Baş dönmelerinin temelinde denge sorunu yatabilir

içerik

Baş Dönmesi ve Dengesizlik (VERTİGO)

Baş dönmelerinin temelinde denge sorunu yatabilir

Baş dönmesi ve dengesizlik iki farklı kavramdır. Çoğu zaman da farklı organların hastalanmasıyla birliktelik gösterirler. Vertigo kavramı daha çok baş dönmesini tarif etmek için kullanılır ve kişide gerçek bir rotasyonel dönmeyi (çevrenin ve/veya kişinin kendisinin dönmesini) betimler.

Çok büyük çoğunlulukla iç kulak hastalıklarının neden olduğu bir durumdur. Dizzines olarak tanımlanan kavram ise; kişinin ayağının altından yerin kayması, dengesizlik hissi, sarhoşvari his, teknedeymiş hissine neden olur. Çoğunlukla da beyin hastalıklarına, hormonal hastalıklara, dahili, boyun hastalıkları gibi nedenlere bağlı olarak gelişir.

Vertigo denen gerçek baş dönmesi tarif edildiğinde genellikle bulantı ve kusma da vardır.

Denge Nasıl Sağlanır: Dengenin sağlanması hala tam olarak çözülememiş çok karmaşık ve çok fazla organın rol oynadığı bir durumdur. Bu konuda rol oynayan organ ve sistemler arasında beyin, omurilik, iç kulak (labirent), gözler, eklem ve kaslar sayılabilir.

Bu organları etkileyen herhangi bir hastalık baş dönmesi ile birlikte o organa ait diğer belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu kadar çok organın rol oynadığı bir belirti olan baş dönmesi doğal olarak sadece bir branş uzmanı tarafından değerlendirilemez.

Genellikle başlangıçta KBB ve Nöroloji doktorları muayene etsede göz, dahiliye veya fizik tedavi branşlarında da muayene olmak gerekebilir.

Ne Gibi Şikayetler Hissedilir: Baş dönmesi her hasta tarafından farklı anlatılır. Her taraf dönüyor, yer ayağımın altından kayıyor, bir yana doğru kayıyorum, kafamın içi boşalıyor, gözlerim kararıyor şeklinde açıklamalar sık duyulur.

Bunkarın hepsine birden baş dönmesi denir. Baş dönmesi olan hastalarda, sebebin ne olduğuna göre başka belirtilerde olur.

Kulak hastalıklarına bağlı baş dönmelerinde bereberinde kulak çınlaması, işitme azlığı, kulakta basınç hissi, bulantı-kusma, kulak akıntısı ve gözlerde anormal hareketler ( nistagmus ) saptanabilir.

Nörolojik hastalıklara bağlı baş dönmelerinde ise baş ağrısı, uyuşmalar, felçler, göz hareketlerinde anormallikler olabilir. Baş dönmesi ile bulunabilecek diğer şikayetler çok değişken olabilir. Ancak birçok hastada da sadece baş dönmesi mevcuttur.

1- Kulağa bağlı nedenler:

Tüm gerçek vertigoların % 70’inden sorumlu olan organdır.

Meniere hastalığı, pozisyonel vertigo, kulağın akıntılı kronik hastalıkları, işitme kaybı ile giden kulak hastalıkları, viral bir enfeksiyon sonrası denge sinirinin etkilenmesine bağlı kulak hastalıkları, ileri derecede damar tıkanıklığı yaşayan insanlarda oluşan iç kulağa daha az kan gitme durumu, bazen spontan hiçbir nedene bağlı olmaksızın iç kulaktaki zarların yırtılmasına bağlı vertigo atakları oluşabilir.

2- Travmalar:

Kafatasında meydana gelen, iç kulağı da zedeleyen bir kırık sonrasında aşırı kısıtlayıcı bir vertigo ile beraber bulantı ve kusma oluşabilir.

Hasta başını en ufak şekilde oynatsa bile belirgin bir baş dönmesi atağı geçirebilir. Bu durumun düzelmesi haftalar, hatta ayları bulabilir.

Bu olayda, yıllar sonra dahi özellikle pozisyon değişikliklerinde oluşan birkaç saniyelik şiddetli baş dönmeleri kalabilir.

3- Enfeksiyon:

Özellikle şiddetli gribal enfeksiyonlar sonrası kulak kaynaklı baş dönmeleri meydana gelebilir. Daha ciddi enfeksiyonlarda, beyin zarının iltihaplanmasına neden olan durumlarda bulantı-kusma ile giden dengesizlik durumları oluşabilir.

4- Nörolojik hastalıklar:

Multipl Skleroz, sifilis, çeşitli beyin tümörleri, Parkinson hastalığı vb. hastalıklar sinir sistemini etkileyerek dengenin bozulmasına neden olur.

5- Alerjik nedenler:

Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında, alerjik bünyeli insanlarda polen ve alerjik ortama bir cevap olarak vertigo atakları oluşabilir. Tedavide sadece antihistaminikler vermek yeterlidir.

6- Servikal nedenler:

Aslında baş dönmelerinin büyük bir kısmı (özellikle pozisyonel olanları) boyun kaynaklı sanılsa da, çok ileri boyun fıtıkları haricinde baş dönmesi yapmazlar. Denge sisteminizde hastalıkların hangi organa ait olduğunu anlamak için ne yapmalıyız? Herşeyden önce baş dönmesi ve denge hastalıkları tıbbi açıdan bir ekip çalışması gerektirir.

Çoğu zaman hastalığın birkaç organı tutan bir boyutu vardır. Bu konuyla ilgilenen merkezlerde birçok teknolojik aletten yararlanarak (odyometrik testler, elektronistagmografi, elektrokoklegrafi , elektroensefalografi, elektromyografi, kompüterize dinamik posturografi vb.) hastalığın yeri ve ismi konusunda net cevaplar almamız mümkündür.

Nedeni belirledikten sonra ise etkene yönelik tedavi sağlanır.

Baş dönmesini azaltmak için önlemler mevcuttur ve hastalığın tipine göre değişiklik gösterir. Örneğin Meniere hastası olan bir kişinin stresli ortamlardan, alkolden, kafeinden, aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durması gerekir.

Benin Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)’su olan bir hastanın ani baş hareketlerinden (özellikle uçurum kenarı, balkon kenarı…) kaçınması gerekir.

Belki de en önemli tavsiye; baş dönmesi olduğunda araba kullanmak, tehli bir alet kullanmak ya da dikkat isteyen bir iş yapmak gibi eylemlerden uzak durmaktır.

Muayenede Ne Görülür:

Baş dönmesi eğer iç kulaktaki bir hastalığa bağlı ise genellikle kulak muayenesinde bir problem görülmez. Sadece orta kulak iltihaplarının iç kulağı etkilemesine bağlı baş dönmesi varsa kulak zarında delik ve orta kulakta iltihaplanma görülür.

Hastada anormal göz hareketleri saptanabilir. Bu göz hareketlerinin yönü hangi kulağın hasta olduğuna dair bazı bilgiler verebilir. Baş dönmesi gözle görülen bir problem olmadığı için mümkün olduğunca çok bilgi edinilmelidir.

Bu amaçla doktorunuz ayakta yada yatarken hatta yürürken bazı testlere tabi tutacaktır.

Ne Gibi Tetkikler Yapılır:

Baş dönmesi için ne gibi tetkiklerin yapılacağı muayene sonunda elde edilen bilgilere göre yapılır. Eğer muayene sonucunda kulakla ilgili bir hastalık olmadığı kararına varılırsa doktorunuz sizi diğer branşlara seedecektir.

Ancak buna karar verirken muayene sonrası bazı tetkikler genellikle yapılır. Bu tetkikler arasında en sık başvurulan odiometri adı verilen ve hem işitme hemde iç kulak fonksiyonları hakkında bize bilgi veren test uygulanır.

Ayrıca yine kulakla ilgili normal filmler, bilgisayarlı tomografi veya manyetik resonans (MR) tetkiki yapılabilir. Bu testlere bazı kan tahlilleri de eklenebilir.

Ancak birçok kulak hastalığında dahi odiometri, bilgisayarlı tomografi ya da MR' ile bile birşey görülmemektedir. Bu gibi testler genellikle tümör gibi daha ciddi problemleri ekarte etmek için uygulanır.

Nasıl Tedavi Edilir:

Baş dönmesi kendisi bir hastalık olmayıp başka hastalığın belirtisi olduğu için öncelikle asıl sebebin tedavisi gerekir. Ancak birçok başdönmesi hastasında ortaya net bir sebep konamamaktadır. Bu nedenle asıl amaç baş dönmesini ortadan kaldırmak haline dönmektedir.

Kulak hastalıklarına bağlı baş dönmeleri (tümörler hariç) genellikle kısa ya da uzun zamanda kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Çünkü diğer kulak zaman içinde hasta kulağın problemini kompanse etmektedir. Bu bazen 6 ay ya da 1 yıla kadar uzayabilir.

Baş dönmesi eğer pozisyonel baş dönmesi (BPPV) ise bunun tedavis Epley manevrası denen ve doktorunuzun size muayene masasında uygulayacağı bazı hareketlerle olmaktadır. Bu hareketler iç kulaktaki bazı partiküllerin yerine oturmasını sağlamaktadır. Diğer sebeplerde ilaç tedavisi kullanmak gerekir.

Bu amaçla değişik ilaçlar kullanılsada hemem hemen hepsi belli oranda baş dönmesini azaltırlar. Baş dönmesi şiddetli olan hastalar bazen serum takılıp hastaneye yatırmak gerekebilir. Tümörlere bağlı baş dönmelerinin tedavisi tümörün çıkarılmasıdır yani ameliyattır. İlaç tedavisine cevap vermeyen Meniere hastalığı nda da bazen ameliyat yapılır.

Nelere Dikkat Etmeliyim:

Baş dönmesi olan hastaların, bu durumu azaltmak için evde uygulayabileceği bazı hareketler vardır. Bunları ya doktorunuz size tarif edecektir ya da verilecek broşürlerle size bilgi verilecektir.

Meniere Hastalığı

 • İç kulakta bulunan sıvının dengelenmesi, ayarlanması ile ilgili bir problemdir. Hastalığın gerçek sebebi bilinmemektedir.
 • İç kulak, işitme ve denge ile ilgilidir ve içi sıvı dolu bir kapsülden oluşmuştur. Meniere's hastalığında, bu sıvının basıncı artar. Artan basınç, kulak çınlamasına, kulakta tıkanıklık hissine, işitmede azalmaya ve baş dönmesi hissine yol açar.
 • Hastalık, baş dönmesi, işitmede dalgalanmalar ve kulak çınlaması ile karakterizedir. Bulantı, kusma, denge kaybı, terleme ve ishal eşlik edebilir.
 • Ataklar, çoğunlukla ani başlangıçlıdır ve süreleri, 20 dakika ile 24 saat arasında değişebilir. Birçok vak'ada, ataklar, arka arkaya gelir. Haftalar süren, sık tekrarlayan ataklar olur ve yine haftalar, aylar süren normale dönüş görülür. İşitme kaybı, işitme sinirinde oluşan hasardan dolayıdır. Hastalığın ilk evrelerinde, işitme kaybı, ataklar esnasında görülür, daha sonra normale döner. Hastalık ilerledikçe, işitme sinirinin düzelme kabiliyeti azalır ve sürekli işitme kayıpları oluşur.
 • Nadiren, işitme kaybı, kulak basıncı veya çınlama olmadan, sadece aralıklı olarak baş dönmesi görülebilir. Aynı şekilde, baş dönmesi olmadan, aralıklı olarak işitme kaybı, kulak basıncı, çınlama olabilir.
 • Meniere's hastalığı, genellikle tek kulakta görülür ama iki kulak da tutulmuş olabilir.
 • İlaç tedavisi: İlaç tedavisinin amacı, iç kulaktaki sıvı basıncını azaltmaya yöneliktir. Bu, az tuzlu yiyerek ve idrar söktürücü ilaçlar kullanarak sağlanır.
 • Tuz, suyun vücutta kalmasına sebep olur, bu yüzden, tuz kısıtlaması yapılır. İdrar söktürücüler de aynı amaçla kullanılırlar. Bu tedavi, hastalığı kontrol altına almak amacıyla aylar, hatta yıllar boyu kullanılabilir.
 • Denge sistemini baskılayıcı ilaçlar da tedaviye eklenebilir. Temelde bu ilaçlar beyinin, kulaktan gelen anormal uyarıları dikkate almamasını sağlarlar.
 • Cerrahi tedavi: Cerrahi tedavi, ilaç tedavisinin başarılı olmadığı ve şiddetli baş dönmesinin bulunduğu durumlarda yapılır. İşitmeyi korumak için bütün gayret sarfedilir; bu yüzden operasyonun tipi, kulaktaki işitmenin ne kadar kaybolduğuna bağlıdır. Operasyondan sonra, işitmenin azalması mümkün olmasına rağmen, genellikle aynı kalır. Çınlama daha iyi olabilir veya aynı kalabilir.
 • Operasyonun tipine bağlı olarak, baş dönmesinin mükemmel tedavisi mümkündür. Baş dönmesi atakları yarım ile bir sene kadar sersemlik şeklinde ortaya çıkabilir, daha sonra beyin ve diğer kulak görevi üstlenince, bu durum da geçer.

Источник: //www.efeskbb.com/tr/icerik/19/bas-donrsi-ve-dengesizlik-vertigo

Denge bozukluğunun nedenleri ve belirtileri – Sağlık ve Güzellik Rehberi

Baş dönmelerinin temelinde denge sorunu yatabilir

İnsanın dengesini yitirmeden ayakta durması için gözler, iç kulak, kaslar, beyin ve sinirler eşsiz bir koordinasyonla çalışır. Bunlardan birini etkileyen hastalıklar denge bozukluğuna yol açabilir.

Aşağıdaki değişiklikler gözlemlendiğinde;– İşitmenizde ani değişiklik olursa,– Kulaklarınız tıkalı ise,

– Bulantı hissediyor ve dengenizi kaybediyorsanız mutlaka bir uzmana gidilmelidir.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre polikliniklere başvuran her yüz hastanın 5 tanesi denge bozukluğundan yakınıyor. Genel nüfusun yaklaşık % 20’si bir tür baş dönmesi denge bozukluğundan etkileniyor. Ortalama yaşam süresinin bütün dünyada giderek uzaması yaşlı insan sayısının artması dengesizlik ve baş dönmesi gibi sorunların giderek artacağının kanıtı olarak görülüyor.

Denge bozukluğu nasıl ortaya çıkar?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor İrfan Aksoy, bu bölgelerden kalkan uyarılarla beyne sürekli olarak baş ve vücudun diğer kısımlarının birbiriyle ve mekândaki yerleri hakkında uyarılar gönderildiğini belirtiyor.

Denge merkezinin, kendisine iletilen bilgileri, depo bilgilerle karşılaştırıp bu bilgilerin ışığında değerlendirerek motor yanıtı hazırladığını ifade eden Op. Dr. İrfan Aksoy, bilgilerin denge merkezine ulaşmasında veya buradan verilen cevaplarda (motor yanıt) bozukluk olunca denge bozukluğu veya baş dönmesinin ortaya çıktığını vurguluyor.

Bu bozukluğun beyindeki denge merkezleri tarafından telafi edildiğini belirten Op. Dr. Aksoy, sözkonusu telafinin, iç kulaktan gelen denge bilgileri yerine gözden ve kas-eklem-deriden derin duyuyla ilgili gelen denge bilgilerinin konularak yapıldığını ifade ediyor.

Op. Dr. İrfan Aksoy, bunun 3 ile 6 haftada tamamlanacağını ve dengenin tam olarak sağlanabileceğini belirtiyor. Telafi mekanizmasına “merkezi düzenleme” adı verildiğini söyleyen Op. Dr. İrfan Aksoy, merkezi sinir sistemine ait bozuklukların da aynı mekanizmayla telafi edilse de dengenin hiçbir zaman tam olarak sağlanamayacağını vurguluyor.

Op. Dr. İrfan Aksoy, dengesizlik sorununun, kişinin ağırlık merkezinin hareket halinde veya dururken dayanma düzlemi içine düşmesindeki bozukluklar olarak tanımlanabileceğini belirtiyor.

Denge bozukluğu olan insanlar ne yapar?

Denge bozukluğu olan hastaların dayanma düzlemlerini artırarak genişletmek için ayaklarını açarak yürüdüklerini belirten Op. Dr. İrfan Aksoy, bu kişilerin hareketlerinin son derece yavaş olduğunu ifade ediyor:

Baş dönmesinin bir belirti olduğunu belirten Op. Dr. İrfan Aksoy, “basitçe tanımlarsak kişinin vücuduyla dünya arasındaki algısının bozulmasıdır, bir hareket yanılsaması bir illüzyondur, ağrı gibi subjektif bir belirti olduğu için hastanın dışındaki kişilerce anlaşılması zordur” diyor.

Dünyada hekime başvuru nedenlerinde birinci sırada ağrı ikinci sırada baş dönmesi geldiğini belirten Op. Dr. İrfan Aksoy, tüm toplumlarda genetik yatkınlığın % 30, klinikte görülen baş dönmesi vakalarının % 90 tehli ve kalıcı değil geçici ve tehli olmayan bir yakınma olduğunu dile getiriyor.

Op. Dr. İrfan Aksoy baş dönmesinin vertigo ve dizziness olarak iki tipte tanımlanabildiğini belirtiyor; “Vertigoda tam bir hareket illüzyonu olur, çevredeki her şeyin gerçekten döndüğü hissi vardır.

Çocuklukta yaptığınız güzünüzü kapatıp birkaç kez hızla döndükten sonra aniden durup gözünüzü açtığınızda nasıl etrafın kaydığını görüyorsanız hasta da bunu görüyor, tabi daha şiddetli ve sarsıcı olanını.

Genelde bu tip dönmelerde % 70 iç kulak denge organındaki sorunlar nedendir

İkinci tip baş dönmesi yalancı vertigo diye de adlandırdığımız dizzinesstır. Bu daha sinsidir ve hasta kendini sarhoş gibi hisseder genel bir sersemlik hissi ve boşlukta yürüyormuş gibi tanımlamalarla ifade edilir. Bu ikinci tip baş dönmesi iç kulaktan kaynaklanabileceği gibi çoğunlukla tüm vücudumuzu etkileyen birçok olay tetikleyebilir.

Kalp ritim bozukluğu, anemi(kansızlık), stres, yorgunluk, uykusuzluk, beyin hastalıkları, hormonal bozukluklar vs. Dolayısıyla vertigo dediğimiz şikâyette çoğunlukla iç kulağa yönelmemize rağmen dizziness tanımlamasına uyan durumlarda daha birçok şeyi araştırmamız gerekiyor. Özellikle de bu dizzinesslı hastayı daha çok görüyoruz.

Anlaşıldığında tedaviye en iyi cevap alınan bu hasta grubu, şikâyetlerini çok iyi anlatamadıklarından doktor doktor gezen daha çaresiz hasta grubunu oluşturuyor. Baş dönmesi bir hastalık belirtisidir ve nedenleri ikiye ayrılır.

Perferik dediğimiz iç kulağımıza bağlı nedenler ve santral dediğimiz daha çok merkezi sinir sistemini ilgilendiren norolojik hastalıklar. Periferik nedenler klinikte gördüğümüz baş dönmeli hastalarının % 70-80’ini oluşturur.

Источник: //www.saglikveguzellik.net/denge-bozuklugunun-nedenleri-ve-belirtileri.html

Baş Dönmesi – Baş Dönmesinin Nedenleri

Baş dönmelerinin temelinde denge sorunu yatabilir

Baş dönmesi bir hareket ilüzyonudur. Çevrenin çark gibi dönmesi şeklinde hastalar tarafından algılanır ve beraberinde müthiş bir korku ile beraber seyreder. Genellikle hastalar; bir endişe hali, terleme, bulantı, kulak çınlaması, baş ağrısı gibi yan belirtileri ve bulguları da birlikte gelebilirler.

Ancak baş dönmesi dediğimiz zaman aslında başka şeyler de anlatıyor bazen hastalar. Bunlar nedir; dengesizlik hissi, düşecek gibi olma hissi, yalpalama hissi, bir sandalda sallanıyormuş gibi olma hissi gibi bazı belirtiler de hastalar tarafından doktora baş dönmesi şeklinde anlatılmaktadır.

Aslında doktora gidildiğinde buradaki belirtinin ne olduğunun gerçek anlamda anlatılması gerekir. Oysa genellikle yapılan hata, baş dönmesi dendiğinde çevrenin dönmesi değilde daha çok dengesizlik hissinin anlatılması şeklinde de belirtilmektedir.

Dolayısıyla her iki belirti, yani baş dönmesi ve dengesizlik hissi diye bahsedeceğimiz diğer belirtiler, farklı farklı hastalıklarda farklı tanıları bizlere getirebilmektedir.

Baş dönmesinin nedenleri neler olabilir?

Baş dönmesinin sayısız nedenleri vardır. Nörolojik, kulak burun boğazla ilgili, dahiliye veya kardiyolojik nedenler bunlar içinde sayılabilir.

Tabi hastanın vereceği hastalık öyküsü baş dönmesinin şekli, süresi ve beraberinde gözlendiği diğer belirtiler ile birlikte, doktor tanıya doğru yavaş yavaş yaklaşacak ve bununla ilgili hangi branşı ilgilendiriyorsa o branştaki hastalıkları, tanıları düşünecektir Örneğin; nörolojik nedenleri saymak gerekirse beyin sapında bir denge sinirinin çekirdeklerinin yer aldığı veya beyinciğin yer aldığı bölgede bulunan damar tıkanıklıkları, kanamalar ya da iltihabi hastalıklar baş dönmesi ve denge bozukluklarının en önemli nörolojik nedenlerinden bir tanesidir. İç kulakla ilgili bazı yapılar ki, iç kulakta denge organı bulunmaktadır. Burayla ilgili yine iltihabi nedenler buradaki sıvının basıncındaki değişiklikler ya da buradaki kanallarının içindeki kristallerin yer değiştir meside yine şiddetli baş dönmelerine neden olabilmektedir. Örneğin tansiyondaki değişiklikler tansiyonun hem düşmesi hem yükselmesi de böyle bir baygınlık hissi, hafif bir dengesizlik ve beraberinde bir baş dönmesine de neden olabilmektedir. Özetle belirtmek gerekirse, baş dönmesi birçok hastalıkta ve birçok branşı ilgilendiren, bir çok rahatsızlıkta ortaya çıkabilen önemli bir bulgudur.

Baş Dönmesi – Baş Dönmesinin Nedenleri

Baş dönmesini azaltmak için ne yapılabilir?

Aslında yapılacak birçok şey olsa da bu tanıya göre değişir. Örneğin denge kanallarında halk arasındaki tanımla kristal kayması denilen ve bizim iyi huylu pozisyonel baş dönmesi diye tanımladığımız baş dönmelerinde her türlü hareket baş dönmesini başlatma nedir. Bu nedenle hastanın başını sabit tutması baş dönmesini engelleyecektir.

Ancak bu bir tedavi değil sadece o anda hastayı rahatlatmak için yapılacak bir şeydir. Baş dönmesinin nedenleri eğer beyinle veya santral nedenler dediğimiz nörolojik nedenlerden kaynaklanıyorsa, o zaman sabit bir noktaya bakmak baş dönmesini arttıracaktır.

Oysa Periferik nedenler dediğimiz iç kulaktan ya da denge sinirinden kaynaklanan baş dönmesinde ise sabit bir noktaya bakmak baş dönmesini baskılar ve daha çabuk geçmesine neden olur. Özetle baş ve bedenin bütün hareketleri aslında baş dönmesini arttırmaktadır.

Başı dönen hastalar zaten kendileri hem başlarını hem gövdelerini sabitlemeye çalışırlar ki baş dönmeleri daha azalsın daha rahat etsinler. Eğilmek, kalkmak, başın yukarı kaldırılması, yatarken sağa sola dönmek, her türlü beden ve baş hareketi baş dönmesini arttırabilir.

Baş dönmesinin sebebini bulmak için ne tür tetkikler yapılır?

Birçok tetkik olmasına rağmen hastanın vereceği öykü, bizim bu tetkikleri seçmemiz neden olacaktır.

Baş dönmesinin süresi beraberinde olduğu diğer bulgu ve belirtiler, bizi hemen direkt tomografi ya da emarla bir araştırmaya yöneltebileceği gibi, diğer daha basit incelemelerle araştırmaya başlayabiliriz.

Örneğin kan tetkikleri yapılabilir, işitme testleri yapılabilir, iç kulakla ilgili veya denge siniri ile ilgili bazı ölçümler yapılabilmektedir. Bunların bütün temelinde göz hareketlerinin kaydı da önemlidir.

Göz hareketlerinin kaydı ve incelenmesi, yorumlanması bize baş dönmesinin nedenleri konusunda çok önemli bilgiler sağlamaktadır. Örneğin; beyinden mi, beyincikten mi kaynaklanıyor, beyin sapından mı, denge sinirinde mi bir problem var, iç kulakta mı bir problem var, göz hareketlerini inceleyerek bu nedenlere doğru yönelebilir ve tanıya doğru gidebiliriz.

Baş dönmesi tipleri nelerdir?

Baş dönmesinin aslında farklı farklı tipleri yoktur ama, sınıflamak gerekirse en önemli sınıflama bence zamanlamadır. Yani sizin başınız döndüğünde bu baş dönmesi ne kadar süre devam edip geçiyor, örneğin saniyeler ile mi devam ediyor, dakikalarla mı yoksa birkaç saat devam edip geçen bir baş dönmesi midir. Dolayısıyla baş dönmesinin tiplerini burada ayırt etmek mümkün.

Çünkü zaman önemli. Baş dönmeniz ne kadar sürüyorsa onun karşılığında düşündüğünüz hastalıkta yine başka olacaktır. Dolayısıyla zaman birinci kriterdir. İkincisi, baş dönmesi tiplerini ayırırken beraberinde olan diğer belirtiler de onun çeşitlerini göstermektedir.

Kulak çınlaması var mı, bulantı kusma var mı, ya da bir yüzünüzde, kolunuzda uyuşmalar oluyor mu, dengeniz bozuluyor mu, bunların her birinin baş dönmesine eklenmesiyle yine farklı tanılar düşünülebilmektedir.

Örneğin; iç kulakla ilgili bir rahatsızlığı düşüneceğiz ya da beyin sapındaki bir kansızlık atağını mı düşüneceğiz, bir beyin kanaması mı yoksa belli bir urumu düşüneceğiz, bütün bunlar baş dönmesi ile beraber olan diğer belirtilerin birlikte yorumlanması ile bizi tanıya götürmektedir.

Baş Dönmesi – Baş Dönmesinin Nedenleri

Hangi sıklıktaki baş dönmeleri sorun olarak kabul edilir?

Aslında bir defa bile olsa baş dönmesi sorundur. Ne kadar sık olursa tabi hastayı ne kadar rahatsız ederse o kadar da çok sorun olmaktadır.

Ancak; doktorlar açısından sorun yani önemli hayati bir teh yaratan baş dönmesi ya da hayatını çok etkilemeyen yani hayati anlamda etkilemeyen ciddi tanıları olmayan baş dönmesi açısından baktığımız zaman, sayı önemli değildir.

Örneğin; bir kere kişinin başı döner beyin kanaması geçirmiştir ve çok ciddi bir durumdur, ya da birçok kere başı döner örneğin iç kulaklarda yarım daire kanalları ile ilgili bir hastalıktır. Pozisyonel baş dönmesi dediğimiz baş dönmesi günde birçok kere devam eder. Hayati önemi yoktur.

Gerçekten hastanın yaşam kalitesini bozmuştur ancak hayati önemi yoktur. Dolayısıyla sıklık önemli değildir. Her bir baş dönmesi hastanın yaşam kalitesini çok bozduğu için günlük yaşamı da çok etkilediği için bir defa dahi olsa önemli bir şeydir ve en kısa sürede en yakın bir hekimle konuşmak ve başvurmak gerekmektedir.

İlgili Kelimeler : 
Baş dönmesinin nedenleri, baş dönmesi, dengesizlik nedenleri, göz bozukluğu baş döndürür mü, kansızlık baş döndürür mü, sinüzit baş döndürür mü, tansiyon baş döndürür mü, uykusuzluk baş döndürür mü, yatarken baş neden döner, yatınca baş neden döner.

Источник: //elitbayan.com/bas-donmesi-bas-donmesinin-nedenleri.html

Baş Dönmesi ve Mide Bulantısı Neden Olur?

Baş dönmelerinin temelinde denge sorunu yatabilir

Haber güncelleme tarihi 23.02.2019 10:26

Baş dönmesi, genellikle iç kulak iltihaplanmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Sağlıksız ve yetersiz beslenme, yorgunluk, panik atak gibi birçok rahatsızlık baş dönmesiyle birlikte mide bulantısına da neden olmaktadır.

Bazı durumlarda baş ağrısına eşlik eden mide bulantısı yanı sıra aşırı terleme, kusma, halsizlik, nefes darlığı ve denge kaybı gibi problemler görülebilir.

Mide bulantısıyla birlikte görülen baş dönmeleri genellikle vücudun dengesini sağlayan iç kulakta meydana gelen sorunların sonucudur. Eğer bu durum sıklıkla tekrarlanıyor ve günlük olağan işlerinizi kısıtlıyorsa bir an önce doktora başvurmalısınız.

Baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan insanların birçoğunda bu hastalık yüksek düzeyde görülmektedir. Bu durumda çoğu zaman göz kararmasına sebep olmaktadır. Bu rahatsızlık hakkında daha detaylı bilgi almak için “►Göz Kararması Neden Olur?” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

BAŞ DÖNMESİ VE MİDE BULANTISININ NEDENLERİ

Baş dönmesi ve mide bulantısına birçok neden eşlik etmektedir.

Öncelikli olarak iç kulaktaki vücut dengesini sağlayan bölümde oluşan sorun ve hasarlar baş dönmesiyle birlikte mide bulantısını da beraberinde getirmektedir.

Labirintit olarak adlandırılan İç kulak iltihabı da denge kaybına, kulak çınlaması, baş dönmesi, mide bulantısı ve işitme kaybı gibi sorunlara neden olmaktadır.

Nörolojik bir rahatsızlık olan migren baş dönmesi ve mide bulantısına neden olmaktadır. Migren atakları nedeniyle kişinin öğün atlaması kan basıncını düşürmektedir.

Aynı zamanda ışığa duyarlı bir rahatsızlık olması kişinin ışığa bakmasıyla mide bulantısına neden olmaktadır. Migrenin en belirgin belirtilerinin başında mide bulantısı ve baş ağrısı gelmektedir.

Aynı zamanda panik ataklarda baş dönmesi ile birlikte mide bulantısı görülmektedir.

Aynı zamanda baş dönmesi ve mide bulantısı birçok önemli hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Beyin kanaması, felç ve beyin tümörünün belirtisi olarak nitelendirilebilir. Ancak çok sık tekrarlaması ve bunun yanında çeşitli rahatsızlıklarında görülmesi durumunda bir uzmana başvurmalısınız.

Baş Dönmesi ve Mide Bulantısında Sıkça Rastlanan Nedenler

Labirintit: Labirent adı verilen iç kulakta tahriş ve şişlik ile birlikte görülen kulak iltihaplanmasıdır. Bu sebepten dolayı baş dönmesi ve mide bulantısı meydana gelmektedir.

Vertigo: Iç kulakta “yarım daire kanalları” olarak adlandırılan bölgede bulunan sıvı vücudumuzun dengesinden sorumludur. İç kulakta yaşanan sıvı travmalar sıkıntı yaşadığı için baş dönmesi oluşur.

Migren: Kişinin uyku düzeninin bozulmasına sebep olurken, öğün atlatır ve bu durumda besin tüketiminde yaşanan sıkıntılar mide bulantısını tetiklemektedir.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısı rahatsızlığı yaşayan birçok kişi, bu durumun ortadan kalkması ne için neyin iyi geldiğini merak ediyor. Peki, mide bulantısına ne iyi gelir? İşte, mide bulantısından kurtulmak için;

 • Mide bulantısı yaşadığınızda eğer evdeyseniz odanızın pencerelerini açık tutun.
 • Yağlı yiyecek ve kızartma türü yemeklerden uzak durun.
 • Ne içecekseniz için yavaş yavaş içmeye dikkat edin.
 • Keskin kokulu şeylerden uzak durun.
 • Gün boyunca 2-3 öğün yemek yerine 5-6 öğün yiyin ama az yiyin.
 • Sabah uyandığınızda hafif ve midenize dokunmayacak şeyler tüketin.
 • Mide bulantısı yaşadığınız esnada fındık, badem ve kuruyemiş tüketin.

Mide Bulantısına İyi Gelen Besinler

 • Limon
 • Zencefil
 • Nane
 • Elma
 • Tavuk suyu
 • Fındık, fıstık, badem

BAŞ DÖNMESİNE NE İYİ GELİR?

Mide bulantısı ile beraber baş gösteren baş dönmesi önemli hastalıkların tetikleyicisi olabilir. Baş dönmesinden kurtulmak için doktora gitmeden önce bizler de çare bulabiliriz. Peki, Baş dönmesine iyi gelen şeyler nelerdir?

Baş dönmesinden kurtulmak için;

 • C vitamini yönünden zengin olan besinleri tüketin.
 • Kesinlikle günde 1,5 ile 2 litre arasında su için.
 • Günlük besin alımlarında lifli yiyecekler tüketmeye dikkat edin.
 • Alkol, sigara, kahve ve aşırı çay tüketiminden kaçının.
 • Baş dönmesi yaşadığınızda yavaş bir şekilde yerinize geri oturun ve mümkünse ayaklarınızı uzatıp yatar pozisyona geçin.
 • Baş dönme olayı sürekli olarak gerçekleşiyorsa doktora görünmelisiniz.

Baş Dönmesi İyi Gelen Besinler

 • Zencefil
 • Alıç
 • Rezene
 • Nane
 • Ökse otu
 • Kereviz
 • Balkabağı
 • Papatya çayı

''Vertigo Hastalığı Belirtileri''makalesi için tıklayınız…

Источник: //www.neoldu.com/bas-donmesi-ve-mide-bulantisi-neden-olur-3645h.htm

Baş Dönmesi Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir Ve Baş Dönmesi Neyin Habercisidir?

Baş dönmelerinin temelinde denge sorunu yatabilir

Baş dönmesi, ya da diğer adıyla vertigo çok yaygın olarak karşılaşılan bir sorundur. Bir hareket yanılsamasıdır ve yaşayan kişi aslında olmayan bir hareket varmış gibi algılar. Baş dönmesinde dengesizlik hissi en belirgin şikayettir, çoğu kez mide bulantısı ile birlikte yaşanır ve kişinin yaşam kalitesini etkiler.

KBB polikliniklerine başvuran hastaların neredeyse yarıya yakını vertigo sebebiyle başvuruyor. Altında yatan, en sık akla gelen problemlerden ilki beyinle alakalı problemler ve özellikle de tümörler olsa da, büyük bir oranda altından kulak hastalıkları çıkar.

Baş Dönmesi Neden Olur?

Baş dönmesi ve denge bozukluğu şikayetiyle hastanelerin acil servisine başvuran kişi sayısı hiç de az değildir. Baş dönmesi ve bununla alakalı şikayetler daha çok ileri yaştaki kişilerde sık rastlanılan bir durumdur. Çocuk ve ergenlik çağındakilerde ise daha seyrek görülür.

Baş dönmesinin altında farklı sebepler yatabilir. Bu bazen çok basit ve önemsiz bir sebep olabildiği gibi, daha ciddi bir problemin de habercisi olabilir. Sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Menier Hastalığı: Kulak çınlaması,kulakta dolgunluk,işitme kaybı ve baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan Menier hastalığı, baş dönmesine sebep olabiliyor. Bu baş dönmeleri adeta kriz şeklinde hissediliyor ve bazen saatlerce sürdüğü oluyor. Böyle bir durumda kahve, çikolata ve tuz gibi yiyecek ve içeceklerden uzak kalmak gerekiyor. Hekim gerekli görürse kulak zarını çizerek duruma müdahale edebiliyor.Bu tedaviler oldukça başarılı sonuçlar verebiliyor. Bu hastalıkta yoğun stresin etkili olduğu söylenebiliyor. Bu sebeple bu tür bir hastalıktan korunmak için stresten olabildiğinde uzak kalmak gerekiyor.
 • İç Kulak Nezlesi: İç kulak nezlesine bağlı baş dönmelerinde, duruma şiddetli mide bulantısı ve kusma da eşlik edebiliyor. Bu rahatsızlığa nezle denmesinin sebebi, nezleye benzeyen şikayetlerin yaşanması oluyor. Ana sebep ise yakın zamanda yaşanılıp atlatılmış olan soğuk algınlığı oluyor.
 • Kronik Orta Kulak İltihapları: Fistül denile iç kulak sıvıları da kaçak yaparak baş dönmesi meydana getirebiliyor. Kimi zaman da ani bir hapşırma ve basınç değişimleriyle oluşabiliyor. Gerekirse cerrahi müdahale gerekebiliyor.
 • Migren: Migreni olanlar bilirler ki şiddetli baş ağrısının yanı sıra baş dönmesi şikayeti de yaşanır. Baş dönmesi ataklarında kulakta ve başta basınç ve dolgunluk hissi yaşanabiliyor. Baş dönmesi atakları migren tedavisi uygulandığında ortadan kalkabiliyor.

Varis, hipertansiyon ve aritmi gibi kalp damar sistemi rahatsızlıkları, kansızlık, diyabet, tiroit hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları ve bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlıklar da baş dönmesi nedenleri arasında gösterilebiliyor.

Baş Dönmesi Nedenleri

Basit ve geçici sebepleri olduğu gibi ciddi sebepleri de olabileceğini söylemiştik. Bu ciddi sebepler arasında;

 • Kafa travmaları
 • Epilepsi
 • Beyin dokusunun yıkımıyla alakalı rahatsızlıklar
 • Merkezi sinir sistemindeki tümörler sayılabilir.

Baş dönmesi sebepleri sadece fiziksel rahatsızlıklara bağlı olarak gelişmiyor. Psikolojik sebeplere dayalı baş dönmelerinden de söz etmek mümkündür. Anksiyete, depresyon ve kaygı gibi faktörler de baş dönmesi atakları yapabiliyor.

 • Deniz ve uçak yolculuklarında ortaya çıkan basınç değişikliklerinin de baş dönmesini tetiklediğini söylemek mümkün.
 • Araç tutması olan kişilerde baş dönmesi şikayeti daha sık görülebiliyor.
 • Tansiyon, anksiyete, depresyon ve uyku problemlerinde tedavi amaçlı kullanılan ilaçlar da baş dönmesi yapabiliyor.
 • Alerjik yapısı olan kişilerde şiddetli hapşırma da, baş dönmesi problemini tetikleyebiliyor.

Hekimler, baş dönmesinin altında yatan ana sebebi görebilmek için denge ve işitme testi yapılması gerektiğini belirtiyorlar.

Baş Dönmesi Nasıl Tedavi Edilir?

Eğer sık yaşanıyorsa ve mide bulantısı ile birlikte yaşanıyorsa ve buna bir de kusma ekleniyorsa vakit geçirmeden en kısa sürede hekime başvurmak gerekmektedir. Peki ne yapılabilir, nasıl önlenebilir ve ilk müdahale anlamında kontrol altına alınabilir bir göz atalım.

Baş dönmesi nasıl azaltılır?

 • Su tüketmek iyi gelecektir; zira su tüketmek beyne giden oksijen miktarında artış sağlar. Bu da denge sorunlarını azaltır.
 • Derin nefes almak pek çok sorunu çözdüğü gibi bu problemi çözmede de etkilidir. Her gün mutlaka nefes egzersizleri yapılmalı ve diyafram nefesinin nasıl alındığı öğrenilmelidir.
 • Parlak ve güçlü ışıklar da  baş dönmesini tetikler. Bu yüzden televizyon, bilgisayar gibi ekranlara uzun süre bakmamak gerekir.
 • Baş dönmesi durumunda hızlı hareket etmek de durumu kötüleştirir. Bu sebeple bu durumlarda yavaş hareket etmek gerekir.
 • Zencefil de etkili olan çözümlerden birisidir, denge kaybını azaltır.
 • Kereviz suyu da iyi gelen doğal ürünlerdendir.
 • 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı elma suyu ilave edip içmek baş dönmesi problemine iyi gelecek çözümlerdendir.
 • Demir açısından zengin gıdalar tüketmek de faydalı olacaktır. Ispanak başta olmak üzere yeşil yapraklı sebzeler baş dönmesine iyi gelen çözümlerdir.
 • Gingko biloba bitkisi de baş dönmesini engelleyen bitkilerdendir.
 • Ebegümeci de baş dönmesine iyi gelen bitkilerdendir. Ama ebegümeci hamile ve emziren kadınlara önerilmez.

Baş dönmesi başlı başına bir problem değil, başka bir probleme bağlı olarak gelişen bir tepkidir. Yani  başka bir hastalığın  habercisidir. Kronik olarak yaşandığında vertigo olarak tanımlanır. Vertigo sorununda mutlaka bir hekime danışmak gerekir.

Baş Dönmesi Neyin Habercisidir?

Depresyondan, tansiyona; gebelikten, ani hareket etmeye; kafa travmasından tümöre kadar pek çok basit yahut ciddi problemin habercisi olabilmektedir.

Eğer sürekli yaşamıyorsanız ve kısa süreliyse endişe edilecek bir durum yoktur. Ama sürekli yaşanan baş dönmesinde mutlaka bir hekime görünmek ve gerekli tedaviyi görmek gerekir.

Baş dönmesi belki de ciddiye alınması gereken bir sorunun belirtisi de olabilmektedir.

Источник: //www.1sivilce.com/bas-donmesi-neden-olur-nasil-tedavi-edilir-ve-bas-donmesi-neyin-habercisidir/

Yatınca Başın Dönmesine Neden Olur ve Çözümleri

Baş dönmelerinin temelinde denge sorunu yatabilir

Yatınca baş bölgesinde meydana gelen dönme sorunundan kurtulmak adına öncelikli olarak bir nöroloğa başvurmak gerekir. Ardından gerekli olan tedavi süreci başlar.

İçindekiler

 • Yatınca Başta Dönme
  • Baş Dönmesi Türleri
  • Nedenleri
 • Nasıl Geçer?

Yatınca Başta Dönme

Baş dönmesi, doktorların duyduğu en yaygın şikayetlerden bir tanesidir. Bu durum, vücut hareketsiz kalırken, çevredeki nesnelerin veya kişinin kendisinin bir hareket duygusu verir.

 Baş dönmesi hissi farklı durumlarda meydana gelebilir ve en yaygın olanlardan biri uzanırken başta dönme sorunudur. Bu durumda, kafa yatay pozisyonu aldıktan hemen sonra ve bazen bir süre yatıktan sonra dönmeye başlayabilir.

Bu tür başta dönmeler bir kez ortaya çıktıysa direkt olarak sağlık sorunu ile ilişkilendirilmemelidir. Önemli olan öncelikli olarak uzman doktora başvurulmasıdır.

Yatar bir pozisyon alırken, bir baş dönmesi hissi meydana gelmesi, algılanması ve mümkünse tedavi edilmesi gereken kendi sistemleri dahil olmak üzere vücudun içinde değişikliklerin varlığını gösterir.  Bu şekilde oluşan sorun aşağıdaki şekillerde meydana gelir.

 • Çevreleyen şeylerin hareketinin hissedilmesi, duvarların ve tavanın düşmesi
 • Vücut rotasyon hissi (bazı durumlarda bir rüyada bile bir kişiye eşlik eder)
 • Sık sık tekrarlanan ataklarla birlikte, bir kişi yatmadan önce endişe duyabilir.
 • Bazen baş ağrısı, mide bulantısı vardır.

Başın sırtüstü pozisyonda dönebileceği gerçeğine ek olarak, pozisyon değiştiğinde atak durumu artabilir. Yukarı kalkıldığı zaman, diğer tarafta döner. Saldırıyı yoğunlaştırmak ayrıca gün boyu devam edebilecek şiddetli zayıflığa da neden olabilmektedir.

Baş Dönmesi Türleri

Çeşitli baş dönmesi tipleri ayırt edilir. Bunlar;

 • Vertigo, bu vestibüler aparatın patolojileri veya organlarının stimülasyonu ile ilişkili bu tür baş dönmesidir. Kafanın bu şekilde dönmesiyle, vücut uzayda, kişiyi çevreleyen nesneler içinde döner.
 • Psikojenik, bu durum kafanın eğrilmesi anlamına gelmez. Psikojenik baş dönmesi anksiyete, gözlerin kararması, istikrarsızlık hissi gibi diğer birçok semptomlar, eşlik eder. Genellikle güçlü streslerin, depresyonların bir arka planında benzer bir durum vardır.

Bu iki tip kafa spinini ayırt etmek önemli bir detaydır. Çünkü buna bağlı olarak doğru bir teşhisin yapılması çok daha kolay olacaktır. Hasta kendi başına psikojenik baş dönmesi ile gerçek olanı ayırt edemese bile doktor bu konuda yardımcı olacaktır.

Nedenleri

 • Artan veya azaltılmış basınç, Kafa her iki durumda da dönebilir. Hem çok yüksek hem de çok düşük basınç bu duruma neden olmaktadır. Vücudun dönme hissini ve çevresindeki gerçekliği hissedebilir. Çoğu zaman yatarken bu gibi durumlara başka semptomlar eşlik eder. Bu semptomlar arasında baş ağrısı, mide bulantısı ve diğer etkenler yer alır.
 • Ateroskleroz, bu durum başın rotasyonu kısa kan akışı ile ilişkilidir.
 • İç kulak hastalıklarının mevcut olması, enflamasyonlar, labirentte sıvı oluşumu ve diğer patolojiler, baş dönmesine neden olan vestibüler aparatların organlarına baskı yapar.
 • Kranyoserebral yaralanmaların varlığı
 • Diyabet mellitus, beynine oksijen sağlayan kan damarlarının durumunda değişikliklere neden olduğundan dolayı yatarken baş dönmesine sebep olur.
 • Uzun dengesiz diyetler, gerekli vitamin ve eser elementlerin eksikliği de vücut ve nesnelerin dönme duygusuna yol açabilir.
 • Osteokondroz, servikal omurgada böyle bir patoloji ile beyni besleyen kan damarlarının bir kenetlenmesi vardır. Bundan kaynaklı yatarken başta dönmeler olur.

Kafa dönmesinin nedeni başka hastalıklar olabilir. Bundan dolayı muayene için bir uzmana danışmak son derece önemli olan bir detaydır.

Sadece özel testler ve teşhis çalışmaları yardımıyla tam yatar pozisyonda baş dönmesi neyin tetiklediği bilinir. Hastanın durumu teşhis etmek ve çeşitli kan testleri evreleme tanı, vasküler doppler, MRI, X-ışınları ve diğer testler kullanılabilir. 

Nasıl Geçer?

Kafa dönmesi sorunun neden kaynaklandığı konusunda altta yatan nedenin bulunması için öncelikli olarak hasta kişinin nöroloğa başvurması gerekir. Doktora gitmeden önce, baş dönmesini azaltmaya veya hatta geçici olarak çıkarmaya yardımcı olacak çeşitli yollar vardır. Bu yöntemler şunları içerir:

 • Baş ve boyun kısmına kendi kendine masaj yapmak gerekir.
 • Nefes egzersizleri (el karın bölgesine koyulur ve ağız ile nefes almak gerekir.
 • Parmağı birkaç saniye boyunca alnın merkezine doğru bastırmak başın dönmesine olanak sağlar.
 • Pencereyi açılmalı ve olabildiğince oda en iyi şekilde havalandırılmalıdır.
 • Sıkı giysiler tercih edilmemeli, kemeri çıkartılmalı ve gevşetilmelidir.
 • Bir tonometre ile kan basıncının düzeyini belirlemek gerekir.
 • Başın keskin dönüşleri de dahil olmak üzere ani hareketler yapmaktan kaçınmak gerekir.

Yaşam tarzı değişiklikleri vertigo ile mücadelede önemli ölçüde yardımcı olabilir.

 Bu nedenle beslenme dengelemeli, rejimi gözlemlenmeli, her gün en az bir saat boyunca (yürüyüş parkında sadece birkaç dakika) temiz havada aktif yürüyüşler yapmalı ve fiziksel egzersiz düzenli bir şekilde yapılması gerekir.

Yaşam boyu sağlıklı şekilde yaşamak isteyen kişiler düzenli olarak yaşamlarında egzersizi eksik etmemeli ve beslenmelerine her daim dikkat etmelidir.

Makale beğendiniz mi? (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: //basbeyin.com/yatinca-bas-donmesi.html

Baş dönmesi

Baş dönmelerinin temelinde denge sorunu yatabilir

Baş dönmesi olarak da biline vertigo, birçok insanın günlük hayatta sıklıkla karşılaştığı ve temelinde birçok farklı neden bulunan ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır.

Tıpta vertigo olarak geçen baş dönmesi, insanın kendisinin ya da etrafındaki eşyaların hareket ettiğini sanması olarak tanımlanıyor. Pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkan hastalığın tedavisi de buna göre değişiyor.

Baş dönmesi veya denge sorunu

Denge kaybı ve düşme hissi yaşayanların hemen bir hekime görünmesi gerektiğini söyleyen Liv Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Sarp Saraç “Baş dönmesiyle dengesizlik birbirinden farklı şeyler.

Dengesizlik ilaç ya da ameliyat ile tedavi edilmiyor. Bu hastaların tedavisinde da denge egzersizleri büyük önem taşıyor. Türkiye’de az sayıda olan Dinamik Posturografi sistemiyle hem teşhis hem de tedavi gerçekleştirebiliyor.

Dengeyi sağlayan sistemlerden hangisinin arızalandığını tespit edildikten sonra problemli olan sistemlerin güçlendirilmesi için yapılması gereken egzersizler de cihazın üzerinde yapılabiliyor.” diyor.

Baş dönmesi ve denge sorununu birbirinden nasıl ayırt edilir?

Baş dönmesi ve denge problemi genel olarak birbiriyle karıştırılır. Baş dönmesinde bir hareket illüzyonu vardır yani hasta kendisinin ya da etraftaki cisimlerin hareket ettiği hissine kapılır. Dengesizlikte ise kişi istirahat halindeyken bir sorun yokken, yürürken yalpalama olur. ‘Dengemi kaybediyorum, düşeceğim’ hissi yaşanır.

Baş dönmesi ne gibi sorunlar yaratır?

Baş dönmesi insanların hekime en çok başvurduğu rahatsızlıkların başında gelir. Baş dönmesi hastalarda çok çaresizlik hissi yaratan bir semptomdur.

Şiddetli olduğunda beraberinde bulantı ve kusma eşlik eder. Tekrarlayan baş dönmelerinde hastalarda endişe ve depresyona yol açabilir. Denge problemi yaşayanlarda en önemli risk düşmedir.

Özellikle yaşlılarda düşmeye bağlı kırıklar hayatı tehdit edebilir.

Ne zaman doktora başvurmak gerekir?

Baş dönmesi şikayeti yaşayan hastanın en kısa süre içinde doktora başvurması gerekir.

Baş dönmesi tanısı nasıl konulur?

Baş dönmesi” dengesizlik şikayetiyle başvuran hastada öncelikle komple bir kulak burun boğaz muayenesi yapılır. Ayırıcı tanıda işitme testi, videonistagmografi, VEMP ve dinamik posturografi gibi testler kullanılır. Böylece baş dönmesi ve dengesizliğin sebebi tespit edilir ve ona göre bir tedavi şekli belirlenir.

Baş dönmesine sebep olan hastalıklar nelerdir?

Baş dönmesinin pek çok nedeni olabilir ama en sık karşılaşılan nedenler iç kulak hastalıklarıdır.

Selim Pozisyonel Vertigo: İç kulakta dengeyi sağlayan kristal parçacıkların yerinden kopup yarım daire kanalına kaçması nedeniyle oluşur.

Yatarken sağdan sola, soldan sağ dönerken baş dönmesiyle bu hastalık kendini gösterir. Şiddetli fakat kısa süren baş dönmesi olur. Bu hastalığın teşhis ve tedavisinde başa değişik pozisyonlar verilerek yapılan manevralar kullanılır.

Bu sayede 2-3 dakikalık bir süre içinde hastalığı teşhis ve tedavi etmek mümkün olmaktadır.

Meniere Hastalığı: İç kulak sıvısının miktarının artmasıyla oluşur. Hastada baş dönmesi, çınlama, kulakta basınç hissi, yüksek seslerden rahatsızlık ve işitme kaybı görülebilir.

Hastalığın nedeni bilinmemekle birlikte aşırı tuz tüketimi, stres ve hormonal bozuklukların baş dönmesi ataklarını tetiklediği bilinmektedir. Tedavide öncelikle damar genişletici ve idrar söktürücü ilaçlardan faydalanılır.

İlaç tedavisiyle atakları kesilmeyen kişilerde cerrahi müdahale yapılır.

Denge problemi altında yatan nedenler

– Geçirilmiş iç kulak hastalıkları

– Nörolojik problemler

– Şeker hastalığı

– Vitamin eksiklikleri

– Görme bozuklukları

– Ortopedik problemler

Denge problemi tedavisi nasıl yapılıyor?

Baş dönmesiyle dengesizlik birbirinden farklı şeyler. Atakları kesilse bile dengesizliği devam eden hastalar tedavi olamadıklarını düşünüyor. Dengesizliğin ilaç ya da ameliyat ile tedavi edilmiyor.

Bu hastaların tedavisinde da denge egzersizleri büyük önem taşıyor. Dolayısıyla dengesizliğin neden kaynaklandığını tespit etmek öncelik taşıyor.

Derin duyu sistemi, görme sistemi ve iç kulak sisteminden hangisinin dengeye ne kadar yardımcı olduğunu ölçmek gerekiyor.

Denge sorununa Dinamik Posturografi

Türkiye’de az sayıda hastanede olan Dinamik Posturografi sistemiyle hem teşhis hem de tedavi gerçekleştirebiliyor. Bilgisayarlı dinamik posturografi hem teşhis hem de tedavi için de kullanılıyor. Dengeyi sağlayan sistemlerden hangisinin arızalandığını tespit ediliyor ve teşhis konuluyor. Böylece denge problemi yaratan sebep ortaya konuluyor.

Teşhisten sonra problemli olan sistemlerin güçlendirilmesi için yapılması gereken egzersizler de cihazın üzerinde yapılıyor. Şu anda dünya üzerinde yapılan bütün kabul edilmiş testlerin hepsini denge merkezinde yapabiliyoruz.

Etiketler: baş dönmesi, baş dönmesi belirtileri, baş dönmesi nedenleri, baş dönmesi nedir, baş dönmesi tipleri, baş dönmesinin nedenleri, baş dönmesinin sebepleri, böbrek hastalıkları, bulantı, işitme kaybı şikâyeti, karaciğer hastalıkları, Prof. Dr. Sarp Saraç, şeker hastalığı, tansiyon değişikliği, tekrarlayan baş dönmesi, vertigo, vertigo nedir

Источник: //www.nazende.com/bas-donmesi/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..