Bebeklerde Görülen Doğumsal Kalp Hastalıkları

Doğumsal kalp hastalıklarında izlem anne karnında başlamalı

Bebeklerde Görülen Doğumsal Kalp Hastalıkları

Doğumsal kalp hastalıklarının anne karnında ultrason ve fetal ekokardiyografi yöntemi ile erken dönemde tespit edilebildiğini dile getiren Doç. Dr. Lembet, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fetal ekokardiyografi ile gebeliğin 20-24’cü haftaları arasında bebeğin kalbi inceleniyor.

Ayrıca ultrason, doppler ve renkli doppler ile de inceleme yapılıyor. Dünyada bu hastalıklara tanı koyma oranı % 10-80 arasında değişiyor. İyi merkezlerde tanı oranı % 70-80’lere çıkıyor. Dört boşluk kalbin görüntülenmesi ile % 20-40 arasındaki anormallikleri taranabiliyor.

Büyük damarların da görüntülenmesiyle % 50-60, üç damar görüntüleri, renkli doppler çekimiyle de teşhis oranı % 80’e kadar yükseliyor.”

Doğumsal kalp hastalıklarında kromozom anomalileri önemli rol oynuyor

Kromozom anormalliklerinin erken evrede kalp hastalıklarının teşhisinde de önemli rol oynadığını söyleyen Doç. Dr. Lembet, “Kromozom anormallikleri bulunan bebeklerde bunları saptarsak bu gebelikleri sonlandırabiliriz.

Trizomi 13, trizomi 18- 21 ve Turner sendromu dediğimiz kromozom anormallikleri, kalp hastalıklarının yaklaşık % 20-40’ını oluşturuyor.

Son zamanlarda özel kromozom yöntemlerinden saptadığımız 22’inci kromozomdaki bir gen bölgesinin silinmesiyle çeşitli anormallikler ortaya çıkıyor.

Doğuştan kalp hastalıklarında anne sütü hayati öneme sahip

Aslında 22q bölgesine bağlı anormallikler tüm toplumda Down sendromundan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu bölgedeki gen eksik olunca, kalbin dört boşluğunda damarların çıkma noktasında doğuştan kalp anormallikleri olabiliyor. Bu gen anormalliklerini yaşayan kişilerde organ sistemlerini tutan başka sorunlar da olabiliyor” dedi.

Bebekte kalp anormalliğinin saptaması durumunda yerine göre gebeliğin sonlandırılabileceğini dile getiren Doç. Dr.

Lembet, şu bilgileri verdi: “Doğumsal kalp hastalığı olan bebeklerin yüksek riskli gebelik uzmanları olan, yenidoğan ünitesine sahip, pediatrik kardiyolog bulunan modern cihazlarla donatılmış merkezlerde doğurtulması gerekiyor. Tespit ettiğimiz anormallikleri anne karında izliyoruz.

Eğer kromozom anormalliği ya da başka anormallik bulamadıysak, bebeğin dışarıda ameliyat şansı varsa ve gebelik devam edecekse, bebeğin kalp yetmezliğine girip girmeyeceği izlenmelidir.”

Yeni bilimsel çalışmaların sonuçları bize normalde 20-24’üncü haftada yaptığımız incelemeleri biraz daha erkene çekmek gerekebileceğini söylüyor. Bazen 14-16’ıncı haftadan belli oranda doğumsal kalp hastalıklarının ileri merkezlerde tanısını koyma ihtimali artıyor.

Anne karnında geçirilen enfeksiyon, ilaç kullanımı, radyasyon, annenin şeker hastalığı ve sara hastalığı olması halinde doğumsal kalp hastalığı riski artacağından, tüm ultrason bulguları normal olsa bile, fetal ekokardiyografi yapılması ve sonuçların pediatrik kardiyolog tarafından incelenmesi gerekiyor.

Gebeliğin 11 ve 14’üncü haftaları arasında bebeğin ense kalınlığı testini yaparken, ense kalınlığı 3,5 mm’yi geçen vakalarda amniyosentez ile hücrelere bakıp kromozom anormalliğini saptayabiliyoruz.

Eğer bu bebeklerde kromozom anormalliği saptanmazsa ve diğer bulgular normalse ense kalınlığı artmış bebeklerin, doğumsal kalp hastalıkları açından riskinin arttığını biliyoruz. Anormallik riski yüzde 6’lara kadar çıkıyor.

Bu bebeklere de fetal ekokardiyografi yapmak büyük önem taşıyor.

Doğumsal kalp hastalıklarına anne karnında müdahale

Bebeğin kalbindeki ritim sorunları çok önemlidir. Kalp atımının sayısının 200’den 450’lere kadar çıktığı vakalarda anne karnında müdahale önem taşıyor. Eğer bebeğin kalbinde, yapısal anormallik yoksa, kalpteki elektrik akım sisteminde sorun varsa, anneye verilecek ‘anti aritmik’ ilaçlarla bunların bebeğe geçmesi sağlanarak bebekteki kalp ritim problemi düzelebilir.

Eğer bebeğin kalbi çok hızlı atıyorsa yeteri kadar kanı pompalayamaz ve bebek anne karnında yetmezliğe girer, ödem oluşur. Bazen de göbek kordonundan bebeği besleyen damar yapısına girip ilacı direkt vererek yüksek kalp atım hızını kesmek mümkün olabiliyor.

Bazı yeni araştırmalarda ve vaka bazlı serilerde anne karnındaki bebeklerde aort, ana atardamar ve akciğer damarlarındaki tıkanıklıklarda bir iğne ve kateter yardımıyla bebeğin kalp dolaşımına ve damarlara girip bunların balon yöntemiyle açılması da gündemde.

Dünyada henüz bir iki merkezde çok kısıtlı vakada uygulanıyor, ama gelecek için ümit veren çalışmalar.

Doğumsal kalp hastalıklarında risk faktörleri

• Bebeğin anne veya babasında doğumsal kalp hastalığı olması• Annenin önceki gebeliğinde bebeğin doğumsal kalp hastalığı nedeniyle kaybı• Annenin gebeliği sırasında ilaç kullanması• Gebelikte radyasyona maruz kalınması (yoğun x ışını, CT ve tomografi)• Anne karnında geçirilen enfeksiyonlar• Tüp bebek yöntemleriyle elde edilen gebelikler

• Kromozom anormallikleri

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/dogumsal-kalp-hastaliklari-nedenleri-tedavisi/

Çocuklarda Doğumsal (Konjenital) Kalp Hastalıkları – Sağlık Ocağım .NET

Bebeklerde Görülen Doğumsal Kalp Hastalıkları

Doğumsal kalp hastalıkları, hamileliğin ilk 8’inci haftası içinde bebeğin kalbinin herhangi bir bölümünde, odacıklarında, kapakçıklarında, kalp ile ilgili büyük damarlarında, meydana çıkan ve binde sekiz oranında karşılaşılan kalbin yapısal bozukluğudur. Ailede bu hastalıktan var ise çocuklarda da görülme sıklığı oldukça yüksektir. İnsülin kullanmak zorunda kalan şeker hastası hamilelerde daha fazla kalp hastası bebek dünyaya getirme riski vardır.

Çocuklarda doğumsal kalp hastalığı nedenleri

Hamileliğin ilk 8 ayında ilaç kullanımı, röntgen filmi gibi radyasyon içeren görüntüleme yöntemleri, enfeksiyonlar ve kızamıkcık, kızamık, kabakulak, gribal enfeksiyonlar gibi enfeksiyonel hastalıklar ve down sendromu, behçet hastalığı, ailevi Akdenizateşi hastalığı (FMF) gibi bir çok organa zarar veren ataklı veya ateşli hastalıkların varlığı ve kullanılan zararlı maddeler, sigara, alkol ve diğer maddelerin kullanımı, bazı ilaçların kullanımı gibi etkenler bebeğin doğumsal kalp hastalığı ile doğmasına neden olmaktadır.

Yüksek risk gurubundaki hastalarınbebeklerinde doğumsal kalp hastalığı bulunma riski yüde 2 veya 5 arasında değişmektedir. Genelde bu riskleri taşıyan bireylerin, dünyaya getirdiği yüz bebekten 2′ sinde doğumsal kalp hastalığı görülmektedir.

Çocuk hastalarda da aile öyküsüaraştırıldığında doğumsal kalp hastalığına sebep olabilecek bir neden olmayabilir. Bu nedenle doğuştan kalp hastalıklarının kalıtsal nedenler ve çevresel faktörler yüzünden ortaya çıktığı genel olarak kabul edilir.

Çocuklarda doğumsal kalp hastalığı belirtileri

Doğumsal kalp hastalıklarınınbazılarının nedeni aslında belli değildir. Doğumsal kalp hastalıklarında bebeğin hastalığını aileler fark edemeyebilir. Çünkü çoğunlukta belirtiler hafif seyredebildiği gibi, bazı hasta bebeklerde bunu doktorlar bile fark edemezler.

Bazılarında ise ağır belirtiler görülebilir iken, bu belirtiler bebekte morarma (dudak, dil ve tırnak diplerinde), beslenme güçlüğü, emerken çabuk yorulma,hızlı nefes alıp verme, nefes darlığı, kilo alamama veya sık solunum yolu enfeksiyonu,(zatürre-bronşit)geçirme gibi bir takım belirtiler görülebilir.

Çocuklarda doğumsal kalp hastalığı teşhisi

Çocuklarda doğumsal kalp hastalığının teşhis edilmesi, doktorun muayenesi sırasında duyulan üfürümler ile başlar ve sonrasında üfürümün nedeninin ayırt edilmesi için bazı tetkikler istenebilir.

Örneğin elektrokardiyografi (EKG) testi, ekokardiyografi (kalp ultrasonu), kalp anjiyosu ile tanı netleşebilir.

Hatta son yıllarda iyi eğitim almış kardiyologlar, anne karnında kalp ultrasonu ile yapılan tetkiklerde bebekteki kalp hastalığını tespit edebilmektedirler.

Çocuklarda doğumsal (konjenital) kalp hastalığı tedavisi

Doğumsal kalp hastalıklarının bazılarında tedaviye gerek duyulmadan, çocuk büyüdükçe kendiliğinden düzelme olanakları vardır.

Bazıları ise ilaç yardımı ile, kateter yöntemi ile, bazıları radyofrekans yöntemi veya açık ameliyat ile tedavi edilmektedir. Fakat bazı ağır kalp hastalıklarında tedavi zorlaşabilir.

Bu nedenle bebeğin veya çocuğun doktor takibi altında büyümesi beklenebilir.

Doğumsal kalp hastalıklarının çok çeşidi oldğundan, hastalığa yönelik özel tedavi ve takip gereklidir. doğumsal kalp hastalığı olan çocukların çoğunda alınan önlemler birbirine benzemektedir.

Kalp iç zarı enfeksiyonundan (infektif endokardit)rahatsızlıklarından korunması için bazı ciddi problemlerde çocuğun antibiyotik kullanması gerekebilir.

Korunma gerektiren bu problemlerde, antibiyotiğin dozu ve zamanı çocuğu takip eden doktoru tarafından aileye anlatılır ve kendilerine infektif endokarditten (kalp iç zarı enfeksiyonundan) korunma kılavuzu verilir.

Doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda nelere dikkat etmek gerekir?

Doğumsal kalp hastası çocuklarınçoğunda, aktivite kısıtlaması gerekmeyebilir. Tam tersine, çocuğun psikolojik olarak etkilenmemesi için spor yapması ya da hareketli olması aile tarafından desteklenmelidir. Bazı doğumsal kalp hastalıklarında ise çocuğa spor yapması ve yarışma gibi bazı aktiviteler yasaklanabilir.

Bu gibi sorunları çocuğa takip eden kardiyoloji uzmanının değerlendirip karar vermesi ve çocuğun gereksiz yere spordan ve yarışmalardan uzak tutulmaması oldukça önemlidir. Zaten bu hastalıklarda önlemlerin hastalığın türüne ve ağırlığına göre değiştiği için, bazılarında daha az eforsarf edensporlar doktorları tarafından belirlenebilir.

Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklar, diğer sağlıklı çocuklar gibi aşılarınıolabilir ve bazı durumlarda ek aşı yapılabilir.

Kalp hastası çocukların beslenmesi her çocuk gibi aynı dikkatli olmalı ve bazı özel durumlarda diyet uygulanması gerekebilir.

Kalp hastalığı olan çocukların, yüksek kalorili mamalar ile beslenmemesi ve bu çocukların ağız ve diş bakımında dikkatli olunması, enfeksiyon kapma riski olan ortamlardan uzak tutulması önemlidir.

Bu çocuklar genelde normal eğitimlerini sürdürür iken, bazı ciddi rahatsızlıkları olan çocuklardaaktivite kısıtlamasıuygulanabilir.

Okulda merdiven çıkmaması veya giriş katında eğitim görmesi beden eğitimi derslerine katılmaması ya da uygun egzersizler yapması şeklinde önlemler ile çocuğun eğitimidevam edebilir.

Bu çocukların düzenli bir şekilde kardiyologları tarafından kontrollerinin yapılması oldukça önem taşımaktadır.

Çocuklarda ritim bozukluğu–Çocuklarda kalp romatizması

Источник: https://www.saglikocagim.net/cocuklarda-dogumsal-kalp-hastalklar/

Doğumsal Kalp Hastalıkları Nedenleri ve Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Bebeklerde Görülen Doğumsal Kalp Hastalıkları

Doğumsal kalp rahatsızlıklarının ana nedenleri arasında; anne adaylarının gebelik döneminde ve hamile kalmadan önceki süreçte kendi sağlığı açısından yaptığı hatalar ilk sırayı almaktadır.

Doğumsal Kalp Hastalıkları

Genel olarak bu tür sorunları olan bebeklerin gerekli olan tedavisinin yapılması büyük önem arz etmektedir. Bilhassa annelerin bebeklerinde ortaya çıkan belirtileri dikkatle izlemeleri ve en küçük bir şüphenin oluşması halinde zaman yitirmeden bir doktora başvurmaları, çocuklarının sağlığı bakımından büyük önem taşımaktadır.

Bazı insanların kalp kaslarında doğuştan kaynaklanan kalp hastalıkları ortaya çıkabilmektedir. Bu rahatsızlıklara örnek olarak şunları verebiliriz:

 • ASD diğer adıyla atrial septal defect.
 • Kalp kasında yer alan dört odadan her birini, birbirinden ayırmakta olan duvarların bir kısmının veya tamamının yok olması
 • Kalp kapaklarında oluşan yetmezlik,
 • Kapak darlıkları
 • TOF diğer ismiyle Fallot tetralojisi
 • Kalp kapakçıklarının olmaması
 • Vasküler ring
 • Kalp yetmezliği
 • Aort kapak patolojileri
 • PDA diğer ismiyle patenet duktos arteriosus. Doğumdan sonra yirmi dört saat içinde kapanacak olan bu damar emrio kan dağıtımı konusunda önemlidir. Bu damar yirmi dört saat içinde kapanmazsa akciğere fazla kan pompalanacağından bebeklerin kalp yetmezliği oluşumuna sebep olur.
 • VSD diğer ismiyle ventiküler defect
 • AVSD diğer ismiyle atrioventriküler septal defect. Kulakçık ve karıncık arasında oluşan açıklıklar
 • Kalp kasında yer alan arterlerde meydana gelen daralmalar ve genişlemeler
 • Aort Koarktasyonu
 • Kalpteki arterlerin
 • Kalpte delik
 • TGA diğer ismiyle kalpteki büyük damarların ters bir şekilde oluşması,
 • Kalp kasında bulunan sol ve sağ sistemlerin gelişememesi veya az gelişmesi

Belirtileri

Kalp rahatsızlıklarıyla dünyaya gelen bebekler; yaşanılan rahatsızlığın veya sorunun çeşidine göre farklı belirti verebilmektedir.

Bu tür rahatsızlıklar bazı durumlarda herhangi bir belirti vermeden ilerleyen yaşlarda birden bire de ortaya çıkabilmektedir.

Bilhassa bebeklerin sağlıklı bir şekilde gelişiminde önemli rol oynayan kalp hastalıklarının tedavisi ihmal edilmemesi gereken ciddi sağlık sorunları arasında yerini almaktadır.

Örnek olarak kalpte delikle dünyaya gelmiş bulunan bir bebek doğar doğmaz kalp yetmezliği konusunda herhangi bir belirti ortaya koyamaz. Hasta bebek bu şekilde uzun seneler boyunca; hafif şekilde oluşan kalp büyümesi ve yine hafif oranda meydana gelen kalp yetmezliği yaşamına devam edebilmektedir.

Bunun tam tersi bir örnek olarak; akciğere giden damarı tıkanık olarak dünyaya gelen bebek; yaşadığı morarmalar veya bayılmalar sonucunda direk olarak cerrahi müdahaleye alınabilmektedir. Bu tür sorunları olan bebekle; ağlama sırasında veya oynarken morarabilirler.

Hayati önem taşıyan bu tur sorunlar karşısında ailelerin bilhassa annelerin bilinçli olmaları, bebeklerini dikkatle gözlemlenmeleri, en ufka bir şüphede zaman kaybetmeden çocuk doktoruna başvurmaları gerekmektedir.

[i]Kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bebeklerde meydana gelen doğuştan kalp hastalıkları belirtilerine şu şekilde örnekler verebiliriz:

 • Normal koşullarda hareketli bir yapısı olan; elleri ayakları hiç durmayan bebeklerin sarf ettikleri eforda zayıflık
 • Büyümede ortaya çıkan sorunlar.
 • Beslenme sırasında anneden süt emerken zorlanması hatta emememesi
 • Hemen yorulması
 • Bazı durumlarda bayılmalar
 • Ateş ve sürekli huzursuzluk
 • Morarmalar
 • Nefes alıp vermede zorluk çekmesi
 • Göğüs bölgesinden duyulan hırıltı sesleri

Nedenleri

Bebeklerde meydana gelen bu sağlık sorunun ana nedeni annenin gerek hamile kalmadan önceki dönemde gerekse hamilelik döneminde kendi sağlığı açısından oluşturduğu olumsuz gelişmelerdir.

Bilhassa annenin gebelik sürecinde beslenmesine dikkat etmesine, karnındaki cenini koruması, alkol ve sigaradan uzak kalması, stresten kaçması gibi ayrıntılar dünyaya gelecek olan yavrusunun gelişiminde önemli etken rol oynamaktadır.

Doğumsal kalp rahatsızlıklarının en yaygın olarak oluşmasına etken olan nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Genel olarak doğuştan gelen bu rahatsızlıkların nedenleri arasında en büyük etkeni anne veya babanın genetik olarak kalp kası sorunu olmasıdır.
 • Daha önceden annenin yaptığı doğumlarda dünyaya gelen diğer çocuklarında da oluşan kalp sorunları
 • Annenin hamilelik döneminde veya öncesinde diyabetik hastalıklarının bulunması
 • Annenin doğum öncesi veya hamilelik döneminde kızamık hastalığı yaşaması
 • Annede veya babada bulunan HIV virüsüne bağlı olarak meydana gelmesi
 • Anne adaylarının hamilelik döneminde alkol veya uyuşturucu kullanılması
 • Anne adaylarının hamile olduğu dönem içinde kullanmakta olduğu bazı ilaçların yan etkileri

Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Sadece bebeklik değil ilerleyen yaşlarda da sağlığı konusunda oldukça önemli bir tablo oluşturan doğuştan gelen kalp hastalıkları tedavisi; sorun oluşan bölüme; bebeğin patolojik gelişimine, oluşan şikayetlere ve oluşturduğu riske bağlı olarak yön almaktadır.

Bazı durumlarda bebeğin acil olarak zaman yitirmeden cerrahi müdahaleye alınması ön görülürken bazı durumlarda cerrahi müdahale için hastalığın gelişimine bağlı olarak okul öncesi her hangi bir zaman belirlenebilmektedir.

Bazı durumlardaysa hastalık uzun seneler boyunca sadece ilaç tedavisiyle veya günlük hayatın düzenlenmesiyle gözlemlenebilmektedir.

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://kalpritmi.com/dogumsal-kalp-hastaliklari.html

Çocuklarda Doğumsal Kalp Anomalileri

Bebeklerde Görülen Doğumsal Kalp Hastalıkları
Uzm. Dr. Ümit Bilge SAMANLI
Çocuk Cerrahisi
Memorial Şişli Hastanesi

Memorial Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümü'nden Uz. Dr. Ümit Bilge Samanlı doğumsal anomalileri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Doğumsal kalp anomalilerinin görülme sıklığı nedir?

Her doğan 1000 bebekten 8'inde doğumsal kalp anomalisi mevcuttur. Kabaca, 100 yeni doğan bebekten Tinde doğumsal kalp anomalisi bulunduğu ifade edilebilir.

Bu oran, doğumdan önce, anne rahmindeki ceninler göz önüne alınacak olur ise çok daha yüksek çıkar.

Çünkü gebelik sırasındaki düşüklerin büyük bir bölümü, hayatla uyuşması mümkün olmayan kalp gelişim bozukluklarından kaynaklanmaktadır.

Doğumsal kalp anomalisinin belirtileri nelerdir?

Doğumsal kalp anomalileri, bebeklerde değişik belirtilere yol açar. Bunların en dikkat çekenleri arasında, bebeklerde hızlı nefes alma, emerken fazla terleme, göğsün kabarık hale gelmesi, gelişme geriliği, dudaklarda ve el-ayak parmak uçlarında morarma, daha büyük çocuklarda ise çabuk yorulma, morarma, göğüs ağrısı ve çarpıntı gibi belirtiler yer almaktadır.

Doğumsal kalp anomalisi tanısı nasıl konur?

Çocuk kardiyologu çocuğu muayene eder, sonra elektrokardiografi (EKG) ve kalp röntgeni (Telegrafi) çekilir, sonrasında ise yine çocuk kardiyologu ekokardiografi yaparak tanıyı net bir şekilde koyabilir.

Ekokardiografi nedir?

Ekokardiografi (EKO), kalbin yapısının ve hareketlerinin “çok büyük ve özel bir bilgisayar” kullanılarak görüntülendiği bir ultrasonografi yöntemidir.

Çocuk için herhangi bir zararı yoktur, acı vermez ve incelemenin sonunda tanı kesinleştirilebilir.

Ekokardiografınin yeterli bilgi sağlayamadığı bazı seyrek durumlarda ve özellikle de çocukta kalp operasyonu gerekiyorsa, daha ileri tetkikler (anjiografi-kateter, MR…) kullanılarak tanı kesinleştirilir..

Çocukta üfürüm nedir?

Kalp esasen, içinden geçmekte olan kanı ilerleten bir pompadır. Kalbe altı damar kan getirir, iki büyük damar ise kanı kalpten dışarı taşır. Kalbin içinde iki adet ve dışarı çıkan damarlarda da iki adet olmak üzere toplam dört adet kapak bulunur.

Kalbin yapısında “kulakçık” adı verilen iki küçük odacık,”karıncık” adı verilen iki büyük odacık mevcuttur. Sağ taraftaki odacıklarda kirli kan, sol taraftaki odacıklarda ise temiz (oksijenli) kan yer alır.

Bütün bu karmaşık yapı içinde kan dolup dolup boşalırken kapakların açılıp kapanmasından, kalp duvarlarının titreşmesinden ya da farklı kalp hastalıklarından (delikler, kapak bozuklukları v.b.) ötürü birtakım sesler duyulur.

Kapakların açılıp kapanmasının dışındaki ilave seslerin çoğu genellikle “üfürüm” adı verilen ilave seslerdir. Üfürüm olarak adlandırılmayan ilave sesler de vardır.

Masum üfürüm nedir?

Üfürümlerin bir bölümü doğumsal veya sonradan edinilen kalp hastalıklarına bağlıdır, bir bölümü ise tamamen normal kalplerde duyulan masum karakterli ilave seslerdir ve bu durumda hiç endişelenmemek gerekir.

Çocuk kardiyologu bu masum karakterli üfürüm ile kalp hastalığına bağlı olanı birbirinden ayırır, eğer bir masum üfürüm değil de bir kalp hastalığı söz konusu ise tanıyı belirleyerek ne yapılması gerektiğine karar verir.

Doğumsal kalp hastalıkları tedavi edilebilir mi?

Türkiye'de çocuk kardiyolojisi ve çocuk kalp cerrahisi uygulamaları gerçekten de batı ülkeleri standardındadır ve bu konuda çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Gerekiyorsa, bir günlük bir bebekte bile başarılı kalp operasyonları yapılarak bebeğin hayatı kurtarılabilmektedir. Operasyona kadar geçen süre içinde ilaçla tedavi uygulanabilmekte ve bebeğin rahatlaması sağlanmaktadır.

Bazı doğumsal kalp hastalıkları ise sadece izlenmekte ve bunların bir bölümü kendiliğinden – bebek büyüdükçe ve güçlendikçe -düzelebilmektedir. Çocuk kardiyologu bu hastalıklardan hangilerinin kendiliğinden düzelebileceği, hangilerinin ilaç tedavisi ile bir süre izlenmesi gerektiği, hangilerinin ise zaman kaybetmeden kalp operasyonu yapılarak düzeltilmesi gerektiği konusunda bilgi verecektir.

Anne karnındaki bebeğe de kalp anomalisi tanısı konulabilir mi?

Fetal ekokardiografi yapılarak anne karnındaki bebeğin kalbi 18'inci haftadan itibaren incelenebilir. Fetal ekokardiografi, bunu yapan çocuk kardiyologu doktor tarafından çok dikkat isteyen, normal ekokardiografiye göre daha uzun süren, ancak anne karnındaki bebeğe de, anneye de hiçbir zararı olmayan bir incelemedir.

Fetal ekokardiografınin yararı nedir?

Fetal ekokardiografi yapılarak bir kalp anomalisi belirlenmiş ise doğumla ilgili düzenlemeler (doğumun yapılacağı merkez, doğumun türü – sezaryen veya normal doğum) mümkün olur. Ayrıca, aile hem fiziken hem de zihnen bu duruma karşı hazırlıklı hale gelir.

Doğumdan sonra hemen başlanması gereken tedaviyi önceden belirlemek çok kıymetli zaman kazandırabilir. Yaşamla zaten bağdaşması beklenmeyen çok ağır bir kalp anomalisi mevcut ise, sunulan bilgiler ışığında, aile çeşitli seçenekleri değerlendirmek isteyebilir.

Bütün bunların ötesinde, doğacak olan bebeğin kalbinin tamamen normal olduğunu öğrenmek ise aile için çok rahatlatıcı olacaktır…

Güncellenme Tarihi: 30 Nisan 2009Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2009

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/cocuklarda-dogumsal-kalp-anomalileri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.