaşam süresi olarak 75 yaşının kabul edilmesi halinde, 60 yaşında anne olan bir kadının çocuğunu 15 yaşına geldiğinde annesiz bırakmanın sorumluluğu taşımış olur.

Yumurta dondurma işleminde, kadınların 20 li yaşlarda cinsel üretkenlik bakımından en yüksek düzeyde olduğu halde, bu yaşlarda yumurta dondurma öngörüsüne sahip olamamaları, buna sahip olsalar bile, ihtiyaç duyulan miktarda maddi imkanın olmaması, oldukça büyük bir engeldir.

Hem yumurta toplanması zahmetli, hem de yumurta üretiminin arttırılması amacı ile kullanılması gereken ilaçlar maliyetlidir. Bu etkenler, yumurta toplama işlemine gereksinim olsa dahi, yapılamamasına sebep olabilmektedir.

Kadınların en doğal hakkı olan doğurganlık özelliğinin bu gibi nedenlerden dolayı ellerinden alınmamalı ve yumurta dondurma uygulamasından yararlanmaları sağlanmalıdır.

Источник: https://www.aliosmankoyuncuoglu.com/yumurta-dondurmanin-avantaji-ve-dezavantaji/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.