Akne Nedir?

Sivilce Nedir? (Akne)

Akne Nedir?

Akne, yüz, omuzlar, sırt ve göğüsteki yağ bezleriyle ilgili kronik bir deri hastalığı. En çok 14-20 yaşlar arasında görülür ve bu hastalığın tipik belirtileri olan siyah noktalar, sivilceler, gençlerin bu en hassas devirlerinde genellikle psikolojik rahatsızlıklara yol açar.

Yağ bezlerinin kanalında bir tıkaç oluşur ve bu tıkacın başı sertleşip siyahlaşır. Bazen, kanal tıkalı olduğu halde, bez yağ salgılamaya devam eder ve böylece içi yağ dolu bir kist oluşur. Siyah noktalara tıpta komedon adı verilir.

Komedon oluştuktan sonra, normalde de cildimizde bulunan propionibacterium acnes adlı bakteri buraya yerleşir ve akne oluşumuna katkıda bulunur.

Genellikle akne ergenlik döneminde başlar ve 16 yaşındaki gençlerin %83’ünde farklı klinik derecelerde akne vardır. Akne insidansı %30 ile %66 arasında değişmektedir. Kızlarda en sık 14-17 yaşları arası, erkeklerde ise 16-19 yaşları arasında görülmektedir. Gençlerin %15’inde majör akne denilen klinik form, %85’inde ise daha hafif olan minör form görülmektedir.

Erken ergenlik dönemdeki gençlerin hemen hemen %80’inde komedonlar gözlenmektedir. Aknenin hangi yaştan itibaren kendiliğinden gerilediğine dair fazla yayın yoktur. Ancak genellikle 20’li yaşlardan itibaren gerilemeye başladığı bilinmektedir. Bununla beraber 40 yaşına kadar tedaviye ihtiyacı olan hastalar da mevcuttur. Bu hastaların çoğunu kadınlar oluşturmaktadır.

Genetik Faktörler

Aknenin kalıtımla ilişkisine sıklıkla değinilmektedir, bununla beraber elde kesin denilecek kanıtlar bulunmamaktadır. Tek yumurta ikizleri ile yapılmış bazı çalışmalarda ikizlerin %97.9’unun her ikisinin de akne şikayeti olduğu saptanmıştır. Ancak ayrı yumurta ikizleri ile aynı çalışma tekrarlandığında bu oranın %45.8’e düştüğü görülmüştür.

Ayrıca, tek yumurta ikizlerinin bile sebum salgılama hızları yakın bulunmakla beraber akne lezyonlarının yaygınlık ve derecelerinin aynı olmadığı gösterilmiştir. Bu da genetik bir yatkınlık zemini olmakla beraber akne gelişimi ve yaygınlığını etkileyebilecek dış etkenlerin de önemli olduğunu göstermektedir.

Ayrı yumurta ikizlerinde ise sebum salgılama hızları da akne gelişme sıklık ve şiddetleri de farklılıklar göstermektedir.

Bazı dermatologlar aknenin tek bir hastalık olmadığını, klasik tanımı aşan, geniş spektrumu olan bir durum olduğuna inanmaktadır. Gerçekten de hastaların bir kısmı sadece yüz bölgesindeki lezyonlardan yakınmaktadır, bir kısmının ise yüzünde hiç akne yokken gövdede akne lezyonları mevcuttur.

Bazı hastalarda inflame lezyonlar çoğunlukta iken bazılarında ise durum tam tersidir. Bir grup hastada çok yağlı bir cilt ve tek tük lezyonlar görülürken, bir kısmında ciddi akne ve çok daha az yağlanma görülebilmektedir.

Bu bulgular hastanın yaşının, aknenin süresinin ve aynı zamanda genetik bir yatkınlığın da bu tabloda etkili olabileceğini göstermektedir.

Akneli hastalarda yapılan çalışmalar, ailede akne öyküsünün çok sık bulunduğunu göstermiştir.

Dikkat çekici bir bulgu olarak, bir çalışmada akneli hastalar ve yakınlarında egzama görülme sıklığının normal kontrollere göre anlamlı şekilde düşük olduğu tespit edilmiştir.

Bu, genellikle yağlı cildi olan akneli hastaların, kuru cilde sahip olan atopik hastalara göre egzemadan daha fazla korunduğunu gösterebilir.

Irk Etkisi

Akne ile ırk arasındaki ilişkileri gösteren çok fazla araştırma olmamakla beraber, A.B.D’de zencilerde beyazlara göre aknenin daha az görüldüğü saptanmıştır. Tokyo ve Yokoham’da yapılan bir çalışmada ise Japonlar’da aknenin beyazlara göre daha az görüldüğü tespit edilmiştir.

Hormonal Etki ve Androjenler

Androjenlerin sebase bez gelişimi ve sebum üretiminde etkili oldukları bilinmektedir. Ayrıca androjenler aknede görülen foliküler hiperkeratinizasyondan da sorumlu tutulmaktadır ve bunu kanıtlayan bir olgu olarak anti-androjen tedavi görmüş kadın hastalarda foliküler tıkaçların azaldığı gösterilmiştir.

Yapılan çalışmalarda ciddi kistik akneli kızlarda yüksek serum androjen düzeyleri görülebildiği ve bunların konjenital adrenal hiperplazi, over ya da adrenal tümörü veya polikistik over sendromu gibi endokrin bozukluklarının da olabildiği tespit edilmiştir.

Buna rağmen akne hastalarının büyük çoğunluğunda serum androjenleri normal düzeylerde bulunmaktadır. Normal kontrollerle karşılaştırıldığında akneli hastaların değerleri daha yüksek olabilmektedir ancak normal sınırlar içindeki yerini korumaktadır.

Genellikle tedavilere rezistan yaşlı kadın hastalarda yüksek androjen düzeylerinden şüphelenilmesinin doğru olacağına inanılmaktadır, ancak tüm akneli hastalarda hormonal etkiler olacağını düşündürecek yeterli bulgu bulunmamaktadır. Testosteron 5-alfa redüktaz enzimi yardımıyla dihidrotestosterona dönüşmektedir.

Bu dönüşümde sorumlu enzimin akne patogenezinde rolü olabileceği son yıllarda düşünülmüştür. Akneli hastalardan alınan cilt biyopsilerinde artmış 5-alfa redüktaz tespit edilmiştir.

Diyet

Uzun yıllar boyu dermatologlar aknenin diyetle yakın ilişkisi olduğuna inanmış ve diyet kısıtlamalarını tedavi programlarına eklemişlerdir. Yağlı yiyecekler,çikolata, kuruyemiş sıklıkla suçlanmış olan yiyecekler arasında idi. Son yıllarda yapılan çok sayıda yayın ise bunun yanlış olduğunu göstermiştir. Çikolatanın aknenin ciddiyetini ya da sayısını artırıcı etkisi ispatlanamamıştır.

Deneysel olarak diyetteki ekstrem değişiklikler sebum salgılanmasında değişiklikler yapmaktadır. Örneğin düşük kalorili diyetlerin 7-10 gün içinde sebum salgılanma hızını düşürdüğü gösterilmiştir.

Aynı zamanda sebumun yapısında da değişikliklere yol açmış, skualen miktarını artırmış, diğer majör yağ komponentlerinin ise azalmasına yol açmıştır.

Yapılmış bir başka çalışmada ise aknenin şiddeti ile alınan total kalori, diyetteki yağ, karbonhidrat, protein, mineral veya vitamin dağılımı arasında bir ilişki gösterilememiştir. Kısacası, akne ile diyet arasında eskiden olduğuna inanılan yakın ilişki kanıtlanamamıştır.

Son yıllarda akneli hastaların diyetlerinde çikolata, tatlı, şeker, süt ve yağlı yiyeceklerin kısıtlanması yeniden gündeme gelmiştir.

Hastaların bir kısmının bazı yiyeceklerden sonra aknelerinin arttığını ifade etmesine rağmen bu uygulamaları haklı gösterecek yeterli bilimsel dayanak bulunmamaktadır.

Bununla beraber hastaların inançları ciddiye alınarak kendilerinin zararlı hissettiği yiyeceklerden kaçınmaları önerilebilmektedir.

Hava Koşulları

Geçtiğimiz uzun yıllar boyunca dermatologlar güneş ışığını akne tedavisinde kullanmışlar ve bu amaçla yapay ultraviyole kullanmışlardır. Emin olunan tek nokta güneş ışıklarının akne lezyonları ve izlerini çok iyi kamufle ettiğidir.

Bunun dışında güneş ışığının cilt yüzeyindeki bakterileri baskıladığına ve hafif soyulmaya yol açarak gözeneklerdeki tıkaçları da açabildiğine inanılmıştır. Ancak bu iddialar hala kanıtlanamamıştır.

Bazı hastalar aknelerinin yazın daha iyi durumda olduğunu söylemektedir ancak bunun nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Ayrıca şikayetleri yazın artan hastalar da bulunmaktadır.

Yapılan çalışmalarda UVB‘nin komedon oluşumunu artırdığı ve bunun da akne şiddetini artırdığı gösterilmiştir. Ayrıca yazın gidilen sıcak ve nemli bölgelerin foliküler oklüzyonu artırdığı bilinmektedir.

Psikolojik Faktörler

Akne için, pek çok cilt hastalığında olduğu gibi, stres bir etiyolojik faktör olabilmektedir. Ayrıca hiç şüphesiz akneye bağlı gelişen anksiyete ve depresyon da özellikle hastalık süresi uzadıkça hastalarda bir sosyal uyum sorunu yaratmaktadır.

Yapılan bir çalışmada stresin tek başına akneyi başlatan bir faktör olmadığı gösterilmiştir. Diğer yandan akneye yatkınlığı olan kişilerde stresin aknenin şiddetlenmesine yol açtığı tespit edilmiştir.

Tıp öğrencileri ile yapılan bir başka çalışmada sınav dönemi stresinin aknenin şiddetlenmesine ve/veya tekrarlamasına yol açtığı saptanmıştır.

Stresin adrenal steroid salınımını stimüle ettiği, bu hormonların da sebase gland aktivitesini artırdığı ve buna bağlı olarak aknenin şiddetlendiği düşünülmektedir.

Korunma ve Tedavi Yöntemleri

 • Yorgunluk ve stresin; stres hormonlarını ve dolaylı olarak yağ yapımını artırdığı bilinmektedir. Uyku esnasında cilt beslenmekte ve kendini yenilemektedir. Bu yüzden erken yatmaya özen gösterin, yorgunluk ve stresten kaçının.
 • Egzersiz herşeyden önce genel sağlığınız için çok yararlıdır. Kan dolaşımını hızlandırır ve cildinizin de aralarında bulunduğu hayati organlarınıza daha fazla oksijen gitmesini sağlar. Egzersizden sonra yüzünüzde biriken ve bakteriler için ortam yaratan yağ ve teri mutlaka dikkatlice yıkayın. Aksi takdirde aknelerin artması mümkündür.
 • Su, vücudumuzdaki ve cildimizdeki hücrelerin içeriğinin önemli bir bölümünü oluşturur, toksinleri vücudumuzdan atmamızı kolaylaştırır ve besinlerin vücutta taşınmasını sağlar. Su içmek aknelerinizi yok etmez ama cildinizin sağlığını korumaya yardımcı olur.
 • Eğer mümkünse saunalardan ve yağlı yemeklerin pişirildiği sıcak ve havalandırması olmayan mutfaklardan uzak durun. Bu tür ortamlardaki çok miktarda partikül içeren kirli hava ve aşırı terleme cildinizdeki gözeneklerin tıkanmasına neden olarak cilt sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir.
 • Aknelerden etkilenmiş ciltlere gözenekleri tıkayıcı ve tahriş edici yağlar ve kozmetikler sürmeyin.
 • Akneleri sıkmayın, üzerindeki deriyi ve iltihaplı kısımları koparmayın. Ellerinizi sık sık yıkayın. Zaman zaman çok güçlü bir istek duysanız bile aknelerinizi sıkmamaya çalışın. Okurken, televizyon izlerken ya da ders çalışırken ellerinizi yüzünüzden uzak tutun.
 • Yüzünüzü günde iki defa dermatoloğunuzun önerdigi bir sabunla yıkayın. Havlunuzu her gün değiştirin. (Nemli havlu bakterilerin üremesi için çok uygun bir ortamdır). Spor yaptıktan hemen sonra mutlaka yıkanın.
 • Haftada en az iki kez saçınızı yıkayın. Uyurken saçlarınızı yüzünüzden uzak tutmaya çalışın. Gün içinde saçlarınızı yüzünüze değmeyecek şekilde toplayın.
 • Aşırı güneşlenmeyin. Fazla güneş ışığının cilt sağlığını genel olarak olumsuz etkilediği ve sıklıkla akne lezyonlarını artırdığı bilinmektedir.
 • Traş: Krem yerine traş jeli kullanın. Traş makinası kullanmayın, onun yerine iki ya da üç bıçaklı traş bıçakları kullanın. Sakalların büyüdüğü yöne doğru traş olun. Sakalların yumuşamasını sağlamak için duş alırken ya da duştan hemen sonra traş olun.
 • Sık sık traş olun. Sakal uzamaya başladığında, kıllar, akne iltihabının artmasına neden olabilir. Bu yüzden sık sık traş olmak gerekli.
 • Traş Sonrası Bakım: Kullandığınız “after shave” parfüm içermemeli. Akneli cilt, “after shave”lerin içerdiği alkole karşı duyarlıdır. Akne kremlerinde az miktarda bulunan alkol, cildin pul pul dökülmesine ve kurumasına neden olabilir. En iyisi alkolsüz tonikleri tercih etmektir.
 • Spordan Sonra Bakım: Ergenlik çağındakiler genellikle, katıldıkları sportif faaliyetlerin yoğunluğu yüzünden fazla terlerler. Bu bakımdan, hijyene özel bir önem vermeleri şarttır. Terlemenin ardından yüzün mutlaka yıkanması ve akneye karşı özel sabunlar kullanılması gereklidir.
 • Makyaj: Makyaj için taban oluştururken hafif ve doğal bir zemin yapın. Alerji oluşturmayan, yağsız ve alkolsüz ürünler deneyin. Ağır makyaj, gözenekleri tıkar ve aknenizin daha kötü olmasına neden olur. Onun yerine hafif ve mat bir kapatıcı tercih edin. Cildinizle uyumlu bir tonda kapatıcı kullanın. Böylece cildinizdeki kırmızı lekeleri kapatmış olursunuz. Bu yöntemi sadece çok özel durumlarda deneyin. En doğrusu gözenekleri kapatmamaktır.
 • Piyasada bulunan pek çok yağlı, komedon yapıcı ürün aknenizi şiddetlendirebilir. Eğer yağlı bir cildiniz varsa komedon oluşturmayan (non-komedojenik) ürünleri seçmeniz gerekir. Özellikle su ve yağ çözeltilerinden oluşan, kaolin ve talk gibi yağları emen maddeler içeren ürünleri kullanmanız çok daha iyi sonuçlar verecektir. Ayrıca aknelerini kapatmak için akne tedavi edici madde içeren renkli kremlerden faydalanabilirsiniz. Akneleri kapatmaya çalışmanın yanı sıra, dikkati cildinizden başka bir yere çekin. Renkli bir maskara, eyeliner ve hafif bir far işe yarayacaktır. Dudaklarınızı belirginleştirmek için de parlatıcı kullanabilirsiniz. Eve döndüğünüzde cildinizi iyice temizleyin ve yüzünüzde makyaj kalmadığından emin olun. Gülümsemeyi unutmayın. Hiçbir akne gülüşünüzdeki güzelliği perdeleyemez.
 • Dermatoloğunuzla olan randevularınızı düzenli olarak takip edin. Nelerin denendiğini ve nasıl sonuç verdiğini kaydedin. Sakın tedaviyi yarım bırakmayın.

Источник: //bilgifili.com/sivilce-nedir-akne/

Akne Nedir? Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

Akne Nedir?

Yağ bezlerinin aşırı yağ üretimi ile birlikte cilt yüzeyinde akneler oluşur. Cilt üzerinde kızarıklık, iltihaplanma görülebilir. Tedavisinde kullanılan ilaçlar ve cilt bakımı.

Akne

Akne

İnsanların derilerinde gözle görülür ya da görülmeyecek kadar ince olan tüylerin altında bulunan yağ üretiminde etkili olan keseciklerin yoğun miktarda yağ üretimi sonucunda akneler ortaya çıkacaktır.

Yağ keseciklerinin en çok fazla yağ üretiminde bulunduğu dönemlerin başında hormon artışı olduğu zamanlarda görülmektedir.

Özellikle de ergenlik dönemi içerisinde bu durum sıklıkla insanların yaşamakta olduğu sorunlardan bir tanesi olmaktadır.

Daha çoğunlukla akne rozasea nedir sorusu yaşanan kişilerin sıklıkla sorduğu sorulardandır. Beyaz tenli kişilerde oluşan kılcal damarların büyüyüp genişlemesi ile birlikte oluşan kırmızı ve daha yoğun olarak iltihaplı sivilcelerin oluştuğu bir hastalık olmaktadır. Damarların aşırı reaksiyon göstermekte olduğu durumlarda olmaktadır. Stres gibi nedenlerden kaynaklanacaktır.

Akne inversa daha çoğunlukla koltuk altlarında ya da kişilerin kasık çevresinde ortaya çıkan inflamasyonlu yerlerde kronik olarak gerçekleşecek bir deri hastalığı olmaktadır.

Akne Belirtileri

Akne oluşumu daha çoğunlukla yüz, sırt ya da kişilerde gövde kısımlarında meydana gelir. Yağ bezlerinin çok fazla sebum salgılamasından kaynaklı olarak ortaya çıkar. Belirtileri arasında her zaman hafif, orta ya da şiddetli olarak tipleri vardır.

 • Küçük kabarcıklar;
 • Siyah noktalar;
 • Sert kabarcıklar;
 • İçi sıvı dolu şişlikler;
 • Kızarıklık;
 • Sıcaklık;
 • Dokununca ağrı.

Bazı insanlarda aknelerin kistik olarak ortaya çıkması görülmektedir. Bu kistik yapıların daha sonradan iyileşmesinin ardından yara izi olarak bırakacaktır. Bu kişilerin akne oluşumu ile birlikte belirtiler ortaya çıkması sonucunda aknelerin sıkılması, onanması ve patlatması gibi durumlarda iz kalma ihtimali de bulunmaktadır.

Akne Nedenleri

Akne neden olur sorusu insanların akıllarına sıklıkla gelmektedir. Kıl köklerinin altında bulunan yağ bezlerinde aşırı miktarda yağ üretimi sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu yağ birikmesi ile birlikte follikül kıl köklerinin içinde çoğalacaktır ve iltihaplanması ile birlikte olacaktır.

 • Kullanılan kimyasal ilaçlar;
 • Kozmetik ürünler;
 • Hormon değişikliği;
 • Stres;
 • Ruhsal sorunlar;
 • Adet dönemi.

İnsanların yaşamakta olduğu hormon seviyelerinde artma ile birlikte değişiklik olması ile birlikte bunun sonucunda deri altındaki yağ bezlerinde çoğalma ile birlikte büyüme meydana gelecektir. Bu nedenle de yağ bezlerinin çok fazla sebum üretmesi ile birlikte gözeneklerin bakteri oluşması ile birlikte büyümesine neden olacaktır.

Akne oluşmasının nedenleri arasında ve belirtilerinin şiddetli olmasının genetik olduğu ve ailesinde şiddetli olan kişilerde sıklıkla görülmektedir.

Akne Tedavisi

Akne oluşması sonucunda tedavisinin yapılması için uygun olan ilaç isimlerinin mutlaka doktor tarafından önerilmelidir.

Akne tedavisi yapılmaması halinde psikolojik stres olması ya da kalıcı izlerin meydana gelmesi de görülebilir. Aknelerin şiddetine göre antibiyotik tedavisi kullanılabilir.

Bu antibiyotik kremlerin ya da hap şeklinde oral yolla yutulması gerekmektedir. Aknelerin tedavisinde akne aleti ile içinin boşaltılması da mümkündür.

Rozasea gibi akne türleri olması durumunda antibiyotik isimleri ve diğer topikal ilaçların rozasea aknelerinde listesi olarak doktor tarafından önerilecektir. Akne giderici topikal olarak peeling uygulanması ve tonik uygulanması gerekmektedir.

Özellikle de rozasea aknesi meydana gelmesi ile birlikte antibiyotik hap tedavisi ve metronidazol içeren jeller ya da akne temizleme ürünleri kullanımı gerekmektedir. Cildin her zaman için nemlendirici kremler kullanarak cildin nemlendirici ürünler ile nemini kazandırmak gerekmektedir.

Ciltte meydana gelen şiddetli ve iltihaplı olan aknelerin antibiyotik tedavisi ya da topikal ilaçlar ile yapılan tedaviye yanıt vermemesi durumunda roaccutane haplar ile tedavisinin yapılması gerekmektedir. Bu roaccutane ilacının bir takım yan etkileri olması nedeniyle mutlaka doktor tarafından önerilmektedir.

Akne Cilt Bakımları

Avene Cleanance Maske

Sivilce oranı fazla olan ve yağlı olan ciltlerin arınmasında etkili olan bir maske olmaktadır. Ciltte pürüzsüz bir görüntü olmasında etkili olur. cildin arınmasını sağlayacak ve yağ oranının dengelenmesinde etkili olur.

Kullanımı: Cildin kuru olduğu zamanlarda uygulamanız lazımdır. Nohut büyüklüğünde ele almalısınız. Yüzünüze dairesel masajlar yaparak uygulamalısınız. En az 5 dakika boyunca bekletilmesi gerekmektedir. Haftanın 3 günü temizlediğiniz ve kuruladığınız cilt üzerine uygulamalı ve daha sonrasında nemlendirici ile cilt nemi sağlanmalıdır.

Akne Şampuanları

Dermoskin Antiseborrheic Şampuan

Haftada 3 defa uygulanması gerekmektedir. Islak saça uygulanmalı ve birkaç dakika bekledikten sonra bol suyla temizlenmelidir. Saç diplerinde iltihaplı aknelerin oluşması durumunda azalmasını sağlayacak ve kepekli saçların yok olarak nemlendirici etkisi sayesinde daha parlak ve güzel bir görünüm olmasını sağlayacaktır.

Akne Bitkisel Tedavisi

 •  1 fincan maden suyu;
 • 1 fincan elma sirkesi.

Her zaman için temizlenmiş cilt üzerine kurutulduktan sonra maden suyunun ve doğal olan herhangi bir madde eklenmemiş olan elma sirkesinin karıştırılarak elde edilen suyun temiz cilt üzerine uygulanmalıdır.

Maden suyunun ve elma sirkesi karışımının cilt üzerinde en az yarım saat boyunca kalarak daha sonrasında bol suyla yıkanmalıdır. Bu karışımı sivilcelerin iyileşene kadar uygulamanız gerekmektedir.

Satın alacak olduğunuz elma sirkesinin doğal olan bir elma sirkesi olmalı ve içerisinde asetik asit olmamasına dikkat etmelisiniz.

Источник: //ciltte.com/akne-nedir.html

Benzalin Topikal Jel

Akne Nedir?

Halk arasında sivilce olarak adlandırılan, tıp dilinde Akne Vulgaris olarak bilinen rahatsızlık, çoğunlukla yüz bölgesinde beliren kırmızı kızarıklıklar, iltihaplı veya iltihapsız olarak meydana gelen cilt rahatsızlığıdır.

Sivilce, genelde ergenlik zamanlarında ortaya çıkan ve rahatsız edici bir görüntüye sahip olan cilt hastalığı olmasının yanı sıra; yağlı ciltlerde de karşımıza çıkmaktadır.

Her yaştan insanın muzdarip olduğu ve çözümlerini aradığı Akne Vulgaris rahatsızlığı için uzman bir doktor ile görüşmek ve söyledikleri doğrultuda hareket etmek, kesin sonuç için önemlidir.

Karaciğerdeki yağlılık oranının yüksek olması da çoğu zaman sivilce oluşumunu tetikleyen ve cildinizde benekler halinde görülmesi ve bu tarzda meydana gelmesi de, güzelliğinize gölge düşürdüğü için can sıkıcı bir hal alabilir. Ağrı ve sızı hissi, içten büyük bir parça varmış gibi hissettirebilecek olan ve dış yüzeye de oldukça büyük boyutlarda görülebilen sivilce, herkesin memnuniyetsizlik duyduğu rahatsızlıklardandır.

Akne Vulgaris (Sivilce) Nedir?

Genelde ergenlik döneminde gençlerin korkulu rüyası olan sivilceler, hormonların artması ve farklılaşması sonucunda, yağ bezlerinin salgıladığı yağlarında artış göstermesiyle meydana gelmektedir.

Cildinizdeki bakterilerin ve mikropların tetiklediği, yağlı ciltlerde daha fazla karşımıza çıkan bu problemle birlikte, yüzümüzde kırmızı veya iltihaplı olarak beyaz görünebilecek şişkinliklerle birlikte, sivilce meydana gelmektedir. Zaman sonra bu sivilcelerin patlatılması veya yüzünüzle fazla oynamanız sonucunda kalıcı izler meydana getirebileceği gibi; çirkin ve hoş olmayan bir görüntüye sebep olabilir, yüzünüzün delik deşik kalmasına da sebep olabilir.

Akne Vulgaris (Sivilce) Neden Oluşur?

Sivilcelere en sık, 12 ila 18 yaş arası, yanı ergenlik dönemlerinde rastlanır. Bunun sebebi, hormonların değişimi ve yağ bezelerinin artması olarak gösterilmektedir. İleri yaşlarda da sivilce oluşumunun duracağına garanti verilmez.

Akne Vulgaris nedenleri;

Stresli durumlarda ve özellikle kadınların adet dönemlerinde sivilcelerin arttığı bilinen bir durumdur. Aynı zamanda, yağlı ciltlerde sıklıkla sivilce oluşumu gözlemlenmektedir.

Çok fazla yağlı gıda tüketimi, aşırı çikolata, süt ürünleri, fast food ürünler, süt ve süt ürünleri, ekmek ve cips gibi ürünlerin tüketilmesi de, direkt olarak sivilce artışını sağlayacak unsurlardandır.

Yüzün temiz tutulmaması, makyaj malzemelerinin aşırı kullanılması ve her zaman temizlenmeden gece uykusuna dalınması da, ciltte sivilce oluşmasına neden olacaktır. Genelde geçici sivilceler olabilir ve hiçbir sivilce kalıcı etki sağlamaz. Ancak patlatılması ve oynanması sonucunda iz kalması mümkün olabilir.

Akne Vulgaris Tedavisi Nasıl Yapılır?

Oldukça uzun bir sürece yayılması gereken sivilce tedavileri, bazı sancıları da beraberinde getirebilir. Bu gibi durumlarda sabırlı olmak, iyileşme aşamasına geçmeden önce karşılaşacağınız daha fazla can sıkıcı durumlara dayanabilmek ve ardından çözüme kavuşmak için, doktor tavsiyelerinden uzaklaşmamanız gerekecektir.

Akne Vulgaris tedavisi sürecinde, ilk olarak sebep araştırılacaktır. Karaciğer yağlanması, cildinizde yağlılık oranın yüksek olması, ergenlik sonucunda ortaya çıkmış olması veya stres sonucunda geçici sivilce oluşumu olup olmadığına karar verilmektedir.

Bu aşamada doktorun alacağı tahliller ve yapacağı kontroller önemlidir. Sebep anlaşıldıktan sonra, ona göre çözümler üretilecektir.

Yağlı cildinizin kurutulması, karaciğerin yağlılık oranının azaltılması veya gelip geçici olanlar için sadece krem tavsiyesiyle çözüme ulaşılabilir.

Tedavi süreci, iç organlardan gelen bir problemle ise; farklı haplar ve yağlılığı azaltacak ilaçlarla sağlanmakta olup; krem veya jellerle de desteklenmektedir. Aynı zamanda çözümü tamamen doğru elde edebilmek için ilk başlarda birçok sivilce ilacının sivilce artırma özelliği olduğunu da unutmayın. Ancak sonuçta tamamen kurtulmanız hiç zor olmayacaktır.

Akne Vulgaris Kremleri

Akne Vulgaris tanısı konulan hastalarda bu problem bir çok farklı semptomlarda oluşacağı gibi semptomların özellik ve durumuna göre de doktorların yazdığı krem ve ilaçlar değişiklik gösterebilmektedir.

Örneğin iltihap içeren sivilceler için farklı kremler kullanılırken, yağlı ciltlerde fazla yağdan dolayı çıkan  sivilceler için daha farklı kremler kullanılmaktadır.

Akne Vulgaris reçetede doktorlar tarafında yazılan kremler sayesinde oldukça ileri seviyede düzelme sağlayabiliyor.

Akne vulgaris ilaçları, akne vulgaris kremler ile birlikte, hekiminizin uygun görmesi ve bünyenizin de bu ilaçlara uygun olması ile birlikte kullanabileceğiniz ilaçlardır. Sivilce problemlerinde kullanılan ve hekimlerin reçeteye yazdıkları başlıca kremler aşağıdaki gibidir.

Benzamycin Krem

Genelde yağlı ciltler için kullanılan bir krem olmak ile birlikte sivilcelerin iltihaplanmaya giden sürecini engellemekte ve cildin bir an önce yağ dengesini korumasını amaçlamaktadır.

Bezamycin hakkında detaylı bilgi için; //guzelliksirlarim.org/benzamycin-krem-sivilce-tedavisi/

Imex Krem 

Sivilcelerin yanı sıra yüzde oluşan siyah noktalarla da savaşan ve antibiyotik özelliği ile kendini ön plana çıkaran, kullanıcılarının oldukça memnun kaldığı kremlerden bir tanesidir.

Cleocin T

Çok büyük sivilcelerde yani boynuz sivilcesi diye adlandırılan sivilceler de kullanılmayan ve sürüldükten sonra asla güneşe çıkılmaması gereken kremlerden bir tanesidir. Bu krem özellikle diğer sivilce kremleri ile birlikte kombine edilen kremler arasındadır.

Cleocin T hakkında detaylı bilgi için; //guzelliksirlarim.org/cleocin-t-krem-solusyon-sivilce-tedavisi/

Skinoren Krem

Yine diğer kremler ile birlikte kombine edilebilen bu krem, Benzamycin ile birlikte kullanımı doktorlar tarafında oldukça önerilen bir kremdir. Siyah noktaları gidermeyede yardımcı olan skinoren, kullanıcıları kaşıntı oluşturduğunu dile getirmektedirler.

Nadixa Krem

İlk önce yoğun bir sivilce artışı gösterip sizi olumsuzluğa sürükleyen sonra ise yüzünüzde hiç bir sivilce bırakmayıp mutluluğunuza sebep olan ve doktorların en çok tercih ettiği sivilce kremi olması sebebi ile en çok önerebileceğimiz kremler arasındadır.

İşi kökten halletmeyi hedefleyen nadixa, önce deri altındaki sivilceleri deri üstüne çıkarıp yok etmesi sonra ise deri üstündeki sivilceleri yok etmesi ile bilinen kremdir.

Doktor reçetesi ile kullanmanız gereken bu kremi doktorunuz diğer kremler ile birliktede kombin yapıp sizlere önerebilir.

Sivex Losyon

Aşırı cil kuruluğuna sebep olan sivex, akne vulgaris ve folikülit tedavilerinde yine etken olarak kullanılır. Genellik antibiyotik eşliğinde reçete edilen bu losyon uzun süre kullanıma uygun olup doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Clindoxyl Krem

Saçınıza ve kıyafetlerinden uzak tutmanız onların ağarmalarını önleyecek olan bu krem, cilt uzmanlarının ve dermatologların sivilceler için yine çok önerdiği kremlerdendir. Gece yatmadan önce sürüp sabah ılık su ile temizleyebileceğiniz clindoxyl, ilk sürüşünüzde cildinizde hafif yanmalar yapabilir.

Acnelyse Krem

Sivilceleri diğer kremlere nazaran daha hızlı çözebilen acnelyse nadixa krem ile aynı tedavi sürecini taşımaktadır. Uygun fiyat etiketi sahip olması ile ön plana çıkan acnelyse içerdiği A vitamini sayesinde hem sivilcelerinizi yok ediyor hemde cildinizi pürüzsüz güzel bir görünüme kavuşturuyor.

Acnelyse hakkında detaylı bilgi için ziyaret edebilirsiniz; //guzelliksirlarim.org/acnelyse-krem/

Eritretin Krem

Akne tedavilerinde kullanılan ve yüzdeki aşırı yanma gibi yan etkileri bulunan bir kremdir. Kullanıcılarının oldukça memnun kaldığı bu krem siyah noktalarıda bir hayli yok ediyor.

Batticon

Halk dili ile batikon, genellikle yara bölgelerinde mikropları temizlemek için kullanılsa da sivilceleriniz içinde kullanabileceğiniz ve etkisini görebileceğiniz bir üründür. Gece yatmadan önce sivilcelerinize sürüp sabah kalktığınızda ise su ile yıkayacağınız bu ürünü genellik ergenlik sivilcelerinde kullananların sayısı oldukça fazladır.

Azelderm Krem

Ciltte oluşan kırmızı iz ve kabarıklıklar için en önde kullanılan bu krem, kıl kökü ve çevresinde bakterilerin neden olduğu sivilcelere karşı yine etkili kullanılan kremlerden olup, kaşıntı yapma ihtimalide fazla olan fakat kaşındığında kaşımamanızı önerdiğimiz kremler arasındadır. İçeriğindeki doğal asitler sayesinde siyah noktalara da iyi gelen kremler arasındadır.

OXIMIN Jel

Ciltte bakterilerden dolayı oluşan sivilce ve akne problemleri için kullanılan oxımın jel, içeriğinde  Benzoil peroksit ve  Klindamisin fosfat içerir. Kullanıcılarının hemen hemen memnun kaldıkları sivilce ilaçlarındandır.

Clamine-T Losyon

İltihaplı sivilceler de kullanılan ve antibiyotik özelliği taşıyan clamine, ciltte kuruluk ve yanma hissi oluşturabilecek bir kremdir. Doktorunuza danışarak kullanabileceğiniz bu losyonu herhangi bir alerji durumu fark ettiğinizde doktorunuzla irtibata geçmeniz önerilir.

Özellik akneli ciltler için kullanılan jel formundaki bu krem, cildi kurutarak cilt üzerinde deriyi soyup fazla olan yağ ve kirin atılmasını ve cildinizde oluşan siyah nokta, beyaz nokta gibi oluşumlarında önüne geçmektedir.

En iyi 15 sivilce kremi için  makalemizi ziyaret ediniz; //guzelliksirlarim.org/en-iyi-sivilce-kremi-hangisi/

Akne Vulgaris Örnek Reçete

Akne vulgaris tedavisinde kullanılan örnek niteliğinde ki bir reçeteyi sizler için paylaşmak ve akne vulgaris hakkında ön bir bilgiye sahip olmanızı istediğimizden aşağıda sizler için paylaştık;

Akne Vulgaris Bitkisel Tedavisi

Akne vulgaris için bir çok bitkisel tedavi yöntemi olup ve düzenli kullanımlarda ciddi derecede etki sağlayan maskele, sabun ve karışımlar bulunmaktadır. Sivilceler için bitkisel tedavi yöntemlerini aşağıda vermiş olduğumuz makalelerimizden bilgi edinebilirsiniz ;

Sivilce İzleri Kalıcı mı Geçici mi?

Gerek ergenlik döneminde ortaya çıkan, gerekse daha sonraki dönemlerde herhangi bir nedenden dolayı ortaya çıkan sivilcelerinizle oynamanız, patlatmanız ve yara alanının daha derin olmasını sağlamanız sonucunda, kalıcı izler olabilir. Bu izlerken kurtulmak oldukça zor ve zaman alabilir; ancak imkansız değildir.

Akne Vulgaris izlerinden kurtulabilmek için birçok maske ve krem bulunmaktadır. Yine doktorlara başvurarak sivilce izlerinden kurtulmak istediğinizi söyleyerek, sizin cildinize en uygun olarak krem, losyon veya jel kullanımını sağlayıp, doğal maskelere de başvurarak çözüme ulaşabilirsiniz. Hiçbir iz kalıcı değildir ve bir şekilde yok edilebilir.

Akne Vulgaris (Sivilce) Engelleme Yolları Nelerdir?

Elbette sivilce oluşumunu tamamen ortadan kaldırmak pek mümkün değildir. Ancak minimuma indirmek olanaklar dahilindedir. Sivilce oluşumunu minimuma indirmek ve yok denecek seviyelere düşürmek için;

– Sivilcelerinizin çok olduğu dönemlerde ve diğer dönemlerde, makyajınızı çok kısa sürelerde yapmalı ve iyice temizlemelisiniz,

– Cildinizi temizleyerek, mikroplardan ve bakterilerden arındıracak tonikler kullanmalısınız,

– Çok kuru veya çok yağlı cilde sahip olmadığınıza emin olup, ona göre önlem almalısınız,

– Yağsız nemlendirici kullanmalısınız,

– Yağlı yemeklerden ve hazır gıdalardan uzak durmalısınız,

– Güneş ışınlarından veya çok kuru havalarda cildinizin kuruluğa maruz kalmasını önlemelisiniz,

– Strese girdiğiniz dönemlerde bu kontrolleri daha sık yapmalısınız,

– Elden bulaşacak mikroplara karşı da, el temizliğine önem vermelisiniz.

Источник: //guzelliksirlarim.org/akne-vulgaris/

Akne Nedir?

Akne Nedir?

Akne (sivilce), en sık rastlanan deri problemlerinden birisidir. Kıl köklerinde (folikül) yağ birikimine bağlı olarak ortaya çıkar. Kronik iltihaplanma ve/veya enfeksiyon meydana gelebilir. Bu durum, deri altında kist veya nodül oluşumuna sebep olabilir.

Daha çok ergenlik döneminde görülse de, hastaların %20’si yetişkinlerdir. Genellikle ergenlik döneminde başlar ve yağlı cildi olan kişilerde daha ağır seyreder.

BELİRTİ ve BULGULAR

 • Kalıcı, tekrar eden kırmızı noktalar veya şişkinlikler. İltihaplanabilir, içinde irin toplanabilir.
 • Tipik olarak yüzde, göğüste, omuzlarda, boyunda ve sırtın üst kısımlarında görülür.
 • Deri yüzeyinde, ortada deliği olan siyah noktalar
 • Deri altında, deliği olmayan, kabarık beyaz noktalar
 • Beyaz ve siyah noktalardan kaynaklanan, içinde irin toplanmış kabarıklık, şişkinlik
 • İçinde irin toplanmış, iltihaplı kist veya nodül
 • Akne vulgaris: Özellikle genç kızlarda adet (regl, menstrüasyon) öncesi alevlenen, yüz ve göğsün üst kısımlarında derin kıl kökü iltihabıdır. Yaz aylarında hafifler.
 • Akne rozasea: Özellikle 30 yaş üzerindeki kadınlarda görülen akne benzeri rahatsızlıktır. Yüzde (özellikle yanaklar ve burun) kızarık alanlar vadır. Tekrarlayan konjonktivit görülebilir.
 • Akne konglobata: Genç erkeklerde; saçlı deri, ense, kasık ve koltuk altında epidermik nodüller görülür.

NEDENLERİ

Tam olarak  bilinmemektedir. Kişisel hijyenin az olması, beslenme bozukluğu ve stres, akne oluşumunu arttırsa da, doğrudan doğruya akneye neden olmaz.

 • Akne vulgaris: Ergenlik çağında artan hormon üretimine bağlıdır. Bu dönemde hem kızlarda hem de erkeklerde yüksek oranda androjen –erkeklik hormonu, üretimi vardır. Androjenler; derinin nemliliğini ve kayganlığını sağlayan sebum ve kılların temel bileşeni olan keratin üretimini arttırırlar. Özellikle yüz, boyun, göğüs ve sırttaki kıl kökleri; sebum ve keratin birikimi sonucu tıkanır. Birikim artıp, bölgedeki bakteriler (Propionibacterium acnes ve Staphylococcus epidermidis) çoğalmaya başlayınca akne oluşur.
 • Akne rozase: 30 yaşın üzerindeki kadınlarda endokrin ve immünolojik faktörler rol oynayabilir.
 • Akne konglobata: Stafilokoklara karşı duyarlılık roloynayabilir
 • Diğer nedenler:
 • Ailede akne öyküsü
 • Stres
 • Doğum kontrol hapı (oral kontraseptif) kullanımı: Kullanılan hap tipine bağlı olarak, bazı kadınlarda akne oluşumu görülürken bazılarında ise akne oluşumu baskılanır.
 • Kortikosteroid kullanımı: Vücut geliştirme çalışan bazı kişiler tarafından alınan anabolik steroidler
 • Kozmetik ürün veya gıda alerjisi
 • Menstrüasyon: Adet öncesi ve menopoz sonrası görülen sivilce gibi
 • Propionibacterium acnes ve Staphylococcus epidermidis: Sağlıklı kıl köklerinin doğal florasında bulunurlar. Tıkanmış kıl köklerinde aşırı çoğalmaları sebumun bozulmasına ve bölgesel iltihaplanmaya, kistik akneye sebep olabilir.

TEDAVİ

 • Nedene yönelik önlemler alınabilir. Alerjiye sebep olan maddelerle temas kesilmelidir. Eğer kullanılacaksa, su bazlı ve hipoalerjenik kozmetik ürünler seçilmelidir.
 • Hafif durumlar:
 • Cildin yağını alan kükürt, katran, iktiyol veya iyot içeren sabunlar ve losyonlar
 • Vitamin A asidi (retinoik asid) ihtiva eden losyon ve kremler
 • Birkaç dakika temiz, sıcak havluya kompres yapılması
 • Orta şiddette ve şiddetli durumlar:
 • Sistemik antibiyotikler: Oral tetrasiklin, eritromisin veya klindamisin
 • Antibiyotik – Topikal tretinoin kombinasyonu
 • Kronik kistik aknede; oral isotretinoin ve triamkinolon enjeksiyonu uygulaması. Her iki tedavi şeklinde de ciddi yan etkiler aç-ısından hastalar dikkatle izlenmelidir.
 • Bazı vakalarda kontrollü olarak güneşlenme faydalı olabilir.

KORUNMA VE ÖNLEMLER

Ergenlik çağında vücutta meydana gelen hormonal değişiklikleri önlemek mümkün değildir.

 • Kişisel hijyene dikkat edilmesi, hassas cilt bakımı önemlidir. Her gün duş veya banyo yapılması, ellerin ve yüzün antibakteriyel sabunlarla yıkanması ve genç kızların kozmetik ürünleri düzenli olarak kullanmaktan kaçınması yapılabilecekler arasında sayılabilir.
 • 2-3 haftadan fazla sistemik antibiyotik kullanımı, özellikle kadınlarda mantar enfeksiyonlarına sebep olabilir.
 • Tretinoin derinin kızarmasına, kurumasına ve güneş ışığına karşı hassaslaşmasına sebep olabilir. Bu nedenle tretinoin içeren ilaçlar gece kullanılmalıdır.
 • Vitamin ve mineraller arasında A, E (200-400 IU/gün) ve B6 (50 mg/gün) vitaminleri, krom,  ve çinko (30-50 mg/gün) yaralıdır

DOKTORA BAŞVURULMASI GEREKEN DURUMLAR

 • Reçetesiz satılan ürünlerle 2-3 aylık tedaviye rağmen sivilce geçmiyorsa
 • Kist oluşumuna sebep olan ciddi sivilceleriniz varsa
 • İltihaplanmış sivilceleriniz varsa

Yanak ve burun bölgenizde anormal kızarıklıklar varsa

Источник: //www.hekim.com/akne-nedir/

Akne (Sivilce) Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Akne Nedir?

Her insanın cildinde yağ bezesi yer almaktadır, bu yağ bezelerin fazla çalışması sonucunda akne meydana gelir. Akneler çoğunlukla 12 ila 25 yaşlarında sık şekilde oluşur, düşünüldüğü gibi yenilen gıdalar ve cinsel yaşam ile kesinlikle alakalı bulunmaz.

Yapılan araştırmalara sonucunda adet dönemlerinde belli bir düzeyde alevlendiği ortaya çıkmıştır. Uzmanlar tarafından tanısı konulması gereken farklı tipleri bulunmaktadır ama en çok sıkıntı yaratan akne türü kistik akne adı ile bilinen, şişkin görünümlü ve iltihaplı olan aknedir.

Bu akne türünde özel bir tedavi gerekmektedir, bu tedavi uygulaması yapılamazsa akne iyileşmemekte, iyileşse bile oldukça belirgin izler bırakmaktadır.

Akneler, sırtta, boyun ve yüz kısmında bulunan yağ bezelerinin genetik yapıya bağlı olarak aşırı düzeyde çalışmasının sonucunda kaynaklanan bir cilt hastalığıdır.

Bazı zamanlar iltihap, bazı zaman deri altında oluşan kistler, bazen de kabarık olarak insanların ciltlerinde oluşurlar. 12 ila 25 yaşında halkın yaklaşık olarak % 50’lik kısmı akne ile alakalı olan sorunlar yaşamaktadır.

Kabarık sertlikleri, kırmızı sertlikler, beyaz kabartılar ve siyah noktalar şeklinde görülebilir. Bazı akneler iltihaplı şekilde insanların yaşamlarında yer alır.

İltihaplı kısımların patlaması ile deri üstünde çukur kısımlar oluşur, bu çukurlar kırmızı lekelere dönüşmektedir. Bundan kaynaklı olarak akne ile alakalı tedavilere erken yaşlarda başlanmalı ve iz kalma ile alakalı olan ihtimallerin tamamen önüne geçilmelidir.

Akne Neden Oluşmaktadır?

Aknelerin oluşmasındaki en büyük sebep genetik olan yatkınlıkların olmasıdır, tabii ki genetik olan yatkınlıklar başlı başına bir sebep değildir. Baba da ya da anne de akne mevcut ise, bu süreç oldukça uzun ve inatçı bir şekilde devam edecektir.

Ergenlik dönemlerinde oluşan akneler aşırı düzeyde hormon aktivitesinin oluşmasından kaynaklanır. 40’lı yaşlarda olan kişilerde de akne sıkıntıları görülebilir, bunun yanı sıra adet dönemlerinde ve hamilelikte de akne sıkıntıları oluşabilmektedir.

Yanlış kullanılmakta olan cilt ürünleri ve stres de akne sorununu tetiklenmesine sebep olur.

Kişilerde aknenin oluşun sebeplerini bulmak çok kolay değildir, başladığı dönemden bu yana kadar doktor kontrolünde ve doktorun tavsiye etmiş olduğu ürünleri kullanmak gerekir.

Akne Tedavisinde Prensip

Aknelerin evrelerine ve ciltte yer aldığı şiddet göre farklı tedavi şekilleri uygulanır, tedavi başlangıcında ciltteki yağ dengesini düzene sokacak olan kremler ve temizleme ürünleri uzmanlar tarafından verilir.

Aknelerde kızarıklıklar ve iltihaplanmalar mevcut ise krem formatında olan antibiyotikler, kesecikler mevcut ise Vit A içerikli jeller verilmektedir.

Aknelerde var olan akıntılı ve ağrılı iltihaplanmalar için tedavi sürecinde ağızdan alınabilen kürler şeklindeki antibiyotiklerde tedavi sürecinde kullanılmaktadır.

Akneler artık şiddetli düzeyde nodulokistik akneye dönüşmüşse, uzmanın gerekli gördüğü takdirde Vit A türevi olan ilaçlar ağız yolu ile kullanılır. Bu ilaçların dozajları kişilere ve klinik açıdan şiddete göre dermatoloji uzmanları tarafından ayarlanmaktadır. Akne tedavisi için bitkisel olan çözümlere ve kısa süreler içinde yanıt alınabilecek olan ilaçlara kesinlikle inanmamak gerekir.

İlginizi Çekebilir:  Cilt Temizliği Nasıl Yapılmalı? Neden Önemlidir?

Akne Tedavisi

Akne tedavisinde amaç aknenin içinde bulunduğu evrenin ve sürecin ilerlemesini engellemektir, bir taraftan yeni çıkacak olan akneleri engellemek, bir taraftan da aktif şekilde duran lezyonların önüne geçmek gerekir.

Tedavi sürecinde dermatoloji uzamanı uygun görürse iz tedavisine başlanması gerekir, bundan kaynaklı olarak tedavi sürecinde bakım ürünleri kullanılır.

Özellikle cilt altındaki kabarıkların belli düzeyde belirgin olmasında gerekli görüldüğü takdirde uzmanlar tarafından gözeneklerin temizlenmesi adına işlemlerde yapılmaktadır.

Akneler Ciltte İz Bıraktıysa

Yapılmış olan akne tedavilerine rağmen cilt üzerinde iz kalabilmektedir, bundan kaynaklı olarak akneler ile alakalı erken dönemlerde tedaviye başlamak gerekir. Akne tedavisinde cildin parçalanmasına izin vermeden tedaviyi bitirmek gerekir.

Akne Sonucu Kalan İzler

Akne tedavisinde ve akne oluşumunda kalan izler iki ayrı grupta izlenir. Bunlar;

 • Leke şeklinde oluşmuş izler; leke şeklinde ortaya çıkmış olan izler genel olarak kırmızı ve pembe renkli olur ve deri seviyesinde oluşur. Leke şeklinde oluşan izlerin tedavisinde dermatoloji uzmanları tarafından uygulanacak olan peeling uygulamaları olumlu yanıtlar verir. peeling ilk başlarda konsantrasyonları düşük tutulur, yavaş yavaş arttırılır ve solüsyonlar şeklinde uygulama yapılır. mandelik asit, süt ekstresi, laktik asit, glikolik asit dermatoloji uzmanının uygun gördüğü aralıklarda uygulama yapılır. peeling seanslarının aralarında cildi yenileyecek olan nemlendiriciler ve retinoik ekstreli kremlerin uygulaması da yapılır, bunlar cildin yenilenmesinde ve izlerin ortadan kaldırılmasında etkilidir. Özellikle peeling seanssı sonrasında nemlendirici kullanımı şarttır.
 • Delik ve çukur şeklinde oluşmuş izler; bu tarz izlerin tedavisi oldukça zordur. Bağ dokularına kadar inmiş olan tahribat sebebi ile lekeli izlerdeki gibi yüzeysel olan uygulamalar yeterli gelmez. Peeling uygulaması yapılır ama derin bağ dokularına inecek olan solüsyonlar yardımı ile yapılmalıdır. Ayriyeten peeling ile fraksiyonel lazer şeklinde soyma işlemi olmayan lazer uygulamaları yapılmalıdır. Delik ve çukur şeklinde izleri bulunan ciltte uygulamaya güneş ışığının çok ve güçlü olmadığı aylarda başlamak gerekmektedir, yaz aylarında yapılması daha kötü sonuçların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu uygulama aralıklı olan seanslar ile uygulanır, seansların aralarında cildi onaracak, nemlendirecek ve tedaviyi destekleyecek olan kremler kullanılır. Ayrıca güneş kreminin her daim kullanılması şarttır.
 • Aknelerin sonucunda bazen kişilerde sadece gözeneklerde genişleme olur, bu tarz durumlarda peeling tedavisi ve dermaroller seanslar şeklinde uygulama yapılır. Genişlemiş olan gözeneklerin tedavi edilmesinde losyonlar ve kullanılacak olan kremler tek başlarına kesinlikle sonuç vermez. Muhakkak uzman olan bir kişi tarafından işlem yapılması gerekmektedir. Dermaroller uygulanmasında kullanılacak olan aletin üstünde yaklaşık 2 mm uzunluğunda çıkıntılar bulunur ve silindir şeklindedir. Mutlaka bir uzman tarafından cilde uygulanmalı, sonrasında özel olarak hazırlanmış olan solüsyonlar ile cildin dokuları desteklenmelidir. Ciltte bulunan akne izi şiddetine göre 6 seansa kadar uygulama yapılabilir.

Akne Tedavisi Hakkında Bilinmesi Gereken Detaylar

 • Akne sorunları ile alakalı olan tedavilere ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi sonuçlar alınır ve ciltte izler kalmaz.
 • Akne tedavisinde en önemli detay sabretmektir. Tedavi sürecinde kullanılması gerekli olan ilaçların tamamının düzenli bir şekilde kullanılması gerekir. Akne tedavisinin uzun süreçli bir tedavi olduğunu unutmamak gerekir, bazı akne tedavileri 1 yıldan daha uzun sürebilir.
 • Cildin aşırı düzeyde yağlı olmasından kaynaklı olarak sık sık yıkanmaya gidilmesi ciltte tahrişlere sebep olabilir. Cildi temizleme anlamında alkol içermekte olan ürünlerin kullanılmasında çok dikkatli olmak gerekir.
 • Akne tedavilere kişilere özel olan tedavilerden oluşur, başka bir kişiye iyi gelecek olan kozmetik ürünleri tedavi olan kişiye zararlar verebilir. Akne tedavisinde kullanılacak olan kozmetik ürünlerinde bile uzmandan yardım ve bilgi almak gerekir.
 • Akne tedavisi sürecinde ilaca başlandıysa, uzmanların belirlemiş olduğu kontrol dönemlerini kesinlikle aksatmamak gerekir. Akne tedavi sürecinde uzmanların ve kişilerin takipleri oldukça önemli bir detaydır.
 • Akne tedavi sürecinde kişilerin psikolojik açıdan kendilerini rahat hissetmeleri ve gerekirse bu anlamda uzman bir kişiden yardım alması gerekir. Stres akneyi tetikleyen bir unsurdur.

Источник: //www.bilgibaba.org/yazi/akne-sivilce-nedir-tedavi-yontemleri-nelerdir

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..