Baş-Boyun Hastalıklarında Robotik Cerrahi

içerik

Robotik Cerrahi

Baş-Boyun Hastalıklarında Robotik Cerrahi

Tıp dünyasının el ileri teknolojilerinden biri olan da Vinci robotik cerrahi ile yapılan ameliyatların başarı oranı çok yüksektir.

Laparoskopi ile yapılabilen cerrahi işlemlerin kapalı olarak yapılabilmesini sağlayan, kapalı ameliyat niteliğinde olup, daha az kanamayla gerçekleşen operasyonlara robotik cerrahi ameliyatları denilmektedir. Genellikle günümüzde kalp damar ameliyatlarında safra kesesi ameliyatlarında, kadın hastalıkları ameliyatlarında kullanılmakta ve hastalar daha az doku hasarı ve kanamayla opere edilmektedir.

Çevre organları koruması, hastanın sağlığı için gerekli olan cerrahi tekniği daha az hasarlarla karşılaması nedeniyle oldukça sık olarak, günümüzde kullanılmaktadır. Robotik cerrahinin diğer bir adı ise minimal invaziv cerrahi olarak tıp bölgelerinde geçmektedir.

Kapalı ameliyatlarda tercih edilen robotik cerrahi, operasyonu yürüten cerraha açık ameliyatlarda yapabileceği el manevralarını yapabilme kolaylığı sağlarken, aynı zamanda görüntünün netliği ve derinliği açısından da kolaylık sağlamaktadır.

Robotik Cerrahinin Faydaları

Robotik cerrahi insan elinin hareket kabiliyetini taklit eden, 540 derece kendi ekseni etrafında dönebilen robotların cerrah tarafından kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Bu cerrahide kullanılan robotların 7 farklı derecede hareket yeteneği olup, çevre dokulara zarar vermeyecek şekilde operasyonda kullanılmaktadır.

Cerrahide kullanılan robotlarda cerrah konsolu, robotik kolları taşıyan sistem, cerrahı enstrümanlar ve optik sistem gibi bölümleri barındırmaktadır.

Optik sistemin özelliği üç boyutlu görüntü sağlamasıdır.

İki adet olan optik kameralar görüntü alanını 12 kata kadar büyütebilme özelliğine sahip olup,  bu sayede de cerrahın ameliyat bölgesindeki küçük ayrıntıları bile fark edebilmesini sağlamaktadır.

Hastada operasyon sonrası kısa sürede iyileşme olanağı sağlaması ve buna bağlı olarak hastanın çabuk taburcu olması nedeniyle avantaj sağlamaktadır.

Bunun dışında hastanın günlük aktivitelerine daha hızlı dönüş yapabilmesi ya da hastada operasyon sonrası ağrı derecesinin daha az olması ve buna bağlı olarak ilaç kullanımının da azalması nedeniyle de kullanışlı bir yöntemdir.

Ayrıca robotik cerrahı İle hastada daha küçük yara izi bırakması nedeniyle de kozmetik avantaj sağlamaktadır.

Robotik cerrahinin diğer ve asıl önemli olan avantajı ise hastada operasyon sırasındaki kan nakli ihtiyacını minimuma indirmesi, kapalı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve acık yara oluşumunun az olması nedeniyle enfeksiyon riskini azaltması ve buna bağlı operasyon sonrasında oluşabilecek komplikasyonları en aza indirmesi açısından avantaj sağlamaktadır.

Robotik cerrahi bu avantajları nedeniyle cerrahi girişimlerin başarı oranını artırması ve bu nedenle de hastalar tarafından talep edilmesi, bunun yanında da operasyonu yürüten cerrah tarafından daha çok tercih edilmesi nedeniyle günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Robotik cerrahi operasyon sırasında cerraha kolaylık sağladığından ayrıca ameliyatın daha kısa surede tamamlanmasını sağlarken bir yandan da daha az anestezi almasını da sağlamaktadır.

Robotik Cerrahi Kullanım Alanları

Robotik cerrahi, kullanım alanı oldukça geniş bir cerrahi yöntemdir. Başlıca kullanım alanları olarak şunlar sıralanabilir:

 • mide fıtığı
 • yemek borusu ve rektum ameliyatları
 • kolon kanseri
 • rektal kanserler
 • divertikülit ve komplikasyonları
 • enflamatuar bağırsak hastalıkları başta olmak üzere pek çok kolorektal hastalığın cerrahi tedavisi
 • prostat tümörlerinin çıkarılması
 • böbrek kanseri
 • mesane kanseri
 • sakrokolpopeksi
 • nefrektomi ve parsiyel nefrektomi
 • üreteral reimplantasyon
 • böbrek üstü bezleri rahatsızlığı
 • safra kesesi rahatsızlıkları
 • mide ve karaciğer hastalıkları
 • göğüs cerrahisi
 • timus cerrahisi
 • mediastinal kitle operasyonu (VATS ile Timoma rezeksiyonu)
 • akciğer nodül teşhisi için tanısal operasyon (VATS wedge rezeksiyon)
 • akciğer kanseri için minimal invazif teknikle rezeksiyon ve lenf nodu diseksiyonu (VATS segmentektomi, lobektomi ve lenfadenektomi)
 • plevra sıvısı varlığında VATS ile plevra biyopsisi ve plevrektomi operasyonları
 • VATS ile dekortikasyon operasyonları

Ayrıca her ne kadar günümüzde kalp damar sistemi ile ilgili operasyonlarda kullanılmasa da mitral kapak tamir ve değişimi, koroner bypass (tek veya iki damar hastaları), ASD kapatılması, aritmi ameliyatları ve kalp tümörlerinde robotik cerrahi uygulanmaktadır.Источник: https://www.muratbinbay.com/robotik-cerrahi/

Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Da Vinci İle Robotik Cerrahi

Baş-Boyun Hastalıklarında Robotik Cerrahi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Memorial Şişli Hastanesi

Çok yeni bir teknoloji olan Robotik Cerrahi son yıllarda dünyada ve ülkemizde Üroloji, jinekoloji, çocuk cerrahisi, kalp cerrahisi ve genel cerrahi alanlarında yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Robotik cerrahinin, kulak burun boğaz ve baş-boyun cerrahisi alanlarında kullanılması hastalar için büyük avantajlar sağlıyor. Gırtlak, yutak, bademcikler, dil ve ağız içine yerleşmiş iyi veya kötü huylu tümör ve kistler gibi pek çok kulak burun boğaz hastalığında kullanılmaktadır.

Da Vinci robotik cerrahi,  hastalar için güvenli ve etkili bir cerrahi ile ameliyat sonrasında konforlu bir dönem ve kısa sürede sosyal yaşama dönme olanağı sunuyor.  

Memorial Hizmet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanlari, robotik cerrahinin KBB’de kullanımı ve avantajları hakkında bilgi verdi.

Robotik cerrahi nedir?

NASA’nın uzaydaki astronotların hastalık ve kaza durumlarında dünyadaki cerrahlar tarafından ameliyat edilebilmesi için geliştirilen robotik cerrahi, cerrah ile hasta arasında yer alan bilgisayar yardımlı bir elektromekanik cihaz ile gerçekleştirilen cerrahi teknolojidir.  Robotik Cerrahi modern anlamda bir teletıp yani robot yardımıyla uzaktan cerrahi uygulamasıdır. Robotik cerrahi yardımcı bir teknolojidir. Ameliyatı Cerrah yapar, cerrahi robotu yardımcı alet olarak kullanır.

Cerrahi Robot Nedir?

Dünyada cerrahi amaçlı yaygın kullanıma giren Robot sistemi Da vinci cerrahi platformudur. KBB ve baş-boyun cerrahisinde kullanımı FDA tarafından 2009 sonunda onaylanmıştır.

  Cerrahi robotun enstümanları ve kolların kontrol edildiği bir kontrol konsolu, robotun kollarının hasta üzerine yerleştirilip ameliyatın gerçekleştirildiği bir hasta başı ünitesi bulunmaktadır.

Kollardan birine takılan 3 boyutlu görüş sağlayan endoskoplar ameliyat sahasının görülmesini sağlar

Her cerrah robotik ameliyat yapabilir mi? Eksper Robotik Cerrah nedir?

Robotik cerrahi yapabilmek için her branş için farklı eğitim programından geçmek ve sertifika almak gereklidir.

Eksper Robotik cerrah ünvanı, robotik cerrahi ameliyatlarında belli bir sayıya ulaşarak uzmanlaşan cerrahlar için kullanılmaktadır.

Cerrahların yaptığı ameliyat ve sonuçları robotik cerrahi merkezi tarafından yakından takip edilip kayıt altına alınmakta ve her branş için belirlenen ameliyat sayılarına ulaşınca Eksper Robotik cerrah ünvanı verilmektedir.

Robotik cerrahi tıpta hangi alanlarda kullanılmaktadır?

 • Üroloji,
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Cerrahisi,
 • Jinekoloji,
 • Çocuk Cerrahisi,
 • KBB ve Baş- Boyun Cerrahisi
 • Tıbbın diğer alanlarında da her geçen gün yeni uygulamalara başlanmakta ve başarılı ve avantajlı sonuçları bildirilmektedir.

Kulak burun boğaz ameliyatlarında robotik cerrahi nasıl kullanılır?

Robotik cerrahi son 10 yıllık geçmişi olan bir teknik ve teknolojidir. Kulak burun boğaz sorunlarının cerrahi tedavisinde kullanımları dünyada ve ülkemizde 2010 yılından bu yana uygulanmaktadır.

Da Vinci cerrahi sistemi genel cerrahi ve üroloji gibi bölümlerde karın içi ameliyatlarında, karın cildine açılan deliklerden giren robot kollarıyla gerçekleştirilmektedir.

Kulak Burun Boğaz (KBB) ameliyatlarında ise cilde herhangi bir delik veya kesi yapılmadan ağız boşluğundan girilerek yapılmaktadır.

Bu nedenle bu cerrahi yöntemi tanımlarken İngilizcede “Ağız yoluyla” anlamına gelen “Transoral Robotik Cerrahi” ismi verilmiştir ve bu şekilde tanımlanmaktadır.

Da Vinci ile transoral robotik ameliyatlar, robot kollarına bağlı enstrümanlar ile yapılmaktadır. Bu ameliyatlar, robotun kollarına takılan insan elinin yapamayacağı beceri ve hassasiyete sahip çok küçük enstrümanlar ile hassas kumanda sistemleri kullanılarak üç boyutlu ve 16 kez büyütülmüş endoskopik görüntü altında gerçekleştirilmektedir.

Cerrahi müdahalenin yapılacağı hastalığa göre, ağızdan girilerek gerçekleştirilen ameliyatlarda diğer robotik cerrahilere göre daha ince ve küçük aletler kullanılmaktadır.

Da Vinci robotunun insan eline göre; titreme riskini ortadan kaldırması ve çok daha fazla hareket açısına sahip olması damar – sinir yapılarına zarar vermeden, sağlam dokuları ve fonksiyonları koruyarak minimal invaziv cerrahi operasyonları gerçekleştirme imkanı yaratmaktadır. 

Hangi kulak burun boğaz hastalıklarında Da Vinci robotik cerrahi kullanılmaktadır?

 • Bademciklerin iyi ve kötü huylu tümörleri
 • Dil kökünün iyi ve kötü huylu tümörleri
 • Geniz, yumuşak damak, yanak, yutak, bölgesinin iyi ve kötü huylu tümörleri
 • Gırtlağın iyi huylu ve kötü huylu tümörleri, kistleri ve kanserleri.
 • Uyku apnesi sendromu ve horlamanın cerrahi tedavisinde kullanılabilmektedir.

İleri uyku apnesi olgularında robotik cerrahi uygulamasıyla hasaların CRAP cihazı kullanmaktan kurtulabilmektedir.

Ayrıca aşırı büyük dil (makroglossi) varlığında robotik cerrahiyle dil küçültme işlem tecrübeli ellerde gerçekleştirilebilmektedir.

Kulak burun boğaz ameliyatlarında robotik cerrahinin klasik açık cerrahiyle yapılan ameliyatlara avantajları nelerdir?

Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisinin klasik ameliyatlarında boyun bölgesinde, yüzde ve çene kemiğinde büyük kesikler yapılarak işlemler gerçekleştirilir.

Bu operasyonlar da Vinci robotik cerrahi yöntemi ile ağız yolundan yapıldığından ciltte herhangi bir kesi yapılmadan tamamlanır ve hastanın iyileşme süreci çok daha hızlı olur.

Bütün bu işlemler hastalarda daha az kanama, daha az ameliyat yara izi oluşumu, daha az enfeksiyon riski yaratır. Hastaların hastanede kalış süresi kısalır ve hastalar daha kısa sürede normal beslenmeye ve konuşmaya geçer.

 • Ameliyat kesi yerinin olmaması,
 • Ağrı hissinin daha az olması
 • Kanamanın daha az olması ve kan nakli ihtiyacının azalması
 • Ameliyat cilt yarası olmaması nedeniyle yara yeri enfeksiyonunun olmaması,
 • Günlük yaşantıya çok kısa sürede dönülmesi
 • Trakeotomi ismi verilen boğaz’a delik açılması işlemine gerek duyulmaması,
 • İyileşmenin hızlı olması,

Robotik cerrahinin endoskopik ameliyatlara üstünlükleri nelerdir?

 • Robotun 5 mm’lik el bileğinden daha fazla hareket kabiliyetine sahip ve el bileğini taklit eden uçları en ücra noktalara girip cerrahi işlemin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Robotun uçları 7 düzlemde 540 derece hareket edebilir. Endoskopik aletler ise tek düzlemde hareket edebilir.
 • Robotta elin titremesi kaldırılmıştır. Robotik cerrahide cerrahın eli titremez. Endoskopik ameliyatlarda titreme oldukça ciddi problemdir.
 • Aletler kıvrılıp bükülebilir. Endoskopik aletler serttir, eğilip bükülemez.
 • Robotik ameliyatta dikiş atılabilir. Endoskopik ameliyatta atılamaz.
 • Robotik ameliyatta 3 boyutlu görüş vardır. Endoskopik ameliyatta 2 boyutlu görüş vardır.
 • Robotik ameliyatta ameliyat sahası 16 kez büyütülür. Endoskopta büyütme yoktur.
 • Endoskopik ameliyatta cerrahın bir eli endoskopu tuttuğu için ameliyat sahasında tek eli kullanabilir. Robotik ameliyatta ise ameliyat sahasında cerrah iki elini de kullanabilir. Ayrıca hasta başı cerrahının iki eli de ameliyat sahasında işlemlere yardımcı olur. Bu durum cerrahide dikiş atılması, aynı anda sahada 4 işlemin yapılabilmesini sağlar. Ameliyat süresi kısalırken, endoskopik cerrahide yapılamayan işlemler robotik cerrahide yapılabilir.

Uyku apnesi ameliyatlarında da Vinci robotik cerrahi nasıl kullanılır?

Robotik cerrahinin en yeni kullanım alanlarından biri tıkayıcı uyku apnesi sendromudur. Tıkayıcı uyku apnesinde üst solunum yolunun bazı seviyelerinde uyku sırasında tıkanıklıklar oluşur.

Bilinen yöntemlerle yumuşak damağa, bademciklere ve küçük dile cerrahi gerçekleştirilir. Fakat bu yöntemler hastaların yarısından fazlasında yeterli olmamaktadır.

Tıkayıcı uyku apnesi hastalarının çoğunda dil kökünde ve epiglottis adı verilen gırtlağın üstündeki kapakçık seviyesinde de tıkanmalar görülmektedir.

Daha önce bilinen yöntemlerle dil köküne ve gırtlağın üstündeki kapakçığa boyundan kesi olmadan yaklaşım gerçekleştirilememekteydi. Fakat robotik cerrahi ile bu bölgede boyun kesisi olmadan rahatlıkla işlem yapılabilmektedir.

  Robotik cerrahi ile tıkayıcı uyku apnesi hastalarında çok seviyeli bir cerrahi gerçekleştirilmekte ve tespit edilen tüm tıkanıklıklar açılabilmektedir.

Bu ameliyatlarla CPAP gibi uykuda solunum cihazı kullanmak zorunda olan hastalar cihazsız uyuma konforuna kavuşturulmaktadır.

Gırtlak kanseri ameliyatında robotik cerrahi nasıl kullanılır?

Robotik cerrahinin kullanıldığı alanlardan biri de gırtlak kanseridir. Gırtlağın üst bölümünün ve ses telinin tutulduğu erken evre hastalarda robotik cerrahi avantajlı şekilde kullanılmaktadır. Gırtlak kanseri ameliyatı robotik cerrahi yöntem ile boğaza delik açılmadan yapılmaktadır ve boyun bölgesinde yara yeri oluşmamaktadır.

Hasta daha kısa sürede iyileşir, daha erken dönemde konuşmaya ve yutmaya başlar. Robotik cerrahi gırtlağın erken evre tümörlerinde güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir.

Güncellenme Tarihi: 08 Ağustos 2017Yayınlanma Tarihi: 20 Temmuz 2017

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/kulak-burun-bogaz-hastaliklarinda-da-vinci-ile-robotik-cerrahi/

Robotik Cerrahi | Acıbadem

Baş-Boyun Hastalıklarında Robotik Cerrahi

da Vinci robotik cerrahi sistemi her bir göze ayrı ayrı görüntü ileten iki adet kameraya sahip. Böylece cerrah, tıpkı gözlerimizde olduğu gibi, konsolda derinlik hissi olan 3 boyutlu görüntü altında operasyonu gerçekleştiriyor. Ayrıca bu kameralarla operasyon alanı 10-12 kat daha büyütülüyor.

Cerrahi Enstrümanlar

Robotik cerrahi sisteminin kollarında bulunan enstrümanlar 7 kademeli serbest hareket etme özelliğine sahip olan küçük aletler olarak tanımlanabilir.

Bu aletlerin uçları ‘endowrist’ adı verilen sistem sayesinde kendi eksenleri etrafında 540 derece dönebiliyor (el bileğinizin kendi etrafında yaklaşık 2 kere döndüğünü hayal edin) ve insan elinin bilek hareketlerini taklit edebiliyor.

Bu aletler aracılığı ile çok dar ve derin bölgelerde cerrahi müdahale yapılabiliyor. Robotik cerrahi sistemi “tremor scaling” özelliği ile cerrahın operasyon anındaki olası el titremesini hiçbir şekilde aletlere iletmiyor. Ayrıca bu aletler cerrahın kontrolü dışında çalışmıyor.

Cerrahi Konsol

Robotik cerrahi sistemi ile cerrah konsolun başında oturur pozisyonda çalışıyor. Ameliyat bölgesine 3 boyutlu olarak görüyor, kamerayı ve diğer aletleri ellerinin ve ayaklarının yardımıyla kullanarak komutlar veriyor. Bu komutlar eş zamanlı olarak uygulanıyor. Cerrah ameliyatı oturarak yapıyor.

Robotik cerrahide ameliyatlar, tıpkı laparoskopik cerrahide olduğu gibi, ‘port’ adı verilen küçük borucuklar yoluyla yapılıyor. Robotun kollarından biri kamerayı, diğer kollar cerrahi aletleri tutuyor. Ameliyat sırasında hasta başında duran bir cerrah konsoldaki cerraha yardım ediyor.

Üç Boyutlu Görüntü

Robotik cerrahi sistemi ile elde edilen görüntüler ilgili bölgeye üç boyutlu görüntü ve derinlik hissi ile müdahale edilmesine olanak sağlıyor. Kamera cerrahın kontrolünde olduğu için derin ve dar bölgelerdeki anatomik yapılara dair büyültülmüş, görüntüler elde edilebiliyor. Ameliyat esnasında oluşabilecek yaralanmalar aza indirilebiliyor.

Robotik Cerrahide Hareket Kabiliyeti

Robotik cerrahinin kollarının ucundaki aletler insan bileğine benzer şekilde her yöne 180 derece dönebiliyor. Bu aletler aynı zamanda insan bileğinin hareket kabiliyetinin çok ilerisinde bükülebildiği gibi 540 derece de döndürülebiliyor. Bu sayede vücudun birçok noktasına (özellikle dar ve küçük alanlarda) ulaşıp cerrahi müdahalelerde bulunabiliyor.

El Titremesi Ortadan Kalkıyor

İnsan eli fizyolojik olarak az veya çok titreyebiliyor; ancak robotik cerrahinin kollarındaki hassas hareket kabiliyeti bu titremeyi ortadan kaldırabiliyor. Bu sayede riskli bölgelerde yapılacak müdahalelerde insan eline bağlı hatalar da azaltılabiliyor.

Cerrahi Ameliyat Esnasındaki Fiziki Şartları

Ameliyat esnasında cerrahlar genellikle ayakta olurlar ve bu da uzun süren cerrahi müdahalelerde yorgunluk nedeniyle ayakta durmayı zorlaştırabilir. Robotik cerrahide cerrah ameliyatı oturur vaziyette karşısındaki konsoldan yönetiyor. Bu sırada fiziksel yorgunluğa bağlı stres azalırken cerrahın konsantrasyonu da artıyor.

Obezite Hastalarının Robotik Cerrahi Sistemiyle Ameliatı

Obezite hastalarında yağlı dokunun çok olması ameliyatları zor hale getirebiliyor. Robotik cerrahi sistemi; ürolojiden kardiyolojiye, jinekolojiden genel cerrahiye tıbbın pek çok alanında yaygın olarak kullanılıyor ve morbid obez hastalarda bile pek çok farklı operasyon yapılabiliyor.

Ürolojide Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi sistemlerinin kullanıldığı alanların başında üroloji geliyor. Özellikle radikal prostatektomi (prostatın çıkarılması) başta olmak üzere birçok ürolojik operasyon için cerrahlar da Vinci’yi tercih ediyorlar.

Ürolojide da Vinci ile Yapılan Ameliyatlar: 

 • Robotik Prostat Kanseri Cerrahisi 
 • Robotik Böbrek Kanseri Cerrahisi 
 • Robotik Piyeloplasti – Üreteroplevik Bileşke Darlıkları Cerrahisi 
 • Diğer Ameliyatlar 

Kalp ve Damar Hastalıklarında Robotik Cerrahi

Yaşam alışkanlıklarını değiştirmenin ve diğer tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, kardiyovasküler cerrahi tekniklerine başvurulabiliyor.

Robotik cerrahinin en sık ve en yaygın olarak kullanıldığı alanların başında kardiyovasküler cerrahi geliyor. Bu ameliyatlar arasında en fazla gerçekleştirilenleri ise; mitral kapak onarımları, koroner by-pass ameliyatları (özellikle ön yüzeydeki damarların değişiminde), ritim bozuklukları, sağ kapak tamiri, delik tamiri, sağ ve sol kulakçık problemleri olarak biliniyor.

Genel Cerrahide Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlardan birisi de genel cerrahi.

Robotik kolorektal Cerrahi

da Vinci; kolorektal kanserler (kolon ve rektum kanserleri) divertikül, enflamatuar bağırsak hastalıkları başta olmak üzere pek çok kolorektal hastalığın cerrahi tedavisinde kullanılabiliyor. Rektum cerrahisinde ameliyat alanının yakınında bulunan sinirlerin korunması sağlıyor.

Robotik Obezite Cerrahisi

da Vinci ile yapılan obezite ameliyatları arasında da ilk sırada gastrik by-pass ameliyatları geliyor. Bu yöntem hem midenin küçültülmesine hem de bağırsakların bir kısmının devre dışı bırakılarak alınan gıdaların emiliminin azaltılmasını amaçlıyor.

Jinekolojide Robotik Cerrahi

Jinekolojik cerrahide; kanser ameliyatları, rahmin çıkarılması, büyük çaplı miyomların alınması gibi ameliyatlar “da Vinci” ile gerçekleştirilebiliyor.

Jinekolojide robotik cerrahinin en çok kullanıldığı alanlar; rahim ve rahim ağzı kanserleri, rahim çıkartma (Histerektomi), büyük ve çok sayıdaki miyomların çıkartılması (Miyomektomi), sarkan vajen veya rahmin yukarı asılması (Sakrokolpohisteropeksi), tüp cerrahisi (Yumurtalıklar ile rahmin arasındaki kanalın düzeltilmesi) ameliyatları.

KBB'de Robotik Cerrahi

da Vinci’nin, günümüzde kullanıldığı alanlar arasında kulak-burun-boğaz ve baş-boyun cerrahisi de bulunuyor. TORS (Transoral Robotik Cerrahi) olarak tanımlanan yöntem; ağız, larenks (gırtlak), dil ve bademcik ile ilgili iyi veya kötü huylu tümörlerinin çıkarılmasına olanak tanıyor.

Robot yardımlı cerrahi teknikle, ameliyatlar hiçbir kesi yapılmadan doğal giriş yeri olan ağız yoluyla gerçekleştirilebiliyor. Robotik cerrahi tekniği, cerrahlara da, sunduğu büyütülmüş görüntü ile hareket yetenekleri fazla olan enstrümanları sayesinde, pek çok sinirin ve damarın bulunduğu bu hassas ve dar bir alanda çalışma imkanı veriyor.

da Vinci ile gerçekleştirilen KBB ameliyatlarında işlemler, diğer cerrahi dallarında olduğu gibi 4 kolla değil, 2 ince kol ve bir kamera yardımıyla gerçekleştiriliyor. Gerekli bazı durumlarda bu kollara lazer başlıkları da eklenebiliyor.

Tiroit Hastalıklarında Robotik Cerrahi

Soluk borusunun her iki yanında yer alan tiroit bezinin operasyonları boyunda izler açılması bazı kişiler için estetik açıdan rahatsız edici olabiliyor.

Bu ameliyatın yapılabilmesi için tek şartsa hastanın vücut kitle indeksinin (ağırlık/boy uzunluğunun karesi) 30’un altında olması. da Vinci ile, koltuk altından girerek boyundaki tiroide ulaşması ve çok büyük guatrların çıkarılması hariç birçok tiroit ameliyatı yapılabiliyor. Bu hastaların koltuk altında tamamen gizli bir kesi dışında boyunlarında herhangi bir iz bulunmuyor.

Robotik cerrahi ile uygulanan tiroit ameliyatlarında; boyunda hiç kesi olmaması estetik sorunlara dair kaygıları ortadan kaldırıyor ve larenjal sinir hasar riskini önleyebiliyor.

Robotik Cerrahi Nasıl Doğdu?

Robotik cerrahi; NASA Araştırma Merkezi’nde çalışan araştırmacılar, sanal gerçeklik sistemini inceleyen mekanik mühendisler ve ABD Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi Araştırma Merkezi’nde çalışan robot teknolojisi uzmanları tarafından geliştirildi.

Prototipi 1997 yılında ortaya çıkarılan da Vinci sistemi, ilk olarak robotik kolesisektomi (safra kesesi ameliyatı) ile denendi. 2000 yılında Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayıyla ilk olarak kardiyovasküler cerrahide, sonra da yaygın olarak üroloji, genel cerrahi ve jinekolojide kullanılmaya başlandı.

Cerrahinin Evrimi

Son 20 yıl içinde cerrahide birçok önemli gelişme yaşandı; bunlardan biri de ‘laparoskopik cerrahi’ oldu. Geçmişte bir ameliyatı yapmanın tek yolu ilgili bölgeye yapılan büyük kesilerdi. Bunun için hastanın karın, göğüs veya diğer vücut bölgelerinden planlanan işleme göre uzunluğu 40-50 cm‘ye kadar ulaşabilen kesiler açılabiliyordu.

Daha çok kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik cerrahide ameliyatlar, çapları sadece 0.5-1.5 cm arasında değişen 3-5 borucuk yardımı ile yapılmaya başlandı. Kapalı ameliyat ilk kez 1987 yılında safra kesesi hastalıkları için uygulandı.

Günümüzde fıtık, yemek borusu, mide, safra kesesi, karaciğer, pankreas, apandisit, ince bağırsak ve kalın bağırsağın birçok hastalığının yanı sıra böbrek, prostat ve mesane hastalıkları da laparoskopik teknikle tedavi edilebiliyor.

Robotik sistemler'de 1997 yılında ilk robotik kolesistektomi (safra kesesi ameliyatı) yapıldıktan sonra, ürolojik, jinekolojik ve kardiyavasküler cerrahide hızla yaygınlaştı.

Robotik cerrahi sistemlerinin kullanıldığı alanların başında üroloji geliyor. Özellikle radikal prostatektomi (prostatın çıkarılması) başta olmak üzere birçok ürolojik operasyon için cerrahlar da Vinci’yi tercih ediyorlar.

Ürolojide da Vinci ile Yapılan Ameliyatlar

– Robotik Prostat Kanseri Cerrahisi 

– Robotik Böbrek Kanseri Cerrahisi 

– Robotik Piyeloplasti – Üreteroplevik Bileşke Darlıkları Cerrahisi 

– Diğer Ameliyatlar 

Robotik Kolorektal Cerrahi

da Vinci; kolorektal kanserler (kolon ve rektum kanserleri) divertikül, enflamatuar bağırsak hastalıkları başta olmak üzere pek çok kolorektal hastalığın cerrahi tedavisinde kullanılabiliyor. Rektum cerrahisinde ameliyat alanının yakınında bulunan sinirlerin korunması sağlıyor.

Boyun Hastalıkları ve Boyun Anatomisi Nedir? – Sağlık Ocağım .NET

Baş-Boyun Hastalıklarında Robotik Cerrahi

Boyun, anatomik olarak kafa ve gövde arasında yer alıp bağlantıyı oluşturan vücut kısmı materyal bulunmaktadır.

Boyun, anatomik olarak kafa ve gövde arasında yer alıp bağlantıyı oluşturan vücut kısmı materyal bulunmaktadır. Bunun bozukluğu özellikle servikal disk hastalığına yol açmaktadır.

Boyun bölgesinde beyinden köken alıp vücuda dağılan sinirler ve kalpten beyine kan taşıyan damarlar vardır.

Soluk borusu trakea ön kısmında tiroid dokusu bulunmaktadır. Bu borudaki dışarıdan fark edilen çıkıntı ise thyroid kartilaj (Adem elması) olarak bilinmektedir. Boynun her iki tarafında güçlü sternocleidomastoid kasları vardır ve boyun ile ilgili bir çok girişimde belirleyici görev üstlenmektedir.

Çenenin arka kısmına doğru ise güçlü bir damar atılışı rahatça hissedilebilmektedir ki bu beyine yoğun bir şekilde kan taşıyan eksternal karotid arterdir. Teknik olarak boyun bölgesine servikal omurga bölgesi denilmektedir.

Bu bölge kafa tabanından başlayıp C1 ve C7 denilen 7 adet küçük omurlardan oluşmuştur. Her bir omur arasında kıkırdak olarak da bilinen yastıkçıklar vardır. Dış kısmında (anulus fibrozus) ve iç kısmında (nucleus pulpozus) bulunur.

Boyun bölgesinde hangi hastalıklar olur?

Sağlıklı boyun dengeli boyundur ve bu dengeyi sağlamak için boyun omurgası doğal bir eğime sahiptir. Bu eğimin korunması rahat ve ağrısız boyun için oldukça önemlidir. Bu eğilim bozulur ise boyun omurgasında dejenerasyon (bozulma) başlar ve bu bozulma boyun, omuz ve kollarda ağrıya, uyuşmaya, halsizliğe neden olur.

Boyun bölgesini tutan bazı hastalıklar da vardır. Bu hastalıklar arasında boyun fıtığı, boyun tutulması, boyun kireçlenmesi, boyun düzleşmesi, boyun eğriliği, baş- boyun tümörleri, derin boyun enfeksiyonları, kısa boyun hastalığı, boyun kanal darlığı gibi hastalıklar, travmalara bağlı yaralanmalar veya sorunlar vardır.

Boyun fıtığı belirtileri ve tedavisi

 1. Boyun fıtığı nedir? : Boyun omurları arasında bulunan amörtisör görevi gören disklerin zamanla yıpranması ve fıtıklaşması dır.
 2. Boyun fıtığı belirtileri : Boyun fıtığı belirtileri arasında boyunda omuzlarda ve kollarda ağrı olur.

  Boyun fıtığı sinirlere baskı yapar ise yürüme problemleri, idrar kaçırma veya tutamama sorunları, ellerde uyuşma, bacaklarda ağrı ve uyuşma ve baş dönmesi gibi şikayetlere neden olabilir.

 3. Boyun fıtığı tedavisi : Boyun fıtığı tedavisinde ilk yöntem ilaç tedavisi, istirahat ve fizik tedavi yöntemleri ve sinirlere baskı var ise cerrahi tedavi seçenekleri uygulanır.

Boyun tutulması belirtileri ve tedavisi

Boyun tutulması

 1. Boyun tutulması nedir? : Daha çok sabahları karşılaşılan vebaşı iki tarafa çevirmede zorlanmaya neden olan, boynu genellikle tek tarafa çevirememe ve boyun kaslarında ağrı gibi problemler ile meydana çıkan, insana sıkıntı veren bir durumdur.
 2. Boyun tutulması belirtileri : Boyun tutulması belirtileri, hasta boynunu hareket ettiremez, boyunda ağrı, başını taşıyamama ve boynu iki tarafa çevirememe gibi şikayetler görülür.
 3. Boyun tutulması tedavisi : Boyun tutulması tedavisinde ilk yapılacak işlem hastanın evde yapacağı sıcak uygulama işlemidir. Boynu zorlayan hareketlerden kaçınmak ve boynu sabit pozisyonda tutmamak gerekir. Geçmeyen boyun tutulmalarında mutlaka doktora başvurmak altta yatan herhangi bir neden olabileceği için oldukça önemlidir.

Boyun kireçlenmesi belirtileri ve tedavisi

 1. Boyun kireçlenmesi nedir? : Aslında genetik olarak omurga eklemlerinin yaşlanması, aşınması, yıpranması ve yapılarının bozulmasıdır.

 2. Boyun kireçlenmesi belirtileri : Boyun kireçlenmesi belirtileri, boyun ağrısı, omuriliğe baskı olur ise şiddetli kol ağrıları, özellikle sabah kalkıldığında boyun tutulması gibi belirtiler görülebilir.

 3. Boyun kireçlenmesi tedavisi : İlaç tedavisi, lazer tedavisi, elle yapılan egzersiz tedavisi, ultrason tedavisi ve hastanın ömür boyu yapması gereken egzersiz tedavisi, cerrahi tedavi gibi tedavi yöntemleri boyun kireçlenmesinde uygulanan yöntemlerdir.

Boyun düzleşmesi belirtileri ve tedavisi

Boyun düzleşmesi

 1. Boyun düzleşmesi nedir? : Şekli C’ye benzeyen omurganın aşırı yüklenme, aşırı stres ve duruş bozukluğu gibi nedenlerden dolayı omurganın şeklinin I’ya benzemesidir.
 2. Boyun düzleşmesi belirtileri : Boyun düzleşmesi belirtileri arasında sırt kürek kemiklerinin olduğu bölgede ağrı, kollarda ağrı, ellerde uyuşma, kollarda halsizlik, ellerde beceri kaybı, migren ağrısı ile karıştırılan baş ağrısı, kulaklarda uğultu ve denge kaybı gibi belirtiler görülür.
 3. Boyun düzleşmesi tedavisi : Boyun düzleşmesi tedavisinde ilaç tedavisi, fizik tedavi, egzersiz tedavisi, kaplıca tedavisi, akupunktur tedavisi ve hastanın kendini koruması gibi tedavi yöntemleri uygulanır.

Baş ve boyun tümörleri belirtileri ve tedavisi

 1. Baş boyun tümörleri neden olur? : Baş boyun tümörleri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir. Baş ve boyun tümörleri erken belirti verir ve sigara ve tütün baş boyun kanserlerine bağlı ölümlerin en büyük etkenidir.

 2. Baş boyun tümörleri belirtileri : Boyunda ağrısız şişlik, ağız içinde uzun süren yara, ses kısıklığı gibi belirtiler görülür.

 3. Baş boyun tümörleri tedavisi : Baş boyun tümörleri tedavisinde cerrahi tedavi ve kemoterapi, radyoterapi, kemoradyoterapi tedavileri gibi yöntemler uygulanır.

Boyun eğriliği (tortikollis) belirtileri ve tedavisi

Boyun eğriliği

 1. Boyun eğriliği nedir? : Başın aynı taraf omzuna doğru yatması ve çenenin karşı taraf omzuna doğru yaklaşacak şekilde başın düşey ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşan görünüme eğri boyun (tortikollis) olarak adlandırılır.
 2. Tortikollis belirtileri : Tortikollis belirtileri arasında baş bir tarafa döndüğü gibi hastanın çenesi de diğer omuza doğru bakar, kaslarda spazma bağlı ağrı ve hastanın boyun hareketlerinde kısıtlılık gibi belirtiler ortaya çıkar.
 3. Tortikollis tedavisi : Tortikollis tedavisinde pasif germe egzersizleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi ve cerrahi tedavi yöntemleri uygulanır.

Derin boyun enfeksiyonları belirtileri ve tedavisi

 1. Derin boyun enfeksiyonları nedir? : Yüzeysel ve derin boyun fasyasının boyun kaslarını ve boyundaki organları sararak oluşturduğu bölgelerde oluşan enfeksiyonlar derin boyun enfeksiyonlarıdır.

 2. Derin boyun enfeksiyonları belirtileri : Derin boyun enfeksiyonları belirtileri arasında boyunda şişlik, boyun asimetrisi, boğaz ağrısı, ısı artışı, kulak ağrısı, nefes darlığı, yutma güçlüğü, halsizlik, ateş yükselmesi, çene ve boyun hareketlerinde kısıtlılık gibi belirtiler gözlemlenebilir.

 3. Derin boyun enfeksiyonları tedavisi : Derin boyun enfeksiyonları tedavisinde 48 saatlik antibiyotik tedavisi veya cerrahi tedavi gibi tedaviler gerekir.

Servikal kanal darlığı belirtileri ve tedavisi

 1. Servikal kanal darlığı nedir? : Omurların hemen arkasında yer alan omurilik kanalının çevresinin daralarak, yukarıdan aşağı içinden geçen omuriliği çeşitli seviyelerde sıkıştırması ve beraberinde sinir köklerine bası yapmasıdır.

 2. Servikal kanal darlığı belirtileri : Servikal kanal darlığı belirtileri arasında yürüme bozukluğu, ellerde halsizlik, uyuşma, beceri kaybı, avuç içi parmaklarında güçsüzlük ve omuz kısmına veya kollara yayılan ağrı gibi belirtiler görülebilir.

 3. Servikal kanal darlığı tedavisi : Boyun kanal darlığı tedavisinde öncelikle ilaç tedavileri, boyunluk, fizik tedavi ve takip gerekir. Omuriliğe ciddi derecede bası olan durumlarda cerrahi tedavi uygulanır.

Kısa boyun hastalığı belirtileri ve tedavisi

Kısa boyun hastalığı

 1. Kısa boyun hastalığı nedir? : Klippel Feil sendromu veya kısa boyun olarak da bilinen bu durum boyundaki 7 omurdan herhangi ikisinin birbirleri ile birleşmesi ile seyreden doğumsal bir bozukluktur.
 2. Kısa boyun hastalığı belirtileri : Klippel Feil sendromu belirtileri arasında boyun kısmı kısadır ve hareket kısıtlılığı vardır, saç çizgisi normale göre daha aşağıda olur, başın tek tarafa dönme eğilimi vardır, omuz bölgesinde eklem bozukluğu ve beyin anomalisi vardır.
 3. Kısa boyun hastalığı tedavisi : Kısa boyun tedavisinde ilaç tedavisi, boyunluk tedavisi ve çok fazla ağrı var ise cerrahi tedavi gibi tedavi yöntemleri gerekebilir.

Boyun hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/boyun-hastalklar-ve-boyun-anatomisi-nedir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть