Bağımlılık Almanya’da Sosyal Trajediye Dönüşüyor!

Almanya’da Oturum izni

Bağımlılık Almanya’da Sosyal Trajediye Dönüşüyor!

Kısa bir süre için Almanya’ya gelmek isteyen bir yabancı (Örneğin: Turist olarak veya bir akrabasını ziyaret etmek maksadıyla) Almanya Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan Schengen Vizesi talep etmek zorundadır.

Bu vize her altı aylık dönem için en fazla üç aylık bir süre için tanzim edilebilir. Bu, kişiye Schengen devletleri içinde serbest hareket etme ve dolaşma hakkı verir. Belirli ülke vatandaşları turist olarak vizesiz girebilir.

Schengen ülkeleri bunun için müşterek bir AB-Vize Düzenleme Listesi hazırlamıştır.

Oturum İzni

Esas itibariyle Almanya’da üç aydan fazla süre kalmak ya da burada çalışmak isteyen bir kişi, Almanya’ya giriş yapmadan önce Almanya vizesi talebinde bulunmak zorundadır. Bu vizeyle giriş yapıldıktan sonra, ikamet edilen yerin yabancılar dairesi oturum izni vermek için yetkilidir.

Oturum izin belgesi sürelidir ve her zaman belirli bir ikamet amacı için verilir. Bu amaçlar örneğin, aile birleşimi, yüksek okul öğrenimi veya bir iş akdi için olabilir. Zaten çoktan beridir burada yaşayan yabancılar için insani nedenlerden ötürü de oturum izni verilebilir.

Örneğin, kişinin mültecici olarak tanınması ya da ülkesine dönmesinin makul olmadığı durumlarda. Kısa bir zamandan beri yürürlükte olan yeni düzenlemeyle, Almanya’ya iyi şekilde uyum sağlamış, ancak sadece müsamahalı oturma izni ile ikamet edebilen gençler oturum izni hakkı da elde edebilecekler.

Bunun için: Ya Almanya’da  doğmuş ya da 14 yaşını doldurmadan önce Almanya’ya yerleşmiş olmaları, en az altı yıldır burada yaşıyor olmaları, başarılı bir şekilde okullarına devam ediyor olmaları ya da Almanya’da (halihazırda) tanınan bir okul veya meslek diploması elde etmiş olmaları gerekmektedir.

Buna ek olarak, şu ana kadar görmüş olduğu eğitim ve yaşam tarzı dolayısıyla, şahsın Almanya Federal Cumhuriyeti yaşam koşullarına ayak uydurabilmesi garanti altına alınmış olmak zorundadır. Başvurunun 15 ile 21 yaşları arasında yapılması gerekmektedir.

1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren yürürlükte olan AB Mavi Kartı adı altında yeni bir oturum düzenlemesi mevcuttur. Söz konusu düzenlemeden Almanya’da çalışmak isteyen ve 5 yıllık meslek tecrübesi bulunan yüksek ve dengi okul mezunları yararlanabilmektedirler.

AB Mavi Kartı oturum düzenlemesine başvurabilmek için, yıllık en az 44. 800 Euro brüt getirisi olan bir iş sözleşmesi veya bağlantılı bir iş teklifi ibraz edilmiş olmalıdır. Çalışma ajansı gerektiğinde yabancılar dairesi tarafından işleme ortak edilmek zorundadır.

Ayrıca bundan böyle yabancı ülke yüksek okul mezunlarına Almanya’da kendi meslekleriyle ilgili iş aramaları için altı aylık bir izin de verilmektedir.

Alman Konsolosluğu zaten vize muamelesi sırasında Yabancılar Dairesi’nden bir onay istediği takdirde, Almanya’ya girişten sonra oturum izninin verilmesinde normal olarak bir problem yaşanmaz.

Her zaman oturum izninin süresi dolmadan Yabancılar Dairesi’nde uzatma talebinde bulunmak gerekmektedir. Gecikmiş başvurularda ciddi dezavantajlarla karşılaşılabilir. Yabancılar Dairesi her uzatma talebinin haklı nedenlerinin mevcut olup olmadığını tetkik etmek zorundadır.

Karar aşamasına kadar başvuru sahibi “Fiktionsbescheinigung” denilen Geçici İkamet Belgesi elde eder.

Eğer oturum iznini oluşturan nedenler ortadan kalktıysa, oturum izni daha fazla uzatılmaz ve hatta süresinden önceki bir tarihe çekilebilir. Bu, örneğin bir yüksek okul öğrencisinin eğitimini kesmesi, ya da evli çiftlerin boşanması gibi durumlarda olabilir.

Ama buna rağmen, aile birleşimi ile yurt dışından gelen ve eşinden ayrılmış kişi, eğer Almanya sınırları içinde söz konusu eski eşiyle üç yıl evli olarak birlikte yaşamışsa, oturum izni uzatılır.

Ancak, Almanya’ya aile birleşimi yoluyla giriş yapmış bir kişinin, iki yıl evli kalması ve bu iki yılı eşiyle birlikte Almanya sınırları içerisinde birlikte yaşamış olması durumunda, boşanmaya rağmen oturum izni uzatılır.

Bir yüksek okul öğrencisinin eğitimini başarıyla tamamlamış olması durumunda, oturum izni iş arama sebebiyle bir yıl için uzatılabilir.

Yerleşme İzni

Oturum izni hakkına sahip kişi, bir süre sonra yerleşme izni elde edebilir. Bu oturum düzenlemesi hakkı süresiz olup, herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. Bununla ikamet etmek için belirli bir neden aranmaz (ailevi, insani vb. gibi) ve sürekli ikamet garantilenmiştir.

Yerleşme izni beş yıl süreyle oturum iznine sahip olunduktan sonra verilebilir. İnsani nedenlerden ötürü oturum izni almış bir kişi için bu süre yedi yıldır. Bir başka şart ise, kişi geçimini sosyal yardımlar olmaksızın sürekli olarak garanti altına almış olmalıdır. Ayrıca emeklilik sigortası için 60 aylık sigorta primi de ödenmiş olmalıdır.

Bir suçtan ötürü alınmış bir mahkumiyet, yerleşme izninin reddedilmesi için bir sebep teşkil edebilir. Almanca dil seviyesi yeterli düzeyde olmalıdır. Bu da B1 sertifikasına tekabül eder. Yasal ve toplumsal düzenlemeler hakkında da temel bilgi sahibi olunduğu ispatlanmak zorundadır.

Yabancılar Dairesi bununla ilgili sınava nerede girilebileceği hususunda bilgi vermektedir. Hatta AB Mavi Kartı sahipleri 33 ay sonra yerleşme izni alabilirler.

Alman vatandaşlarıyla evli ya da birlikte yaşayan veya bir Alman çocuk sahibi yabancılar için basitleştirilmiş şartlar geçerlidir: Burada yerleşme izni üç yıldan sonra verilebilir.

Almanca dil bilgisi A1 sertifikasına tekabül eden “başlangıç” düzeyinde olmak zorundadır. Ayrıca emeklilik sigortası için 60 ay prim ödenmesi uygulaması da yapılmamaktadır.

Ancak kişinin geçimi sosyal yardımlar olmaksızın (bilhassa da İşsizlik Parası II) garanti altına alınmış olmak zorundadır.

AB-Daimi Oturum İzni

Avrupa yönergeleri gereği bir başka süresiz oturma izin belgesi daha vardır. O da “AB- daimi oturum izni” dir.

Bu oturum belgesi için ekstra bir talepte bulunulması gerekmektedir ve prensip olarak yerleşme iznine benzemektedir. Verilme şartları yaklaşık olarak aynıdır.

Bu oturum belgesiyle kişinin işçi olarak hareket edebilme serbestisi daha geniştir ve esas itibariyle bir başka AB ülkesinde ikamet etmek ve çalışmak mümkündür.

Oturum Belgesinin Hükümsüz Olması

Diğer tüm oturum belgeleri için geçerli olan hüküm şudur: Eğer Almanya’da yaşayan yabancı bir kişi altı aydan daha uzun bir süreyi Yabancılar Dairesi’nin yazılı bir izni olmaksızın Almanya dışında geçirirse, oturum hakkını otomatikman kaybeder. En az 15 yıl yasal olarak Almanya’da ikamet etmiş yerleşme izni sahibi için kurallar daha elverişlidir.

AB-daimi oturum izni sadece kişi eğer 12 ay AB dışında ya da altı yıl Almanya dışında ikamet etmiş ise hükümsüz olur.

Türk İşçiler

AB ile Türkiye arasındaki bir anlaşma gereği Türk işçilerin bir yıl boyunca aynı işverenin yanında düzenli olarak çalışmaları durumunda oturum izinlerini uzattırma hakları vardır.

Aynı işverende üç yıl çalıştıktan sonra aynı branşta farklı bir iş için çalışma izni başvurusunda bulunabilir.

Dört yıllık düzenli bir iş hayatından sonra ise, o şahıs için iş piyasasında bir kısıtlama hali kalmaz.

Başka Bir AB Ülkesinden „Uzun Süreli Oturma Hakkı“ Elde Etmiş Yabancılar

Başka bir AB ülkesinden “Uzun süreli oturma hakkı” elde etmiş bir yabancı, Yabancılar Dairesi’nden Almanya için bir oturma izni talebinde bulunabilir. Bunun için bir işe gereksinimi vardır ama yine de ilk yıl için işe başlayabilmesi istihdam iznine bağlıdır. Ondan sonra her maaşlı ya da müstakil işe izin verilmiştir.

Başka bir AB ülkesinden “uzun süreli oturma hakkı” almış bir yabancı, üç aydan fazla bir süre Almanya’da ikamet etmek isterse, kendisine oturum izni verilir.

Geçimini ve tam teşekküllü sağlık sigortasını garanti altına almış olması gerekmektedir.

İcra edilecek olan iş için çalışma ajansının onayı gerekmektedir. Bu onay yabancılar dairesi tarafından temin edilir. Bu onay öncelikle belirlenmiş iş için alınan oturum izni içindir.

Bir yıldan sonra bu kısıtlama ortadan kalkar.

Zorunlu Çıkış / Müsamahalı Oturma İzni

Eğer oturum izni uzatılmıyorsa veya bir iltica işlemi olumsuz şekilde geliştiyse, söz konusu yabancı Almanya’yı terk etmek zorundadır. Yabancılar Dairesi bunun için “Sınır Geçme Belgesi” adı altında bir belge düzenler. Bu belge havaalanında ya da sınırda görevlilere teslim edilmek zorundadır.

Gümrük makamları bu belgeyi kişinin ülkeyi terk etme işleminin gerçekleştiğine dair bilgi vermek amacıyla Yabancılar Dairesine geri gönderir. Terk etme işlemi gerçekleştirilmediyse, Yabancılar Dairesi söz konusu kişiyi sınırdışı eder. Bunun mümkün olmadığı durumlar da vardır.

Örneğin kişinin kendi ülkesinin büyükelçiliği tarafından gerekli belgeler düzenlenmediyse veya sınırdışı edilecek kişinin seyahat etmesine mani ağır bir hastalığı bulunuyorsa, o takdirde kişiye müsamahalı oturma izni düzenlenir. Böylelikle sınırdışı etme sadece geçici bir süre için durdurulmuş olur.

Ülkeyi terk etme yükümlülüğü devam eder.

Sadece şu istisnai durumlarda müsamahalı oturma izni, oturum iznine çevrilebilir: Örneğin, eski düzenleme uzun yıllardır müsamahalı oturma izniyle ikamet eden kişinin bu durumunu öngörmüşse veya yabancı şahsın hiç bir suçu olmadığı halde ve gerçekten ülkeyi terk etmesine devamlı engel teşkil edecek bir durum oluşmuşsa.

Belgesi Olmayan Şahıslar („Yasaya Aykırılık“)

Источник: https://multecibilgi.wordpress.com/2016/08/27/almanyada-oturum-izni/

Almanya’dan Kesin Dönüş Yapan Annelerin Hakları Nelerdir?

Bağımlılık Almanya’da Sosyal Trajediye Dönüşüyor!

Almanya’dan kesin dönüş yaparken yıllarca emek verdiğiniz ve vergilerinizi düzenli olarak ödediğiniz, gerek ailenizin gerekse sizin katkıda bulunduğunuz ülke, yani Alman hükümeti sizi unutmuyor. Almanya’da çalışan veya doğum yapan bir anneyseniz ve ülkenize kesin dönüş yapma kararı aldıysanız Alman hükümetinin size sunduğu farklı imkânlar var.

Amaçları özellikle kadınlara hizmet vermek olan Almanya’nın bu konuda kadınlara çok fazla yardımcı olmak istediğini ayrıca belirtmek isteriz. Anneler için geçerli olan yasal hakların içeriğini bu yazımızda inceleyeceğiz.

Almanya’dan Kesin Dönüş Yapan Anneler Hangi Yasalardan Faydalanabilir?

2014 yılında Almanya çıkardığı emeklilik yasası ile birlikte kısa bir süre de olsa Almanya’da doğum yapıp ülkeye kesin dönüş yapmış annelere emekli aylığı bağlıyor. Bu yasalara göre şartları yerine getiren annelere Almanya’da yetiştirdiği çocuk sayısına bağlı olarak belirli bir miktar aylık ödeme yapılıyor.

Bu yasal haklardan sadece çalışıp Almanya’da çocuk doğuran anneler değil, çocuk doğuran ve hiç çalışmayan anneler de faydalanabiliyor. Yasa kapsamında Almanya’da iki çocuk için 120, üç çocuk için 170 euro gibi bir miktar ödeme yapılıyor.

Sadece bununla da bitmiyor, bu yasal haklardan zamanında Almanya’da çalışıp prim iadesi alan kadınlar da yararlanabiliyor.

Kısacası bu yasalara göre; Almanya’da doğum yapmış ve çocuk yetiştirmiş bir kadın yasadan kolaylıkla faydalanarak emekli olabiliyor.

Alman Hükümetinin Sağladığı Yasal Haklar Hangi Şartlarda Geçerli?

Alman hükümeti bu kanun ile ilgili üç ayrı şart koşuyor. İlki; Almanya’da doğan en az bir çocuğunuzun olması ve çocuğunuzun 2 yaşına kadar Almanya’da kalması. İkincisi; yaşlılık aylığı olarak adlandırılan 5 yıl prim süresi, fakat bunun için 65 yaşını doldurmuş olmak şart.

Üçüncüsü ise eğer Almanya’da bir veya iki çocuk doğurduysanız ve Türkiye’ye kesin dönüş yapıyorsanız isteğe bağlı olarak Tarım Bağ-Kur’undan faydalanabiliyor veya Bağ-Kur günleriniz var ise onlar ile toplayıp sizi emekli edebiliyorlar.

Yani bu yasadan faydalanabilmek için toplamda 5 yıl prim ödemiş olmanız gerekiyor, buna ek olarak üç çocuğunuzun olması halinde kolaylıkla emekli olabiliyorsunuz.

Tekrar belirtmemiz gerekirse en önemli şart Almanya’da dünyaya getirdiğiniz çocuklarınızın 2 yaşına kadar Almanya’da yetişmiş olması.

Almanya’da Geçirdiğiniz Yıllar Önemli

Almanya’da 1992 öncesi dünyaya getirdiğiniz her çocuk için bir, 1992 sonrası içinse çocuk başına üç yıl emeklilik primi ödeniyordu. 2014 yılında çıkarılan yeni kanunla birlikte 1992 öncesi dünyaya gelen ve her biri emeklilik yasasına göre 1 yıl sayılan çocuklar şimdi 2 yıl olarak sayılıyor ve en önemlisi Türkiye ile denklik sağlayarak kişilere kolaylık sağlanıyor.

1992 öncesi doğan her bir çocuk için 2 yıl veriliyor haliyle üç çocuğu olan bir annenin 6 yılı oluyor ve bu da kendisini otomatik olarak emekli yapıyor.

Fakat iki çocuğu olan bir anne ne yapacak derseniz eğer, Alman hükümeti Türkiye’deki SGK veya Bağ-Kur, Tarım Sigortası günleriniz var ise bunların 1 yılını alıyor ve denklik oluşturarak sizi emekli edebiliyor.

Bir çocuğu olan anneler içinse Almanya’daki 2 yılı ve Türkiye’deki 3 yılını toplayarak sizi emekli edebiliyorlar.

Türkiye’de Doğum Yapıp Almanya’ya Gidenler de Yasadan Faydalanabilir

Çocuğunuzun doğumundan hemen sonra Almanya’ya göç etmiş ve sonradan kesin dönüş kararı aldıysanız Alman hükümeti size şunu söylüyor: eğer çocuğun doğumundan itibaren 1 yıl içerisinde Almanya’da ikamet etmeye başladıysanız, ikamet etmeye başladığınız süre göz önünde bulundurularak bu haktan faydalanabilme imkânınız var. Yani yine her bir çocuk için ayrı yetiştirme süresi kazanabilirsiniz. Bir diğer konu ise eğer ikiz veya üçüzleriniz var ise bunlar da ayrı olarak sayılıyor. Yani ikiz çocuklarınız varsa 6 yıl, üçüz varsa 9 yıl kazanıyorsunuz.

Bonus: Eğer çocuğa baba veya bakımını üstlenen üvey anne, üvey baba, büyükanne, büyükbaba yada akrabalar varsa onlar da bu yasadan faydalanabilirler. Fakat bu yasadan faydalanabilmek için öncelikle çocukla ilgilenen kişilerin anne ile birlikte gidip beyanda bulunması gerekiyor.

Almanya’dan kesin dönüş yapan anneler için sunulan bu yasal haklardan bugüne kadar 400 bin kadın faydalandı. Siz de Almanya’dan kesin dönüş yapmış ve emekliliğiniz ile ilgili bu hakka sahipseniz gerekli işlemlere hızla başlamanızı tavsiye ederiz.

Almanya ile ilgili bu yazımız hoşunuza gittiyse size kesin dönüş kararınızda çok faydalı olabilecek Türkiye’ye Kesin Dönüş İçin Yapılması Gerekenler konulu yazımızı inceleyebilirsiniz.

çalışan anne kesin dönüş yasal haklar

Источник: https://jobsinderturkei.com/almanyadan-kesin-donus-yapan-annelerin-haklari-nelerdir/

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.