Beynin Üç Boyutlu Görüntülemesi: Beyin Perfüzyon SPECT

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi – MPS Testi Nedir? – Sağlık Ocağım .NET

Beynin Üç Boyutlu Görüntülemesi: Beyin Perfüzyon SPECT

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS), kalp damar hastalıklarının teşhisi için, tedavi sonrası hastanın tedaviye vereceği yanıtı değerlendirmek için uygulanan bir yöntemdir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS), kalp damar hastalıklarının teşhisi için, tedavi sonrası hastanın tedaviye vereceği yanıtı değerlendirmek için uygulanan bir yöntemdir.

MPS testi, kalp kasının kanlanmasında herhangi bir sorun olup olmadığını araştırmak amacı ile yapılmaktadır.

MPS testi iki aşamalı bir testtir, dinlenme ve stres (egzersiz testi)/farmakolojik stres testi) sonrası kalbin görüntülenmesini kapsayan bir yöntemdir. Gerek Fiziksel Stres Testi gerekse Farmakolojik Stres Testi’nde amaç,  kalbin oksijene duyduğu ihtiyacı ve böylelikle kan akımını arttırarak koroner damarlarda görülebilecek herhangi bir sorunu ortaya çıkarmaktır.

 1. MPS testi kalp damar hastalıklarının tanısı için yapılır
 2. MPS testi kalp kasının kalp krizi sonrasında canlılığının tespit edilmesi için yapılır.
 3. MPS testi koroner balon anjiyoplasti öncesi ve sonrasında uygulamanın faydasının olup olmadığını ya da olup olmayacağını anlayabilmek için yapılır.
 4. MPS testi göğüs ağrılarının kalp hastalığı ile ilgisinin olup olmadığını araştırmak için yapılır.
 5. MPS testi kalp damar hastalığı riski taşıyan hastalarda tarama amaçlı yapılır.
 6. MPS testi kalp damar hastalığı olan kişilerde damar hastalığının ne kadar ciddi olup olmadığının araştırılması için yapılır.
 7. MPS testi koroner bypass cerrahisi geçiren kişilerde ve ilaç tedavisi alan kişilerde tedaviye yanıtın değerlendirilmesi için yapılır.
 8. MPS testi kişilerin kalp krizi (infarktüs) geçirip geçirmediğinin araştırılması ve geçirdi ise ciddiyetinin ve derecesinin araştırılması için yapılır.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi türleri

Sabah aç karnına giden hastaya damar yolu açılır. Stres testi farmakolojik ve fiziksel stres testi olmak üzere iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bu iki tür testten hangisinin yapılacağı hastanın kardiyoloji doktoru tarafından belirlenir.

Fiziksel stres testi (efor testi) nedir? 

 1. Fiziksel stres testi koşu bandı üzerinde uygulanır ve bu test efor testi olarak da adlandırılır.
 2. Hastanın yaşı da göz önünde bulundurularak hedef kalp hızının en az % 85’ine ulaşıncaya kadar koşu bandı üzerinde yürümesi istenir.

  Bu testte 3’er dakikalık periyotlarda yürüme bandının hızı arttırılır. Yürüyüş süresince EKG ve kan basıncı sürekli olarak takip edilir. Stres testinin sonunda radyoaktif madde enjekte edilir.

 3. Fiziksel stres testi esnasında hastada en sık görülen yan etki göğüs ağrısı olmakla birlikte, daha az sıklıkta baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk, baygınlık ve bazı nadir vakalarda ciddi ritim bozuklukları gibi klinik belirtiler, çok daha nadir vakalarda kalp krizi meydana gelebilir ve bu tür bir durumda efor testine son verilir.

Testin yapıldığı bölümde, meydana gelebilecek yan etkilere yönelik müdahale için gerekli doktor ve sağlık personeli vardır.

Farmakolojik stres testi nedir? 

Fiziksel stres testi sonrası kardiyoloji doktoru ya da nükleer tıp uzmanı  tarafından ”farmakolojik stres testine” geçilmesine karar verilir.

 1. Farmakolojik stres testinin yapılabilmesi için egzersizin en hızlı anında damar yolundan radyoaktif bir ilaç (radyofarmasötik) ayrıca serum fizyolojik verilir. Farmakolojik stres testi için sorumlu doktor tarafından hasta değerlendirilir ve hastaya uygun olan ilaç seçilir.
 2. Hastaya ilaç uygulamaları yapıldıktan sonra 30-60 dakika sonra SPECT cihazında stres görüntüleme (birinci çekim) başlatılır. İlk görüntüleme bittikten 3 saat sonra istirahat durumunda iken damar yolundan tekrar radyoaktif tetkik başlatılır.
 3. Tetkik bittikten sonra elde edilen bilgiler bilgisayarda bir işlem sürecinden geçirilir.
 4. Farmakolojik stres testinde en sık karşılaşılan yan etki baş ağrısı, yüzde kızarma, mide bulantısı, nefes darlığı ve göğüs ağrısıdır. Bu yan etkiler kullanılan ilacın farmakolojik özellikleri ile ilişkilidir ve bu yan etkiler başka bir ilaç kullanılarak hafifletilebilir.

Testin yapıldığı bölümde, meydana gelebilecek yan etkiler için ilgili doktor ve sağlık personeli vardır.

Miyokard perfüzyon sintigrafi işlemi için hazırlık nedir?

 1. MPS tetkikinin yapılabilmesi için işlemin yapılacağı gün aç olarak (en az 4 saat aç durmak gibi) gelinmesi ve daha önceden doktorunuzun belirlediği bazı ilaçların 2-3 gün önceden bırakılması gerekir.
 2. Eğer MSP tetkiki için gelen hasta aç değil ise, ara vermesi gereken ilaçlarını daha önceden kesmedi ise mutlaka doktoruna söylemelidir.

 3. MSP tetkiki yapılacak kişi eğer şeker hastalığı var ise tetkikten 2 saat önce insülin iğnesini yaptıktan sonra hafif kahvaltı yapabilir ve ara öğününü yanında götürmelidir.
 4. MSP tetkiki için gelirken hasta, hastalığı ile ilişkili diğer incelemeleri de yanında getirmelidir.

 5. MSP işleminden 1 gün önce çay, kahve, kola, sigara ve benzeri kafeinli içecekler bırakılmalıdır.
 6. MSP tetkikine gelirken hasta rahat bir elbise ve rahat spor ayakkabı giymeyi tercih etmelidir.
 7. İnceleme sırasında hastanın belden yukarısı tamamen soyulacak ve vücuduna elektrotlar yapıştırılacak EKG ile kayıt yapılacaktır.

 8. Erkek hastalar MSP tetkiki için gelirken göğüs tüylerini tıraş etmiş olarak gelmelidir.
 9. MSP tetkiki için hasta gelirken yanında refakatçi getirebilir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

 1. MSP tetkiki sırasında verilen radyoaktif madde 24 saat içerisinde vücuttan atılır, bu nedenle MPS tetkikinin yapıldığı gün hasta çocuklardan ve hamilelerden uzak durmalıdır.

 2. MSP tetkiki sonrası hasta evine veya gideceği yere toplu taşıma araçları ile gitmemelidir.
 3. MSP tetkiki yapıldıktan sonra yeme içme ve duş alma (banyo yapma) kısıtlaması yoktur.

 4. MSP tetkiki yapılacak hasta emzikli anne ise işlemden sonra en az 24 saat bebeğini emzirmemeli, sütünü sağarak dökmelidir.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/miyokard-perfuzyon-sintigrafisi-mps-testi-nedir/

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Nedir, Neden Yapılır, Nasıl Uygulanır?

Beynin Üç Boyutlu Görüntülemesi: Beyin Perfüzyon SPECT

Miyokard perfüzyon sintigrafisİ kalp ile damar hastalıkları teşhisi koymak için ve hastaları tedavilere vereceği yanıtları değerlendirmek için uygulanır.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi kısaltması MPS’dir. Kalp ile damar hastalıkları teşhisi koymak için, tedavisi sonrasında hasta olan kişilerin tedavilere vereceği yanıtları değerlendirmek için uygulanan bir yöntemdir.

Miyokard perfüzyon sintigrafi uygulaması ile kalp kaslarında oluşan kanlanmada bir sorun olup olmadığını araştırmak içinde uygulanmaktadır. MPS uygulaması 2 aşamadan oluşan bir testtir. Egzersiz ve dinlenme sonrasında kalbin görüntülenmesi sağlayan yöntemdir.

Farmakolojik Stres Testinde ve Fiziksel Stres Testinde kalbin gerek duyduğu oksijeni ve koroner damarlardaki kan akımı sorunlarını görüntülemek mümkündür. Miyokard perfüzyon sintigrafisi ile

 • MPS uygulaması kalp ile damar hastalıkları ( gated spect ) tanısında kullanılır ve oluşturduğu etkileri ortaya çıkartır.
 • Kalp krizi sonrası kalp kasının canlılığının tespiti için kullanılır.
 • Var olan göğüs ağrılarının kalp ile alakası olup olmadığını ortaya çıkartır. Bunun sonuçları dâhilinde gerekli tedavi yapılır.
 • Kalp krizi geçirildiğine dair sonuçların aranması, geçirilen kalp krizinin derecelerini ve şiddetini araştırmak içinde kullanılır.
 • Bypass geçirmiş olan hastalarda ve sonrasında ilaç kullanımı yapan kişilerde tedaviye ne kadar cevap verdiği tespiti için kullanılır.
 • Damar ile alakalı hastalıkları olan hastalarda ciddiyetin ne düzeyde olduğunun tespiti için çekilir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi çekimi ücreti özel kurumun verdiği hizmete göre değişkenlik göstermektedir. Fiyatı açısından araştırma yapılması fazla ödeme yapmaktan kurtarır.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi hastalıkların ortaya çıkartabileceği zararları belirleme konusunda etkin şekilde kullanılır.

Ayrıca bu testin yapılması hastalıkların oluşturduğu yan etkileri ve endikasyonları konusunda fayda sağlar.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Türleri Nelerdir?

Yapılacak olan test için hastaların sabah aç karnına hastaneye ya da görüntüleme merkezine gitmesi gerekir. İki testten hangisinin yapılması gerektiği hasta olan kişinin kardiyoloji doktoru tarafından istenmektedir.

Fiziksel Stres Testi

Fiziksel stres testi olarak adlandırılan test eforlu testi olarak da bilinmektedir. Koşu bandı üzerinde gerçekleştirilen bir testtir. Yapılacak test öncesinde dikkat edilmesi gerekenler konusunda doktor detaylı bilileri verir. Hasta olan kişilerin yaşlarına da dikkat edilerek kalp hızı % 85’e ulaşıncaya kadar koşu bandının üstünde yürümesi istenir.

Yapılacak olan testte 3 dakikalık süreler dâhilinde yürüme bandının var olan hızı arttırılır. Yürüme süresinde kan basıncı ve EKG devamlı olarak takip altına alınır. Testin ne kadar süreceği hastalığa bağlıdır. Testin son aşamasında radyoaktif madde hastaya enjekte edilir. Test sonrasında sık şekilde baş ağrısı, göğüs ağrısı, baygınlık, mide bulantısı ve yorgunluk oluşur.

Nadir şekilde de ciddi düzeyde ritim bozuklukları ve kalp krizi oluşmaktadır. Ciddi yan etkiler oluştuğunda teste anında ara verilir. Oluşabilecek olan her türlü yan etkiden kaynaklı olarak testin yapılması anında doktor ve gerekli olan sağlık personeli bulunur. Test ile alakalı olan video görüntülerini internet ortamından izle ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Videosu hasta olan kişilere göre değişkenlik de gösterebilir.

Farmakolojik Stres Testi

Farmakolojik stres testinin uygulanabilmesi için gerekli egzersizlerin hızlı şekilde gerçekleştirebilmesi için damar yolu ile radyoaktif ilaç ile serum fizyolojik verilmektedir. Bu test doktor tarafından değerlendirilerek hastaya en uygun olan ilaçlar verilir.

İlaç verilen hastaya uygulama yapıldıktan sonra 30 ila 60 dakika boyunca spect makinesinde görüntüleme yapılır. Yapılacak olan ilk görüntüleme sonrasından 3 saat sonra istirahat halinde iken tekrardan radyoaktif tetkik görüntülemesi yapılır.

Yapılan tüm tetkiklerin bitmesinin ardından bilgisayar ortamında toplan görüntüler belli başlı işlemlerden geçirilmektedir. Bu testte sık şekilde karşılaşılan yan etkiler arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, mide bulantısı, yüzde kızarma ve baş ağrısı olarak ortaya çıkar. Bu etkiler tamamen ilacın etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Yan etkiler doktorun vereceği diğer ilaçların kullanımı ile ortadan kaldırılabilir. . Oluşabilecek olan her türlü yan etkiden kaynaklı olarak testin yapılması anında doktor ve gerekli olan sağlık personeli bulunur

Çekim İçin Hazırlıklar

 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi testi için yapılacağı gün en az 4 saatlik bir açlık olması gerekir. Önceden kullanılan ilaçlar doktorun isteğine göre birkaç gün önceden bırakılmalıdır.
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi testi yapılacak olan hastalar aç gelmediyse ve almaması gereken ilaçları aldıysa mutlaka doktora detaylı bir şekilde belirtmelidir.
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi testi için yapılacak olan hasta şeker hastalığına sahipse teste girmeden 2 saat öncesinde ve insülin ile alakalı olan iğnesini yaptıktan sonra hafif düzeyde kahvaltı yapabilir. Ara öğünü ise yanında götürmelidir.
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi testi için hasta kendisi ile alakalı olan tetkiklerin tamamını yanında getirmelidir.
 • Yapılacak olan uygulamadan 1 gün öncesinde alkol, sigara, kafein, kola, fanta, kahve ve çay gibi içecekler bırakılmalıdır.
 • Tetkik işlemine gelen hastaların rahat olan kıyafet ve ayakkabı giymesi doktor tarafından istenir.
 • Tetkik işlemine gelen erkek hastaların göğsünde bulunan kıllarını tıraş etmeleri gerekir.
 • Tetkik işlemine gelen hastaların yanlarında mutlaka refakatçi getirmeleri gerekir.
 • İnceleme esnasında hasta olan kişilerin belde yuları olan kısımları tamamen soyulacaktır. Soyulan bölgeye elektrotlar yapıştırılarak EKG ile alakalı kayıtlar yapılacaktır.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Sonrası

 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi esnasında verilecek olan radyoaktif olan madde 1 gün boyunca vücuttan atılır. Bundan kaynaklı olarak uygulamanın yapıldığı gün ve sonrasında gebelerden ve çocuklardan uzak durmak gerekmektedir.
 • Yapılacak olan uygulama sonrasında hasta olan kişiler gidecekleri yere ya da evlerine kesinlikle toplu taşıma araçlarını kullanarak gitmemelidir.
 • Yapılan tetkiklerden sonra hastalara banyo yapma, yemek yeme ve sıvı alımı ile alakalı olarak kısıtlama getirilmez.
 • Yapılacak olan uygulama emziren anne için yapılmışsa uygulama sonrasında annenin en az 24 saat boyunca emzirme yapmaması gerekir. Bu süreçte sütünü sağarak dökmesi en uygunudur.
RADYOLOJİ UZMANIUzm. Dr. Nahas Hikmet KESKİNEĞE Mrtomografi.com'da yayınlanan tüm makaleler, Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi uzmanlarının kontrolünde doğrulanır, düzenlenir ve yayına uygun hale getirilir. MRTomografi.com web sitesinde okuduğunuz makaleler ile ilgili tüm şikayetlerinizi, önerilerinizi ve düşüncelerinizi iletişim sayfamızdaki formu doldurarak gönderebilirsiniz.

Источник: https://mrtomografi.com/miyokard-perfuzyon-sintigrafisi

Spect Tarama

Beynin Üç Boyutlu Görüntülemesi: Beyin Perfüzyon SPECT

Bilgisayarlı tek foton emisyon tomografisi (SPECT taraması), doktorunuzun iç organlarınızın işlev durumunu analiz etmesini sağlayan, bir nükleer görüntüleme testi (tomografi) türüdür. İşlem organlarınızın resimlerini oluşturmak için özel bir kamera ve bir tür radyoaktif madde kullanılarak gerçekleştirilir.

Vücudunuzun iç bölgelerinin görüntülenmesini sağlayan, X-ışınları gibi diğer görüntüleme yöntemlerinden farklı olarak, SPECT tarama kullanıldığında organlarınızın ne şekilde işlediğine dair, 3 boyutlu görüntüler elde edilebilir.

Örneğin, SPECT tarama kullanılarak kanın kalbinize nasıl aktığı ya da beyninizin hangi alanlarının daha az ya da çok aktif faaliyet gösterdiği gözlemlenebilir.

Neden Yapılır

Doktorunuz bazı hastalıkların teşhisine yardımcı olabilmesi ya da hastalığa bağlı gelişmeler ve durum hakkında bilgi sahibi olunabilmesi için SPECT taramadan geçmenizi önerebilir. Bu durumlar:• Beyin hastalıkları. Alzheimer hastalığı, felç ve nöbet gibi durumlar.• Kalp sorunları. Göğüs ağrısı, kalp krizi ve kalp damarlarındaki tıkanmalar gibi durumlar.

• Kanser. Organ işleyişine bağlı olarak yayılan (metastaz) kanser türleri ve kanser başlangıç noktası tümörleri gibi durumlar.

Riskler

SPECT tarama uygulamaları çoğu insan için güvenlidir. Vücudunuzun her hangi bir bölgesine ya da bir damara, radyoaktif izleyicinin takip edebileceği radyo aktif bir ilaç enjekte edildiğinde, şu belirtilerle karşılaşabilirsiniz:• İğnenin kolunuza yerleştirildiği bölgede kanama, ağrı veya şişlik.

• Nadir durumlarda vücudunuzun radyoaktif izleyiciye karşı gösterebileceği, alerjik bir tepki.SPECT tarama hamile veya emziren kadınlar için güvenli değildir çünkü, radyoaktif izleyici ilaçların gelişmekte olan fetüse ya da emzirilen bebeğe geçmesi mümkün olabilir.

Hamilelik ihtimali olan kadınların, SPECT tomografi çekiminden önce gebelik testi yaptırmaları gerekebilir.Radyasyonun RiskleriSağlık bakım ekibiniz taramanın gerçekleştirilmesi için mümkün olan en düşük miktarda radyasyon kullanacaktır.

SPECT tarama esnasında maruz kalacağınız radyasyon miktarı, genel olarak bir yıl içinde doğal yolarla maruz kalabileceğiniz radyasyon miktarına yakın seviyelerdedir. SPECT tarama sırasında, radyasyona maruz kalmanızın yaratabileceği problemler konusunda endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşun.

Nasıl Hazırlanmalısınız

SPECT tarama öncesi nasıl hazırlanmanız gerektiği içinde bulunduğunuz kişisel durumlara göre değişkenlik gösterebilir.

SPECT taramadan önce, herhangi bir özel hazırlık yapmanız gerekip gerekmediği konusunda doktorunuza danışın.

Ben dört aylık hamileyim üçlü tarama testi yapılacak tembuzun on ikisinde ama benim annem hasta olduğu için acilen köye gitmemm gerekiyor üçlü tarama … devamı

Ne Bekleyebilirsiniz

SPECT tarama süreciSPECT taramaların geneli iki aşama içermektedir: Vücuda radyoaktif bir boya (işaretçi) enjekte edilmesi ve bir SPECT makine kullanarak vücudun belirli bir alanının taranması.Radyoaktif maddenin vücuda enjekte edilmesiKolunuzdaki bir damar içine ya da vücudunuzun belli bir bölümüne radyoaktif bir madde enjekte edilir.

Bazı durumlarda radyoaktif madde solunum yoluyla burnunuzdan verilebilir.Radyoaktif madde vücudunuzun emici ve aktif dokularına daha kolay işler. Örneğin, bir nöbet esnasında beyninizin nöbete sebep olan alanı, doktorların bölgeyi belirlemesine yardımcı olacak biçimde daha fazla radyoaktif işaretçi emebilir.

Bir diğer örnek olarak kanser hücreleri, genellikle sağlıklı hücrelere oranla çok daha hızlı bir oranda büyüdükleri ve çoğaldıkları için daha fazla radyoaktif izleyici emebilir.Vücudunuza ne tip bir radyoaktif izleyici verileceği vücudunuzun hangi bölgesinin taranacağına ve uygulanacak işlem türüne bağlıdır.

Taramadan önce vücudunuzun radyoaktif izleyiciyi yeterince emebilmesi için 15 dakika kadar bir odada uzanmanız istenebilir.SPECT tarama esnasındaSağlık ekibinizin üyeleri, SPECT tarama uygulamasının gerçekleştirileceği odadaki bir masa üzerinde, uygun pozisyonu almanızı sağlar.

SPECT makineleri vücut tarafından emilen radyoaktif işaretçi miktarını algılayabilen özel bir kamera içeren ve gama kamera olarak adlandırılan büyük dairesel bir cihazdır. Tarama esnasında siz masanın üzerinde yatarken, SPECT makinesi etrafınızda döner.

SPECT Makine, iç organların ve diğer yapıların fotoğraflarını çeker ve bu resimleri vücudunuzun 3 boyutlu görüntülerini oluşturmakta kullanılan özel bir bilgisayara gönderilir. Taramanın ne kadar süreceği prosedürün uygulanma sebebine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bazı durumlarda,  taramadan saatler veya günler sonra, tekrar taramaya girmeniz gerekebilir.

SPECT tarama sonrasında
Radyoaktif işaretleyicinin büyük bir kısmı SPECT taramayı takip eden birkaç saat içinde idrar yoluyla vücudunuzdan atılır.

Doktorunuz taramadan sonra, radyoaktif işaretçilerin vücudunuzu daha hızlı terk edebilmesi için meyve suyu veya su gibi sıvıları daha fazla tüketmeniz talimatını verebilir.

Kalan radyoaktif işaretçi ilaç ameliyatın ertesi gününde ya da ikinci gün içinde vücudunuzdan atılır.

Sonuçlar

Doktorunuz SPECT tarama sonuçlarınızı detaylı olarak inceler. Resimlerdeki renklerin yoğunluk durumuna göre vücudunuzun hangi alanlarında daha çok, hangi alanlarında daha az radyoaktif işaretçi emildiği tespit edilir.

Örneğin, bir beyin SPECT tarama görüntüsü, daha az aktif olan beyin hücrelerini açık renklerle, daha aktif beyin hücreleri ise daha koyu renklerle gösterecektir. Bazı SPECT tarama görüntülerinde hareketlilik, renkler yerine gri rengin tonlarında gösteriliyor olabilir.

Sonuçların ne kadar süre içerisinde kesinleşeceği konusunda sağlık ekibinize danışabilirsiniz.

Источник: https://www.hemensaglik.com/makale/spect-tarama

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.