Beyin Tümörü Nedir?

Beyin kanseri (tümörü) nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Beyin Tümörü Nedir?

Kanser nedir? Neden olur? Türleri, belirtileri ve tedavisi

Beyin kanserinin nedenleri

Birincil beyin tümörünün kesin bir nedeni yoktur. Ancak araştırmalara göre beyin kanseri riskini tetikleyebilen başlıca faktörler şunlardır:

 • Kalıtsal Genetik
 • Baş bölgesinin radyasyona ve başka kimyasallara maruz kalması
 • HIV enfeksiyonu
 • Sigara kullanmak
 • Çevresel toksinler (örneğin, petrol rafinerilerinde kullanılan kimyasallar)
 • Yapılan bazı çalışmalar, kesin olmasa da cep telefonu kullanımının beyin kanserini tetikleyebileceğini varsaymaktadır.

İkincil beyin tümörleri kanserli bir bölgeden metastazla beyine sıçrayarak gelişebilir.

Beyin kanseri belirtileri

 • Nedensiz, yavaş yavaş artıp zamanla sıklaşan şiddetli baş ağrıları
 • Açıklanamayan bulantı veya kusma
 • Bulanık görme, çift görme veya görüş alanının daralması
 • İşitme, koku veya tat alma sorunları
 • Vücudun bir bölümünde, kol ya da bacakta zayıflık, duyu veya hareket kaybı
 • Felç (inme)
 • Denge kaybı
 • Konuşma veya sözcükleri hatırlama zorluğu
 • Günlük konularda kafa karışıklığı
 • Kişilik veya davranış değişiklikleri; asabiyet
 • İlk defa kasların ani ve istemsiz hareket etmesiyle gerçekleşen nöbet geçirme

Beyin kanseri araştırmaları artmaya devam ediyor

Beyin kanseri teşhisi

Eğer yapılan fizik muayene sonucunda beyin kanserinden şüphelenmeye neden olacak belirtiler bulunursa, ardından bir dizi test uygulanabilir. Bunların bazıları şunlardır:

 • Nörolojik test: Nörolojik testte çoğunlukla görme, işitme, denge, koordinasyon, güç ve refleksler kontrol edilir. Örneğin bir tümör nedeniyle kafatasındaki basınç yükselirse şişebilen optik siniri görüntülemek için oftalmoskop kullanılır. Bir veya daha fazla alanda karşılaşılan zorluk, beynin tümör tarafından etkilenen kısmıyla ilgili bilgi verir.

Detaylı kanser belirtileri! Bunları bilmek hayatınızı kurtarabilir

 • Görüntüleme testleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) beyin tümörlerinin teşhis edilmesinde yaygın kullanılır. Bazı durumlarda bu test uygulanırken koldaki bir damardan tümörlü alanı belirginleştirebilmek için boya enjekte edilebilir. Fonksiyonel MR gibi özel birçok bilgisayarlı tomografi bileşeni, doktorun tümörü değerlendirmesine ve bir tedavi planlamasına yardımcı olabilir.
 • Vücudun diğer bölgelerinde kanser bulmak için testler: İkincil bir tümörden şüpheleniliyorsa doktor kanserin nereden kaynaklandığını belirlemek için kan tahlilleri, pet taraması gibi başka testler önerebilir. Örneğin akciğer kanseri bulgularını aramak için BT veya PET taraması yapılabilir.
 • Anormal doku örneğinin toplanması ve test edilmesi (biyopsi): Beyin tümörünü çıkarmak için bir operasyonun parçası olarak ya da iğne kullanılarak biyopsi yapılabilir. Tümör beynin ulaşılması zor ya da kapsamlı bir operasyonla hasar görebilecek çok hassas bir bölgesindeyse stereotaktik iğne biyopsisi uygulanabilir. Nörocerrah kafatasına küçük bir delik açar. Delikten ince bir iğne yerleştirilir. Doku sıklıkla BT ya da MR taramasının yönlendirdiği iğne kullanılarak çıkarılır. Biyopsi örneği daha sonra kanserli veya iyi huylu olup olmadığını belirlemek için mikroskop altında incelenir.
 • Gelişmiş laboratuvar testleri, tedavi süreci ve seçenekleri hakkında bilgi verir

Biyopsi nedir, nasıl yapılır? Biyopsinin riski var mıdır?

Beyindeki birincil tümörler

Birincil beyin tümörleri, beynin kendisinde veya beyin zarlarında, kafatası (kranial) sinirlerinde, hipofiz ya da epifiz bezindeki dokularda gelişir.

Bu tümörler normal hücrelerin mutasyonuyla başlar ve mutasyona uğrayan hücrelerin çoğalarak büyümesi, bölünüp sağlıklı hücrelere saldırmasıyla devam eder. Böylece anormal hücrelerin kütlesi tümörü oluşturur.

Bunlara genel olarak malign (kanserli) tümörler denir ve bazıları şunlardır:

Malign (kanserli) tümörler

 • Astrositom, Ependimom
 • Glioblastom, Glimo
 • Medulloblastomu, Oligodendroglioma
 • Pineoblastoma, Pediatrik beyin tümörleri
 • Koroid pleksus karsinomu, Embriyonal tümörler

Beyindeki ikincil tümörler

İkincil beyin tümörleri, vücutta başka bir yerde başlayan ve daha sonra beyine yayılan (metastaz) kansere bağlı tümörlerdir. Beyinde bir ya da birden fazla tümör gelişimi söz konusu olabilir.

Bu tümörler, genellikle vücudunun başka bir organında kanser gelişmiş insanlarda görülse de nadiren vücudun başka yerlerinde başlayan kanserin ilk belirtisi olabilir. Yetişkinlerde ikincil beyin tümörleri birincil beyin tümörlerinden çok daha yaygındır.

En yaygınları; meme, kolon, böbrek, akciğer ve cilt kanserleridir.

Beyindeki ikincil tümörler, başka organlardan sıçrar

Çocuklarda beyin kanseri yetişkinlere göre farklı gelişir. Beynin farklı bölgelerine ve omuriliğe yayılma riski taşır. Lösemi, lenfoma gibi kan kanserlerinden sonra beyin kanseri görülme oranı yüksektir.

 • Pediatrik beyin tümörleri
 • Embriyonal tümörler
 • Koroid pleksus karsinomu (nadir görülür)
 • I. evre: Beyin kanseri başlangıç seviyesindedir ve henüz yayılmamıştır.
 • II. evre: Kanser yavaş ilerleyerek büyür.
 • III. evre: Beyindeki tümör biraz daha ilerlemiştir ve aktif olarak yayılarak anormal hücre geliştirme eğilimine sahiptir.
 • IV. evre: Beyin kanserinin en ilerlemiş halidir. Tümör hızla çoğalarak çevresindeki beyin dokularına zarar verir.

Beyin kanserinin tedavisi, genel sağlık ve tercihlerin yanı sıra tümörün tipine, büyüklüğüne ve konumuna bağlıdır.

Ameliyatla tedavi

Bazı beyin kanserlerinde tümörler küçüktür ve çevrelerindeki beyin dokusundan ayrılması kolaydır. Bu durumda tam cerrahi tekniğini kullanmak mümkündür.

Diğer durumlarda, tümörler kendilerini çevreleyen dokudan ayrılamazlar ya da beyindeki hassas bölgelerin yakınında bulunurlar ve tam cerrahi müdahale riskli hale gelir.

Böylesi bir durumda tümörün sadece bir kısmı alınarak sıkıntılar azaltılabilir.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisinde tümörlü hücreleri öldürmek için X ışınları gibi yüksek enerjili ışınlar kullanır. Radyasyon, vücudunuza veya nadiren beyin tümörüne yakın bir bölgeye verilebilir.

Metastaz yoluyla gelişen ve beyinde birçok tümör oluşturan beyin kanserlerinde radyasyon tüm beyne de uygulanabilir. Radyasyon tedavisinin yan etkileri aldığınız radyasyonun tipine ve dozuna bağlıdır.

Tedavi sırasında veya hemen sonrasında görülen yaygın yan etkilerin bazıları yorgunluk, baş ağrıları, hafıza kaybı ve kafa derisi tahrişleridir.

Radyocerrahi

Stereotaktik radyocerrahi geleneksel anlamda bir ameliyat şekli değildir. Tedavi tümöre hassas şekilde yönlendirilmiş radyasyonu en fazla bir-iki seansta çok daha yüksek dozlarda uygulamayı içerir.

Kemoterapi

Kemoterapide, tümörlü hücreleri yok etmek için ilaçlar kullanır. Kemoterapi ilaçları hap halinde ağız yoluyla alınabilir veya damara enjekte edilebilir. Beyin tümörlerini tedavi etmek için en sık kullanılan kemoterapi ilacı, bir hap olarak alınan Temozolomid‘dir. Kemoterapinin yaygın yan etkileri bulantı, kusma ve saç dökülmesidir.

Kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen kanser türleri ve tedavileri

Steroid ilaç tedavisi

Beyin kanseri ilk teşhis edildiğinde, ameliyattan ve radyoterapiden önce ya da sonra veya IV. evrede steroid ilaçlar kullanılabilir.

Hedefli ilaç tedavisi

Hedefli ilaç tedavileri, kanser hücrelerinde bulunan özellikli anormalliklere odaklanır ve onları bloke ederek kanser hücrelerinin ölmesine neden olur. Hedefli terapi ilaçları özellikle belirli beyin tümörlerine uygulandığında umut verici sonuçlar alınmaktadır. Bu tedavi yöntemini geliştirmek üzere çalışmalar devam etmektedir.

Palyatif bakım

Bazı beyin kanseri vakalarında, sağlık ekibi hastaya palyatif bakım almasını önerebilir. Palyatif bakım, kanser belirtilerini hafifleterek hastanın yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Beyin kanserinin yayılmasını yavaşlatmanın yanı sıra, ağrıyı azaltabilir ve diğer belirtileri yönetmeye yardımcı olabilir.

Palyatif bakım, yaşamı sınırlandıran ya da ölümcül bir hastalık ile yaşarken insanların hayatlarını olabildiğince rahat ve konforlu bir şekilde yaşamalarına yardımcı olur. Çoğunlukla ileri kanserli hastalara uygulanır ancak kanser aktif olduğunda herhangi bir aşamada palyatif bakım kullanılabilir.

Beyin kanseri motor becerilerini, konuşmayı, görüşü ve düşünmeyi kontrol eden beyin kısımlarında gelişebileceğinden rehabilitasyon iyileşmenin gerekli bir parçası olabilir. Hastanın ihtiyaçlarına bağlı olarak şu yollara başvurulabilir:

 • Kayıp motor becerileri veya kas gücünü yeniden kazanmaya yardımcı olacak fizik tedavi
 • Bir beyin tümörü veya başka bir hastalıktan sonra iş ve günlük faaliyetlere geri dönülmesine yardımcı olacak mesleki terapi
 • Konuşmada zorluk söz konusuysa konuşma patologları ile konuşma terapisi
 • Okul çağındaki çocuklara, hafızalarındaki değişimlerle başa çıkmalarına ve beyin tümörü sonrası düşünme becerilerine yardımcı olacak eğitimler

Beyin kanserinde yaşam süresi

Kanserin tipi, evresi, hastanın tanı sırasındaki yaşı ve genel sağlığı tedavinin kesin sonuç verip vermeyeceğine dair önemli kriterlerdir.

Bazı hastalar tedaviye iyi cevap veren bir tümöre sahip olabilir ama tümör bir süre sonra geri dönebilir. Bazı hastalarda tümör yavaş ilerliyordur ancak türüne göre yaşam süresini kısaltabilir.

Bu nedenlerle kesin bir tedaviden, olası yaşam süresinden söz etmek zordur.

Beyin kanserinde ölüm belirtileri ve şekli

 • İştahsızlık. Katı gıda tüketemez, mama ile ya da damardan beslenme gerekebilir.
 • Günlük su içme miktarı azalır.
 • Kabızlık, bulantı olur. Kilo verilir.
 • Halüsinasyonlar görülebilir.
 • Baş ağrısı olur.
 • Beden faaliyetleri yavaşlar.
 • İçe kapanılır, aile fertleriyle bile iletişim kurmaktan kaçınılır.
 • Sürekli yatma ve uyku isteği duyulur.
 • Bilinç kaybı ve yaklaşık bir-iki hafta sonra ölüm gerçekleşebilir.

Beyin kanserinde nasıl beslenmeli?

Beyin kanseri hastalarına sadece protein ve yağlarla beslenme prensibine dayalı ketojenik diyet önerilmektedir. Bu diyetin beyin tümörlerin tedavi sürecinde olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür.

Ayrıca omega-3 yağ asitlerinin beyin tümörünü küçültücü etkileri olduğu da saptanmıştır. Uzmanlar günde 4-6 gr. Omega-3 alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu diyete uygun başlıca gıdalar et, balık, kabuklu kuru yemişler ve başta peynir olmak üzere süt ve süt ürünleridir.

C vitaminin de tümörleri küçülebildiği gözlenmiştir.

C Vitamini nedir? Hangi besinlerde bulunur? Faydaları ve eksikliği

Beyin kanserine iyi gelen şifalı bitkiler

Zerdeçal• Ökseotu

Isırgan otu

• Kırmızı mantar

Bu bitkiler genel olarak hem kanser önleyici, hem de tedavi süreçlerine yardımcı olur. Hepsinin çayı yapılarak her gün sabah-akşam içilebilir. Ancak kullanılmadan önce kesinlikle doktora danışılmalıdır. Beyin kanseri hastalarına öneriler

Bir beyin tümörü teşhisi korkutucu olabilir. Sağlığınız üzerinde çok az kontrol sahibi olduğunuzu hissetmenizi sağlayabilir. Ancak teşhisten sonra ortaya çıkabilecek şok ve kederle başa çıkmak için adımlar atabilirsiniz.

 • Hastalığınız hakkında bilgi edinin: Tedaviniz hakında doğru karar verebilmek için, beyin kanserinizin hangi tümörden kaynaklandığı, tedavi seçenekleri ve tedavi süreciniz hakkında doktorunuzdan bilgi alın.
 • Arkadaşlarınızı ve ailenizi yakın tutun: Yakın ilişkilerinizi güçlü tutmak, beyin tümörünüzle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Arkadaşlarınız ve aileniz, ihtiyaç duyduğunuz her konuda size gerekli desteği sağlayıp yanınızda olabilir.

Zerdeçal nedir, faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

 • Konuşacak birini bulun: Hastalığınızla ilgili korku ve endişelerinizi paylaşabileceğiniz destek gruplarıyla iletişime geçin. Deneyim aktarımları hem kendinizi yalnız hissetmenizi engeller hem de hastalıkla mücadele etme motivasyonunuzu besleyebilir.
 • Sizi rahatlatacak alternatif yöntemler keşfedin: Akupunktur, meditasyon, yoga, basit egzersizler, müzik ya da sanat terapileri, kanser tedavisinde özellikle stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilir

Kaynaklar ve referanslar: 1- What is brain cancer?, 2- Brain Tumor, 3- Brain tumours

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/beyin-kanseri-tuemorue-nedir-nedenleri-belirtileri-ve-tedavisi/

Beyin Tümörü Nedir? Beyin Tümörünün Belirtileri ve Tedavisi

Beyin Tümörü Nedir?

Kanser, vücudun her bölgesinde görülebilen bir hastalıktır. Tüm vücudu kontrol eden beyinde de kanserli hücreler ortaya çıkabilmektedir. Beyin tümörleri iki türde görülür: İyi huylu beyin tümörü ve kötü huylu beyin tümörü.

İyi huylu tümörlerde kanser hücresi bulunmaz.

Ancak beyin gibi kafatası ile sarılmış bir alanda bulunan ve birçok merkezi kontrol eden bir yerde oluşan tümörler iyi huylu da olsalar beyinde sıkışma ve baskı yaparak birçok sağlık problemine yol açabilmektedir.

İlgili Haber

Beyin Tümörleri ve Kanser Hücreleri Nasıl Gelişir?

Beyinde üretilen yeni hücrelerin gerektiğinden fazla üretilmeye başlaması ve yaşlanan hücrelerin ölmesi gerektiği halde ölmemesi durumunda kanserli hücreler oluşmaktadır. İki şekilde beyinde tümör meydana gelir.

Birincil yani primer beyin tümörleri doğrudan beyindeki dokularda ortaya çıkan tümörlerdir. İkincil yani sekonder tümörler ise, vücudun diğer yerlerinde oluşup, beyine sıçrayan tümörlerdir.

Primer beyin tümörleri arasında en sık karşılaşılan tümör tipi glioma tümörleridir. Glioma tümörlerinden olan Glioblastoma tümörleri en sık karşılaşılan tümörlerdendir.

Yıldızı andıran bir biçime sahip olan glial dokularda görülür. Kötü huyludur. Neden ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Çoğunlukla erkeklerde ve orta yaş üstünde rastlanır.

İyi Huylu Beyin Tümörü Tehli midir?

İçinde kanserli hücre bulunmadığından bu tür tümörler kötü huylu tümörler kadar tehli değildir. Ancak dikkatli bir şekilde incelenip, doğru şekilde tedavi edilmesi önemlidir.

Bu açıdan iyi huylu beyin tümörleri, cerrahi tekniklerle temizlenir ve böylece beyindeki diğer dokulara baskı yapmasının önüne geçilir.

Ayrıca iyi huylu tümörün kötü huyluya dönüşmesi de engellenmiş olur.

Kötü Huylu Beyin Tümörlerinin Özellikleri

Kanserli hücrelerden oluşmakta ve hayati teh barındırmaktadır. Kısa sürede çoğalarak sağlıklı hücrelere zarar verirler. Metastaz yaparak vücudun diğer bölgelerine sıçrayabilirler.

Beyin Tümörünün En Önemli Belirtileri

Beyin tümörleri, hangi türde olduğuna, beynin hangi bölgesine etki ettiğine göre farklı semptomlar gösterebilir. Ana belirtiler arasında, ani işitme kaybı yaşanması, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma, görme duyusunda bozukluklar sayılabilir. Erken teşhis, bu semptomların daha kolay ortadan kaldırılması ve tedavinin başarısı için önem arz eder.

İlgili Haber

Beyin tümörünün belirtileri şunlardır:

 • Vücudun herhangi bir kısmında yaşanan güç, kontrol ve his kaybı.
 • Görme duyusunda azalma ya da tamamen yitirme.
 • Kulakta işitme duyusunun azalması ya da tamamen durması.
 • Hafıza kaybı sorunları
 • Konuşmakta zorlanma
 • Baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri
 • Hormonal bozukluk ve bunun sonucu olan problemler (adet döngüsünde sorun yaşamak gibi)
 • Ayakta durmakta ve yürümede zorlanma
 • Kaslarda kramp şeklinde sıkışmalar ve ağrılar

Beyin Tümörü En Çok Kimlerde Görülür? Risk Faktörleri Nelerdir?

 • Erkeklerde görülme oranı kadınlara göre fazladır.
 • Beyaz ırktan olanlarda daha sık rastlanır.
 • 8 yaş altı ve 40 yaş üstü kişilerde daha çok görülür.
 • Ailesinde bu hastalığa yakalanmış olanlarda beyin tümörü gelişmesi riski daha yüksektir.
 • Radyasyon ya da çeşitli zararlı kimyasal maddelere maruz kalınan işlerde çalışanlarda beyin tümörü ortaya çıkabilir.

Beyin Tümörü Nasıl Tespit Edilir? Tanı ve Teşhis Süreci

Tümör hücrelerinin saptanmasında birçok yöntem kullanılmaktadır.

 • Fiziki muayene ve hastanın şikayetlerinin dinlenmesi
 • Nörolojik muayene yapılır. Bu bağlamda hastada şuur kaybı var mı? Psikolojik ve davranışsal yönden bir sorunu bulunuyor mu? Konuşma, anlama, konuşma becerisi, bellek ve dikkat ile ile ilgili problem yaşıyor mu? gibi konularda veri elde edilmiş olur.
 • Radyolojik bir teknik olan bilgisayarlı tomografi ile X ışınları kullanılarak hastaların beyin bölgesinin detaylı analizi yapılır.
 • MR yani manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile radyo frekansları kullanılarak tümörün varlığı ve seviyesi tespit edilir.
 • Beyin-omurilik sıvısı incelenerek kanser hücresinin varlığına bakılır.
 • Anjiyografi yapılarak, damar yoluyla ilaç verilmekte ve bu sayede beyindeki damarlarda ve dokularda oluşan hasarlar gözlemlenir.
 • Biyopsi yapılır. Tümör şüphesi olan dokudan alınan parça laboratuvarda incelenerek tümör hakkında kesin bilgi edinilir.

Beyin Tümörlerinin Tedavi Süreci Nasıldır?

Yapılan test ve incelemeler sonrasında tümör tanısı konulmuşsa, tümörün iyi ya da kötü huylu olup olmadığına, hangi safhada olduğuna, hastanın hangi tedavi biçimini istediğine bakılarak tedaviye geçilir.

Beyin tümörü tedavisi yapılırken hastaların günlük yaşamlarını normal şekilde devam ettirmeleri, tedavilerin minimum yan etkilerle sürdürülmesi, kesin tedavinin gerçekleşmediği durumlarda ise hasta ömrünün uzatılması amaçlanır.

Cerrahi yöntemlerin uygulanmasında, tümör tipi, hastanın hangi yaşta olduğu, tümörün beynin hangi noktasında yer aldığına bakılır. Tanı ve tedavi sürecinde hastaya psikolojik destek de sağlanmalıdır.

Beyin tümörü tedavisinde en çok kullanılan yöntemler arasında, cerrahi tedavi (ameliyatla tümörün alınması), kemoterapi (hap ya da damar yoluyla verilen ilaçlarla kanser tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisi) en çok kullanılan tedavi biçimleridir.

Tümör beyinde ulaşması zor bir noktada gelişmişse, ameliyat risk taşıyacağı için, bu durumda ameliyat yerine diğer seçeneklere başvurulur.

Radyoterapi ameliyat sonrasında kalan tümörlerin temizlenmesi ya da ameliyatla ulaşılamayan tümörleri gidermek amacıyla uygulanır.

Bunlara ek olarak, hastalarda görülen semptomları hafifletmek ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla ek tedaviler de uygulanabilir. Baş ağrıları için ağrı kesici ilaçların kullanımı gibi.

Beyin Tümörü Tedavilerinin Yan Etkileri

Ameliyat sonrası baş ağrısı, yorgunluk ve halsizlik görülebilir. Bu şikayetler genellikle birkaç gün sonra azalır.

Ameliyat sonrası nadir vakalarda beyinde ödem birikmesi olabilmektedir. Ödemi gidermek için ilaç tedavisine gidilir. İlaç tedavisi işe yaramazsa hasta ikinci kez ameliyat edilir ve beyindeki ödem boşaltılır.

Radyoterapi yani ışın tedavisi, hastalarda saç dökülmesi, mide bulantısı, halsizlik, beyinde ışına maruz kalan yerlerde doku hasarı ve şişliklere neden olabilir. Dökülen saçlar tedaviden sonraki 1-2 ay içinde yeniden çıkar ve saçlar eski halini alır.

Cep telefonu kullanmak beyin tümörü yapar mı?

Şimdiye kadar yapılan bilimsel araştırmalar cep telefonunun kesin olarak beyin tümörüne sebep olduğuna dair somut bir bilgi ortaya koyamamıştır. Yine de özellikle yüksek radyasyon değeri olan akıllı telefonlarla uzun süre baş bölgesine yakın tutulmaması, konuşurken kulaklık takılması önerilmektedir.

Tüm Hakları Saklıdır. Aktif Kaynak Gösterilmeden Kopyalanamaz!

Источник: //www.aktuelbilgiler.com/beyin-tumoru-nedir-beyin-tumorunun-belirtileri-ve-tedavisi/

Beyin Tümörü Belirtileri ve Tedavisi

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin tümörü belirtileri kusma, şiddetli baş ağrısı,  konuşma ve görme bozukluğu, kol ve bacakta güçsüzlük şeklinde sıralanabilir. Beyin tümörü belirtilerine sahip olan kişiler beyin cerrahisi ya da nöroloji uzmanına başvurmalıdır.

Toplumda yaygın olarak görülen beyin tümöründe  başarı için tam donanımlı bir merkez, ekip yaklaşımı ve multidisipliner tedavi anlayışı çok önemlidir.

Memorial Sağlık Grubu Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümü Uzmanları, beyin tümörleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Beyin Tümörü Nedir?

Tümör, vücudumuzda olmaması gereken bir yerde oluşan bir doku ya da herhangi bir dokunun olması gereken yerde kontrolsüz büyümesi anlamına gelir. Bu tanıma göre vücudumuzda çok da fazla önemsemediğimiz yağ bezeleri ve et benleri de tümör kavramına girebilir.

Ancak her tümör öldürücü olmasa da beyin tümörlerinde beyin dokusunun istisnai bir durumu vardır. İyi huylu tümörler de beyin kafatası içinde kapalı bir odada yer aldığından öldürücü olabiliyor.

Bu nedenle beyin tümörlerinintümü öldürücü olmasa da mutlaka kontrol altında tutulmalı ve doğru müdahale edilmedir.

Beyin Tümörü Belirtileri

Beyin tümörü belirtileri beyin tümörünün teşhisinde çok önemli role sahiptirler. İyi ya da kötü huylu beyin tümörleri belli bir büyüklüğe ulaştıkları zaman kafa içinde basınç artışına neden olur.

Buna bağlı olarak da beyni bir tarafa doğru itebilir ya da beynin dokusu ya da sinirlerini işgal edip fonksiyonlarını bozabilirler. Beyin tümörü belirtileri nasıl anlaşılır sorusu pek çok kişinin merak ettiği bir konu. Beyin tümörü belirtileri kafa içi basıncının artması ile seyreder.

 Kafa basıncının artması da bazı belirtiler ile anlaşılabilir.

Eğer baş ağrısı, Apati (haraket ve mimiklerde yavaşlama) bulantı, kusma, epilepsi nöbetleri, tümörün beyinde yerleştiği yere göre vücudunuzun bazı bölgelerinde güçsüzlük, kişilik bozuklukları ve bazı yeteneklerinizde (hesap yapma, yazı yazma gibi) bozulma beyin tümörünün belirtileri sayılır.

Beyin tümörünün belirtilerinden biri de hormonal bozukluklar ve buna bağlı klinik semptomlardır. Örneğin erken puberte, el ve ayaklarda büyüme, menstrual siklus bozuklukları, hipertiroidi, kortizol yetmezliği veya fazlalığı gibi değişimlere dikkat etmek gerekir. Beyin tümörü belirtilerinden birini bile fark ettiğinizde mutlaka uzman bir doktora görünmelisiniz.

Beyin Tümörü Neden ve Nasıl Oluşur?

Beyin tümörlerinin nasıl oluştuğu ile ilgili iki önemli cevap verilebilir. İlki beynin kendi hücrelerinden gelişmesi diğeri ise başka bir bölgeden tümörün beyne sıçramasıdır. Eğer beyin tümörü kendi hücrelerinden gelişiyorsa benign (selim,iyi huylu)ve malign (habis, kötü huylu) olarak ikiye ayrılır. Beyin tümörünün toplumda görülme sıklığı 100 bin kişide 3-5 arasındadır.

Sarı ırkta ve kadınlara oranla erkeklerde görüme oranı daha çoktur. Kadınlarda ise iyi huylu olan menenjiom daha çok görülür. Beyin tümörü hemen hemen her yaş aralığında görülür. Aynı zamanda beyin tümörleri yaşa göre farklılık gösterir. Örneğin; kötü huylu beyin tümörü daha çok çocuklarda ve 60 yaş üzerinde görülür. İyi huylu beyin tümörü ise geri kalan yaş aralıklarında daha sık karşılaşılır.

Beyin tümörünün nedenleri tam olarak bilinmese de aile öyküsünde beyaz ırk, erkek cinsiyet ve radyasyona maruz kalmak önemli risk faktörleri sayılıyor. Ayrıca cep telefonukullanımının da henüz kanıtlanmasa da beyin tümörü riskini etkilediği düşünülüyor.

Beyin Tümörü Çeşitleri

Beyin tümörleri birincil (primer) ve ikincil yani seconder olmak üzere ikiye ayrılır. Beynin kendi hücrelerinden oluşan birincil beyin tümörleri iyi huylu (benign) ya da kötü huylu (maling) olabilir. İkincil beyin tümörleri ise, vücudun başka bir noktasında beliren kanserli hücrlerin beyne sıçramasıyla oluşur.

İyi huylu beyin tümörleri: İyi huylu beyin tümörleri  beyin hücresi kaynaklı değildir. Oldukça yavaş üreme hızına sahip olan iyi huylu beyin tümörleri  beyin dokusundan kolaylıkla ayrılabilir özelliktedir. Böylece iyi huylu tümörlerin tümü veya tümüne yakın kısmı çıkarılabilir. Ameliyat sonrası sonuçları çok iyidir.

Cerrahi müdahale sayesinde alınan iyi huylu beyin tümörü nadiren tekrar oluşur ve vücudun diğer bölgelerine yayılma ihtimalleri olmamaktadır. Kanserli olmasa da iyi huylu beyin tümörü belli bir büyüklüğe ulaştığında beynin hassas bölgelerine baskı yaparak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

İyi huylu beyin tümörünün zaman içerisinde kanserli beyin tümörüne dönüşme riski olabilir.

Kötü huylu beyin tümörleri : Kanseri hücrelerle oluşan kötü huylu beyin tümörleri iyi huylu tümörlere göre daha hızlı büyüme gerçekleştirir ve yakınında bulunan beyin dokusuna zarar verebilir. Bu nedenle de ameliyatla tamamen alınmaları çok zordur.

Çünkü kötü huylu beyin tümörlerinde tümörleşen doku beyin fonksiyonlarını gerçekleştiren dokulardır ve cerrahi olarak alınan her doku fonksiyon kaybı demektir. Kötü huylu beyin tümörlerinde ameliyat sonrası tümörde yeniden büyüme söz konusu olabilir.

Aynı zamanda vücudumuzun farklı bir bölgesinden beyin dokusuna yayılan merastatik tümörler de kötü huylu tümörler olarak kabul edilir.

Beyin sağlığı ile ilgili pek çok soruya verilen cevaplardan oluşan canlı yayınımızı izleyebilirsiniz.

Beyin Tümörü Nasıl Anlaşılır?

Beyin tümörlerinin nasıl anlaşıldığı konusu oldukça önemlidir. Tam donanımlı bir hastane tercihi hem tanı hem de tedavide başarıyı etkiler. Beyin tümörü tanısında altın standart olan MR ile beyin tümörünün türü hakkında kabaca bir fikir elde edilir ve sonrasında patoloji laboratuvar incelemesi ile beyin tümörü olup olmadığı net olarak anlaşılır.

İleri radyolojik görüntüleme yöntemleriyle beyin tümörlerinin detaylı bir şekilde gösterilmesi ve tanımlanması tedaviyi planlama açısından son derece önemlidir. Teknolojik gelişmeler tanı konulması ve patolojilerin tanımlanmasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Hastaya kontrast madde verilerek gerçekleştirilen “BT anjiyo”, beyin damar hastalıklarının tanısında önemli yer tutmaktadır. Bu sayede damarların yapısı rahatlıkla görüntülenebilmektedir. Beyin dokusunun ve hastalıklarının değerlendirilmesinde ise ön plana çıkan görüntüleme yöntemi MR yani “Manyetik Rezonans”tır.

Standart MR görüntüleme ile beynin sadece anatomik ve yapısal durumu hakkında bilgi elde etmek mümkün iken, yeni teknolojiler ile beynin metabolik, biyokimyasal ve hemodinamik yapısı hakkında da bilgi sahibi olunabilmektedir. Beyinde bulunan lezyonlar hakkında bilgi sahibi olmak için bilinen yöntemlerle biyopsi yapmak zor, riskli ve zaman alıcı olabilmektedir.

İleri MR görüntüleme yöntemleri ile beyinde şüphelenilen lezyonun tümör olup olmadığı belirlenebilir.

Difüzyon MR, DTI MR, Fonksiyonel MR, Perfüzyon MR ve MR spektroskopi gibi ileri MR görüntüleme yöntemleriyle tümörün yaygınlığı, türü, metabolik- biyokimyasal yapısı, konuşma, görme ve hareket etmeyi sağlayan alanlar ve yolaklar ile olan ilişkisi değerlendirilebilir. İleri MR görüntüleme yöntemleriyle elde edilen veriler, tedavi yaklaşımlarının belirlemesini sağlamaktadır. (Radyoloji uzmanı Özdil Başkan’ın yazısı link verilebilir)

Beyin Tümörü Tedavisi

Beyin tümörü tedavisinden en önemli kısımlardan biri tedavinin kişiye özel olmasıdır. Beyin tümörü tedavisinin amacı hastanın yaşam kalitesini bozmadan tümörle savaşmak ve yaşam ömrünü olabildiğince uzatmaktır.

Beyin tümörü ameliyatında en önemli faktörler tümörün tip, yerleşim yeri, hastanın yaşı, genel durumu ve hastada operasyon kararını etkileyebilecek ek problemlerin olup olmamasıdır. Bu nedenle kişiye özel bir tedavi uygulanır ve başarı riski artar. Kötü huylu beyin tümörlerinin tedavisi genellikle cerrahi olarak yapılır.

  Beyin tümörü ameliyatına ek olarak bazen kemoterapikimi zaman radyoterapi bazen her ikisi ile kombine tedavi yapılır. Beyin tümörü ameliyatlarında en önemlisi ameliyatın beyin tümörlerinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmesidir.

Stereotaksik hedefleme sistemleri ile donatılan radyoterapi cihazları bir yandan beyin tümörü ameliyatının olası yan etkileri azaltırken tedavinin etkinliğini önemli ölçüde artırabilmektedir.

Beyin tümöründe cerrahi tedavi için iki seçenek var. Bunlar beyin biopsisi ya da mikrocerrahi yöntemidir.

Beyin biopsisi  yönteminde derin yerleşimli olan ve kafa içi basınç artışına neden olmayan fakat tedavinin nasıl olacağını belirlemek için tümörün türünü öğrenmemiz gereken durumlarda biopsi yapılır. Buna göre tümöre yakın yerden açılan küçük bir delikten, tümörün 3 boyutlu koordinatları hesaplanır ve iğne yardımıyla alınır. Ortalama 1 gün sonra taburcu olunur.

Mikrocerrahi yöntemi ise tümörün tamamını çıkarmaya yönelik bir işlemdir. Mikrocerrahi yöntemi ile kafa iç basıncı düşürülür ve beyin tümörünün bölgesel etikleri sıfırlanabilir.

Aynı zamanda Mikrocerrahi, beyin tümörü konuşmamızı, görmemizi ya da hareket etmemizi sağlayan bir bölgede ise  ameliyat sırasında bu bölgelerin zarar görmemesini sağlar ve gelişebilecek riskleri en aza indirir.

Bu nedenle beyin tümörü tedavisi için seçilen hastanenin ileri teknoloji kullanıyor olması oldukça önemlidir.

Sağlam beyin dokusunu koruyarak, beyin tümörünü tamamen çıkartabilmek ve kalıcı sakatlıklar ve risklerin önüne geçebilmek uygulanan diğer yöntemler ise şöyle;

Nöronavigasyon;

Beyin tümörü tedavi seçeneklerinden biri olan Nöronavigasyon ile hastanın filmi sisteme yüklenir ve ameliyat öncesinde tümöre en doğru yönelim anlaşılır. Aynı şekilde ameliyat sırasında yakınında bulunulan yapıların lokalizasyonu da belirlenir.

Nöromonitorizasyon:  Beyin tümörü ameliyatı sonrasında oluşabilecek yüz ya da kol ve bacak felcini büyük oranda azaltmaya yarar bu yöntem.

Beyin ameliyatı başlamadan önce Nöroloji uzmanı tarafından hastanın yüzüne, kol ve bacaklarına yerleştirilen elektrotlardan ameliyat boyunca sinyal alınır.

Sinyalde düşme olduğunda cerrah bilgilendirilir ve hassas bölgede olduğu uyarısı verilir.

İntraoperatif Ultrasonografi:  Beyin tümörü ameliyatı esnasında beyin ultrasonu yapılır ve ne kadar tümör çıkartıldığı hesaplanır. İntraoperatif Ultrasonografi özellikle beyin dokusundan zor ayır edilen tümörlerde rezidü kalma riskini azaltır.

Endoskopi: Beyin tümörü ameliyatında dar koridorların kullanıldığı alanlarda özellikle hipofiz tümörleri ve ventrikül içi tümörlerinde küçük bir bölgeden geniş bir görüş açısı sağlamaya yarar.

Gliolan Boyama Tekniği: Hastaya ameliyat öncesi bir sıvı içirilir. Ameliyatta cerrahi mikroskobun özel filtresi ile normal beyin dokusuyla tümör dokusu farklı renklerde görülür. Bu yöntemle normal beyin dokusu hasarı en aza inerken, tümör çıkarımı maksimum seviyede olmakta, hastanın nörolojik kayıpla çıkma riski azalmaktadır.

Uyanık kraniotomi: Konuşma merkezi, “motor alan” adı verilen kol, bacak hareketlerinden sorumlu hassas bölgelerin cerrahisinde hasta uyanık tutularak ameliyat edilmektedir. Bu sayede kişinin konuşma ve kol-bacak hareketleri anı anına kontrol edilebilmektedir. Bu sayede ameliyat başarısı artmaktadır.

İntraoperatif BT: Ameliyat sırasında bilgisayarlı tomografi çekilip, ameliyatta gelinen durum görüntülenebilmektedir. Bu teknoloji tekrar ameliyat riskini azaltmaktadır.

Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası

Beyin tümörü ameliyatı sonrasında beyin tümörlerinin yerleşimleri nedeniyle hem ameliyat öncesinde hem de ameliyat sonrasında fonksiyon kayıpları olabilir.

Beyin tümörü ameliyatı sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanması tavsiye edilir. Ayrıca beyin tümörü olan hastaların hem beyin tümörü ameliyatı öncesi hem de sonrası için psikolojik destek almaları çok da önemlidir.

Beyin tümörü ameliyatı sonrasında hastalığa bakış açısızı ve özen en az ameliyat kadar önemlidir.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi bölümü hakkında bilgi almak için tıklayınız!

Güncellenme Tarihi: 04 Temmuz 2017 Yayınlanma Tarihi: 24 Ekim 2016

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: //www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/beyin-tumoru/

Beyin Tümörü Nedir? Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Beyin Tümörü Nedir?

İçindekiler

 • 1 Beyin Tümörü
 • 2 Çeşitleri
 • 3 Belirtileri
 • 4 Tanısı
 • 5 Nedeni
 • 6 Tedavisi

Günümüzün riskli hastalıklarından bir olan beyin tümörü yeni doğan bebekler dahil her yaşta insanda görülebilen, erken teşhis edilmesi ile tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.

Beyin tümörü; kendiliğinden oluşabileceği gibi diğer organlarda oluşan tümörlerin beyne sıçraması ile de ortaya çıkabilir.

Tedavi edilmediğinde veya teşhis için geç kalındığında ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğu için periyodik olarak beyin taraması ve kontroller düzenli bir şekilde yaptırılmalıdır.

Beyin tümörü, beyinde bulunan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalması sonucunda oluşur. İyi huylu ve kötü huylu ( kanser ) olmak üzere ikiye ayrılır.

Beyin zarında bulunan hücrelerin kendiliğinden çoğalması ve büyümesi durumunda oluşan tümör iyi huylu olmasının yanında risk oranı azdır. Tümör iyi huylu olması durumunda ilaç tedavisi, ışın tedavisi ile yok edilir ve hasta sağlığına kavuşabilir. Ancak beyinde oluşan tümör kötü huylu ise bu kanser hastalığının oluştuğu anlamına gelir.

Bu durumda hasta ilaç tedavisi, ışın tedavisi ve son aşama olan cerrahi operasyon ile tedavi edilir. Kötü huylu beyin tümörü tedavisinde başarı oranı az olmakla birlikte cerrahi operasyon sonrası sağlığına kavuşan hasta sayısı da azımsanamayacak kadar çoktur.

Beyin tümörünün iyi huylu olması durumunda bile vücudumuzda farklı fizyolojik tahribatlara neden olur. Beyinde oluşan tümörler; kafatası içinde oluşan basıncı artırarak beyin zarına basınç uygular.

Bu durum vücudumuzun kontrol mekanizması olan beyin loblarında baskı oluşmasına ve beynin loblarının görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirememesine neden olur. Beyin tümörünün bir diğer zararı ise büyürken beyin zarına yapışık olduğu için zar üzerinde iltihap oluşturarak beynin şişmesine neden olmasıdır.

Beyin tümörü nedeniyle beyinde  oluşan her tahribat ve iltihaplanma tedavi edilemediğinde;

 1. Epilepsi ve türevi rahatsızlıklar,
 2. Sürekli ve şiddetli baş ağrısı,
 3. Kısmi felç,
 4. Fiziksel hareket yetisinin azalması ve kaybolması,
 5. Kişilik bozuklukları ve bilinç kaybı

gibi rahatsızlıklar  ortaya çıkabilir. Beyin tümörü iyi huylu bir tümör olsa dahi bu tahribatlar kişilerin normal yaşamlarını olumsuz bir şekilde etkileyeceği için hastayı psikolojik olarak da etki altına alır.

Çeşitleri

Beyin tümörü iyi huylu ve kötü huylu beyin tümörü olarak ikiye ayrılsa da kendi içinde derecelendirilmiştir. Buna göre beyin tümörü çeşitleri;

1. Derece : Bu tümör hücreleri ile beynin sağlıklı hücrelerinin yapısı aynı olmakla birlikte bu tümör hücrelerinin büyümesi oldukça yavaş olur.

2. Derece : Bu tümör hücreleri ile beynin sağlıklı hücreleri benzer yapılara sahip olsalar da kötü huylu beyin tümörü olarak sınıflandırılmıştır. Büyümesi 1. Derece beyin tümörüne göre daha hızlı seyreder.

3. Derece : Kötü huylu beyin tümörü olan bu hücreler yapı olarak beyin hücrelerinde farklılık gösterir. Ayrıca büyüme ve çoğalma hızı diğer türlere göre çok hızlıdır.

İlginizi çekebilir  Lösemi Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

4. Derece : Beyin tümörünün en zararlı olan türüdür. Çok hızlı bir şekilde çoğalır ve sağlıklı hücrelerin yapısının bozulmasına neden olur. Yapısı ve şekli 1,2,3 sınıf beyin tümörü hücrelerinden farklıdır.

Beyin tümöründe erken teşhis çok önemlidir.

Baş ağrısı; beyin tümörü, beyin zarına baskı yaptığı için kişide sürekli bir baş ağrısı durumu oluşur. Normal bir baş ağrısından çok daha şiddetli olan baş ağrısı  önce çok hafif bir şiddette ortaya çıkar ve sürekli artarak devam eder.

Mide bulantısı ve kusma; Kişinin baş ağrısı ile birlikte mide bulantısı çekmesi ve mide bulantısının  artması sonucunda kusması % 70 oranında beyin tümörü belirtisi olarak kabul edilmektedir. Beyin tümörü hastalarının genelinde görülen mide bulantısı ve kusma dikkate alınması gereken bir belirtidir.

Görme bulanıklığı ve çift görme;  beyin tümörü beyin zarının farklı yerlerinde ortaya çıkabildiği için görme yetisini sağlayan beynin arka lobu üzerine baskı uyguladığında  görme bozuklukları ortaya çıkabilir. Genellikle bulanık görme ve daha nadiren çift görme şeklinde oluşan  görme bozuklukları beyin tümörü belirtisidir.

Güçsüz hissetme ve uyuşma; beyin tümörüne bağlı olarak kollarda ve bacaklarda güçsüz hissetme,  denge kaybı ve sinirsel rahatsızlıklara bağlı hareket eksikliği görülebilir. Beyin tümörü ilerleyen evrelere ulaşmış ise kol ve bacaklarda uyuşmalar, yürürken yalpalama, vücut dengesinin kaybolması gibi belirtiler ortaya çıkar.

Konuşma bozukluğu;  Beyincik üzerine sıçrayan beyin tümörü kişilerde konuşamama, konuşma bozukluğu,  kelimeleri ifade edememe gibi belirtiler ortaya çıkarır.

Sara nöbetleri; beyin tümörü hastalığının en belirgin özelliklerinden biri de epilepsi ( sara ) nöbetleri oluşmasıdır.  Panik atak ve sara nöbetleri 20 yaşından sonra ortaya çıkan  rahatsızlıklar olduğu için beyin taraması yaptırılması ve beyin tümörü belirtisi olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Bilinç kaybı; beyin zarına yapışık olarak büyümeye devam eden beyin tümörü beyinciğe yaptığı baskı ile kişinin bilinç kaybı yaşamasını ve hafızasını geçici olarak kaybetmesine neden olur. Beyin tümörü hastalarında teşhis geç yapıldığında aile bireylerini tanıyamama ve bilincini yitirme gibi durumlar sık sık ortaya çıkar.

Tanısı

Beyin tümörünün tanısında birçok test uygulanır.

Beyin tümörünün tanısı hastanın hikayesine göre detaylı fizik muayenesi, tatma, görme, duyu, denge, kuvvet,refleks testi, koordinasyon testi, hafıza ve düşünme yeteneği testi gibi testler uygulanarak yapılabilir.

Ayrıca doktorun veya uzanın gerekli görmesi halinde anjiogram, bilgisayarlı beyin tomografisi, magnetik rezonans görüntüleme, difüzyon tensor görüntüleme, fonksiyonel magnetik rezonans görüntüleme, pozitron emisyon tomografisi, biopsi doku örneği analizi, hormon ve kan testlerini içeren radyoloji testleri yapılarak beyin tümörü tanısı konur.

Nedeni

Beyin tümörünün oluşumu;

 1. Çevresel etkenler, kötü ve dengesiz beslenme, kalıtsal bozukluklar, bilgisayar, cep telefonu, yüksek gerilim hattı gibi radyasyon yayan elektronik alet ve tesisatlar,
 2. Yüksek enerji ile çalışan ısıtıcı cihazlar, çözücü aletler,
 3. Annelerin gebelik dönemlerinde tuz oranı fazla et ve çok fazla alkol tüketmesi,
 4. Koruyucu katkı maddesi içeren gıdalar tüketilmesi,
 5. Yüksek miktarda alkol ve tütün tüketilmesi,
 6. Psikomatik ilaçların kullanımı,

İlginizi çekebilir  Obezite nedir? Obezite nedenleri nelerdir?

gibi etkenler sonucunda meydana gelir.

Tedavisi

Beyin tümörünün tedavisinde 3 farklı yöntem kullanılır.

İyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılan beyin tümöründe kötü huylu ( kanser ) tümörler mutlaka tedavi edilmesi gerekirken iyi huylu tümörler büyüme durumuna göre tedavi edilebilir veya ameliyat ile alınabilir.

Beyin tümörü tedavisi günümüzde üç  farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemlerden ilki radyoterapi yöntemi, ikincisi ise cerrahi, üçüncü yöntem ise kemoterapi yöntemidir.

Radyoterapi yöntemi:  İyi huylu ve kötü huylu beyin tümörünün ilk evre teşhis edilmesi sonrasında genel olarak radyoterapi tedavi yöntemi tercih edilmektedir. İyonlaştırıcı  ışın tedavisi olarak bilinen radyoterapi yöntemi ilk evre de başarılı bir tedavi yöntemi olarak uygulanır.

Kemoterapi yöntemi:  Kötü huylu beyin tümörü ( kanser ) için uygulanan antikanser haplarının kullanıldığı tedavi yöntemidir. Bu yöntem, kanser hücrelerinin büyümesini önlemek, kanser hücrelerini kontrol altına almak ve kanser hücrelerinin oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırmak için tercih edilir.

Cerrahi yöntemler: Son çare için kabul edilen yöntem cerrahi yöntemdir. Bu yöntem büyüyen iyi huylu beyin tümörünün ve beyne baskı yapan kötü huylu beyin tümörünün tamamen temizlenmesi için tercih edilir.

Beyin tümöründen korunabilmek için radyasyon yayan alanlardan ve elektronik cihazlardan uzak durmalı, bu alanlarda olabildiğince az kalmalıyız. Ayrıca koruyucu katkı maddesi içeren, raf ömrü uzatıcı etken madde içeren besinlerden ve gıdalardan uzak durmalıyız.

Organik ve doğal beslenmeli, sağlıklı beslenmeye özen göstermeli, düzenli ve dengeli beslenmeliyiz. Alkol ve tütün ürünlerini kullanmamalı, psikolojimizi ve motivasyonumuzu üst düzeyde tutarak moral bozacak veya bizi üzecek her türlü durumdan/olaydan uzak kalmaya çalışmalıyız.

Beyin tümörü yeni doğmuş bir bebekte annesinin gebelik döneminde sağlıksız beslenmesi ve dikkat etmemesi nedeniyle oluşabileceği gibi her yaşta kadın ve erkekte de oluşabilir.

Özellikle 20 yaşını geçmiş bireylerde yaygın olarak görülen bir tümör çeşidi olduğu için anne ve babalar çocuklarına daha fazla dikkat etmelidir.

Источник: //www.sagliksever.com/beyin-tumoru

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Parkinson zamanı geri alan mucize: beyin pili
Parkinson zamanı geri alan mucize: beyin pili
Serebrovaskuler Olay ( Serebrovasküler Hastalık) Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi
Serebrovaskuler Olay ( Serebrovasküler Hastalık) Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi