Antibakteriyel Ürünlerdeki Tehlike

Antibakteriyel nedir?

Antibakteriyel Ürünlerdeki Tehlike

Bu sayfada Antibakteriyel nedir Antibakteriyel ne demek Antibakteriyel ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Antibakteriyel anlamı tanımı açılımı Antibakteriyel hakkında bilgiler resimleri Antibakteriyel sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz.

Antibakteriyel; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Bakteri üremesini engelleyen

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Bakterilerin yaşamasını durduran veya üremesini önleyen kimyasal madde.

Teknik terim anlamı:

Bakteriyel üremeye engel olma veya bakterilerin öldürülmesi.

Antibakteriyel hakkında bilgiler

Antibiyotik, herhangi bir mikroorganizma tarafından, başka bir mikroorganizmayı öldürmek veya çoğalmasını durdurmak için üretilen her türlü madde. Antibiyotik üretimi, onu üreten mikroorganizma için selektif bir avantaj sağlar.

Örnek olarak, Penicillium tarafından üretilen antibiyotikler, doğada rekabet halinde olduğu diğer mikroorganizmaların büyümesini önleyerek Penicillium'a rekabette önemli bir avantaj sağlar. Antibiyotiklerin iki çeşidi vardır; biyosidal, mikroorganizmaları öldüren antibiyotikler ve biyostatik, mikroorganizmaların büyümesini ve çoğalmasını (üremesini) önleyen antibiyotikler.

Her ne kadar “sadece” mikroorganizmaların (çoğunlukla bakteriler, ve bazı fungi) ürettiklerine “antibiyotik” tanımı verilebilse de, bugün “antibiyotik” terimi patojenlere zarar veren her türlü kimyasal için kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden, mikroorganizmalar, hayvanlar ve bitkiler tarafından doğal olarak üretilen bu tür kimyasallara “antibiyotik” demekteyiz.

Aynı zamanda, doğal olarak üretilen birçok antibiyotik madde suni yollardan daha etkili olmaları için modifiye edilmektedir. Örnek vermek gerekirse, doğal olarak üretilen penisilinler bugün kimyasal olarak modifiye edilerek daha etkili olmaları sağlanıyor. Bir başka örnekte, kloramfenikol isimli antibiyotiktir.

Eskiden tamamiyle doğal yollardan elde edilen bu antibiyotik bugün tamamiyle sentetiktir. Antibiyotikler etkili oldukları mikropların metabolik işlemlerine müdahale ederek çalışırlar. Antibiyotikler müdahale ettikleri metabolik işlemlere göre spesifiktir.

Bu metabolik işlemlere örnek olarak; protein sentezi, hücre çeperi sentezi, nükleik asit sentezi veya hücre zarı fonksiyonlarını verebiliriz. Penisilin, vankomisin, florokinolon ve sefalosporin gibi antibiyotikler bugün en çok kullanılan antibiyotiklerdendir. Bu antibiyotiklerin hepsi bakterilerin hücre çeperlerini zayıflatırlar.

Bakterilerin hücre çeperleri uzun peptidoglikan zincirlerinden oluşur. Antibiyotikler bu molekülleri bir arada tutan peptit bağlantılarının sentezini önlerler. Böylece hücre çeperleri zayıflar ve bakteri patlar (lizis). Peptidoglikandan oluşan hücre çeperleri sadece bakterilerde bulunur, hayvan hücre çeperi bulunmazken bitki hücrelerinde selülozdan oluşan hücre çeperleri bulunur. Böylece, antibiyotikler sadece bakterilere zarar verirler.

Antibakteriyel kısaca anlamı, tanımı

Anti : Yunanca karşı anlamında ön ek. Karşı, zıt

Protein sentezi : Elçi RNA'yı kalıp olarak kullanarak ribozomlarda protein sentezlenmesi.

Elçi RNA'nın ribozoma bağlanmasıyla başlayan ve oluşan polipeptit dizisinin ribozomdan ayrılmasına kadar geçen bir seri reaksiyonlar dizisi.

Başlama (inisiyasyon, I), uzama ve bitirme (terminasyon, R) aşamalarından oluşur. Prokaryot ve ökaryotlarda bu aşamalarda değişik faktörler rol alır ve enerji kullanılır.

Kimyasal madde : Belirli bir homojen bileşimi olan ve mekanik yollarla ayrılamayan maddelerin genel adı. Bütün element ve bileşikler kimyasal madde kabul edilir, çözelti, dispersiyon, alaşım ve kompozit malzemeler karışımdır.

Mikroorganizma : Mikroskopla görülebilen organizma.

Antibiyotikler : Bir mikroorganizma (bakteri, mantar, v.b.) tarafından sentezlenen ve başka mikroorganizmaları öldüren veya çoğalmalarını engelleyen maddeler.

Kloramfenikol : Streptomyces Venezuela tarafından üretilen ve protein sentezi inhibitörü olarak kullanılan bir antibiyotik. Streptomyces venezualae tarafından üretilen ve bakterilerde protein sentezini inhibe ederek etki gösteren bir antibiyotik.

Streptomyces venezuella kültürlerinden elde edilen, dikloroasetik asit grubu içeren, nitrobenzen türevi geniş spektrumlu ve antibakteriyel etkinliğini ribozomların 50S alt ribozomlarına bağlanıp aminoasil tRNA’nın akseptör noktaya bağlanmasını engelleyerek oluşturan bir ilaç.

Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılması yasak olan bu ilaç Gram pozitif koklar ve basillerle Gram negatif bakterilerin çoğunun oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Peptidoglikan : Bakteri hücre duvarlarında, uzun polisakkarit zincirlerinin kısa peptitlerle enine bağlandığı büyük bir makromolekül grubu. Uzun polisakkarit zincirlerinin kısa peptitlerle enine bağlandığı büyük moleküler grup.

Bakteri hücre duvarında bulunan ve bakteriyi ozmotik lizizden koruyan esas katman.

Gram pozitif bakterilerde hücre duvarının esasını ve en önemli kısmını oluşturan N-asetilglukozamin ve N-asetilmuramik asidin bir peptide kovalent bağlarla bağlanmasıyla oluşan polimer.

Sefalosporin : Cephalosporium manian tarafından üretilen ve gram pozitif bakterilerin hücre duvarı sentezini engelleyen bir antibiyotik.

Her ne kadar : Başına getirildiği şartlı cümledeki yargının doğru veya doğal görüldüğünü fakat bunun yeterli olmadığını anlatan bir söz.

Nükleik asit : Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri.

Hücre çeperi : Hücre duvarı.

Antibiyotik : Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin vb. maddelerin ortak adı.

Penisilin v : Formülü C16H18O5N2S olan R grubunda C6H5-O-CH2- bulunan Gram pozitif bakterilere karşı etkin olan, ß-laktamaz ile etkisiz hale getirilen bir penisilin türü.

Kimyasallar : Belli moleküler bileşimdeki maddeler veya bileşikler için, genellikle de tek bir moleküler yapıdaki maddeler için kullanılır. İlaç terimi kimyasal madde yerine kullanılamaz.

Örnek verme : Bir nesne, durum ve süreci örnekle gösterme.

Penicillium : Doğada yaygın olarak bulunan küf cinsi.

Çoğunlukla : Çoğunluğa dayanılarak, ekseriyetle. Genellikle.

Hücre zarı : Sitoplazmayı çevreleyen, 75-80 A° kadar kalınlıkta, protein, lipit ve karbohidratlardan oluşan, lipitlerin genellikle fosfolipitler hâlinde çift tabaka oluşturdukları, sıvı mozaik zar modeline göre proteinlerin lipitlere birleşik ya da az veya çok gömülü oldukları, karbohidratların oligosakkarit zincirleri hâlinde bazı lipit ve bazı proteinlere bağlı bulundukları, hücrenin alt, üst ya da yan kısımlarında çeşitli özelleşmeler gösteren, hücreyi koruyan, pek çok hücre faaliyetine katılan yarı geçirgen yapı. Organellerin etrafını çevreleyen zar ise mitokondri zarı, Golgi zarı gibi organellerin adıyla anılır. Plâzma zarı, sitoplâzmik zar, membran, biyomembran, biyolojik zar, plazmalemma. Sitoplazmayı çevreleyen, 75-80 ºA kadar kalınlıkta, protein, lipit ve karbonhidratlardan oluşan, hücreyi koruyan, pek çok hücre faaliyetine katılan yarı geçirgen yapı, plazma zarı, plazmalemma. Hücreleri dıştan kesintisiz çevreleyen, metabolik olaylarda görev alan ve elektron mikroskobunda üç katman hâlinde gözlenen birim zar yapısında organellerden biri, plazma zarı, sitoplazmik zar, plazmalemma, birim zar.

Bakteriyel : Bakterilerle ilgili.

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Diğer dillerde Antibakteriyel anlamı nedir?

İngilizce'de Antibakteriyel ne demek ? : antibacterial

Источник: https://nedir.ileilgili.org/antibakteriyel

Antibakteriyel El Temizleme Jellerindeki Teh

Antibakteriyel Ürünlerdeki Tehlike

Çocuğuzla beraber sokaktasınız, elleriniz kirlendi ve o anda lavaboya erişiminiz yok.

Bu durumda antibakteriyel el temizleme jelleri (hand sanitizer) çok pratik oluyor değil mi? Antibakteriyel el temizleyiciler son dönemde özellikle umumi tuvaletlerde, okullarda, hastanelerde ve doktor ofislerinde sıkça kullanılıyor.

Çantaya atılıp kolayca taşınabildiği için hijyenine düşkün anneler için de bulunmaz nimet oluyor. Şimdi bir de parfümlüleri ve rengarenkleri var.

Bu temizleyicilerin kullanımı basit: Çantanıza koyduğunuz ufak şişeden bir-iki damla ellere sıkıp, kuruyana kadar ellerinizi birbirine sürtüyorsunuz. Hastalıklara yol açan bakterilerin %99,99’undan anında kurtuluyorsunuz.

Güzel değil mi? Okul, hastane gibi kalabalık ortamlara sıkça giriyorsanız, toplu taşıma araçlarını sıkça kullanıyorsanız ve kış mevsimi yaklaşıp, grip gibi salgın hastalıklar başladığında antibakteriyel el temizleyiciler faydalı gözüküyor.

2009 senesinde domuz gribi gündemdeyken Türkiye piyasasında yükselen bu ürün şimdi her yerde satılıyor. Kimi anneler okula giden çocukların çantalarına bir adet koyuyor. Ancak işin bir de diğer yüzü var. Antibakteriyel el temizleme jelleri amacına uygun olarak kullanılmadığında sağlığı tehdit ediyor.

Her ne kadar etiketinde istenen sıklıkta kullanılabileceği söylense de, aşırı ya da hatalı kullanımı özellikle çocuklarımız için çok zararlı.

Antibakteriyel El Temizleme Jelinin Zararları

 1. Alkol: Piyasada satılan antibakteriyel temizleyiciler %45-95 oranında etil alkol (ethil alcohol) ya da izopropil alkol(isopropyl alcohol) içerir.

  Zaten mikrop öldürücü etkisinin olması için %60 ve üzerinde alkol içerikli olması şarttır. Kıyaslama için, bir şişe votka %40, bir bardak şarap %12 ve bira %5alkol içerir. El temizleme jeli hatayla çok miktarda içilmesi durumunda alkol zehirlenmesinden öldürebilir.

  Çocuklar yetişkinlere kıyasla daha az miktarla bile zehirlenebilirler.

 2. Bağışıklık sistemi: Antibakteriyel temizleyiciler deri yüzeyindeki zararlı bakterileri öldürerek ultra temiz bir ortam yaratırlar.

  Ultra temiz ortamlar vücudun bağışıklık sistemini zayıflatır, bağışıklık sistemi sürekli savaş moduna geçer. Zayıf bir bağışıklık sistemi ileride en basidinden alerji ve saman nezlesi gibi türlü rahatsızlıklara açık olmamızı sağlar.

  (1) Bu nedenle çocuklar aşırı hijyenik ortamlarda büyütülmemeli ve bu tür ortamlar yaratan temizlik alışkanlıklarından (antibakteriyel jelin çok sık kullanılması) vazgeçilmelidir.

 3. Toksik maddeler: Antibakteriyel temizleyicilerin içinde bulunan Triclosan, Phthalates gibi maddeler ve Parabenler (Parabens) yüksek derecede toksik etkiye sahiptir. Bunların yanısıra formüllerinde orta derecede toksik etkiye sahip pek çok madde de bulunmaktadır.
 4. Cilt kuruluğu: Antibakteriyel temizleyicilerin diğer zararlarının yanında çok masum gibi gözükse de, sürekli kullanımı cilt kuruluğuna da yol açar.

Antibakteriyel El Temizleme Jeli İçindeki Maddelerin Toksikliği

Piyasada paketli satılan her üründe olduğu gibi, el temizleme jellerinin de etiketlerini okuma alışkanlığı edinmemiz gerek.

El temizleme jellerinin içinde sıkça kullanılan maddelerin bir listesini aşağıda bulacaksınız.

Madde açıklamasının içinde maddelerin amacını, sağlığa yararını/zararını ve Environmental Working Groupadı verilen kar amacı gütmeyen kurumun derecelendirmesini göreceksiniz.

EWG kelimesinin yanında verdiğim numaralar o maddenin sağlık riskini, “yeterli” ve “sınırlı” gibi kelimeler de o madde üzerinde yapılan bilimsel araştırma sıklığını belirtiyor. Rakamsal derecelendirmede 0-2 arası düşük, 3-6 arası orta ve 7-10 arası yüksek sağlık riski içeriyor.

Bilimsel araştırma sıklığı “yok”, “sınırlı”, “yeterli”, “iyi” ve “çok iyi” olmak üzere 5 aşamada derecelendiriliyor.

Örnek vermek gerekirse antibakteriyel el temizleme jellerinde sıkça kullanılan Triclosan’ın derecelendirmesi (EWG 7-Yeterli) olduğundan bu maddenin üzerinde yeterli derecede araştırma yapıldığı ve yüksek sağlık riski taşıdığını söyleyebiliriz.

Yüksek Sağlık Riski (7-10)

 • Triclosan: (EWG 7-Yeterli) Antibakteriyeldir. Kanser, alerji, hormon hastalıkları(3), sinir hastalıkları, antibiyotik direnci ve kas zayıflığına neden olabilir. Triclosan Amerika’nın Minnesota eyaletinde 1 Ocak 2017’den itibaren yasaklanıyor.

 • Parabens: Şampuan, saç kremi, cilt toniği ve nemlendiricisi, güneş kremleri, tıraş losyonu, parfüm gibi kişisel bakım ürünlerinde raf ömrünü uzatmak için kullanılır. Kadınlık hormonu olan östrojeni taklit eden bir kimyasal maddedir.

   Kanser, sinir sistemi rahatsızlıkları, iç salgı bezlerinin bozulması ve deri rahatsızlıklarına yol açar. Etiketlerde propylparaben(EWG 7-Sınırlı)butylparaben (EWG 7-Sınırlı)ethylparaben (EWG 4-Sınırlı) ve methylparaben (EWG 4-Sınırlı) olarak geçer.

 • Phthalates: Kokulu el temizleyicilerin bazılarının içinde Fitalat (Phthalates) bulunmaktadır. Bu madde esasen plastiklerin yumuşak olmasını sağlar. Kozmetikte de kokuların kalıcı olması için ve kozmetik maddelerin deri tarafından emilimini artırmak için kullanılır.

   Fazla miktarda falatata maruz kalmak üreme bozukluklarına yol açmaktadır. Yapılan araştırmaya göre (4) fazla miktarda fatalata maruz kalan anne adaylarının doğurduğu erkek bebeklerde anüs yerleşimi farklı yerde olmakta ve bebekler ileride düşük üreme yeteneğine sahip ya da kısır olabilmektedir. Fitalatların pek çok türü vardır.

  El temizleyicilerde kullanılan türleri etiketlerde DBP-dibutyl phthalate(EWG 10-Yeterli) ve DEP-diethyl phthalate (EWG 3-Yeterli)  olarak geçer.

Orta Derecede Sağlık Riski (3-6)

 • Benzalkonium chloride: (EWG 4-Yeterli) Antimikrobiyal özelliği nedeniyle kullanılır. Alerjik reaksiyonlara yol açmaktadır. Sürekli kullanıldığı takdirde bakterilerin direncini artırabilir.

 • Tocopherol Acetate: (EWG 3-Yeterli) Cildi yumuşatmak için kullanılır. Alerjendir ve bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir.

   

 • Aminomethyl Propanol: (EWG 3-Sınırlı) pH dengesine yardımcı olur. Cilde, gözlere ve akciğerlere zarar verebilir.

Düşük Sağlık Riski (0-2)

 • Ethyl alcohol/Ethanol: (EWG 2-Yeterli) Antimikrobiyeldir. Herhangi bir alkol gibi ethyl alkol de ağız yoluyla çok fazla alındığı (içildiği) takdirde doğum kusurlarına yol açabilir.

 • Isopropyl alcohol: (EWG 2-Yeterli) El jelinin içinde köpüklerin oluşmasını engellemek için kullanılır. Cilde, gözlere ve akciğerlere zarar verebilir.
 • Glycerin: (EWG 2-Yeterli) Cildin koruyucu bariyerini onarmaya yardımcı olur.

 • Aloe Vera: (EWG 1-Sınırlı) Cildi rahatlatır.
 • Caprylyl Glycol:(EWG 1-Sınırlı) Nemlendiricidir.
 • Isopropyl Myristate: (EWG 1-Yeterli) Cildi nemlendirir, hoş koku verir.

Açıklamalardan da görebileceğiniz gibi antibakteriyel el temizleme jelinin içeriğindeki maddelerin bazıları insan bünyesinde yüksek toksik etkilere yol açıyor. Ayrıca bazı maddeler üzerinde de henüz yeterince bilimsel çalışma yoktur.

Sırf içeriğindeki yüksek sağlık riski içeren maddelerden ötürü bile antibakteriyel el temizleme jelleri dikkatle kullanmamız gereken ve hatta mecbur değilsek kaçınmamız gereken kişisel temizlik ürünlerindendir.

Antibakteriyel El Temizleme Jeli Kullanırken Dikkat Edilecekler

Su ve sabunla yapılan temizlik mikroplara/bakterilere karşı en güzel savunmadır. Bununla beraber su ve sabuna erişiminiz yoksa ve pratik sebeplerle antibakteriyel el temizleme jeli kullanmayı tercih ederseniz şunlara dikkat edin:

 • Asla kullanması için çocuğunuzun eline vermeyin. Gerekli durumlarda siz onun eline 1 damla olarak sıkın ve hemen ellerini birbirine sürterek dağıtmasını sağlayın.
 • Çocuğunuzun temizleme jelini sürdükten sonra elini koklamasına izin vermeyin.
 • Antibakteriyel jel gözleri tahriş eder. Çocuklarınızın gözlerini ovalamasını engelleyin. Hatayla göze gelmesi durumunda minimum 15 dakika boyunca suyla yıkayın. 2009 senesinde domuz gribinin yaygın olduğu dönemde el temizleme jelinin yanlış kullanımından ötürü bir gözü kör olan küçük bir kızla ilgili haber vardı.
 • Kokulu ve renkli olanlar çocuklar için daha caziptir. Renksiz ve kokusuz olanları tercih edin.
 • Ellerde çatlak ve açık yara varsa kullanmayın.
 • Gerekirse jel versiyonları yerine köpük versiyonlarını ya da antibakteriyel mendil olanları tercih edin.
 • Bazı markalar koyu renk elbiselerde renk açılması yapabilir.

Kaynaklar
(1) The impact of bisphenol A and triclosan on immune parameters in the U.S. population, NHANES 2003-2006.

(2) Environmental Working Group (EWG) toksik kimyasallar, tarımsal sübvansiyon, kamu arazileri ve  kurumsal sorumluluk konularında araştırma yapan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

EWG’nin Skin Deep isimli kozmetik veritabanında piyasada bulunan pek çok kozmetik ve kişisel bakım ürününün

(3) Triclosan exposure modulates estrogen-dependent responses in the female wistar rat.

(4) Decrease in Anogenital Distance among Male Infants with Prenatal Phthalate Exposure

Источник: https://bebekveben.com/antibakteriyel-el-temizleme-jellerindeki-tehlike/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.