Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir?

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Nedenleri, tanısı ve evreleri

Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir?

Metastaz yapmış bir kanserin, tedavi edilmesi çok daha zordur. Akciğerlerde oluşan tümör kitlesi öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha ileri ki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara yayılır.

Akciğer kanserleri mikroskop altında izlenen hücrelerin görüntüsüne göre “küçük hücreli akciğer kanseri” ve “küçük hücreli dışı (küçük hücreli olmayan) akciğer kanseri” olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Akciğer kanserlerinin %80’i küçük hücreli dışı gruptadır.

Tümör nedir? Benign ve malign tümörlerin özellikleri ve belirtileri

 • Giderek kötüleşen öksürük
 • Kalıcı göğüs ağrısı,
 • Öksürük nedenli sırt ağrısı
 • Kan tükürmek, kanlı balgam, balgam renginde değişiklik
 • Nefes darlığı, boğuk seslilik, hırıltılı nefes alma
 • Yutmada zorluk ve boğaza takılma hissi
 • Akciğer enfeksiyonu, sık sık zatürre veya bronşit olmak
 • Boyun ve yüzde şişkinlik
 • İştahsızlık, kilo kaybı ve kansızlık, sarılık
 • Halsizlik, yorgunluk

Kanser semptomları oldukça çeşitlidir ve kanserin nereye yerleştiğine, nereye yayılmış olduğuna ve tümörün büyüklüğüne bağlıdır.

Belirtiler; akciğerlerdeki tümöre bağlı olarak hastanın kanında, hormonlarında ve vücudun diğer bölgelerinde kendini gösterebilir. Akciğer kanseri belirtilerinin ortaya çıkması bazen yıllar sürebilir.

Hastaların %25’inde kanser hiçbir belirtiye neden olmaz ve hastalık ileri evreye ulaştıktan sonra fark edilir.

Hastalar akciğer kanseri olduklarını, başka bir hastalık sebebiyle akciğer röntgeni çektirdiklerinde öğrenmektedir. Bu sebeple düzenli olarak kontrol yaptırmak akciğer kanserinin belirlenmesinde hayati öneme sahiptir.

Akciğer kanseri tedavisi: Ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi

Omuz, kol, sırt ve göğüste ağrı

Eğer omuz, sırt, göğüs ve kollarınızda herhangi bir zorlanma ya da yaralanmaya bağlı olmayan, sebebini bilmediğiniz ağrılar varsa ve bu ağrılar öksürdüğünüzde başlıyor veya artıyorsa, bu ağrılar akciğerlerde oluşmuş tümörlerin sinirlere baskı yapması neticesinde meydana geliyor olabilir. Öksürürken ve nefes alıp verirken omuz ve göğüs bölgesinde meydana gelen ağrı akciğer kanseri olan hastaların yaklaşık %50’sinde görülür.

Sık sık bronşit ya da akciğer iltihaplanması nedeniyle göğüs hastalıkları bölümüne müracaat eden hastalara daha sonra akciğer kanseri teşhisi konması sık rastlanan bir durumdur.

Eğer tümör, hava kanalına yakın bir noktadaysa bronşit ya da akciğer iltihaplanması gibi hastalıkların sık görülmesi normal bir durumdur.

Bu tip hastalıklar sık yaşanıyor ve tekrarlanıyorsa mutlaka akciğer kanseri için detaylı bir kontrol yaptırmaktır.

Hareketle birlikte yaşanan nefes darlığı

Akciğer kanserinin erken dönem belirtilerinden biri de nefes darlığıdır. Nefes darlığı sadece yoğun hareketlilikler sırasında veya sonrasında görülür. Yaşlı ve kilolu hastalar genellikle yaşanan nefes darlığını kilolarına ve yaşlarına bağladıkları için hekime geç başvururlar.

Akciğer kanseri ve geçmeyen öksürük

birkaç hafta boyunca devam eden inatçı öksürük akciğer kanserinin en belirgin özelliğidir. Bir çok insan öksürüğü başka nedenlere bağladığı için bu belirtiye gerekli dikkati göstermemektedir. Eğer iki haftadan fazla süren öksürüğünüz varsa ve öksürükle birlikte balgamınızın içinde az da olsa kan varsa mutlaka hekime başvurmalısınız.

Genel sağlıkta görülen akciğer kanseri belirtileri

Sağlığınızda meydana gelen bazı değişimler, akciğer kanserini düşündürmese de kanser belirtisi olabilir ve bu belirtilerin ciddiye alınması gerekir.

 Örneğin iştah azalması, depresyon, kronik yorgunluk hatta nedensiz diz ağrısı bile bu belirtiler arasında gösterilmektedir. Önemli olan nokta, vücudunuzun size verdiği uyarıları iyi tanıyıp doktor kontrolü gerekip gerekmediğine karar verebilmeniz.

Yine de erken dönemde akciğer kanserinin herhangi bir belirti göstermemesi normal olarak kabul edilir

10 soruda akciğer kanseri belirtileri ve yeni tedavi seçenekleri

İleri evre akciğer kanseri belirtileri

 • Kişinin kendini daima yorgun hissettiği, kronik bir yorgunluk durumu
 • Nedeni anlaşılamayan kilo kaybı
 • İştahta belirgin bir düşüş
 • Nefes alıp vermede güçlük ve hırıltı
 • Yüzün şişmesi
 • Yüksek ateş
 • Ses kısıklığı
 • Yutkunurken zorluk yaşamak
 • Nefes alırken veya öksürürken göğüste meydana gelen ağrılar
 • Parmaklarda şekil değişikliği
 • Lenf bezlerinin şişmesi
 • Karnın sağ bölgesinde ağrı
 • Kaslarda güçsüzlük
 • Erkeklerde göğüslerin şişmesi
 • Baş dönmesi, zihin karışıklığı
 • Ayak ve el parmak uçlarında batma, karıncalanma

Yukarıdaki belirtilerden bir veya birkaçını yaşıyorsanız muayene olmalısınız. Bu belirtiler başka bir rahatsızlık nedeniyle de görülebilir ancak tedbiri elden bırakmamak adına bu bulguların bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.

 • Ateş, halsizlik, genel güçsüzlük
 • Eklemlerde veya kemiklerde ağrı
 • Beyin fonksiyonu ve bellek sorunları
 • Boyun veya yüzde şişlik ve kanama ya da pıhtılaşmalar

Akciğer kanseri yayılırsa veya metastaz yaparsa, etkilenen yeni alanda ek semptomlar ortaya çıkabilir. Şişmiş veya büyümüş lenf bezleri yaygındır ve erken ortaya çıkması muhtemeldir.

Kanser beyne yayılırsa hastalar baş dönmesi, baş ağrısı veya nöbetler yaşayabilir. Ayrıca, karaciğer büyüyebilir ve sarılığa neden olabilir ve kemikler ağrılı, gevrek ve kırık hale gelebilir.

Kanserin böbreküstü bezleri etkileyerek hormon düzeylerinde değişikliklere neden olması da muhtemeldir.

Detaylı kanser belirtileri! Bunları bilmek hayatınızı kurtarabilir

Akciğer kanseri nedenleri ve risk faktörleri

Akciğerde kanserin oluşumu tek bir sebebe bağlanmaz. Çeşitli faktörler akciğer kanser oluşumunda rol oynayabilir. Yapılan araştırmalar karsinojen olarak adlandırılan faktörlerin önemine işaret etmektedir.

Karsinojenler, DNA’nın hasar görmesinden ve kanserin ortaya çıkmasından doğrudan sorumlu olan maddelerdir. Tütün, asbest, arsenik, gama ve röntgen gibi ışınımlar, güneş ve otomobil egzoz gazlarındaki bileşenler karsinojenlere örnektir.

Vücudumuz karsinojenlere maruz kaldığında, vücuttaki diğer moleküllerden elektron çalmaya çalışan serbest radikaller oluşur.

Bu serbest radikaller hücreleri hasarlandırır ve hücrelerin normal bir biçimde çalışma ve bölünme yeteneğini etkiler. Araştırmalar, akciğer kanserlerinin yaklaşık %87’si sigara kullanımı ve tütün dumanındaki karsinojenlerin solunması ile ilgili olduğunu göstermektedir. E ve A vitamin eksikliği.

 • Sigara içmek: Akciğer kanseri için çok önemli bir risk faktörüdür. Tütündeki zararlı maddeler akciğerdeki hücrelere zarar verdiği için zamanla bu zararlı etkiler hücrelerde kansere neden olabilir. Sigara içmeyi bırakmak bir kişinin akciğer kanseri olma riskini büyük ölçüde düşürür.
 • Radon gazı: Toprak ve kayalarda bulunan, görünmez, renksiz ve kokusuz radyoaktif bir gazdır. Madende çalışan işçiler radona maruz kalabilirler. Akciğerlerde hasara sebep olur.
 • Asbest: Bazı endüstrilerde kullanılan ve fiberlerde bulunan bir mineral grubu olan asbest de kanser oluşturan faktörler arasında yer alır. Yapılan araştırmalar asbeste maruz kalan işçilerde akciğer kanseri gelişme riskinin maruz kalmayanlara göre 3-4 kat daha fazla olduğunu göstermiştir.
 • Genetik yatkınlık: Kanser, aile üyelerinden kalıtsal olarak geçen genetik yatkınlıktan da kaynaklanabilir. Genetik yatkınlıklar doğrudan akciğer kanserine neden olabilmekle birlikte kişinin belirli çevresel faktörlere maruziyeti sonucu akciğer kanseri geliştirme riskini de büyük ölçüde artırdığı düşünülmektedir.
 • Hava kirliliği: Yapılan araştırmalar hava kirliliğinin de akciğer kanseri ile bağlantısı bulunduğu ihtimali ortaya çıkmıştır. Ancak hava kirliliğinin ne oranda kanser yaptığı tam olarak tespit edilememiştir.
 • Akciğer hastalıkları: Verem gibi bazı akciğer hastalıklarının kanser olma riskini arttırdığı bilinmektedir. Bir kez akciğer kanseri olan kişinin ikinci defa akciğer kanseri olma riski, kanser olmamış kişiye oranla daha fazladır.

Akciğer kanseri için riskli meslekler şöyle sıralanabilir; madenciler, tekstil, izolasyon ve tersane işçileri, petro-kimya, baca temizleyiciler, plastik sanayi işçileri, maden ve kaynak işçileri, çamaşır suyu üreticileri, cam seramik, muşamba ve batarya işçileri, boya, dökümhane, çelik işçileri risk altındadır.Akciğer kanseri tanı yöntemleri

Hekimler akciğer kanserini teşhis etmek için belirtilerin nedenlerini bulmaya yardımcı olabilecek faktörleri inceler; kişinin geçirdiği hastalıkları, tütün kullanma alışkanlığını (sigara, pipo, puro vs.), çevresel veya mesleki olarak maruz kaldığı maddeleri, diğer aile fertlerinde kanser olup olmadığını araştırır.

Hekim ayrıca fizik muayene yapar, akciğer grafisi ve diğer laboratuvar testleri inceler.

Bunların dışında ayrıca bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) taramaları yapılabilir.

Eğer akciğer kanserinden şüpheleniyorsa balgam sitolojisi (derin bir öksürmeyle elde edilen balgamdaki hücrelerin mikroskopik incelenmesi) akciğer için yararlı basit bir testtir.

Hekim ayrıca akciğer kanseri varlığını ve kesinliğini doğrulamak için akciğerden doku incelemesi yapar. Biyopsi ile alınan küçük bir doku parçaları patolog tarafından mikroskop altında incelenerek kişiye kesin tanı konulur. Doku örnekleri şu yöntemlerle alınabilir;

 • Bronkoskopi: Bronkoskop (ince, ışıklı bir tüp) ağızdan veya burundan sokularak nefes borusundan inilerek solunum yollarına bakılır ve küçük doku örnekleri toplanır.

Biyopsi nedir, nasıl yapılır? Biyopsinin riski var mıdır?

 • İğne Aspirasyonu: Göğüsten içeri sokulan bir iğne ile küçük bir doku parçası alınır.
 • Torasentez: İğne yardımıyla akciğerin etrafını saran sıvıdan örnek alınması
 • Torakotomi: Bazen kesin tanı için açık göğüs ameliyatı yöntemi gerekebilir.
 • Mediastinoskopi / Mediastinotomi: Mediastinoskopi kanserin göğüsteki lenf bezlerine yayılmasını gösterir. Skopi adı verilen ışıklı bir cihazla göğüsün merkezi ve yakınındaki lenf bezleri incelenir. Cihaz boyundan açılan küçük bir delikten içeri sokulur; mediastinotomide ise kesi göğüste yapılır ve küçük doku parçaları alınır.

Akciğer kanserinin evreleri

En yaygın kanser evre tayini yöntemi TNM sistemi olarak adlandırılır:

 • T (1-4): Tümörün boyutu ve primer tümörün doğrudan büyüklüğünü ifade eder
 • N (0-3): Kanserin yakındaki lenf bezlerine yayılma derecesini ifade eder.
 • M (0-1): Kanserin vücuttaki diğer organlara metastaz yapıp yapmadığını ifade eder.

Örneğin, lenf bezlerine veya uzak organlara yayılmamış küçük bir tümör TNM sistemine göre “T1, N0, M0” olarak tayin edilebilir.

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri için TNM tanımları evrelerin daha basit bir biçimde kategorizasyonunu sağlar. Bu evreler I ila IV arasındadır ve küçük sayılar kanserin az yayıldığı erken evreleri gösterir. Daha net olarak:

Akciğer kanseri tedavisinde yakın gelecekte ciddi gelişmeler olacak

Akciğer kanserinin görülme sıklığı

DSÖ’ye göre, akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında, erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser türüdür ve dünyada her yıl ortalama 1,3 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. Ölüm oranı (mortalitesi) oldukça yüksek olan bu kanser türünde dünya genelinde sigara içme alışkanlıklarındaki değişmeye bağlı olarak alt tiplerinde ve kadınlarda görülme oranlarında değişimler yaşanmaktadır.

Akciğer kanserinin en önemli nedeni uzun süreli olarak sigara içimi ve tütün dumanına maruz kalmaktır. Akciğer kanserinden ölümlerin erkeklerde % 92-94’ünün, kadınlarda ise % 78-80’inin sigaraya bağlı olduğu bildirilmiştir. 

Referanslar: 1-Akçiğer Kanseri nedir? 2-Lung Cancer

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/akciger-kanseri-nedir-belirtileri-nelerdir-nedenleri-tanisi-ve-evreleri/

Akciğer Kanserinde Evre Evre Yaşam Süreleri ve İyileşme Şansları

Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir?

Akciğer dokularındaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması olarak tanımlanan akciğer kanseri, kanserli hücrelerin çevredeki dokuları sarması ve akciğer çevresindeki organlara yayılmasıyla birlikte metastaz ile sonuçlanabilir. Dolayısıyla hastalığa erken evrede müdahale edilmesi oldukça önemlidir.

Akciğer kanserinden şüphe duyulması halinde öncelikle bir akciğer röntgeni çektirilir ve akciğerde herhangi bir kitle oluşumunun söz konusu olup olmadığı tespit edilir.

Bununla birlikte hastalık öyküsü, tütünlü mamül kullanımı, maruz kalınan çevresel etkenler ve ailenin kanserle ilişkisi araştırılır. Röntgenin yanı sıra kanserin tespiti için balgam tetkiki de istenebilir.

Bu yöntem, akciğerlerdeki mukozadan derin öksürükle çıkan materyalin mikroskopta incelenmesidir.

Kanserin hangi evrede olduğunu ve yayılma durumunu tespit etmek için ise akciğer dokusu incelenir. Akabinde bilgisayarlı tomografi vasıtasıyla kitleye nasıl ulaşılacağı belirlenir. Eğer kanser başka doku ya da organlara yayılmışsa, onlardan da parça alınması gerekir.

Akciğer kanserinde tedavi seçeneklerini belirlemek için hastalığın hangi evrede olduğunun tespit edilmesi gerekir. Hastalık hangi evrede ise tedavi planı da ona göre şekillenir.

Sizler için hazırladığımız Akciğer Kanseri Rehberini incelemeyi unutmayın!

Tümörün yalnızca akciğerin küçük bir bölgesinde görüldüğü aşamasıdır. 5 cm veya daha küçük boyutta olan tümör, henüz lenf düğümlerine yayılmamıştır.

 • 1A Evre: Tümör sadece akciğerlerden bir tanesindedir.
 • 1B Evre: Bu evrede kanser, akciğerin içinde büyüyebilir; akciğerin ana bronşuna ya da akciğer zarına yayılmış olabilir.

Akciğer kanseri, 1. evrede ise tedavinin başarı oranı yüksek olur. Ameliyatla akciğerdeki tümörlü hücreler temizlenir ve doktorun kararına göre koruyucu tedavi uygulanır.

Akciğer Kanseri 2. Evre:

Bu evrede tümör en yakın lenf bezlerine yayılmış durumdadır.

 • 2A Evre: Kanser, göğüs kafesinde bulunduğu taraftaki lenf düğümlerine yayılmıştır.
 • 2B Evre: Bu evrede kanser ya 1B evresindeki gibidir ve aynı taraftaki lenf bezlerine yayılmıştır ya da lenf bezlerine yayılmamıştır ancak aşağıdakilerden bir ya da birkaçında varlık göstermeye başlamıştır:
  • Göğüs duvarı
  • Diyafram
  • Akciğer zarı
  • Kalbin etrafındaki zar
  • Ana bronş

2. evrede de en yaygın tedavi şekli cerrahi müdahaledir. Akciğer kanseri 2. evredeki hastalar, tedavileri başarılı bir şekilde sonlandığı takdirde 5 yıl süreyle takip edilirler. İlk 2 yıl hastalar her 3 ayda bir, sonraki 3 yıl ise her 6 ayda bir kontrole çağrılır.

Akciğer Kanseri 3. Evre

 • 3A Evre: Kanser akciğerlerin arasındaki lenf düğümlerine yayılmış ve nefes borusunun ikiye ayrılan bölümüne yakındır. Ayrıca bu evrede kanserin lenf düğümlerine yayılmadan kalp, diğer akciğer lobu gibi organlara da yayıldığı gözlemlenmektedir.

3A, kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir evredir. 3A evresinde Pozitron Emisyon Tomografi (PET) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) sonucu göz önüne alınarak  bronkoskopi ile göğüs boşluğunda yer alan lenf bezlerinde örnekleme yapılır.

Örnekleme sonucuna göre de nasıl bir tedavi uygulanacağına karar verilir.

 • 3B Evre: Kanser göğsün diğer tarafındaki lenf düğümlerinde ve köprücük kemiğinin üstünde veya kalp, nefes borusu gibi daha geniş ve göğsün ortasındaki lenf düğümlerinde görülmektedir.

3B evresinde ise hastalara tek başına radyoterapi ya da eş zamanlı olarak kemoterapi uygulanabilir.

Akciğer Kanseri 4. Evre

Kanserin en ileri aşamasıdır ve her iki akciğerin yanı sıra kemik, beyin, karaciğer gibi vücudun diğer organ ve dokularına yayılma görülmektedir.

4. evrede cerrahi müdahale tercih edilmez. Cerrahi müdahale sadece bazı özel durumlarda yapılabilir. Örneğin böbrek üstü bezinde ya da beyinde sadece 1 metastaz gerçekleşmiş ise cerrahi operasyon gerçekleştirilebilir.

Bu evrede radyoterapi ve kemoterapi, kanserin yayılma süresini yavaşlatmak ve kanseri kontrol altına almak için uygulanır. Ayrıca son yıllarda uygulanan başka bir tedavi yöntemi de ‘uygun hastalarda’ hedefe yönelik ilaç kullanımıdır.

Akıllı ilaç tedavisi adı da verilen bu tedavi yönteminde, detaylı patolojik incelemenin sonucuna göre ilaçların kullanıma uygunluğu kararlaştırılmaktadır. Ayrıca immünoterapi (akciğer kanser aşısı) de 4.

evrede uygulanan tedavi yöntemlerinden bir tanesidir.

Kanserin tam anlamıyla vücuttan çıkartılmasını amaçlayan tedavi yöntemlerinin yanında doktorlar destek tedavilerinin uygulanmasını da önermektedir. Palyatif tedavi olarak adlandırılan destek tedavi uygulamalarının bütünü, hastaların yaşam süreleriyle birlikte yaşam kalitelerini artırmaya da amaçlamaktadır.

Ayrıca palyatif tedaviler sadece 4. evrede değil, kanserin her evresinde ve kanser tedavi edilemeyecek olsa dahi uygulanabilir. 

Akciğer kanseri 4. evredeki hastalar için 5 yıllık sağ kalım oranı yaklaşık %1’dir.

2. Küçük hücreli akciğer kanserinde evreleme

Küçük hücreli akciğer kanserinde evreleme; akciğere sınırlı ve akciğer dışına taşmış yaygın hastalık olmak üzere iki şekilde değerlendirilir. Sınırlı ve yaygın küçük hücreleri akciğer kanserlerinin tedavi yöntemleri farklıdır.

Kanserin evresi belli bazı testler uygulanarak belirlenir ve sonrasında tedavi yöntemine karar verilir. Eğer kanser akciğerin tek tarafında tespit edilmiş ise sınırlı evre, her iki akciğerde tespit edilmiş veya diğer organlara yayılmış ise yaygın evre tanısı konulur.

Kemoterapi içeren tedavi, akciğerdeki veya vücudun diğer bölümlerindeki tümörler hedef alınarak uygulanır. Bazı hastaların beyninde kanser olmasa da koruyucu amaçla beyine yönelik radyoterapi uygulanabilir. Bu tedaviye koruyucu “beyin ışınlaması” denir ve beyinde gözle görülemeyen hücreleri yok etmek, tümör oluşmasını engellemek için uygulanmaktadır.

Cerrahi tedavi, küçük hücreli akciğer kanserinde tercih edilmez. Eğer küçük hücreli akciğer kanseri ileri evrede, yani 4. evrede ise akıllı ilaçlar ve immünoterapi uygulanamaz. Kemoterapi ile ilaç tedavisi ve radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanabilir.

Küçük hücreli akciğer kanserinin iyileşme şansı düşüktür. Tüm evreler göz önüne alındığında 5 yıllık yaşam oranı ortalama %5’tir. İleri evredeki küçük hücreli akciğer kanserinde 5 yıllık yaşam oranı %1’den azdır. Sağ kalım ortalaması çok ilerlememiş evrelerde 20 ay olup 5 yıllık sağ kalım oranı ise %20’dir.

Akciğer Kanseri Son Evre Kaç Ay Yaşar?

İngiliz Kanser Araştırma Merkezi’nin sonuçlarına göre akciğer kanseri 4. evrede olan hastalarda 12 aylık yaşama oranı yaklaşık olarak %14’dür. Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü istatistik sonuçlarına göre ise 4. evre akciğer kanseri olan hastaların 5 yıllık yaşam şansı %1 civarındadır. Ancak bu oranlar akıllı ilaçlar ve akciğer kanser aşısı kullanılmadan önceye aittir.

Kaynaklar:

Kaynak 1

Kaynak 2

Kaynak 3

Kaynak 4

Kaynak 5

Источник: //evdesifa.com/akciger-kanseri-yasam-suresi/

Akciğer Kanseri Nedir, Belirtileri, Evreleri, Tedavisi

Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir?

akciğer kanseri nedir, belirtileri, evreleri, tedavisi

Akciğer kanseri erken dönemlerinde teşhis edildiğinde tedavi şansı yüksek olan bir kanser türüdür. Akciğer kanserinin temel sebebinin sigara kullanımı olduğu tespit edilse de akciğer kanseri sigara içmeyen kişilerde de yaygın bir şekilde görülebilmektedir.

Akciğer Kanseri Nedir

Akciğerler hayati ihtiyacımız olan oksijenin vücuda alındığı, vücudumuzda oluşan karbondioksitin ise dışarı atılmasını sağlayan organımızdır.

Akciğerkanseri nedir diye bakacak olursak, hayati öneme sahip akciğerlerde oluşan doku bozulması ve hücrelerin kontrolsüz bir şekilde artması sonucunda görülen kanser çeşidine akciğer kanseri adı verilmektedir. Akciğer kanseri 2’ ye ayrılır.

 • Küçük hücreli akciğer kanseri: genellikle sigara içen kişilerde görülen bu akciğer kanser türü daha hızlı yayılım özelliği gösterir. Tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık olarak % 15’ inin bu türde olduğu bilinmektedir. Diğer akciğer kanser türlerine göre kan yolu ve lenf sistemi ile vücuda daha hızlı oranda yayılmaktadırlar.
 • Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri: Küçük hücreli olmayan akciğer tipinin birçok türü bulunmaktadır. Her kanser hücresi farklı tipte ve özelliktedir. Değişik şekillerde büyüyerek farklı yollarla yayılırlar. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tipleri mikroskop ile incelenerek kanser türü belirlenir.

Akciğer kanseri 55 yaş üzeri sigara içen bireylerde daha yaygın olarak görülmektedir. Sigaraya başlama yaşı, sigara içme miktarı ve diğer kanserojen etkenlere maruz kalma oranı akciğer kanseri görülme durumuna etki etmektedir.

Nadiren 45 yaş altındaki bireylerde, en yoğun olarak 55 – 70 yaş aralığındaki bireylerde görülen akciğer hastalığı hayati tehsi yüksek bir kanser türüdür.

Ancak son dönemlerde yapılan çalışmalar neticesinde akciğer kanserinin özellikle erken tanısı ile gerçekleşen tedavilerinde başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Akciğer Kanseri Belirtileri

akciğer kanseri belirtileri

Akciğer kanseri belirtilerini bilmek kanserle mücadelede önemli rol oynamaktadır. Akciğer kanseri belirtileri kanserli hücrenin yerleşim yerine göre değişkenlik göstermektedir.

Örneğin akciğerlerin üst tarafına yerleşmiş olan tümör sinirlerin bazılarına baskı yapar ve özellikle kol, göğüs bölgesinde ağrı hissedilir. Akciğer kanseri belirtileri ile başka hastalıkların belirtileri benzerlik gösterebildiği için aradaki farkın iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Belirtiler ve şikâyetler uzun sürüyor ve geçmiyor ise uzman bir doktora gidilmesi tavsiye edilmektedir. Akciğer kanseri belirtilerinin genel olarak şu şekilde olduğu söylenebilir;

 • Kol ve omuz ağrısı
 • Ses kısıklığı
 • Göz kapağı düşüklüğü
 • Süreğen nefes darlığı
 • Hırıltılı solunum
 • İştahsızlık ve kilo kaybı
 • Kan tükürmek
 • Boyun bölgesi ve yüzde şişlikler
 • Sık sık zatürre ve bronşit olmak
 • Zamanla kötüleşen şiddetli öksürük
 • Parmak uçlarında çomaklaşma
 • Yutkunmada yaşanan zorluk

Akciğer Kanseri Risk Grupları

Akciğer kanseri risk grupları incelendiğinde sigara içenlerin listenin en başında olduğu görülmektedir.  Bunun yanı sıra çeşitli risk gruplarının olduğu da bilinmektedir. Akciğer kanseri risk grupları;

 • Sigara, puro ve pipo içenler
 • Tütün dumanına maruz kalanlar
 • Toksit & zehirli gazlara maruz kalanlar
 • Hava kirliliği yaşayanlar
 • Genetik faktörler
 • Radyoterapi öyküsü
 • Maden, tekstil, izolasyon, plastik sanayi, petro – kimya sanayi, boya sanayi, tersane gibi sektörlerde çalışan kişiler

Akciğer Kanseri Tanısı

Akciğer kanseri tanısı için çeşitli şikâyetlerle doktora giden kişilere ilk önce röntgen filmi çekilir. Röntgen film sonuçlarında kitle görülen hastalara 3 boyutlu görüntü sağlayan bilgisayarlı tomografi çekilir.

Akciğer görüntüleme yöntemi olarak akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi, MR, kemik sintigrafisi ve pozitron emisyon tomografi gibi yöntemler de kullanılmaktadır.

Doktorların kararı neticesinde incelenmek üzere kitleden bronkoskopi (ucunda iğne olan bükülebilir bir ince tüple kitle örneği alınması yöntemi) ile doku örneği alınır. Ayrıca gerek görülürse bronkoskopi öncesinde hastaya balgam tetkiki de yapılabilir.

Tüm yapılan tetkikler sonucunda kanserin türünü, yayılma durumunu ve kanserin evresini belirlemeye yönelik bilgiler elde edilmesini sağlamaktadır.

Akciğer kanseri tanısı sırasında uygulanan biyopsi için kullanılan diğer yöntemler arasında olan iğne aspirasyonu, torasentez uygulaması, torakotomi uygulaması ve balgam sitolojisi de doktorlar tarafından uygun görüldüğü takdirde uygulanabilmektedir. Yapılan akciğer kanseri teşhisi sonucunda bir takım testler de uygulanır ve en iyi tedavi şekline karar verilir. Kanserin evresi ve test sonuçlarına göre akciğer kanseri tedavisi kişiye özel bir iyileşme sürecine dönüştürülür.

Akciğer Kanseri Evreleri

akciğer kanseri evreleri

Akciğer kanseri evreleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak tedavi ve hastalıkla mücadele için çok önemlidir.

Erken evrelerde tespit edilen akciğer kanseri başarıyla tedavi edilebilmektedir. Kanserin tipi, büyüklüğü, yeri kadar hastalığın evresi hakkında edinilen bilgi de başarılı bir tedavi için çok önemli bir yere sahiptir.

Akciğer kanseri evreleri 4 aşamadan oluşmaktadır.

1.Evre: Tümörün çapı ve bulunduğu yer ile ilgilidir. Kanserli hücreler akciğer içinde yerleştiyse 1. Evre olarak adlandırılmaktadır.

2.Evre: Kanserli hücreler lenf bezlerine kadar yayılmış ise 2. Evre olarak adlandırılmaktadır.

3.Evre: Her iki akciğer boşluğuna ve akciğer zarına kadar yayılma söz konu ise 3. Evre olarak adlandırılmaktadır.

4.Evre: Kemik, böbrek üstü bezlere ve karaciğere yayılma varsa bu durum akciğer kanserinin 4. Evresi olarak adlandırılmaktadır.

1. ve 2. evrede olan akciğer kanseri tedavisinde genellikle cerrahi yöntem kullanılarak başarılı bir şekilde bölge temizlenmektedir. 3. ve 4. evredeki akciğer kanseri tedavisi için ise ışın tedavisi (radyoterapi) veya kemoterapi gibi yöntemler denenmektedir. İlacın dozu ve süresi doktor tarafından kanserli hücre tipine göre belirlenmektedir.

Akciğer Kanseri Tedavisi

Akciğer kanseri tedavisinden alınan sonuç her hastanın kendine özgü durumlarına göre değişmektedir. Kitlenin yeri, hastanın yaşı, geçmiş yaşam öyküsü, kanserin evresi ve diğer sağlık sorunları akciğer kanseri tedavisinde önemli etkileri olan faktörlerdendir. Kanser türlerinin hepsinin tedavisinde disiplinler arası bir çalışma gereklidir.

Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri

Akciğer kanseri tedavi yöntemleri olarak birçok uygulama olduğu görülmektedir. Doktorlar tarafından hastanın bireysel özellikleri ve hastalığın evresine göre en iyi tedavi yöntemine karar verilir. Buna göre akciğer kanseritedavi yöntemleri şu şekildedir;

Akciğer Kanserinde Ameliyat: Akciğer kanserindeameliyat cerrahi bir yöntem olarak önemli bir yere sahiptir. Kitlenin bulunduğu yer cerrahi yöntemin tipini belirlemektedir. Ancak bazı tümörlerin bulunduğu yer ve büyüklüğü uygun olmadığı için cerrahi yöntemler önerilmez.

Akciğer Kanserinde Kemoterapi: akciğer kanseri tedavi yöntemleri arasında yer alan bir diğer uygulama ise akciğer kanserinde kemoterapi ilaçları ile sağlanan destektir.

Bu yöntem kanserli hücrelerin ilaç kullanılarak yok edilmesi esasına dayanır. Kemoterapi uygulaması bu konuda özel olarak eğitim almış hemşireler tarafından uygulanan bir yöntemdir. Kemoterapi seansları 21 – 28 günde bir tekrarlanmaktadır.

Hastanın durumuna göre ayakta ya da yatarak tedavi ile kemoterapi ilaçları verilebilir. Kemoterapi kürleri öncesinde kan sayımını gösteren raporun ilgili hemşireye gösterilmesi gerekmektedir.

Kemoterapi sonrasında hastaların her türlü muayeneleri onkoloji polikliniğinde gerçekleştirilmektedir. Kemoterapinin yan etkileri göz önüne alınarak ilacın doz ayarı yapılmaktadır.

Akciğer Kanserinde Radyoterapi: Akciğer kanserinde radyoterapi yöntemi sınırlı bir alanda yer alan kanser hücrelerini yok etmeye yönelik olan ışın tedavisidir.

Radyoterapi cerrahi işlem öncesinde ya da kemoterapi sonrasında tamamlayıcı, destekleyici yöntem olarak da kullanılmaktadır.

Radyoterapi ilerlemiş evrede akciğer kanseri olan hastaların nefes darlığı şikayetlerini önemli oranda azaltmaktadır.

Akciğer Kanserinde Aşı Tedavisi: Özellikle son 10 yıldır akciğer kanseri tedavisinde önemli gelişmeler olmuştur. Bunlardan biri de akciğer kanserindeaşı tedavisidir. Daha çok 4.

evre akciğer kanseri hastalarını ilgilendiren bu aşının, kendi bağışıklık sistemini kullanması ile kanserli hücrelere savaş açması amaçlanmaktadır. Aşı öncesinde hastadan bazı tetkikler istenmektedir. Şu an için sadece 4.

evre hastaları üzerinde uygulanan akciğer kanseri aşısı ile hastanın ömrünün uzatılması amaçlanmaktadır. 4.evre kanser hastalarında yapılan çalışmalar sonucunda aşının yaşam süresini ortalama olarak 6 ay uzattığı görülmüştür.

Tahmin edildiği üzere yan etkileri oldukça az olan bu aşı ile günümüzde Amerika ve Avrupa’da 4.evre hastaları ilk andan itibaren tedavi edilebilmektedir. Aşının 3, 2 ve 1. Evrelerde de kullanılabilmesi için çalışmalar sürmektedir.

Akciğer Kanserinden Korunma Yolları

Çeşitli faktörlerle gelişen bir hastalık olan akciğer kanserinden korunma yolları elbette bulunmaktadır. Akciğer kanseri diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi bulaşıcı bir hastalık değildir. Akciğer kanserinden korunmak yolları;

 • Mutlaka yılda bir kez tarama ve kontrollerinizi yaptırın.
 • Sigarayı bırakın.
 • Pasif içici olmayın, tütün dumanına maruz kalmayın.
 • Pupo ve puro kullanımından uzak durun.
 • Asbest iş çalışanları gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmalı ve koruyucu aparatları mutlaka takmalı.
 • Düzenli egzersiz yapın.
 • Radyasyondan kaçının.
 • Pozitif ve olumlu düşünün.
 • Stresten uzak durun.
 • Temiz havada bol zaman geçirin.
 • Yaşam kalitenizin artması için beslenmenize dikkat edin.
 • Moral, motivasyon ve enerjinizi yüksek tutun.

Источник: //www.faydaloji.com/akciger-kanseri-nedir-belirtileri-evreleri-tedavisi/

Akciğer Kanseri Hastalığının Evreleri Nelerdir ve Neyi İfade Eder ?

Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir?

Akciğer kanserinin hangi evrede olduğunun belirlemesi uzman hekim açısından oldukça önemlidir. Evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre uzman tedavi planı hazırlama aşamasında geçer.

 1 Evre

Birinci evre akciğer kanseri sürecinde  hücreler çok normal hücrelere benzer.

Düşük düzeyde büyüme eğilimi gösterirler ve yüksek dereceli kanser hücrelerine göre yayılma olasılıkları daha düşüktür. Bundan dolayı erken evre karaciğer kanseri adına verilir.

  Küçük hücreli erken evre akciğer kanserinde tedavi olanağı üst düzeydedir. Erken dönemde fark edildiği için yaşam süresi oldukça uzundur.

2 Evre

Hücreler 1.evreye göre daha anormal görünür ve yayılma ihtimalleri daha yükseltir. Hücreler hızlı bir şekilde büyüme eğilimi gösterirler ve yayılma eğilimindedirler. Aşama 2A ve 2B’ye bölünebilir. Etkilenen akciğerin bir kısmı çökmüş olabilir.

Evre kanserin boyut olarak 4 cm ile 5 cm arasında olduğu anlamına gelmektedir. Herhangi bir lenf nodunda kanser hücresi bulunmaz.

Bu dönemde nüks eden sorun için uzman hekim gerekli kontrollerden sonra ve testlerden sonra kemoterapi bile verebilir. Bu evredeki yaşam süresi 3 ve 4. evreden daha uzundur.

Birinci evreden sonra ortaya çıkan bu evrede kısa sürede tedavi gerekir. Aksi takdirde hücreler hızlı bir şekilde yayılabilir.

3 Evre

Üçüncü evre akciğer kanseri kendi içinde   3A, 3B ve 3C’ye bölünebilir.

Aşama 3A

Kanser 5 cm büyüklüğündedir ve tümörle aynı taraftaki göğüsün ortasındaki lenf nodlarına kadar yayılmıştır. Yahut aşağıdaki şekillerden bir tanesinin durumundadır.

 • 5 cm ile 7 cm aralığındadır ve aynı akciğer lobunda birden çok tümör bulunur.
 • Kanserli hücre 7 cm’den daha büyüktür. Lenf düğümlerine yayılmamışsa farklı alanlara yayılmış olabilir. 
 • Kanseriniz aynı akciğerin birden fazla lobunda yer alabilir. Etkilenmiş akciğere yakın lenf nodlarında kanser hücreleri de olabilir.
 1. evredeki 3B de farklı anlamlara gelebilir.
 • Kanser 5 cm’den daha  küçük ve bölgelerden birinde lenf nodlarına yayılmıştır.
 • Sorunlar 5 cm ila 7 cm aralığındadır ve göğsün merkezinde bulunan  lenf nodlarına yayılmıştır.
 • Sorun herhangi bir boyutta olup, göğsün merkezinde bulunan lenf düğümlerine yayılmıştır. Buraya yayılmamışsa vücudun farklı bölgelerine sıçramıştır. 
 • Kanserli hücre göğsün merkezindeki bulunan lenf düğümlerine yayılmış olduğu anlamına gelebilir. Akciğer tümörü 7 cm’den daha büyük boyuttadır veya göğüs bölgesine büyük bir yapı yayılmıştır.

Evre 3C de farklı şeyler ifade edebilir. 

 • Lenf düğümlerine yayılmıştır.
 • Aynı akciğerin farklı bir lobunda birden daha fazla tümör bulunur.
 • 3.evrenin son aşamasında kanserli hücreler 7 cm’den büyükse bir ya da daha çok organa yayılabilir.
 • Birden daha fazla akciğer lobunda tümör bulunur.

Tedavi

Kemoterapi sonrası cerrahi; Akciğerin belli bir kısmını ya da tamamını çıkarmak adına kemoterapi ve cerrahi uygulama yapılabilir. Ameliyattan sonra daha çok kemoterapi uygulaması yapılır.

Cerrahi sonrası kemoterapi; Ameliyattan sonra kemoterapi işlemlerine devam edilir. Daha sonra da radyoterapiye başlayabilir.

Ameliyat edilemeyecekse; cerrahi uygulama mümkün değilse uzman hekim radyoterapi, kemoterapi veya radyoterapi işlemlerine devam ederim. Bu süreçteki yaşam süresi hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır.

4 Evre

Dördüncü evre akciğer kanseri kendi içinde 4A ve 4B olmak üzere iki bölümde incelenir. 

4A  sürecinde aşağıdakilerden herhangi birisi anlamına meydana gelir.

 • Her iki akciğerde de kanser bulunur.
 • Kanser akciğerin örtülmesinde veya kalbin kaplanmasından olur.
 • Akciğerlerin etrafında veya kalpte kanser hücreleri bulunur.
 • Göğüs dışına, lenf noduna, karaciğer veya kemik gibi bir organa yayılan tek bir kanser bölgesi olduğu anlamına gelebilmektedir.

4B sürecinde kanserin bir veya daha çok organın birkaç bölgesine yayılmış olduğu anlamını taşır.

Kaynaklar

(1 oy, ortalama: 1,00 puan
Loading…

Источник: //akciger.info/akciger-kanseri-evreleri.html

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir? Tedavi Yöntemleri nelerdir?

Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir?

Yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıyla başlar.

Bu kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara (karaciğer, kemik, beyin, vb) yayılarak hasara yol açar. Kanser tüm kanser türleri arasında erkeklerde ölüme sebep olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser türüdür. Dünyada her yıl yaklaşık 1.

3 milyon kişi akciğer kanseri sebebiyle ölmektedir. Fakat yeni geliştirilen akciğer kanseri tedavi yöntemleri ile ortalama yaşam süresi ve kalitesi artmıştır.

Akciğer Kanseri Nedir?

Belirtileri nelerdir?

Belirtiler hastalık oldukça ileri aşamalara gelene kadar önemli şikayetlere yol açmayabilir. Kanserin belirti vermeden ilerlemesi, bu kanseri bu kadar tehli yapan en önemli faktördür. Kişinin kanser olduğunu düşündüren belirtiler arasında;

Sigara kullanan ve buna bağlı kronik bronşiti olan birinin, mevsimsel öksürük ve balgam şikayetlerinin süreklilik kazanması, giderek artan nefes darlığı, balgamda kan görülmesi, özellikle sırtta kürek kemiklerinin arasına veya omuzlara yayılan batıcı nitelikte göğüs ağrısı, nedensiz kilo kaybı, ses kısıklığı, hırıltılı solunum, çok yorgun hissetme kanser için şüphe uyandırması gereken şikayetlerdendir.

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Bazı kişilerde öksürük, hırıltılı solunum, nefes almada zorluk, göğüs rahatsızlığı olmasına rağmen  erken aşamada  genellikle dikkate değer bir belirti ortaya çıkarmaz. Hastaya farklı nedenlerle göğüs filmi ya da CT taraması yapıldığında tesadüfen teşhis edilebilir.

Risk faktörleri nelerdir?

Akciğerde tümör görülmesini tetikleyen çeşitli risk faktörleri bulunmaktadır. Sigara, puro ve pipo kullanımı, pasif içiciler (tütün dumanına maruz kalanlar), toksik gazlara maruz kalma, asbest, hava kirliliği ve akciğer hastalıkları (geçirilmiş tüberküloz) bu hastalığa yakalanma riskini arttıran faktörler arasında yer almaktadır.

Bir kere bu kanser türüne yakalanan kişinin bu hastalığının tekrarlama riski, hiç kanser olmamış kişiye oranla daha fazladır. Akciğerde tümör oluşumuna zemin hazırlayan bazı riskli meslekler de bulunmaktadır. Madenciler, tekstil, izolasyon, plastik- sanayi, petro-kimya, boya, maden ve kaynak ile tersanede çalışan kişiler bu grupta sıralanabilir.

Türleri nelerdir?

Kanser, farklı hücre türlerini temsil eden ve farklı tedavi gereksinimi duyan iki ana gruba ayrılır. Her iki grup için de ayrı tedavi yöntemleri vardır:

 • Küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK)
 • Küçük hücreli akciğer kanseri

Küçük hücreli kanser daha hızlı ilerleyen ve tanı konulduğunda çoğunlukla uzak metastazları olan kanser tipidir. Hastaların  %85’i küçük hücre dışı (KHDAK), % 15 i ise  küçük hücreli kanserdir.

Akciğer Kanseri

Tanı yöntemleri hangileridir?

Akciğerinizde bir kitle olup olmadığını anlamak  için doktorunuz bir veya birden fazla test isteyecektir, akciğer filmi ya da akciğer tomografisi gibi.

Eğer akciğerinizde  bir anormallik olduğunu tespit ederse, biyopsi öncesinde PET/BT ile bu kitleyi değerlendirecek ve kitlenin yapısının tespit edilmesi için  biyopsi isteyecektir.

Biyopsi için  akciğerdeki şüpheli bölgeden doku örneği çıkarılır ve hastalığı tanımlamak için mikroskop altında incelenir. Yakındaki lenf düğümlerinden de doku örneği alınabilir.

Biyopsi Yöntemleri;

 • Bronkoskopi: İnce ve ışıklı bir tüpün ağızdan sokularak hava yollarının incelenmesi esasına dayanır. Şüpheli ya da tümör bölgesine yakın bronş mukozasından küçük bir doku parçası alınır.
 • İğne Aspirasyonu: Göğüs duvarından tümör bölgesine doğru bir biyopsi iğnesi sokularak tümörden küçük bir doku parçası alınması işlemidir. Bu işlem radyolojik görüntüleme eşliğinde yapılır.
 • Torasentez: Bir biyopsi iğnesi kullanılarak akciğerleri çevreleyen sıvıdan örnek alınmasıdır.

Torakotomi: Doğrudan tümörden bir parça almak amacıyla göğüs kafesinin cerrahi müdahale ile açılmasıdır. Biyopsi sonucu hastanın akciğer kanseri olduğu belirlenirse testler uygulanarak kanserin ne kadar yayıldığı (evresi)  araştırılır.

Evreler nelerdir?

Kanserinin evrelemesi için farklı yöntemlerden faydalanılabilir;

 • BT – Bilgisayarlı Tomografi
 • MRG – Manyetik Rezonans Görüntüleme
 • PET /BT  – Pozitron Emisyon Tomografisi / Bilgisayarlı Tomografi
 • Kemik sintigrafisi
 • Mediastinoskopi / Mediastinotomi: her ikiside girişimsel işlemler olup kanserin göğüs kafesi içindeki lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını gösterir.

Küçük hücreli akciğer kanseri  için evreleme sınırlı ve yaygın hastalık olarak yapılır.  KHDAK için ise dört evre vardır. Evre 1 ve 2’de lokal hastalıktan söz edilirken, Evre 3 ve 4’te lenfatik sisteme ve kan yoluyla uzak organlara yayılım vardır.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK): Tedavinin seçimi hastalığın yaygınlığı ile ilgilidir. Bu grup kanserlerde, cerrahi müdahale en yaygın tedavi şeklidir. Radyoterapi ve kemoterapi de hastalığın süresini yavaşlatma ve bulguları kontrol etmede kullanılmaktadır.

Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK): Birçok vakada hastalık, tanı konduğunda vücudun diğer bölümlerine de yayılmış durumdadır. Bu nedenle  cerrahi tedavi, küçük hücreli akciğer kanserinde çok az uygulanır. Doktorlar vücuda yayılmış kanser hücrelerine ulaşmak için genellikle kemoterapi uygulamasını tercih ederler.

Kemoterapi içeren tedavi de, akciğerdeki kanserler veya vücudun diğer bölümlerindeki kanserler hedeflenerek uygulanabilir. Bazı hastalara beyine yönelik radyoterapi, orada kanser olmasa da uygulanabilir. Bu tedaviye koruyucu beyin ışınlaması denir. Bu beyinde kanser (tümör) oluşmasını engellemek için verilir.

Tümörün büyüklüğüne, yayılımına ve patolojik tipine bağlı olarak aşağıdaki tedavilerden biri veya birden fazlası kullanılabilir:

 • Cerrahi tedavi (Akciğerdeki tümörün ameliyatla çıkarılması)
 • Kemoterapi(ilaç tedavisi); neoadjuvan (cerrahi öncesi) ve adjuvan (cerrahi sonrası)
 • Radyoterapi(ışın tedavisi)

Источник: //neolife.com.tr/akciger-kanseri/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..