Ani Baş Dönmeleri Denge Sorunu Mu?

Baş Dönmesi Neden Olur?

Ani Baş Dönmeleri Denge Sorunu Mu?
76 / 100SEO Score

Yaygın bir şikayet olan baş dönmesi farklı şekillerde tarif edilebilir. Hafif sersemlik hissi, denge bozukluğu, yürürken bir tarafa çekme, her şeyin kişinin etrafında dönmesi, yerin ayakların altından kayıyor gibi olması, ayağa kalkınca göz kararması ve dönme hissi…  Bu gibi şikayetlerin tamamı genel olarak baş dönmesi olara ifade edilir.

Baş dönmesinin nedenlerini anlayabilmek için dengenin nasıl sağladığını bilmek gerekir. Dengeyi sağlayan sistemlerde meydana gelen bozukluklar baş dönmesine neden olur.

Dengemizi Nasıl Sağlarız?

Vücuttaki çeşitli yapılardan beyne gönderilen bilgiler burada işlenir ve dengeyi sağlamada kullanılır. Dengeyi sağlarken beyne veri (bilgi) gönderen üç sistem vardır:

 1. Gözler: Görme duyusu ile beyne gönderilen bilgiler dengenin sağlanmasına yardım eder.
 2. Vestibüler sistem: İç kulakta bulunan denge organı (vesitbüler organ), buradaki bilgileri beyine taşıyan sinir (vestibüler sinir) ve beyin sapı ile beyincikte konumlanmış vestibüler çekirdeklerden oluşmaktadır. Denge ve kişinin uzaydaki konumunu algılamada görevli bir sistemdir. Vestibüler sistemden kaynaklı baş dönmelerine “vertigo” denir.
 3. Kas,tendon ve eklemlerden iletilen duyular (proprioseptif duyu): Bu da kas tonusu, eklemlerin durumu ve pozisyonu hakkında bilgileri beyine taşır.

Bu üç sistemin beyine yolladığı bilgiler yorumlanarak denge sağlanır. Dolayısı ile bunlarda ve bunları yorumlayan beyin bölgelerinde gelişen bozukluklar denge kaybına neden olur.

Baş Dönmesi ve Vertigo

Vestibüler sistem kaynaklı baş dönmelerine vertigo denilir. Vertigo bir tanı değil belirtidir. Diğer bir deyişle baş dönmesinin diğer adıdır. Bu tip baş dönmelerine en sık eşlik eden bulgu bulantı ve kusmadır.

Her baş dönmesi vertigo değildir. Örneğin ayağa kalkınca göz kararması, baygınlık ve hafif baş dönmesi olması bir vertigo değildir.

Herşeyin kendi etrafında dönüyormuş gibi hissedilmesi, kişinin yataktan düşecekmiş gibi hissetmesi, genellikle bulantı ve kusmanın da eşlik ettiği baş dönmeleri vertigo olarak adlandırılabilir. Vertigoya diğer bir örnek ise taşıt tutması sonucu oluşan baş dönmeleridir.

 Vertigo tarzı baş dönmesini çoğu insan kısa da olsa yaşamıştır. Çocukken kendi etrafınızda dakikalarca durmadan döndüğünüz olmuştur. Durduktan sonra yaşadığınız duyguyu ve bulantı hissini hatırlayın. Durduğunuz halde tüm dünya çevrenizde dönmeye devam eder ve siz düşmüş olduğunuz halde yere tutunursunuz. İşte vertigo buna benzer bir baş dönmesidir.  Kişi herşeyin döndüğünü hisseder ve sıkıca tutunmaya çalışır.Bunların dışında kalp ve dolaşım bozuklukları baş dönmesine neden olabilir. Kalp veya dolaşım bozukluğu kaynaklı baş dönmelerine genellikle göz kararması eşlik eder. Vestibüler sisteme bağlı baş dönmelerinde yani vertigolarda ise göz kararması nadir görülür.

En Sık Baş Dönmesi Nedenleri:

 • Bening pozisyonel vertigo
 • Meniere Hastalığı
 • Vestibüler nörinit
 • Labirentit

Yazının devamında bu hastalıklara değineceğiz.

Periferik Vestibüler Sistem Hastalıkları

İç kulaktaki denge organı (vestibüler organ) ve buradan duyuları taşıyan vestibüler siniri tutan hastalıkları bu başlık altında inceleyeceğiz. Bu başlıktaki baş dönmeleri “vertigo” olarak isimlendirilir ve genellikle göz kararması eşlik etmez.

Benign pozisyonel vertigo

Türkçesi pozisyona bağlı selim baş dönmesi’dir. Vertigonun en sık görülen tipidir. Başın belirli pozisyonunda başlayan ve 1 dakikadan kısa süren baş dönmesidir. Baş dönmesi tipik olarak yatakta dönme ile, yatağa girme veya yataktan kalkma sırasında, yukarı bakma esnasında aniden başlar. Baş dönmesine şiddetlidir ve kişi düşecekmiş gibi hissederek çevreye tutunur.

Çoğu zaman bulantı ve kusmanın eşlik ettiği bu durumda baş dönmesi belli bir pozisyonda olur. Örneğin başın sağa döndürülmesi ile bir şikayet yokken sola döndürülünce 1 dk’dan kısa süren(5-30sn) dönme hissi ve bulantı başlar. Bu hastalıkta işitme normal olup kulak çınlaması görülmez.

Bening pozisyonel vertigonun nedeni iç kulakta bulunan kulak taşlarının (otoconia) olması gereken yerden ayrılıp yarım daire kanallarına girmesi ve buradaki sinirleri uyarmasıdır. Dix-Hallpike Manevrası ile kulaktaki hangi kanallarda sorun olduğu yani problemli taraf tespit edilir. Epley manevrası ile kristaller yerine oturtulur ve kişi rahatlar.

Sinir iltihabı (Vestibüler Nörinit)

İç kulaktaki denge organından beyin sapına bilgiler taşıyan vestibüler sinirin iltihaplanmasıdır. Genellikle virüs kaynaklı bir üst solunum yolu enfeksiyonu(grip gibi )sonrası başlar.

Ani başlayan baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti vardır. Bening pozisyonel vertigonun aksine başın her hareketinde baş dönmesi artar. Baş dönmesi oldukça şiddetli olup kişiyi iş göremez hale getirir. İşitme kaybı olmayan bu durumda belirtiler 1-2 haftada yavaş yavaş geriler.

Meniere Hastalığı

Ataklar halinde gelen şiddetli baş dönmesi, bulantı, kusma şikayetlerine kulak çınlaması, kulakta dolgunluk, uğultu ve işitme kaybı eşlik eder. Solukluk, terleme ve korku hissi de çoğu zaman görülür. Kişiler atak sonrasında durumun tekrarlamasından korkarlar.

İç kulaktaki denge organında basıncın yükselmesi sonucu oluşur. Bu basıncın neden arttığı hakkında birçok neden öne sürülse de tam olarak açıklanamamıştır.

İç kulak iltihabı (Labirentit)

İç kulak iltihabıdır. İleri derecede işitme kaybı, kulak çınlaması, baş dönmesi, dengesizlik, bulantı ve kusma görülebilir. İç kulaktaki bu iltihap bakteri, virüs veya mantar nedeniyle gelişebilir.

Akustik nöroma

İç kulaktan çıkan işitme sinirinden gelişen iyi huylu bir tümördür. Akustik nöromada şikayetler aniden başlamaz. Tümör yavaş yavaş büyüdüğü için kişide de şikayetler zamanla ortaya çıkar ve ilerler.

Yavaş ilerleyen tek taraflı işitme kaybı, kulak çınlaması, göz kararması ve denge kaybı görülür. Daha seyrek olarak yüzde uyuşma ve his kaybı olabilir.

Travmalar

Özellikle kafa travmaları sonrası kemik dokuda herhangi bir kırık olmasa bile devam eden baş dönmesi görülebilir.

İç kulakta bulunan ve oldukça hassas olan denge organı(labirent) künt travmalara duyarlıdır. Travmalar iç kulakta zar yırtıklarına, fistüllere bazen de sadece zedelenmeye (kontüzyon) neden olur.

Kafa travması sonrası yapılan tomografiler ve tetkikler normal olduğu halde baş dönmesi devam edebilir.

Serebellopontin Köşe Tümörleri

Pons ile beyincik arasındaki köşede görülebilen bu tümörler(akustik nöroma, meningioma gibi), çoğunlukla yavaş büyümektedirler. Bundan dolayı ani başlayan baş dönmesi ataklarından daha çok dengesizlik ön plandadır. Bazen pozisyonel bir baş dönmesi ile kendisini gösterebilir. Hastaların çoğunda işitme kaybı vardır.

Santral Vertigo

İç kulaktaki denge organı ve oradan çıkan vestibüler sinir normal olduğu halde beyin sapı, beyincik veya beyinin belli bölgelerindeki sorunlardan kaynaklanan baş dönmeleridir.

Beyin sapı veya beyincik sorunları

Beyin sapı veya beyincikteki denge merkezlerini içine alacak şekilde gelişen kanamalar veya damar tıkanıklıkları şiddetli baş dönmesi, kusma, baş ağrsı ve çeşitli nörolojik bulgulara neden olabilir. Bu durumlarda şikayetler aniden başlar ve çok hızlı bir şekilde ilerler. Özellikle ciddi kanamalarda genel durum hızlı şekilde bozular ve hayatı tehdit eder.

Multipl skleroz (MS)

Daha çok kadınlarda, genç yaşlarda başlayan, kötüleşmeler ve iyileşmeler ile seyreden bir hastalıktır. Beyin çeşitli bölgelerinde, sinir hücrelerinin etrafını saran miyelin kılıfın harabiyeti ve kaybı sonucu oluşur. Hastalığın nedeni, kişinin kendi bağışıklık sisteminin sinir hücre kılıflarına saldırması ve harap etmesidir. Bu durumu tetikleyen faktörler tam olarak bilinmemektedir.

Halsizlik, yorgunluk, denge kaybı, baş dönmesi, görmede bulanıklık, çeşitli duyu kayıpları (uyuşukluklar, hissizlikler) ve motor kayıplar (kas güçsüzlükleri, koordinasyon bozukluğu) en sık görülen belirtilerdir. Kulak çınlaması ve işitme kaybının görülmesi beklenmez. Hastalığın teşhisi, belirtler ile birlikte MR’da plakların görülmesi ile konulur.

Vertebrobasiller yetersizlik

Yaşlılarda vertigonun en sık nedenidir. İç kulaktaki denge organı, vestibüler sinir ve beyin sapındaki dengeden sorumlu çekirdekler aynı damardan beslemektedirler. Bu damardaki daralmalar veya yetersizlikler sonucu (kanlanma yeterli olamayacağı için) ataklar halinde belirtiler oluşur.

Aniden başlayan ve birkaç dakika süren baş dönmesine sıklıkla bulantı ve kusma eşlik eder. Bunlar en sık rastlanan belirtilerdir. Kanlanma yeterince olmadığından kişide şu belirtler de görülebilir: düşme, baygınlık, güçsüzlük, kol-bacak uyuşuklukları, görme bulanıklığı, çift görme…

Baş Dönmesinin Diğer Nedenleri

Kansızlık: Halsizlik, yorgunluk ve solukluk ile birlikte baş dönmesi görülebilir. Bu bir verigo değildir.

Şeker düşüklüğü: Şeker düşüklüğünde baş dönmesinin yanında soğuk terleme, baygınlık hissi, göz kararması gibi belirtiler görülebilir.

Migren: Bazı migren krizlerinde vertigo da görülebilir.

Arka Çukur Tümörleri: Pozisyonel baş dönmesine neden olurlar. İşitme kaybı ve çınlama görülmez.

İlaçlar: Bazı ilaçlar kulak üzerine toksik etkili olup (aminoglikozidler gibi), iki taraflı işitme problemi, dengesizlik ve baş dönmesine neden olabilir. Ayrıca ritim bozukluğu, tansiyon ve kalp ilaçları kulaktan bağımsız olarak göz kararması ve baş dönmesine neden olabilirler.

Psikolojik nedenler: Hareket ve pozisyonla değişmeyen, kişinin psikolojik durumu ile ilişkili ortaya çıkan baş dönmeleridir.

Servikal spondiloz: Boyun omurlarındaki disklerde, eklemlerde yıpranma sonucu meydana gelen bir durumdur. Bu yıpranma sonucu osteofit isimli kemik çıkıntıları oluşur.

Bu çıkıntıların bası yapması sonucu çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Bu kemik çıkıntıların sinire basısına bağlı boyun ve kol ağrıları gelişebilir.

 Damar basısına bağlı ise baş dönmesi, bulantı, kusma, bayılma gelişebilir.

Epilepsi: Bazı epilepsi türlerinde(temporal lob epilepsisi) bazen sadece vertigo nöbetleri görülebilir.

Gebelik ve menstural dönemde gelişen değişiklikler.

Görme sorunları: Yazının başında anlattığımız üzere görme de denge için oldukça önemli bir duyudur. Bundan dolayı görme sorunları da baş dönmesine neden olabilir.

Orta kulak iltihapları: Kulak ağrısı, kulak akıntısı (kulak zarı delikse) ve dönme hissi görülebilir.

Tansiyon Düşüklüğü: Tansiyon düşüklüğü yapabilen birçok neden baş dönmesine neden olabilir. Tansiyon düşüklüğü yapan durumlara çoğunlukla  göz kararması da eşlik eder. Vertigodan farklı olarak gözlerde kararma, düşecekmiş hissi veya baygınlık görülebilir. Bu tip baş dönmeleri baş hareketleri ile değişmezler.

Baş dönmesine göz kararmasının eşlik ettiği durumlar:

 • Kan kaybı
 • Sıvı kaybı (ishal ve kusma gibi)
 • Ritim bozuklukları: Özellikle kalbin çok hızlı veya çok yavaş attığı durumlarda beyin kanlanması azalacağı için göz kararması ile birlikte baş dönmeleri görülebilir.
 • Kalp yetmezliği: Kalbin pompalama işlevindeki bozukluktur. Yetersiz kan dolaşımı baş dönmesine ve göz kararmasına neden olabilir.
 • Ortostatik hipotansiyon: Ayağa kalkınca yer çekimine bağlı kanın bacak damarlarına toplanması sonucu göz kararması ve baş dönmesi görülür. Normalde ayağa kalkınca tansiyonun belli sınırlarda düşmesi sorun teşkil etmez. Ancak küçük tansiyonun 10 mm/Hg veya daha fazla, büyük tansiyonun ise 20 mm/Hg veya daha fazla düşmesi bu duruma neden olur.
 • Bazı kalp kapağı problemler ve dolaşım problemleri tansiyon düşüklükleri ile birlikte göz kararması yapabilir.
 • Özellikle kronik akciğer hastalığı olanlarda kan oksijeninin düşmesi yine baş dönmesine neden olabilir.

Источник: https://www.saglikbilgi.net/bas-donmesi/

Baş Dönmesi ve Dengesizlik (VERTİGO)

Ani Baş Dönmeleri Denge Sorunu Mu?

Baş dönmesi ve dengesizlik iki farklı kavramdır. Çoğu zaman da farklı organların hastalanmasıyla birliktelik gösterirler. Vertigo kavramı daha çok baş dönmesini tarif etmek için kullanılır ve kişide gerçek bir rotasyonel dönmeyi (çevrenin ve/veya kişinin kendisinin dönmesini) betimler.

Çok büyük çoğunlulukla iç kulak hastalıklarının neden olduğu bir durumdur. Dizzines olarak tanımlanan kavram ise; kişinin ayağının altından yerin kayması, dengesizlik hissi, sarhoşvari his, teknedeymiş hissine neden olur. Çoğunlukla da beyin hastalıklarına, hormonal hastalıklara, dahili, boyun hastalıkları gibi nedenlere bağlı olarak gelişir.

Vertigo denen gerçek baş dönmesi tarif edildiğinde genellikle bulantı ve kusma da vardır.

Denge Nasıl Sağlanır: Dengenin sağlanması hala tam olarak çözülememiş çok karmaşık ve çok fazla organın rol oynadığı bir durumdur. Bu konuda rol oynayan organ ve sistemler arasında beyin, omurilik, iç kulak (labirent), gözler, eklem ve kaslar sayılabilir.

Bu organları etkileyen herhangi bir hastalık baş dönmesi ile birlikte o organa ait diğer belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu kadar çok organın rol oynadığı bir belirti olan baş dönmesi doğal olarak sadece bir branş uzmanı tarafından değerlendirilemez.

Genellikle başlangıçta KBB ve Nöroloji doktorları muayene etsede göz, dahiliye veya fizik tedavi branşlarında da muayene olmak gerekebilir.

Ne Gibi Şikayetler Hissedilir: Baş dönmesi her hasta tarafından farklı anlatılır. Her taraf dönüyor, yer ayağımın altından kayıyor, bir yana doğru kayıyorum, kafamın içi boşalıyor, gözlerim kararıyor şeklinde açıklamalar sık duyulur.

Bunkarın hepsine birden baş dönmesi denir. Baş dönmesi olan hastalarda, sebebin ne olduğuna göre başka belirtilerde olur.

Kulak hastalıklarına bağlı baş dönmelerinde bereberinde kulak çınlaması, işitme azlığı, kulakta basınç hissi, bulantı-kusma, kulak akıntısı ve gözlerde anormal hareketler ( nistagmus ) saptanabilir.

Nörolojik hastalıklara bağlı baş dönmelerinde ise baş ağrısı, uyuşmalar, felçler, göz hareketlerinde anormallikler olabilir. Baş dönmesi ile bulunabilecek diğer şikayetler çok değişken olabilir. Ancak birçok hastada da sadece baş dönmesi mevcuttur.

1- Kulağa bağlı nedenler:

Tüm gerçek vertigoların % 70’inden sorumlu olan organdır.

Meniere hastalığı, pozisyonel vertigo, kulağın akıntılı kronik hastalıkları, işitme kaybı ile giden kulak hastalıkları, viral bir enfeksiyon sonrası denge sinirinin etkilenmesine bağlı kulak hastalıkları, ileri derecede damar tıkanıklığı yaşayan insanlarda oluşan iç kulağa daha az kan gitme durumu, bazen spontan hiçbir nedene bağlı olmaksızın iç kulaktaki zarların yırtılmasına bağlı vertigo atakları oluşabilir.

2- Travmalar:

Kafatasında meydana gelen, iç kulağı da zedeleyen bir kırık sonrasında aşırı kısıtlayıcı bir vertigo ile beraber bulantı ve kusma oluşabilir.

Hasta başını en ufak şekilde oynatsa bile belirgin bir baş dönmesi atağı geçirebilir. Bu durumun düzelmesi haftalar, hatta ayları bulabilir.

Bu olayda, yıllar sonra dahi özellikle pozisyon değişikliklerinde oluşan birkaç saniyelik şiddetli baş dönmeleri kalabilir.

3- Enfeksiyon:

Özellikle şiddetli gribal enfeksiyonlar sonrası kulak kaynaklı baş dönmeleri meydana gelebilir. Daha ciddi enfeksiyonlarda, beyin zarının iltihaplanmasına neden olan durumlarda bulantı-kusma ile giden dengesizlik durumları oluşabilir.

4- Nörolojik hastalıklar:

Multipl Skleroz, sifilis, çeşitli beyin tümörleri, Parkinson hastalığı vb. hastalıklar sinir sistemini etkileyerek dengenin bozulmasına neden olur.

5- Alerjik nedenler:

Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında, alerjik bünyeli insanlarda polen ve alerjik ortama bir cevap olarak vertigo atakları oluşabilir. Tedavide sadece antihistaminikler vermek yeterlidir.

6- Servikal nedenler:

Aslında baş dönmelerinin büyük bir kısmı (özellikle pozisyonel olanları) boyun kaynaklı sanılsa da, çok ileri boyun fıtıkları haricinde baş dönmesi yapmazlar. Denge sisteminizde hastalıkların hangi organa ait olduğunu anlamak için ne yapmalıyız? Herşeyden önce baş dönmesi ve denge hastalıkları tıbbi açıdan bir ekip çalışması gerektirir.

Çoğu zaman hastalığın birkaç organı tutan bir boyutu vardır. Bu konuyla ilgilenen merkezlerde birçok teknolojik aletten yararlanarak (odyometrik testler, elektronistagmografi, elektrokoklegrafi , elektroensefalografi, elektromyografi, kompüterize dinamik posturografi vb.) hastalığın yeri ve ismi konusunda net cevaplar almamız mümkündür.

Nedeni belirledikten sonra ise etkene yönelik tedavi sağlanır.

Baş dönmesini azaltmak için önlemler mevcuttur ve hastalığın tipine göre değişiklik gösterir. Örneğin Meniere hastası olan bir kişinin stresli ortamlardan, alkolden, kafeinden, aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durması gerekir.

Benin Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)’su olan bir hastanın ani baş hareketlerinden (özellikle uçurum kenarı, balkon kenarı…) kaçınması gerekir.

Belki de en önemli tavsiye; baş dönmesi olduğunda araba kullanmak, tehli bir alet kullanmak ya da dikkat isteyen bir iş yapmak gibi eylemlerden uzak durmaktır.

Muayenede Ne Görülür:

Baş dönmesi eğer iç kulaktaki bir hastalığa bağlı ise genellikle kulak muayenesinde bir problem görülmez. Sadece orta kulak iltihaplarının iç kulağı etkilemesine bağlı baş dönmesi varsa kulak zarında delik ve orta kulakta iltihaplanma görülür.

Hastada anormal göz hareketleri saptanabilir. Bu göz hareketlerinin yönü hangi kulağın hasta olduğuna dair bazı bilgiler verebilir. Baş dönmesi gözle görülen bir problem olmadığı için mümkün olduğunca çok bilgi edinilmelidir.

Bu amaçla doktorunuz ayakta yada yatarken hatta yürürken bazı testlere tabi tutacaktır.

Ne Gibi Tetkikler Yapılır:

Baş dönmesi için ne gibi tetkiklerin yapılacağı muayene sonunda elde edilen bilgilere göre yapılır. Eğer muayene sonucunda kulakla ilgili bir hastalık olmadığı kararına varılırsa doktorunuz sizi diğer branşlara seedecektir.

Ancak buna karar verirken muayene sonrası bazı tetkikler genellikle yapılır. Bu tetkikler arasında en sık başvurulan odiometri adı verilen ve hem işitme hemde iç kulak fonksiyonları hakkında bize bilgi veren test uygulanır.

Ayrıca yine kulakla ilgili normal filmler, bilgisayarlı tomografi veya manyetik resonans (MR) tetkiki yapılabilir. Bu testlere bazı kan tahlilleri de eklenebilir.

Ancak birçok kulak hastalığında dahi odiometri, bilgisayarlı tomografi ya da MR' ile bile birşey görülmemektedir. Bu gibi testler genellikle tümör gibi daha ciddi problemleri ekarte etmek için uygulanır.

Nasıl Tedavi Edilir:

Baş dönmesi kendisi bir hastalık olmayıp başka hastalığın belirtisi olduğu için öncelikle asıl sebebin tedavisi gerekir. Ancak birçok başdönmesi hastasında ortaya net bir sebep konamamaktadır. Bu nedenle asıl amaç baş dönmesini ortadan kaldırmak haline dönmektedir.

Kulak hastalıklarına bağlı baş dönmeleri (tümörler hariç) genellikle kısa ya da uzun zamanda kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Çünkü diğer kulak zaman içinde hasta kulağın problemini kompanse etmektedir. Bu bazen 6 ay ya da 1 yıla kadar uzayabilir.

Baş dönmesi eğer pozisyonel baş dönmesi (BPPV) ise bunun tedavis Epley manevrası denen ve doktorunuzun size muayene masasında uygulayacağı bazı hareketlerle olmaktadır. Bu hareketler iç kulaktaki bazı partiküllerin yerine oturmasını sağlamaktadır. Diğer sebeplerde ilaç tedavisi kullanmak gerekir.

Bu amaçla değişik ilaçlar kullanılsada hemem hemen hepsi belli oranda baş dönmesini azaltırlar. Baş dönmesi şiddetli olan hastalar bazen serum takılıp hastaneye yatırmak gerekebilir. Tümörlere bağlı baş dönmelerinin tedavisi tümörün çıkarılmasıdır yani ameliyattır. İlaç tedavisine cevap vermeyen Meniere hastalığı nda da bazen ameliyat yapılır.

Nelere Dikkat Etmeliyim:

Baş dönmesi olan hastaların, bu durumu azaltmak için evde uygulayabileceği bazı hareketler vardır. Bunları ya doktorunuz size tarif edecektir ya da verilecek broşürlerle size bilgi verilecektir.

Baş Dönmesi Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir Ve Baş Dönmesi Neyin Habercisidir?

Ani Baş Dönmeleri Denge Sorunu Mu?

Baş dönmesi, ya da diğer adıyla vertigo çok yaygın olarak karşılaşılan bir sorundur. Bir hareket yanılsamasıdır ve yaşayan kişi aslında olmayan bir hareket varmış gibi algılar. Baş dönmesinde dengesizlik hissi en belirgin şikayettir, çoğu kez mide bulantısı ile birlikte yaşanır ve kişinin yaşam kalitesini etkiler.

KBB polikliniklerine başvuran hastaların neredeyse yarıya yakını vertigo sebebiyle başvuruyor. Altında yatan, en sık akla gelen problemlerden ilki beyinle alakalı problemler ve özellikle de tümörler olsa da, büyük bir oranda altından kulak hastalıkları çıkar.

Baş Dönmesi Neden Olur?

Baş dönmesi ve denge bozukluğu şikayetiyle hastanelerin acil servisine başvuran kişi sayısı hiç de az değildir. Baş dönmesi ve bununla alakalı şikayetler daha çok ileri yaştaki kişilerde sık rastlanılan bir durumdur. Çocuk ve ergenlik çağındakilerde ise daha seyrek görülür.

Baş dönmesinin altında farklı sebepler yatabilir. Bu bazen çok basit ve önemsiz bir sebep olabildiği gibi, daha ciddi bir problemin de habercisi olabilir. Sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Menier Hastalığı: Kulak çınlaması,kulakta dolgunluk,işitme kaybı ve baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan Menier hastalığı, baş dönmesine sebep olabiliyor. Bu baş dönmeleri adeta kriz şeklinde hissediliyor ve bazen saatlerce sürdüğü oluyor. Böyle bir durumda kahve, çikolata ve tuz gibi yiyecek ve içeceklerden uzak kalmak gerekiyor. Hekim gerekli görürse kulak zarını çizerek duruma müdahale edebiliyor.Bu tedaviler oldukça başarılı sonuçlar verebiliyor. Bu hastalıkta yoğun stresin etkili olduğu söylenebiliyor. Bu sebeple bu tür bir hastalıktan korunmak için stresten olabildiğinde uzak kalmak gerekiyor.
 • İç Kulak Nezlesi: İç kulak nezlesine bağlı baş dönmelerinde, duruma şiddetli mide bulantısı ve kusma da eşlik edebiliyor. Bu rahatsızlığa nezle denmesinin sebebi, nezleye benzeyen şikayetlerin yaşanması oluyor. Ana sebep ise yakın zamanda yaşanılıp atlatılmış olan soğuk algınlığı oluyor.
 • Kronik Orta Kulak İltihapları: Fistül denile iç kulak sıvıları da kaçak yaparak baş dönmesi meydana getirebiliyor. Kimi zaman da ani bir hapşırma ve basınç değişimleriyle oluşabiliyor. Gerekirse cerrahi müdahale gerekebiliyor.
 • Migren: Migreni olanlar bilirler ki şiddetli baş ağrısının yanı sıra baş dönmesi şikayeti de yaşanır. Baş dönmesi ataklarında kulakta ve başta basınç ve dolgunluk hissi yaşanabiliyor. Baş dönmesi atakları migren tedavisi uygulandığında ortadan kalkabiliyor.

Varis, hipertansiyon ve aritmi gibi kalp damar sistemi rahatsızlıkları, kansızlık, diyabet, tiroit hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları ve bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlıklar da baş dönmesi nedenleri arasında gösterilebiliyor.

Baş Dönmesi Nedenleri

Basit ve geçici sebepleri olduğu gibi ciddi sebepleri de olabileceğini söylemiştik. Bu ciddi sebepler arasında;

 • Kafa travmaları
 • Epilepsi
 • Beyin dokusunun yıkımıyla alakalı rahatsızlıklar
 • Merkezi sinir sistemindeki tümörler sayılabilir.

Baş dönmesi sebepleri sadece fiziksel rahatsızlıklara bağlı olarak gelişmiyor. Psikolojik sebeplere dayalı baş dönmelerinden de söz etmek mümkündür. Anksiyete, depresyon ve kaygı gibi faktörler de baş dönmesi atakları yapabiliyor.

 • Deniz ve uçak yolculuklarında ortaya çıkan basınç değişikliklerinin de baş dönmesini tetiklediğini söylemek mümkün.
 • Araç tutması olan kişilerde baş dönmesi şikayeti daha sık görülebiliyor.
 • Tansiyon, anksiyete, depresyon ve uyku problemlerinde tedavi amaçlı kullanılan ilaçlar da baş dönmesi yapabiliyor.
 • Alerjik yapısı olan kişilerde şiddetli hapşırma da, baş dönmesi problemini tetikleyebiliyor.

Hekimler, baş dönmesinin altında yatan ana sebebi görebilmek için denge ve işitme testi yapılması gerektiğini belirtiyorlar.

Baş Dönmesi Nasıl Tedavi Edilir?

Eğer sık yaşanıyorsa ve mide bulantısı ile birlikte yaşanıyorsa ve buna bir de kusma ekleniyorsa vakit geçirmeden en kısa sürede hekime başvurmak gerekmektedir. Peki ne yapılabilir, nasıl önlenebilir ve ilk müdahale anlamında kontrol altına alınabilir bir göz atalım.

Baş dönmesi nasıl azaltılır?

 • Su tüketmek iyi gelecektir; zira su tüketmek beyne giden oksijen miktarında artış sağlar. Bu da denge sorunlarını azaltır.
 • Derin nefes almak pek çok sorunu çözdüğü gibi bu problemi çözmede de etkilidir. Her gün mutlaka nefes egzersizleri yapılmalı ve diyafram nefesinin nasıl alındığı öğrenilmelidir.
 • Parlak ve güçlü ışıklar da  baş dönmesini tetikler. Bu yüzden televizyon, bilgisayar gibi ekranlara uzun süre bakmamak gerekir.
 • Baş dönmesi durumunda hızlı hareket etmek de durumu kötüleştirir. Bu sebeple bu durumlarda yavaş hareket etmek gerekir.
 • Zencefil de etkili olan çözümlerden birisidir, denge kaybını azaltır.
 • Kereviz suyu da iyi gelen doğal ürünlerdendir.
 • 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı elma suyu ilave edip içmek baş dönmesi problemine iyi gelecek çözümlerdendir.
 • Demir açısından zengin gıdalar tüketmek de faydalı olacaktır. Ispanak başta olmak üzere yeşil yapraklı sebzeler baş dönmesine iyi gelen çözümlerdir.
 • Gingko biloba bitkisi de baş dönmesini engelleyen bitkilerdendir.
 • Ebegümeci de baş dönmesine iyi gelen bitkilerdendir. Ama ebegümeci hamile ve emziren kadınlara önerilmez.

Baş dönmesi başlı başına bir problem değil, başka bir probleme bağlı olarak gelişen bir tepkidir. Yani  başka bir hastalığın  habercisidir. Kronik olarak yaşandığında vertigo olarak tanımlanır. Vertigo sorununda mutlaka bir hekime danışmak gerekir.

Baş Dönmesi Neyin Habercisidir?

Depresyondan, tansiyona; gebelikten, ani hareket etmeye; kafa travmasından tümöre kadar pek çok basit yahut ciddi problemin habercisi olabilmektedir.

Eğer sürekli yaşamıyorsanız ve kısa süreliyse endişe edilecek bir durum yoktur. Ama sürekli yaşanan baş dönmesinde mutlaka bir hekime görünmek ve gerekli tedaviyi görmek gerekir.

Baş dönmesi belki de ciddiye alınması gereken bir sorunun belirtisi de olabilmektedir.

Источник: https://www.1sivilce.com/bas-donmesi-neden-olur-nasil-tedavi-edilir-ve-bas-donmesi-neyin-habercisidir/

Denge bozukluğunun nedenleri ve belirtileri – Sağlık ve Güzellik Rehberi

Ani Baş Dönmeleri Denge Sorunu Mu?

İnsanın dengesini yitirmeden ayakta durması için gözler, iç kulak, kaslar, beyin ve sinirler eşsiz bir koordinasyonla çalışır. Bunlardan birini etkileyen hastalıklar denge bozukluğuna yol açabilir.

Aşağıdaki değişiklikler gözlemlendiğinde;– İşitmenizde ani değişiklik olursa,– Kulaklarınız tıkalı ise,

– Bulantı hissediyor ve dengenizi kaybediyorsanız mutlaka bir uzmana gidilmelidir.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre polikliniklere başvuran her yüz hastanın 5 tanesi denge bozukluğundan yakınıyor. Genel nüfusun yaklaşık % 20’si bir tür baş dönmesi denge bozukluğundan etkileniyor. Ortalama yaşam süresinin bütün dünyada giderek uzaması yaşlı insan sayısının artması dengesizlik ve baş dönmesi gibi sorunların giderek artacağının kanıtı olarak görülüyor.

Denge bozukluğu nasıl ortaya çıkar?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor İrfan Aksoy, bu bölgelerden kalkan uyarılarla beyne sürekli olarak baş ve vücudun diğer kısımlarının birbiriyle ve mekândaki yerleri hakkında uyarılar gönderildiğini belirtiyor.

Denge merkezinin, kendisine iletilen bilgileri, depo bilgilerle karşılaştırıp bu bilgilerin ışığında değerlendirerek motor yanıtı hazırladığını ifade eden Op. Dr. İrfan Aksoy, bilgilerin denge merkezine ulaşmasında veya buradan verilen cevaplarda (motor yanıt) bozukluk olunca denge bozukluğu veya baş dönmesinin ortaya çıktığını vurguluyor.

Bu bozukluğun beyindeki denge merkezleri tarafından telafi edildiğini belirten Op. Dr. Aksoy, sözkonusu telafinin, iç kulaktan gelen denge bilgileri yerine gözden ve kas-eklem-deriden derin duyuyla ilgili gelen denge bilgilerinin konularak yapıldığını ifade ediyor.

Op. Dr. İrfan Aksoy, bunun 3 ile 6 haftada tamamlanacağını ve dengenin tam olarak sağlanabileceğini belirtiyor. Telafi mekanizmasına “merkezi düzenleme” adı verildiğini söyleyen Op. Dr. İrfan Aksoy, merkezi sinir sistemine ait bozuklukların da aynı mekanizmayla telafi edilse de dengenin hiçbir zaman tam olarak sağlanamayacağını vurguluyor.

Op. Dr. İrfan Aksoy, dengesizlik sorununun, kişinin ağırlık merkezinin hareket halinde veya dururken dayanma düzlemi içine düşmesindeki bozukluklar olarak tanımlanabileceğini belirtiyor.

Denge bozukluğu olan insanlar ne yapar?

Denge bozukluğu olan hastaların dayanma düzlemlerini artırarak genişletmek için ayaklarını açarak yürüdüklerini belirten Op. Dr. İrfan Aksoy, bu kişilerin hareketlerinin son derece yavaş olduğunu ifade ediyor:

Baş dönmesinin bir belirti olduğunu belirten Op. Dr. İrfan Aksoy, “basitçe tanımlarsak kişinin vücuduyla dünya arasındaki algısının bozulmasıdır, bir hareket yanılsaması bir illüzyondur, ağrı gibi subjektif bir belirti olduğu için hastanın dışındaki kişilerce anlaşılması zordur” diyor.

Dünyada hekime başvuru nedenlerinde birinci sırada ağrı ikinci sırada baş dönmesi geldiğini belirten Op. Dr. İrfan Aksoy, tüm toplumlarda genetik yatkınlığın % 30, klinikte görülen baş dönmesi vakalarının % 90 tehli ve kalıcı değil geçici ve tehli olmayan bir yakınma olduğunu dile getiriyor.

Op. Dr. İrfan Aksoy baş dönmesinin vertigo ve dizziness olarak iki tipte tanımlanabildiğini belirtiyor; “Vertigoda tam bir hareket illüzyonu olur, çevredeki her şeyin gerçekten döndüğü hissi vardır.

Çocuklukta yaptığınız güzünüzü kapatıp birkaç kez hızla döndükten sonra aniden durup gözünüzü açtığınızda nasıl etrafın kaydığını görüyorsanız hasta da bunu görüyor, tabi daha şiddetli ve sarsıcı olanını.

Genelde bu tip dönmelerde % 70 iç kulak denge organındaki sorunlar nedendir

İkinci tip baş dönmesi yalancı vertigo diye de adlandırdığımız dizzinesstır. Bu daha sinsidir ve hasta kendini sarhoş gibi hisseder genel bir sersemlik hissi ve boşlukta yürüyormuş gibi tanımlamalarla ifade edilir. Bu ikinci tip baş dönmesi iç kulaktan kaynaklanabileceği gibi çoğunlukla tüm vücudumuzu etkileyen birçok olay tetikleyebilir.

Kalp ritim bozukluğu, anemi(kansızlık), stres, yorgunluk, uykusuzluk, beyin hastalıkları, hormonal bozukluklar vs. Dolayısıyla vertigo dediğimiz şikâyette çoğunlukla iç kulağa yönelmemize rağmen dizziness tanımlamasına uyan durumlarda daha birçok şeyi araştırmamız gerekiyor. Özellikle de bu dizzinesslı hastayı daha çok görüyoruz.

Anlaşıldığında tedaviye en iyi cevap alınan bu hasta grubu, şikâyetlerini çok iyi anlatamadıklarından doktor doktor gezen daha çaresiz hasta grubunu oluşturuyor. Baş dönmesi bir hastalık belirtisidir ve nedenleri ikiye ayrılır.

Perferik dediğimiz iç kulağımıza bağlı nedenler ve santral dediğimiz daha çok merkezi sinir sistemini ilgilendiren norolojik hastalıklar. Periferik nedenler klinikte gördüğümüz baş dönmeli hastalarının % 70-80’ini oluşturur.

Источник: http://www.saglikveguzellik.net/denge-bozuklugunun-nedenleri-ve-belirtileri.html

Baş Dönmesi ve Mide Bulantısı Neden Olur?

Ani Baş Dönmeleri Denge Sorunu Mu?

Haber güncelleme tarihi 23.02.2019 10:26

Baş dönmesi, genellikle iç kulak iltihaplanmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Sağlıksız ve yetersiz beslenme, yorgunluk, panik atak gibi birçok rahatsızlık baş dönmesiyle birlikte mide bulantısına da neden olmaktadır.

Bazı durumlarda baş ağrısına eşlik eden mide bulantısı yanı sıra aşırı terleme, kusma, halsizlik, nefes darlığı ve denge kaybı gibi problemler görülebilir.

Mide bulantısıyla birlikte görülen baş dönmeleri genellikle vücudun dengesini sağlayan iç kulakta meydana gelen sorunların sonucudur. Eğer bu durum sıklıkla tekrarlanıyor ve günlük olağan işlerinizi kısıtlıyorsa bir an önce doktora başvurmalısınız.

Baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan insanların birçoğunda bu hastalık yüksek düzeyde görülmektedir. Bu durumda çoğu zaman göz kararmasına sebep olmaktadır. Bu rahatsızlık hakkında daha detaylı bilgi almak için “►Göz Kararması Neden Olur?” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

BAŞ DÖNMESİ VE MİDE BULANTISININ NEDENLERİ

Baş dönmesi ve mide bulantısına birçok neden eşlik etmektedir.

Öncelikli olarak iç kulaktaki vücut dengesini sağlayan bölümde oluşan sorun ve hasarlar baş dönmesiyle birlikte mide bulantısını da beraberinde getirmektedir.

Labirintit olarak adlandırılan İç kulak iltihabı da denge kaybına, kulak çınlaması, baş dönmesi, mide bulantısı ve işitme kaybı gibi sorunlara neden olmaktadır.

Nörolojik bir rahatsızlık olan migren baş dönmesi ve mide bulantısına neden olmaktadır. Migren atakları nedeniyle kişinin öğün atlaması kan basıncını düşürmektedir.

Aynı zamanda ışığa duyarlı bir rahatsızlık olması kişinin ışığa bakmasıyla mide bulantısına neden olmaktadır. Migrenin en belirgin belirtilerinin başında mide bulantısı ve baş ağrısı gelmektedir.

Aynı zamanda panik ataklarda baş dönmesi ile birlikte mide bulantısı görülmektedir.

Aynı zamanda baş dönmesi ve mide bulantısı birçok önemli hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Beyin kanaması, felç ve beyin tümörünün belirtisi olarak nitelendirilebilir. Ancak çok sık tekrarlaması ve bunun yanında çeşitli rahatsızlıklarında görülmesi durumunda bir uzmana başvurmalısınız.

Baş Dönmesi ve Mide Bulantısında Sıkça Rastlanan Nedenler

Labirintit: Labirent adı verilen iç kulakta tahriş ve şişlik ile birlikte görülen kulak iltihaplanmasıdır. Bu sebepten dolayı baş dönmesi ve mide bulantısı meydana gelmektedir.

Vertigo: Iç kulakta “yarım daire kanalları” olarak adlandırılan bölgede bulunan sıvı vücudumuzun dengesinden sorumludur. İç kulakta yaşanan sıvı travmalar sıkıntı yaşadığı için baş dönmesi oluşur.

Migren: Kişinin uyku düzeninin bozulmasına sebep olurken, öğün atlatır ve bu durumda besin tüketiminde yaşanan sıkıntılar mide bulantısını tetiklemektedir.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısı rahatsızlığı yaşayan birçok kişi, bu durumun ortadan kalkması ne için neyin iyi geldiğini merak ediyor. Peki, mide bulantısına ne iyi gelir? İşte, mide bulantısından kurtulmak için;

 • Mide bulantısı yaşadığınızda eğer evdeyseniz odanızın pencerelerini açık tutun.
 • Yağlı yiyecek ve kızartma türü yemeklerden uzak durun.
 • Ne içecekseniz için yavaş yavaş içmeye dikkat edin.
 • Keskin kokulu şeylerden uzak durun.
 • Gün boyunca 2-3 öğün yemek yerine 5-6 öğün yiyin ama az yiyin.
 • Sabah uyandığınızda hafif ve midenize dokunmayacak şeyler tüketin.
 • Mide bulantısı yaşadığınız esnada fındık, badem ve kuruyemiş tüketin.

Mide Bulantısına İyi Gelen Besinler

 • Limon
 • Zencefil
 • Nane
 • Elma
 • Tavuk suyu
 • Fındık, fıstık, badem

BAŞ DÖNMESİNE NE İYİ GELİR?

Mide bulantısı ile beraber baş gösteren baş dönmesi önemli hastalıkların tetikleyicisi olabilir. Baş dönmesinden kurtulmak için doktora gitmeden önce bizler de çare bulabiliriz. Peki, Baş dönmesine iyi gelen şeyler nelerdir?

Baş dönmesinden kurtulmak için;

 • C vitamini yönünden zengin olan besinleri tüketin.
 • Kesinlikle günde 1,5 ile 2 litre arasında su için.
 • Günlük besin alımlarında lifli yiyecekler tüketmeye dikkat edin.
 • Alkol, sigara, kahve ve aşırı çay tüketiminden kaçının.
 • Baş dönmesi yaşadığınızda yavaş bir şekilde yerinize geri oturun ve mümkünse ayaklarınızı uzatıp yatar pozisyona geçin.
 • Baş dönme olayı sürekli olarak gerçekleşiyorsa doktora görünmelisiniz.

Baş Dönmesi İyi Gelen Besinler

 • Zencefil
 • Alıç
 • Rezene
 • Nane
 • Ökse otu
 • Kereviz
 • Balkabağı
 • Papatya çayı

''Vertigo Hastalığı Belirtileri''makalesi için tıklayınız…

Источник: https://www.neoldu.com/bas-donmesi-ve-mide-bulantisi-neden-olur-3645h.htm

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть