Behçet Hastalığı Ve Derideki Belirtileri

Behçet Hastalığı : Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Behçet Hastalığı Ve Derideki Belirtileri

Behçet hastalığı, genel olarak ağızda ve cinsel bölgede meydana gelen yaralar, göz, eklem, deri, damar ve sinir iltihaplı bir romatizmal sağlık sorunudur. İlk olarak 1937 yılında bir Türk cilt doktoru olan Hulusi Behçet tarafından bulundu ve onun adını aldı.

Behçet sendromu sebebi henüz tespit edilememiş ve sistemik bir vaskülittir. Yani insan vücudunda yer alan kan damarlarında meydana gelen iltihaptır.

Sindirim, genital ve boşaltım organlarının yakın çevresinde bulunan, mukus üretme işlevine sahip olan doku ile deriyi olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Dünyada Japonya, Çin, Türkiye ve İran gibi ülkelerde daha çok rastlanır. Kadın ve erkeklerde ise eşit oranda görülebilir.

Fakat erkeklerde daha şiddetli semptomlar meydana gelir. Her yaşta görülme ihtimali olmasına karşın, 20 ve 30’lu yaşlarda daha fazla ortaya çıkar.

İnsan vücudunun her bölgesini çok kolay bir şekilde etkileme gücüne sahip olan bir hastalıktır. İlk olarak ağız ve kasık bölgesinde aft denilen yaralar görülür, daha sonra ise göz, beyin, eklemler ve kalp damarlarında iltihaba neden olur.

Behçet hastalığının belirtileri, daha çok atak şeklinde ortaya çıkar ve aynı zamanda farklı organlara da yayılabilir. İnsan vücudunun koruyucu kalkanı olan bağışıklık sistemiyle direkt olarak bağlantılı ve çok nadir görülen bir sağlık sorunudur. Hastalığın teşhisi daha çok klinik veriler sonucu yapılabilir.

 Hastalığa dair en çok “Behçet hastalığı genetik midir?” sorusu merak edilir. Aile bireylerinde ortaya çıktığı zaman, çocuklarda görülmez. Tamamen taşıdığı genle ilgili bir durumdur. Yaklaşık olarak yılda 3 kez ya da daha fazla ağızda yara ortaya çıkabilir.

Aynı zamanda genital ülseri, göz tutulumu, eritema nodozum ya da sivilce gibi deride meydana gelen döküntüler sonucunda hastalığın teşhisi konulur.

Behçet Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Behçet hastalığı birçok şekilde vücutta kendini gösterme özelliğine sahiptir. Bazı semptomlarına karşı tam koruma sağlansa bile, birkaçı için herhangi bir müdahale yapılabilmesi ya da önlem alınabilmesi pek mümkün değildir. Dokunma ile temas halinde bulaşıcı bir özelliği yoktur.

1. Mikroplar

Hastalığa daha çok sonradan vücuda dahil olan mikrop türleri neden olabilir. Ağız bölgesinde ağırlıklı olarak toplanan mikroplar ve uçuğa neden olan virüs behçet hastalığına yol açar.

2. Kalıtsal etkenler

Kalıtsal etkenlerin hastalığa sebep olduğu yönünde şüphe duyulur. Bazı genlere sahip olmak, hastalığa karşı eğilimi daha çok artırabilir. Hastaların yaklaşık olarak %80’inin ortak özelliği HLA- B51 genini taşımasıdır. Fakat ülkemizde behçet hastası olmamasına rağmen, %20 oranında bu geni taşıyan insanlar bulunur. Genin ortaya çıkması için tetikleyici bir faktörün bulunması gerekir.

Behçet Hastalığı Nasıl Bulaşır?

Nadir görülen behçet hastalığına dair bulaşma korkusu yaşan insanların en çok sorduğu sorular arasında “Behçet hastalığı bulaşıcı mıdır?” yer alır. Bağışıklık sisteminden kaynaklanan behçet hastalığı bulaşıcı özelliğe sahip değildir.

Herhangi bir bulaşma şekli yoktur fakat genetik bir duyarlılık oluşturabilir. Özellikle Uzak Doğu ve Akdeniz kökenli hastalarda behçet hastalığı HLA B5 geni ile bağlantılıdır. Aynı zamanda geçmişte belirlenmiş olan birtakım ailesel veriler bulunur.

Toplum ya da aile bireylerinin vücuduna dolaylı, direkt olarak yayılma göstermez. Herhangi bir temas ya da farklı yollarla bulaşmaz.

Behçet Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Behçet hastalığı, her boyutta ve türde olan kan damarlarında meydana gelen bir sağlık sorunudur. Bu nedenle insan vücudunda yer alan çok sayıda organ ve dokuda ortaya çıkabilir.

1. Ağızda yaralar

Ağız içinde afta benzeyen, 1 yılda 3 ya da daha fazla meydana gelen yaralar, hastaların çoğunda ortaya çıkar. Genel olarak dudağın iç kısmında bulunan yaraların, temas halinde yanma hissinin oluştuğu ve ağrılı bir yapısı bulunabilir. Aynı zamanda yanağın iç kısmında, dil üzerinde ve altında da ortaya çıkabilir.

2. Göz tutulumu

Behçet hastalığı, gözleri de etkileyebilir. Gözün ön, arka ya da tüm kısmını tutan tabakada iltihaplanma ortaya çıkar. Bu durumda gözde ağrı, kızarıklık ve aşırı hassasiyet oluşur. Oluşan her ataktan sonra göz büyük oranda zarar görür. Hatta ilerleyen zamanlarda görme kaybına bile neden olabilir.

Behçet hastalığı görmek kaybına en çok neden olan faktörlerden biridir. Gözde meydana gelen hasarın görülme sıklığı yaklaşık olarak %50’dir. Fakat erkeklerde bu sıklık %70 oranına artarken, kızlarda ise nadir olarak görülebilir. Göz tutulumu, hastalığın başlangıcından itibaren ilk 3 yıl içerisinde meydana gelen bir belirtidir.

Genel olarak kronik bir yapıya sahip olur ve belirli aralıklarla gözde alevlenme hissi ortaya çıkabilir.

3. Deride döküntü

En çok görülen belirtiler arasında yer alır. Genel olarak vücudun tüm kısmında ortaya çıkabilir. Deride kabarma, şişlik, kızarıklık ya da ağrı şeklinde meydana gelir. Özellikle bacakların ön kısmında daha çok rastlanır. Farklı cilt lezyonları da meydana gelebilir. Daha çok akne şeklinde olan lezyonlar, sadece ergenlik dönemi sonrasında ortaya çıkar.

4. Oral ülser

Hastalarda sürekli olarak tekrarlayan oral ülser, en sık görülen belirtiler arasında yer alır. Daha çok hastalığın başlangıç aşamasında görülür. Çocuk hastalarda yaygın olan bir belirtidir ve tekrarlayıcı özelliği bulunan diğer ülserlerden ayırt edilmesi zordur.

5. Genital bölgede ülser

Erkek çocuk hastalarda daha çok erbezlerinin bulunduğu torbanın yüzeyinde ve peniste ülser ortaya çıkabilir. Yetişkin hastalarda ise ülser iz bırakarak bir süre sonra kendi kendine iyileşir.

Kızlarda genital bölgenin dış kısmı ülserden olumsuz bir şekilde etkilenebilir. Vajen mukozasında görülen ülserler, çok ağrılı olur. Ergenlik dönemine daha girmemiş olan çocuklarda çok nadir olarak görülür.

Genel olarak genital bölgede ortaya çıkan ülserler, yapısal olarak oral ülserlere daha çok benzer.

6. Paterji reaksiyonu

Behçet hastalarının deri yüzeyine iğne batması sonucunda reaksiyon göstermeleri durumunda ortaya çıkabilir. Bu reaksiyon daha çok hastalığın teşhis edilmesinde kullanılır. Steril bir iğne yardımıyla kol delinerek, 24 ya da 48 saat arasında kabarıklık ya da irinli kabarcık oluşumu gözlenebilir.

7. Eklem tutulumu

Tüm çocuk hastalarda görülen bir belirtidir. Daha çok ayak ve el bilekleri, dizler ve dirsek bölgesindeki eklemler daha çok tutulabilir. Dörtten daha az eklem olumsuz bir şekilde hastalığın etkisi altına girer.

İltihap durumu, eklem bölgelerinde şişlik, tutulma, ağrı ve hareket özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olabilir. Bu semptomlar birkaç hafta içerisinde kendi kendine iyileşme belirtisi gösterir.

Genelde eklem bölgesinde kalıcı bir hasar bırakmaz.

8. Nörolojik tutulum

Ağır semptomları olan bir sağlık sorunu olması açısından, çocuklarda nörolojik problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Kafatası içerisinde belirli bir şiddette olan basınç, aynı zamanda baş ağrısına ve yürümede zorlanmaya yol açar. Çoğu hasta psikolojik destek alarak hastalığın üstesinden gelmeye çalışır.

9. Damar tutulumu

Damar tutulumu, hastaların yaklaşık olarak %12 ile %30’u arasında görülen bir durumdur. Kötü huylu bir prognoz için de şüphe edilebilir. Damar tutulumundan atardamar ve toplardamarlar da büyük oranda etkilenir.

Aslında insan vücudunda yer alan farklı türdeki damarlar da olumsuz bir şekilde hastalıktan etkilenir. Baldır bölgesinde bulunan damarlar büyük oranda zarar görür. Aynı zamanda damarlar şişer ve ağrılı bir hal alabilir.

10. Gastrointestinal tutulum

Uzak Doğu kökenli hastalarda bu belirtiye daha çok rastlanır. Ağızdan anüs kısmına kadar olan tüm sistemde ülser ortaya çıkabilir. Aynı zamanda terminal ileum ve çekum en sık görülen kısımdır. Bazı durumlarda iltihap bağırsak hastalığı ile karıştırılabilir.

11. Akciğer tutulumu

Akciğerlerin yapısında yer alan arterlerde anevrizmanın gelişmesi ya da yırtılması durumunda yoğun kanama oluşumu yaşanabilir. Behçet hastalığının görülen en ciddi belirtileri arasında yer alır.

12. Beyin tutulumu

İnsan vücudunun en önemli ve en hassas organlarından biri olan beyinde yer alan doku, santral sinir sistemi ya da beynin toplardamarları olmak üzere iki farklı şekilde ortaya çıkabilir. Aynı zamanda baş ağrısı, ensede sertleşme, bilinçte bulanıklık ve inme gibi belirtiler oluşur.

Behçet Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Behçet hastalığı birtakım çevresel ve yapısal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Hastalığın kesin olarak tespit edilebilmesi için klinik tanı konulması gerekir.

Bir insanın behçet hastası olup olmadığını tespit etmek için uluslararası kriterler içerisinde 1 ya da 5 yıl gibi bir süreye ihtiyaç duyulabilir.

Hastalığın tespit edilebilmesi için gerekli olan uluslararası kriterlere, oral ülserlere ek olarak, aynı zamanda 2 farklı veriye ulaşılması gerekir. Bu veriler, genital ülserler, pozitif paterji testi ya da göz tutulumudur.

1. Erken teşhis ile tedavi

Behçet hastalığına ait herhangi bir özel laboratuvar verisi bulunmaz. Çünkü hastalığın altında yatan temel sebep henüz bilinmiyor. Birçok organda farklı belirtilere neden olduğu için tedavi yelpazesi çok geniş tutulabilir.

Birçok organı etkisi altına aldığı için, tedavi aşamasında göz tedavisi için oftalmologlar, cilt tedavisi için dermatologlar ve sinir sistemi için nörologlar uyum içerisinde çalışılırlar. Tedaviye ihtiyaç duyulmayan behçet hastaları da bulunabilir. Diğer hastalarda ise göz, damar ve merkezi sinir sistemi tutulumu ortaya çıkar.

Bu hastaların tedavi edilmesi uygun görülür. Hasta çocukların çoğu HLA B5 geni taşır ve bu durum daha şiddetli formu ile yakından ilgili olabilir.

2. Paterji testi ile tedavi

Hastaların yaklaşık olarak %60 ile %70’i arasına paterji deri testi gerekli görülür. Testin sonucu genel olarak pozitif çıkar ancak etnik gruplarda bu oran gitgide düşer. Sinir sistemini ve vasküler tutulumu teşhisini koyabilmek için damarlardan ve beyinden özel cihazlarla görüntü alınması gerekebilir.

Paterji testi, kalın ve steril uçlu bir iğne ile ön kolun damar ve kıl bulundurmayan yüzey kısmında 45 derecelik açıyla pikür uygulanarak yapılır. Ön kolun damarında yaklaşık olarak 24 ile 48 saat sonra olası bir kızarıklık, papül, püstül ya da papülopüstüler lezyon değerlendirilir.

Kolda meydana gelen olası ve belirgin bir değişim behçet hastalığının vücutta bulunduğunu kanıtlar.

3. İlaç tedavisi

Behçet hastalığı için geliştirilen tüm farklı tedavi yöntemleri, yetişkin hastalardan elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilmiştir. Tedavi süreci içerisinde düzenli olarak kullanılması gereken bazı ilaçlar bulunur. Bu ilaçlar;

 • Colchine: Behçet hastalığının ortaya çıkış aşamasında eskiden bu ilaç reçete edilirdi. Fakat son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda eklem bölgesinde meydana gelen sağlık sorunları ile eritema nodozumun tedavisinde ve mukozadaki ülserlerin iyileşmesinde etkili rol oynar.
 • Kortikosteroidler: Kortikosteroidler türü ilaçlar, hastalıkta ortaya çıkan iltihabı kontrol altına almada çok başarılıdır. Bu tür ilaçlar insan vücudunun merkezi sinir sistemi, göz ve damar tutulumu olan çocuklarda, yüksek dozda kullanılabilir. Tedavide hızlı sonuç elde etmek için ilerleyen günlerde ilacın dozunun belirli bir oranda artırılması gerekir. Topikal özellikte olan kortikosteroidler ise lokal bir şekilde cilt yüzeyine uygulanabilir. Aynı zamanda oral ülseri ve göz hastalıklarını iyileştirmede daha çok kullanılır. İlaçlar arasında kortikosteroidler, antienflamatuar en etkili olanlarıdır. Fakat uzun süre kullanımı sonucunda hipertansiyon, osteoporoz, katarakt oluşumu ve ilerlemesi gibi çok ciddi yan etkileri bulunabilir. Bu ilaçları kullanması gereken çocuklar, sabahları günde 1 kez alabilir. Çocuklar uzun süre kullandığı zaman, kalsiyum takviyesine ihtiyaç duyulabilir.
 • Bağışıklık sistemini baskı altına alan ilaçlar: Bu tür ilaçlar genel olarak hastalığın ilerlemiş aşamasında, göz ve diğer organların tutulumu olan çocuklara özellikle uygulanabilir. Aynı zamanda azathioprine, cyclosporine-A ve cyclophosphamide ilaçları daha çok kullanılır. Azathioprine ilacı kullanıldığı zaman, karaciğerin yapısında ilerleyen zamanlarda toksin ortaya çıkar. Buna bağlı olarak, aynı zamanda kan hücrelerinde azalma ya da enfeksiyona yatkınlık gibi yan etkiler meydana gelebilir. Cyclosporin-A ilacın yan etkisi olarak böbrekte toksit oluşumuna, hipertansiyona, vücudun birçok bölgesinde kıllanmaya ya da diş eti sorunlarına neden olur. Aynı zamanda kemik iliğinin baskılanmasına ya da mesanede ortaya çıkan bazı sorunlara yol açar. Yüksek dozda uzun süre kullanıldığı zaman menstrüel döngü bozukluğuna ve hatta kısırlığa sebep olabilir. Bu ilaçların kullanımı sırasında, hastalıkta iyileşme belirtisi olup olmadığını tespit etmek için ayda 1 ya da 2 kere idrar, kan tahlilinin yapılması yararlı olur.
 • Anti-agregan ve antikoagan: Özellikle hastalarda damar tutulumu meydana geldiği zaman tavsiye edilir.
 • Anti-TNF: Bu tür ilaçlar behçet hastalığının belirgin semptomlarında büyük yarar sağlar. Bazı nadir görülen durumlarda ise, kolşisin ya da trombosit düşüklüğüne yol açabilir. Aynı zamanda sperm sayısında azalma anlamına gelen azospermi gibi yan etkiler de görülür. Hastalığın birçok aşamasında terapötik dozlarda kullanılması herhangi bir sorunun oluşmasına neden olmaz. İlaç bırakıldığı zaman, sperm düzeyi normal seviyelere dönebilir.
 • Thalidomide: Behçet hastalığında etkili olarak kullanılan bu ilaç, büyük oral ülserlerin tedavisinde kullanılır. Genital ve oral ülserler için lokal tedavi büyük oranda fayda sağlayabilir. İlaç kullanımında tedavi ve takip süreci çok önemlidir. Beraber yürütülmesi gerekebilir.

4. Aşı ile tedavi

Genel olarak canlı virüs taşıma özelliğine sahip olmayan ancak enfeksiyöz protein içeriği olan difteri, çocuk felci, hepatit B, boğmaca, tetanoz, pnömokok, hemofilus, meningokok ya da grip bakterilerinin neden olduğu hastalıklarda daha çok uygulama alanı vardır.

Behçet hastalığı önemli ve ciddi bir hastalıktır. Bu durumda “Behçet hastalığı ölümcül müdür?” sorusu genelde araştırılır, merak edilir. Yapılan tüm araştırmalar sonucunda hastalığın ölümcül bir tarafı olmadığı uzmanlarca kanıtlandı.

Источник: https://sebboy.com/behcet-hastaligi/

BEHÇET HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Behçet Hastalığı Ve Derideki Belirtileri

Behçet hastalığı, vücuttaki kan damarlarında iltihap oluşması şeklinde meydana gelen ender hastalıklardan biridir. Behçet hastalığında gelişen iltihaplanma birçok semptom yaşanmasına yol açar ve bu semptomlar başlangıçta alakasız gibi görünür.

Bağışıklık sisteminde yaşanan bazı hatalı durumlardan dolayı kaynaklanan behçet hastalığı, genetik ya da çevresel bazı faktörlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Diğer yandan behçet hastalığının tedavisinde amaç, semptom ve şikayetleri azaltmaktır.

Behçet hastalığının neden meydana geldiği tam olarak bilinmemektedir. Fakat, bağışıklık sistemi bozukluğundan kaynaklanabildiği muhtemeldir. Buna göre, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla bazı sağlıklı hücrelere saldırması sonucu behçet hastalığı oluşabilmektedir. Bunun dışında, genetik ve çevresel bazı faktörlerin birleşmesi de behçet hastalığının oluşmasına neden olabilmektedir.

Ayrıca, behçet hastalığı ile ilişkili bazı genler tespit edilmiştir. Bazı araştırmacılar ise, bir virüs ya da bakterinin behçet hastalığını tetiklemesine inanmaktadır.

Behçet Hastalığı Belirtileri

Behçet hastalığının belirtileri kişiden kişiye değişmektedir. Behçet hastalığı, kendiliğinden gözden kaybolabilir ve yeniden tekrarlayabilir.

Ayrıca, behçet hastalığının belirtileri, hastalıktan dolayı kaynaklanan iltihaplanmanın vücudu etkilediği bölüme bağlı olarak gelişmektedir.

Behçet hastalığının belirtileri; ağız yaraları, göz iltihaplanması, cilt kaşıntı ve döküntüleri, doku bozulmaları ve genital bölgede gelişen yaralar şeklinde seyretmektedir.

Bu durumda behçet hastalığı belirtileri şu şekildedir;

Behçet hastalığında ağız yaraları en yaygın olarak yaşanan semptomdur. Bu ağız yaraları pamukçuk yaralarına benzemektedir ve ağrıya neden olmaktadır. Ağız yaraları yuvarlak doku bozulmaları şeklinde başlar ve hızla ağrılı yaralara dönüşür. Fakat bu ağız yaraları genellikle bir ile üç hafta içinde iyileşir. Ama sonradan tekrardan nüksedebilme durumu da vardır.

2.Cilt Sorunları

Cilt bozulmalarının oluşabileceği behçet hastalığında, çok çeşitli cilt sorunları meydana gelebilmektedir. Bazı kişilerin vücudunda bu hastalık sürecinde akneye benzer yaralar meydana gelebilir. Diğer bazı kişilerde ise, kızarıklık, cilt altında nodüller gözlenebilmektedir. Bu nodüller özellikle alt bacaklarda oluşmaktadır.

3.Genital Bölgede Yaralar

Behçet hastalığı geçiren kişilerin genital bölgelerinde yaralar oluşabilmektedir. Bu yaralar yaygın olarak skrotum ya da vulvalar üzerinde gelişmektedir. Kırmızı olarak görünen bu yaralar, doku bozulması şeklindedir. Ayrıca, genital bölgede oluşan bu yaralar genellikle ağrılıdır ve daha sonradan yara izi bırakabilirler.

4.Gözlerde İltihaplanma

Gözlerde iltihaplanmaya sebep olabilen Behçet hastalığı, gözün pigmente tabakasında kızarıklık meydana gelmesine sebep olur.

Gözlerde gelişen iltihaplanma, ağrılar yaşanmasına ve bulanık görmeye neden olmaktadır. Bu iltihaplanmadan her iki göz de etkilenebileceği gibi, sadece tek bir göz de etkilenebilir.

Retinanın kan damarlarında meydana gelen iltihaplanma, ciddi göz sorunlarına neden olabilmektedir.

5.Eklem Sorunları

Özellikle, dizlerdeki eklemlerin şişmesi ve ağrıması, Behçet hastalığında sıklıkla yaşanabilmektedir. Ayak bilekleri, dirsekler ve bilekler gibi eklem bölgelerinde de bu durum gözlenebilir. Bu eklem problemleri 1 ile 3 hafta içinde kendiliğinden iyileşebilmektedir.

6.Damar Sistemi Sorunları

Damarlarda ve arterlerde iltihaplanmaya sebep olan behçet hastalığı bu nedenle, kollarda ve bacaklarda, kızarıklık, ağrı ve şişme yaşanmasına yol açmaktadır. Damarlarda iltihaplanmaya sebep olan behçet hastalığında, kan pıhtılaşma sorunları da gelişebilmektedir. Bunların yanı sıra behçet hastalığı damarlarda tıkanma ve daralma yaşanmasına da sebep olmaktadır.

7.Sindirim Sistemi Sorunları

Behçet hastalığı, sindirim sistemini çok çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir. Karın ağrıları, ishal ya da kanamalar behçet hastalığında yaşanabilir.

8.Beyin ve Sinir Sorunları

Behçet hastalığının sebep olduğu iltihaplanma, bazen beyin ve sinir sistemini de olumsuz etkilemektedir. Bu durum ise, baş ağrısı, ateş, kafa karışıklığı, denge bozukluğu ya da felç gibi belirtilerin yaşanmasına sebep olabilmektedir.

Risk Faktörleri

Behçet hastalığında risk faktörleri şu şekildedir;

Yaş: Behçet hastalığı yaygın olarak, hem kadın hem de erkeklerde, 20 ile 30 yaş arasında meydana gelmektedir. Bunun dışında, çocuk ve yaşlı yetişkinlerde de görülmesi mümkündür.

Yaşanılan bölge: Behçet hastalığı dünya genelinde meydana gelebilmesine rağmen, özellikle Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere, Türkiye, İran, Japonya ve Çin gibi ülkelerde görülmesi ihtimali daha yüksektir.

Cinsiyet: Behçet hastalığı hem kadınlarda hem de erkeklerde oluşabilmesine rağmen, genellikle erkeklerde daha şiddetli şekilde seyretmektedir.

Genetik faktörler: Bazı genlere sahip olmak, behçet hastalığı riskini artırmaktadır.

Komplikasyonlar

Behçet hastalığı tipik olarak öngörülemez şekilde gelişmektedir. Semptomlar bazen çok hafif şekilde gelişirken bazen de şiddetli geçebilmektedir. Behçet hastalığının tam bir tedavisi olmadığı halde, semptom ve komplikasyon riski genellikle azaltılabilmektedir.

Behçet hastalığının gözdeki retina ve irisi etkileyerek, iltihap oluşturması sonucunda kişide körlük ve görme kaybı yaşanabilir. Bundan dolayı, behçet hastalığı nedeniyle gözler etkilenmeye başladığında, çok dikkatli olunmalı ve doktora başvurulmalıdır. Diğer komplikasyonlar ise behçet hastalığının diğer semptomlarına bağlı olarak gelişen sorunlardır.

Tanı ve Testler

Behçet hastalığının tanısını koyabilmek için belli bir yöntem bulunmamaktadır. Doktorlar tanı koyabilmek için, hastanın şikayet ve sorunlarını dinler. Daha sonradan doktor, kan sayım testi ve diğer bazı laboratuvar testlerini yaptırabilir.

Öte yandan, behçet hastalığına özel bir tanı yöntemi olmadığından doktorlar bazı yöntemler geliştirmişlerdir. Buna göre bazı kriterlere göre sınıflandırma yapmışlardır. Bu sınıflandırma şu şekildedir;

Ağız yaraları: Eğer ağız yaraları son 12 ay içinde, en az 3 kere tekrarlanmış ise, doktorlar bu durumu behçet hastalığı olarak değerlendirebilirler.

Bundan ayrı olarak aşağıda verilen durumlardan en az iki tanesini yaşayan kişilerin, behçet hastası olması ihtimali yüksek olarak düşünülür;

 • Genital bölgede sürekli tekrarlayan yaralar,
 • Bir göz doktoru tarafından tespit edilen göz iltihaplanması,
 • Çok çeşitli cilt sorunlarının (akne ya da döküntüler gibi) aynı anda yaşanması.

Bir de bunlara ek olarak doktor tanı koyabilmek için şu testi yaptırmak isteyebilir;

Paterji testi: Doktor bu test yardımı ile tanı koyabilir. Buna göre doktor, ince steril bir iğneyi cildin altına uygular ve sonra o bölgeyi inceler. Eğer bu test pozitif çıkarsa, iğnenin temas ettiği noktadaki deri altında, küçük kırmızı bir yumru oluşur. Bu durum, bağışıklık sisteminde küçük çaplı bir hasar olduğunu göstermektedir.

Tedavi ve İlaçlar

Behçet hastalığının tedavisi için belli bir yöntem yoktur. Sadece, bu hastalığın semptom ve belirtilerini azaltabilmek için doktorlar bazı tedavi yöntemlerini kullanabilirler.

Hastalığın sebep olduğu ağrıları ve iltihaplanmayı kontrol altına alarak da tedavi edebilmek mümkündür. Genellikle ilaç kullanımına ihtiyaç yoktur. Fakat eğer semptom ve şikayetler giderek şiddetlenirse doktor, iltihap ve ağrıları giderecek bazı ilaçlar önerebilir.

Bu durumda doktorlar genellikle hastanın yaş ve cinsiyetine göre ilaç önermektedir.

Behçet hastalığının kendine has belirtilerine yönelik olarak uygulanacak tedavi yöntemleri ise şu şekildedir;

Cilt kremleri, jel ve merhemler: Lokal olarak cilt üzerindeki ya da genital bölgedeki yaralara uygulanan ilaçlar, ağrı ve iltihapları dindirmeye yardımcı olmaktadır. Bu tür ilaçlar genellikle, iltihaplanmayı gidermek için kortikosteroid içerikli ilaçlardan ya da ağrıları dindirmek için uyuşturucu ilaçlardan oluşmaktadır.

Ağız gargaraları: Kortikosteroid içeren özel ağız yıkama sıvıları ya da jelleri, ağız içindeki yaraları ve bunlardan kaynaklanan ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Göz damlaları: Kortikosteroid ya da diğer anti-iltihap ilaç içerikli göz damlaları, gözdeki ağrıları kesmek, kızarıklıkları gidermek ve iltihaplanmayı hafifletmek için kullanılır.

Bunlara ek olarak behçet hastalığı tedavisinde;

 • İltihaplanmayı kontrol altına alan ilaçlar,
 • Bağışıklık sistemini destekleyen ilaçlar.

Destek ve Başa Çıkma Yöntemleri

Öngörülemeyen ve önlenemeyen bir hastalık olan behçet hastalığı, kişinin sinirlerinin bozulmasına sebep olmaktadır. Fakat iyi bir bakım hastanın kendisini daha sağlıklı hissetmesine yardımcı olacaktır. Bunun dışında bazı yöntemler bu hastalıkla baş edebilmek adına yardımcı olacaktır. Bu başa çıkma yöntemleri şu şekildedir;

 • Ağızdaki yaralar, eklemlerdeki ağrılar şiddetlendiği zaman, dinlenmeye çekilmek,
 • Stresten uzak durmak ya da stresi en aza indirmek,
 • Yürüyüş ve yüzme gibi hafif egzersizler yaparak eklemleri rahatlatmak,
 • Aynı sorunları yaşayan kişiler ile temasa geçmek ve ortak paydada birbirine destek olmak.

Источник: https://evdesifa.com/behcet-hastaligi-belirtileri-nelerdir/

Behçet Hastalığı

Behçet Hastalığı Ve Derideki Belirtileri

Behçet Hastalığı, ağızda ve cinsel bölgede tekrarlayan yaralar, deri, göz, eklem, damar ve sinir tutulumuyla seyreden iltihaplı bir romatizma hastalığıdır. İlk kez 1937’de bir Türk dermatolog Hulusi Behçet tarafından tarif edildiğinden, onun adıyla anılır.

Behçet Hastalığı Kimlerde Görülür?

Behçet hastalığı, tarihi “İpek Yolu” boyunca, Uzak Doğu’da Japonya ve Çin’den Akdeniz’e doğru uzanan ve Türkiye ve İran gibi ülkeleri de içine alan bir alanda yaşayanlarda daha sık olarak görülür. Türkiye’de 37/10 000 sıklığındadır.

Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri ve Amerika kıtasında çok nadir görülür. Kadın ve erkekler, eşit oranlarda hastalığa yakalanır; ancak hastalık, erkeklerde daha şiddetli seyreder. Hastalık her yaşta görülse de 20-30’lu yaşlarda daha fazladır.

Behçet Hastalığının Sebebi Nedir?

Hastalığın nedeni bilinmemektedir; ancak genetik yatkınlık önemlidir. Hastaların %80’i HLA-B51 genini taşır. Ancak Türkiye’de hasta olmadığı halde -20 oranında bu geni taşıyanlar vardır. Çevresel faktörler (bazı enfeksiyonlar gibi) de hastalığın ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir.

Behçet Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

Hastalığın tanısı, tamamen klinik bulgularla konur. Yılda üç ve daha fazla tekrarlayan ağızda yaraları olan kişilerde; tekrarlayan genital ülser veya buna ait izlerin bulunması, göz tutulumunun olması, eritema nodozum veya sivilce benzeri döküntüler, paterji testinin pozitifliği belirtilerinden üçünün bulunması, kuvvetle Behçet hastalığı tanısı koydurur.

Paterji testi; steril (sarı uçlu) iğne ucuyla ön kolda damardan fakir bir alana, 2 cm arayla yapılan delmeyi takiben 48 saat sonra, burada sivilce benzeri (papüllü püstül) veya deriden kabarık kızarıklık (eritemli papül) oluşması, testin pozitif olduğunu gösterir. Bu test, Behçet tanılı hastaların %60’ında pozitiftir. Behçet’li hastalarda paterji testinin pozitifliği, ülkelere göre (bölgesel) farklılık gösterir.

Behçet Hastalığı Nasıl Seyreder? Tedavisi Nedir?

Hastalığın seyri, kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı hastalarda basit cilt bulguları ve daha hafif göz tutulumuyla seyrederken, bazılarında daha ciddi tutulumlarla seyredebilir. Bu nedenle tedavi de hastaya göre düzenlenir.

Ağız ve genital ülserler, cilt ve eklem bulgularına kolşisin, steroidler, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar ve bazı topikal ilaçlar (pomadlar) kullanılabilir.

Daha ciddi tutulumlarda, siklofosfamid, azatioprin, siklosporin, anti-TNF ilaçlar, yüksek doz steroid gibi tedaviler kullanılabilir.

Hastalara Öneriler:

Behçet hastalığı, sadece deri tutulumuyla giden bir hastalık değildir. Bir çok organ ve sistemin tutulduğu; dolayısıyla birçok bilim dalı uzmanlığını ilgilendiren (multidisipliner) değerlendirmeler ve tedavi gerekir.

Öncelikle, İç Hastalıkları uzmanlığı üzerine yapılan Romatoloji bilim dalı uzmanı tarafından hastaların değerlendirilmesi, hastalığa bağlı tutulumları daha iyi ortaya koyacaktır.

Bu nedenle Behçet hastalarının ilk başvurusunun ve takiplerinin bir İç Hastalıkları ve Romatoloji uzmanı tarafından yapılması çok önemlidir.

Prof. Dr. Nuran Türkçapar (Güncelleme, 02.12.2018)

Источник: https://www.romatizmahastaliklari.com/tr/icerik/10/behcet-hastaligi

Behçet hastalığı tedavisi

Behçet Hastalığı Ve Derideki Belirtileri

Behçet Hastalığı, ağız içi ve cinsel bölgede yaralarla seyreden, ayrıca deri, göz, orta ve büyük eklemler, damarlar başta olmak üzere vücuttaki tüm organ ve dokuları tutabilen, nedeni belli olmayan bir hastalıktır.

BEHÇET HASTALIĞININ NEDENLERİ

Behçet hastalığının henüz belirlenmiş bir nedeni yoktur. Ancak hastalığı tetikleyen çevresel etkenlerin yanısıra infeksiyöz ajanlar, bakteri veya virüsler ve genetik yatkınlık üzerinde durulmaktadır. Ailesel geçiş henüz tam bilinmemektedir. Ender olarak ailenin diğer fertlerinde de görülebilmektedir.

BEHÇET HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Ağız yaraları: Ağız yaraları hastaların hemen hemen hepsinde vardır.Hastalığın diğer belirtileri ortaya çıkmadan yıllarca önce tek başına görülebilir.

Yaralar; yanak içi, dil, dudaklar, yumuşak damakta tek ya da çok sayıda ortaya çıkabilir. Yaraların ortası kirli beyaz, etrafı kızarık ve ağrılıdır. Genellikle 7 ile 14 gün içinde iyileşirler.

Tekrarlayıcı özelliktedir ve tekrarlama sıklığı hastadan hastaya değişir.

Cinsel bölge yaraları Çeşitli Deri Belirtileri: Behçet hastalığında deriye ait belirtiler, hastalığın başlangıcında veya seyri esnasında sık görülür.

Genelde bacakların ön yüzünde kırmızı ve ağrılı düğme gibi sertlikler görülür. Bunlar nadiren de gövdede düzensiz ve dağınık olarak yerleşirler. Çapları 1-5 santimetre arasındadır.

10-15 gün içinde, yara haline dönmeden, çoklukla yerlerinde hafif bir leke bırakarak iyileşirler.

Sivilce benzeri belirtiler, mikropsuz ve cerahatli kabarcıklardır. Görünüm açısından sivilceden farklı değildir. Bu nedenle hastalığın diğer belirtileri ile birlikte değerlendirmek gerekir. Sırt, yüz, göğüs, kasıklar, kalçalar, cinsel bölge, kol ve bacaklarda ortaya çıkarlar.

Vücudun genellikle koltuk altı, meme, ayak parmak araları ve cinsel bölge haricinde, ağız içindeki aftlara benzeyen yaralar görülebilir. Bunlar diğer belirtilerine göre daha az ortaya çıkar.

Göz ile ilgili belirtiler: Sıklığı ve şiddeti değişkenlik gösteren göz tutulması; genç erkeklerde daha sık, kadınlarda ve yaşlılarda daha seyrek ve hafiftir. Hastaların başlıca şikayeti görmenin azalması, göz çevresinde ağrı, kanlanma, gözün ışıktan rahatsız olması, puslanma, perdelenme ve siyah nokta uçuşmalarıdır.

Eklem Belirtileri: Behçet hastalarında sıklıkla büyük eklemler; diz, ayak bileği, el bileği ve dirsek tutulur.

Ayrıca el ve ayak eklemlerinde, parmak eklemlerinde ve kalça eklemlerinde Behçet Hastalığına bağlı belirtiler olabilir. Eklem tutulması eklem ağrısı ve eklem şişmesi şeklinde ortaya çıkar.

Eklemde hareket kısıtlılığı görülürken kızarıklığa pek rastlanmaz. Eklem tutulumu şekil bozukluğu yapmaz ve genellikle de 1-2 hafta içinde kendiliğinden iyileşir.

Damar belirtileri: Behçet hastalığında hem atardamar hem de toplardamarlar hastalanabilir. Ülkemizde toplardamar tutulması (tromboflebit) daha fazla iken atardamar tutulması çok nadirdir. Yüzeyel toplardamar tutulması bacakta ip gibi uzayan veya yuvarlak şişlik, kızarıklık, ağrı şeklinde kendini gösterir.

Sinir Sistemi belirtileri: Sinir sistemi tutulumu çok nadir görülür. Hastalarda devamlı baş ağrısı, ara-ara ortaya çıkan çift görme, kol veya bacaklarda uyuşukluk, kuvvetsizlik, denge bozukluğu, yürüme zorluğu, konuşma bozukluğu, unutkanlık gibi belirtiler olabilir. Mide-Barsak Belirtileri

Hastalarda ender olarak boğaz ağrısı, karın ağrısı, ishal, iştahsızlık, bulantı, kabızlık görülebilir. Akciğer Belirtileri
Ülkemizdeki hastalarda oldukça nadir görülür. Sürekli öksürük, göğüs ağrısı, pembe renkli veya kanlı balgam çıkarılması olabilir.

BEHÇET HASTALIĞININ TEŞHİSİ

Behçet hastalığı genel anlamda kabaca bir damar iltihabıdır denebilir. Belirtilerin tümünün aynı anda ortaya çıkması şart değildir. Bazı belirtiler hastalığın ilk yıllarında yok iken daha sonraki yıllarda ortaya çıkabilir.

Bulgulardan en az ikisinin varlığı hastalığı düşündürmelidir. Behçet hastalığı tanısı konarken ağız aftlarının olması şarttır. Ağız yaraları (oral aft) ile birlikte cinsel bölge yaraları, göz bulguları, deride kırmızı sertlikler, kıldibi iltihapları ve pozitif paterji testinin varlığı gibi bulgulardan dört tanesinin bulunması teşhis için gereklidir.

BEHÇET HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Tedavinin seçimi hastanın klinik belirtilerine bağlıdır. Alevlenmeler ve düzelmelerle seyreden bu hastalık zaman içinde belirtilerinin hafiflediği veya kaybolduğu devreler gösterebilir. Tedavi lokal(haricen) ve sistemik olmak üzere iki kısımdan oluşur. Lokal tedavi deri, ağız içi ve cinsel bölge belirtilerinde uygulanır. Sistemik tedavi ise organ tutulumlarında kullanılır.

Источник: https://www.meltemhastanesi.com/makale/behcet-hastaligi-tedavisi_163.html

Behçet Hastalığı Belirtileri

Behçet Hastalığı Ve Derideki Belirtileri

Behçet hastalığı nasıl anlaşılır? Behçet hastalığının başlıca belirtileri şunlardır:

 • Geri gelmeye devam eden ağız veya genital bölgedeki ülserler
 • Deri ve eklem ağrısı
 • Gözlerde iltihaplanma

Beyin, sinirler, akciğerler (nadir), bağırsak yolu ve böbrekler de belirtilere dâhil olabilir. (1)

Vücuttaki bağışıklık sisteminin etkisine bağlı olarak belirtiler ve oluştuğu bölge kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Behçet hastalığının vücutta görüldüğü bölgeler ve belirtilerini şöyle sıralamak mümkündür:

Ağız Yaraları ya da Ağız Ülserleri

Ağız yaraları, tüm hastalarda bir süre ortaya çıkabilmektedir. Behçet hastalığına yakalanan hastaların hemen hepsinde genellikle bu yaralar nüksetmektedir (geri gelmeye devam eder) ve ağrılıdır. Yaralar, ülserlere benzemektedir, fakat daha çoktur ve acı vericidir.

Genellikle, kişinin fark ettiği ilk Behçet hastalığı başlangıcı belirtisidir ve başka belirtiler görülmeden çok önce ortaya çıkmaktadır. Ağız ülseri dudak, dil ve yanaklarda da bulunabilmektedir. (2)

Genital Yaralar ya da Genital Ülserler

Genital yaralar ağız yaraları gibi görünmektedir ve oldukça ağrılı olabilmektedir, ancak ağız yaraları kadar yaygın değildir. Kadınlarda vulvada (dış genital organlarda), erkekte ise skrotumda (testisleri saran çuvalda) ortaya çıkabilmektedir.

Göz İltihabı

Göz iltihabı ağrıya, bulanık görmeye, ışık duyarlılığına, gözyaşı veya göz kızarıklığına neden olabilmektedir. Behçet hastalığı görme kaybı ile bile sonuçlanabilmektedir. Körlüğe neden olabilen şiddetli göz iltihaplı Behçet hastalığı, Orta Doğu’da, Japonya’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde daha yaygındır. (3)

Cilt Problemleri

Cilt problemleri Behçet hastalığının ortak bir belirtisidir.  Bu problemler akneler, bozuk para şeklinde nodüller (eritema nodozum) ya da sığ, derin ve ağrılı ülserler halinde ortaya çıkabilmektedir. Behçet hastalığı olan hasta, bu yaraları kaşıdığında ya da çizdiğinde, cilt kızarabilmekte ve daha ağrılı bir hale gelebilmektedir.

Eklem Ağrıları

Eklem ağrısı çok yaygındır. En sık etkilenen bölgeler ayak bileği, diz, dirsek ve kalçadır. Eklemdeki enflamasyon şişme, kızarıklık ve hassasiyet yaratabilmektedir, ancak genellikle kalıcı bir hasara neden olmamaktadır. (4)

Damarların İltihaplanması

Damarların iltihaplanması, bu bölgelerdeki pıhtılara ve bu damarların tıkanmasına neden olabilmektedir. Ciltteki yüzeysel damarlarda ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek büyük damalara da etki edebilmektedir. Bu, iltihaplanmanın bir sonucudur ve pıhtılaşma sisteminde oluşan bir kusur değildir.

Nöro-Behçet Hastalığı

Behçet hastalığı beyni etkilenebilmektedir. Çoğu menenjit vakası, inflamasyon ateş, baş ağrısı, boyun sertliği ve hareket koordine etme zorluğu ile ilişkilendirilebilir. Beyinde oluşan bu iltihap, beyindeki kan damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkan felce de neden olabilmektedir. (5)

Gastrointestinal Problemler

Gastrointestinal sistemi etkileyen Behçet hastalığı durumunda, ağızda ve genital bölgede görülenlere benzer lezyonlardan kaynaklanan karın ağrısı veya dışkıda kan yaşanabilmektedir. Bu lezyonlar, bağırsakta kanama veya rüptüre neden olma olasılığı yüzünden, gastrointestinal sistem yolu üzerinde daha tehli olabilmektedir.

Etkilenen Diğer Organlar

Akciğerler veya böbrekler gibi diğer organlar ve büyük damarlar da (aort gibi) zaman zaman Behçet hastalığından etkilenebilmektedir. (6)

Behçet Hastalığı Nedir?

Behçet hastalığı, aynı zamanda Behçet sendromu olarak da adlandırılan ve vücudun her tarafında kan damarı iltihabına neden olabilen nadir bir hastalıktır.

Hastalık başta ilgisiz görünebilecek birçok belirti ve bulguya neden olabilmektedir. Ağız yaraları, göz iltihabı, deri döküntüleri ve lezyonları ya da genital yanıkları içerebilmektedir. Behçet hastalığının etkileri kişiden kişiye değişmektedir ve kendiliğinden temizlenebilmektedir.

Behçet hastalığının tedavisi belirtilerin şiddetini azaltmak ve körlük gibi ciddi komplikasyonları önlemek için kullanılan ilaçları içermektedir. (7)

Behçet hastalığı nedir hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Behçet Hastalığı Nedenleri

Behçet hastalığı neden olur? Behçet hastalığının  bağışıklık sistemi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Otoenflamatuar olarak tanımlanan bu durum, vücudun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun kendi sağlıklı hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkmaktadır.

Behçet hastalığında, iltihaplanma, vücutta enfeksiyonun bulunmadığı yerlerde enfeksiyonun olmadığı bölgelerde de ortaya çıkabilmektedir. Bağışıklık sisteminin tepkisini tetikleyen asıl neden henüz tam olarak bilinememektedir, ancak çevresel ve genetik faktörlerin Behçet hastalığının gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. (8)

Behçet hastalığı nedenleri daha fazlası için

Behçet Hastalığı Tedavisi

Behçet hastalığı nasıl geçer? Behçet hastalığı tedavisinin amacı, ağrıyı hafifletmek ve komplikasyonları önlemektir. Doktorlar, hastalığın altında yatan iltihaplanmayı azaltmak için kortikosteroidler ve immünosüpresif ilaçlar gibi ilaçları reçete edebilmektedir.

Diğer tedaviler arasında ise cilt ve genital lezyonların ağrısını ve iltihaplanmasını azaltmak için kortikosteroid kremler ve jeller, ağız ülserlerinin ağrısını azaltmak için gargaralar, göz ağrısı ve iltihabı azaltmak için kortikosteroidler içeren göz damlaları veya diğer antiinflamatuar ilaçlar bulunmaktadır. (9)

Behçet Hastalığı Ameliyatı

Diğer tedavi yöntemlerinin başarılı olamadığı durumlarda, ameliyat bir seçenek olabilmektedir. Behçet hastalığı durumunda ameliyat seçeneği hastalıktan etkilenen bölgeye göre değişebilmektedir. Örnek vermek gerekirse, anevrizma ya da bağırsakların iltihaplanması durumunda ameliyat bir seçenek olabilmektedir. (10)

Behçet Hastalığı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Behçet hastalığı vücudun pek çok bölgesini etkileyebildiği için başvurulacak uzman da değişiklik gösterebilmektedir. Hastalığın seyrine bağlı olarak, bir cilt hastalıkları uzmanına, diş hekimine, romatizmal hastalıklar uzmanına, göz doktoruna ya da beyin ve sinir hastalıkları uzmanına başvurabilirsiniz. (11)

Detaylı bilgi almak için bakınız: behçet hastalığı tedavisi

Источник: https://www.acil.net/behcet-hastaligi-belirtileri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.