Baş Ağrısı Tedavisi

Baş Ağrısı Neden Olur? Baş Ağrısı Türleri – Sağlık Ocağım .NET

Baş Ağrısı Tedavisi

Baş ağrısı, gerilim tipi ve küme tipi olarak iki ana başlık altında incelenir. Gerilim tipi baş ağrıları çoğunlukla stres kaynaklı olur. Bir çok insanda ayda bir ya da birkaç defa stres tipi baş ağrısı meydana gelir.

Bu ağrılar bazen bir kaç saat, bazende birkaç gün sürebilir. Gerilim tipi baş ağrılarının tipik belirtileri, kafanın her iki tarafında da sürekli ağrı, boyun kaslarında gerginlik ve gözlerin arkasında basınç hissidir.

Gerilim tipi baş ağrısı kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür.

Küme tipi baş ağrıları ise başın tek tarafını etkiler ve şiddetli şekilde ağrı olabilir. Çoğunlukla geceleri birkaç defa uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Ağrının olduğu taraftaki gözde yangı ve burnun bir tarafında tıkanma oluşabilir. Küme baş ağrıları nadiren görülür ve erkelerde kadınlara oranla daha fazla görülür.

Baş ağrılarının nedenleri

Baş ağrılarının nedeni kesin olarak bilinmediği gibi, bazı etkenler tarafından tetiklendiği konusunda düşünceler vardır. Baş ağrısı serotonin denilen vücut kimyasalı miktarı azaldığında ortaya çıkabilir.

Ayrıca stres, duruş bozukluğu (kambur durma), okumak için gözleri kısmak ve parlak ışıklar da baş ağrısına neden olabilir. Kadınların çoğunda adet kanaması (regl) dönmelerinin baş ağrısına yol açtığı bilinmektedir.

Sık kullanılan ağrı kesicileri bıraktıktan sonra da baş ağrısı devam eder.

Küme tipi baş ağrılarının nedeni bilinmemektedir. Küme tipi baş ağrılarının beynin hipotalamus adı verilen bölge ile ilgili olabileceği düşünülmektedir.

Hipotalamus vücut saatini kontrol eder ve her gün aynı saatler de baş ağrısının ortaya çıkmasının nedeni bu olabilir.

Küme tipi baş ağrılarını tetikleyen faktörler, alkol, petrol ve parfüm benzeri kokuların ve sıcaklıktaki aşırı artışın neden olduğu tahmin edilmektedir.

Baş ağrısı türleri

Baş ağrıları primer ve sekonder baş ağrısı olarak sınıflandırılır.

Primer baş ağrısı nedir? : Migren ağrısı, gerilim tipi baş ağrısı, küme tipi baş ağrısı ve diğer primer (birincil gelişen) baş ağrıları şeklinde sınıflandırılır.

Sekonder baş ağrısı nedir? : Baş ya da boyun travmalarına bağlı ağrılar, kraniyal veya servikal damar bozukluklarına bağlı baş ağrıları, damarsal olmayan kafa içi bozukluklara bağlı baş ağrıları, madde kullanımı veya kesilmesi sonrası gelişen baş ağrıları, sinir sistemi ya da sistemik enfeksiyonlara bağlı baş ağrısı, homeostazis bozukluğuna bağlı baş ağrısı, psikiyatrik bozukluklara bağlı baş ağrısı, kraniyum, boyun, gözler, kulaklar, burun, sinüsler, dişler, ağız veya diğer yüz ve kraniyal yapılara bağlı baş ağrıları sekonder (ikincil gelişen) baş ağrıları şeklinde sınıflandırılır.

Baş ağrısı belirtileri

Gerilim tipi baş ağrısı belirtileri : Kafanın etrafında sürekli basınç yapan bir ağrıya ve gerginliğe neden olur. Gözlerin arkasında basınç ve boyun kaslarında gerginlik hissedilir. Baş ağrısı bulantı, kusma, ışığa karşı ve sese karşı aşırı duyarlılık ile ilişkilendirilmez. Gerilim tipi baş ağrıları gün içinde meydana çıkar, birkaç saat veya gün boyu devam edebilir.

Küme tipi baş ağrıları belirtileri : Ağrı oldukça şiddetli hissedilir. Fakat ataklar bir ya da birkaç saat sürer.

Ağrı çok hızlı başlar ve başın tek tarafında, özellikle göz çevresinde de hissedilir. Ağrının hissedildiği taraftaki gözde yangı, burunda da tıkanma olabilir.

Gün içerisinde birkaç defa ve genellikle aynı saatlerde başlayan ve bazen haftalarca veya aylarca süren baş ağrıları olabilir.

Baş ağrısının nedeni nasıl teşhis edilir?

Baş ağrısı ile doktora baş vuran hastaların tanısında esas, hastanın hikayesidir. Baş ağrısı eğer ara sıra olur ise kişi bu ağrıların nedenini kendisi çözebilir ve nasıl geçireceğini zamanla öğrenebilir. Fakat çok sık ve şiddetli baş ağrısı olur ise mutlaka bir uzmana görünmesi gereklidir.

Doktor muayenesinde ateş, ensede sertlik, fokal nörolojik bulgu, bilinç bozuklukları, bulanık görme, bulantı, kusma, göz dibi bulguları, halsizlik, kilo kaybı, sistemik bir hastalığın varlığı bulgusu ya da uykusuzluk gibi belirtiler tanıya yardımcı olur. Ani saplanan, şiddetli başlayan baş ağrıları olur ise doktorun haberdar edilmesi önemlidir.

Bu ağrıların altında yatan başka bir rahatsızlık varlığının araştırılması için bazı tahliller ve tetkikler yapılması gerekebilir. Ayrıca hastanın baş ağrılarına dair bir günlük tutması, nedenin bulunmasında yardımcı olur.

Baş ağrısı her girdiğinde ne kadar sürdüğü, ne zaman başladığı, ne kadar şiddetli olduğu, ağrının kafanın neresinde olduğu ve dağılım gösterdiği bölge ve diğer belirtiler not edilmelidir.

Menenjit, beyin kanaması, yüksek veya düşük BOS basınç sendromu şüphesi olan hastalarda lomber ponksiyon (beyin omurilik sıvısı) incelemesinin yapılması gerekir.

Baş ağrısı teşhisi

Baş ağrısı tedavisi

Gerginlik tipi baş ağrılarının tedavisi : Genellikle rahatlama teknikleri ve hafif ağrı kesiciler ile geçirmek mümkün olabilir. Bu ağrılar için alınacak ilaçları rastgele almamak önemlidir. Tedavinin şekli baş ağrılarının sıklığına, şiddetine ve eşlik eden başka hastalıkların olup olmadığına göre belirlenir.

Küme tipi baş ağrılarının tedavisi : Herhangi bir ağrı kesiciye yanıt vermez. Küme tipi baş ağrılarının giderilmesinde çoğunlukla ağrı kesici ilaç tedavisi gerekir. Bu ağrı kesici beyindeki bir kimyasalı müdahale ederek etki yapar.

Bu kimyasal da gelişen değişikliklerin küme baş ağrılarına ve migrene sebep olduğu konusunda görüşler vardır. Bu ilaç tedavisi sadece doktorun tavsiyesi ile uygulanır.

Geçmeyen baş ağrısı probleminde kesinlikle bir nöroloji uzmanına baş vurulması ve gereken tahlillerin yapılması gereklidir.

Baş ağrısından korunma yolları

Baş ağrısını neyin tetiklediğini anlayabilmek için günlük tutmayı denemek işe yarar. Baş ağrısını tetikleyen faktörlerden uzak durmak baş ağrısı çekme riskini azaltabilir. Ayrıca derin nefes alıp vermek ve düzenli egzersiz yapmak stresi azalttığı için baş ağrısını da azaltır. Sık sık olan baş ağrıları depresyon belirtisi olabilir ve bir psikiyatri uzmanına görünmek gereklidir.

Küme tipi baş ağrısı varlığında ağrı sırasında alkol almak ağrıyı daha da şiddetlendirir. Ayrıca kötü kokulu petrol, parfüm ve benzeri maddelerden ve sıcak havada egzersiz yapmaktan kaçınmak gerekir. Bunların dışında kronik gerilim tipi baş ağrılarında, fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinden ve masaj tedavisi gibi yöntemlerden yararlanmak fayda sağlayabilir.

Baş ağrısı tedavisi ve korunma yöntemleri

Baş ağrısı ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/bas-agrisi-olur-bas-agrisi-turleri/

Baş Ağrısı Tedavisi

Baş Ağrısı Tedavisi

İlaçla Tedavi Yöntemleri

Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısı için bir doktora başvurulduğu takdirde, doktor genellikle durumun türü, ağrının türü, saldırıların zamanlaması ve şekli aracılığıyla baş ağrısının hangi tip olduğunu ve altında yatan nedeni anlamaya çalışacaktır. Baş ağrısının yapısı karmaşık görünüyorsa, daha ciddi nedenleri ortadan kaldırmak için testler yapılabilir. (1)

Baş ağrısı için uygulanacak testler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Kan testleri
 • Röntgen ışınları
 • BT ve MR gibi beyin taramaları

Baş ağrısını tedavi etmek için kullanılan en yaygın yöntemler dinlenmek ve ağrı kesici ilaç almaktır. Baş ağrısını hafifletmek için kullanılan ilaçlar arasından trisiklik antidepresanlar, serotonin reseptör agonistleri, antiepileptik ilaçlar ve beta blokerler gibi doktorlar tarafından reçete edilen ilaçlar bulunmaktadır.

Doktor tavsiyelerini takip etmek önemlidir; çünkü ağrıyı hafifleten ilaçlar baş dönmelerine neden olabilir. Yinelenen baş ağrısı tedavisinde ağrı kesici ilaçların azaltılması veya durdurulması gerekebilir. Aşırı durumlarda, baş ağrısını güvenli ve etkili bir şekilde yönetmek için hastanede kısa bir süre kalmanız gerekli olabilir. (2)

Gerilim Baş Ağrısı Tedavisi

Gerilim baş ağrısı, boyun gerginliği, stres ve kaygı gibi faktörlerden kaynaklandığı için mümkünse stresli durumu ortadan kaldırmayı gerektirir. Ağrı kesici almak ve gevşemek, dinlenmek, zayıf duruşu düzeltmek ve egzersiz yapmanın yollarını bulmak gerilim baş ağrısının giderilmesine ve önlenmesine yardımcı olabilir. (3)

Küme Baş Ağrısı Tedavisi

Küme baş ağrısı reçetesiz ilaçlara kötü yanıt vermektedir. Lityum, kalsiyum kanal blokerleri (yüksek tansiyon tedavisinde de kullanılır), steroidler, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, bazı antimigren ilaçları ve oksijen tedavisi birçok durumda yardımcı olabilir. Küme baş ağrısı olduğunuzdan şüphelenirseniz, doktorunuza danışmalısınız. (4)

Sinüs Baş Ağrısı Tedavisi

Sinüs baş ağrısı genellikle enfeksiyonu temizlemek için antibiyotik veya diğer tedavileri gerektirir. Enfeksiyon geçtiğinde, baş ağrısı da kaybolacaktır. Enfeksiyon düzelene kadar bir ağrı kesici alarak ağrıyı hafifletebilirsiniz.

Migren Baş Ağrısı Tedavisi

Baş ağrısı hafifse, migren asetilsalisilik asit, asetaminofen veya ibuprofen gibi ağrı kesici ile tedavi edilebilir. (5)

Kişisel Tedavi Yöntemleri

Baş ağrısı riskini azaltmak ve ağrıları hafifletmek için uygulanabilecek birkaç yöntem bulunmaktadır:

 • Başınıza veya boynunuza bir ısı paketi veya buz paketi uygulayın, ancak aşırı sıcaklıklardan kaçının.
 • Mümkün oldukça stres kaynaklı durumlardan kaçının ve kaçınılmaz stresle sağlıklı bir şekilde başa çıkma stratejileri geliştirin.
 • Düzenli yemek yiyin, sağlıklı olan kan şekeri değerlerini korumaya özen gösterin.

Nadir bir durumda sıcak suya maruz kalmak baş ağrısını tetikleyebilir, ancak bazı durumlarda ise sıcak bir duş almak oldukça yardımcı olabilmektedir. Düzenli egzersiz yapma, yeterli dinlenme ve düzenli uyku genel sağlık ve stresin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. (6)

Alternatif Tedavi Yöntemleri

Baş ağrısı tedavisinde değişik alternatif yöntemler de mevcuttur, ancak büyük değişiklikler yapmadan veya alternatif tedavi yöntemlerine başlanmadan önce bir doktora danışmak önemlidir.

Baş ağrısı için uygulanabilecek alternatif tedavi yöntemleri arasında şunlar bulunmaktadır.

 • Akupunktur
 • Bilişsel davranış terapisi
 • Bitkisel ve besleyici sağlık ürünleri
 • Hipnoz
 • Meditasyon

Bu yöntemlerin baş ağrısı tedavisinde etkili olduğu bilimsel olarak henüz kanıtlanmamıştır. Bazen baş ağrısı, özellikle magnezyum ve bazı B vitaminleri gibi belirli bir besleyici maddenin ya da besin maddesinin eksikliğinden kaynaklanabilir. Besin yetersizliği, kalitesiz diyet, altta yatan malabsorbsiyon sorunları veya diğer tıbbi durumlardan kaynaklanabilir. (7)

Baş ağrısı ameliyatı: Nadiren, doktorlar tedavide rahatlama bulamayan ya da ilaçları veya yan etkilerini idare edemeyen kronik küme baş ağrısı olan insanlar için ameliyat önerebilir. (8)

Migren baş ağrılarının sıklığını, şiddetini ve süresini azaltmak için de gerekli görülürse ameliyat uygulanabilir. (9)

Baş ağrısı için hangi doktora gidilir: Baş ağrılarıyla ilgilenen uzmanlar nörologlardır. Ancak sebebe bağlı olarak farklı bir doktora da görünebilirsiniz. Baş ağrısı bir sinüs sorunundan kaynaklanıyorsa, kulak burun boğaz uzmanına, görme problemlerinden kaynaklanıyorsa bir göz doktoruna başvurabilirsiniz. (10)

Baş Ağrısı Hastalığı Nedir?

Baş ağrısı son derece yaygın yaşanan bir durumdur. Neyse ki, başka ciddi bir sorun yaşatmadan genellikle kendi kendine geçmektedir.

Migren ve küme baş ağrısı gibi birçok kronik baş ağrısı tipi bile daha ciddi, temel sorunların işareti olarak görülmemektedir.

Hayatınızı etkilememesi için bazı durumlarda baş ağrılarının tedavi edilmeleri gerekebilir, ancak genellikle hayatı tehye atma riskleri bulunmamaktadır.

Diğer yandan, bazı baş ağrısı türleri, daha ciddi sağlık sorunlarına ilişkin potansiyel uyarı işaretleri olarak düşünülmelidir. (11)

Detaylı bilgi almak için bakınız: Baş ağrısı hastalığı nedir?

Baş Ağrısı Belirtileri

Baş ağrısı başlangıcı ve devamındaki baş ağrısı belirtileri altta yatan nedene ve baş ağrısı tipine göre değişmektedir. Baş ağrısı nasıl anlaşılır?

Gerilim baş ağrısı belirtileri şunlardır:

 • Baş ağrısının yavaş başlaması
 • Başın her iki yanında ağrı
 • Devamında hissedilen ağır bir sancı
 • Baş veya boyun bölgesinde ağrı

Migren, ağrı dışındaki belirtilerin ortaya çıkmasıyla ayırt edilir:

 • Baş dönmesi
 • Işık hassasiyeti ve diğer görme bozuklukları

Bir aura evresi ile veya aura evresi olmadan ortaya çıkabilir, yani aşağıdakileri içerebilir:

 • Halüsinasyonlar
 • Uyuşma
 • Konuşmada zayıflık

Küme baş ağrısı belirtileri şunlardır:

 • Başın bir tarafında, genellikle bir gözün arkasında şiddetli ağrı
 • Bükülmüş, kızarmış veya şişmiş göz kapağı
 • Burun akıntısı veya tıkanıklık
 • Alın şişmesi (12)

Baş ağrısı belirtileri daha fazla bilgi için

Baş Ağrısı Nedenleri

Baş ağrısı neden olur?

Gerilim baş ağrısı nedenleri şunlardır:

 • Stres
 • Belli yiyecek ve içecekler
 • Uyku sorunları
 • Sinüs ve alerji sorunları
 • Çene problemleri ve zayıf duruştan kaynaklanabilecek kas gerginliği
 • Depresyon
 • Kaygı
 • Kadınlarda hormonal değişiklikler
 • Bazı ilaçlar

Küme baş ağrısı nedenleri şunlardır:

 • Bazı ilaçlar
 • Ağır sigara içmek
 • Alkol içmek
 • Normal uyku düzeninde bir kesinti
 • Bazı hormonların anormal seviyeleri
 • Vücudun biyolojik saatini kontrol eden hipotalamus ile ilgili sorunlar (13)

Migren baş ağrısının bazı nedenleri şunlardır:

 • Kadınlarda hormonal değişiklikler
 • Gıdalar ve gıda katkı maddeleri
 • Alkol içmek
 • Stres
 • Duyusal uyaranlar
 • Uyku düzenindeki değişiklikler
 • Fiziksel faktörler
 • Çevredeki değişiklikler
 • İlaçlar (14)

Baş ağrısı nedenleri daha fazla detay için

Источник: https://www.acil.net/bas-agrisi-tedavisi/

Baş Ağrısına Ne İyi Gelir, Baş Ağrısı Nasıl Geçer

Baş Ağrısı Tedavisi

baş ağrısına ne iyi gelir, baş ağrısı nasıl geçer

En çok karşılaşılan sağlık sorunlarından birisi baş ağrısıdır. Baş ağrısı başın sadece belli bir kısmında görülebildiği gibi başın iç kısmı hariç, yüz de dahil olmak üzere başın bütün dış yüzünde görülebilir. Baş ağrısı neden olur sorusuna tek bir cevap vermek mümkün değildir.

Çok farklı türlerde oluşabilen baş ağrıları çok farklı ağrıların oluşmasına sebep olabilir. Baş ağrıları birkaç saat sürebildiği gibi birkaç hafta da sürebilir ve çeşitlerine göre değişik gruplara ayrılır.

Başka bir hastalıktan kaynaklanmayan ve kendi başına bir hastalık olarak ortaya çıkan baş ağrılarına birincil baş ağrıları denir. Vücuttaki veya beyindeki başka bir hastalığın sebep olduğu baş ağrılarına ise ikincil baş ağrıları denir.

Her iki gruptaki baş ağrılarının da ağrı çeşidine göre farklı nedenleri vardır. ( Ayrıca pratik çözümlerle evde diş ağrısına ne iyi gelir yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.)

Son derece rahatsız edici olan, günlük aktiviteleri olumsuz etkileyen ve iş gücü kaybına sebep olan baş ağrısının nedenlerihastalığın türüne göre değişmektedir. Birincil ve ikincil olarak ikiye ayrılan baş ağrıları ve baş ağrısı nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Birincil Baş Ağrısı Neden Olur

 • Migren Ağrısı: Kesin sebebi tam olarak bilinmeyen migrende çevresel faktörler ve genetik faktörler etkilidir. Migrenden kaynaklanan baş ağrısı çeşitli tetikleyicilerin etkisiyle beyin damarlarının genişleyip tekrar daralması sonucu ortaya çıkar. Başlıca migren tetikleyicileri açlık, stres, uykusuzluk, alkol, gürültü, yoğun ışık ve çikolata benzeri bazı besinlerdir.
 • Gerilim Tipi Baş Ağrısı: Genellikle başın arka kısmında başlayan ve öne doğru yayılan bir baş ağrısıdır. Bu tipteki baş ağrısı boyun ve kafa derisini de kapsayabilir. En çok karşılaşılan baş ağrısı tipi olan gerilim tipi baş ağrısı boyun, omuz, kafa derisi ve çene kaslarının gerilmesi ile ortaya çıkar. Başlıca tetikleyicileri başın zedelenmesi, anksiyete, depresyon ve strestir. Yine bu tip baş ağrısı için uzun süre başın sabit tutulması (uzun süre bilgisayar ekranında çalışmak gibi), kötü uyku pozisyonu, aşırı efor sarfetme, uykusuzluk, sinüzit, halsizlik, düzensiz beslenme, göz yorgunluğu ve diş gıcırdatma da tetikleyici etkenlerdir.

Baş ağrınızın sebebi sinüzit olabilir mi? Sinüzit belirtileri nelerdir? Öğrenmek için tıklayın.

 • Ergenlik Dönemi: Yakın dönemdeülkemizdeki 12-18yaş arası gençlerde yapılan araştırmalarda bu yaş grubundaki çok sayıda gençte migren tipi ve gerilim tipi baş ağrısı oluştuğu saptanmıştır. Bu yaş grubundaki gençlerde oluşan baş ağrısının sebebi psikolojik ve çevresel faktörlerin yanı sıra bu yaşlardaki hormonal değişikliklerdir.
 • Küme Baş Ağrısı: Kişiyi gece uykusundan uyandırabilecek kadar şiddetli olan küme tipi baş ağrısı aniden başlar. Gün içinde birkaç defa tekrarlayabilen küme tipi baş ağrısı birkaç ay sürebilir. Daha sonra aniden ortadan kaybolan ağrı aylarca çıkmaz. Serotonin ve histamin salgılarının ani salgılanmasından kaynaklandığı düşünülen küme tipi baş ağrısının kesin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Diğer baş ağrılarına oranla daha az rastlanan bu tip baş ağrısı aylarca sürdüğünde hastaları tedirgin etmekte ve baş ağrısına ne iyi gelir ve baş ağrısının altında ciddi bir hastalık yatıyor olabilir mi gibi soruların cevabını aramaya yöneltmekte. Başlıca küme baş ağrısı tetikleyicileri yüksek irtifa, parlak ışıklar, fiziksel yorgunluk ve sıcaklıktır.

İkincil Baş Ağrısı Neden Olur

Başka hastalıklardan kaynaklanan baş ağrısına ikincil baş ağrısı denir. Yani bu tip baş ağrısı farklı bir hastalığın belirtisi olarak görülür.

Daha önceleri olmayan türde ani gelişen, enseden başlayan, sık tekrarlayan ve şiddetli baş ağrıları görülüyorsa baş ağrısının altında önemsenmesi gereken bir hastalık yatıyor olabilir. Böyle bir durum belirdiğinde ihmal edilmemelidir.

Yine baş ağrısıyla birlikte bulantı, kusma, görme bozukluğu ve zihin bulanıklığı gibibelirtiler görülüyorsa en kıza zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bu noktada baş ağrısı nasıl geçer den çok baş ağrısının altında yatan neden önemlidir.

İkincil baş ağrısına sebep olan bazı hastalılar hayati risk teşkil edebilir ve bu hastalıkların erken teşhisi önemlidir. İkincil baş ağrısına sebep olan hastalıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • baş ağrısı nasıl geçer Beyin ve damar hastalıları
 • Beyin ve sinir hastalıkları
 • Boyun ve beyin yaralanmaları
 • Beyin tümörleri
 • Beyin hastalıkları
 • Beyin enfeksiyonları
 • Beyin basıncının yükselmesi
 • Sinüzit

Günlük Kronik Baş Ağrısı Neden Olur

Bu tip baş ağrıları genellikle ikincil baş ağrılarına sebep olan hastalıkların belirtileri olarak ortaya çıkarlar. Bununla birlikte daha az olarak birincil gruba dahil, başka bir hastalıktan kaynaklanmayan baş ağrısı olarak da ortaya çıkabilir.

Başka hastalığın sebep olmadığı ancak her gün tekrarlayan baş ağrılarında kişi çok sık ağrı kesici kullanıyorsa ağrının tekrarlaması kronikleşir. Yani vücut ağrı kesiciye alışır ve ağrı kesici alınmadığında baş ağrısıyla tepki verir.

Haftada 3 defadan ve ayda 9 defadan fazla ağrı kesici kullananlar günlük kronik baş ağrısı riski altındadır.

Hamilelikte Baş Ağrısı

Hamilelikte çok rastlanan ve hamileyi mutsuzluğa itinen sebeplerdendir baş ağrısı. Hamilelikte baş ağrısı daha çok ilk 3 aylık ve son 3 aylık dönemde görülür. Hamileliğin ilk aylarında oluşan kan değişimindeki artış, hormonal değişiklikler, şiddetli bulantı, kusmalar, uykusuzluk, stres, kan şekerinin düşmesi ve susuz kalma şiddetli baş ağrılarına sebep olabilir.

Yine hamilelikte kullanılan bazı hormonal ilaçlar ve erken doğum riskini önlemeye yönelik ilaçlar sıklıkla baş ağrısı yapar. Hamilelik öncesinde çok sigara ve kafein tüketen anne adayları hamilelikle birlikte bunlardan uzaklaştığında yoksunluktan kaynaklanan baş ağrıları görülebilir.

Hamileliğin son 3 ayında da duruş pozisyonundan kaynaklı adele spazmları sonucunda şiddetli baş ağrıları oluşabilir. Hamilelikte baş ağrısı ile ilgili anne adayının mutlaka hamileliği takip eden doktoru haberdar etmesi gerekir. Hamilelik döneminde doktor tavsiyesi ve bilgisi dışında ilaç kullanılmaması bebeğin zarar görmemesi açısından çok önemlidir.

Bu konuda özenli davranılmalı. Hamilelikte baş ağrısına ne iyi gelir sorusuna ise aşağıdaki basit önlemler tavsiye edilebilir.

 • Küçük ve sık öğünler halinde yemek yemek kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.
 • Gerilim baş ağrısının önlenmesinde sırt ve omuzlara uygulanan masaj etkili olacaktır.
 • Serin, boş ve sessiz bir ortamda derin nefes alarak istirahat etmek hamileyi rahatlatacaktır.
 • Bol sıvı tüketimi faydalı olacaktır.
 • Sinüzitten kaynaklanan baş ağrılarında göz ve burun bölgesine uygulanacak sıcak havlu iyi gelecektir.
 • Çikolata, alkol, eski peynir, kurutulmuş et ürünleri, yer fıstığı ve ekşi krema baş ağrısını tetikleyeceğinden bunlardan uzak durulmalı.

Baş ağrınızın sebebi migren olabilir mi? Migren belirtileri nelerdir? Öğrenmek için tıklayın.

Nargile Baş Ağrısı

Son dönemlerin popüler alışkanlıklarından olan nargile baş ağrısı sebeplerindendir. Sigaraya oranla çok daha fazla zararlı madde içeren nargile kullananlarda birçok sağlık sorununa yol açabilmekte. Nargile kullanan kişiler çok fazla karbonmonoksite maruz kaldıklarından nargilenin kullananlar üzerinde bulantı, kusma, baş ağrısı ve bilinç kaybı gibi etkileri görülebilir.

Baş Ağrısı İçin

Günümüzde neredeyse herkesin ara ara karşılaştığı bir sorundur baş ağrısı.

Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda yoğun ve stresli iş ortamı, çok fazla gürültü ve farklı uyaranlara maruz kalınması, bilgisayarların çok fazla yaygınlaşması sonucu oluşan sağlıksız ortamlar gibi durumlar sonucunda baş ağrısının insanlarda görülme sıklığı ciddi oranda artmıştır.

Günümüzde yaşam o kadar yoğun bir hal almıştır ki, baş ağrısı çeken kişiler bu ağrının tedavi edilmesi veya baş ağrısı görüldüğünde istirahat edilmesi gibi çözümler yerine, baş ağrısı için pratik çözümler bularak tekrar günlük koşuşturmalarına dönme gayesi içindedir.

Baş Ağrısına Ne İyi Gelir

Baş ağrıları kişiyi olumsuz etkiler. Önemli iş gücü kaybına sebep olan ve kişilerin günlerini mahveden baş ağrıları uykusuz, sinirli, stresli bir günün sonucunda veya bir hastalığın habercisi olarak ortaya çıkabilir. Baş ağrısı ortaya çıktıktan sonra ise baş ağrısına ne iyi gelir noktasında aşağıdaki çözümler oldukça rahatlatıcı olacaktır.

baş ağrısına ne iyi gelir

 • Açık Hava Yürüyüşü: Baş ağrısı başladığında stresten ve gergin ortamlardan uzak durulmalı. Bulunulan ortam ferah ve havadar olmalı. Mümkünse açık havada yapılan yürüyüş baş ağrısına çok iyi gelecektir.
 • Karanlık ve Sessiz Ortam: Migrenden kaynaklanan baş ağrılarında karanlık ve sessiz bir ortamda istirahat etmek son derece iyi gelecektir.
 • Masaj: Kaşların arasından ve şakaklardan alına doğru, burun deliklerinin üzerinden göz kenarlarına doğru hafif basınçla ve cildi gererek yapılan masaj baş ağrısına iyi gelir.
 • Sıcak Duş: Sıcak duş vücudu gevşetir. Duşa girilmezse de, ayakları sıcak su dolu bir kapta bekletmek, sonra da su ılıyana kadar soğuk su ilave etmek ve ardından çorap giyerek yatmak beyne yükselen kan basıncını ayaklara doğru aktaracaktır. Bu uygulama baş ağrısının geçmesinde etkili olabilir.
 • Soğuk Kompleks: Bir bezi soğuk suyla ıslatarak veya buz torbasıyla yapılan başa soğuk uygulaması baş ağrısına iyi gelir.
 • Muz, Balık Yağı, Makarna: Beslenme uzmanları baş ağrısına ne iyi gelir noktasında muz, makarna ve balık yağı öneriyorlar. Bunların dışında acı bir kahveye damlatılan 1-2 damla limon suyu da baş ağrısına iyi gelir.

Baş Ağrısı Nasıl Geçer

Baş ağrısı bazen dikkate alınmayacak kadar hafif bazen de sinir bozucu şiddette olabilir.

Şiddeti hangi seviyede olursa olsun sık yaşanan baş ağrıları gündelik yaşamı olumsuz etkiler ve hayattan alınan zei azaltır.

Bu noktada baş ağrısı nasıl geçer sorusu kadar baş ağrısı nasıl azaltılır sorusu önem kazanır. Baş ağrısını azaltmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

 • Sağlık Koşullarının Geliştirilmesi: İlk olarak baş ağrısının ikincil baş ağrısı olmadığından emin olunmalı. Yani baş ağrısının başka bir hastalığın belirtisi olup olmadığının bilinmesi önemlidir. Bunun belirlenmesi biraz zaman alabilir. Baş ağrısından önceki 48 saatlik dönemde nelerin yenildiği ve neler yapıldığı tespit edilmeli. Böylece tekrarlayan baş ağrılarında ağrı nedeni gıdalar ve davranışlar belirlenerek bunlara yönelik tedbirler alınabilir.
 • Güçlü Bir Boyun Önemli: Zayıf boyun kasları sırtın üst tarafından, alt boyundan başlayan ve üst boyuna ilerleyen ağrılara neden olabilir. Çok fazla bilgisayar başında vakit geçirilmesi ve bayanlarda çok fazla örgü örme zayıf boyun kaslarının oluşmasına sebep olur.
 • Baş Ağrısından Terleyerek Kurtulun: Yürümek, düzenli egzersiz, yüzmek ve düzenli aerobik kalp sağlığı ve fiziksel güzellik açısından önemli olduğu gibi aynı zamanda daha az baş ağrısı demektir. Egzersiz kişiyi rahatlatır, stresi azaltır ve ağrı kesici endorfinlerin seviyesini arttırır.
 • Beslenmenize Dikkat Edin: Gün içinde öğünlerin atlanmaması, sağlıklı gıdaların tüketilmesi ve baş ağrısını tetiklediği bilinen (çikolata, alkol, bazı paketli ürünler, eski peynir gibi) gıdalardan uzak durulması tekrarlayan baş ağrılarının azalmasında etkili olacaktır.

Baş Ağrısı Tedavisi

Günümüzde baş ağrısı belirir belirmez insanlar baş ağrısı tedavisi için hemen ağrı kesici bir ilaca başvurmaktadır. Ancak bu doğru bir davranış değildir.

Çok sık ağrı kesici kullanan kişilerde bir süre sonra ağrı kesici kullanılmamasın tepki olarak baş ağrıları oluşur. Kolay ilaç kullanımı yerine yukarıda bahsettiğimiz yöntemlerin uygulanması daha doğru bir davranış olacaktır.

Ayrıca ilaç kullanımının mutlaka doktor kontrolünde olması gerekir. Yine çok sık baş ağrısı çekenler ve baş ağrısı uzun sürenler mutlaka doktora başvurmalılar.

Источник: http://saglikloji.com/bas-agrisina-ne-iyi-gelir-bas-agrisi-nasil-gecer/

Baş Ağrısına Ne İyi Gelir? 15 Doğal ve İlaçsız Baş Ağrısı Tedavisi

Baş Ağrısı Tedavisi

Bizi olmadık zamanlarda yakalayan baş ağrılarına tutulduğumuzda ya yataktan çıkmadan geçmesini umut ederiz ya da hemen bir ilaç almak isteriz. Uzmanlara göre baş ağrılarını doğal tedavilerle de geçirebilmek mümkün.

Düzenli ve şiddetli baş ağrısı sorunu yaşıyorsanız, migren ya da başka bir hastalığın belirtileri olabilir, kesinlikle bir doktora danışmanızı tavsiye ederiz. Günlük koşuşturma, yoğunluk ya da stresten dolayı oluşan baş ağrısına ne iyi gelir çözüm önerileri arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Eğer migren ile mücadele ediyor ve ilaçsız, doğal yöntemleri arıyorsanız Migrene Ne İyi Gelir listemize de göz atmanızı tavsiye ederiz.

Yaşam kalitenizi altüst eden baş ağrısı nasıl geçer sorusuna cevap ilaçsız ve doğal çözüm önerilerimiz.

1. Lavanta yağı kullanın

Lavanta güzel kokmakla kalmıyor ayrıca baş ağrıları ve migren ağrıları için de etkili bir doğal tedavi yöntemi olarak ağrılarımızı azaltıyor. Kaynamış 2 ya da 3 bardak suya 2 ya da 4 damla lavanta yağı ekleyip buharını koklamak doğal bir baş ağrısı tedavisi sağlıyor. Ancak lavanta yağını ağız yolundan almamalısınız.

Nanenin ferahlatıcı etkisi nedeniyle nane yağı, tansiyon ve gerginlikle alakalı baş ağrılarında rahatlatıcı bir doğal tedavi yöntemi olarak kullanılıyor.

Baş ağrıları genellikle vücutta kan akışının zayıflığından kaynaklanabiliyor ve nane yağını da lavanta yağı gibi kullandığınızda akışı hızlandırabiliyor.

Nane yağı ayrıca sinüsleri açarak kan dolaşımınıza daha fazla oksijen gitmesini sağlıyor.

3. Fesleğen yağını da değerlendirin

Pizza ve makarnaların üzerinde görmeye alışkın olduğumz fesleğen hem çok lezzetli hem de çok güzel kokan bir bitki. Baş ağrısı için doğal tedavi yöntemlerini tercih eden kişiler de fesleğenden üretilen yağı doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanıyor. Bu yağ kas gevşetici olarak çok işe yaradığı için baş ağrılarına ve güçsüz kaslara da çok iyi geliyor.

4. Keten tohumundan omega 3 alın

Bazı baş ağrıları iltihaplar nedeniyle ortaya çıkabilir. Omega 3 yağ asitlerinin azalttığı bu problemde keten tohumu da omega 3 yönünden zengin olmasıyla baş ağrılarınızı hafifletici bir etki yaratabilir. Omega 3’ü keten tohumu yerine balık yağından da alabilirsiniz. Balı yağının faydaları saymakla bitmez.

Baş ağrısının sizi vuracağını hissettiğinizde hemen bir fincan kahve içmek eski bir taktiktir. Çünkü kahvenin ağrı kesici etkisi erken safhalarda çok etkili olabilir. Ancak yine de çok fazla tüketmemek gerekiyor çünkü uzmanlar kahvenin tüketilmediği günler kötü hissetmenize neden olabileceğini vurguluyorlar.

6. Güneşten uzak durun

Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre parlak güneş ışığı, sıcak ve susuzluk baş ağrılarını tetikliyor. Migrenlerin önüne geçmek için sıcak yaz günlerinde plaj şemsiyesi altında durmakta ve güneş gözlüğü takmakta fayda var.

7. Parmakla akupunktur uygulayın

Geleneksel Çin tedavi uygulamalarına göre, elinizde baş parmağınızla işaret parmağınız arasında kalan noktaya diğer elinizle baskı uygularsanız bu sizin baş ağrınıza yardımcı olabilir.

Daha fazla etki göstermesi için baskı uyguladıktan sonra 5 dakika boyunca dairesel hareketler çizebilirsiniz.

Uzmanlara göre bu hareket dikkati ağrıdan bu bölgeye getirdiği için ağrıyı daha hafif hissetmenizi de sağlıyor.

8. Sıcak bir duş alın

Pek çok kişi genellikle bağ ağrısı çektiğinde soğuk suyu tercih eder ancak uzmanlar böyle anlarda buharla doku bir duşun bizim asıl ihtiyacımız olan şey olduğunu söylüyor.

Uzmanlar baş ağrısıyla uyanılan zamanlarda yatakta kalmaya devam edip geçmesini ummaktansa, kahvaltı yapıp kahve içtikten sonra sıcak bir duş alınmasını öneriyor.

Eğer baş ağrınız grip ya da sinüzit ile ilgiliyse, bu ılık hava nazal yollarınızı da açma etkisi gösterecektir.

Uzmanlara göre alın bölgesine ıslak bir havlu koymak ya da buz torbasıyla soğuk kompres yapmak hem geçici bir rahatlık sağlıyor hem de bazen muhtemelen tamamen yok olmasını da sağlayabilir.

10. Susuz kalmayın

Baş ağrılarının sebeplerinden biri de dehidrasyon. Özellikle de alkol aldıysanız bu daha sonra susuzluk nedeniyle size baş ağrısı olarak geri dönebilir.

Bu yüzden baş ağrınız başlar başlamaz büyük bir bardak su için ve gün içinde yudum yudum su içmeye devam edin. Erkeklerin gün içinde 3 litre kadınlarınsa 2.2 litre su içmeleri öneriliyor.

Baş ağrınız varsa o zaman suyu çok soğuk içmemeye de dikkat etmelisiniz.

11. Başınızın arkasına masaj yapın

Başınıza masaj yaparak migren ağrılarını hafifleterek iyi hissedebilirsiniz. Brezilyalı araştırmacılar başın arka kısmında ense köküne yapılan masajın migren ağrısını azalttığını vurguluyor. Genel bir baş masajının da baş ağrılarına karşı etkili bir doğal tedavi olduğu belirtiliyor.

12. Boyun ve omuzlarınızı es geçmeyin

Boyun ve omuzlarınızdaki gerginlik de baş ağrılarına sebep olabilir. Nefes alıp vererek boynunuzu gevşetin, parmaklarınızı omuz kaslarınızda gezdirerek küçük ve dairesel hareketlerle ense kökünüze doğru masaj yapabilirsiniz.

Boyun kaslarını gevşetmek ve güçlendirmek kronik baş ağrılarınızın önüne geçebilir.

14. Nefes egzersizlerinden destek alın

Bazen yalnızca doğru nefes alıp vermek bile tedavi yerine geçebilir. Derin nefes alışverişlerle rahatlama sağlamak vücuttaki gerginliği azaltarak baş ağrınızı da dakikalar içinde hafifletebilir.

15. Karanlık ve sessiz bir yerde dinlenin

Serin, karanlık ve sessiz bir yerde en az 30 dakika dinlenerek nefesinize odaklanmak rahatlamanızı ve baş ağrınızın hafiflemesini sağlayacak. Rahat giysiler giymek ve rahat bir şekilde oturmak da bu noktada daha iyi hissetmenize yardımcı olacak.

Kaynak:1,2,3

Источник: https://listelist.com/bas-agrisina-ne-iyi-gelir/

Acıbadem Sağlık Grubu | Acıbadem

Baş Ağrısı Tedavisi
Acıbadem Üniversitesi, 2007 yılında Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından kurulan sağlık alanında tematik bir üniversitedir.

Sağlık hizmetlerinde 25 yılı aşkın deneyim ve bilgi birikimiyle oluşan Acıbadem kültürünü yükseköğretime taşıyan üniversite; güçlü akademik kadrosu, gelişmiş teknolojik altyapısı ile alanında donanımlı ve sürekli gelişime açık sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedefliyor.

Araştırma odaklı Acıbadem Üniversitesi’ndeki dünyadaki en kapsamlı kilinik simülasyon eğitim merkezlerinden biri olan CASE’te, öğrencilerin yanı sıra sağlık profesyonelleriyle de eğitimler gerçekleştiriyor.

Acıbadem'in Öncüsü Yenilendi

Hizmet alanını 2.5 katına çıkararak Acıbadem Sağlık Grubu'nun en büyük hastanesi olan Acıbadem Maslak 364 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Tıbbın tüm alanlarında hizmet sunan Acıbadem Maslak Hastanesi’nde radyoterapi cihaz parkı ile kanser alanında da tanı ve tedavi hizmetleri yürütülüyor.

SAYILARLA ACIBADEM SAĞLIK GRUBU

 • YILLIK ORTALAMA HASTA SAYISI

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.

) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.acibadem.com.tr sitesine veya www.acibadem.com.tr/AcibademOnline/TR/MainPage adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Acıbadem’e veya Acıbadem Grup şirketlerinden herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Acıbadem Grubu çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3.

fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 49 Altunizade, Istanbul, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) acibademsaglik@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) Acıbadem’e hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli eimza ile imzalayarak kisiselveri@acibadem.com ‘a e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.

Источник: https://www.acibadem.com.tr/migrentedavimerkezi/bas-agrisi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть