Böbrek Naklinde Risksiz Yöntem

Çapraz Böbrek Naklinde “Hibrit Yöntem” Başarıyı Artırıyor

Böbrek Naklinde Risksiz Yöntem
Organ Nakli Merkezi
Memorial Şişli Hastanesi

Türkiye’de kronik böbrek yetmezliği sorunu yaşayan binlerce hasta nakil için sıra bekliyor. Yetersiz organ bağışı nedeniyle pek çok hastaya canlıdan böbrek nakli yapılıyor.

Donörü yani böbrek vericisi ile az uyumlu ya da uyumsuz olan çiftler hibrit yöntemi sayesinde birbirleriyle çaprazlanarak, nakledilen yeni böbreği vücutlarının daha çabuk kabul etmesi sağlanıyor.

Memorial Şişli Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi uzmanları, çapraz böbrek naklinde hibrit yöntemi hakkında bilgi verdi.

Dünyada 2 milyon böbrek yetmezliği sorunu yaşıyor

Çağımızın en sinsi hastalıklarından olan ve hiçbir belirti vermeden ortaya çıkabilen böbrek yetmezliği her geçen gün hızla yaygınlaşmaktadır.  Dünya genelinde 2 milyon, ülkemizde ise 60 binin üzerinde hasta diyalize bağlı yaşamakta ve nakil için sıra beklemektedir.

Yeterli organ bağışı olmadığı için hastalara kadavradan uygun böbrek bulunması çok uzun zaman alabilmektedir. Bu nedenle de binlerce böbrek hastası uygun böbrek bulunana kadar diyalizle yaşamını sürdürmektedir.

Aile bağları güçlü olan ülkemizde hastalara akrabaları gönüllü olarak organ verebilmekte ve böbrek yetmezliği hastaları yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmektedir.

Hayat boyu ilaç tedavisi ve düzenli kontroller çok önemli

Canlıdan böbrek nakillerinin cerrahisi dışında başka özellikleri de bulunmaktadır. Vücudu dış etkenlere karşı korumaktan sorumlu bağışıklık sistemi her insanda bulunmaktadır.

Dolayısıyla başka bir vücuttan alınan böbreğin bir başka vücuda nakledilmesi savunma mekanizmalarını harekete geçirmektedir. Savunma mekanizması vücuda giren yabancı organı düşman olarak algılayarak bununla savaşmak ister.

  Bu nedenle vücuda nakledilen organı reddetmemesi için bağışıklık sistemini baskılayıcı bazı ilaçlar kullanılmaktadır. Böylelikle vücudun yeni böbreği reddetmesi engellenmektedir.

Bir böbrekle uzun bir hayat

Her ne kadar vücuda nakledilen böbreği yabancı bir madde olarak görüp reddetmesi ilaç tedavisi ile engellense de belli bir zaman sonra vücudun bağışıklık sistemi “antikor” adı verilen bazı maddeler üreterek nakledilen böbreği reddedebilir.

Bu nedenle hastaya nakledilen bir böbrek ile hayatı boyunca sağlıklı yaşamak ana hedeftir. Günümüzde nakledilen böbreklerin ömrü geçtiğimiz yıllara göre çok daha iyi bir seviyededir.

Önümüzdeki yıllarda gelişecek teknoloji ve ilaçlarla hastaların nakledilen böbrek ile yaşam kalitesi ve süresinin daha da artmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Hibrit yöntem başarıyı artırır

Geçmiş yıllarda sadece kan uyumsuzluğu olan çiftlere çapraz nakil yapılması düşüncesi bulunmaktayken, gelişen teknoloji sayesinde günümüz şartlarında olaya daha farklı bir pencereden yaklaşılmaktadır. Hastanın bağışıklık haritası çıkarılabilmektedir.

Alıcının kanında vericinin dokularına karşı bu antikor denilen vücudun bağışıklık sistemini ürettiği maddelerin varlığı tek tek ölçülebilmektedir. Antikorlardan bir kişinin vücudunda binlerce olabilmektedir. Bunlar tek tek tanınıp isim verilmekte, kan düzeylerinin ne olduğu belirlenmektedir.

Bu nedenle artık rahatlıkla bir kişinin kanında nakledilecek böbreğe karşı antikor maddelerin olup olmadığı rahatlıkla görülebilmektedir. Alınan kanda bulunan tüm bu antikor maddelere rağmen nakil yapıldığı takdirde nakledilen böbreğin kısa ve uzun vadede başarısız olma ihtimali yüksektir.

Bu nedenle artık bazı hibrit yöntemler kullanılmaktadır.

Nakil sonrası hastalar hayatlarını sağlıkla sürdürüyor

Hibrit yöntem konusunda örnek olarak kişi böbrek hastası olan eşine böbreğini vermek istiyor. Ancak yapılan tetkikler böbrek hastası eşin kanında eşinin böbreğine karşı antikor maddeler belirleniyor. Bu şekilde yapılan naklin başarısız olma ihtimali yüksektir.

Bu hastalara belli bir ilaç tedavisi verilip antikor düzeyleri düşürülerek de nakil işlemi yapılabilir. Ancak bu antikorlar belli bir düzeyin üstündeyse nakil yine başarılı olmaz ya da bir süre sonra vücut yine de böbreği reddedebilir. Bu nedenle Hibrit yöntemi uygulanmaktadır.

Yine bu şekilde olan bir çift bulunmakta ve iki uygun çift birbirleri ile çaprazlanmaktadır. Bu kişilerin kanlarındaki antikor düzeyleri daha tedavi edilebilir noktalara getirilmektedir.

Daha sonra da uygulanan ilaç tedavisi ile bu antikor düzeyleri tamamıyla ameliyat için güvenli bir noktaya getirildiğinde nakli başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Hibrit yöntem ile birbirlerine uygun olan hastalara yapılan böbrek nakilleri bu sayede daha risksiz ve başarılı olmaktadır.
Güncellenme Tarihi: 05 Ekim 2018Yayınlanma Tarihi: 27 Ekim 2015

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/capraz-bobrek-naklinde-hibrit-yontem-basariyi-artiriyor/

Böbrek Naklinde Yeni Teknikler Yaşam Süresini Uzatıyor

Böbrek Naklinde Risksiz Yöntem
Böbrek Nakli Ünitesi

Böbrek yetmezliği görülme oranı dünyada ve ülkemizde her geçen gün artıyor. Türkiye’de bu yıl itibarıyla yaklaşık 70.000 kişi böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girerken, bu rakamın önümüzdeki yıllarda 100.000’in üzerine çıkması öngörülüyor.

Ortalama insan ömrünün uzaması ve obezite oranlarının artması gibi etkenler her yıl daha fazla insanda böbrek yetmezliği gelişmesine neden oluyor. Memorial Hizmet Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi’nden Op. Dr.

Mert Altınel, “3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası” öncesinde böbrek naklinde yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Böbrek nakli hastaya konforlu bir yaşam sunuyor

Böbrek yetmezliği gelişen hastalarda iki tedavi seçeneği mevcuttur. Bunlardan birincisi diyaliz, ikincisi ise böbrek naklidir. Hemodiyalizde hasta haftada 3 kez diyaliz makinesine bağlanır ve 4 saat boyunca vücudunda biriken atık maddeler ve sıvılar temizlenir. Böbrek yetmezliğinin en başarılı tedavisi böbrek naklidir.

Bilimsel araştırmalar, böbrek naklinin hastaya daha uzun bir yaşam sağladığını göstermektedir. Böbrek nakli olan hastalarda 10 yıllık sağ kalım oranı hemodiyalizin iki katıdır ve %80 civarındadır.

Yeni kullanılan ilaçlar ile hastalara takılan böbreklerin çalışma oranları da gitgide yükselmiş ve 10 yılın sonunda %60’ların üzerine çıkmıştır.

Yeni yöntemler ve ilaçlar ameliyat başarısına yansıyor

Türkiye canlı vericiden yapılan böbrek nakillerinin yüksekliği nedeniyle bu konuda büyük tecrübenin olduğu bir ülkedir ve bu konuda referans ülke konumundadır.

Bölgemizden ve dünyadan birçok alıcı ve verici Türk vatandaşlarına uygulanan aynı kanunlar çerçevesinde Türkiye’de böbrek nakli olmaktadır.

Canlı vericiden yapılan böbrek nakillerinin hemodiyalize olan üstünlüğü, yeni teknikler, yeni ilaçlar ve yeni tedaviler ile son yıllarda daha da pekişmiştir.

Laparoskopik yöntem böbrek vericilerinin sayısını %25 artırdı

Canlı vericiden yapılan böbrek naklindeki en büyük teknik gelişme verici ameliyatlarında olmuştur. Son 10 yıldır laparoskopik(kapalı) yöntemle yapılan böbrek vericisi ameliyatları, yakınlarına bu büyük fedakarlığı yapan kişilere büyük bir konfor ve rahatlık sağlamıştır.

Eskiden 20-25 santimetrelik bir kesi ile yapılan verici ameliyatı, şimdi üç adet sadece 5 milimetrelik deliklerden girilerek ve teknolojik aletler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Sadece böbreği çıkarmak için kasık bölgesinde 5 santimetrelik bir kesi yapılır ve böbrek buradan çıkarılır.

Kapalı yöntemle ameliyat edilen vericiler, ameliyatın ertesi günü taburcu olup, ağır iş yapmamak kaydıyla 3-4 gün sonra çalışma hayatına geri dönebilirler. Gelişen teknoloji ve artan tecrübe ile bu ameliyatın komplikasyonları da yıllar içinde büyük ölçüde azalmıştır. Hastalara ameliyat sürecinde kan verilmesi ihtimali ise sadece %0,04’dür.

Yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları sayesinde daha fazla kişi yakınlarına böbrek vericisi olmuştur. ABD’de yapılan çalışmalar, kapalı verici ameliyatı seçeneğinin, böbrek vericilerinin sayısını %20-25 oranında artırdığını göstermektedir.

Böbrek nakli ameliyatı alıcı ve verici için son derece güvenli

Böbrek nakli hastanın ve vericinin doku uyumunun değerlendirildiği, bağışıklık sistemini de içine alan önemli bir ameliyattır. Alıcı ameliyatının komplikasyonları da yeni teknikler ile yıllar içinde gitgide azalmıştır.

Takılan böbreğin damarlarında tıkanma olması veya idrar kaçağı olması gibi daha önce %5 civarında olan komplikasyonlar, son teknik uygulamalarla %2’nin altına inmiş ve böbrek nakli ameliyatı cerrahi açıdan hastalar için daha güvenli ve daha az komplikasyonlu hale gelmiştir.

Cerrahi komplikasyonların daha az görülmesi sayesinde böbrek nakli olan hastaların büyük kısmı ameliyattan sonraki 4. günde taburcu olup evlerine gidebilmektedir.

Vücudun yeni böbreği reddetme ihtimali önceden hesaplanıyor

Alıcı ve vericinin doku uyumunu değerlendiren testler de son yıllarda büyük oranda değişmiştir. Yeni kullanılan testler sayesinde takılan böbreğin reddedilmesi ihtimali ameliyattan önce hassas bir şekilde tespit edilebilir.

Bu sayede reddedilme riskinin azaltılması için ameliyat öncesinde hazırlık yapılabilir ve reddedilme ihtimalini azaltacak özel ilaçlar kullanılabilir.

Eğer ameliyat öncesinde yapılan bu testlerde takılacak böbreğin reddedilmesi ihtimali çok yüksek bulunursa, bu vericiden böbrek nakli yapılmasından vazgeçilebilir ve yeni verici adayları değerlendirmeye alınır. Bu sayede başarısız olabilecek bir ameliyat önlenmiş olur.

Источник: https://www.hizmethastanesi.com/saglik-rehberi/bobrek-naklinde-yeni-teknikler-yasam-suresini-uzatiyor/

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.