Ailelerinden Uzaktaki Üniversite Öğrencileri İçin Sağlık Rehberi

içerik

SAĞLIK MESLEK LİSESİ NEDİR? AVANTAJLARI ve DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Ailelerinden Uzaktaki Üniversite Öğrencileri İçin Sağlık Rehberi

2017-2018 sezonunun sonuna geldik ve LGS sonuçları açıklandı. Herkesin kendi öğrencisinin durumuna göre kafalarında belirlemiş olduğu liseler var. Bunlardan biri de Sağlık Meslek Liseleri. Peki Sağlık Meslek Lisesinin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Yazımızda bunlara biraz açıklık getirmeye çalışacağız.

Sağlık sektörü alanındaki iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla gerek devlet bünyesinde gerekse de özel okul olarak faaliyet gösteren, ortaokuldan sonra sınavla öğrenci alan meslek lisesi türüdür. Sağlık meslek liselerinde öğrenim süresi dört yıldır. Ülkemizde tüm lise türlerinin 9.

sınıflarında aynı müfredat programı uygulandığından bu liselerde mesleki eğitime 10. sınıftan itibaren başlanır. 11 ve 12. sınıflarda sağlık kuruluşlarında staj denilen uygulama eğitimleri vardır. 12.

sınıfta ise öğrenciler haftanın üç gününü hastane ve sağlık ocağı gibi sağlık kurumlarında iki gününü ise okulda teorik dersler alarak geçirirler. Sağlık kurumlarında uygulama eğitimi alırken hem sigortaları yapılır hem de asgari ücretin 1/3’ü kadar da ücret alırlar.

Ayrıca sağlık meslek lisesinden mezun olan öğrenciler sınavsız olarak alanlarıyla ilgili bölümlerde ön lisans eğitimi alabiliyorlar. İsterlerse sınavla lisans programlarına da devam edebilme imkanları mevcuttur.

Öğrenciler 2014 yılına kadar liseden mezun olunduğunda Hemşirelik, Acil Tıp Teknisyenliği, Radyoloji teknisyenliği gibi bölümlerden diploma alabiliyorlardı. Şuanda ise bunların önü kapatılıp sadece Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı yada Sağlık Bakım Teknisyenliği alanlarından birini seçmektedirler.

      Sağlık Meslek Lisesinin Avantaj nelerdir?

Sağlık meslek liseleri öğrenciler için olduğu kadar ebeveynler için de avantajlıdır. Öğrenciler için en büyük avantajı, kısa süre içerisinde kazanılan ve mesleki geçerliliği olan bir diploma ve uzman olarak sağlık sektöründe işe başlama yetisidir.

Meslek lisesi mezunları diplomaları ile artık bir iş sahibidirler. Mezun olduklarında seçtikleri bölüme Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı yada Sağlık Bakım Teknisyenliğinden birini yapabilecek seviyeye gelmişlerdir. Avantajlı olan yönü bu tarafıdır.

(NOT: 2014 yılından itibaren sağlık meslek lisesine eğitim almak için başvuranlar hemşire unvanına sahip olamayacaklar.  Hemşire, ebe ve teknisyen gibi mesleklere katılmayı arzulayan kişilerin üniversite eğitimi almaları gerekecek.)

Hemşire Yardımcısı Ne İş Yapar?

Sağlık meslek lisesi mezunlarının kazandığı unvanlardan biri olan hemşire yardımcısı, bu liselerde okutulan bir bölüm olan hemşire yardımcılığı programından mezun olunması ile kazanılan bir unvandır.

Hemşirelerin nezaretinde hastanelerde çalışabilecek olan hemşire yardımcıları, hastaların günlük yaşamlarını idame ettirmelerini, beslenme programlarının takibini, kişisel bakım ve temizliğini ve sağlık birimlerine ulaşımlarını denetler ve bu konuda hastalara yardımcı olur.

Sağlık Bakım Teknisyeni Ne İş Yapar?

Sağlık bakım teknisyenliği programını okuyarak bu bölümden mezun olan sağlık bakım teknisyenleri, sağlık kuruluşlarındaki teknikerlere yardımcı olmak üzere eğitim görürler.

Türlü teknik işleri de beraberinde çalışan tekniker ile birlikte yapacak olan sağlık bakım teknisyeni aynı zamanda hastalarla birebir ilgilenerek onların günlük yaşam aktivitelerini, beslenmelerini ve ulaşımlarını da takip etmekte ve onlara yardımcı olmaktadır.

Ebe Yardımcısı Ne İş Yapar?

Ebe yardımcılığı programını bitirerek ebe yardımcısı unvanını kazanan kişiler, hastanelerde çalışan ebelerin nezaretinde onlara yardımcı olarak çalışmaktadırlar.

Ebelerle birlikte doğuma girerek onların verdikleri görevleri yapmakla yükümlü olan ebe yardımcıları aynı zamanda doğum öncesinde ve sonrasında anne adaylarının beslenmelerini takip etmek, günlük aktivitelerine yardımcı olmak, kişisel bakımlarını ve temizliklerini gerçekleştirmek ile de yükümlüdür.

Radyoloji Teknisyeni Bölümü
Sağlık kurumlarına başvuran hastaların teşhis ve tedavisinin yapılması amacıyla röntgen filmi çeken, filmin banyosunu yapan, ışın tedavi planını uygulayan, film raporlarını yazan ve bu belgeleri  arşive kaldıran teknik elemanların yetiştirildiği bölümdür.

Anestezi Teknisyeni Bölümü
Bir hekim danışmanlığında ve kontrolünde hastaları, ameliyata hazırlamak için anestezik maddeleri tekniğine göre uygulayarak hastayı uyutan sağlık personelinin yetiştirildiği bölümdür.

İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyeni Bölümüİnsanları kazalardan koruyarak ülkenin her kesimindeki vatandaşların beden, ruh ve sosyal yönden kaza geçirmeleri durumunda  tıbbın sağladığı bilgi ve becerilerle insanlara ilk yardım bakımını yapan ve kaza geçiren kişiyi acil bakım ünitesine götürerek ilk bakımını sağlayan sağlık personelinin yetiştirildiği bölümdür.


Laboratuvar Teknisyeni Bölümü

Sağlık kurumları kapsamında her türlü laboratuvarlarda, halkın sağlığını korumak ve teşhis ile tedavisine yardım etmek amacı ile her türlü araç-gereç ve makineyi  kullanarak teknik olarak laboratuvar tetkik ve analizlerini gerçekleştiren, bu amaçla örnek alan, analizler için solüsyon ve kültür vasatlarını hazır hale getiren  yaptığı bu tahlillerle hastalıklar arasındaki ilişkiyi saptayan, sonuçları raporlandırarak katda geçen sağlık personelinin yetiştirildiği bölümdür.

Источник: http://www.tuzlaozelders.net/saglik-meslek-lisesi-nedir-avantajlari-nedir/

Üniversite Öğrencisi Sağlık Hizmetlerinden Nasıl Yararlanır ?

Ailelerinden Uzaktaki Üniversite Öğrencileri İçin Sağlık Rehberi

Bilindiği gibi çocuklar anne ya da babalarının sigortasından yararlanmaktadır. Bu yararlanma durumu belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar ortadan kaybolduğunda sigortadan yararlanma hakkı da kendiliğinde ortadan kalkar ve çocukların bu noktadan sonra kendilerinin sigortalı olması gerekir.

Bu noktada üniversite öğrencisi sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanır, sağlık hizmetlerinden yararlanmak için neler yapmalıdır, herkes için işlemler aynı mıdır, cinsiyete göre işlemler farklılık gösterir mi tarzındaki sorular sorulmaktadır. İnsanların bu noktada yeterince bilgi sahibi olmaması söz konusu soruların temel kaynağıdır.

Üniversite öğrencilerine tanınan sigorta hakkı, lise sonrası eğitimine devam etmeyen öğrencilerden daha farklıdır. Ön lisans, lisans ya da yüksek lisans eğitimi alan çocuklar, anne ya da babalarının sigortalarından 25 yaşına kadar yararlanma hakkına sahiptir.

Bu da eğitim süresince çocukların sağlık noktasında sıkıntı yaşamaması anlamına gelmektedir. Fakat bunun için çocukların anne ya da babasının mutlaka aktif bir sigortası olmalıdır. Aksi durumda olmayan sigortadan çocukların yararlanması mümkün olmayacaktır.

Üniversite öğrencisi sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanır konusunda bilinmesi gereken en önemli husus, söz konusu uygulamaların erkek ve kız çocuklar için farklı olduğudur.

Öğrencilerin normalde 18 yaşını geçtikten sonra ailelerinin sigortasından yararlanabilmesi için provizyon aktivitesi gerekir.

Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu ile Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren üniversiteler arasında bir protokol yapılmış ve buna bağlı olarak aktivasyon işlemine gerek kalmamıştır. Aktivasyon otomatik olarak yapılmaktadır.

Otomatik aktivasyon büyük kolaylık getirse de bazen sistemsel sorunlar olabilmektedir. Bundan dolayı e-devlet üzerinden sorgulama yapılarak bunun doğrulanması çok önemlidir. Böylece bir sağlık kuruluşundan hizmet alınırken sürprizle karşılaşılmaz.

Üniversite öğrencisi sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanır konusunda ailelerin ilk işe giriş tarihi ile de bir takım hususlar vardır. İlk defa 01.10.

2008’den önce sigorta kaydı olan kişilerin çocukları hiçbir şart aranmadan 25 yaşına kadar sigortadan yararlanırken bu tarihten sonra işe girenlerin çocukları ise liseyi bitirmeleri durumunda 20 yaşına üniversite eğitimi almaları durumunda ise 25 yaşına kadar ailelerinin sigortalarından yararlanabilirler. Bu durum erkek çocukları için geçerlidir.

Kız çocukları için de yukarıdaki prosedür geçerlidir. Üniversite öğrencisi sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanır sorusu kız çocukları için sorulursa yine işe girme tarihi dikkate alınmaktadır. 01.10.

2008 tarihinden önce işe girenlerin kız çocukları, hiçbir şart aranmadan evlenene kadar anne ya da babalarının sigortalarından yararlanabilir.

Fakat bu tarihten sonra işe girenlerin çocukları lise eğitimini tamamlamışsa 20 yaşına kadar üniversite eğitimi alıyorsa da 25 yaşına kadar ailelerinin sigortalarından yararlanabilirler.

Ailelerinin Sosyal Güvencesi Olmayan Üniversite Öğrencilerinin İzlemesi Gereken Yol

Ailelerinin sosyal güvencesi olmayan çocukların da sosyal güvencesi olmuyor. Böyle durumlarda izlenmesi gereken basit bir yol vardır ve öğrencilerin mutlaka bu yolu kullanması gerekmektedir. Üniversite öğrencisi sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanır sorusunun cevaplarından birisi de direkt olarak bu konuyla ilgilidir.

Bilindiği gibi yapılan bir değişiklik ile sigortası olmayan kişiler, genel sağlık sigortası (GSS) kapsamına alındı. Dolayısıyla da sigortası olmayan kişilerin bu sigorta için başvuru yapması gerekiyor. Başvuru yapılmaz ise üst seviyeden bu kapsama kişiler alınıyor ve aylık 60 TL civarında bir ödeme yaparak sağlık haklarından yararlanıyor.

Üniversite öğrencilerinin de bu sigortaya başvurması şarttır. Aksi takdirde aylık olarak bu miktarı ödemeleri gerekir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek gelir testi yaptırılmalıdır. Öğrenci olunduğundan dolayı geliri olmayan çocuklara devlet tarafından ücretsiz olarak sağlık hizmeti verilecektir.

Anne Babasının Sağlık Güvencesi Olmasına Rağmen GSS Borcu Çıkanlar Ne Yapmalı?

Üniversite öğrencisi sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanır konusundaki bir diğer husus ise GSS borcu ile ilgilidir.

Bu sigorta otomatik olarak devreye girmekte ve bazen öğrenciler üniversite eğitimine başlayana kadar geçen süre için de borç çıkabilmektedir.

Böyle bir durum yaşanılmaması için e-devlet üzerinden genel sağlık sigortası borcunun sorgulanması çok önemlidir.

Böyle bir durumda borç çıkan kişilerin üniversiteden kayıt ve mezuniyetlerinin tarihini gösteren bir belge alması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermesi gerekiyor. İncelenecek belge sonrasında kurum tarafından çıkarılan bu borçlar silinecektir. Böylece öğrenciler bu borcu ödemekten kurtulmuş olacaklardır.

Öğrenciler İçin Yaş Sınırı Nedir?

Yukarıda öğrencilerin kaç yaşına kadar ailelerinin sağlık sigortalarından yararlanabileceği belirtilmiştir. Üniversite öğrencisi sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanır sorusuna verilen o yanıtlar, üst sınırı ifade eder. Yani her üniversite okuyan kişi ailesinin sigortasından 25 yaşına kadar yararlanmaz.

Öğrenciler üniversiteden mezun olduktan sonra 2 yıl daha ailelerinin sigortasından yararlanabilir. Buradaki üst sınır 25’tir. Lise için de benzer bir durum söz konusudur ve buradaki üst sınır ise 20’dir. Dolayısıyla da yaş konusu, kişilerin mezuniyet tarihi ile direkt olarak ilgilidir.

Üniversite Öğrencileri Sigortalı İşte Çalışabilir Mi?

Üniversite öğrencisi sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanır diyen kişilerin merak ettikleri konulardan birisi de üniversite öğrencilerinin bir işte çalışıp çalışamayacağı ile ilgilidir.

Üniversitede eğitim gören öğrencilerin sigortalı bir işte çalışmaları herhangi bir sakınca oluşturmaz. Fakat alınan burs ve öğrenim kredisinin durumu ile ilgili kurumlardan bilgi alınması çok daha doğru olacaktır.

Alo 170 SGK Danışma Hattı

SGK Prim Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır?

İsteğe Bağlı Sigortalılık Koşulları Nelerdir?

Источник: https://www.sosyalyardimlasma.net/universite-ogrencisi-saglik-hizmetlerinden-nasil-yararlanir

ÜNiversite Öğrenci Sigortası Kazanın ve Para Kazanın 3 Yolları

Ailelerinden Uzaktaki Üniversite Öğrencileri İçin Sağlık Rehberi

Birçok kişi bu seçeneği düşünür; çünkü üniversiteye gittiklerinde, dizüstü bilgisayarlar, teknoloji öğeleri ve diğer şeyler gibi yüksek değere sahip sizinle bir sürü eşya alırsınız.

Riskler Nelerdir?

Kolej yurdunda veya kampüste ortak suç ya da hırsızlık olaylarının nasıl olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir. Bu durumu üniversite kampüslerinde devlet suç listesine göre kontrol edebilirsiniz.

Yurtlardaki veya Kolektif Öğrencilerin Sigorta Seçenekleri Rehberi

ve hatta ücretsiz olarak korunmanın avantajlarından yararlanmanıza yardımcı olabilir.

Kolej Öğrenci Kişisel Mülklerini Tazmin Etmenin En İyi Yolu Nedir?

Okullar evden ve üniversiteden uzakta, hem aileleri hem de aileleri için genellikle kişisel mülklerin bir ebeveyn ev sigortası kapsamında nasıl olacağını merak ediyorlar. Birçok kişi, öğrencilerin mülklerini kapsayan çözümün bir kiracı politikası satın aldığını düşünüyor. Bununla birlikte, sizi kurtaracak diğer seçenekler de vardır.

Kolej Öğrencileri için Kiracı Politikası Satın Al mı?

Öğrencilerin kişisel mülkiyetlerini korumak için kiracıların politikası her zaman gerekli değildir. Bu bir seçenektir, ancak herhangi bir ek maliyet içermeyebilecek başka yollar da vardır. Üniversiteye ödeme yapmak yeterince pahalı, bu nedenle para kazanmanın yollarını bulmak için seçeneklerinizi bilmek güzel.

Üniversitedeki Öğrencilerin Mülkiyetini Evden Uzaklaştırmak için 3 Yol:

 1. Öğrencilere Kiracı Sigortası Paketi Satın Alın: Maliyet ayda yaklaşık 10 – 25 dolar olacak. Bu politika aynı zamanda sorumluluk sigortasını ve konutunuzun kapalı bir kayıp ile yaşanmaz hale getirilmesi durumunda çok yararlı olan ek yaşam masraflarını kapsayacaktır. Geçici bir yerde kalmak için para ödemenizi sağlar.

 1. Kolej Öğrenci Kişisel Mülkiyet Politikası ya da Yurt Sigorta Poliçesi: satın alın. Maliyet, kiracı bir politikadan önemli ölçüde daha düşük olacaktır; kapsamlar, aldığınız plana bağlı olarak daha sınırlı olabilir.

  Bu tür bir yükümlülüğün bu tür politikalara dahil olmayabileceğine dikkat edin, bu nedenle bu politikalara ekleme hakkında bilgi edinin. Bu türden bir politika üzerindeki indirimler daha düşük olabilir ve 25 TL'den başlayabilir.

 2. Bir ebeveynin ev sahibi politikasında yer alan “ücretsiz” kapsamın avantajlarından yararlanın.

  Genellikle politikanın bir parçası olarak dahil edilir ve üniversitede okuyan öğrencilere okuldan belirli miktarda yararlanılır. Daha fazla teminat istenirse, çok az maliyet ve sorumluluk için cirolar eklenebilir.

Üniversite Öğrenci Sigortası Neler Kapalı?

Seçmeye karar verdiğiniz kapsama alanına bağlı. Yukarıda listelenen üç yoldan her birinde, sizin için önemli olan şeyleri sigortalamak için seçenekleri seçebilir, onaylar veya teminatlar ekleyebilirsiniz.

Kolej Öğrenci Yurdu veya Kiracı Sigortacılığı Kaçtan İhtiyacınız Var?

Örneğin, bir müzik öğrencisi veya fotoğraf öğrencisiyseniz, müzik aletleri veya tüm fotoğraf makinesi ekipmanlarınız ve lensleriniz için özel bir kapsama sahip olmanız gerekebilir. Etrafınızla dolaşmak için bir bisiklet kullanacaksanız, özel bisiklet sigortası almak veya kapsama alanınızın bir bisiklette ne kadar ödeneceğine ilişkin bir sınırı olup olmadığını öğrenmek isteyebilirsiniz.

Aynı şey atletler ve spor ekipmanları için de geçerli.

Bir kolej öğrencisinin kişisel eşyalarını bir ebeveynin ev sigortası poliçesi kapsamında ücretsiz olarak almak istiyorsanız, eşyalarınızın değerini bilmek de önemlidir, çünkü bir ebeveynin poliçesi, tutarındaki kapsama alanında bir sınırlama içerebilir > bir öğrencinin kişisel mülkiyetini okulda uzakta. İpucu: Hangi öğeleri yanınıza getireceğinizi düşünün ve o önemli öğelerin istediğiniz kapsama girdiğinden emin olun. Eğer çalınır ya da kaybolurlarsa eşyaları değiştirebilir miyiz istiyor musunuz? Bir iddiada tam olarak bir anlaşmaya ihtiyaç duyacağınızdan emin olun ve isteyin.

Üniversite Öğrenci Kiracı veya Yurt Sigortası Satın Alınırken Neyin Önemli Olacak 5 Önemli Şey

Hangi sigortaları seçtiğiniz sigortanın kapsamında olacaksınız. Sunulabilecek tehlere bazı örnekler hırsızlık, gizemli kaybolma, yangın, su hasarıdır. Almaya karar verdiğiniz kapsamla ilgili ayrıntıları isteyin. Politikanız All Risk / Open Perils'ler mi, yoksa Perils olarak mı adlandırılıyor?

 • iddia anlaşmasının temeli nedir? Maddeyi değiştirmek için para alacak mısınız? Bir talepte tam değeri ödenmeden (
 • Yedek Maliyet ) öğeyi değiştirmeniz mi gerekiyor? Sadece amortismana tabi tutarı ( Gerçek Nakit Değer veya ACV olarak da bilinir) alıyor musunuz? Bir hak talebinde ödeme almadan önce hangi kanıt elde edilecek?
 • İndirilemez mi?
 • İddia veya kayıp olması halinde konutunuz yaşanmaz hale gelirse ek ömür masrafları karşılanır mı?
 • Kolej Öğrencilerinin Ne Tür Sigorta Kapsamına İhtiyacı Var?

Çoğu kolej öğrencisi, mülkiyet sigortası, sorumluluk sigortası, sağlık sigortası ve araba sigortası gibi bazı temel teminatlara ihtiyaç duyacaktır. Kişisel mülkiyet sigortası ve sorumluluk sigortası hem kiracıların sigorta paketleri için seçenek olarak mevcuttur ve hem de bir onay olarak bir ebeveyn ev sahibi politikasına eklenebilir. Bazı poliçeler, bir öğrencinin okuldaki kişisel yükümlülüğünü otomatik olarak karşılayacaktır (bazı taşıyıcılarla yaş sınırlamalarına tabidir).

Üniversite Öğrencileri İçin Sağlık Sigortası ve Araç Sigortası

konut sigorta poliçelerine veya kişisel mülkiyet içerik politikalarına dahil edilmediğinden ayrı olarak satın alınmalıdır. İşte, bu teminatların her biri için sigorta temin edebilecekleri ve daha düşük oranlar elde etmeyle veya daha az kapsama alanı bulmada bazı ipuçları.

Kişisel Mülkiyet Sigortası

Elektronik ve teknoloji, öğrencinin araç kitinin önemli bir parçasını oluşturur. Bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, dijital kameralar, iPad'ler, tabletler, iPod'lar, iPhone'lar ve diğer telefonlar gibi öğeler, çalınması veya kaybolması durumunda kolayca birkaç bin doları ekleyebilir. Bunlar genellikle bir öğrencinin veya bir ebeveynin üniversiteye giderken ve evden uzakta bir yurtta, evde veya dairede ikamet ederken endişe edebileceği şeylerdir.

Kişisel mülkiyet sigortası, elektronik ve teknik öğeler de dahil olmak üzere öğrencinin kişisel eşyalarını kapsayabilir.

Öğrenciler için kişisel mülkiyet sigortası ayrıca giysilerini, kitaplarını ve onlarla birlikte yeni konutlarına getirdikleri “taşınabilir” şeyleri de kapsar.

Bu aynı zamanda içeriği olarak da bilinir, içerik sigortamızla ilgili yazımızda neyin kapsandığı konusunda daha fazla bilgi edinin.

Öğrencinin Kişisel Eşyaları Kapsamında Açma ve Kapama Mekan

Öğrenciler genellikle kampüste onlarla çok şey taşıyor. Sigortayı alırken veya bir üniversite öğrencisi için bir ebeveynin ev sigortası poliçesini kullanırken, sigortanın özel limitleri hakkında ve bina içinde veya dışında bir sınırlama olup olmadığı hakkında bilgi edinin.

Bu, ekstra bir sigortaya ihtiyacınız olup olmadığını veya satın aldığınız planda her şeyin yeterince kapsanacağını anlamanıza yardımcı olacaktır.

Eşyalarınız seyahatlerinizde veya kütüphaneye sürekli getirilirse ve ardından dizüstü bilgisayarınız, teknoloji veya diğer cihazlarınız için ödenmesi gereken iddialar üzerinde bir sınırlama olduğunu öğrenecekseniz, bir iddianın bulunması durumunda çok mutlu olmayabilirsiniz. Kolej öğrenci mülkiyet sigortası kapsamınızı kimden almaya karar verdiğinizden bu soruyu sorun.

Vazgeçilebilir ve Sigortalı olduğunuzu anlama

Farklı politikaların farklı eksiltikleri vardır. İndirilebilir olan, bir hak talebi kapatılamadan önce ödeyeceğiniz miktardır.

Örneğin, dizüstü bilgisayarınız çalınırsa ve yerini alması 1 $ 'lık değerse ve 500 TL indirim yapılabilirse, o zaman çalınan dizüstü bilgisayarınızı değiştirme iddiasında bulunursanız, ilk 500 $' ı ödeyeceksiniz geri kalanını sigorta şirketi ödeyecek. Örneğin, düşük bir 25 £ ödeneğiniz varsa, o zaman ilk 25 $ ödeyecek ve sigorta şirketi 975 $ ödeyecek. İndirgemenin, bir iddiada ne kadar para ödeneceğiniz konusunda büyük fark yarattığını görebilirsiniz.

İnsanlar sık ​​sık paradan tasarruf etmek için daha yüksek bir indirilemediğini seçerler. Üniversite öğrencileri için kişisel mülkiyet miktarı o kadar yüksek olmayabilir ve dolayısıyla indirilebilir sınırlar bilmek önemlidir.

Kendinizi bir ebeveynin ev sigortası poliçesi kapsamında sigortaya karar verirseniz, özel indirim yapılabilir veya vergiden düşülebilir, ev sahibi poliçesi ile aynı olabilir.

Bir kişinin bir indirim yapılmasını istemediği durumlarda, bir dizüstü bilgisayar ya da cep telefonu gibi özel öğeleri ya da ciroya belirli öğeleri eklemeye karar verebilirler. Bu, daha fazla paraya mal olur, ancak indirilemeyen kapsama alanı sağlayabilir.

Üniversitenin Öğrenci Odaları Sigortalı mı?

Sadece sigortalının veya sigortalının tanımına giren sigortalıların bir sigorta poliçesinde sigortalanır

Oda arkadaşınız sigortalıysa, bu sizin de sigortalı olduğunuz anlamına gelmez. Kişisel mülkiyet sigortası oda arkadaşlarının mülkiyetini otomatik olarak kapsamayacaktır.

Her oda arkadaşının kendi sigorta poliçelerine sahip olması veya poliçe beyanı sayfasında adlandırılmış sigortalı olarak listelenmesi gerekir.

Bir sigorta poliçesi sadece oda arkadaşının adına yapılmışsa, sigorta şirketinin temsilcisiyle görüşün ve özel olarak diğer oda arkadaşlarının mülklerinin nasıl karşılanacağını sorun.

Sigortalı tanımı önemlidir, çünkü insanlar politika ifadelerinin tanımıyla bir “sigortalı” olarak kabul edilmezlerse bir arada yaşarlar, dolayısıyla bir iddiada büyük bir sorun olabilir.

Üniversite Öğrencileri için Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk sigortası, bir kiracı poliçesine dahildir ve öğrenci, ana babanın (bağımlı) bakımı altındaysa ve polis tarafından belirlenen yaş sınırı altında ise genellikle bir ebeveynin ev sigortası poliçesi kapsamında bulunur. sigorta şirketi. Yükümlülüğün karşılandığından emin olmak istiyorsanız, ebeveynin sigorta şirketine başvurun ve öğrenciyi okuldan uzaklaştığından haberdar etmek önemlidir. Sigorta acentesi, ev sigortası poliçenizin ifadesini kontrol edecek ve kapsamın otomatik olup olmadığını veya kiralanmış bir yer, yurt vb. Için poliçeye bir sorumluluk uzatımı eklenmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunabilecektir.

Sorumluluk sigortası,

Kolej Öğrenci Kişisel Mal Varlığı Sigorta planları ile mutlaka birlikte gelir, ancak eklenebilmesini talep edebilirsiniz. Yükümlülük sigortası için fazladan birkaç dolar ödeyin ve ödemeyin çünkü üniversitedeyken sorumluluk riskiniz farkettiğinizden yüksek olabilir.

“Hiçbir varlığın olmadığı zaman gelecek kazançlarınıza verilen zararı ödemekle yükümlü olabilirsiniz! Lisans öğrenimine devam eden bir öğrenciyseniz veya eninde sonunda teşvik edilmeyi ve yoluna devam etmeyi umarsanız bile yüksek ödeme pozisyonu, gelecek kazançlarınız hedeflenebilir. “

– Her Politika Sahibi Şemsiye Sigortasına Neden İhtiyaç Duyuyor? Üniversite Çiftliği için Sorumluluk Sigortası – Zırhlı olduğunuzu kabul etmeyin

Öğrenciler için alışılmadık bir durum değil kolejde oda arkadaşı olması için. İnsanlar sık ​​sık, bir oda arkadaşının sigortasına sahip olup olmadığını, konutta yaşayan tüm oda arkadaşlarını kapsadığını varsayıyor. Sigorta poliçesi ifadesi, bir oda arkadaşı sigortalı tanımında olmadığı için, genellikle oda arkadaşını kapsamaz ya da kapsamaz.

Üniversite Öğrencilerinin Ana Vatandaşlık Politikasına Dayalı Bedelsiz Sigortası

Hiçbir şey gerçekten özgür değildir, ancak bu, size veya ailenize herhangi bir ilave para ödemeyeceği için buna yakın. Bir üniversite öğrencisinin ölçütlerini okula uzak tutarsanız, bir ebeveynin ev sigortası poliçesi kapsamında okul kişisel mülkiyet kapsamına giren öğrencinin avantajından yararlanabilirsiniz. Sigorta şirketleri, öğrencinin yaşına veya kolej yerleşiminin bulunduğu yere sınırlamalar getirebilir. Sigortanız olduğunu varsaymadan önce, sigortalı olduğunuzu bildiren ve sigortalı olduğunuzu bildirmek için ev sigorta şirketine başvurun

Kolej Öğrencilerini Kapsamak İçin Bir Ebeveyn Sigorta Poliçesinin Yararlanma Avantajı

gizemli kayboluş kapsamı veya politika ifadesinde “hariç tutulmayan” her şeyi kapsayan tüm risk kapsamıdır. Ebeveynin Sigorta Poliçesinin Üniversite Öğrencilerini Kapsamına Alma Dezavantajı

Üniversite Öğrenci Otomobil Sigortası Üzerine İndirimler Alın

Evden uzakta otururken üniversite öğrencileri için daha az sigorta almak için mülk sigortasını ve bazı seçenekleri konuştuk. Bir öğrenci okuldan uzaktayken araba sigortasında tasarruf sağlayabilecek iki ipucu.

Bir üniversite öğrencisi arabasını onlarla birlikte getirmezse, pek çok sigorta şirketi yıl boyunca birkaç ay araba kullanmayacakları için öğrencinin okuldan uzaklaşmasını öneriyor olabilir. Bu tür indirim için uygun olup olmadığını öğrenmek için araba sigorta şirketinizi arayın ve çağırın.

 • Bir kolej öğrencisi olarak, aracınızı yanınızda bulunduracaksanız, nerede olursanız olun okula gideceğiniz bölgeye göre farklılık gösterebileceğinden araç sigorta şirketinize danışın ve öğrenin. Onların aracınızın kullanımındaki yaklaşan değişiklikler hakkında konuşurken, araba sigortanızın priminde de iyi bir öğrenci indirimi veya indirimi alabilirsiniz. Yalnızca aracınızı memleketinizden okula gitmek için kullanacaksanız ve kampüstayken araba kullanmayacaksanız, kullanımdaki değişikliğin bir indirimini elde edebilirsiniz. Tüm bu şeyler hakkında para kazanmanın herhangi bir yolu olup olmadığını görmek için sormaya değer.

Источник: https://tr.routestofinance.com/3-ways-to-get-college-student-insurance-and-save-money

Öğrenciler İçin Zorunlu Sağlık Sigortası Nasıl Olacak?

Ailelerinden Uzaktaki Üniversite Öğrencileri İçin Sağlık Rehberi

31 Ocak’a kadar herkesin yaptırması gereken Zorunlu Sağlık Sigortası herkes seferber olmuş durumda.Sigortasız hiçbir vatandaşın kalmayacağı bu kanun ile birlikte öğrenciler de ne yapacağını bilmez hale geldi.1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe gire 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bütün vatandaşlar genel sağlık sigortasına alınmış oldu.

Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte üniversite öğrencilerinin, sağlık giderleri de öğrencilerin genel sağlık sigortası çeşitliliklerine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak.

Şimdi genel sağlık sigortası kapsamında üniversite öğrencilerinin ve diğer öğrencilerin neler yapması ve yapmaması gerektiğine hep beraber göz atalım.

25 Yaşını Doldurmuş veya Aile Güvencesi Olmayan Öğrenciler

Eğer bir öğrencinin aile fertlerinden birinin sosyal güvencesi yok ise; veya öğrenci 25 yaşını doldurmuş ise ne yapacak?

Bu durumda ikamet adreslerinin bulunduğu il veya ilçe merkezlerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak ‘gelir testi’ yaptırmaları gerekecek.

Gelir testi sonucunda aile bireyleri başına brüt asgari ücretin üçte birinden az (295 TL) gelir tespit edilen öğrencinin, sağlık primini Sosyal Güvenlik Kurumu üstlenecek. Gelir testi yapılırken, haneye giren aylık gelir tespit edilerek, hanede yaşayan sayısına bölünecek. Bu durumda bir öğrencinin hanesinde kişi başına düşen gelir;

– Brüt asgari ücretin üçte biri (295 TL) ile asgari ücret (886,5 TL) arasında ise o öğrenci aylık 35,4 TL sağlık primi ödeyecek.

– Kişi başına düşen gelir asgari ücret ile asgari ücretin iki katı (1.773 TL) arasında ise aylık 106,4 TL ödeyecek.

– Geliri asgari ücretin iki katından daha fazla ise aylık 213 TL zorunlu sağlık primi ödeyecek.

Başvurmayan Öğrenciye 213 Lira Borç

Bu koşullarda olup da 31 Ocak’a kadar Sosyal Güvenlik merkezine başvurmayan öğrencilerin, aylık kişi başı gelirlerinin bin 773 lira olduğu varsayılarak, her ay 213 lira tutarında sağlık primi hanelerine borç olarak yazılacak.

SİGORTALI ÖĞRENCİDE SORUN YOK!

Üniversiteyi bitirip iş bulamayanlar,

Okula gitmeyen ama üniversite sınavına hazırlananlar,

Sigortalı bir işte çalışırken, işten çıkarılan, işsizlik sigortasının süresi dolanlar,

Avukatlık stajı yapanlar, 18 yaşını doldurmuş ailesiyle oturan, öğrenci olmayan, bir işte çalışmayanlar,

Yurtdışına eğitime gidenler, T.C vatandaşı olup yurtdışında sigortasız olarak çalışanlar

“31 Ocak’a Kadar Başvurmayan Her ay 213 TL Ödeyecek”

-Bir işte çalışarak gelir elde eden ve kendi adına sosyal güvencesi bulunan öğrenciler,
genel sağlık sigortalılıklarını kendileri kazandıkları için herhangi bir şey yapmalarına gerek yok. Onlar istedikleri şekilde sağlık kurumlarından hizmet almaya devam edebilirler.

25 Yaşın Altında ve Çalışmayan Öğrenciler

Herhangi bir işte çalışmayan ve 25 yaşını doldurmamış öğrenciler, anne, baba veya eşinin sosyal güvencesinden yararlanabilecek. Bunun için öğrenci belgesini en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi’ne teslim etmesi yeterli olacak.

25 yaşın altında olanlar ‘öğrenci belgesi’ ibraz etmek suretiyle anne, baba veya eşinin sağlık güvencesinden yararlanabilecekler.

Üniversite öğrencilerinin her yıl öğrenci belgelerini Sosyal Güvenlik Merkezine veya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne göndermesi yeterli olacak.

Yeşil Kartı Olan Öğrenciler

Yeşil kartlı öğrencilerin ise, kartlarına ait vize tarihlerinin dolmasının ardından 1 ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak ‘gelir testi’ yaptırmaları gerekiyor.

Test sonuçlarına göre yukarıda söz ettiğimiz kişi başı gelir rakamları doğrultusunda ya primlerini SGK üstlenecek ya da 35 lira ile 213 lira arasında değişen miktarda her ay sağlık primi ödeyecekler.

Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Öğrenciler

– Kendi imkanları ile (yani burssuz olarak) Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrenciler, her dönem başında ders kaydı yaptırmalarını takiben SGK nezdinde borçlanmış sayılacak. Bu prim giderlerini ödemelerini takiben genel sağlık sigortalılığı hakkı başlayacak.

– Türkiye ile Sosyal Güvenlik Anlaşması olan ve kendi ülkelerinde sosyal güvenceleri olan yabancı öğrencilerin öncelikle SGK’ye başvurarak genel sağlık sigortalılıklarını aktif hale getirmeleri gerekiyor.

Bunun için de bağlı bulundukları sigorta kurumu tarafından “sağlık yardım hakkı belgesi (formüler)” nin bir örneğinin Türkiye’de ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine bir örneğinin de üniversiteye gönderilmesi gerekiyor.

Bu işlemler yapılmaz ise onlar da diğer yabancı öğrenciler gibi borçlandırılacaklar ve primlerini ödemelerini takiben sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

Türkiye’nin sosyal güvenlik anlaşması imzaladığı ülkeler ise şöyle: Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, KKTC, Romanya, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti, Makedonya, Lüksemburg, Arnavutluk.

Vatandaşlıktan Çıkarılan ve Çifte Vatandaş Olanlar

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine çıkma izni alarak vatandaşlıktan çıkanlar ile çifte vatandaşlığı bulunan öğrenciler ne yapacak?

Üniversitede ‘yabancı uyruklu öğrenci’ statüsünde öğrenim görmekle birlikte Türk vatandaşlığı haklarının devam ediyor olması nedeniyle ya ailelerinin sosyal güvencesinden yararlanacaklar. Bu mümkün olmuyor ise gelir testi yaptırarak kendileri için tespit edilen sağlık primini her ay düzenli olarak ödeyecekler.

Çocuk ve Öğrencilerin Durumları

4- 18 yaşın üzerindeki çocukların durumu ne olacak?

18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise eğitimini sürmeleri halinde 20 yaşına kadar; üniversite öğrencisi olmaları durumunda 25 yaşına kadar anneveya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecek. Herhangi bir prim ödemesi gerekmeyecek.

18 yaşın üzerindeki kız çocuklar, 01.10.2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanmıyorsa; erkek çocukları gibi yaş veeğitimdurumlarına göre anneveya babasının sağlık sigortasından yararlandırılacak. Yani 2008 öncesinde bu kapsamda olmayan kız çocuklar, okumuyorlarsa erkek çocuklar gibi 18 yaşından sonra gelir testi için başvurmak zorunda.

Üniversite öğrencisi ise 25 yaşına kadar ailesinin sigortasından yararlanabilecek. Bu yaştan sonra yararlanamayacak.

Yurtdışında Okuyan Öğrenciler

26- T.C vatandaşı olup yurtdışına lisans, master, doktora eğitimi için giden, çalışmayan ve sigortası olmayanlar ne yapacak? Onlar adına aileyakını başvurabilecek mi?

Onlar da diğerleri gibi kendileri ya da Türkiye‘deki yakınları ADNKS’nden yurtdışındaki adresini güncelleyecek.

27- Peki yine eğitimiçin yurtdışına giden ancak sağlık sigortaları oradaki devlet veya okullar tarafından üstlenilen vatandaşlar ne yapacak?

Kendileri ya da Türkiye ‘deki yakınları, ADNKS’nden yurtdışındaki adresini güncelleyecek.

28- Devlet tarafından resmi burslu olarak eğitime gönderilmiş, 25 yaş üstü olup, Türkiye’de sigortası bulunmayanlar ne yapacak?

Kendileri ya da Türkiye ‘deki yakınları ADNKS’nden yurtdışındaki adresini güncelleyecek.

29- Yabancı bayraklı gemilerde ve uluslararası sularda 1 takvim yılında 6 aydan fazla süre ile çalışan gemi adamlarının durumu ne olacak? Türkiye’ye döndüğü zaman mı sigorta kapsamına girecek?

Gemi adamları 4/a kapsamında sigortalı olduğundan her hangi bir şey yapmayacaklardır.

Источник: http://www.renklinot.com/haber/ogrenciler-icin-zorunlu-saglik-sigortasi-nasil-olacak.html

5 başlıkta üniversiteyi aile yanında okumak vs. aileden uzakta okumak

Ailelerinden Uzaktaki Üniversite Öğrencileri İçin Sağlık Rehberi

Genç Gazete14 Tem 2015 tarihinde

(Anıl Doğruluk – Genç Gazete) Tercih dönemi geldi çattı. Tercih yapacak birçok gencin aklını kurcalayan önemli bir soru var: Ailemin yanında mı okusam yoksa dışarıda mı? Biz de Genç Gazete olarak bu soruya yanıt vermenizi kolaylaştırmak için aradaki bazı farkları birkaç maddeyle anlatalım dedik.

Barınma

Birçok üniversite öğrencisinin en büyük sorununu barınma oluşturuyor. Hangimiz ailemizden “İlk sene yurtta kal da ikinci yıl eve bakarız” lafını işitmedik ki? Halı saha kadrosu oluşturmanızı sağlayabilecek KYK odaları, tek başınıza eve çıkmanızın bile çok daha ucuz olacağı özel yurtlar. Bir şekilde ailenizi ikna edip yurttan sıyrıldınız diyelim.

Şimdilik güzel gibi geldiğini biliyoruz. Kendine ait bir ev ve oda.

Lise hayatın boyunca izlediğin gençlik filmlerindeki atmosfer… Lakin iş öyle değil! Seni bekleyen bazı “heves bükücüleri” sıralayalım istersen: Ev bulma, ev arkadaşı bulma, ev tutma sırasında karşı karşıya kalınılacak sorunlar, ev arkadaşlarıyla kavgalar, temizlik ve bulaşık sıraları, makarna yemekten bir sabah burgu makarnaya dönüşerek uyanacağını düşünmene neden olacak haftalar… Üniversite tercihi yaptırmayacak kadar korkutmak istemeyiz. Güzel tarafları da yok mu? Zor yanlarını unutturacak kadar çok hem de! Barınma açısından ailenin yanında okumanın faydalarını söylememize gerek yok herhalde. Seni bağlamayan faturalar veya kira, sıcak bir ev. Lakin tüm sıkıntılarına rağmen bir öğrenci evi değil!

 • Beslenme

  Nice gencin tatil dönemlerinde “Aa, ne kadar da zayıflamışsın!” lafını duymasının bir nedeni de beslenme.

  Yurdun yemek saatini kaçırmamak için koştura koştura yurda giderken tüm spor ihtiyacını karşılayanlar, yemeğin yanında verilen helvayı akşam acıkırım diyerek yanında taşıyanlar, pilav diye yediği şeyi ertesi gün bir çorbanın içinde görenler ve hepimize tanıdık gelen daha birçok şey.

  Öğrenci eviyse bu manzaraları metal bir tabldot tepsisinden görmek zorunda kalmayacağınız ama daha kötüsünü yaşayabileceğiniz bir yer.

  Haftalarca makarna yedikten sonra “Çikolatalı makarna nasıl olur?” gibi şeyler düşünmenize neden olacak günler, market alışverişi diye gidilip de mutfakta kullanılmayacak bir dolu şey alıp dönmeler, mutfakta unutup da 3 hafta sonra açılan tencerenin içindeki küf miktarından içinde ne olduğunu dedektif edasıyla çözmeye çalışan arkadaşlar… Yine de anlatıldığı kadar kötü değil. Arkadaşlarla birlikte hazırlanan yemekler, her arkadaş grubunda bulunan ‘Salata bende’ci o güzel insan ve birçok güzel yan. Bu konuda aile evini övmemize gerek var mı? Sıcak anne yemekleri, sabah okula kahvaltı yaparak gidebilme şansı! Sadece kahvaltı bile halihazırdaki birçok öğrencinin en büyük hasreti. Yine de ne kadar iyi gözükse de bir arkadaşlarla hazırlanan makarna değil!

 • Bütçe

  Aile yanında okumanın maddi açıdan daha kolay olduğu bilinen bir gerçek. Dışarıda okuyan birçok öğrenciye göre “gider” kalemleri daha az ve parasal bir sıkıntıda destek isteyebileceğiniz insanlar bir oda yanınızda.

  Yaşarken ne kadar kötü gözükse de ilerleyen zamanlarda gülerek anacağınız o parasızlık günleri de ayrı bir güzel.

  KYK yatana kadar eldeki parayla kaç paket makarna alınabileceğini hesaplamak, KYK’nın ilk yattığı gün banka önünde beklemeye başlayıp koşarak kendine bir ziyafet çekeceğine söz vermek, simit yemekten susam gibi koktuğunu düşünmek. İleride gülerek hatırlamanıza neden olacak bir dolu an.

 • Sosyal hayat

  Aileden uzak okumanın, yanlarında okumaya göre açık ara daha iyi olduğu tek başlık. Ne kadar büyürsek büyüyelim hepimiz “Evladım ben sana güveniyorum ama çevreye güvenmiyorum” sözünü duymuşuzdur.

  Ama finaller sonrası arkadaşlarla yapılan o “hunharca eğleneceğiz” planları, sabahlamalar, gidilen konserler veya aniden karar verilen seyahatler hiçbir şeye değişilmez.

  Bunları yaparken de “Eve geç geldin? Nerelerdeydin?” bakışlarını görmemek için aileden uzak yaşamak en iyisi.

 • Okul hayatı

  Üniversite hayatının, maalesef, ayrılmaz bir parçası da sınavlar. Sınavlara çalışabileceğiniz sıcak ve temiz bir yuva, önemli bir sınavınız varsa eğer uyuyakalmanızı engelleyici sevgi dolu bir ebeveyn ve sınav öncesi “Evladım kafan çalışmaz 1-2 lokma ye de git. Bak, sofra da hazır” sözleri.

  Diğer tarafta da 8-10 kişinin sınav öncesi sabahladığı, her tarafta çay bardaklarının olduğu öğrenci evleri; sınav öncesi kantinde hızlıca yenilen bayat bir simit.

  Okulunu 6 senede bitirememiş ünlü öğrencinin de dediği gibi: “Okula temiz kıyafetlerle gidebilmenin lüks olması veya olmaması, işte bütün mesele bu!”

 • Bonus: “Yanımızda okursan sana araba alırız.”

  Kararınızı etkileyebilecek çok önemli bir uyarı yaparak bitirelim: “Burada okursan dışarıda harcayacağımız parayla sana araba alırız” vaatleri ebeveynlerimizin bize söylediği tatlı bir yalan. Böyle söyleyen anne-babanıza kanmayın, aynı yalana maruz kalabilecek arkadaşlarınızı uyarın.

  aile eviev yemeğiöğrenci evirehbertercihüniversite

  Источник: https://gencgazete.org/universiteyi-aile-yaninda-okumak-vs-aileden-uzakta-okumak/

  Çocuğu Üniversite Okuyan Ailelere Aylık Maaş 2019 Başvurusu

  Ailelerinden Uzaktaki Üniversite Öğrencileri İçin Sağlık Rehberi

  Kreş, ilkokul, ortaokul derken üniversitede öğrencisi bulunan ailelerimize Devlet Sed, burs ve kredi yardımları yapılmaktadır. Gerek KYK, gerekse vakıf ve dernekler tarafından ailelerin mağdur edilmemesi için eğitim ve öğretim destekleri verilmektedir. Peki bu destek kimlere veriliyor, kaç para maaş bağlanacak, başvuru nereye yapılıyor, 2019 döneminde şartlar ve  detaylar haberimizde..

  Üniversite Öğrencilerine Devlet Desteği

  Hayat şartlarının giderek zorlaşması ile çok sayıda aile maddi yetersizlikler sonucunda çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanır ve bir çok kez çocukların eğitim hayatına son verilir.

  Bu durumu önlemek için devletimiz harekete geçerek fakir ailelere devlet yardımı vermektedir.

   Çocuğu üniversite okuyan ailelere aylık maaş başvurusu, Okuyan çocuklar için yapılan devlet yardımı, Durumu olmayan ailelere yapılan yardımlar gibi başlıkları değerlendirerek siz değerli okurlarımız için bilgiler vermeye devam edeceğiz.

  Üniversite öğrencilerine aylık maaş

  Çocuğu Üniversite Okuyan Ailelere Aylık Maaş Başvurusu

  Maddi yetersizlikler sonucunda bir çok aile çocuklarının eğitimlerine liseden sonra son vermektedir.

  Bazen ise çocuklar ailelerine yük olmamak için üniversite okumayı hayal bile edemiyorlar bu durum karşısında ise çok sayıda üniversite öğrencisi kayıtlarını yaptıramıyor bazen ise okulu bırakmak zorunda kalıyorlar.

  Tüm bunların önüne geçmek için devletimiz çocuğu üniversite okuyan ailelere destek vererek öğrencilerin eğitim hayatlarına devam etmeleri teşvik edilmektedir.

  Devletimiz üniversite sınavına giren ve başarılı olan öğrencilerimiz için desteklerini verirken aynı zamanda herhangi bir üniversiteye kaydını yaptırmış olan öğrencilerimiz için burs imkanı sağlamaktadır.

  Devlet bursundan yararlanan öğrencilerin öncelikle başarı durumları göz önüne alınırken aynı zamanda öğrencinin ailesinin maddi durumu da önem taşımaktadır. Ailesinin maddi durumu yetersiz olan öğrenciler bu burs imkanından yararlanacaklardır.

  Bu yardım üniversite öğrencilerimize yapıldığı gibi aynı zamanda üniversite öğrencilerin ailelerine de her ay olmak üzere 821 Türk Lirası civarında maddi yardım imkanı sağlanmaktadır.

  Okuyan çocuklar için yapılan devlet yardımı

  Okuyan Çocuklar İçin Yapılan Devlet Yardımı

  Devletimiz üniversite öğrencilerine maddi destek sağladığı gibi diğer eğitim birimlerinde okuyan öğrencilerimiz için de destek vermektedir. Ülke ekonomisini göz önüne almış olduğumuzda çok sayıda vatandaşımız açlık sınırında yaşamaktadır.

  Yani bir çok aile maddi imkansızlıklar sonucunda ailesini geçindiremediği için çocuklarının da okul hayatlarına son vermek zorunda kalmaktadırlar.

  Ailelerinin maddi anlamda sıkıntı yaşaması sebebi ile de bir çok öğrencimiz hayallerine veda etmekte ve bir çok yeteneğimiz kaybolmaktadır.

  Bu durumun önüne geçmek için Aile ve sosyal politikalar bakanlığı tarafından bir proje düzenlenmiş ve bu proje doğrultusunda ise çocuğu okul çağında olan çok sayıda aileye maddi yardımlar yapılmaktadır. Yapılan maddi yardımlar ise aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

  • Okul öncesi eğitim alanında yapılan devlet desteği 456,28 Türk Lirası
  • İlköğretim alanında eğitim alan öğrencinin ailesine yapılan maddi yardım tutarı 684,41 Türk Lirası
  • Ortaöğretim alanında eğitim alan öğrenci için 730,04 Türk Lirası 
  • Yüksek öğretim alanında eğitim alan öğrencinin ailesine verilen maddi yardım tutarı ise 821,30 Türk Lirası olmaktadır.

  Üniversite Öğrencileri İçin Yapılan Devlet Yardımı Başvuruları

  Devletimiz durumu olmayan ailelerin üniversite çağına gelmiş olan çocukları için maddi yardım desteği vermektedir. Verilen bu destek düzenli olarak her ay yapılmaktadır. Devletin sağlamış olduğu bu destekten yararlanmak isteyen aileler ise aşağıda maddeler halinde yer vermiş olduğumuz şekilde başvurularını gerçekleştirebilirler.

  • Bulunmuş oldukları il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilirler
  • Bakanlıklara direkt olarak başvuru yapılabilir
  • Bimer‘e başvuru yapılabilir
  • Dilekçe yazarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz

  Başvuruda bulunan ailenin maddi durumu hakkında sosyal çevre üzerinden bilgiler toplanmaktadır.

  Başvuruda Bulunan Ailenin Değerlendirilmesi

  Üniversite öğrencisi bulunan aile yukarıda saymış olduğumuz birimlere başvurularını gerçekleştirmiş olduktan sonra incelemeye tabi tutulur ve uygun görünürse eğer başvuruları olumlu şekilde cevaplandırılır. Bu durum karşısında başvuruda bulunan ailenin değerlendirilmesi aşağıdaki yazımızda paylaşmış olduğumuz gibi şekillendirilmektedir.

  • Aile bireylerinin sağlık durumlar göz önünde bulundurulur,
  • Ailenin gelir durumu ön plandadır,
  • Eğitim için yapmış oldukları harcamalar değerlendirilir,
  • Ailenin tüm giderleri göz önüne alınır,
  • Yaşamış oldukları bölgenin koşulları incelenir,
  • Devletten almış oldukları diğer destekler göz önüne alınır.

   Durumu olmayan ailelere yapılan yardımlar

  Durumu Olmayan Ailelere Yapılan Yardımlar

  Durumu olmayan aileler için devletimiz maddi destek verirken aynı zamanda gıda, giyim, sağlık, barınma, eğitim gibi diğer zorunlu ihtiyaçları için destek vermektedir.

  Öncelikle çalışabilecek olan aile bireyleri için iş imkanı sağlamak için İş-kur’a kayıt yaptırmanız istenecektir ve size uygun bir sektörde iş imkanı sağlanmaktadır.

  Çalışamayacak olan aileler için belediyelerden, kaymakamlıklardan yardım talebinde bulunulur. Bunların yanı sıra çocuğu okuyan aileler için maddi yardımlar yapılmaktadır.

  Kreş, İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite öğrencileri için DEVLETİN ÖĞRENCİLERE VERDİĞİ PARA YARDIMI verildiği söylenmektedir. Eğer şartlarınız uyuyor ise, başvuru tarihlerinde gerekli evraklar ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

  Источник: https://www.kosgebkredisi.com/cocugu-universite-okuyan-ailelere-aylik-maas-basvurusu/

  Поделиться:
  Нет комментариев

   Bir cevap yazın

   Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

   ×
   Рекомендуем посмотреть