Augmentin BID nedir?

içerik

Augmentin Bıd 1000 mg Film Tablet Nedir? – Sağlık Ocağım .NET

Augmentin BID nedir?

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ”kullanma talimatını” dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 1. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 2. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 3. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 4. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 5. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
 6. Augmentin’in etkin maddesi nedir? : Her tablette; 875 mg amoksisilin ve 125 mg klavulanik asit içerir.
 7. Agmentin’in yardımcı maddeleri : Susuz kolloidal silika, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, titanyum dioksit (E171), hidroksipropilmetilselüloz, makrogol, dimetikon gibi maddeler vardır.

Augmentin nedir?

 1. Augmentin, geniş spektrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır.
 2. Augmentin BID 1000 mg film tablet, blister ambalajlarda, 10 ve 14 adet, beyaz ile beyaza yakın, kapsül biçiminde, bir tarafı çentikli bir tarafı AUGMENTIN BID 1000 yazılı film kaplı tabletler halindedir.

Augmentin hangi hastalıklarda kullanılır? (endikasyonları)

Augmentin, aşağıdaki durumlarda Augmentin’e duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir (kullanılır).

 1. Augmentin, tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları tedavisinde kullanılır.
 2. Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları tedavisinde kullanılır.
 3. İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve idrar yolları ile ilgili enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 4. Çıban, abse (irin kesesi), selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 5. Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması gibi durumlarda kullanılır.

Augmentin kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonları)

 1. Eğer, beta laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz Augmentin’i kullanmayınız.
 2. Geçmişte, Augmentin veya penisilin tedavisine bağlı sarılık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz ilacı kullanmayınız.

Augmentin’in dikkatli kullanılması gereken durumlar

Augmentin hangi hastalıklarda kullanılır

 1. Eğer geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı aşırı duyarlılık hikayeniz varsa bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz.
 2. Eğer enfeksiyöz mononükleoza (bir enfeksiyon hastalığı) ilişkin bir şüpheniz varsa, (Augmentin kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabilir.)
 3. Augmentin’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla Augmentin’den etkilenmeyen organizmaların aşırı çoğalmasına neden olur (örn; mantar).
 4. Augmentin uygulanan bazı hastalarda kanama ve pıhtılaşma süresinde uzama rapor edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde izlenmeniz gerekir.
 5. Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa Augmentin kullanırken dikkatli olmanız ya da doktorunuz ile görüşmeniz gerekir.
 6. Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık bildirilmiştir. Tedavi sona ermesinden sonra 6 haftaya kadar belirti ve semptomları görülmeyebilir.
 7. Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, alacağınız doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre ayarlanmalıdır.
 8. Çıkan idrar miktarı azalmış hastalarda kristalüri (kum dökmek) görülmüştür. Bu durumu azaltmak için uygun miktar sıvı alınmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelikte Augmentin kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 1. Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanmayınız.
 2. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Augmentin kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 1. Augmentin’in iki etkin maddesi de anne sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz gerekebilir.
 2. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit’in sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

Araç ve makine kullananlar Augmentin kullanabilir mi?

 1. Augmentin alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız.

Augmentin’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 1. Buğdaya alerjisi olan hastalar bu tıbbi ürünü kullanmamalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte Augmentin kullanımı

 1. Augmentin’le birlikte allopurinol (gut için kullanılır) alıyorsanız; alerjik deri reaksiyonu gelişme olasılığınız artabilir.
 2. Probenesid alıyorsanız (gut için kullanılır); doktorunuz Augmentin dozunu ayarlama kararı verebilir.

 3. Augmentin’le birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız, fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir.
 4. Augmentin, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.

Augmentin nasıl kullanılır? (kullanım şekli ve dozu)

 1. Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda Augmentin kullanımı : Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarda günde iki kez 625 mg tablet, şiddetli enfeksiyonlarda günde iki kez I g tablet, yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda 5 gün günde iki kez 625 mg tablet, tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır.

 2. Çocuklarda kullanımı : Augmentin’in tablet formları 12 yaş ve altı çocuklar için uygun değildir. Bu grup çocuklar için Augmentin’in süspansiyon formu mevcuttur.
 3. Yaşlılarda Augmentin kullanımı : Veri bulunmamaktadır.

 4. Augmentin’in özel kullanım durumları : Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa doz ayarlamanız dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır.

 5. Augmentin’in yiyecek ve içecekler ile birlikte kullanımı : Augmentin mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.
 6. Augmentin’in uygulama yolu ve metodu :Tabletler çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır.

  Eğer gerekir ise tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur.

 7. Kullanmanız gerekenden fazla Augmentin kullandıysanız : Augmentin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Sindirim sistemi şikayetleri ve sıvı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir.

  Sindirim sistemi şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir. Augmentin ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür. Bol su içilmelidir. Augmentin dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

 8. Augmentin’i kullanmayı unutursanız : Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer Augmentin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Augmentin ile tedavi bittiğinde oluşabilecek etkiler

 1. Augmentin’i, doktorunuzun size söylediği zaman müddetince almanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile Augmentin’i almayı bırakmamalısınız.

Augmentin ilacının yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Augmentin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, Augmentin’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Augmentin’in yaygın görülen yan etkileri

 1. Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazın şişerek yutkunma veya nefes alma güçlüğüne neden olması (anjiyonörotik ödem)
 2. Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı nefes alma ya da nefes almada güçlük gibi belirtiler ile kendini gösteren aşırı alerjik durum (anafilaksi)
 3. İlaç alındıktan 7-12 gün sonra döküntü, ateş, eklem ağrısı özellikle kol altındaki lenf düğümlerinin şişmesi gibi belirtiler ile kendini gösteren alerjik durum (serum hastalığı benzeri sendrom)
 4. Deri yüzeyinin altında küçük noktalar halinde kırmızı yuvarlak beneklerin oluşması, döküntü veya ciltte morlukların oluşması gibi alerjik reaksiyonlar ile kendini gösteren damar iltihabı (aşırı duyarlılık vasküliti)
 5. Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin seyrek görülen bir deri hastalığı (Stevens-Johnson Sendromu)
 6. Deride önce ağrılı kızarıklarla başlayan, daha sonra büyük kabartılarla devam eden ve derinin tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu. Bu hastalığa ateş, üşüme nöbeti, kas ağrıları ve genel rahatsızlık hissi eşlik eder. ( Toksik Epidermal Nekrolizis)
 7. İrin içeren küçük kabarcıklar ile yaygın kırmızı cilt döküntüsü (Bülloz döküntülü dermatit)
 8. Deri altında şişlikler ve kabarcıklar ile kırmızı, pullu, döküntü (Akut generalize ekzantemöz)

Augmentin’in seyrek görülen yan etkileri

 1. Özellikle ayak tabanında veya avuç içinde meydana gelen kaşıntılı, kırmızı-mor renkte lekeler, deri üzerinde kurdeşen benzeri şişlikler, ağız, göz ve genital bölgede aşırı hassasiyet, ateş ve aşırı yorgunluk gibi belirtiler ile kendini gösteren alerjik durum (eritema multiforme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Augmentin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Augmentin’in çok seyrek görülen yan etkileri

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonların sık meydana gelmesi gibi belirtiler ile kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agranülositoz)
 2. Halsizlik, baş ağrıları, egzersiz yaparken soluğun kesilmesi, baş dönmesi, ciltte ve gözlerde solgunluk ve sararma gibi belirtiler ile kendini gösteren kansızlık (hemolitik anemi)
 3. İlaç kullanımına bağlı genellikle kanlı, sümüksü ishal
 4. Dilin renginin siyah renk olması
 5. Böbrek hastalığı (interstisyel nefrit)
 6. İdrarda kristallerin görülmesi (kristalüri)
 7. Mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, genel rahatsızlık hissi, ateş, kaşınma, deride ve gözlerde sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit)
 8. Deri ve/veya gözlerde sararma ( kolestatik sarılık)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Augmentin’in hafif ve yaygın olmayan yan etkileri

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz. Bunlar Augmentin ’in hafif yan etkileridir.

 1. Diş renginde değişiklik, genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız temizliği ile diş rengi değişimi engellenebilir.
 2. Aşırı hareketlilik
 3. Kasılma, nöbet ya da çırpınma
 4. Baş dönmesi, baş ağrısı
 5. Sindirim güçlüğü, mukokutanöz kandidiyazis (bir tür mantar enfeksiyonu), ishal, bulantı, kusma
 6. Deride döküntü, kaşıntı, kurdeşen

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Augmentin nasıl saklanır? (saklama koşulları)

 1. Augmentin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 2. Augmentin’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
 3. Augmentin’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 4. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Augmentin’i kullanmayınız.

Augmentin kullanılabilecek hastalıklar ile ilgili yazılar

Источник: https://www.saglikocagim.net/augmentin-bid-1000-mg-film-tablet-nedir/

Augmentin Bid 1000 MG İlacı Nedir? Ne İşe Yarar? Yan Etkileri Nelerdir? Fiyatı

Augmentin BID nedir?

1000 mg Augmentin Bid film tablet; 125 mg Klavulanik asit ve 875 mg Amoksisilin etken maddelerini barındırır.

İlaçta yardımcı madde olarak deiyonizc su, magnezyum stearat, polietilen glikol, hidrosipropilmetilselüioz, kolloidal silikon dioksit, mikrokristalize selüloz, sodyum nişasta glikolay, titaııtum dioksit bulunur. İlacın kullanım nedenine uygun bir sorununuz bulunmuyorsa kullanmamanız gerekir.

Kullandıktan sonra görülebilecek yan etkiler listelenmiştir, herhangi birinin veya birkaçının görülmesi durumunda doktorunuzla irtibata geçmeniz gereklidir.

Augmentin Bid 1000 MG Yan Etkileri

Duyarlılık oluşabilecek durumlar göz önünde bulundurularak bir yan etki listesi hazırlanmıştır. Augmentin Bid MG yan etkileri arasında dudaklarda ve ağızda şişkinlik yaratması, ateş gibi durumlar bulunuyor. Nadir görülen fakat duyarlılık durumlarında görülme ihtimali bulunan yan etkiler şunlardır;

 • Derinin alt kısmında kırmızı beneklerin görülmesi, cilt yüzeyinde kızarıklıklar, damar iltihabı, morluklar oluşması
 • Dudakta, dudak çevresinde, ağızda, dilde veya boğaz bölgesinde şişme ve yutkunma zorluğu yaşanması
 • Kanlı, sıvık dışkı – ishal
 • Ağızda, genital bölgede, aşırı halsizlik ve yorgunluk, deride kırmızı veya mor / pembe renkte lekelerin oluşmaya başlaması, ilaca karşı aşırı hassas olduğunuzun bir göstergesidir. Ateş, ayakta veya avuçta sürekli oluşan kaşıntı gibi durumlar da tıbbi müdahaleye ihtiyaç olduğunu belirten yan etkilerdir.

Yaygın görülen yan etkiler şunlardır;

 • Kusma
 • Bulantı
 • İshal
 • Cildin belirli bölgelerinde oluşan mantar enfeksiyonu

Augmentin 1000 MG Kullanımı

Augmentin 1000 MG kullanımı için dikkat edilmesi gereken durumlar bulunuyor. 12 yaş altı çocuklarda kullanılması zararlı olabileceği gibi, pek çok yan etkinin daha şiddetli bir şekilde görülmesine neden olabilir. Sadece yetişkinler ve 12 yaş üzerinde olan çocuklar tarafından uygun olan doza sahiptir.

Diş ağrılarına özel olarak enfeksiyon tedavisi için kullanılmak istendiği taktirde 5 gün boyunca günlük 2 kez olacak şekilde (625 mg tabletten) kullanılması uygun olacaktır. Tedavi süresi en fazla 14 gün olacak şekilde belirlenmelidir.

14 günden uzun süre boyunca, süreklilik haline getirilerek bu ilacın kullanılması doğru değildir. Tedavi süresi, diş için 14 günün üzerinde olmamalı ve bu süre içerisinde enfeksiyon geçmediği taktirde tekrar tıbbi destek alınmalıdır.

Şiddetli enfeksiyonlar ile karşılaşılması durumunda, gün içerisinde iki kez olarak 1000 MG olan tabletin kullanılması yeterli olacaktır. Hafif ve orta şiddetli olan enfeksiyonlarda kullanılmak istenmesi halinde, günde 2 kez olmak kaydıyla 625 mg tablet yutulması yeterlidir.

 • İlacın kullanımında dikkat edilmesi gereken durumların başında, çiğnenmeden yutulması geliyor. Eğer tabletin büyük olduğunu düşünüyor ve yutamıyorsanız, çiğnememek kaydıyla ilacı ikiye bölebilir ve bu şekilde yutabilirsiniz.
 • Gün içerisinde bir dozu unuttuysanız, ikinci dozla birlikte birinciyi de almayınız. Örnek olarak; sabah ve akşam olacak şekilde iki doz olarak kullanıyorsanız ve sabah dozunu almayı unuttuysanız, akşam dozunu alırken aklınıza geldiğinde 2 tableti de aynı anda kullanmamalısınız. Aksi bir durumda Augmentin doz aşımı problemleriyle karşılaşabilirsiniz.

Augmentin Antibiyotik 1000 MG Ne İşe Yarar?

Augmentin Antibiyotik, 625 ve 1000 MG olan türleriyle hastalığa bağlı olarak kullanılan bir tablettir.

Mikrop görülmesi, bakterilerin artmaya başladığı görülen bir hastalık üzerine başarılı tedavi sonucu alınabilecek şekilde üretilmiş ilaçtır.

Augmentin antibiyotik 1000 MG ne işe yarar? İlacın kullanılması durumunda aşağıdaki sorunların tedavisinde başarılı sonuçlar alınması mümkün oluyor;

 • Dişte oluşan abselerin normale dönmesi ve diş ağrılarının geçirilmesi için
 • İdrar yolu enfeksiyonları, idrar kesesinin iltihabı, idrar yolunda oluşan iltihap durumlarının üreme organlarında görülmesi durumunda tedavi için
 • Vücudun herhangi bir yerinde çıkan çıbanların geçirilmesi, irin keselerinin normale dönmesi, yaraların enfeksiyon kapması durumunda tedavi ve deri enfeksiyonlarının tedavisi için
 • Kandaki bakterilerin, karın içi veya dokularda bakterilerin zararsız hale getirilmesi için
 • Sürekli hale gelen ve tekrarlayan bademcik bölgesindeki iltihaplar, orta kulak bölgesinde oluşan iltihap, üst solumun yolunda enfeksiyon ve sinüzit tedavisi için

Augmentin antibiyotik kullanılır.

Augmentin Kullananlar

Hamile olmanız, emzirme sürecinde olmanız durumunda ilacı kullanmayla ilgili öneriyi mutlaka doktorunuzdan almış olmanız gerekiyor.

İltihabınızın bulunması durumunda, doktorunuza danışmadan kullanmaya başlamanız zararlı olabilir.

Augmentin kullananlar tarafından, geçmiş hastalıklarında iyi geldiği için bir sonraki iltihapta da doktorla görüşülmeden bu ilacın kullanılması doğru değildir.

Augmentin 1000 MG Fiyatı

Son yapılan açıklamayla birlikte Augmentin 1000 MG fiyatı 13.64 Türk Lirası olarak duyurulmuştur.

Augmentin 1000 MG Doz Aşımı

Normalde günlük kullanmanız gerekenden daha fazla tablet yutmanız durumunda, Augmentin 1000 MG doz aşımı etkileriyle karşı karşıya kalırsınız. Bu etkiler arasında ilk olarak sindirimle ilgili problemlerin bulunduğu görülecektir.

Sindirim sisteminizin herhangi bir evresinde sorun yaşayabilir, probleminizin gözle görülür şekilde mağduriyetinize neden olacağına şahit olabilirsiniz.

Doz aşımında ilk olarak su / clcktrolit dengesi bozulacağı için, sindirimde ve su tüketimiyle ilgili eksiklikten doğan sorunlar yaşanacaktır.

Eğer gün içerisinde yeteri kadar su içmez ve doz aşımı gerçekleştirirseniz, böyle bir durumda kristalüri görülme ihtimali bulunacaktır. Kristalüri ise, böbrek yetmezliğine yol açan durumlardan bir tanesi olduğu için bol su içilmesi önemlidir.

Augmentin Bid kullanımı ile ilgili süreyi doktorunuzdan öğrendiğinizde, tüm süre boyunca ilacı kullanmanız gereklidir.

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde değil, doktorunuzun belirlediği tedavi süresi boyunca ilacı düzenli olarak, doz aşımı olmamasına dikkat ederek kullanmanız gereklidir.

Bir önceki yazımız olan Beloc ZOK 100 Mg Nedir? Nasıl Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir? Fiyat? başlıklı makalemizde beloc ilacı, beloc nedir ve beloc yan etkileri hakkında bilgiler verilmektedir.

Источник: https://www.ilacimiz.net/augmentin-bid-1000-mg-ilaci-nedir-ne-ise-yarar-yan-etkileri-nelerdir-fiyati/

Augmentin (Uses, Dosage, Side Effects, Warnings) – Drugs.com

Augmentin BID nedir?

Generic Name: amoxicillin and clavulanate potassium (am OK i SIL in KLAV ue LAN ate poe TAS ee um)
Brand Names:Augmentin, Augmentin ES-600, Augmentin XR

Medically reviewed by Kaci Durbin, MD Last updated on Dec 11, 2018.

What is Augmentin?

Augmentin contains a combination of amoxicillin and clavulanate potassium. Amoxicillin is an antibiotic belonging to a group of drugs called penicillins. Amoxicillin fights bacteria in the body.

Clavulanate potassium is a beta-lactamase inhibitor that helps prevent certain bacteria from becoming resistant to amoxicillin.

Augmentin is used to treat many different infections caused by bacteria, such as sinusitis, pneumonia, ear infections, bronchitis, urinary tract infections, and infections of the skin.

Important information

You should not use Augmentin if you have severe kidney disease, if you have had liver problems or jaundice while taking amoxicillin and clavulanate potassium, or if you are allergic to any penicillin or cephalosporin antibiotic, such as Amoxil, Ceftin, Cefzil, Moxatag, Omnicef, and others.

If you switch from one tablet form to another (regular, chewable, or extended-release tablet), take only the new tablet form and strength prescribed for you. Amoxicillin and clavulanate may not be as effective or could be harmful if you do not use the exact tablet form your doctor has prescribed.

Augmentin can make birth control pills less effective. Ask your doctor about using a non-hormone method of birth control (such as a condom, diaphragm, spermicide) to prevent pregnancy while taking Augmentin.

Before taking this medicine

You should not use Augmentin if you are allergic to amoxicillin and clavulanate potassium, or if:

 • you have severe kidney disease (or if you are on dialysis);
 • you have had liver problems or jaundice while taking amoxicillin and clavulanate; or
 • you are allergic to any penicillin or cephalosporin antibiotic, such as Amoxil, Ceftin, Cefzil, Moxatag, Omnicef, and others.

To make sure Augmentin is safe for you, tell your doctor if you have ever had:

 • liver disease (hepatitis or jaundice);
 • kidney disease; or
 • mononucleosis.

Augmentin may cause complications during pregnancy. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant.

Amoxicillin and clavulanate potassium can make birth control pills less effective. Ask your doctor about using a non-hormonal birth control (condom, diaphragm with spermicide) to prevent pregnancy.

Amoxicillin and clavulanate potassium can pass into breast milk; however, a small number of studies, they do not appear to cause harm. Tell your doctor if you are breast-feeding.

Do not give this medicine to a child without medical advice.

The liquid or chewable tablet may contain phenylalanine. Talk to your doctor before using these forms of this medicine if you have phenylketonuria (PKU).

How should I take Augmentin?

Take Augmentin exactly as prescribed by your doctor. Follow all directions on your prescription label. Do not take this medicine in larger or smaller amounts or for longer than recommended.

Take Augmentin every 8-12 hours as prescribed, at the start of a meal to reduce stomach upset.

Do not crush or chew the extended-release tablet. Swallow the pill whole, or break the pill in half and take both halves one at a time. If you have trouble swallowing a whole or half pill, talk with your doctor about using another form of amoxicillin and clavulanate potassium.

The chewable tablet must be chewed before you swallow it.

Shake the liquid medicine well just before you measure a dose. Measure liquid medicine with the dosing syringe provided, or with a special dose-measuring spoon or medicine cup. If you do not have a dose-measuring device, ask your pharmacist for one.

Use this medicine for the full prescribed length of time. Your symptoms may improve before the infection is completely cleared. Skipping doses may also increase your risk of further infection that is resistant to antibiotics. Augmentin will not treat a viral infection such as the flu or a common cold.

This medicine can cause unusual results with certain lab tests for glucose (sugar) in the urine. Tell any doctor who treats you that you are using Augmentin.

Store the tablets at room temperature away from moisture and heat.

Store the liquid in the refrigerator. Throw away any unused liquid after 10 days.

What happens if I miss a dose?

Take the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What happens if I overdose?

Seek emergency medical attention or call the Poison Help line at 1-800-222-1222.

Overdose can cause nausea, vomiting, stomach pain, diarrhea, skin rash, drowsiness, hyperactivity, and decreased urination.

Get emergency medical help if you have signs of an allergic reaction to Augmentin: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have:

 • severe stomach pain, diarrhea that is watery or bloody;
 • pale or yellowed skin, dark colored urine, fever, confusion or weakness;
 • loss of appetite, upper stomach pain, jaundice (yellowing of the skin or eyes);
 • easy bruising or bleeding;
 • little or no urination; or
 • severe skin reaction – fever, sore throat, swelling in your face or tongue, burning in your eyes, skin pain followed by a red or purple skin rash that spreads (especially in the face or upper body) and causes blistering and peeling.

Common Augmentin side effects may include:

 • diarrhea
 • nausea or vomiting
 • skin rashes or hives
 • vaginitis

This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

What other drugs will affect Augmentin?

Tell your doctor about all your current medicines and any you start or stop using, especially:

 • birth control pills;
 • allopurinol;
 • probenecid; or
 • a blood thinner – warfarin, Coumadin, Jantoven.

This list is not complete. Other drugs may interact with amoxicillin and clavulanate potassium, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products. Not all possible interactions are listed in this medication guide.

Further information

Remember, keep this and all other medicines the reach of children, never share your medicines with others, and use Augmentin only for the indication prescribed.

Always consult your healthcare provider to ensure the information displayed on this page applies to your personal circumstances.

Copyright 1996-2019 Cerner Multum, Inc. Version: 11.02.

Related questions

Medical Disclaimer

Источник: https://www.drugs.com/augmentin.html

Augmentin (amoksisilin) nedir, ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

Augmentin BID nedir?

Penisilin (Ampisilin) nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri ve alerjisi

Ticari isimleri Augmentin, Augmentin-BID ve Augmentin-ES’dir. Hem Amoksisilin hem de Augmentin için jenerik (eşdeğer) ilaçlar bulunmaktadır. İlaç ülkemizde film tablet, oral süspansiyon ve İ.V flakon (damar içi uygulama) şeklinde piyasaya sunulmuştur.

 • Üst solunum yolu enfeksiyonları (KBB dahil): Sinüzit, orta kulak iltihabı (otitis media), bademcik iltihabı (tonsilit), boğaz ve gırtlak iltihabı (farenjit ve larenjit)
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları: Bronşit, akciğer iltihabı, zatürre
 • İdrar ve üreme yolu enfeksiyonları: Böbrek ve idrar yolu iltihapları, sistit, üretrit, kadın genital enfeksiyonları, bel soğukluğu (gonore)
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Çıban, apse, selülit, yaralar, hayvan ısırması
 • Diş abseleri, diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları: Osteomiyelit.
 • Diğerleri: Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere (sepsis) bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi sepsis

Tedavi edilen durum, infeksiyon şiddeti, mevcut diğer hastalıklar, yaş, kilo ve böbrek fonksiyonuna göre doz ve tedavi süresi hekiminiz tarafından ayarlanacaktır.

Yetişkinlerde tablet dozları

 • Hafif ve orta şiddette enfeksiyonlar için 12 saatte bir 625 mg tablet ya da şiddetli enfeksiyonlar için 12 saatte bir 1000 mg’dir.
 • Tedavi süresi, 14 günü aşmamalıdır.

 • 1000 mg tablet 12 yaş altı çocuklarda uygun değildir.
 • 40 kg veya daha fazla olan çocuklarda yetişkin dozları uygulanabilir.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri neledir? Nedenleri ve tedavisi

Yetişkinlerde oral süspansiyon

Augmentin oral sıvı süspansiyon hapları yutmakta güçlük çeken hastalarda tablet yerine kullanılabilir. Eczacınız hekimin reçetesi doğrultusunda kullanmanız gereken miktarı size bildirecektir. Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa hekiminiz tarafından doz ayarlamanız yapılır, gerekirse doz azaltılır. Kan diyalizi tedavisi alıyorsanız doz ayarlamanız dikkatli yapılmalıdır.

Çocuklarda Augmentin dozları ve kullanımı

 • Augmentin 12 yaş altı çocuklardaki bakteriyel enfeksiyonlar için süspansiyon şeklinde bulunmaktadır.
 • Tüm dozlar çocuğun yaş, kilo ve enfeksiyon şiddetine göre ayarlanır.

  Doktorunuz çocuğunuz veya bebeğinize vermeniz gereken Augmentin miktarı size bildirecektir.

 • Tedavi 14 günden fazla uygulanmamalıdır.

10 gün boyunca, 12 saatte bir, ikiye bölünmüş doz halinde günde 90/6.4 mg/kg önerilir.

3 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmaz.

Augmentin BID

Hafif enfeksiyonlarda 25/3.6 mg/kg/gün kullanılır. Daha ciddi enfeksiyonların tedavisinde 45/6.4 mg/kg/gün kullanılır. 2 aylıktan daha küçük bebeklerde kullanılmaz.

Çocuklarda orta kulak iltihabı neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Augmentin her gün aynı saatte uygulanmalıdır. Öğünlerden hemen önce boş mideye alınmasına dikkat edilmelidir.

Tablet:

 • Çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır.
 • Gerekirse, tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur.
 • Tabletleri oda sıcaklığında nem ve ısıdan uzak duracak şekilde saklayınız.

Süspansiyon:

Hazırlanışı: Toz halindedir, sulandırmak için tüm toz serbestçe akana kadar şişeye hafifçe vurunuz.

Önce şişe üzerindeki sulandırma çizgisinin yaklaşık 2/3’üne denk gelecek kadar su ekleyiniz ve tozu süspansiyon haline getirmek için şişeyi iyice çalkalayınız (Bunun için önceden kaynatılıp soğutulmuş su tercih edin).

İlk sulandırmada tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz. Daha sonra şişe üzerindeki sulandırma çizgisine gelecek kadar (kalan 1/3) su ekleyerek şişeyi yeniden çalkalayınız.

Zatürre (pnomoni) nedir? Kimlerde görülür? Belirtileri ve tedavisi

Kullanımı:

 • Hekiminizin önerdiği miktarda ilacı 5 ml’lik ölçü kaşığını kullanarak veriniz.
 • Her dozdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.
 • Her seferinde ilacın tamamının yutulduğundan emin olunuz.
 • Kullanım sonrası şişeyi hemen ve sıkıca kapatınız.
 • Sulandırılan süspansiyonu buzdolabı içinde (2-8 oC) saklayınız ve dondurmayınız.

Sulandırılan süspansiyon 7-10 gün içinde kullanılmalıdır. Rengi, kullanımı sırasında hafifçe sararma gösterebilir. Bu durumun ilacın etkililiği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Bu ilacı önceden belirlenmiş süre boyunca kullanın. Enfeksiyon tamamen temizlenmeden semptomlarınız düzelebilir. Dozları atlamanız antibiyotiklere dirençli başka enfeksiyon geliştirme riskini de arttırabilir.

Bir dozu kaçırırsanız, hatırladığınız anda dozu alın. Neredeyse bir sonraki dozun zamanı geldiyse, kaçırılan dozu atlayın ve bir sonraki dozu normal zamanda alın.

Aynı anda iki doz amoksisilin / klavulanat almayınız.

Augmentin hangi durumlarda kullanılmamalıdır?

Geçmişte aşağıdaki durumlardan birini yaşadıysanız hekiminizi bilgilendirin ve Augmentin kullanmayınız:

 • Penisilin ya da sefalosporinler gibi antibiyotiklere karşı alerji;
 • Augmentinle ilişkili sarılık ya da karaciğer sorunu.

Dikkat gerektiren diğer durumlar

Aşağı durumlara sahipseniz ilacı almadan önce hekiminizi bilgilendiriniz ve Augmentini dikkatli kullanınız:

 • Böbrek ya da karaciğer rahatsızlığı
 • Alerji, astım veya saman nezlesi
 • Ürtiker (kurdeşen)
 • Mononükleoz (bir enfeksiyon hastalığı)
 • Solüsyon formunda bulunan aspartam fenilalanin içerdiğinden fenilketonürisi olanlar için zararlı olabilir.
 • Bu ilaç, idrardaki glukoz (şeker) için bazı laboratuar testlerinde olağandışı sonuçlara neden olabilir. Bu tip testleri yaptırmadan önce Augmentin kullandığınızı sizi tedavi eden diğer hekimlere bildirin.
 • İdrar çıkışında azalma görülmesi durumunda bol sıvı tüketiniz. Bazı hastalarda kum dökme bildirilmiştir.

Uzun süreli kullanım zamanla antibiyotiğe dirençli organizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir.

Hamileler Augmentin kullanabilir mi?

Hekiminiz tarafından gerekli görülmediği takdirde, özellikle ilk üç ayda olmak üzere hamilelikte kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen hekim veya eczacınıza danışınız. Augmentin anne sütüne geçtiğinden kullanılması durumunda emzirmeye ara verilmelidir.

Yalnızca yarar/risk değerlendirmesi hekim tarafından yapıldıktan sonra emzirme döneminde kullanılabilir.

Çocuklarda orta kulak iltihabı neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Augmentinin başka ilaçlarla etkileşimler yan etki riskini artırabilir ve ilaçların etkinliğini azaltabilir. Bu yüzden ilaç etkileşimlerini en aza indirgemek üzere bitkisel ürünler ve vitaminler dahil kullandığınız tüm ilaçlara dair hekiminize bilgi vermelisiniz.

Augmentin aşağıdaki ilaçlarla etkileşebilir:

 • Allopurinol (gut ilacı) ile birlikte alerjik deri reaksiyonu riski artabilir.
 • Probenesid (gut ilacı) ile birlikte doz ayarlaması gerekebilir.
 • Varfarin (pıhtılaşmayı önlemeye yardımcı ilaçlar) ile birlikte ek kan testleri gerekebilir.
 • Metotreksatin (kanser ve romatizma tedavisinde kullanılır) etkinliğini değiştirebilir.
 • Mikofenolat mofetilin (organ nakillerinde kullanılan bir ilaç) etkinliğini değiştirebilir.

Augmentin, doğum kontrol haplarının etkisini azaltabilir. Augmentin alırken doğum kontrolü için doktorunuzdan hormon dışında bir yöntem (prezervatif, diyafram, spermisit gibi) önermesini isteyin.

Augmentinin yan etkileri

Yaygın görülen ve hafif seyreden yan etkileri aşağıdaki gibidir:

 • İshal, Bulantı, Kusma
 • Deride kızarıklık ve kaşıntı
 • Mukozaları ve cildi etkileyen bir tür mantar enfeksiyonu

Bu yan etkiler birkaç gün içinde veya birkaç hafta içinde gidebilir. Daha şiddetliyse veya geçmezse, hekiminiz veya eczacınızla konuşun.

Augmentin alerjisi

Penisilin tedavisi alan bazı hastalarda aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar olabilir. Eğer bu olursa, Augmentin tedavisi kesilmelidir. Ciddi durumlarda vakit kaybetmeden hekim bilgilendirmeli ya da acil servise başvurulmalıdır.

Aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonları:

 • Nefes darlığı, hırıltılı soluk alıp verme ve yutma güçlüğü
 • Yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer bölgelerinin şişmesi
 • Deride şiddetli döküntü, kaşıntı, kurdeşen, kızarıklık, morarma ve kabarcıklar

Karaciğer sorunları ve sarılık

Augmentin kullanan bazı kişilerde karaciğer hasarı gelişebilir. Bu, yaşlılarda ve Augmentin’i uzun süredir alanlarda daha sık görülür.

Genellikle bu sorunlar ilaç kesildiğinde ortadan kalkar, ancak diğer durumlarda şiddetli olabilir ve tedavi gerekebilir. Augmentin alırken karaciğer problemleri geliştirirseniz doktorunuza söyleyin.

Doktorunuz karaciğer hasarını kontrol etmek için kan testleri yapabilir.

Antibiyotik nedir, nasıl kullanılır? Faydaları, direnci ve zararları

 • İştah kaybı
 • Karın ağrısı
 • Cilt ve gözde sararma,
 • Koyu renkli idrar
 • Mide bulantısı ve kusma

Augmentin de dahil olmak üzere antibiyotik alan bazı kişiler Clostridium difficile olarak adlandırılan bağırsak enfeksiyonu geliştirebilir. Bu enfeksiyonun belirtilerini geliştirirseniz doktorunuza söyleyin. Belirtiler şunları içerebilir:

 • Geçmeyen ishal
 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Dışkıda kan

Aşırı doz bulantı, kusma, mide ağrısı, ishal, deri döküntüsü, uyuşukluk, aşırı hareketlilik ve idrarın azalmasına neden olabilir. Bazı durumlarda idrarda kristaller görülmüştür. Kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Çocuklar için uyarılar

Augmentin kullanan çocuklar yetişkinler ile aynı ilaç etkileşimleri ve yan etkileri yaşayabilir. Çocuklar için de benzer uyarılar geçerlidir.

 • Çocuğunuzun ilacın içindeki maddelerden herhangi birine alerjisi varsa,
 • Çocuğunuz diğer herhangi bir antibiyotiğe karşı ciddi alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık) geçirdiyse (deride döküntü, yüzde ve boyun bölgesinde şişme gibi)
 • Antibiyotiğe bağlı karaciğer hastalığı veya sarılık (sarımsı cilt ve/veya gözler) gelişmişse Augmentin vermeyiniz ve hekiminize bildiriniz.

Bunlara ek olarak;

 • Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (kolit) gözlendiğinde, Augmentin tedavisi hemen kesilmeli, çocuğunuz hekim tarafından değerlendirilmelidir. Bu durumda çocuğunuza bağırsakların hareketlerini önleyen (anti-peristaltik) ilaçlar vermeyiniz.
 • Çocuğunuzua mononükleoz adı verilen bir enfeksiyon hastalığı varsa veya böyle bir hastalığının olduğundan şüpheleniliyorsa hekiminizi bilgilendiriniz. Augmentin kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü mononükleoz ile ilişkili olabilir.
 • Çocuğunuzun idrar miktarında azalma varsa, idrar miktarının düzenlenmesi için uygun miktarda sıvı almasını sağlayınız.
 • Augmentin oral süspansiyon, aspartam içerir. Eğer çocuğunuzun fenilketonürisi varsa, onun için zararlı olabilir.
 • Augmentin saşenin içeriğinde bulunan tatlandırıcı (glukoz) içerir. Geçmişte hekiminiz tarafından çocuğunuzun bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğü (intoleransı) olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce hekiminize bildirin.
 • Çocuğunuza idrar ve kan testleri yapılırken Augmentin kullandığınız hekime belirtiniz. İlaç test sonuçlarını etkileyebilir.
 • Augmentin çocuğunuzun dişlerinde renklenmeye (sarı ve kahverengi lekeler) neden olabilir, Düzenli fırçalama ve ağız temizliği renklenmeyi önleyebilir.

Augmentin 2018 fiyatı

– AUGMENTIN 400 mg/57 mg oral süspansiyon için kuru toz 10 ve 20 saşe 8.04 ile 16 TL – AUGMENTIN BID 200/28 oral süspansiyon için kuru toz 100 ml 14.02 TL – AUGMENTIN BID 400/57 FORTE oral süspansiyon için kuru toz 100 ml 14.02 TL – AUGMENTIN ES 600/42.9 mg 100 ml süspansiyon 30.84 TL – AUGMENTIN BID 1000 mg 14 film tablet 14.02 TL – AUGMENTIN 1.2 IU IV 1 flakon 13.90 TL

Augmentin eşdeğeri ve muadili ilaçlar nelerdir?

Referanslar:1- Augmentin – Amoxicillin, 2- What is Augmentin? 3- Augmentin

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/augmentin-amoksisilin-nedir-ne-icin-kullanilir-yan-etkileri-nelerdir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть