Böbrek Kanseri Nedir?

içerik

Böbrek Kanseri Nedir? Böbrek Kanseri Belirtileri – Sağlık Ocağım .NET

Böbrek Kanseri Nedir?

Böbrekte birçok farklı tümör gelişebilir. Bu tümörler iyi huylu veya kötü huylu olarak iki farklı şekilde değerlendirilir. Böbrek tümörlerini böbrek kistlerinden ayrıt etmek önemlidir.

Basit böbrek kistleri iyi huylu bir oluşum olup kanserden farklıdır. Genellikle başka nedenlerden yapılan tetkiklerde ortaya çıkabilen böbrek kistleri insan hayatını tehdit etmez.

Böbrek kistleri genellikle tedaviye gerek duyulmadan takip edilir.

Böbrek kanseri ise kötü huylu bir kitle olduğu için, böbrek kistlerinin aksine insan yaşımını tehdit eder. Böbreklerde en sık görülen kötü huylu (malign) kanser renal hücreli karsinomdur.

Renal hücreli kanser, böbrekte kanı süzen ve idrarı oluşturan dokulardan köken alır. Böbrek kanseri büyükçe çevresinde bulunan lenf bezleri, karaciğer, kalın bağırsak ve pankreas gibi organlara yayılım gösterebilir.

Ayrıca ana kanserden köken alan kanser hücreleri kan dolaşımı yolu ile vücudun diğer bölgelerine giderek yerleşebilir.

Böbrek kanserine neden olan faktörler

Böbrek kanseri çoğunlukla 50-70 yaşları arasında meydana gelir. Böbrek kanseri erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülür. Böbrek kanserine neden olan faktör tam olarak bilinmemektedir. Böbrek kanseri oluşumunda risk faktörü olan bazı etkenler vardır.

Sigara kullanımı ve böbrek kanseri riski : Sigara içenlerde içmeyenlere göre böbrek kanseri daha sık görülmektedir. Sigara bırakıldıktan sonra bu risk azda olsa düşebilir.

Beslenme ve böbrek kanseri riski : Yüksek yağlı ve kalorili beslenme ve buna bağlı oluşan obezite problemi, fazla kilolu olmak özellikle kadınlarda böbrek kanseri riskini arttırmaktadır.

Mesleki risk faktörleri ve böbrek kanseri : Çelik sektörü, petrol sektörü, kadniyum, kurşun sektörü gibi sektörlerde çalışmak ve abestoza maruz kalan kadınlarda böbrek kanseri açısından riskli çalışma koşullarıdır.

Radyasyon ve böbrek kanseri riski : Daha önce radyasyon tedavisi görmüş olmak veya başka bir nedenden dolayı radyasyona maruz kalmak böbrek kanseri gelişimi riskini arttırır.

Genetik faktörler ve böbrek kanseri riski : Von Hippel-Lindau hastalığı kalıtsal bir hastalık olup tek veya iki taraflı böbrek ve diğer bazı organlarda kanser gelişiminde rol oynayabilir. Ailede böbrek kanseri vakası var ise böbrek kanseri oluşma riski artar ve bu kişilerin takip ve taranması gereklidir.

Böbrek kanseri belirtileri

Böbrek kanseri ilk evrelerde çok fazla bir şikayete neden olmayabilir. Başka nedenlerden dolayı yapılan tetkiklerde rastlanan böbrek kanserinin tedavisi daha başarılı sonuç verir. Fakat tümörün büyümesi ve yayılma göstermesi tedavi şansını azaltır. Bu nedenle erken tanı için düzenli kontroller önemlidir.

Her hastada ve hastanın durumuna göre gelişebilecek belirtiler, idrarda kanama (bazen çıplak gözle bile görülebilir veya bazen kaybolabilir) durumda, böbrek kısmında ele kitle gelmesi, böbrek ve karın, kasık, sırt bölgelerinde ağrı, iştahsızlık, genel hastalık hali, kilo kaybı, tekrarlayan ateşlenmeler, tansiyonun yükselmesi gibi belirtileri görülebilir.

Kanser yayılmış ise yayılan organa ve bölgeye göre farklı belirtilerde görülebilir.

Örneğin, kansızlık, akciğer yayılımında öksürük, balgam çıkarma, kemik yayılımı olan hastalarda kemik ağrıları, beyin yayılımı olan hastalarda baş ağrısı, nöbet, felç geçirme, şuur kaybı gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Bu belirtilerin bazıları böbrek kanseri belirtileri olabileceği gibi başka hastalıkların belirtisi de olabilir. Bu belirtilerden bir ya da birkaçı görülen kişinin mutlaka bir üroloji uzmanına baş vurması gereklidir.

Böbrek kanseri teşhisi

Böbrek kanseri teşhisinde hastanın şikayetleri ve aile öyküsü üroloji uzmanın yapacağı fizik muayenede önemlidir. Fizik muayene sırasında karın bölgesinde özellikle böbrek kısmında normal dışı sertlik veya bir kitlenin varlığına dikkat edilir.

Fizik muayene sonrası kan testleri, idrar testleri gibi testler yapılır. Fizik muayenede elde edilen bulgular daha sonra yapılacak araştırmalar için önemlidir.

Böbreklerin ve böbrek çevresindeki organların durumunu değerlendirmek için ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, kemik sintigrafisi gibi farklı tetkikler gerekebilir.

Böbrek kanseri tedavisi ve ameliyatı nedir?

Böbrek kanseri tedavisinde hastanın yaşı, genel sağlık durumu, kanserin evresi veya yayılım derecesine göre tedavi planı yapılır. Böbrek kanseri tedavisinde en uygun tedavi yöntemi cerrahi tedavidir.

Cerrahi tedavi kanserin evresi, büyüklüğü ve tümör sayısına göre değişebileceği gibi, radikal cerrahi ile böbrek, gerekir ise böbrek üstü bezi ile birlikte ve etrafındaki zar ve yağ tabakaları ile birlikte çıkarılır. Bu işlem radikal nefrektomi olarak adlandırılır.

Bazı hastalarda ve hastalığın durumuna göre parsiyel nefrektomi ameliyatı (kısmi olarak sadece tümörün çıkarılması işlemi) yapılır.

Cerrahi tedavi, cerrahi uzmanı tarafından belirlenir. Cerrahi operasyon ya açık ameliyat şeklinde ya da kapalı ameliyat (laparoskopik) şeklinde yapılır. Hastanın kalan böbreği normal ise hastalıklı böbreğin alınması böbrek işlevini çok fazla etkilemez.

Çıkarılan tümör ya da tümörler patolojik incelemeye gönderilir ve tümörün cinsi, karakteri ve yayılım derecesi belirlenir. Patolojik inceleme hem böbrek kanseri tanısının kesinleşmesini hemde kanserin derecesini belirler. Kanser gerota kılıfı içerisinde sınırlı ise ek tedaviye gerek duyulmaz.

Fakat tümör gerota kılıfının dışına çıkmış ise veya başka yerlere yayılım göstermiş ise cerrahi sonrası ek tedavi yöntemlerine gerek duyulur.

Böbrek kanseri tedavisinde diğer tedavi yöntemleri nedir?

Arteriyel embolizasyon tedavisi : Böbreğe kan götüren damara özel maddeler enjekte edilerek o damarın tıkanmasının sağlanması yöntemidir. Bu işlem ile tümörün kanlanması azaltılarak küçülmesi sağlanabilir. Büyük boyutlu tümörlerde bazen cerrahi tedaviyi kolaylaştırmak amacı ile ameliyattan önce uygulanır. Bunun yanı sıra ağrıyı ve kanama riskini önlemek amacı ile de uygulanır.

Radyofrekans ablasyon tedavisi : Radyofrekans dalgalarının iğne yardımı ile tümöre ulaştırılarak tümörün yok edilmeye çalışılması yöntemidir.

Kriyoablasyon tedavisi : Kriyoablasyon tedavisi ise kitlenin özel iğneler yardımı ile dondurulup ısıtılması yöntemi ile hücreler parçalanır ve tümör ortadan kaldırılmaya çalışılır.

Bunların dışında böbrek tümörü tedavisinde radyoterapi tedavisi, biyolojik tedavi, kemoterapi tedavisi ve hormon tedavisi gibi ek tedavi yöntemleri uygulanır.

Kanser hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: //www.saglikocagim.net/bobrek-kanseri-nedir-bobrek-kanseri/

Böbrek Kanseri Nedir? Risk Faktörleri ve Tedavi Süreçleri Nelerdir?

Böbrek Kanseri Nedir?

Böbrek kanseri çok ciddi bir hastalık olmakla beraber doktorun tavsiyelerine kesinlikle uyularak hastalığın vücut üzerindeki etkisi azaltılabilmektedir.

İçindekiler

 • Böbrek Kanseri Nedir?
 • Alınması Gereken Tedbirler Nelerdir?

Böbrek Kanseri Nedir?

Günümüzde yapılan bazı araştırmalara göre yılda on bin kişi böbrek kanseri hastalığına yakalanıyor. Bu hastalık, çoğunlukla 55 yaş ve üzerindeki kişilerde görülmektedir. Böbrekte en çok görülen kanser çeşidi böbrek hücreli kanserdir.  Bu yazıda da böbrek hücreli kanserden bahsedilecektir.

Böbreğin aynı zamanda böbrek toplayıcı sistem kanseri de bulunmaktadır. Fakat bu kanserin görülme sıklığı böbrek hücreli kansere göre 15 kat daha az olup, tedavi seçenekleri tamamıyla farklıdır. Yine çocuklarda görülen böbrek kanserleri yetişkinlerde görülen kanserlerden çok farklı tedavi seçeneklerine sahip olduğundan dolayı bu yazıda bu konudan bahsedilmeyecektir.

Tedavi hakkında bilgi edinmek ve tedavi sürecini anlamak hastalarda tedavinin bir parçası olmasını sağlamaktadır. Bu yazıda hastalar; kanserin teşhisinde bilinmesi gerekenleri, kanserin tedavisinde ve takibinde bilinmesi gerekenleri ve de böbrek kanseri konusunda yapılan araştırmalar hakkında bilinmesi gerekenleri öğrenecektir.

Böylelikle hastalar doktorlar ile görüşmeye gittiklerinde kafalarında kendi hastalıkları hakkında daha net sorular belirecek ve de daha fazla bilgi alabileceklerdir.

Alınması Gereken Tedbirler Nelerdir?

Böbrek kanseri çok ciddi bir hastalıktır. Bu yüzden doktorun söyledikleri mühimdir.

Çoğu zaman hastalara bir aile bireyi veya güvendiği arkadaşları ile birlikte doktora gitmeleri, doktorun söylediklerini ufak notlar halinde kaydetmeleri ve akıllarındaki tüm soruları doktorlarına sormaları önerilmektedir.

Böbrekler, karında yer alan bir çift organdır. Her böbrek hemen hemen bir yumruk boyutundadır. Böbrekler idrar yoluna ait bir organdır.

Kandaki atık maddeleri ve fazla suyu süzüp idrarı meydana getirirler. İdrar, böbrek içerisinde böbrek pelvisi adı altında bir boşlukta toplanır. Bu boşluk böbreğin orta kısmında yer almaktadır.

İdrar böbrek pelvisinden mesaneye doğru üreter adı verilen kanal vasıtası ile aktarılırlar. Mesanede biriktirilen idrar daha sonra üretra adı verilen kanal vasıtası ile vücut dışına iletilir.

Böbrekler aynı zamanda kan basıncını kontrol eden maddelerin üretiminde bulunurlar.

Yine kırmızı kan hücrelerinin üretimine destek olurlar. Böbreklerin üst kısmında böbrek üstü bezi yani adrenal bezi bulunur. Böbreklerin üst kısmı kalın bir yağ tabakası ile kaplıdır. Bu yağ tabakasının dışında da fibroz dokudan oluşan böbrek kapsülü adı altında bir kapsül bulunur.

Kanser hücrelerde başlamaktadır. Hücreler, dokuları ortaya getiren yapı taşlarıdır. Böbrek dokuları da bir araya gelip, böbrek organını meydana getirirler.

Normal şartlar altında hücreler doğar ve büyürler, daha sonra bölünerek çoğalırlar. Böylelikle yeni hücreler ortaya çıkarırlar ve vücudun ihtiyacını karşılamaktadırlar. Normal hücreler büyüdükçe yaşlanıp, hasar görüp ve sonunda ölürler. Ölen hücreler vücuttan atılıp temizlenir ve bunların yerini yeni hücreler alır. Bazı zamanlarda bu döngüde bozulmalar olabilir.

Yeni hücreler vücudun onlara ihtiyacı olmamasına rağmen ortaya çıkabilir ve yahut da eskimiş ve zarar görmüş hücreler gerektiği şekilde yok edilemeyebilir. İstenmeyen hücrelerin yoğun bir şeklinde büyümesi bir kitle meydana getirir. Bu kitlelere tümör yani kanser adı verilir. Böbrekteki kitleler iyi ve kötü kitleler olmak üzere iki çeşittir.

İyi huylu kitleler, kötü huylu kitleler kadar zararlı değillerdir.

Bazı risk faktörlerine sahip olan bireylerde böbrek kanserinin gelişmesi daha kolay olabilmektedir. Bu faktörler obezite, sigara, aile hikayesi, yüksek kan basıncı, VHL sendromu gibi faktörlerdir. Böbrek kanserinin gelişmesini en çok etkileyen faktör sigaradır. Sigara içen kişiler, içmeyen kişilere oranla böbrek kanserine daha çok yakalanmaktadırlar.

Sigaranın içilme süresi uzadıkça bu kansere yakalanma riski de artış göstermektedir. VHL, yani Von hippel lindau, az sayıda ailede görülen kalıtımsal bir hastalık çeşididir. VHL sendromu, genindeki değişiklikler sebebi ile ortaya çıkmaktadır.

Bu gene sahip olan hastalar, böbrek kanserine yakalanma riskine sahiptirler. Aynı zamanda beyinde, gözlerde ve vücudun başka yerlerinde tümörler ve kistler gelişme özelliği gösterir.

Ailesinde bu sendrom görülen kişilerin, VHL geni açısından test edilmesi gerekmektedir.
(2 oy, ortalama: 5,00en yüksek 5)
Loading…

Источник: //bobrekagrisi.com/bobrek-hastaliklari/bobrek-kanseri

Böbrek kanseri nedir, belirtileri ve tedavi seçenekleri nelerdir?

Böbrek Kanseri Nedir?

Böbrek kanseri , her biri yaklaşık yumruk büyüklüğünde ve fasulye şeklinde olan böbreklerde başlar. Böbrekler omurganızın iki tarafında birer tane olacak şekilde, karın içi organlarınızın arkasında yer alırlar.

Erişkinlerde en yaygın böbrek kanseri türü, kanseröz tümörlerin yüzde 90’ını oluşturan renal hücreli karsinomdur. Böbrek kanserinin daha az görülen diğer türleri de gelişebilir. Küçük çocuklarda görülmesi en muhtemel böbrek kanseri türü, Wilms tümörüdür.

Böbrek kanserinin görülme sıklığı (insidansı) artıyor gözükmektedir. Bunun bir sebebi, bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme testlerinin daha sık kullanılabildiği gerçeği olabilir.

Bu testler, daha fazla böbrek kanseri vakalarının kazara keşfedilmesine yol açabilir.

Birçok olguda, böbrek kanseri, tümörlerin küçük olduğu ve böbreklerde sınırlı kaldığı erken evrede tespit edilir ve böylece tedavi edilmeleri daha kolay olur.

Böbrek kanseri belirtileri nelerdir?

Böbrek kanseri nadiren erken evrelerde belirti veya bulguya neden olur. Günümüzde de belirtilerin olmaması durumunda böbrek kanseri taraması için kullanılan rutin testler bulunmamaktadır. İlerleyen evrelerde böbrek kanserinin belirti ve bulguları aşağıdakileri içerebilir:

 • İdrarda kan bulunması sonucu idrarın pembe, kırmızı ya da kola renginde görünmesi
 • Geçmeyen sırt ya da yan ağrıları
 • İştah kaybı
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Yorgunluk
 • Başlayıp kendiliğinden geçen ateş (aralıklı)

Ne zaman doktora görünmelisiniz?

Sizi kaygılandıran herhangi bir ısrarcı bulgu veya belirtiniz bulunuyorsa doktorunuzdan randevu alın.

Böbrek kanseri sebepleri nelerdir?

Birkaç risk faktörü bulunmasına rağmen, böbrek kanserinin en sık görülen türü olan renal hücreli kansere neden olan etmen bilinmemektedir.

Doktorlar, böbrek kanserinin, bazı kanser hücrelerinin DNA’larında mutasyon geliştiğinde başladığını bilmektedir. Bu mutasyonlar, hücrelerin hızla büyümesine ve çoğalmasına neden olurlar. Çoğalan anormal hücreler, böbreğin dışına uzanabilen bir tümör oluştururlar. Bazı hücreler kitleden ayrılıp vücudun uzak alanlarına yayılabilirler (metastaz yaparlar).

Böbrek kanseri risk faktörleri nelerdir?

Böbrek kanseri riskini artıran faktörler arasında aşağıdakiler sayılabilir:

 • İleri yaş. Yaşınız ilerledikçe böbrek kanserine yakalanma riskiniz artar.
 • Sigara içenlerin böbrek kanserine yakalanma riski sigara içmeyenlere göre daha fazladır. Bu risk, sigarayı bırakınca azalır.
 • Obez bireylerin böbrek kanserine yakalanma riski ortalama kiloda olduğu kabul edilen bireylere göre daha fazladır.
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon) Yüksek kan basıncı böbrek kanserine yakalanma riskini artırır.
 • Böbrek yetmezliği tedavisi. Kronik böbrek yetmezliği için uzun süreli diyaliz alan bireylerin böbrek kanserine yakalanma riski daha fazladır.
 • Bazı genetik sendromlar. Von Hippel-Lindau hastalığı, Birt-Hogg Dube sendromu, tuberöz skleroz kompleksi, kalıtsal papiller böbrek hücreli kanser ya da ailesel renal kanser gibi belirli kalıtımsal sendromlarla doğan bireylerin böbrek kanserine yakalanma riski daha fazla olabilir.
 • Ailede böbrek kanseri öyküsü. Kalıtımsal sendromların olmaması halinde bile, ailede güçlü bir böbrek kanseri geçmişi olan bireylerin böbrek kanserine yakalanma riski daha fazladır.
 • İş yerinde bazı maddelere maruz kalmak. Bunlara kadmiyum ya da bazı herbisitlere maruz kalmak örnek verilebilir.

Böbrek kanserinden korunmak için ne yapılabilir?

Sağlığınızı iyileştirmek için atılacak adımlar böbrek kanserine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu riski azaltmak için aşağıdakileri yapmayı deneyin:

 • Sigarayı bırakın. Sigara içiyorsanız bırakın. Destek programları, ilaçlar ve nikotin replasman ürünleri dâhil olmak üzere, sigarayı bırakmak için birçok seçenek bulunmaktadır. Doktorunuza sigarayı bırakmak istediğinizi söyleyin ve seçenekleri beraber tartışın.
 • Sağlıklı vücut ağırlığını koruyun. Sağlıklı vücut ağırlığını korumaya çalışın. Fazla kilolu ya da obez iseniz, günlük aldığınız kalori miktarını azaltın ve haftanın çoğu günü fiziksel olarak aktif olmaya çalışın. Doktorunuza kilo vermenize yardım edecek diğer sağlıklı stratejileri sorun.
 • Yüksek kan basıncını kontrol edin. Sonraki muayenenizde doktorunuzdan kan basıncınızı kontrol etmesini isteyin. Kan basıncınız yüksek ise, değerleri düşürmek için seçeneklerinizi doktorunuza danışın. Spor, kilo vermek ve beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri yararlı olabilir. Bazı bireylerin kan basıncını düşürmek için ilave ilaç kullanması gerekebilir. Seçeneklerinizi doktorunuzla görüşün.

Böbrek kanseri tanısı nasıl yapılır?

Böbrek kanserinin tanısını koymakta kullanılan testler ve işlemler aşağıdakileri içerebilir:

 • Kan ve idrar tetkikleri. Kan ve idrar tetkikleri doktorunuza, belirti ve semptomlara neyin sebep olduğunu anlama konusunda ipucu verebilir.
 • Görüntüleme tetkikleri. Görüntüleme testleri, doktorunuzun böbrek tümörü ve anormallikleri görebilmesini sağlar. Görüntüleme tetkikleri arasında ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) taraması ya da manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sayılabilir.
 • Böbrek dokusundan bir örnek alınması (biyopsi). Doktorunuz, nadir durumlarda, böbreğinizin şüpheli bir alanından küçük hücre örnekleri alınması (biyopsi) işlemini önerebilir. Bu örnek, kanseri belirtileri aranmak üzere bir laboratuarda incelenir.

Böbrek kanserinin evreleri nelerdir?

Doktorunuz böbrek kanseri olabilecek bir böbrek lezyonunu belirlediğinde bir sonraki adım kanserin yayılımını (evresini) belirlemektir. Böbrek kanserini evrelemek için yapılan tetkikler arasında ilave BT taramaları ya da doktorunuzun uygun göreceği diğer görüntüleme testleri yer alabilir.

Sonrasında, doktorunuz kanserinize evre adı verilen bir sayı atar. Böbrek kanseri evreleri aşağıdaki gibidir:

 • Evre I. Bu evrede tümör çapı 2 ¾ inç (7 cm) boyutuna kadar çıkabilir. Tümör böbrek içinde sınırlı kalır.
 • Evre II. Evre II böbrek tümörü Evre I tümörden daha büyük olmakla beraber yine böbrek içinde sınırlı kalır.
 • Evre III. Bu evrede, tümör, böbrek dışındaki çevre dokulara uzanım gösterir ve yakındaki lenf nodlarına da yayılmış olabilir.
 • Evre IV. Kanser böbrek dışına, çok sayıda lenf noduna ya da, kemikler, karaciğer ya da akciğerler gibi vücudun uzak alanlarına yayılır.

Böbrek kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Siz ve tedavi ekibiniz böbrek kanserinin tedavi seçeneklerini birlikte tartışabilirsiniz. Sizin için en iyi yaklaşım, genel sağlık durumunuz, böbrek kanserinin türü, kanserin yayılıp yayılmaması ve tedavi tercihleriniz dâhil olmak üzere, bir dizi faktöre bağlıdır.

Böbrek kanseri ameliyat

Çoğu böbrek kanseri için ana tedavi yöntemi, tümörü çıkarmak ve böbreğin doğal fonksiyonlarını korumak için yapılan ameliyatlardır. Böbrek kanseri tedavisinde kullanılan cerrahi işlemler arasında aşağıdakiler sayılabilir:

 • Etkilenen böbreğin alınması (Nefrektomi). Radikal nefrektomi bir böbreğin tam olarak çıkarılması, sağlıklı dokunun bir kısmının alınması ya da bazı durumlarda, lenf nodları, böbrek üstü bezleri ya da diğer yapılar gibi, başka yakın dokuların alınmasını kapsayabilir. Cerrah nefrektomiyi batından ya da yandan tek bir kesi yoluyla (açık nefrektomi) ya da karında bir dizi küçük kesi yoluyla (laparoskopik ya da robot yardımlı laparoskopik nefrektomi) gerçekleştirebilir.
 • Tümörün böbrekten çıkarılması (Parsiyel nefrektomi). Böbrek koruyan ya da nefron koruyan ameliyat olarak da bilinir. Cerrah, tüm böbreği almak yerine tümörü ve çevresindeki az miktarda sağlıklı dokuyu çıkarır. Bu, açık bir işlem olarak ya da laparoskopik ya da robot yardımıyla yapılabilir. Böbrek koruyan ameliyat küçük böbrek kanserlerinde yaygın kullanılan bir tedavi yöntemidir ve yalnızca bir böbreğinizin olması durumunda bir seçenek olabilir. Mümkün olması halinde, böbrek koruyan ameliyat genelde böbrek fonksiyonlarını korumak ve böbrek hastalığı ve diyaliz ihtiyacı gibi daha sonra oluşabilecek komplikasyon riskini azaltmak için radikal nefrektomiye tercih edilir.

Doktorunuzun tavsiye edeceği ameliyat çeşidi, sizdeki kansere ve evresinin yanı sıra genel sağlık durumunuza bağlıdır. Ameliyat kanama ve enfeksiyon riski taşımaktadır.

Kanserin böbrekte sınırlı kalması halinde ameliyat genellikle ihtiyaç duyulan tek tedavi yöntemidir ve ilaç veya radyoterapi gerekmez. Tek gereken rutin takip muayeneleridir.

Cerrahi olmayan tedaviler

Bazı bireylerde, küçük tümörleri yok etmede ameliyatsız alternatif tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Bu seçenekler aşağıdakileri içerir:

 • Kanser hücrelerini dondurma tedavisi (Kriyoablasyon). Kriyoablasyon için cildinize içi boş olan özel bir iğne yerleştirilir ve ultrason ya da başka görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda böbrekteki tümöre ulaşılır. İğne içindeki soğuk hava, kanser hücrelerinin soğutulması ya da dondurulması için kullanılır.
 • Kanser hücrelerini ısıtma tedavisi (radyofrekans ablasyonu). Radyofrekans ablasyonda, özel bir prob ciltten girilir ve probun yerleşimini yönlendirmek üzere ultrason ya da başka görüntüleme kılavuzluğunda böbrek tümörü içine ilerletilir. İğneden elektrik akımı geçerek kanser hücrelerine müdahale edilir ve kanser hücrelerinin ısıtılması ya da yakılması sağlanır.

Bu işlemlerin bazı hastalar için avantajları bulunmaktadır ve diğer cerrahi işlemlerin uygulanamadığı kişilerde ve böbrek tümörü küçük olan bireylerde potansiyel bir seçenektir.

İlerlemiş ve nükseden böbrek kanserinde tedaviler

Nükseden ve vücudun diğer alanlarına yayılan böbrek kanserlerinin tedavisi mümkün olmayabilir, fakat bunlar tedavi ile kontrol altına alınabilirler. Bu durumlarda, tedavi seçenekleri aşağıdakileri içerebilir:

 • Mümkün olan en çok miktarda böbrek tümörünün çıkarılmasını amaçlayan ameliyat. Ameliyatla kanserin tamamen çıkarılması mümkün olmasa da, bazı durumlarda kanserin mümkün olan en çok miktarda çıkarılması yararlı olabilir. Ameliyata, aynı zamanda vücudun diğer bir alanına yayılmış kanseri çıkarmak için başvurulabilir.
 • Kanserle savaşmak için bağışıklık sisteminizden yararlanan ilaçlar (biyolojik tedavi). Biyolojik tedavi (immunoterapi) kanserle savaşmak için vücudunuzun bağışıklık sistemini kullanır. Bu kategorideki ilaçlar arasında, vücudunuzda üretilen kimyasal maddelerin yapay hâli olan İnterferon ve Aldesleukin (Proleukin) bulunmaktadır. Nivolumab (Opdivo), bazı durumlarda ileri evre renal hücreli karsinomun tedavisinde kullanılan bir immunoterapidir.
 • Hedefe yönelik tedavi. Hedefe yönelik tedaviler, böbrek kanseri hücrelerinde görülen ve çoğalmalarına neden olan belirli anormal sinyalleri engeller. Bu ilaçlar, vücudun başka bölgelerine yayılan böbrek kanserinin tedavisinde umut vaat etmektedir. Hedefe yönelik ilaçlar olan Cabozantinib (CaboMetyx), Axitinib (Inlyta), Bevacizumab (Avastin), Pazopanib (Votrient), Sorafenib (Nexavar) ve Sunitinib (Sutent); kanser hücrelerini besleyen ve yayılmalarına imkan tanıyan kan damarlarının büyümesinde rol oynayan sinyalleri engellerler. Temsirolimus (Torisel) ve Everolimus (Afinitor), kanser hücrelerinin çoğalmasına ve hayatta kalmasına neden olan sinyalleri engelleyen hedefe yönelik ilaçlardır. Araştırmacılar, belirli genlere sahip hastaların, belirli hedefe yönelik tedavilere ne şekilde yanıt vereceği ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.
 • Radyasyon tedavisi. Radyasyon tedavisi kanser hücrelerini öldürmek için X ışınları gibi çok güçlü enerji demetlerini kullanılır. Radyasyon tedavisi bazen kemik ya da beyin gibi vücudun başka bölgelerine yayılan böbrek kanserini kontrol altına almak ya da belirtilerini hafifletmek amacıyla kullanılır.
 • Klinik çalışmalar. Tümör türünüze, kanserin evresine ve prognozunuza bağlı olarak doktorunuz size ilgili klinik araştırma çalışmaları hakkında bilgi verebilir. Bazı klinik çalışmalar, potansiyel olarak kullanılabilecek tedavilerin güvenliğini ve etkililiğini değerlendirir. Diğer klinik çalışmalar, hastalığı engellemek ya da teşhis etmek amacıyla yeni yollar bulmayı amaçlar.

Almayı düşündüğünüz herhangi bir tedavinin yararlarını, risklerini ve muhtemel yan etkilerini doktorunuzla ayrıntılı olarak görüşün.

Источник: //neolife.com.tr/bobrek-kanseri/

Böbrek Kanseri Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi

Böbrek Kanseri Nedir?

Vücuttaki kanın temiz kalmasında önemli bir role sahip olan böbrek, şekil itibari ile fasulyeyi andıran bir görünüme sahiptir. Böbreğin iç kısmında bazı kötü huylu ya da iyi huylu tümörler çeşitli belirtiler ile ortaya çıkar ve birçok kişide böbrek kanserine neden olur.

Böbrekte oluşan pek çok rahatsızlık ve tümör böbrek kanseri adı altında anılsa da, hastalığın türü ve boyutuna göre hastalığın ciddiyeti artmaktadır. Böbrek kanseri, çeşitli tümörlerin yayılma ve bulunma özelliklerine göre farklılık gösterir. Bu durumda yayılmadan böbreğin kısmını işgal eden tümörlerin oluşturduğu hastalığa lokalize böbrek kanseri denmektedir.

Meme Kanseri Nedir? Nedenleri? Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi

Lokal ilerlemiş böbrek kanseri ise kötü huylu tümörlerin yan organlara sıçrayarak geniş bir alana yayılması anlamını taşımaktadır. Genellikle 60 ile 70 yaşındaki kişileri ilgilendiren bir kanser türü olarak, teknolojinin tıp alanındaki olumlu gelişmeler sayesinde, tedaviden olumlu yanıt oranı son yıllarda oldukça yükselmiştir.

Böbrek Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Kansere yakalanma ihtimali belli başlı nedenlerden kaynaklansa da, bazen hiçbir sebep yokken kansere yakalanmak kaçınılmaz olmaktadır. Sigara içmek böbrek kanserinin en önemli nedenleri arasındadır.

Ayrıca şişmanlığın hat safhada olması ve yüksek kan basıncı böbrek kanserine karşı vücudun direncini düşürmektedir.

Ailesindeki bireyler arasından böbrek kanseri geçirmiş olan kişilerde bu kansere karşı yatkınlık ihtimali oldukça yüksektir.

Genetik yatkınlığa bağlı olarak birçok kalıtsal hastalık da böbrek kanserine neden olmaktadır. Böbrek kanseri risk faktörü taşıyan yerde mutlaka görüleceği anlamına gelen bir hastalık değildir. Risk grubu içinde yer alanların böbrek kanseri olmayacağı gibi, yüksek risk faktörü grubunda yer alan kişilerde de mutlaka böbrek kanseri görülecek değildir.

Böbrek Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Böbrek kanserini işaret eden pek çok belirti aynı zamanda ciddiyeti büyük olmayan hastalıklara da işaret edebilir. Bu nedenle her iki durumda da mutlaka doktora görünerek, belirtilere neden olan hastalığın tedavisi sağlanır. Bu noktada başlıca belirtiler arasında;

 • Kişinin kendini sürekli yorgun hissetmesi,
 • Sebepsiz yüksek ateş,
 • Nedensiz yere verilen aşırı kilo,
 • İdrar renginin normalden koyu olması ve idrarda kan görülmesi,
 • Karın bölgesinde ya da yan tarafında ele şişlik gelmesi gibi durumlar böbrek kanserinin başlıca belirtileri arasındadır.

Böbrek Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Böbrek kanseri belirtileri ile doktora başvuran kişilere kesin tanının konabilmesi için bazı test ve tahliller uygulanmaktadır.

İlk etapta idrar tahlili ile işe başlayan doktorlar, kan tahlili ve ultrason ile kontrol sırayı takip etmektedir.

Böbrek kanserinin tedavisinde etkili bir yol izlemek adına, kanserli tümörlerin yayılma oranı dikkatle belirlenerek tedaviye başlanmalıdır.

Yaklaşık dört evrede kendini gösteren böbrek kanserinin ilk evresindeki tümörün boyutu oldukça küçüktür ve tedavisi oldukça kolaydır.

İkinci ve üçüncü evrelerde böbrekten taşarak diğer dokulara ulaşan tümörlerin temizlenmesi ile tedavi olumlu yanıt vermektedir.

Son evrede ise,kanserin akciğer ve karaciğer gibi organlara yayılmış olması, hastalığın ciddi boyuta ulaştığını göstermektedir.

Böbrek Kanserinden Korunma Yolları Nelerdir?

Böbrek kanserinden korunmak için öncelikle içiliyorsa sigaranın bırakılması gerekiyor.

Ayrıca aşırı fazla kiloya sahip olmak böbreğe zarar verecek birçok hastalığa neden olduğundan, mutlaka sağlıklı bir şekilde zayıflamak gereklidir.

Bu tür hastalıklarda genetik yatkınlık mutlaka göz önünde bulundurulmalı ve en ufak belirtide tedbir amaçlı doktora gidilmelidir.

Akciğer Kanseri Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi

Kızartma ağırlıklı bir beslenme düzeni ve sağlıksız diyetler de çoğu kez böbrek kanseri nedeni sayılmaktadır. Bu sebeple kızartmanın olmadığı bir beslenme düzeni genel sağlık için oldukça önemlidir. Yoğun radyasyon almak ve uzun süre diyaliz hastası olmak, böbrek kanserini büyük ölçü de tetiklemektedir.

Böbrek Kanserinin Tedavisi Nedir?

Böbrek kanseri tedavisi için erken teşhis çok önemlidir. Erken  tanı sonrası tümörün çıkarılması doktor ve hasta için umut verici bir sonuç doğurur. Böbrek kanserinde aşağıdaki tedavi yöntemleri uygulanmaktadır;

Cerrahi

Ameliyat ile böbreğin çıkarılması nefrektomi olarak adlandırılır. Kanserin evresi, büyüklüğü ve sayısına göre böbreğin belli başlı kısımları alınmaktadır. Böbreklerden diğeri sağlıklı ise hastalıklı böbreğin alınması  durumunda hastanın sağlığı açısından bir teh yaratmaz.

Nefrektomi açık ameliyatla yapılmaktadır. Ancak son yıllarda kapalı yöntem adı verilen laparoskopi kullanılarak da nefrektomi yapılabilmektedir. Böbrekten çıkarılan örnekler patolojik incelemeye alınarak tümör ile ilgili bilgi alınır.

Bu, hem tanıyı kesinleştirir ve kanserin evresini bildirir.

Radyoterapi (Işın Tedavisi)

Yüksek enerjili ışınlar ile kanser hücrelerinin öldürülmesini amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Kanser bölgesine ışın tedavisi yapılarak uygulanır. İleri aşamadaki böbrek kanserli hastalarda radyoterapi ağrı oluşturduğu için ilk tedavi olarak önerilmemektedir.

Kemoterapi

Kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan ilaçlardan kimyasal karışımlı bir kısmına verilen isimdir. Tek ilaç veya birkaç ilaç birlikte kullanılır. Böbrek kanserlerinde kemoterapinin etkisinin pozitif yönde olduğu biraz tartışmalıdır. Doktorunuzun yönlendirmesiyle hareket edebilirsiniz.

Biyolojik Tedavi (İmmünoterapi)

Kansere karşı hastanın bağışıklık sistemini güçlendiren bir tedavi yöntemidir.

İnterferon ve interlökin-2 adlı ilaçlar vücuda verilerek vücut savunmasının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yan etki olarak dikkat kaybı, ateş, kas ağrısı, kusma, yorgunluk, deri dökülmesi ve ishale neden olabilmektedir. Tedavi bittiğinde yan etkiler de kaybolmaktadır.

Hormon Tedavisi

İlerlemiş böbrek kanserlerinde kullanılır. Tedavi etme amacıyla değil, çoğunlukla ağrıları dindirme amacıyla yapılmaktadır. Bunun dışında hedefe yönelik bir takım uygulamalar yapılmaktadır. Bilgilenmeniz açısından kısaca açıklamaya çalıştık ancak detaylı ve uygulanabilir tedavi yöntemlerini doktorunuzla konuşarak uygulayabilirsiniz.

Источник: //bilgihanem.com/bobrek-kanseri-nedir/

Böbrek Kanseri (Tümörü)

Böbrek Kanseri Nedir?

Böbreklerin idrarın oluşup aktığı bölümü ve dış kısmından kaynaklanan kanserlerin tedavisi ve sebepleri farklılıklar gösterir. Burada bahsedilen böbreğin dış kısmından, kabuk kısmından kaynaklanan kanserlerdir. Üroloji dilinde bu tümörler, Renal Cell Carcinom kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olan “RCC” diye anılır.

Bütün dünyada her yıl 300.000 yeni böbrek kanseri teşhis ediliyor; gelişmiş, endüstrileşmiş ülkelerde bu hastalık daha sık görülüyor. Bütün bir ömürde bir erkeğin böbrek tümörüne yakalanma ihtimali 1/69 iken bir kadında bu oran 1/116 dır; yani erkeklerde çok daha fazla rastlanıyor.

Eskiden böbrek kanseri yaşlıların hastalığı olarak bilinir ve genellikle 65 yaş üstünde karşımıza çıkarken; günümüzde radyolojik tanı yöntemlerinin sık kullanılması ve gelişmiş toplumlarda check-up kavramının gelişmesi ile daha genç yaşlarda karşımıza çıkmaya başlamıştır.

Böbrek kanserinin nedenleri arasında en sık görülenleri;

 • Sigara içimi
 • Obezite (şişmanlık)
 • Hipertansiyon (yüksek tansiyon hastası olmak)

Böbrek kanserinin klasik belirtileri olan:
Karında kitle; idrardan kan gelmesi, karın ağrısı ve zayıflama ancak hastaların %7'sinde karşımıza çıkıyor, çünkü günümüzde hastaların %50 den fazlası başka şikayetler ile bir sağlık kuruluşuna başvuran ve tesadüfen böbreğinde tümör saptanıp ürolojiye yönlendirilen hastalardır.

Böbrek tümörü son derece saldırgan ve hızla cerrahi tedavisi yapılması gereken bir hastalıktır. Ne yazık ki günümüzde böbrek kanseri tanısı konan hastaların %30 u (1/3 ü) tanı konduğu anda karşımıza metastatik (uzak organlara yayılmış) olarak çıkmaktadır.

Daha önce de bahsedildiği gibi günümüzde böbrekteki tümör kitlesi henüz küçükken teşhis edildiği için böbrek tümörlerinin kendine özgü belirtisi yok; ancak böbrekteki kitleden üretilen bazı hormonlar kana pompalanır ve kanımızda dolaşırlar, bu maddeler bazı hastalıklara ve belirtilere neden olur, bu belirtilere “Paraneoplastik Sendrom” deniyor.

Bu belirtilerden en önemlileri şunlardır:

 • Tansiyon yükselmesi (hipertansiyon)
 • Sebepsiz ateş
 • Kilo kaybı (zayıflama)
 • İzah edilemeyen kansızlık (anemi)
 • Kanda sedimentasyon ve/veya CRP yükselmesi
 • Kanda karaciğer testlerinin bozuk çıkması

Böbrek kanseri teşhisi nasıl konur?

Genellikle başka şikayetler ile başka branşlara başvurmuş hastalarda yapılan Tüm Batın Ultrasonografisi ya da Batın BT (Bilgisayarlı Tomografi) ya da Batın MR ile tanı konur. PET CT nin bu radyolojik yöntemlere hiçbir üstünlüğü yoktur.

Şekil. Bilgisayarlı Tomografi altında teşhisi konan 27 cm çapındaki böbrek tümörü

Böbrek kanseri tedavisi

Aşağıdaki videoda, Robotik Böbrek Kanseri (Tümörü) Ameliyatı – Parsiyel Nefrektomi gerçekleştirdiğimiz 53 yaşındaki hastamız Ramazan Bey'in, ameliyat sonrası görüşleri yer alıyor.

Böbrek kanserinin tedavisi, tanı konduktan sonra mümkün olabilen en kısa zamanda ameliyat olmaktır. Yani tedavisi “Cerrahi tedavi”dir. Deneyimli ellerde yapılan cerrahi ile çok olumlu sonuçlar alınmaktadır. Eğer tümör uzak organlara yayılmamış ise sadece cerrahi tedavi yeterli olmaktadır.

Böbrek kanseri tedavisinde yapılan cerrahi tedavi kanserli böbreği çevresindeki dokularla birlikte (tümörün ameliyat sırasında açılıp etrafa saçılmaması için) çıkarmaktır.

Bu ameliyatın adı “RADİKAL NEFREKTOMİ” dir. Bu ameliyat oldukça büyük bir ameliyat olup Genel Anestezi ile yapılmaktadır.

Bu ameliyatı Robotik Cerrahi ya da Laparoskopik cerrahi ile gerçekleştirmek mümkündür; biz bu ameliyatı böbrekteki tümörün boyutlarını göz önüne alarak “Robotik Cerrahi” ya da  “Laparoskopik Cerrahi” ile gerçekleştiriyoruz.

Ancak böbrekteki tümörün boyutları çok büyük ya da beraberinde kalbe uzanan tümör pıhtısı varsa Klasik Cerrahiyi tercih ediyoruz (Bknz: Böbrek kanserlerinin laparoskopik cerrahi ile tedavisi).

Laparoskopik Radikal Nefrektomi ameliyatı planlanan 56 yaşındaki Erkek hastanın, ameliyat öncesi sol böbreğinde yer alan 11 cm boyutundaki tümör görülüyor. Aşağıdaki görsel ise ameliyat sonrası çıkartılan piyese ait bilgiler veriyor.

Laparoskopik Radikal Nefrektomi ameliyatı gerçekleştirilen 56 yaşındaki Erkek hastanın, ameliyat sonrası çıkartılan sol böbrek piyesinde sağlam böbrek dokusu ve tümörlü olan bölüm görülüyor.

Böbreği korumak ve sadece tümörü çıkarmak mümkün mü?

Günümüzde radyolojik tetkiklerin daha sık kullanılır hale gelmesi, tıp teknolojilerinin ilerlemesi ve check-up kavramının yerleşmesi ile böbrek tümörlerini oldukça küçük boyutlarda yakalayabiliyoruz.

Bu hastalarda “Nefron Koruyucu Cerrahi” ya da “Parsiyel Nefrektomi” diye adlandırdığımız sadece tümörlü kısmın çıkarıldığı, böbreğin tamamen alınmadığı ameliyat tekniğini uyguluyoruz.

Bu ameliyatın uygulanabilmesi için tümör çapının 6 cm den daha büyük olmaması ve böbreğin uygun yerinde olması gerekiyor.

Tümör büyüklüğü burada çok önemli, 7 cm den büyük tümörlerde sadece tümör çıkarılırsa daha sonra kalan böbrek içinde yeni tümör gelişimi ihtimali çok yüksektir.

Bu nedenle 7 cm ve daha büyük tümörlerde Tümörlü Böbreği olduğu gibi çıkarmak gerekir.

Böbrek kanseri evrelerini anlatan görsel

Özellikle böbrek fonksiyonları iyi olmayan, ya da tek böbrekli ya da her iki böbreğinde aynı anda tümör saptanan olgularda “Parsiyel Nefrektomi” ameliyatını uyguluyoruz. Böylece hastaların böbrek fonksiyonları belli ölçüde korunmuş oluyor.

Bu ameliyatı uygulayabilmek için tümörün böbreğin uygun yerinde olması ve 6 cm den daha büyük olmaması ve ekibin bu konuda oldukça deneyimli olması gerekiyor.

Robotik Böbrek Tümörü Cerrahisi

Aşağıdaki videoda, Robotik Parsiyel Nefrektomi (Böbreğin sadece tümörlü kısmının alınması) Ameliyatı'nı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki videoda, Robotik Parsiyel Nefrektomi Ameliyatı'nda tümörün çıkartılması bölümünü izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki videoda, Robotik Radikal Nefrektomi Ameliyatı bölümünü izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki videoda, Robotik Radikal Nefrektomi'de Ana Toplar Damarın Klempe Edilmesi görülüyor.

Aşağıdaki videoda, Robotik Böbrek Üstü Bezi (Sürrenal) Tümörü Ameliyatı bölümünü izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki videoda ise Robotik Nefreüreterektomi Ameliyatı'na ait bir kesit bölümü izleyebilirsiniz.

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 52 yaşındaki Erkek hastanın, ameliyat öncesi sağ böbreğinde yer alan 5 cm büyüklüğündeki tümörden bir kesit.

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 35 yaşındaki Erkek hastanın, ameliyat öncesi sağ böbreğinde yer alan 2 cm büyüklüğündeki tümörden bir kesit.

Liv Hospital Ulus'ta Prof. Dr. Tahir Karadeniz ve Yrd. Doç. Dr. Cüneyd Sevinç tarafından gerçekleştirilen Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi (böbreğin sadece tümörlü alanının çıkarıldığı) Ameliyatından kareler…

Yayılmış (Metastatik) böbrek kanserlerinde tedavi

Teşhis konulduğunda başka organlara yayılmış olarak karşımıza çıkan böbrek tümörlerinde eskiden “Cerrahi Tedavi” yapılamıyor, bir anlamda hastalar kaderine terk ediliyorlardı; günümüzde “Modern Cerrahi Teknikler” ve yeni çıkan ilaçlarla bu hastalarda son derece olumlu sonuçlar alınıyor.

Günümüzde metastatik hastalık varlığında kabul edilen tedavi “Radikal Nefrektomi” dediğimiz cerrahi tedavi, buna ilave olarak “Immunoterapi” ilaçlarının kullanılmasıdır.

İlerlemiş hastalıktaki tümörlü böbreğin çıkarılma ameliyatına “Sitoredüktif Nefrektomi” deniyor.

Yani metastatik hastalıkta önce tümörlü kitle çıkarılacak, sonra onkoloji tarafından İmmunoterapi ilaçları başlanacaktır.

Şekiller. Yayılmış (metastatik) böbrek kanserine ait görseller

İlerlemiş (metastatik) hastalığı olan hastalarda Cerrahi tedavi ve İmmunoterapi ilaçların kullanımı ile ameliyat edilmeyen ya da edilemeyen, sadece İmmunoterapi ilaçları kullanan hastalar kıyaslandığında ameliyat yapılan hastaların ameliyat yapılamayan diğer hastalara oranla 2.

5 kat daha fazla yaşadıkları ve yaşam kalitelerinin diğer gruptan daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır.

Yayılmış (metastatik) hastalıkta tümörlü böbreğin çıkarılması hem hastaya yaşam konforu getirmekte; hem de ameliyat sonrası kullanılacak olan “İmmunoterapi” ilaçlarının faydalı olmasını sağlamaktadır.

Metastatik hastalık söz konusu olduğunda onkolojik ilaç tedavisinin işe yaraması için hastanın bağışıklık sisteminin iyi çalışması gereklidir, kanserli böbrek kitlesi insanın bağışıklık sistemini baskılamaktadır; tümörlü böbrek çıkarılınca bağışıklık sistemi yeniden canlanmakta ve hastalığa direnebilmektedir. Buna ilaveten tümöre bağlı olumsuz belirtiler ameliyat sonrası kaybolmaktadır.

47 yaşındaki hastamız Bahri Bey, Sol Böbreğinde ileri derecede büyük (30 cm-3.5 kg) Böbrek Tümörü nedeniyle gerçekleştirdiğimiz ameliyat sonrası görüşlerini dile getiriyor.

İlerlemiş hastalıkta cerrahi tedavi herkese uygulanır mı?

 • Metastatik Böbrek Tümör Cerrahisi oldukça riskli ve zor bir ameliyattır; bu nedenle bu konuda tecrübe sahibi ekipler tarafından, yeterli alt yapıya sahip hastanelerde uygulanmalıdır.

 • Ameliyat öncesi tarama tetkiklerinde beyin ve karaciğere yayılım olmamalıdır.
 • Hastanın genel vücut performansı bu ameliyatı uygulamak için yeterli olmalıdır.

 • Eğer daha önce tümöre biopsi yapılmış ise sarkomatoid elemanlar olmamalıdır.

Böbreğin iç kısmı, İdrar Yolu (Üreter) Kanserleri nedir?

Böbreğin içindeki küçük idrar kanalları, böbreğin iç kısmındaki idrar havuzu (Pelvis) ve böbrekte oluşan idrarı İdrar kesesi (Mesane) ne taşıyan Üreter (İdrar Yolu=İdrar Kanalı) kanserleridir.

Belirtiler nedir? Teşhis nasıl koyulur?

Bu hastalığın tek ve en önemli belirtisi idrarda kan görülmesidir. Bu idrar tahlilinde ya da çıplak gözle görülebilir, bunun dışında hastalıklı taraf böğür ağrısı da olabilir.

Teşhis; BT Ürografi, İdrar kesesine Endoskopi (Sistoskopi=Kamera ile girerek İdrar kesesi içini görmek, böbrekten mesaneye gelen idrarın rengini görebilmek), gerekirse URS yöntemiyle (İdrar Yolu ve böbrek taşları bölümünde detaylı anlatıldı) ile idrar kesesinden şüphelenilen idrar yoluna girip böbreğin içine kadar kamera ile görüntülemek ile konur.

Tedavi nedir?

Bu hastalığın tedavisi yukarıda anlatılan böbrek kanserinden biraz daha farklıdır, bu hastalıkta hem hastalıklı taraf böbreği, hem o taraf idrar kanalı=idrar yolu=üreter ve idrar yolunun açıldığı mesane (idrar kesesi) bölümünün çıkarıldığı bir ameliyattır. Bu hastalık ameliyat sonrası bile %70 hastada İdrar Kesesinde (mesane) tekrarlayabileceği için mesanenin idrar yolunun açıldığı bölümü çıkarılıyor.

Ameliyat sonrası süreç

Hastalarımızı evlerine gönderdikten sonra belirli aralıklarla idrar kesesine kamera sistemi ile girip Endoskopi (sistoskopi) yapıyoruz. Tedavi bölümünde yukarıda anlatıldığı gibi bu kanserlerin idrar kesesinde sonradan tekrarlama ihtimali için bu takip yapılıyor.

Tedavide Kemoterapi var mı?

Böbreğin iç kısmı ve idrar yolundan kaynaklanan kanserlerde ameliyat sonrası takiplerde uzak organlara yayılım (metastaz) oluşur ya da ameliyat sırasında alınan lenf dokusu örneklerinde kanser yayılımı saptanır ise bu durumun tedavisi kemoterapidir.

Ameliyattan uzun süre sonra takipler sırasında idrar kesesinde (mesanede) kanser tekrarladı (nüks etti) ne yapılacak?

Mesane (idrar kesesi) kanserlerinde anlatıldığı gibi Endoskopik kamera ile idrar kesesine girip tümörü kapalı ameliyatla çıkarıyoruz (TUR Tm ameliyatı) ve patolojiye gönderiyoruz.

Patoloji raporuna göre idrar kesesi kaslarına kadar derinleşmiş bir sonuç gelirse (T2 High Grade) Mesane Kanserleri bölümünde anlatıldığı gibi idrar kesesi lenf dokuları, prostat ve meni keselerinin çıkarıldığı Radikal Sistektomi ameliyatının yapılması gerekiyor, hastalarımızın genel sağlık durumu bu büyük ameliyata elverişsiz ise idrar kesine Radyoterapi tedavisi uygulanıyor.

Patoloji raporu sonucu idrar kesesi katlarına derinleşmemiş şeklinde ise idrar kesesi içine ilaçlama yapıyor ve endoskopik takibe alıyoruz.

Источник: //www.tahirkaradeniz.com/bobrek-kanseri.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Leave a Reply

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть