Beyin Piliyle Parkinson Hastalığından Kurtuldu

Parkinson Hastalarına Beyin Pili Tedavisi ve Yan Etkileri

Beyin Piliyle Parkinson Hastalığından Kurtuldu

Parkinson tedavisinde ilk olarak hastanın ilaçlarla tedavi edilmesi eğer ki ilaçlara tedavi edilmemesi durumunda beyin pili takılarak tedavisi yapılmalıdır.

Parkinson Hastalığında Beyin Pili

Parkinson Beyin Pili

Ellerde ve ayaklarda giderek artan titremenin ciddi boyutlara ulaşması durumunda ilaçların etki etmemesi sonucunda hastaların gündelik hayatlarının etkilenmesine sebep olacaktır.

Bu nedenle de son yıllarda geliştirilmiş olan tedavi yöntemlerinden bir tanesi olarak beyin pili takılması önerilmektedir. Parkinson hastalarına cerrahi tedavi yöntemi ile birlikte hastanın yaşamsal faaliyetlerini tek başına sürdürmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca bu ameliyat yöntemi ile birlikte hastalara şu nedenlerden dolayı yapılmaktadır:

 • Titreme;
 • Tremor;
 • Hareketlerinde ciddi yavaşlama;
 • Kaslarda katılık;
 • Rijidite;
 • Denge sağlayamaması;
 • Yürüme sırasında bir anda düşme.

Hastanelerde doktor tarafından muayene edilmekte olan bir hastanın beynine elektriksel sinyallerin gönderilerek parkinson hastalığının yaşanmasına neden olan beynin o bölgesinin uyarılmasını sağlayacak bir cihaz olmaktadır.

Beyin pili olarak da bilinmekte olup özel bir cerrahi müdahale sonucunda köprücük kemiğinin alt kısmına yerleştirilmektedir. Bu pilin takılması sonucunda derinin altına yerleştirilecek olduğundan dışarıdan görülmeyecektir.

Hastaların beyin pilinin takılması durumunda bu pilin ayarlanabilir olması veya çıkartılması gerekiyorsa da sorunsuz bir şekilde çıkartılabilir.

Hastalık ciddi bir şekilde ilerlemesi ile birlikte ilaç tedavisine de yanıt verilmemesi durumunda doktorlar tarafından değerlendirilmesi ile birlikte takılmaktadır. Pil tedavisinden sonra hastaların çoğunda %70 oranında titremelerinde azalma görülmektedir.

Parkinson beyin pili ameliyatları SGK tarafından karşılanmaktadır. SGK güvencesi olmayan hastalar ise ücretini kendileri ödemektedir. Her hastaneye göre değişmekte olan ücreti bulunur.

Parkinson Beyin Pili Ameliyatı

Parkinson hastalığına sahip olan bir insanın nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve ilaçlara yanıt vermemesi durumunda hastaların hem psikiyatri uzmanı tarafından hem de beyin cerrahi uzmanları tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Ameliyat öncesinde hastanın hastaneye kabul edilmesi ile birlikte anestezi uzmanlarının ameliyat için bir engelinin olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ameliyat öncesinde hastanın kullanmakta olduğu ilaçlarının azaltılması gerekmektedir. Ameliyat günü hastaya lokal anestezi uygulanarak MR görüntüsü alınmalıdır. Hastanın özel olarak değerlendirilmesi için MR görüntüsü ameliyat öncesi çekilmesi gerekmektedir.

Hastaya anestezi verilmeden önce takılacak olan pilin elektrotlarının ayarlanması gerekmektedir. Bu elektrotlara ait olan elektrofizyolojik kayıtlar belirlenmelidir.

Hastanın göğüs bölgesinde köprücük kemiğinin altına yerleştirilirken hastanın genel anestezi altında uyutulması gerekmektedir.

Pilin yerleştirilmesi ile birlikte yapılması gerekli olan ince ayarların da yapılması gerekmektedir. 

Her ameliyatın süresi değişmektedir. 3 ile 5 saat arasında değişen süre ile hastanın ameliyat süresi değişim göstermektedir. Hastanın ameliyat işlemi bittikten sonra ameliyathanede ameliyat ekibi tarafından uyandırılacaktır. Fakat hemen servis odasına çıkartılmayacak ve yoğun bakım ünitesine alınarak burada izlenmesi gerekmektedir.

Hastada herhangi bir problem olmadığı durumda yoğun bakım ünitesinden çıkartılacak ve servis odasına alınacaktır. Burada hastanın 3 ile 5 gün arasında değişen bir süre ile takip edilmesi gerekiyor. Hastaya atılacak olan dikişler 10 gün sonra alınmalıdır.

Hastanın pil ayarlanması taburcu olduktan sonra bir problem olmaması halinde 7 gün sonra ilk ayarlama yapılmalıdır. Sonraki günlerde hastanın doktor tarafından değerlendirilmesi ve kontrolünün sağlanması gerekmektedir. 6. hafta ve ilk 3 ay sonrasında hastanın durumu değerlendirilecektir.

Parkinson Beyin Pili Yan Etkisi

Parkinson beyin pili tedavisinin çok ince bir işlemin yapılması gerekmektedir. Hastalara milim bile kaymadan yerleştirilmesi gerekmektedir. En ufak bir hatanın hastanın sağlığında ciddi problemlerin oluşmasına neden olacaktır. Hastanın felç kalması ya da kör olma gibi problemlerinin oluşmaması için deneyimli bir hekim tarafından yapılması gerekiyor.

Hastalarda gelişecek olan risklerin en aza inmesi amacıyla günümüzde beyin cerrahları tarafından uygulanan yöntem mikroelektrot kayıt ve stimülasyon isimli tekniktir.

Bu teknik sayesinde milim hatanın yapılmasını da engellemektedir.

Beynin fizyolojik olarak haritasının çıkartılması sonucunda parkinson hastalığına neden olan hücrelerin tam olarak yerinin anlaşılması ile birlikte beyin pili tam olarak doğru yere takılacaktır.

Beyin pilinin yaklaşık olarak ömrü 7 ile 8 sene arasında değişmektedir. Fakat bu süre bazı hastalarda daha az olmaktadır. Pilin tekrardan şarj edilme durumu olmamaktadır.

Şayet hastalığın ilerlemesi durumunda daha yüksek seviye içerisinde bir hastaya kullanılması sonucunda pilin ömrünün daha kısa süreceği bilinmektedir. Pil ömrü bitmesi durumunda değiştirme imkanı bulunmaktadır.

Bu işlem cerrahi müdahale ile gerçekleştirilmekte olup ortalama olarak yarım saatlik bir ameliyat ile yenisi ile değiştirilir.

Makale beğendiniz mi? (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://basbeyin.com/parkinson-hastalarina-pil-takilmasi.html

Parkinson tedavisinde beyin pili yöntemi

Beyin Piliyle Parkinson Hastalığından Kurtuldu

Birtakım sağlık sorunları kişinin gündelik yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkiliyor, hareketlerini kısıtlıyor. Bu sağlık sorunlarının başında halk arasında titreme hastalığı olarak bilinen Parkinson yer alıyor.

Hareketlerde yavaşlama, yürüme güçlüğü, kaslarda katılık gibi sonuçlara uyku problemleri, sindirim sistemi bozuklukları ve psikiyatrik yakınmalar da eşlik edebiliyor. Beyinde dopamin salınımın azalması nedeniyle ortaya çıkan parkinson yaşam kişiyi sosyal hayattan koparabiliyor ve başkalarına bağımlı bir hayat sürmesine yol açabiliyor.

Genellikle 60 yaş üzerinde görülen Parkinson, yüzde 10 oranında 40 yaş öncesinde de ortaya çıkabiliyor. Parkinson hastalığında ilk olarak ilaçla tedavi seçeneği tercih ediliyor.

Ancak bazı kişilerde ilaç tedavisi yetersiz kalır ya da yoğun yan etkiler gelişirse devreye “beyin pili” yöntemi giriyor! Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Gülşah Öztürk, beyin pili yöntemiyle Parkinson tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Parkinson tedavisinde öncelik ilaç
Günümüzde Parkinson hastalığının kesin bir tedavisi bulunmuyor. Uygulanan tedaviler yarar sağlasa da hastalığı tümüyle ortadan kaldırmıyor. İlaç tedavisi ile beyin sapında mevcut olan dopamin maddesinin üretim açığı kapatılıyor.

İlaçlar mevcut şikayetlerin azalmasını sağlasa da hastalığın ilerlemesini önleyemiyor. Ayrıca bazı kişilerde ilaç dozu ile ortaya çıkan istemsiz kasılmalar gibi yan etkiler de görülebiliyor. İlaç tedavisinin kullanımının kısıtlandığı bu durumda bazı kişilere cerrahi tedavi uygulanıyor.

Cerrahi tedavide; beyin pili (derin beyin stimulasyonu) ve beyne lezyon cerrahisi (ablatif yöntemler) olmak üzere iki seçenek bulunuyor.

İlaç yetersiz olursa cerrahi tedavi 

İlaç dozunun düşürülmesine imkan veren beyin pili yönteminde, beyinde özellikli bölgelere elektrod (elektronik çubuklar) tam doğrulukla yerleştirilerek bozulmuş olan elektriksel aktivitenin düzenlenmesi amaçlanıyor.

Ameliyat öncesinde çekilen beyin MR görüntülemede, daha öncesinde belirlenmiş olan noktasal hedefe yönelik son teknoloji ile bilgisayar ortamında ameliyatın planlaması yapılıyor. Pilin beyinde yerleştirileceği hedef bölge kişinin mevcut şikayetine ve ek problemlerine göre ameliyat öncesinde belirleniyor.

Ameliyatta lokal anestezi altında kişinin başına çerçeve yerleştirilip beyin tomografisi ile MR görüntüsü birleştirilerek hedefin koordinatları çok hassas bir şekilde düzenleniyor.

Beyinde çekirdek denilen noktasal hedeflere saç kılı kalınlığında elektrot konulduğu için hata payının sıfıra yakın olması gerekiyor. Ardından kişi ameliyathaneye alınıyor ve lokal anestezi altında mikroelektrodlar ile kayıtları alınıyor.

En iyi etkinin gözlendiği beyin bölgesine kalıcı 2 adet elektrot yerleştiriliyor. Sonrasında çerçeve çıkarılıyor ve hasta uyutularak beyne yerleştirilen elektrotlar uzatma kablosuyla cilt altından köprücük kemiğinin altına kalp pilinde olduğu gibi jeneratör mekanizmasıyla birleştiriliyor.

 

Beyin pili; beyin içine yerleştirilen milimetrik elektronik çubuklar, kibrit kutusu büyüklüğünde güç kaynağı ve bu iki ana parçayı birleştiren uzatma kablosunun birleşimi ile çalışıyor. Ameliyat sonrasında kişi takip edilerek beyne yerleştirilen elektrotların ayarlaması yapılıyor.

Uzaktan kumanda benzeri bir cihaz yardımı ile kişi ve hekim tarafından beyin pili ayarları kontrol edilebiliyor ve en fazla verim alınabilen değerler ayarlanıyor. Beyin pilinin kontrol edilebilir olmasının önemli avantajları bulunuyor.

Kişinin en iyi fayda göreceği aralık dışardan kolaylıkla ayarlanabiliyor. Pilin ömrü ise kişinin durumu ve uygulanan beyin bölgesine göre 3-6 yıl arasında değişiyor.

Pilin bataryası bittiğinde tekrar bir beyin operasyonuna gerek duyulmuyor ve pillerin göğüs bölgesinde cilt altına yerleştirilen kısmının operasyonla değiştirilmesi yeterli oluyor.

Parkinson etkileri önemli ölçüde azalıyor
Ameliyatın ardından kişinin konforunu kısıtlayan titreme, yavaş hareket etme ve ilacın yan etkisi olan istemsiz kasılmalar azalıyor.

Kişiler ayakkabı bağlamak, gömleği iliklemek ve çay içmek gibi günlük ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilir hale geliyor. Bazı kişilerin yazma becerisinde de düzelme olabiliyor.

Günlük yaşama katılan kişiler böylelikle bir başkasına bağımlı yaşamaktan kurtulmuş oluyor.

Video: Parkinson tedavisi nasıldır?

İlginizi çekebilir

Parkinson hastalığı kronik mi?

Uyku bozukluğu parkinson habercisi olabilir!

El titremesinin türleri nelerdir?

Yaşlanmayla birlikte en çok hangi organlar etkilenir?

Hareket bozukluklarında tedavi seçenekleri

Paylaş

Источник: https://www.acibadem.com.tr/Hayat/Bilgi/parkinson-tedavisinde-beyin-pili-yontemi

Parkinsonun etkilerinden beyin piliyle kurtuldu

Beyin Piliyle Parkinson Hastalığından Kurtuldu

Günlük yaşamını zorlayacak kadar hareketlerinde meydana gelen yavaşlama, vücudunun bir tarafında başlayan titreme ve kasılma gibi şikayetlerle doktora başvuran Terlikli, 58 yaşındayken parkinson hastası olduğunu öğrendi. 

Alaattin Terlikli, hastalığının olumsuz etkilerinden az da olsa kurtulmak için ilaç tedavisine başladı ancak uzun süre kullandığı ilaçlardan artık fayda görmemeye başladı.

Son 3 yıldır hastalığın tüm sıkıntılarını fazlasıyla yaşamaya başlayan Terlikli'nin, gece boyunca süren kasılmaları, kol, bacak ve baş bölgesindeki istemsiz hareketlerinden dolayı ağrıları iyice arttı.

Terlikli, yaklaşık 2,5 ay önce olduğu beyin pili ameliyatı sayesinde eski sağlıklı günlerine kavuştu.

“Ameliyat olduktan sonra hayatımda her şey değişti”

Alaattin Terlikli, hastalığına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002 yılında parkinson hastalığına yakalandığında çok üzüldüğünü, hastalığın hayatını bu kadar etkileyeceğini tahmin etmediğini söyledi.

Parkinsonun sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu ve 3 senedir ağırlaştığını belirten Terlikli, son zamanlarında sağ elinden sonra sol elinde de güç kaybı ortaya çıktığını anlattı.

Terlikli, “Ameliyattan önce toplumda kahve, çay içemiyordum. 'Bana dokunuyor' diyordum. Çünkü içerken ellerim titrediği için dökülüyordu. Dökülünce de mahcup oluyordum. Kolumu kaldıramıyordum.

İmza atamıyordum. Yürümede büyük bir zorluk çekiyordum. Günde 15 hap içiyordum. Bu haplar beni mahvediyordu, istemsiz hareketlerimi artırıyordu. Boynumda ve dizlerimde çok kötü bir ağrı oluyordu.

” diye konuştu.

Terlikli, ameliyattan çok memnun kaldığını ifade ederek, “Ameliyat olduktan sonra hayatımda her şey değişti. Bundan daha iyisi olamazdı. 5 kuruş da paranız olsa ameliyatınızı olun. Her gören 'İyi olmuşsun, eski halin geçmiş' diyor. Şu anda arabamı kullanıyorum.” dedi.

“Keşke bu ameliyatı daha önce olsaydım' dedi”

Kızı Venhar Mıhçı ise babasının hastalığının ilk zamanlarda çok belirgin olmadığını, son 2-3 yıldır hareketlerinin tamamen kısıtlandığını ve zorluklar yaşamaya başladığını anlattı.

Babasının yürümekte zorlandığını ve başının istemsiz hareketlerinden dolayı sürekli boyun ağrısı çektiğini ifade eden Mıhçı, “Ameliyat olduktan sonra bayağı fark etti. Kendisi de çok rahatladı. Yemek yerken zorlanıyordu. Bazen biz yediriyorduk yemeğini, kendi kaşığı tutamıyordu. Şu anda hepsi bitti. Çok şükür eski sağlıklı haline döndü.” diye konuştu.

Babasının hastalığına çok üzüldüğünü fakat elinden bir şey gelmediğini dile getiren Mıhçı, ameliyattan sonra babasının içtiği hapların sayısının yarı yarıya azaldığını vurguladı.

Mıhçı, beyin piliyle babasının rahat bir hayat sürmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

” 'Keşke bu ameliyatı daha önce olsaydım' dedi. Bazen hapları aldığı halde vücudunun istemsiz hareketlerine etki etmiyordu. Tabii bir süre sonra hapların yan etkileri de olmaya başladı. İstemsiz hareketler başladı. Kendi hareketlerini kontrol edemiyordu. Şu anda gayet sağlıklı çok şükür.”

“Aldığı total ilaç dozunun şu anda yüzde 10-15'ini kullanıyor”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh da Terlikli'nin vücudundaki titreme, katılık, tutukluk, ağırlık, hareket etme ve yürüme güçlüğü, yürürken adım atamama, dona gibi şikayetlerle kendisine başvurduğunu anlattı.

Hastalığın ilk yıllarında ilaçların tedaviye cevap verdiğini ancak bir süre sonra yüksek doz ilaç almak zorunda kaldığı için istem dışı hareketlerinin arttığına dikkati çeken Zırh, kendisini görüp değerlendirdikten sonra beyin pili tedavisinden yarar görebilecek bir hasta olduğuna karar verdiklerini söyledi.

Hastanın ilaçlı ve ilaçsız en iyi bulgularını karşılaştırdıklarını belirten Zırh, şöyle devam etti:

“Nöroloji doktoru arkadaşlarımızla ve psikiyatriyle hastayı değerlendirdik. Hastalar ilaç tedavisine ne kadar iyi cevap veriyorlarsa, bizim yaptığımız ameliyatlara da o kadar iyi cevap veriyor. Dolayısıyla da ilaçlara iyi cevap veren bir hasta olduğu için ameliyat olmasını önerdik.

Yaklaşık 2,5 ay önce beyin pili ameliyatını oldu. 3 haftalık pil ayarlama süresinden sonra da şu anda bulunduğu halde. Kendi başına bir yere gidip gelebiliyor, günlük yaşamını sürdürüyor. Dışarıdan bakıldığında neredeyse hiç şikayeti yok. Ameliyat öncesi aldığı aldığı total ilaç dozunun şu anda yüzde 10-15'ini kullanıyor.

Bütün gününü rahat geçirebilecek duruma geldi.”

Zırh, hastanın artık yardım almadan başkalarından bağımsız hareket edebildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

Источник: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/parkinsonun-etkilerinden-beyin-piliyle-kurtuldu/1448966

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.