Algoloji Uzmanı Kime Denir?

Algoloji (Ağrı) Nedir, Nasıl Tedavi Edilir, Algoloji Bölümü Olan Hastaneler Hangileridir?

Algoloji Uzmanı Kime Denir?

Algoloji (ağrı) nedir, bir bebeğin doğar doğmaz attığı çığlıktan, ölüm döşeğindeki hastaya kadar hayatın her safhasında ve her yaştan kişinin deneyimidir ağrı… Algoloji ne demek denildiğinde verilecek en yalın cevap budur. Algoloji, yani ağrı bilimi ülkemizde yeni bir birimdir.

Akut ağrı denilen ağrı türü, vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen problemin habercisidir. Kronik ağrı ise hastalık olarak adlandırılabilir. İşte Algoloji biliminin amacı kronik sebebi ile kişiye yaşam kalitesini ve konforunu yeniden kazandırmaktır.

Ağrı nedenleri sıralanacak olursa; migren, baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrıları, yüz ağrıları, nevralji, boyun ve sırt ağrıları, el ve bilek ağrıları, kol ve omuz ağrıları, el bilek sıkışma sendromu ağrıları, diyabet kaynaklı el ve ayaklarda ve parmak uçlarında üşüme, karıncalanma ve uyuşmaya bağlı nöropatik ağrılar, üreme sisteminden kaynaklanan ağrılar ve kalça ağrıları, damar tıkanıklıklarına veya dolaşım bozukluklarına bağlı ağrılar, kanser ağrıları, cerrahi müdahale sonrası geçmeyen ağrılar ve diğer ağrılar ilk akla gelenlerdir.

Ağrının algılanışı, kronik hale gelmesi, tedaviye verilen cevap kişiden kişiye değişir. Kadınlarda daha çok baş ağrısı, erkeklerde ise bel ağrısı görülür.

Kişinin geçmişte deneyimlediği fiziksel, psikolojik ve sosyal olumsuzluklar ve travmalar ağrının şiddet ve süresini de etkiler.

Sözgelimi çocukluğunda kemik kırılmasına bağlı şiddetli bir ağrı yaşayan kişi, hayatının diğer safhalarında yaşadığı ağrıları daha güçlü ve şiddetli biçimde hisseder. Diyabet, şeker, yahut romatizmal hastalıklar da ağrı algısını artıran faktörlerdir.

Algoloji (Ağrı) Nasıl Tedavi Edilir?

 • Ağrı tanısı konulan hastalara iki temel tedavi uygulanır.
 • Birincisi medikal tedavi; yani ilaç tedavisidir. İlgili ilaçların düzenli kullanılmasını gerektirir.
 • Diğeri ise özel cihazlar kullanılarak yapılan sinir blokajı yahut laser tedavileridir.

 • İlgili ağrı polikliniğinde ağrıların hemen hemen %80-90’lık bölümü tedavi edilebilmektedir. Ağrının her çeşidinin, iş yerlerinde iş gücü kaybını önlediği fikrinden yola çıkılarak denilebilir ki, ağrılar hızla tedavi edilmelidir. Aksi takdirde hem iş verimi hem de kişilerin yaşam kaliteleri düşmektedir.

  Kişi yemek yeme, yürüme, oturma, kalkma, spor, dinlenme ve akla gelebilecek her türlü faaliyeti ancak ağrısız bir yaşantı ile sağlayabilmektedir.

  Algoloji Bölümü Olan Hastaneler

  Türkiye’de algoloji bölümü olan hastanelerin sayısı az değildir.  Bunları; Dr.

  Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eyüp Devlet Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Osmaniye / Bakırköy Polikliniği, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tuzla Devlet Hastanesi, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Medilife Beylikdüzü Hastanesi, Memorial Ataşehir Hastanesi, Medipol Mega Üniversite Hastanesi, İstinye Üniversite Hastanesi, Liv Hospital Ulus, Acıbadem Bursa Hastanesi, Bursa Şeet Yılmaz Devlet Hastanesi Semt Polikliniği şeklinde örnekleyebiliriz. Bunun haricinde İzmir ve Ankara’da da algoloji bölümleri bulunmaktadır.

  Algoloji Tedavisi Nasıl Yapılıyor?

  Algologi yani ağrı tedavisi bölümü akla gelebilecek her türlü kronik ağrının yanı sıra, sebebi anlaşılamayan şiddetli ağrıların tanı ve tedavisi ile de alakadar olur.

  Çoğunlukla kanser ağrıları, kas iskelet sistemi ağrıları, boyun ağrıları, nevraljiler, omuz ve kol ağrıları, sırt ağrıları, bel ve bacak ağrıları, damar tıkanıklıklarına bağlı ağrılar ve sebebi anlaşılamayan ağrılar, algoloji bölümlerinde tedavi edilmektedir.

  Ağrı son derece kişisel bir vücut tepkisidir ve herkese uygulanacak tedavi şekilleri farklıdır. Ayrıntılı muayeneler sonrasında ağrı uzmanları, hasta için en uygun tedavi seçeneklerini belirler.

  Bu konuda uzmanlık dalı olan hastane ve klinikler, kronik ağrı tedavisinde kullanılan bütün yöntemleri uygularlar.

  Radyo dalgaları kullanılarak yapılan sini blokları, kalıcı morfin pompaları, omurilik pili takılması, fıtıklarda uygulanan enjeksiyonlar, diske yapılan enjeksiyonlar ve buna benzer değişik yöntemlerle ağrı tedavisi uygulanmaktadır.

  Algoloji bölümü hangi hastalıklara bakar denildiğinde genel itibariyle vücutta sıkıntı yaratan her türden ağrı, yanıt kapsamına girer. Bel ve bacak ağrıları, boyun ağrıları, omuz ve kol ağrıları, baş ağrıları, sırt ağrıları, yüz ağrıları ve nevraljiler, kanser ağrıları ve sebebi belirlenememiş ağrılar algoloji bölümü kapsamına girer.

  Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/algoloji-agri-nedir-nasil-tedavi-edilir-algoloji-bolumu-olan-hastaneler-hangileridir/

  Источник: https://www.dahabilgi.com/algoloji-agri-nedir-nasil-tedavi-edilir-algoloji-bolumu-olan-hastaneler-hangileridir/

  Algoloji nedir?

  Algoloji Uzmanı Kime Denir?

  Bu sayfada Algoloji nedir Algoloji ne demek Algoloji ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Algoloji anlamı tanımı açılımı Algoloji hakkında bilgiler resimleri Algoloji sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz.

  Algoloji; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir.

  Biyoloji'deki anlamı:

  [Bakınız: alg bilimi].

  Teknik terim anlamı:

  Alg bilimi.

  Algoloji hakkında bilgiler

  Algoloji veya fikoloji, algleri inceleyen bilim dalıdır. Yaşam bilimlerinin bir dalı olan algoloji, genellikle bitki biliminin bir alt dalı olarak kabul edilir. Algler, sucul ekosistemlerde birincil üreticiler olan önemli bitkilerdir.

  Bir çoğu, ıslak ortamlarda yaşayan ökaryotik, fotosentetik organizmalardır. Gerçek kökleri, gövdeleri ve yaprakları olmadığı için yüksek bitkilerden ayırt edilirler. Fitoplankton ve diğer mikro algler dahil olmak üzere, pek çok türü tek hücreli ve mikroskobiktir.

  Diğerleri ise belirli ölçüde çok hücrelidir ve bunlardan bazıları büyüyebilir (örneğin, kelp ve Sargassum gibi su yosunları). Algoloji, mavi-yeşil algler veya siyanobakteriler olarak bilinen prokaryotik formları da inceler.

  Algoloji ile ugraşan biyologlara algolog veya fikolog denir.

  Algoloji kısaca anlamı, tanımı

  Algol : [Bakınız: Umacı]. Matematiksel ve bilimsel sorunların çözümüne ilişkin algoritma tanımlamaya dönük, öbek yapılı, yüksek düzeyli izlenceleme dili

  Birincil üreticiler : Fotosentez yoluyla inorganik maddelerden yüksek enerji potansiyeline sahip organik bileşikleri sentezleyen ve besin pramidinin ilk basamağını oluşturan organizmalar, primer üreticiler.

  Siyanobakteriler : Önceden mavi-yeşil alg olarak bilinen, sadece su, hava ve güneş ışığında yaşam sürdürmek için kullandıkları mekanizmalarıyla çok yetenekli organizmalar olarak göze çarpan, karbondioksit ve azotu organik moleküllere dönüştürebilen, milyonlarca yıldan beri değişmeden kalmış fototrofik bakteriler.

  Yaşam bilimleri : Biyoloji, tıp, veteriner, diş hekimliği ve eczacılık ile ilgili bilim dallarına verilen genel ad.

  Siyanobakteri : Maviyeşil algler olarak da adlandırılan oksijen üreten fotoototrof prokaryotlar.

  Bitki bilimi : Bitkilerin tanımlanması ve sınıflandırılmasıyla ilgilenen bilim dalı, nebatat, botanik.

  Su yosunları : Denizlerde, tatlı ve durgun sularda, genel olarak su yüzeyinde yaşayan, yaprak veya tel biçiminde tallı bitkiler alt şubesi, algler.

  Fitoplankton : Sularda yaşayan ve su hareketleriyle pasif olarak yer değiştiren bitkisel organizmalar. Sularda pasif olarak yer değiştiren bitkisel organizmalar (Diatome, Dinoflagellata, Phytoflagellata, Xanthophyceae gibi).

  Çok hücreli : Yapısında birden çok hücre bulunan (hayvan veya bitki).

  Tek hücreli : Bir hücreli.

  Mikroskobik : Mikroskopla görülebilecek kadar küçük olan.

  Alg bilimi : Tek hücreli, sularda ya da nemli yerlerde yaşayan algleri inceleyen bilim dalı. Algoloji. Algleri inceleyen bilim dalı, algoloji, fikoloji.

  Ekosistem : Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran çevrenin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik gösteren ekolojik sistem.

  Bir alandaki canlı birliklerin ve cansız varlıkların hepsinin birden oluşturduğu sistem. Doğadaki canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşim bağlarıyla oluşturdukları sistem.

  Bir alandaki canlı ve cansız varlıkların hepsinin birlikte oluşturduğu sistem.

  Organizma : Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet. Herhangi bir canlı varlık.

  Prokaryot : Küçük ve basit yapılı hücreler olup DNA veya RNA materyali bir zarla çevrili çekirdek içerisinde olmayan canlıları içine alan bir alem, Prokaryota.

  Birincil : Sırada, önemde ilk yeri alan. Asli.

  Hücreli : Hücresi olan.

  Üretici : Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı. Üretim sağlayan.

  Ökaryot : Zarla çevrili gerçek çekirdeği bulunan. Bitki, hayvan, mantar ve protozoon gibi çekirdeği etrafında zar bulunan, kromozomlar ve hücre içi organellerden meydana gelmiş bir hücreli veya çok hücreli bir organizma.

  Biyolog : Biyoloji ile uğraşan kimse, biyoloji uzmanı.

  Diğer dillerde Algoloji anlamı nedir?

  İngilizce'de Algoloji ne demek ? : algology

  Источник: https://nedir.ileilgili.org/algoloji

  Поделиться:
  Нет комментариев

   Bir cevap yazın

   Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.