Akciğer Kanserinin Nedenleri ve Cerrahi Tedavisi

Akciğer Kanseri Tedavisi

Akciğer Kanserinin Nedenleri ve Cerrahi Tedavisi

Akciğer kanseri nasıl geçer? Akciğer kanserinin tedavisi, kanserin türüne, hangi aşamada olduğuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak şekillendirilmektedir. Bir dizi faktör göz önüne alınarak uzmanlar tarafından bir kanser tedavisi planı oluşturulmaktadır.

Bazı vakalarda, akciğer kanseri tedaviye yanıt veremeyecek kadar ilerlemiş olabilmekte ve tedavinin zararları faydalarından ağır basabilmektedir. Bu durumda, herhangi bir tedavinin uygulanıp uygulanmaması hastanın seçimine kalabilmektedir. Çoğu vakada, doktor tarafından sadece ağrıları ve nefes darlığını hafifletmek için tedaviler uygulanabilmektedir.

Çoğu kanser çeşidinde olduğu için akciğer kanserinde de tedavi seçenekleri akciğer kanseri ameliyatı, kemoterapi, radyoterapi, ilaç tedavisi ve palyatif bakımı içermektedir. (1)

Akciğer kanserinin tedavisi daha ayrıntılı olarak şöyle sıralanabilmektedir:

Akciğer Kanseri Ameliyatı

Akciğerlerde oluşan tümörü ve çevresinde bulunan sağlıklı dokuları almak için cerrahi yöntemler uygulanabilmektedir. Akciğer kanseri söz konusu olduğunda yapılabilecek bazı cerrahi seçenekler ise şunlardır:

 • Kama rezeksiyonu: Akciğerin tümör içeren küçük bir bölümünü ve çevresindeki sağlıklı dokuyu almak için kama rezeksiyonu yapılabilmektedir.
 • Segmental rezeksiyon: Bu cerrahi işlem sırasında akciğerin tamamı değil ancak, kama rezeksiyona oranla çok daha büyük bir parçası alınmaktadır.
 • Lobektomi: Kanseri geliştiği akciğer lobunun tamamen alınmasını içermektedir.
 • Pnömonektomi: Bir akciğerin tamamını çıkarmayı içeren cerrahi operasyondur.

Yukarıda sıralanmış olan işlemler sırasında, doktor kanserin durumunu araştırmak için göğüs bölgesinden lenf bezlerini de çıkarabilmektedir. (2)

Oluşan kanser sadece akciğer ile sınırlıysa, ameliyatla durum kontrol altına alınabilmektedir.

Ancak, eğer kanser daha büyükse, ameliyat uygulanmadan önce tümörü küçültmek için kemoterapi ya da radyoterapi tedavisi görülebilmektedir.

Bununla birlikte, ameliyattan sonra bile kanserli hücrelerin tekrarlama riski bulunabilmektedir. Nüksetme riskini en aza indirmek için ameliyattan sonra da kemoterapi veya radyasyon tedavisi alınabilmektedir.

Minimal invaziv cerrahi yöntemleriyle cerrahi operasyonla daha kolay ve hastayı daha fazla yormadan yapılabilmektedir. Hasta böylece daha az ağrı ve komplikasyon yaşamaktadır. Çoğu hasta belirli bir süre sonra sosyal hayatına ve işine geri dönebilmektedir. (3)

Radyasyon Tedavisi

X-ışınları ve protonlar gibi yüksek enerjili ışınların kullanıldığı radyasyon tedavisinde, radyasyon makinesi tümörlerin olduğu alana yönlendirilmektedir.

Lokalize olarak ilerlemiş olan akciğer kanseri durumunda ameliyattan önce ya da sonra uygulanabilmektedir. Çoğu vakada kemoterapi ile birlikte kullanılmaktadır. Radyasyon tedavisi ameliyattan önce uygulanmadığı takdirde, kemoterapi ile birlikte uygulanan radyasyon tedavisi birincil tedavi yöntemidir.

Akciğer kanseri ilerlemiş ve vücudun diğer alanlarına yayılmış olan hastalarda radyasyon tedavisi kanserin belirtilerini hafifletmek için kullanılabilmektedir. (4)

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için ilaçların kullanıldığı bir kanser tedavisidir. Kemoterapi ilaçları damar yoluyla verilebilmekte ya da ağız yoluyla alınabilmektedir. Bu ilaçlara genellikle haftalar ya da aylar boyunca devam edilmektedir.

Akciğer ameliyatlarından önce ya da sonra kemoterapi kullanılabilmektedir. Bazı vakalarda ise radyasyon tedavisiyle uygulanmaktadır. Akciğer kanseri çok fazla ilerlemiş olan hastalarda rahatsız edici belirtileri hafifletmek için faydalı olabilmektedir. (5)

Stereotaktik Vücut Radyoterapisi

Stereotaktik vücut radyoterapisi ya da diğer adıyla radyocerrahi yöntemi, daha yoğun bir radyasyon tedavisidir. Radyasyon ışınları birçok farklı açıdan kansere hedeflenmektedir. Genellikle bir ya da birkaç tedavide tamamlanmaktadır. Radyocerrahi özellikle ameliyat edilemeyen daha küçük kanserleri tedavi etmek için kullanılmaktadır.

Hedeflenen İlaç Tedavisi

Kanser tedavisinde uygulanan hedeflenen ilaç tedavisi, kanserli hücrelerin içinde meydana gelen anormalliklere odaklanmaktadır. Oluşan anormalleri engelleyerek kanserli hücrelerin öldürülmesine yardımcı olmaktadır. (6)

İmmünoterapi

Bağışıklık sisteminin kanserle daha güçlü savaşabilmesi için immünoterapi uygulanabilmektedir. Kanser sırasında vücut kanserle mücadele edememektedir. Bunun nedeni kanserli hücrelerin bağışıklık sistemi hücrelerini körleştiren proteinler üretmektedir. İmmünoterapi yardımıyla bu durum engellenmeye çalışılmaktadır.

Palyatif Bakım

Kanser gibi yaşamı tehdit eden hastalıklar durumunda palyatif bakım uygulanmaktadır. Palyatif bakım, hastalığın belirtilerini hafifletmeye odaklanan bir tedavi yöntemidir. Doktorlar, hemşireler ve diğer özel eğitimli profesyoneller tarafından hastaya ekstra destek sağlanmaktadır. Cerrahi yöntemler, kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi sert tedaviler sırasında da kullanılabilmektedir.

Palyatif bakım diğer uygun tedavilerle birlikte kullanıldığında, hasta kendisini daha iyi hissetmeye başlamaktadır. Böylece hastanın daha uzun süre yaşatılması da mümkün olabilmektedir. (7)

Akciğer Kanseri İçin Hangi Doktora Gidilir?

Akciğer kanseri tanısı ve tedavisi için göğüs hastalıkları, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji ve göğüs cerrahisi bölümlerine başvurulmaktadır. (8)

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer kanseri, akciğerlerde başlayan bir kanser çeşididir. Göğüste bulunan organlar olan akciğerlere ağız, burun, nefes borusu ve bronş isimli tüpler yoluyla hava girmektedir. Çoğu akciğer kanseri de, bu tüpleri hizalayan hücrelerde başlamaktadır. (9)

Akciğer kanseri nedir? Daha geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Akciğer Kanseri Belirtileri

Akciğer kanseri başlangıcında, genellikle herhangi bir belirti fark edilmemektedir. Belirtiler çoğu zaman kanser ilerledikçe ortaya çıkmaktadır. Ortak belirtiler arasında ise sürekli öksürük, kan öksürme, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, kilo kaybı, kemik ve baş ağrısı bulunmaktadır. (10)

Akciğer kanseri belirtileri makalemize göz atabilirsiniz

Akciğer Kanseri Nedenleri

Akciğer kanseri neden olur? Akciğer kanseri, akciğerde bulunan hücrelerin hasar görmesi ya da mutasyona uğraması sonucu kontrolsüz bir şekilde büyümesi nedeniyle oluşmaktadır. Bu sürecin nedeni bilinememektedir. Ancak, sigara, asbest ve egzoz solunumu, akciğer kanseri öyküsü, akciğer hastalıkları gibi risk faktörleri nedeniyle tetiklenebilmektedir. (11)

Daha fazla akciğer kanseri nedenleri için

Источник: https://www.acil.net/akciger-kanseri-tedavisi/

Akciğer Kanseri Tedavisinde Kemoterapi Uygulanması Nasıl Yapılır ?

Akciğer Kanserinin Nedenleri ve Cerrahi Tedavisi

Akciğer kanseri tedavisi kapsamında kemoterapi uygulaması genelde ve sıklıkla son evrede uygulanır. Kemoterapinin birçok yan etkisi bulunan. Bu yan etkiler kullanılan ilaçlara göre değişkenlik gösterir.

Akciğer Kanseri ve Kemoterapi

Akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi nasıl kullanılır kapsamında tedavileri üç temel yolla kullanılır;

 • Kanser hücrelerinin yok edilmesi için neoadjuvan veya primer sistemik akciğer kanseri kemoterapisi cerrahi öncesi kullanılabilir. Ayriyeten onkolojistiniz belirli bir akciğer kanseri tedavi rejiminin tümör üstündeki etkisini belirleme konusunda olanak tanır.
 • Adjuvant kemoterapi, kanseri esnasında çıkarılamayan kanser hücrelerini hedeflemek adına cerrahi işlemlerden veya radyasyondan sonra kullanılmaktadır. Kanserin vücudun diğer alanlarına yayılmasının önüne geçmeye yardımcı olur.
 • Sistemik kemoterapi, kemoterapi ilaçlarının kan dolaşımı aracılığı ile vücudun kanser hücrelerine dolaşımı anlamına gelir.  Lokal olarak ilerlemiş ya da metastatik akciğer kanseri tedavisi konu6 önemli rol oynar.

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ve diğer etkenlerde kemoterapi farklı durumlarda da kullanılabilir;

 • Ameliyattan önce (bazı durumlarda radyasyon tedavisi ile birlikte ) bir tümörü küçültmek adına kullanılır.
 • Geride bırakılmış kanser hücrelerinin öldürülmesine çalışmak için ameliyattan sonra kullanılır. (bazı durumlarda radyasyon tedavisi ile birlikte yapılır.). 
 • Radyoterapi (eşzamanlı terapi) ile beraber kanser yakınlarda bulunan önemli yapılara dönüştüğü için ameliyatla alınamayan bazı kanser türlerinde kullanılır.
 • Daha ileri düzeyde kanserler ile ameliyat için sağlıklı olmayan bazı insanlar için temel tedavi kapsamında kullanılır. (bazı durumlarda radyasyon terapisi ile birlikte yapılır.)

Akciğer kanserinde kemoterapi genelde sağlığı kötü  hastalar için önerilmez ama ilerlemiş yaş kendi başına kemoterapi tedavisi için herhangi bir engel oluşturmaz.

 Tedavide Kullanılan İlaçlar

Tedavi için en sık kullanılan kemoterapi ilaçları aşağıdakileri içermektedir;

 • Cisplatin
 • Karboplatin
 • Paclitaxel (Taxol)
 • Albümine bağlı paclitaxel (nab-paklitaksel, Abraxane)
 • Dosetaksel (Taxotere)
 • Gemsitabin (Gemzar)
 • Vinorelbin (Navelbine)
 • Irinotekan (Camptosar)
 • Etoposid (VP-16)
 • Vinblastinle
 • Pemetreksed (Alimta)

Çoğu zaman yapılacak tedavi için 2 adet kemo ilaçlarının bir kombinasyonu şeklinde kullanır. Yapılan ç alışmalar sonucunda 3. bir ilacın kullanımının yapılması sonucunda daha çok yan etki meydana geldiği gözlemlenmiştir.

Tekli ilaçlar  bazı durumlarda, zayıf genel sağlık koşullarında veya yaşı ilerlemiş olan kişilerde kemoterapiyi iyi tolere etmediği için kullanılır. Bir kombinasyon kullanılacaksa genelde sisplatin veya karboplatin artı diğer içeren bir ilaç verilir.

 Bazen, vinorelbin veya paklitaksel içeren gemsitabin gibi bu ilaçları içermeyen kombinasyonlarda kullanılabilir. Uzmanlar kişi vücudun iyileşmesi için bir dinlenme periyodu hazırlar. Dinlenmeden sonra kemo tedavisini verirler. Bazı kemo ilaçları her gün verilecektir. Kemo siklusları genellikle 3 ila.4 hafta sürer.

İlerlemiş olan kanserler için, ilk kemoterapi kombinasyonu genelde 4 ila 6 devir için verilir. Bazı uzmanlar başlangıçtaki kemoterapisine iyi yanıt veren hastalarda bile, bunun ötesinde tek bir kemoterapi veya hedefli bir ilaç tedavisi önerir. 

Olası Yan Etkiler

Kemoterapi ilaçları hızlı şekilde bölünen hücrelere saldırır, bundan dolayı kanser hücreler ile savaşmak için çalışırlar. Kemik iliğinde, ağız ve bağırsağın astarı, kıl kökü gibi vücuttaki diğer hücreler de hızla şekilde bölünürler.

Kemoterapinin yapılmasından kaynaklı olarak belli başlı yan etkiler meydana gelir. Uygulamanın yan etkileri verilen ilaçların çeşidine, dozuna ve ne zamana kadar alınacağına göre değişkenlik gösterir.

Bazı ortak yan etkiler aşağıda belirtilmiştir;

 • Saç kaybı
 • Ağız yaraları
 • İştah kaybı
 • Mide bulantısı ve kusma
 • İshal veya kabızlık
 • Enfeksiyon olasılıklarında artış meydana gelmesi 
 • Kolay şekilde morarma veya kanama 
 • Yorgunluk (çok az düzeyde kırmızı kan hücresi bulunduğundan dolayı )

Tedavi bittikten sonra bu yan etkiler genellikle kaybolur. Bu yan etkileri azaltmanın çoğu yolu vardır. Örneğin, bulantı ve kusmayı önlemeye ya da azaltmaya yardımcı olması için ilaçlar verilebilir.

Kullanılan bazı ilaçların spesifik yan etkileri ortaya çıkabilir. Örneğin; sisplatin, vinorelbin, dosetaksel veya paklitaksel gibi ilaçlar sinir hasarlarına sebep olabilir. Bu durum ağrı, yanma, karıncalanma hissi, soğuk ile sıcaklığa duyarlılık veya güçsüzlük gibi belirtileri ortaya çıkartabilir.

Çoğu hastada bu sorunlar ortadan kalkar. Yahut tedavi durdurulduğu zaman düzelir. Bazı kişilerde ise uzun süre devam edebilir. Bezende kemo ilaçlarının dozlarında azaltmaya gitmek gerekebilir. Hatta ya etkilerin kötüleşmesini önlemek için tedavinin geciktirilmesi adına durdurulması gerekebilir.

Kaynaklar

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://akciger.info/akciger-kanserinde-kemoterapi.html

Akciğer Kanseri – Tümörleri Nedenleri Ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Akciğer Kanserinin Nedenleri ve Cerrahi Tedavisi

Akciğer tümörleri, dünya genelinde kanserden ölüm oranlarında ilk sırayı alır. Son yıllarda moleküler çalışmaların ve teknolojinin ilerlemesi sayesinde tümörün tipi ve evrelenmesinde önemli değişiklikler başlamıştır ve bu sayede hastaların cerrahi şansları artmıştır.

Akciğer kanseri, bronş epitelinden köken alan, dünyanın her yerinde kadın ve erkelerde kanserden ölümün en sık nedenidir. Akciğer kanseri genel olarak 60- 70 yaşlarındaki kadın ve erkeklerde görülür ve en sık nedeni sigara kullanımıdır.

Tümörün yerleşim yeri, hastalık etkeni ve bölgesel veya uzak bölgeye yayılmasına göre klinik bulgularda farklılıklar görülebilir.

Akciğer kanserine – tümörlerine neden olan faktörler

Akciğer kanserinin başlıca nedeni sigara kullanımıdır. Risk sigara içme süresi, başlama yaşı ve içilen sigaranın tipine göre farklılık gösterir. Ailede akciğer kanseri olması akciğer kanserine yakalanma riskini arttırır.

Asbestos adı verilen tozlu işlerde çalışanlarda, çeşitli kimyasal maddeler ile çalışan iş koşullarında, daha önce akciğer hastalığı geçiren ve nedbe dokusu oluşan kişilerde, motorlu taşıtlara bağlı hava kirliliği, odun kömür kullanımına bağlı hava kirliliği, bazı beslenme özellikleri gibi faktörlerde akciğer kanserine zemin hazırlayabilir.

Daha önceden akciğer kanseri geçirmiş olmak, akciğer kanseri nedeni ile ameliyat geçirmiş olmak ve ışın tedavisi görenlerde tekrar akciğer kanseri gelişebilir.

Akciğer tümörleri – kanseri tipleri

Akciğer kanseri, kanserin büyüme hızı, yayılımı, yayılımın zamanlaması, kemoterapi ve radyoterapiye yanıtına göre temelde küçük hücreli dışı ve küçük hücreli olmak üzere iki ana başlık altında toplanır.

Küçük hücreli dışı akciğer kanserleri de kendi aralarında; adenokarsinom, skuamoz hücreli karsinom ve büyük hücreli karsinom olarak subgruplara ayrılır.

Bu sınıflamaya göre tüm akciğer kanserlerinin ortalama % 83’ü küçük hücreli dışı akciğer kanseri iken, % 16’sı ise küçük hücreli akciğer kanserinden oluşur.

Adenokarsinom : En sık görülen tip, genellikle sigara içmeyen kadınlarda, sıklıkla periferik yerlişimli akciğer kanseri türüdür.

Skuamöz hücreli kanser : İkinci en sık rastlanan tür, sigara içenlerde daha sık, genellikle santral yerleşimli ve kavitleşme gösterebilir.

Büyük hücreli kanser : En nadir görülen tür, çoğunlukla periferik yerleşimli akciğer kanseri türüdür.

Küçük hücreli akciğer kanseri : Genellikle sigara içenlerde, santral yerleşimli, mediastinal lenfadenopati birlikteliği sık, en kötü prognozlu türdür.

Akciğer kanseri belirtileri

Akciğer tümörleri – kanseri belirtileri

Akciğer kanseri genellikle hastalık ilerleyene kadar herhangi bir şikayete yol açmayabilir. Bu sinsi ilerleme akciğer kanserini tehli yapan en önemli faktördür.

Akciğer kanseri belirtilerinde özellikle sigara kullananlarda mevsimsel öksürük, kanlı balgam, özellikle sırtta kürek kemiklerinin arasında veya omuzlarda hissedilen batıcı tarzda göğüs ağrısı, gittikçe ilerleyen nefes darlığı, akciğer iltihabı, göğüs kafesi içerisine sıvı birikmesi, ses kısıklığı, tümörün damar basısı nedeni ile göğüs üst bölümünde boyunda ve başta ortaya çıkan ödem (şişlik), kemiğe yayılma gösterir ise kemik ağrısı, kanda kalsiyum artışı ve buna bağlı belirtiler, karaciğere yayılım yapar ise bazı nörolojik belirtiler ve nöbetler, bazı hormonların tümör nedeni ile normal salgılanmaması sonucu çeşitli hormon bozuklukları gibi belirtiler görülür. Hastalığın ilk aşamalarında bu belirtiler görülmeksizin iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı ve terleme gibi belirtiler görülebilir.

Akciğer tümörleri – kanseri teşhisi

Akciğer kanseri tanısının konulması için doktorun yapacağı fizik muayenede belirtilerin nedenlerini bulmaya yardımcı olmak amacı ile hastanın öyküsü sigara kullanımı varlığı, çevresel ve mesleki olarak maruz kaldığı durumlar ve diğer aile fertlerinde kanser varlığının olup olmadığı sorgulanır.

Hastanın fizik muayenesinden sonra bazı radyolojik tetkikler istenir. Göğüs röntgeni, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, pozitron, emisyon tomografisi veya duruma göre bu tetkiklerin hepsi istenebilir.

Bu tetkikler sonrası akciğer kanserinden şüphelenilir ise balgam biopsisi ve akciğer dokusundan alınan doku parçasının patolojik incelemesi yapılır.

Akciğer tümörleri – kanseri evreleri

Akciğer kanseri tanısı konduktan sonradoktor hastalığın hangi aşamada (evrede) olduğunu saptamaya çalışır.

Düz akciğer grafisi ile kitle görülen hastalarda bilgisayarlı tomografi çekilir ve elde edilen üç boyutlu görüntü ile kitleye tedavi yaklaşımı planlanır.

Hastadan tomografi rehberliğinde ya da bronkoskopi denilen işlem ile parça alınır ve incelemeye gönderilir. Akciğer kanseri tanısı kesinleştikten sonra hastalığın evresi belirlenir ve tedavi yöntemi seçilir.

Akciğer kanseri tedavisi

Akciğer tümörleri – kanseri tedavisi

Akciğer kanseri hastalarının tamamında tedavi seçenekleri vardır ve üç tür tedavi uygulanır.

Akciğer kanseri tedavisinde cerrahi tedavi (kanseri açık ameliyat ile çıkartma işlemi), radyasyon (ışın) tedavisi (yüksek – doz X- ışınları veya diğer yüksek – enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerinin öldürülmesi) işlemi, kemoterapi (kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan ilaç tedavisi) gibi tedavi yöntemleri uygulanır.

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisi : Hastalığın erken evrelerinde (I. evre, II.evre ve bazı III. evre hastalarda) ameliyat ile tümörlü dokunun etrafından bir miktar sağlam dokuyu ayırarak, bazende tüm akciğer lobu alınarak akciğer tümörü temizlenebilir.

Genellikle akciğer tümörünün tamamen çıkarıldığı ve çevresinde hiç hastalık kalmadığı durumlarda başka tedaviye gerek duyulmayabilir. Akciğer kanseri ameliyatı sonrası düzenli aralıklar ile kontrol muayeneleri gereklidir.

Bazı akciğer kanseri ameliyatları sonrası radyoterapi tedavisine ihtiyaç duyulur.

Akciğer kanseri ve korunma

Akciğer kanserinden korunma

Akciğer kanserinden korunmak için yapılması gerekenler, sigara kullanımından ve tüm tütün ürünlerinden uzak durmak veya acilen sigarayı bırakmak, mümkün olduğunca mevsiminde meyve ve sebze ile beslenmek, düşük yağlı beslenme tarzını benimsemek, fiziksel olarak aktif olmak, alkol kullanımını bırakmak ya da en aza indirmek akciğer kanserinden korunmak için yardımcı yöntemlerdir.

Akciğer sönmesi belirtileri–Bronşit nedir?Nefes darlığı nedenleri

Источник: https://www.saglikocagim.net/akciger-kanseri-tumorleri-nedenleri-ve/

Akciğer Kanseri Ameliyatı

Akciğer Kanserinin Nedenleri ve Cerrahi Tedavisi

Akciğerler göğsün her iki tarafında bulunan ve vücudun oksijen gereksinimini sağlayan süngerimsi organlardır. Akciğer kanseri de akciğerlerde kanser oluşumudur.

Akciğer kanseri her yıl kolon, prostat, yumurtalık ve göğüs kanserlerinden daha fazla can kaybına neden olur.

Sigara içen insanların akciğer kanserine yakalanma riski içmeyenlere göre daha yüksektir. Akciğer kanseri riski, sigara içilen süreye ve sigara sayısına bağlı olarak artar. Yıllarca sigara içmiş bir birey sigarayı bırakırsa akciğer kanserine yakalanma riskini azaltabilir.

AKCİĞER KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akciğer kanseri genellikle erken evrelerinde belirti ve semptomlara neden olmaz.

Akciğer kanseri belirtileri şunları içerir:

 • Kronik öksürük
 • Öksürme şeklindeki değişiklikler
 • Öksürürken kan gelmesi
 • Nefes darlığı
 • Göğüs ağrısı
 • Hırıltı
 • Ses kısıklığı
 • İstemsiz kilo kaybı
 • Kemik ağrısı
 • Baş ağrısı

AKCİĞER KANSERİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

 • Sigara kullanımı: Sigara içenlerde ve sigara dumanına sıkça maruz kalan insanlarda akciğer kanserine yakalanma riski daha yüksek olur. Sigara dumanında kansere yol açan maddeler(kanserojenler) çokça bulunur ve bu maddelerin nefesle birlikte akciğerlere dolması akciğer dokularında hasara neden olarak kanser hücrelerinin oluşumunu tetikler.

  Sigara kullanımının ilk evrelerinde vücut bu hasarları önleyebilir fakat sigara dumanına maruz kalma oranı arttıkça akciğer kanseri hücreleri gelişir. Sigara kullanımının akciğer kanseri riskine etkisi olsa da hiç sigara kullanmamış veya sıkça sigara dumanına maruz kalmamış kişilerde de akciğer kanseri görülebilir.

Sigara kullanımı dışında akciğer kanseri riskinde rol oynayan faktörler şunlardır:

 • Radon gazına maruz kalma: Radon, toprak, kaya ve sudaki doğal uranyumun parçalanmasıyla solunan havanın bir parçası haline gelen, kokusuz radyoaktif bir gazdır. Evler de dahil olmak üzere, herhangi bir binada güvenli olmayan radon seviyeleri birikebilir. Radon test araçlarıyla gaz seviyesinin güvenli olup olmadığı belirlenebilir.
 • Asbest ve diğer kanserojenlere maruz kalma: İş yerinde asbest ve kansere neden olduğu bilinen başka maddelere (örneğin arsenik, krom ve nikel) maruz kalan insanların (özellikle sigara kullananların) akciğer kanseri geliştirme riski artar.
 • Daha önceden akciğer kanseri geçirmiş olmak: Kanser hücrelerinin tekrarlama riski yüksektir.
 • Ailenin akciğer kanseri öyküsü: Bir ebeveyni veya kardeşi akciğer kanseri olan insanların akciğer kanserine yakalanma riski daha fazladır.

AKCİĞER KANSERİNİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR NELERDİR?

Akciğer kanseri aşağıdaki gibi komplikasyonlara neden olabilir:

 • Nefes darlığı: Akciğer kanseri olan insanlarda, tümör önemli solunum yollarını tıkarsa nefes darlığı yaşanabilir. Akciğer kanseri akciğerlerin etrafında sıvı birikmesine neden olabilir; bu da nefes alındığında etkilenen akciğerin tamamen havayla dolmasını zorlaştırır.
 • Ağızdan kan gelmesi: Akciğer kanseri, solunum yollarında kanamaya sebep olabilir ve bu da öksürmeyle birlikte vücuttan atılır.
 • Ağrı: Akciğerde ya da vücudun başka bir bölgesine yayılmış olan ileri derece akciğer kanseri ağrıya neden olabilir. Bu ağrı başlangıçta hafif ve kesintili olabilir, ancak sabit hale gelebilir. İlaçlar, radyasyon terapisi ve diğer tedaviler hastanın daha rahat hissetmesine yardımcı olabilir.
 • Göğüste sıvı birikmesi: Akciğer kanseri, göğüs boşluğundaki etkilenmiş akciğeri çevreleyen alanda sıvı birikmesine neden olabilir. Bu sıvı akciğerde tıkanıklığa neden olabilir.
 • Kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılması: Akciğer kanseri genellikle beyin ve kemikler gibi vücudun diğer bölgelerine yayılır (metastaz yapar). Yayılan akciğer kanseri, hangi organın etkilendiğine bağlı olarak ağrı, mide bulantısı, baş ağrısı veya diğer bulgu ve belirtilere neden olabilir.

AKCİĞER KANSERİNİN TANISINDA HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Akciğer kanserinin tedavisinde erken teşhis büyük önem taşır.

Akciğer kanseri teşhisinde kullanılan testler şunlardır:

 • Görüntüleme testleri: Akciğerlerin röntgen görüntüsü anormal bir kitle veya nodülü gösterebilir. Bir BT taraması, akciğerlerde röntgenle algılanamayan küçük lezyonları ortaya çıkarabilir.
 • Balgam sitolojisi: Mikroskop altında balgamın incelenmesi akciğer kanseri hücrelerinin varlığını ortaya çıkarabilir.
 • Biyopsi: Kanser hücrelerinin varlığından şüphelenilen bölgeden doku örneği alınması işlemidir. Alınan doku örneği laboratuvar ortamında incelenerek kanser hücrelerinin varlığı test edilir. Biyopsi işlemi bronkoskopi, mediastinoskopi ve iğne biyopsisi adı verilen yöntemlerle uygulanabilir.
 • Bronkoskopi: Boğazdan ciğerlere gönderilen ışıklı ve kameralı bir tüp rehberliğinde akciğerlerin anormal bölgeleri incelenebilir ve hatta bu tüpün içinden gönderilen özel aletlerle biyopsi işlemi gerçekleştirilebilir.
 • Mediastinoskopi: Boynun tabanında bir kesi açılarak göğüs kemiğinin arkasındaki lenf bezlerinden doku örneği alınması işlemidir.
 • İğne biyopsisi: Röntgen ya da bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri rehberliğinde bir iğneyle akciğer dokusundan örnek alınması işlemidir.

AKCİĞER KANSERİ HÜCRELERİNİN TÜRLERİ NELERDİR?

Akciğer kanseri hücreleri yapılarına göre iki bölümde incelenir ve akciğer kanseri tedavisinde kanser hücrelerinin türleri göz önünde bulundurulur.

 • Küçük hücreli akciğer kanseri: Küçük hücreli akciğer kanseri neredeyse sadece çok sigara içen kişilerde görülür. Nadiren görülen bu tür çok hızlı büyüyüp yayıldığı için tanı konduğunda çoğunlukla vücudun başka bölümlerine yayılmış olarak bulunur.
 • Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri: Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, benzer şekilde hareket eden çeşitli akciğer kanseri tipleri için genel bir terimdir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri epitel hücreli kanser, adeno kanser ve büyük hücreli kanseri içerir.

AKCİĞER KANSERİ EVRELERİ NELERDİR?

Akciğer kanseri teşhis edildiğinde, kanserin hangi evrede olduğunun bilinmesi en doğru tedaviye karar verilmesinde büyük önem taşır. Kanserin evresinde karar vermek için birtakım testler uygulanır.

Kanserin akciğerin ötesine yayılmış olup olmadığını test etmek için görüntüleme testleri kullanılabilir.

Bu testler arasında bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, manyetik rezonans görüntüleme (MR), pozitron emisyon tomografisi (PET) ve kemik taramaları bulunur.

Akciğer kanseri evreleri:

 • Evre I: Kanser akciğer ile sınırlıdır ve lenf düğümlerine yayılmamıştır. Tümör genelde 5 santimetreden daha küçüktür.
 • Evre II: Bu evredeki tümör 5 santimetreden büyük olabilir. 5 santimetreden küçük ama diyafram veya akciğer çevresindeki astar gibi yakın yapılara yayılmış bir tümör de olabilir. Bu evrede kanser hücreleri yakındaki lenf düğümlerine de yayılmış olabilir.
 • Aşama III. Bu evredeki tümör çok büyümüş ve akciğerlere yakın diğer organlara yayılmış olabilir. Veya bu aşamada daha küçük bir tümör akciğerlerden uzaktaki lenf bezlerinde bulunabilir.
 • Evre IV: Kanser hücreleri, etkilenen akciğeri aşarak diğer akciğere veya vücudun uzak bölgelerine yayılmıştır.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Akciğer kanserinin tedavisinde izlenecek yol belirlenirken hastanın genel sağlık durumu, kanserin türü, kanserin evresi ve hastanın tercihleri göz önünde bulundurulur. Akciğer kanseri tedavi seçenekleri genel olarak ameliyat, kemoterapi, radyasyon tedavisi ve hedefli ilaç tedavisini içerir.

Kemoterapi

Kemoterapi kanser hücrelerini öldürmek amacıyla ilaç kullanımını içeren bir tedavi yöntemidir. İlerlemiş akciğer kanseri hastalarında ağrıyı geçirmek, diğer semptomları hafifletmek ve ömrü uzatmak için kullanılır.

Aynı zamanda daha erken evrede teşhis edilmiş akciğer kanserinin ameliyatından sonra kalan kanser hücrelerini öldürmek için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Ayrıca ameliyat öncesi tümörü küçülterek operasyon sırasında vücuttan daha kolay çıkarılmasını sağlamak amacıyla da uygulanabilir.

Radyasyon Tedavisi

Radyoterapi kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınların kullanıldığı bir tedavi yöntemidir.

Tedavi ışınların vücut dışından kanserli bölgeye yönlendirilmesiyle veya radyoaktif kaynakların tümörün içine veya yakınındaki boşluklara iğne veya kateter yardımıyla yerleştirilmesiyle uygulanabilir (brakiterapi).

Radyasyon tedavisi brakiterapi yöntemiyle uygulandığında radyoaktif kaynakların kalıcı veya geçici olarak yerleştirilmesine kanserin yerleşim yerine ve özelliklerine göre karar verilir.

Radyoterapi erken evredeki kanserlerin ameliyatı sonrasında kalan kanser hücrelerini öldürmek için veya cerrahi ile çıkarılamayacak ileri evredeki kanserlerin ağrı ve diğer belirtilerini hafifletmek için kullanılabilir.

Tümörü çok küçük ebatlarda olan akciğer kanseri hastaları için stereotaktik radyoterapi bir seçenek olabilir. Bu tedavi şeklinde çok sayıda açıdan tümörlü bölgeye radyasyon ışınları gönderilir.

Genellikle bir veya birkaç kez uygulanır ve küçük tümörlerde ameliyat yerine kullanılabilir.

Hedeflenen İlaç Tedavisi

Kanser hücrelerindeki spesifik anormallikler (belirli genetik mutasyonlar) belirlenerek bu anormalliklere yönelik ilaçların genellikle kemoterapi ilaçlarıyla birlikte kullanıldığı tedavi yöntemidir.

Cerrahi Tedavi

Akciğer kanseri tedavisinde cerrahi yöntemlerin amacı tümörü etrafındaki bir miktar sağlıklı doku ile birlikte vücuttan çıkarılmasıdır. Akciğer kanseri tedavisinde uygulanan cerrahi çeşitleri şunlardır:

 • Wedge – kama rezeksiyon: Akciğerden yalnızca tümörü barındıran küçük bir bölümün etrafındaki bir miktar sağlıklı doku ile birlikte çıkarılmasıdır.
 • Segmental rezeksiyon: Akciğerin daha büyük bir kısmını çıkarmak için uygulanan cerrahidir.
 • Lobektomi: Akciğerde kanserin bulunduğu lobun tamamının çıkarıldığı işlemdir.
 • Pnömonektomi: Kanserden etkilenmiş akciğerin tamamının vücuttan çıkarılmasıdır.

Cerrahi işlemler sırasında kanser hücrelerinin lenf düğümlerinde bulunup bulunmadığını test etmek için bir miktar lenf düğümü toplanarak analize gönderilir.

Gönderilen lenf düğümlerinde kanser hücresine rastlanırsa test için toplanan bölgedeki tüm lenf düğümleri çıkarılır ve daha uzak bölgelerdeki lenf düğümlerinden bir miktar daha alınarak teste yollanır.

Lenf düğümlerinde kanserli hücre çıktıkça bu düğümler vücuttan çıkarılır.

Akciğer kanseri tedavisinde uygulanan bu operasyonlar sonrasında nefes darlığı yaşanabilir. Fakat eğer akciğerin bir kısmı çıkarılmışsa kalan akciğer dokuları zamanla genişleyerek hastanın nefes almasını kolaylaştıracaktır. Solunum egzersizleri bu süreci hızlandırabilir.

Akciğer kanseri tedavisinde uygulanan operasyonlarda kullanılan cerrahi yöntemler şunlardır:

Источник: https://www.davincicerrahisi.com/akciger-kanseri-ameliyati

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.