Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbrek yetmezliği nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbrek hastalığı belirtileri ve 10 temel işaret

Böbrek yetersizliği belirtileri

 • Halsizlik, çabuk yorulma ve enerji kaybı
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • İştahsızlık
 • Uyku bozuklukları
 • Geceleri kas krampları
 • Ayak ve bacakta şişlik olması
 • Özellikle sabahları göz çevresinde şişlik olması
 • Ciltte kuruluk ve kaşıntı
 • Özellikle geceleri daha sık idrar çıkma.

Kronik böbrek hastalığı / yetmezliği ileri aşamaya gelinceye kadar genellikle ciddi belirti vermeyebilir. Bununla birlikte aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçına sahip olan kişilerde kronik böbrek hastalığı olabileceği akla gelmeli ve gerekli testler yapılmalıdır. Kronik böbrek hastalığı / yetmezliği herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Bununla beraber aşağıdaki durumlardan birisine sahip olanlarda böbrek hastalığı ve yetmezliği gelişmesi olasılığı daha fazladır.

Böbrek hastalığı riski kimlerde yüksektir

 • Şeker hastalığı
 • Tansiyon yüksekliği (tansiyon yüksekliği)
 • Şişmanlık
 • Yaşlılık
 • Ailesinde diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalığı bulunması
 • Sigara içenler

Mide bulantısı neden olur? Bulantı ve kusmaya ne iyi gelir?

Genel olarak KBH nın en sık görülen nedenleri şeker hastalığı (diabetes mellitus), tansiyon yüksekliği (hipertansiyon), nefritler (glomerülonefritler, intersitiel nefritler vs), ürolojik nedenler (idrar yolu taşları ve idrar yolu tıkanmaları) ve kistik böbrek hastalıklarıdır. Ülkemizde son dönem böbrek yetmezliğine yol açan hastalıklar arasında ilk üç neden şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği ve glomerülonefritler olup bunları ürolojik hastalıklar, kronik tubülointerstisiyel hastalıklar ve pyelonefritler izlemektedir.

Böbrek hastalıkları ve beslenme: Böbrek hastaları nasıl beslenmeli?

Çocukluk yaş grubundaki hastalarda ise böbrek yetmezliğine götüren en önemli nedenler ise vezikoüreteral reflü, tekrarlayan üriner infeksiyonlar ve kronik glomerülonefritlerdir.

Birinci sonuç ilerleyici böbrek fonksiyon kaybına bağlı olarak böbrek yetmezliği oluşması ve diyaliz ve/veya transplantasyon ihtiyacının doğmasıdır. İkincisi ise kalp-damar hastalığa (KVH) bağlı erken ölümdür.

Sağlıklı görünen ancak KBH bulunan bireylerde KVH (koroner kalp hastalığı, serebrovasküler hastalık, periferik arter hastalığı ve kalp yetmezliği) tan erken ölüm riski KBY olsun veya olmasın 10 kat daha artmaktadır.

KBH her yıl 12 milyondan fazla bireyde KVH a bağlı morbiditeye neden olmaktadır. Bu sayı Tip 2 DM un global epidemisine bağlı olarak hızla artmaktadır.

Kreatinin nedir? Neye yarar? Yüksekliği ve düşüklüğü neye yol açar?

Böbrek yetmezliği tedavisi

Son 10 yılda yapılan klinik araştırmalar ACE inhibitörleri /ARB lerin kullanılması ile RAS ın bloke edilmesinin KVH, diabet, tansiyon yüksekliği ve KBH na bağlı hastalık yükünü anlamlı düzeyde azalttığını göstermiştir. Bu ilaçların maliyetleri ise nispeten düşüktür.

ACE inhibitörleri /ARB leri böbrek hastalığının ilerlemesini önlemekte veya yavaşlatmakta ve albüminüriyi azaltmaktadır.

Böbrek hastalığının erken teşhisi ve önlenmesinin teşvik edilmesi  DSÖ, tarafından önerilen hedeflerin başarılması için önemli ilk adım olacaktır; bu girişimlerle dünyada kronik hastalıklara bağlı ölümlerin (gelecek 10 yılda beklenen 36 milyon önlenebilir ölümde) %2 oranında azaltılması mümkün olacaktır.

Teşhis Günümüzde KBH nın erken dönemde teşhisini mümkün kılacak serum kreatinin ölçümü, GFH hesaplanması ve idrarda albumin ölçümü için basit testler vardır. Gelişmekte olan ülkelerde KBH nın erken dönemindeki hastaların çoğunda tanı konulamamaktadır. Böbrek bozukluğunun erken teşhisi çok önemli olup böbrek hasarının komplikasyonlara yol açmasından önce uygun tedavisini mümkün kılar.

Böbrek ağrısı neden olur? Ne iyi gelir? Belirtileri ve tedavisi

Böbrek yetmezliğini önlemek için neler yapılabilir

Böbrek hastalığı açısından yüksek riskli olduğu düşünülen bireylerde taramaların yüksek önceliği vardır. Yüksek risk grubundaki bireyler;

 • Şeker hastalar
 • Tansiyon yüksekliği olan hastalar
 • Şişmanlar
 • Sigara içenler
 • 50 yaşın üzerindeki bireyler
 • Şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği ve böbrek hastalığına ilişkin aile öyküsü olanlar
 • Diğer böbrek hastalığı bulunan bireyler

Güncel böbrek koruyucu tedaviler böbrek yetmezliğinin erken evrelerini de içine alacak şekilde uygulanmalıdır. Böbrek ve kalp-damar hastalığını önleyen anahtar koruyucu önlemler tanımlanmış ve başarılığı olduğu kanıtlanmıştır.

Şöyle ki;

 • Proteinüri ve düşük GFH olanlarda ACE inhibitörleri / anjiotensin reseptör blokerleri (ARB) lerin kullanılması
 • Yüksek kan basıncının azaltılması-kan basıncı ne kadar düşük olursa böbrek fonksiyonlarının korunması o oranda daha fazla olur
 • Glukoz, kan lipidleri ve aneminin kontrol edilmesi
 • Sigaranın bırakılması
 • Fiziksel aktivitesinin arttırılması
 • Şişmanlarda kilonun kontrolü

Dünyada 500 milyondan fazla insanda KBH vardır; genel olarak dünyada her 10 yetişkinin 1 inde değişik derecelerde kronik böbrek hastalığı olduğu hesaplanmıştır. Ülkemizde ise her 8-9 kişiden birisinde kronik böbrek hastalığı olduğu düşünülmektedir.

Kronik böbrek hastalığı giderek artan sıklığı, yol açtığı yüksek morbidite ve mortalite oranları, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilemesi ve tedavisi için gereken tedavilerinin çok yüksek maliyeti nedeniyle toplumsal yükü büyük olan bir hastalıktır.

Böbrek taşı belirtileri, tedavisi ve hastalara uzman önerileri

Günümüzde halk sağlığını ve sağlık bütçelerini tehdit eden bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar (kalp-damar hastalıklar, hipertansiyon, diyabet ve kronik böbrek hastalığı vs) bulaşıcı hastalıkların yerini almıştır.

İnfeksiyon hastalıklarına bağlı ölümlerin gelecek 10 yılda %3 kadar azalacağı tahmin edilmektedir.

Buna karşın 30 yaşın üzerindeki bireylerdeki dünyadaki hastalık yükünün %72 sini oluşturan kronik hastalıkların çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere %17 kadar artış göstereceği öngörülmektedir.

Yaklaşan bu sağlık ve sosyoekonomik krize karşı en uygun eylem kronik hastalıkların önlenmesidir. Global halk sağlığı çabalarının parçası olarak sıklıkla gözden kaçan böbrek hastalıkları günümüzde önleme çabaları açısından kritik bir organ hastalığıdır. Daha da önemlisi böbrek hastalığı “hastalık çoğaltıcısı” olarak kabul edilebilir.

Son dönem böbrek yetmezliğinin maliyetleri giderek artmaktadır. Dünyada 1.5 milyon nun üzerinde diyaliz (hemodiyaliz; makine diyalizi ve periton diyalizi; karından diyaliz) gören veya böbrek transplantasyonu (nakli) yapılmış insan yaşamaktadır.

Bu sayının gelecek 10 yılda ikiye katlanması tahmin edilmektedir. Gelecek 10 yılda diyaliz ve transplantasyonun dünyadaki toplam maliyeti nin 1 trilyon USD ı geçeceği sanılmaktadır. Bu ekonomik yük gelişmiş ülkelerde sağlık bütçelerini zorlamaktadır.

Daha düşük gelir düzeyi olan ülkelerde ise altından kalkılması mümkün olamayan bir ekonomik ortaya çıkacaktır. Ülkemizde ise 2005 yılında diyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastaları için bütçeden yaklaşık 1 milyar USD harcandığı hesaplanmıştır.

Gelişmiş ülkelerde renal replasman tedavisi (RRT) gören hastaların %80 ninden fazlası yaşamakta iken gelişmekte olan ülkelerde bu yük büyük oranda karşılanamamaktadır.

Örneğin Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde RRT ihtiyacı olan hastaların ancak %10 nu bu tedavileri almaktadır. Birçok Afrika ülkesinde RRT ne ulaşma olanağı ya yok yada çok azdır. Yani bu ülkelerde SDBY olan insanların çoğu ölmektedir.

Ancak ülkemizde son dönem ulaşmış bütün hastalara diyaliz tedavisi imkanı sunulabilmektedir.
Bu yazı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar'ın editörlerimize sunduğu bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/bobrek-yetmezligi-nedir-neden-olur-belirtileri-ve-tedavisi/

Böbrek Yetmezliği Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Böbrek Yetmezliği Nedir?

Haber güncelleme tarihi 18.12.2018 15:43

Böbrek Yetmezliği Hakkında Bilinmesi Gerekenler 

Bel bölgesinde bulunan ve her biri yaklaşık 150-200 gr olan böbrekler, vücudun sağlıklı bir şekilde çalışması ve vücut sağlığının korunması açısından oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

İki adet böbreğimizin bulunmasına rağmen insanlar tek bir böbrekle de yaşamlarını rahatlıkla sürdürebilirler. Böbrekler, vücudumuzdaki kanı zararlı maddelerden arındırarak vücuttaki sıvı dengesini korurlar.

Bunun yanı sıra tansiyonun dengelenmesi ve hormon salgılanması gibi görevleri de söz konusudur. Her türlü duruma uyum sağlayabilen böbrekler, oldukça güçlü ve önemli bir organımızdır. Bu nedenle çoğu zaman belirti vermeden ilerlemektedir.

Böbreklerde meydana gelen hasarın zamanla artması durumunda yavaş yavaş belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak genellikle bu belirtiler genellikle geri dönüşü olmayan hasarların meydana gelmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Hemen hemen her hastalıkta olduğu gibi böbrek hastalıklarında ve böbrek yetmezliğinde de erken teşhis oldukça önemlidir. Hasarın artması durumunda geri dönüşün oldukça zor olduğu ve çoğu zaman hayati risk taşıyan böbrek yetmezliği oldukça önemli bir rahatsızlıktır. Böbrek yetmezliğinde hastalığın ilk başlarında çok fazla belirti görülmeyebilir.

Ancak hasarın artmasıyla birlikte çeşitli belirtiler söz konusu olmaktadır. Bu belirtileri kısaca açıklamak gerekirse; vücuttaki su dengesinin bozulması nedeniyle güç kaybı, nefes darlığı, ayak ve ellerde şişlikler meydana gelir. Daha sonrasında ise bu belirtiler idrar azlığı, mide bulantısı ve kusma gibi durumlarla devam eder.

Kronik Böbrek Yetmezliği (KBH)

Böbreklerin uzun süreli olan sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelleyen kronik böbrek yetmezliği, ülkemizde pek çok kişide görülen bir rahatsızlıktır. Genellikle çok fazla belirti vermeyen kronik böbrek yetmezliği yaklaşık 3 ay içinde teşhis edilmektedir.

 Adından da anlaşılabileceği gibi kronik böbrek yetmezliği uzun sürede gelişir ve kalıcıdır. Bu nedenle böbreklerin işlevini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesini kalıcı olarak engeller.

Kronik böbrek yetmezliğinde böbrek nakli veya diyaliz tedavisi kaçınılmaz olmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği, böbreklerin sağlıklı bir şekilde işlevlerini devam ettirmesini engelleyerek çeşitli sorunlara yol açmaktadır.

Kronik böbrek yetmezliği kansızlık, kemik hastalığı ve kalp-damar hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Akut Böbrek Yetmezliği

Kronik böbrek yetmezliğinin aksine aniden gelişmekle birlikte böbreklerin sağlıklı bir şekilde işlevini devam ettirmesini engeller. Ancak akut böbrek yetmezliğinde meydana gelen sorunların çözülmesi ve geri dönüşünün sağlanması mümkündür.

 Akut böbrek yetmezliği çeşitli nedenlere bağlı olarak aniden meydana gelen bir durumdur.

Böbreğe giden damarların hasar görmesi, böbrek dokusu hastalıkları, idrar yolu hastalıkları ve çeşitli ilaç kullanımı veya zehirlenmeler akut böbrek yetmezliğini tetikleyen durumlardır.

Böbrek Yetmezliği Neden Olur?

Böbrek yetmezliği genetik faktörlere bağlı olarak meydana gelebileceği gibi aynı zamanda çeşitli hastalıklar ve sağlık sorunları nedeniyle de meydana gelebilmektedir.

Ancak kronik böbrek yetmezliğinde hasar ciddi oranda artana kadar herhangi bir belirti söz konusu olmayabilir.

Bu nedenle ailesinde böbrek hastalıkları olan kişiler ve çeşitli sağlık sorunları olan kişilerin böbrek yetmezliği testi yaptırıp gerekli muayeneleri olmaları önerilmektedir.

Akut Böbrek Yetmezliği Nedenleri

 • Gebelik zehirlenmesi
 • Sağlıksız şekilde yapılan düşükler
 • Kalp yetmezliği
 • Böbrek hastalıkları
 • İdrar yollarında tıkanıklık
 • Uzun süreli kullanılan bazı ilaçlar
 • Büyük ve ciddi ameliyatlar
 • Kan akışının azalması

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedenleri

 • Şeker hastalığı
 • Yüksek tansiyon
 • Böbrek kisti
 • Böbrek iltihabı
 • Vezikoüreteral reflü

Böbrek Yetmezliği Belirtileri Nelerdir?

Akut ve kronik böbrek yetmezliğinin belirtileri birbirinden farklı olarak meydana gelir. Ancak kronik böbrek yetmezliği uzun süreli olarak gelişirken akut böbrek yetmezliği aniden meydana gelmektedir.

Bu nedenle kronik böbrek yetmezliğinde meydana gelen hasarlar ciddiyetini arttırmasıyla birlikte belirti vermeye başlar. Böbrek yetmezliği öncelikle vücudun su ve elektroid seviyesinde meydana gelen dengesizlikler ile belirti vermektedir.

Sonrasında güç kaybı, nefes darlığı, el ve ayaklarda meydana gelen şişlikler bu belirtileri takip eder. Böbrek yetmezliğinin en belirgin belirtilerinden bir diğeri ise böbreklerin düzenli olarak çalışmaması nedeniyle kişinin gün içinde çok az idrarını yapmasıdır.

 İlerleyen dönemlerde iştahsızlık, mide bulantısı, kusma, sinirlilik, uyku hali, zihin karışıklığı, kas seyirmesi, göğüs ağrısı, hıçkırık, kaşıntı ve yüksek tansiyon gibi durumlar böbrek yetmezliğini işaret eden belirtilerdendir.

 Böbrek yetmezliği belirtileri kronik veya akut olmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği gibi kişiden kişiye de değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle gözlemlenen belirtiler durumunda doktora başvurmalı ve gerekli testleri yaptırmanızı öneririz.

Böbrek Yetmezliği Tedavisi

Akut ve kronik olarak ikiye ayrılan böbrek yetmezliğinin tedavilerileri de farklıdır. Öncelikle mutlaka doktor kontrolünde ve denetiminde olması gereken tedavi, hastalığa neden olan unsurlara göre değişkenlik göstermektedir.

 Tedavide dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan bir diğeri ise kan basıncı düşük ise kontrol altına alınmasıdır. Bunun yanı sıra ilaç tedavisinin haricinde beslenme düzeni ile tedavi mutlaka desteklenmelidir. Böbrek yetmezliği tedavisinde erken teşhis oldukça önemlidir.

Aksi halde ilerleyen ve kalıcı hale gelen böbrek yetmezliğinde diyaliz ve böbrek nakli gibi tedaviler uygulanabilir.

Önerilen İçerik;

► Böbrek Büyümesi Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: //www.neoldu.com/bobrek-yetmezligi-nedir-ve-nasil-tedavi-edilir-8631h.htm

Böbrek Yetmezliği Nedir

Böbrek Yetmezliği Nedir?

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Böbrekler, insan vücudunun hayati organlarındandır. Herhangibir nedenle fonksiyonlarını yerine getirememesi durumunda sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi bozulmakta, insan hayatı tehye girmektedir.

Böbreklerin, metabolik atıkları vücuttan atma; sıvı ve elektrolit dengesini devam ettirme görevleri vardır. Bu görevlerini tamamen ya da kısmen yapamaması durumunda vücuttaki atık maddeler ve fazla su vücutta kalır, toksik etkigösterir ve böbrek yetmezliği tablosu ortaya çıkar.

Böbrek yetmezliği, böbreklerin görevlerini yapamaması ve fonksiyonlarını kaybetmesi durumudur. Böbrek yetmezliği, akut ve kronik olarakiki kategoriye ayrılır. Akut Böbrek Yetmezliği Nefronların fonksiyonlarını bazı nedenlerle ani ve hızlı kaybetmesine bağlı gelişen böbrek yetmezliğidir.

Hastanın Günlük idrar miktarı, günde 250 ml’ den az (oligüri) veya hiç olmayabilir (anüri). Bu durumda vücutta metabolik atıklar birikmeye ve sıvı elektrolit dengesi bozulmaya başlar.Bu tablo zamanında tedavi edilmezde ölümle sonuçlanır. Zamanında ve yeterli tedavi ile genellikle düzelir.

-Ağır kanamalar,-Ağır kusma ve ishaller,-Yanıklar,-Septik ve anafilaktik şok,-Yanlış kan transfüzyonu,-Gebelik dönemindeki kanamalar, gebelik zehirlenmesi, sağlıksızkoşullarda yapılan düşükler, plesentadan erken ayrılması,-İdrar yolları tıkanıklıkları ,-Büyük ameliyat komplikasyonları,-Kalp yetmezliği,-Akut böbrek ve damar hastalıkları. Akut böbrek yetmezliğinde seyrinde oligüri evresi ve diürez (poliüri)evresi görülür. Oligüri evresinde nefronlar görevini yapamadığından idrar süzülemez. Bu nedenle günlük idrar miktarı 400 ml’ den azolabilir veya hiç idrar olmayabilir. Bu evre, 1-2 günden birkaç haftayakadar sürebilir. Bu evrede idrar miktarının birden azalmasıyla üreve diğer maddeler süzülmediği için;Kanda kalsiyum ve karbondioksitte azalma, potasyum sülfat, keratin,fosfor, NPN ve BUN değerlerinde yükselme, Proteinüri Hematüri, Halsizlik, Bulantı ve kusma,

 Ödem ,

 Hipertansiyon
Metabolik asidozKonvülsiyonlarKomaİnsülin direnciHipertansiyonPulmoner ödemPulmoner emboliPerikarditPnömoni Hastanın kanında, BUN, kreatinin, ürik asit, potasyum fosfor ve kalsiyuma bakılır. Tam idrar muayenesi yapılır. İdrar miktarına bakılır.İdrarda hematüri, proteinüri vardır. Radyolojik incelemeler yapılır.Ayrıca hastanın anamnezi alınır ve fizik muayenesi yapılır. Bulgulardeğerlendirilerek tanı konur. Yetmezliğe neden faktör ortadan kaldırılır. Sıvı-elektrolit dengesi düzenlenir. Tıbbi tedavi ve diyet düzenlenir. Çeşitli nedenlerle nefron kayıplarına bağlı olarak glomerüler filtrasyonun geridönüşümsüz bir şekilde azalmasına KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ denir.Hastalık yavaş yavaş gelişir. Başlangıçta az belirti ve genellikle iyileşmez.

Etiyoloji;

Akut böbrek yetmezliği yapan tüm nedenler,HipertansiyonEnfeksiyonlarNefritDehidratasyonDiabetes mellitusÇeşitli böbrek hastalıklarının komplikasyonları

Belirtiler ve Bulgular;

OligüriÜremiproteüneri

Hematüri

AnemiHipertansiyon Kas anjiopatileriKalpte ritim bozukluklarıHalsizlik, bulantı , kusmaUyku hali, dalgınlıkAğızda kötü kokuKusmaul solunumÖdem

Ciltte kaşıntı ve renk

Bu yazıya; Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbreklerin görevini yerine getiremediği durumlarda böbrek yetmezliğinden bahsediyoruz. Eğer bu durum 3 aydan uzun sürerse kronik böbrek yetmezliği olarak nitelendiriyoruz. Böbreklerin görevlerine gelince en önemli görevi böbreğin idrar oluşturmaktır.

Bunun sayesinde vücutta sıvı dengesini korumak, tuz dengesini korumak gerçekleştiriliyor ve vücutta oluşan zararlı maddeler üre kreatin gibi bunlarda vücut dışına idrarla atılabiliyor. Diğer önemli görevlerinden tansiyon dengesini korumaktır.

Bu tansiyon dengesini salgılınan hormanlar sayesinde gerçekleştiyor. Bunlardan bir tanesi renin’dir. Diğer başka bir hormon yine önemli eritropoetin diye adlandırdığımız hormon kan yapımında rol almakta.

Diğer bir horman D vitamini diye nitelendirdiğimiz kemik yapısında görev almakta ve bütün bu görevlerini yerine getiremediği durumlarda böbrek yetmezliği ortaya çıkıyor.

Böbrek Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir?

Daha çok kronik böbrek yetmezliğinden bahsediyoruz. Bunları anlatmadan önce kronik böbrek yetmezliğini 5 evrede incelediğimizi söylemek istiyorum. Bunu da böbreğin çalışma ve süzme kapasitesine göre belirliyoruz. Örneğin biz onu normal 120 ml dakika olarak biliyoruz ve azaltıkçada evreleri ilerliyor ve 4.

Evrede bu süzme kapasitesi 30’un altına düştüğü evredir ve böbrek yetmezliğinin belirtileri ancak bu evrede başlamakta.

Bunun sonucunda bu hastalık oldukça sinsi bir hastalık olduğunu ve ilk evrelerde hiçbir belirti vermediğini ancak belirtiler ileri evrede ortaya çıktığınının üstünde durmak istiyorum ki bu ileri evre artık tedavi için çok geç bir evredir.

Ve hekimin hasta ve hastalık için yapabileceği çok fazla bir şey artık kalmamıştır.

Yine de bu belirtiler nelerdir? En önemlisi halsizliğin olmasıdır, eform kapasitesinin azalması şahsın, konsantrasyon bozukluğu, uyku bozuklukları onun dışında cilt renginin değişmesi daha çok sarı toprak rengini alması, cildinde kaşıntılar olması, bacaklarında ve göz kapaklarına şişlikler olması ve daha önce olmayan yüksen tansiyon ortaya çıkması, gece idrar yapmaları ve idrar miktarında azalma olarak sayabiliriz. Bunun dışında sabah olan bulantı-kusmaları ve iştahsızlık kilo kaybıda bu belirtilere ilava edebiliriz.

Böbrek Yetmezliğinin Nedenleri Nelerdir?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık neden diyabet hastalığı yani şeker hastalığı. İkinci önemli neden tansiyondur hipertansiyon diye adlandırdığımız. Daha sonra nefritler bun nefritler özellikle böbreği tutan hastalık grubudur.

Onu takiben böbrek taş hastalıkları, prostat gibi onu takiben ailevi bir takım böbreği tutan hastalıklarlar mevcut.

Bunlardan en sık olan polikistik böbrek hastalığı FMF diye adlandırdığımız ailevi akdeniz ateşi çocukluk yaşında VUR ‘de diye adlandırdığımız mesaneden böbreğe idrar kaçağı olan bir durum çok önemlidir enfeksiyonlar ve böyle liste devam eder.  

Böbrek Yetmezliği Nasıl Tedavi Edilir?

Son dönem böbrek yetmezliği evresine ulaştığında hastalık, hastalarımıza 3 tane tedavi seçeneği sunuyoruz. Bunlar hemodiyaliz tedavisi, periton diyaliz tedavisi ve böbrek naklidir.

Hemodiyaliz tedavisi haftada 3 gün 4 saat boyunca hastanın damarından aldığımız kanı filitreden geçirerek temizleyerek tekrar hastaya verdiğimiz bir yöntemdir. Peritondiyalizi ise hastanın karnına bir kateter yerleştiriyoruz.

Kateterin bir kısmı karın içinde bir kısmı da karnın dışında kalıyor ve bu kateterden hasta kendi başına 6 saatete bir ve ya makine aracılığıyla belli miktarlarda sıvı 2000 ve ya 3000 civarında karın içine dolduruyor 8 saat sonra ve ya 6 saat sonra tekrar boşaltıyor ve tekrar aynı miktarda sıvı karın içine dolduruluyor ve bu şekilde devam ediyor. Ve ya özel makinelerimiz var gece boyunca hasta kendini makineye bağlıyor ve sabah kadar makine bu işlermi kendisi yapıyor. Üçücü tedavi yöntemimizde böbrek naklidir. Şimdi bu üç tedavi yöntemi arasında eğer kıyaslama yapacaksak en sağlıklı ve en iyi tedavi yöntemi böbrek naklidir.

Böbrek naklinde hastalar sağlığına tamamen kavuşuyor ve bir kadın doğum yapabiliyor. Çocuk sahibi olabiliyor. Oysa diğer tedavi yöntemlerinde hastalar ömür boyu bu tedavi yöntemlerini sürdürmek zorundalar ve kadınlar çocuk sahibi olamıyorlar. Bir diğer önemli bir noktada hemodiyaliz ve periton diyalizde kalan hastalarımızın 5 yılda ölüm riski ve ya bu kayıplarımız yani hastalarımızı kaybettiğimiz oran %40-50’dir. Oysa ki böbrek yetmezliği nedeni ile böbrek nakli yaptığımız hastalar 5 yılda %80-90 yaşatabiliyoruz. Yani kaybımız %10 oluyor. O yüzdende böbrek nakli çok daha iyi çok daha sağlıklı bir yöntemdir.

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Источник: //bobrek-yetmezligi.nedir.org/

Böbrek Yetmezliği Nedir, Tanısı ve Gerekli Olan Tedavi Şekli

Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbrek yetmezliği sinsi bir hastalık olduğu için küçücük bir belirtide de bile kesinlikle doktora başvurmak gerekir. Önemli olan en doğru tedavinin yapılmasıdır.

Böbrek Yetmezliği

Böbrek yetmezliği, vücutta bulunan böbreklerin işlevlerini tam anlamı ile yerine getirmemesinden kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanlarda böbrek yetmezliğinin oluşması için iki böbreğinin de işlevini yerine getirmemesi gerekmektedir. Tek böbrek işlevini yitirse bile geriye kalan tek böbrek insan vücudu için gerekli olan tüm işlevleri yerine getirebilir.

Tek böbrek ile yaşamına sağlıklı bir şekilde devam birçok insan bulunmaktadır. Böbrek yetmezliği kronik ve akut olarak ikiye ayrılır. Ani bir şekilde gelişen böbrek yetmezliğine akut böbrek yetmezliği adı verilir. İnsanlarda geri dönüşü olmayan ve uzun vadeli şekilde ilerleyen böbrek hastalığı ise kronik böbrek yetmezliğidir.

Kronik olarak gelişen böbrek yetmezliği nedenleri arasında;

 • Şeker hastalığı
 • Nefretoksinler
 • Doğumdan kaynaklı olan hastalıklar
 • Böbrek ile alakalı olarak ortaya çıkan hastalıklar
 • Böbrek iltihapları
 • Genetik olan hastalıklar
 • Yüksek tansiyon
 • Böbreklerde tümör oluşması
 • İdrar yollarında oluşan tıkanma
 • İdrar yollarında oluşan iltihaplanma

Akut olarak gelişen böbrek yetmezliği sebepleri arasında;

 • Gebelikte oluşan düşük
 • Gebelikteki zehirlenmeler
 • Kullanılmış olan bazı ilaçlar
 • Ağır kanamlar
 • Kan basıncında oluşan düşmeler
 • İshal ve kusma
 • Böbrek taşı
 • Kalp yetmezliği
 • Nefrit

Böbrek Yetmezliği Belirtileri, testleri ve Tanısı

Böbreklerde oluşan hastalıkların belirtilerini anlamak oldukça zordur. Ortaya çıkan belirtileri diğer hastalıkların belirtileri ile aynıdır. Kronik ve akut olan böbrek yetmezliği belirtiler;

 • Baş dönmesi
 • Göz kararması
 • İdrara çıkma esnasında azalmalar
 • İdrara çıkamama
 • Sürekli olarak devam sinirlilik
 • Soluk cilt rengi
 • Ödem
 • Ağız içinde devamlı oluşan kötü koku
 • Kemik ağrısı
 • Kramplar
 • Hıçkırık nöbeti
 • Anemi
 • Halsizlik
 • Yüksek tansiyon

Testleri ve tanısı

Böbrek yetmezliğinden kaynaklı olarak ortaya çıkan belirtiler ortaya çıktığı ana doktora başvurmak gerekir.  Böbrek yetmezliğinin tanısının koyulabilmesi için mutlaka bazı testler ve taramalar yapılır. Oluşan belirtileri sebebi bu şekilde araştırılmaktadır.

Bu anlamda böbrek yetmezliğinin neden olduğu, ne için bu hastalığın geliştiği, nasıl geliştiği, nedeni, gerçekten böbrek yetmezliği mi yoksa başka bir hastalık olup olmadığı, evreleri doktor tarafından araştırılır.

 Doku örneği, görüntüleme testleri, kan testleri ve idrar çıkış örneği testleri tanının koyulması adına ve hangi evre içinde olduğunu göstermektedir. Testler hakkında kısaca bilgilendirmek gerekirse;

 • Doku örneği testi;  doktorlar belli başlı laboratuvar testleri ile böbreklerden küçük dokular alırlar. Doku alma işlemleri oldukça kısa süre içinde tamamlanır. Böbreklerin dokusundan küçük bir parça alması ile doku testi oluşur ve tamamlanır.
 • Görüntüleme testi; bilgisayarlı tomografi ve ultrason sayesinden yapılan testlerdir.  Görüntüleme sayesinde böbrek yetmezliğinin başlangıcı ya da sonu daha kolay test edilmektedir.
 • Kan testleri; kreatin ve üre seviyelerinin hızlı şekilde yükselmesi ile böbrekler zarar görür. Kan testleri bu konuda bilgi edinmek ve tanı koymada yardımcı olur.
 • İdrar testleri; bu testler ile idrarda bulunan anormal durumların tanısı konur ve böbrek yetmezliği olup olmadığına bakılır.
 • İdrar çıkışı ölçümü; gün içinde çıkılan idrar sayısı doktorlar için böbrek yetmezliğinde önemli olan veriler içinde yer alır.

Böbrek Yetmezliğinde Kullanılan Tedavi Nedir?

Böbrek yetmezliği demek, iki böbreğinde işlevini tamamen yitirmesi demektir. Bu hastalıkta kullanılacak olan tedavi şekilleri;

İlaçlar; böbrek yetmezliği için alınacak olan ilaçlar surunu için yeterli midir,  bu ilaçlar kan basıncını dengelemek adına kullanılır. Kan basıncının dengede tutulması yaşamsal anlamda gereklidir. Hastalık süresinde Doktor ACE inhibitörleri ilaçlarının kullanılması isteyebilir.

 • Perindopril
 • Enalapril
 • Lizinopril
 • Ramipril

Bu ilaçların yan etkileri bulunur mu, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, kuru öksürük ve kalıcı öksürük yan etkileri içinde yer alır. Bu yan etkiler birçok böbrek yetmezliği hastasında ortaya çıkar.

Yan etkiler hastada oldukça büyük düzeyde rahatsızlık veriyorsa doktor tarafından alternatif tıp seçeneği kullanılabilir. Ayrıca kolesterolü olan kişilerinde kolesterolünün dengede tutulması gerekir. Bu dengeyi sağlamak adına ilaç kullanımı yapılır.

Bu ilaçların yan etkileri içinde; karın ağrısı, baş ağrısı, ishal ve kabızlık bulunur.

 • Sıvı dengesi sağlamak; böbrek yetmezliği vücutta bulunan sıvı eksikliklerinden kaynaklanıyorsa doktorlar intravenöz sıvıları tedavisine başlar. Bu sayede vücutta bulunan sıvı dengelenir.
 • Kalsiyum seviyesi; yapılacak tedavilerin içinde kalsiyum seviyesi dengede tutulur.
 • Anemi; böbrek yetmezliği hastalığına sahip olan kişilere demir takviyesi yapılır. Özellikle eritropoetin enjeksiyonları yapılacaktır.
 • Nakil ya da diyaliz; kan içinde bulunan toksinlerden arınmak için doktorlar diyaliz tedavisine başlar. Fazla toksinlerin atılması ve sıvıların temizlenmesi ile böbreklerin iyileşmesi sağlanır. Nakil ise böbrek sağlığına kavuşmak adına gerekli olan en önemli işlemdir. Uzman bir kadro ile yapılması gerekir. Ayrıca böbrek nakli yapılacak olan hastane, nakli yapacak olan doktor detaylı bir şekilde araştırılmalı ve sonrasında nakil için karar verilmelidir.

Makale beğendiniz mi? (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: //bobrekagrisi.com/bobrek-yetmezligi/bobrek-yetmezligi-nedir

Böbrek Yetmezliği Nedir? Böbrek Yetmezliğinin 10 Belirtisi

Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbrek yetmezliği, böbreklerinizin çalışma düzeninde ortaya çıkan problemlerden kaynaklanır. Böbrek yetmezliğinin bazı açık belirtileri vardır. Bu belirtilerin neler olduğunu bilirseniz erken müdahaleyle böbrek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Aşağıda böbreklerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını ve böbrek yetmezliği belirtileri olabilecek bir işaretler listesi bulunuyor. Bu listeyi okuyun ve vücudunuzun gönderdiği sinyallere dikkat edin!

Böbrek Yetmezliğinin Belirtileri

Böbrekler idrar üretmekten ve vücudu atıklardan arındırmaktan sorumludur. Böbrek yetmezliğinin en yaygın belirtilerinin başında idrar değişiklikleri gelmektedir.

Bu durum, vücudunuzda bir şeylerin ters gittiğini gösterir. İdrardaki renk, koku ve diğer olağan dışı değişiklikler göz ardı edilmemelidir.

Yaygın belirtiler arasında sık idrara çıkma, idrarda kan, kötü koku ve köpüklü idrar sayılabilir.

Böbrekler ve dolaşım sistemi birbirine bağlıdır. Kan damarları hasar görürse, kanınızı filtreleyen nefronlar yeterli oksijen ve besin alamazlar. Bu yüzden yüksek tansiyon problemi yaşayabilirsiniz. Yüksek tansiyon, böbrek yetmezliğinin en önemli belirtilerindendir.

Böbrekler düzgün çalışmadığında, vücuttaki toksin seviyesi artar ve bu durum uyku problemlerine yol açar. Kronik Böbrek Hastalığı olan kişiler genelde uyku apnesinden muzdariptir.

Uyku apnesi, uyurken nefes alış verişin durmasına neden olan bir bozukluktur. Bu duraklamalar birkaç saniyeden bir dakikaya kadar sürebilir. Her duraklamadan sonra, normal solunum sesi yüksek bir snort ile geri döner. Sürekli devam eden şiddetli horlama, doktora gitmenizi gerektiren açık bir işarettir.

Sağlıklı çalışan bir karaciğer, eritropotein denen bir hormon salgılar. Bu hormon kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli bir role sahiptir.

Böbrek yetmezliği eritropoteinin daha az salgılanmasına ve sonuçta kırmızı kan hücrelerinin azalmasıyla birlikte, beyin ve kaslarınızın daha çabuk yorulmasına yol açar. Bu durum böbrek yetmezliğinden kaynaklı bir anemi probleminin işaretidir.

Kronik Böbrek Hastalığı olan kişilerin anemi olması yaygındır. Çok fazla dinlenme ihtiyacı hissediyorsanız, uyuduğunuz halde hala yorgun ve uykusuz hissediyorsanız, şu durumda doktorunuzu gecikmeden ziyaret etmeniz yararınıza olacaktır.

Sağlıklı böbrekler, kandaki atıkları ve fazla sıvıları vücudunuzdan uzaklaştıran, kanınızda uygun miktarda mineral bulundurmaya yardımcı olan pek çok iş yapar. Kaşıntılı ve kuru ciltler, böbreklerin doğru mineral ve besin dengesini sağlamadaki başarısızlığını gösterir. Bu durum böbrek yetersizliğinin bir işareti olabilir.

Kaşıntılı ve kuru bir cildiniz varsa, daha fazla nemlendirmeye özen gösterin. Kaşıntı için herhangi bir ilaç almadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Bazı ilaçlar, böbreklere daha fazla zarar verebilecek bileşenler içerir.

Börek yetmezliği söz konusu olduğunda, kanınızda biriken toksinler yiyeceğin tadını değiştirir ve ağzınızda metalik bir tat bırakır. Kötü kokan nefes de kanda çok fazla toksin olduğunun bir başka işaretidir. Bu durum iştahsızlığa ve kilo kaybına neden olabilir.

Böbrek hastalığından kaynaklanan nefes darlığının iki sebebi vardır. Birincisi, vücutta biriken sıvıların akciğere sızması, ikincisi ise böbrek yetmezliği anemisinin vücuttaki oksijeni tüketerek nefes darlığına yol açmasıdır.

Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, astım ve akciğer kanseri gibi bazı nefes darlığı nedenleri vardır. Çok az hareketten sonra bile  sürekli nefes nefese kaldığınızı fark ederseniz, derhal doktorunuza başvurmalısınız.

Düzgün performans gösteremeyen böbrekler vücuttaki fazla sıvıyı atamazlar. Bu, ayak bileklerinizde, ayaklarınızda ve ellerinizde şişmeye neden olan sodyumun vücutta birikmesinden kaynaklanır. Ayrıca, vücudunuzun alt kısımlarının şişmesi, kalp ve karaciğer hastalıklarını da işaret edebilir.

Böbrek yetmezliği genellikle sırtınızın yan taraflarında ağrılara neden olabilir. Bu ağrılar kasık ve kalça bölgesinde de hissedilebilir. Sırt ve bacak ağrısına böbrek kistleri neden olabilir. Böbrek yetmezliğinin neden olduğu sırt ağrısına kusma, sık idrara çıkma ve yüksek vücut ısısı eşlik eder.

Böbrek ile korelasyon göstermeyen normal bel ağrısı farklı şekilde davranır; Ağrı daha lokalize olur ve aniden belirir, ayrıca ateş yoktur. Bu nedenle, eğer sırt ağrısı yaşamaya devam ederseniz ve ağrı kesici ilaçlar da etki etmezse mutlaka bir uzmanı ziyaret etmelisiniz.

Bu durum böbreklerin filtre sisteminin zarar gördüğünün erken belirtilerindendir. Yeteri kadar dinlendiğinizden ve yeterince protein aldığınızdan eminseniz, ancak buna rağmen göz çevrenizde şişlik fark ederseniz, vakit kaybetmeden doktorunuzla görüşün.

Böbrek Yetmezliğinden Korunmak İçin Neler Yapılabilir?

Böbrek yetmezliği genetik faktörlere bağlı olabileceği gibi yaşam tarzıyla da ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir beslenme biçimi, düzenli spor ve stresten uzak bir yaşam biçimi bu riski en aza indirmeye yardımcı olabilir.

 • Düzenli spor yapın (sadece günlük yürüyüşler bile sağlığınızı optimize etmeye büyük katkı sağlar.)
 • Çok sık kırmızı et tüketmemeye çalışın.
 • Sigaradan uzak durun.
 • Alkol, kahve ve asitli içecek tüketiminizi sınırlayın.
 • Bol bol su için.

Источник: //xhayat.com/bobrek-yetmezligi-belirtileri/

Böbrek Yetmezliği Nedir? Böbrek Yetmezliğinin Erken Belirtileri Nelerdir?

Böbrek Yetmezliği Nedir?

Birçok sebebe bağlı olarak gelişebilen bu hastalık çeşitli belirtilerle kendini belli eder. Böbrek yetmezliği belirtilerini bilmek, vücudunuzu takip etmek, sağlığınız için faydalı olur. Böbrek yetmezliğinin tedavisi için ise diyaliz ve organ nakli gibi yöntemler mevcut.

Böbrek yetmezliği nedir?

Kronik böbrek yetmezliği veya kronik böbrek hastalığı böbreğin zaman içinde fonksiyonlarını kaybetmesidir. Bir anda gelişmeyen kronik böbrek yetmezliği kademeli olarak yaşanmaktadır. Altta yatan neden bağlı olarak gün geçtikçe ilerleyen böbreklerin fonksiyon kaybı sonunda böbrekleri tamamen çalışamaz hale getirebilir.

Kronik böbrek yetmezliğinin belirtileri nelerdir?

Kronik böbrek yetmezliği genellikle erken evrelerde sessiz şekilde ilerler ve hiçbir belirti vermeyebilir. Belirtiler genellikle böbreklerin fonksiyonlarının kaybedilmeye başlandığı ileri evrelerde ortaya çıkmaktadır. Kronik böbrek yetmezliğinin belirtileri her hastada aynı şekilde ortaya çıkmayabilir.

Kronik böbrek yetmezliği belirtileri;

 • Yorgunluk ve halsizlik
 • Mide bulantısı, kusma
 • Ayaklarda şişkinlik
 • İştah kaybı
 • Uyku problemleri ve özellikle sabahları gözlerde şişkinlik
 • İdrar miktarında değişiklik ve geceleri sık idrara çıkma
 • Kalıcı kaşıntı ve ciltte kuruluk
 • Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve baş ağrısı
 • Hipertansiyon
 • Erkeklerde ereksiyon sorunları

Kronik böbrek yetmezliği için hangi doktora gidilmelidir?

Böbreklerle ilgili rahatsızlıklar için Nefroloji doktoruna gidilmelidir.

Nefrit ve pyelonefrit gibi böbrek iltihapları, akut ve kronik böbrek yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek kaynaklı hipertansiyon, albümin gibi böbrek hastalıklarının tedavisini nefroloji doktoru takip etmelidir.

Özellikle kronik böbrek yetmezliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan böbrek nakli konusunda uzman olan nefroloji doktorlarının tercih edilmesi önemlidir.

Kronik böbrek yetmezliğinin nedenleri nelerdir?

Kronik böbrek yetmezliğinin nedenleri değişebilmektedir. Kronik böbrek yetmezliği önlenebilir nedenlere bağlı olduğu gibi farklı hastalıklar kaynaklı olarak da ortaya çıkabilmektedir.

Diyabet: Kronik böbrek yetmezliğinin en sık nedeni halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabettir. Yüksek kan şekeri seviyesi böbreklerdeki küçük filtrelere zarar vererek böbrek yetmezliğini tetikleyebilmektedir.

Hipertansiyon: Halk arasında yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon, kalp- damar hastalıkları ve inmenin sebebi olarak bilinse de böbrekleri de etkileyebilmektedir.

Yüksek tansiyon zamanla, böbreklerdeki küçük kan damarlarını zorlayabilir ve böbreklerin düzgün çalışmasını durdurabilir.

Yüksek tansiyon böbrek yetmezliğine neden olabildiği gibi tam tersi böbrek yetmezliği de yüksek tansiyona yol açabilmektedir.

Glomerülonefrit: Böbreklerin glomeruli adı verilen küçük filtreleme birimleri bulunmaktadır. Filtreleme üniteleri glomerulinin iltihaplanması böbrek yetmezliğine neden olabilmektedir.

İnterstisyel nefrit: Böbrek kanallarının ve çevresindeki yapının iltihaplanması kronik böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Polikistik böbrek hastalığı: Polikistik böbrek hastalığı en sık görülen kalıtsal böbrek hastalığıdır.

Zamanla genişleyen ve ciddi böbrek hasarına ve hatta böbrek yetmezliğine neden olabilecek böbrek kistlerinin oluşumu ile ortaya çıkar.

Böbrekleri etkileyen kalıtsal diğer hastalıklar Polikistik böbrek hastalığı, Fabry Hastalığı, Alport Sendromu, primer hiperoksalüri ve sistinüridir.

Prostat gibi idrar yollarını tıkayan rahatsızlıklar: İyi huylu prostat veya prostat kanseri, mesane kanseri, böbrek taşları, enfeksiyonlar, idrar yollarındaki kan pıhtısı gibi idrar yollarını tıkayan nedenler böbrek yetmezliğine yol açabilmektedir.

Böbreğe kan akışını engelleyen nedenler:Kalp krizi veya kalp hastalıkları, karaciğer yetmezliği, ağır yanık veya alerjik reaksiyon gibi böbreklere kan akışının durduran veya azaltan sorunlar böbrek yetmezliğine zemin hazırlayabilmektedir.

 • Ağır metallerden toksinlere aşırı maruziyet
 • Uyuşturucu ve alkol
 • Kan damarlarının iltihabı yani vaskülit.
 • Organında iltihaplanmaya neden olabilen otoimmün bir rahatsızlık olan lupus hastalığı.
 • Bazı kanser türleri veya kemoterapi ilaçları
 • Gereksiz ilaç kullanımı

Kronik böbrek yetmezliği kimlerde daha fazla görülmektedir?

Kronik böbrek yetmezliği için risk grubu şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Diyabet yani şeker hastası olanlar.
 • Yüksek tansiyon hastaları
 • Kalp ve kan damarı (kardiyovasküler) hastalığı olan kişiler.
 • Sigara içmek ve alkol tüketenler.
 • Obezite hastaları
 • Ailesinde böbrek hastalısı olanlar.
 • Anormal böbrek yapısını sahip olan kişiler.

Источник: //saglikhaberleri.com/bobrek-yetmezligi-nedir-bobrek-yetmezliginin-erken-belirtileri-nelerdir/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Talasemi Nedir?
Talasemi Nedir?
Mamografi: Memenin Röntgeni
Mamografi: Memenin Röntgeni