Baş ve Boyun Kanserleri Daha Erken Belirti Gösteriyor

Baş – boyun kanseri belirtileri

Baş ve Boyun Kanserleri Daha Erken Belirti Gösteriyor

Baş – boyun kanseri erken teşhis edildikleri zaman tedavi edilen kanser türleri arasında yer almaktadırlar.

Baş – boyun kanserinin büyük çoğunluğu erken dönemde belirti verirler. Erken belirtileri bilmekle, doktor uyarılabilir ve doktorun zamanında doğru teşhis koyması kolaylaştırılabilir.

Baş – boyun kanserinin tedavisinin başarılı olması erken teşhise bağlıdır. Baş-boyun kanserinin belirtilerini bilmek ve bunların farkına varmak hayatınızı kurtarabilir.

Baş – boyun kanserinin belirtileri

Baş – boyun bölgesi kanseri için aşağıdaki belirtilere dikkat edilmesi gerekmektedir.

Deri değişiklikleri

Deri kanserleri, en sık görülen baş – boyun bölgesi kanserleridir. Deri kanserleri doğru yöntemler zamanında kullanıldığında genellikle ciddi sorunlar oluşmadan tedavi edilebilirler.

Baş – boyunda en sık görülen deri kanseri türü “bazal hücreli kanser”dir.

En sık alın, yüz ve kulak kepçesi gibi güneş ışınlarına daha fazla maruz kalan bölgelerde görülmekle birlikte, her yerde oluşabilir.

Bazal hücreli deri kanseri başlangıçta küçük ve soluk renkli bir leke şeklinde başlar; daha sonra orta kısmında küçük bir yara gelişir. Bu yaranın bazı bölgeleri zaman içinde iyileşme gösterebilir, ancak yara tamamen kaybolmaz.

Baş – boyun bölgesinde “yassı hücreli kanser” ve “malign melanom” gibi diğer deri kanseri türleri de görülebilir. Yassı hücreli kanserler genellikle alt dudak ve kulak kepçesinde ortaya çıkar. Görünümleri bazal hücreli kansere benzeyebilir ve erken teşhis edilip tedavi edildiklerinde bazal hücreli kanserlerden daha tehli değildirler.

Dudak, yüzün alt bölümü veya kulak kepçesi derisinde iyileşmeyen bir yara farkederseniz şüphelenmeniz gerekir. “Malign melanom” deride koyu siyah veya koyu mor renk değişikliğine neden olur; bazen de ortadaki bir lekenin etrafında daha küçük lekeler görülür. Baş veya boyun derisinde özellikle büyüklüğü artan siyah veya koyu mor renkli bir leke farkederseniz muayene olmanız gerekir.

Ses değişiklikleri

Gırtlak kanserlerinin çoğu ses değişikliklerine neden olur. İki haftadan uzun süren ses kısıklığı veya herhangi bir ses değişikliğinde muayene olmanız gerekir.

Ses tellerinizin incelenmesi için bir Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekir.

Ses değişikliklerinin çoğunun nedeni kanser değildir; ancak, şansınızı zorlamayınız ve iki haftadan uzun süren ses kısıklığı halinde bunun kansere bağlı olup olmadığını anlamak için muayene olunuz.

Ağız içinde şişlik

Ağız ve dil kanserlerinin çoğu ağız içinde yara veya şişliğe neden olurlar. Bu yara ve şişlikler iltihaplanmadıkça genellikle ağrısızdırlar. Kanama da görülebilir, ancak bu genellikle geç bir belirtidir. Ağız içinde bir yara ve şişlik ile birlikte boyunda da şişlik varsa mutlaka muayene olunuz. Teşhis için muhtemelen bir biyopsi (dokudan örnek alınarak inceleme) yapılması gerekecektir.

Yutma problemleri

Boğaz ve yemek borusu kanserlerinde özellikle katı gıdalarda olmak üzere yutma güçlüğü görülebilir.

Yutma güçlüğünde alınan gıda boğazda belli bir noktada takılır, daha sonra yutulabilir veya geri çıkartılır. Her yutma işlemi sırasında sorun yaşanıyorsa muayene olmanız gerekir.

Teşhis için yemek borusunun ilaçlı bir röntgen filminin çekilmesi ve yemek borusunun içini görmek için endoskopi yapılması gerekebilir.

Tükürmekle veya öksürmekle kan gelmesi

Bu belirtilerin nedeni genellikle kanser değildir. Ancak burun, ağız, boğaz veya akciğer kanserlerinin belirtisi de olabilir. Tükrükte veya balgamda birkaç günden uzun süreli kan gelmesi şikayetiniz varsa muayene olmanız gerekir.

Sürekli kulak ağrısı

Kulakta veya yutkunma sırasında kulak bölgesinde hissedilen sürekli ağrı olması, boğazda iltihaplanma veya bir tümörün erken belirtisi olabilir. Kulak ağrısıyla birlikte yutma güçlüğü, ses kısıklığı veya boyunda şişlik de varsa bu durum genellikle önemlidir ve muayene olmanız gerekir.

Boyunda şişlik

Baş – boyun bölgesinde başlayan kanserler, genellikle vücudun başka bölgelerine yayılmadan önce boyundaki lenf bezlerine yayılırlar. Boyunda 2 haftadan uzun süredir varolan bir şişlik, doktora gitmenizi ve muayene olmanızı gerektirir.

Boyundaki bütün şişlikler kanser değildir; ancak boyundaki şişlik ağız, boğaz, gırtlak, tiroid bezi, lenf ve kan kanserlerinin erken belirtisi de olabilir. Kanserlerin neden olduğu şişlikler genellikle ağrısızdırlar ve zamanla büyürler.

Baş – boyun kanseri için risk faktörleri

Baş – boyun kanserinin yaklaşık % 90’ının nedeni bazı risk faktörleriyle uzun süreli temastır.

Tütün (sigara, puro, pipo içimi ve tütün çiğneme) ve alkol kullanımı, ağız, boğaz, yemek borusu, gırtlak ve dil kanserlerinin oluşumunda en önemli faktörlerdir (Tütün ve alkol kullanmayan erişkinlerde ağız ve boğaz kanseri hemen hemen hiç görülmez). Dudak ve deri kanserleri için en önemli risk faktörü ise güneş ışınlarına aşırı maruz kalmaktır.

Ne yapmalısınız?

Yukardaki belirtilerin hepsi kanser dışındaki hastalıklarda da görülebilir ve genellikle teşhis kanser değildir. Emin olmak için, belirtiler ortaya çıktığında doktorunuza muayene olmanız gerekir.

Unutmayın; baş – boyun bölgesindeki kanserler erken teşhis edildiklerinde ciddi sorunlar olmadan tedavi edilebilirler. Belirtilerin ortaya çıkması ile teşhis koyulup tedavinin başlaması arasındaki gecikme, genellikle hastaların doktora geç başvurmasından kaynaklanmaktadır.

Hastaların belirtilerin çıkmasını takiben erken muayene olup erken teşhisin gerçekleşmesi ile bu kanserlerin tamamen iyileştirilebilme oranları artacaktır.

Kendinizi garantiye alın. Doktora erken müracaat ediniz! Başta sigara içimi olmak üzere kanser için risk taşıyan alışkanlıklardan kaçınınız ve sağlıklı yaşam için gerekli düzenlemeleri kendi hayatınıza uygulayınız.

Источник: http://www.saglikveguzellik.net/bas-boyun-kanseri-belirtileri.html

Baş boyun kanserleri nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Baş ve Boyun Kanserleri Daha Erken Belirti Gösteriyor

Baş boyun kanserleri geliştiği alana göre adlandırılırlar. Ağız kanseri, dudakları, dili, diş etlerini, yanakların ve dudakların iç astarını, ağız tabanını, damağı içerir. Diğer sık görülen kanser türleri şunlardır:

Nazofarenks (üst yutak) kanseri

Farenks (yutak), burnun arkasından başlayan, boyundan aşağı doğru inen ve soluk borusu (trake) ile sindirim borsunun (özofagusun) tepesinde biten içi boş bir tüptür. Farenksin üç kısmı vardır; bunlar nazofarenks, orofarenks ve hipofarenkstir.

Ağız kanseri neden olur? Belirtileri ve tedavisi yöntemleri

Nazofarenks kanser burnun arkasının üst kısmında, orofarensk kanser yumuşak damak (ağzın arkası), dilin tabanı ve bademcikler dâhil farenks orta kısmında, hipofarenks kanseri ise boğazın alt kısmındaki hücrelerde gelişir.

Larinks (gırtlak) kanseri

Gırtlak (larenks) kanseri, ses tellerini içeren boğaz bölgesinde oluşur. Larinks, boyundaki farenksin hemen altında kıkırdaktan oluşan kısa bir geçittir. Ayrıca yiyeceklerin hava geçişlerine girmesini önlemek için gırtlak örtüsünü hareket ettiren küçük bir doku parçasına (epiglottis) da sahiptir.

Gırtlak (larenks) kanseri nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Paranazal sinüsler ve burun boşluğu kanseri

Kanser paranazal (burun çevresi) sinüslerin ve burun boşluğunun dokularında başlar. Paranazal sinüsler burun çevresindeki kemiklerde içi boş, hava dolu boşluklardır. Burun boşluğu ise ağız çatısını oluşturan kemiğin üzerinde uzanır ve boğazı birleştirmek için arkaya doğru eğilir.

Tükürük bezi kanseri

Tükürük bezlerinin dokularında kanserli hücrelerin oluştuğu bir kanser türüdür. Tükürük bezleri kansere dönüşebilecek birçok farklı hücre barındırır, bu nedenle birçok farklı tipte tükürük bezi kanseri vardır. Bunlardan biri de baş boyun kanser grubunun bir türüdür ve nadir görülür.

Baş boyun kanserlerinde hücrelerin neden mutasyona uğrayıp anormalleşmeye başladığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak tetikleyici birçok risk faktörü vardır. Bu riskleri taşımak sadece kanser olma olasılığınızı artırır ama kesin kanser olacağınız anlamına gelmez. Çünkü bu risklere sahip olmayan insanlarda da bu kanser türü gelişebilir. Başlıca risk faktörleri şunlardır:

 • Alkol ve tütün kullanımı: Çiğneme tütünü veya dumansız tütün (enfiye) dâhil tüm tütün ürünleri ve alkol, baş boyun kanserleri özellikle ağız, orofarenks, hipofarenks ve larinks kanserlerinin en önemli iki risk faktörüdür. Baş ve boyun kanserlerinin en az % 75’inin nedenidirler. Tütün ve alkolü birlikte kullanan insanlarda kanser gelişme riski daha fazladır
 • İnsan papilloma virüsü: Bu virüse bağlı enfeksiyon bazı kafa boyun kanserleri, özellikle de bademcikler veya dilin tabanını içeren orofarenks kanserler için bir risk faktörüdür
 • Salamura veya tuzlu yiyecekler: Çocukluk döneminde salamura veya tuzlanmış gıdaların tüketimi, nazofarenks kanseri için bir risk faktörüdür
 • Ağız sağlığı: Kötü ağız hijyeni ve eksik dişler ağız kanserine yol açabilir.
 • Mesleki maruziyet: Ahşap tozu nazofarenks kanserine; asbest ve sentetik lifler gibi bazı kimyasallar ise gırtlak kanserine yol açabilir.
 • Radyasyona maruz kalmak: Özellikle tükürük bezleri kanserine neden olabilir.
 • Epstein-Barr virüsü enfeksiyonu: Epstein-Barr virüsüyle enfeksiyon, nazofarenks kanseri ve tükürük bezi kanseri için bir risk faktörüdür.

Biyopsi nedir, nasıl yapılır? Biyopsinin riski var mıdır?

Baş boyun kanserleri belirtileri

 • Kalıcı boğaz ağrısı
 • Yutmada güçlük
 • Seste değişiklik veya ses kısıklığı, baş ve boyun kanserlerinin en dikkat çekici belirtileridir.

Başlıca türlerine göre diğer belirtiler ise şöyledir:

 • Ağız boşluğu: Diş etleri, dil veya ağızda beyaz ya da kırmızı yamalar, protezlerin rahatsızlık vermesine neden olan çene şişmesi ve ağızda kanama veya uyuşma
 • Farinks: Solunum veya konuşma sorunu, ağrılı yutma zorluğu, boyunda veya boğazda kalıcı ağrı, sık baş ağrısı, kulaklarda ağrı, çınlama sesi veya işitme zorluğu
 • Larenks: Ağrılı yutma zorluğu veya kulakta ağrı
 • Paranazal sinüsler ve burun boşluğu: Engellenen ve temizlenmeyen sinüsler, antibiyotiklerle tedaviye yanıt vermeyen kronik sinüs enfeksiyonları, burun kanaması, sık baş ağrısı, şişlik gibi gözlerle ilgili diğer sorunlar, üst dişlerde ağrı veya protezlerle ilgili problemler.
 • Tükürük bezleri: Çene veya çene kemiğinin altında şişlik, yüz kaslarında uyuşma, felç ya da ağrı.

Bu belirtiler daha az ciddi rahatsızlıklardan da kaynaklanabilir. Ancak kanser tedavilerinde erken teşhis hayati bir önem taşıdığından hiç vakit geçirmeden bir uzmana görünmek önemlidir.

Baş boyun kanserleri teşhisi

Hastanın şikâyetleri doğrultusunda sağlık geçmişi, alışkanlıkları ve aile öyküsü hakkında bilgi alınırken fiziksel muayene yapılır. Belirti ve semptomlar baş boyun kanserine işaret ediyorsa daha fazla test yapılır. Bu testlerden bazıları şunlardır:

 • Kan ve idrar tahlilleri: Bu tahliller hastanın genel sağlığıyla ilgili daha fazla bilgi verebilir.
 • Boyun muayenesi: Doktor baş ve boyun bölgesini kontrol ederek anormal bölgeleri saptamaya çalışır. Örneğin şiş lenf bezleri fiziksel muayenede kolayca hissedilir. Ağız ve boğazın bazı kısımları kolayca görülmediğinden bu bölgelere bakmak için aynalar, ışıklar ve/veya özel fiber optik mikroskoplar kullanılabilir.
 • Panendoskopi: Bu işlemde lokal anestezi altında burun, ağız ve boğaz içine bir tür mikroskop olan panendoskopiyle bakılır ve bazen biyopsi yapılarak doku parçaları çıkartılabilir.
 • Biyopsi: Şüpheli bölgeden küçük bir doku parçasının incelenmek üzere alındığı işlemdir. Bu işlemle kesin kanser teşhisi konulur.

Evre, kanserin başladığı yerde büyümesini veya yayılmasını tanımlar. Ayrıca kanserin diğer organlara yayılıp yayılmadığını da söyler.

Baş boyun kanseri evreleri, türlerine göre farklılık gösterebilir, ancak genel olarak kanser evreleri 0, 1, 2, 3 veya 4 olarak numaralandırılır. Sayı ne kadar az olursa kanser o kadar az yayılmış olur.

Evre 4 gibi daha yüksek bir sayı, başladığı yerden yayılan daha ciddi bir kanser anlamına gelir.

Tiroid kanseri nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Baş boyun kanseri metastazı

Bu gruptaki bir kanser türünden dolayı tedavi görmüş kişilerde baş boyun kanserleri metastazı olasılığı daha yüksektir. İkincil kanser olarak adlandırılan bu kanserler genellikle baş, boyun, yemek borusu veya akciğerlerde gelişir.

Baş boyun kanser cerrahisi

Bu kanserlerin bazıları, üzerinde çalışılması zor yerlerdedir. Yine de ameliyat, kanseri ve çevresindeki sağlıklı dokunun bir kısmını çıkarmak için tercih edilebilir.

Bazı durumlarda dilin, boğazın, larinksin (gırtlağın), soluk borusunun veya çene kemiğinin tamamının ya da bir kısmının çıkarılması gerekebilir. Boyundaki kanserli lenf bezlerini çıkarmak için de uygulanabilir.

Ayrıca ileri evredeki hastaların kanser nedeniyle yaşadıkları semptomları hafifletmekte kullanılabilir. Örneğin, tümör nedeniyle yutma sorunu yaşanıyorsa bir beslenme tüpü yerleştirmek için ameliyat yapılabilir.

Radyasyon, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Baş boyun kanserlerinde ana tedavi olarak, ameliyat öncesinde tümörü küçültmek, sonrasında ise geriye kalan kanserli hücreleri öldürmek için uygulanabilir. Ayrıca son evredeki kanser vakalarında semptomları hafifletmek için de radyasyon tedavisi kullanılabilir. Radyasyon iki farklı yöntemle verilebilir.

En sık kullanılan yöntem harici ışın radyasyonudur ve vücudun dışındaki bir makineden kansere yöneliktir. Diğeri ise radyoaktif tohumların kanserli bölgeye yerleştirildiği brakiterapidir (iç radyasyon). Bu tedavinin genel yan etkileri yorgunluk, tat değişiklikleri, boğuk ses, ağız kuruluğu, ağız ve boğaz yaraları, yutma veya yeme sorunudur.

Baş boyun kanserlerinde kemoterapi

Kemoterapi kanserle savaşmak için ilaçların kullanılmasıdır. İlaçlar koldaki bir damardan veya hap olarak verilebilir. Bu ilaçlar kana geçer ve vücuda yayılır. Çoğunlukla iki veya daha fazla ilaç birlikte verilir ve tedavi aylarca sürebilir. Genellikle radyasyonla birlikte verilir. Yan etkileri yorgunluk, mide bulantısı, kusma ve saç dökülmesidir.

Hedefe yönelik tedavi

Bu ilaçlar direkt kanserli hücreleri öldürürken normal hücrelere zarar vermez. Bazen kemoterapinin yerine kullanılabildiği gibi, bazen de kemoterapinin etkisini artırmaya yardımcı olur, yan etkileri daha azdır. Genellikle son evre kanser tedavilerinde uygulanır.

İmmünoterapi

Bu ilaç tedavisiyle bağışıklık sisteminin kansere saldırmasına yardımcı olunur. Daha az yan etkiye sahiptir ancak bazen bu yan etkilerden biri ciddi olabilir.

Baş boyun kanserleri tekrarlayabilir. Bu nedenle tedavi bitse de hasta takip altında tutulur. Bu sürece doktor karar verir ve hasta kontrole geldiğinde laboratuvar testleri veya görüntüleme testleri yapılabilir.

Erken teşhis her zaman kanseri yenme şansını yükseltir. Bu baş boyun kanserleri için de geçerlidir ancak yavaş ilerleyen kanser türleri olduklarından belirtiler genellikle ikinci ya da daha üst evrelerde fark edilip ciddiye alınır. Eğer kanser 1.

Evrede teşhis edilebilirse 5 yıllık sağ kalım oranı % 75 civarındadır. Hastanın genel sağlığı, yaşı gibi etmenler de tedavi sürecini ve başarısını etkileyebildiğinden genel bir yaşam süresi vermek zordur.

Ancak kanser ileri aşamalardaysa ölüm riski artabilir.

Baş boyun kanserlerine iyi gelen şifalı bitkiler

 • Yeşil çay: Demleme usulüyle yapılan bu çayın suyunun en fazla 65-70 derece olması gerekir. 2-2,5 gr yeşil çayı 350 ml. suda iki-üç dakika demledikten sonra yapraklarını çıkararak günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz.

  Çay soğuduğunda tadı bozulabileceğinden demliğin ısısını altında bir mum ile korumaya özen gösterin.

 • Çörek otu: Çörek otunun çayını yapabilirsiniz, ayrıca salataya ya da yoğurda katarak da tüketebilirsiniz. Çörek otu yağından çay da hazırlayabilirsiniz.

  Bunun için bir kupa sıcak suya 1 çay kaşığı nane koyup 10 dk. demleyin. Daha sonra nane yapraklarını çıkarmak için bir elekten süzüp 1 çay kaşığı çörek otu yağı ve tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı ilave ederek günde 1-2 bardak içebilirsiniz.

 • Zerdeçal: Demleme usulü çayını hazırlayıp günde 1-2 bardak tüketebilirsiniz. Ayrıca özellikle ağız kanseri vakalarında gargara yapabilir ya da 1 tatlı kaşığı zerdeçalla suyu karıştırıp macun kıvamına getirerek ağız içi yaralarına uygulayabilirsiniz.

 • Devedikeni: Demleme usulü çayını hazırlayıp günde 1-2 bardak tüketebilirsiniz.
 • Kudret narı: Bir sonbahar bitkisi olan kudret narını taze tüketebileceğiniz gibi kudret narı yağı ya da macunu da alabilirsiniz.

 • Ökseotu: Bu bitkiden hazırladığınız çaydan günde 1-2 bardak tüketebilirsiniz. Bunun için 1 çay kaşığı dolusu ince kıyılmış ökse otunu 1 fincan soğuk suya atıp oda sıcaklığında 1 gün bekletin. Daha sonra bu karışımı ısıtarak içebilirsiniz.

Deve dikeni tohumu ve yağı neye iyi gelir? Nasıl kullanılır?

Bu şifalı bitkiler doktora danışılarak kullanılmalıdır. Ayrıca aynı anda örneğin ökseotu çayı ve yeşil çay bir arada içilmemelidir. Bu bitkilerden hazırlayacağınız bir çay tarifini 21 gün boyunca tüketip ara verin. Bu arada başka bir çay kürü uygulayabilirsiniz.

Baş boyun kanserleri hastaları nasıl beslenmeli?

Beslenme, baş boyun tedavisinin önemli bir parçasıdır çünkü tedavilerin çoğu yemek yemeyi ve yutmayı zorlaştırır. Tedavi sırasında vücudu güçlü tutmak için tahıl ve taze sebze, meyve ağırlıklı beslenmek, şeker tüketimini sınırlamak ve bol su içmek son derece önemlidir. Ağızda oluşabilecek yaraları korumak ve kurumayı önlemek için yiyecekler öğütülebilir ya da püre haline getirilebilir.

Ekşi ve şekersiz sert sakızlar, kserostomiye sahip hastalarda tükürük akışını uyarır. Hastalar, ağızda kuruma yapan kafein, tütün ve alkol gibi maddelerden kaçınmalıdır.

Bazı hastalar yapay tükürük ve ağız nemlendirici ürünlerle rahatladıklarından bahsetmektedirler. Yutma ile ilgili bir güvenlik sorunu varsa alınan sıvının yoğunluğunun da ayarlanması gerekir.

Tüm bu konularla ilgili hastalar bu konuda uzman bir diyetisyenden yardım alabilirler.Baş boyun kanseri hastalarına öneriler

 • Egzersiz yapın: Haftada 40-60 dakika orta derecede egzersiz, vücudun hastalıklara karşı verdiği tepkiyi artırarak kanser gelişimini önlemeye yardımcı olabilir. 25 dakikalık tempolu bir yürüyüşün kanser riskini % 18 kadar azalttığı görülmüştür.
 • Bol bol güneşlenin:D vitamini eksikliği erken metastaza yol açabilir. Bu nedenle sabah egzersizini güneşli bir alanda yapmayı tercih edin.
 • Uykunuzu düzenleyin: Uyku, yara iyileşmesinde önemli bir faktördür. Uykudan önce içilen 1 bardak sıcak badem sütü, uykuya dalmanızı kolaylaştırabilir. Magnezyum takviyesi uyku düzenlemesinde rol oynar. Televizyonunuzu ve yatak odanızdaki tüm ışıkları her zaman kapatın. Vücut sıcaklığı uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Bu yüzden egzersizlerinizi akşam değil sabah yapmayı tercih edin.
 • Tütün ürünleri ve alkol kullanmayın: Bu kanserin en önemli tetikleyicisi olan tütün ve alkol kullanmayı kesinlikle bırakmalısınız. Bu konuda doktorunuzdan yardım isteyebilirsiniz.

Kaynaklar ve Referanslar:1- Head and Neck Cancer, 2– What Causes Head and Neck Cancers? 3– Head and Neck Cancer Symptoms

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/bas-boyun-kanserleri-belirtileri-tani-tedavi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть