Artroskopi Nedir, Nasıl Uygulanır?

Artroskopi Ameliyatı Nedir? Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Artroskopi Nedir, Nasıl Uygulanır?

Artroskopi veya artroskopi ameliyatı, vücudun eklemlerini inceleyen ortopedik bir işlemdir.

Bir eklemin hasarını incelemek için büyük bir insizyon kullanmak yerine, küçük bir kameranın (küçük bir fotoğraf makinesinin) kullanıldığı küçük kesikler kullanır.

Cerrah buradan eklemi kontrol edebilir ve meydana gelen hasarın boyutunu veya türünü belirlemek için dokudaki fotoğrafları veya örnekleri alabilir.

Bu prosedür, ek cerrahi tekniklerle birlikte kullanılabilir. Örneğin, cerrah bir omuz ekleminde artroskopiyi uygular ve rotator manşonunun yırtıldığını belirlerse, işleme bir rotator manşon tamiri ameliyatı eklenebilir.

Bu minimal invaziv yaklaşımın yararlarından biri, bu ameliyattan sonra hastanın aynı gün eve dönmesine imkan vermesidir. İyileşme genellikle büyük bir kesi ile yapılan işlemlere göre daha hızlıdır.

Artroskopi Neden Yapılır?

Artroskopi ameliyatı, eklem hasarının nedenini veya hasar derecesini belirlemek için, vücudun eklemlerini incelemek için kullanılır.

Eğer hekimler problemin kaynağını belirleyemiyorlarsa ameliyat yapılır.

Örneğin, eklemin hasarlı olduğundan şüpheleniliyorsa, ancak x-ışınları, BT taramaları veya MRI gibi diğer tanısal testler hasarın yapısını belirleyemiyorsa, bir tanı koymak için bir artroskopi yapılabilir.

Artroskopi sırasında, inceleme için bir doku parçasının alınması olan biyopsi de yapılabilir. Alınan doku, bir tanı koymak amacıyla, mikroskop altında incelenir. Artroskopi sırasında, mevcut herhangi bir enfeksiyonu incelemek için, eklem sıvısı örneği de alınabilir..

Güncel araştırmalar diz artroskopisinin artritli hastalar için faydalı olmayacağını göstermektedir, ancak bu kararı doktorun hastaya göre vermesi en uygunudur.

Artroskopi İle İncelenen EklemlerDizAyak bileğiKalçaDirsekBilek

Omuz

Artroskopi Ameliyatının Riskleri

Ameliyatla ilişkili genel risklere ve anestezi risklerine ek olarak, artroskopinin, prosedür sırasında eklem hasarının yanı sıra eklem çevresindeki atardamarların ve damarların hasar görmesi gibi kendi riskleri de vardır.

Belin altında yapılan işlemlerde, derin ven trombozu olarak bilinen kan pıhtıları riski vardır. Prosedür sırasında enfeksiyon riski mevcuttur, ancak risk tam boyutlu bir kesi ile yapılan geleneksel prosedürlerden daha azdır.

Artroskopi Nasıl Yapılır?

Artroskopi işlemi, lokal, bölgesel veya genel anestezi ile gerçekleştirilir.

Çoğu durumda ameliyat, hastanın aynı gün eve gittiği, bir ayakta tedavi prosedürü olarak gerçekleştirilir. Kullanılan anestezi türü, cerrahın bulmayı beklediği hasara ve cerrahın gerçekleştirmeyi beklediği prosedürlere bağlıdır.

Anestezi uygulandıktan sonra, cerrah eklemin yakınında yaklaşık 1 ila 2 santimetre uzunluğunda küçük kesikler açar. Cerrah bu işlemi, gerekli görürse tekrarlayabilir.

Küçük bir kamera kesiğe yerleştirilir. Cerrah, ekleme kesiden bakmak yerine, kamera sayesinde eklemi, televizyon ekranında görselleştirir. Kesiklerden biri daha sonra eklemi sıvı ile hafifçe yıkamak için kullanılır. Bu, eklem çevresindeki dokuyu genişletir, cerrah için daha fazla yer açar ve kamera tarafından gönderilen görüntüleri iyileştirir.

Cerrah, daha sonra kemik, bağlar, tendonlar ve çevre dokularda herhangi bir hasar yada ağrı kaynağı gibi problemler arar. Kemik parçaları veya yabancı maddeler bulunursa, bunlar çıkarılır. Gerekirse, doku ve sıvı örneklerinin biyopsileri alınabilir.

Eklemi inceledikten ve gerekli doku örneklerini aldıktan sonra, artroskopi işlemi bitmiştir. Bununla birlikte, birçok durumda, bulunan soruna göre, düzeltmek için ilave ameliyat gerekir.

Eğer ek cerrahi gerekmiyorsa, aletler eklemden çekilir ve kesikler cerrahın tercihine ve cerrahinin konumuna bağlı olarak zımba, dikiş, veya cerrahi yapıştırıcı ile kapatılır.

Anestezi kesilir ve hastayı uyandırmaya yardımcı olmak için ilaç verilir.

Artroskopi Ameliyatından Sonra İyileşme Dönemi

Artroskopi ameliyatı tamamlandıktan sonra, anestezinin etkisinden çıkma süresinde, hasta iyileşme odasına götürülür. Ağrı kesici ilaç verilebilir. Uyandıktan sonra çoğu durumda hasta evine gidebilir.

Gerekirse, eklemi korumak ve iyileşme sürecinde herhangi bir bükülme veya hareketi önlemek için bir sabitleme cihazı kullanılacaktır. Örneğin, artroskopi sonrası hastada bir omuz askısı veya dizlik takılmış olabilir. Ayrıca ameliyattan sonra eklem üzerinde çok fazla baskı yapmanıza engel olmak için koltuk değneklerine veya bastona ihtiyaç duyabilirsiniz.

Evdeyken, kesiklerde enfeksiyon bulgularını kontrol etmeniz ve kesiğin bakımı yapmanız gerekir. İnsizyonunuzun enfeksiyon belirtileri olduğunu fark ederseniz, doktora bildirmeniz gerekir. Ayrıca, açıklanamayan bir şişlik fark ederseniz, cerrahınızı bilgilendirmelisiniz..

Cerrahınız ameliyatı takip eden günlerde sizi tekrar görmek isteyecektir ve aktivite düzeyiyle ilgili özel talimatlar vermelidir. Eklemi mümkün olduğunca az kullanmanız söylenebilir veya cerrahınız eklemi iyileştirmek için fizik tedaviye başlamanızı isteyebilir.

İyileşmek için gereken süre, ameliyatınıza ve yaralanma derecenize göre değişecektir. Basit bir artroskopide iki hafta gibi kısa bir sürede iyileşme gerçekleşir, ancak prosedür bağ onarımı veya başka bir cerrahi müdahale ile birlikte gerçekleşmişse, iyileşmeniz önemli ölçüde daha uzun olabilir.

Источник: //www.nkfu.com/artroskopi-ameliyati-nedir-hakkinda-bilinmesi-gerekenler/

Menisküs yırtığı nasıl oluşur? Tedavisinde Artroskopi kullanımı

Artroskopi Nedir, Nasıl Uygulanır?

Menisküslerle ilgili görülen en önemli sorun menisküs dokusu yırtıklarıdır.

Menisküs yırtıkları genç yaşlarda sıklıkla spor yaparken dizde dönme şeklinde burkulmalar ile olmaktayken orta yaş üzerinde menisküs yapısında zaman içinde gelişen yıpranma ve dejenerasyonlara bağlı olarak arabadan inip binerken, merdivenden inerken dizin dönmesi gibi çok daha basit travmalarla menisküs yırtıkları gelişebilmektedir.

Menisküs yırtığında bulguları nedir?

Menisküs yırtığında en önemli bulgu ağrı ve dizde hareket kısıtlılığıdır. Hastanın menisküs yırtığı olan tarafında ayağının üstüne basamama ve yürüme güçlüğü şikayeti görülür.

Menisküs nedir, neden yırtılır? Belirtileri ve tedavisi

Ayrıca travmanın şiddeti ile orantılı olarak menisküs yırtığı olan dizde şişlikte görülmektedir. Menisküs yırtıklarında tüm spor yaralanmalarında olduğu gibi ilk yaklaşım istirahat, buz tatbiki ve dizi elastik bandaj ya da bir dizlikle diz eklemini sabitlemek ve ağrı tedavisine yönelik ağrı ve kesici ve ödem azaltıcı antiemflamatuar ilaçları kullanmaktır.

Menisküs yırtığının tanısı

Yırtık menisküs dokusu dizde takılma, kilitlenme, atlama sesi hissetme ve kıkırdağa sürterek zaman içinde kıkırdakta hasara neden olmaktadır. Menisküs yırtıklarının tanısı fizik muayene ve MR tetkiki ile yapılmaktadır.

MR tetkiki ile dizde menisküs yırtığı varlığı, yırtık yeri, menisküs yırtığının menisküsün dış kenarına yakın ya da menisküsün gövdesinde olup olmadığını göstermektedir. Bunun yanında dizde menisküs yırtığı dışında kıkırdak yaralanması, ön çapraz, arka çapraz bağ yaralanması, diz kollateral ligament yaralanmaları olup olmadığı görülebilmektedir.

Menisküs yırtıklarının tedavisi

Menisküs yırtıklarının tedavisi artroskopik cerrahi ile yapılmaktadır. Diz artroskopisi, 0.5 cm.lik 2 adet giriş deliğinden diz eklemi içine ilerletilen biri ince boru şeklinde kamera diğeri de cerrahi işlemde kullanılacak alet yardımı ile yapılmaktadır.

Menisküs yırtıklarının tedavisinde yırtığın menisküs içindeki yeri önem taşır.
Menisküsün dış kenarında %10 – 15 lik kesim bizim kırmızı bölge olarak adlandırdığımız kanlanan ve iyileşme potensiyeli olan bölgedir.

Bu bölgede ki belli büyüklüğe kadar yırtıklar dikilerek tedavi edilebilmektedir.

Diğer yırtıklar ise hem hastanın şikayetlerine son verme hemde menisküs yırtığına bağlı dizde gelişebilecek sinovit, kıkırdak hasarı gibi problemleri önlemek için menisküsün yırtık kesiminin çıkarılması ile tedavi edilmektedir.

Menisküs yırtığında yırtık kesimi çıkarılan hastalarımız, hastaneden aynı gün çıkmakta ya da en fazla 1 gece hastanede kalmaktadırlar. Hastalar ameliyat sonrası 2. saatte ayağa kalmakta ve yürümektedirler. Yurt dışından ya da uzak şehirlerden gelen hastalarımız ameliyatın ertesi günü uçak yolculuğu yapabilmektedirler. Sıklıkla bir hafta istirahat sonrasında işlerine dönmektedirler.

Menisküs tedavisinde Artroskopi

Girişimsel bir tanı aracıdır. Menisküs yaralanması yırtık menisküsün tam ya da kısmi olarak çıkartılması ile uygulanan bir cerrahi girişimle tedavi edilir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan artroskopik girişimler konforu yüksek etkin bir yöntemdir. Artroskopi ile her büyüklükte eklem hastalığının teşhis ve tedavisi mümkün olmaktadır. Ayak bileği, diz, kalça, el bileği, dirsek ve omuz hastalıklarında artroskopi sıklıkla kullanılmaktadır.

Dizin ön kısmında 1 cmlik kesi yapılıp, dizin içerisine gönderilen optik vasıtası ile diz büyütülerek televizyon ekranına yansıtılır.

Eklem içine gönderilen küçük ışıklı bir kamera vasıtasıyla büyütülmüş ve netleştirilmiş görüntü, yapıları daha yakından inceleme olanağı sağlar.

Artroskopi (eklemin gözle muayenesi) sadece menisküslerin değil eklem içindeki kıkırdakların, zarların, bağların da muayene ve tedavisi için yardımcı olmaktadır.

 • Küçük kesilerle ameliyat yapıldığı için dikiş kullanılmaz.
 • Hastanın hastanede yatma süresi çok kısadır.
 • Hastanın işe dönme süresi diğer ameliyatlara göre çok kısadır. Klasik yöntemle yapılmış bir menisküs yırtığı ameliyatından sonra hastanın işine dönme süresi 1-2 ayı bulurken, artroskopik yöntemle yapıldığında hasta 1 hafta içinde işine dönebilmektedir.
 • Klasik yöntemle yapılan ameliyattan sonra hasta 2 hafta koltuk değneği kullanırken, artroskopik ameliyattan sonra hasta hemen basabilmekte ve hiç koltuk değneği kullanmamaktadır.
 • Kesi yeri çok küçük olduğu için yara iyileşmesinde sorun olmaz, ameliyat sonrası iltihaplanma riski çok düşüktür.

Menisküs yırtıklarında ameliyatlı ve ameliyatsız tedavi

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/meniskus-belirtileri-nedenleri-tedavisi/

Artroskopi nedir? Artroskopi nasıl yapılır? Neden astroskopi tercih edilmelidir?

Artroskopi Nedir, Nasıl Uygulanır?

Artroskopi, bir santimetrelik küçük kesiler kullanılarak, eklemlerin içinin kalem boyunda bir kamera ile görüntülenmesidir. Yetmişli yıllarda sadece teşhis amaçlı kullanılırken, günümüzde gelişen teknoloji ve özel aletler sayesinde hem teşhis hem tedavi için kullanılmaktadır.

En sık diz eklemi olmak üzere, omuz, ayak bileği, el bileği, dirsek ve kalça eklemini ilgilendiren hastalıkların tedavisinde yaygın kullanım alanı bulmuştur.  Artroskopi, anestezi altında ve ameliyathane şartlarında yapılır.

Tanı amaçlı basit girişimler lokal anestezi altında yapılabilir ancak tedavi amaçlı artroskopiler için bölgesel veya genel anestezi kullanılır. Görüntüyü sağlamak için eklemin içi bir sıvı kullanılarak şişirilir, işlem sonunda bu sıvı boşaltılır.

Ameliyat sırasında, eklem içindeki yapılar 4-6 kez büyütülerek görüntü sağlanır, böylece ayrıntılı bir tanı imkanı vardır. Kamera, açık cerrahi sırasında kolay ulaşılamayan bölgeleri de görüntüleyebildiği için eksiksiz bir tanı işlemi yapılabilir.

Tanısal inceleme tamamlandıktan sonra, eklem içinde saptanan sorunların tedavisi, yine küçük kesilerden yerleştirilen mekanik, motorlu veya termal enerji (radyofrekans veya lazer) aletleri kullanılarak yapılabilir.

 

Artroskopik cerrahi için en az iki küçük kesi kullanılır, değişik bölgelere ulaşmak için bu kesilerin sayısı artırılabilir. İşlem süresi 20 dakika ile 2 saat arasında değişmektedir. Bazı durumlarda, artroskopik cerrahi, açık cerrahi ile birlikte uygulanabilir. Bu durumlarda, işlemin eklemi ilgilendiren kısmı artroskopi ile yapılır, eklemin dışındaki bölümü ise açık cerrahi ile gerçekleştirilir.

Artroskopik işlemler sonrasında hastanede kalış süresi yapılan işlemin karmaşıklığına göre değişir. Bazı işlemler sonrasında aynı gün taburcu olunabilirken, bazı durumlarda birkaç gün hastanede yatış gerekli olabilir.

Artroskopik cerrahi hangi durumlarda uygulanır?

Artroskopik cerrahi büyük eklemleri ilgilendiren sorunların çoğunun tanı ve tedavisinde kullanım alanı bulmuştur.

Diz eklemi

Menisküs yırtıklarının onarımı veya çıkartılması, ön ve arka çapraz bağ yırtıklarının tamiri, eklem kıkırdağı sorunlarının düzeltilmesi, eklem içi biyopsiler, kistler ve iyi huylu tümörlerin çıkartılması, romatizmal hastalıklarda eklemi döşeyen sinovya dokusun çıkartılması, eklemi ilgilendiren kırıkların tedavisi, tekrarlayan diz kapağı çıkıklarının tedavisi, travma veya cerrahi sonrası gelişen hareket kısıtlılıklarının açılması, kıkırdak-kemik dokusu nakilleri artroskopik veya artroskopi destekli açık yöntemler ile yapılabilir.

Ayak bileği eklemi

Kıkırdak ayrılmaları, burkulma sonrası meydana gelen yumuşak doku sıkışmaları, futbolcu ayak bileğindeki kemik çıkıntıların temizlenmesi, eklem içi biyopsiler ve sinovyal zarın çıkartılması, ayak bileği artrodezi (harap olan eklemin hareketsiz ve ağrısız hale getirilmesi), eklemi ilgilendiren bazı kırıklar artroskopi yardımı ile tedavi edilebilir. Ayak bileği çevresi tendonlarına yönelik bazı girişimler de endoskopik olarak yapılabilir.

Omuz eklemi

Omuzda tekrarlayan çıkıkların tedavisi, omuz çevresi kas sıkışmaları ve kopmalarının tamiri, donmuş omuzda hareket kısıtlılıklarının açılması, serbest cisimlerin çıkartılması, eklem içi kıkırdak ve biseps kirişi sorunlarının tedavisi, sinovyal dokuların temizlenmesi artroskopik olarak yapılabilir. 

Diğer eklemler

Dirsek, el bileği, kalça gibi eklemlerin hastalıklarının tanı ve tedavisinde artroskopi her geçen gün daha fazla kullanın alanı bulmaktadır.

Açık cerrahiye göre artroskopik cerrahinin üstünlükleri nelerdir?

Açık cerrahi sırasında ekleme ulaşmak için sağlam dokuların kesilmesi gerekir.

Buna karşın artroskopi işlemi sağlam dokulara zarar vermeyecek şekilde çok küçük kesilerden yapıldığı için, ameliyat sonrası ağrı açık cerrahiye göre çok daha azdır.

Eklemde enfeksiyon ve hareket kısıtlılığı oluşma riski çok daha düşüktür. Hastanede kalış, günlük yaşam aktiviteleri ve spora dönüş süresi çok daha kısadır. Cerrahiden hemen sonra rehabilitasyon programına başlanabilir. 

Artroskopik cerrahinin komplikasyonları nelerdir?

Bütün cerrahi işlemlerde olduğu gibi artroskopik cerrahinin de komplikasyonları olabilir.

Eklemde iğne ile boşaltmayı gerektirecek şişlik ve hemartroz (kan birikmesi), enfeksiyon, derin ven trombozu (toplar damarlarda kan pıhtısı oluşması), yara iyileşmesi sorunları, damar ve sinir yaralanmaları, kullanılan aletlerin eklem içinde kırılması, teknik nedenlerle açık cerrahiye geçilmesi gibi komplikasyonlar görülebilir. Ancak bu komplikasyonların görülme riski çok düşüktür ve binde bir ile yüzde dört arasında değişir. Uygulanacak anestezi yönteminin de kendine özgü komplikasyonları olabilir.

Haftanın Özeti

Источник: //www.yeniakit.com.tr/haber/artroskopi-nedir-artroskopi-nasil-yapilir-neden-astroskopi-tercih-edilmelidir-591234.html

Artroskopi Ameliyatı İşlemleri Nasıl Yapılır ve Bu İşlemlerin Üstünlüğü Nedir?

Artroskopi Nedir, Nasıl Uygulanır?

Artroskopi eklemler ile alakalı olan hastalarının teşhis edilmesinde ve tedavi edilmesine kullanılan cerrahi uygulamadır. Bu cerrahi uygulama sürecinde kısa zamanda iyileşme sağlanır.

Artroskopi nedir, eklemleri alakadar eden hastalarının teşhis edilmesinde ve tedavi edilmesine kullanılan cerrahi uygulamadır.

Artroskopi ameliyatı yapacak olan doktor artroskop olarak isimlendirilen ve kalem inceliğinde olan alete yerleşmiş olan aydınlatma ve lens yardımı ile 4,5 mm açılan kesilerden eklemleri ayrıntılı şekilde gözlemler.

Artroskopfiberoptik ışığının kaynağına bağlanan video kamera ve mercek sistemleri ile uygulanıyor.

Eklemlerin iç kısımlarını gözlemek amacı ile 0,5 cm şeklinde açılan deliklerde artroskopi uygulamasının sistem seti eklem kısmının içine sokulur. Artroskopi cihazı uç kısmına takılan kamera yardımı ile eklem içleri monitörden izlenir.

Monitöre yansıyan görüntüler 6 ila 10 büyütülebildiğinden eklem içinde bulunan yapılar detaylı şekilde gözlemlenir.

Cerrahi ameliyatı esnasında kullanılan aletler bölgede yer alan yıpranmış dokuları onarmak amacı ile bölgeye açılan küçük keşiden sokulur.

Bu uygulama diğer cerrahi ameliyatı sürelerine nazaran daha kısa sürede tamamlanır. Kısa süre içinde ve hızlı bir şekilde görüntüler alınarak kayıt edilir. Açık cerrahi olanlar ile karşılaştırıldığında kesiler daha küçüktür ve estetik açıdan sorun yoktur.

Artroskopi ameliyatı, dirsek, el bileği, omuz ve bacaktan uygulanabilir.

Artroskopi ameliyatı fiyatı uygulanacak olan hastaneye ve bölgeye göre değişmektedir. Özel hastaneler de artroskopi fiyatı yüksek düzeyde seyrederken devlet kurumlarında ücretsiz yapılır. Maliyeti ve size mal olacak olan ücreti konusunda hekimden bilgi almak mümkündür.

Nasıl Yapılır?

El bileği, bacak ve omuz bölgesinden cerrahi müdahale için eklem üzerinden 0,5 cm civarında delikler açılır.

Açılan deliklerden bir tanesine görüntüleri iletmeye yarayacak olan aparat takılır, diğerlerine de eklemlerin iç kısmında kolay şekilde çalışmaya olanak sağlayan cihazlar yerleştirilir.

Eklem içine sıvı uygulaması yapılır, sıvı sayesinde eklemler rahat şekilde gözlemlenirken yıkanmasına da olanak sağlanır. Ameliyatın bitmesinden sonra el bileği, bacak ve omuz bölgesinden gönderilen sıvı boşaltılır. Cerrahi işlemlerden sonra açılan kesiler kapatılır.

El bileği, bacak ve omuz bölgesinden cerrahi müdahale sonrasında alçı uygulaması yapılmaz. Sonrası için dizlikler ve bilekliklerin kullanımı yapılır. Genelde ağrı şiddetli düzeyde oluşmadığından dolayı hekim tarafından hafif düzeyde ağrı kesiciler tavsiye edilir.

Ameliyat 20 ila 60 dakika arasında sonlanır ve iyileşme süresi oldukça kısadır. Yapılan uygulamalara göre hasta bir ya da iki gün hastanede kalabilir. Genelde sorun büyük düzeyde değilse aynı gün içinde taburcu edilir. Hastalar birkaç günlük dinlenmeden sonra egzersizlerine başlayarak uzun yürüyüşler yapabilmektedir.

Ameliyatın güçlük durumuna göre iyileşme süreci uzayabilir.

Artroskopik Cerrahi Çalışma Alanları

Diz eklemi; menisküs yırtıklarının onarımı ya da çıkartılması, arka ve ön bağ yırtıklarının onarımı, eklemlerdeki kıkırdak sorunlarının düzeltilmesi, kistler, eklem içinde alınacak biyopsiler, iyi huylu tümörlerin çıkartılması, romatizmal hastalık tedavileri, eklem kırık tedavileri, diz kapağı çıkık tedavileri gibi birçok alanda tercih edilir. Özellikle menisektomi uygulaması son dönemlerde menisküs adına sık şekilde uygulanır. Bu işlemleri yapan hekimin tecrübesi ve konudaki bilgisi çok önemlidir. Riskleri nadir şekilde meydana çıkar ve anında müdahale edilme şansı bulunur.

Omuz eklemi; omuzlarda devamlı meydana gelen çıkık tedavileri, omuz çevresinde oluşan kopmalar, omuz çevresinde oluşan kas sıkışması, donan omuzlarda hareket kısıtlılıklarının yok edilmesi, omuzda var olan serbest cisimler uygulama ile çıkartılması, eklem içinde meydana gelen kıkırdak ilebiseps kirişi sıkıntılarını tedavi edilmesi, sinovyal doku temizliği artroskopik olarak yapılabilmektedir.

Ayak bileği eklemi; ayak bileği çevresindeki tendon sorunları, kıkırdak ayrılmaları, futbolcuların ayak bileğinde meydana gelen kemik çıkıntıları, burkulma sonucu oluşan doku sıkışmaları, sinovyal zarın çıkartılması, eklem içinden alınacak biyopsiler, ayak bileği artrodezi, eklemleri ilgilendirmekte olan belli başlı kırıklar bu uygulama yardımı ile kolay bir şekilde tedavi edilebilir.

Diğer eklemler; kalça, el bileği eklemlerinin hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde artroskopi uygulamaları her geçen gün daha sık şekilde kullanılmaktadır.

Riskleri Ve Açık Cerrahiden Üstünlükleri

Tüm cerrahi işlemlerin uygulamasında olduğu gibi bu işlemlerinde meydana getirdiği komplikasyonları olabilmektedir.

Özellikle eklemlerde iğne yardımı ile boşaltılacak olan şişlik ile kan birikmesi, toplardamarlarda kan pıhtısı olması, enfeksiyon oluşumu, işlemler esnasında kullanılan aletlerin eklemlerin iç kısmında kırılması, sinir ile damar yaralanmaları, yaraların iyileşmesinde sıkıntılar ve teknik açıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı açık cerrahiye geçilme tarzında riskler meydana gelebilmektedir. Bu risklerin hastalarda görülme sıklığı oldukça azdır. Görülme sıklıkları binde bir yüzde arasında değişir. Hastaya uygulaması yapılacak olan anestezi işlemlerinden kaynaklı da riskler ortaya çıkabilir ama bunlarında görülme sıklığı oldukça azdır.

Artroskopik cerrahinin açık cerrahi üstünlükleri arasında;

 • Açık cerrahilerde eklemlere ulaşmak adına sağlam dokularında kesilmesi gerekmektedir. Artroskopik cerrahi işlemlerinde ise eklemlere ulaşmak için sağlam olan dokulara zarar verilmez. Küçük kesiler yapıldığından dolayı sağlam dokular kesinlikle zarar görmez.
 • Açık cerrahilerde ameliyatın sonrasında oldukça fazla düzeyde ağrı oluşur. Diğer uygulamada ağrı düzeyi azdır ve hafif ağrı kesiciler ile bu sorun ortadan kalkar.
 • Artroskopik uygulamalarda hareket ve enfeksiyon sorunlarının meydan gelme riski düşüktür. Açık cerrahilerde daha yüksektir.
 • Artroskopik uygulamalarda hastaneden çıkış, günlük yaşama geri dönüş ve spor aktivitelerine geri dönüş zaman kısadır. Açık cerrahilerde ise bu süreç uzundur.
 • Artroskopik uygulamalardan hemen sonra rehabilitasyon programlarına başlanabilir.
RADYOLOJİ UZMANIUzm. Dr. Nahas Hikmet KESKİNEĞE Mrtomografi.com'da yayınlanan tüm makaleler, Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi uzmanlarının kontrolünde doğrulanır, düzenlenir ve yayına uygun hale getirilir. MRTomografi.com web sitesinde okuduğunuz makaleler ile ilgili tüm şikayetlerinizi, önerilerinizi ve düşüncelerinizi iletişim sayfamızdaki formu doldurarak gönderebilirsiniz.

Источник: //mrtomografi.com/artroskopi-ameliyati

Artroskopi

Artroskopi Nedir, Nasıl Uygulanır?

Artroskopi, eklem problemlerinin teşhisi ve tedavisi için kullanılan bir yöntemdir. Artroskopi esnasında bir cerrah, fiber optik kamera içeren dar bir tüpü, yaklaşık düğme iliği büyüklüğündeki küçük bir kesikten içeri sokar. Ve eklemlerinizin iç görüntüsü bir ekrana aktarılır.

Artroskopi, cerraha ekleminizin içini, büyük bir kesik gerçekleştirmeksizin görme imkanı sağlar. Cerrah, artroskopi esnasında, ilaveten açılan küçük kesiklerden cerrahi araçları içeri sokarak bazı eklem hasarlarını da onarabilir.  

Neden Yapılır?

Doktorlar artroskopiyi çeşitli eklem sorunlarının teşhis ve tedavisinde kullanır. Bu hastalıklar genellikle aşağıdaki eklemleri etkiler:

 • Diz
 • Omuz
 • Dirsek
 • Ayak bileği
 • Kalça
 • El bileği

Tanısal yöntemler

Röntgen ya da diğer görüntüleme çalışmaları, bazı tanısal soruları cevapsız bırakırsa doktorlar genellikle artroskopiye başvururlar.  

Cerrahi yöntemler

Artroskopiyle tedavi edilen sorunlar şunlardır.

 • Kemik çıkıntıları ya da kopma kırıkları
 • Zarar görmüş ve yırtılmış kıkırdak
 • Eklem zarı iltihabı
 • Eklem enfeksiyonları
 • Bağdoku ve tendon yırtılması
 • Eklemlerde doku büyümesi ya da skarlaşma

Riskler

Yaygın olmasa da işlem sırasında aşağıdaki komplikasyonlar gelişebilir:

 • Doku hasarı. Ameliyat aletlerinin eklemin içine yerleştirilmesi ve eklem içindeki hareketi eklem yapılarına, kan damarlarına veya sinirlere hasar verebilir.
 • Kan pıhtısı. Bir saatten uzun süren işlemler, bacaklarda kan pıhtısı oluşma riskini arttırabilir.
 • Enfeksiyon. İnvaziv ameliyatların hepsinde enfeksiyon riski vardır.

Nasıl Hazırlanacaksınız?

Kesin hazırlıklar, cerrahınızın hangi ekleminizi inceleyeceğine ya da onaracağına bağlıdır. Genel olarak, ameliyattan önce aşağıdaki hazırlıkları yapmanız gerekebilir:

 • Bazı ilaçların kesilmesi. Doktorunuz kanama riskini arttırabilecek ilaçları veya besin takviyelerini almaktan kaçınmanızı isteyebilir.
 • Ameliyat öncesi perhiz. Alacağınız anestezinin türüne göre doktorunuz işlemden önceki gün akşamdan itibaren sizden yemek yememenizi isteyebilir.
 • Eve dönüşün planlanması. İşlemin ardından eve tek başına dönmeniz mümkün olmayabilir, bu nedenle bir yakınınızdan sizi eve bırakmasını isteyin.
 • Bol kıyafetler giyilmesi. Bol ve rahat kıyafetler giyin. Örneğin diz artroskopisi uygulanacaksa bol bir şort giyebilirsiniz, böylece işlemin ardından kolayca giyinebilirsiniz.

Ne Bekleyebilirsiniz?

İşlemin neden yapıldığına ve hangi ekleme yapılacağına bağlı olarak uygulama değişebilecek olsa da genellikle artroskopi işlemi, bazı bakımlardan standarttır.  

Merhaba ,hocam lutfen mümkünse sorunu yanitlaya bilirmisiniz.sol asetabular labrum yırtığı ve kuntlesme var.son zamanlarda kalça artroskopisi ne sıklı… devamı

 • Günlük kıyafetlerinizi ve takılarınızı çıkaracak ve bir hastane önlüğü ya da şortu giyeceksiniz.
 • Hemşire elinize damar içi kateter yerleştirir ve buradan hafif bir yatıştırıcı verilir.

İşlem esnasında

Kullanılan anestezinin türü işleme göre değişecektir.

 • Lokal anestezi. Diziniz gibi sadece kısıtlı bir bölgedeki oluşabilecek acı hissini engellemek için derinizin altına uyuşturucu ilaçlar enjekte edilir. Lokal anestezide artroskopi uygulanması esnasında uyanık olursunuz ancak sadece bir basınç ya da ekleminizin içinde hareket hissedersiniz.
 • Bölgesel anestezi. Bölgesel anestezinin en yaygın türü, omurganızdaki iki omur arasına yerleştirilen küçük tüpten anestezi verilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bu, vücudunuzun alt yarısını uyuşturur ancak yine de uyanık olursunuz.
 • Genel anestezi. Operasyonun süresine bağlı olarak işlem esnasında baygın olmanız sizin için daha iyi olabilir. Genel anestezi damar içinden verilir.

Uygulanan işlem için en uygun olacak pozisyona getirilirsiniz.  Sırtüstü, yüzüstü ya da yan yatırılabilirsiniz. İşlemin yapılacağı uzuv, konumlandırıcı bir aygıta yerleştirilir ve kan kaybını azaltmak ve eklemin içini görmeyi kolaylaştırmak için bir turnike kullanılabilir.

Eklem içinin görüşünü arttırabilecek bir diğer teknik de bölgeyi şişirerek hareket alanını arttırmak için eklemin içini steril bir sıvıyla doldurmak olabilir.  

Küçük bir kesik, görüntüleme aygıtının içeri sokulmasına olanak verir. Eklemin etrafındaki farklı noktalarda açılabilecek ilave kesikler de, onarım esnasında gerekli olduğunda cerrahın içeriye kavrama, kesme, sıkıştırma ve vakumlama yapabilecek ameliyat aletlerini sokabilmesine olanak verir.

Her bir kesiğin uzunluğu 7 milimetreden küçük olur. Bu yüzden bir ya da iki dikişle ya da steril ve dar bantlarla kapatılabilir.

İşlemin ardından

Arteoskopik ameliyatı, uygulanacak işleme bağlı olarak genellikle 30 dakika ila 2 saat arası sürer. İşlemin ardından eve gitmeden önce birkaç saatliğine iyileşmek için ayrı bir odaya alınırsınız.

Ameliyat sonrası bakımınız aşağıdakileri içerebilir.

 • İlaç tedavisi. Doktorunuz enfeksiyonu önlemek için antibiyotikler ve ağrı ve iltihabınızı hafifletmek için bazı ilaçlar verebilir.
 • Dinlenme, buz kompresi ve eklemi yüksekte tutma. Şişmeyi ve ağrıyı azaltmak için evde birkaç gün dinlenmeniz, buz kompresi yapmanız ve işlemin uygulandığı eklemi yüksekte tutmanız gerekebilir.
 • Korunma. Destek ve önlem için geçici olarak cebire, kayış ya da koltuk değneği kullanmanız gerekebilir.
 • Egzersiz. Kaslarınızı güçlendirmek ve eklem fonksiyonunu iyileştirmek için doktorunuz fizik tedavi ve rehabilitasyon önerebilir.

Ancak aşağıdaki durumlar söz konusu ise cerrahınızı arayın:

 • 38 °C ve üzerinde ateş
 • İlaçlarla azalmayan ağrı
 • Kesikte akıntı
 • Kızarıklık ve şişme
 • Yeni gelişen uyuşukluk ve karıncalanma

Genelde bir hafta içinde masa başı işlerinize ve hafif aktivitelere dönebilirsiniz. Ağır aktiviteleri yeniden yapabilmek içinse yaklaşık 4 hafta gereklidir. Ancak durumunuzun daha uzun bir rehabilitasyon ve iyileşme dönemi gerektirebileceğini unutmayın.

Sonuçlar

Cerrahınız artroskopi bulgularını en kısa zamanda sizinle birlikte gözden geçirecektir. Aile hekiminizden yazılı bir rapor almanız da mümkündür.

Eklem yaralanmalarını ya da hastalıklarını tedavi etmek için uygulanan artroskopik ameliyatın ardından iyileşme birkaç haftayı bulabilir. Cerrahınız kontrol muayenelerinde ilerleme durumunuzu takip edecek ve ortaya çıkabilecek sorunlardan bahsedecektir.

Источник: //www.hemensaglik.com/makale/artroskopi

Artroskopi nedir? Astroskopi Nasıl Yapılır?

Artroskopi Nedir, Nasıl Uygulanır?

Artroskopi cerrahi, eklemlerin içine bakmak anlamında kullanılmaktadır. Eklemler içerisine küçük kanallar yerleştirilerek tanı ve tedavinin konulması işlemlerine denmektedir.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu tür tedavi yöntemlerinin kullanım sıklığı oldukça artmıştır. Oldukça başarılı bir yöntem olan Artroskopi yöntemi diğer tanı yöntemlerine göre daha garantili bir yöntemdir.

Teknolojinin gelişmesi ile bu tür tanı ve tedavi yöntemlerinin önemi daha da artmıştır. 1970’lerden beri kullanılan bu tür sistemler gün geçtikçe daha fonksiyonlu bir hal almış ve oldukça başarılı operasyonların gerçekleşmesine imkân tanımıştır.

Alanında uzman hekimler tarafından yapılan bu tür tedavi yöntemlerinin başarılı olma oranı nerdeyse %100 olabilmektedir. Sporcuların hızlı bir iyileşme sürecine girebilmesi amacıyla bu alanda en çok kullanılan bir yöntem olan Artroskopi yöntemi tartışmasız bir şekilde en kaliteli yöntemler arasında gösterilmektedir.

Artroskopi nedir?

Artroskopi işlemlerini kısaca açıklamak gerekirse; eklemlerinin içinin kalem boyunda bir kamera ile görüntülenmesidir. Hem teşhis hem de tedavi amacıyla kullanılan bir yöntem olan Artroskopi, en sık diz eklemlerinde uygulanmaktadır. Bununla birlikte ayak bileği, omuz, el bileği, dirsek ve kalça gibi bölgelerin tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu işlemler anestezi ile ve ameliyathane şartlarında yapılmalıdır. Basit ve oldukça kullanışlı bir yöntem olduğu için hekimler genellikle lokal anestezi yöntemleri kullanmaktadırlar.

Kullanılan bu hafif lokal anesteziler hastanın çok kısa bir sürede sağlığına kavuşmasında da etkili olmaktadır.

Her yönden büyük avantajlar sağlayan Artroskopi yöntemi hekimlerin en sık başvurduğu bir tanı ve tedavi yöntemidir.

Artroskopi Nasıl Yapılır?

Artroskopi işlemlerinde görüntüyü daha net bir şekilde sağlamak için eklemin içi bir sıvı ile doldurulur. Ardından ameliyat sırasında bu sıvı daha net tanı koymak amacı ile 2 veya 3 kez şişirilir.

En az iki küçük kesi kullanılarak yapılan bu işlemlerde kesilerin sayısı artırılabilir. 20 dakika ile 2 saat arasında sürebilecek bir tedavi ile hasta eski sağlığına rahatça kavuşturulur.

Artroskopi bazı durumalar da açık cerrahi yöntemler ile de kullanılabilmektedir.

Hasta normal şartlarda bu tür tedavileri gerçekleştirdiği takdirde gün içerisinde taburcu edilebilirken bu süre açık bir şekilde yapılan ameliyatlarda uzayabilmektedir. Genel olarak hekim hastanın sağlık durumunu hangi zamanda iyi görürse tabur olabilme imkânını o doğrultuda vermektedir.

Artroskopi Hangi Durumlarda Gereklidir?

Artroskopi tedavisi büyük eklemleri ilgilendiren tüm sağlık sorunlarında çok rahat bir şekilde kullanılabilmektedir. Artroskopi açık ameliyat kullanılmasına gerek duyulmayan tüm durumlarda kullanılması gereken başarılı bir yöntemdir.

İşte Artroskopi tanı ve tedavisine ihtiyaç duyulan durumlar;

 • Menisküs yırtıklarının tedavisinde
 • Eklem iltihabının oluşması ve artması durumlarında
 • Erken dönemde eklem kireçlenmelerinin önüne geçilmesi amacını taşıyan durumlarda
 • Hareket kısıtlamalarının yaşanıldığı durumlarda
 • Ön ve arka çapraz bağlarının yaralanması durumlarında
 • Tekrarlayan omuz çıkıklarında
 • El bileğinde sinir sıkışıklıklarının görüldüğü durumlarda
 • Eklem içerisindeki kırıkların tedavisinin olduğu durumlarda
 • Eklem içi iyi huylu tümörlerin tedavi edilmesi durumlarında

Artroskopi yönteminin faydaları arasında ekleme ulaşmak için sağlam dokuların kesilmesine gerek duyulmaması gelmektedir. Bu durum hastanın eski sağlığına kavuşma süresini kısaltırken aynı zamanda yapılan operasyonların oldukça başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesini sağlamaktadır.

Artroskopi tanı ve tedavisinde bir takım komplikasyonların görülmesi olasılığı da mevcuttur. Bunlar; eklemlerde şişlik, kan birikmesi, eklemlerin enfeksiyon kapması, damar ve sinir yaralanmaları ve kullanılan aletlerin eklemler içerisinde kırılabilmesi riski görülebilmektedir. Ancak bu tür komplikasyonların yaşanma olasılığı yüzde bir olasılıkla ifade edilmektedir…

Diz Ekleminde Artroskopi

Diz ekleminde Artroskopi işlemleri şu durumlarda yapılır;

 • Menisküs yırtıklarının onarımı ve çıkartılması işlemlerinde
 • Ön ve arka çapraz bağlarının onarımı ve tamir edilmesinde
 • İyi huylu tümörlerin çıkartılmasında
 • Romatizmaya bağlı hastalıklarda eklemi kaplayan sinovyal dokusunun çıkartılmasında
 • Eklem için biyopsiler ve kistlerin tedavi edilmesinde
 • Eklem kırıklıklarının tedavisinde
 • Tekrarlayan diz kapağı çıkığı tedavisinde

Tüm bu sorunlarda diz ekleminde Artroskopi uygulanmaktadır.

Omuzda Artroskopi

Omuzda Artroskopi işlemleri şu durumlarda yapılır;

 • Omuzda tekrarlayan çıktıların tedavisinde
 • Donmuş omuzdaki hareket kısıklıklarının açılması
 • Omuz çevresi kas sıkışmalarının ve kopmalarının tedavi edilmesinde
 • Yine bu bölgedeki dokuların tedavisinde uygulanmaktadır.

Artroskopi avantajlarını sıralamak gerekirse;

 • Büyük bir cilt kesiği yapılmadığı için estetiktir.
 • İyileşme süreci çok kısa olduğu için kişi normal yaşantısına çok kısa bir sürede dönebilmektedir. Bu durum özellikle futbolcular için oldukça önemli olmaktadır.
 • Kesikler küçük olduğundan dolayı hastanın enfeksiyon riski ciddi oranlarda azalmaktadır.
 • Hekim açısından faydasına gelirsek tanı ve tedavi yöntemlerinin çok doğru bir yol seyir etmesi başarılı ameliyatların oluşmasını sağlayacaktır.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızlı bir gelişim gösteren Tıp dünyası bu tür teknolojik gelişmelere oldukça açık bir yapıda gelişmeler göstermektedir.

Bu durum yapılan operasyonların başarı şansını artırırken aynı zaman hastanın çok kısa bir sürede sağlığına kavuşmasında oldukça etkili bir yöntem olarak görülmektedir.

Artroskopi yöntemi de bu tür teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan önemli tanı ve tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır.

Источник: //www.safahastanesi.com.tr/saglik-kosesi/Artroskopi-nedir-Nasil-Yapilir

Artroskopi Nedir ve Nasıl Çekilir?

Artroskopi Nedir, Nasıl Uygulanır?

Artroskopi doktorların kişilerin eklemlerin içine bakmanızı sağlamakta olan cerrahi bir yöntem olacak bir prosedür olarak bilinmektedir. Eklemlerin içini görüntülemek için kullanılan bir yöntem olmaktadır.

İçindekiler

 •  Artroskopi 
 • Ameliyat
 • Riskleri
 • Kaynaklar

 Artroskopi 

Artroskopi eklemlerde oluşan sorunlar nedeniyle doktorların eklemlerin içine bakarak sağlayacak cerrahi bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Doktor tarafından Artroskopiveya daha kapsamlı olan bir görüntülenme aleti kullanılarak yapılacaktır. Doktorun gerekli görmesi durumunda yapılacaktır.

Eklem yüzeylerini ve kemik uçlarını özellikle de kemik uçlarını örtmekte olan kıkırdanları sallayan sert dokuyu görmek istediği zamanlarda kullanılmakta olan bir yöntem olmaktadır. Kemiği kemikle bağlamakta yumuşak dokuları da bu yöntem sonucunda görmesi mümkün olacaktır.

Bu yöntem sırasında kişilerde ortak bir sorunun olup olmadığını da görmek veya ortak bir sorunun ameliyat edilmesi içinde kullanılacak bir yöntem olarak bilinmektedir. Bir eklemin gevşek olması durumunda ya da yabancı bir nesnenin çıkarılması içinde yapılacak bir uygulama olacaktır.

Doktor tarafından bir hastalığın takip etmek için bir tedavi yönteminin işe yarayıp yaramadığını görmek için bunu anlamak için anlaşılacaktır. Sıklıkla diz, omuz, ayak bileklerinde de yapılacaktır. Kalça dirsek ve bilek üzerinde de yapılacaktır. 

Artroskopi sırasında kişilerden küçük olan bir kesik işlemi yapılacaktır. Bu kesiden kamera içeriye itilecektir. Kapsamlı bir ışığı olan kaynaktan içeriye bir video kamera içeriye ittirilecektir. Bunun içerisinde ışıkta olması nedeniyle karantlık bölge de görülecektir.

Fotoğraf makinelerinde görüntüler bir video ekranında görüntülenecektir. Ve bu ekrana yansıtılacaktır. Bu sırada eklem dokusu örneği ekran üzerinde toplanacaktır. Bundan bir parça alınacaktır. Buna da biyopsi denmektdir.

Eğer ki doktorun ön görmesi sonucunda eklemin içerisine daha da kesikler yaparak küçük aletler ile girilmesi söz konusu olacaktır.

Açık cerrahi yapıldığı zamanlarda daha büyük bir kesik yapılarak gerçekleştirilmektedir. Fakat artroskopi yönteminin kullanılmasının nedenleri arasında daha az verici olması, daha çabuk iyileşmesi ve hastanın hastanede yatmaması gibi nedenlerden dolayı bu yöntem tercih edilmektedir. 

Ameliyat

Hasta ortopedik cerrahlar tarafından ameliyat edilmektedir. Genel olarak ya da bölgesel olarak uyuşturulması sonucunda anestezi uzmanı tarafından ilaç verilecektir. Genel anestezi verildiği zamanlarda bu kişinin uyumasını sağlayacaktır.

Kişinin kalp hızını, ritmini kan basıncını solunumunu yakından takip edecektir. Eğer ki sadece lokal anestezi uygulanması sonucunda ağrımakta olan eklem hissizleştirilecektir. Ve sizler uyanık olacaksınız.

Hangi eklem üzerinde uygulanmaktaysa kişinin kan akışını kısıtlamak amacı ile bir bant kullanılabilir. Bu sayede parçaları da görmesini sağlayacaktır. Turnike şişirilecek ve eklem kaldırılacaktır. Doktor tarafından artroskopik cerrahi sırasında 0.25 inç büyüklüğünde küçük bir kesi yapılacaktır.

Doktor bu kesiden artroskopu yerleştirecektir. Eklem boşluğunu boşaltabilmek için bir sulama sıvısı kullanılacaktır. Bu sıvının verilmesi sonucunda eklemlerin daha iyi bir şekilde görüntüsünü verecektir. Düşük bir akış kullanılacaktır. Bu hem pisliği hem de kanları temizleyecektir.

Doktor tarafından eklemin içi ekrana görüntülenecektir. Eklemin farklı açılardan görüntüsünün alınabilmesi için eklemin bükülmesi, uzatılması ve yerinin değiştirilmesi gerekmektedir. 

Artroskopi nedir? Eklem sorununu onarmak için daha fazla ameliyat gerekiyorsa o zaman küçük kesiler yapılarak eklemin içine ince araçlar takılacaktır.

Artroskop diğer aletler çıkarıldığı zamanlarda kan ve artıkları tuzlu su ile yıkanarak iç kısmının boşaltılması söz konusu olacaktır.

Doktor tarafından artroskopik cerrahi sonrasında küçük kesiler dikişlerle kapatılması gerekmektedir. Hangi eklem üzerinde yapıldıysa iyileşmeyi hızlandırması için ateller, sapanlar, koltuk değneklerini kişilerin kullanması gerekmektedir.

Bu ameliyat süresi 15 dakika süreceği gibi bir saat ya da daha fazla da sürmesi mümkün olacaktır. 

Ameliyat sonrasında artroskopik cerrahi sırasında birkaç gün boyunca eklemi dinlendirmek gerekmektedir. Dikişler eğer ki zamanla kendiliğinden çözülen dikişler olmaması durumunda 10 gün içerisinde bu dikişlerin alınması gerekmektedir.

Bölge üzerinde bulunan herhangi bir şişme olmaması için buz uygulaması yapılması gerekmektedir. Doktor var olacak ağrıyı dindirmek için hastaya bir takım ağrı kesici uygulaması yapılabilir.

Ekleminizi egzersiz ile güçlendirme konusunda doktorunuza danışmalısınız.

Riskleri

Artroskopide çok fazla sorunlar yaygın olmamaktadır. Bazı kişilerde eklem sert liği ve uzun süren eklem ağrısı bulunmaktadır. Bazı kişilerde eklemin kanaması da söz konusu olmaktadır.

Küçük bir şansta olsa enfekte olmuş eklemlere de hasar olması da söz konusu olacaktır.

Kişilerde sinir ve de eklem hasarının oluşması da söz konusu olacağı gibi kan pıhtısı atması da söz konusu olacaktır. 

Kaynaklar

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: //eklemhastasi.com/artroskopi.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Leave a Reply

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть