Bipolar Bozukluk

içerik

Bipolar Bozukluk- İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Nedir?

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk, iki uçlu duygudurum bozukluğu veya diğer bir adıyla manik-depresif hastalık; beyni etkileyerek duygudurumda, enerjide ve gündelik aktiviteleri tamamlama yetisinde bozulmaya neden olan bir hastalıktır.

Günlük hayatın akışında tüm insanların duygudurumunda olağan şekilde inişler-çıkışlar gerçekleşmekteyken, bipolar bozukluk bulunan kişilerde gündelik olaylarla bağlantılı veya bağlantısız şekilde, keskin inişler-çıkışlarla hastalık kendini göstermektedir.

Bu değişimler kişinin düşüncelerinde, duygularında, davranışlarında ve yaşamında etkiye neden olabilecek büyüklüğe sahiptir.

Bipolar bozukluk, hastanın kendisini aşırı coşkulu (manik/hipomanik dönem), çok durgun (depresif dönem) hissettiği veya iki durumunda da birarada bulunabileceği karma olarak adlandırılan farklı dönemlerde gözlenen hastalıktır.

Bipolar Bozukluğun Nedenleri?

Bipolar bozukluğa sebep olduğu ortaya konan kesin bir neden olmamakla beraber,

 • Bipolar bozukluk hastalarının beyin yapıları ve fonksiyonları, farklılık gösterebilmektedir.
 • Genetik yapının kişinin hastalığa yakalanmasında etkili olduğu düşünülmekle beraber, tek yumurta ikizlerinde aynı genler bulunmasına rağmen ikizlerin birinde hastalık gelişebilirken, diğerinde de gelişme ihtimali yüzde yüz değildir.
 • Hastalığın; aile üyelerinde bipolar bozukluk olanlarda, olmayanlara göre ortaya çıkmasının daha yüksek ihtimalli olduğu bilinmektedir.Aile üyelerinde bipolar bozukluk hastası olan çoğu kişide bipolar bozukluğun ortaya çıkmadığı not edilmelidir.

Bipolar Bozukluğun Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın tüm tiplerinde duydurum, enerji ve aktivite seviyelerinde bozukluk görülmektedir.

Duygudurumdaki değişiklikler aşırı yükselmiş, keyifli ve enerjik (manik dönem) davranışlardan; çok üzgün, düşmüş, umutsuz (depresif dönem) davranışlara uzanan şekilde hastalık kendini gösterebilmektedir.

Daha hafif manik dönem belirtileriyle seyreden durum ise hipomani olarak adlandırılmaktadır. Belirtiler hastalığın dönemlerine göre iki ayrı kategoride incelenmektedir.

Manik Dönem

 • Yükselmiş duygudurum, aşırı coşkulu hissetmek
 • Çok enerjik hissetmek
 • Aktivite seviyesinde artış
 • Heyecanlı ve sabırsız hissetmek
 • Normalden daha aktif olmak
 • Çok hızlı konuşmak, konudan konuya geçmek
 • Ajite (huzursuz, tedirgin), irite, hassas olmak
 • Düşünceleri çok hızlı değişiyor gibi hissetmek
 • Aynı anda bir çok şeyi yapabileceğini hissetmek
 • Riskli şeyler yapmak  

Depresif Dönem

 • Mutsuz, düşmüş, boş ve umutsuz hissetmek
 • Çok az enerjisi olmak
 • Aktivite seviyesinde düşüş
 • Uyku problemleri yaşamak, az veya çok uyumak
 • Hiçbir şeyden keyif alamayacak gibi hissetmek
 • Endişeli hissetmek
 • Çok sık unutmak
 • Çok fazla veya çok az yemek
 • Yorgun veya yavaşlamış hissetmek
 • Ölüm veya özkıyım hakkında düşünmek

Bazen duygudurum dönemleri manik ve depresif belirtileri birarada gösterebilmektedir. Hasta çok mutsuz, boş veya umutsuz hissederken aynı zamanda aşırı enerjik de hissedebilmektedir. Bu şekildeki hastalık seyri karma dönem olarak adlandırılmaktadır.

Bipolar Bozukluk Tanısı Nasıl Konulur?

Bipolar bozukluk hastalarının sağlıklı ve üretken bir hayat geçirebilmeleri adına doğru teşhis ve tedavi çok önemlidir. Kendisinin veya yakınlarının bipolar bozukluk belirtilerini gösterdiğini düşünen kişilerin doktoruna danışarak muayene olması bipolar bozukluk tanısında ilk basamaktır. Hekimin psikiyatrik değerlendirmesiyle bipolar bozukluk tanısı konulur. 

Bipolar Bozukluk Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavi ile bipolar bozukluğun en şiddetli seyir gösteren formlarında bile bipolar belirtilerinde ve duygudurum değişiklikleri üzerinde iyi bir kontrol sağlanabilmektedir.. Bipolar bozukluk tedavisinde, başlıca ilaç ve psikoterapi kullanılmaktadır. İlaç tedavisinde; duydugudurum düzenleyiciler, atipik antipsikotik ve antidepresan adı verilen ilaçlar kullanılmaktadır.

Psikoterapi veya konuşma terapisi hasta ve hasta yakını için destek sağlamak, eğitim vermek ve rehberlik yapmak amacıyla kullanılmakta olan bir diğer tedavi yöntemidir. Etkili tedavi planında genellikle ilaç tedavisinin yanında konuşma terapisi de bulunmalıdır.

Tedavilerin, doktor kontrolünde uzun süreli ve devamlı kullanılması bu şikayetleri ve semptomları kontrol altına alacaktır. 

Bipolar Bozukluğun Diğer Hastalıklarla İlişkisi?

Bipolar bozukluk hastası bir çok kişide anksiyete (endişe) bozukluğu, madde kötüye kullanımı ve yeme bozuklukları görülebilmektedir. Bipolar bozukluk hastalarında ayrıca;

 • tiroid ilişkili hastalıklara, 
 • migren tipi baş ağrılarına, 
 • kalp hastalıklarına, 
 • diyabete 
 • ve obeziteye yakalanma riski daha fazladır.

Bipolar Bozukluk ve Gebelik

Gebelik döneminde birçok faktör duygudurumunda değişikliğe sebep olabilmektedir.

Gebelik döneminde bireyin kaygı düzeyinin takip edilmesi, dinlenmek için yeterli zaman ayrılması, gevşeme tekniklerinin kullanılması önemlidir.

Gebelikte, varsa ilaç kullanımı özellikle ilk üç aylık dönemde doktor kontrolünde yeniden planlanmaktadır. Bipolar bozukluk hastası gebelerde doğum sonrası dönemde;

 • Doğumla ilgili endişelerin doğru yönetilmesi
 • Uyku düzeninin sağlanması
 • Çevresel uyaranların azaltılması
 • Eş, aile ve arkadaşlardan destek alınması
 • Duygudurum değişikliklerin takip edilmesi hastalığın doum sonrası dönemde kontrol altında tutulabilmesi için önemlidir.

Emzirme döneminde, bipolar bozukluğa yönelik kullanılmakta olan ilaçların bir çoğu anne sütüne geçmektedir. Emzirme döneminde ilaç kullanımının düzenlenmesine yönelik mutlaka doktorunuza danışarak gerekli düzenlemelere tam bir uyum içerisinde olmak anne ve bebek sağlığı açısından çok önemlidir.

Referanslar:

 1. //www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder/index.shtml ET:15.01.2018
 2. //www.bipolarturkiye.org/kategori/62301-bipolar-bozukluk ET:15.01.2018

Источник: //gskpro.com/tr-tr/tedavi-alanlari/tr/cns/bipolar-bozukluk-iki-uclu-duygudurum-bozuklugu/

Bipolar Bozukluk Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? Belirtileri Nelerdir?

Bipolar Bozukluk

Eskiden manik depresyon olarak adlandırılan bipolar bozukluk; duygusal yükselme (mani veya hipomani) ve düşüşü (depresyon) içeren ölçüsüz ruh hali değişimlerine neden olan bir hastalıktır. Depresyon döneminde kişi kendini üzgün veya ümitsiz hissedebilir ve çoğu aktiviteye karşı olan ilgisini kaybedebilir ya da bunlardan ze almayabilir.

Ruh hali mani ya da hipomaniye geçtiğinde ise:

 • Kendini coşku dolu, enerjik ya da alışılmadık şekilde sinirli hissedebilir.
 • Bu ruh hali değişimleri uyku, enerji, aktivite, yargı, davranış ve sağlıklı düşünebilme yeteneğini etkileyebilir.

Bipolar bozukluk 3 ana tip altında toplanır:

 • Bipolar I,
 • Bipolar II ve
 • Siklotimik bozukluk.

1. Bipolar I

Bipolar I:

 • En az bir manik atak yaşanması ile tanımlanır.
 • Manik dönemden önce ve manik dönemden sonra hipomanik ya da majör depresyon dönemleri deneyimlenebilir.
 • Bipolar bozukluğun bu tipi, erkekler ve kadınlarda aynı oranda görülür.

2. Bipolar II

Bipolar II bozukluğu:

 • Bipolar I bozukluğunun daha hafif bir şekli değildir, ayrı bir tanıdır.
 • Bu tip bipolar bozukluğa sahip olan hastalar, iki hafta süren bir majör depresyon dönemi geçirirler ve genellikle dört gün süren bir veya daha fazla hipomanik atak yaşarlar.
 • Bipolar II bozukluğunun kadınlarda daha sık görüldüğü bilinmektedir.

Siklotimik bozukluğa sahip olan hastalar:

 • Hipomani ve depresyon atakları yaşarlar.
 • Bu belirtiler bipolar I veya II bozukluğunun sebep olduğu mani ve depresyon sürecinden daha kısa sürelidir ve daha hafiftir.
 • Bu durumdaki çoğu insanın ruh hali, yılda sadece bir veya iki ay boyunca stabildir.

Bipolar Bozukluk Ne Sıklıkta Görülür?

Bu bozukluk nispeten yaygın bir akıl sağlığı rahatsızlığıdır ve her 100 kişiden 1 ile 3’ü hayatları boyunca bipolar bozukluk geçirebilir. Bipolar bozukluğu olan kişilerin belirtileri göstermeye başladığı yaş ortalaması ise 25’tir.

Bipolar Bozukluk Nedenleri Nelerdir?

Bipolar bozukluk yaygın görülen bir rahatsızlık olsa da, doktorlar ve araştırmacılar için hala bir gizemdir. Bazı insanların bu rahatsızlığa sahip olmalarının nedeni henüz tam olarak bilinmiyor.

Ancak olası nedenler şunlardır:

 1. Genetik.
 2. Çevresel faktörler.

1. Genetik

Bipolar bozukluk genetik mi?:

 • Bu rahatsızlık ebeveynlerden çocuğa geçebilir.
 • Birinci derece akrabalarından birinde bipolar bozukluk öyküsü olan bir kişi için risk faktörü, diğer insanlara göre dört ila altı kat daha fazladır.
 • Günümüzde araştırmacılar, hala bipolar bozukluğa sebep olabilecek genlerin hangileri olduğunu bulmaya çalışıyorlar.

2. Çevresel faktörler

Dış faktörler de bipolar bozukluğa katkıda bulunabilir.

Bunlar:

 • Aşırı stres
 • Travmatik deneyimler
 • Fiziksel bir hastalık

Bu faktörlerin her biri, bipolar bozukluk geliştirmeye yatkın olan kişileri etkileyebilir. Bununla birlikte daha muhtemel olan seçenek, bu faktörlerin birleşiminin hastalığın gelişimine katkı sağlıyor olmasıdır.

Genetik ve çevresel faktörlerin haricinde, beyin yapısı da hastalık riskini etkileyebilir. Beyin yapısındaki veya fonksiyonlarındaki anormallikler bipolar bozukluk geliştirme riskini artırabilir.

Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Bipolar bozuklukta meydana gelebilecek üç ana semptom vardır:

 • Mani,
 • Hipomani ve
 • Depresyon.

Maniyi tecrübe ederken, bipolar bozukluğu olan bir kişi kendini duygusal açıdan yüksek hissedebilir. Heyecanlı, fevri, sevinçli veya enerji dolu olabilir.

Manik ataklar sırasında bipolar kişiler, aynı zamanda aşağıdaki gibi davranışlarda da bulunabilirler:

 • Alışveriş çılgınlığı
 • Korunmasız seks
 • Uyuşturucu kullanımı

Hipomani genellikle bipolar II bozukluğu ile ilişkilidir. Maniye benzer, ancak şiddeti daha azdır. Maniden farklı olarak hipomani iş, okul veya sosyal ilişkilerde herhangi bir sorunla sonuçlanmayabilir.

Yine de hipomanisi olan insanlar, ruh hallerinde değişiklikler fark ederler:

 • Derin üzüntü
 • Enerji düşüklüğü
 • Umutsuzluk
 • Önceden keyif alınan aktivitelere karşı ilgisizlik
 • Uykusuzluk çekmek veya çok fazla uyumak
 • İntihar düşüncesi

Nadir bir durum olmamasına rağmen, bipolar bozukluğun semptomlarının çeşitli olması nedeniyle teşhis edilmesi zor olabilir.

Kadınlarda Bipolar Bozukluk Belirtileri

Erkekler ve kadınların bipolar bozukluk tanısı alma oranları eşittir. Ancak rahatsızlığın esas semptomları, iki cinsiyet arasında farklılık gösterebilir.

Bipolar bozukluğu olan bir kadın:

 • 20’li veya 30’lu yaşlarda bu rahatsızlığa yakalanabilir.
 • Daha hafif mani atakları deneyimler ancak manik dönemlerden daha fazla depresif dönemler yaşar.
 • Aynı zamanda tiroit hastalığı, obezite, anksiyete bozukluğu veya migren gibi rahatsızlıkları da tecrübe edebilir.

Bipolar bozukluk kadınlarda daha sık tekrar edebilir. Bunun menstrüasyon dönemi, hamilelik veya menopoza bağlı hormonal değişikliklerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Erkeklerde Bipolar Bozukluk Belirtileri

Erkekler ve kadınlar genel olarak bipolar bozukluğun ortak semptomlarını tecrübe ederler.

Bununla birlikte, erkekler kadınlardan farklı semptomlar yaşayabilirler:

 • Bipolar bozukluk tanısı kadınlara göre daha erken yaşlarda konulabilir.
 • Daha şiddetli ataklar, özellikle manik ataklar yaşarlar.
 • Madde bağımlılığı sorunları yaşayabilirler.
 • İntihara meyillidirler.

Ayrıca bipolar bozukluğu olan erkeklerin, kendi başlarına tıbbi yardım alma oranları kadınlara göre daha düşüktür.

Bipolar Bozukluk Nasıl Tedavi Edilir?

Bipolar bozukluk ne yazık ki yaşam boyu devam eden bir hastalıktır. Bu nedenle, bipolar bozukluk tedavisi ne kadar sürer sorusunun net bir cevabı yoktur.

Tedavi çeşidi ve süresi, hastanın hangi dönemde (mani, depresyon veya hipomani) olduğuna göre değişir.

Hastalık tam anlamıyla tedavi edilemese de semptomların hafifletilmesine ve yönetilmesine yardımcı olabilecek tedaviler mevcuttur.

Bunlar:

 • İlaçlar, danışmanlık ve yaşam tarzı değişikliklerini içerir.
 • Bazı doğal ilaçlar da yardımcı olabilir.

1. İlaçlar

Çoğu zaman, ruh halini olabildiğince kısa sürede dengelemek için ilaç almaya başlamak gerekir.

Önerilen ilaçlar genelde şunlardır:

 • Lityum gibi duygudurum düzenleyicileri
 • Olanzapin (Zyprexa) gibi antipsikotikler
 • Fluoksetin-olanzapin (Symbyax) gibi antidepresan-antipsikotikler
 • Kısa süreli tedavi için kullanılabilecek alprazolam (Xanax) gibi anti-anksiyete ilacı olan benzodiazepinler

Bu ilaçların hafif yan etkileri genellikle işe yarayan doğru ilaçları ve dozları buldukça azalır ve vücut bu ilaçlara uyum sağlar.

Rahatsız edici yan etkilerin olması durumunda doktorla veya ruh sağlığı uzmanıyla iletişim halinde olunması gerekir.

Doktor bilgisi dışında ilaç kullanımının sonlandırılması, belirtilerin kötüleşmesine, manik ya da hipomanik bir dönemeye girmeye neden olabilir.

2. Psikoterapi

Önerilen psikoterapi tedavileri şunlardır:

Bilişsel davranışçı terapi:

 • Bilişsel davranışçı terapi, bir tür konuşma terapisidir.
 •  Bir terapist eşliğinde bipolar bozukluğun yönetmenin yolları hakkında konuşulur.
 • Terapist, düşünce kalıplarını anlamanıza ve pozitif baş etme stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.

Psikoeğitim:

 • Psikoeğitim, bu bozukluğun anlaşılmasına yardımcı olan bir tür danışmadır.
 • Bipolar bozukluk hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, hasta ve yakınlarınızın bu süreci daha kolay yönetmesine yardımcı olacaktır.

Kişilerarası ve sosyal ritim terapisi:

 • Kişiler arası ve sosyal ritim terapisi uyku, yemek ve egzersiz gibi günlük alışkanlıkların düzenlenmesine odaklanır.
 • Bu günlük temelleri dengelemek, bipolar bozuklukla mücadele edilmesine yardımcı olabilir.

3. Yaşam tarzı değişiklikleri

 • İçki içmeyi ya da eğlence amaçlı uyuşturucu kullanmayı bırakmalısınız. Bipolar bozuklukla ilgili en büyük kaygılardan biri, uyuşturucu ya da alkol kullanımının ve risk almanın yarattığı olumsuz sonuçlardır. Kendi başınıza bırakmakta sorun yaşarsanız yardım alabilirsiniz.
 • Sağlıklı bir düzen oluşturun. Uyumak, yemek yemek ve fiziksel aktiviteler için düzenli bir programa sahip olmak ruh halinizi dengede tutmaya yardımcı olabilir. Ancak herhangi bir egzersiz programını uygulamaya başlamadan önce doktorunuza danışın. Olabildiğince düzenli ve sağlıklı beslenin. Uyumakta güçlük çekiyorsanız, ne yapabileceğiniz konusunda doktorunuzla veya terapistinizle konuşun.
 • Başka bir doktor tarafından önerilen reçeteli veya reçetesiz ilaçları almadan önce sizi bipolar bozukluk için tedavi eden doktora başvurun. Bazen diğer ilaçlar depresyon ya da mani ataklarını tetikler ya da bipolar bozukluk için kullandığınız ilaçları etkileyebilir.
 • Bir ruh hali grafiği tutmayı düşünebilirsiniz. Günlük ruh halinizin, tedavilerinizin, uykunuzun, aktivitelerinizin ve hislerinizin bir kaydını tutmanız; tetikleyicileri, etkili tedavi seçeneklerini ve tedaviye ne zaman uyum sağladığınızı belirlemenize yardımcı olabilir.

Bipolar Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Bozukluk tedavi edilmediği takdirde:

 • Yaşanan mani ve hipomani dönemlerinin nüksetme aralığı azalır veya mani ve hipomani süreleri uzar.
 • Depresyon döneminde herhangi bir tedavi uygulanmazsa en az 6 ay boyunca rahatsızlık devam edebilir.

Bipolar Bozukluk İçin Doğal Tedavi Yöntemleri

Bazı doğal ilaçlar bipolar bozukluk için yararlı olabilir. Ancak, doktorunuzla konuşmadan bu ilaçları kullanmamanız önemlidir. Bu tedaviler, aldığınız ilaçları etkileyebilir.

1. Balık yağı

Balık yağı ve balık, üç ana tipteki omega-3 yağ asidinin iki ortak kaynağıdır:

 • Eikosapentaenoik asit (EPA)
 • Dokosaheksaenoik asit (DHA)

Bu yağ asitleri, beyindeki duygudurum bozuklukları ile ilişkili kimyasalları etkileyebilir. Bipolar bozukluk, insanların bol miktarda balık ve balık yağı tükettikleri ülkelerde daha az görülmektedir. Depresyonda olan insanların da kanlarında daha düşük seviyelerde omega-3 yağ asitleri olduğuna rastlanmıştır.

Omega-3 yağ asitleri:

 • Sinirlilik ve saldırganlığı azaltmaya,
 • Ruh halinin stabilize edilmesine,
 • Beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesine ve
 • Depresyon belirtilerinin azalmasına yardımcı olur.

2. Altın kök

Rhodiola rosea veya altın kök:

 • Hafif ve orta dereceli depresyonu tedavi etmeye yardımcı olabilir. Ancak hafif bir uyarıcıdır ve uykusuzluğa neden olabilir.
 • Diğer yan etkileri arasında rüyalarda canlılık ve mide bulantısı vardır.
 • Ayrıca özellikle göğüs kanseri öyküsü varsa, altın kök kullanmadan önce doktora danışılmalıdır.
 • Bu bitki, östrojen reseptörleri ile bağlanır ve meme kanseri riskini artırabilir.

3. S-adenosilmetionin

Yapılan çalışmalar:

 • Vücutta doğal olarak bulunan s-adenosilmetionin adı verilen bileşenin ek formunun depresyon için yararlı olabileceğini göstermektedir.
 • Bu amino asit takviyesi, bipolar bozukluk için de etkili olabilir. Ancak bu takviyelerin bazı dozajları, manik atakların tetiklenmesi gibi ciddi yan etkilere de neden olabilir. Bu yüzden, uygun dozajların belirlenmesi için doktorla iletişime geçilmelidir.

Faydalandığımız Kaynaklar:

Kaynak1

Kaynak2

Kaynak3

Источник: //evdesifa.com/bipolar-bozukluk-belirtileri/

Bipolar Olabilir misiniz? Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir? – APPVICE

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk (diğer adıyla “manik depresif”), yüksekten alçağa ve  alçaktan yükseğe doğru aşırı değişen ruh halini gösteren bir psikolojij hastalıktır. Bipolar bozukluk belirtileri, yükselişte mani ataklarını, düşüşte ise depresyon ataklarını ifade eder. Ruh hali değişikliği birbirine karışabilir. Bu nedenle aynı zamanda hem mutlu hem depresif hissedilebilir. 

Bipolar bozukluk nadir görülen bir psikolojik rahatsızlık değildir. 2005 yılında yapılan bir araştırmada, ABD nüfusunun yüzde 2.6’sının – 5 milyondan fazla insanın- bir tür bipolar bozuklukla yaşadığı saptanmıştır.

Bipolar bozukluk belirtileri, gençliğin geç dönemlerinde ya da erken yetişkinlikte görülmeye ortaya çıkmaya başlar; ancak çocuklarda da görülebilir.

Nedeni belirsiz olmakla birlikte, kadınlar için bipolar tanısı almak erkeklere oranla daha kolaydır.

Bipolar bozukluk tanısı koymak zor olabilir, ancak bakabileceğiniz uyarı işaretleri ya da belirtileri vardır.

Bipolar Bozukluk Testi

Psikolojik rahatsızlıklar konusunda kendi kendine teşhis koymak mümkün değildir, ancak bazı testleri yaparak hastalık belirtilerinin olup olmadığı tespit edilebilir. Siz de aşağıdaki bipolar belirtilerine sahip olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer bu belirtilerin büyük bir kısmı sizde de varsa, zaman kaybetmeden uzman bir psikologtan danışmanlık almanız gerekebilir.

Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Bipolar bozukluğun belirtileri ve semptomları değişkendir. Bu semptomların bir çoğu farklı nedenlerle de ortaya çıkabilir ya da farklı hastalıklardan kaynaklanabilir. Bu nedenle durumun teşhis edilmesi zordur.

Bipolar bozukluğun uyarı işaretleri genellikle mani için olanlar ve depresyon için olanlar olarak ayrılabilir.

Manik Depresyon Belirtileri Nelerdir? 

Mani diğer semptomlara da neden olabileceği gibi, bipolar bozukluğun bu evresinin yedi önemli belirtisi vardır:

 • Uzun süre boyunca aşırı mutlu veya “yükselişte” hissetmek,
 • Uyku ihtiyacının azalması,
 • Düşüncelerle yarışır gibi çok hızlı konuşmak,
 • Son derece huzursuz veya fevri hissetmek,
 • Dikkatin kolayca dağılması,
 • Yeteneklerine aşırı güvenme,
 • Dürtüsel cinsel ilişkiye girme, birikimler ile kumar oynama veya büyük harcamalar yapmak gibi riskli davranışlarda bulunmak.

Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Mani gibi depresyon da başka semptomlara neden olmakla burada bipolar bozukluktan kaynaklanan 7 temel depresyon belirtisi verilmektedir:

 • Uzun süreler boyunca üzgün ya da umutsuz hissetmek,
 • Arkadaşlardan ve aileden uzaklaşmak,
 • Önceden keyif aldığınız aktivitelere karşı ilgisizlik,
 • İştahta önemli değişiklik,
 • Şiddetli yorgunluk veya enerji eksikliği hissi,
 • Bellek, konsantrasyon ve karar verme ile ilgili problemler,
 • İntihar hakkında düşünmek ya da teşebbüs etmek, ölüm konusu ile meşgul olmak.

İntiharı Önleme

Birisinin kendine veya başka bir kişiye zarar vereceğini düşünüyorsanız:

 • Hemen 112’yi arayın,
 • Kişiyi yardım gelene kadar yalnız bırakmayın,
 • Kendine ve çevresine zarar verebilecek kesici, delici ve silah gibi eşyaları uzaklaştırmaya çalışın,
 • Durumu kızıştıracak yorumlar yapmadan sadece dinlemede kalın.

Bipolar Bozukluk Nedenleri

Bipolar bozukluk nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte genetik nedenlerle ortaya çıkması yüksek ihtimaldir. Tetikleyici bir çok etken de bipolar nedenlerinden kabul edilebilir.

Bipolar Bozukluk Tipleri ve Semptomları

En yaygın 4 bipolar bozukluk tipi vardır, ancak bu tiplerden ikisi sıklıkla teşhis edilir.

Bipolar I Nedir?

Bu klasik bipolar bozukluk formu “manik depresyon” olarak adlandırılırdı. Bipolar I’de manik safhalar açıktır. Kişinin davranışı ve ruh halleri aşırıdır ve bu davranışları kontrolden çıkana kadar hızla yükselir. Tedavi edilmediği takdirde kişinin acil servise gitmesi gerekebilir.

Bir kişinin bipolar I olması için, manik atakları olması gerekir. Yaşanan durumun manik atak olması için;

 • Kişinin genel davranışından farklı olan ruh halleri veya davranışlar görülür.
 • Günün çoğunda, atak sırasında hemen hemen her gün görülür.
 • En az bir hafta sürer ya da kişinin hastane bakımına ihtiyacı olacak kadar aşırı hal alır.

Bipolar hastası kişilerde tipik olarak depresif ataklar da vardır. Yine de bipolar I tanısı koymak için depresif bir atak gerekmemektedir.

Bipolar II Nedir?

Bipolar II’nin , bipolar I’den daha yaygın olduğu kabul edilir. Ayrıca depresif belirtiler içerir, ancak manik belirtileri çok daha az şiddetlidir ve bu belirtiler hipomanik belirtiler olarak adlandırılır. Hipomani tedavi edilmezse  kötüleşir ve kişi ciddi şekilde manik olabilir veya depresyona girebilir.

Bipolar II’de insanların durumu kendi başlarına görmeleri daha zordur. Çoğu zaman kişiyi yardım almak için teşvik etme işi arkadaşlara ya da sevdiklerine kalır.

Nadir Bipolar Bozukluk Tipleri

Bipolar I ve II’den daha az görülen iki tip bozukluk vardır.

Siklotimik bozukluk duygudurum değişimlerini ve bipolar I ve II’ye benzer kaymaları içerir, ancak nöbetler genellikle  daha az dramatiktir.

Siklotimik bozukluğu olan bir kişi- zor olsa da- genellikle ilaçsız olarak normal hayatına devam edebilir. Zamanla, bir kişinin ruh hali değişimleri bipolar I veya II’nin teşhisine dönüşebilir.

Aksi belirtilmedikçe bipolar bozukluk sadece bipolar belirtileri gösteren bir kişi için genel bir kategoridir. Bu belirtiler türün tanısı koymak için yeterli değildir.

Bipolar Bozukluk Tanı ve Tedavisi

Bipolar bozukluk tanısı zor olsa da, teşhis edildikten sonra tedavisi mümkündür.

Bipolar Bozukluk Tanısı

Şiddetli mani olmadıkça, bipolar bozukluğun belirtilerini tespit etmek zor olabilir. Hipomaniye sahip insanlar normalden daha özgüvenli ve fikirlerle dolu ve daha az uyuyarak daha fazla enerji hissedebilirler. Bunlar kimse tarafından şikayet edilen şeyler değildir.

Bipolar Bozukluk Tedavisi

Doktorunuz, tanı konduğunda sizin için en uygun tedavi programına karar verecektir. Bipolar tedavisinde;

 • İlaç
 • Davranış terapisi
 • Madde kötüye kullanımı tedavisi
 • Elektrokonvülsif tedavi gibi yöntemler kullanılabilir.

Tedavinizi genellikle lisanslı bir psikiyatrist yönlendirir.  

Bipolar bozukluk tedavisi ne kadar sürer?

Tedavi süresi uzman doktorun belirlediği ilaç kullanım ve terapi süresini içine alır. Ayrıca tedavi sürecinize sosyal hizmet uzmanı ve psikolog yardımını da katabilirsiniz.

Bipolar Bozukluk Testi Sonucunuza Göre Doktorunuzla Konuşun

Sizin veya sevdiğiniz birinin bipolar bozukluk işaretleri gösterdiğini veya semptomları olduğunu düşünüyorsanız, ilk adımınız doktorunuzla konuşmak olmalı.

Bu teşhisi sadece eğitimli bir tıp uzmanı yapabilir ve uygun tedavi almak için en önemlisi doğru tanının konulmasıdır. İlaçlar, terapi ya da diğer tedavi seçenekleri ile semptomlar kontrol altında tutulabilir.

Bu şekilde sağlıklı bir hayat sürdürebilirsiniz.

Benzer şekilde bipolar çocuklar ve ergenler, yeteneklerini duruma göre abartabilirler. Yeteneklerinin ötesine geçen projeler için ayrıntılı ve gerçekçi olmayan planlara başlayabilirler. Bu çocuklar, yaşının gelişimsel seviyesine uygun olmayan cinsel ilişkilere de aniden başlayabilir (çocuğun cinsel olarak istismar edilmediğini veya müstehcen materyallere maruz kalmadığını varsayarak)

Bu makale Appvice Psikoloji Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

ortalama puan: 4,50 , 12 oy

Источник: //getappvice.com/tr/bipolar-olabilir-misiniz-bipolar-bozukluk-belirtileri-nelerdir/

Bipolar Bozukluk Belirtileri ve Tedavisi

Bipolar Bozukluk

Hepimiz yukarı ve aşağı kavramlarına sahibiz ancak bipolar bozuklukta bu inişler ve çıkışlar daha ciddidir. Bipolar Bozukluk semptomları işinizi ve okul performansınızı zedeleyebilir, iletişimlerine hasar verebilir ve günlük yaşamınızı aksatabilir.

Tedavi edilebilmesine rağmen, çoğu insan uyarı belirtilerini tanımaz ve gerekli yardımı alamaz. Bipolar bozukluğun tedavisiz kötüye gitme eğilimi bulunduğundan, semptomların ne olduğunun bilinmesi önemlidir.

Daha iyi olmak için ilk basamak problemin fark edilmesidir.

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar bozukluk (manik Depresyon olarak bilinir) duygu durumda, enerjide, düşüncede ve davranışta (aşırı yüksek maniden düşük depresyona) ciddi geçişlere neden olur.

Anlık iyi veya kötüden daha çok, bipolar bozukluk döngüleri günler, haftalar veya aylar sürebilir.

Sıradan duygu durum değişimlerinin dışında, bipolar bozuklukta duygu durum değişiklikleri fonksiyon yeteneğinizi etkileyebilecek düzeyde güçlüdür.

Manik epizot sırasında, kişi birden biri işi bırakabilir, kredi kartına yüksek miktarlarda yüklenebilir veya iki saat uyuduktan sonra dinlenmiş hissedebilir. Depresif epizot sırasında, aynı kişi yataktan çıktığında çok yorgun olabilir ve kendinden nefret edebilir ve işsiz ve borçlu olduğu sürece umutsuz olabilir.

Bipolar bozukluğun nedenler tam anlamıyla bilinmemektedir ancak sıklıkla aileden gelir. Bipolar bozukluğun ilk manik veya depresif epizotu genellikle genç yaşlarda veya erken ergenlik döneminde ortaya çıkar.

Semptomlar hafif ve komp olabilir; bu yüzden bipolar bozukluğa sahip çoğu insan göz ardı edilir veya yanlış teşhis konulur ve bu durum gereksiz acı çekmeye neden olur.

Ancak, uygun tedavi ve destek ile zengin ve tatmin edici bir yaşam elde edilebilir.

Bipolar Bozuklukla İlgili Söylentiler ve Gerçekler

Söylenti: Bipolar bozukluğu olan insanlar iyileşemez veya normal bir yaşam süremez.

Gerçek: Bipolar bozukluğu olan çoğu insanın başarılı bir kariyeri, mutlu aile yaşamı ve tatmin edici düzeyde ilişkileri vardır. Bipolar bozuklukla yaşamak zorlayıcıdır. Ancak; tedavi, sağlıklı baş etme yetenekleri ve güvenilir bir destek sistemiyle semptomlarınızı yönetirken iyi bir yaşam sürdürebilirsiniz.

Söylenti: Bipolar bozukluğu olan insanlar mani ve depresyon arasında savrulurlar.

Gerçek: Bazı insanlar aşırı mani ve depresyon epizotları arasında gidip gelirler ancak çoğu manikten daha çok depresiftir. Mani hafif düzeyde olabilir ve fark edilemez. Bipolar bozukluğu olan insanlarda da uzun süre semptomlar görülmeyebilir.

Söylenti: Bipolar bozukluk sadece duygu durumunu etkiler.

Gerçek: Bipolar bozukluk enerji seviyenizi, karar vermenizi, hafızanızı, konsantrasyonunuzu, iştahınızı, uyku durumunuzu, cinsel dürtünüzü ve kendinize saygınızı da etkiler. Ayrıca; bipolar bozukluk huzursuzluk, madde kullanımı, diyabet, kalp hastalığı, Migren ve yüksek kan basıncı gibi sağlık problemleriyle de bağlantılıdır.

Söylenti: Bipolar bozukluğu kontrol etmek için ilaç alımının dışında hiçbir şey yapamazsınız.

Gerçek: İlaç bipolar bozukluk tedavisinin temeliyken, tedavi ve kendi kendine yardım stratejileri de önemli roller oynar. Semptomlarınızı kontrol etmenize düzenli şekilde egzersiz yaparak, yeterince uyuyarak, doğru besinler tüketerek, duygu durumunuzu izleyerek, stresi minimum seviyede tutarak ve etrafınızda destek veren insanların bulunmasını sağlayarak yardımcı olabilirsiniz.

Bipolar Bozukluğun Belirtileri ve Semptomları

Bipolar bozukluk farklı insanlarda çok farklı görülebilir. Semptomlar yapılarına, şiddetlerine ve görülme sıklıklarına göre değişkenlik gösterebilirler.

Bazı insanlar hem mani hem de depresyona daha fazla eğilimliyken, diğerleri iki epizot türü arasında eşit ölçüde değişirler.

Bazılarında sık sık tekrarlanan duygu durum aksamaları görülürken, diğerlerinin yaşamında kısa bir süre görülür.

Bipolar bozuklukta dört tip duygu durum epizotu bulunmaktadır; mani, hipomani, depresyon ve karışık epizotlar. Her tür bipolar bozukluk duygu durum epizotu özel semptomlara sahiptir.

Mani belirtileri ve semptomları

Bipolar bozukluğun manik fazında abartılı enerji hissi, yaratıcılık ve coşku yaygındır. Manik epizota sahip insanlar genellikle çok konuşur, çok az yürür ve hiperaktiftir. Ayrıca kendilerini çok güçlü, yenilmez ve kaderinde mükemmellik olan insanlar olarak hissederler.

Ancak; mani hisleri ilk başta iyiyken, kontrolden çıkma eğilimindedir.

İnsanlar manik epizot sırasında genellikle düşünmeden davranırlar: örneğin; birikimlerini kumarda kaybetmek, uygunsuz cinsel aktiviteye girme veya saçma iş yatırımları yapma.

Diğerleri onların planları desteklemediğinde ve davranışlarını eleştirerek suçladıklarında kızabilir, asabileşebilir ve agresifleşebilirler. Bazı insanlar kuruntulu hale gelebilir veya sesler duymaya başlar.

Hipomani Semptomları

Hipomani, maninin daha az ciddi bir formudur. Hipomanik durumdaki insanlar çok sevinçli, enerjik ve verimli hisseder ancak, yaşamlarına gün be gün devam eder ve gerçeklikle aradaki bağı kaybetmezler.

Diğerlerine kıyasla, hipomanili insanlar sadece aşırı derecede iyi duygu durumuna sahipse görülebilir. Bununla birlikte; hipomani zararlı ilişkiler, kariyer ve saygınlık gibi kötü kararlara neden olabilir.

Ayrıca; hipomani genellikle tam gelişmiş maniyi artırır veya büyük bir depresif epizotu takip eder.

Maninin yaygın belirtileri ve semptomları aşağıda verilenleri içermektedir:

 • Aşırı düzeyde “iyi” ve iyimser VEYA aşırı düzeyde asabi hissetme
 • Birinin kabiliyetleri veya güçleri hakkında gerçek olmayan, gösterişli inanışlar
 • Çok az uyuma ancak aşırı derecede enerjik hissetme
 • Diğerlerinin takip edemeyeceği kadar hızlı konuşma
 • Yarış düşüncesi; hemen bir fikirden diğerine atlama
 • Yüksek derece çeldirilebilme, konsantre olamama
 • Yanlış karar alma ve düşüncesizlik
 • Sonuçlarını düşünmeden dikkatsizce hareket etme
 • Hezeyanlar ve halüsinasyonlar (ciddi vakalarda)

Bipolar Depresyonun Belirtileri ve Semptomları

Geçmişte, bipolar depresyon düzenli depresyonla aynı grupta toplanmıştır. Ancak, ilerleyen zamanda araştırmacı özellikle tedavi önerildiğinde ikisi arasında önemli farklılıklar bulunduğunu belirtmiştir.

Bipolar depresyonu olan çoğu insana antidepresanlar yardım edememektedir.

Aslında; mani veya hipomaniyi tetikleyerek, duygu durumları arasında hızlı döngülere neden olarak veya diğer duygu durum sabitleme ilaçlarıyla etkileşime girerek antidepresanların bipolar bozukluğun kötüye gitmesine yol açma riski bulunmaktadır.

Çoğu benzerliğe rağmen belirli semptomlar bipolar depresyonda düzenli depresyondan daha yaygındır. Örneğin; bipolar depresyonun agresiflik, suçluluk, öngörülemez duygu durum değişimleri ve tedirginlik hislerini içerme ihtimali daha yüksektir.

Bipolar depresyona sahip insanlar da yavaş hareket etme ve konuşma, az uyuma ve kilo alma eğilimindedir.

Ayrıca; gerçekle bağlarını kaybettikleri bir durum olan psikotik depresyonun gelişme ve iş fonksiyonlarında ve sosyal fonksiyonlarda büyük yetersizlikler yaşama ihtimalleri çok yüksektir.

Bipolar depresyonun yaygın semptomları aşağıda verilmektedir:

 • Umutsuz, üzgün veya boş hissetme.
 • Asabiyet
 • Mutlu olamama
 • Yorgunluk veya enerji kaybı
 • Fiziksel ve zihinsel uyuşukluk
 • İştah ve kilo değişiklikleri
 • Uyku problemleri
 • Konsantrasyon ve Hafıza problemleri
 • Aciz veya suçlu hissetme
 • Ölüm veya intihar düşünceleri

Karışık epizotun belirtileri ve semptomları

Bipolar bozukluğun karışık epizotu, mani veya hipomani ve depresyon semptomları özelliği taşır. Karışık epizotun yaygın belirtileri gerginlik, asabiyet, huzursuzluk, insomni, dikkat dağınıklığı ve yarış düşünceleri ile birleşmiş depresyondur. Bu yüksek enerji ve düşük duygu durumu kombinasyonu özellikle intihar açısından yüksek risk taşır.

Bipolar bozukluğun farklı yönleri

 • Bipolar I Bozukluk (mani veya karışık epizot) – En az bir manik epizot veya karışık epizot ile karakterize edilen hastalığın klasik manik depresif formu. Genellikle (her zaman değil) Bipolar I Bozukluk en az bir depresyon epizotu içerir.
 • Bipolar II Bozukluk (hipomani ve depresyon) – Bipolar II bozuklukta, kişi tam gelişmiş manik epizotlar yaşamaz. Bunun yerine, hastalık hipomani ve ciddi depresyon epizotlarını içerir.
 • Siklotimi (hipomani ve hafif düzeyde depresyon) – Siklotimi bipolar bozukluğun hafif düzeyde bir formudur. Döngüsel duygu durum değişimlerinden oluşur. Bununla birlikte, semptomlar tam gelişmiş mani veya depresyondan daha az ciddidir.

Bipolar Bozukluğun Tedavisi

Kendinizde veya bir başkasında bipolar depresyon semptomlarını görürseniz, yardım almak için beklemeyin. Problemi göz ardı etme bu durumu ortadan kaldırmayacaktır; hatta kötüleştirecektir.

Tedavi edilmemiş bipolar bozuklukla yaşamak, kariyerinizden ilişkilerinize ve sağlığınıza kadar her şeyde probleme yol açabilir.

Problemi en kısa sürede teşhis etme ve tedaviye başlama bu komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

Manik olduğunuzda yaşadığınız hissi sevdiğinizden tedavi olmada isteksizseniz, enerji ve mutluluğun bir bedeli olduğunu hatırlayın. Mani ve hipomani genellikle sizi ve etrafınızdaki insanları inciterek yıkıcı hale gelir.

Bipolar Bozukluk Tedavisinin Temel Öğeleri

 • Bipolar bozukluk uzun süreli tedavi gerektirir. Bipolar bozukluk kronik, tekrarlayan bir hastalık olduğundan iyi hissetseniz bile tedaviye devam etmeniz önemlidir. Bipolar bozukluğu olan çoğu insanın yeni epizotları önlemek için ve semptomsuz kalması için ilaca ihtiyacı vardır.
 • İlaç dışında birçok tedavi vardır. Bipolar bozukluk semptomlarını tamamen kontrol altına almak için sadece ilaç genellikle yeterli değildir. Bipolar bozukluk için en etkili tedavi stratejisi ilaç, tedavi, yaşam tarzı değişiklikleri ve sosyal destek kombinasyonudur.
 • En iyi seçim deneyimli bir psikiyatristle çalışmaktır. Bipolar bozukluk kompleks bir durumdur. Teşhis karmaşık olabilir ve tedavi genellikle zordur. Güvenlilik nedenlerinden dolayı ilaç tedavisi yakından izlenmelidir. Bipolar bozukluk tedavisinde uzman bir Psikiyatrist bu ayrıntıları izlemede size yardımcı olabilir.

Bipolar Bozukluk İçin Kendi Kendine Yardım

Bipolar bozuklukla ilgilenme her zaman kolay değildir ve hayatınız tüketmeniz gerekmez. Ancak, bipolar bozukluğu başarılı şekilde yönetmek için bazı önemli seçimler yapmanız gerekir. Yaşam tarzınız ve günlük alışkanlıklarınız duygu durumunuzu önemli ölçüde etkiler. Kendi kendinize yardım yolları için aşağıdaki hususları okuyun:

 • Eğitim alın. Bipolar bozukluklar ilgili öğrenebildiğiniz kadar çok şey öğrenin. Ne kadar çok bilirseniz, kendinize o kadar çok yardımcı olacaksınız.
 • Stresi kontrol altında tutun. Yüksek Stres durumlarından kaçının, sağlıklı iş-yaşam dengesini koruyun ve ilaç, yoga veya derin nefes alma gibi rahatlama tekniklerini deneyin.
 • Destek isteyin. Çevrenizde yardım ve cesaret isteyecek insanların bulunması önemlidir. Bir destek grubuna katılmayı veya güvendiğiniz bir arkadaşınızla konuşmayı deneyin.
 • Sağlıklı seçimler yapın. Sağlıklı uyuma, yemek yeme ve egzersiz alışkanlıkları duygu durumunuzu sabitlemenize yardımcı olabilir. Düzenli bir uyku planı sağlama özellikle önemlidir.
 • Duygu durumlarınızı izleyin. Semptomlarınızı ve kontrol dışındaki duygu durum değişiklikleri belirtilerinizi izlerin; böylece problemi başlamadan sonlandırabilirsiniz.

Bipolar Bozukluk ve İntihar

Bipolar bozukluğun depresif fazı genellikle çok ciddidir ve intihar büyük bir risk faktörüdür. Aslında, bipolar bozukluktan şikayetçi insanların düzenli depresyondan şikayetçi insanlara göre intihar girişimi ihtimali daha yüksektir. Bununla birlikte, intihar girişimleri daha çok ölüm eğilimindedir.

Sık görülen depresif epizotlara, karışık epizotlara, alkol veya ilaç kullanımı öyküsüne, ailesinde intihar öyküsüne veya erken hastalık başlangıcına sahip bipolar bozukluğu olan insanlarda intihar riski daha yüksektir.

İntiharın uyarı belirtileri aşağıdaki hususları içerir:

 • Ölüm, kendi kendine zarar verme veya intihar hakkında konuşma
 • Umutsuz veya aciz hissetme
 • Değersiz veya başkalarına yük gibi hissetme
 • “Ölme isteği” varmış gibi dikkatsizce hareket etme
 • İşleri sıra koyma veya elveda deme
 • İntihar girişimde kullanılabilen silahları veya hapları araştırma

Bipolar Bozukluk Nedenleri ve Tetikleyicileri

Bipolar bozukluğun tek bir nedeni yoktur. Belirli insanların genetik olarak bipolar bozukluğa eğilimli olduğu görülmektedir. Kalıtsal vulnerabiliteye sahip herkeste bu hastalıkta gelişmez; bu durum, sadece genlerin neden olmadığını gösterir.

Bazı beyin görüntüleme çalışmaları, bipolar bozukluğu olan insanların beyinlerinde fiziksel değişiklikler göstermiştir.

Diğer araştırmalar; nörotransmitter dengesizlikler, anormal tiroid fonksiyonu, günlük ritim bozuklukları ve yüksek seviyede stres hormon kortizolü belirtmiştir.

Dış çevre ve psikolojik faktörlerin de, bipolar bozukluğun gelişiminde yer aldığına inanılmaktadır. Bu dış faktörler tetikleyiciler olarak adlandırılır. Tetikleyiciler, yeni mani veya depresyon epizotlarını tetikleyebilir veya tüm semptomları kötüleştirebilir. Bununla birlikte, belli bir tetikleyici olmadan birçok bipolar bozukluk epizotu meydana gelir.

 • Stres – Stresli yaşam olayları, genetik vulnerabiliteye sahip kişilerde bipolar bozukluğu tetikleyebilir. Bu olaylar evlenme, koleje gitme, sevdiğin birini kaybetme, kovulma veya taşınma gibi iyi veya kötü etkili veya ani değişiklikler içerme eğilimindedir.
 • Madde Kullanımı – Madde kullanımı bipolar bozukluğa neden olmazken, bir epizot kazandırabilir ve hastalık sürecini kötüleştirebilir. Alkol ve trankilizanlar depresyonu tetikleyebilirken; Kokain, Ekstazi ve amfetamin gibi ilaçlar maniyi tetikleyebilir.
 • İlaç – Özellikle antidepresanlar ilaçlar olmak üzere belirli ilaçlar maniyi tetikleyebilir. Maniye yol açabilen diğer ilaçlar reçetesiz soğuk ilaç, iştah bastırıcılar, kafein, kortikosteroidler ve tiroid ilaçlarını içerir.
 • Mevsimsel Değişiklikler – Mani ve depresyon epizotları genellikle mevsimsel bir yapıyı takip eder. Manik epizotlar yaz boyunca ve depresif epizotlar sonbahar, kış ve ilkbahar boyunca daha yaygındır.
 • Uyku Yoksunluğu – Birkaç saat bile olsa çok az bir süre dinlenmenin atlanması gibi uyku kaybı mani epizotunu tetikleyebilir.

Источник: //www.cevapsepeti.com/bipolar-bozukluk-belirtileri-ve-tedavisi/

Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk teşhis edilebilmesi oldukça zor bir duygu durum bozukluğudur ve farklı kişilerde farklı özellikler gösterebilir. Bazı kişiler maniye ya da depresyona daha yatkın olurken bazı kişilerde belirtiler iki uç duygu durumu arasında gidip gelme şeklinde olabilir.

Bipolar bozukluk kişilerin enerji seviyelerindeki ani yükselmeyle gerçekçi olmayan düşüncelere, fevri ve dikkatsiz davranışlara neden olabilir.

Bu semptomlar bazı insanlar için rahatsızlık teşkil etmediği için karakter özelliği gibi algılanıp kişide bir problem olmadığı düşüncesini uyandırabilir.

Bipolar bozukluğun teşhisini zorlaştıran bir diğer neden de görülen belirtilerin madde kullanımı, düşük performans gibi farklı bir problem nedeniyle oluştuğunu düşünmenin kolay oluşudur.

Bipolar bozukluk belirtileri “Mani” ve “Depresyon” olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır;

Mani: Bipolar bozukluğun mani fazı yüksek enerji seviyesi, yeni fikirler, coşkulu bir ruh durumu gibi özelliklerle kendisini gösterir. Mani nöbetleri yaşayan kişiler genellikle hızlı konuşurlar, uykuya daha az ihtiyaç duyarlar ve hiperaktiftirler. Tüm gücün kendilerinde olduğu, yenilmez oldukları gibi gerçeklikten kopuk düşüncelere sahiptirler.

Mani dönemi her ne kadar başta kişiye iyi hissettirse de kolaylıkla kontrolden çıkabilir.

Bipolar bozukluk yaşayan kişiler mani atakları döneminde tüm birikimlerini kumarda kaybedebilir, uygun olmayan sexüel aktivitelere dahil olabilir, işleriyle ilgili sağlıksız kararlar verebilirler.

Bu dönemde daha kolay sinirlenip, huzursuz ve agresif bir görüntü sergileyebilirler. Bazı kişiler bu dönemde gerçekte olmayan sesler duyabilirler.

Mani döneminde karşılaşılan semptomlar:

 • Alışılmışın dışında yüksek duygu durumu, iyimserlik
 • Kendilik algısıyla ilgili gerçekçi olmayan üstünlük düşünceleri
 • Uyku ihtiyacında azalma, buna rağmen günlük enerjinin aşırı artması
 • Başkalarının anlamakta zorlanacağı kadar hızlı konuşma
 • Zihinde düşüncelerin uçuşması, bir fikirden diğerine hızla atlama
 • Odaklanmakta güçlük
 • Muhakemenin bozulması, içgüdüsellik
 • Cinsel dürtülerde alışılmışın dışında artış
 • Madde veya alkol kullanımı
 • Sonuçları düşünmeden hareket etme
 • Halüsinasyonlar ( Şiddetli olgularda )

Hipomani: Hipomani, mani döneminin daha az şiddetli olan bir formudur. Hipomanik fazdaki kişiler kendilerini normalden daha enerjik, üretken ve aşırı coşkulu hissederler ancak duygu durumlarındaki bu yüksek enerji hali günlük aktivitelerini yerine getirmelerine engel olmaz, gerçeklikle bağları kopmamıştır.

Dışarıdan bakıldığında hipomani fazındaki kişiler alışılmadık şekilde keyifli bir ruh hali içindeymiş gibi görünebilir. Ancak hipomani fazı da kişilerin muhakeme yetilerini etkileyerek iş ya da sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine zarar verebilecek yanlış kararlar almalarına neden olabilir.

Hipomani fazınıgenellikle şiddetli mani dönemi ya da majör depresif epizodlar takip eder.

Mani ve Hipomani arasındaki farklar nelerdir?

Mani döneminde;

 • Yukarıda belirtilen mani semptomlarından en az üç tanesi en aşağı bir hafta boyunca devam eder
 • Okul/ İş performansında ciddi düşüş, sosyal ilişkilerde şiddetli bozulmalar yaşanır
 • Semptomlar kişinin kendisine ya da başkalarına zarar vermesini önlemek için hastaneye yatırılacak kadar şiddetlidir
 • Psikotik özellikler görülür.

Hipomani döneminde ise;

 • Yukarıda belirtilen mani semptomlarının en az üç tanesinin en aşağı 4 gün boyunca devam eder
 • Kişinin davranış özelliklerinde alışılmışın dışında değişim gözlenir
 • Duygu durumunda ve sosyal fonksiyonlarında dışarıdan fark edilecek kadar değişim olması
 • Semptomların kişinin okul, iş, ya da sosyal çevresiyle olan bağlarını etkilemeyecek derecede görülüyor olması
 • Psikotik özellikler görülmemesi şeklinde sıralanabilir.

Bipolar Depresyon Belirtileri: Geçmişte bipolar bozukluğun depresyon evresi sıklıkla standart depresyon olarak düşünülürdü ancak zaman içinde yapılan araştırmalar özellikle etkili tedavi yöntemleri bakımından arada büyük farklar olabileceğini ortaya koyuyor.

Örneğin bipolar depresyon dönemindeki kişilerde antidepresanlar genellikle etkili olmaz.

Hatta depresyon tedavisinde kullanılan antidepresanlarınbipolar bozukluklarda kullanımının mani ve hipomani nöbetlerini arttırarak duygu durumunda şiddetli değişimlere yol açabilme riski taşıdığı görülmüştür.

Depresyon ve Bipolar depresyonun benzeyen görünüşlerine rağmen bazı semptomların bipolar depresyonda görülme sıklıkları fazladır. Örneğin bipolar depresyon döneminde ajitasyon, suçluluk, belirli bir nedene bağlı olmayan duygu durum değişiklikleri ve huzursuzluk gibi belirtiler ağırlıktadır.

Bipolar depresyon yaşayan kişiler genellikle yavaş konuşma, fazla uyku ve kilo alma gibi değişiklikler gösterebilirler. Bu fazdaki kişiler psikotik depresyona (gerçeklikle bağın koptuğu bir depresyon durumu) daha yatkındırlar ve iş ya da sosyal yaşamlarında fonksiyon göstermekte zorlanabilirler.

Bipolar Depresyon Belirtileri Nelerdir?

 • Ümitsiz, üzgün ve hissetme
 • Huzursuzluk
 • Ze alamama
 • Şiddetli enerji kaybı, durgunluk
 • Fiziksel ve mental yetilerde ağırlaşma
 • Karar vermekte ve odaklanmakta güçlük
 • İştah ve kilo değişiklikleri
 • Uyku problemleri
 • Odaklanmakta güçlük, hafıza problemleri
 • Tedaviye cevap vermeyen fiziksel ağrılar, sindirim sorunları
 • Suçluluk, değersizlik düşünceleri
 • Ölüm, intihar düşünceleri

Uyku ihtiyacında azalma,buna rağmen günlük enerjide artış,halüsinasyonlar gibi belirtileri olan bipolar bozukluk rahatsızlığı,anlaşılması oldukça güç bir rahatsızlıktır. Eğer sizde bipolar bozukluğunuz olduğunuzu düşünüyorsanız, buraya tıklayarak sistemimizdeki online psikologlarımızdan birisiyle hemen ücretsiz bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Ayrıca psikoloğunuz ile birlikte uygulayacağınız test,tedavi sürecinin hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar. İyi hissetmeniz için elimizden geleni yapıyoruz.

Источник: //www.psikologofisi.com/bipolar/belirtileri-nelerdir

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..