Bağırsak Tıkanmasına Dikkat!

içerik

Bağırsak Tıkanması

Bağırsak Tıkanmasına Dikkat!

Normalde besin maddelerinin sindirim işlemi için ağızdan makata (anüs) doğru ilerlemesi gerekir. Herhangi bir nedenle bağırsak içindeki besin maddelerinin ve artıklarının ilerlemesi engelleniyorsa buna bağırsak tıkanıklığı (ileus) denir. Bu durum kalın bağırsağa bağlı nedenlerle meydana gelebildiği gibi ince bağırsağa bağlı hastalıklarla da olabilmektedir.

Barsak yerine Türk Dil Kurumu kılavuzunda doğru kelimenin “Bağırsak” olarak kullanılması gerektiğini biliyor muydunuz?

Bağırsak Tıkanması

Bağırsak tıkanması hakkında bilgi vermeden önce sindirim ve boşaltım sisteminin çalışması hakkında aşağıda kısa bilgiler verilmiştir.

Sindirim Sistemi

Bağırsak Tıkanmasının Nedenleri

Bağırsak tıkanması tam olabileceği gibi, yani içindeki artıkların ileri doğru geçişi tamamen engellenmiş olabileceği gibi, kısmi (parsiyel) bir engel de olabilir.

Buna ek olarak bağırsak tıkanıklığına neden olan etken mekanik bir engel olabileceği gibi, bağırsak kaslarının çeşitli nedenlerle bağırsak hareketlerini yerine getirememesine bağlı da (adinamik ileus) gelişebilir.

Bunun nedeni bağırsağın kasılabilme yeteneğini bir ölçüde kaybetmesidir.

Mekanik engeller, bağırsağın önünde besin maddelerinin ileriye doğru hareketlerini engelleyen – bloke eden nedenlerdir. Bağırsak kaslarının düzenli çalışmaması ve bu şeklide besin maddelerinin ve artıklarının ileriye doğru hareketlerinin olmadığı durumda ise aslında mekanik bir engel yoktur. Bu durumda kaslar düzenli çalışmadığı için bağırsak tıkanıklığı gelişmektedir.

Tıkanıklığa neden olabilecek durumlar;

 • Geçirilmiş karın ameliyatlarına bağlı gelişen karın içindeki yapışıklıklar
 • Karın ön duvarı fıtıkları – karın içi fıtıkları
 • Kasık fıtıkları
 • İltihabi bağırsak hastalıkları (Crohn hastalığı – Ülseratif kolit)
 • Bağırsak kanserleri – polipleri
 • Bağırsakların kendi ekseni etrafında dönmesiyle meydana gelen bağırsak düğümlenmeleri (volvulus)
 • Bazı vakalarda bağırsak içine düşmüş olan safra taşları
 • Bazı vakalarda ise bağırsağın bir bölümünün ilerleyip, kendinden sonraki bağırsak boşluğunun içine girmesi (invajinasyon)
 • Divertiküler hastalık sonucu bağırsak duvarında gelişen enfeksiyonlara bağlı bağırsak duvarının kalınlaşması
 • Bağırsak içindeki yabancı cisimlerin – sindirilmemiş gıda artıklarının bağırsağı tıkaması (bezoarlar)
 • Dışkının kalın bağırsağın son bölümünde (rektumda) sertleşmesi -taşlaşması sonucu tıkanıklık oluşması.

Bağırsak Tıkanmasının Belirtileri

 • Karın orta bölgelerinde sıklıkla kramplar halinde ağrı
 • Bulantı ve kusma
 • Karın bölgesinde hassasiyet ve şişkinlik
 • Dışkı veya bağırsak gazını çıkaramama

Bağırsak tıkanması ince bağırsağa ait nedenlerle gelişti ise hastada şikayetler kısa sürede gelişir ve şiddetli olabilir. Kalın bağırsak tıkanıklıkları genelde daha geç bulgu verir. Fakat bazen tıkanıklığa neden olan durum bağırsağın beslenmesini yani kan akımını engelliyorsa bulgular çok hızla gelişir ve hayati teh oluşturabilir. Zamanında müdahale edilmezse bağırsak delinmesi ve karın zarı iltihabi gelişebilir. (Peritonit)

Bağırsak Tıkanmasının Teşhisi

Bağırsak tıkanmasının tanısı için hastanın şikayetlerinin dinlenmesi ve muayene çok önemlidir. Sıklıkla karın bölgesinde hassasiyet, şişkinlik ve bağırsak seslerinde anormallik tespit edilir.

Buna ek olarak kesin tanı için direkt karın grafisi, bilgisayarlı tomografi, renkli bağırsak filmi (sindirim kanalı için pasaj filmi) gibi radyolojik tetkikler veya kolonoskopi gibi endoskopik tetkikler gerekebilir.

Bağırsak Tıkanmasının Tedavisi

Bağırsak tıkanmasının nedenine göre tedavi planı yapılması gerekir. Eğer tıkanıklığın nedeni mekanik bir engel ise bu engeli kaldırmak için ameliyat gerekir. Ameliyatta mekanik engel ortadan kaldırılır.

Örneğin bu engel bağırsak kanseri ise bu bölge çıkarılır, engel karın içi yapışıklık ise bu yapışıklıklar açılır, engel bağırsağın kendi etrafında dönmesi ise bu durum düzeltilir, engel fıtık içinde bağırsak sıkışması ise bağırsak fıtık içinden çıkarılır ve fıtık tamiri yapılır, kısaca engel olan nedene göre ameliyat planlanır.

Buna karşın tıkanıklığın nedeni mekanik engel değilse, bağırsağın kasılabilme yeteneğinin kaybolması yani kasların fonksiyon bozukluğu ise buna neden olan durum düzeltilmelidir.

Örneğin bazı ilaçlar bağırsağın kas hareketlerini engelleyebilirler veya hastanın ileri derecede sıvı ve elektrolit kaybı olması buna neden olabilir.

Bu nedenler düzeltilir ise tıkanıklık durumu kendiliğinden toparlar.

Bağırsak Tıkanması İle İlgili Hatırlanması Gerekenler

 • Herhangi bir nedenle bağırsak içindeki besin maddelerinin ve artıklarının ilerlemesi engelleniyorsa buna bağırsak tıkanıklığı (ileus) denir.
 • Bu durum kalın bağırsağa bağlı nedenlerle meydana gelebildiği gibi ince bağırsağa bağlı hastalıklarla da olabilmektedir.
 • Bağırsak tıkanması tam olabileceği gibi, yani içindeki besin artıklarının ileri doğru geçişi tamamen engellenmiş olabileceği gibi, kısmı (parsiyel) bir engel de olabilir.
 • Tıkanıklığın nedeni sıklıkla mekanik bir engeldir.
 • Mekanik engeli ortadan kaldırmak için ameliyat ile tedavi gerekir.

Источник: https://www.kolonrektum.com/bagirsak-tikanmasi

Bağırsak Tıkanıklığı Belirtileri Ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Bağırsak Tıkanmasına Dikkat!

Bağırsak tıkanıklığı, bağırsağın herhangi bir yerinde meydana gelen bir tıkanma sonucunda bağırsağın içindeki atılması gereken dışkıyı ileriye atamaması ile karakterize bir tıkanıklık durumudur.

Tıkanıklık tam ya da kısmi olabilir. Bağırsak tıkanmasından dolayıda meydana gelen bağırsak şişkinliği, karın şişkinliği, kusma gibi şikayetler görülebilir.

Bağırsak tıkanıklığı ince bağırsaklarda ve kalın bağırsaklarda görülebilen bir durumdur.

Bağırsakların tıkanma şekillerinin değişik nedenleri vardır. Halk arasında bağırsak düğümlenmesi diye bilinen durum bağırsak tıkanması yapan nedenlerden biridir.

Halk arasında genellikle bağırsak düğümlenmesi, bağırsak tıkanması ile aynı anlamda adlandırılır. Fakat bağırsak düğümlenmesi ve bağırsak tıkanması farklı durumlardır.

Bağırsak düğümlenmesi olarak bilinen durum özellikle kalın bağırsağın kendi etrafında düğümlenmesi şeklinde oluşur.

Bağırsak tıkanmasına neden olan faktörler

Bağırsak tıkanıklığı yapan etkenler oldukça farklıdır. Bu etkenlerin en başında ameliyatlar sonrası karın içerisinde gelişen yapışıklıklara bağlı olarak meydana gelen bağırsak tıkanmasıdır.

Bunun dışında fıtıklara bağlı bağırsak tıkanması, bağırsak düğümlenmesine bağlı bağırsak tıkanması, tümörlere bağlı bağırsak tıkanması, metabolik hastalıklara bağlı bağırsak tıkanması, kullanılan ilaçlara bağlı bağırsak tıkanması, vasküler bozukluklara bağlı bağırsak tıkanması, divertikülit nedeni ile bağırsak tıkanması, volvulus nedeni ile bağırsak tıkanması, bezoarlara bağlı bağırsak tıkanması meydana gelir.

Bağırsak tıkanmasını önlemek için lifli besinler ve bol su tüketimi gereklidir. Fakat lifli gıdaların aşırı tüketilmesi de, özellikle mide cerrahisi geçiren hastalarda bağırsak tıkanmasına yol açabilir. Chron hastalığı (bağırsakların inflamatuar hastalığı) da bağırsaklarda, özellikle ince bağırsaklarda tıkanmaya neden olabilir.

Bağırsak tıkanıklığı tipleri ve sınıflandırma

Hastanelerin acil servislerine akut karın ağrısı nedeni ile yatırılan hastaların % 20’sini bağırsak tıkanıklıkları oluşturur. Bağırsak tıkanmalarının yalaşık % 80’i ince bağırsak seviyesinde, yaklaşık % 20’si kalın bağırsak seviyesindedir. Kalın bağırsak tıkanıklığının % 60’ı tümörler, % 15’i divertikülit ve volvulus nedeni ile ve daha çok yaşlılarda görülür.

Mekanik bağırsak tıkanıklığı : Bağırsak lümeninin tam ya da kısmi olarak patolojik bir lezyon nedeni ile tıkanmasıdır. Bu durum bağırsak duvarına ait, lümen içi ve lümene dıştan bası nedeni ile olabilir.

Basit bağırsak tıkanıklığı : Bağırsakta meydana gelen tıkanma tek bir bölgede sınırlıdır.

Kapalı ans tipi bağırsak tıkanıklığı : Bir bağırsak bölümünün iki ya da daha fazla yerden tıkalı olması şeklidir.

Paralitik (A dinamik) bağırsak tıkanıklığı : İnce bağırsağın motor fonksiyonunu zayıflatan durumlar (ameliyat sonrası, travma, peritonit, spinal travma, pnömoni, hipokalemi, üremi ve pankreatit gibi) durumlardır.

Strangüle bağırsak tıkanıklığı : Bağırsak duvarının beslenmesini mezenterik damar tıkanıklığı ile seyreder. Nekroz 3-4 saatte meydana gelir.

Bağırsak tıkanıklığı genellikle mekanik ve paralitik olmak üzere iki ana başlık altında sınıflandırılır.

Bağırsak tıkanıklığı belirtileri

Bağırsak tıkanması belirtileri

Bağırsak tıkanıklığı olan hastada görülen belirtiler, karında şişkinlik ve gerginlik, kusma, kabızlık, gaz şikayetleri, karın ağrısı gibi belirtiler, karın ağrısı gelip geçici tarzda karın ağrısı şeklindedir ve bu duruma kolit tarzında karın ağrısı denilir. Bağırsak tıkanıklığının teşhisi bazı tetkikler ile konulur.

Bu tetkiklerde bağırsak tıkanıklığının seviyesine, ince bağırsakta mı, kalın bağırsakta mı olduğuna bakılır ve tıkanıklığı kısmı belirlenir. Bir insan normalde günde 3 kez büyük abdest yapabildiği gibi, 1 hafta içerisinde 3 kez büyük abdest yapabilmesi de normaldir. Fakat bir haftayı geçen büyük abdest yapamama sorunu olur ise bu durum bir sorun olduğuna işaret eder.

Bebeklerde bağırsak tıkanıklığı olur mu?

Bebeklerde oluşan bağırsak tıkanmasının da farklı nedenleri vardır. Örneğin, yeni doğan bebeklerde mekonyuma bağlı bağırsak tıkanması meydana gelir.

Yani çocuğun ilk dışkılaması olayının iki gün süresince yapamaması ile birlikte bağırsaklarda tıkanma oluşabilir. Bu durum mekonyum ileusu olarak tanımlanır.

Mekonyum ileusu, iki günden fazla büyük abdestini yapamayan bebeklerde bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Bebeklerde bağırsak tıkanmasına yol açan diğer nedenler ise bağırsak adliyesi denilen ve doğumsal olarak meydana gelen bağırsaklardaki tıkanmalar, imperfore anüs denilen makat kısmının kapalı olması ile karakterize hastalıklar, toksik megakolon hastalığı, kistik fibrozis gibi hastalıklar bebeklerde bağırsak tıkanmasına neden olur. Ayrıca bebeklerde göbek ve kasık fıtıklarına bağlı bağırsak tıkanması gelişebilir. Bu gibi durumlarda ailelerin bilinçli olması gerekir.

Bağırsak tıkanıklığı nasıl teşhis edilir?

Bağırsak tıkanıklığı olan hastanın teşhis ve tedavisi için gastroentroloji ya da genel cerrahi uzmanının hastadan alacağı ayrıntılı öykü ve fizik muayenenin önemi vardır. Hastaların genelinde iyi alınmış öykü ve fizik muayeneye eşlik eden düz batın grafileri teşhis koymada ve tedavi planını yapmada yardımcıdır.

Bağırsak tıkanıklığında en önemli tanı aracı ayakta veya yatar vaziyette çekilen düz röntgen grafileridir. Bu grafiler tıkanıklığın varlığını ve seviyesini göstermede önemlidir.

İnce bağırsak tıkanıklığının teşhisi düz batın grafileri ile yaklaşık % 80 – 85 doğruluk ile konulur. Bazı hastalarda bağırsak tıkanması bilgisayarlı tomografi veya enteroklizis ile daha iyi tespit edilir.

Gereken durumlarda ultrasonografik görüntüleme yöntemi de kullanılır. Ayrıca bağırsak tıkanması olan hastalarda bazı kan ve idrar tetkikleri de istenir.

Bağırsak tıkanıklığı tedavisi

Bağırsak tıkanıklığının tedavisinde göz önünde bulundurulması gereken 2 önemli durum söz konusudur. Birincisi, hastanın yaşamının devam etmesi, ikincisi ise tıkanıklığa neden olan etkenin tedavisidir.

Gangren ile seyreden ince bağırsak tıkanmaları vakalarında sistemi olumsuz etkilemesi nedeni ile ölüm oranı yaklaşık % 30-35 civarı olmasına rağmen, laparotomi yapılan basit ince bağırsak tıkanmalarında bu oran % 1-2’ye düşer.

Bağırsak tıkanıklığı tedavisi ikiye ayrılır. Birincisi medikal (koruyucu) tedavi, ikincisi ise cerrahi tedavidir. Konservatif (koruyucu) tedavide hasta hastaneye yatırılır ve ağızdan beslenme kesilir. Nazogastrik dekompresyon ile sindirim kanalı içindeki sıvı ve gaz miktarı azaltılır.

Konservatif olarak takip edilecek hastalarda, hastanın durumuna göre idrar sondası ve santral venöz kateter yerleştirilmesi hastanın hemodinamik şekilde takibini kolaylaştırır. Fakat koruyucu tedaviye rağmen, durumu düzelmeyen ve acil ameliyat gerektiren hastalarda cerrahi tedavi uygulanır.

Egzersiz bağırsak tıkanmasını önler mi?

Egzersiz yapmak ve hareketli olmak bağırsak tıkanıklığını önlemede faydalıdır. Fakat bu egzersizler ağır egzersiz değil hafif egzersizlerdir. Özellikle karın kaslarını geliştiren egzersizlerin kabızlığı ve bağırsak tıkanıklığını engelleyici özelliği vardır.

Örneğin, yürüyüş yapmak, plates yapmak gibi hafif egzersizler olabilir. Egzersiz yapmanın bağırsak sisteminin çalışmasında etkisi griptus denilen kasların kasılması ve onlarında bağırsak hareketlerini arttırıcı etkiye sahip olması ile gerçekleşir. Egzersiz yapan kişilerde bağırsak hareketlerinde artış başlar ve bu durum kabızlığı ve bağırsak tıkanmasını önlemede etkilidir.

Bağırsak tıkanması nasıl önlenir?

Bağırsak tıkanıklığı olmaması için öncelikle su tüketimini (en az günde 8 bardak) arttırmak gerekir. Bunun yanı sıra meyve, sebze ve baklagillerin bol tüketilmesi önerilir. Bu tip beslenme kabızlığı önleyici ve bağırsak tıkanıklığını bir şekilde faydalı olan beslenme tarzıdır.

Özellikle lifli gıdaların aşırı tüketilmesi de bağırsak tıkanmasına yol açabileceği için kararında tüketilmesi önemlidir. Bol su, kepekli ekmek, sebze, meyve, ananas suyu, siyah pirinç, bulgur, baklagiller gibi gıdaların yeterli tüketilmesi bağırsak tıkanmasını önlemede oldukça faydalıdır.

Bu Konu İle İlgili Forumdaki Sorular

Источник: https://www.saglikocagim.net/bagrsak-tkanklg-belirtileri-ve-tedavisi/

Bağırsak Tıkanıklığı ve Tedavisi

Bağırsak Tıkanmasına Dikkat!

Haber güncelleme tarihi 23.01.2019 17:16

Bağırsak Tıkanması Nedir?

Bağırsak kanalında bulunan dışkının ilerlememesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Bağırsak tıkanması erkenden farkedilmezse ölümle sonuçlanabilecek kadar kötü ve ciddi bir hastalıktır. Bağırsak tıkanması tam ve kısmi olabilir. Bağırsak tıkanması bazen çok hızlı, bazen de çok yavaş ilerleyebilir.

 

Bağırsak tıkanması ince ve kalın bağırsaklarda görülür.

Günümüzde halk arasında bağırsakdüğümlenmesi ve bağırsak tıkanması aynı şeyler olarak bilinir.

Ancak bağırsak düğümlenmesi ve bağırsak tıkanması birbirinden farklı şeylerdir. Bağırsak düğümlenmesi, kalın bağırsağın kendi etrafında düğümlenmesi anlamına gelir.

Bağırsak Tıkanıklığının Nedenleri Nelerdir?

Bağırsak tıkanıklığının nedenlerinin en başında ameliyat sonrası karın içerisinde oluşan yapışıklıkların oluşmasından bağırsak tıkanması görülür. Bunun haricinde fıtığa bağlı bağırsak tıkanması da görülebilir.

Bağırsak düğümlenmesi de bağırsak tıkanmasına yol açan etkenlerdendir.

Bazı kullanılan ilaçlar, tümörlere bağlı tıkanma, vaskülerbozukluk, volvulus nedeniyle oluşan tıkanma, bezoarlara bağlı tıkanıklık gibi nedenler bağırsak tıkanmasına yol açar.
 

Bağırsak Tıkanıklığının Belirtileri Nelerdir?

Bağırsaktıkanıklığının en belirgin belirtileri, karında şişlik, kabızlık, gaz şikayeti, karın ağrısı, gerginlik, kusmadır.

Sağlıklı bir insanın bağırsaklarında 8- 10 litrelik bir dolaşım vardır. Bağırsak tıkanması olan bir kişi bu 8- 10 litrelik sıvıyı dışarı atamadığından bu sıvı yukarı doğru çıkar bu da mide bulantısına, kusmaya yol açar.

Bu yüzden bağırsak tıkanması hastalığının en büyük belirtisi kusmadır. Hastanın kusma rengi açık hatta renksizse, bağırsak tıkanması üst tarafta oluşmuştur.

Kusma rengi yeşil yani koyu renkte ise, bağırsak tıkanması alt tarafta gerçekleşmiştir.

Bağırsak Tıkanıklığı Teşhisi

Bağırsak tıkanıklığı teşhisi konulacak kişinin tüm şikayetleri genel cerrahi uzmanı tarafından dinlenir, hastanın fizikmuayenesi yapılır, ve teşhis konur.

Bağırsak tıkanması teşhisinde en önemli tanı, hastanın yatar pozisyonda çekilen röntgen grafileridir. Tıkanıklığın ne kadar ilerlediğini, seviyesini bu grafiler ortaya koyar.

Bunun dışında bazı hastalara tanı, bilgisayarlı tomografi cihazıyla konulur.

Bağırsak Tıkanıklığı Çeşitleri

Yapılan araştırmalara göre günümüzde bağırsak tıkanmalarının % 80' i ince bağırsak da, % 20' si ise kalın bağırsak da oluşur. Bağırsak tıkanıklığı tiplerini tanıyalım;

Mekanik Bağırsak Tıkanıklığı

Bağırsağın tam yada kısmen patolojik olan bir lezyon nedeniyle tıkanmasıyla oluşur. Mekanik bağırsak tıkanıklığına lümen içi ve lümen dışı da neden olabilmektedir.

Basit Bağırsak Tıkanıklığı

Bağırsak da tek bir bölgede oluşan tıkanma türüdür.

Kapalı Ans Tipi Bağırsak Tıkanıklığı

Bağırsağın bölümlerinin iki yada daha fazla yerden tıkanık olması anlamına gelir.

Paralitik Bağırsak Tıkanıklığı

İnce bağırsağın ameliyat sonrası yada herhangi bir travma sonrası motor fonksiyonlarını yerine getirememesinden kaynaklanır.

 

Bağırsak Tıkanıklığı Tedavisi

Bağırsak tıkanıklığı tedavisinde iki seçenek uygulanabilir. Birincisi medikal tedavi, ikincisi cerrahi tedavidir.

Hastalık henüz ilerlememiş ve başlangıç seviyesindeyse ilaç tedavisi ile bu hastalıktan kurtulunabilir.

Ancak hastalık ilerlemişse, hatta bağırsak da kangren durumu söz konusu ise, kalın bağırsak tamamen tıkanmışsa kesinlikle ameliyat şarttır.  

Bağırsak Tıkanmasını Önlemek İçin Yapılması Gerekenler

Bağırsak tıkanması herkesin başına gelebilecek olan bir hastalıktır. Bu hastalığı önlemek sizin elinizde. İşte bunun için yapabilecekleriniz;

 • Günde en az 8 bardak su içmelisiniz.
 • Bol meyve, sebze ve baklagil tüketmelisiniz.
 • Lifli gıdalar bağırsak tıkanmasına yol açabilir. Bunun için lifli gıdaları kararında tüketmeye dikkat etmelisiniz.
 • Beslenmenize dikkat etmeniz gereklidir. Özellikle de kepekli ekmek, sebze, ananas suyu, siyah pirinç, bulgur ve baklagilleri bol bol tüketmelisiniz.

Bağırsak Tıkanması Bebeklerde Görülür mü?

Bebeklerde bağırsak tıkanması görülebilir. Bebeklerde görülen bağırsak tıkanması mekonyuma bağlı oluşur. Bu da bebeğin ilk dışkısını iki gün boyunca yapamayıp, bağırsaklarında tıkanmaya yol açar. Bebeklerde bağırsak tıkanmasına yol açan nedenlerden bazıları;

 • Doğumsal tıkanmalar
 • Makat kısmının kapalı olması
 • Karakterize hastalıklar
 • Göbek ve kasık fıtıklarıdır.

Önerilen İçerik;

► Bağırsaklarımız Hakkında Bilinmesi Gereken Detaylar!

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/bagirsak-tikanikligi-ve-tedavisi-9079h.htm

Bağırsak Tıkanması belirtileri sebepleri tedavisi | Saglık.Com

Bağırsak Tıkanmasına Dikkat!

Bağırsak tıkanması, dışkının bağırsak kanalında ilerleme işlevinin tam ve kalıcı olarak engellenmesiyle meydana gelir. Bağırsak tıkanması sorunu erken teşhis edilmediği durumlarda sonuçlar ölümcül olabilir.

Bağırsak tıkanmaları genelde iki şekilde incelenir, mekanik ve non-mekanik bağırsak tıkanmaları olarak. Bağırsak tıkanma rahatsızlığı ilerleyişi bazen yavaş bazen de çok süratli gelişebilir.

Bağırsak tıkanıklığının gelişimi üst tarafta ise bu gelişim çok hızlı olurken, alt tarafta ise bu gelişim oldukça yavaştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Karın içindeki var olan tümör ya da apse benzeri bağırsak duvarına dışarıdan baskı yapılması, ülseratif kolit nedeniyle bağırsak duvarının hastalanması, daha çok yaşlılarda görülen taşlaşmış dışkılar, bağırsaklardaki veya kasıklardaki var olan fıtıklar, bağırsak tıkanmalarına neden olabilir.

Belirtileri nelerdir?

Bağırsaklarda bir gün içinde 8 ila 10 litrelik bir dolaşım söz konusudur. Bağırsaklarında meydana gelen tıkanma sonucunda bu 8-10 litre sıvı dışarı atılamadığı için, yukarı geri çıkararak ağza gider ve buda mide bulantısı ile kusmayla sonuçlanır.

Buradan bağırsak tıkanmasının en önemli belirtisinin kusma olduğu fikrine varabiliriz. Kusma rengi açık renk hatta renksiz ise bağırsak tıkanması üst taraftadır, şayet kusma rengi koyu yeşil gibi ise bağırsak tıkanması alt taraftadır.

Kusma dışında en belirgin belirtiler ise gaz çıkaramama, çok şişmiş ve gergin, sert bir karındır.

Bağırsağı tıkanan hasta için teşhis ve tedavi nasıl yapılır?

Kişiye bağırsak tıkanması teşhisi konulduğunda, kişinin kusarak çok fazla sıvı kaybettiği düşünülerek damardan hemen sıvı takviyesine başlanır. Zira aksi takdirde kişi sıvı kaybından şoka girebilir. Ardından kişiye idrar sontası takılıp, gerekli idrar ölçümleri yapılır.

Akabinde farklı kan tahlilleri yapılır ve karın röntgeni çekilir. Bunların yanında daha net bir sonuca varılması gerekiyorsa ilaçlı tomografi çekilir ve çıkan sonuçlara göre cerrahi veya ilaç tedavisine başlanır.

Şayet bağırsakta kangren oluşmuş ise, kalın bağırsakta tıkanıklık meydana gelmiş ise, iki tarafta tıkanıklık oluşmuş ise bu durumlarda kesinlikle ameliyatla tedavi edilme yoluna gidilir.

Sponsorlu Bağlantılar

BAŞKA BİR KAYNAK:

Bağırsak tıkanması, bağırsağın içinde bulunan gıda atıklarının ileri doğru itilmesinde, farklı sebepler yüzünden meydana gelen aksaklıklara denilmektedir. Bağırsak tıkanması tam bağırsak tıkanması olabildiği gibi, bölgesel bağırsak tıkanması olarak da görülebilir.

Bağırsaklarda meydana gelen tıkanıklıklar, mekanik sebeplere bağlı olduğu gibi mekanik olmayan sebeplere de bağlı olabilir. Mekanik olmayan faktörler “Adinamik ileus” ve “Dinamik ileus” olmak üzere iki farklı çeşittedir. Bağırsak tıkanmasına, gerçekleşmiş olduğu alan ve hazırlayıcı faktörler göz önüne alınmadan kısaca “îleus” adı verilir.

İleusların oluşum şekillerini sınıflamak, daha kolay anlaşılır bir araştırma imkânı sağlamaktadır.

1) Mekanik ileuslar:

Bu alandaki bağırsak tıkanmalarının sebebi, bağırsakları etkilemiş olan bağırsak içi ya da bağırsak dışı mekanik sebeplerdir.

a) Bağırsakların herhangi bir alanda kendi etrafında dönmeye başlaması ile bağırsak boşluğunun boğulur. Bu esnada bağırsağı karın arka duvarına asan bölümü ve bağırsakmezenteri de bükülmeye başlar.

Böyle bir durumda da bağırsağı besleyen damarda da boğulma görülür. Böylece bağırsağın o kısmında dokuların ölmesi riski gelişir. Söz konusu bütün bu olayla, halk arasında “Bağırsak düğümlenmesi” olarak ifade edilir.

Bu olaya tıp alanında “Volvulus” adı verilir.

b) Bazı durumlarda ise bağırsağın bir kısmı ilerleyip, kendinden sonraki bağırsak boşluğunun içine girer.

c) Bazı durumlarda ise bağırsağın içine düşmüş olan safra taşları bağırsak tıkanmasına sebep olur. Bu tip tıkanmalar kişinin yutmuş olacağı sert, yabancı bir cisim yüzünden de olabilir.

d) Fıtık problemlerinde fıtıktan kaynaklanan bir komplikasyon olarak da bağırsak tıkanması meydana gelebilir.

e) Bağırsak etrafındaki nedbe doku bantları, yapışıklıklar, tümörler bağırsağı dışarıya doğru iterek ya da büzerek bağırsak tıkanmasına neden olur.

f) Crohn hastalığı, kolitis ülseroza vakaları, bağırsak boşluğuna doğru büyüyen bağırsak tümörleri bağırsak tıkanmasının sebeplerindedir.

2) Dinamik ileus:

Diğer adı Spastik ileus olan dinamik ileus, çok sık görülen bir vaka değildir. Bağırsağın herhangi bir kısmının kasılıp gevşeyememesi ile meydana gelir. Dinamik ileus “Üremi”, “Ağır maden zehirlenmeleri”, “Mega-kolon”, “Yaygın bağırsak ülserleri” ve “Porfirya” gibi vakalara da rastlanılmaktadır.

3) Adinamik ileus:

Bağırsak tıkanmalarının sebepleri arasında en çok rastlanılan “Adinamik ileus”tur. Adinamik ileus durumlarında, bağırsaklar kasılma kabiliyetlerini kaybedeler. Bunun neticesi olarak da bağırsak içinde barındırdığı besin artıklarını ileriye doğru itemezler.

Sponsorlu Bağlantılar

Источник: https://www.xn--saglk-q4a.com/bagirsak-tikanmasi-ve-tedavisi/

Bağırsak Tıkanması: Ciddi Bir Durumdur

Bağırsak Tıkanmasına Dikkat!

Bağırsak Tıkanması: Ciddi Bir Durumdur – https://www.sagliklimiyim.com/bagirsak-tikanmasi-ciddi-bir-durumdur/

Bağırsak tıkanması hastane koşullarında tedavi edilmesi gereken ciddi bir durumdur. Çoğu zaman cerrahi müdahale gerektirir.

Yaşam editörleri tarafından hazırlanan hastalık kartlari ilgili hastalığa ait en çok merak edilen sorulara kısaca yanıt verir.

Karında şişme, gerilme, ağırlık ve doluluk, gaz birikmesi, nefeste kötü koku, kabızlık, ishal, gaz çıkaramama, kusma gibi belirtileri vardır.

İhmali halinde çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bağırsak tıkanması kan dolaşımını engellerse doku ölümüne (kangren) neden olur. Kasık fıtığı, bağırsakların iç içe geçmesi ve bağırsak düğümlenmesi durumlarında bu risk artar. Bu yüzden ihmal etmeden tıbbi destek almalısınız.

Bağırsak tıkanması için Genel Cerrahi, Gastroenteroloji, İç Hastalıkları (Dahiliye) bölümüne gidilir.

Bağırsak Tıkanması Belirtileri

Genel anlamda sindirim sisteminde sorunlar yaşanır. En sık karşılaşılan belirtiler şunlardır:

 • Karında şişme, gerilme
 • Karında ağırlık ve doluluk, gaz birikmesi
 • Nefeste kötü koku
 • Kabızlık
 • İshal
 • Gaz çıkaramama
 • Kusma

Bağırsak tıkanıklığı tedavi edilmediği takdirde bağırsak tıkanması ilerleyerek aşağıdaki belirtileri göstermeye başlayabilir:

 • Kanda mineral yetersizliği, kimyasal vücut dengesizlikleri
 • Aşırı su kaybı
 • Bağırsakta delinme
 • İltihap
 • Deride ve göz beyazında sararma, sarılık

Bağırsak tıkanması kan dolaşımını engellerse doku ölümüne (kangren) neden olur. Kasık fıtığı, bağırsakların iç içe geçmesi ve bağırsak düğümlenmesi durumlarında bu risk artar.

Bağırsak Tıkanması Neden Olur?

İleus

İleus bağırsağın doğru çalışmaması sonucunda oluşan bir tür bağırsak tıkanmasıdır. Aşağıdaki nedenlerle görülebilir:

 • Bağırsak iltihabına yol açan bakteri ve virüsler
 • Kimyasal, elektrolit veya mineral kaynaklı dengesizlikler (vücutta bulunan potasyum seviyesindeki düşüş gibi)
 • Geçirilen karın ameliyatının yan etki göstermesi
 • Mezenterik iskemi: Bağırsaklardaki kan dolaşımının zayıflaması
 • Böbrek ve akciğer rahatsızlıkları
 • Uyuşturucu kullanımı, uyuşturucular ile aynı etken maddelere sahip ilaçlarlar

Mekanik Nedenler

Bu durumda bağırsak normal işlevini görürken, içeriğindeki maddeler tıkanmaya yol açar. En sık görülen nedenler şunlardır:

 • Ameliyat sonrasında bağırsakta yapışmalar veya yara oluşumları
 • Yutulan sert yabancı cisimler
 • Nadiren safra kesesi taşları
 • Kasık fıtığı
 • Çok sıkışan dışkı
 • İntususepsiyon: bağırsağın bir bölümünün diğer bir bağırsak parçasının içine girmesi
 • Bağırsak içi tümörler
 • Bağırsak düğümlenmesi (volvülüs)

Bağırsak Tıkanması Tedavisi

Tedavi seçenekleri bağırsak tıkanmasına yol açan etkene ve hastalık şiddetine göre değişkenlik gösterir:

1 Bağırsağı Dinlendirmek

Hasta kişinin birkaç gün süresince bağırsağını dinlendirmesi yeterli bir tedavi olabilir:

Ağızdan Beslememek

Ağız yolu ile herhangi bir katı veya sıvı gıdanın alınmaması gerekir.

Serum

Hasta kişi serum gibi damar içi yöntemlerle beslenir, su ihtiyacı giderilir ve kimyasal dengesi korunur.

2 Karın İçi Basıncını Rahatlatmak

Bu işlem için nazogastrik tüpler kullanılır.

Midenin Boşaltılması

Burudan sokulan ve boğazdan geçirilerek mideye indirilen tüpler ile midenin içeriği boşaltılır. Şişkinlik giderilir, kusmanın önüne geçilir.

Bağırsağın Boşaltılması

Rektumdan sokulan tüpler ile bağırsağın içeriği boşaltılarak sıkışan gaz ve dışkı alınır. Karın içi basıncı yok edilir.

3 İlaç Tedavisi

Bağırsak tıkanmasının yol açtığı veya yol açma ihtimali olduğu karın zarı iltihabından korunmak için damar içi antibiyotikler verilebilir.

Antiemetik ilaçlar: Kusmayı önlemek için verilir.

Analjezik ilaçlar: Ağrı kesici etki gösterirler.

Duruma göre opioid, antispazmodik (kasılma önleyici), ve sekresyon (salgı) önleyici ilaçlar da kullanılabilir.

4 Cerrahi Müdahale

Özellikle mekanik nedenlerle oluşan bağırsak tıkanması vakaları ancak cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir.

Metal Stent

Operatör doktor bağırsağa genişleyebilen bir metal stent takabilir. Endoskopik yöntemle yerleştirilen bu yüzük benzeri cihaz sayesinde tıkanmanın olduğu yerde bağırsak içeriğinin rahatça akması sağlanır.

Kolostomi

Karın duvarına bir delik açılarak bağırsak içeriği bu deliğe bağlanan bir torbaya aktarılabilir. Kolostomi denilen bu yöntemle normal düzende yeme içme devam eder. Aynı işlem Gastrostomi ile mideye uygulanabilir.

Bağırsağın Bir Parçasının Alınması

Bazı durumlarda tıkanmanın giderilmesi veya ölü dokudan kurtulmak için bağırsağın bir bölümünün alınması gerekebilir. Boşa çıkan iki uç bağlanır.

5 İlk Müdahale Sonrası Ev Tedavileri

Belirli bir süre kendinize dikkat etmelisiniz.

Bol Su

Bağırsak fonksiyonlarının kazanılması için bol bol su içmelisiniz.

Az Lifli Gıdalar

Lifli gıda tüketimini düşürün. Bağırsak çeperlerinin daralmasına neden olabilir. Meyve posası içermeyen sıvılar, et, yumurta, iyice pişirilmiş sebzeler bağırsak tıkanması yaşayan kişiler için güvenilir gıdalardır.

Masaj

Alt karın bölgenize avuç içinizle dairesel hareketler çizerek masaj yapabilirsiniz. Bu esnada rahat bir pozisyonda oturun. Bu sayede tıkanma nedeni ile gerilen karın içi yapılarını rahatlatırsınız.

Mide İlaçları Kullanırken Dikkat

Eczacınızdan veya doktorunuzdan görüş almadan laksatif kullanmayın.

“,”author”:null,”date_published”:null,”lead_image_url”:null,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”http://sagliklimiyimcom.blogspot.com/2018/07/bagrsak-tkanmas-ciddi-bir-durumdur.html”,”domain”:”sagliklimiyimcom.blogspot.com”,”excerpt”:”Sagliklimiyim.Com Ne Kadar Saglikliyim”,”word_count”:571,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: http://sagliklimiyimcom.blogspot.com/2018/07/bagrsak-tkanmas-ciddi-bir-durumdur.html

Bağırsak Tıkanması Neden Olur Bağırsak Tıkanıklığı Tedavisi ve Ameliyatı

Bağırsak Tıkanmasına Dikkat!

Normal sindirim süreci içerisinde sindirilen yiyecekler bağırsaklar boyunca bir yolculuğa çıkar. sindirilen bu atıklar sürekli hareket halindedir. Ancak bağırsak tıkanıklığı bu yolculuğu engelleyebilir. Bağırsak tıkanması küçük veya büyük bağırsağın tıkanması durumuna denir.

Bu tıkanıklık kısmi olabileceği gibi genel bir tıkanıklık da olabilir. Bağırsak tıkanması sindirilen yiyecek ve içeceklerin geçişini engeller.

Bu yazımızda bağırsak tıkanması, bağırsak tıkanıklığı nedenleri, bağırsak tıkanıklığı belirtileri ve tedavisi  hakkında bilgi vereceğiz.

Bağırsak tıkanıklığı meydana geldiğinde yiyecekler, sıvılar, mide asitleri ve gaz bu tıkanıklığın arkasında kalır ve burada birikir. Bu birikinti çok fazla baskı yaptığında bağırsak yırtılabilir. Bu durumda zararlı bağırsak maddeleri ve bakteriler karın boşluğuna sızabilir. Bu hayati teh oluşturan bir durum yaratır.

Bağırsak tıkanması neden olur sorusuna verilebilecek birçok cevap vardır. Bağırsak tıkanıklığı durumunda erken teşhis ve tedavi önemlidir. Bağırsak tıkanması tedavi edilmezse ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Mekanik Bağırsak Tıkanıklıkları

Mekanik tıkanıklıklar fiziksel olarak bağırsağın bir madde ile tıkanması durumuna verilen isimdir. Küçük bağırsakta mekanik tıkanmanın nedenleri şunlardır:

 • Yani karın veya pelvik ameliyatlar sonrasında ya da şiddetli bir enfeksiyonun ardından gelişebilen lifli doku
 • Volvülüs (bağırsak düğümlenmesi)
 • İntususepsiyon: Bağırsağın bir bölümünün bir sonraki bölümünün içine katlanarak girmesi,
 • Bağırsakta şekil bozukluğu. Özellikle yeni doğan bebeklerde görülmekle beraber çocuklarda ve ergenlerde de görülebilir.
 • Küçük bağırsakta tümör
 • Safra kesesinde taş (nadir de olsa bağırsak tıkanıklığı durumuna yol açabilir)
 • Özellikle çocuklarda yutulan nesneler,
 • Fıtık: bağırsağın bir bölümünün vücudun dışına veya vücudun başka bir bölümüne doğru çıkıntı yapması
 • İltihaplı bağırsak hastalıkları (örneğin Crohn hastalığı)

Daha az yaygın olmakla beraber mekanik bağırsak tıkanması kalın bağırsağın da tıkanmasına yol açabilir. Bunun nedenleri şunlardır:

 • Gömülü dışkı,
 • Pelvik enfeksiyonlardan veya ameliyatlardan kaynaklanan yapışmalar
 • Yumurtalık kanseri
 • Kolon kanseri
 • Yeni doğan bebeklerde mekonyum tıkanması
 • Volvulus ve intususepsiyon
 • Divertikül iltihabı
 • Bir yara veya iltihap nedeniyle kalın bağırsağın daralması

Mekanik Olmayan Bağırsak Tıkanıklığı

Normal sindirim sistemi içerisinde küçük ve büyük bağırsak koordineli bir hareket birliği içerisinde çalışır. Bu koordineli hareketleri engelleyen bir durum olduğunda fonksiyonel bir bağırsak tıkanması gerçekleşebilir.

Buna genellikle mekanik olmayan bağırsak tıkanması adı verilmektedir. Geçici bir durum olması halinde ileus adını alır. Kronik veya uzun vadeli olması halinde buna psödo-tıkanıklık adı verilir.

Bağırsak tıkanıklığı ileus nedenleri şunlardır:

 • Karın bölgesi veya pelvik bölge ameliyatları
 • Mide iltihabı veya apandisit gibi iltihaplar,
 • Opioid ağrı ilaçları gibi belirli ilaçlar
 • Elektrolit dengesizlikleri

Bağırsaklarda psödo-tıkanıklık nedenleri şunlardır:

Bebeklerde Bağırsak Tıkanması

Bebeklerde bağırsak tıkanması nedenleri arasında çeşitli enfeksiyonlar, organ hastalıkları ve bağırsaklara giden kanın azalması yer almaktadır. Bazı çocuklarda mide gribi geçirdikten sonra bağırsak tıkanıklığı gerçekleşebilir. Bunun nedeni bağırsaklara iltihap bulaşmasıdır.

İntususepsiyon özellikle 2 yaş ve altı çocuklarda yaygındır. İntususepsiyon bağırsağın bir bölümünün çökmesi ve başka bir bölümünün içine girmesi anlamına gelir. Sonuç olarak bağırsaklar tıkanır.

Bebeklerde bağırsak tıkanması durumunun teşhis edilmesi zordur, çünkü bebekler belirtilerini ifade edememektedirler. Bu durumda ebeveynlerin bebeklerde bağırsak tıkanması belirtileri hakkında bilgi edinmesi ve çocuklarını gözlemlemesi son derece önemlidir. Bebeklerde bağırsak tıkanması belirtileri şunlardır:

 • Karın bölgesinde şişlik,
 • Dizleri göğse doğru çekme,
 • Sürekli uykulu görünme
 • Ateş
 • Acıdan homurdanma
 • Dışkıda kan bulunması
 • Yüksek sesle ağlama,
 • Sarı-yeşil renkte kusma,
 • Güçsüzlük belirtileri,

Bebeklerde veya çocuklarda bu semptomların görülmesi halinde derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bağırsak Tıkanması Nasıl Anlaşılır?

Öncelikle doktorunuz karın bölgesini elle muayene edecektir. Daha sonra stetoskop ile sesler dinlenecektir. Karın bölgesinde sert bir şişlik ile birlikte belirli sesler duyulması bağırsak tıkanması teşhisi için kriter olarak kullanılmaktadır.

Bağırsak tıkanması tahlilleri arasında şunlar da yer alır:

 • Kan değerleri, karaciğer ve böbrek fonksiyonu ve elektrolit düzeyleri için kan testleri
 • Röntgen
 • CT taraması
 • Kolonoskopi
 • Kontrastlı lavman

Bağırsak Tıkanması Nelere Yol Açar? Bağırsak Tıkanıklığı Öldürür mü?

Bağırsak tıkanıklığı tedavisi hemen başlatılmalıdır. Bağırsak tıkanıklığı tedavi edilmezse şunlara yol açabilir:

 • Dehidrasyon,
 • Elektrolit dengesizliği,
 • Bağırsaklarda delinme
 • Böbrek yetmezliği

Bağırsak tıkanıklığı nedeniyle bağırsakların bir kısmına kan ulaşmaması halinde şunlar ortaya çıkabilir:

 • Enfeksiyon
 • Doku ölümü
 • Bağırsak delinmesi
 • Sepsis (ölümcül bir kan enfeksiyonu)
 • Çoklu organ yetmezliği
 • Ölüm

Bağırsak kanalının daralması nedeniyle kronik bağırsak tıkanıklığı bulunan bazı kişilerde doktor endoskop adı verilen uzun bir tüp kullanarak ağırşağın içerisine metal bir stent yerleştirebilir. Bu stent bağırsağın açık kalmasını sağlar. Bu işlem karın bölgesinin açılmasını gerektirmez. Genellikle ameliyattan önceki bir seçenek olarak tercih edilmektedir.

Bağırsak Tıkanıklığı Tedavisi

Bağırsak tıkanıklığı tedavisi  tıkanıklığın konumuna ve şiddetine göre değişiklik gösterir. Bağırsak tıkanıklığı tedavisi mutlaka bir sağlık kuruluşunda yapılmalı ve evde tedavi edilmeye çalışılmamalıdır.

Kısmi tıkanıklıklarda bağırsakların dinlendirilmesi ve intravenöz (IV) sıvılar yoluyla bağırsak tıkanıklığı tedavisi gerçekleştirilebilir. Bağırsakların dinlendirilmesi süresince hastaya bir şey yememesi ve sadece sıvı ile beslenmesi söylenir. Tıkanıklığın nedeni biliniyor ise bu nedenin ortadan kaldırılması için de önlemler alınır.

Dehidrasyonun tedavi edilmesi önemlidir. Doktorunuz elektrolit dengesizliğini düzeltmek için intravenöz sıvılar kullanmanızı isteyebilir. İdrarın boşaltılması için mesaneye bir kateter yerleştirilebilir.

Burundan girip boğazdan geçirilerek mideye ulaştırılan bir tüp yoluyla baskı, şişkinlik ve kusma sorunları giderilmeye çalışılabilir.

Bağırsak tıkanıklığı problemi belirli narkotik ağrı kesicilerin kullanımı nedeniyle ortaya çıkmışsa doktorunuz narkotiklerin bağırsaklar üzerindeki etkisini azaltan ilave ilaçlar yazabilir.

Bağırsak tıkanıklığı tedavisi kapsamında bu önlemlerin işe yaramaması ve belirtilerin kötüleşmesi halinde bağırsak tıkanıklığı ameliyatı gerçekleştirilebilir. Bağırsak tıkanıklığı ameliyatı için hastaneye yatış gerekir. Hastaya dehidrasyonu engellemek ve ameliyat sonrasında şoku önlemek için intravenöz sıvılar verilir.

Şiddetli bağırsak tıkanıklığı durumunda bağırsaklarda kalıcı hasar meydana gelebilir. Bu durumda bağırsak tıkanıklığı ameliyatı kapsamında bağırsağın ölü dokuya sahip bölümü alınır ve bağırsağın iki sağlıklı ucu birbiriyle birleştirilir.

Reçeteli ilaçlar bağırsak tıkanıklığı durumunu tek başına tedavi edemese de mide bulantısı ve kusma gibi belirtilerin azaltılması için belirli ilaçlar verilebilir. Bağırsak tıkanıklığı tedavisi kapsamında verilebilecek ilaçlar şunlardır:

 • Enfeksiyonu azaltmak için antibiyotikler,
 • Kusmayı engelleyici ilaçlar
 • Ağrı kesiciler.

Bağırsak tıkanması belirtileri görüldüğünde bağırsak tıkanması muhakkak bir sağlık kuruluşunda tedavi edilmeli ve evde tedavi edilmeye çalışılmamalıdır.

Bağırsak Tıkanıklığı Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Bağırsak tıkanıklığı tedavi edilmezse bağırsağın ilgili bölümünde doku ölümü gerçekleşebilir. Bu doku ölümü bağırsağın delinmesine yol açarak şiddetli enfeksiyon ve şok haline neden olabilir.

Genel olarak bağırsak tıkanıklığı vakalarının birçoğu tedavi edilebilir vakalardır. Ancak bağırsak tıkanması durumuna yol açan kanser gibi diğer faktörler uzun süreli tedavi ve izleme gerektirir.

Источник: https://www.iyibakkendine.com/bagirsak-tikanmasi-neden-olur-bagirsak-tikanikligi-tedavisi-ameliyati/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.