Akciğer Kanserinde Erken Teşhisin Önemi

içerik

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Nedenleri, tanısı ve evreleri

Akciğer Kanserinde Erken Teşhisin Önemi

Metastaz yapmış bir kanserin, tedavi edilmesi çok daha zordur. Akciğerlerde oluşan tümör kitlesi öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha ileri ki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara yayılır.

Akciğer kanserleri mikroskop altında izlenen hücrelerin görüntüsüne göre “küçük hücreli akciğer kanseri” ve “küçük hücreli dışı (küçük hücreli olmayan) akciğer kanseri” olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Akciğer kanserlerinin %80’i küçük hücreli dışı gruptadır.

Tümör nedir? Benign ve malign tümörlerin özellikleri ve belirtileri

 • Giderek kötüleşen öksürük
 • Kalıcı göğüs ağrısı,
 • Öksürük nedenli sırt ağrısı
 • Kan tükürmek, kanlı balgam, balgam renginde değişiklik
 • Nefes darlığı, boğuk seslilik, hırıltılı nefes alma
 • Yutmada zorluk ve boğaza takılma hissi
 • Akciğer enfeksiyonu, sık sık zatürre veya bronşit olmak
 • Boyun ve yüzde şişkinlik
 • İştahsızlık, kilo kaybı ve kansızlık, sarılık
 • Halsizlik, yorgunluk

Kanser semptomları oldukça çeşitlidir ve kanserin nereye yerleştiğine, nereye yayılmış olduğuna ve tümörün büyüklüğüne bağlıdır.

Belirtiler; akciğerlerdeki tümöre bağlı olarak hastanın kanında, hormonlarında ve vücudun diğer bölgelerinde kendini gösterebilir. Akciğer kanseri belirtilerinin ortaya çıkması bazen yıllar sürebilir.

Hastaların %25’inde kanser hiçbir belirtiye neden olmaz ve hastalık ileri evreye ulaştıktan sonra fark edilir.

Hastalar akciğer kanseri olduklarını, başka bir hastalık sebebiyle akciğer röntgeni çektirdiklerinde öğrenmektedir. Bu sebeple düzenli olarak kontrol yaptırmak akciğer kanserinin belirlenmesinde hayati öneme sahiptir.

Akciğer kanseri tedavisi: Ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi

Omuz, kol, sırt ve göğüste ağrı

Eğer omuz, sırt, göğüs ve kollarınızda herhangi bir zorlanma ya da yaralanmaya bağlı olmayan, sebebini bilmediğiniz ağrılar varsa ve bu ağrılar öksürdüğünüzde başlıyor veya artıyorsa, bu ağrılar akciğerlerde oluşmuş tümörlerin sinirlere baskı yapması neticesinde meydana geliyor olabilir. Öksürürken ve nefes alıp verirken omuz ve göğüs bölgesinde meydana gelen ağrı akciğer kanseri olan hastaların yaklaşık %50’sinde görülür.

Sık sık bronşit ya da akciğer iltihaplanması nedeniyle göğüs hastalıkları bölümüne müracaat eden hastalara daha sonra akciğer kanseri teşhisi konması sık rastlanan bir durumdur.

Eğer tümör, hava kanalına yakın bir noktadaysa bronşit ya da akciğer iltihaplanması gibi hastalıkların sık görülmesi normal bir durumdur.

Bu tip hastalıklar sık yaşanıyor ve tekrarlanıyorsa mutlaka akciğer kanseri için detaylı bir kontrol yaptırmaktır.

Hareketle birlikte yaşanan nefes darlığı

Akciğer kanserinin erken dönem belirtilerinden biri de nefes darlığıdır. Nefes darlığı sadece yoğun hareketlilikler sırasında veya sonrasında görülür. Yaşlı ve kilolu hastalar genellikle yaşanan nefes darlığını kilolarına ve yaşlarına bağladıkları için hekime geç başvururlar.

Akciğer kanseri ve geçmeyen öksürük

birkaç hafta boyunca devam eden inatçı öksürük akciğer kanserinin en belirgin özelliğidir. Bir çok insan öksürüğü başka nedenlere bağladığı için bu belirtiye gerekli dikkati göstermemektedir. Eğer iki haftadan fazla süren öksürüğünüz varsa ve öksürükle birlikte balgamınızın içinde az da olsa kan varsa mutlaka hekime başvurmalısınız.

Genel sağlıkta görülen akciğer kanseri belirtileri

Sağlığınızda meydana gelen bazı değişimler, akciğer kanserini düşündürmese de kanser belirtisi olabilir ve bu belirtilerin ciddiye alınması gerekir.

 Örneğin iştah azalması, depresyon, kronik yorgunluk hatta nedensiz diz ağrısı bile bu belirtiler arasında gösterilmektedir. Önemli olan nokta, vücudunuzun size verdiği uyarıları iyi tanıyıp doktor kontrolü gerekip gerekmediğine karar verebilmeniz.

Yine de erken dönemde akciğer kanserinin herhangi bir belirti göstermemesi normal olarak kabul edilir

10 soruda akciğer kanseri belirtileri ve yeni tedavi seçenekleri

İleri evre akciğer kanseri belirtileri

 • Kişinin kendini daima yorgun hissettiği, kronik bir yorgunluk durumu
 • Nedeni anlaşılamayan kilo kaybı
 • İştahta belirgin bir düşüş
 • Nefes alıp vermede güçlük ve hırıltı
 • Yüzün şişmesi
 • Yüksek ateş
 • Ses kısıklığı
 • Yutkunurken zorluk yaşamak
 • Nefes alırken veya öksürürken göğüste meydana gelen ağrılar
 • Parmaklarda şekil değişikliği
 • Lenf bezlerinin şişmesi
 • Karnın sağ bölgesinde ağrı
 • Kaslarda güçsüzlük
 • Erkeklerde göğüslerin şişmesi
 • Baş dönmesi, zihin karışıklığı
 • Ayak ve el parmak uçlarında batma, karıncalanma

Yukarıdaki belirtilerden bir veya birkaçını yaşıyorsanız muayene olmalısınız. Bu belirtiler başka bir rahatsızlık nedeniyle de görülebilir ancak tedbiri elden bırakmamak adına bu bulguların bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.

 • Ateş, halsizlik, genel güçsüzlük
 • Eklemlerde veya kemiklerde ağrı
 • Beyin fonksiyonu ve bellek sorunları
 • Boyun veya yüzde şişlik ve kanama ya da pıhtılaşmalar

Akciğer kanseri yayılırsa veya metastaz yaparsa, etkilenen yeni alanda ek semptomlar ortaya çıkabilir. Şişmiş veya büyümüş lenf bezleri yaygındır ve erken ortaya çıkması muhtemeldir.

Kanser beyne yayılırsa hastalar baş dönmesi, baş ağrısı veya nöbetler yaşayabilir. Ayrıca, karaciğer büyüyebilir ve sarılığa neden olabilir ve kemikler ağrılı, gevrek ve kırık hale gelebilir.

Kanserin böbreküstü bezleri etkileyerek hormon düzeylerinde değişikliklere neden olması da muhtemeldir.

Detaylı kanser belirtileri! Bunları bilmek hayatınızı kurtarabilir

Akciğer kanseri nedenleri ve risk faktörleri

Akciğerde kanserin oluşumu tek bir sebebe bağlanmaz. Çeşitli faktörler akciğer kanser oluşumunda rol oynayabilir. Yapılan araştırmalar karsinojen olarak adlandırılan faktörlerin önemine işaret etmektedir.

Karsinojenler, DNA’nın hasar görmesinden ve kanserin ortaya çıkmasından doğrudan sorumlu olan maddelerdir. Tütün, asbest, arsenik, gama ve röntgen gibi ışınımlar, güneş ve otomobil egzoz gazlarındaki bileşenler karsinojenlere örnektir.

Vücudumuz karsinojenlere maruz kaldığında, vücuttaki diğer moleküllerden elektron çalmaya çalışan serbest radikaller oluşur.

Bu serbest radikaller hücreleri hasarlandırır ve hücrelerin normal bir biçimde çalışma ve bölünme yeteneğini etkiler. Araştırmalar, akciğer kanserlerinin yaklaşık %87’si sigara kullanımı ve tütün dumanındaki karsinojenlerin solunması ile ilgili olduğunu göstermektedir. E ve A vitamin eksikliği.

 • Sigara içmek: Akciğer kanseri için çok önemli bir risk faktörüdür. Tütündeki zararlı maddeler akciğerdeki hücrelere zarar verdiği için zamanla bu zararlı etkiler hücrelerde kansere neden olabilir. Sigara içmeyi bırakmak bir kişinin akciğer kanseri olma riskini büyük ölçüde düşürür.
 • Radon gazı: Toprak ve kayalarda bulunan, görünmez, renksiz ve kokusuz radyoaktif bir gazdır. Madende çalışan işçiler radona maruz kalabilirler. Akciğerlerde hasara sebep olur.
 • Asbest: Bazı endüstrilerde kullanılan ve fiberlerde bulunan bir mineral grubu olan asbest de kanser oluşturan faktörler arasında yer alır. Yapılan araştırmalar asbeste maruz kalan işçilerde akciğer kanseri gelişme riskinin maruz kalmayanlara göre 3-4 kat daha fazla olduğunu göstermiştir.
 • Genetik yatkınlık: Kanser, aile üyelerinden kalıtsal olarak geçen genetik yatkınlıktan da kaynaklanabilir. Genetik yatkınlıklar doğrudan akciğer kanserine neden olabilmekle birlikte kişinin belirli çevresel faktörlere maruziyeti sonucu akciğer kanseri geliştirme riskini de büyük ölçüde artırdığı düşünülmektedir.
 • Hava kirliliği: Yapılan araştırmalar hava kirliliğinin de akciğer kanseri ile bağlantısı bulunduğu ihtimali ortaya çıkmıştır. Ancak hava kirliliğinin ne oranda kanser yaptığı tam olarak tespit edilememiştir.
 • Akciğer hastalıkları: Verem gibi bazı akciğer hastalıklarının kanser olma riskini arttırdığı bilinmektedir. Bir kez akciğer kanseri olan kişinin ikinci defa akciğer kanseri olma riski, kanser olmamış kişiye oranla daha fazladır.

Akciğer kanseri için riskli meslekler şöyle sıralanabilir; madenciler, tekstil, izolasyon ve tersane işçileri, petro-kimya, baca temizleyiciler, plastik sanayi işçileri, maden ve kaynak işçileri, çamaşır suyu üreticileri, cam seramik, muşamba ve batarya işçileri, boya, dökümhane, çelik işçileri risk altındadır.Akciğer kanseri tanı yöntemleri

Hekimler akciğer kanserini teşhis etmek için belirtilerin nedenlerini bulmaya yardımcı olabilecek faktörleri inceler; kişinin geçirdiği hastalıkları, tütün kullanma alışkanlığını (sigara, pipo, puro vs.), çevresel veya mesleki olarak maruz kaldığı maddeleri, diğer aile fertlerinde kanser olup olmadığını araştırır.

Hekim ayrıca fizik muayene yapar, akciğer grafisi ve diğer laboratuvar testleri inceler.

Bunların dışında ayrıca bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) taramaları yapılabilir.

Eğer akciğer kanserinden şüpheleniyorsa balgam sitolojisi (derin bir öksürmeyle elde edilen balgamdaki hücrelerin mikroskopik incelenmesi) akciğer için yararlı basit bir testtir.

Hekim ayrıca akciğer kanseri varlığını ve kesinliğini doğrulamak için akciğerden doku incelemesi yapar. Biyopsi ile alınan küçük bir doku parçaları patolog tarafından mikroskop altında incelenerek kişiye kesin tanı konulur. Doku örnekleri şu yöntemlerle alınabilir;

 • Bronkoskopi: Bronkoskop (ince, ışıklı bir tüp) ağızdan veya burundan sokularak nefes borusundan inilerek solunum yollarına bakılır ve küçük doku örnekleri toplanır.

Biyopsi nedir, nasıl yapılır? Biyopsinin riski var mıdır?

 • İğne Aspirasyonu: Göğüsten içeri sokulan bir iğne ile küçük bir doku parçası alınır.
 • Torasentez: İğne yardımıyla akciğerin etrafını saran sıvıdan örnek alınması
 • Torakotomi: Bazen kesin tanı için açık göğüs ameliyatı yöntemi gerekebilir.
 • Mediastinoskopi / Mediastinotomi: Mediastinoskopi kanserin göğüsteki lenf bezlerine yayılmasını gösterir. Skopi adı verilen ışıklı bir cihazla göğüsün merkezi ve yakınındaki lenf bezleri incelenir. Cihaz boyundan açılan küçük bir delikten içeri sokulur; mediastinotomide ise kesi göğüste yapılır ve küçük doku parçaları alınır.

Akciğer kanserinin evreleri

En yaygın kanser evre tayini yöntemi TNM sistemi olarak adlandırılır:

 • T (1-4): Tümörün boyutu ve primer tümörün doğrudan büyüklüğünü ifade eder
 • N (0-3): Kanserin yakındaki lenf bezlerine yayılma derecesini ifade eder.
 • M (0-1): Kanserin vücuttaki diğer organlara metastaz yapıp yapmadığını ifade eder.

Örneğin, lenf bezlerine veya uzak organlara yayılmamış küçük bir tümör TNM sistemine göre “T1, N0, M0” olarak tayin edilebilir.

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri için TNM tanımları evrelerin daha basit bir biçimde kategorizasyonunu sağlar. Bu evreler I ila IV arasındadır ve küçük sayılar kanserin az yayıldığı erken evreleri gösterir. Daha net olarak:

Akciğer kanseri tedavisinde yakın gelecekte ciddi gelişmeler olacak

Akciğer kanserinin görülme sıklığı

DSÖ’ye göre, akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında, erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser türüdür ve dünyada her yıl ortalama 1,3 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. Ölüm oranı (mortalitesi) oldukça yüksek olan bu kanser türünde dünya genelinde sigara içme alışkanlıklarındaki değişmeye bağlı olarak alt tiplerinde ve kadınlarda görülme oranlarında değişimler yaşanmaktadır.

Akciğer kanserinin en önemli nedeni uzun süreli olarak sigara içimi ve tütün dumanına maruz kalmaktır. Akciğer kanserinden ölümlerin erkeklerde % 92-94’ünün, kadınlarda ise % 78-80’inin sigaraya bağlı olduğu bildirilmiştir. 

Referanslar: 1-Akçiğer Kanseri nedir? 2-Lung Cancer

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/akciger-kanseri-nedir-belirtileri-nelerdir-nedenleri-tanisi-ve-evreleri/

Kanserde Erken Teşhisin Önemi ve Kanser Belirtileri | Sigortam.net

Akciğer Kanserinde Erken Teşhisin Önemi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de öldürücü, vücutta ağır hasarlar bırakan, büyük maddi kayıplara sebep olan hastalıkların başında “kanser” geliyor.

Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak günden güne etkisini, yayılım alanını arttıran bu hastalıkla ülkemizde her yıl 150 bin kişi tanışıyor. Kanserde en hızlı artış oranları ülkemizin de içinde bulunduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor.

Bu sebeple kanserde erken teşhisin önemi, daha da ön plana çıkıyor.

Kanserler vücudun yapı taşları olan hücrelerin kontrolsüz bir biçimde çoğalması sonucu oluşuyor. Kanser türleri, bedende bulunduğu bölgeye, organa göre ayrılmakla birlikte ortalama 100 çeşit olduğu bilinmektedir.

Kanser ile ilgili bütün sorularınızın cevabı için “Kanser Rehberi” yazımızı mutlaka okuyun.

Sigorta ihtiyaçlarınız için
Sigortam.net her an yanınızda!

Sizi aramamızı ister misiniz?

2 Dakikada kolayca teklif alın!SAĞLIK TEKLİFİ AL

Kanserin Temel Belirtileri Ve Uyarı İşaretleri Nelerdir?

Amerikan Kanser Derneği, kanser belirtileri hakkındaki uyarı şu şekilde belirlemiştir.

 • Bağırsak ve idrar kesesi işleyişinde değişiklik,
 • Olağan dışı kanama ya da akıntı,
 • Memede veya başka yerde kalınlaşma, şişlik,
 • Sindirim bozukluğu veya güçlüğü,
 • Yutkunma güçlüğü
 • Sürekli öksürük, inatçı ses kısıklığı veya kalınlaşması,
 • Bir siğil ya da et beninde gözle görülür değişiklik

Kanserde Erken Teşhisin Önemi

Türü ne olursa olsun, kişinin ve yakın çevresinin tüm hayatına etki eden, bu çok zorlu ve yıpratıcı hastalıkta “erken teşhis” bazı durumlarda ölümle yaşam arasındaki mutlak sonucu değiştirebilmektedir.

 Kanserde erken teşhisin önemi, tedavi sürecinde ve hastalığın atlatılmasına kendini daha da gösteriyor. Çünkü önceden tespit edilen belirtiler tedaviye erken başlanmasını, ağırlaşmadan müdahale edilmesini sağlıyor.

Bu sebeple kanserde erken teşhisin önemi hakkında bilinçli olmak ve kontrolleri ihmal etmemek gerekiyor. Erken teşhis de ancak düzenli sağlık taramaları ile sağlanabilir.

Ülkemizde ölümle sonuçlanan kanser türlerinin başında akciğer ve meme kanseri gelmektedir. Prostat, mide, kalın bağırsak, rahim ağzı kanserleri de önem derecesi ve görülme oranı artarak devam eden diğer türlerdendir. Kanser türleri yaş, genetik özellikler, beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı gibi özellikler dışında cinsiyetle de ilintili bir hastalıktır.

Kadınlarda en çok meme ve rahim ağzı kanserleri, erkelerde ise akciğer ve prostat kanserleri en çok görülen ve aynı zamanda erken teşhisle önceden saptanarak %100 başarı elde edilmesi mümkün olan türlerdendir. Bu açıdan kanserde erken teşhisin önemi, hastalığı atlatabilmek adına oldukça mühimdir.

İhtiyaçlarınıza göre belirleyeceğiniz ve mümkün olan en erken yaşta edineceğiniz özel sağlık sigortası paketi ile herkesin başına gelmesi çok muhtemel bu hastalıktan korunma ya da hastalığın getirdiği ağır maddi yükleri bir nebze de olsa hafifletme yolunda doğru bir adım atmış olursunuz.

Sigorta ihtiyaçlarınız için
Sigortam.net her an yanınızda!

Sizi aramamızı ister misiniz?

2 Dakikada kolayca teklif alın!SAĞLIK TEKLİFİ AL

Kanser Tedavisinde Özel Sağlık Sigortasının Önemi

Kanser tedavisi için çok önemli bir noktaya değinmek gerekirse; sağlık sigortanızı ne kadar erken yaptırırsanız bekleme süresine çok takılmadan bir an önce tedaviye başlama fırsatını elde etmiş olursunuz.

Bekleme süresi, bazı hastalıkların sigorta kapsamına alınmadan önce geçilmesi gereken süredir. Bekleme süreleri genelde, poliçenin ilk yılında geçerlidir ve ortalama 90 gündür.

Bekleme süresi uygulaması, yanlış anlaşılmaları ve karışıklıkları önlemek, poliçeye daha uygun fiyat avantajlarıyla sahip olmanız için tüm dünyada uygulanan bir sigorta prensibidir.

Vücudunuzda kanserle ilgili her hangi bir bulguya rastlandığında sigortanın faydalarından tam olarak yararlanabilmek için bekleme süresini geçirmiş olmanız şartı aranmaktadır. Yenilenen poliçelerde böyle bir uygulama yapılmaz.

Sağlık sigortanızı özel sağlık sigortası adı altında bireysel yaptırabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlarınız ya da çevrenizdekilerle belirli bir sayıya ulaşarak grup sağlık sigortası kapsamında, daha büyük avantajlarla da yaptırabilirsiniz.

Diğer bir seçenek de iş vereninizin bu imkanı sizin için sağlaması şeklinde olabilir.

Grup sağlık sigortası işverene vergi avantajı, personel bağlılığı, toplu prim indirimi gibi kayda değer fırsatlar sunması nedeniyle ülkemizde tercih edilir seçeneklerin başında gelmektedir.

Grup sağlık sigortalarında rutin kontrollerin olup olmadığı, var ise ne tür kontrolleri kapsadığı ve bu özellikten sigorta başladıktan ne kadar süre sonra, ne sıklıkta yararlanılabilineceği gibi konular detaylı olarak incelenmeli ve sigorta paketi bu doğrultuda oluşturulmalıdır.

İster özel sağlık sigortası, ister grup sağlık sigortası olsun, her ikisinde de sigorta süresi bir yıldır ve her yıl uygun şartlar dahilinde yenilenmektedir.

Kanser türleri ve benzeri diğer hastalıklar için tam kapsamlı bir sağlık sigortası hem yaşam kalitenizi arttırıcı hem de zor günlerde şartlarınızın ağırlığını hafifletici bir yardımcıdır.

Düzenli kontrol yaptırma imkanı ile potansiyel tehler için önlem almış, kanserin tanı ve tedavi süreci içinde yaşanacak para, zaman kaybı gibi önemli maliyetleri mümkün olabildiğince en aza indirmiş olursunuz.

Sağlık Sigortanızı İhmal Etmeyin!

Özel sağlık sigortası 14 günlük bebekler için bile yaptırılabilen, 64 yaş itibariyle kendiliğinden sona eren geniş zamanlı, ancak ilerleyen yaşlarla maliyeti artan, kapsamı daralabilen bir sigorta türüdür.

Sağlık sigortanızı bir an önce yaptırmak ve sigortanın faydalarından maksimum derecede yaralanmak için Sigortam.net‘ten sağlık sigortası teklifi alabilirsiniz.

Dilerseniz 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattından telefonla ulaşabilirsiniz.

Источник: https://www.sigortam.net/saglik-sigortasi/kanserde-erken-teshisin-onemi

Akciğer kanseri 1.evresi belirtileri ve tedavi şekilleri

Akciğer Kanserinde Erken Teşhisin Önemi

Akciğer kanserinde erken teşhisin önemi büyüktür.bunun için herhangi bir belirti gözleniyorsa hemen doktora başvurulmalı ve gerekli önlemleri alınmalıdır.

Akciğer kanseri 1.evre ve belirtileri

Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır.

Burada oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak oranlara yayılarak (karaciğer, kemik, beyin vb. gibi) hasara yol açarlar.

Daha önceden akciğer kanseri geçirmiş olmak: Bir kere akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olmuş veya ışın tedavisi uygulanmış olanlarda ikinci bir kanser gelişme riski vardır. Hastalık oldukça ileri aşamalara gelene kadar önemli şikâyete yol açmayabilir.

Ailesinde akciğer kanseri veya genç yaşta akciğer kanseri gelişme öyküsü olan kişilerde akciğer kanser gelişme riskinde 2 kat artış vardır. Sigara ve diğer tütün ürünleri akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biridir. Çevresel ve Mesleki Risk Faktörleride hastalığın gelişmesinde ve ilerlemesinde etkendir.1.evre akciğer kanserinde belirtiler oldukça önem taşır.

Akciğer kanserinde Yeni başlayan belirtileri

 • Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük
 •  Öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak
 • Derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı
 • İştahsızlık, kilo kaybı
 • Halsizlik, yorgunluk
 • Ses kısıklığı
 • Nefes darlığı
 • Sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları

Akciğer kanserini ilerlediğinde olan belirtiler

 • Kemik ağrısı (sırt veya kalçalarda ağrı olması gibi)
 • Beyindeki veya omuriliğe yayılmış kansere bağlı sinir sistemi değişiklikleri (baş ağrısı, bir kol veya bacak uyuşma ya da zayıflık, baş dönmesi, denge sorunları veya nöbetler)
 • Kanserin karaciğere yayılmasıyla cildin ve gözlerin sararması (sarılık),
 • Kanserin cilde veya lenf düğümlerine (bağışıklık sistemi hücreleri topluluğu) yayılması nedeniyle vücudun yüzeyine yakın yumrular, örneğin boyun bölgesinde veya köprücük kemiğinin üstünde

Bu kötü hücreler akciğer kanserini bu kadar tehli yapan en önemli faktördür. Akciğer kanserleri mikroskop altında izlenen hücrelerin görüntüsüne göre 2 gruba ayrılır

 • Küçük hücreli (yulaf hücreli) akciğer kanseri
 • Küçük hücreli dışı akciğer kanseri.

Kanser tanısı konduktan sonra hekiminiz öncelikle hastalığın yaygınlığını veya bir başka deyişle hangi aşamada olduğunu (evre) saptayacaktır.

Akciğer Kanseri 1.Evre Tedavisi Ve Yaşam Süresi

Kanserler genellikle ilk ortaya çıktığı dokuya göre adlandırılır. Akciğer kanseri ilk önce akciğerde başlar ve akciğer kanseri olarak bilinir. Kanser tanısı konduktan sonra hastalığın hangi aşamada yani hangi evrede saptanmalıdır.

Bu evreleme, uygulanacak tedavi yöntemlerine ve sıralamasına karar vermede gereklidir. Akciğer kanseri 4 ana evrede gruplananır. Doğru evreyi saptamak için karın veya beyine yönelik bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme, kemik taraması, PET gibi tetkikler yapılır.

Tedavi hastalığın evresine göre de değişmektedir.

Akciğer kanserinin tipi ve evresine göre cerrahi, kemoterapi (ilaçla tedavi), radyoterapi (ışın tedavisi) seçeneklerinin bazıları ya da hepsi hastanın ve hastalığın özelliğine göre farklı sıralamalarla uygulanmaktadır.

Kanser tedavisinde amaç hastalığı mümkünse yok etmek, değilse sınırlamak, sağkalımı uzatmak ve hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup; tedavi kararında kanserin yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir.

akciğer kanseri 1.evre yaşam süresi hemen kontrol altına alınırsa uzun ve sağlıklı yaşam  mümkün olmaktadır.

Akciğer kanserinde Üç çeşit tedavi yöntemi vardır

 • Cerrahi (kanseri alıp çıkartmak)
 • Radyasyon (ışın) tedavisi (yüksek-doz x-ışınları veya diğer yüksek-enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerinin öldürülmesi)
 • Kemoterapi (kanser hücrelerini öldürmek üzere ilaçlar kullanılması)

Hastalığın erken evrelerinde (evre I ve II, bazı evre III hastalar) ameliyatla tümörlü doku, etraftan bir miktar sağlam doku çıkarılarak, bazen tüm bir akciğer lobu alınarak temizlenebilir. Genel olarak ameliyatla tamamen çıkarıldığı ve çevrede hiç hastalık kalmadığı durumlarda başka tedaviye gerek yoktur. Ameliyat sonrası doktor düzenli aralıklarla kontroller yaparak gözlem altına tutar. Nadiren de olsa ameliyat sonrasında bazı hastalara ışın tedavisi (radyoterapi) tavsiye edilebilir.

Akciğer kanserinin erken evresinde, hastada ameliyata engel olmayan başka bir hastalık yoksa en etkin tedavi ameliyattır.

Akciğer kanserinde cerrahi tedavi önerilenler, aslında hastalıkları nispeten erken evrelerde olan ve ameliyatla kanserli doku tam olarak çıkarIlabildiğinde yaşam şansı en yüksek hasta grubunu oluşturmaktadır.

Genel olarak doktora başvuran akciğer kanserli olguların yaklaşık %80-85′ i ameliyatla tedavi olabilme şansını yitirmiş durumdadır. Bazı bilimsel kanıtlar, meyve ve sebzelerden zengin beslenmenin akciğer kanserinden korunmada yardımcı olduğunu göstermiştir.

Kaynaklar

(1 oy, ortalama: 5,00 puan
Loading…

Источник: https://akciger.info/akciger-kanseri-1-evre-yasam-suresi.html

Kanserde Erken Teşhisin Önemi » Özel Levent Hastanesi

Akciğer Kanserinde Erken Teşhisin Önemi

Tüm dünyada görülme sıklığı artan ve en tehli hastalıkların başında gelen kanser, tıptaki yeniliklere rağmen hala ölümle sonuçlanabiliyor.

Kanserle mücadelede umut veren gelişmeler, erken teşhise dair bilincin ve erken teşhis ile ilgili testlerin gelişiyor olmasına ilişkindir.

Kanserde erken teşhisin önemi konusunda bilinçlenmenin giderek daha da artması kansere karşı verilen savaşın olumlu sonuçlar vermesine olanak sağlıyor.

Kanserde tedaviye cevap alınması tümörün büyüklüğü ve yayılımı ile ilişkilidir. Tümör vücuda yayılmadan önce tedaviye başlandığında büyük ölçüde başarıya ulaşılıyor.

Erken dönemde teşhis edilen hastalığın iyileşme oranı %80 – 90 arasında iken, ilerlemiş olan kanser hastalığının iyileşme oranı yüzde 40 – 50 civarındadır.

Bu nedenle kalp ve damar hastalıklarından sonra ölüm sebepleri sıralamasında ikinci sırada olan kanser hastalığının tedavisi için en önemli etken erken teşhistir.

Tıptaki ilerlemeler sayesinde kanser tarama programları ve teşhis yöntemleri yaygınlaşmıştır. Özellikle genetik yatkınlığı olanlar, ailevi risk altında olan kişiler, zararlı alışkanlıkları olanlar risk altında olup, düzenli olarak kanser taramalarını yaptırması gerekmektedir.

Kanser Taramalarının Önemi

Kanserden korunmak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi şüphesiz çok büyüktür. Taze sebze meyve tüketimi gibi sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olmak, sigara ve alkolün yanı sıra trans yağ ve katkı maddesi içeren gıdalardan uzak durmak, spor – egzersiz yapmak gibi davranış alışkanlıkları kanserden korunmak adına büyük oranda fayda sağlamaktadır.

Ancak kanserin risk faktörleri arasında yaşam alışkanlıklarının yanı sıra ailevi ve genetik faktörler, çevresel koşullar da yer almaktadır. Bu nedenle sağlıklı yaşam alışkanlıkları sürdürmek kanserden korunmak için yeterli olmamaktadır.

Bu noktada kanser taramalarının önemi devreye girmekte, özellikle risk altında bulunan kişilerin düzenli olarak belirli kontrolleri yaptırması gerekmektedir.

Ülkemizde en yaygın olan kanser türü kalın barsak kanseridir. Hem kadın hem de erkekler için ilerlediğinde ölümle sonuçlanan bu kanser hastalığının tedavisinde geç kalınmaması için kanser taramalarının ihmal edilmemesi gerekiyor.

Ölümle sonuçlanan kanser türlerinin başında akciğer ve meme kanseri gelmekte, prostat, mide, rahim ağzı kanserleri görülme oranı yüksek olan kanserler arasında bulunmaktadır. Kanser türleri yaşa, genetik özelliklere, beslenme alışkanlıklarına ve yaşam alışkanlıklarına bağlı olmakla beraber cinsiyetle ilişkili de olabilmektedir.

Erkeklerde Kanser Taramaları

Erkeklerde en sık başta prostat kanseri olmak üzere kolon, rektum ve akciğer kanseri görülmektedir. Erken teşhis ancak düzenli sağlık taramaları ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle özellikle 40 yaşını aşmış her erkeğin düzenli olarak kanser taraması yaptırmaları önerilmektedir.

Erkeklerin özellikle prostat kanserine karşı önlem alması adına, 40 yaşından sonra makat muayenesi yaptırması bunun yanı sıra PSA adı verilen tarama testlerini yaptırması gerekmektedir.

Kadınlarda Kanser Taramaları

Kadınlarda sıklıkla görülen kanser türleri; meme kanseri ve rahim ağzı kanseridir. Bunların yanı sıra tiroit kanseri de kadınlarda sıklıkla görülen bir kanser türüdür.

Kadınlarda, kanserle ilgili genetik, ailevi, çevresel gibi başka hiçbir risk faktörü bulunmasa dahi sadece kadın olması nedeniyle başlı başına risk taşımakta, bu nedenle düzenli olarak kanser kontrollerini yaptırması gerekmektedir.

Kadınların özellikle meme kanseri konusunda bilinçlenmeleri, 20 yaşından itibaren elle muayene, 40 yaşından itibaren ise düzenli olarak mamografi çektirmeleri gerekiyor.

Bunun yanı sıra rahim ağzı kanserinden korunmak için cinsel hayatı başlamamış olan kadınların HPV aşısı yaptırması, cinsel hayatı başlamış olan kadınların ise PAP smear tarama testi yaptırması önemli rol oynuyor.

Kanserde Erken Teşhis için Neler Yapılmalı?

Kanserin teşhisinde ilk basamak muayenedir. Uzman hekimler tarafından yapılacak muayene sonrasında A’dan Z’ye tüm testlerin yapılması erken teşhis için çok önemlidir. Bunun için kişiye özel Check Up programları da önerilmektedir.

Check Up programları ile kişiye özel tüm tarama testleri yapılarak, diğer hastalıkların yanı sıra kanser hastalığı da araştırılır, risk faktörleri değerlendirilerek olası hastalıklar için önlemler alınır.

Check Up taramaları sadece kanser değil olası tüm hastalıkların önüne geçme fırsatı elde edilir.

Kanser Belirtileri Nelerdir?

Kanser sinsi ilerleyen bir hastalık olması nedeniyle bazı durumlarda hiç belirti vermeyebilir. Check up ve kanser tarama testlerinin erken teşhis için bu kadar önemli olmasının sebebi kanserin çoğu zaman hastalık ilerlediğinde belirti vermeye başlamasıdır.

Kanserin gelişmeye başlamasından sonra oluşabilecek belirtiler arasında; vücudun herhangi bir yerinde ele gelen kitle, sertlik, idrar ve dışkılamada farklılıklar, iştah ve kilo kaybı, halsizlik, uyuma isteği, baş dönmeleri, çift görme, sebepsiz kaşıntı, nevüslerde (ben) oluşan değişimler, vajinal kanamalar, kanlı balgam, nefes darlığı gibi birçok belirti sayılabilir. Ancak kanser çok fazla çeşidi olan bir hastalık olması sebebiyle genel kapsayıcı olarak tüm belirtilerini saymak mümkün değildir. Ayrıca unutulmaması gereken bir başka nokta ise tüm bu belirtilerin kanser dışında farklı bir hastalığın habercisi de olabilir. Bu nedenle vücutta ve fizyolojik alışkanlıklarda meydana gelen tüm değişim ve farklılıklar için kişilerin mutlaka uzman hekime başvurması ve muayene olması gerekmektedir. Hatta herhangi bir belirti olmasa dahi hem kadınların hem erkeklerin belli yaşlardan sonra düzenli olarak bazı testleri yaptırması erken teşhis için gerekli olmaktadır.

Kanser hastalıklarının tedavisinde en önemli etken erken tanıdır. Hastalığa zamanında müdahale şansı veren erken tanının önemi ile ilgili toplumsal farkındalık oluşmalı, toplumdaki bireylerin bu konuda bilinçlenmesi için çaba sarfedilmelidir. Unutmayın erken teşhis hayat kurtarır.

14 Aralık 2017

Источник: http://www.leventhastanesi.com.tr/saglik-rehberi/kanserde-erken-teshisin-onemi

Kanserde erken teşhisin önemi: Ani kilo kaybı ve halsizliğe dikkat!

Akciğer Kanserinde Erken Teşhisin Önemi

Kanser türlerinin pek çoğunda ortak belirtiler; nedensiz kilo kaybı, geçmeyen halsizlik ile yorgunluk ve yüksek ateş olarak karşımıza çıkıyor ancak bu hastalık bazen sessizce de gelebiliyor.

Ülkemizde her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen kanserin başarıyla tedavi edilmesinde, erken teşhis ve doğru tedavi planlaması önemli rol oynuyor.

Memorial Ankara Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Kübra Aydın, “01-07 Nisan Kanser Haftası” öncesinde “kanser hastalığının tanı ve tedavisi ile korunma yöntemleri” hakkında bilgi verdi.

Vücudunuzun verdiği sinyallere kulak verin

Kanser, vücudun bir veya birden çok organ veya bölgesini etkileyen 200’den fazla hastalık grubunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Belirli bir doku veya organdaki hasarlı hücrelerin kontrolsüz bir biçimde üreyerek, bir kitle veya tümör oluşturmasıdır. Kansere neden olan kesin bir etken olmasa da, kanser riskini artıran birçok faktör bulunmaktadır.

Bu risk faktörlerinden en önemlileri; sigara, obezite, sanayileşmenin getirdiği bazı kimyasal maddeler, hareketsiz yaşam, UV ışınları ve bazı enfeksiyonlar olarak sıralanabilir. Birçok hastalığı taklit edebilen kanserin belirtileri de farklı hastalıkların belirtileriyle benzerlik gösterebilmektedir.

Çoğu kanser türü oldukça sinsi ilerlemekte ve ancak son evrede belirti vermektedir. Bazı kanserler de bulundukları organa göre bulgularla ortaya çıkmaktadır. Bunların yanı sıra kanserin, hangi organa yerleşmiş olursa olsun, vücutta neden olduğu genel şikayetler de bulunmaktadır. Bunlar hemen her kanser tipinde görülen; halsizlik, ani kilo kaybı, iştahsızlık, ateş gibi belirtilerdir.

Düşük doz toraks tomografisi sigara içenler için hayat kurtarıcı olabilir

Kanserin erken teşhis edilmesi için yapılan taramalar sayesinde erken evrede tespit edilen çoğu kanser türü, hayati kayıplara neden olmadan tedavi edilebilmektedir.

Yaygın olarak yapılan tarama testleri; serviks yani rahim ağzı kanseri için yıllık smear testleri, meme kanseri için yıllık mamografi, kolorektal kanserler için gaitada gizli kan, endoskopi, kolonoskopi, akciğer kanseri için düşük doz toraks tomografisi ve prostat kanseri için PSA testidir.

Çok sık görülen bir kanser türü olan akciğer kanseri için yapılan düşük doz toraks tomografisi özellikle sigara içen veya akciğer kanseri açısından riskli grupta bulunan kişilere yapılması oldukça faydalı olan bir taramadır.

Kanser tedavisi kişiye özel planlanmalı

Kanser birçok bölümün işbirliğiyle, multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Medikal onkoloji, kanserin ilaçla tedavisi ile ilgili olsa da hastanın cerrahiye, radyoterapiye ya da başka bir bölüme yönlendirilmesinde de aktif rol almaktadır.

Cerrahi yöntemler kanser için önemli birer tedavi seçeneğidir. Bununla birlikte radyoterapi de kanser tedavisinde başarılı sonuçlar elde etmenin anahtarıdır.

Sistemik tedavi kısmını oluşturan; kemoterapi, akıllı ilaçlar ve son 5 yılın öne çıkan tedavi yöntemi immunoterapi de tedavide oldukça önemlidir. Tedavilerin kanser türüne ve evresine göre farklı uygulanması gerekmektedir.

Bazı hastalarda tam iyileşmenin amaçlandığı küratif denilen tedaviler, bazı hastalarda ise sadece palyatif yani hastanın sağ kalım süresini uzatmaya ve kansere bağlı şikayetlerini azaltmaya yönelik tedaviler uygulanmaktadır. Kanserle mücadelede en önemli nokta, tedavinin kişiye özel olarak planlanması ve uygulanmasıdır.

Tedavi başarısında psikolojik desteğin etkisi büyük

Tedavide başarılı sonuçlar elde etmek için medikal uygulamaların yanı sıra; hasta ve hasta yakınlarının olumlu düşünmeleri ve tedaviden vazgeçmemeleri de büyük önem taşımaktadır. Kemoterapi sonrası bulantı kontrolünde bile hasta psikolojisi çok önemlidir.

Örneğin; “beklenti bulantısı” oldukça sık görülmektedir. Bu durumda hasta hastaneye gelip kemoterapi aldığında midesinin bulanacağını düşündüğü anda daha hastaneye gelmeden bulantı yaşamaktadır.

Psikolojik destekle hastanın ve hasta yakınlarının tedavi sürecine olumlu yaklaşması, tedaviden vazgeçmemesi, tedavinin devamlılığına ve başarılı olmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Kanser tedavisinde başarıyı olumlu yönde etkileyen bir diğer etken, hasta-hasta yakını ve onkoloji ekibinin iletişiminin kuvvetli olmasıdır. Doktorun hastanın merak ettiği tüm soruları cevaplandırması, tedavi süresince nelerle karşılaşacağını anlatması hastanın tedaviyi daha çok sahiplenmesini sağlamaktadır.

Akdeniz tipi beslenmeye özen gösterin

Kanser, sağlıklı yaşam kurallarına uyulduğu sürece önlenebilir bir hastalıktır. Kanserden korunmak için dikkat edilmesi gerekenlerin başında, dengeli beslenmek ve hareketli bir yaşam tarzına sahip olmak gelmektedir.

Bu amaçla; Akdeniz tipi beslenme alışkanlığının kazanılması önemlidir. Kırmızı eti azaltıp haftada 2 porsiyonla sınırlamak, daha çok balık, zeytinyağlı yemekler ve sebze yemekleri tercih etmek, meyve, baklagiller, süt ve süt ürünlerinden zengin bir beslenme programı oluşturmak gerekmektedir.

Günde en az yarım saat hafif tempolu yürüyüş gibi egzersizlerle hayata hareket katılmalıdır. Bunların yanı sıra sigaradan tamamen uzak durulmalı, alkol tüketimi ise sınırlandırılmalıdır. Enfeksiyonlardan, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önlem alınmalıdır. Güneşten çok daha zararlı olan solaryumdan ise kesinlikle kaçınmak gerekmektedir.

Kanser tedavisinde yeni teknolojiler neler?

Источник: https://indigodergisi.com/2017/03/kanserde-erken-teshisin-onemi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть