Ağrısız Doğum ( Epidural Anestezi)

içerik

Epidural Anestezi ile Ağrısız Doğum!

Ağrısız Doğum ( Epidural Anestezi)

Özel Optimed Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uz. Dr. Yaşar Pala anestezi nedir, nasıl uygulanır ve anestezinin ağrısız doğumdaki yerini anlattı.

“Doğum kadınların çoğunda ciddi ağrı hissine neden olur.”

“Doğum ağrısı en şiddetli ağrılardan biridir.”

“İnsanın bu şiddetteki bir ağrıyı kabul edebileceği doğumdan başka bir durum yoktur.”

“Ağrısız doğum kararı için sadece anne adayının istemesi yeterlidir.”

Dünya Sağlık Örgütü 1992

Ağrısız doğum; doğum sancılarının ortadan kaldırıldığı, sadece karında basınç, kasıklarda baskı şeklinde duyuların algılanabildiği tamamen normal bir doğumdur.

  Normal doğumda ağrının giderilmesi hem anne hem de doğacak bebek için önemli avantajlar sağlar. Bunu için birçok yöntem vardır. Bunlar içinde en iyi ve en çok tercih edilen yöntem, bir bölgesel anestezi tekniği olan “EPİDURAL ANESTEZİ – ANALJEZİ” dir.

Epidural anestezi ağrısız doğum yöntemleri içinde tüm dünyada “Altın Standart” olarak kabul edilmektedir.

Bölgesel anestezi kullanılarak ilk ağrısız doğum Temmuz 1900’de gerçekleştirilmiştir. 2000 yılında ABD’de yaklaşık 2 milyondan fazla anne doğum için epidural anestezi – analjezi yaptırmıştır. 1992’de epidural anestezi – analjezinin ABD için ulusal ortalaması  %51’dir. Artık günümüzde ağrısız doğum, doğum eyleminin bir parçası olarak görülmektedir.

Amerikan Kadın Doğum Hastalıkları Birliği 118 numaralı raporunda doğum esnasında ağrı giderilmesini şöyle özetlemektedir: “Doğum eylemi birçok kadın için ciddi bir ağrı demektir ve nerdeyse başka hiçbir koşulda kabul edilemeyecek oranda yoğun, ancak bir doktorun gözetiminde gerçekleştirilen güvenli bir girişimdir.

Annenin isteği doğum eylemi sırasında ağrının giderilmesi için yeter koşuldur.”

Epidural Anestezi-Analjezi, hem anne adayı hem de bebeği için son derece güvenlidir. Uygulaması kolaydır. Oturan anne adayının belinden yapılan ince bir iğne yardımı ile verilen lokal anestezik madde ve kuvvetli ağrı kesiciler ile ağrı giderilir. Anne adayı ve bebek doğumun başından sonuna kadar hem kadın doğum hem de anestezi uzmanının takibi altındadır.

Epidural anestezi – analjezi uygulamasından sonra doğuma kadar geçen sürede yürüyebilir, odanızda dolaşabilirsiniz. Sizi doğumhaneye alıp, pozisyon verdiklerinde karnınızda kasılma, kasıklarınızda baskı hissedince siz de eşzamanlı olarak ıkınır, bebeğinizi aşağıya itersiniz. Her kasılmada bebek, doğum kanalında biraz daha ilerler ve en sonunda önce başı sonra vücudu doğar.

Epidural Anestezi Nedir?

Epidural anestezi omuriliği dıştan saran dura isimli zarın etrafına (bu boşluğa “epidural alan” denir) lokal anestetik ve kuvvetli ağrı kesiciler verilerek vücudun o bölgesindeki ağrı sinyallerinin beyne iletilmesini sağlayan sinirlerin uyuşturulması işlemidir. Kullanılan ilaç cinsi, miktarı, dozu ile bağlantılı olarak dokunma duyusu ve hareket kabiliyeti tamamen ortadan kaldırılmadan ağrı yok edilebilir.

Ne zaman uygulanır ?

Epidural anestezi – analjezi; rahim kasılmaları düzenli hale geldikten sonra rahim ağzı yaklaşık % 60-70 incelip, açıklığı  4 cm e ulaşınca uygulanır. Daha önce uygulanması, kasılmaları etkileyip doğumu geciktirir. Geç kalındığında ise hem anne gereksiz ağrı çekmiş olur.

Epidural anestezi – analjezi nasıl uygulanır?

İşlem yan yatarken yapılabilirse de genellikle oturur pozisyonda yapılır. Önce belinizin anestezi uygulanacak bölgesi antiseptik bir ilaçla silinerek temizlenir ve iğnenin yapılacağı yer çok ince ve küçük bir iğne ile uyuşturulur.

Ardından anestezist epidural anesteziyi gerçekleştireceği iğneyi epidural boşluğa ilerletir ve bu iğne aracılığı ile ilk doz lokal anestetik ilaç omurilik zarının (dura) çevresine verilir.

Sıklıkla çok ince, yumuşak bir plastik tüp (kateter) bu iğnenin içinden ilerletilir ve iğne geri çekilerek kateter burada bırakılır. Bu esnada hareket etmemeniz gerekir, aneztezi doktorunuz da sizi hareket etmemeniz konusunda sık sık uyarır.

Epidural boşluğa verilen ilaç ile doğum kanalının çevresinin uyuşması sağlanır, doğum veya cerrahi işleme ait ağrılar başka bir ilaca gerek kalmadan giderilir.

Yerleştirilen kateterden gerektikçe ilaç verilerek uzun süreli ağrı kontrolü sağlanabilir. Yerinde kalmasını sağlamak için kateterin dışarıda kalan kısmı sırtınıza bantlanır. İşlem bittikten sonra rahatsızlık duymadan sırtüstü yatabilir, yatak içinde hareket edebilirsiniz.

İlaç verilirken bel bölgesinde bir soğukluk hissedebilirsiniz. İlacın etkili olması için 10-15 dakika geçmesi gerekir. Uyuşukluğun derecesi kullanılan ilaca ve dozuna bağlıdır. Doğum ağrısını gidermek için düşük dozda ilaç verilir.

Bu şekilde ağrı olmadan kasılmaları hissedersiniz.

Ağrısız Doğum’da en çok korkulan eylemin ağrıların ortadan kalkmasıyla duracağıdır. Bu nedenle ağrıların %85’lik kısmı yok edilirken %15’lik kısmının anne adayı tarafından hissetmesi sağlanır. Hissedilen ağrı epidural anestezi – analjezi uygulamasından önceki dönemle karşılaştırıldığında önemsizdir.

Epidural anestezi uygulamasının avantajları nelerdir?

 • Epidural anestezi bilinç kaybı olmaksızın tam ağrı kontrolü sağlar. Bu şekilde doğumunuz süresince canlı ve uyanık kalırsınız.
 • Doğum ağrılarının giderilmesi pek çok anne adayında olduğu gibi sizde de doğum süresinin kısalmasına olanak sağlayabilir.
 • Epidural anestezi uygulanan hastalar, ağrı duymaksızın kaslarını hareket ettirebilirler. Bu şekilde ıkınarak, doğum olayına aktif olarak katılırsınız.
 • Enjeksiyon veya solunum yolu ile verilen ilaçlar bebeğinizin kanına geçerek onu etkileyebilirken, bu teknikte verilen ilaçlardan bebeğin etkilenmesi olasılığı yok denecek kadar azdır.
 • Doğum sırasında forseps uygulanması veya dikiş atılması gerektiğinde bunların ağrısını duymazsınız.
 • Bu yöntem ile; eyleminiz ilerlemediğinde size sezaryen operasyonu yapılması gerekirse ek anestezi tekniğine gerek kalmadan epidural alana yerleştirilmiş olan kateterden ek ilaç verilerek ameliyatınız gerçekleştirilebilir.

Bölgesel anestezi için uygulanan ilacın kan ile direkt ilişkisi olmadığı için bebeğe olan etkileri de minimaldir.

Bu uygulama bebeği etkilemeksizin annede mükemmel ağrı kontrolü sağlar.

Epidural anestezi etkisi ne kadar sürer?

Epidural anestezi sırasında kateter dediğimiz bir kanül taktığımız için ilaçların etki süresi bittikçe kateterden ek dozlar uygulanarak doğum sonuna kadar ağrısız bir süreç sağlanır. Doğumdan yaklaşık 1 saat sonra ilaçların etkisi geçer.

Felç yaptığı doğru mu?

Epidural anestezi-analjezide iğne ve kateter omurilik koruyucu kılıfının etrafındaki boşluğa yerleştirilir. Omurilikten çıkan sinir kökleri ise bizim iğneyi yaptığımız, kateteri yerleştirdiğimiz bölgeden 2-3 cm uzakta ve yanlardadır.

  Bu anatomik yapı nedeniyle iğnenin sinir köküne teması ve sinir köküne zarar verilmesi pek mümkün değildir. Ancak anne adayının kontrol edilemeyecek kadar aşırı hareket etmesi halinde iğne yanlışlıkla sinir köküne değebilir.

Bu ihtimal ise sadece mental yetersizliği olan hastalarda komutlara uyma mümkün olmadığında söz konusudur. Zaten bu hastalara bölgesel anestezi tekniklerinin hiçbiri uygulanmaz.

Sonuç olarak epidural anestezi-analjezinin felç yaptığı doğru değildir. Bu ihtimal neredeyse yok denecek kadar azdır.

Eğer normal doğum olmaz da, sezaryen gerekir ise?

O zaman hiç narkoz almadan kateter ucundan biraz daha fazla ilaç vererek acı, ağrı duymadan sezaryen yapılabilir.

Bu yöntemin en güzel tarafı da annenin bilinci yerinde olduğu için çocuğun ilk çığlıklarını duymasıdır. Anne bebeğini doğar doğmaz ilk tepkilerini gözlemleyebilir.

Ayrıca operasyon sonrası olabilecek ağrılarda tamamen giderilebilir. Anne daha kısa sürede toparlanıp, taburcu olabilir.

Epidural anestezinin komplikasyonları ve yan etkileri nelerdir?

Epidural anestezide komplikasyon ve yan etkiler zannedilenin aksine deneyimli uzmanlar tarafından yapıldığında son derece azdır.

* En sık görülen yan etki ani tansiyon düşmesidir. Omurilik içinde ağrı ve motor iletimi sağlayan sinirler dışında, istemsiz çalışan kasların fonksiyonlarını kontrol eden sinir lifleri de bulunur.

Bu liflerin etkilenmesi durumunda kan damarlarında gevşeme ve genişleme meydana gelerek tansiyon düşüklüğü ortaya çıkabilir.

işlemden hemen önce damar yolundan yaklaşık 1 litre sıvı hızlı bir şekilde verilerek tansiyonunuzun düşmesi engellenmeye çalışılacaktır.

* Anestezinin yetersiz olması ya da tek taraflı olması. Bu gibi durumlarda kateterin çıkartılarak yeniden işlemin geçekleştirilmesi gerekebilir.

* Dura zarının yırtılıp sıvının dışarı kaçmasına bağlı olarak görülebilen baş ağrısı. Nadir olarak görülen bu durumda işlemden sonra 1-3 gün içinde şiddetli baş ağrıları yaşanabilir. Ağrılar dayanılmaz olur ise epidural kateterin yerleştirildiği alana pıhtı yaması yapılabilir.

* Bel ağrısı oluşabilir; bu epidural iğnenin katlardan geçerken yarattığı ufak kesinin iyileşme sırasında hissedilen ağrıdır ya da işlem sırasındaki pozisyon nedeniyle bel kaslarındaki kısa süreli kas spazmı sonucudur.

* Kullanılan ilaçlara bağlı olarak hafif alerjik bir reaksiyon gelişebilir ve hastada kaşıntı ortaya çıkabilir.

* Nadiren işlem sonrası idrar yapmada geçici zorluk görülebilir.

* Çok çok nadir olarak enfeksiyon gelişebilir.

* Felç çok çok nadiren görülen bir komplikasyondur.

Kimlerde epidural anestezi uygulanmaz?

 • Kanama bozukluğu olması
 • Antikoagülan tedavi alınması
 • Uygulama bölgesinde enfeksiyon varlığı
 • Trombosit düşüklüğü saptanması
 • Anne adayının uygulamayı reddetmesi durumlarında epidural anestezi uygulanmaz.

Epidural anestezi hem vajinal hem de sezaryen ile doğumların son derece konforlu ve keyifli geçmesini sağlayan, 25 yıldır yaygın bir şekilde güvenle uygulanan modern bir tıbbi yaklaşımdır.

Her anne adayı bu uygulamadan yararlanması için teşvik edilmelidir.

Epidural anestezi ile ilgili yanlış bilgiler ve korkular:

Hayır. Epidural anestezi forseps uygulaması ve sezaryen riskini arttırmaz.

Hayır: Deneyimli ellerde ve hastanın mental yetersizliği söz konusu değilse hasta işlem sırasında anormal hareket etmedikçe bu risk yoktur.

Hayır: Hatta bazı bel fıtığı vakalarında epidural mesafeye uygulanan bazı ilaçlarla sinirler etrafındaki ödem azaltılarak bel fıtığı tedavi edilebilmektedir. Epidural anestezi sonrası bel ağrısı gözlenebilir. Bu epidural iğnenin katlardan geçerken yarattığı ufak kesinin oluşturduğu iyileşmesine ya da işlem sırasındaki pozisyon nedeniyle bel kaslarındaki kısa süreli kas spazmı sonucudur.

Источник: https://optimedhastanesi.com/tr/saglik-rehberi/epidural-anestezi-ile-agrisiz-dogum/

Ağrısız Normal Doğum Hakkında Merak Ettikleriniz (Epidural Anestezi)

Ağrısız Doğum ( Epidural Anestezi)

Doğum ağrısı, kendine has özellikleri olan çok yönlü bir ağrıdır ve genellikle çok şiddetlidir. Pek çok kadın için yaşadıkları en şiddetli ağrıdır. Doğum sancısı annenin gereksiz yere acı çekmesine , fizyolojik stres oluşturmasına ve annenin yorgun düşmesine  neden olur.

 Günümüzün anne adayları artık çok şanslı !

Çünkü epidural “ağrısız doğum”, ‘’prenses doğum’’  adıyla bilinen yöntem; doğum eyleminde veya sezaryan operasyonunda ağrı hissini ortadan kaldırmak için kullanılan özel bir bölgesel anestezi yöntemi haline gelmiştir.

Genel anesteziden farkı anne adayının işlem esnasında uyanık olması ve etrafında olup bitenleri tümüyle algılamasıdır.

Normal doğum için en çok tercih edilen, en etkili, en güvenli ve en sık kullanılan yöntem Epidural “ağrısız doğum” tekniğidir.

AĞRISIZ DOĞUM NASIL YAPILIR?

 • Epidural anestezi çok ince bir kateter yardımıyla belden epidural saha adı verilen bölgeye girilmesi ve buraya lokal anestezik maddeler verilmesi şeklinde uygulanır. Anne adayı baskıyı, dokunmayı hisseder, hatta kalkıp yürüyebilir ama ağrıyı hissetmez.  Hasta güvenliği için ameliyathane ortamında uygulanır. Önceklikle anestezi doktoru anne adayına yapacağı işlemi kısaca anlatır, varsa sorularını cevaplandırır.
 • Anestezi doktoru anne adayı yan yatar veya oturur pozisyondayken muayene neticesinde uygulanacak bölgeyi belirler. Belde iğnenin girileceği bölge antiseptik (“mikrop öldürücü”) maddeyle silinir  ve steril örtüyle örtülür. Cilt ve cilt altı çok ince bir iğne ile uyuşturulur. Bu  epidural iğnesinin girilmesi esnasında oluşacak ağrı hissini azaltmayı hedefler. Epidural sahaya ucu künt bir iğne  yardımıyla kateter yerleştirilir ve ilaç verilir. Özellikle bu aşamada annenin birkaç dakika kıpırdamadan durması çok önemlidir. Kateter yumuşak bir maddeden yapılmış, incecik bir sondacıktır. Kateterin dışarıda kalan kısmı alerji yapmayan özel flasterle , hastanın sırtı boyunca sabitlenerek kayması engellenir. Buradan ihtiyaç duyuldukça  önceden programlanmış otomatik pompalarla sürekli belirli doz ilaç verilebilir. Bazı durumlarda anestezi doktoru bu ilaçları belli aralıklarla kendisi vermeyi tercih edebilir.
 • Normal doğumda, kateter yerleştirilip ilaç verildikten yaklaşık 15 dakika sonra anne adayı kasılmaları hissetmesine rağmen ağrı duymamaya başlar. Doğum uzadığında veya ilacın etkisi azalıp hasta ağrı duymaya başladığında ise ek dozlar verilebilir. Sırta yerleştirilen bu katater hastanın istemine bağlı olarak ya doğumdan hemen sonra veya   24 – 48 saat  içinde çekilir. 
 • Anestezi amaçlı epidural kateter takılması işlemi hastalar açısından son derecede kolay acısız ve rahat bir uygulamadır.

AĞRISIZ DOĞUMUN AVANTAJLARI NELERDİR?

 • Epidural anestezi ağrısız normal doğum için mükemmel bir yöntemdir.
 • Etkin bir biçimde doğum ağrılarının giderilmesini sağlar, uygun dozda ve zamanda uygulandığında doğumu hızlandırır.
 • Uygulamadan sonra yürüyebilirsiniz.
 • Epidural analjezi sizi sersemletmez, hasta hissettirmez, ayrıca bağırsak hareketlerini durdurmaz, gaz çıkarımını engellemez.
 • Psikolojik rahatlama, kas spazmını çözmesiyle normal doğum şansınızı artırır.
 • Doğum sonrası yorgun, bitkin olmadığınız için bebeğinizi çok daha çabuk kucağınıza alır, hemen besleyebilirsiniz.
 • Tecrübeli uzmanların yaptığı epidural sonrası baş ağrısı çok nadirdir (% 1 civarı).
 • Doğum kesisi (epizyotomi) açılan durumlarda epizyotominin açılması ve tamiri esnasında duyulan ağrıyı gidermede oldukça etkilidir.
 • Sezeryan gerektiğinde takılan kataterden verilen ilaç dozu artırılarak genel anestezi verilmeden uyanık bir şekilde sezeryan yapılabilir.
 • Normal doğumda altın standart: Epidural Analjezidir.

AĞRISIZ DOĞUM KİMLERE UYGULANMAZ?

Bu anestezi şeklinin uygulanmasının sakıncalı olduğu durumlar çok azdır ve çoğu durumda başarıyla uygulanabilir.

 • Bu anestezi şekli aktif kanaması , sıvı kaybı , aşırı kanama ya da diğer nedenlere bağlı tansiyonu düşük olan, kullanılacak anestezi maddelerine allerjisi olan, iğnenin batırılacağı bölgede enfeksiyonu , yanığı , nörolojik hastalık şüphesi olan,Kafa içi basıncı artmış olan (Beyintümörü, kanaması vb) hastalıklarda, Pıhtılaşmayı önleyici tedavi alanlarda,Trombosit sayısı 100.000 altında olan anne adaylarında Akli dengesi bozuk olan veya uygulamayı  reddeden anne adaylarında uygulanmaz.

AĞRISIZ DOĞUM NE ZAMAN UYGULANIR?

Rahim kasılmaları düzenli hale geldikten sonra rahim ağzı yaklaşık % 60-70 incelip, açıklığı 4 cm’e ulaşınca yani sancılar anneyi ciddi olarak rahatsız etmeğe başlayınca uygulanır.

Daha önce uygulanması, kasılmaları etkileyip doğumu geciktirir.

Geç kalındığında ise hem anne gereksiz ağrı çekmiş olur hem de ağrılar daha sık geleceğinden anne adayı işlem süresince hareketsiz kalamaz ve epidural uygulanması zorlaşabilir.

AĞRISIZ DOĞUM UYGULAMASINDAKİ RİSKLER NELERDİR?

Epidural anestezinin yan etki ve riskleri, tecrübeli bir uzman hekim tarafından uygulandığında, zannedilenin aksine son derece azdır.

 • En sık görülen yan etki tansiyon düşüklüğüdür. Bunu önlemek için işlem öncesi sıvı yüklenir ve yakından tansiyon takibi yapılır.
 • Özellikle hamilelikte çok aşırı kilo almış hastalarda ,yine beldeki çeşitli sorunlarda teknik olarak epidural anestezi uygulaması zorlaşabilir.
 • İşlem başarısız olabilir ve doğumda ağrı duyabilir.
 • Epidural iğnenin beyin omirilik sıvısına girmesi sonucu spinal anestezi dediğimiz durum oluşabilir, belden aşağısı tamamen uyuşur ve hareket edemez. Doğum sonrası başağrısı olabilir.
 • Baş ağrısı; genellikle işlem sırasında hareket edildiğinde daha sık görülür.  Çok sıvı ve kafein içeren içecekler alınarak, sırt üstü yatak istirahati ile geçer. Tedavi edilmese bile 7-15 gün içinde kendiliğinden, iz bırakmadan geçer.
 • Doğumun ikinci evresinde uzama görülebilir.
 • Nadiren idrar yapmada zorluk görülebilir.
 • Nadiren kateter takılan yerde enfeksiyon gelişebilir.
 • Bazı hastalar da hafif allerjik reaksiyonlar görülebilir. Bölgesel, geçici kaşıntı kendiliğinden veya basit bir ilaç yardımıyla birkaç saatte geçer.
 • Ağrısız doğum uygulanan hanımlarda nörolojik komplikasyonlar (bacaklarda güçsüzlük veya idrar tutamama) çok çok nadirdir, 183.000 de bir; enfeksiyonoranı 145.000 de bir; kalıcı nörolojik zedelenme 257.000 de bir bulunmuştur.

Ağrısız Doğum Amacıyla Anneye Verilen İlaçların Bebeğe Zararı Dokunur mu?

Bu ilaçlar özel bir bölgeye uygun dozda verildiğinde bebeğe zararı olmaz.

Kullanılan ilaçlar kana çok az geçtiklerinden ve geçseler de plasentadan geçip bebeğe ulaştıklarında kısa sürede parçalandıklarından bebek üzerinde olumsuz bir etki beklenmez.

Anne düzgün nefes alıp vermeye başladığı zaman bebeğe giden oksijen miktarı da artar. Bebek doğduğunda daha canlı ve hareketli olur.

Yine de epidural uygulandıktan sonra en az 30 dakika boyunca bebek dikkatlice izlenir.

Ağrısız Doğum Yaptırılan Annelerin ‘Sakat Kalabileceği’ İddiası Doğru mudur?

Ağrısız doğumda kullanılan kateterler omuriliği örten zarların dışına yerleştirilir. Yani annenin belinden ‘su’ alınmaz. Tekniğine uygun olarak yapıldığında ağrısız doğumun anneye hiçbir zararı yoktur.

Aksine anne ağrı hissetmediği için doğum sırasında hırpalanmaz, yorgun düşmez. Bebek doğarken uterus kasılmalarıyla birlikte nefesini tutup ıkınarak bizzat kendiside doğuma yardımcı olur.

Doğumdan sonra da en kısa zamanda bebeğine bakacak hale gelir.

Epidural analjezi bel fıtığı olanlar ve gebelik sırasında bel ağrıları çeken hastalara uygulanır mı? Ağrısız doğum bel ağrısına neden olur mu?

Epidural anestezi yapılsa da yapılmasa da doğum sonrası her 3 kadından birinde bel ağrıları olur; bu durumun hamileliğe bağlı vücudun ağırlık merkezinin zamanla öne kaymasıyla bel kaslarının bunu karşılamasının, doğum sonrası aniden değişmesine bağlı olduğu düşünülmektedir.  

Çoğunlukla bel bölgesinde bir problem yoksa epidural anestezi ağrı yapmaz. Epidural anesteziyle bel fıtığı ameliyatları bile yapılmaktadır. Bel fıtığı olanlara ve bel ağrısı çekenlere de uygulanabilir, sakıncası yoktur. Doğumdan sonra bel ağrıları devam edebilir, bunun nedeni epidural anestezi değildir.

Epidural anestezi hem vajinal hem de sezaryen ile doğumların son derece konforlu geçmesini sağlayan ve  modern tıpta yeri olan bir yaklaşımdır. Her anne adayı bu uygulamadan yararlanması için teşvik edilmelidir.

Anne ve bebeklerimize mutlu sağlıklı bir yaşam dileriz. 

Источник: http://centralhospital.com/haberler/agrisiz-normal-dogum-hakkinda-merak-ettikleriniz--epidural-anestezi-/

Epidural Anestezi İle Ağrısız Normal Doğum ve Yan Etkileri

Ağrısız Doğum ( Epidural Anestezi)

Epidural anestezi, vücudun belirli bir bölgesinde oluşan ağrının hissedilmemesi için bölgesel olarak yapılan ve uygulandığı yeri ağrıya duyarsız hale getiren tıbbi bir uygulamadır. Anestezi uzmanı (anestezist) tarafından uygulanır.

Pek çok cerrahi işlem için kullanılan yöntemle, normal ya da sezaryen doğumda annenin hissedeceği ağrıya duyarsız hale gelmesi amaçlanır. Genel anesteziden farklı ise anne adayı doğum sürecinde uyanık ve etrafında olup biteni tamamen algılar durumda olmasıdır.

İnce bir katater yardımıyla epidural sahaya lokal anestezik maddenin verilmesi şeklinde uygulanır. Her cerrahi işlemde olduğu gibi epidural anesteziyle ağrısız doğumun da bazı yan etkilerinin olduğu söylenir. Bunların başında, baş ağrısı ve idrar yapmakta zorlanma gelmektedir.

Bilinenin aksine, epidural anestezi sonrasında annenin felç olma riski yoktur.   

Normal Doğumlarda Sıkça Kullanılıyor

Anne adayının doğum sancısını hissetmeden, bebeğinin doğumunun her evresini yaşadığı ağrısız doğum, normal doğumlarda sıkça kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Epidural anesteziyle ağrısız doğum, anne adayının ağrılarının şiddetlenmeye başladığı zaman uygulanmaktadır.

Doğumun Her Anını Yaşamak İçin Tercih Ediliyor

Çok ince bir katater yardımıyla belden epidural sahaya girilmesi ve lokal anestezik maddelerin verilmesi şeklinde uygulanır.

İşlem sonrasında anne adayı dokunmayı ve kasılmayı hisseder, hatta kalkıp yürür fakat bu esnada hiçbir şekilde ağrı hissetmez. Annenin güvenliği açısından işlem ameliyathane ortamında uygulanır.

Sezaryen doğum yapan annelerin bazıları, bebeğinin doğum sürecinin her anını yaşamak için epidural anesteziyle ağrısız doğum yöntemini tercih etmektedirler.   

Ağrısız Doğumun Avantajları

 • Ağrısız normal doğum için epidural anestezi mükemmel bir yöntemdir.
 • Uygun dozda uygulandığına etkin bir biçimde doğum ağrılarının giderilmesini sağlar,
 • Anne adayı uygulamadan sonra yürüyebilir.
 • Epidural analjezi anne adayını hasta hissettirmez, sersemletmez, bağırsak hareketlerini durdurmaz ve gaz çıkarımını engellemez.
 • Psikolojik rahatlama ve kas spazmını çözmesi nedeniyle normal doğum şansınızı artırır.
 • Doğum sonrası yorgunluk hissetmezsiniz, bitkin olmadığınız için bebeğinizi çok daha çabuk kucağınıza alırsınız.
 • Tecrübeli uzmanlar tarafından yapıldığında işlem sonrası baş ağrısı çok nadir görülür. (% 1 civarı)
 • Doğum kesisi (epizyotomi) açılan durumlarda epizyotominin açılması ve tamiri sırasında duyulan ağrıyı gidermede etkilidir.

Uygulanması Tavsiye Edilmeyen Durumlar

Ağrısız doğumun aşağıdaki durumlarda uygulanması tavsiye edilemez.

 • Aşırı kanama,
 • Sıvı kaybı veya diğer nedenlere bağlı tansiyon düşüklüğü,
 • Uygulanacak anestezi maddesine alerjisi,
 • İğnenin uygulanacağı bölgenin enfeksiyonlu olması,
 • Kafa içi basıncının artmış olması (beyin tümörü, kanaması vb),
 • Nörolojik hastalık şüphesi,
 • Trombosit sayısı 100.000'in altında olması.

Epidural Anestezide Felç Olma Riski Yoktur

Epidural anestezi uygulamasından sonra, annenin felç olma riskinin imkânsız olduğunu belirten uzmanlar, uygulamada yapılan iğnenin omuriliğin son bölümüne yapılmasından dolayı hastaya hiçbir zaman zarar vermediğinin altını çiziyor.

Bununla beraber söz konusu konuda halk arasında gereksiz bir korkunun oluştuğunu belirten uzmanlar, nadiren de olsa bazı hastaların bacaklarında hissizlik veya idrarını kontrol edememe gibi şikâyetlerinin olabileceğini belirtilirken, bu durumların geçici şikâyetler olduğunu ifade ediyorlar.

Epidural Anestezi – Ağrısız Doğumun Yan Etkileri

Epidural anestezi (ağrısız normal doğum) riskleri ve yan etkileri, uzman hekim tarafından uygulandığında oldukça azdır. Ancak en sık görülen yan etkisi tansiyon düşüklüğüdür. Doğum sonrasında annenin tansiyon düşüklüğünü önlemek için işlem öncesi sıvı yüklemesi ve yakın tansiyon takibi yapılır. Epidural anestezi ile ağrısız normal doğumun diğer yan etki ve riskleri şöyledir;

 • Gebelikte çok aşırı kilo alan anne adaylarında beldeki sorunlar epidural anestezi uygulamasını zorlaşabilir.
 • Yapılan işlem başarısız olabilir ve anne adayı doğumda ağrı duyabilir.
 • İşlem sırasında epidural iğnenin beyin omirilik sıvısına girmesiyle spinal anestezi durumu oluşabilir ve anne adayının belden aşağısı tamamen uyuşabilir ve hareket edemeyebilir.
 • Doğum sonrasında baş ağrısı görülebilir. Bu yan etki genellikle işlem sırasında anne adayının hareket etmesi sonrasında sık görüldüğü belirtilen bir durumdur. Çok sıvı ve kafein içeren içecekler içilerek ve sırtüstü yatak istirahati ile geçer. Tedavi edilmese bile 7-15 gün içerisinde kendiliğinden, iz bırakmadan geçer.
 • Doğumun ikinci evresinde uzama yaşanabilir.
 • Annede nadir olarak idrar yapmada zorluk çekme görülebilir.
 • Kateter takılan yerde nadiren enfeksiyon oluşabilir.
 • Allerjik reaksiyonlar görülebilir. Bölgesel ve geçici kaşıntı olarak görülen yan etki, kendiliğinden ya da basit bir ilaç yardımı ile birkaç saat içerisinde geçer.

Editörün Seçtikleri

Popüler Yazılar

Gebe Sözlüğü

Источник: https://www.gebe.com/epidural-anesteziyle-agrisiz-dogum/

Ağrısız doğum (epidural analjezi) nedir?

Ağrısız Doğum ( Epidural Anestezi)

Ağrısız doğum, diğer adıyla epidural analjezi; normal doğum öncesinde anne adayının bel kısmından özel bir iğne ile girilerek omuriliği saran zarın dışındaki bölgeye takılan bir kateterden anestezik madde verilerek belden aşağısında ağrının hissedilmesinin engellenmesi olarak tarif edilebilir.

Ağrısız doğuma halk arasında prenses doğumda denmektedir. Bu ifadenin halk arasında kullanılmasının asıl kökeni, ilk kez ağrısız doğumun uygulandığı kişinin 1853’de kloroform uygulanarak doğumu gerçekleştirilen kraliçe Viktorya olmasıdır.

O zamana kadar normal doğum sırasında doğum sancılarının mutlaka çekilmesi gerektiği ve ağrıların azaltılmasının hoş karşılanmadığı bir dönem sona ermiştir. O tarihten sonra doğum ağrısının azaltılması için arayışlar artmıştır. Zaman içinde doğum sırasında çekilen ağrının azaltılmasında kullanılan yöntemler arasında en etkili olanı epidural analjezi yöntemi olmuştur.

Bu yöntemle çok rahat bir doğum süreci gerçekleşmesi nedeniyle zaman içinde halk arasında prenses doğum olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

Günümüzde tüm dünyada normal doğum için altın standart olarak kabul edilen, en etkili, en güvenli ve en sık kullanılan yöntem epidural yöntemle doğumdur. Epidural yöntem anestezi doktorlarının eğitimleri sırasında ve sonrasında çok yaygın olarak kullandıkları ve oldukça tecrübeli oldukları bölgesel anestezi tekniklerinden biridir.

Bu yöntem normal doğum mu yoksa sezaryen doğum için mi kullanılmaktadır?

Ağrısız doğum normal doğum için kullanılan bir yöntemdir.

Ancak bu yöntemle normal doğum yaptırılmaya çalışılırken doğumun herhangi bir nedenle gerçekleşmediği durumda belden takılan epidural kateterden verilen ilaç dozu ve konsantrasyonu artırılarak sezaryen doğumda gerçekleştirilebilir. Bu şekilde epidural kateter yardımı ile anne adayı uyanık olarak hem normal doğum hem de gerektiğinde sezaryen doğum yapabilir.

Doğum sırasında neler olmaktadır, niçin ağrı duyulmaktadır?

Doğum anne rahmi içinde ki bebeğin zamanı gelince bazı kasılmalarla doğum kanalından ilerleyerek dışarıya çıkması olarak tarif edilebilir.

Doğum eylemi üç evrede gerçekleşmektedir.

 • Evre: Açılma (dilatasyon)
 • Evre: Bebeğin çıkışı
 • Evre: Halas (Plasentanın yani bebeğin eşinin çıkması) ile doğum eylemi tamamlanır.

Doğumun süresi birçok faktöre bağlı olarak değişmesine rağmen genellikle ilk doğumlar ortalama 6-9 saat, sonraki doğumlar ortalama 3-5 saatte tamamlanmaktadır.

Doğum başladığında 1. Evrede ağrılar rahim kasılmaları, rahim boynunun genişlemesi ve doğum kanalının açılmasından kaynaklanır. Bu ağrılar ritmik kasılmalar şeklinde ve oldukça şiddetli olarak hissedilir. İkinci evrede ise ağrılar bebeğin başının doğum kanalından aşağıya inip dışarıya çıkarken kasık ve kalça tabanında ki yumuşak dokuları germesinden kaynaklanır.

Doğumda hissedilen ağrıyı azaltmak için başka yöntemler var mıdır?

Doğum eylemi normal bir süreç olmasına rağmen bu sırada hissedilen ağrının çok güçlü olması nedeniyle ağrıların azaltılması için çok sayıda yöntem kullanılmaktadır.

Bu amaçla hipnoz, akupunktur, aromaterapi, egzersizler, anestezik maddelerin koklatılması, ağrı kesici bazı ilaçların uygulanması, ağrıya neden olan bazı sinirlerin lokal anestezik ilaçlar ile uyuşturulması ve TENS uygulaması gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler doğum ağrısını azaltmakta etkili olmalarına rağmen genellikle yetersiz kalmaktadır. Doğum ağrılarını azaltmada en etkili yöntem epidural yöntemdir.

Epidural yöntem normal doğumların hepsinde kullanılabilir mi?

Hayır, epidural doğum için temel koşul annenin bilinçli olarak doğum sürecine katılmayı tercih etmesidir. Ayrıca; gebelik süresinin problemsiz geçmiş olması, düzenli rahim kasılmalarının olması, rahim ağzının 3-7 cm açılmış olması, baş gelişte tek bebek olması ve 38-42 haftalık gebelik olması durumunda epidural yöntem ile doğum tercih edilebilir.

Epidural doğuma anne tek başına karar verebilir mi?

Epidural doğuma, kadın doğum uzmanı, anne adayı ve anestezi uzmanı birlikte karar vermelidir.

Epidural doğum kararı verildikten sonra neler yapıyorsunuz?

Girişimden önce anestezi uzmanı tarafından anneye işlemin nasıl yapılacağı ve olası yan etkileri anlatılır. Annenin varsa aklına takılan soruları cevaplandırılır. Ayrıca annenin muayenesi yapılır. Gerekli kan tahlillerine bakılır ve varsa aldığı ilaçlar öğrenilir. Yapılan bu değerlendirme sırasında anne adayının;

 • Bel bölgesinde işlem yapılacak alanda infeksiyon varsa,
 • Ciddi bel ameliyatı geçirilmişse,
 • Kanama ve pıhtılaşma bozukluğu varsa,
 • Tansiyonu aşırı düşükse,
 • Kafa içi basıncında artış (Beyin tümörü, kanaması vb) varsa,
 • Akli denge bozukluğu varsa ve
 • Kanı sulandırıcı ilaçlar kullanılıyor ise işlem yapılmaz.
 • Bu konularda sorun yoksa işlem için anneden onam alınır.

Epidural doğum tekniğini nasıl gerçekleştiriyorsunuz?

Doğum ağrıları başlayıp ağrılar düzenli hale geldikten sonra anne adayı işlemin yapılacağı salona; doğumhane veya hazırlık odasına alınır.

Girişimden önce anneye damar yolu açılarak serum takılır, tansiyonu ölçülür, anne ve bebek kalp sesleri monitöre bağlanır.

Anne adayı sol tarafına yan yatar veya oturur, çenesini göğsüne dayar, kollarını omuzlarında çaprazlar ve olabildiğince öne doğru bükülüp sırtını kamburlaştırır.

İyi bir pozisyon ve kıpırdamadan durmak, hareketsiz kalmak işlemin çabuk yapılması için çok önemlidir. Bunun için de anne ile devamlı sözel iletişimde bulunmak, yapılanları adım adım anlatarak onu rahatlatmak büyük önem taşır.

Bel bölgesi antiseptik bir solüsyon ile temizlenir, steril delikli yeşil örtülür ve ince bir iğne kullanılarak işlem bölgesi lokal anestezik ilaç ile uyuşturulur. Bölge uyuştuktan sonra epidural aralık olarak bilinen bölgeye özel bir iğne ile girilir. Bu sırada ağrı hissedilmez veya çok az hissedilir.

Epidural aralık olarak bilinen bölge omurga kanalı içerisinde sinir liflerinin geçtiği yaklaşık 0,5 cm lik bir boşluktur. Bu iğnenin kılavuzluğunda epidural bölgeye plastik, kılcal bir hortum yerleştirilir ve iğne çıkarılır. Daha sonra kateterin çıkmaması için sırta bantla sabitlenir. İşlem süresi ortalama 5-10 dk’dır.

İşlem bittikten sonra sırt üstü yatılması, hareket edilmesi katetere zarar vermez ve kateter hissedilmez.

Rahim kasılmaları düzenli hale geldikten sonra rahim ağzı yaklaşık % 60-70 incelip, açıklığı 4 cm’ye ulaşınca yani sancılar anneyi ciddi olarak rahatsız etmeğe başlayınca ilaç uygulanır. Daha önce ilaçların uygulanması, kasılmaları etkileyip doğumu geciktirir.

Geç kalındığında ise hem anne gereksiz ağrı çekmiş olur hem de ağrılar daha sık geleceğinden anne adayı işlem süresince hareketsiz kalamaz ve epidural uygulanması zorlaşabilir. İlaç uygulandıktan sonra ayaklarda ısınma ve karıncalanma başlar ve daha sonra göbek hizasına kadar yükselen uyuşukluk hissedilir.

Ağrılar azalmaya başlasa da tam etkinin ortaya çıkması 10-25 dakika sürer. Ağrı doğumun ilerlemesiyle ve ilacın etkisinin azalmasıyla şiddetlendiğinde doz ayarlaması yapılır.

Amaç annenin kasılmaları hissetmesi fakat ağrı duymamasıdır. Doğum gerçekleştikten sonra kateterin çıkarılması ağrılı bir işlem değildir.

Epidural kateter takılması işlemi her zaman kolay olmakta mıdır? İşlemin başarı oranı nasıldır?

Epidural kateter tecrübeli anestezi hekimleri tarafından uygulandığında başarı oranı son derece yüksek ve yan etki oranı da son derece düşüktür. Ancak, bütün olumlu yönlerine rağmen literatürde epidural yöntem ile gebelerin % 85′inde yeterli etki elde edi¬lirken, % 12’sinde kısmi etki görüldüğü ve % 3 gebede ise hiç etki görülmediği bildirilmektedir.

Bu yöntemin normal doğuma göre avantajları nelerdir?

Epidural yöntem, normal doğumun ağrı duymadan gerçekleşmesidir. Bu yöntemde, doğum ağrılarının hafifletilmesi, bebeğin ve annenin sağlığını olumlu yönde etkiler ve konforunu artırır.

Doğum sürecinde anne yorulmadığı için rahatlıkla ıkınabilir, doğuma aktif olarak katılabilir. Anne, bebeğini doğurduğu zaman uyanık ve ağrısız olduğu için o güzel anın tadını çıkarır.

Doğumdan sonra anne kısa sürede bebeğine bakacak hale gelir.

Bu yöntemle çok az ilaç uygulandığı için anne ve bebeğe olumsuz etkisi çok azdır. Ancak nadiren de olsa doğum sürecinin uzamasına sebep olabilir.

Epidural yöntem ile doğum gerçekleşmez veya acil sezaryen ameliyatı yapılması gerektiğinde neler yapıyorsunuz?

Doğumun gerçekleşemediği bazı durumlarda epidural kateterden verilen ilaç miktarı ve konsantrasyonu artırılarak sezeryan ameliyatı da yapılabilir. Bu açıdan da önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Bu yöntemin dezavantajları ve istenmeyen yan etkileri var mıdır?

Çok sayıda avantajına rağmen bu yönteminde bazı dezavantajları vardır. Deneyimli anestezi uzmanları tarafından epidural kateter takıldığında yan etkiler çok azdır. Ayrıca bazı istenmeyen yan etkiler ile de karşılaşılabilir. Bunlar; hafif baş dönmesi, geçici tansiyon düşmesi, bulantı, kaşıntı, sersemlik, idrar yapamama daha sık görülür fakat kolaylıkla tedavi edilebilir.

 • Ayrıca; %1’den düşük olasılıkla baş ağrısı ve sırt ağrısı,
 • Verilen ilaçlara bağlı olarak bacaklarda geçici güçsüzlük,
 • Bebek kalp atımlarında yavaşlama,
 • Sinirlere zarar verilmesi ve enfeksiyon riski oldukça nadirdir.
 • Felç olma ihtimali ise son derece nadirdir, ancak bilgisiz ve deneyimsiz ellerde oluşabilecek bir komplikasyondur.

Son olarak epidural yöntem ile doğum yapmak isteyen anne adaylarına ne söylemek istersiniz?

Ağrısız ve sağlıklı doğum yapabilmek her kadının en doğal hakkıdır. Deneyimli anestezi uzmanlarının artması ve yeni ilaçların kullanıma girmesiyle epidural doğum en yaygın kullanılan yöntem haline gelmiştir.

Altın standart olarak kabul edilen bu yöntemden daha fazla anne adayının faydalanabilmesi için gerekli bilgilendirme başta kadın doğum uzmanları ve anestezi uzmanları olmak üzere ilgili herkesin yoğun çabalarına bağlıdır. Ülkemizde artan sezaryen oranları nedeniyle son yıllarda normal doğum daha fazla teşvik edilmektedir.

Bu nedenle epidural yöntemin daha fazla kullanılması gerektiği kanaatindeyim. Tüm anne adaylarına ağrısız bir doğum ve aileleriyle geçirecekleri sağlıklı ve güzel günler geçirmelerini dilerim.

Bana bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.

Prof. Dr. Müslüm Çiçek

Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar Koordinatörü

Источник: https://www.gophastanesi.com.tr/saglik-rehberi/guncel-saglik/anestezi-ve-reanimasyon/agrisiz-dogum-epidural-analjezi-nedir-/

Normal ve Ağrısız Doğum (Epidural) Hakkında Detaylar

Ağrısız Doğum ( Epidural Anestezi)

Kadınlar annelik duygularını tatmaya başladıklarında gebeliğin ilk aylarıdır bu dünyanın en güzel duygusu gebeliğin son aylarında tavan yaparak iyiden iyeye artmaya başlar.

Anne olan kadınlar şöyle tarif ederler; bebeğimin doğumunu yaşamak ve hissetmek istiyorum ancak bu duyguları yaşayan anne adaylarının çekindikleri ve korktukları bir durum olan doğum esnasında yaşanan sancı ve ağrılardır. Doğum esnasında yaşanan sancı ve ağrılar bir çok kadın tarafından hayatları boyunca böyle bir ağrı hissetmediklerini söylemektedirler.

Kadınlarda doğum esnasında çekilen bu ağrıların şiddetini belirleyici kılan faktörler arasında bebeğin büyüklüğü,pelvis genişliği, kasılmaların kuvveti, daha önce doğum yapıp yapmadığı, kadının doğum eşiği gibi pek çok faktörün yanında henüz bilinmeyen faktörlerde doğum esnasında yaşanan ağrının şiddetini belirlemekte rol oynamaktadır.

Anne adayları doğum esnasında ne kadar bir ağrım olacak diye merak etseler de hiçbir doktor buna net bir yanıt veremez çünkü hangi derecede ağrı yaşanacağı doğum yaşanmadan  tam olarak bilinemez.

Kadınların hayatlarında ki bu en güzel deneyim olan doğum deneyimi zor anlar yaşanan ve acılar ile hatırlanacak bir deneyim yaşanmaması açısından nasıl daha rahat ve ağrısız bir doğum yapılabilir diye bir çok araştırma yapılmıştır. Doğum esnasında hissedilen ağrıları azaltmak amaçlı damardan vücuda verilen bir takım ilaçların bazı yan etkileri olabilir.

Oluşabilen bu yan etkiler arasında başı çeken sersemlik ve uyku hali olmakta olup solunumda zorluk çekmek, bulantılar ve beraberinde kusmalar, kaşıntı kabızlık, idrar torbasında idrar toplanması gibi bazı yan etkiler olabilmektedir.

Bunların yanında anne sütünde azalmaya yada anne sütünün geç gelmesi gibi yan etkiler yapabildiğinden daha etkili ve yan etkileri daha az araştırmalara yapılmaya başlanmıştır.

Bölgesel anestezi olarak adlandırılan rejyonel anestezinin ilk uygulanma tarihi 1900 yılında gerçekleşmiştir.

Yapılan bütün yeni çalışmalarda olduğu gibi başlarda bir takım olumsuz yan etkiler ile karşılaşılmış ancak bu yöntemin geliştirilmesi ile ve yapılan klinik araştırmalar sonucunda şuanda günümüzde ağrısız doğum konusunda uzman olunmuş anestezistler bulunmaktadır. Bütün bunların sonucunda artık ağrısız doğum güvenli ve çok tercih edilen bir doğum şekli olarak kabul görmektedir.

Bu yöntemde epidural aralık ismi verilen omuriliğin etrafındaki zar ile omurların adasında bulunan bağ dokusunun arasındaki milimetrik bir boşluk diyebiliriz.

Bu aralıktan verilen ilaçlar hastanın durumuna ve amaca yönelik olarak omurilik bölgesinin bir çok seviyelerinden ilaç verilmek sureti ile bir çok ameliyatın gerçekleştirilmesi ve ameliyattan sonra oluşan ağrıların önüne geçilmesi ile kronik olan önüne geçilemeyen ağrıların tedavisine olanak sağlanmaktadır.

Aslına bakarsanız bu konuda birbirine karıştırılan iki kavramdan bahsetmek istiyorum. Bunlar anestezi ve analjezi. Anestezi duyusuz anlamına gelirken, analjezi ağrısız, acısız anlamına gelmektedir.

Yani demek istediğim sezaryen doğum ameliyatlarında epidural anestezi yapılırken, normal doğumlarda ise bel bölgesinden yapılan ve epidural yöntemle uygulanan analjezi ağrının önüne geçerek rahat bir doğum konforu sağlamaktadır.

Burada her iki yöntemin uygulaması birbirinle aynıdır birbirlerinden ayıran tek özellik verilen ilaç dozları olmaktadır.

Toplumda ağrısız doğum olarak bilinen bu yöntem günümüzde doğumlarda oldukça sık kullanılmaktadır. Birazda nasıl uygulandığından bahsedelim.

Bel hizasına yerleştirilmiş bir tüp yardımı ile (katater) vücuda verilen bir ilaç ile belden aşağıda oluşan ağrıları geçici süreliğine ortadan kaldırılmaktadır.

Anne adaylarına uygulanan bu aşamadaki ilaç dozu sadece rahim kasılmaları esnasında ağrıyı kesecek fakat aynı zamanda doğumun rahat olabilmesi için rahim kasılmalarının şiddetini azalmayacak biçimde yani doğumu olumsuz yönde etkilemeyecek biçimde uygulanmaktadır.

Bu uygulama yapıldığında sadece ağrı hissetme yeteneği ortadan kalkar dokunma yeteneği ve hareket yeteneğinde herhangi bir azalma olmamaktadır. Bu uygulama ile anne adayı doğum süreci içerisinde hareket edebilir ayağa kalkıp yürüyebilmektedir. Hareket yeteneğinde bir kısıtlamaya gidilmediğinden kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmektedir.

Anne adaylarının bir çoğu her ne kadar bebeklerini normal doğum ile doğurmak isteyip bu deneyimden mahrum kalmak istemeseler de bazı komplikasyon gelişme riski olan gebelerde sezaryen doğum ile gebelik sonlandırılmaktadır. Böyle bir durumda epidural anestezi tekniği uygulanarak bebek dünyaya getirilir.

Az önce anlattığımız analjezik tekniği ile aynı işlemler yapılmakta olup sadece tek farkı verilen ilaç dozudur.

Normal doğum esnasında bebeği ve anneyi hayati tehye sokan komplikasyonlar geliştiğinde doktor kararı ile normal doğumu sezaryen doğuma dönüştürebilir bunun için bel hizasına yerleştirile milimetrik kataterden ek ilaç verilmek sureti ile ilaç dozu arttırılır bunun soncundaysa epidural anestezi meydana gelir.

Bu yöntem ile anne adayının belden aşağı bölgesi tamamen uyuşmuş şekilde olup fakat ayaklarını oynatabildiği için tam olarak bir hareket yeteneği kısıtlaması olmamaktadır.

Bazı durumlarda motor blok ismi verilen hareket yeteneğinin kayıp edilmesi durumlarında yapılan işlem omurilik sıvısına lokal olarak anestezik madde enjeksiyonu ile uygulanan spinal anestezi tekniği de bulunmaktadır.

Bazı durumlarda spinal ve epidural anestezi birbirine koordineli bir şekilde uygulanarak ikisi aynı anda kullanılabilmektedir. Spinal anestezi ile epidural enesteziyi karşılaştırırsak, spinal anestezi epidurale göre daha konforlu uygulanır ve eti etme süresi daha kısa bir yöntemdir.

Fakat spinal anestezide  4-5 saat süren bacak bölgesinde hareketsizlik, bazen bu uygulamanın ardından oluşan baş ağrıları, tansiyonda düşme ve bulantı, kusma gibi bir takım yan etkilere sahiptir. Bu noktada önemli olan anestezi uzmanının hastayı iyi bir şekilde konsülte etmesi ve hastası için en iyi ve gerekli yöntemi belirleyerek önermesidir.

Ağrısız Doğum Uygulama Aşamaları

Yukarıda detaylı olarak bahsettiğimiz ağrısız doğumun nasıl uygulandığına bir bakalım bu uygulama toplamda üç aşamadan meydana gelmektedir.

İlk aşamada anne adayının belinden katater ile girilecek bölge baticon adı verilen antiseptik sıvı ile sterilize edilmektedir ve steril bir örtü ile üzeri kapatılır.

İkinci aşamada cilt ve cilt altı yapısı çok ince olan bir eğne yardımı ile uyuşturulması gerçekleştirilir.

Üçüncü aşamaya gelindiğindeyse epidural bölgeye uç kısmı küt olan bir iğne yardımı ile bu iğnenin adı tohy iğnesidir ve bunun yardımı ile kateter yerine yerleştirilerek ilaç anne adayını enjekte edilir.

Bu aşama esnasında anne adayının birkaç dakikalık süreyle hareketsiz yatması gerekmektedir. Kateterin yapısı yumuşaktır ve ince yapıda bir sondacıktır. İlk uygulanan ilacın etkisi sonlandığında ek ilaç takviyesi uygulayabilmek adına yerleştirilmektedir.

Burada kateterin bir kısmı dışarıda kalacaktır bu kısım bazı özel flasterler ile omuza kadar yapıştırılmaktadır.

Buradan gerektikçe belli aralıklarla ilaç verilebilir bazen de önceden programı yapılmış olan pompalar yardımı ile belirli aralıklar ile belirli dozda ilaç verilebilir.

Hatta anne adayı durumuna ve ağrısına göre daha fazla ilaca ihtiyaç duyduğunu fark ederse bu pompaya bağlı olan butona basarak kendisine ek ilaç takviyesi yapılmasını sağlayabilir. Buna hasta kontrollü analjezi (PCA) adı verilmektedir.

Yerleştirilmiş olan kateter doğum sonrasında annenin tamamen ağrısı sonlandığında rahat ve annenin canı yanmayacak biçimde çıkarılmaktadır.

Ağrısız Doğum İşlemi Hangi Gebelere Uygulanması Sakıncalıdır

 • Kanama bozukluğu olan anne adaylarına
 • İşlemin uygulama bölgesinde var olan bir enfeksiyon yada yanığa rastlamak
 • Kanın pıhtılaşmasını engelleyici ilaç kullananlarda

– Şayet anne adayı bu işlemin uygulanmasına onay vermezse uygulama yapılamaz

Ağrısız doğum için doğum odasında görevli olan personele ben ağrısız doğum yapmak istiyorum diye bildirmelisiniz.

Источник: https://gebelikse.com/normal-ve-agrisiz-dogum-epidural-hakkinda-detaylar

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.