Basilli Dizanteri Nedir? Belirtileri, Tedavisi, Nedeni

içerik

Basilli Dizanteri

Basilli Dizanteri Nedir? Belirtileri, Tedavisi, Nedeni

Basilli Dizanteri Basilli Dizanteri Nedir – Bu makaledeki notlar: dizanteri nedir basilli dizanteri basilli dizanteri..

Basili Dizanteri Nedir?

Shigella adı verilen mikroorganizmaların neden olduğu, kanlı mukuslu ishal, karın ağrısı ve ateşle seyreden bir kolittir.Amipli dizanteri tek tük vakalar halinde görülürken,basilli dizanteri salgınlara yol açar.Ülkemizde sık görülmekle birlikte prognozu çok iyidir.

Kuluçka süresi 3-6 gündür.

Basili Dizanteri Bulaşma Yolları

Direk temasla Portör ile, (Hastalığı hiçbir belirti vermeden taşıyan insan)Hastanın özel eşyalarının kullanımı ile,Tuvalet, kapı kolları ve çeşme başlıkları ile,Dışkı ile kirlenmiş su ve bu sularla temas eden yiyeceklerle,

Böcekler ile hastalık bulaşır.

Basili Dizanteri Belirtileri

Baş ağrısıHalsizlik,kusma, titreme, ile ateş yükselir.Karın ağrısı ile beraber ishal başlar.Dışkı kanlı, balgamlı ve cerahatlidir.Dil paslı ve şiş bir görünümdedir.Barsaklar gazlı ve muayenede sucuk gibi elle hissedilir.İdrar yaparken yanma

Durdurulamayan hıçkırık görülebilir.

ÇOCUKLARDAHuzursuzluk,Durgunluk,Tedavide geç kalınırsa, havale ile seyreder.Dışkıda balgam boldur.

Dışkı yeşil renktedir.

Basili Dizanteri KOMPLİKASYONLARI

Makat çevresi apseleriProlapsüsani (makatın dışarı çıkması)İdrar kesesi ve idrar yolu iltihabıTedavi geç başlanırsa hastalık geçse bile dizanteri romatizması, Konjiktivit,

Nadirende olsa kaslarda felç gelişebilir.

DİZANTERİ HASTALIĞINDA BESLENMEBol sıvı verilir.Pirinç çorbası verilebilir.Posa bırakan gıdalar verilmez,(meyve ve sebze) meyve suları verilebilir.İshal azalıp büyük abdest şekillenmeye başlayınca patates püresi,pirinç ve köfte verilebilir.

C, K ve B vitamini verilir.

Basili Dizanteri Hastalığından KorunmaKişisel hijyen kurallarına uymalıyız.Hastaların tecrit edilmesi gerekir.Büyük abdest dezenfekte edilmeden heleya dökülmez.Taşıyıcı olanlar besin maddeleri işciliğinde çalıştırılmaz.Kara sineklerle savaş verilmeli.Yeşil sebzeler ve meyveler yenmeden yıkanmalı.

Sularımızın temizliğine dikkat edilmeli.

Basili Dizanteri TedavisiDoktor tavsiyesine göre Tetrasiklin,Kloromfenikal,Sulfamid ve Sitreptomisin grubu ilaçlarla tedavi sağlanır.

Karın ağrısı için karına sıcak uygulama yapılabilir.

Amipli Dizanteri Nedir?,bulaşma Süreci, Bulaşma Yolları, Belirtileri, Korunma, Tedavi

Amipli Dizanteri Nedir?Entamoeba histolytica’nın neden olduğu kanlı fakat püy içermeyen parlak mukuslu diyare ile seyreden ateşsiz bir hastalıktır.Entamoeba histolytica’nın iki formu vardır.Kist form ve Trofozoid formTrofozoid formu dış ortamda yaşayamazlar ve hastalığın yayılmasından sorumlu değildirler..

Kist formlar 4 nukleusludur.Dış ortama dirençli oldukları için salgınları yaparlar.

Trofozoid formu dış ortamda yaşayamazlar ve hastalığın yayılmasından sorumlu değildirler..Kist formlar 4 nukleusludur.Dış ortama dirençli oldukları için salgınları yaparlar.

Oral yolla kist formunun alınması sonucu bulaşma olur.

Amipli Dizanteri Hastalığının Bulaşma Süreci:Kistler ince barsaklarda açılır ve önce metakistler(4 amip), bunların bölünmesi ile de metakistik trofozoidler(8 amipçik) oluşur.Hastalık yapan bu formdur.Metakistik trofozoidler kalın barsağa geçerler ve burada gelişerek trofozoidleri oluştururlar.

Trofozoidler barsakta ilerledikçe prekist ve daha sonrada kist formunu oluştururlar ve bunlar gaitayla atılırlar.Metakistikler barsak epitelini eritip barsak mukozasına yerleşip lezyonlar oluştururlar.Lezyonlar kirli yeşilimtırak sarı renkli eksuda ile örtülüdür.Doku artıkları ve eritrositlerle beslenirler.

Trofozoidler venöz dolaşımla karaciğere yerleşip,sağ lobda amip apsesi oluşturabilir.Buradan direkt yolla sağ akciğere geçiş mümkündür.Seyrek rastlanan invaziv şekildir.

Kolondaki lezyonun abdomende cilt altına fistülize olması sonucu o bölgede nekroz ve gangren gelişebilir.

Amipli Dizanterinin Bulaşma Yolları

İnsandan insanaDirekt temaslaİnsan dışkısı ile kirletilmiş su ve gıdalarla

Böcekler aracılığı ile mekanik olarak.

Amipli Dizanteri Hastalığının Belirtileri

Karın ağrısıHasizlik,hazımsızlıkBarsaklarda gaz şikayetiKanlı,püysüz ve yağlı diyare.Yüksek ateş gelişmez.

Karaciğer apsesi gelişti ise yüksek ateş,lökositoz,sedimantasyon hızı artmıştır.Grafide diyafragmanın yükselmesi ile teşhis koyulur.

Amipli Dizanteri Komplikasyonları

Barsak kanamasıBarsak delinmesiPeritonitApendisitYerel apseler

Perianal deri ülserasyonları

Amipli Dizanteri Hastalığından KorunmaSuların klorlanmasıSık sık ellerin yıkanmasıSıvı sabun kullanılmasıTuvalet kağıdı kullanılması

Yeşil sebze ve meyvaların iyi yıkanması

Amipli Dizanteri Hastalığının TedavisiTedavide metranizadol ve terasiklin grubu ilaçlar kullanılır.Genelde 10 gün tedavi yeterlidir.

Asemptomatik tedavi uygulanır.

Dizanteri Nedir?

Dizanteri

Dizanteri nedir? Dizanteri, ishalle birlikte görülen bulaşıcı ve salgın bir kalın bağırsak hastalığıdır. Yaşlılarda, küçük çocuklarda ve Bebeklerde dizanteri çok daha tehlidir ve ölümlerle dahi sonuçlanabilir.Dizanteri Belirtileri: Başlıca belirti sık ve kanlı ishaldir. İştahsızlık, şiddetli karın ağrısı ve ateş de görülebilir. Kimi durumlarda ishale bulantı ve kusma da eşlik edebilir.

Dizanterinin nedenleri: Dizanterinin başlıca nedenleri kirli su ve iyi yıkanmamış yiyeceklerdir. Bu nedenle su, el ve gıda temizliğine özen göstermek gerekir.Dizanteri Nasıl Bulaşır? Kirli su ve besinler yoluyla bulaşır. Okul gibi kalabalık ortamlar hastalığın bulaşması için uygun ortamlardır.

İki çeşit dizanteri vardır:Amipli Dizanteri: Vücuda mikrop girmesinden 10-21 gün sonra hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastada kanlı ishal, ateş, karın krampları, kilo kaybı ve halsizlik görülür.Basilli Dizanteri: Mikrobun vücuda girmesinden 2-7 gün sonra belirtileri ortaya çıkar. Hastalığın salgın halini almasında kara sinekler başrolü oynar.

Hastada; kanlı ve balgam kıvamında ishal, karın ağrısı, halsizlik ve ateş görülür. Yapılacak ilk iş; hastayı diğer insanlardan ayırarak hastalığın yayılmasını engellemektir.Dizanteri Tedavisi: Tedavi için öncelikle hastalığa neden olan etkenler ortadan kaldırılmalıdır. Antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Bazı durumlarda da antibiyotik şikayetleri arttırabilir.

Bu durumda doktor uygun tedavi yöntemi ile tedaviye devam eder. Özellikle yaşlılarda, küçük çocuklarda ve bebeklerde sıvı ve mineral kaybının telafi edilmesi hayati önem taşır.

Hertürlü soru, sorun ve tedavi için doktora danışmayı ihmal etmeyin.

Kanlı İshal – Amipli Dizanteri

Dışkıda makroskopik olarak kanın görüldüğü ishallere, kanlı ishal denir. İshalle seyreden hastalıklar, gelişmekte olan ülkelerde halen önemli ölüm sebepleri arasındadır. Özellikle bebeklerde, küçük çocuklarda ve yaşlılarda bunun önemi bir kat daha artar.

Kanlı ishaller dizanteriform ishal olarak da adlandırılır.

Çeşitli etkenler söz konusudur. En sık bakteriyel (Shigella cinsi bakteriler ve EHEC) ve paraziter (en sık E.histolytica) etiolojik ajanlar sorumlu tutulmaktadır.

İshalli tablolarda sıklıkla kusma eşlik edebilir. Genelikle kendi kendini sınırlayan bir tablo olmasına rağmen ishalin kanlı olması önem taşır. Sıklıkla okullarda, mahallelerde ve ailelerde küçük salgınlar yapar.

Bakterilerde en sık Shigella ve EHEC kanlı ishal yaparken, protozoonlardan ise en sık Entamoeba histolytica nedendir.

Ishallerden korunmada genel hijyen kuralları geçerlidir. El yıkama ve gıdalarla temas önemlidir. Gıda sektöründe çalışanlar kaynak olabilir.

Tedavide etkene yönelik antibiyoterapi uygulanır. Yaşlılarda ve küçük çocuklarda eletrolit ve sıvı dengesinin korunması önemlidir.

Zaman zaman antibyotiklere bağlı da kanlı ishal gelişebilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi kesilip, uygun tedavi başlanılmalıdır.

Tanım: Amipli dizanteri, amip adı verilen küçük tek hücreli canlılar arasında yer alan ve protozoon olarak adlandırılan mikroplarla oluşan ve esas olarak kanlı-sümüklü ishal ile seyreden bir barsak enfeksiyonudur.

Etken: Entamobea histolytica ismi verilen bir amip tarafından meydana getirilen dizanteri şeklidir. Bu amip, insanlara ait bir parazittir. Bunun bir canlı hareketli şekli, bir de kist şekli vardır. Tabiatta ancak kist şeklinde bulunur.

Vektör: Kara sinekler mekanik vektör olarak hastalığı ayakları ile taşırlar.

Epidemiyoloji: Amipli dizanteri tropik ve subtropik iklim bölgesinde yaygındır. Birinci Dünya Savaşı’nda Mısır’daki kamplarda esir kalan er ve subaylarımızla yurdumuza gelmiş ve Anadolu’nun soğuk sıcak her bölgesine yayılmıştır. Amibin kaynağı insanlardır. Canlı şekli dayanıksız olduğundan, bulaşmada önemli değildir. Bulaşmada dayanıklı olduklarından kistler rol oynamaktadır.

Kistler sulara, çiğ yenen besinlere karışarak hastalığa yol açar. Hastalığın bulaşmasında vektör olarak karasineklerin de rolü büyüktür. Amipli dizanteri tek tük rastlanan bir hastalıktır. Basilli dizanteri gibi salgınlara pek yol açmaz.

Ağızdan alınan kistler, doku içinde ilerler, barsakta ülserlere neden olur. Amipler bazen portal damar (karaciğer kapı toplardamarı) içine girerek karaciğere ulaşır, sonuçta apselere yol açar. Kan yoluyla ulaştığı diğer organlarda da apse yapabilir.

Akut amipli dizanteri genellikle kistler ağız yoluyla alındıktan 8-10 gün sonra ortaya çıkmaktadır.

Klinik: Belirtilerin derecesi iklime, kişinin bünyesine ve amibin cinsine göre değişiklikler gösterir. Akut amipli dizanteri, hastalığın klasik şeklidir.

Dizanteri olarak adlandırılan ishal tipi; karın ağrısı ile seyreden ve kanlı- sümüklü dışkılama ile birlikte olan ishaldir. Belirtiler basilli dizanteriye benzer. Farklı olarak, bunda genellikle ateş yoktur.

Ancak barsakta gelişen diğer bir enfeksiyon veya karaciğer apsesi gibi bir komplikasyon olursa ateş yükselir.

Hafif belirtiler ve nöbetlerle tanınmayan amipli dizanteri veya akut evredeyken yeterli tedavi görmeyen veya hiçbir hekim tarafından müdahale edilmeyen vakalar kronikleşir.

Barsak gangrenleri, barsak kanamaları ve delinmeleri, hepatit(karaciğer iltihabı), karaciğer apsesi ve diğer organ apseleri, gelişebilecek komplikasyonlar arasında sayılabilir.

Amipli dizanteri; ishal yapan diğer hastalıklarla ve en çok da basilli dizanteri ile karışır.

Tanı: Kesin tanı; dışkıdan (tazeyken) alınan bir parçanın mikroskopla incelenip amiplerin görülmesiyle olur.

Tedavi: Sıvı- elektrolit tedavisi yanında, tedavide antibiyoterapi esastır. Metronidazol seçkin ilaçtır.

Korunma: En önemli konu, hastaları tedavi etmek, portörlük (taşıyıcılık) ile bulaşmasına engel olmaktır. El yıkama ve hijyen, korunmanın esasını teşkil eder.

Burucella Nedir?, Belirtileri, Bulaşma Yolları, Korunma, Tedavi

Burucella Nedir?

* İnsanda Brucelle yapan mikroplar arasında en sık karşılaşılan Brucella melitensis isimli bir bakteridir.* Hasta hayvanlardan insanlara süt ve süt ürünleri yoluyla bulaşan önemli bir halk sağı sorunudur.* Hasta hayvanın sütünden ve kaynatılmayarak yapılan taze peynirden insanlara geçer.

* Ülkemizde en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde brusella hastalığına rastlanmaktatır.

Burucellanın Belirtiler

Ateş, terleme, vücutta kırgınlık ve halsizlik, kusma, baş ağrısı, gibi belirtilerle ortaya çıkar. Kas ve eklem ağrıları ile seyreder.15-35 yaş grubunda görülme sıklığı daha fazladır. Kuluçka süresi;6-20 gündür.

Tanı;tanı koyabilmek için wright ve combs testi kullanılır.

BurucellaHastalığının Bulaşma yolları

Hasta hayvanın idrar dışkı gibi atıklarının hasarlı cilt ile temasıyla,Hasta hayvanın etinin ve sütünün iyice pişirilmeden tüketilmesi ile,

Solunum yolu ile(Mikrobiyoloji labaratuvarların da çalışan personelde görülmüştür.

Burucellanın Korunma Yolları

Pastörize ve kaynatılmış süt tüketilmelidir.Taze peynir yerine salamurada bekletilmiş peynir tercih edilmelidir.Hayvancılık ile uğraşanların hayvanların bakımı esnasında gözlük ve eldiven kullanmaları gerekir.

Hastalık tespit edilen hayvanların sağlam hayvanlardan ayrılması önemli bir korunma yöntemidir.

Burucellanın TedavisiTetrosiklin streptomisin ve prednizolon türü ilaçlarla tedavi sağlanır. Şiddetli eklem ağrısı durumunda kodein kullanmak gerekir.

Yatak istirahati uygundur.

Источник: //www.notusta.com/basilli-dizanteri-18599/

Dizanteri Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi

Basilli Dizanteri Nedir? Belirtileri, Tedavisi, Nedeni

Bir sindirim sistemi hastalığı olan dizanteri, insanlık tarihinde görülen en eski sağlık sorunlarından biridir.

Bulaşıcılık oranı çok yüksek olan dizanteri genel olarak; bakteri, virüs ve parazit gibi mikroorganizmalar aracılığıyla meydana gelir.

Bu mikroorganizmalar bağırsaklarda tahriş ve iltihaplanmaya yol açarak, vücudun halsiz kalmasına, şiddetli karın ağrılarına ve kanlı ishalin yaşanmasına sebep olur.

Kirli içme sularından çok rahat bir şekilde bulaşabilen dizanteri için alınacak en güzel tedbir, temizliğe özen gösterilmesidir.

Sebze ve meyvelerin yemeden önce iyice yıkanması, kişisel hijyene özen gösterilmesi ve kapalı içme sularının tüketilmesi önerilmektedir.

Tedaviye geç kalınması durumunda kalın bağırsakta yaraların oluşmasına yol açan dizanteriye sebep olan bakteriler, aynı zamanda diğer organlara sıçrayarak daha ciddi sorunları ortaya çıkarabilir.

Ebola Virüsü Nedir? Hastalığın Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi Nelerdir?

Bu nedenle birazdan sizlere belirtilerini sıralayacağımız durumlardan herhangi birini fark ettiğiniz anda, en yakın sağlık kuruluşuna giderek muayene olmanızı öneririz.

Daha çok yaz aylarında görülen dizanteri hastalığından şüphelenenlerin ya da yakalananların dahiliye doktoruna gitmesi gerekir.

Şimdi dilerseniz, iki farklı türü olan ve son derece önemli bir sağlık problemi olan dizanterinin nasıl bir hastalık olduğunu, buna sebep olan etkenleri, belirtilerini ve tedavi şeklini hep birlikte öğrenelim.

Dizanterinin Türleri Nelerdir?

Sıcak iklimi olan ülkelerde çok sık görülen dizanterinin genel olarak 2 türü bulunmaktadır. Bunlardan biri adını daha çok duymuş olduğunuzu düşündüğüm amipli dizanteri, diğeri ise basili dizanteridir. Bu iki türün özelliklerinden kısaca şu şekilde bahsedebiliriz;

Amipli Dizanteri

Amipli dizanteri, Entomoeba histolytica adı verilen bir mikroorganizmanın yol açtığı hastalıktır. Halk arasında genellikle bu tür için sadece amip kelimesi kullanılır. Hatta okul çağındaki çocuklar için “amip oldu” ifadesini sıklıkla duyarız.

Kirli sulardan, yiyeceklerden ve amip kistlerini taşıyan sivri sinek gibi canlılardan bulaşan amipler, kalın bağırsağa yerleşerek burada yaralar oluştururlar. Su aracılığıyla bulaşmış olan amipler daha şiddetli seyreder. Bazı durumlarda hiç belirti vermeyen amipli dizanteri genel olarak; aşırı iştahsızlıkla başlayan kilo kaybı, kusma ve kanlı ishal ile kendini gösterir.

Basili Dizanteri

Kanlı ishal olarak da bilinen bu türe sebep olan bakterinin adı Shigella'dır. Gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerde daha sık görülür.

Bunun nedeni ise su sıkıntısı yaşayan yerlerde, kirli hayat koşullarının da beraberinde gelmesidir.

İnsan dışkısı ile bulaşan basili dizanteriden korunmak için tuvalet sonrasında ellerin mutlaka yıkanması ve kaynağı belli olmayan yerlerden su içilmemesi gerekmektedir.

En sık okul ve kreş çağındaki çocuklarda görülen basili dizanteri, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yılda 600 bini ölümcül olmak üzere, 140 milyon kişide görülmektedir. Belirtileri genel olarak aynı olmakla birlikte, kasık ağrıları ve kanlı ishal daha yoğun görülmektedir.

Dizanterinin Nedenleri Nelerdir?

Dizanterinin en yaygın nedenleri arasında bakteriyel enfeksiyonlar gösterilebilir. Salmonella, Shigella, E.coli ve Campylobacter gibi türler kalın bağırsağı etkileyerek, dizanteri adı verilen sorunun oluşmasına yol açar. Bunların dışında dizanterinin en önemli nedenleri arasında şunlar sıralanabilir;

 • Kirli sularda ve havuzlarda yüzmek.
 • Tuvaletten çıktıktan sonra elleri yıkamamak.
 • Dizanteri hastası biriyle cinsel ilişkiye girmek.
 • İçme suyuna kanalizasyon sularının karışması.
 • Meyve ve sebzelerin yeterince yıkanmadan tüketilmesi.
 • İnsan dışkısının besinlere bulaşması.
 • Dizanteri hastası birinin çatal, bıçak, bardak veya havlu gibi kişisel eşyalarını kullanmak.
 • Hijyen koşullarına yeterince özen göstermemek.
 • Fast food tarzı sağlıksız gıdalarla beslenmek.
 • Bozulmuş veya tarihi geçmiş gıdaları tüketmek.

Yukarıda saydığımız sebepler aslında tek bir ortak paydada birleşiyor: temizlik! Kişisel temizliğimizden tutun da, yediğimiz gıdaların ve içtiğimiz sulara kadar her şeyin temiz olduğundan emin olmalıyız. Dizanteri çok kolay yayılan bir hastalıktır. Özellikle sıcak ve gelişmemiş ülkelerde, bir kişide meydana gelen dizanteri çok kısa bir süre içerisinde onlarca, hatta yüzlerce kişiyi etkisi altına alacaktır.

Dizanterinin Belirtileri Nelerdir?

Vücudun normal işleyiş düzeninde en ufak bir aksaklık olduğunda bunu verdiği tepkilerle gösterir. Hastalığın meydana geldiği organda veya genel olarak vücutta oluşan bu belirtiler bir sorun olduğunun habercisidir. Dizanteri genel olarak ilk belirtilerini 1-3 gün arasında gösterir.

Ancak bazı durumlarda belirtilerin görülmesi haftaları bulabilir. İşte bu durum, son derece tehli ve yıkıcı hasarların oluşması anlamına gelir. Eğer dizanteriye yol açan organizmalar başka organlara yayılırsa, verdiği zararın ölçüsü daha büyük olacaktır. Bağırsaklarda iltihap ve tahrişe yol açan dizanteri en yaygın sindirim sisteminde olmak üzere şu belirtilerle kendini gösterir;

 • Şiddetli karın ağrısı ve ishal.
 • Karında şişlik ve kramp hissi.
 • Ağızda ve ciltte kuruluk.
 • Midede gaz birikmesi ve gaz sancısı hissi.
 • Dışkıda kan veya mukus görülmesi.
 • Dışkılama esnasında zorlama.
 • Kanlı ishal.
 • Mide bulantısı.
 • Kusma.
 • Dilin şişmesi.
 • Halsizlik.
 • Baş ağrısı.
 • Susama hissi.
 • Tat alma duyusunun azalması.
 • Yüksek ateş ve titreme.
 • İştahsızlıkla bağlantılı olarak kilo kaybı.
 • Kalp atışında anormallik.

Dizanteriden Korunma Yolları Nelerdir?

Dizanterinin nasıl önlendiğini ve nasıl korunmak gerektiğini makalemizin başından bu yana aslında defalarca tekrarladık. Bu başlık altında bir kez daha toparlayacak olursak; dizanteriden korunmanın ilk şartı temizliğe özen gösterilmesidir. Tabi, halihazırda bir hastalık varsa öncelikle ortam koşullarının dizanteriden arındırılması gerekmektedir.

Eğer bulunduğunuz ortamda dizanteri hastası varsa tedavi olumlu sonuçlanıncaya kadar uzak durmaya özen gösterilmelidir. Bunun haricinde; eller sıkça yıkanmalı, gıdaların ve içme sularının temiz olduğundan emin olunmalı, çiğ besinlerden uzak durulmalı ve dizanteri hastası birinin eşyaları kullanılmamalıdır.

Dizanteri Nasıl Teşhis Edilir?

Genellikle yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı ve kanlı ishal akla ilk olarak dizanteriyi getirmektedir.

Hasta bu şikayetlerle beraber hastaneye gittiğinde, doktor önce dışkıdan, idrardan veya kandan alınmış örnekle bir takım testler isteyecektir.

Bu testler, kişide dizanteri mikrobunun olup olmadığını net bir şekilde göstermektedir. Kesin tanının konmasıyla birlikte de tedaviye başlanır.

Dizanterinin Tedavisi Nedir?

Dizanteri hastalığından tam anlamıyla kurtulmak için 3 farklı tedavi yöntemi vardır. Bunların hepsi bir arada uygulanabileceği gibi hastalığın derecesine göre sadece bir tanesine de başvurulabilir. Yine hastanın durumuna göre hastaneye yatırılması veya tedaviye evde devam edilmesi hekimin vereceği karar doğrultusunda olacaktır.

Kolera Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi

Sayacağımız tedavi şekillerinin dışında bazı gıdalar ve bitkisel çaylar da dizanteriden kısa sürede kurtulmayı sağlamaktadır.

İshali kesmeye yönelik olarak; haşlanmış patates, haşlanmış yağsız pirinç, muz, salata, elma, yoğurt, yulaflı gıdalar, fıstık ezmesi, yumurta, makarna, papatya çayı, portakal suyu, fırınlanmış tavuk veya balık gibi gıdalar dizanteri hastalarına önerilmektedir. Dizanteri tedavisinde uygulanacak yöntemler şu şekildedir;

Rehidrasyon Tedavisi

Adında da anlaşılacağı üzere, bu tedavi şeklinde mantık vücudun kaybettiği suyun tekrar kazandırılmasıdır.

Çünkü yoğun ishal sorunu yaşayan kişide, sürekli su ve mineral kaybı söz konusudur. Rehidrasyon tedavisi ağız yoluyla yapılır. Hastaya bol su ve sıvı tüketmesi önerilir.

Eğer yaşanan sıvı kaybı çok ileri düzeydeyse, bu kez damar yoluyla sı ve mineral takviyesi yapılır.

İlaç Tedavisi (Antibiyotik veya Antiamip)

Yapılan testler sonucunda hastalığa neden olan bakteri ve dizanterinin türü tespit edilir. Daha sonra bu bakterileri yok etmeye yönelik ilaç tedavisine başlanır. İlaçlar düzenli ve eksiksiz bir şekilde önerilen süre boyunca kullanıldığında, bağırsaktaki bakteriler tamamen yok olacaktır.

Antiromatizmal İlaçlar

Bu tedavi yönteminin amacı, hastalığın ilerlemesini önlemek ve semptomlarını hafifletmektir. Diğer tedavi yöntemleriyle paralel uygulandığında, iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

Источник: //bilgihanem.com/dizanteri-nedir/

Dizanteri Hastalığı Nedir? Türleri Ve Belirtileri Nelerdir?

Basilli Dizanteri Nedir? Belirtileri, Tedavisi, Nedeni

Toplumda en sık görülen kalın bağırsak hastalıklarından biri de dizanteri hastalığıdır. Halk arasındaki adıyla ”kanlı ishal” ismiyle de bilinen dizanteri hastalığı kalın bağırsaklarda çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilmekte ve tedavi edilmediği sürece bireye ciddi anlamda rahatsızlık verebilmektedir.

Genellikle yetişkin bireylerde görülen dizanteri hastalığı taşıdığı bazı olumsuz riskleri nedeniyle beraberinde bazı bağırsak ve mide hastalıklarına da zemin hazırlayabilmektedir.

Beraberinde çeşitli belirtiler ile ortaya çıkan dizanteri hastalığı tedavi edilmediği takdirde bireyin en başta sosyal ve iş aktivitelerini olmak üzere birçok günlük faaliyetlerini olumsuz etkileyebilmektedir.

Uzmanlar da dizanteri hastalığı hakkında toplumu uyarmakta ve bu hastalığın henüz ilk belirtileri görüldüğü takdirde vakit kaybedilmeden doktora başvurulması gerektiğinin altını önemle çizmektedirler.

Eski dönemlere nazaran tıbbın özellikle son dönemlerde hızla gelişmesine bağlı olarak dizanteri hastalığının tedavisi de eskiye nazaran çok daha kolay bir biçimde yapılabilmekte ve hasta kısa sürelerde bu hastalıktan tamamen kurtulabilmektedir.

Dizanteri Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Dizanteri hastalığının birçok belirtileri bulunmaktadır. Bunlar;

 • Şiddetli karın ağrısı: Dizanteri hastalığının ilk belirtisi hastalığın etkisini göstermesiyle birlikte karın bölgesinde meydana gelen şiddetli ağrılardır. İlk başlarda orta vadeli ağrıyan karın bölgesi özellikle hastalığın etkisinin artmasına bağlı olarak artmakta ve çoğu zaman etkisini uzun müddetler devam ettirmektedir.
 • İstem dışı dışkılama durumu: Hastalığın en önemli belirtilerinden biri de hastanın gerekmediği zamanlarda dahi dışkılama ihtiyacı hissetmesidir. Bu duruma bazen de istem dışı dışkılama durumu denilmektedir.
 • Bağırsak yaraları: Birçok bağırsak hastalıklarının meydana gelmesinde etkin rol oynayan neden bağırsaklarda meydana gelen çeşitli yaralanmalardır. Ancak bu durum dizanteri hastalığında biraz daha farklıdır. Çünkü bazı bağırsak hastalıklarının oluşumunda etkin rol alan bağırsak yaraları dizanteri hastalığının belirtileri arasında bulunabilmektedir.
 • Kanlı dışkının meydana gelmesi: Dizanteri hastalığının en nadir belirtisi ise makattan kanlı dışkının meydana gelmesi durumudur. Ancak bu durum çoğu zaman hiç görülmeyebilmektedir.

Dizanteri Hastalığının Türleri Nelerdir?

Dizanteri hastalığının kendi içerisinde 2 türü bulunmaktadır. Bunlar;

1-Amipli dizanteri: Dizanteri hastalığının bu türü genellikle sıcak iklim kuşaklarının hakim olduğu ülkelerde görülmektedir.

Genellikle nedensiz olarak etkisini gösterebilen amipli dizanteri türü en sık görülen dizanteri türüdür. Her ne kadar basit bir dizanteri türü olarak görülebilsede tedavi gerektiren bir türdür.

Tedavi edilmediği takdirde ise etkisini uzun süreler devam ettirebilmektedir. Amipli dizanterinin teşhisi ise; taze dışkının incelmesi durumunda konulmaktadır.

2-Basili dizanteri: Basili dizanteri hastalığına ”shigella” adında bir mikrop neden olmaktadır.

Hastalığın oluşumda etkin bir role sahip olan bu mikrop aynı zamanda gelişmiş ülkelerdeki toplumlarda da en sık görülen mikrop türüdür.

Toplumlarda sık görülen basili dizanteri hastalığının tedavisinde ise genelde kolistin maddesi bulunan antibiyotik ilaçlar kullanılmakta ve bu ilaçlar sayesinde hastalık kısa sürede tamamen yok edilebilmektedir.

Dizanteri Hastalığının Özellikleri Nelerdir?

Ciddi bir kalın bağırsak hastalığı olan dizanteri hastalığının birçok özelliği bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şunlardır;

 • Dizanteri hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır.
 • Ayrıca salgın bir hastalıktır.
 • Hemen her yaşta görülebilmekte ve özellikle de yaşlı ve çocuklarda görülmesi durumunda beraberinde ciddi tehler doğurabilmektedir.
 • Ölümcül bir hastalık olmamasına karşın tedavi edilmediği takdirde hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabilmektedir.

Dizanteri Hastalığının Başlıca Nedenleri Nelerdir?

Dizanteri hastalığının en önemli 2 nedeni bulunmaktadır. Bunlar;

 • Kirli sular: Birçok hastalığın oluşumunda etkin rol oynayan kirli sular aynı zamanda dizanteri hastalığının meydana gelmesinde de etkin bir rol oynamaktadır. Hastalığa neden olan mikrop özellikle kirli sularda barındığı tahmin edilmekte ve kirli suların kullanılması sonucu kısa sürede vücuda girerek etkisini göstermektedir.
 • Hijyensiz yiyecekler: Dizanteri hastalığının meydana gelmesinde etkin rol oynayan bir diğer neden ise;temiz olmayan yiyeceklerdir. Özellikle sokaklarda üstü açık bir biçimde satın alınan bu yiyecekler sayesinde mikrop vücuda girebilmekte ve bunun sonucunda hastalığın oluşumuna zemin hazırlayabilmektedir.

Dizanteri Hastalığının Teşhisi Nasıl Yapılmaktadır?

Hastalığın teşhisinde ilk olarak hastanın hastalık hakkında belirteceği şikayetler dinlenmektedir. Bu şikayetler dinlendikten sonra çeşitli röngenler çekilerek hastalığın hangi aşamada olduğu tespit edilmektedir. Bunun tespiti yapıldıktan sonra ise hemen tedavi süreci başlatılmakta ve gerekli tedavilere başlanılmaktadır.

Dizanteri Hastalığında Ne Zaman Doktora Başvurulmalıdır?

Kirli sular ve hijyen bakımından yetersiz olan besinler yoluyla bulaşan dizanteri hastalığının henüz ilk belirtileri görüldüğü takdirde hemen doktora başvurulması gerekmektedir.

Çünkü dizanteri hastalığı özellikle tedavisinin geç yapılması durumunda beraberinde çok daha ciddi hastalıkların meydana gelmesine neden olabilmektedir.

Bu nedenle de yukarıda da belirtildiği üzere hastalığın belirtisi hissedilmesi durumunda vakit kaybedilmeden ilgili doktora başvurulması gerekmektedir.

Dizanteri Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Dizanteri hastalığının tedavisi oldukça basit olduğu gibi hastalığın tedavisinde genel olarak ilgili doktor tarafından reçeteli olarak yazılan antibiyotik ilaçlar kullanılmaktadır.

Antibiyotik ilaç yöntemi sayesinde özellikle orta vadede bulunan dizanteri hastalıkları kısa sürede ortadan kaldırılabilmektedir. Hastalığın tedavisinde uygulanan bir diğer yöntem ise; ameliyat yöntemidir.

Özellikle ileri safhalara ulaşan dizanteri hastalığında oldukça başarılı sonuçlar veren ameliyat yöntemi gerek görüldüğü takdirde ve ilgili doktorun karar vermesi durumunda gerçekleştirilmektedir.

Dizanteri hastalığının tedavisinde genellikle ilaç yöntemleri kullanılmakta ve bu yöntem sayesinde dizanteri sorunları kısa süre sonrasında kalıcı olarak ve tamamen yok edilebilmekte ve hasta bir müddet dinlendirildikten sonra günlük faliyetlerine kaldığı yerden tekrar devam edebilmektedir.

Dizanteri Hastalığından Korunmanın Yolları Nelerdir?

Birçok hastalıklarda olduğu gibi dizanteri hastalığından da korunmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şunlardır;

 • Dizanteri hastalığı başlı başına bir tür temizlik hastalığı olduğundan özellikle içme sularının kaliteli olmasına dikkat edilmelidir. Suyun kaliteli olabilmesi amacıyla gerekirse su arıtma cihazları kullanılabilmelidir.
 • Sokaklarda ve özellikle üstü açık yiyecekler alınmamalıdır.
 • Dengeli beslenmeye dikkat edilmeli ve sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durulmalıdır.
 • Dizanteri teşhisi konulan hastalardan uzak durulmalı ve mümkünse o ortamdan çıkılmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Çölyak Hastalığı başlıklı makalemizde çölyak hastalığı belirtileri, çölyak hastalığı diyeti ve çölyak hastalığı tedavisi hakkında bilgiler verilmektedir.

Sorularınızı Yorum Bölümünden Sorabilirsiniz …

Источник: //doktorun.net/dizanteri-hastaligi-nedir-turleri-belirtileri-nelerdir/

Dizanteri nedir? Amipli ve Basilli dizanterinin belirtileri ve tedavisi

Basilli Dizanteri Nedir? Belirtileri, Tedavisi, Nedeni

 • Şiddetli karın ağrısı ve krampları
 • Şiddetli ishal (kanlı, mukuslu olabilir)
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Yüksek ateş (38° derece ve üstü)
 • Halsizlik ve titreme
 • Bağırsak kontrolünün kaybedilmesi
 • Tedavi edilmediğinde ölüme neden olabilen dehidrasyon (aşırı su kaybı)

Dizanteri, şiddetli karın ağrısı, ateş ve isale neden olur

Uluslararası Hastalık Kontrol Merkezlerine göre, bulaşmanın ardından ilk belirtiler hafiftir ve gevşek dışkı ve mide krampları şeklindedir.

Mikroplar bağırsak duvarlarına girdikten sonra, kan dolaşımına girerek karaciğer, kalp ve akciğer gibi iç organlara yayılırlar.

Eğer parazitler bir iç organı tamamen istila ederse, ağır hastalık durumu ölümle sonuçlanabilir. Parazit bağırsağın astarına bulaşırsa, amebik dizanteriye neden olur.

Amebik dizanteri şiddetli ishal, kanlı dışkı ve mide krampına ile seyreder ve çok tehlidir. Karaciğer, parazit için bir hedeftir.

Amebik karaciğer hastalığının belirtileri arasında karnın sağ üst kısmındaki ateş ve hassasiyet bulunur.

Şu belirtiler ile ortaya çıkabilir, karında kramplar ve ağrı, kanlı mukuslu ishal (günlük 8-10), kilo kaybı, dehidratasyon. Tedavi edilmez ise hastalık 10 ila 20 gün veya daha fazla sürebilir.

Dizanteri türleri

Dizanterinin iki önemli tipi vardır, bunlar basilli dizanteri ve amipli dizanteridir; insanların çoğu bakteriyel dizanteri olur. Amipli dizanteri çok daha şiddetli ve tehlidir.

Shigella, Campylobacter, Salmonella veya enterohemorhagic E. Coli gibi bakterilerin neden oluğu enfeksiyondur. Shigella’dan gelen ishal, ayrıca shigellosis olarak bilinir. Shigellosis, en sık karşılaşılan dizanteridir

Amipli dizanteri

bağırsaklara bulaşan tek hücreli bir parazitten kaynaklanır. Amebik (Amebiasis) dizanteri özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha yaygındır.

Genellikle zayıf sağlık koşullarına sahip tropikal yerlerde bulunur.

Amipli dizanteri kalın bağırsağın parazit kaynaklı bir hastalığıdır, amipli dizanteri temiz olmayan gıdalar ve sular ile ağızdan bulaşır. Amebiyazis çocuklar ve yaşlılar için tehlidir.

Dizanteriye, Shigella, Campylobacter, Salmonella ve enterohemorhagic E. Coli gibi bakteriler neden olabilir

Dizanteri öldürür mü?

Dizanteri, genellikle doğrudan ölüme neden olamaz, erişkinlerde bir hafta süreyle hafif derecede seyreder. Bu süre kalın bağırsağın kendi kendini temizleyebilme özelliği sayesinde hasta kişiler hastalığı atlatabilir.

Fakat bir haftadan uzun süren vücutta su kaybı ve yüksek ateşin bulunduğu çoğu vakada doktora görünmek ve bir an önce gerekli tedaviyi almak çok önemlidir.

Gerek amipli, gerekse basilli dizanteri genellikle hayati tehsi bulunmayan bir hastalık türüdür ancak kimi ağır vakalarda ölüm olabilir.

Dizanteri, az gelişmiş hijyen koşullarının iyi olmadığı tropik ülkelerde yaygındır. Hint kıtasında, Orta ve Güney Amerika’nın bazı bölümleri ile Afrika’nın kimi ülkelerinde yaygındır.

Dizanteri için en büyük riski taşıyanlar;• Kötü hijyen koşullara sahip olan tropik yerlere seyahat eden insanlar• Kötü sağlık koşullarına sahip tropikal ülkelerden gelen göçmenler• Hapishane gibi kötü sağlık koşullarına sahip kurumlarda yaşayanlar• Homoseksüel kişiler (Diğer erkeklerle seks yapan erkekler)

• Zayıf bağışıklık sistemi olan kişiler

Basilli dizanteri ve amipli dizanteri tipik olarak zayıf sağlık koşullarından kaynaklanır. Bu dizanteri olmayan kişilerin dizanteri bulunan dışkı maddeleriyle temas ettiği ortamları ifade eder. Dizanterinin başlıca bulaşma yolları şunlardır:

 • Kirlenmiş gıdalardan
 • Kirlenmiş su ve diğer içeceklerden
 • Enfekte insanlar tarafından zayıf el yıkama ve temastan
 • Göller veya havuzlar gibi ortak alanlarda yüzme nedeniyle
 • Doğrudan fiziksel temas ile bulaşabilir.

Amipli dizanteri tedavisi

Komp olmamış amebiaz vakaları için yapılan tedaviler genellikle kapsül olarak alınan 10 günlük metronidazol (Flagyl) kürünü içerir. Doktor, ihtiyaç olduğunda mide bulantısını kontrol etmek için ilaç reçete edebilir.

Kolon veya peritoneal dokuların delikleri varsa cerrahi müdahale yapılır. Amipli dizanteri tinidazol (Tindamax) veya metronidazol (Flagyl) ile tedavi edilmektedir. Bu ilaçlar parazitleri öldürmektedir.

Bazı vakalarda, tüm parazitlerin yok olduğundan emin olmak için bir takip ilacı verilir.

Basilli dizanteri tedavisi

Hafif shigellosis genellikle dinlenme ve bol miktarda sıvı ile tedavi olur. Bizmut subsalisilat (Pepto-Bismol) gibi reçetesiz ilaçlar krampları ve diyare’yi hafifletebilir. Bağırsakları yavaşlatan loperamide (Imodium) veya atropine-diphenoxylate (Lomotil) gibi durumlardan daha kötü hale gelebilecek ilaçlardan kaçınmak gerekir.

Şiddetli shigellosis antibiyotiklerle tedavi edilir, ancak buna neden olan bakteriler genellikle dirençlidir. Antibiyotik tedavisinde birkaç gün sonra düzelme görülmüyorsa, yeniden doktora gitmek gerekir. Shigella bakteri suşu dirençli olabilir ve tedavi planınızı değiştirmeniz gerekebilir.

Ağır seyir eden hastalarda, doktor dehidrasyonu önlemek için damardan (IV) bir damla tavsiye eder.

İshal nedir? İshale ne iyi gelir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Dizanteri tedavisi ne kadar sürer ve iyileşme süreci

Her iki tür dizanteride de genellikle üç ila yedi gün sonra kendiliğinden temizlenirken, tedaviye genellikle ihtiyaç duyulmaz. Bununla birlikte, bol miktarda sıvı almak ve susuz kalmayı önlemek için gerekirse oral dehidrasyon solüsyonları (ORS) kullanmak önemlidir.

Parasetamol gibi reçetesiz satılan ağrı kesiciler ağrı ve ateşten kurtulmaya yardımcı olur. Loperamide gibi antidiarrhoeal ilaçlardan kaçınmak gerekir, çünkü işler daha da kötüleşebilir.

Başkalarına bulaşma riskini azaltmak için, son diyare atağından en az 48 saat sonra normal hayata dönülmelidir.

Dizanteri hastaları ne yemeli, dizanterinin aşısı var mı?

Bulaşıcı bir hastalık olan dizanteri, her yaşta görülebilmektedir. Maalesef dizanterinin aşısı yoktur. Belirtiler enfeksiyonun vücuda girmesinden bir kaç gün sonra başlar.

Kanlı ve mukuslu ishal ile seyir eden karın ağrısı tipik belirtisidir. İshali kesmek ve ishale iyi gelen yiyecekleri tüketmek kişinin yeme ihtiyacını karşılayacak ve direncini arttıracaktır.

Bundan dolayı dizanteri olan bir kişi hafif gıdalar ile birlikte şu yiyecekleri tüketebilir:

 • Pirinç çorbası
 • Haşlanmış patates
 • Muz, nar, havuç ve ayva gibi meyveler
 • Zencefil ve Limon
 • Çemen otu ve Ceviz yaprağı suyu

Dizanteriye ne iyi gelir?

Dizanteri olan bir kişinin öncelikle en yakın sağlık kuruluşuna başvurup tedaviye başlaması gereklidir. Kendi başına ilaç almak veya ev reçetesi uygulamak doğru değildir. Temizliğe önem vermek, bu dönemde çok önemlidir.

Bunun yanında yenilen bazı gıdalar bu sürecin hafif atlatılması için önemlidir.

Özellikle, ayran içmek, haşlanmış patates tüketmek, lor peynir ve zerdeçal karışımı ile kahvaltı yapmak, bol bol lifli gıdalar yemek hastalığı hafif atlatmak için çok önemlidir.

El hijyeni ve el yıkama dizanteriden korunmak için çok önemlidir

Dizanteriyi önlemek için ne yapmalı?

El yıkama enfeksiyon yayılımını durdurmanın en etkili yoludur. Hastalık ile ilgili belirtiler varsa başkaları ile temastan kaçınmak gerekir. Hastalığın başkalarına bulaşmasını önlemek için aşağıdaki adımları uygulayın;

 • Tuvalete gittikten sonra ellerinizi sabun ve su ile iyice yıkayın
 • Herhangi bir belirtiden en az 48 saat süreyle iyileşene kadar işe ve okula gitmeyin
 • Küçük çocukların ellerini düzgün yıkamasına yardımcı olun
 • En az 48 saat boyunca semptomlar geçene kadar başkalarına yiyecek hazırlamayın
 • En az 48 saat boyunca semptomlar geçene kadar yüzmeyin
 • Mümkünse, belirtileriniz duruncaya kadar diğer insanlardan uzak durun
 • Kirli giysileri, çarşaf ve havluları yıkama makinesinin en sıcak devresinde yıkayın
 • Tuvalet klozetlerini temizleyin ve kulpları, muslukları ve lavabolarını kullandıktan sonra deterjan ve klorak veya alkol ile yıkayın
 • En az 48 saat süreyle belirtiler geçene kadar cinsel temastan kaçınınDiyare ve dizanteri aynı şey mi?

Diyare, halk arasında ishal, gevşek, sulu dışkı (bağırsak hareketleri) olarak bilinen sindirim sistemi sorunun genel adıdır. Bir günde gevşek dışkı üç veya daha fazla ise diyare mevcuttur. Akut ishal kısa süren bir ishaldir. Genellikle bir veya iki gün sürer, ancak daha uzun da sürebilir. Sonra kendi başına geçebilir.

Birkaç günden fazla süren ishal, daha ciddi bir sorunun işareti olabilir. Kronik ishal – en az dört hafta sürer ve herhangi bir hastalığın belirtisi olabilir. Pek çok hastalık ishale neden olabilir. Her ishal dizanteri değildir. Dizanteri teşhisi için tek başına ishal yeterli değildir.

Sürekli ishali olan bir kişinin teşhis ve tedavi için en kısa sürede bir hastaneye gitmesi gerekir. Fakat her dizanteri de ishal olmayabilir.

Kaynaklar ve Referanslar 1- What is diarrhea? 2- How is Dysentery Treated? 3- What is amebiasis? 4- Amipli Dizanteri

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/dizanteri-nedir-amipli-ve-basilli-dizanterinin-belirtileri-ve-tedavisi/

DİZANTERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Basilli Dizanteri Nedir? Belirtileri, Tedavisi, Nedeni

Dizanteri, bağırsakların iltihaplanmasına bağlı olarak gelişen bir iç hastalıktır. Kanlı ve mukuslu ishal yaşanmasına sebep olan dizanterinin esas oluşum nedeni, bakteri, virüs, parazitik solucanlar ve protozoa gibi mikroorganizmaların bulaşması durumudur. Dizanteride, iltihaplanma özellikle kolon ve bağırsaklarda gelişmektedir.

Dizanteri, virüs enfeksiyonu, bakteri enfeksiyonu ya da parazitik enfeksiyon sonucu oluşur. Bu tip patojenler özellikle yiyecek ve içeceklerden yani ağız yolu ile bulaşmaktadır. Bunun dışında, temas ve dokunmayla da geçebilmektedir.

Bozulmuş besinlerin vücut tarafından emilimi, vücudun çok fazla miktarda su ve mineral kaybetmesine sebep olmaktadır. Çünkü kana bulaşmış olan patojenik organizmalar, şiddetli şekilde etki göstermektedir.

Dizanteri, bağırsaklara ciddi hasarlar vermektedir ve metabolizmayı olumsuz etkilemektedir.

Temelde iki farklı türü olan dizanteri, amipli dizanteri ve basilli dizanteri olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Amipli dizanteriye, Entamoeba histolytica adı verilen ve daha çok tropikal bölgelerde bulunan bir amip tek hücrelisi neden olmaktadır. Bu dizanterinin tedavisi çok önemlidir.

Çünkü dizanteri amipi, vücuda yerleşir ve yıllarca orada kalarak, ileriki zamanlarda şiddetli komplikasyonlar yaşanmasına sebep olur ve hatta ölümcül boyutlara ulaşabilir.

Amipli dizanteri, hijyenik olmayan su ve yiyeceklerden insanlara bulaşabilmektedir.

Basilli dizanteriye ise; Shigella adı verilen bir bakteri neden olmaktadır ve bu dizanteri türü, Marlow Sendromu olarak da bilinen basilli dizanteridir ve tropikal bölgelerde gözlenmektedir. Fakat son zamanlarda, tropikal bölgelere gitmedikleri halde, Batı Avrupa ve ABD’de basilli dizanteri vakalarına rastlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, dünya genelinde her yıl 1.1 milyon kişi hayatını dizanteriden dolayı kaybetmektedir. Bu ölüm vakalarının % 60’ı çocuklardan oluşmaktadır.

Diğer yandan, dizanterinin belirtileri, endüstriyelleşmiş ülkelerde, daha hafif görülmekteyken, tedavisi de daha mümkündür.

Normalde tedavisi mümkün bir hastalık olan dizanteri, gelişmemiş ülkelerde daha yaygın olarak gözlenmektedir.

Tek hücreli organizmaların sebep olduğu dizanteri, başlıca bakteri ya da protoza gibi mikro organizmaların faaliyetleri ile oluşmaktadır. Aynı zamanda, parazitik solucanların da sebep olduğu dizanteri, nadir olarak da kimyasal bazı bileşenler ve viral enfeksiyonların faaliyetleri sonucu oluşabilmektedir.

Basilli dizanterinin oluşum nedeni, hijyenik olmayan yiyecek ve içeceklerdir. Shigella adı verilen bir basil türü, basilli dizanteri oluşmasına sebep olmaktadır.

Amipli dizanteri ise genellikle, temiz olmayan sular ve tuvaletler yolu ile gelişmektedir. Özellikle Kanada’nın kırsal bölgelerinde amipli dizanteriye rastlamak mümkündür. Tuvaletten çıktıktan sonra ellerin yıkanmaması da amipli dizanteri oluşumuna zemin hazırlamaktadır.

Dizanterinin Belirtileri

Dizanteride hastalar tipik olarak, gittikçe şiddetlenen karın ağrılarından şikayetçi olmaktadır. Eğer, tedavi edilmez ise hayati teh oluşturan bir hastalık olan dizanteri, kas kramplarının yaşanmasına sebep olmaktadır.

Dizanteride genellikle; kanlı, sulu, iltihaplı ve mukuslu ishal, ateş ve titreme, bulantı ve kusma, halsizlik, aralıklı olarak kabızlık ve sürekli olarak tuvalete çıkma isteği gibi belirtiler yaşanmaktadır.

Ayrıca, gelişmiş ülkelerde dizanteri belirtileri daha hafif yaşanabilmektedir.

Semptomlar genellikle, dizanteriye sebep olan mikroorganizmanın vücuda girişinden bir ile üç gün sonrasında ortaya çıkmaktadır. Fakat bazen haftalar sonra da ortaya çıkabilmektedir. Dizanteri diğer bazı iç organların da hasar görmesine sebep olabilmektedir.

1.Karın Ağrısı

Dizanteri kolon ve bağırsakları etkileyen bir hastalık olduğu için, karın boşluğunda şiddetli kramp ve ağrıların oluşmasına sebep olmaktadır. Dizanteride yaşanan karın ağrılarının oluşum nedeni, bağırsaklarda ya da kolonda, şiddetli iltihaplanma yaşanmasından kaynaklanmaktadır.

2.Şiddetli İshal

Karın boşluğunun ağrımasına da sebep olan ishal, dizanteri hastalığında, normal seyrinden çok daha farklı ilerlemektedir. Dizanteri hastalarında ishal, çok sıvı, iltihaplı ya da mukuslu ve kanlı şekilde kendini göstermektedir.

Bu hastalıkta, bağırsaklar iltihaplanma yaşadığı ve enfeksiyon kaptığı için, dışkı, bir miktar iltihap ve kan içerebilmektedir. Dizanteride yaşanan ishal, çok şiddetli şekilde gerçekleşmektedir.

Bundan dolayı, hastanın vücudu çok fazla miktarda su ve mineral kaybedeceği için, tedavi edilmediği takdirde tehli sonuçların oluşmasına sebep olacaktır.

3.Ateş ve Titreme

Vücut dışarıdan kendisini istila eden, parazit, bakteri ya da protozoalar ile mücadele içine girdiği için, bu hastalıkta ateş yükselmesi yaşanması normal bir vücut tepkisi olacaktır. İltihap temelli bir hastalık olan dizanteri, yüksek ateş ve titreme yaşanmasına sebep olmaktadır.

4.Bulantı ve Kusma

Vücutta zehirlenme etkisi gösterebilen dizanteri, kusmaya ve bulantı yaşanmasına sebep olabilmektedir. Fakat, bazı kişilerde, kusma durumu gözlenmeyebilir. Bu hastalıkta genel bir iştahsızlık hali ve mide bulantısı yaşanmaktadır.

5.Halsizlik

Birçok hastalıkta olduğu gibi, dizanteri hastalığında da, halsizlik ve bitkinlik yaşanmaktadır. Hem şiddetli karın ağrıları ve ishal hem de yüksek ateş, halsizlik ve yorgunluğa sebep olmaktadır.

6.Sık Tuvalete Çıkma

Dizanteride yaşanan şiddetli ishal nedeni ile kişide sürekli olarak aralıksız bir şekilde tuvalete çıkma isteği gelişmektedir. Fakat, tuvalete sık çıkma, bazen diğer bazı hastalıkların belirtisi olabileceği gibi, bazen de basit ve tehsiz durumlar sonucu ortaya çıkabilmektedir.

Tanısı

Doktor, hastalara şikayetlerini sorduktan sonra fiziksel bir muayene yapar. Daha sonra, dışkı tahlili ve kan tahlili isteyerek, çıkan sonuçlara göre dizanteri tanısı koyabilir.

Doktor, yakın zamanlarda tropikal bölgelere gidilip gidilmediği sorarak, hastanın dizanteri olma riskini araştırıp kontrol eder.

Bunların dışında doktor, hastanın göstermiş olduğu semptomların şiddetine göre, ultrason ve endoskopi analizleri de isteyebilmektedir.

Tedavisi

Dizanterinin tedavisi hem ilaçlar yardımı ile hem de bazı ilaçsız yöntemler ile birlikte yapılabilmektedir. Dizanteri tedavisinde; rehidrasyon tedavisi, antibiyotik ve ameobicidal (anti-amip) ilaçlar ve anti-romatizmal ilaçlar kullanılmaktadır.

Rehidrasyon Tedavisi: Bu tedavi yöntemi oral olarak yani ağızdan yapılmaktadır. İshal sebebi ile çok fazla su ve mineral kaybetmiş olan vücuda, kaybetmiş olduğu suyu ve minerali tekrardan kazandırmak esas amaçtır. Bundan dolayı, sağlık uzmanları hastaya intravenöz sıvı takviyesi yapabilmektedirler.

Antibiyotik ve Antiamip Tedavisi: Uzmanlar, laboratuvar testlerinden sonra, hastalığa sebep olan bakteri ve amiplerin bazı ilaçlar ile yok edilebileceğini düşünmektedirler. Özellikle antibiyotik ve antiamip özellikli ilaçların her ikisi birden, dizanteri tedavisinde etkili olabilmektedir. Bazı anti-mikrobiyal ilaçlar da, dizanteri tedavisinde etkili olacaktır.

Antiromatizmal İlaçlar: Daha hafif düzeyli ve daha ekonomik bir tedavi yöntemi olan antiromatizmal ilaçlar (Ridura-auranofin), hastalığın seyrine göre doktor tarafından reçeteli olarak uygulanmaktadır.

Komplikasyonları

Dizanterinin kompliksayonları, vücudun aşırı su kaybetmesi yani dehidrasyon ve karaciğer apsesi gibi sorunlardır. Dehidrasyon, şiddetli ishal ve kusma sonucu gelişirken, karaciğer apsesi ise, amip mikroorganizmasının karaciğere sıçraması sonucu gelişmektedir. Ayrıca, dehidrasyon, küçük çocuklarda ve bebeklerde daha hızlı şekilde etki göstermektedir.

Alınacak Önlemler

Kirliliğin sebep olduğu bir hastalık olan dizanteriden korunmak için, hijyen ve temizliğe, kişisel bakıma ve gıdaların hijyenine çok dikkat edilmelidir.

Eller düzenli olarak yıkanmalı, tuvalet temizliğine özen gösterilmeli ve tuvaletten çıktıktan sonra eller iyice yıkanmalıdır.

Güvenilir olmayan yerlerden bir şeyler yenilip içilmemeli, böyle yerlerde tuvalet kullanılmamalıdır. Meyve ve sebzeler iyice yıkanmadan tüketilmemelidir.

Dizanteri hastalığının yaygın olarak görüldüğü bölgelerde, içme suları ve yiyecekler tüketilmemeli, kapalı kutularda sular ve gıdalar tercih edilmelidir. Bu bölgelerde, çiğ besin tüketmekten kaçınılmalıdır. Duş alınırken ya da diş fırçalanırken, bu bölgedeki suları yutmamaya özen gösterilmelidir.

Bunların dışında, alternatif olarak, üzüm yaprakları tüketmek, dizanteriyi önleyebilmekte ve iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, nane ve papatya çayları, altınmühür, kaygan karaağaç kabuğu, bayberry kökü ve silverweed gibi bazı bitkisel takviyeler, dizanterinin çeşitli semptomlarını hafifletmeye yardımcı olacağı gibi, önlem amaçlı olarak da kullanılabilmektedir.

Источник: //evdesifa.com/dizanterinin-belirtileri-nelerdir/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi