Böbrek Kanseri Teşhisi Nasıl Konur?

içerik

Böbrek Kanseri (Tümörü)

Böbrek Kanseri Teşhisi Nasıl Konur?

Böbreklerin idrarın oluşup aktığı bölümü ve dış kısmından kaynaklanan kanserlerin tedavisi ve sebepleri farklılıklar gösterir. Burada bahsedilen böbreğin dış kısmından, kabuk kısmından kaynaklanan kanserlerdir. Üroloji dilinde bu tümörler, Renal Cell Carcinom kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olan “RCC” diye anılır.

Bütün dünyada her yıl 300.000 yeni böbrek kanseri teşhis ediliyor; gelişmiş, endüstrileşmiş ülkelerde bu hastalık daha sık görülüyor. Bütün bir ömürde bir erkeğin böbrek tümörüne yakalanma ihtimali 1/69 iken bir kadında bu oran 1/116 dır; yani erkeklerde çok daha fazla rastlanıyor.

Eskiden böbrek kanseri yaşlıların hastalığı olarak bilinir ve genellikle 65 yaş üstünde karşımıza çıkarken; günümüzde radyolojik tanı yöntemlerinin sık kullanılması ve gelişmiş toplumlarda check-up kavramının gelişmesi ile daha genç yaşlarda karşımıza çıkmaya başlamıştır.

Böbrek kanserinin nedenleri arasında en sık görülenleri;

 • Sigara içimi
 • Obezite (şişmanlık)
 • Hipertansiyon (yüksek tansiyon hastası olmak)

Böbrek kanserinin klasik belirtileri olan:
Karında kitle; idrardan kan gelmesi, karın ağrısı ve zayıflama ancak hastaların %7'sinde karşımıza çıkıyor, çünkü günümüzde hastaların %50 den fazlası başka şikayetler ile bir sağlık kuruluşuna başvuran ve tesadüfen böbreğinde tümör saptanıp ürolojiye yönlendirilen hastalardır.

Böbrek tümörü son derece saldırgan ve hızla cerrahi tedavisi yapılması gereken bir hastalıktır. Ne yazık ki günümüzde böbrek kanseri tanısı konan hastaların %30 u (1/3 ü) tanı konduğu anda karşımıza metastatik (uzak organlara yayılmış) olarak çıkmaktadır.

Daha önce de bahsedildiği gibi günümüzde böbrekteki tümör kitlesi henüz küçükken teşhis edildiği için böbrek tümörlerinin kendine özgü belirtisi yok; ancak böbrekteki kitleden üretilen bazı hormonlar kana pompalanır ve kanımızda dolaşırlar, bu maddeler bazı hastalıklara ve belirtilere neden olur, bu belirtilere “Paraneoplastik Sendrom” deniyor.

Bu belirtilerden en önemlileri şunlardır:

 • Tansiyon yükselmesi (hipertansiyon)
 • Sebepsiz ateş
 • Kilo kaybı (zayıflama)
 • İzah edilemeyen kansızlık (anemi)
 • Kanda sedimentasyon ve/veya CRP yükselmesi
 • Kanda karaciğer testlerinin bozuk çıkması

Böbrek kanseri teşhisi nasıl konur?

Genellikle başka şikayetler ile başka branşlara başvurmuş hastalarda yapılan Tüm Batın Ultrasonografisi ya da Batın BT (Bilgisayarlı Tomografi) ya da Batın MR ile tanı konur. PET CT nin bu radyolojik yöntemlere hiçbir üstünlüğü yoktur.

Şekil. Bilgisayarlı Tomografi altında teşhisi konan 27 cm çapındaki böbrek tümörü

Böbrek kanseri tedavisi

Aşağıdaki videoda, Robotik Böbrek Kanseri (Tümörü) Ameliyatı – Parsiyel Nefrektomi gerçekleştirdiğimiz 53 yaşındaki hastamız Ramazan Bey'in, ameliyat sonrası görüşleri yer alıyor.

Böbrek kanserinin tedavisi, tanı konduktan sonra mümkün olabilen en kısa zamanda ameliyat olmaktır. Yani tedavisi “Cerrahi tedavi”dir. Deneyimli ellerde yapılan cerrahi ile çok olumlu sonuçlar alınmaktadır. Eğer tümör uzak organlara yayılmamış ise sadece cerrahi tedavi yeterli olmaktadır.

Böbrek kanseri tedavisinde yapılan cerrahi tedavi kanserli böbreği çevresindeki dokularla birlikte (tümörün ameliyat sırasında açılıp etrafa saçılmaması için) çıkarmaktır.

Bu ameliyatın adı “RADİKAL NEFREKTOMİ” dir. Bu ameliyat oldukça büyük bir ameliyat olup Genel Anestezi ile yapılmaktadır.

Bu ameliyatı Robotik Cerrahi ya da Laparoskopik cerrahi ile gerçekleştirmek mümkündür; biz bu ameliyatı böbrekteki tümörün boyutlarını göz önüne alarak “Robotik Cerrahi” ya da  “Laparoskopik Cerrahi” ile gerçekleştiriyoruz.

Ancak böbrekteki tümörün boyutları çok büyük ya da beraberinde kalbe uzanan tümör pıhtısı varsa Klasik Cerrahiyi tercih ediyoruz (Bknz: Böbrek kanserlerinin laparoskopik cerrahi ile tedavisi).

Laparoskopik Radikal Nefrektomi ameliyatı planlanan 56 yaşındaki Erkek hastanın, ameliyat öncesi sol böbreğinde yer alan 11 cm boyutundaki tümör görülüyor. Aşağıdaki görsel ise ameliyat sonrası çıkartılan piyese ait bilgiler veriyor.

Laparoskopik Radikal Nefrektomi ameliyatı gerçekleştirilen 56 yaşındaki Erkek hastanın, ameliyat sonrası çıkartılan sol böbrek piyesinde sağlam böbrek dokusu ve tümörlü olan bölüm görülüyor.

Böbreği korumak ve sadece tümörü çıkarmak mümkün mü?

Günümüzde radyolojik tetkiklerin daha sık kullanılır hale gelmesi, tıp teknolojilerinin ilerlemesi ve check-up kavramının yerleşmesi ile böbrek tümörlerini oldukça küçük boyutlarda yakalayabiliyoruz.

Bu hastalarda “Nefron Koruyucu Cerrahi” ya da “Parsiyel Nefrektomi” diye adlandırdığımız sadece tümörlü kısmın çıkarıldığı, böbreğin tamamen alınmadığı ameliyat tekniğini uyguluyoruz.

Bu ameliyatın uygulanabilmesi için tümör çapının 6 cm den daha büyük olmaması ve böbreğin uygun yerinde olması gerekiyor.

Tümör büyüklüğü burada çok önemli, 7 cm den büyük tümörlerde sadece tümör çıkarılırsa daha sonra kalan böbrek içinde yeni tümör gelişimi ihtimali çok yüksektir.

Bu nedenle 7 cm ve daha büyük tümörlerde Tümörlü Böbreği olduğu gibi çıkarmak gerekir.

Böbrek kanseri evrelerini anlatan görsel

Özellikle böbrek fonksiyonları iyi olmayan, ya da tek böbrekli ya da her iki böbreğinde aynı anda tümör saptanan olgularda “Parsiyel Nefrektomi” ameliyatını uyguluyoruz. Böylece hastaların böbrek fonksiyonları belli ölçüde korunmuş oluyor.

Bu ameliyatı uygulayabilmek için tümörün böbreğin uygun yerinde olması ve 6 cm den daha büyük olmaması ve ekibin bu konuda oldukça deneyimli olması gerekiyor.

Robotik Böbrek Tümörü Cerrahisi

Aşağıdaki videoda, Robotik Parsiyel Nefrektomi (Böbreğin sadece tümörlü kısmının alınması) Ameliyatı'nı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki videoda, Robotik Parsiyel Nefrektomi Ameliyatı'nda tümörün çıkartılması bölümünü izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki videoda, Robotik Radikal Nefrektomi Ameliyatı bölümünü izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki videoda, Robotik Radikal Nefrektomi'de Ana Toplar Damarın Klempe Edilmesi görülüyor.

Aşağıdaki videoda, Robotik Böbrek Üstü Bezi (Sürrenal) Tümörü Ameliyatı bölümünü izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki videoda ise Robotik Nefreüreterektomi Ameliyatı'na ait bir kesit bölümü izleyebilirsiniz.

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 52 yaşındaki Erkek hastanın, ameliyat öncesi sağ böbreğinde yer alan 5 cm büyüklüğündeki tümörden bir kesit.

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 35 yaşındaki Erkek hastanın, ameliyat öncesi sağ böbreğinde yer alan 2 cm büyüklüğündeki tümörden bir kesit.

Liv Hospital Ulus'ta Prof. Dr. Tahir Karadeniz ve Yrd. Doç. Dr. Cüneyd Sevinç tarafından gerçekleştirilen Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi (böbreğin sadece tümörlü alanının çıkarıldığı) Ameliyatından kareler…

Yayılmış (Metastatik) böbrek kanserlerinde tedavi

Teşhis konulduğunda başka organlara yayılmış olarak karşımıza çıkan böbrek tümörlerinde eskiden “Cerrahi Tedavi” yapılamıyor, bir anlamda hastalar kaderine terk ediliyorlardı; günümüzde “Modern Cerrahi Teknikler” ve yeni çıkan ilaçlarla bu hastalarda son derece olumlu sonuçlar alınıyor.

Günümüzde metastatik hastalık varlığında kabul edilen tedavi “Radikal Nefrektomi” dediğimiz cerrahi tedavi, buna ilave olarak “Immunoterapi” ilaçlarının kullanılmasıdır.

İlerlemiş hastalıktaki tümörlü böbreğin çıkarılma ameliyatına “Sitoredüktif Nefrektomi” deniyor.

Yani metastatik hastalıkta önce tümörlü kitle çıkarılacak, sonra onkoloji tarafından İmmunoterapi ilaçları başlanacaktır.

Şekiller. Yayılmış (metastatik) böbrek kanserine ait görseller

İlerlemiş (metastatik) hastalığı olan hastalarda Cerrahi tedavi ve İmmunoterapi ilaçların kullanımı ile ameliyat edilmeyen ya da edilemeyen, sadece İmmunoterapi ilaçları kullanan hastalar kıyaslandığında ameliyat yapılan hastaların ameliyat yapılamayan diğer hastalara oranla 2.

5 kat daha fazla yaşadıkları ve yaşam kalitelerinin diğer gruptan daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır.

Yayılmış (metastatik) hastalıkta tümörlü böbreğin çıkarılması hem hastaya yaşam konforu getirmekte; hem de ameliyat sonrası kullanılacak olan “İmmunoterapi” ilaçlarının faydalı olmasını sağlamaktadır.

Metastatik hastalık söz konusu olduğunda onkolojik ilaç tedavisinin işe yaraması için hastanın bağışıklık sisteminin iyi çalışması gereklidir, kanserli böbrek kitlesi insanın bağışıklık sistemini baskılamaktadır; tümörlü böbrek çıkarılınca bağışıklık sistemi yeniden canlanmakta ve hastalığa direnebilmektedir. Buna ilaveten tümöre bağlı olumsuz belirtiler ameliyat sonrası kaybolmaktadır.

47 yaşındaki hastamız Bahri Bey, Sol Böbreğinde ileri derecede büyük (30 cm-3.5 kg) Böbrek Tümörü nedeniyle gerçekleştirdiğimiz ameliyat sonrası görüşlerini dile getiriyor.

İlerlemiş hastalıkta cerrahi tedavi herkese uygulanır mı?

 • Metastatik Böbrek Tümör Cerrahisi oldukça riskli ve zor bir ameliyattır; bu nedenle bu konuda tecrübe sahibi ekipler tarafından, yeterli alt yapıya sahip hastanelerde uygulanmalıdır.
 • Ameliyat öncesi tarama tetkiklerinde beyin ve karaciğere yayılım olmamalıdır.
 • Hastanın genel vücut performansı bu ameliyatı uygulamak için yeterli olmalıdır.
 • Eğer daha önce tümöre biopsi yapılmış ise sarkomatoid elemanlar olmamalıdır.

Böbreğin iç kısmı, İdrar Yolu (Üreter) Kanserleri nedir?

Böbreğin içindeki küçük idrar kanalları, böbreğin iç kısmındaki idrar havuzu (Pelvis) ve böbrekte oluşan idrarı İdrar kesesi (Mesane) ne taşıyan Üreter (İdrar Yolu=İdrar Kanalı) kanserleridir.

Belirtiler nedir? Teşhis nasıl koyulur?

Bu hastalığın tek ve en önemli belirtisi idrarda kan görülmesidir. Bu idrar tahlilinde ya da çıplak gözle görülebilir, bunun dışında hastalıklı taraf böğür ağrısı da olabilir.

Teşhis; BT Ürografi, İdrar kesesine Endoskopi (Sistoskopi=Kamera ile girerek İdrar kesesi içini görmek, böbrekten mesaneye gelen idrarın rengini görebilmek), gerekirse URS yöntemiyle (İdrar Yolu ve böbrek taşları bölümünde detaylı anlatıldı) ile idrar kesesinden şüphelenilen idrar yoluna girip böbreğin içine kadar kamera ile görüntülemek ile konur.

Tedavi nedir?

Bu hastalığın tedavisi yukarıda anlatılan böbrek kanserinden biraz daha farklıdır, bu hastalıkta hem hastalıklı taraf böbreği, hem o taraf idrar kanalı=idrar yolu=üreter ve idrar yolunun açıldığı mesane (idrar kesesi) bölümünün çıkarıldığı bir ameliyattır. Bu hastalık ameliyat sonrası bile %70 hastada İdrar Kesesinde (mesane) tekrarlayabileceği için mesanenin idrar yolunun açıldığı bölümü çıkarılıyor.

Ameliyat sonrası süreç

Hastalarımızı evlerine gönderdikten sonra belirli aralıklarla idrar kesesine kamera sistemi ile girip Endoskopi (sistoskopi) yapıyoruz. Tedavi bölümünde yukarıda anlatıldığı gibi bu kanserlerin idrar kesesinde sonradan tekrarlama ihtimali için bu takip yapılıyor.

Tedavide Kemoterapi var mı?

Böbreğin iç kısmı ve idrar yolundan kaynaklanan kanserlerde ameliyat sonrası takiplerde uzak organlara yayılım (metastaz) oluşur ya da ameliyat sırasında alınan lenf dokusu örneklerinde kanser yayılımı saptanır ise bu durumun tedavisi kemoterapidir.

Ameliyattan uzun süre sonra takipler sırasında idrar kesesinde (mesanede) kanser tekrarladı (nüks etti) ne yapılacak?

Mesane (idrar kesesi) kanserlerinde anlatıldığı gibi Endoskopik kamera ile idrar kesesine girip tümörü kapalı ameliyatla çıkarıyoruz (TUR Tm ameliyatı) ve patolojiye gönderiyoruz.

Patoloji raporuna göre idrar kesesi kaslarına kadar derinleşmiş bir sonuç gelirse (T2 High Grade) Mesane Kanserleri bölümünde anlatıldığı gibi idrar kesesi lenf dokuları, prostat ve meni keselerinin çıkarıldığı Radikal Sistektomi ameliyatının yapılması gerekiyor, hastalarımızın genel sağlık durumu bu büyük ameliyata elverişsiz ise idrar kesine Radyoterapi tedavisi uygulanıyor.

Patoloji raporu sonucu idrar kesesi katlarına derinleşmemiş şeklinde ise idrar kesesi içine ilaçlama yapıyor ve endoskopik takibe alıyoruz.

Источник: http://www.tahirkaradeniz.com/bobrek-kanseri.html

Böbrek Kanseri Nasıl Teşhis Edilir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Böbrek Kanseri Teşhisi Nasıl Konur?
Böbrek kanseri böbrek hücrelerinizde başlayan kanserdir.

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbreklerinizin her biri yumruğunuzun büyüklüğünde, iki fasulye tanesi şeklindedir. Karın organlarının arkasında, omurganızın her iki tarafında bir böbrek yer alır.

Erişkinlerde böbrek hücreli  karsinom en sık görülen kanser türüdür – kanserli tümörlerin yaklaşık% 90’nını kapsar. Diğer daha az görülen böbrek kanseri türleri de ortaya çıkabilir. Küçük çocukların Wilms tümörü adı verilen bir tür böbrek kanseri geliştirmesi daha olasıdır.

Kanser insidansı artmaktadır. Bunun bir nedeni de, günümüzde bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları gibi görüntüleme tekniklerinin daha sık kullanılıyor olmasıdır. Bu testler, daha fazla böbrek kanserinin tesadüfi keşfine yol açabilir. Birçok durumda, tümörler küçük ve böbrek ile sınırlı olduğu zaman tedavi edilmesi kolaylaşır, erken bir aşamada bulunur.

Böbrek Kanseri Teşhisi

Böbrek kanserini teşhis etmek için kullanılan testler ve prosedürler şunlardır:

Kan ve İdrar Testleri

Kan ve idrar testleri, hangi belirtiler ve semptomlarınız olduğu hakkında doktorunuza ipuçları verebilir.

Görüntüleme Testleri

Görüntüleme testleri, böbrek tümörününün veya anormalliğin görselleştirilmesini sağlar. Görüntüleme testleri bir ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT) taraması veya manyetik rezonans görüntülemeyi (MRI) içerebilir.

Böbrek Dokusunun Bir Örneğini Çıkarma (Biyopsi)

Nadir durumlarda, doktorunuz böbreğinizin şüpheli bir bölgesinden küçük bir hücre örneğini (biyopsi) çıkarmak için bir prosedür önerebilir. Örnek, kanser belirtilerini araştırmak için laboratuarda test edillir.

Böbrek Kanseri Evreleri

Doktorunuz böbrek kanseri olabilecek bir böbrek lezyonu belirlediğinde, bir sonraki adım kanserin derecesini (evresini) belirlemektir. Böbrek kanseri için evreleme testleri ek BT ​​taramaları veya başka görüntüleme testlerini içerebilir.

Daha sonra doktorunuz kansere bir aşama olarak adlandırılan bir sayı atar.

Böbrek kanseri evreleri şunlardır:

 • Evre I. Bu aşamada, tümör çapı 2 3/4 inç (7 santimetre) kadar olabilir. Tümör böbrek ile sınırlıdır.
 • Evre II. Bir evre II böbrek kanseri, bir evre I tümörden daha fazladır, ancak hala böbrek ile sınırlıdır.
 • Evre III. Bu aşamada, tümör çevredeki dokunun ötesine uzanır ve ayrıca yakın lenf düğümlerine de yayılabilir.
 • Evre IV. Kanser böbreğin dışına, lenf düğümlerine veya vücudun kemik, karaciğer veya akciğer gibi uzak bölgelerine yayılır.

Böbrek Kanseri Tedavisi

Doktorunuz ile birlikte böbrek kanseri tedavi seçeneklerinizi tartışabilirsiniz. Sizin için en iyi yaklaşım, böbrek kanseri olup olmadığına bakılmaksızın, böbreklerinize dikkat etmektir.

Böbrek Kanserinde Cerrahi Operasyon

Tümörün çıkarılması ve normal böbrek fonksiyonunun korunması amacı ile cerrahi operasyonlar, böbrek kanserleri için ana tedavidir. Böbrek kanserini tedavi etmek için kullanılan cerrahi prosedürler şunları içerebilir:

Parsiyel nefrektomi sırasında, sadece kanserli tümör veya hastalıklı doku çıkarılır (ortada), olabildiğince çok sağlıklı böbrek dokusu bırakılır. Parsiyel nefrektomi de böbrek koruyucu olarak adlandırılır

Etkilenen Böbreğin Çıkarılması (Nefrektomi)

Tam (radikal) nefrektomi, tüm böbreği, sağlıklı bir doku sınırını ve bazen lenf nodları, böbreküstü bezleri veya diğer yapılar gibi yakınlardaki ek dokuları çıkarmayı içerir.

Cerrah, karın ya da taraftaki tek bir insizyondan (açık nefrektomi) ya da batında bir dizi küçük insizyonla (laparoskopik veya robotik yardımlı laparoskopik nefrektomi) nefrektomi yapabilir.

Tümörün Böbreklerden Çıkarılması (Parsiyel Nefrektomi)

Ayrıca, böbrek koruyucu veya nefron koruyucu cerrahi olarak da adlandırılan cerrahi operasyon, tüm böbreği değil, tümörü ve çevreleyen küçük bir sağlıklı doku payını ortadan kaldırır.

Açık bir prosedür olarak veya laparoskopik olarak veya robot yardım ile yapılabilir. Böbrek koruyucu cerrahi, küçük böbrek kanserleri için yaygın bir tedavi yöntemidir ve sadece bir böbreğinizde tümör varsa bir seçenek olabilir.

Mümkünse, böbrek koruyucu cerrahi genellikle böbrek fonksiyonunu korumak ve böbrek hastalığı ve diyaliz ihtiyacı gibi daha sonraki komplikasyonların riskini azaltmak için tam bir nefrektomi üzerinde tercih edilir.

Doktorunuzun önerdiği ameliyat türü, kanserinize,evresine ve sağlığınıza bağlı olacaktır. Bu operasyon cerrahi kanama ve enfeksiyon riski taşır.

Kanser böbrek ile sınırlı olduğunda, ameliyat genellikle gerekli olan tek tedavidir. Rutin takip gerekli olan her şeydir.

Böbrek Kanserinde Cerrahi Olmayan Tedaviler

Bazı insanlar için, cerrahi olmayan küçük tümörleri yok etmek için alternatif seçenekler mevcuttur. Bu seçenekler şunları içerir:

Kanser Hücrelerini Dondurmak İçin Tedavi (Kriyoablasyon)

Kriyoablasyon sırasında, ultrason veya diğer görüntü kılavuzları kullanılarak cildinize ve böbrek tümörüne özel bir içi boş iğne yerleştirilir. İğnedeki soğuk gaz, kanser hücrelerini soğutmak veya dondurmak için kullanılır.

Isı İle Kanser Hücresi Tedavisi (Radyofrekans Ablasyonu)

Radyofrekans ablasyonu sırasında, probun yerleştirilmesine kılavuzluk etmek için ultrason veya başka bir görüntüleme kullanılarak cildinize ve böbrek tümörüne özel bir prob yerleştirilir. Bir elektrik akımı iğnenin içinden ve kanser hücrelerine akarak hücrelerin ısınmasına veya yanmasına neden olur.

Bu prosedürler, bazı hastalar için avantajlara sahip olabilir ve başka cerrahi prosedürleri olmayan ve küçük böbrek tümörleri olan kişiler için potansiyel bir seçenek olabilir.

İleri ve Tekrarlayan Böbrek Kanseri Tedavisi

Vücudun diğer bölgelerine yayılan böbrek kanseri ve böbrek kanseri tedavi edilebilir olmayabilir, ancak tedavi ile kontrol edilebilir.

Böbrek Kanserinde Cerahhi Operasyon

Cerrahi operasyon, böbrek tümörünün mümkün olduğunca çoğunu çıkarmak için yapılır. Cerrahi operasyon ile tüm kanserinizi kaldıramasa bile, bazı durumlarda kanseri olabildiğince ortadan kaldırmak için yararlı olabilir. Cerrahi operasyon ayrıca vücudun başka bir bölgesine yayılmış olan kanseri gidermek için de kullanılabilir.

Bağışıklık Sisteminizde Kanserle Savaşan İlaçlar (Biyolojik Terapi)

Biyolojik terapi (immünoterapi) kansere karşı savaşmak için vücudunuzun bağışıklık sistemini kullanır. Bu kategorideki ilaçlar, vücudunuzda üretilen kimyasalların sentetik versiyonları olan interferon ve aldesleukin (Proleukin) içerir. Nivolumab (Opdivo) bazen gelişmiş renal hücreli karsinomu tedavi etmek için kullanılan bir immünoterapi yöntemidir.

Böbrek Kanserinde Hedefli Terapi

Hedeflenmiş tedaviler, böbrek kanseri hücrelerinde bulunan spesifik anormal sinyallerin çoğalmasına izin verir. Bu ilaçlar, vücudun diğer bölgelerine yayılmış böbrek kanserinin tedavisinde umut vaad ediyor.

Hedeflenen ilaçlar cabozantinib (CaboMetyx), axitinib (Inlyta), bevacizumab (Avastin), pazopanib (Votrient), sorafenib (Nexavar) ve sunitinib (Sutent), kanser hücrelerini besleyen ve damarlara nüfuz eden kan damarlarının büyümesinde rol oynayan yayılmaları içerir.

Temsirolimus (Torisel) ve everolimus (Afinitor), kanser hücrelerinin büyümesine ve hayatta kalmasına izin veren bir sinyali bloke eden ilaçları hedef alır. Araştırmacılar, belirli genlere sahip hastaların belirli hedefli tedavilere nasıl yanıt verebileceğini araştırmaya devam ediyorlar.

Böbrek Kanserinde Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için X-ışınları gibi yüksek güçlü enerji ışınları kullanır. Radyasyon tedavisi bazen kemikler ve beyin gibi vücudun diğer bölgelerine yayılmış olan böbrek kanserinin semptomlarını kontrol etmek veya azaltmak için kullanılır.

Böbrek Kanserinde Klinik Denemeler

Tümör tipine, kanser evresine ve prognozunuza(hastalığın seyri) bağlı olarak, doktorunuz sizi ilgili klinik araştırma denemeleri konusunda bilgilendirebilir. Bazı klinik çalışmalar potansiyel tedavilerin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirir. Diğer klinik deneyler, hastalığı önlemek veya tespit etmek için yeni yollar bulmaya çalışır.

Doktorunuzla, düşündüğünüz herhangi bir tedavinin faydalarını, risklerini ve olası yan etkilerini iyice konuştuğunuzdan emin olun.

Böbrek Kanserinde Alternatif Tıp

Böbrek kanserini başarılı bir şekilde tedavi etmek için tamamlayıcı veya alternatif tedaviler henüz kanıtlanmamıştır. Ancak böbrek kanseri olan kişiler tanı ve tedavi sırasında sıklıkla strese maruz kalırlar.

Kendinizi üzgün veya endişeli hissedebilir, ya da her zamanki aktivitelerinizi (uyumak, yemek yemek ya da konsantre olmak) yapmakta zorluk çekebilirsiniz.

Tedavi planınıza ek olarak, sağlık ekibinize rahatlama terapisi veya meditasyon gibi anksiyete ve stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilecek tamamlayıcı tedaviler hakkında bilgi alın.

Düşündüğünüz diğer tamamlayıcı veya alternatif tedavileri tartıştığınızdan emin olun, böylece riskler de dahil olmak üzere hastalık hakkında mümkün olduğunca bilgi edinirsiniz ve bu tür tedavilerin tedavi planınızı ve sağlığınızı nasıl etkileyebileceğini öğrenirsiniz.

Böbrek Kanseri ile Başa Çıkmak ve Destek

Her kişi kendi yoluna bir kanser teşhisi ile baş eder. Tanı ile gelen korku azalmaya başladığında, kanser tedavisinin ve iyileşmenin günlük zorluklarıyla başa çıkmanıza yardımcı olacak bazı yollar bulabilirsiniz.

Böbrek Kanseri ile başa çıkmak için tavsiyeler

Böbrek kanserinin tedavi kararlarını vermede rahat hissetmenizi sağlayacak kadar hastalık hakkında bilgi edinin. Ne tür bir kanseriniz var ve hangi evrede gibi konuları ve teşhisiniz hakkında doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin. Bu bilgi, tedavi seçenekleri hakkında bilgi edinmenize yardımcı olabilir.

Kanser tedavisi sırasında kendinize iyi bakın. Meyve ve sebzelerle dolu sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturun, kendinizi iyi hissettiğinizde fiziksel olarak aktif olun ve her gün dinlenmiş hissetmeniz için yeterince uyuyun.

Her gün kendinize zaman ayırın. Okumak, dinlenmek veya müzik dinlemek için harcadığınız süre, stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Duygularınızı yazabilirsiniz.

Aileniz ve arkadaşlarınızla yakın olun. Size yardımcı olmalarına, sizi dinlemelerine izin verin. Onlarla konuşun.

Psikolojik destek alabilirsiniz. Eğer bunalmış, depresif hissediyorsanız, zihinsel sağlık danışmanlığı almayı düşünün. Sertifikalı bir sosyal hizmet uzmanı, psikolog veya psikiyatrist gibi bir akıl sağlığı uzmanına başvurmayı düşünün.

Randevunuz İçin Hazırlanın

Eğer sizi endişelendiren herhangi bir belirtileriniz varsa, bir doktordan randevu alarak işe başlayabilirsiniz.. Doktorunuz kanser olduğunuzdan şüpheleniyorsa, idrar yolu hastalıkları ve rahatsızlıkları (ürolog) konusunda uzmanlaşmış bir doktora veya kanser tedavisi yapan bir doktora (onkolog) se edilebilirsiniz.

Bir aile üyesi veya arkadaşınızı yanınıza almayı düşünün. Bazen randevu sırasında verilen tüm bilgileri hatırlamak zor olabilir. Size eşlik eden biri, unuttuğunuz bir şeyi hatırlayabilir.

Neler Yapabilirsiniz?

Randevuyu aldığınız anda, beslenmenizi kısıtlamak gibi önceden yapmanız gereken bir şey olup olmadığını öğrenin. Doktora gitmeden önce şöyle bir liste hazırlayabilirsiniz:

 • Randevunuzun nedeni ile ilgili görünmeyen herhangi bir belirti dahil olmak üzere, bütün belirtilerinizi yazın.
 • Önemli stresler veya son yaşam değişiklikleri dahil olmak üzere önemli kişisel bilgilerinizi yazın.
 • Aldığınız tüm ilaçları (reçeteli ve reçetesiz), vitaminleri veya takviyeleri yazın.

Doktorunuza Sormanız Gereken Sorular

Randevunuz zaman aşımına uğrayabileceğinden sorularınızı doğru sıraladığınızdan emin olun. Doktorunuza sormanız gereken bazı temel sorular:

 • Böbrek kanserim var mı?
 • Eğer öyleyse, kanser böbreğimin ötesine yayıldı mı?
 • Daha fazla teste ihtiyacım olacak mı?
 • Tedavi seçeneklerim nelerdir?
 • Her tedavinin potansiyel yan etkileri nelerdir?
 • Böbrek kanseri iyileşebilir mi?
 • Kanser tedavisi günlük yaşantımı nasıl etkiler?
 • Benim için en iyi olduğunu düşündüğünüz bir tedavi seçeneği var mı?
 • Başka sağlık sorunlarına sahibim. Onlar ile birlikte nasıl en iyi şekilde yönetebilirim?
 • Bir uzman görmeli miyim?

Источник: https://www.mutluvesaglikli.com/bobrek-kanseri-teshis-tedavi/

Böbrek kanseri (tümörü)

Böbrek Kanseri Teşhisi Nasıl Konur?

Böbreklerin idrarın oluşup aktığı bölümü ve dış kısmından kaynaklanan kanserlerin tedavisi ve sebepleri farklılıklar gösterir. Burada bahsedilen böbreğin dış kısmından, kabuk kısmından kaynaklanan kanserlerdir. Üroloji dilinde bu tümörler Renal Cell Carcinom kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olan “RCC” (Renal Cell Carcinom) diye anılır.

Bütün dünyada her yıl 300.000 yeni böbrek kanseri teşhis ediliyor; gelişmiş, endüstrileşmiş ülkelerde bu hastalık daha sık görülüyor.

Bütün bir ömürde bir erkeğin böbrek tümörüne yakalanma ihtimali 1/69 iken bir kadında bu oran 1/116'dır; yani erkeklerde çok daha fazla rastlanıyor.

Eskiden böbrek kanseri, yaşlıların hastalığı olarak bilinir ve genellikle 65 yaş üstünde karşımıza çıkarken; günümüzde radyolojik tanı yöntemlerinin sık kullanılması ve gelişmiş toplumlarda check-up kavramının gelişmesi ile daha genç yaşlarda karşımıza çıkmaya başlamıştır.

Böbrek kanserinin nedenleri arasında en sık görülenleri:

Sigara içimi Obezite (şişmanlık)

Hipertansiyon (yüksek tansiyon hastası olmak)

Böbrek kanserinin belirtileri nelerdir?

Böbrek kanserinin klasik belirtileri olan; karında kitle, idrardan kan gelmesi, karın ağrısı, zayıflama

ancak hastaların % 7'sinde karşımıza çıkıyor, çünkü günümüzde hastaların % 50'den fazlası başka şikâyetler ile bir sağlık kuruluşuna başvuran ve tesadüfen böbreğinde tümör saptanıp ürolojiye yönlendirilen hastalardır.

Böbrek tümörü son derece saldırgan ve hızla cerrahi tedavisi yapılması gereken bir hastalıkdır, ne yazık ki günümüzde böbrek kanseri tanısı konan hastaların % 30'u (1/3'ü) tanı konduğu anda karşımıza metaztatik (uzak organlara yayılmış) olarak çıkmaktadır.

Daha öncede bahsedildiği gibi günümüzde böbrekdeki tümör kitlesi henüz küçükken teşhis edildiği için böbrek tümörlerinin kendine özgü belirtisi yok; ancak böbrekdeki kitleden üretilen bazı hormonlar kana pompalanır ve kanımızda dolaşırlar, bu maddeler bazı hastalıklara ve belirtilere neden olur, bu belirtilere “Paraneoplastik Sendrom” deniyor.

Bu belirtilerden en önemlileri şunlardır:

Tansiyon yükselmesi (hipertansiyon) Sebepsiz ateş Kilo kaybı (zayıflama) İzah edilemiyen kansızlık (anemi) Kanda sedimentasyon yükselmesi

Kanda karaciğer testlerinin bozuk çıkması

Böbrek kanseri teşhisi nasıl konur?

Genellikle başka şikayetler ile başka branşlara başvurmuş hastalarda yapılan Tüm Batın Ultrasonografi si, Batın BT (Bilgisyarlı Tomografi) ya da Batın MR ile tanı konur.

PET ve PET CT'nin bu radyolojik yöntemlere hiçbir üstünlüğü yoktur.

Böbrek kanseri tedavisi

Böbrek kanserinin tedavisi tanı kondukdan sonra mümkün olabilen en kısa zamanda ameliyat olmaktır. Yani tedavisi “Cerrahi tedavi” dir. Tecrübeli ellerde yapılan cerrahi ile çok olumlu sonuçlar alınmaktadır. Eğer tümör uzak organlara yayılmamış ise sadece cerrahi tedavi yeterli olmaktadır.

Böbrek kanseri tedavisinde yapılan cerrahi tedavi, kanserli böbreği çevresindeki dokularla birlikte (tümörün ameliyat sırasında açılıp etrafa saçılmaması için) çıkarmaktır.

Bu ameliyatın adı “Radikal Nefrektomi” dir. Bu ameliyat oldukça büyük bir ameliyat olup genel anestezi ile yapılmaktadır.

Bu ameliyatı klasik açık cerrahi yada laparoskopik cerrahi ile gerçekleştirmek mümkündür; biz bu ameliyatı böbrekdeki tümörürün boyutlarını göz önüne alarak “Laparoskopik Cerrahi” ile gerçekleştiriyoruz.

Ancak böbrekdeki tümörün boyutları çok büyük yada beraberinde kalbe uzanan tümör pıhtısı varsa klasik cerrahiyi tercih ediyoruz.

Yayılmış (metaztatik) böbrek kanserlerinde tedavi

Teşhis konulduğunda başka organlara yayılmış olarak karşımıza çıkan böbrek tümörlerinde “Cerrahi Tedavi” yapılamıyor, bir anlamda hastalar kaderine terk ediliyorlardı; günümüzde “Modern Cerrahi Teknikler” ve yeni çıkan ilaçlarla bu hastalarda son derece olumlu sonuçlar alınıyor. Günümüzde metaztatik hastalıkda kabul edilen tedavi Radikal Nefrektomi dediğimiz cerrahi tedavi, buna ilave olarak “Immunoterapi” ilaçlarının kullanılmasıdır.

İlerlemiş hastalıkdaki tümörlü böbreğin çıkarılma ameliyatı na “Sitoredüktif Nefrektomi” deniyor. Yani metaztatik hastalıkda önce tümörlü kitle çıkarılıcak, sonra onkoloji tarafından immünoterapi ilaçları başlanacaktır.

İlerlemiş (metaztatik) hastalığı olan hastalarda cerrahi tedavi ve immünöterapi ilaçların kullanımı ile ameliyat edilmeyen yada edilemiyen, sadece immünöterapi ilaçları kullanan hastalar kıyaslandığında ameliyat yapılan hastaların ameliyat yapılamıyan diğer hastalara oranla 2.5 kat daha fazla yaşadıkları ve yaşam kalitelerinin diğer gruptan daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır.

Yayılmış (metaztatik) hastalıkda tümörlü böbreğin çıkarılması hem hastaya yaşam konforu getirmekte; hemde ameliyat sonrası kullanılıcak olan “İmmunoterapi” ilaçlarının faydalı olmasını sağlamaktadır.

Metaztatik hastalıkda onkolojik ilaç tedavisinin işe yaraması için hastanın bağışıklık sisteminin iyi çalışması gereklidir, kanserli böbrek kitlesi insanın bağışıklık sistemini baskılamaktadır; tümörlü böbrek çıkarılınca bağışıklık sistemi yeniden canlanmakta ve hastalığa direnebilmektedir. Buna ilaveten tümöre bağlı olumsuz belirtiler ameliyat sonrası kaybolmaktadır.

İlerlemiş hastalıkda cerrahi tedavi herkese uygulanır mı?

Metaztatik Böbrek Tümör Cerrahisi oldukça riskli ve zor bir ameliyattır; bu nedenle bu konuda tecrübe sahibi ekipler tarafından, yeterli alt yapıya sahip hastanelerde uygulanmalıdır.

Ameliyat öncesi tarama tetkiklerinde beyin ve karaciğere yayılım olmamalıdır.

Hastanın genel vücut performansı bu ameliyatı uygulamak için yeterli olmalıdır

Eğer daha önce tümöre biopsi yapılmış ise sarkomatoid elemanlar olmamalıdır.

İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!

Son yıllarda görülme sıklığında artış olan renal hücreli kanserler, en çok 50-60'lı yaşlarda görülmektedir.

Erkeklerde daha sık görülür ve nedeni tam olarak bilinmese de çevresel faktörler, genetik ve ailesel sebepler önemli rol oynarlar. Kilo kaybı, idrarda kanama, böğür ağrısı, bazen de ele gelen kitle şikayeti ile başvuru olabilir.

Ancak ilerlemiş böbrek kanserlerinde nefes darlığı, öksürük, kemik ağrıları, baş ağrısı gibi şikayetler ile de başvurdukları olmaktadır.

Üçte birinde anemi görülebilir. Böbrek kanserinden (RCC) şüphelendiğimiz hastalarda, tanıyı tam olarak koymak için öncelikle idrar tahlili, kan tetkikleri ve ardından üriner sistem ultrasonografisi ve kontrastlı bilgisayar tomografi ilk başvurduğumuz yöntemlerdir.

Bu tetkikler ile çoğunlukla böbrek tümörünün olup olmadığı, böbrek kistlerinin basit mi yoksa komplex mi olup olmadığı, varsa tümörün böbrekle sınırlı olup olmadığı, tümörün böbrek damarlarına, inferior vena kavaya veya böbrek üstü bezine sıçramış olup olmadığı yada daha uzak organlara yayılıp yayılmadığı anlaşılabilir.

Tüm bu değerlendirmelere göre de tümör evrelendirmesi yapılabilir.

Buna göre tümörün boyutu (7 cm altında olup olmaması), böbrek üstü bezine ve böbrek etrafındaki (perinefrik) yağ tabakasına yayılım, böbrek arter ve venine, vena kavaya yayılım, böbreğin etrafındaki fasyayı geçmiş olması (gerota), lenf nodlarına (bezelerine) yayılım olması oldukça önemlidir ve gerek hastalığın seyrini tahmin etmede gerekse de tedavi şeklinin (cerrahinin) belirlenmesinde yardımcıdır.

Tedavide hastalığın lokalize (böbreğe sınırlı) olup olmamasına göre bir yol seçilir. Erken evre tümörün cerrahi yoldan çıkartılması (radikal nefrektomi) halen RCC hastaları için tedavi edici potansiyeli olan tek tedavi yöntemidir. Bu tedavide hedefimiz, tümörün ve çevresindeki normal dokunun çıkartılmasıdır. Tümör boyutu büyükse, toplayıcı sistemden ayrılması güçse tümörlü böbrek ve etrafındaki yağ dokusu da çıkartılır. Bu genişletilmiş bir nefrektomidir. Eğer tümör küçük ise, hastanın çalışan tek böbreği varsa ve her iki böbreğinde de tümör varsa bu durumlarda parsiyel (nefron koruyucu- böbrek koruyucu) nefrektomi yapmaktayız. Böbrek tümörlerinde radyoterapinin yeri yok denecek kadar azdır. Gene, kemoterapinin yeri sınırlıdır. Uzun zamandan beri gerek ileri evre gerekse metastatik böbrek tümörlerinde immunoterapi (interferon- interlökin) tedavisinin uygulanımı yaygındır. Son birkaç yılda ise hedefe yönelik tedavi adı altında sorafenib, sunitinib, temsirolimus gibi ajanlar ile yayılmış böbrek tümörlerinde veya artık tedavi çaresi kalmamış hastalarda bir umut ışığı doğmuştur.

Böbrek Kanseri Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları Ve Tedavisi

Böbrek Kanseri Teşhisi Nasıl Konur?

Böbrek kanseri, böbreğin dış ya da iç kısmından kaynaklanır. Gelişmiş ülkelerde daha sık görülen tehli bu hastalık erkeklerde kadınlara göre yaklaşık iki kat fazla ortaya çıkar.

Erken safhada kurtulma oranı yüksek olmakla birlikte hastaların %30'u ancak geç dönemde sağlık yardımına başvurmaktadır.

Bu makalede böbrek kanseri nedir? nedenleri nelerdir ve tedavi yöntemleri yazılmaktadır.

Böbrek Kanseri

Vücut hücrelerinin bazı iç veya dış nedenler yüzünden istemsiz ve aşırı çoğalıp önce oluştuğu bölgeye, ilerleyen safhada da metastaz yaparak hayati organlara hasar vermesi kanser hastalığı olarak adlandırılır. Kanser böbrekte oluşursa hastalık böbrek kanseri olarak isimlendirilir. Oldukça tehli bir kanser türü olup erken teşhis hayatta kalma şansını arttırmak için önemlidir.

Böbrek Kanseri Nedir Kısaca

Böbreklerin Renal Cell Carcinom (RCC) dış kısımlarından veya böbreğin iç kısımda bulunan idrar havuzu, idrar kanalı, idrar yolları ve mesaneden kaynaklanan kanserler de böbrek kanserleri olarak adlandırılır.

Her ikisinin de görülme sıklığı yakın olup tüm dünyada erkeklerde kadınlara oranla daha fazla rastlanır. Böbrek kanseri daha çok 60 yaşından sonra görülür ama çok genç insanlarda da olabilir.

Kanserli bir böbrek kısa zamanda işlev bozuklukları gösterir.

Böbrek Kanseri Belirtisi

Yapılan istatistikler göstermiştir ki böbrek kanseri hastalarının birçoğu hastanelere başka şikayetlerle gelip yapılan muayeneler sonucunda böbrek kanseri teşhisi almaktadır. Bu oran hasta sayısının yarısını oluşturan yüksek bir yüzdedir. Böbrek kanseri olan bireylerde genelde aşağıda ki kanser belirtileri görülür:

Tansiyon yüksektir.

Kan testi değerlerinde; sedimantasyon yani kanın çökme hızı düşük çıkar, ÜRE yüksek çıkar, CRP değeri olması gerekenin üstündedir.

 • Karaciğer testleri olumsuz belirtiler gösterir.
 • Zaman zaman ateş oluşur.
 • Kansızlık; anemi vardır.
 • İleri safhada kilo kaybı görülür.
 • Hasta kendini halsiz ve sürekli yorgun hisseder.
 • Karın ağrısı görülebilir.
 • Hasta iştahsızdır.

 Böbrek Kanseri Belirtileri

Her yıl dünyada 350 bin kişinin yakalandığı böbrek kanseri iç kısımda oluşursa yukarıdakilerin yanı sıra aşağıda ki belirtileri de gösterir:

 • İdrarda kan olması
 • İdrar sırasında zorlanma
 • Bölgede ağrı

Böbrek Kanseri Nedenleri

Böbrek kanseri diğer kanser türleri gibi sebebi henüz tam olarak bilinemeyen nedenlerden oluşabilir. Hastalar üzerinde yapılan araştırmalar bazı etmenlerin hastalığa yakalanma riskini arttırdığını göstermiştir. Bu nedenlerden en sık rastlananları:

 1. Yüksek tansiyon hastası olmak
 2. 60 yaşın üstünde olmak
 3. Spordan uzak hareketsiz bir hayat sürmek
 4. Fazla kilolu özellikle obez olmak
 5. Sigara kullanmak veya içilen ortamlarda fazlaca bulunmak
 6. Ailede daha önce böbrek kanseri hastası olması
 7. İş yerlerinde kurşun gibi ağır metallerle çalışmak
 8. Yüksek kolesterol

Böbrek Kanseri 1. Evre: 

Tümörün 7 cm.den büyük olmayıp iyileşme yüzdesinin ise yüksek olduğu evredir.

Böbrek Kanseri 2. Evre: 

Tümör 7 cm.den büyüktür ve bu aşamada tüm böbreği almak gerekir.

Böbrek Kanseri 3. Evre: 

Tümör böbrekten çıkmıştır.

Böbrek Kanseri4. Evre: 

Tümör diğer organlara metastaz yapmıştır.

Böbrek Kanseri 4. Evre

Böbrek hastalarının azımsanmayacak bir kısmına ancak 4. evrede teşhis konulmaktadır. 4. Evre böbrek kanserinde tümör 7 cm.den daha büyük boyutlara gelerek böbrek kapsülünü delmiş ve lenflerin bir kısmını tutmuştur.

Başka hayati organlarda başlamış ya da başlamak üzeredir. Bu durumda hastanın yaşam süresini uzatmak adına tedavi uygulanır. Böbrek kanseri tehli bir hastalıktır bu bakımdan ilk evrede tespit edilmesi önemlidir.

Her hangi bir şüphe durumunda doktora gidilmesi ve gerekli testlerinin yaptırılması önerilir.

Böbrek Kanserine Ne İyi Gelir?

Gerekli tedavileri alan hasta kendi hayatında da değişiklikler yapmalıdır. Bu ilk evrelerde hastalığı yenmesine son evrelerde ise yaşam süresinin uzamasına yardımcı olacaktır:

 • Sigaradan uzak durmak
 • Alkol almamak
 • Aşırı yağlı yemeklerden uzak durup sebze ağırlıklı beslenmek
 • Su tüketimini arttırmak
 • Doğada yürümek ve spor yapmak
 • Hobi edinmek
 • Mutlu olunan ortamlarda bulunmak
 • Aile sevgisi ve desteği
 • Tuz kullanımını en aza indirmek böbrek kanserinden korunma yolları ve tedavisi için önerilir.

 Böbrek Kanseri Metastazı

7 cm.den daha büyüyerek böbrek kapsülünden çıkan kanser lenf kanalları tutar. Yakın organları sarabileceği gibi beyin gibi uzak hayati bölgelerde de yer edinebilir. Tüm bu sıçramalar metastaz olarak adlandırılır. Metastaz hastanın yaşam şansını düşürür.

Böbrek Kanseri Beyin Metastazı

Beyin metastazı, böbrek kanseri tümörünün böbrekten çıkarak beyin içersinde yer tutmasıyla oluşur.

Beyin, insan için en hayati organlardan biridir ve burada oluşan tümörler büyüme hızına ve oluştuğu bölgeye göre vücudun işlenmez hale gelmesine neden olabilir.

Bazı beyin tümörleri yer ve büyüme hızı bakımından daha umut vericidir. Fakat belirtmek gerekir ki beyin kanserlerinin birçoğu felç nedenidir.

Böbrek Kanserine Nasıl Teşhis Konur?

Hasta öncelikle kan ve idrar testlerine alınır. Burada ki değerler her hangi bir kanser olup olmadığı hakkında önemli ipuçları verir. BT; bilgisayarlı tomografi, MR, PET taramaları yapılır. Her kitle kötü huylu değildir.

Hatta birçoğu iyi huylu olarak tabir edilen kolay iyileştirilen tümörlerdir. Tümörün durumu ancak parça alımıyla anlaşılabilir. Patolog tarafından incelenen parçadan tümörün cinsi tespit edilir. Görüntüleme teknikleri tümörün yerini ve büyüklüğünün tam olarak tespitini sağlar.

İç böbrek kanserleri için idrar yolları endoskopisi yapılır.

Böbrek Kanserinde Tedavi

Böbrek kanserinde tedavi tümörün büyüklüğüne, yerine ve hastanın diğer sağlık durumuna göre yürütülen prosedürleri içerir.

Bir süre öncesine kadar tüm tümörler için böbrek alınırken günümüzde tesadüfen ya da araştırma sonucunda çok küçük boyutlarda tümörlerin erken safhada saptanması ile ameliyatsız yöntemler de uygulanmaktadır. Elbette bu uygulama ancak uygun koşullarda geçerlidir.

Hormon tedavisi ve hedefe yönelik tedavi son yıllarda sıklıkla görülen uygulamalardır. Uygun hastalarda hedefe yönelik (yani sadece tümörü yok etmeye yönelik çalışan) ilaçlar hastaya verilir. Yöntemin faydaları ve zararları halen araştırılmaktadır.

İmmunoterapi ise hastanın kendi sistemini devreye sokacak ve bünyesini kuvvetlendirecek tedavilerin bütünüdür. Bu yöntemde de ilaç kullanımı vardır. Ayrıca hastaya hayatında yapması gereken değişiklikler anlatılır. Bu tedavi yönteminin karın ağrısı, baş ağrısı, deri döküntüsü ve halsizlik gibi yan etkileri olabilir.

Böbrek Kanseri Ameliyatı

Erken evrede saptanan ve 6 cm.den büyük olmayan tümörler, ameliyata uygun olan hastalarda çoğunlukla cerrahi yöntemle tedavi edilir. Her iki böbrekte birden kanser oluşması çok ender görülen bir durumdur.

Genelde tek tarafta oluşan tümör genel anestezi altında yapılan bir ameliyatla alınır. İlerlemiş böbrek kanserlerinde de ameliyat yapılmaktadır ama genellikle böbreğin tamamı alınmaktadır. Böbrek çevresindeki doku da ameliyatla çıkarılır.

Böbrek kanseri için radyolojik tedavi ve kemoterapi çok etkili olmadığından ilk aşamada önerilmez. İlerlemiş yani metastazı olan hastalarda ise diğer bölgelerde oluşan tümörleri yok etmekte her iki yöntem devreye sokulabilir.

Kanser, böbreğin dışına çıkmamış ve ameliyatla temizlenmişse hastanın vücut savunma gücünü arttırma tedavileri dışında başka uygulamalara gerek duyulmaz.

Böbrek Kanseri Yaşam Süresi

Böbrek kanserinde hastanın yaşam süresi kanserin oluşum yeri, hızı, tedavinin sonucu, hastanın diğer sağlık durumu ve teşhis evresi ile yakından ilgilidir. Bu bakımdan tam bir sayı vermek zordur. Genel olarak ilerlemiş böbrek kanseri için hastaların %75'nin 5 yıl yaşadığı tespit edilmiştir.

Böbrek Kanseri Öldürür Mü?

Böbrek kanseri, tümörün durumuna göre ve teşhis evresiyle bağlantılı olarak hayati tehsi yüksek bir kanser türüdür. İki böbrekte birden olması durumunda ayrıca böbrek nakli gerekeceği de bir gerçektir. Yaş, böbrek kanserinde ölüm yüzdesini arttıran önemli faktörlerden biridir. Genel olarak yaş ilerledikçe hayatta kalma şansı azalmaktadır.

Böbrek Kanserinde Yaşama Şansı

Kanserin diğer türlerinde olduğu gibi böbrek kanserinde de erken safhada teşhis, hastanın başka sağlık problemlerinin olmaması, doğru tedavi ve tedaviden alınan olumlu yanıt yaşama şansı üzerinde etkilidir. Hastaların hayatta kalma süresi bu etmenlere bağlı olarak artıp azalabilir. Yapılan istatistikler böbrek kanseri hastalarında yaşam yüzdesi olarak aşağıda ki değerleri vermektedir:

Hastalığı ilk evrede teşhis edilenlerin %80'i en az beş yıl yaşamış birçoğu hastalıktan tam anlamıyla kurtulmayı başarmıştır.

İkinci evrede teşhis konulanların %75'i en az beş yıl yaşamış bir kısmı ise çok daha uzun hayatta kalmıştır.

Üçüncü evre teşhislerinin %55'i hayatta en az 5 yıl daha kalmıştır. Ölüm oranı bu evrede oldukça artış gösterir.

Dördüncü evre hastalarının ancak %8'i beş yıl yaşamıştır.

Источник: https://www.bilginoktasi.com/bobrek-kanseri-nedir-nedenleri-belirtileri-korunma-yollari-ve-tedavisi.html

Böbrek Kanseri — Op. Dr. Ömür Erdem Akkaya

Böbrek Kanseri Teşhisi Nasıl Konur?

Böbreklerin idrarın oluşup aktığı bölümü ve dış kısmından kaynaklanan kanserlerin tedavisi ve sebepleri farklılıklar gösterir. Burada bahsedilen böbreğin dış kısmından, kabuk kısmından kaynaklanan kanserlerdir. Üroloji dilinde bu tümörler, Renal Cell Carcinom  yani böbrek hücreli kanser.

Bütün dünyada her yıl 300.000 yeni böbrek kanseri teşhis ediliyor; gelişmiş, endüstrileşmiş ülkelerde bu hastalık daha sık görülüyor. Bütün bir ömürde bir erkeğin böbrek tümörüne yakalanma ihtimali 1/70 iken bir kadında bu oran 1/117 dır; yani erkeklerde çok daha fazla rastlanıyor.

Eskiden böbrek kanseri yaşlıların hastalığı olarak bilinir ve genellikle 65 yaş üstünde karşımıza çıkarken; günümüzde radyolojik tanı yöntemlerinin sık kullanılması ve gelişmiş toplumlarda check-up kavramının gelişmesi ile daha genç yaşlarda karşımıza çıkmaya başlamıştır.

Böbrek kanserinin nedenleri arasında en sık görülenleri;

 • Sigara içimi
 • Obezite (şişmanlık)
 • Hipertansiyon (yüksek tansiyon hastası olmak)

Böbrek kanserinin klasik belirtileri olan:
Karında kitleidrardan kan gelmesikarın ağrısı ve zayıflama ancak hastaların %6’sinde karşımıza çıkıyor, çünkü günümüzde hastaların %55 den fazlası başka şikayetler ile bir sağlık kuruluşuna başvuran ve tesadüfen böbreğinde tümör saptanıp ürolojiye yönlendirilen hastalardır.

Daha öncede bahsedildiği gibi günümüzde böbrekteki tümör kitlesi henüz küçükken teşhis edildiği için böbrek tümörlerinin kendine özgü belirtisi yok; ancak böbrekteki kitleden üretilen bazı hormonlar kana pompalanır ve kanımızda dolaşırlar, bu maddeler bazı hastalıklara ve belirtilere neden olur, bu belirtilere “Paraneoplastik Sendrom” deniyor.

Bu belirtilerden en önemlileri şunlardır:

 • Tansiyon yükselmesi (hipertansiyon)
 • Sebepsiz ateş
 • Kilo kaybı (zayıflama)
 • İzah edilemeyen kansızlık (anemi)
 • Kanda sedimentasyon ve/veya CRP yükselmesi
 • Kanda karaciğer testlerinin bozuk çıkması
Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.