Aplastik Anemi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Aplastik anemi: belirtiler. Aplastik aneminin teşhisi ve tedavisi

Aplastik Anemi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Zamanımızda çok sayıda var.Doğrudan kanla ilgili çeşitli hastalıklar. Bunlardan biri aplastik anemidir. Bu rahatsızlığın belirtileri hemen ortaya çıkmaz. Bu hastalığı iyileştirmek mümkün mü? Hangi önleyici tedbirler var? Bu makalede tam olarak tartışılacak olan şey budur.

Genel bilgi

Aplastik anemi birTüm kan hücrelerinin sayısında keskin bir düşüş olduğu, ancak bir tümör sürecinin belirgin belirtileri olmayan hematopoietik sistemin hastalığı. Uzmanlara göre, bu patoloji nadirdir. 50 yaşından sonra, daha çok kadın ve erkek hasta olabilirler. Zamanında tedavi olmadığında, aplastik anemi sıklıkla ölüme yol açar.

Hastalık gelişim mekanizması

Bilindiği gibi hematopoez yapılır.özel bir hücre grubu, yani hematopoietik kök hücreler aracılığıyla. Hematopoezin çeşitli mikroplarına çoğalma ve farklılaşma yeteneğine sahiptirler. İkincisi olgun hücrelerin (eritrositler, lökositler, trombositler ve diğerleri) oluşmasıdır. Bir dizi dış veya iç faktörün etkisi altında, hastalığın aşağıdaki sıralı gelişim mekanizmaları mümkündür:

 • hematopoietik kök hücre sayısı giderek azalmaktadır;
 • Kök hücrelerin birincil işlevi bozulur ve bu da kırmızı kan hücreleri, trombositler ve lökositlerin oluşamamasını gerektirir;

Bu durumda kök hücrenin yenilgisiAynı ikizlerden veya kardeşlerden kemik iliği transplantasyonunun etkinliği ile doğrulanır. Aplastik anemi bu şekilde çocuklarda ve yetişkinlerde tedavi edilir.

Bununla birlikte, alıcının daha önce bağışıklık sistemini baskılamak için bir ilaç almamış olması durumunda, transplantasyon özdeş bir ikizden etkisizdir.

Çoğu kez, hastalığın bağışıklık yapısını doğrular.

Başlıca nedenler

Ne yazık ki, hastalığın gelişiminin etiyolojik faktörleri tam olarak bilinmemektedir. Uzmanlar bunun olabileceğine inanıyor:

 • bazı kimyasal gruplarla düzenli temas;
 • alkol kötüye kullanımı;
 • genetik yatkınlık;
 • iyonlaştırıcı radyasyon;
 • Vücudun tıbbi preparatlarla zehirlenmesi;
 • bazı bulaşıcı hastalıklar;

Eğer uzmanlar yukarıda listelenen nedenlerle doğrudan bir bağlantı kuramazsa, hastalığa idiyopatik aplastik anemi denir.

semptomlar

 • Soluk cilt, morarma.
 • Nefes darlığı.
 • Vücut ısısının artması.
 • Zayıflık, yorgunluk, baş dönmesi.
 • Taşikardi.
 • Ülseratif stomatit.
 • Nazal veya dişeti kanaması.
 • Azalmış iştah, keskin bir kilo kaybı.

Bu tüm klinik belirtiler değil, nasılaplastik anemi ortaya çıkarmak için.

Semptomlar elbette her durumda farklıdır. Dahası, genellikle hematopoietik sistemin diğer hastalıklarına benziyorlar. o derhal doktora başvurmaları ve gerekli tüm testleri teslim etmek önemlidir nedeni budur. Her cinsiyet ve yaş için belirli kan normları vardır.

Örneğin, biyokimya göstergeleri biraz farklı olacaktır, Eğer doktor zaten daha detaylı muayene ve ardından uygun tedavi reçete etmiştir.

şekil

Uzmanlar geleneksel olarak bu hastalığı iki tür olarak sınıflandırırlar:

1. Konjenital aplastik anemi olur:

 • kalıtsal (hematopoez ve konjenital malformasyonlar) Fanconi anemi;
 • herediter (gelişimsel konjenital anomalisi olmayan hematopoez) Estrena-Dameshek'in anemisi;
 • kısmi kırmızı hücre aplazisi (eritrosit sayısında azalma);

2. Kazanılmış aplastik anemi olabilir:

 • hemopoezisin ortak bir lezyonu ile;
 • seçici eritropoez lezyonu ile;

Ek olarak, hastalık şiddeti ile sınıflandırılır:

 • Ağır aplastik anemi değil. Kan testi bazı bileşenlerin yüksek oranlarını gösterir, ancak bu norm ile karşılaştırıldığında yeterli değildir.
 • Şiddetli aplastik anemi. Trombositlerin, rikuositlerin ve granülositlerin göz ardı edilmesi.

Anemi ve posthemorajik anemi arasındaki fark nedir?

Bu oldukça yaygın bir anemi türüdür.Kandaki hemoglobinde keskin bir azalmaya neden olan şiddetli kan kaybından, damarsal yetmezlik ve oksijen açlık denilen gelişimden kaynaklanır. Normal bir yetişkin için, kan kaybı 500 ml'lik hacmi aşarsa teh oluşur.

Bu patoloji, kural olarak, ektopik gebelik, kan veya karaciğer hastalıkları, travma sonrası ciddi kan kaybı veya cerrahi müdahale ile ortaya çıkar.

Hastanın yapabileceği dikkat çekicidir.Bu sorunun varlığından şüphelenmemek için birkaç gün. Parlak belirgin semptomlar hemorajiden 2-3 gün sonra ortaya çıkar. Hastaya nitelikli bakım sağlanmıyorsa, ölümcül sonuç olasılığı çok yüksektir.

Anemi posthemorrhagic gibi böyle bir sorun tedavi edilebilir. Doktor her şeyden önce ana kan kaybı kaynağını ortadan kaldırmalı ve kolloidal solüsyonların transfüzyonunu gerçekleştirmelidir.

tanılama

Çoğu zaman hastalığın şüpheÖnleyici amaçlarla yapılan testlerin bir sonraki teslimatından sonra ortaya çıkar. anemi olarak, kandaki alyuvar azaltılmış, beyaz kan hücreleri ve hemoglobin endeksleri ve ESR düzeyleri büyük ölçüde arttı. Bu veya diğer bileşenlerin içeriğindeki azalmanın derecesinin her bir vakada değişebileceğine dikkat etmek önemlidir.

Hastalığın aplastik olduğunu doğrulamakAnemi tek tanı yöntemi değildir. Doktor, bir kural olarak, aşağıdakileri içeren hastanın daha ayrıntılı bir incelemesini atar:

 • Fiziksel muayene (ten rengi, tansiyon, kanama varlığı, vb.);
 • idrar tahlili (kanın varlığı hemorajik sendromun bir işareti olarak kabul edilir ve mikroorganizmaların varlığı enfeksiyöz doğanın komplikasyonlarının bir tezahürüdür);
 • biyokimyasal kan testi (kolesterol, glukoz, ürik asit seviyesi);
 • tam bir tarih (kötü alışkanlıklar olup olmadığı, herhangi bir kronik hastalık olup olmadığı, toksik maddelerle temas olup olmadığı);
 • kan testi;
 • kemik iliğinin delinerek incelenmesi;
 • elektrokardiyografi;

Tedavi ne olmalı?

Her şeyden önce, sadece belirtilmelidir kiKalifiye bir yaklaşım, bir hastaya aplastik anemi gibi bir hastalıkla mücadelede yardımcı olabilir. Erken dönemde bu rahatsızlığın belirtileri herkesi uyarmalıdır. Ayrıca, primer klinik belirtilerin ortaya çıkmasıyla, ayrıntılı bir inceleme için hemen bir doktordan yardım almak önemlidir.

Modern tıp terapi için üç seçenek sunuyor. Aşağıda, daha ayrıntılı olarak tartışacağız.

 1. Etiyotropik tedavi,anemi nedeni biliniyorsa. Bu durumda, terapinin temel amacı provoke edici faktörü doğrudan etkilemek, ancak çoğu zaman etkisiz kalmaktadır. Hastalara, hastalığın ana nedenini (radyasyon bölgesinin çıkarılması, bazı ilaçların iptali, vb.) Hariç tutması önerilir. Bu tür önlemler sadece kemik iliğinin kendisinin ölüm oranını azaltır, ancak kan normlarını geri yüklemez.
 2. Patojenik tedavi ima ederHastalığın gelişim mekanizmalarının ortadan kaldırılması. Bu amaçla immünosupresif tedavi (“Siklofosfamid”, “Siklosporin” ilaçları) kullanılır. Bazı durumlarda, bu ilaçların kullanımı hemopoezisin işlevini tamamen geri yükleyebilir. Ayrıca tedavide kortikosteroidler ve anabolik steroidler kullanılır. Bu ilaçlar sadece lökositlerin oluşumunu teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda protein sentezini de arttırır. Şiddetli vakalarda doktorlar kemik iliği transplantasyonunu önermektedir. Genç hastalarda cerrahinin etkinliği daha yüksektir. Çocuklarda aplastik anemi de transplantasyon ile tedavi edilir.
 3. Semptomatik tedavi mücadele etmek için kullanılırHastalığın spesifik belirtileri. Kanın ana bileşenlerinin, antibakteriyel (Flukonazol “,” Norfloksasin “) ve sistemik antifungal tedavinin transfüzyonunu içerir.

Komplikasyonlar ve sonuçları

 • Anemik koma. Kandaki kırmızı kan hücrelerindeki hızlı azalma nedeniyle, beyni pratikte oksijen almaz, sonuç olarak kişi bilincini kaybeder ve dış uyaranlara tepki vermez.
 • Enfeksiyon.
 • Hemorajik komplikasyonlar (kanama). En korkunç sorun, beynin bir kısmının kanıyla emprenye olması nedeniyle öldüğü zaman, hemorajik inme denilen bir durumdur.
 • Bazı iç organların bozulması (çoğunlukla kronik hastalıkların varlığında oluşur).

Daha önce de belirtildiği gibi,Sadece nitelikli tedavi aplastik anemi gibi bir patolojinin üstesinden gelmeye yardımcı olur. Prognoz genellikle elverişlidir, ancak sadece doktora zamanında erişim ile.

Mevcut istatistiksel verilere göre, uygun tedavi olmaksızın, hastaların yaklaşık% 90'ı bir yıl içinde ölmektedir.

En etkili tedavi yöntemi kemik iliği transplantasyonudır. Yani operasyondan sonraki 10 hastanın 9'u beş yıldan fazla yaşamaktadır.

Beş yıldan uzun süredir cerrahi müdahalenin (sadece medikal tedavi) imkansızlığı ile, hastaların sadece yarısı yaşayabilir ve 40 yıla kadar yaşayabilir.

önleme

Birincil önleme kendi başına demektirÇeşitli dış etkenlerin vücut üzerindeki olumsuz etkilerini önleme eylemleri. Burada iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile etkileşirken temel güvenlik tekniklerine uyulmasından bahsediyoruz. Ayrıca, ilaç alımını ve dozlarını izlemek önemlidir.

İkincil korunma (zaten hasta olan kişinin kötüleşmesinin önlenmesi), düzenli bir takip ve uzun süreli bakım tedavisi anlamına gelir.

Sonuç olarak, bu olmamalıaplastik anemi gibi bir tanıdan korkmak. Bu hastalığa yakalanmış sağlıklı kişilerin fotoğrafları, problemle mücadelenin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bu durumda, özel bir görev, kalifiye bakım başvurusunun zamanında yapılmasına ve doktorların tüm tavsiyelerine sıkı sıkıya bağlı kalmasına bağlıdır. Sağlıklı ol!

Источник: //tr.erch2014.com/zdorove/127079-aplasticheskaya-anemiya-simptomy-diagnostika-i-lechenie-aplasticheskoy-anemii.html

Aplastik Anemi Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Aplastik Anemi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Nasıl Uygulanır?
83 / 100SEO Score

Aplastik anemi, kemik iliğinin kan hücrelerini üretmekte yetersiz kaldığı bir hastalıktır. Birçok hastalık, çevresel faktör ve ilaç bu duruma neden olabilir.

Hastalığı anlayabilmek için öncelikle kemik iliğinde üretilen hücreleri ve görevlerine bakalım. Kemik iliğinde üretilen hücreler şunlardır;

 1. Eritrositler (alyuvarlar); Oksijenin dokulara taşınmasını sağlarlar.
 2. Lökositler (akyuvarlar); Savunma sistemi hücreleridir. Vücudu yabancı mikroplara (bakteri, virüs gibi) karşı korurlar.
 3. Trombositler; Pıhtılaşmada görevli hücrelerdir. Bir yerde kanama olduğunda trombositler o bölgede kümeleşerek kanamanın durmasını sağlarlar.

Aplastik anemi hastalığında, kemik iliği bu 3 hücre tipini de yeterince üretemez. Sonuçta kandaki eritrosit (alyuvar), lökosit (akyuvar) ve trombosit sayıları düşer. Bu kan elemanlarının düşüklüğü bir çok ciddi duruma neden olabilir.

Aplastik anemi, bir tür kemik iliği yetmezliğidir.

Aplastik Anemi Neden Olur?

Kemik iliğinde bulunan kök hücreler, sürekli olarak eritrosit, lökosit ve trombosit üretmektedir. Üretilen bu hücrelerin belli bir ömrü vardır. Vücuttaki bu hücreler öldüğünde, yerlerine yenileri üretilir. Yani kemik iliği bir fabrika gibi kan elemanlarını belli seviyelerde tutar. Bu yaşam için vazgeçilmezdir.

Kemik iliğinde üretim yapan kök hücrelerinin çeşitli nedenlerle ölmesi veya baskılanması sonucunda aplastik anemi gelişir. İlikte kök hücreleri azalmışken, yağ miktarında artış vardır. Kabaca anlatırsak ilikte hücre sayısı azalmış ve ilik yağlanmıştır. İşte bu duruma neden olan faktörler şunlardır;

 • Otoimmünite: Kişinin kendi savunma hücrelerinin (T lenfositler) , kendi ilik hücrelerine saldırması sonucu oluştuğu düşünülmektedir.
 • Radyasyon doğrudan kemik iliği hasarı yapabilir. Düşük doz radyasyon, kemik iliğini genellikle geçici olarak baskılamaktadır. Yüksek doz radyasyon maruziyeti ise ilikte ciddi kalıcı hasara neden olabilir.
 • Benzen: Kemik iliğini baskılayan ve ilik hücrelerine zarar veren bu kimyasal, aplastik anemi yapabilir. Ayrıca lösemiye de neden olabilen bir kimyasaldır. Bu madde plastik sanayi başta olmak üzere birçok yerde kullanılır.
 • Hepatit virüsü: Hepatit A, B ve C dışındaki farklı bir hepatit virüsünün, bu duruma neden olduğu bilinmektedir. Bilinmeyen bu hepatit virüsü tipinin neden olduğu aplastik anemi, çok daha hızlı ilerlemekte ve ölümcül seyretmektedir.
 • Diğer virüsler; Ebstein Barr Virüsü, HIV, Sitomegalovirüs (CMV), Hepatit B ve Hepatit C virüsleri gibi.
 • İlaçlar: Kemoterapi ilaçları, kloramfenikol (antibiyotik), kolşisin, böcek öldürücü ilaçlar (DDT, lindan) bunlardan bazılarıdır. Ayrıca bazı tiroid hastalarına verilen propilthiourasil(PTU) ve metimazol, geçici aplastik anemi yapabilir.
 • Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri isimli kan hastalığı aplastik anemiye veya daha nadir olarak lösemiye dönüşebilir.
 • Lupus hastalığı
 • Gebelik, aplastik anemiyi tetikleyebilir. Gebeliğin bu duruma nasıl tetiklediği henüz bilinmemektedir.
 • Gentetik: Kalıtsal bazı kemik iliği yetmezliği sendromları bulunmaktadır. Bunlar; Shwachman-Diamond Sendromu, Amegakaryositik trombositopeni gibi…
 • Billinmeyen nedenler(idiopatik): Bu hastalığın nedeni çoğu zaman bulunamayabilir.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda her yaşta görülebilen bir hastalıktır.

Aplastik anemi kanser midir?

Kanser değildir. Kanserler kontrolsüz hücre çoğalması sonucu gelişir. Bu hastalıkta böyle bir durum yoktur.

Aplastik Anemi Belirtileri

Kandaki bütün hücreler düştüğü için belirtiler çok farklı olabilir.

Eritrosit düşüklüğüne yani kansızlığa(anemi) bağlı belirtiler;

 1. Halsizlik, yorgunluk
 2. Solukluk
 3. Erken yorulma
 4. Çarpıntı, nefes darlığı
 5. Baş dönmesi

Lökosit (nötrofil) düşüklüğüne bağlı belirtiler;

 1. Enfeksiyona yatkınlık
 2. Sık sık enfeksiyon geçirme, sık ateşli hastalık geçirme

Trombosit düşüklüğüne bağlı belirtiler;

 1. Vücutta değişik boyutlarda morluklar
 2. Cilt altı noktasal kanamalar (peteşi)
 3. Kolay diş eti kanamaları

Kan değerlerinde ciddi düşüklük olan ağır hastalarda ölümcül enfeksiyonlar, sepsis (kan zehirlenmesi) ve kanamalar görülebilir.

Teşhis

Kişiler genellikle vücuttaki morluklar veya halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler ile doktora başvururlar. Tam kan sayımında tüm kan hücrelerinin düşük olduğu görülür. Ancak bu durum birçok hastalıkta da görülebilir.

Bundan dolayı ayırıcı tanı için farklı tetkiklere bakmak gerekir. B12 vitamini eksikliği, myelodisplastik sendrom, lösemiler ve çeşitli virüsler bu kan düşüklüğü tablosuna neden olabilen hastalıklardan bazılarıdır.

Aplastik anemi teşhisinde şunlara dikkat edilmeli;

 • Karaciğer veya dalakta büyüme (hepatosplenomegali) olması beklenmez.
 • MCV değeri normal veya hafif yüksek beklenir.
 • Kan sayımında bakılan retikülosit sayısı düşüktür.

Kesin teşhis için kemik iliği aspirasyonu yapmak gerekir. Alınan ilik örneğinde hücre sayısının az olduğu ve yağ hücrelerinin iliği doldurduğu görülürse aplastik anemi teşhisi konulur.

Aplastik Anemi Tedavisi

Gidişat, hastalığın şiddeti ve kişinin yaşına göre değişkenlik gösterir. Şiddetli hastalık tedavi edilmezse ölümcül seyreder.

Kemik iliği nakli (allojenik), aplastik anemi için en önemli tedavi seçeneğidir. Ancak bunun için uygun ilik bulmak gerekir. Özellikle genç hastalarda uygun ilik bulunursa tedavi şansı yüksektir.

Nakil yapılamayan kişilerde savunma sistemini baskılayan çeşitli kemoterapi ilaçları (antimitosin globulin ve siklosporin) kullanılır. Hastalığın şiddeti, kişinin yaşı, uygun ilik bulunup bulunmamasına göre tedavi planı değişebilir.

Источник: //www.saglikbilgi.net/aplastik-anemi/

Aplastik Anemi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Aplastik Anemi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Nadir görülen bir hastalık olan aplastik anemi, milyonda yaklaşık 15 kişiyi etkileyen bir kemik iliği hastalığıdır.

Aplastik anemi belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Kan hücrelerinden alyuvarlar, vücudun tüm bölümlerine oksijen taşır; akyuvarlar, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur; tormbositler (plateletler) ise kanamanın kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Bu hücreler kemik iliğinde üretilir.

Aplastik anemide kemik iliğinde kan hücrelerinin üretimi durmuş veya çok azalmıştır. Çoğu vakada, doktorlar aplastik aneminin nedenini bilmezler.

Hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde, hastalık kalıtsal yolla geçmiş bir bozukluk asıl nedendir. Aplastik anemi ayrıca yüksek dozda radyasyona veya bazı kimyasallara ya da virüslere maruz kalınmasından da kaynaklanabilir.

Çoğu kişide aplastik aneminin otoimmün hastalık olduğuna dair bulgular vardır. Bu, vücudun bağışıklık sisteminin kendisine saldırması anlamına gelir.

Bağışıklık sistemi kemik iliğine saldırır ve yeterli kan hücresi üretmesini engeller. Aplastik anemi belirtilerinin şiddeti, kan hücresi sayısına bağlıdır. Düşük alyuvar sayısı, kişinin yorgun veya zayıf hissetmesine, nefessiz kalmasına ve solgun gözükmesine neden olabilir.

Akyuvarların düşmesi, sık veya şiddetli enfeksiyonlara neden olabilir. Trombosit düşüşü ise kolay kanamaya, kanamaların zor durdurulmasına veya cilt altında kızarma ve kırmızı noktalara (peteşi) neden olabilir.

Orta şiddette aplastik anemisi olan bir kişide, bu semptomlar hafif veya orta şiddette gözlemlenebilir. Şiddetli veya çok şiddetli aplastik anemisi olan bir kişide, enfeksiyonlar veya kanamalar hayatı tehdit eder boyuta ulaşabilir.

Aplastik Tedavisi

Aplastik anemi teşhisinde en sağlam yol gösterici, kan ve kemik iliği örneklerinin incelenmesiyle olur. Kandaki alyuvar, akyuvar ve trombosit sayılarının tamamına bakılır. Kemik iliğinden alınabilecek iki tür örnek vardır.

Kemik iliği aspirasyonunda, iğne kullanılarak az miktarda sıvı kemik iliği alınır. Kemik iliği biyopsisinde, özel bir iğne kullanılarak tam kemik iliği parçası alınır.

Aspirasyon ve biyopsi örnekleri genellikle kalça kemiğinin arka kısmından alınır. Orta şiddette aplastik anemi zamanla şiddetli hale gelir, bu nedenle doktorlar hastalığın değişiklik belirtilerini takip eder.

Tedavide iki standart yöntem vardır. Bağışıklık sistemi baskılayıcı tedavi ve transplantasyon (kemik iliği nakli). Kemik iliği naklinin tedaviden kısa süre sonra yaşamı tehdit edici yan etki riskleri vardır ama daha uzun süreli bir iyileşmeye olanak sağlar.

Bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavinin ise daha az, kısa vadeli riski vardır, ancak çoğu hastada tam iyileşme sağlanamaz ve uzun vadeli tedavilere gereksinim ortaya çıkar.

Yaşı 40 veya daha genç hastalarda genellikle uygun bir uyumlu kardeş bağışçı da varsa, kemik iliği nakli uygun görülür. 40 yaşından yaşlı ve uygun bir kardeş bağışçısı bulunmayan hastalar için ise çoğunlukla bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi denenir.

Yaş, tedavi tercihlerindeki belirleyici faktörlerden sadece biridir. Bir hasta üç ila dört ay içinde bağışıklık sistemini baskılayıcı tedaviye yanıt vermezse, bir kardeşten veya akrabalık ilişkisi olmayan bir bağışçıdan ya da kordon kanı bankasından da kemik iliği nakli seçeneği değerlendirilebilir. En uygun tedaviye hasta ve doktoru beraber karar vermelidir.

Ağır veya çok ağır aplastik anemisi olan hastalarda tedavinin acilen planlanması gereklidir. Bu hastalar destekleyici tedavilere de ihtiyaç duyar. Aplastik aneminin tedavisiyle ilgili araştırmalar ve hastaların da dahil edildiği klinik deneyler devam etmektedir. Bu çalışmalar, doktorların tedavileri geliştirerek daha fazla hastada daha iyi sonuçlar elde edebilmelerine yardımcı olmaktadır.

Kan nakilleri de aplastik aneminin semptomlarını yönetmede önemli bir seçenektir. Ateş veya farklı enfeksiyon belirtileri gözlemlenirse, enfeksiyonun hızla tedavi edilmesi hayati önem taşır.

Anemi ile ilgili demir eksikliği anemisi yazımızı ve akdeniz anemisi yazımızıda okumanızı tavsiye ederiyoruz.

Önerilen Branşlar: Aile Hekimliği, Hematoloji, Hematolojik Onkoloji
Aşağıdaki makaleler de ilginizi çekebilir.

Anemi Nedir?

Akdeniz Anemisi

Hemolitik Anemi

Orak Hücreli Anemi

Demir Eksikliği Anemisi

Talasemi Nedir?

Источник: //www.saglikk.com/aplastik-anemi-nedir-belirtileri-nelerdir-tedavisi-nasil-uygulanir/

Anemi (kansızlık) nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Aplastik Anemi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Kansızlığa alyuvarların üretimi ile yıkımı arasındaki dengeyi olumsuz yönde etkileyen herhangi bir etken yol açabilir. Bu yüzden kansızlık nedenleri genellikle alyuvar üretimini azaltan ve alyuvar tahribatını artıran faktörler olarak ikiye ayrılır.

Demir eksikliği anemisi nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

 • Alyuvar üretiminde etkin bir rol alan ve böbreklerde üretilen eritropoietin hormonunun yetersizliği ya da işlevini tam olarak yerine getirememesi
 • Yetersiz beslenmeden dolayı demir, vitamin B12 veya B9 (folik asit) eksikliği
 • Tiroid bezinin tiroid hormonu salgılayamaması (hipotiroidizm)
 • Kanamalar
 • Kazalar
 • Ameliyatlar
 • Bağırsak bozuklukları (crohn hastalığı veya çölyak gibi)
 • Kadınlarda düzensiz-şiddetli adet dönemi ve bir tür rahim hastalığı olan çikolata kisti
 • Gebelik ve çocuk doğurma
 • Siroz (özellikle alkolizme bağlı olarak gelişen)
 • Karaciğer ve dalak bozuklukları
 • Lösemi, lenfoma gibi bazı kanser türleri
 • Bazı ilaçlar veya toksine maruz kalmak
 • Bazı enfeksiyonlar, kan hastalıkları, otoimmün bozukluklar (romatoid artrit gibi)
 • Kan uyuşmazlığından kaynaklanabilen alyuvarların yıkımı (hemoliz)
 • Genetik bozukluklar (Akdeniz anemisi –talasemi- ve orak hücre anemisi gibi)

Demir içeren besinler ve demirin sağlık için faydaları

Kansızlık (anemi) belirtileri

 • Halsizlik ve-veya yorgunluk
 • Nefes darlığı
 • Baş dönmesi
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı
 • Düşük ve yüksek tansiyon
 • Kulaklarda çınlama
 • Baş ağrısı
 • Soğuk eller veya ayaklar
 • Soluk veya sarı cilt
 • Göğüs ağrısı
 • Saç dökülmesi ve kolay kırılan tırnaklar
 • Dil ve dudak kenarlarında yaralar

Saç dökülmesi neden olur, nasıl önlenir? Tedavi yöntemleri

Kansızlık nedeniyle kişinin aile ve sosyal yaşamı olumsuz etkilenir. Kansızlık zaman zaman hafif belirtilerle ortaya çıksa dahi, nedeni mutlaka detaylı olarak araştırılmalı ve düzenli takip edilmelidir. Bu belirtiler geçmez ise ortaya daha ciddi sorunlar çıkabilir.

Halsizlik ve aşırı yorgunluk kansızlık belirtisidir

Yaz aylarında kış aylarındaki kadar şiddetli olmasa da üşüme, ayrıca halsizlik, çarpıntı gibi belirtilerin kansızlık nedeniyle olabileceği unutulmamalı, vakit kaybetmeden uzman bir hekime danışılmalıdır.

 • Kronik hastalık anemisi: Kanser, HIV/AIDS, romatoid artrit, böbrek hastalığı, crohn hastalığı ve diğer kronik inflamatuar hastalıklar gibi bazı hastalıklar alyuvarların üretimini engelleyebilir.
 • Demir eksikliği anemisi: Demir eksikliği anemisi, en sık görülen anemi türüdür ve vücutta yeterli miktarda demir bulunmadığında ortaya çıkar.
 • Megaloblastik anemi: Kanda çok az B9 ve B12 vitamini bulunduğunda gelişen bir kansızlık türüdür.
 • Aplastik anemi (aşırı kansızlık): Kemik iliğinin yeterli kan hücresi (trombosit, kırmızı ve beyaz kan hücreleri) üretmeyi bıraktığı nadir bir kemik iliği yetmezliği bozukluğundan kaynaklanan bir anemi türüdür.

Akdeniz anemisi (talasemi) nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

 • Hemolitik anemiler: Alyuvarların normal ömürlerini tamamlamadan kan dolaşımında hızla yok edilmesidir. Kalıtsal olabilir veya daha sonra gelişebilir. Orak hücreli anemi ve Akdeniz anemisi (talasemi) bilinen en yaygın alt türleridir.
 • Kemik iliği hastalığına bağlı anemi: Lösemi gibi çeşitli hastalıklar kemik iliğindeki kan üretimini etkileyerek anemiye neden olabilir. Bu tür kanser ve kanser benzeri bozuklukların etkileri yaşamı tehdit eder.
 • Malaryal anemi: Malarya (sıtma) mikrobu taşıyan sivrisineklerin insanları sokmasıyla gelişen ve özellikle egzotik ülkelere seyahat eden gezginlerin başına gelebilen geçici bir anemi türüdür.

Bu genel anemi türleri dışında kansızlığa yol açan kaynağa bağlı olarak pek çok anemi türü vardır.

Kansızlık (anemi) teşhisi

Kansızlık teşhisi için doktor hastaya tıbbi ve aile geçmişini sorabilir, fiziksel muayene ve aşağıdaki testleri yapabilir:

 • Tam kan sayımı (CBC): Bu testte alınan kanda alyuvar ve hemoglobin seviyesine bakılır. Sağlıklı bir yetişkinin normal alyuvar değerleri bir tıbbi uygulamadan diğerine değişmektedir ancak genellikle erkeklerde %40-52 ve kadınlarda %35-47’dir. Normal yetişkin hemoglobin değerleri ise erkeklerde desilitre başına 14-18 gr. kadınlarda desilitre başına 12-16 gr.dır. Çocuklar için normal değerler yaşa göre değişir.
 • Kırmızı kan hücrelerinizin boyutunu ve şeklini belirleyen bir test: Bazı alyuvarlar sıra dışı boyut, şekil ve renk açısından incelenebilir.
 • Ek tanı testleri: Kansızlık teşhisi konduğunda altta yatan nedeni belirlemek için ek testler istenebilir. Kansızlık teşhisi için ayrıca kemik iliği örneği de incelenebilir.

Kansızlık (anemi) tedavisi

Kansızlık tedavisi nedenine bağlı olarak değişebilir.

Kronik hastalık anemisi tedavisi

Bu türün genel tedavisi yoktur ve sadece altta yatan hastalığın tedavisine odaklanılır. Semptomlar şiddetlenirse normalde böbrekler tarafından üretilen bir hormon olan sentetik eritropoetin enjeksiyonu veya kan nakli alyuvar üretimini hızlandırmaya ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir.

Demir ve vitamin eksikliği anemisi tedavisi

Bu tür kansızlık tedavileri genellikle demir takviyeleri (hap, damla, iğne gibi) ve doğru beslenme (diyet) ile yapılır. Demir eksikliğinin altta yatan nedeni kan kaybıdır ve kanamanın kaynağı -adet dönemi dışında- bulunup durdurulur. Bunun için gerekirse ameliyat yapılır.

B9 vitamini (folik asit) ve B12 vitamini eksikliği tedavisi, diyet takviyeleri içerir ve bu besinleri içeren gıdalar diyette artırılır. Eğer sindirim sisteminde yenilen yiyeceklerden B12 emiliminde sorun varsa B12 vitamini iğneleri uygulanır, başlangıçta her gün iğne yapılabilir.

Tedavinin verdiği yanıta göre zamanla sadece ayda bir iğne olmak yeterli olur.

Aplastik anemisi tedavisi

Bu anemi tedavisi alyuvarların seviyelerini artırmak için kan naklini içerebilir. Kemik iliğinde sorun varsa ve sağlıklı kan hücresi üretemiyorsa kemik iliği nakline de ihtiyaç duyulabilir.

Bu anemi türünün tedavisi ilaç, kemoterapi veya kemik iliği nakli içerebilir.

Hemolitik anemi tedavisi

Hemolitik anemi tedavisi, şüpheli ilaçların kullanımını önlemeyi, ilgili enfeksiyonları tedavi etmeyi ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları almayı içerir. Kansızlığın şiddetine bağlı olarak kan nakli veya plazmaferez gerekebilir. Plazmaferez bir tür kan filtreleme işlemidir. Bazı durumlarda tedavi için dalağın alınması gerekebilir.

Ferritin nedir, neye yarar? Düşüklüğü ve yüksekliği tehli midir?

Hemolitik aneminin alt türlerinden orak hücre anemisinde ağrıyı azaltıp komplikasyonları önlemek için oksijen, ağrı giderici ilaçlar ve intravenöz sıvı tedavisi uygulanabilir. Doktorlar ayrıca kan nakli, B9 takviyeleri ve antibiyotik önerebilir.

Kemik iliği nakli bazı durumlarda etkili bir tedavi olabilir. Ayrıca Hidroksiüre adlı kanser ilaçları da orak hücre anemisini tedavide kullanılabilir.

Talasemi (Adeniz anemisi) ise kan nakli, B9 takviyesi, ilaç tedavisi, dalağın alınması veya kan ve kemik iliği kök hücre nakliyle tedavi edilebilir.

Anemi için risk altında olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuzla konuşun. Doktorunuz en iyi tedavi yönteminizi belirleyip durumunuza bağlı olarak sizi kan hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktora (hematologa) yönlendirebilir.

Kansızlık tedavi edilmediği takdirde birçok sağlık sorununa neden olabilir:

 • Şiddetli yorgunluk: Kansızlık şiddetli olduğunda günlük görevleri tamamlayamayacak kadar yorgun olabilirsiniz.
 • Gebelik komplikasyonları: B9 anemisi olan gebe kadınların prematüre doğum gibi komplikasyonlara yakalanma olasılıkları daha yüksektir.
 • Kalp sorunları: Kansızlık hızlı veya düzensiz kalp atışına (aritmine) yol açabilir çünkü kalbin kandaki oksijen eksikliğini telafi etmek için daha fazla kan pompalaması gerekir. Bu durum kalp büyümesine veya yetmezliğine yol açabilir.
 • Ölüm: Orak hücreli anemi gibi bazı kalıtsal anemiler ciddi olabilir ve yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Çok fazla kan kaybetmek şiddetli anemiye neden olur ve ölümcül olabilir.

Kansızlığın kansere dönüştüğüne dair net bulgular yoktur ancak lösemi, lenfoma gibi bazı kanser türlerinin ve kemoterapi, radyoterapi gibi kanser tedavilerinin kansızlığa yol açtığı bilinmektedir.

Çocuklarda genetik veya başka bir hastalıktan kaynaklı kansızlık önlenemez ve daha özel bakım ve tedavi türlerine ihtiyaç duyulur. Fakat çocuklarda yaygın görülebilen demir eksikliği anemisi kolayca önlenebilir. İlk altı aydan sonra kansızlık riski söz konusu olabileceğinden bebeğe eğer mümkünse anne sütü ve demir takviyeli tahıllar verilmelidir.

Kansızlık ciddi hastalıkların habercisi olabilir!

İnek sütü -demir kaybına neden olabildiği için 1 yaşına kadar kesinlikle önerilmez. Bir yıldan sonra ise çocuklar günde ortalama iki bardaktan fazla süt içmemelidirler.

Ayrıca çocukların düzenli olarak demir içeren yiyecekler yediğinden emin olunmalıdır: Kırmızı et, yumurta sarısı, yeşil yapraklı sebzeler ile meyveler, domates, pekmez, kuru üzüm ve tahıllar.

İhtiyaç duyulursa demir takviyesi doktor tavsiyesiyle kullanılabilir.

Yetişkinlerde kansızlığı önleme

Birçok anemi türü önlenemezken sağlıklı yiyecekler yemek, hem demir hem de vitamin eksikliği anemisini önlemenize yardımcı olabilir.

 • Demir: Demir açısından zengin gıdalar arasında sığır eti ve diğer etler, fasulye, mercimek, demir takviyeli tahıllar, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kurutulmuş meyveler bulunur.
 • B9 vitamini: B9 yani folik asit meyve ve taze, evde hazırlanan meyve suları, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yeşil bezelye, barbunya, yer fıstığı ve ekmek, tahıl, makarna ve pirinç gibi zenginleştirilmiş tahıl ürünlerinde bulunabilir.
 • B12 vitamini: B12 vitamini açısından zengin besinler arasında et, süt ürünleri ve güçlendirilmiş tahıl ve soya ürünleri bulunur.
 • C vitamini: C vitamini açısından zengin besinler narenciye ve meyve suları, biber, brokoli, domates ve çilek içerir. Bu gıdalar demir emilimini artırmaya yardımcı olur.

Yediğiniz besinlerden yeterli vitamin almanızla ilgili endişeleriniz varsa doktorunuza danışıp bir multivitamin kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kansızlığa iyi gelen şifalı bitkiler

 • Çekirdekli kuru siyah üzüm: Çekirdekleriyle birlikte yenilmesi önerilir. Ayrıca bir litre suya iki bardak kuru üzüm ve bir kaşık kına kına bitkisinden ekleyip kaynattıktan sonra günde iki kez yarım çay bardağı içebilirsiniz.
 • Isırgan otu: 1 litre suya iki yemek kaşığı kuru ya da kıyılmış halde taze ısırgan otu katıp kaynatmaya bırakın. Sonra süzüp günde iki bardak içebilirsiniz.Kansızlığı olan kişilere öneriler

 • Doktorunuzun talimatlarına uyun: Bazı kansızlık türleri tedavi edilemez ancak semptomları azaltılabilir. Doktorunuza danışmadan öneri üzerine ilaç ya da alternatif tedavi yöntemlerine başvurmayın ve tedavinizi kesinlikle yarım bırakmayın.
 • Genetik danışmanlığı düşünün: Eğer orak hücreli veya talasemi gibi kalıtsal bir anemi aile öyküsüne sahipseniz bir genetik danışmanıyla konuşarak gelecekteki bebeğiniz veya mevcut çocuğunuzla ilgili önlemler alın.
 • Beslenmenize özen gösterin: Çay, kahve, süt ve süt ürünleri tüketmeyin. Ayrıca demir emilimini durduran kepekli tahıllar gibi yüksek seviyede fitik asit içeren gıdalardan kaçının.
 • Multivitamin kullanımına dikkat edin: Doktorunuza danışarak ve talimatları doğrultusunda multivitamin kullanın. Yaşlı yetişkinler doktora danışmadan demir eksikliği için demir takviyesi almamalıdır.
 • Demir takviyesi ilaçlarını çocuklardan uzak tutun: İlaçları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Aşırı dozda demir çocuklarda ölümcül olabilir!
 • Sıtma olasılığını önleyin: Sıtmanın yaygın olduğu bir yere seyahat etmeyi planlıyorsanız, önleyici ilaçları almadan önce doktorunuzla konuşun.

Referanslar: 1- How is Anemia Treated?, 2- Anemia, 3- What is Anemia?

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/anemi-kansizlik-nedir-nedenleri-belirtileri-ve-tedavisi/

Anemi Hastalığı Nedir? Belirtileri, Çeşitleri ve Tedavisi

Aplastik Anemi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Anemi kanda yeterli miktarda alyuvar (kırmızı kan hücresi) olmadığında ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hücreler, oksijeni organlara ulaştıran en önemli taşıyıcılardır. Eğer alyuvar hücrelerindeki hemoglobin miktarı yetersizse, vücut da yeterli oksijen alamaz. Aneminin bitkinlik gibi belirtileri, organlar yeterli oksijen alamadığı için ortaya çıkar.

Anemi Hastalığı Nedir?

Dünyadaki en yaygın kan hastalığıdır. Gelişmiş ülkelerde yaklaşık 3,5 milyon insanı etkiler. Aneminin kadınlarda ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerde görülme riski yüksektir. Akılda tutulması gereken önemli etmenler şunlardır:

 • Bazı türleri kalıtsaldır ve bebeklerde doğum anından itibaren görülebilir.

 • Özellikle doğurganlık çağındaki kadınların, adet dönemlerindeki kan kaybı ve gebelik süresince artan kan hacmi gereksinimi sebebiyle, demir eksikliği anemisine yakalanma olasılığı yüksektir.
 • İlerleyen yaşlarda, yetersiz beslenme ve diğer sağlık sorunları sebebiyle aneminin görülme riski yüksektir.
 • Aneminin pek çok türü vardır.

  Her birinin nedenleri ve tedavi biçimleri farklıdır. Hastalığın en yaygın türü olan demir eksikliği anemisi, beslenme biçiminde değişiklik yaparak ve demir takviyesiyle kolaylıkla tedavi edilebilir. Aneminin bazı türleri; örneğin, gebelikte gelişen anemi normal karşılanır. Ancak, bazı türleri ömür boyu sağlık sorunları yaşanmasına neden olabilir.

 • Oksijen yokluğu, anemili insanların yorgun ve güçsüz hissetmelerine sebep olur. Aşırı veya uzun süreli anemi ile kandaki oksijen yokluğu kalbe, beyne ve vücuttaki diğer organlara zarar verebilir. Çok şiddetli anemi, ölüme bile sebebiyet verebilir.

 • Aneminin üç ana sebebi vardır: Kan kaybı, kırmızı kan hücresi üretiminin olmaması veya kırmızı kan hücrelerinin yüksek oranlarda yıkımı. Bu sebepler; bir dizi hastalık, durum veya diğer faktöre bağlı olabilir.
 • Anemi sık karşılaşılan bir durumdur. Tüm yaş gruplarında ve tüm ırk ve etnik gruplarda görülür.

  Kadınların ve kronik hastalıkları olan insanların anemi riski nispeten daha yüksektir.

 • Aneminin en sık görülen semptomu bitkinliktir. (Yorgun veya güçsüz hissetmek) Diğer işaret ve semptomların arasında nefes darlığı, sersemlik, baş ağrısı, ellerde ve ayaklarda soğukluk, solgun cilt ve göğüs ağrısı bulunur.

  Hafif ve orta dereceli anemi, hafif semptomlara sebep olabildiği gibi hiçbir semptoma da sebep olmayabilir.

 • Beslenmede değişiklikler yaparak, takviyeler alarak veya altta yatan durumu tedavi ederek, bazı anemi tiplerinin episodlarının tekrarlanması engellenebilir.
 • Çoğunlukla, tedavi ve kontrol edilebilir.

  Bu duruma dair işaret ve semptomlar varsa derhal teşhis ve tedavi yollarına başvurulmalıdır. Doğru tedavi ile aneminin çoğu tipi, hafif ve kısa süreli olabilir.

Bu yazılarımız ilginizi çekebilir:

Anemi Hastalığı Belirtileri 

Hastalık belirgin’ olduğunda, bitkinlik, baş ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı ve hatta kalp kriziyle sonuçlanan göğüs ağrısına neden olabilir. Semptomlar, herhangi bir zorluk karşısında kötüleşmeye meyillidir; çünkü egzersiz, kaslara daha fazla oksijen gönderilmesini gerektirir.

Aşırı düzeydeyse ve gittikçe kötüleşiyorsa, belirtiler dinlenme halinde bile gelişebilir.Belirtiler; nefes almada zorluk, kafa karışıklığı veya uyuşukluk içerebilir.

Ana kanamaya bağlı ise yalnız kan hücrelerinin sayısında azalma olmaz; aynı zamanda plazmada (kanın sıvı kısmı) da ani bir azalma olur ve bu, düşük tansiyonla birlikte baş dönmesine, hatta şok veya ölüme yol açabilir. Fakat hafifse, bu belirtilerin veya koşulların hiçbirinin olası sebebi anemi olmayabilir.

“Belirgin” veya “hafif” aneminin nasıl tanımlanacağı bir şekilde keyfidir.

Birçok uzman %32 ile 35 arasında hematokrit seviyelerinin belirtilere sebep olmasının olası olmadığını; %28’den daha azının belirtilere sebep olabileceğini ve %28-32 arasında belirti geliştirmenin oldukça değişken olduğunu; yani bu hafif ve orta şiddetteki anemiye ilişkin belirtilere, bazılarının sahip olacağını ve bazılarının olmayacağını kabul eder.Kişinin anemisi orta veya ağır ise, bitkinlik gibi belirtiler yalnız anemiyle değil anemiye sebep olan hastalıkla ilgili belirtiler de olabilir. Örneğin anemi, romatoid artrit (eklem ağrısı ve sertliği) veya Crohn hastalığı (ishal ve kramplı karın ağrısı) gibi iltihabi kronik hastalıkları olan insanlarda yaygındır.

Son olarak, belirtilere sebep olacak kadar kötü ise belirtilerin azaltılması veya yok edilmesi kesinlikle önemlidir; ama sebebin bulunması önceliği de vardır. Aslında aneminin neden geliştiğini bulmadan, anemi ile ilişkili belirtileri gidermek mümkün olmayabilir.Hafif anemisi olan çoğu insan, anemi olduğunu bilmez çünkü hiçbir semptom yoktur. Bitkinliğin sık sık anemiden kaynaklandığı söylenir ama doktorlar ‘belirgin’ olmadıkça, anemi teşhisi konmaması konusunda eğitim almışlardır.

Aslında bitkinlik, aşırı derecede yaygın ve çok az anlaşılmış bir belirtidir ve çoğunlukla kan sayımları tamamen normal olan insanlarda görülür.

Bitkinlik, hafif anemiye bağlı olduğunda bile, anemi çözümlendikten sonra belirtiler nadiren iyileşir. Ama bu genel kuralların istisnaları vardır.

Örneğin, orta ile şiddetli anemide belirtiler o kadar yavaş gelişir ki tedavi edilene kadar anlaşılmazlar.

Internal Medicine arşivlerinde, anemi ile ilgili yakın tarihli bir incelemede kanserli, kalp krizi geçirmiş ve diyaliz gören insanların anemiyle ilişkili kesin belirtiler olmamasına rağmen anemileri tedavi edildiğinde (mesela kan nakli ile) kendilerini daha iyi hissettiklerine dikkat çekilmektedir.

Anemi Hastalığı Çeşitleri

400’den fazla çeşidi olan anemi 3 gruba ayrılır:

 • Kan kaybından kaynaklanan anemi
 • Yetersiz ya da kusurlu kan hücresi üretiminden kaynaklanan anemi
 • Kırmızı kan hücrelerinin tahribinden kaynaklanan anemi

Kırmızı kan hücreleri kanama sebebiyle azalabilir.

Bu durum, uzun bir zaman diliminde yavaş gerçekleşebilir ve çoğunlukla gözden kaçabilir.

 • Ülser, hemoroit, gastrit (mide iltihabı) gibi gastrointestinal (mide ve bağırsak sistemi) rahatsızlıkları ve kanser.
 • Aspirin gibi steroid olmayan iltihap önleyici ilaçların (NSAID’ler) kullanımı.

 • Kadınlarda adet görme ve doğum; özellikle adet kanaması şiddetliyse ya da çoklu gebelik söz konusuysa.

Vücut yeterli miktarda kan hücresi üretmeyebilir ya da kan hücreleri doğru çalışmayabilir. Her iki durum da anemiyle sonuçlanabilir.

Kırmızı kan hücreleri, yapılarındaki anormallik ya da kan hücrelerinin doğru çalışması için gerekli olan minerallerin veya vitaminlerin eksik olmasından dolayı, kusurlu ya da yetersiz miktarda olabilir.

 • Orak hücreli anemi
 • Demir eksikliği anemisi
 • Vitamin eksikliği
 • Kemik iliği ve kök hücre sorunları
 • Diğer sağlık sorunları

Orak hücreli anemi, Afro-Amerikalıları etkileyen genetik geçişli bir hastalıktır. Kırmızı kan hücreleri, genetik bozukluk nedeniyle hilal şeklinde olur.

Hızla bozulduklarından oksijen organlara ulaşamaz ve anemiyle sonuçlanır. Aynı zamanda hilal biçimli kırmızı kan hücreleri, ince damarlarda birikerek acıya neden olur.Demir eksikliği anemisinin oluşma sebebi, vücutta demir minerali eksikliğidir.

Kemiğin merkezindeki ilik, kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve organlara oksijen taşıyan hemoglobini üretmek için demire ihtiyaç duyar. Demir miktarı yetersiz olduğunda, vücut kırmızı kan hücreleri için gerekli miktarda hemoglobin üretemez. Sonuç, demir eksikliği anemisidir.

 • Özellikle bebeklerin, çocukların, ergenlerin ve vejetaryenlerin, demirden yoksun beslenme biçimi
 • Demir depoları tükenmiş olan gebe ve emziren annelerin metabolik ihtiyacı
 • Adet görme
 • Sık sık kan bağışlamak
 • Dayanıklılık egzersizleri
 • Crohn hastalığı gibi sindirim rahatsızlıkları veya mide ya da ince bağırsak kısımlarının cerrahi müdahaleyle alınması
 • Bazı ilaçlar, bazı yiyecekler ve kafeinli içecekler

Vitamin eksikliği anemisi B-12 ve folik asit eksikliğinden kaynaklanabilir. Kırmızı kan hücresi üretimi için bu iki vitamine ihtiyaç vardır. Vitamin eksikliği anemisine yol açan vitamin eksikliği aşağıdaki sağlık sorunlarını kapsayabilir:

Megaloblastik anemi: B-12 ya da folik asit veya her ikisinin yetersizliği.

Pernisiyöz anemi: Crohn hastalığı, bağırsak parazitleri, mide ya da ince bağırsak kısımlarının cerrahi müdahaleyle alınması veya HIV virüsüyle enfekte olmak (AIDS hastalığı) gibi durumlardan kaynaklı B-12 vitamininin emiliminde bozukluk.

Beslenmeye bağlı vitamin eksikliği: Az yemek ya da et tüketmemek B-12 vitamini eksikliğine neden olabilirken; yetersiz ya da çok pişmiş sebze tüketimi de folik asit eksikliğine yol açabilir.

Başka sebeplerden kaynaklanan vitamin eksikliği: Gebelik, bazı ilaçlar, alkol kullanımı, tropikal sprue hastalığı ve bağırsakta gluten hassasiyeti (çölyak hastalığı) vitamin eksikliğine neden olabilir. Erken gebelik döneminde yeterli folik asit alımı ceninde, tropikal sprue hastalığı gibi nöral tüp bozukluklarının gelişiminin önüne geçebilir. Kemik iliği ve kök hücre sorunları vücudun yeterli miktarda kırmızı kan hücresi üretmesini engelleyebilir. Kemik iliğinde bulunan bazı kök hücreler, kırmızı kan hücreleri üretir. Eğer kök hücrelerin miktarı azsa veya kusurluysa ya da metastatik kanser hücreleri gibi diğer hücreler kök hücrelerin yerine geçmişse anemi gelişebilir. Kemik iliği ve kök hücresi sorunları sebebiyle oluşan anemi aşağıdaki durumları kapsar:Aplastik anemi, kök hücrelerinde göze çarpan bir düşüş olduğunda ya da bu hücrelerin yokluğunda gelişir. Aplastik anemi kalıtsal olabilir, anlaşılır bir sebep olmadan meydana gelebilir veya kemik iliğinin ilaç kullanımı, radyasyon, kemoterapi veya enfeksiyon sebebiyle hasar gördüğü durumlarda oluşabilir.

Talasemi (Akdeniz anemisi) kırmızı kan hücreleri tam anlamıyla olgunlaşıp gelişemediğinde ortaya çıkar. Talasemi, genellikle Akdeniz, Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde yaşayan insanları etkileyen kalıtsaldır bir hastalıktır. Talasemi, türüne göre hafif ya da hayati teh arz edecek şiddette seyredebilir: En şiddetli türü Cooley anemisidir (talasemi majör).

Kurşuna maruz kalmak, kemik iliği açısından zehirleyicidir ve kırmızı kan hücrelerinin azalmasına yol açar. Kurşun zehirlenmesi, yetişkinlerde çalışma koşullarından; çocuklardaysa boya kırıntıları yenmesinden kaynaklanır. Uygunsuz üretilmiş kurşun sırlı kaplar da yiyecek ve içeceklere kurşun bulaştırabilir.

Diğer sağlık sorunlarıyla ilişkili anemi, genellikle kırmızı kan hücreleri üretiminde gerekli olan hormonlar azaldığında görülür.

 • Hipotiroidizm (tiroid yetersizliği)
 • Diğer kronik hastalıklar; örneğin kanser, enfeksiyon ve lupus (deri veremi) ve romatoid artrit (iltihaplı romatizma) gibi otoimmün hastalıklar
 • İlerlemiş böbrek hastalığı

Kırmızı kan hücreleri kırılgan olduğunda ve dolaşım sistemindeki olağan basınca karşı koyamadığında, zamanından önce kırılarak hemolitik anemiye neden olabilir. Hemolitik anemi doğuştan gelebilir ya da daha sonra gelişebilir. Bazen sebebi bilinmez (kendiliğinden oluşur). Hemolitik aneminin bilinen nedenleri şunlardır:

 • Orak hücreli anemi ve talasemi gibi kalıtsal durumlar.
 • Enfeksiyon, ilaçlar, yılan ya da örümcek zehri ve bazı yiyecekler gibi stres etkenleri.
 • İlerlemiş karaciğer ya da böbrek hastalığından kaynaklanan toksinler.
 • Bağışıklık sisteminin uygunsuz saldırısı (Anne karnında ceninken meydana geldiğinde, yeni doğanın hemolitik hastalığı denir).
 • Suni damarlar, kalp kapak protezleri, tümörler, şiddetli yanıklar, kimyasala maruz kalma, şiddetli yüksek tansiyon ve pıhtılaşma bozuklukları.
 • Nadir durumlarda büyüyen dalak, kırmızı kan hücrelerini, dolaşım ömürleri tamamlanmadan yakalayıp yok edebilir.

Kötü beslenmeden anemi olan bireylerin beslenmelerini, daha fazla vitamin, mineral ve demiri de içerecek şekilde değiştirmesi gerekir. Yağsız kırmızı et, kuru baklagiller, meyve, karaciğer, kümes hayvanları, zenginleştirilmiş ekmek ve tahıllar gibi gıdalar iyi demir kaynaklarıdır. Bunun yanı sıra, turunçgiller ve suları gibi C vitamini açısından zengin besinler tüketmek demir emilimini artırabilir. Demir eksikliği anemisi tanısı konulan hastalarda, özellikle kronik ya da akut kan kaybı şüphesi varsa, aneminin nedenini belirlemek için tam bir fiziksel muayene yapılmalı ve tıbbi öykü alınmalıdır. Spesifik bir aneminin nedeni, önerilecek tedavi türünü belirler.Beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan anemi, demir takviyeleri ya da kendi kendine uygulanan B12 vitamini enjeksiyonları ile evde tedavi edilebilir. Folik asit anemisi olan kişiler, oral folik asit replasmanları almalıdır. C Vitamini eksikliği anemisi, günlük C vitamini takviyesi alarak tedavi edilebilir.Demir eksikliği anemisi için tedavilerin çoğu, diyete demir bakımından zengin gıdaların eklenmesine ya da dolaşımı ve sindirimi iyileştirmeye odaklanır. Özellikle demir sitrat (kabızlığa neden olduğu için daha az verilir) gibi demir takviyesi, demir bakımından zengin olan bitkiler ile birlikte verilebilir. Karahindiba, maydanoz ve ısırgan otu demir açısından zengin bitkilere örnek verilebilir. Homeopatik ferrum phosphoricum (demir sülfat) ilacı da yararlı olabilir.Aşağıdaki tarifler kullanılarak, demir bakımından zengin bitkisel tonikler hazırlanabilir:

 • 15 gram labada kökü ve 15 gram karahindiba kökü, 1 litre kaynamış suda 4-8 saat bekletilir.
 • Sıvı miktarı, 1 fincana azalana kadar kaynatılır.
 • Soğutulur ve bir buçuk su bardağı kalan şeker kamışı pekmezi eklenir, iyice karıştırılır.
 • Buzdolabında saklanır; günlük bir çeyrek fincan tüketilir.

Demir eksikliği anemisini tedavi etmek için sindirimi teşvik ettiği bilinen diğer bitkisel ilaçlar reçete edilir. Afat, Avrupa’da anemiyi ve besin temelli bozuklukları tedavi etmek için yaygın kullanılır. Afat, acı nitelikleri sindirim sistemini uyarmaya yardım ederek, demir ve diğer besinleri daha emilebilir hale getirir. Bu acı ot, çay olarak demlenebilir veya alkollü ekstre (tentür) olarak satın alınabilir.

 • Anason
 • Frenk kimyonu
 • Kimyon
 • Ihlamur
 • Meyan
 • Güçsüzleşmiş dalağı uyarmak için akupunktur.
 • Enerjinin yeniden kazanılması için Asya ginsengi. (Panax ginseng)
 • Ağır menstrüel kanamayı kontrol altına almak için dong quai. (Angelica sinensis)
 • Cilt solgunluğunu gidermek için dong quai ve Çin foxglove (Rehmannia glutinosa) karışımı.
 • Baş dönmesi ve soluk benzi tedavi etmek için astragalus (Astragalus membranaceus).

Источник: //www.mutluvesaglikli.com/anemi-cesitleri-belirtileri-tedavisi/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi