Beta Bakterisi Hangi Hastalıklara Neden Oluyor?

Bakteriler ve Hastalığa Neden Olan Bakteri Türleri – Sağlık Ocağım .NET

Beta Bakterisi Hangi Hastalıklara Neden Oluyor?

Bakteri, çıplak gözle görülemeyen tek hücreli mikroorganizmalar dır. Bu terimin tekil hali bakteridir. Havada, toprakta ve suda bolca bulunan bakterilerin birçoğu insanlara zararsızdır. Bağırsakta yaşayanlar gibi bazı bakteriler yararlıdır ve sindirim için yiyeceklerin yıkımına yardımcı olur.

Hastalık yapan bakteri türleri

Hastalığa neden olan bakteriler patojenler olarak bilinir ve şekline göre üç temel gruba ayrılır: koküsler (yuvarlak şekilli), basiller (çubuk veya çomak şekilli) ve spiroketler veya spirilla (spiral şekilli) bakterilerdir.

Koküsler bakterilerin neden olduğu hastalıklar : Koküsler (yuvarlak şekilli) bakterilerin  neden olduğu çok sayıda hastalık arasında pnömoni (zatürre), tonsilit (bademcik iltihabı), bakteriyel endokardit (kalbin iç tabakasının enflamasyonu), menenjit (beyni ve omuriliği çevreleyen zarların enflamasyonu) toksik şok sendromu ve çeşitli deri hastalıkları gibi hastalılara neden olur.

Basiller bakterilerin neden olduğu hastalıklar : Basiller (çubuk ya da çomak şekilli) bakterilerin neden olduğu hastalıklar arasında tüberküloz (verem) hastalığı, boğmaca (pertussis) hastalığı, tifo hastalığı, difteri hastalığı, tetanoz hastalığı, salmonelloz hastalığı, şigelloz (basilli dizanteri) hastalığı, lejyoner hastalığı ve botulizm hastalığı gibi hastalıklar yer alır.

Spiroketler bakterilerin neden olduğu hastalıklar : Üçüncü ve en küçük gruptaki bakteriler olan spiroketler, sifilis (frengi), verem dutu enfeksiyonu (frambezi), leptospiroz ve Lyme hastalığından sorumludur.

Bakteriler nasıl üreme gösterir?

Çoğalma ve hareket, insan vücudunu kolonize eden bakteriler sıcak ve nemli ortamlarda çoğalırlar. Bu bakterilerin bazıları aerobdur (yani, büyümek ve çoğalmak için oksijene ihtiyaç duyarlar) ve dolayısıyla daha çok deride veya solunum sisteminde bulunurlar.

Diğerleri anaerobdur; oksijenin bulunmadığı derin dokularda veya yaralarda yaşarlar. Bazı bakteri türleri doğal olarak hareketsizdir, vücutta ancak hava veya sıvı akımı ile dolaşırlar.

Ancak sıvıda kamçı benzeri kuyruklarıyla (flagella olarak bilinir) hareket eden ve pili olarak adlandırılan ipliksi lifleriyle diğer hücrelere tutunabilen salmonella gibi çok hareketli bakteri türleri de vardır.

Bakteriler, ideal şartlarda (tüm hücreler için doğru ısıda ve yeterli besin ortamında) birkaç dakikada bir meydana gelebilen basit hücre bölünmesi ile ürerler. Bazı bakteriler spor (tek bir yeni bakteri) oluşturarak çoğalırlar. Kalın zar (membran) ile korunan sporlar yüksek ısılardan, kuru koşullardan ve besinsizlikten etkilenmezler.

Bakteriler vücuda nasıl girerler?

Öksürük ve aksırıkla etrafa yayılan enfekte damlacıklar solunduğu takdirde bakteriler vücuda akciğerler yoluyla girerler. Bakterinin bulaştığı yiyecek yenir ise sindirim sistemi enfekte olabilir.

Bazı bakteriler genitoüriner sisteme girerek cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi hastalıklara neden olurlar.

 Bakteriler çeşitli yollardan deri içine de girebilirler: kıl kökleri, yüzeysel kesikler ve sıyrıklar, yanıklar, derin ve penetran yaralar gibi açık yaralardan bakteriler vücuda girer.

Vücut bakterilere karşı kendini nasıl savunur?

Hastalığa neden olan bakterilere karşı vücudun ilk savunması deri ve solunum sistemini, sindirim sistemini ve genitoüriner sistemi örten mukoz membranlardır. Gözyaşı içindeki bir enzim gözleri korur ve mide tarafından salgılanan hidroklorik asit yiyecekte ve suda bulunan birçok bakteriyi öldürür.

 Bakteri bu bariyerleri geçer ise vücudun immün sistemi bakterileri bulmak ve yok etmek için çeşitli beyaz kan hücresi türlerini gönderir, immün immünizasyon (aşılama) yoluyla da oluşabilir. Bunun için bakteri veya zehrinin zayıflatılmış şekli immün yanıtı uyarmak için vücuda enjekte edilir.

İmmünizasyon günümüzde difteri, tetanoz ve bazı menenjit türlerini içeren birçok hastalıkta alışılagelmiş bir uygulamadır.

Bakteriyel hastalıklar nasıl tedavi edilir?

Bakteriyel hastalıkların tedavisinde bazen sadece immün yanıt (bağışıklık sisteminin savunması) iyileşme için yeterli olur ve hafif bakteriyel enfeksiyonlarda tedaviye gerek kalmayabilir.

Ancak daha şiddetli enfeksiyonlarda antibiyotik ilaçlar başlıca tedavi şeklidir. Yüzeysel enfekte yaralar antiseptikler ile tedavi edilebilir. MRSA gibi bazı bakteriler günümüzde antibiyotikler ile tedaviye direnç göstermektedir.

Bu koşullarda, bakteriyel enfeksiyonların tedavisi zor ve hatta imkansız olabilir ve hayatı tehdit edebilir.

Bakteri nedir

Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/bakteriler-hastaliga-olan-bakteri-turleri/

Beta Mikrobu Bulaşıcımıdır?

Beta Bakterisi Hangi Hastalıklara Neden Oluyor?

A grubu beta hemolitik streptokok ya da diğer adıyla beta mikrobu genellikle 5 ile 15 yaş arasında  görülen bakteriyel bir enfeksiyondur. Hemofilus influenza, Mikoplazma pnömoni, C. diptheria gibi birçok bakteri boğaz enfeksiyonlarının sebebi olmakla birlikte, bunlar arasındaki en önemlisi A grubu beta hemolitik streptokok’lardır.

A grubu beta hemolitik streptokok bakterileri, boğazda neden olduğu iltihabi hastalığın yanısıra nadiren görülen akut eklem romatizması ve akut glomerulonefrit gibi komplikasyonlara yol açabilir. Bu bakterilerin tespiti ve tedavisi bu önemli komplikasyonların önlenmesi bakımından oldukça önem taşır.

Tam tedavi edilmeyen hastaların %1 ila 4’ünde nefrit ve kalp romatizması gelişebilir.

A grubu beta hemolitik streptokok bakterisinin “projenik eksotoksin” adlı toksine sahip olan türleri, bademcik iltihabına sebep olduğunda, kızıl hastalığı meydana gelir. Kızıl, A grubu beta-hemolitik streptokokların yol açtığı döküntülü bir hastalıktır.

Boğaz ağrısı, ateş ve döküntü gibi şikayetlere neden olur. Kızıl döküntüsü olarak adlandırılan cilt bulguları, el ve parmaklarda soyulmaya sebep olur. Dilin çilek görünümünü alması, hastalığa teşhis konulmasını sağlayan önemli belirtiler arasındadır.

Bademciklerin üzerinin beyaz leke ve iltihapla kaplanması da kızıl hastalığında sıkça görülen belirtilerdendir.

Grup A Beta Hemolitik Streptokok adlı bakterinin kapsülü, kalp kapakçığındaki, böbrekteki ve eklem yüzeyindeki antijenik yapıya oldukça benzerlik gösterir. Vücudun savunma hücreleri streptokoka karşı saldırıya geçtiklerinde yalnızca bu bakteriyi yok etmez ayrıca bu bölgelerdeki dokuları da yok ederler.

Beta Mikrobu Bulaşıcı Bir Hastalık mıdır?

Beta mikrobu hava teneffüsü ve damlacık yoluyla bulaşır. Belirtilerinin görüldüğü akut dönem  bulaşıcılığın en fazla olduğu dönemdir. Enfeksiyon bulaşmış kişilerin sağlıklı kişilere 1 metreden daha fazla yaklaşması halinde; beta mikrobu öksürük veya salya yoluyla bulaşabilir.

Beta Mikrobu Belirtileri

Ani başlayan yüksek ateş, boğaz ağrısı, bulantı, kusma, baş ve karın ağrısı gibi şikayetlere neden olur. Bademcikler üzerinde beyaz bir zar oluşur. Boğazda ve bademciler üzerindeki şiddetli kızarıklık ve iltihabi görüntünün yanı sıra damakta noktasal kanama odakları ve boyunda ağrılı ve şiş lenf bezleri görülebilir.

Nasıl Tedavi Edilir?

Teşhis için boğaz kültürü,kandaki iltihabı saptamak için kan sayımı, CRP ve ASO gibi bazı kan testleri yapılır.

Beta mikrobu penisiline karşı oldukça hassastır ve tedavide ağızdan ya da  enjeksiyon  şeklinde penisilin kullanılır.

Tedavi, hastanın durumuna, yaşına, kilosuna, enfeksiyonun şiddetine göre doktor tarafından planlanır. Bu yüzden, doktora danşmadan antibiyotiğe başlaması doğru değildir.

Bademcik iltihaplanmasına yol açan Grup A Beta Hemolitik Streptokok ise, bir an önce antibiyotik tedavisine başlamak gerekir. Amaç, bademciklerin tedavisinden çok, bu bakterinin vücudun diğer bölümlerinde sebep olacağı tahribatı engellemektir. Bakterinin etkisinden çok vücutta yol açacağı tahribat insana ciddi zarar verir.

Beta mikrobu ilk 10 gün içinde tedavi edilirse, kalp ve eklemlerde önemli hasara sebep olmaz. Ancak böbrekler için aynı şeyi söylemek zor. Bazen tedaviye rağmen hasar meydana gelebilir. Eğer 10 günlük süre geçirilirse kalp romatizması, eklem romatizması ve nefrit gibi önemli sağlık sorunlarıyla karşılaşılabilir.

Kalp Romatizması

Tedavi edilmeyen beta mikrobu kalp ve sinir sisteminde kalıcı hasara yol açarak  kalp romatizması olarak da bilinen Akut Romatizmal Ateş hastalığının oluşumuna sebep olur. Hastalık, A grubu beta hemolitik streptokok mikrobun neden olduğu ateş, boğaz ağrısı ve bademciklerin şişmesiyle kendini gösterir.

Ardından gezici tarzda eklem ağrısı, şişmesi ve hareket kısıtlığı görülür. Bir eklem düzelirken diğerinde tutulma olur.  Tedaviyle birkaç gün içerisinde eklemler düzelir ve kalıcı bir bozukluğa neden olmaz. Ancak asıl proplem  hastaların bir bölümünde görülen  kalp kapağı, kalp kası veya kalp zarı iltihabıdır.

  Eklem tutulması olmaksızın da doğrudan kalp hastalanabilir.

Nefrit

Boğaz enfeksiyonunu takiben ortaya çıkan nefrit, vücudun beta mikrobuna karşı verdiği şiddetli yanıt sebebiyle meydana gelen böbrek bozukluğudur. El, ayak, yüz ve gözde şişmelere yol açar. Çocukta üre ve kreatin yükselmesi olur ve böbrek fonksiyonları bozulur. İdrara kan karışması nedeniyle idrarın rengi kıpkırmızı olur.

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Источник: https://www.beslenmedestegi.com/hastaliklar/beta-mikrobu-belirtileri

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.