Böbrek reflüsü çocuklarda kalıcı böbrek hasarına yol açıyor..

içerik

Böbrek reflüsü nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri

Böbrek reflüsü çocuklarda kalıcı böbrek hasarına yol açıyor..

Nedeni idrar kanalının idrar kesesine açıldığı noktanın genetik yapısal bozukluğu olabileceği gibi idrar kesesinin dışarı açıldığı noktadaki anatomik veya fizyolojik bir darlık da idrar kesesinin içinde yüksek basınca yol açarak böbreklere ikincil kaçağa neden olabilir. Tüm çocukların sadece %1 – 2’sinde reflü görülmektedir fakat böbrek iltihabı geçiren çocukların %25 – 40’ında reflü mevcuttur. Doğum öncesi tespit edilmiş böbrek şişliklerinin (hidronefroz) %17 – 37’sinde eşlik eden reflü mevcuttur.

Böbrek ağrısı neden olur? Ne iyi gelir? Belirtileri ve tedavisi

Bu yüksek sıklığı nedeniyle ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren her çocuğun reflü açısından taranması tavsiye edilmelidir. Reflünün kalıtsal olarak iletildiği gösterilmiştir. Kardeşinde reflü olan çocuklarda %30, anne veya babasında reflü olan çocukların %70’inde reflü tespit edilmiştir.

Bu nedenle reflüsü olan çocukların kardeşleri ve ileride olacak çocuklarının da reflü açısından değerlendirilmesi gerekir.

Tedavi edilmemiş reflü çocukluk çağı yüksek tansiyonun en sık nedenidir ve tedavisiz reflüsü olan çocukların %10 ila 20’sinde böbrek yetmezliği gelişmektedir.

Böbrek reflüsü belirtileri ve tanısı

Optimal tedavi şeması üzerinde halen bir ortak görüş olmasa da tedavinin temel amacı antibiyotik baskılama tedavisi veya cerrahi yöntemlerle böbreği enfekte idrara karşı koruyarak kalıcı böbrek hasarının engellenmesidir.

Uygun tedavinin belirlenmesi için reflünün derecesinin ortaya konması ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekir.

Reflünün varlığının belirlenmesi ve eğer varsa idrar kanalında yaptığı değişikliklere göre sınıflanması için en sık kullanılan radyolojik yöntem idrar kesesi analiz edilir.

Bu yöntem idrar kanallarının yapısı kesin olarak ortaya konulabildiğinden tercih edilirken bu işlem sırasında çocuğun röntgen ışınlarına maruz kalması çekince yaratmaktadır. Buna alternatif yöntem olarak daha az radyasyona maruz kalınmasını sağlayan radyonüklit sistografi önerilmiştir.

İdrar kesesinin düşük radyoaktif madde ile doldurularak kameralar yardımı ile böbreğe kaçak olup olmadığının tespitine dayanan bu yöntemde kanalların yapısına dair sadece sınırlı bilgi edinilebilmesi bu yöntemin ürologlar tarafından çok sık tercih edilmemesine neden olmuştur.

Bu yöntemlerle böbreğe olan kaçak 1’den (en az) 5’e (en ciddi) kadar derecelendirilir.

Böbrek fonksiyonun ve böbrek dokusundaki hasarın belirlenmesi için tercih edilen yöntem DMSA böbrek sintigrafisidir. Voiding cyctourethrography ve DMSA böbrek sintigrafinin ortak kullanımı ile reflünün doğal seyri hakkında bir tahminde bulunulabilir.

Yapılması reflünün tedavi şemasının belirlenmesi açısından zorunlu olan bu iki yöntem dışında idrar yapmasında veya tutmasında sorunu olan çocuklarda ek olarak idrar kesesinin fonksiyonlarının değerlendirildiği ürodinami tetkiki yararlı olacaktır.

Böbrek taşları genetik yolla geçebilir ve tüm aileyi etkileyebilir

İdrar yapma bozukluğu tedavi edilen çocuklarda buna bağlı gelişmiş reflünün de iyileştiği görülmektedir. Eskiden zorunlu bir tetkik olarak görülen idrar kesesini içerisinin özel endoskoplar kullanılarak incelenmesi yöntemi olan sistoskopi artık günümüzde sadece cerrahi tedavi planlanan çocuklarda ameliyat öncesi kanal ağızlarının değerlendirilmede kullanılmaktadır.

Tedavinin temeli erken teşhis ve yakından takibe dayanır ve bu şekilde böbrek dokusunun korunması amaçlanır.

Reflü çocuk büyüdükçe kendiliğinden geçebileceğinden tedavide ilk basamak bütün hastaların bir yaşlarına gelinceye kadar yüksek miktarda sıvı içmelerinin teşviki, idrar keselerinin tam boşaltılmasının sağlanması ve düşük doz antibiyotik koruması ile enfeksiyonların engellenerek takip edilmeleridir. Bu dönemde enfeksiyon açısından koruyucu olarak erkek bebeklerin sünnetleri önerilmektedir.

Bir ila beş yaş arasında çocuklarda 1 ila 3. seviye reflülerin takibine devam etmek daha doğruyken, 4 ve 5. derece reflüye sahip olan, takiplerinde antibiyotik korumasına rağmen ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren, böbreğinde yeni hasar bölgeleri beliren veya çift toplayıcı sistem gibi anatomik bozukluğu olan çocukların bu dönemde cerrahiye yönlendirilmeleri daha uygundur.

Beş yaşından sonra reflü bulguları devam eden tüm kız çocuklarda cerrahi olarak düzeltme önerilirken, çok seyrek durumlar dışında erkeklerde 5 yaşından sonra antibiyotik baskılama tedavisi dahil herhangi ileri bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz.

Böbrek reflüsünde cerrahi tedavi yöntemleri

Cerrahi olarak reflünün düzeltilmesi endoskopik, laparoskopik veya açık cerrahi ile gerçekleştirilebilir. Endoskopik tedaviler birçok ağır olmayan reflüde ilk tedavi seçeneği olarak görülmektedir.

Henüz başarıları bilimsel olarak kesin olarak ispat edilememiş olmasına rağmen, idrar kanalının keseye bağlandığı noktaya ufak bir miktar vücut ile uyumlu sentetik malzeme enjekte edilerek anatomik bozukluk düzeltilir. Bu yöntemler uygulama kolaylığı ve düşük yan etkisi ile cerrahlar tarafından tercih edilmektedir.

Bu yöntem ile 1. ve 2. derece reflüler %75 oranında başarı ile tedavi edilebiliyor.

Böbrek yetmezliği nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Reflü ciddiyeti arttıkça veya idrar yapma bozuklukları tabloya eklendiğinde bu başarı oranı %50-60 düzeyine düşmektedir. Açık cerrahi ile reflü düzeltilmesi idrar kanallarının idrar kesesine giriş noktalarının yeniden şekillendirilmesine dayanır.

Bu yolla yapılan düzeltmeler %92 – 98 gibi çok yüksek başarı oranlarına sahiptir. Bu tür ameliyatlar çocuklar tarafından çok zor olmadan tolere edilirler ve çoğunlukla bir hafta gibi kısa bir sürede çocuklar gündelik aktivitelerine geri dönebilirler.

Laparoskopik yöntemler açık ameliyatlara benzer başarı oranlarına sahip olmasına rağmen ameliyat sürelerinin uzun olması ve cerrahi zorlukları nedeniyle çok popülarite kazanmamışlardır. Ufak çocuklarda standartları henüz belirlenmediğinden sadece deneysel uygulama alanı bulan DaVinci robotik destekli cerrahi yöntemi yaşı daha ileri grupta başarı ile uygulanmaya başlamıştır.

Sonuç olarak, ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren, ailesinde reflü hikayesi olan veya idrar yapma sorunları olan çocukların mutlaka reflü açısından değerlendirilmeleri gerekir. Uygun takip ve tedavi ile çocuklarımızı böbrek kaynaklı yüksek tansiyondan ve böbrek yetmezliğinden korumamız mümkün olacaktır. Hazırlayan; Üroloji Uzmanı Op. Dr. Levent Gürkan

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/bobrek-reflusu-nedir-belirtileri-tedavisi/

Çocuklarda Kabızlığın Nedeni Böbrek Reflüsü Olabilir

Böbrek reflüsü çocuklarda kalıcı böbrek hasarına yol açıyor..

Çocuğunuz tuvalete gitmek istemiyorsa, idrar yaparken zorlanıyorsa ve yüksek ateşi varsa böbrek reflüsü olabilir.

Çocukluk çağında hipertansiyonunda en sık nedenlerinden biri olan böbrek reflüsünün vakit kaybedilmeden kontrol atına alınması gerekir. Memorial Hizmet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Akman, halk arasında böbrek reflüsü olarak bilinen vezikoüreterik reflü hakkında bilgi verdi.

İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda görülebiliyor

Böbrek reflüsü, mesaneden böbreğe doğru idrarın geri kaçışıdır.

Genetik yatkınlık sonucu, doğumsal ya da mesane çıkış problemlerine bağlı olarak ortaya çıkabilen böbrek reflüsü çocukların %1-2 ‘sinde görülürken, bu oran idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda %40’lara kadar çıkabilmektedir.

Bu sıklık oranı nedeniyle ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren her çocuğun böbrek reflüsü bakımından kontrolden geçirilmesi önemlidir. Böbrek reflüsü, yenidoğanlar arasında erkek bebeklerde daha fazla görülürken ilerleyen yaşlarda kız çocuklarında daha sık yaşanmaktadır.

Tansiyon yüksekliği böbrek reflüsünün habercisi olabilir
Böbrek reflüsü ile ilgili belirtiler konusunda bilinçli olunması erken tanı ve tedaviye imkan tanımaktadır.

Ateşli idrar yolları enfeksiyonu geçiren ve idrar yapmakta zorlanın çocuklarda böbrek reflüsü riski her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Reflünün böbreği etkilemesi, çocukluk dönemindeki hipertansiyonun en sık rastlanan nedeni olabilmektedir.

Araştırmalar; böbrekleri etkilenmiş çocukların %30’unun ileri evre böbrek hastası olma riskini ortaya koymaktadır.

Aile öyküsü varsa çocuğunuzun taramalarını aksatmayın
Aileler ve özellikle ikiz çocuklar üzerinde yapılan çalışmalar, böbrek reflüsünün genetik bir temele sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Kardeşinde böbrek reflüsü bulunan çocuklarda reflü gelişimi %30 iken, bu oran anne veya babası reflü olan çocuklarda %70’lere kadar yükselmektedir.

Genetik miras oranının yüksek olması nedeniyle reflüsü olan çocukların kardeşlerinin ve ileride doğacak çocukların mutlaka reflü bakımından değerlendirilmesi gerekir.

Erken teşhis kalıcı böbrek hasarını engelleyebilir

Hastalığın erken teşhisi, yaşanabilecek kalıcı böbrek hasarlarını önüne geçebilmektedir. Genetik miras oranlarının fazla olmasından dolayı, aile öyküsü teşhiste önemli yer tutmaktadır.

Fiziki muayene, idrar tahlili ve idrar kültürü ile böbrek işlevinin değerlendirilmesi gerekiyorsa serum kreatinin düzeylerinin belirlenmesi gerekmektedir. Reflünün derecesinin ortaya konması ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekir.

Bunun için en sık kullanılan “Voidin sisto uretro grafi” denilen radyolojik görüntüleme ile mesane içine verilen özel sıvı sayesinde idrar çıkarma sırasında yaşanan geri kaçak ve dışarı atılırken izlenen yol belirlenebilmektedir.

Bu radyolojik görüntüleme yöntemi ile idrar kanallarının yapısı net olarak ortaya konulabilirken; böbrek dokusunu gözlemlemek için sintigrafi, alt idrar yollarının işlevsel anormalliklerini ortaya çıkarmak için “Urodinami” gibi tetkiklerden faydalanılmaktadır.

Bebeğinizin bol sıvı almasını sağlayın

Tedavinin hedefi; çocukta normal böbrek gelişimine olanak sağlamak ve kalıcı böbrek hasırını önlemektir. Bunun için farklı tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Hastalığın klinik seyri, reflünün derecesi, böbrek işlevi, mesane kapasitesi ve işlevi ile çocuğun yaşı gibi etkenler tedaviye yön vermektedir.

Reflü, çocuk büyüdükçe kendi kendine geçebileceğinden 1 yaşına kadar olan bebeklerin yüksek miktarda sıvı içmelerinin ve idrar keselerinin tam boşaltılmasının sağlanmalıdır. Bu süreçte düşük doz antibiyotik verilerek koruyucu tedavilerle birlikte bebekler takibe alınmalıdır.

Erken bebeklik döneminde yapılacak cerrahi girişim, mesane işlevinde ağır hasara neden olabilmektedir.

Çocuğunuzu sünnet ettirin

Böbrek reflüsü teşhisi konular erkek çocuklarda sünnetin önemli faydası bulunmaktadır. Sünnet olan çocuklarla olmayan çocukların idrar yolları enfeksiyonu geçirme oranları farklıdır. Erkek çocuklarda idrar yolları enfeksiyonlarını azalttığı bilinen sünnet, tedavinin bir parçası olarak tavsiye edilmektedir.

Tedavi yöntemi çocuğa özel planlanıyor

Böbrek reflüsünün tedavisinde uzun dönem önleyici antibiyotik tedavisi, cerrahi girişimin alternatifi olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte koruyucu antibiyotik tedavilerine rağmen yinelenen ateşli enfeksiyonlarda cerrahi işlem önerilmektedir.

1-5 yaş arası, üçüncü düzeye kadar reflüsü bulunan çocuklar koruyucu takibe alınırken, 4 ve 5 düzeyde böbrek reflüsü olan çocuklara ise genellikle cerrahi müdahale gerekmektedir.

Bütün ateşli olgularda ve böbrek reflüsünün kendi kendine geçmesinin beklenemeyeceği bir yaşa kadar reflüsü devam eden kız çocuklarında cerrahi girişim kaçınılmazdır.

Kaynak: Mynet

Источник: //banagore.co/cocuklarda-kabizligin-nedeni-bobrek-reflusu-olabilir.html

Çocuklarda Kronik Böbrek Yetmezliği Nedenleri Ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Böbrek reflüsü çocuklarda kalıcı böbrek hasarına yol açıyor..

Çocuklukta kronik böbrek yetmezliği (KBY) yetişkinler kadar sık rastlanmasa da görülme sıklığı dünya genelinde gittikçe artış gösteren ve hastalığın hem kendisi hemde neden olduğu diğer sorunlar nedeni ile çocukların geleceklerini etkileyen, tedavisi uzun, zor ve maliyeti yüksek bir sağlık sorunudur.

Yeni doğan dönemindekronik böbrek yetmezliği genellikle konjenital (doğumsal) nedenlerden kaynaklanır. Geri dönüşümü olmayan böbrek hasarı çoğunlukla doğumdan önce oluşmuştur. Bebeklerde edinsel kronik böbrek yetmezliği çok nadir görülür.

Bebeğin anne karnında ki 5-6 aylık döneminde gerçekleşen hasar çok şiddetli olur ise anne karnındaki bebeğin böbrekleri tekrar normal fonksiyonunu kazanamayabilir.

Yaşamın ilk iki yılında yani çocuğun 2 yaşına kadar olan dönemde kronik böbrek yetmezliği görülme sıklığı yılda milyonda 0.31 vakadır.

Çocuklarda ve bebeklerde kronik böbrek yetmezliği nedenleri

Bebeklerde ve süt çocukluğu döneminde kronik böbrek yetmezliğinin en sık nedeni böbrek hipoplazi / displazisidir.

Böbrek hipodisplazisi genellikle posterior üretral valv (PUV) ve bilateral vezikoüretral reflü (VUR), otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı gibi doğumsal ve edinsel üropatilere ikincil olarak gelişir.

Renal arteriyel venöz obstrüksiyon, renal kortikal nekroza neden olarak yeni doğan döneminde böbrek yetersizliği ile seyredebilir. İndometasin gibi non-steroidal anti-enflamatuar gibi ilaçlarda yeni doğan dönemi böbrek yetersizliğine yol açabilir.

Ayrıca hamilelik döneminde kullanılan selektif-COX-2 inhibitörü olan nimesülid kullanımının da fetüste geri dönüşümsüz böbrek hasarı yaptığı ve yeni doğan döneminden itibaren kronik böbrek yetmezliği ile seyrettiği gösterilmiştir.

Bilateral Wlms tümörü süt çocuklarında görülebilen diğer bir nadir kronik böbrek yetmezliği nedenidir.

Kronik böbrek yetmezliği genellikle 5 yaş altı çocuklarda doğumsal hpoplazi, displazi ve ostrüksiyon gibi nedenlerden, 5 yaş üzeri çocuklarda ise edinsel glomeruler hastalıklardan kaynaklanır.

Çocuklarda kronik böbrek yetmezliği belirtileri

Çocuklarda hızla ilerleyen böbrek yetmezliği belirtilerinde, idrar miktarında azalma, solukluk, iştahsızlık, kilo alamama, kusma, yüzde ve bacaklarda şişme ne nefes darlığı ortaya çıkar.

Uzun süren ve sinsi ilerleyen böbrek yetmezliği belirtilerinde ise ilk dönemlerde bol idrar yapma, çocuğun geceleri birkaç kez idrar yapması, büyüme geriliği, kemik gelişiminin bozulması, anormal diş gelişimi, kemiklerde eğrilme, halsizlik, iştahsızlık ve solukluk gibi belirtiler ile seyreder.

Çocuklarda kronik böbrek yetmezliği klinik bulguları

Yeni doğan döneminde genellikle kan değerinde kreatinin yüksekliğinin yanı sıra bebekte kilo alamama, kanda potasyum miktarının aşırı artmış olması, kanda ürik asit yükselmesi, kan kalsiyum seviyesinin normalin altında olması ve bikarbonat düşüklüğü ile birlikte metabolik asidoz gibi böbrek yetersizliğinin tipik biyokimyasal değişiklikleri görülür.

Belirtiler hastalığa özgü olmadığı için, haftalar ya da aylar süresince kronik böbrek yetmezliği gözden kaçabilir. Çocuğun büyümesi ve gelişmesi bu dönemlerde ciddi derecede etkilenir.

Bu nedenle yeterli kilo alamayan yeni doğan ve süt çocuklarında böbrek fonksiyon testleri mutlaka yapılmalıdır. Böbrek displazisi olan yeni doğanların genelinde idrar sodyum atılımı fazla olduğu için yeterli takviye yapılmaz ise elektrolit dengesizliği gelişebilir.

Hipertansiyon, natriürezisi olan yeni doğanlarda daha az sıklıkta görülür.

Çocuklarda kronik böbrek yetmezliği tedavisi

Pediatrik nefrologlar son dönem böbrek yetmezliğindeki yeni doğan ve süt çocuklarının tedavisi için yıllarca bir kararsızlık içinde kalmışlardır.

Bu bebek ve çocukların tedavisinin yapılıp yapılmaması konusunda yıllarca tartışılmış ve helen tartışılmaktadır.

Son dönem böbrek yetmezliği olan bebek ve süt çocuklarının tedavisinde esas amaç destek tedavisini özellikle beslenme ve elektrolit bozukluklarının yeterli seviyede düzenlenmesi ve diyaliz ve nakil sürecini geciktirmektir.

Son dönem böbrek yetmezliği olan süt çocuklarında maksimum destek tedavisi ile yeterli büyüme ve gelişmenin sağlaması erken dönem böbrek nakli fırsatı sağladığı için de önemlidir. Bu çocuklarda yeterli ve yoğun beslenme ile gelişme geriliği önlenebilir.

Bu çocuklarda beslenme tedavisinin yanı sıra eksik olan elektrolitlerin dengesinin sağlanması, büyüme hormonu tedavisi ve gereken durumlarda diyaliz tedavisi gibi tedavi yöntemleri de uygulanır.

Çocuklardaki kronik böbrek yetmezliği tedavisinde çocuk doktoru, nefrolog ve ailenin birlikte hareket etmesi ve bu çocukların takibinin ve tedavisinin düzenli sağlanması oldukça önemlidir.

Kronik böbrek yetmezliği olan çocuğun beslenmesi

Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklarda beslenmeye dikkat etmek oldukça önemlidir.

Bu çocukların büyümesi ve gelişmesi için besin öğelerinin dikkatli ve düzenli verilmesi önemli olur iken, bir taraftan da çocuğun böbrekleri çalışmadığı için vücutta biriken zararlı maddelerin atılamaması söz konusu olduğundan çocuğun beslenmesinde bazı kısıtlamalar gerekir. Bu dengeyi sağlamak çok ama çok önemlidir.

Diyalize giren çocukların diyaliz tedavisi sırasında yediklerine dikkat edilmesi gerekir. Bazı yiyeceklerde kısıtlama yapılır. Örneğin, ağızdan alınan sıvılar, tuzlu yiyecekler, fosfor içeriği ve potasyum içeriği yüksek yiyeceklerde kısıtlama yapılır.

Kronik böbrek hastası çocuklarda diyaliz tedavisi uygulanır mı?

Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklarda kesin tedavi yöntemi böbrek naklidir. Fakat uygun organ bulunana kadar bu çocuklarda gerekir ise diyaliz tedavisi uygulanır.

Diyaliz tedavisi yapay böbrek görevi gören bir cihazdır ve kanı temizler. Diyaliz tedavisi çocuklarda da uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. İki tip diyaliz tedavisi vardır ve bu yöntemler hemodiyaliz ve periton diyaliz yöntemleridir.

Çocuk için hangi diyaliz tedavisi uygun ise o diyaliz yöntemi uygulanır.

Böbrek hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: //www.saglikocagim.net/cocuklarda-kronik-bobrek-yetmezligi/

Böbrek Reflüsü Tanısı, Belirtileri ve Tedavi Şekli Nedir?

Böbrek reflüsü çocuklarda kalıcı böbrek hasarına yol açıyor..

Böbrek reflüsü belirtileri en doğru şekilde takip edilmeli ve bu konuda uzman doktorların yakından takip yapması gerekir. Yakından takip önemlidir.

Böbrek Reflüsü Nedir ve Görülme Nedenleri Nelerdir?

Böbreklerde oluşan reflü çoğunlukla bebeklerde ve çocuklar yaşayan ürolojik bir sıkıntıdır. Hatta bu rahatsızlık çocuk ürolojisi kapsamında sık şekilde tartışılmakta ve üzerinde araştırmalar yapılmaktadır.

Böbrek reflüsü idrar kesesinde bulunan idrarın tersine yani böbreklerine geri akmasıdır. İdrarın geriye doğru akması sonucunda böbrekler kirli idrara maruz kalır ve yüksek basınç sonucunda önemli düzeyde böbrek hasarına sebep olur.

Böbrek reflüsünin sebebi idrar kanallarının idrar kesesine açıldığı noktada genetik açıdan bozukluklar olabileceği gibi idrar kesesinin fizyolojik ve anatomik darlılar sonucunda idrar kesesinde yüksek basınç olması sonucunda kaçak oluşmasıdır.

Çocukların yaklaşık olarak %2’lik kısmında reflü görülür ve böbrek iltihabı olan çocukların yaklaşık olarak % 25’lik kısmında reflü görülür.

Doğum öncesinde anne karnında hidronefroz olan bebeklerin % 17’si ile % 37’sinde bu hastalığa bağlı olarak reflü gözükmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonu ateşli şekilde geçiren bebeklerde ve çocuklarda reflü konusunda gerekli olan taramaların ve testlerin yapılması gerekir. Böbrek reflüsü kalıtsal olarak anne ve babadan da bebeklere geçer.

Babasında ya da annesinde reflü olan çocukların % 70’inde reflü meydana gelir. Kardeşlerinde reflü olan bebeklerinde % 30’luk kısmında reflü gözükmektedir. Kalıtsal olmasından dolayı ailesinde reflü olan bebeklerin mutlaka izlenmesi ve gerekli olan testlerinin yapılması gerekir.

Tedavisi yapılan böbrek reflüsü ilerleyen zamanlarda yüksek tansiyona sebep olabilir. Böbrek reflüsü zamanında tedavi edilmez ise % 20 oranında böbrek yetmezliğine sebep olur.

Böbrek Reflüsünün Tedavisi

Böbrek reflüsü tedavisi konusunda yakından takip tedavi sürecinin en önemli noktasıdır. Erken teşhis tedaviye başlama açısından önemlidir. Ayrıca yakından takip böbreklerin genel dokusunun korunması amacı ile oldukça önemli olan bir detaydır.

Böbrek reflüsü tedavisi kendiliğinden geçebilecek olan bir hastalıktır. Tanısı koyulduğu an izlenmeli ve yüksek düzeylerde sıvı alımı konusunda dikkat edilmelidir. Böbrek reflüsü tedavisi için idrar kesesinin tam anlamı ile boşaltımının yapılması da önemlidir. Bunun için bol sıvı alımı gerekir.

Tanının koyulması ile birlikte enfeksiyon riskine karşı uzman doktorlar düşük dozlarda antibiyotik kullanımı yapılması istenebilir. Böbrek reflüsü olan erkek bebeklerde erken dönemde sünnet yapılmasını doktorlar önermektedir.

Böbrek reflüsü seviyesine göre değişkenlik gösterir. Bundan dolayı da yapılası gereken tedavi seçenekleri değişebilir. Özellikle idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda antibiyotik koruması yapılması şarttır.

Böbreklerinde hasar oluşan bebeklerde muhakkak cerrahi işlem yapılması gerekir. Cerrahi işlem için gerekli olan tedaviyi uzman olan doktorun belirlemesi gerekir.

Böbrek reflüsü ameliyatı konusunda anne ve babaların kesinlikle uzman doktor ile birlikte hareket etmesi bebek ve çocuk açısından şarttır.

Böbrek Reflüsünde Cerrahi Tedavi

Böbrek reflüsü ameliyatı açık, laparoskopik ve endoskopik olarak gerçekleştirilir. Böbrek reflüsü tedavisi konusunda endoskopik olan işlemler ilk tedavi şekli olarak kullanılır.

Açık cerrahi işlemler ile yapılacak olan reflü tedavisi idrar kanalının idrar kesesine girme noktasının yeniden yapılandırması ile alakalıdır.

Bu yöntem ile yapılacak olan tedavi şekli % 98 oranında başarı gösterir.

Açık cerrahi yönteminde çocuklar ve bebekler 1 hafta içinde iyileşme sürecini neredeyse tamamlar. 1 haftalık süreçten sonra gündelik yaşamındaki aktivitelerine devam edebilirler.

Küçük çocuklarda standartlar daha belirlenmediğinden dolayı deneysel açıdan uygulama alanları robotik destek ile cerrahi işlemleri ileri yaş gruplarında uygulanmaktadır.

İdrar yolu enfeksiyonlarını ateşli şekilde geçiren, aile fertlerinde reflü olan ve idrara çıkma konusunda sıkıntılar yaşayan kişiler hem kendilerini hem de bebeklerini reflü açısından kontrol ettirmelidir.

Böbrek reflüsü konusunda uygun olan takip, uygun olan izleme yöntemi kullanıldığında böbrek yetmezliği ve yüksek tansiyon hastalığı oluşmaz. Böbrek reflüsü ameliyatı sonrası ailelerin çocukların psikolojisini düşünerek hareket etmesi gerekir.

gerekli olursa bu konuda psikolojik destek alımı yapılması gerekir. önemli olan çocukların ameliyat sonrasında iyileşme sürecinin en doğru şekilde yönetilmesidir.

(2 oy, ortalama: 4,00en yüksek 5)
Loading…

Источник: //bobrekagrisi.com/bebek/bobrek-reflusu

Böbrek Reflüsü Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Süreci

Böbrek reflüsü çocuklarda kalıcı böbrek hasarına yol açıyor..

Böbrek reflüsü idrarın mesaneden üreterlere geri dönmesi durumudur. Bu sorun genelde çocuklarda meydana gelir. Böbreklerde zarar oluşturmaması için tedavi gerektirir.

Böbrek Reflüsü

Böbrek reflüsünün tıbbi anlamdaki adı vezikoüreteraldir. Normalde idrar böbreklerden üreter denilen tüplerden mesaneye doğru tek yönlü olarak akar. İdrar mesaneden üreterlere geri döndüğü zaman böbrek reflüsü meydana gelir. Bir veya her iki üreterde meydana gelebilir.

Kapak valfı çalışmaz ve idrar akışı geriye doğru döndüğü zaman mesanedeki bakteri böbreklere girebilir. Bu böbrek hasarına neden olabilecek bir böbrek hastalığının yaşanmasına da neden olabilmektedir. İdrarın üreterlere geri akış durumu daha şiddetli olduğu zaman üreterler ve böbrekler bükülür hale gelir.

 Daha ciddi reflülerde eğer bir enfeksiyon mevcutsa, böbrek hasarları daha büyük meydana gelir.

Böbrek Reflüsü Belirtileri

Böbrek reflüsü sıklıkla çocuklarda gözlemlenir. Hastalık oluşmaya başladığı zaman hissedilmesi oldukça güçtür. Sorun idrar yolu enfeksiyonundan sonra teşhis edilirse de vesikoüreteral reflü idrar yolu enfeksiyonlarına sebep olmaz. Vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda idrar yolları genişlemesi, bazen genleşme oluşabilmektedir.

Nedenleri

Böbrek reflüsüne kısaca VUR adı verilir. Bu hastalığın meydana gelmesinin kesin olarak yüzdesi bilinmemektedir. Yapılan araştırmalar onucunda VUR’un her 100 sağlıklı çocuktan yaklaşık 10’unda meydana geldiğini göstermektedir.  Bulaşıcı bir durum değildir. Çoğu çocukta bu sorun doğumun bir kusuru olarak oluşur.

Üreter ve mesane arasında bulunan normal bağlanmanın daha kısa olması, çalışmayan kısa bir flap valfı olduğu anlamına gelir. Bazı çocuklarda ise nadirde olsa işeme şekli reflüye neden olabilir. Çoğu insanda reflü görülür. Reflü çocukların yaklaşık olarak % 3’lük kısmının kardeşi de bu soruna sahiptir.

Ayrıca annesi böbrek reflüsü olan çocuklarda sorunun gelişme riski de oldukça yüksektir.

Teşhisi

Böbrek reflüsü nasıl anlaşılır kapsamında belli başlı testler uzman tarafından istenir. Uzman hekim reflü sınıfını bulmak için idrar yollarından bir röntgen filmi ister.

Bu filmde ne düzeyde idrarın üreterlere ve böbreklere geri döndüğünü izlemek mümkündür. Bu film uzman hekimin tedavi planı hazırlaması için gereklidir.

Yüksek reflü derecelerine sahip olan insanlarda böbrek hasarının oluşması riski oldukça yüksek düzeydedir. Reflü derecelendirmesinin en yaygın olan sistemi 5 sınıf içerir;

VUR Sınıflama Aşamaları 

  • Grade I: idrar reflüsü sadece üreterde meydana gelmektedir.
  • Grade II: idrar reflüsü üretere ve böbrek pelvisine ( üreter böbrek ile buluşur), şişme yapmadan ulaşır.
  • Grade III: üreterde ve renal pelviste sorun hafif şişmeye sebep olmaktadır.
  • Derece IV: orta şişlik ile sonuçlanır.
  • Grade V: üreterin şiddetli düzeyde şişmesi ve bükülmesine sebep olmaktadır.

Böbrek Refelüsü Tedavisi

Böbreklerde meydana gelen bu sorun çoğu zaman ilerlemiş düzeyde fark edilir. Derecesi ne kadar düşük olursa vücuttan uzaklaşması da bir o kadar kolay olur. Bunun yaşama ortalaması 5 ile 6 yıldır.

 Tıbbi ya da cerrahi olmayan tedavinin asıl amacı çocukların yaşı ilerledikçe böbrek hasarının önüne geçilmesidir. Birçok çocukta yaşın ilerlemesi ile böbreklerdeki bu sorunun şiddeti artar.

Bunun nedeni de mesane ve üreter arasında bulunan birleşmenin yaş ile birlikte daha uzun sürmesidir.

Tedavisi aşağıdaki detayları içerir;

  • Çocuğun tuvaleti düzenli olarak kullanmasını sağlamak
  • Çocuğun düzenli bir şekilde dışkılarını kontrol etmek, düzenli bir bağırsak eğitimi vermek
  • Bir Böbrek sorununun önüne geçmek için uzman hekimin verdiği düşük dozda koruyucu bir antibiyotik ilacı düzenli kullanmak
  • Eğer çocuk mesane kontrolü ile alakalı olarak sorun yaşıyorsa uzmanların reçete ettiği diğer ilaçları düzenli kullanmak

Çocuk fizik muayene için uzman hekim tarafından zaman zaman görülür ve idrar enfeksiyonlarına karşı kontrol edilir. Mesaneden ya da böbreklerden alınacak röntgen görüntüleri kontrol zamanlarında da uzmanlar tarafından istenebilir.

Cerrahi Müdahale

Sorun ile alakalı olarak yapılacak olan ameliyatın asıl amacı reflünün iyileştirilmesi ve devam etmekte olan reflünün riskinin ortadan kaldırılmasıdır. Cerrahi işlemler çoğu zaman genel anestezi ile yapılır. Cerrah alt karın bölgesinden bir kesim yapar ve üreterin flebi-vana bağlantısını mesane ile tespit eder.

 Bu reflü oluşmasını önlemelidir. Yapay olan malzemeler kullanılmaz. Endoskopik işlemlerde cerrah mesane içine bakın üretral deliğine bir sistoskopu ismi verilen bir araç ekler. Ardından sorunu düzeltmek için üreterin mesaneye girdiği bölgeye bir madde enjekte edilir.

 Bu uygulama genel anestezi altında yapılır ama çoğu durumda ayakta tedavi amaçlı da yapılabilmektedir. Normal ameliyat ile karşılaştırıldığı zaman başarı oranı, özel duruma bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Ameliyat sonrasında uzmanlar nelere dikkat edilmesi gerektiğini, ilaçların nasıl kullanılacağını ve nasıl davranılacağını detaylı şekilde anlatır. Böbrek reflüsü bitkisel tedavi ile de uzman hekim bilgisi dâhilinde desteklenebilir.
(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: //midemikrobu.com/bobrek-reflusu.html

Çocuklarda Böbrek Reflüsüne Dikkat!

Böbrek reflüsü çocuklarda kalıcı böbrek hasarına yol açıyor..
Çocuk Cerrahisi

Çocuğunuz tuvalete gitmek istemiyorsa, idrar yaparken zorlanıyorsa ve yüksek ateşi varsa böbrek reflüsü olabilir.

Çocukluk çağındaki hipertansiyonunda en sık nedenlerinden biri olan böbrek reflüsünün vakit kaybedilmeden kontrol atına alınması büyük önem taşıyor.

Memorial Hizmet Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü uzmanları, halk arasında böbrek reflüsü olarak bilinen vezikoüreterik reflü hakkında bilgi verdi.

İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukta görülebilir örülebilir

Böbrek reflüsü, mesaneden böbreğe doğru idrarın geri kaçışıdır.

Genetik yatkınlık sonucu, doğumsal ya da mesane çıkış problemlerine bağlı olarak ortaya çıkabilen böbrek reflüsü çocukların %1-2 ‘sinde görülürken bu oran idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda %40’lara kadar çıkabilmektedir.

Bu sıklık oranı nedeniyle ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren her çocuğun böbrek reflüsü bakımından kontrolden geçirilmesi önemlidir. Böbrek reflüsü yenidoğanlar arasında erkek bebeklerde daha fazla görülürken ilerleyen yaşlarda kız çocuklarında daha sık yaşanmaktadır.

Tansiyon yüksekliği böbrek reflüsünün habercisi olabilir

Böbrek reflüsü ile ilgili belirtiler konusunda bilinçli olunması erken tanı ve tedaviye ikan tanımaktadır.

Ateşli idrar yolları enfeksiyonu geçiren ve idrar yapmakta zorlanın çocuklarda böbrek reflüsü ihtimali her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Reflünün böbreği etkilemesi, çocukluk dönemindeki hipertansiyonun en sık rastlanan nedeni olabilmektedir. Araştırmalar; böbrekleri etkilenmiş çocukların %30’unun ileri evre böbrek hastası olma riskini ortaya koymaktadır.

Aile öyküsü varsa çocuğunuzun taramalarını aksatmayın

Aileler ve özellikle ikiz çocuklar üzerinde yapılan çalışmalar, böbrek reflüsünün genetik bir temele sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Kardeşinde böbrek reflüsü bulunan çocuklarda reflü gelişimi %30 iken, bu oran anne veya babası reflü olan çocuklarda %70’lere kadar yükselmektedir.

Genetik miras oranının yüksek olması nedeniyle reflüsü olan çocukların kardeşlerinin ve ileride doğacak çocukların mutlaka reflü bakımından değerlendirilmesi gerekir.

Çocuklarda İdrar Yolu Hastalıklarının Etkisi | Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Böbrek reflüsü çocuklarda kalıcı böbrek hasarına yol açıyor..

Sinsi ilerleyen böbrek reflüsü çocuklar için risk oluşturabiliyor.

İdrar yolu enfeksiyonu geçiren her dört çocuktan 1-2’sinde böbrek reflüsü de görülebileceğini söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

Şafak Karaçay, hastalığın çok belirgin belirtileri olmaması nedeniyle tanının gecikebileceğine dikkat çekiyor. Gecikme böbreklerde geri dönüşümsüz hasarlara neden olabileceği için önem taşıyor.

Böbrek Reflüsü (Vezikoüreteral Reflü) çocuklar için de son derece önemli bir sorun. Zira tanıda gecikilmesi kronik böbrek yetmezliğine kadar gidebilen sonuçlara neden olabiliyor. Sorun idrarın mesaneden üreter ve böbreklere geriye doğru kaçağından kaynaklanıyor.  Sinsi ilerleyen bu durum zaman içinde hastalığa neden oluyor.

  Normal popülasyonda böbrek reflüsü görülme oranı yüzde 0,4 ile yüzde 1,8 arasında olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Şafak Karaçay,  idrar yolu enfeksiyonu geçiren bebek ya da çocukta böbrek reflüsünün buna eşlik etme oranının yüzde 25 ile yüzde 50’ye kadar çıkabileceğini söylüyor.

Yani  idrar yolu enfeksiyonu geçiren her dört çocuktan bir ya da ikisinde böbrek reflüsü de görülebiliyor. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda böbrek reflüsünden de şüphelenilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr.

Şafak Karaçay,  “Özellikle Batı ülkelerinde son dönem böbrek hastalıklarının sebebi olarak %5-10 arasında altta yatan neden olarak böbrek reflüsüne bağlı böbrek hasarı saptanmıştır. Bu oranın oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün.”

Sinsi İlerliyor

Doç. Dr. Şafak Karaçay çocularda böbrek reflüsünün belirtilerinin çok net olmadığını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti: “Bu nedenle çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü hem bulgularının gizli olması, hem de sinsi ilerlemesi nedeniyle ancak böbrek hastalığı belirli bir noktaya geldiğinde tanı konması mümkün oluyor.

Zaman içerisinde aile ve çocuk fark etmeden böbreğin fonksiyonu bozuluyor ve bazı metabolik  problemler de ortaya çıkabiliyor. Erken tanısı konmayan, önlemi alınmayan, vakalarda ne yazık ki kronik böbrek yetmezliğine kadar ulaşan bir tabloyla karşılaşılabiliyor.

Yapılan araştırmalar, ülkemizde böbrek yetmezliği olan erişkin hastaların çoğunda çocukluk döneminde böbrek reflüsü (Vezikoüreteral Reflü) olduğu saptanmıştır.”

Kimler Risk Altında?

Böbrek reflüsü için özellikle ailesinde idrar yollarında sonradan ya da doğumsal hastalıkları bulunan çocuklar, kardeşlerinde ya da ebeveynlerinde böbrek reflüsü (Vezikoüreteral Reflü) öyküsü olan, sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklar risk grubunda kabul ediliyor.

Hastalığın genetik olduğundan şüphelenilse de bu konuda somut bir kanıt bulunmuyor ancak kardeşler arasında sık görüldüğü biliniyor.  Bazı durumlarda kabızlığın da idrar yolu enfeksiyonu ile ilişkili olabildiğini hatırlatan Doç. Dr.

Şafak Karaçay, bu nedenle sık kabızlık yaşayan çocukların da idrar yolları enfeksiyonları açısından takibe alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Tanı Yöntemleri Çocuklar İçin Güvenli

Böbrek reflüsü tanısının son derece kolay olduğunu ve ailelerin bu konuyu gözlerinde büyütmemeleri gerektiğini belirten Doç. Dr. Şafak Karaçay, konuyla ilgili şunları anlatıyor: “Tanıdaki öncelikle idrar kültüründen yararlanılıyor.

Diğer tanı yöntemi de idrar yollarına yönelik ultrasondur ve çocuklar ve bebekler için güvenlidir. Böbrek kanallarında genişleme, mesanede kalınlaşma ultrasonda tespit edilebilir.

İlk aşamada hastalığa dair soru işareti oluşan vakalarda, işeme sintigrafisi ya da işeme grafisi dediğimiz görüntüleme yöntemlerinden yararlanırız. Burada, mesaneye verilen ilaçla çocuğun işemesi sırasında böbreğe kaçıp kaçmadığını görmeye çalışırız.

Bu da oldukça güvenli bir yöntemdir. Daha ileri vakalarda hastalığın böbrekler üzerinden yarattığı hasarı görmek için böbrek sintigrafisinin (DMSA) yapılması gerekir.”

Tedavi Sorunun Kaynağına Göre Şekilleniyor

Çocuklarda böbrek reflüsünde mesaneden böbreğe doğru kaçağın neden kaynaklı olduğu bulmak gerekiyor. Zira nedene göre tedavi yöntemi de değişiyor.

Özellikle düşük dereceli reflülerde sadace antibiyotik kullanımı ve izlemin tedavi için yeterli olabildiğini anlatan Doç. Dr.

Şafak Karaçay, “Yüksek basınç mesanelerinde basıncın düşürülmesi, çıkımdaki tıkanıklıkların kaldırılması böbrek reflüsünü ortadan kaldırabileceği gibi anatomik bozuklukların cerrahi ile giderilmesi gerekir” diye konuşuyor.

Böbrek Reflüsünün Zararlarından Korunmak Mümkün

Peki çocuklarımızı böbrek reflüsünden korumak mümkün mü? Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şafak Karaçay, korunma yöntemlerinin böbrek reflüsünün sebebine göre değiştiğini söylüyor.

Konuyla ilgili şunları anlatıyor: “Eğer sorun anatomik bir nedenden kaynaklanıyorsa, bu durumda hastalıktan korunmak mümkün olmasa da yaratabileceği zararlardan korunmak mümkün. Maalesef ki,  bu hastalığın öncesinde “olmasın” diye yaptığımız bir girişim yok. Ancak komplikasyonları, önlemek için elimizde birçok güçlü silahımız var.

Örneğin idrar yolları enfeksiyonlarının önlenmesi için çocuğun idrarını rahat bir şekilde boşaltmasını sağlamak için farklı uygulamalar mevcut. Anatomik bir problem varsa bu ortaya konularak gerekli ameliyatlar yapılıyor.

İdrar akışıyla ilgili sinirsel bir problem varsa, idrarın düzenli bir şekilde atılmasını sağlayacak egzersizlerin yapılması, antibiyotik tedavisi, idrar kapasitesini artırmak gibi farklı korunma yöntemleri kullanılıyor.”

 Kullanıcılar bunları da aradı:

Источник: //www.yeditepehastanesi.com.tr/idrar-yolu-enfeksiyonu-geciren-cocuklarda-bobrek-reflusunden-suphelenmeli

Çocuklarda böbrek reflüsü nedir

Böbrek reflüsü çocuklarda kalıcı böbrek hasarına yol açıyor..

Çocuğunuz tuvalete gitmek istemiyorsa, idrar yaparken zorlanıyorsa ve yüksek ateşi varsa böbrek reflüsü olabilir. Çocukluk çağında hipertansiyonunda en sık nedenlerinden biri olan böbrek reflüsünün vakit kaybedilmeden kontrol atına alınması gerekir.

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Talasemi Nedir?
Talasemi Nedir?
Mamografi: Memenin Röntgeni
Mamografi: Memenin Röntgeni