Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?

Bağışıklık Sistemi Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Nasıl Güçlendirilir?

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?

Hepimiz günlük yaşamda birçok kez bağışıklık sistemi (immün sistem) terimini duymuşuzdur. Özellikle kanser hastalığı denilince akla ilk gelen kavramlardan birisi bağışıklık sistemidir.

Elbette ki bağışıklığı zayıf olan her insanın kansere yakalanacağına dair bir genelleme yapılamaz.

Fakat şu bilgi gözardı edilmemelidir; bağışıklık sistemi sizi hastalıklardan korumaya çalışan bir kalkan vazifesi görür, ne kadar iyi olursa hasta olma riskiniz de o kadar azalacaktır.

Bağışıklık sistemi aslında çok kapsamlı ve başarıyla işleyen bir sistemdir. En basit haliyle anlatacak olursak; birçok askeri olan büyük bir ordu gibi düşünebilirsiniz. Bu askerler vücuda yaklaşan bir teh yani hastalık olduğunu fark ettikleri an savunmaya geçerler. Dahası bu askerler o tehleri görür, hafızasına yerleştirir, bir sonraki yaklaşımlarında anında tanıyarak önlemlerini alırlar.

Pankreas Kanseri Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi

Bir bebek doğumla birlikte anne karnından ayrılır ayrılmaz dış ortamda sayısız mikroorganizma ve yabancı maddelerle karşı karşıya kalır. Bağışıklık sistemi doğumla birlikte kusursuz bir şekilde çalışmaya başlamaktadır.

Günümüzde bağışıklık sisteminin işleyişi ve organlarının çok detaylı bir şekilde çözülmesi sayesinde birçok hastalığın da önüne geçilmiş veya tedavi sürecinin kısaltılması sağlanmıştır. Bağışıklık bilimine “immünoloji” adı verilmektedir.

Bu terim ise Eski Roma’da askerlikten muaf yani korunmuş asiller için kullanılan “immunitas” kelimesinden türetilmiştir.

Bağışıklık Sistemi Nedir?

Bağışıklık sistemi bir canlıda hastalığa sebep olabilecek bütün virüs, patojen ve yabancı maddeleri tanıyıp, yok eden diğer bir deyişle vücudun hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlayan bir sistemdir.

Bağışıklık sisteminin muazzam bir işleyiş mekanizması vardır.

Bu sistem vücuda giren veya vücutla temas halinde olan tüm yabancı maddeleri tanır, en ince ayrıntısına kadar tarama yapar ve bunları canlının sağlıklı doku hücrelerinden ayırt etmektedir.

Bağışıklık sisteminin görevi ilk olarak bu yabancı maddelerin vücuda girmelerini engellemektir, eğer bir şekilde girmişlerse girdikleri yerde tutmak ve yayılmalarına izin vermemektir. Bağışıklık sistemi o kadar hassas bir işleyişe sahiptir ki; protein ve aminoasit gibi yapı olarak birbirine çok benzeyen maddelerin bile ayrımını yapabilir.

Bağışıklık sistemi doğumla birlikte aktif hale gelir ve canlının ölümüne kadar işleyişine devam eder. Yani doğadaki her canlı kendilerinde olmayan yabancı doku, molekül ve hücrelere karşı bir savunma mekanizmasına sahiptir.

Eğer bağışıklık sistemi herhangi bir sebepten dolayı zayıflarsa vücudun koruma yeteneği de zayıflar.

Bu zayıflığı fırsat bilen virüsler bir anda vücuda girmeye başlar ve grip, nezle gibi en basit hastalıklara karşı bile direnç gösterilemez.

Canlı yapısında sürekli çalışan birçok organ ve doku sistemi vardır. Ancak bunlardan bazıları kendine hayran bırakacak derecede karmaşıktır. Bu sistemlerden biri de konumuz olan bağışıklık sistemidir. Bu sistemin en önemli özelliklerinden biri hatırlama kabiliyetinin olmasıdır.

Sistemin askerleri yani görevli olan tüm hücreler karşılaştığı yabancı bir maddeyi hafızasına kaydeder ve daha sonra gördüğünde hemen tanıyarak önlemini alır. Bu tanıma işlemi sayesinde bir önceki karşılaşmadan çok daha çabuk bir tepki vermektedir.

Bağışıklık Sistemi Organları Nelerdir?

Bağışıklık sisteminin insan vücudundaki görevinin gerçekleşmesi bazı organ ve dokuların işbirliği sayesinde olmaktadır. Bu organlar genel olarak lenfoid dokulu organlardır. Bağışıklık sisteminin temel öğeleri akyuvarlar, kemik iliği, lenf sistemi, hormonlar ve bazı proteinlerdir.

 • Bademcikler: Bademcikler boğazda lenfositlerin toplandığı küçük yapılardır. Dışarıya açılan bir açıklık olan ağızdan gelebilecek yabancı maddelere karşı ilk engel görevi görmektedirler. Bademciklerin içerisinde yer alan lenf damarlarından boyun ve çene altı düğümlerine doğru lenf sıvısı akmaktadır. Bu akma işlemi sırasında lenf damarlarının duvarından lenfosit salgılanır. Bu lenfositler ise vücuda giren patojen ve mikroorganizmaları temizleme işlemi yapmaktadır.
 • Lenf: Bağışıklık sisteminde yer alan hücre ve proteinleri, vücudun bir yerinden başka bir yerine taşıyan dolaşım sistemidir.
 • Lenf Düğümleri: Koltuk altı, çene altı, dirsek, boyun ve göğüslerde bulunan bu yapılar T ve B hücrelerinin bulunduğu merkezlerdir.
 • Lenf Bezleri: Yutağın üst kısmında, burun boşluğunun arka tarafında bulunan lenfoid dokulu parçalardır. Hastalığa sebep olan enfeksiyon ajanlarını ve onların ürettiği antikorları yakarlar.
 • Timus: Timus göğüs boşluğu içerisinde yer alan, iki parçadan oluşan bir organdır. Olgunlaşmamış lenfositler kemik iliğinden çıkıp timusa gelir, burada büyür, olgunlaşır ve bağışıklık sistemindeki görevlerini yerine getirmek üzere kana karışır.
 • Karaciğer: Karaciğer immünolojik etkin hücreleri içermektedir. T-hücreleri ilk olarak fetüs karaciğeri tarafından üretilmektedir.
 • Dalak: Karın boşluğunun sol üst tarafında bulunan bu organın en önemli görevi, fonksiyon dışı kalmış kanı süzmek ve bağışıklık sisteminde görev alan antibadi üreten hücrelerin gelişimini sağlamaktır.
 • Peyer Plakları: İnce bağırsağın ileum bölgesinde yer alan peyer plakları, bağırsak lümenindeki patojenlerin kontrol altında tutulmasını sağlar.
 • Kemik İliği: Bağışıklık sisteminde görev yapan tüm hücrelerin, kök hücrelerinin bulunduğu merkez kemik iliğidir.

Bağışıklık Sisteminin Çeşitleri Nelerdir?

İnsanda temel olarak 2 tür bağışıklıktan söz edilebilir. Birincisi doğuştan gelen bağışıklık, ikincisi edinilmiş yani sonradan kazanılmış bağışıklıktır.

Doğuştan Gelen (Doğal) Bağışıklık Sistemi

Doğal bağışıklık canlının doğumundan itibaren başlayıp, ölümüne kadar çalışmaya devam eden bir savunma mekanizmasıdır. Genetik özelliklere bağlıdır ve nesilden nesile geçebilir. Doğal bağışıklıkta insan vücudu herhangi bir antikor oluşturmadan mikroplara karşı korunmaktadır.

Birkaç örnek verecek olursak; midenin salgıladığı asit birçok yabancı mikroorganizmanın burada canlı kalmasını engeller, gözyaşı gözde bulunan mikropları öldürür, burun kılları nefes alma esnasında yabancı partikülleri tutarak içeri girmesini engeller. Örneklerini çoğaltabileceğimiz doğal bağışıklık genel olarak kalıtsal, anatomik, doku, hormon ve salgılardaki özel koruyucu maddelerle sağlanan bağışıklık türüdür.

Sonradan Kazanılmış (Edinilmiş) Bağışıklık Sistemi

Vücudun mikroorganizmalara karşı antikor üreterek kazandığı bağışıklıktır. Başka bir ifadeyle çeşitli yollarla sonradan kazanılmış bağışıklık sistemidir. Edinilmiş bağışıklık kendi içerisinde aktif ve pasif bağışıklık olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Aktif Bağışıklık: Antijenlere maruz kaldıktan sonra oluşan bağışıklıktır. Üç şekilde meydana gelebilir.

Aşılanma ile; içerisinde mikropların zayıflatılmış hali veya bunların toksinleri bulunan, laboratuvar ortamında üretilmiş maddeye aşı denmektedir. Aşılama bağışıklık kazanmanın yapay şeklidir.

Aşı içerisindeki mikroorganizma laboratuvar ortamında işlemden geçirildiği için hastalık yapma tehsi yoktur. Aşı ile kazandırılmış bağışıklıkta temel mekanizma şudur; aşı sayesinde hastalık yapıcı mikroorganizma daha önceden vücuda tanıtılır, bunu tanıyan bağışıklık sistemi hemen belleğine atar.

Daha sonra tekrar karşılaşma durumunda ise hastalık yapmasına fırsat vermeden antikor üreterek onu yok eder.

Hastalığı geçirme ile; bu şekilde kazanılmış bağışıklığa aşılama tekniğinin doğal halidir diyebiliriz. Sistem ikisinde de aynıdır. Bağışıklık sistemi önceden geçirilmiş hastalık sayesinde o mikrobu tanır ve bir dahaki sefere hastalık yapmasına fırsat vermez.

Sağlıklı iken vücudun antikor üretmesi ile; vücuda giren mikropların sayısı eğer çok fazla değilse, akyuvarlar bu mikropları hastalık yapmasına fırsat kalmadan yok ederler. Bu esnada kanda kendiliğinden antikor oluşur ve aynı mikrop ikinci kez vücuda girmeye kalktığında antikor engeliyle karşılaşır.

Pasif Bağışıklık: Vücuda dışarıdan antikor verilmesiyle sağlanan bağışıklıktır. Bunun için serum kullanılır.

Serumlar hazır antikorlardır, bazı durumlarda vücudun ürettiği antikor yetersiz gelir ve dışarıdan serum takviyesi yapılır.

Serumun yanında ilaçla da yapılabilen pasif bağışıklığın koruyucu olmadığını sadece tedavi edici bir yöntem olduğunu belirtmemizde fayda vardır.

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hastalıklara karşı direnç kazanmak ve birçok hastalıktan etkilenme miktarını azaltmak için çok önemlidir. Çünkü vücutta oluşan her türlü hastalık bağışıklık sisteminin zayıf olduğu zamanları fırsat bilerek ortaya çıkmaktadır.

Hastalık Hastalığı (Hipokondriyazis) Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi

Bağışıklık sistemini genetik faktörler, çevresel faktörler ve beslenme alışkanlıkları gibi unsurlar etkilemektedir. Daha güçlü ve dirençli bir bağışıklık sistemine sahip olmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

 • Sebze ve meyveleri bol bol tüketmeye özen gösterin. Örneğin; domateste bulunan likopen, turunçgiller içerisindeki karoten, keten tohumundaki lignan, brokoli ve karnabahardaki glukozinolatlar ve daha birçok meyvede bulunan antioksidan gibi maddeler vücudu kanser gibi ciddi hastalıklardan bile korumaktadır.
 • Eğer meyve ve sebzeyle aranız çok iyi değilse vitaminlerden yardım alabilirsiniz. Vitaminler için birkaç kısa bilgi verelim. A vitamini eksikliği olan kişiler viralenfeksiyonlara daha çabuk yakalanırlar; süt, yumurta ve balık yağı tüketerek bu eksikliği giderebilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzeler ve havuçta bulunan betakaroten serbest radikallerin tutulmasını sağlar.
 • Turunçgiller, maydanoz, kavun, kiraz, yeşil sebzelerde bolca bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir yere sahiptir. B12 vitamini, folik asit, çinko, demir, E ve B6 vitaminleri de bağışıklık sistemini güçlendirici vitaminlerdendir.
 • Tek tip beslenmekten kaçının, sevseniz de sevmeseniz de vücudunuza ve sağlığınıza yararlı her türlü besini tüketmeye çalışmalısınız.
 • Yetersiz ve verimsiz uyku birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için günde en az 6 saat uyuyun.
 • Mikropların vücudunuza daha çabuk girmesini engellemek için sık sık ellerinizi yıkayın ve temizliğe özen gösterin.
 • Sitemizin şifalı bitkiler kategorisinde çeşitlerini ve özelliklerini bulabileceğiniz bitki çaylarından her gün ideal ölçüde içmeyi alışkanlık haline getirin. Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar bitki çaylarının bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.

Источник: https://bilgihanem.com/bagisiklik-sistemi-nedir/

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir? (Tüm Bilimsel Yollar)

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?

Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? sorusu çok sık soruluyor. İşte tüm ayrıntıları ve bilimsel kanıtları ile bağışıklık sistemini güçlendirme yolları.

Mevsim geçişleri, salgınlar ve daha birçok neden. Sizi hastalığa açık bir hale getiriyor ve bu tip dönemlerde bana en çok sorulan soru bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? oluyor.

Küçük enfeksiyonlar ve soğuk algınlıkları bir yana, bağışıklık sistemi sağlıklı yaşamanız için oldukça önemli. Çünkü sizi potansiyel zararlardan koruyan birkaç sigorta mekanizmadan biri.

Dolayısıyla bağışıklık sisteminize çok iyi bakmalısınız ve burada bana düşen görev size bağışıklık sisteminizi güçlendirecek doğru önerilerde bulunmak oluyor. Sizi daha fazla bekletmeme gerek yok.

Hazırsanız başlıyoruz!

Bağışıklık sistemi neden önemli?

Bedeninizi düşmanlar tarafından sarılmış bir devlet gibi düşünebilirsiniz. Çünkü neredeyse dokunduğunuz her yerde milyonlarca bakteri, virüs ve mantar gibi zararlı organizmalar var.

Bu organizmalar eğer bedeninize girer ve hiçbir tepki görmeden çoğalırsa tedavi olmadan geçireceğiniz kısa bir süre ölümünüze neden olabilir.

Burada sizi koruyan güç bağışıklık sistemi. Çünkü neredeyse dış dünya ile temas eden her bölgede yoğun bir şekilde bulunan bağışıklık elemanları ve sürekli bedeninizi dolaşan bağışıklık hücreleri yabancı hücreleri tanır ve onları anında yok eder.

İşte bu şekilde hayatta kalırsınız.

Tabi kendi hücrelerinizin de size ihanet edebileceğini bilmeniz gerekiyor. Burada en iyi örnek kontrolsüz bölünmeye başlayan ve sonucunda kanser adını alan hücreler.

Aslında her insan her saniye kanser olur. Çünkü birçok hücre kanserleşir. Ama bağışıklık elemanları kanserli hücreleri tanır ve onları çoğalmadan yok eder.

Yani şu ana kadar kanser hastalığına yakalanmadıysanız bunu bağışıklık sistemine borçlusunuz.

Ayrıca vücudunuz her saniye yaşlanıyor. Tabi ki hücreleriniz de hayatının sonuna geliyor ve yeni hücrelere yer açmak için onları yok etmek gerek.

Bu görevi de bağışıklık hücreleri üstleniyor. Görevi biten hücreleri, eskimiş yapıları parçalıyor ve size zarar vermeden ortadan kaldırıyor.

Sonuç olarak bağışıklık sistemi,

 • Sizi enfeksiyona sebep olan bakteri, virüs ve mantarlardan korur.
 • Kontrolden çıkmış ve zararlı (isyancı) hücrelerinizi yok eder.
 • Yaşlı hücre yapılarını parçalayarak yenilerine yer açar.

İşte tüm bu görevleri sebebiyle yaşamak ve sağlıklı kalmak için güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyacınız var. Durumun ne kadar önemli olduğunu gördüğünüze göre artık bağışıklığı güçlendiren önerilerimi daha dikkatli dinleyeceğinizi umuyorum.

Hadi ayrıntılara geçelim.

Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Bağışıklık sistemi vücudunuzda bulunan en karmaşık yapılardan biri. Çok fazla eleman ve değişken olması onu birçok farklı durum ile tarafından kontrol edilebilir yapıyor.

Ben de hastalarıma anlattığım gibi size de bağışıklık sistemi güçlendirme aşamalarını sınıflayarak açıklayacağım. İlk adım besinleri öğrenmek.

Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler

Bağışıklık sistemi elemanları birçok farklı tip hücreden oluşur. Bu hücrelerin tamamı doğru protein, yağ ve karbonhidrat miktarına ihtiyaç duyarlar.

Oluşan eksiklikler bağışıklık sisteminin fonksiyonunu azaltır.

Ayrıca özel besinlerin içerisinde bulunan etken maddeler bağışıklık hücrelerinin zararlı bileşenleri daha iyi ayırt etmesini, daha iyi hareket yeteneğine sahip olmasını dolayısıyla çok daha güçlü çalışmasını sağlar.

Aşağıda sıralayacağım besinler bağışıklık sistemini güçlendiren yiyeceklerin sadece küçük bir kısmı ve en etkilileri. Dolayısıyla listede bulunmayan besinleri etkisiz olarak değerlendirmemelisiniz.

Demir açısından zengin besinler: Demir eksikliği bağışıklık sistemi hücrelerinin çalışmasını olumsuz etkiler (1). Özellikle ülkemizde demir eksikliğinin sık görülen bir durum olduğunu düşündüğümde demir açısından zengin besinlerin önemi daha fazla anlaşılıyor.

Demir içeren, kırmızı et, sakatat (özellikle karaciğer), koyu yeşil renkli sebzeler (ıspanak gibi) ve kuruyemişler demir açısından zengindir ve günde en az bir porsiyon tüketilmelidir. Kadınlarda besinler ile alım yeterli olmayabilir, bu tip durumlarda demir takviyesi hekim kontrolünde yapılmalıdır.

C vitamini demir emilimini arttırır. Ayrıca C vitaminin kendisi antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir etkendir (2).

Dolayısıyla demir içeren öğünleri tüketirken bir yandan C vitamini kaynaklarını almaya özen gösterin. Yemeklerin yanında tüketebileceğiniz en iyi C vitamini kaynağı ise kırmızı biber ve salataya doğradığınız (limonu sıkmayın, doğrayın) limondur.

Eğer C vitamini alımı yapamıyorsanız günlük 75 mg C vitamini takviyesi alabilirsiniz.

Sarımsak ve zencefil: Sarımsak içerisinde bulunan “allicin” bağışıklık sistemi hücrelerinin fonksiyonunu arttırırken (3), zencefil içerisindeki “gingerol” vücutta çok sık enfeksiyon oluşturan E.Coli gibi bakterileri zayıflatarak bağışıklık sisteminin işini kolaylaştırır (4).

Kullanım ise gayet basit. Elinizle kırdığınız iki diş sarımsağı sabah aç karnına tüketin, gece ise bir tatlı kaşığı kadar kestiğiniz taze zencefil ile demlediğiniz sıcak suyu tüketin.

Kekik ve zerdeçal da aynı zencefil gibi birçok bakteri ve mantar ile savaşarak bağışıklık sisteminin elini güçlendirir. Dolayısıyla kekik yağı kullanımını ve günlük zerdeçal tüketimini ayrıca tavsiye ediyorum (5).

Probiyotik besinler: Bağırsaklarınızı bir eğitim alanı olarak düşünün. Bağışıklık sistemi hücreleriniz eğitime hazır askerlerdir. Bağırsak bakterileriniz ise onları eğitmekle sorumludur.

Burada yapmanız gereken şey ise bağırsaklarınızda bulunan faydalı bakterileri yeterli sayıda tutmak. Bunun için yapabileceğiniz en iyi şey ise probiyotik besinler ile onları desteklemek.

Her gün bir öğün diyetinize ekleyeceğiniz kefir, yoğurt, sauerkraut gibi mayalı besinler bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardım eder.

Bu etki o kadar belirgindir ki yapılan araştırmalar probiyotik tüketen kişilerin daha az enfeksiyona yakalandığını ve enfeksiyona yakalansalar bile hastalığı antibiyotik olmadan atlatma şanslarının daha yüksek olduğunu gösteriyor (6, 7).

Bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler

Bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyorsanız belli vitaminler size ciddi şekilde fayda sağlayacaktır. Burada önemli olan nokta aşırı vitamin alımının bağışıklık sistemini güçlendirmediği gerçeği.

Yani kan vitamin değerlerinize baktırmadan ve hekiminize danışmadan kullanacağınız vitaminler size faydadan çok zarar getirir.

Bağışıklık sistemini güçlendiren iki ana vitamini aşağıda açıkladım.

 • D vitamini tüm vücut hücreleri gibi bağışıklık sistemi hücrelerinin görevini yerine getirmesinde önemli rol oynar. Özellikle solunum yolu enfeksiyonları sıklığı ile D vitamini düzeyleri arasında yakın bir ilişki vardır. Uygun D vitamini aralığı ise 40-70 ng/ml olacaktır.
 • B6 vitamini birçok bağışıklık hücresinin metabolizmasında kilit rol oynar. Özellikle dolayısıyla hafif düzeyde eksiklik çeken ve durumun farkında olmayan bireyler için B6 vitamini kullanmak çok güzel değişiklikler oluşturacaktır.

Ayrıca yeri gelmişken konuyla ilgili önemli mineraller hakkında bilgi vermek istiyorum.

 • Omega 3 yağları bağışıklık sistemini yakından ilgilendirir. Özellikle çocuklarda düzenli balık tüketimi yoksa mutlaka omega 3 yağlarının dışarıdan alınmasını öneriyorum.
 • Çinko, magnezyum ve selenyum Türk toplumunda eksikliği sık görülen ve bağışıklık sistemini yakından ilgilendiren mikro besinlerden. Dolayısıyla eğer sürekli hastalık yaşanıyorsa yada bağışıklığınızın zayıfladığını düşünüyorsanız bu mineralleri dışarıdan (çinko 7,5 mg, magnezyum 300 mg ve 100 mcg selenyum) almak fayda sağlayabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendiren alışkanlıklar

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bir şeyler yemek gerekmiyor. Edineceğiniz ve bırakacağınız bazı alışkanlıklar bağışıklık sistemini güçlendirecektir.

Aşağıda en önemli ve eğer uygulamıyorsanız hemen hayata geçirmeniz gereken alışkanlıkları sıraladım.

Erken ve yeterli uyumak: Uyku bedeninizin dinlenme sürecine geçtiği önemli bir dönem. Eğer bedeniniz iyi dinlenemezse yeteri kadar yapıcı davranamaz ve yıkım moduna girer.

Önerim gece 24.00’den önce yatakta olmanız ve günde en az 7-8 saat arası uyumanız olacak.

Stresi engellemek: Artık herkes stres yaratan faktörler ile iç içe. Ama bu durum sandığınızdan daha kötü. Çünkü vücudunuz stres ile karşılaştığında savaş moduna girer ve bağışıklık hücrelerinizi aktive eder.

Buraya kadar her şey harika. Ama stres sürekli hale gelirse aşırı artan bağışıklık uyarısına vücudun cevabı değişir ve bağışıklık sisteminiz zayıflar. Bu sebeple uzun süre strese maruz kalmamalısınız. Önerilerim için stres ile başa çıkma rehberine göz atabilirsiniz.

Soğuk duş: Soğuk duş almak size mantıklı gelmeyebilir ama haberlerde gördüğünüz eksi derecelerde suda yüzen insanların bir bildiği var. Çünkü soğuk duş bağışıklık sistemini gerçekten ateşliyor.

Yapılan araştırmalar soğuk duş yapmanın bağışıklık elemanlarının aktivitesini arttırdığını gösteriyor (8). Hatta yapılan ilginç bir araştırmada kış aylarında yüzen kişilerin kanında daha fazla savunma hücresi olduğu tespit edilmiştir (9).

Tavsiyem haftada iki gün, günde beş dakika soğuk su ile duş almanız. Eğer çok üşüyorsanız önce soğuk su ile duş alıp sonra ılık su ile devam edebilirsiniz.

Aç kalmak: Açlık sırasıda vücudunuz yeniden yapım sürecine girer. Bu durum açlığı çok uzun süre devam ettirmediğiniz sürece devam edecektir.

Özellikle bağışıklık sistemi yüksek kan şekeri, insülin direnci veya tip 2 diyabet gibi durumlar sebebiyle zarar görmüş kişilerin günde 16-18 saat aç kalması bağışıklık sistemini oldukça etkili bir şekilde ateşler.

Bu sistemi nasıl uygulayacağınızı bilmiyorsanız ayrıntıları intermittent fasting rehberi ile alabilirsiniz.

Egzersiz yapmak: Kararında egzersiz vücudunuzda küçük bir miktar hasar oluşturur ve bağışıklık sisteminizi harekete geçirir. Ayrıca artan antioksidan kapasitesi bağışıklık sisteminizin daha az zarar görmesini sağlar.

Eğer mümkünse iyi oksijen alan yerlerde yapacağınız yüksek tempolu yürüyüşler size bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda oldukça fazla fayda sağlayacaktır.

Uygun egzersiz haftada en az üç gün, günde 30-45 dakika hızlı tempolu yürüyüş (hatta mümkünse koşu ve ağırlık egzersizi) olmalıdır.

Profesyonel sporcular daha sık hasta olurlar. Bunun sebebi aşırı egzersiz nedeniyle bedenlerinin güçsüz düşmesidir. Buradan çıkarmanız gereken sonuç fazla egzersiz yapmanın sizi hastalıklardan korumayacağı ve size zarar vereceğidir.

Hatta sizi şok eden profesyonel sporculardaki kanser vakalarının çoğunu yine bu tip fiziksel strese bağlamaktayım.

Ayrıca,

 • Sigara alışkanlığını bırakmak,
 • Nefret ve kin duygusunu aklınızdan silmek,

bağışıklık sistemini rahatlatmak için oldukça önemli.

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenleri toparlayıp son kez tekrarlıyorum.

 • Demir eksikliğine dikkat edin. Demir açısından zengin besinler tüketin.
 • C vitamini açısından zengin besinleri tüketin. Eğer tüketemiyorsanız C vitamini takviyesi alın.
 • Zencefil, zerdeçal, sarımsak tüketin. Günlük tüketilen bu besinler bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
 • Probiyotik besinler tüketin.
 • Aç kalın.
 • Kahveyi azaltın.
 • Toksinlerden uzak kalın. Doğal beslenmeye çalışın.
 • D ve B6 vitamini eksikliğine dikkat edin.
 • Omega 3, çinko, selenyum ve magnezyum alımı yapın.
 • Uyku düzeninize dikkat edin.
 • Stresi engelleyin. Azaltmaya çalışın.
 • Soğuk duş alın.
 • Egzersiz yapın.

Yukarıdaki önerilerim haricinde eklenecek tabi ki birçok şey var. Ama buradan sonraki önerilerim kişinin durumu, hastalıkları ve ihtiyaçları ile değişir.

Peki sizin bağışıklık güçlendirme formülünüz ne? Benimle paylaşmayı unutmayın.

Источник: https://www.fitekran.com/bagisiklik-sistemi-nasil-guclendirilir/

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalı, nasıl beslenmeli?

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?

Düşük bağışıklık işlevinin en yaygın nedeni besin yetersizlikleridir.Günlük beslenmede çok fazla şekere yer verilmesi, obezite, alkol tüketimi çeşitli nedenlerle bağışıklık sisteminin işlevini azaltır.

Yeterli protein alımı en iyi düzeyde bağışıklık işlevi için şarttır. Fakat fazlası yine bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkiler.

Vücuda alınan besinler enerji için oksijenle yandığında serbest radikaller yani oksijen içeren son ürünler oluşur.

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapmalı?

Serbest radikaller hücre ve dokularda çoğaldığında DNA yapısında hasara neden olur. Ayrıca sigara, hava kirliliği, radyasyon vb.  nedeniyle de serbest radikaller artar. Artış durumunda kanser, kalp-damar hastalıkları, artritler vb.

sağlık sorunları oluşur. Besinlerle birlikte aldığımız antioksidanlar vücuttaki serbest radikallere karşı savaşırlar.

Serbest radikallerin yarattığı olumsuz etkinin önlenmesi ve etkisinin en aza indirilmesi için yeterli miktarda antioksidan tüketilmelidir.

C Vitamini nedir? Hangi besinlerde bulunur? Faydaları ve eksikliği

Hangi vitaminler bağışıklık sistemini destekliyor?

Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde kullanılan en önemli maddeler  A , E, C, B  vitaminleri, karotenler, demir, çinko ve selenyumdur.

 • A vitamini: Antitümör aktivitesi, savaşçı hücreler (akyuvar) güçlendirilmesi, antikor tepkisinin artırılması dahil pek çok bağışıklık sürecini destekler ve uyarır. Eksikliği olan kişiler özellikle viral enfeksiyonlara daha kolay yakalanır. Süt, balık yağı, yumurta önemli kaynaklarıdır.
 • Betakaroten: Serbest radikallerin tutulmasını sağlar. Yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı, turuncu, koyu sarı renkli sebzeler önemli kaynaklarıdır.
 • C vitamini: Antiviral ve antibakteriyal etkisinin yanı sıra bağışıklığı arttırır ve güçlendirir. Turunçgiller, yeşil biber, maydanoz, kiraz, kavun önemli kaynaklarıdır.

Nar suyu ve narın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

 • E vitamini: Serbest radikallerin tutulmasına yardımcı olur. Soya, susam, ceviz, badem, fıstık vb yağlı tohumlar önemli kaynaklarıdır.
 • B6 vitamini: Yetersizliği bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olur.
 • Folik asit –B12 vitamini: Eksikliği savaşçı hücre sayısının ve enfeksiyona nede olan organizmalarla savaşma yeteneğinin azalmasına neden olur. Folik asit  özellikle ıspanak olmak üzere yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller önemli kaynaklarıdır. B12 kırmızı et ,balık, yumurta, tavuk ,süt ve süt ürünleri önemli kaynaklarıdır.
 • Demir eksikliği: Lenf bezlerinin yapısının bozulması , savaşçı hücrelerin işlevinin azalması gibi bağışıklık sisteminde önemli bozukluklara neden olur. Özellikle kırmızı et, yumurta  da hayvansal demir, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzelerde bitkisel kaynaklı demir bulunur. Hayvansal kaynaklı demirin vücuttaki kullanım oranı bitkisel kaynaklı demire göre daha yüksektir.
 • Çinko: Birçok virüs cinsinin çoğalmasını engeller. Pek  çok bağışıklık sistemi reaksiyonunda hayati rolü vardır. Yumurta, et ve sütte yoğun bulunur.

Bağışıklık sistemini güçlendiren bitki çayları

 • Selenyum: Bağışıklık sisteminin tüm parçaları üzerinde etkisi vardır. Aşırı vitamin tüketiminin zararlı etkileri olabilir. Yağda eriyen vitaminler (A,D,E,K) vücutta depolandığı için uzun süre yüksek doz alımları durumunda toksik etki görülebilir. Aşırı C vitamini bazı organlarda sorunlara, B6 vitamini sinir sistemi hasarına neden olabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler tüketilmeli?

İçerdikleri antioksidan maddeler nedeniyle sebze ve meyve tüketimi kansere karşı korunmada oldukça etkin bulunmuştur.

 • Domates içeriğindeki likopen nedeniyle; prostat, meme, sindirim sistemi, mesane, deri ve serviks kanseri riskini azaltmaktadır.
 • Turunçgil meyvesinin içeriğindeki karoten kanser önlemedeki önemi büyüktür.
 • Brokoli, karnabahar ve lahana gibi bitkisel besinlerin içerdikleri glukozinolatlar nedeniyle kanser riskini azalttığı bilinmektedir.
 • Keten tohumu içeriğindeki lignan dolayısıyla meme ve akciğer tümörüne karşı korumaktadır.
 • Sarımsak ve soğanda bulunan allilik sülfitler bağışıklık sistemini güçlendirir, serbest radikallerin atılımını arttırır, tümör hücre çoğalmasını engeller, kolesterol düzeyini azaltır. Yapılan bir çalışma mide kanseri gelişme riski ve soğan sarmısak tüketimi arasında ters bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Kefir nedir, faydaları nelerdir? Su kefiri nasıl yapılır?

 • Meyve ve sebzeler, çay, kakao içeriğindeki  flavonoidler kanser gelişimini, ishali, ülser gelişimini engeller ve enfeksiyonlara karşı korur. Yapılan bir araştırmaya göre elma ekstreleri tümör hücre çoğalmasını engeller.
 • Soya içeriğindeki fitoöstrojenler özellikle hormon bağımlı olan kanserlerin kontrol ve önlenmesinde rol oynar. Ayrıca kalp hastalıklarının ve kemik erimesinin önlenmesinde de etkisi vardır.
 • Omega 3 yağ asitleri en önemli kaynağı balıktır; meme ve akciğer kanserini azalttığını gösteren veriler vardır.
 • Probiyotikler ise hastalık yapan mikroorganizmaların çoğalmasını engeller, bağırsağın düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Yoğurt ve kefirde yoğun olarak bulunur. Bu probiyotik bakteriler besin olarak prebiyotikleri  (pırasa, enginar, patlıcan, soğan ve sarımsakta bulunan karbonhidratları) kullanır. Bu açıdan beraber tüketildiklerinde daha iyi fayda gösterirler.
 • Zencefil; enfeksiyon azaltıcı etkisi vardır, kolon kanserine karşı önleyici etkisi olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır.

Zencefil hangi hastalıklara iyi gelir? Faydaları nelerdir?

 • Zerdeçal, üzüm çekirdeği, vişne, goji kanserin engellenmesinde rol oynar.
 • Yeşil çay, siyah çaya göre 3-5 kat daha kuvvetli antioksidan etkisi bulunur. Çeşitli tip kanser gelişimini önlediğine dair çalışmalar vardır.
 • Nar, kanser üzerinde etkili olabileceği ileri sürülen kısmı çekirdeğidir. Dolayısıyla narı çekirdeğiyle çiğneyerek tüketmek daha etkili olabilir.
 • Mürver, yapılan ön klinik çalışmalarda siyah meyvelerinin grip virüsü üzerinde etkili olduğu ortaya koyulmaktadır.
 • Kuşburnu, antioksidan ve antienflamatuar özeliktedir. Osteoartrit, soğuk algınlığı tedavisinde etkinliği çalışmalarla kanıtlanmıştır.
 • Ihlamur soğuk algınlığı şikayetlerini hafifletici ve ağrı gidericidir.
 • Ekinezya, bağışıklık sistemini güçlendirir, doğrudan antiviral aktivite gerçekleştirir ve bakterilerin yayılmasını önler, soğuk algınlığını engeller.

Bitkilerdeki tüm antioksidan bileşenlerin serbest radikaller üzerindeki etkileri aynı değildir. Bu bakımdan antioksidan kullanımında çeşitlilik önemlidir. Mümkün olduğunca farklı kaynaklardan bu tip bileşenleri tüketmek gerekir.

Sarımsak neye iyi gelir, nasıl tüketilmeli? Sarımsağın faydaları

Sebze ve meyvelerde vitamin kaybını önlemek için ne yapmalı?

 • Yenilebilen kabukların soyulmaması, soyulması gerekiyorsa ince soyulması gerekir. Birçok vitamin ve mineral sebze ve meyvelerin dış yapraklarında bulunur. İç kısımlarında yoğunluk azalır.
 • Sebze ve meyvelerin az suda pişirilmesi, yıkarken suda bekletilmemesi  gerekir.
 • Sebzeleri pişirmeden hemen önce ve büyük parçalar halinde kesilmesi gerekir
 • Pişirilirken tencerenin kapağının kapalı tutulması gerekir. Eğer çiğ tüketilebilecekse pişirmeden tüketilmesi önerilir
 • Sebzelerin pişme suyunun çorbalara ve yemeklere eklenmesi önerilir
 • Ayrıca sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesi sağlık açısından önemlidir.

Probiyotik nedir? Hangi besinlerde bulunur? Probiyotiklerin faydaları

Güçlü bir bağışıklık sistemi için neler yapılmalı?

 • Çeşitli sebze ve meyvelerden günde en az 5 porsiyon tüketilmelidir.
 • Domates yaz  aylarında her gün mutlaka tüketilmelidir. Hatta yaz domatesleri konserve yapılarak kış aylarında da yemekler, soslar vb. tüketilebilir .
 • Brokoli, karnabahar vb sebzeler yemek olarak tüketilebildiği gibi et yemeklerinin yanına da garnitür olarak kullanılırsa tüketimleri artırılmış olur. Hatta sarımsakla birlikte tüketilerek  iki sebzenin antioksidan etkisinden de faydalanılabilir.
 • Nar tüketimi salatalar ve sütlü tatlıların üzerinde kullanılmasıyla arttırılabilir
 • Turunçgillerin suyundan  ziyade kendisinin tüketimi arttırılmalıdır.
 • Kış aylarında  çeşitli antioksidanların bir arada alınabilmesi için meyve salataları tüketilebilir.
 • Yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem vb.) E vitamini alımı açısından günde  1-2 porsiyon tüketilmelidir
 • Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut ,mercimek vb.) haftada 2-3 kez tüketilmelidir. Özellikle kış aylarında çorba olarak tüketilebilir. Salatalarda kullanılmasıyla farklı lezzetler elde edilebilir ve böylece tüketimleri arttırılabilir.

Çörek otu nedir? Faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

 • Günlük veya uzun ömürlü sütlerin  probiyotikli yoğurtlarla mayalanmasıyla ev ortamında sağlıklı yoğurtlar elde edilebilir. Her gün 1 su bardağı kefir tüketilmelidir.
 • Haftada 2 kez balık tüketilmelidir.
 • Günde en az 5-6 porsiyon tam taneli tahıllar (tam buğday , esmer pirinç vb.) tüketilmelidir. Bu nedenle beyaz ekmekten ziyade tahıllı ekmekler tüketilmelidir.
 • Vücutta gerçekleşen çoğu reaksiyon için su gereklidir. Bu nedenle günlük 2-2.5 lt su tüketilmelidir.
 • Ekinezya, zencefil, ıhlamur, kuşburnu, zerdeçal çayları çok fazla birbiriyle karıştırılmadan günlük olarak tüketilebilir.

Vitamin takviyeleri ne zaman kullanılmalı? Fayda ve zararları nedir?

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/bagisiklik-sistemi-beslenme/

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir, Güçlendiren Besinler

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?

bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir, güçlendiren besinler

Gripten kansere kadar pek çok hastalıktan korunmanın ve hayatta kalmanın en önemli nedenlerinden biri de bağışıklık sisteminin işleyişidir.

Bir bağışıklık sistemi ne kadar sağlıklı işleyişe sahip ise hastalıklardan, mikroplardan ve virüslerin zararlı etkilerinden korunmak da o derece yüksek olur.

İnsan vücudu için bu denli öneme sahip olan bağışıklık sistemi nedir, bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir ve bağışıklık sistemini güçlendiren besinler ile ilgili olarak tüm merak edilenlerin detaylarını yazımızda bulabilirsiniz.

Bağışıklık Sistemi Nedir

İnsan vücudunun çalışmasında etkili olan pek çok sistem vardır. Bunlardan biri de doğal bir savunma sistemi olan bağışıklık sistemidir. Bizi sağlıklı tutan ve hastalıklarla mücadele eden doğal savunma sistemine bağışıklık sistemi adı verilmiştir.

Bulunduğu vücudu tanıyan bağışıklık sistemi, vücuda zarar verebilecek düzeyde olan mikrop, virüs, bakteri, tümör hücreleri ile mücadele ederek vücutta barınmasına engel olur. Zira sürekli tekrarlayan veya kronikleşen hastalıkların temel sebebi zayıf bağışıklık sistemidir.

Bu nedenle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve sağlıklı işleyişinin desteklenmesi çok önemsenmelidir.

Bağışıklık siteminde görev alan organlar;

 • Enfeksiyonlar ile mücadele eden antikorların üretilmesine yardımcı olan bademcikler,
 • Vücut dokuları ve kan arasında gerekli olan sıvı ve besinlerin taşınmasına yardımcı olan lenf düğümleri,
 • Enfeksiyonlara karşı etkili mücadele halinde olan ve antikor üreten timüs bezi,
 • Vücuda giren yabancı maddeleri ve bakterileri tespit ederek yok eden dalak bağışıklık sisteminin çalışmasını desteklemektedir.

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir

bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi sağlıklı bir vücuda ve organlara sahip olmak adına çok önemlidir.

Zayıf bağışıklık sistemi devamında enfeksiyona açık hale gelen vücutta soğuk algınlığından kansere kadar pek çok hastalık ortaya çıkabilir.

Bağışıklık sistemi çökmüş olan bir vücutta oluşan enfeksiyon vücut direncini düşürürken hastalıkların kolayca ilerlemesine neden olur.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi adına neler yapılabileceği ile ilgili olarak tıbbi çalışmalar devam etmektedir. Vücut dengesi ve uyumlu çalışmasını gerektiren bu süreçte dikkat edilmesi gereken pek çok yöntem bulunmaktadır.

Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde en önemli faktör yaşam tarzıdır. Bilim insanlarının bağışıklık sistemi üzerine yapmış olduğu araştırmalarda sağlıklı beslenme, düzenli spor ve stresin etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Tüm bunların yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi adına yapılabilecekler şu şekilde sıralanabilir;

 • Sigara ve alkolden uzak durmak
 • Ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı bir yaşam tarzı tercih etmek
 • Yaş ve boya göre en ideal kiloda olmak
 • Yeterli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek
 • Stresten uzak durmak
 • Kişisel temizlik kurallarına dikkat etmek
 • Yeterli uyku düzeni oluşturmak

Bağışıklık sistemini zayıflamasına neden olan faktörlerin en başında beslenme yetersizliği ya da yanlış beslenme alışkanlıkları gelmektedir.

Beslenme rutininde aşırı miktarda şeker tüketilmesi, aşırı ya da yetersiz protein alımı, ayrıca alkol ve sigara bağımlılığı, hava kirliliği ve radyasyon gibi etkenler sebebiyle de bağışıklık sistemi olumsuz yönde etkilenmektedir.

Hücre dokularında hasara neden olan serbest radikaller ile mücadele etmesi için antioksidan yönünden güçlü besinler ile beslenmek bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılacakların arasında en başta yer almaktadır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Besinler

bağışıklık sistemini güçlendiren besinler

Bağışıklık sisteminin geliştirilmesinde çok önemli bir basamak da sağlıklı beslenmektir. Vücut için gerekli olan vitamin, mineral, yağ, karbonhidrat, protein bakımından dengeli beslenmek bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Tek yönlü beslenmek yerine her besin grubundan dengeli ve yeterli miktarda beslenmek çok önemlidir.

 • Selenyum ve E vitamininin birlikte tüketilmesi güçlü bir antioksidan kaynağı haline gelir. Ay çekirdeği, yumurta ve tahıl çeşitleri, bakliyat, kırmızı ve beyaz et zengin selenyum kaynağı besinlerdir.
 • Bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini azaltan A vitamini ayrıca kemik ve dokularda koruyucu kalkan görevi görmektedir. Bitkisel ve hayvansal pek çok üründe bulunan A vitamini, en çok havuç, kara lahana, keçi sütü, baklagiller ve tavukta olduğu bilinmektedir.
 • B12 vitamini protein, yağ ve karbonhidratı enerjiye dönüştürdüğü ve güçlü bir antioksidan etki gösterdiği için bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kırmızı kan hücrelerinin sayısını artıran B12 vitamini en çok yumurta, baklagiller ve süt ürünlerinde bulunmaktadır.
 • B6 vitamini virüs ve bakterilerin vücuttaki etkisini azaltmaktadır. Ancak fazla tüketilmesi halinde çeşitli yan etkilere sebep olabilir. B6 vitamini yönünden en zengin besinlerin ise kuruyemiş, esmer pirinç, sarımsak ve muz olduğu bilinmektedir.
 • C vitamini bağışıklık sisteminin olmazsa olmaz elemanıdır. Depolanmayan ve vücuttan hemen atılabilen bir vitamin olduğu için her gün düzenli olarak alınması tavsiye edilmektedir. Turunçgiller, yeşilbiber, kivi, brokoli ve karnabahar c vitamini yönünden oldukça güçlüdür.

Bunun dışında bağışıklığı güçlendirmek için beslenmede dikkat edilecek hususlar şu şekildedir;

 • Omega 3 ve omega 6 yönünden zengin gıdalar olan chia tohumu, ceviz, somon, ıspanak, pazı, tavuk ciğeri – karaciğer, soya fasulyesi,  tahin, kaju, fıstık ezmesi tüketilmeli.
 • Demir, çinko ve bakır gibi günlük mineral ihtiyacının karşılanmasına dikkat edilmeli.
 • Bağırsak florasına katkı sağlayan probiyotik gıdalar düzenli olarak tüketilmeli.
 • Yeşil çay, kayısı çayı ve ginseng çayı gibi doğal bitki çayları tüketilmeli.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için en önemli adım olan sağlıklı beslenme için uzman bir diyetisyenden yardım alabilirsiniz.

Besinlerin bazılarına ulaşmada ve yemede zorluk çekiyorsanız doktorunuz ile görüştükten sonra takviye olarak da alabilirsiniz.

Örneğin balık tüketiminiz yetersiz ise omega 3 takviyesi, yoğurt ve kefir alımınız yetersiz ise probiyotik takviyesi alabilirsiniz. Tabi ki takviye almaya başlamadan önce kesinlikle uzman bir doktora danışmanızı tavsiye ederiz.

Источник: https://www.faydaloji.com/bagisiklik-sistemi-nasil-guclendirilir-guclendiren-besinler/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть