5 Soruda Embriyo Seçimi ve Transferi

içerik

Embriyo transferi ile ilgili merak edilenler

5 Soruda Embriyo Seçimi ve Transferi

Embriyo transferi, laboratuvar ortamında yumurta ve spermin bir araya getirilmesiyle suni yollarla döllenmiş olan embriyonun, kadının rahmine yerleştirilmesi işlemidir.

Embriyo transferi ne zaman yapılır?

Embriyo meydana geldikten sonra bazı aşamalarla gelişmeye başlar.

Embriyolar iki hücreli aşamadan çok hücreli blastokist aşamasına kadar herhangi bir dönemde transfer edilebilmekle beraber, en sık tercih edilen transfer zamanı 4-8 hücreli aşamadır.

Embriyolar bu aşamaya genellikle döllenmeden sonraki iki ya da üçüncü günde ulaşmaktadırlar. Yumurta toplanması işleminden sonraki 48-72 saat içerisinde embriyo transferi yapılabilir.

Çiftler; doğru olmayan bilgilendirmelerin etkisinde kalarak embriyo transfer günleri 5. gün olmayınca bazen üzüntüye kapılmakta ve şanslarının azaldığını düşünmektedirler. 5.

gün yapılan blastokist transferi bazı ailelerde gebelik şansını artırırken, bazı ailelerde tam tersi etki yapıp bu şansı azaltabilir. Blastokist transferi yapabilmek için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Tedavi sonrası toplanan yumurta sayısının 10 adetin üstünde olması, 3.

gün en azından 3 adet birinci kalitede embriyo gelişiyor olması gibi. Bu şartlar yoksa blastokist transferine gitmek mevcut şansın azalmasına neden olabilir. O nedenle her denemede şansın daha yüksek olduğu bir transfer günü vardır. Bazen 5. gün uygunken, çoğu vakada 3.

gün transferleri en yüksek başarıyı vermekte, eldeki embriyo sayısı çok az ise de bazen 2. gün transferi tercih edilmektedir.

DOĞRU EMBRİYO ÜRETİMİ VE SEÇİLMESİ

Dondurulmuş embriyo transferi ne zaman yapılır?

Dondurulmuş embriyolar ile gebelik denemesinde, kadının adet döngüsü başladığında tedaviye başlanır. Rahim duvarı (endometrium) kalınlığı ölçülür, gerektiğinde ovulasyon evresinde bazı hormon takviyeleri kullanılması istenir. Adet döngüsünün başlangıcından 3 hafta sonra, dondurulmuş embriyo transferi yapılabilir.

Daha fazla embriyo transfer edilmesi gebelik şansını arttırır mı?

Yardımcı üreme tekniklerinde transfer edilen embriyo sayısı ile klinik gebelik oranları arasında direkt bir ilişki mevcuttur.

En iyi klinik sonuçlar 2-4 embriyonun transfer edilmesi ile alınmaktadır, ikiden fazla sayıda embriyo transfer edildiğinde çoğul gebelik oranları oldukça yükselmektedir; ancak bu risk de artan kadın yaşı ile birlikte azalmaktadır.

TEK EMBRİYO İLE HAMİLE KALMA ŞANSI DAHA MI DÜŞÜK?

Embriyo transferinde çoğul gebelik riski için nasıl önlemler alınır?

Çoğul gebeliklerin komplikasyon oranlarının yüksek olması ve erken doğum gibi nedenler ile maliyetin artması nedeni ile pek çok ülkede transfer edilen embriyo sayışının kısıtlanması yoluna gidilmektedir, ikiden fazla sayıda embriyo ancak 37 yaşından büyük ve daha önceki IVF/ICSI denemeleri nin başarısız olduğu hastalarda yapılmaktadır.

Günümüzde 35 yaşından genç her hastada sadece bir tane blastokist transfer edilmesi önerilmektedir.

Embriyo transferi nasıl olur?

Embriyo transferi yapılırken hasta jinekolojik muayene pozisyonunda yatırılır. Vajinaya spekulum takıldıktan sonra steril serum fizyolojik ile temizlik yapılır.

Ardından özel kültür sıvıları ile rahim ağzı temizlenir.

Embriyolog transfer edilecek embriyoları katater içinde laboratuvardan getirir, işlemi yapacak olan hekim karından yapılan ultrason eşliğinde embriyoları rahim içine bırakır.

Embriyo transferi ağrılı bir işlem midir?

Embriyo transferi işlemi ağrılı bir işlem değildir ve anestezi gerektirmez.

Embriyo transferinden sonra neler yapılmalı?

 • İşlem sonrası endometriyumu desteklemek için hastaya enjeksiyon fitil ya da krem şeklinde hormon ilaçları verilir. Luteal faz desteği adı verilen bu tedavi eğer gebelik oluşursa 10. haftaya kadar devam eder. Gebelik oluşmayıp adet kanamasının olduğu durumlarda ise kanamanın başlaması ile birlikte tedavi kesilir.
 • Embriyo transferinden sonra kısa süreli (1 saatten az) yatak istirahatinin hamilelik başarı oranları üzerinde olumlu bir etkisi yoktur.
 • Embriyo transferinden sonra uzun süreli (bir gece ile 24 saat arası) yatak istirahati de hamilelik oranlarını artırmamaktadır ve hatta bazı çalışmalar başarıyı düşürdüğünü öne sürmektedir.
 • Embriyo transferinden sonra cinsel ilişkide bulunmak hamilelik oranlarını düşürmemektedir ve embriyonun tutunma şansını artırdığı konusunda da bazı kanıtlar vardır.  Ancak bu konuda daha fazla veriye gereksinim vardır.
 • Günde 30 dakika yürüyüş gibi hafif egzersiz yapmanın tüp bebek tedavisinin başarısı üzerinde olumsuz etkisi olması olası değildir. Buna karşılık haftada 4 saatten fazla yüksek tempoda kardiyovasküler egzersiz yapmanın tüp bebek başarısını düşürdüğü, düşük yapma olasılığını artırdığı ve dolaysıyla kaçınılması gerektiği konusunda bazı kanıtlar vardır.
 • Embriyo transferi sonrasında hastaların, çok stresli bir ortam olmadığı ve üreme sağlığına zarar verebilecek kimyasallara maruz kalınmadığı sürece iş hayatlarına ve normal günlük yaşantılarına geri dönmeleri daha pozitif sonuçlar doğurmaktadır.

EMBRİYO TRANSFERİNDEN SONRA DİNLENMEK GEREKLİ Mİ?

Tüp bebek uygulaması hakkında her şey!

İlginizi çekebilecek diğer haberler

Источник: https://hthayat.haberturk.com/hamilelik/tup-bebek/haber/661258-tup-bebek-tedavilerinde-embriyo-sayisini-belirlemedeki-gelismeler

Memorial Şişli Tüp Bebek Merkezi

5 Soruda Embriyo Seçimi ve Transferi

6 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğe göre 35 yaş altında tüp bebek deneyen çiftlere tek embriyo transferi zorunluluğu getirilmiştir…

Ocak 2010

6 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğe göre 35 yaş altında tüp bebek deneyen çiftlere tek embriyo transferi zorunluluğu getirilmiştir. 35 yaş üzerinde ve 2 denemesi bulunan çiftlere ise en fazla 2 embriyo transferi yapılabilmektedir.

Sınırlanan embriyo transferi sayısı embriyoloji laboratuarlarında daha iyi kültür sistemlerinin oluşturulması ve bunun sonucunda daha iyi kalitede embriyoların geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Embriyo seçimi ile ilgili ileri laboratuar tekniklerinin kullanılması sonuç olarak gebelik sağlamak için en uygun embriyoların geliştirilmesini sağlamaktadır.

Embriyo Transferinde Laboratuar Başarısını Etkileyen Faktörleri

 • Transfer günü seçimi
 • Transfer için uygun embriyo seçimi
 • Laboratuar ekipman ve donanımı
 • Laboratuar çalışanlarının tecrübesi
 • Embriyo kültür mediumu ve kültür koşulları
 • İleri laboratuar teknikleri
 • Başarılı embriyo freezing yöntemi
 • Embriyoloji laboratuarı kalite kontrolü

Transfer Günü: Gelişen laboratuar teknikleri ile birlikte embriyoların laboratuar ortamında daha uzun süre izlenebilmeleri mümkün olmaktadır. Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu blastosist dönemi transferinin daha erken dönem transferlere oranla başarılı sonuçlar verdiğini göstermiştir. Merkezimizde de blastosist dönemi transferleri büyük oranda uygulanmakta olup özellikle tek embriyo transferi zorunluluğu bulunan vakalarda yüksek gebelik oranlarının sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Embriyoların transfer edileceği gün, merkezlerin stratejilerine, çiftin elde edilen yumurta sayısına, gelişmekte olan embriyo sayı ve kalitesine göre değişim göstermektedir.

Memorial Hastanesi Tüp Bebek Merkezinde, döllenmeden sonra embriyo gelişiminin 2, 3, 4, 5 ve 6. günlerinde embriyo transfer işlemi yapılabilmekle birlikte uygun şartlarda blastosist gelişiminin gerçekleştiği 4, 5 ve 6.

günler transfer uygulaması için daha çoğunlukla tercih edilmektedir.

Blastosist evresine kadar embriyo gelişiminin gözlenmesi ve blastosist döneminde embriyo transferi yapılması, gebelik şansının arttırılmasını sağlamak amacı ile tercih edilmektedir.

Blastosist transferi ile daha yüksek oranda gebelik elde etmek amaçlandığı gibi asıl olarak, düşük sayıda ve en iyi kalitede seçilmiş olan 1 veya 2 embriyonun transferi ile çoğul gebeliklerin neden olabileceği riskler azaltılmaktadır.

Embriyo Seçimi: Döllenme sonrası embriyolar yaşamsal faaliyetlerini ve gelişimlerini sürdürmek üzere belirli kültür sıvıları içinde geliştirilir. Embriyolar gelişim dönemlerine göre şekilsel bazı özellikler gösterirler ve bu özellikler kayıt edilir.

Yumurta toplanmasını takip eden günde , döllenen yumurtada (zigot aşaması), yumurta ve spermden gelen çekirdeklerin büyüklükleri pozisyonları ve bunların içindeki çekirdekçiklerin sayısı, büyüklüğü ve dizilimi kontrol edilir. Döllenme kontrolünden yaklaşık 6–8 saat sonra embriyoların ilk bölünmelerini gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri değerlendirilir.

Yumurta toplanmasından 2 gün sonra gelişen embriyolarda hücrelerin (blastomer) sayıları, büyüklüklerinin aynı olup olmadıkları, simetrisi, çekirdek yapıları ve sayıları kontrol edilir. 2. günde 4 ve üzeri aynı büyüklüğe ve simetriye sahip, aynı zamanda hücre başına bir çekirdek içeren embriyolar 1. kalite olarak değerlendirilir.

3. günde de ise hücre sayısının 6’dan fazla olması, hücrelerin eşit büyüklükte olması, hücreler arası fragman yapılarının bulunmaması ve hücreler arası birleşmenin başlaması pozitif bulgular olarak değerlendirilir.

4. günde ise hücreler arası birleşmenin tamamlanması ile birlikte embriyonun kompakt bir hal alması ve blastulasyon için yarıklanmanın başlaması 1. kalitede embriyo gelişimini gösterir.

5.gün ve 6. gün (blastosist dönemi) embriyo gelişiminde farklılaşmış iki hücre grubundan oluşan embriyo blastosistin hacmi ve hücrelerin sayısı ve oluşturdukları yapısal bütünlük açısından değerlendirilmelidir .

Bu iki farklı hücre grubundan en önemlisi iç hücre kütlesi (embriyoblast) olarak tanımlanan ve gebelik esnasında fetusu oluşturmakla görevli olan hücre kitlesidir.

Diğeri ise dış hücre kütlesi(trofoblast) olarak tanımlanan ve gebelik esnasında gebelik kesesi ve bebeğin beslenmesi için gerekli olan plasentayı oluşturan hücre kütlesidir.

Transfer günü yapılan kayıtlar öncekilerle birlikte değerlendirilir ve en uygun embriyo transfer edilir.

Laboratuar Donanımı ve Çalışanların Tecrübesi:

İyi kalitede embriyo gelişimi için gelişen teknolojiye paralel olarak modernize olmuş laboratuvarlar önem kazanmaktadır.

Özellikle embriyo gelişimine direkt etkisi olan, embriyoların içinde gelişimlerini sürdürdükleri inkübatörlerin sayısı ve nitelikleri, toplanan yumurta ve spermlerin daha detaylı izlenebilmelerini sağlayan özel mikroskop sistemleri, transfer edilecek embriyonun seçilmesini kolaylaştıran cihazlar ve en yeni dondurma yöntemlerinin uygulanabilmesi laboratuarın başarısını arttıran öğelerdir.

Tüp Bebek laboratuarında yapılan işlemler diğer laboratuarlardan farklı olarak manuel gerçekleştirilir. Bu durumda laboratuar çalışanlarının tecrübesi ve geliştirilmiş el becerileri daha başarılı sonuçların sağlanması bakımından önem kazanmaktadır.

Kültür Koşulları: Transfer öncesi embriyoların döllenmiş yumurta aşamasından (zigot) blastosist aşamasına kadar gelişimini sağlayan özel içerikli sıvılara kültür mediumları denir.

Kültür mediumları içinde, embriyo gelişim ihtiyaçları doğrultusunda bulunan glukoz,EDTA,glutamin ve amino asitler insan vücudu içerisinde embriyonun gelişimine en yakın ortamı yaratmayı sağlamaktadır.

Embriyoların içinde geliştirildiği kültür sıvılarının özellikleri, kullanım kolaylığı, ortam koşullarına olan duyarlılığı gebelik sağlanmasında laboratuar etkisinin en önemli noktalarındandır. Kullanılan kültür sıvılarının tamamı yurt dışından ithal edilmektedir.

Transport sırasında oluşabilecek ısı farklılıkları (+2-+8 dışına çıkılması) durumunda embriyo gelişimini negatif yönde etkileyebilecek durumlar oluşmaktadır.

Bu sorun aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kültür sıvılarının fabrika çıkışında paketleme sırasında ölçtüğü ısıları sürekli kaydeden cihazların laboratuarda kontrolü ile transport sırasında oluşabilecek riskler ekarte edilebilir.

Başarılı Embriyo Freezing Yöntemi: Özellikle tek embriyo transferi ile ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, iyi gelişen 1 veya 2 embriyonun rahim içine transfer edilmesi ve transfer sonrası kalan embriyoların dondurularak saklanması çok daha fazla önem kazanmıştır.

Embriyoların dondurulması ile ilgili olarak temelde kontrollü dondurma ve vitrifikasyon olmak üzere 2 farklı teknik mevcuttur. Merkezimizde, embriyo transferi sonrası kalan sağlıklı embriyoların dondurulması için, başarısı klinik deneyler ile ispatlanmış embriyo vitrifikasyon, bir başka ifade ile “cam formasyonuna geçiş” yöntemi kullanılmaktadır.

Vitrifikasyon yönteminin en önemli özelliği, embriyoların yüksek yoğunluktaki koruyucu madde ile 3-4 dakika muamele edildikten sonra dakikada eksi 2000-20.000 santigrad derece soğutma hızı ile hasar görmeden dondurulabilmesine imkan sağlamasıdır. Klasik-yavaş embriyo dondurma yönteminin aksine, vitrifikasyon veya hızlı dondurma yöntemi ile, özellikle 3.gün, 4.

gün ve blastokist dediğimiz 5. gün embriyoları çok daha başarılı bir şekilde dondurulmaktadır. Dondurma yönteminin başarısını gösteren en önemli kriterleden biri olan çözme sonrası embriyolardaki canlılık oranı, vitrifikasyon ile dondurulmuş embriyolarda neredeyse %100’e yakındır.

Embriyo çözme sonrası yüksek canlılık oranına ilave olarak vitrifikasyon yöntemi anne adaylarına tekrar ve yüksek gebelik şansı veren en başarılı dondurma yöntemidir.

Kalite Kontrol: Embriyoloji laboratuvarı, embriyo gelişiminin rahim dışı ortamda (in vitro) gerçekleştirildiği yer olması nedeniyle bir tüp bebek merkezinin en önemli bölümüdür.

Bu nedenle laboratuvar ortamındaki her türlü değişkenin titizlikle takip edilmesi tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en hayati faktördür.

Bu amaçla merkezimizde halen kullanılmakta olan Kalite Kontrol ve Alarm sistemi, laboratuvar ortamı ve cihazlarına ait toplamda 72 farklı noktayı elektronik sinyaller halinde sürekli ölçen, belirlenen aralıklarla bu verileri kaydeden ve tanımlı limitlerden sapma durumunda çeşitli alarmlar yoluyla laboratuvar personelini uyaran bir tür gelişmiş alarm sistemidir. Bu sistem, özel bir yazılımla çalışmaktadır ve programlanması sisteme bağlı bir bilgisayar kullanılarak yapılmaktadır. Bu yazılım aracılığıyla ana ünitede depolanan verilerin bilgisayara aktarılması ve geriye dönük olarak laboratuvar durumunun incelenmesi de mümkün olmaktadır.

Scada 3000 adı verilen cihaz laboratuvar oda ve cihaz parametrelerini elektronik sinyaller halinde sürekli ölçen, Belirlenen aralıklarla verileri kaydeden, tanımlı limitlerden sapma durumunda alarm (sesli,çağrı,sms,e-mail) veren bir sistemdir.

Bu cihaz ile laboratuar dışından da laboratuarda bulunan inkübatörlerin sıcaklıkları karbondioksit düzeyleri, laboratuarın ısısı, nemi pozitif basıncı, dondurulmuş örneklerin saklandığı tanklardaki sıvı azot miktarları on line olarak takip edilebilmektedir.

Belirlenen değerlerden sapma durumunda e-mail, sms telefon ile arama gibi yollar ile ilgili kişiye ulaşarak müdahale imkanı sağlar.

Yukarıda bahsedilen tüm işlemlerin monitörizasyonu, kayıt altına alınması ve aynı standartlarda sürdürülmesi kalite kontrol sistemi ile mümkün olabilmektedir.

Laboratuvarın ortam koşulları ve inkübatörlerin ısı, CO2, O2 değerleri donurulmuş örneklerin saklandığı cryotankların sıvı azot seviyelerinin on-line görüntüsü.

Daha detaylı bilgi için;

Bio. Hakan Yelke (hakan.yelke@memorial.com.tr)

Источник: http://www.tupbebek-genetik.com/ayin-konusu/tek-embriyo-transferi-stratejisinde-basarinin-arttirilmasi-embriyolojik-yaklasimlar/

Dondurulmuş Embriyo Transferi Nedir & Transfer Aşamaları

5 Soruda Embriyo Seçimi ve Transferi

Op. Dr. Niyazi Emre Turgut
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Doktora Sorun

Embriyo dondurma işlemi, tüp bebek kliniğinin başarısını değerlendirmede önemli bir göstergedir.

Bir merkezin ne kadar başarılı olduğu, embriyo dondurma oranları ve dondurulmuş embriyolarla elde ettiği başarılı sonuçlara bakılarak rahatlıkla görülebilir.

Eğer doğru uygulanıyorsa dondurulmuş embriyo transferi gerçekleştiren tedavilerdeki başarı oranları taze transfer yapılarak gerçekleştirilen tedavilerden daha yüksektir.

Embriyo dondurma işlemi sadece tedavi gören çiftler için değil özellikle kanser tedavisi görecek olup çocuk sahibi olma yetilerini kaybetmemek ve korumak isteyen kişiler için de son derece önemlidir.

Dondurulmuş embriyo transfer süreci nasıl gerçekleşir, gebelik oranı azalır mı, dondurulmuş embriyo çözülürken bozulur mu gibi merak edilen soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Embriyo Dondurma Nedir?

Embriyo dondurma işlemi, gelişmekte olan embriyoların -196 derecede dondurulup saklanması işlemidir. Embriyolar sonraki dönemlerde çözülerek tedavide kullanılabilir.

Embriyoların etkin bir şekilde dondurulması, saklanması ve çözme sonrası %100’e yakın oranlarda canlılık sağlanması başarılı merkezlerde mümkündür. Geriye kazanım ve özellikle dondurulmuş hücreler ile elde edilen yüksek gebelik oranları bir kliniğin başarı seviyesini gösteren en önemli göstergedir.

Embriyo Dondurulmasının Avantajları Nelerdir?

Embriyo dondurma işlemi ile gebelik elde etme şansı artmaktadır. Aynı zamanda kalan iyi kalitede embriyolar daha sonra kullanılabildiğinden çiftler için daha ekonomik bir tedavi imkanı sunar. Çiftin daha sonra yeniden bebek istemesi durumunda fiziksel olarak daha az yorucu ve daha kısa zamanda tedavi şansı doğmuş olur.

Polikistik over sendromu olan hastalarda, eğer yumurtalıklar tedaviye aşırı cevap vermişse (şiddetli ovaryen hiperstimulasyon) oluşan tüm embriyolar daha sonra transfer edilmek üzere dondurulabilir.

Siklus (bir tüp bebek deneme süreci) seyrinde endometrium kalınlığı yetersiz izlendiğinde, endometrial polip tespit edildiğinde ya da transfere yakın zamanda kırılma kanaması olduğunda embriyolar dondurularak daha sonra transfer edilebilir.

Kanser kemoterapisi ya da radyoterapisi öncesi embriyo dondurulması önerilebilir.

Embriyolar Nasıl Dondurulmakta ve Çözülmektedir?

Embriyolar koruyucu bir sıvı ile karıştırılarak plastik tüp ya da cam ampullere konulur ve sıvı nitrojen içerisinde -196 derecede dondurularak saklanır. Embriyolar tüm gelişim evrelerinde dondurulabilmektedir.

Dondurulmuş embriyolar çözülecekleri zaman sıvı nitrojenden çıkarılır, oda sıcaklığında çözülür, koruyucu sıvıdan ayrılarak özel bir kültür ortamına alınır ve inkübatöre (embriyoların bekletildiği cihazlar) konulur. Aynı gün iyi görünen embriyolar transfer edilebilir.

Dondurulmuş Embriyolar Ne Kadar Saklanabilir?

Dondurulan embriyolar teknik olarak 20 yıldan fazla bir süre saklanabilmektedir. Ancak hukuki ve etik nedenlerden dolayı saklama süresine sınırlandırma getirilmiştir. Bu süre ülkelerin yasalarına göre farklılık gösterirken ülkemizde dondurulan embriyolar 5 yıla kadar saklanabilmektedir. Beşinci yılın sonunda çiftin izni alınarak saklanmaya devam ediliyor ya da imha ediliyor.

Embriyolarının saklanmasını talep eden çiftleri, her yıl merkeze başvurarak “biz embriyolarımızın saklanma süresini bir yıl daha uzatmak istiyoruz” diye dilekçeyle başvurmaları gerekmektedir.

Dondurulmuş Embriyolar Çözüldüğünde Canlılık Oranı Nedir?

Çözme sonrası yüksek canlılık oranları için iyi bir laboratuvar kalitesi ve tecrübeli embriyologlar olmazsa olmaz iki koşuldur. Bu iki faktörün de sağlanabildiği merkezlerde, hem donmuş embriyolar ile gerçekleştiren tedavilerde daha yüksek başarı oranları elde edilmektedir hem de doğacak çocuklarda daha sağlıklı bir fetal gelişim gözlenir.

Merkezlerimizde laboratuvarlarımız son teknolojilerle donatılmış olup ananında uzmanlığını kanıtlamış embriyologlarla çalışmaktayız. Dondurma-çözme işlemlerindeki başarımızın sırrı burada yatmaktadır.

Bizler laboratuvarlarımızda vitrifikasyon adı verilen dondurma tekniğini uygulamaktayız ve bu yöntem pek çok laboratuvarda programlı dondurma tekniklerinden daha başarılı sonuçlar vermekte.

Ayrıca bu teknikle dünya genelinde yapılan pek çok çalışma var ve sonuçlar, vitrifikasyon yöntemi ile doğan bebeklerde taze sikluslarda doğan bebeklere kıyasla herhangi bir problem gözlenmediğini doğrulamakta.

Tüm dondurulan embriyoların çözüldüğünde aynı canlılıkta bulunmaları mümkün olmayabilir. Fakat iyi bir dondurma çözdürme programında bu oran yaklaşık %90-95’tir. Yani genel olarak dondurulan her 10 embriyonun yaklaşık 9’u çözüldüğünde transfer edilebilir durumda olmaktadır. Klivaj dönemi adı verilen 2. veya 3. gün embriyolarında bu oran %98’lere kadar çıkabilmektedir.

Uygun yapılmadığı sürece her teknik, her yaklaşım embriyoya zarar verir. Embriyo dondurmada bu yöntemlerden biridir. Özellikle doğru bir şekilde uygulanmıyorsa, saklama koşulları optimal, düzgün değilse saklanan ve dondurulan embriyoların çözme sonrasında ve sırasında zarar görme riski yüksektir.

Dondurulmuş Çözülmüş Embriyolar Nasıl Transfer Ediliyor?

Dondurulmuş embriyo ne zaman transfer edilir, hastalarımızın merak ettiği sorulardan biri. Dondurulmuş embriyo transferi aşamaları kısaca şöyledir:

Hastanın transfere hazırlanmasında temel felsefe endometriumun (rahim iç zarının) hazırlanması ve yeterli kalınlığa ulaşmasıdır. Bunun için doğal siklus ya da östrojen içeren ilaçlarla hazırlanmış siklus tercih edilebilir. Bu iki yöntemin de başarısı aynıdır.

Doğal siklusta folikül takibi yapıyoruz ve endometriumun kendi halinde kalınlaşmasını bekliyoruz. Transfer genellikle ovulasyondan 2-3 gün sonra yapılmaktadır. Kan hormon düzeylerini (E2, LH ve Progesteron) takip ediyoruz çünkü belirleyicidir. Transfer gününe kadar herhangi bir ilaç vermiyoruz. Embriyolar transfer edildikten sonra ise progesteron ile destek tedavisi başlatıyoruz.

Hazırlanmış siklus ise kadının adetleri düzenli değilse ve yaşı ileri ise tercih edilir. Östrojen bantları ya da hapları ile endometrium kalınlığı minimum 7-8 mm’ye ulaşana kadar ultrason ile takip ediyoruz. İlaçlara GnRH analogları da eklenebilmektedir. Transfer sonrası rutin progesteron destek tedavisine başlıyoruz.

Şimdiye kadar olan bilgiler dahilinde dondurulmuş çözülmüş embriyoların transferinden doğan bebeklerde doğuştan anomali oranı diğerleri ile kıyaslandığında daha yüksek değildir. Sonuç olarak dondurulmuş embriyo uygulamaları güvenli ve hasta için ekonomik olan uygulamalardır.

Источник: https://bahceci.com/blog/embriyo-dondurma-hakkinda-merak-edilenler/

5. Gün Tüp Bebek Uygulaması. Blastokist Transferi

5 Soruda Embriyo Seçimi ve Transferi

Blastokist anne adayından alınan yumurtalar ile baba adayından alınana spermlerin en doğru ve en kaliteli şekilde döllendirilmesi ile alakalı işlemlerdir.

5. Gün Blastokist Transferi

Blastokist – anneden alınan yumurta ile babadan alınan sperm örneklerinin döllenmesi sonucunda laboratuvar ortamında bölünerek çoğaltılması işlemidir.

Yumurta döllenme işlemini tamamladıktan sonra 2, 4, 8’li şeklinde hücre halini alır. Döllenmenin 2. ya da 3. gününde 4 ila 8 hücreden meydana gelen ve boşluksuz bir hücre topluluğu halini almaktadır.

Döllenmenin gerçekleşmesinden 5 gün sonra boşluklu bir hücre topluluğu halini almaktadır. Döllenen yumurtanın bu şekle gelmesine blastokist adı verilir.

Yapılacak olan ilk tüp bebek tedavisi blastokist transfer işlemleri ile gerçekleştirilir.

Embriyonun gelişmesinin uygun duruma geldiği 6 gün blastokist dönemine girilmesi ile transfer için uygun zaman oluşmuş anlamına gelir. Döllenme sonrasın blastokist durumunda bir blastokist yaklaşık olarak 120 tane hücre barındırır.

Blastokist transferi işlemlerinde embriyo en kaliteli olan seçilir ve rahime transferi yapılır. Embriyosu, laboratuvarda anne rahmindeki sıcaklığı bulduğu için gelişmesi oldukça kaliteli ve hızlı olur.

  Embriyo için gerekli şartlar sağlandığında blastokist seviyesi 5 günlük sürede yeterli düzeye gelir. Bu da şartların iyi olduğunun bir göstergesidir.

5 Günlük Blastokist Transferi Nasıl Yapılır?

5 günlük olan ve bu günler içinde döllenme yaşayan hücreler detaylı şekilde izlenmektedir. İzleme sonrası belirtileri göz önüne alınarak en kaliteli ve en iyi büyüyen embriyo seçilir ve rahme transferin gerekli işlemleri yapılır.

Önceki dönemleri embriyo transferinin yapılabilmesi için belirtileri beklenmezdi. 5 günlük olması beklenmeyen ve belirtileri ortaya çıkmayan embriyo rahme yerleştirilir.

Gelişen teknoloji sayesinde belirtileri de dikkate alınarak tutmaz sıkıntısı yaşamak adına ve çiftlere olmadı demek yerine 5 günlük süre beklenmektedir. Tüp bebek yaptıranlar gebelik anlamında bu durumdan daha memnundur.

Blastokist de embriyonun dondurulma işlemleri de yapılmaktadır. Dondurulmuş embriyo sonrası kullanılma şansı bulunur. Embriyonun hücrelerinin bölünmesi, hızı, hücrelerin arasında bulunan farklar, hücreler arasındaki atıklar ve hücre sayısı kalitesini göstermektedir. Transfer kimlere yapılır?

 • Kadının yaşı 35’in altında ise 3 günü sonrası 5 ve daha çok embriyo seçimi ile yüksek düzeyde gebelik şansı yakalamak adına uygulanır. Bu tarz durumlarda bebekte tutunma şansı daha yüksektir.
 • Daha önce gerçekleştirilmiş olan denemelerde 2 ya da 3. gün belirtileri göz önüne alınarak embriyonun transferinden sonra gebelik tutmaz hale gelen çiftlerde, ikiz gebelik isteği olmayan çiftlerde, embriyo donsun istemeyen çiftlerde tercih edilir.

Blastokist Transferinin Avantajları

Blastokist transferinin neden avantaj sağladığı ile alakalı birçok detay bulunmaktadır. Bunlar;

 • Gebelik için en iyi tutunma sağlanır.
 • 5 günlük süre zarfında izlenen hücreli embriyoların içinde en kalitelisinin seçimi yapılır ve anne rahmine transferden sonra tutunma işlemleri daha çabuk belirtiler verir. Bu şekilde hamile kanalar çok fazladır.
 • Tek embriyo transferinde çoğul olan gebelik riskinin önüne geçilir. Hatta bu belirtiler ile kendini belli eder. Tutunma genelde tek gebelik şeklinde olur. Bu demek oluyor ki, transferden sonra bir gebelik tutunur. Embriyo transferinden sonra oluşacak olan çoğul gebelikler ilerleyen aylara tutunma konusunda zorluklar çekebilir. Bir gebelikte tutunma şansı daha yüksektir.
 • Blastokist transferinde diğer bir avantaj da OHSS riski olan kişilerde de tercih edilmesidir. Transferinden sonra ortaya çıkan belirtileri ile bebeğin tutunma şansının yüksek olduğu izlenebilir. Bu kişilerin transferinde kalitesi yüksek olan embriyo nakledilir. Hangisi nasıl nakledilir, hangisi tutmaz, ne zaman yapılır, kaç hücreli seçilmelidir, transferinden sonra gerekli testi neden yapılır, neden tutunma geç ya da erken olur, tutunma kalitesi neden önemlidir, bir ya da kaç tane gebelik olur tarzındaki soruları da uzman yanıtlar.
 • Blastokist yapıldığı zaman kalitesi yüksek olan embriyolar alındığı için hamile kalma şansı daha yüksektir. Kalitesi yüksek hücreli embriyo transferinden sonra yapılacak olan gebelik testi bu durumu ortaya çıkartır. Kalitesi yüksek olan hücreli embriyo transferinden sonra çoğul olan gebelik riskini de azaltır.
 • Blastokist transferinden çok sayıda kaliteli ve çok hücreli yumurta elde edilme şansı bulunur. Kaçıncı tüp bebek uygulamanız olursa olsun transferinde hamile kalma şansı yüksektir.

Источник: https://tupbebekte.com/5-gun-blastokist-transferi

Embriyo transferinde 5 maddeye dikkat

5 Soruda Embriyo Seçimi ve Transferi

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, embriyo transferinde 5 maddeye dikkat çekti.
Tüp bebek tedavisinin en önemli aşamalarından bir olan embriyo transferi tarihi yaklaştıkça, doğal olarak yaşanan heyecanın da arttığını kaydeden Prof.Dr.

Cem Fıçıcıoğlu, “Embriyo transferinin başarılı olup olmayacağını düşünmek bile stresinizi arttırır ve vücudunuza tepki verdirebilir.

Her şeyi bir kenara bırakıp, sizin için hazırladığımız küçük ama etkili listeyi uygulamaya çalışın ve hatta siz de kendi deneyimlerinizden yola çıkarak küçük bir liste yapın” dedi.

Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, embriyo transferi için şu beş maddeyi önerdi:

Vitamin ve Mineraller konusunda destek alın

Vücudunuz optimum seviyede çalışmak için, en kaliteli yakıtı kullanan inanılmaz bir makine. Hamilelik öncesi hazırlık aşamasında beslenmenizi, yani vücudunuzun yakıtını gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Belki de tuz alımını azaltmanız, daha fazla su içmeniz veya tahıllı ekmeğe geçmeniz gerekiyor.

Yaptığınız her küçük değişiklik, ileride size büyük bir fayda sağlayacaktır, fakat hiçbiri 600 – 800 mcg’lik folik asit içermekten daha fazlasını sunmaz.

Eğer multivitamin kullanmanız gerekiyorsa, doğru miktarda folik asit içerdiğinden emin olun. Embriyo transferi aşamasında sizin için gerekli olan sağlıklı bir rahim astarıdır.

Buna sahip olabilmek için alacağınız multivitaminlerde ya da besinlerde vücudunuzu serbest radikallerden koruyan selenyum, hormonların sağlıklı yükselmesi için kritik olan Omega 3 yağ asitleri gibi kromozomal kırılmaları önlemeye yardımcı olan Demir ve L-Arginin bulunmasına özen gösterin. Zaten doktorunuz bu konuda gereken özeni gösterecektir.

Temiz beslenin ve detoks yapın

Temiz beslenme, son on yılın önemli sağlık mesajlarından biridir. Çoğu insan bunu nasıl yapabiliriz diyerek kaçsa da hamile kalma düşüncesi size yakın gelmeye başladığı andan itibaren bu harekete siz de katılmalısınız. Evet daha sadece aklınızda hamilelik varken buna başlamalısınız ki, hem hamilelik hem de sonrasındaki süreçlerde kendiniz ve bebeğinizin sağlığına yatırım yapmış olun.

Temiz beslenme konusunda yiyebileceğiniz en iyi gıdalar kepekli tahıl, ıspanak, lahana, Omega-3 ve hindistancevizi yağı gibi iyi yağlar, organik etler, taze sebze ve çok sayıda sıvı içerir.

Alkolü hayatınızdan çıkartmak, kafein alımını azaltmak ve sigarayı bırakmanın zamanı da geldi demektir. Kısa sürede enerji düzeyinizin yükseldiğini ve genel sağlığınızın arttığını görmeye başladığınızda zaten siz kararınızı vereceksiniz.

Daha da önemlisi, vücudunuzdaki serbest radikal seviyelerini düşüreceksiniz ve embriyo için daha davetkâr bir ortam hazırlamış olacaksınız.

Akupunktur yaptırın

Guardian’da yayınlanan bir rapora göre ‘Akupunktur, doğurganlık tedavisi gören kadınlar için hamile kalma şansını % 65 oranında arttırabilir’ diyor. Bu bilgi, 2008 yılında yayınlanan bu konuda hazırlanmış önemli bir çalışmadan elde edilen bir sonuçtur.

Embriyo transferi ile birlikte uygulanan akupunktur, in vitro fertilizasyon geçiren kadınlar arasındaki gebelik oranlarını ve canlı doğum oranını arttırır. Bilimsel alanda da kullanılmaya başlayan akupunktur, tabii ki bu konuda eğitim almış yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır. Yüzyıllardır Çin’de kadın doğurganlığını arttırmak için de kullanılmaktadır.

Akupunktur uygulamasının uterusa kan akışını uyardığı ve biyolojik stres tepkisini engellediği düşünülmektedir.

Rahatlayın

Stres ve aşırı duyarlılık, insanlarda kavga et veya kaç içgüdüsünün bir parçası olarak ve tehli durumlarla baş etmek amaçlı olarak gelişir. Bununla birlikte modern yaşam sık sık, aşırı uyarılmış beyinlerimizin zor durumlarda kaldığı, ‘tehdit’ çok az olmasına rağmen aynı stres ile tepki göstermesine dahi yol açmaktadır.

Hiç kimse ‘rahatlasana’ denmesinden, hatta sürekli bunu duymaktan hiç hoşlanmaz. Ayrıca bazen bu cümleyi duymak bile stresli olunmasına yol açabilir. Biliyoruz tüp bebek tedavisi kolay bir süreç değil, ancak başarılı bir embriyo transferi ve ardından da gerçekleşecek bir implantasyon için bu şekilde düşünmelisiniz.

Normalde stresinizi tetikleyen şeyleri öğrenmek ve bu durumları en aza indirmek, kaçınıp yok etmek için teknikler geliştirmek için iyi bir zaman olabilir. Örneğin yoga ve nefes teknikleri ile ilgilenebilirsiniz.

Sakinleştirici bir müzik listesi hazırlayın, daha sonra bu listeyi hamileliğinizde bebeğinizle dinleyebilirsiniz. Hep bu tür düşüncelere odaklanın. Endişenizi azaltmak için ne gerekiyorsa yapın.

Şüpheniz varsa gözlerinizi kapatın, en sevdiğiniz tatil yerini düşünüp yavaş ve derin nefes alıp verin. Huzurlu ortamlarda, sizi rahatlatan insanlarla bir araya gelin.

Hayatınızın en uzun 2 haftasına hazırlanın

İmplantasyon prosedürü ve gebelik testi arasındaki iki haftalık süre boyunca beklemek için önceden hazırlıklı olmanız gerekir. Çoğu hasta, bunun tüm sürecin en zor kısmı ve hayatlarının en zor dönemlerinden biri olduğunu söylüyor. Transferinizden önceki birkaç hafta içinde bunu göz önünde bulundurun ve sizin için uygun bir eylem planı hazırlayın.

Kendinizi meşgul edecek hoş aktiviteler bulun. Dizi izlemek, evde değişik rahatlatıcı el becerilerine odaklanmak, film seyretmek hiç fark etmez ne olursa olsun sizin için faydalı olacaktır. Sakın oturup saatleri sayıp, günleri işaretlemeye kalkmayın. İki haftanın sonunda gebelik testi yaptırdığınızda, huzursuz ve gergin olmamaya çalışın.

Heyecanlı olacaksınız orası kesin, ama iyimser de hissetmeniz gerekir.

Sizlere hazırladığımız bu listenin hiçbir şekilde kesin veya zorunlu bir liste olmadığını unutmayın. Tüp bebek tedavisinde uygulanan vakaların hiçbiri, bir diğerine benzemez.

Bizlere gelen ve tedaviye uygun bulunan her hastamızın, embriyo transferinden mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için hangi adımları atabileceklerini bulmak için sizlere hazırladığımız önerilerden oluşan bu liste önemli bir destektir.

Ancak her şekilde öncelikle kendi doktorunuzla görüşmeli ve bu süreçte yapacaklarınıza birlikte karar vermelisiniz.

Çocuklarda en sık görülen 7 uyku sorunu

Özel hastanelerde doğum ücretsiz olacak

Kahvaltıda olmazsa olmaz 8 besin

Источник: https://www.yenisafak.com/hayat/embriyo-transferinde-5-maddeye-dikkat-3393565

Embriyo Transferi Süreci

5 Soruda Embriyo Seçimi ve Transferi

Embriyo transferi 5 dakika ile 10 dakika arasında süren, oldukça kısa ve basit bir işlemdir. Ağrı ve rahatsızlık hissi yaşatmadığından dolayı, transfer işlemi sırasında anne adayına anestezi uygulanmaz. Bu nedenden dolayı da, işlem gerçekleştikten 1 veya 2 saat sonra, anne adayı hastaneden evine yollanır.

2 ) Embriyo transferi ne zaman yapılır?

Tüp bebek esnasında, döllenmeyi takip eden 2. veya 5. Gün transfer işlemi gerçekleştirilir. Transfer esnasında, embriyolar genellikle 4 ile 8 hücreye sahip olur.

3 ) Embriyo transferi nasıl yapılır?

Hasta, muayene pozisyonuna alınarak, spekulum yerleştirilir. Rahim ağzının, özel hazırlanmış sıvılar ile dezenfekte edilmesi sağlanır. Bu işlemin ardından, embriyologların birer birer inceleyerek seçmiş olduğu embriyolar, katater şeklinde ifade edilen bir alet ile beraber, anne adayının rahimine nakil edilir.

Transferi gerçekleştirilecek olan embriyonun miktarı, bazı durumlar neticesinde farklılık göstermektedir. Ancak normal sayıdan daha çok transfer edilen embriyolar, çoğul hamileliklerin meydana gelmesine sebep olabilir.

30 yaş grubunda olan hastalarda, az sayıda kaliteli embriyo ile sağlıklı hamileliklerin sağlanması gerçekleştirilebilir.

Ancak yaşı büyük olan adaylarda, embriyo kalitesinde azalma meydana geleceği için, transferi sağlanacak olan embriyo miktarı da daha fazla olur. Embriyo tabakasının kalın olması durumunda, lazer sayesinde tabaka inceltilerek, daha sonra transfer işlemi sağlanır.

4 ) Embriyo transferinin ardından, hangi ilaçlar kullanılır?

Genellikle, hormon ilaçları hastaya reçete ile verilerek, kullanım şekli ve dozu doktor tarafından tarif edilir. Bu tarz ilaçların haricinde, vitamin ilaçları da ihtiyaç duyulması halinde verilmektedir. Ancak verilen bu ilaçların düzenli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

5 ) Embriyolar transfer edildikten ne kadar süre sonra hamilelik testi yapılır?

Embriyo transferini takip eden 12. Gün, kanda hamilelik testi yapılır. Hastanın kullanması gereken ilaçlar, adetin gecikmesine sebep olabilmektedir. Bu sebepten dolayı, adet döneminin gecikmesi halinde, kesin olarak ila hamilelik oluşacak diye bir kuralın olması söz konusu değildir.

6 ) Hastaya ultrason muayenesi ne zaman yapılır?

Kanda yapılan hamilelik testi sonucunda, hamileliğe rastlanılmış ise, bunu takip eden 10 gün içerisinde ultrason ile de hamilelik saptanır.

Ultrason muayenesi esnasında hamilelik kesesi ve bebeğin 1 tane veya daha fazla olduğu tespit edilir.

Ultrason muayeneleri esnasında, bazen birden fazla bebek görüldüğü halde, ilerleyen dönemlerde hamilelik kesesinin biri ortadan kaybolabilir. Bu sebepten dolayı, görülen bebek sayısında azalma ile karşılaşılabilir.

7 ) Embriyo transferinden sonra hastada ağrı ya da kanama olur mu?

Bazı hastalar, çok az lekelenme ile karşılaşabilmektedir. Bu tamamen geçici bir durumdur. Bazı hastalarda ise, hafif ağrılar da meydana gelebilir. Ancak doktora danışmadan hiçbir şekilde ilaç kullanılmaması gerekir. Zaten mevcut olan ağrılar, bir müddet sonra kendiliğinden geçer.

8 ) Embriyo dondurma ve dondurulmuş embriyo transferi nedir?

Elde edilen kaliteli embriyoların içerisinden, rahime transfer edilenlerin haricinde, fazladan kalan embriyolar dondurularak, daha sonra yapılacak olan tüp bebek tedavilerinde kullanılmak üzere uygun koşullarda saklanır.

Böylelikle yeniden tüp bebek uygulaması yapılmasına ihtiyaç duyulacağı zaman, yumurta oluşturma ve yumurta toplama evrelerinin yapılmasına gerek kalmadan, direkt olarak embriyo transferi gerçekleştirilebilir.

9 ) Embriyo transferinden sonra cinsel ilişki nasıl olmalıdır?

Cinsel ilişki aralığında doktorun önereceği süreye uyulması ve bu süreler içerisinde ilişkinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Daha çok, hamilelik testi yapılana dek, cinsel ilişkiye girmek yasaktır.

Ancak hamilelik testinde, pozitif bir sonuç alınmış ise, aynı şekilde doktor izin vereceği süreye dek cinsel perhiz uygulanması gerekebilir.

Hamilelik döneminin normal bir şekilde ilerlemesi halinde, bebek 2 3 aylık olduktan sonra, cinsel ilişkide yasak ortadan kalkar.

10 ) Embriyo transferi sonrası kullanılacak ilaçlar nelerdir?

Daha çok, progesteron ilaçları reçete edilir ve nasıl kullanılacağı da anne adayına tarif edilir. Bu ilaçlar tablet, vajinal jel, enjeksiyon şeklinde olabilir.

Bu ilaçların haricinde, vitamin veya başka ilaçlar reçete edilmiş ise, dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Progestan kapsül ağızdan veya vaginal yoldan kullanılmaktadır.

 Crinone jel vaginal yoldan kullanılır, progynex ampül kas içerisine enjeksiyon şeklinde uygulanmaktadır.

11 ) Embriyo transferinin ardından yapılması ve dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?

 • Egzersiz ve spordan uzak durulmalıdır.
 • Çok fazla yürümekten kaçınmalıdır.
 • Bol bol yatak istirahati yapılmalıdır ancak sürekli yatacak kadar hareketsizleşmeye gerek yoktur. Yemek, tuvalet, banyo v.b ufak tefek işler için kalkabilir, dolaşabilirsiniz.
 • Transfer işleminden sonraki 2-3 gün duş, banyo yapmamalısınız, daha sonra serbesttir.
 • Doktorunuzun bilgisi olmadan herhangi bir ilaç kullanmamalısınız.
 • Şehirler arası otomobil yolculuğu  transferden 2-3 gün sonra serbesttir. İlk 2-3 gün yatak istirahati ile geçmesi daha uygundur. Kısa süreli araba yolculuğu yapılabilir.
 • Uçak yolculuğunda herhangi bir sakınca bulunmaz. Yalnızca transferin gerçekleştiği gün yolculuk yapılmayarak, dinlenilmesi gerekmektedir.

Источник: https://www.bulenttiras.com/embriyo-transferi-sureci

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.