Anne ve Babalar Dikkat! Çocuğunuz Üstün Zekalı Olabilir

Üstün zekalı çocuklarla yaşamak

Anne ve Babalar Dikkat! Çocuğunuz Üstün Zekalı Olabilir

Ailelere göre çocukları genellikle zekidir. Çocuklarını akraba ya da komşu çocuklarıyla kıyaslarlar ve zamane çocuklarının çok akıllı, çok zeki veya üstün zekâlı olduklarından bahsederler. Ancak üstün zekâlı çocukların nüfus içerisindeki oranı yüzde 2 civarındadır.

Yani rastgele 100 çocuk alırsak bunların arasında en iyi 2 çocuğa üstün zekâlı tanımı koyabiliriz. Dahi seviyesindeki çocuklarsa, 1000 içerisinden 1 çocuktur.

 Üstün zekâlı veya dâhinin tanılanması; aile görüşmesi, öğretmeniyle yapılan görüşmeler, çocuğun gözlemlenmesi ve en nihayetinde zekâ testleriyle konulabilir. Zekâ testleri de 2 yaşından başlamakla beraber daha çok 4- 5 yaşlarında yapılarak böyle bir tanı konulabilir.

Bizim tavsiyemiz okula başlamadan önce bütün çocuklara, zekâ ve yetenek testlerinin yapılması ki tanılamaları olabilsin.

Bebeklikten itibaren belirtiler ortaya çıkmaya başlar, ama altını çizerek söylüyorum bunlar belirtidir. Tanı az önce bahsettiğim kriterlere göre konulabilir. Üstün zekâlı çocuklar, genellikle bünyeleri hassas bireylerdir.

Duygusal yapıya sahiptirler, yani battaniyelerinin rahatsız edici olmaması veya altını doldurduğu zaman, tuvalet ihtiyacını yaptığında hemen onun değiştirilmesi gerekir. Çünkü sinir uçları çok daha gelişmiştir. Nöronları ve snaptik bağları fazla gelişmiş olduğu için, vücudundaki diğer sinirsel bağlara etki eder.

Hassas bir bünyeye sahiptirler. İdeal bir ortam oluşturmanız gerekir. Hatta hep bahsedilir bu elbiselerin arkasındaki pullardan, yaka kartlarından rahatsız olurlar. Bunlar belirtidir tabi, aynı zamanda bu belirtileri taşıyan her çocuk üstündür ya da her üstün çocuk bu belirtileri kesin taşır diyemeyiz.

Erken konuşmaya başlaması, erken yürümesi, akranlarına nazaran daha nitelikli olması. ‘Büyümüş de küçülmüş’ tabiri biraz bu çocuklara uyar.

Şöyle bir misal vereyim, biz burada daha küçük yaşta çocuklarla konuşurken, bir beyefendi ya da hanımefendi gibi konuşanlara şahit oluyoruz. Mesela bir hediye veriyoruz, 3-4 yaşındaki çocuk “Niçin zahmet ettiniz?”, “Ne gerek vardı?” gibi cevaplar verebiliyor. Daha olgun bir görüntü sergilerler.

Kelime hazneleri yaşıtlarından çok daha ileri olabilir. Yani bu yaşta, bu kavramı bilmemesi gerekir dediğiniz çocuk, o kavramlardan bahsediyor olabilir. Sosyal hadiselere duyarlıdır. Bir yerdeki heyelan, sel, depreme ilgi duyabilir ve bunun için ben ne yapabilirim sorusunu ev ortamında paylaşır.

Yetişkinlerin tutarsızlığı, onların çok daha fazla gözüne çarpar. Bir avukat gibidir; annenin, babanın ya da öğretmenin hatırlamak istemediklerini gözüne soka soka hatırlatır. “Sen böyle demiştin, ama böyle yapıyorsun.” şeklinde. Bunlar belirtilerden bazılarıdır.

Daha 6-8 aylıkken konuşmaya başlayan çocuklarımız olabiliyor. Yine 1,5-2 yaşında okumaya geçen çocuklar olabiliyor.

Bunun gibi çok ciddi bir bulgu varsa erken yaşta bir zekâ yetenek testi yaptırmalarını tavsiye ederiz ama bunun dışında 3,5-4 yaşında böyle bir test uygundur.

TÜZDER olarak üstün zekâlı öğrencilerin tespiti ve gelişimi ile normal öğrencilerin gelişim düzeyleri hakkında testler gerçekleştiriyoruz. Testler, uzman psikologlarımız tarafından profesyonel şekilde uygulanıyor.

Çocukların başarısında zekânın yeri olduğu kadar; özgüven, kararlılık, ahlaki değerler, insan ilişkileri, motivasyon gibi sosyal, duygusal ve ruhsal gelişimin de önemli bir yeri bulunuyor. Bu nedenle biz, BBT (Bireyi Bütünüyle Tanıma) adını verdiğimiz bir program yürütüyoruz.

Bu program, çocukların zekâ seviyelerini tespit etmenin yanı sıra onları tüm yönleriyle değerlendirerek zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal yönlerini tanımayı, bu sürece aileleri de dahil ederek konuyla ilgili farkındalıklarını artırmayı ve aileleri yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Bu sayede her yönden taraması yapılan çocuğun gelişimsel süreci bütüncül bir şekilde değerlendirilebiliyor. Varsa herhangi bir sorun erkenden tespit ediliyor ve çözüme ulaşılabiliyor.

 Çocuğunuz üstün zekâlı ise neler yapmalısınız?

Üstün zekâlı çocukların eğitiminde özellikle farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim programları etkili sonuçlar vermektedir. Fakat bu da eğitim kurumlarının yapması gereken çalışmalardır.

Eğer çocuğun üstün özellikleri olduğu biliniyorsa; gidilen okulda bu konuda yönetici, rehber öğretmen ve uzmanla görüşerek ortak bir anlayışın oluşması sağlanabilir.

Kurumsal eğitimin dışında ev ortamında da yapılması gerekenlerden söz etmek gerekir.

Üstün zekâlı çocuğu olan ailelerin yapması gerekenlerden bazıları şunlardır:

• Sağlıklı, güçlü ve zengin bir iletişim diliyle konuşmak.

• Mümkün olduğunca akran zenginliği imkânı vermek, yani kendisi gibi farklı gelişim özellikleri taşıyan başka akranlarıyla eğitim ve sosyal ortamlarında bir arada bulunmalarını sağlamak. Özellikle çocukları üstünlere yönelik eğitim veren bir okulda değilse.

• Resim, müzik, spor gibi alanlarda çocuğun özel ilgi alanlarını saptayarak, çeşitli deneyimler kazanmalarını sağlamak.

• Çocuğun ilgi alanına giren çeşitli konularda birlikte düşünce alışverişi yapmak ve araştırmak.

• Zihninde geliştirdiği projelerle ilgili çalışma imkânı sunmak.

• Mantık bulmacaları, strateji ve akıl oyunları gibi ilgi çekici zihinsel aktiviteler yapmasını sağlamak.

• Günlük olaylar hakkında paylaşımlarda bulunmak.

• Dikkat oyunları, bellek oyunları, eşleştirme vb. gibi oyunlar oynamak.

Üstün zekâlı bir çocukta nelere dikkat edilmeli?

Toplumda, üstün zekâlı çocuklar ‘sorunlu çocuk’ olarak algılanabilmekte. Çoğu literatürde zekâyı, ‘çevreye uyum sağlama yeteneği’, ‘problem çözme yeteneği’ diye tanımlayıp bu çocukların uyumsuz ve sorunlu olduğunu düşünmek kendi içinde bir hayli çelişkili görünmektedir.

Burada kritik nokta şu; elbette ki üstün zekâlı çocukların da davranış sorunları olabilir. Fakat bu durum, onların genelde sorunlu olduğu şeklinde değerlendirilemez. Üstün özellikleri olan çocuklardaki en büyük risk, kendi üstünlüklerini öğrendiklerinde benlik algılarının bundan olumsuz etkilenmesidir.

‘Ben üstünüm’ algısı yerleştiğinde, diğer çocukları doğrudan ya da dolaylı olarak beğenmeme, aşağılama herhangi bir mesaj vermeleri doğru değildir.

Çocuklara yaklaşımda eğer çocuk bu özel durumunun farkında değilse gündeme getirmemek eğer farkındaysa da “Evet, sen kolay algılıyorsun aynı arkadaşın Ayşe’nin güzel resim yaptığı, arkadaşın Mehmet’in de çok güzel basket oynadığı ya da şiir yazdığı gibi…” ifadeleriyle çocuğun becerisini kabul edici ama başka insanlardan ayrımlaştırmayıcı mesajlar vermek gerekir.

Üstün zekâlı çocuklara nasıl davranılmalı?

Üstün zekâlı çocuklar; sevgiye, güvene ve başkaları tarafından anlaşılmaya, yeteneklerinin ve üstün zekâsının farkına varılmasına, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir arkadaş grubuna, potansiyellerinin ortaya çıkacağı ve kendilerini gösterebilecekleri akademik ortamlara, tıpkı yaşıtları gibi kendisinin de bir çocuk olduğunun bilinmesine, kendilerini en iyi şekilde anlayan, destekleyen öğretmenlere ve ebeveynlere, kendi kararlarını almalarına fırsat tanınmasına, hobilerine ve çok yönlü ilgilerine uygun zenginleştirilmiş ortamlara, teşvik ve takdir edilmeye ihtiyaç duyarlar. Eğer aile, çocuğun mevcut kapasitesinin açığa çıkarılması ve yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde bilinçli bir tutum içinde olursa hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli bir kayıp olmayacaktır.

Üstün zekâlı çocukların geleceği nasıl planlanır?

Üstün zekâlı çocuklara verilecek olan farklılaştırılmış eğitim, bu çocukların gelişimini ve bireysel başarısını en üst düzeye çıkarmayı hedefler. Üstün yetenekliler kapasitelerine uygun eğitim almalıdırlar. Bu olmadığı takdirde hem bu yeteneklerinin körelmesine hem de psikolojik olarak sıkıntıya düşmelerine neden olabilir.

Birçok üstün zekâlı çocuk, hiç ders çalışmadan normal bir sınıfta okutulan konuları rahatça anlayabilir. Bunun için ders çalışma alışkanlığı edinemezler. Bu da ilerideki akademik başarılarını olumsuz etkiler. Bu çocuklar fark edilmedikleri ya da yeterince destek görmedikleri zaman olumsuz davranışlarıyla dikkat çekmeye çalışırlar.

Üstün yetenekli çocuk tespit edildiği takdirde öğretmeni daha zengin bir öğretim imkânı sunmalıdır.

TÜZDER olarak biz, öğrencileri uzman eğitmenlerle buluşturan bir eğitim yuvası olarak faaliyet gösteriyoruz. Üstün zekâlı çocuklara eğitim vermek üzere geliştirdiğimiz ve en önemli projelerimiz arasında yer alan Dahi Park projesi, geniş kapsamı ve içeriğiyle Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor.

Dahi Park; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere eğitim veriyor. Eğitimler, üstün zekâlı çocukların gelişimlerini sağlamak üzere, özel olarak hazırlanan atölyelerde, uzman eğitimciler tarafından gerçekleştiriliyor.

Çocukları işlenen derse motive edecek şekilde tasarlanarak dekore edilen atölyelerde, üstün zekâlı çocukların yalnızca zihinsel değil fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal alanlarda geliştirilmesi de hedefleniyor. Teknolojinin tüm olanakları çocukların eğitiminde kullanılırken eğitimde de tamamen bilimsel metotlar uygulanıyor.

Böylece kültür, bilim ve sanat alanında olağanüstü bir eğitim alan üstün zekâlı çocuklar, kendilerini keşfedebilme ayrıcalığını yaşıyor. Ayrıca bu sistemde çocuklar, gerçekleştirdikleri uygulamalarla eğitim sürecinde tamamen aktif oldukları için teorik bilgilerin ötesine geçerek yaratıcılıklarını ortaya koyuyor.

Evlerde de doğru yöntemlerle geliştirilebilmeleri için eğitim aldıkları süre boyunca çocukların ailelerine de periyodik olarak ücretsiz eğitim sağlıyoruz. Atölyelerin sonunda öğrencilere “Katılım Sertifikası” veriyoruz.

Ebeveynlere düşen görevler nelerdir?

Hayal kurmak bu çocuklar için çok önemlidir. Mimar Sinan’ı Mimar Sinan yapan, ünlü hatipleri hatip yapan, hayal güçlerinin ve düşünce yapılarının çok zengin olmasıdır.

Biz çocuklardan hayal kurmalarını isterken, bazen anne babalar hataya düşüp gerçekçi olmalarını istiyorlar. Rasyonel olmalarını, realist olmalarını, ayaklarının yere basmasını istiyorlar.

“Eski köye yeni âdet getirme!”, “Hayal kurma!”, “Bulutların üstünde uçma!”, “İcat çıkarma!” diyorlar. Öncelikle bu kalıplardan kurtulmamız lazım.

Çocukların sorularına da hazır cevap vermektense, mümkün olduğunca sorularının cevaplarını kendilerinin bulmasını sağlamalılar. Yani biri bize topu attıysa, topu tutmak zorunda değiliz. Biz bunu pas edelim. Mesela çocuk bir soru sorduysa, “Sen olsaydın ne yapardın, bir düşün bakalım belki bulursun.

” gibi ipuçlarıyla yönlendirerek sorduğu soruyu kendisinin cevaplamasını sağlayabilirsek, ona beyin jimnastiği yaptırmış oluruz. ‘Armut piş, ağzıma düş!’, mantığıyla büyütülen, bir dediği iki edilmeyen, her istediği önüne sunulan çocukların hem maddi gelişimleri hem zekâ gelişimleri kısır kalacaktır.

Biz, evlerde de doğru yöntemlerle geliştirilebilmeleri için üstün zekâlı öğrencilerimizin ailelerine de “Evde TÜZDER Atölyesi” vb. ebeveyn eğitim programları uyguluyoruz. Dahi Park’ta eğitim aldıkları süre boyunca bir takım eğitimleri de periyodik olarak ücretsiz bir şekilde sağlıyoruz.

Источник: https://www.bebek.com/ustun-zekali-cocuklarla-yasamak/

Üstün Zekalı Çocukların Davranış Sorunları Neden Olur?

Anne ve Babalar Dikkat! Çocuğunuz Üstün Zekalı Olabilir

Mükemmeliyetçilik ve aşırı duyarlılık bu sorunlara sebep olabilir.

Üstün zekalı yetenekli,dahi dahi çocukların karakterleri, sıklıkla kendi gelişimlerini etkileyebilen, sosyal ve duygusal davranış sorunlarına sebep olur. Üstün zekalı yetenekli,dahi çocuğunuzu bütünüyle anlamanız için, onun Üstün zekalı yetenekli,dahiliğinin, davranışlarını nasıl etkilediğini anlamanız gerekir.

Asenkron Gelişimden Kaynaklanan Sorunlar

 1. Üstün zekalı yetenekli,dahi, dahi çocuklar soyut kavramları entelektüel anlamda anlayabilir ama bu kavramlarla duygusal anlamda başa çıkamayabilir ve bunun bir sonucu olarak ölüm, gelecek, cinsiyet ve benzeri konularda derin endişelere yol açabilir.

   

 2. Üstün zekalı yetenekli, dahi çocukların fiziksel gelişimi, onların entelektüel bağlamda başarabilecekleri bir aktivitede başarısız olmalarına sebep olabilir. (Mükemmeliyetçiliğin de bu tür problemler de rolü vardır).

   

 3. Üstün zekalı yetenekli, dahi bir çocuk, yetişkinlerle küresel ısınma ve dünyadaki kıtlık konusunda sohbet edebilirken bir dakika sonra kardeşi, favori oyuncağını aldığında, bunun için ağlayıp mızmızlanabilir.

Bir Çözüm: Asenkron Gelişim ile başa çıkma.

Gelişmiş Sözel ve Mantık Becerisinden Kaynaklanan Sorunlar

 1. Üstün zekalı yetenekli, dahi çocuklar eleştirel ve/ veya manipülatif olabilirler. Yetişkinler genellikle bu çocukları küçük avukatlar olarak adlandırırlar.

  Ebeveynler ve diğer yetişkinler unutmamalıdır ki, yaptıkları ne kadar mantıklı ve ikna edici olsa da davranışları ne kadar tatlı ve zeki gözükse de Üstün zekalı yetenekli, dahiler hala birer çocuktur ve disipline ihtiyaç duyarlar. Özellikle yetişkinleri manipüle edebilen çocukların çevreye olan güvenleri oldukça azalır.

 2. Üstün zekalı yetenekli, dahi çocuklar manipülatif olabilir. (Ebeveynler ve diğer yetişkinler bu manipülasyona izin vermeme konusunda çok dikkatli olmalıdırlar.
   
 3. Üstün zekalı yetenekli, dahi bir çocuk ebeveynlerini ve öğretmenlerini, zekâsı ile alt etmeye çalışabilir.

   

 4. Kullandıkları sofistike kelimeler ve gelişmiş mizah anlayışları, yanlış anlaşılmalarına sebep olabilir. Bu da onların toplumdan dışlanmış hissetmelerine ve içe kapanmalarına sebep olabilir.

  Üstün zekalı yetenekli,dahi çocukların kendilerinden yaşça büyük çocuklar ve yetişkinler ile vakit geçirmeyi tercih etmelerinin nedenlerinden biri de budur.

Bir Çözüm: Üstün zekalı yetenekli,dahi Çocuklar ile Nasıl Tartışılma(ma)lı

Mükemmeliyetçilik ve Duygusal Duyarlılıklardan Kaynaklanan Sorunlar

 1. Mükemmeliyetçilik başarısız olma korkusuna sebep olabilir, dolayısıyla Üstün zekalı yetenekli, dahi bir çocuk, başarısızlıktan kaçınmak için, bir şeyi denemeyi dahi reddedebilir. (Ödev yapmayı dahi.

  )
   

 2. Detaylı gözlem, zengin hayal gücü ve ilerisini görme yeteneği Üstün zekalı yetenekli, dahi bir çocuğun utangaç gözükmesine ve yeni durumlarda olabilecek tüm ihtimalleri değerlendirmek için geride durmalarına sebep olabilir.

   

 3. Üstün zekalı yetenekli, dahi bir çocuk yardım teklif etmeden ya da soruları yanıtlamadan önce tüm detayları öğrenmek isteyebilir buda onun sosyal açıdan utangaç gözükmesine sebep olabilir.

   

 4. Aşırı hassasiyet, Üstün zekalı yetenekli, dahi çocukların, eleştirileri hatta bireysel olmayan bir kızgınlığı çok kişisel algılamasına neden olabilir. Kötü çocukluk anıları kolay kolay peşlerini bırakmaz.

   

 5. Duyarlılık ve gelişmiş doğru-yanlış muhakemesi, savaşlar, açlık çeken çocuklar, çevre kirliliği, diğer adaletsizlikler ve şiddet onlarda derin endişelere sebep olabilir. Eğer bu tür konular hakkında resimlere ve tartışmalara aşırı derecede maruz kalırlarsa içe dönük ve çekingen olabilirler, hatta “varoluşsal depresyona” dahi girebilirler.

Bir Çözüm: Üstün zekalı yetenekli, dahi Çocukların Yoğun Duygular ile Baş Etmesine Yardım.

Hemen hemen Üstün zekalı yetenekli, dahiliğin tüm özellikleri, bu çocukların, çok erken yaşta dahi olsa “farklı” hissetmelerine neden olabilir. Bu nedenle, onları kendileri gibi çocuklarla ve onları anlayan insanlarla bir araya getirmek çok önemlidir.

   YORUMLARI

Источник: https://ustunzekalilar.org/tr/Makaleler/Icerik/1245-Ustun-Zekali-Cocuklarin-Davranis-Sorunlari-Neden-Olur

Üstün Zekalı Çocuklar İçin Anne Babaların Yapabilecekleri

Anne ve Babalar Dikkat! Çocuğunuz Üstün Zekalı Olabilir

“Üstün zekalı çocuklar” konusunda aldığımız pek çok soru üzerine çocuklarda üstün zeka konusunu ele almaya karar verdik.

  Uzman Klinik Psikolog Zeynep Zat’a çocukların üstün zekalı olup olmadıklarını nasıl anlayabileceğimizden zeka testlerinin nasıl ve kimler tarafından uygulanabileceğine, üstün zekalı olmanın hiperaktiviteyle bağlantılı olup olmadığından üstün zekalı çocuklara nasıl bir eğitim verileceğine kadar konuyla ilgili herkesin merak ettiği soruları ilettik.

Üstün zekalı çocuklar söz konusu olduğunda ilk ve en önemli konulardan biri bu çocukların belirlenmesidir; çünkü ancak bu sayede onların kişisel, psikolojik, sosyal ve akademik yaşamlarındaki ihtiyaçları tespit edilir ve bunların gelişimi için uygun adımlar planlanabilir. Aksi takdirde bu çocuklar arkadaş ilişkilerinde pek çok güçlükler yaşayan, derslere ilgisiz ve akademik başarısı düşük bir profil çizerler.

Çocuğun üstün zekalı olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? 

Bu çocukların bazı niteliklerini bilmemiz burada bizim için yol gösterici olacaktır.

Üstün zekalı çocuklar genel olarak, dikkatlerini doğumdan itibaren yaşıtlarına göre daha uzun süre odaklayabilirler. Soyut düşünme üstünlerde daha gelişmiştir. Örneğin kolayca kavram oluşturabilirler.

Düşünceleri akıcı, sözcük dağarcıkları geniş ve ezberleme yetenekleri gelişmiş olabilir. Kendi başlarına okumayı öğrenebilirler.

Sayılara yaşıtlarından daha erken ilgi duymaya başlayabilir, zaman kavramı da yaşıtlarından erken gelişebilir.

Yeni mekanik aletleri kendileri keşfedebilirlerken, daha az yapılaşmış öğrenme materyalini seçerler. Başladıkları görevi bitirmeleri için kendilerine şans verilmesini bekler ve iki işi aynı anda yapabilirler.

Bunların yanı sıra erken dönemden itibaren daha sağlıklı, fiziksel gelişimleri daha iyi ve duyuları oldukça hassastır.

Çocuklarda bu özelliklerden birkaçı olduğu durumlarda, üstün zekalı olma ihtimalleri düşünülebilir.

Zeka testleri kaç yaşında ve nasıl uygulanır?
Üstün zekalı çocukların saptamasında en güvenilir yol, istatistiksel analizler sonucunda geçerli ve güvenilir olduğu bulgulanmış olan zeka testlerinin kullanılmasıdır.

6-16 yaş arasındakilere çocuklar için “Weschler Zeka Testi” (WISC-R) kullanılabilirken, 2 yaş 6 ay ile 7 yaş 3 ay arasındaki çocuklara “Weschler Okul öncesi ve Birincil Zeka Ölçeği” (WPPSI) uygulanır. Ancak bir çocuğun üstün zekalı olup olmadığına karar verirken, yalnızca bu testlerin sonuçları ile sınırlı kalmamak çok önemlidir.

Testlerin yanı sıra öğretmenlerin ve psikologların değerlendirmeleri de üstün zekalı olup olmadığını öngörmede etkilidir ve kendilerinden alınan verilerin de göz önünde bulundurulmasında yarar vardır.

Örneğin, literatür araştırmaları İngiltere, Amerika ve Çin’de öğretmen değerlendirmelerinin oldukça iyi bir yordayıcı (tahmin) olduğunu gösterir.

Aile geçmişinde üstün zekalı bireyler olması da çocuğunuzun üstün zekasına bir işaret olabilir.

Hiperaktiviteyle üstün zeka arasında bağlantı var mıdır?

Üstünlerin aşırı duyarlı bir sinir sistemine sahip olmaları, üstün olmayan yaşıtlarına göre daha hareketli olmalarına neden olabilir. Ancak ‘hareketli’ diye tarif edilen üstün zekalı çocukların, hiperaktivite tanısı almış çocuklar ile karıştırılmaması çok önemlidir.

Hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar, davranışlarını regüle eder (düzenler) ve herhangi bir aktivite üzerinde konsantrasyonlarını uzun süre devam ettirmekte güçlük yaşarken, üstünler herhangi bir konu ile ilgilendiklerinde bu konu üzerine yoğunlaşabilirler. Hatta meraklı ve istekli olduklarında daha uzun süre bunun üzerine çalışabilirler.

Çocuklarda hiperaktivite bozukluğu olduğundan şüphelenildiğinde mutlaka bu konuda uzman bir profesyonele başvurulmalıdır.

Üstün zekalı çocuğa nasıl bir eğitim verilmeli?

Üstün zekalı çocukların akademik ihtiyaçları ve güçlü oldukları alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için ‘farklılaştırılmış’ eğitim modeli uygun olabilir. Bu konudaki farkındalığın son yıllarda gelişmesi ile ülkemizde de özel programlarda eğitim veren okullar mevcuttur.

Üstün zekalı çocuğa aile nasıl davranmalı?

Ailenin üstün zekalı çocuklarına karşı tutumları çocuklarını akademik, sosyal ve psikolojik gelişimleri için çok değerlidir.

Ebeveynlerin, çocuklarının üstün zekalı olmasından ileri gelen belirli davranış, duygu ve düşüncelerinin farkında olması, bunları anlamlandırabiliyor olması ve uygun tepkiler vermesi çok değerlidir.

Ebeveynlere, çocuklarının güçlü yanlarını ve yaşıtlarını geride bırakan performanslar sergilediği alanları belirlemekte ve bu alanlardaki gelişimlerini desteklemekte önemli görevler düşer.

Aileler çocuklarını zeka testine tabi tutmak için nereye götürebilir?

Rehberlik ve araştırma merkezleri, özel danışmanlık merkezleri, bazı okullarda ve bazı hastanelerin psikiyatri/psikoloji bölümlerinde uygulanabilir.

0312 446 40 76- 0532 160 26 65

Bu yazı 2638 kere okundu.

Источник: http://www.psikologankara.net/ustun-zekali-cocuklar-icin-anne-babalarin-yapabilecekleri.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.