Böbrek Yetmezliği Nedir, Böbrek Nakli Ne Zaman Gerekir?

Böbrek Yetmezliği Nedir

Böbrek Yetmezliği Nedir, Böbrek Nakli Ne Zaman Gerekir?

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Böbrekler, insan vücudunun hayati organlarındandır. Herhangibir nedenle fonksiyonlarını yerine getirememesi durumunda sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi bozulmakta, insan hayatı tehye girmektedir.

Böbreklerin, metabolik atıkları vücuttan atma; sıvı ve elektrolit dengesini devam ettirme görevleri vardır. Bu görevlerini tamamen ya da kısmen yapamaması durumunda vücuttaki atık maddeler ve fazla su vücutta kalır, toksik etkigösterir ve böbrek yetmezliği tablosu ortaya çıkar.

Böbrek yetmezliği, böbreklerin görevlerini yapamaması ve fonksiyonlarını kaybetmesi durumudur. Böbrek yetmezliği, akut ve kronik olarakiki kategoriye ayrılır. Akut Böbrek Yetmezliği Nefronların fonksiyonlarını bazı nedenlerle ani ve hızlı kaybetmesine bağlı gelişen böbrek yetmezliğidir.

Hastanın Günlük idrar miktarı, günde 250 ml’ den az (oligüri) veya hiç olmayabilir (anüri). Bu durumda vücutta metabolik atıklar birikmeye ve sıvı elektrolit dengesi bozulmaya başlar.Bu tablo zamanında tedavi edilmezde ölümle sonuçlanır. Zamanında ve yeterli tedavi ile genellikle düzelir.

-Ağır kanamalar,-Ağır kusma ve ishaller,-Yanıklar,-Septik ve anafilaktik şok,-Yanlış kan transfüzyonu,-Gebelik dönemindeki kanamalar, gebelik zehirlenmesi, sağlıksızkoşullarda yapılan düşükler, plesentadan erken ayrılması,-İdrar yolları tıkanıklıkları ,-Büyük ameliyat komplikasyonları,-Kalp yetmezliği,-Akut böbrek ve damar hastalıkları. Akut böbrek yetmezliğinde seyrinde oligüri evresi ve diürez (poliüri)evresi görülür. Oligüri evresinde nefronlar görevini yapamadığından idrar süzülemez. Bu nedenle günlük idrar miktarı 400 ml’ den azolabilir veya hiç idrar olmayabilir. Bu evre, 1-2 günden birkaç haftayakadar sürebilir. Bu evrede idrar miktarının birden azalmasıyla üreve diğer maddeler süzülmediği için;Kanda kalsiyum ve karbondioksitte azalma, potasyum sülfat, keratin,fosfor, NPN ve BUN değerlerinde yükselme, Proteinüri Hematüri, Halsizlik, Bulantı ve kusma,

 Ödem ,

 Hipertansiyon
Metabolik asidozKonvülsiyonlarKomaİnsülin direnciHipertansiyonPulmoner ödemPulmoner emboliPerikarditPnömoni Hastanın kanında, BUN, kreatinin, ürik asit, potasyum fosfor ve kalsiyuma bakılır. Tam idrar muayenesi yapılır. İdrar miktarına bakılır.İdrarda hematüri, proteinüri vardır. Radyolojik incelemeler yapılır.Ayrıca hastanın anamnezi alınır ve fizik muayenesi yapılır. Bulgulardeğerlendirilerek tanı konur. Yetmezliğe neden faktör ortadan kaldırılır. Sıvı-elektrolit dengesi düzenlenir. Tıbbi tedavi ve diyet düzenlenir. Çeşitli nedenlerle nefron kayıplarına bağlı olarak glomerüler filtrasyonun geridönüşümsüz bir şekilde azalmasına KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ denir.Hastalık yavaş yavaş gelişir. Başlangıçta az belirti ve genellikle iyileşmez.

Etiyoloji;

Akut böbrek yetmezliği yapan tüm nedenler,HipertansiyonEnfeksiyonlarNefritDehidratasyonDiabetes mellitusÇeşitli böbrek hastalıklarının komplikasyonları

Belirtiler ve Bulgular;

OligüriÜremiproteüneri

Hematüri

AnemiHipertansiyon Kas anjiopatileriKalpte ritim bozukluklarıHalsizlik, bulantı , kusmaUyku hali, dalgınlıkAğızda kötü kokuKusmaul solunumÖdem

Ciltte kaşıntı ve renk

Bu yazıya; Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbreklerin görevini yerine getiremediği durumlarda böbrek yetmezliğinden bahsediyoruz. Eğer bu durum 3 aydan uzun sürerse kronik böbrek yetmezliği olarak nitelendiriyoruz. Böbreklerin görevlerine gelince en önemli görevi böbreğin idrar oluşturmaktır.

Bunun sayesinde vücutta sıvı dengesini korumak, tuz dengesini korumak gerçekleştiriliyor ve vücutta oluşan zararlı maddeler üre kreatin gibi bunlarda vücut dışına idrarla atılabiliyor. Diğer önemli görevlerinden tansiyon dengesini korumaktır.

Bu tansiyon dengesini salgılınan hormanlar sayesinde gerçekleştiyor. Bunlardan bir tanesi renin’dir. Diğer başka bir hormon yine önemli eritropoetin diye adlandırdığımız hormon kan yapımında rol almakta.

Diğer bir horman D vitamini diye nitelendirdiğimiz kemik yapısında görev almakta ve bütün bu görevlerini yerine getiremediği durumlarda böbrek yetmezliği ortaya çıkıyor.

Böbrek Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir?

Daha çok kronik böbrek yetmezliğinden bahsediyoruz. Bunları anlatmadan önce kronik böbrek yetmezliğini 5 evrede incelediğimizi söylemek istiyorum. Bunu da böbreğin çalışma ve süzme kapasitesine göre belirliyoruz. Örneğin biz onu normal 120 ml dakika olarak biliyoruz ve azaltıkçada evreleri ilerliyor ve 4.

Evrede bu süzme kapasitesi 30’un altına düştüğü evredir ve böbrek yetmezliğinin belirtileri ancak bu evrede başlamakta.

Bunun sonucunda bu hastalık oldukça sinsi bir hastalık olduğunu ve ilk evrelerde hiçbir belirti vermediğini ancak belirtiler ileri evrede ortaya çıktığınının üstünde durmak istiyorum ki bu ileri evre artık tedavi için çok geç bir evredir.

Ve hekimin hasta ve hastalık için yapabileceği çok fazla bir şey artık kalmamıştır.

Yine de bu belirtiler nelerdir? En önemlisi halsizliğin olmasıdır, eform kapasitesinin azalması şahsın, konsantrasyon bozukluğu, uyku bozuklukları onun dışında cilt renginin değişmesi daha çok sarı toprak rengini alması, cildinde kaşıntılar olması, bacaklarında ve göz kapaklarına şişlikler olması ve daha önce olmayan yüksen tansiyon ortaya çıkması, gece idrar yapmaları ve idrar miktarında azalma olarak sayabiliriz. Bunun dışında sabah olan bulantı-kusmaları ve iştahsızlık kilo kaybıda bu belirtilere ilava edebiliriz.

Böbrek Yetmezliğinin Nedenleri Nelerdir?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık neden diyabet hastalığı yani şeker hastalığı. İkinci önemli neden tansiyondur hipertansiyon diye adlandırdığımız. Daha sonra nefritler bun nefritler özellikle böbreği tutan hastalık grubudur.

Onu takiben böbrek taş hastalıkları, prostat gibi onu takiben ailevi bir takım böbreği tutan hastalıklarlar mevcut.

Bunlardan en sık olan polikistik böbrek hastalığı FMF diye adlandırdığımız ailevi akdeniz ateşi çocukluk yaşında VUR ‘de diye adlandırdığımız mesaneden böbreğe idrar kaçağı olan bir durum çok önemlidir enfeksiyonlar ve böyle liste devam eder.  

Böbrek Yetmezliği Nasıl Tedavi Edilir?

Son dönem böbrek yetmezliği evresine ulaştığında hastalık, hastalarımıza 3 tane tedavi seçeneği sunuyoruz. Bunlar hemodiyaliz tedavisi, periton diyaliz tedavisi ve böbrek naklidir.

Hemodiyaliz tedavisi haftada 3 gün 4 saat boyunca hastanın damarından aldığımız kanı filitreden geçirerek temizleyerek tekrar hastaya verdiğimiz bir yöntemdir. Peritondiyalizi ise hastanın karnına bir kateter yerleştiriyoruz.

Kateterin bir kısmı karın içinde bir kısmı da karnın dışında kalıyor ve bu kateterden hasta kendi başına 6 saatete bir ve ya makine aracılığıyla belli miktarlarda sıvı 2000 ve ya 3000 civarında karın içine dolduruyor 8 saat sonra ve ya 6 saat sonra tekrar boşaltıyor ve tekrar aynı miktarda sıvı karın içine dolduruluyor ve bu şekilde devam ediyor. Ve ya özel makinelerimiz var gece boyunca hasta kendini makineye bağlıyor ve sabah kadar makine bu işlermi kendisi yapıyor. Üçücü tedavi yöntemimizde böbrek naklidir. Şimdi bu üç tedavi yöntemi arasında eğer kıyaslama yapacaksak en sağlıklı ve en iyi tedavi yöntemi böbrek naklidir.

Böbrek naklinde hastalar sağlığına tamamen kavuşuyor ve bir kadın doğum yapabiliyor. Çocuk sahibi olabiliyor. Oysa diğer tedavi yöntemlerinde hastalar ömür boyu bu tedavi yöntemlerini sürdürmek zorundalar ve kadınlar çocuk sahibi olamıyorlar. Bir diğer önemli bir noktada hemodiyaliz ve periton diyalizde kalan hastalarımızın 5 yılda ölüm riski ve ya bu kayıplarımız yani hastalarımızı kaybettiğimiz oran %40-50’dir. Oysa ki böbrek yetmezliği nedeni ile böbrek nakli yaptığımız hastalar 5 yılda %80-90 yaşatabiliyoruz. Yani kaybımız %10 oluyor. O yüzdende böbrek nakli çok daha iyi çok daha sağlıklı bir yöntemdir.

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Источник: http://bobrek-yetmezligi.nedir.org/

Böbrek yetmezliği nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Böbrek Yetmezliği Nedir, Böbrek Nakli Ne Zaman Gerekir?

Böbrek hastalığı belirtileri ve 10 temel işaret

Böbrek yetersizliği belirtileri

 • Halsizlik, çabuk yorulma ve enerji kaybı
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • İştahsızlık
 • Uyku bozuklukları
 • Geceleri kas krampları
 • Ayak ve bacakta şişlik olması
 • Özellikle sabahları göz çevresinde şişlik olması
 • Ciltte kuruluk ve kaşıntı
 • Özellikle geceleri daha sık idrar çıkma.

Kronik böbrek hastalığı / yetmezliği ileri aşamaya gelinceye kadar genellikle ciddi belirti vermeyebilir. Bununla birlikte aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçına sahip olan kişilerde kronik böbrek hastalığı olabileceği akla gelmeli ve gerekli testler yapılmalıdır. Kronik böbrek hastalığı / yetmezliği herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Bununla beraber aşağıdaki durumlardan birisine sahip olanlarda böbrek hastalığı ve yetmezliği gelişmesi olasılığı daha fazladır.

Böbrek hastalığı riski kimlerde yüksektir

 • Şeker hastalığı
 • Tansiyon yüksekliği (tansiyon yüksekliği)
 • Şişmanlık
 • Yaşlılık
 • Ailesinde diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalığı bulunması
 • Sigara içenler

Mide bulantısı neden olur? Bulantı ve kusmaya ne iyi gelir?

Genel olarak KBH nın en sık görülen nedenleri şeker hastalığı (diabetes mellitus), tansiyon yüksekliği (hipertansiyon), nefritler (glomerülonefritler, intersitiel nefritler vs), ürolojik nedenler (idrar yolu taşları ve idrar yolu tıkanmaları) ve kistik böbrek hastalıklarıdır. Ülkemizde son dönem böbrek yetmezliğine yol açan hastalıklar arasında ilk üç neden şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği ve glomerülonefritler olup bunları ürolojik hastalıklar, kronik tubülointerstisiyel hastalıklar ve pyelonefritler izlemektedir.

Böbrek hastalıkları ve beslenme: Böbrek hastaları nasıl beslenmeli?

Çocukluk yaş grubundaki hastalarda ise böbrek yetmezliğine götüren en önemli nedenler ise vezikoüreteral reflü, tekrarlayan üriner infeksiyonlar ve kronik glomerülonefritlerdir.

Birinci sonuç ilerleyici böbrek fonksiyon kaybına bağlı olarak böbrek yetmezliği oluşması ve diyaliz ve/veya transplantasyon ihtiyacının doğmasıdır. İkincisi ise kalp-damar hastalığa (KVH) bağlı erken ölümdür.

Sağlıklı görünen ancak KBH bulunan bireylerde KVH (koroner kalp hastalığı, serebrovasküler hastalık, periferik arter hastalığı ve kalp yetmezliği) tan erken ölüm riski KBY olsun veya olmasın 10 kat daha artmaktadır.

KBH her yıl 12 milyondan fazla bireyde KVH a bağlı morbiditeye neden olmaktadır. Bu sayı Tip 2 DM un global epidemisine bağlı olarak hızla artmaktadır.

Kreatinin nedir? Neye yarar? Yüksekliği ve düşüklüğü neye yol açar?

Böbrek yetmezliği tedavisi

Son 10 yılda yapılan klinik araştırmalar ACE inhibitörleri /ARB lerin kullanılması ile RAS ın bloke edilmesinin KVH, diabet, tansiyon yüksekliği ve KBH na bağlı hastalık yükünü anlamlı düzeyde azalttığını göstermiştir. Bu ilaçların maliyetleri ise nispeten düşüktür.

ACE inhibitörleri /ARB leri böbrek hastalığının ilerlemesini önlemekte veya yavaşlatmakta ve albüminüriyi azaltmaktadır.

Böbrek hastalığının erken teşhisi ve önlenmesinin teşvik edilmesi  DSÖ, tarafından önerilen hedeflerin başarılması için önemli ilk adım olacaktır; bu girişimlerle dünyada kronik hastalıklara bağlı ölümlerin (gelecek 10 yılda beklenen 36 milyon önlenebilir ölümde) %2 oranında azaltılması mümkün olacaktır.

Teşhis Günümüzde KBH nın erken dönemde teşhisini mümkün kılacak serum kreatinin ölçümü, GFH hesaplanması ve idrarda albumin ölçümü için basit testler vardır. Gelişmekte olan ülkelerde KBH nın erken dönemindeki hastaların çoğunda tanı konulamamaktadır. Böbrek bozukluğunun erken teşhisi çok önemli olup böbrek hasarının komplikasyonlara yol açmasından önce uygun tedavisini mümkün kılar.

Böbrek ağrısı neden olur? Ne iyi gelir? Belirtileri ve tedavisi

Böbrek yetmezliğini önlemek için neler yapılabilir

Böbrek hastalığı açısından yüksek riskli olduğu düşünülen bireylerde taramaların yüksek önceliği vardır. Yüksek risk grubundaki bireyler;

 • Şeker hastalar
 • Tansiyon yüksekliği olan hastalar
 • Şişmanlar
 • Sigara içenler
 • 50 yaşın üzerindeki bireyler
 • Şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği ve böbrek hastalığına ilişkin aile öyküsü olanlar
 • Diğer böbrek hastalığı bulunan bireyler

Güncel böbrek koruyucu tedaviler böbrek yetmezliğinin erken evrelerini de içine alacak şekilde uygulanmalıdır. Böbrek ve kalp-damar hastalığını önleyen anahtar koruyucu önlemler tanımlanmış ve başarılığı olduğu kanıtlanmıştır.

Şöyle ki;

 • Proteinüri ve düşük GFH olanlarda ACE inhibitörleri / anjiotensin reseptör blokerleri (ARB) lerin kullanılması
 • Yüksek kan basıncının azaltılması-kan basıncı ne kadar düşük olursa böbrek fonksiyonlarının korunması o oranda daha fazla olur
 • Glukoz, kan lipidleri ve aneminin kontrol edilmesi
 • Sigaranın bırakılması
 • Fiziksel aktivitesinin arttırılması
 • Şişmanlarda kilonun kontrolü

Dünyada 500 milyondan fazla insanda KBH vardır; genel olarak dünyada her 10 yetişkinin 1 inde değişik derecelerde kronik böbrek hastalığı olduğu hesaplanmıştır. Ülkemizde ise her 8-9 kişiden birisinde kronik böbrek hastalığı olduğu düşünülmektedir.

Kronik böbrek hastalığı giderek artan sıklığı, yol açtığı yüksek morbidite ve mortalite oranları, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilemesi ve tedavisi için gereken tedavilerinin çok yüksek maliyeti nedeniyle toplumsal yükü büyük olan bir hastalıktır.

Böbrek taşı belirtileri, tedavisi ve hastalara uzman önerileri

Günümüzde halk sağlığını ve sağlık bütçelerini tehdit eden bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar (kalp-damar hastalıklar, hipertansiyon, diyabet ve kronik böbrek hastalığı vs) bulaşıcı hastalıkların yerini almıştır.

İnfeksiyon hastalıklarına bağlı ölümlerin gelecek 10 yılda %3 kadar azalacağı tahmin edilmektedir.

Buna karşın 30 yaşın üzerindeki bireylerdeki dünyadaki hastalık yükünün %72 sini oluşturan kronik hastalıkların çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere %17 kadar artış göstereceği öngörülmektedir.

Yaklaşan bu sağlık ve sosyoekonomik krize karşı en uygun eylem kronik hastalıkların önlenmesidir. Global halk sağlığı çabalarının parçası olarak sıklıkla gözden kaçan böbrek hastalıkları günümüzde önleme çabaları açısından kritik bir organ hastalığıdır. Daha da önemlisi böbrek hastalığı “hastalık çoğaltıcısı” olarak kabul edilebilir.

Son dönem böbrek yetmezliğinin maliyetleri giderek artmaktadır. Dünyada 1.5 milyon nun üzerinde diyaliz (hemodiyaliz; makine diyalizi ve periton diyalizi; karından diyaliz) gören veya böbrek transplantasyonu (nakli) yapılmış insan yaşamaktadır.

Bu sayının gelecek 10 yılda ikiye katlanması tahmin edilmektedir. Gelecek 10 yılda diyaliz ve transplantasyonun dünyadaki toplam maliyeti nin 1 trilyon USD ı geçeceği sanılmaktadır. Bu ekonomik yük gelişmiş ülkelerde sağlık bütçelerini zorlamaktadır.

Daha düşük gelir düzeyi olan ülkelerde ise altından kalkılması mümkün olamayan bir ekonomik ortaya çıkacaktır. Ülkemizde ise 2005 yılında diyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastaları için bütçeden yaklaşık 1 milyar USD harcandığı hesaplanmıştır.

Gelişmiş ülkelerde renal replasman tedavisi (RRT) gören hastaların %80 ninden fazlası yaşamakta iken gelişmekte olan ülkelerde bu yük büyük oranda karşılanamamaktadır.

Örneğin Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde RRT ihtiyacı olan hastaların ancak %10 nu bu tedavileri almaktadır. Birçok Afrika ülkesinde RRT ne ulaşma olanağı ya yok yada çok azdır. Yani bu ülkelerde SDBY olan insanların çoğu ölmektedir.

Ancak ülkemizde son dönem ulaşmış bütün hastalara diyaliz tedavisi imkanı sunulabilmektedir.

Bu yazı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar'ın editörlerimize sunduğu bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/bobrek-yetmezligi-nedir-neden-olur-belirtileri-ve-tedavisi/

Böbrek Yetmezliği Nedir, Tanısı ve Gerekli Olan Tedavi Şekli

Böbrek Yetmezliği Nedir, Böbrek Nakli Ne Zaman Gerekir?

Böbrek yetmezliği sinsi bir hastalık olduğu için küçücük bir belirtide de bile kesinlikle doktora başvurmak gerekir. Önemli olan en doğru tedavinin yapılmasıdır.

Böbrek Yetmezliği

Böbrek yetmezliği, vücutta bulunan böbreklerin işlevlerini tam anlamı ile yerine getirmemesinden kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanlarda böbrek yetmezliğinin oluşması için iki böbreğinin de işlevini yerine getirmemesi gerekmektedir. Tek böbrek işlevini yitirse bile geriye kalan tek böbrek insan vücudu için gerekli olan tüm işlevleri yerine getirebilir.

Tek böbrek ile yaşamına sağlıklı bir şekilde devam birçok insan bulunmaktadır. Böbrek yetmezliği kronik ve akut olarak ikiye ayrılır. Ani bir şekilde gelişen böbrek yetmezliğine akut böbrek yetmezliği adı verilir. İnsanlarda geri dönüşü olmayan ve uzun vadeli şekilde ilerleyen böbrek hastalığı ise kronik böbrek yetmezliğidir.

Kronik olarak gelişen böbrek yetmezliği nedenleri arasında;

 • Şeker hastalığı
 • Nefretoksinler
 • Doğumdan kaynaklı olan hastalıklar
 • Böbrek ile alakalı olarak ortaya çıkan hastalıklar
 • Böbrek iltihapları
 • Genetik olan hastalıklar
 • Yüksek tansiyon
 • Böbreklerde tümör oluşması
 • İdrar yollarında oluşan tıkanma
 • İdrar yollarında oluşan iltihaplanma

Akut olarak gelişen böbrek yetmezliği sebepleri arasında;

 • Gebelikte oluşan düşük
 • Gebelikteki zehirlenmeler
 • Kullanılmış olan bazı ilaçlar
 • Ağır kanamlar
 • Kan basıncında oluşan düşmeler
 • İshal ve kusma
 • Böbrek taşı
 • Kalp yetmezliği
 • Nefrit

Böbrek Yetmezliği Belirtileri, testleri ve Tanısı

Böbreklerde oluşan hastalıkların belirtilerini anlamak oldukça zordur. Ortaya çıkan belirtileri diğer hastalıkların belirtileri ile aynıdır. Kronik ve akut olan böbrek yetmezliği belirtiler;

 • Baş dönmesi
 • Göz kararması
 • İdrara çıkma esnasında azalmalar
 • İdrara çıkamama
 • Sürekli olarak devam sinirlilik
 • Soluk cilt rengi
 • Ödem
 • Ağız içinde devamlı oluşan kötü koku
 • Kemik ağrısı
 • Kramplar
 • Hıçkırık nöbeti
 • Anemi
 • Halsizlik
 • Yüksek tansiyon

Testleri ve tanısı

Böbrek yetmezliğinden kaynaklı olarak ortaya çıkan belirtiler ortaya çıktığı ana doktora başvurmak gerekir.  Böbrek yetmezliğinin tanısının koyulabilmesi için mutlaka bazı testler ve taramalar yapılır. Oluşan belirtileri sebebi bu şekilde araştırılmaktadır.

Bu anlamda böbrek yetmezliğinin neden olduğu, ne için bu hastalığın geliştiği, nasıl geliştiği, nedeni, gerçekten böbrek yetmezliği mi yoksa başka bir hastalık olup olmadığı, evreleri doktor tarafından araştırılır.

 Doku örneği, görüntüleme testleri, kan testleri ve idrar çıkış örneği testleri tanının koyulması adına ve hangi evre içinde olduğunu göstermektedir. Testler hakkında kısaca bilgilendirmek gerekirse;

 • Doku örneği testi;  doktorlar belli başlı laboratuvar testleri ile böbreklerden küçük dokular alırlar. Doku alma işlemleri oldukça kısa süre içinde tamamlanır. Böbreklerin dokusundan küçük bir parça alması ile doku testi oluşur ve tamamlanır.
 • Görüntüleme testi; bilgisayarlı tomografi ve ultrason sayesinden yapılan testlerdir.  Görüntüleme sayesinde böbrek yetmezliğinin başlangıcı ya da sonu daha kolay test edilmektedir.
 • Kan testleri; kreatin ve üre seviyelerinin hızlı şekilde yükselmesi ile böbrekler zarar görür. Kan testleri bu konuda bilgi edinmek ve tanı koymada yardımcı olur.
 • İdrar testleri; bu testler ile idrarda bulunan anormal durumların tanısı konur ve böbrek yetmezliği olup olmadığına bakılır.
 • İdrar çıkışı ölçümü; gün içinde çıkılan idrar sayısı doktorlar için böbrek yetmezliğinde önemli olan veriler içinde yer alır.

Böbrek Yetmezliğinde Kullanılan Tedavi Nedir?

Böbrek yetmezliği demek, iki böbreğinde işlevini tamamen yitirmesi demektir. Bu hastalıkta kullanılacak olan tedavi şekilleri;

İlaçlar; böbrek yetmezliği için alınacak olan ilaçlar surunu için yeterli midir,  bu ilaçlar kan basıncını dengelemek adına kullanılır. Kan basıncının dengede tutulması yaşamsal anlamda gereklidir. Hastalık süresinde Doktor ACE inhibitörleri ilaçlarının kullanılması isteyebilir.

 • Perindopril
 • Enalapril
 • Lizinopril
 • Ramipril

Bu ilaçların yan etkileri bulunur mu, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, kuru öksürük ve kalıcı öksürük yan etkileri içinde yer alır. Bu yan etkiler birçok böbrek yetmezliği hastasında ortaya çıkar.

Yan etkiler hastada oldukça büyük düzeyde rahatsızlık veriyorsa doktor tarafından alternatif tıp seçeneği kullanılabilir. Ayrıca kolesterolü olan kişilerinde kolesterolünün dengede tutulması gerekir. Bu dengeyi sağlamak adına ilaç kullanımı yapılır.

Bu ilaçların yan etkileri içinde; karın ağrısı, baş ağrısı, ishal ve kabızlık bulunur.

 • Sıvı dengesi sağlamak; böbrek yetmezliği vücutta bulunan sıvı eksikliklerinden kaynaklanıyorsa doktorlar intravenöz sıvıları tedavisine başlar. Bu sayede vücutta bulunan sıvı dengelenir.
 • Kalsiyum seviyesi; yapılacak tedavilerin içinde kalsiyum seviyesi dengede tutulur.
 • Anemi; böbrek yetmezliği hastalığına sahip olan kişilere demir takviyesi yapılır. Özellikle eritropoetin enjeksiyonları yapılacaktır.
 • Nakil ya da diyaliz; kan içinde bulunan toksinlerden arınmak için doktorlar diyaliz tedavisine başlar. Fazla toksinlerin atılması ve sıvıların temizlenmesi ile böbreklerin iyileşmesi sağlanır. Nakil ise böbrek sağlığına kavuşmak adına gerekli olan en önemli işlemdir. Uzman bir kadro ile yapılması gerekir. Ayrıca böbrek nakli yapılacak olan hastane, nakli yapacak olan doktor detaylı bir şekilde araştırılmalı ve sonrasında nakil için karar verilmelidir.

Makale beğendiniz mi? (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://bobrekagrisi.com/bobrek-yetmezligi/bobrek-yetmezligi-nedir

Böbrek Yetmezliği Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Böbrek Yetmezliği Nedir, Böbrek Nakli Ne Zaman Gerekir?

Haber güncelleme tarihi 18.12.2018 15:43

Böbrek Yetmezliği Hakkında Bilinmesi Gerekenler 

Bel bölgesinde bulunan ve her biri yaklaşık 150-200 gr olan böbrekler, vücudun sağlıklı bir şekilde çalışması ve vücut sağlığının korunması açısından oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

İki adet böbreğimizin bulunmasına rağmen insanlar tek bir böbrekle de yaşamlarını rahatlıkla sürdürebilirler. Böbrekler, vücudumuzdaki kanı zararlı maddelerden arındırarak vücuttaki sıvı dengesini korurlar.

Bunun yanı sıra tansiyonun dengelenmesi ve hormon salgılanması gibi görevleri de söz konusudur. Her türlü duruma uyum sağlayabilen böbrekler, oldukça güçlü ve önemli bir organımızdır. Bu nedenle çoğu zaman belirti vermeden ilerlemektedir.

Böbreklerde meydana gelen hasarın zamanla artması durumunda yavaş yavaş belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak genellikle bu belirtiler genellikle geri dönüşü olmayan hasarların meydana gelmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Hemen hemen her hastalıkta olduğu gibi böbrek hastalıklarında ve böbrek yetmezliğinde de erken teşhis oldukça önemlidir. Hasarın artması durumunda geri dönüşün oldukça zor olduğu ve çoğu zaman hayati risk taşıyan böbrek yetmezliği oldukça önemli bir rahatsızlıktır. Böbrek yetmezliğinde hastalığın ilk başlarında çok fazla belirti görülmeyebilir.

Ancak hasarın artmasıyla birlikte çeşitli belirtiler söz konusu olmaktadır. Bu belirtileri kısaca açıklamak gerekirse; vücuttaki su dengesinin bozulması nedeniyle güç kaybı, nefes darlığı, ayak ve ellerde şişlikler meydana gelir. Daha sonrasında ise bu belirtiler idrar azlığı, mide bulantısı ve kusma gibi durumlarla devam eder.

Kronik Böbrek Yetmezliği (KBH)

Böbreklerin uzun süreli olan sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelleyen kronik böbrek yetmezliği, ülkemizde pek çok kişide görülen bir rahatsızlıktır. Genellikle çok fazla belirti vermeyen kronik böbrek yetmezliği yaklaşık 3 ay içinde teşhis edilmektedir.

 Adından da anlaşılabileceği gibi kronik böbrek yetmezliği uzun sürede gelişir ve kalıcıdır. Bu nedenle böbreklerin işlevini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesini kalıcı olarak engeller.

Kronik böbrek yetmezliğinde böbrek nakli veya diyaliz tedavisi kaçınılmaz olmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği, böbreklerin sağlıklı bir şekilde işlevlerini devam ettirmesini engelleyerek çeşitli sorunlara yol açmaktadır.

Kronik böbrek yetmezliği kansızlık, kemik hastalığı ve kalp-damar hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Akut Böbrek Yetmezliği

Kronik böbrek yetmezliğinin aksine aniden gelişmekle birlikte böbreklerin sağlıklı bir şekilde işlevini devam ettirmesini engeller. Ancak akut böbrek yetmezliğinde meydana gelen sorunların çözülmesi ve geri dönüşünün sağlanması mümkündür.

 Akut böbrek yetmezliği çeşitli nedenlere bağlı olarak aniden meydana gelen bir durumdur.

Böbreğe giden damarların hasar görmesi, böbrek dokusu hastalıkları, idrar yolu hastalıkları ve çeşitli ilaç kullanımı veya zehirlenmeler akut böbrek yetmezliğini tetikleyen durumlardır.

Böbrek Yetmezliği Neden Olur?

Böbrek yetmezliği genetik faktörlere bağlı olarak meydana gelebileceği gibi aynı zamanda çeşitli hastalıklar ve sağlık sorunları nedeniyle de meydana gelebilmektedir.

Ancak kronik böbrek yetmezliğinde hasar ciddi oranda artana kadar herhangi bir belirti söz konusu olmayabilir.

Bu nedenle ailesinde böbrek hastalıkları olan kişiler ve çeşitli sağlık sorunları olan kişilerin böbrek yetmezliği testi yaptırıp gerekli muayeneleri olmaları önerilmektedir.

Akut Böbrek Yetmezliği Nedenleri

 • Gebelik zehirlenmesi
 • Sağlıksız şekilde yapılan düşükler
 • Kalp yetmezliği
 • Böbrek hastalıkları
 • İdrar yollarında tıkanıklık
 • Uzun süreli kullanılan bazı ilaçlar
 • Büyük ve ciddi ameliyatlar
 • Kan akışının azalması

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedenleri

 • Şeker hastalığı
 • Yüksek tansiyon
 • Böbrek kisti
 • Böbrek iltihabı
 • Vezikoüreteral reflü

Böbrek Yetmezliği Belirtileri Nelerdir?

Akut ve kronik böbrek yetmezliğinin belirtileri birbirinden farklı olarak meydana gelir. Ancak kronik böbrek yetmezliği uzun süreli olarak gelişirken akut böbrek yetmezliği aniden meydana gelmektedir.

Bu nedenle kronik böbrek yetmezliğinde meydana gelen hasarlar ciddiyetini arttırmasıyla birlikte belirti vermeye başlar. Böbrek yetmezliği öncelikle vücudun su ve elektroid seviyesinde meydana gelen dengesizlikler ile belirti vermektedir.

Sonrasında güç kaybı, nefes darlığı, el ve ayaklarda meydana gelen şişlikler bu belirtileri takip eder. Böbrek yetmezliğinin en belirgin belirtilerinden bir diğeri ise böbreklerin düzenli olarak çalışmaması nedeniyle kişinin gün içinde çok az idrarını yapmasıdır.

 İlerleyen dönemlerde iştahsızlık, mide bulantısı, kusma, sinirlilik, uyku hali, zihin karışıklığı, kas seyirmesi, göğüs ağrısı, hıçkırık, kaşıntı ve yüksek tansiyon gibi durumlar böbrek yetmezliğini işaret eden belirtilerdendir.

 Böbrek yetmezliği belirtileri kronik veya akut olmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği gibi kişiden kişiye de değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle gözlemlenen belirtiler durumunda doktora başvurmalı ve gerekli testleri yaptırmanızı öneririz.

Böbrek Yetmezliği Tedavisi

Akut ve kronik olarak ikiye ayrılan böbrek yetmezliğinin tedavilerileri de farklıdır. Öncelikle mutlaka doktor kontrolünde ve denetiminde olması gereken tedavi, hastalığa neden olan unsurlara göre değişkenlik göstermektedir.

 Tedavide dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan bir diğeri ise kan basıncı düşük ise kontrol altına alınmasıdır. Bunun yanı sıra ilaç tedavisinin haricinde beslenme düzeni ile tedavi mutlaka desteklenmelidir. Böbrek yetmezliği tedavisinde erken teşhis oldukça önemlidir.

Aksi halde ilerleyen ve kalıcı hale gelen böbrek yetmezliğinde diyaliz ve böbrek nakli gibi tedaviler uygulanabilir.

Önerilen İçerik;

► Böbrek Büyümesi Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/bobrek-yetmezligi-nedir-ve-nasil-tedavi-edilir-8631h.htm

Böbrek Yetmezliği Neden Olur, Nedenleri Nelerdir

Böbrek Yetmezliği Nedir, Böbrek Nakli Ne Zaman Gerekir?

Böbrek yetmezliği oldukça sinsi bir hastalıktan. Genellikle son evrelerine varıncaya dek fazlaca belirti vermezler. Söz konusu bulgular belirgin olmaya başladığında ise böbrek yetmezliği kritik eşiği çoktan geçmiş olabilir. Bu nedenle böbrek yetmezliğine neden olan etmenleri bilmek, söz konusu hastalıktan korunmak ve erken teşhisini sağlamak açısından son derece önemli.

Bu konumuzda böbrek yetmezliği nedenleri nelerdir, yetmezlik neden olur gibi merak edilenleri cevaplayacağız.

Böbrek Yetmezliğinin Nedenleri Nelerdir

Böbrek yetmezliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan üç farklı başlık vardır. Bunlardan ilki alt ve üst üriner sistem rahatsızlıklarının geç teşhisi ve teavisinin aksatılması sonucu gerçekleşen böbrek yetmezlikleridir.

Diğeri ise Doğuştan yada sonradan meydana gelen böbrek ve alt üriner sistemde yapısal anatomik bozukluklardır. Üçüncüsü ise böbrek haricinde vücut içi diğer hastalıklar sebebi ile gelişen böbrek yetmezliği sorunlarıdır.

Tüm bu nedenleri başlıklar halinde sıralayacak olur isek en sık görülen böbrek yetmezliği nedenleri;

Böbrek Çıkış (UP) darlığı : Böbreklerde süzülerek atılan idrar bir kanal aracılığı ile mesaneye ulaştırılır. Söz konusu kanalda meydana gelebilecek bir darlık, böbreğin fonksiyonunu yerine getiremeyecek konuma gelmesine zemin hazırlar. Bu durumun tedavi edilmeden uzun süre kalması ise kalıcı böbrek hasarlarına ve böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Şeker Hastalığı : Şeker hastalığı böbrekleri doğrudan etkileyen bir sağlık sorunudur. Şeker sebebi böbrek içerisinde sertleşen damarlar böbreklerin kanı süzme yetisini ortadan kaldırarak böbreklere kalıcı ve ağır hasarlar vermektedir. Bunun sonucunda ise böbrek yetmezliği sorunu ortaya çıkabilir.

Hipertansiyon : Yüksek tansiyon, böbrek içerisindeki kılcar damarlarda ekstra yoğun basınca sebep olduğu için şeker hastalığında olduğu gibi böbrekleri çalışamaz hala getirebilir. Bu durum zamanla böbreklerde fonskyion kayıplarına ve sonunda böbrek yetmezliğine neden olur

Böbrek Reflüsü : Böbrek reflüsü, mesanedeki idrarın böbreğe geri kaçmasıdır. Bu tip anomaliler böbreklere zarar vererek söz konusu hastalığın ortaya çıkmasında etkilidir. Özellikle erken yaşta gerçekleşen böbrek yetmezliği sorunlarında baş şüpheli konumundadır.

Kist ve Tümörler : Böbrek kanseri ve böbreklerde oluşabilecek kistler böbreklerin çalışmasını engelleyebilir ve sonucunda böbreklerin kaybı ile sonuçlanana sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Ağır Enfeksiyon : İdrar yollaru enfeksiyonları ile başlayan ve tedavi edilmediğinde böbreklerin iltihaplanması ile sonuçlanan enfekte durumlar böbrek yetmezliğine sıklıkla neden olabilmektedir.

Sigara ve Alkol :  Sigara ve alkol tüketildiğinde kana karışan zararlı maddelerdir. Söz konusu zehri kandan temizleyen böbrekler bu zararlı ve kansorejen maddelere doğrudan maruz kalır. Bu alışkanlıklar vücudun tüm bölğelerinde olduğu gibi böbreklere de son derece zararlıdır.

Böbrek Taşı : Uzun süre tedavi edilmeyen ve böbrek içerisinde tıkanıklıklara sebebiyet verecek ölçüde yerleşimli taşlar zamanla böbreklere hasar vererek fonksiyonlarını bozabilmektedir. Bu tip taş problemleri de tedavi edilmediği zaman böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Beslenme Alışkanlıkları : Özellikle yüksek sodyumlu beslenme (Tuzlı Gıdalar), Çok fazla protein ağırlıklı gıdaların sıklıkla tüketimi, asitik içecekler, çok az su tüketimi, aşırı kilo ve obezite sorunları gibi nedenlerde ötürü gerçekleşen sağlık sorunları zamanla böbreklere kalıcı hasarlar verebilmektedir.

65 Yaş ve Üstü : Özellikle bu yaştan sonra böbrekler yavaş yavaş tam performansında çalışmaz. Bu halde iken dikkatsiz beslenme ve sağlıksız bir yaşam eklenir ise böbrek yetmezliği ile karşılaşmak olasıdır.

Üretra ve Mesane Boynu Darlıkları : Mesanedeki idrarın dışarı atılmasını sağlayan idrar borusunun daralması, mesanedeki idrarın boşalamasına ve buna bağlı olarak enfeksiyon ve böbrek içi basıncın artmasına neden olabilir. Bu durumlar da söz konusu yetmezliğe neden olabilmektedir.

Tramva ve Darbeler : Trafik kazaları, bıçakla yaralanmalar gibi nedenlere bağlı olarak ani gelişen böbrek yetmezlikleri görülebilmektedir.

Bilinçsiz İlaç Kullanımı : Gereksiz yere ilaç tüketimleri böbreklerin iş yükünü fazlası ile arttırmaktadır. Özellikle ağır ilaçların sık sık ve bilinçsiz tüketimi ani gelişebilen yetmezlik sorunlarını ortaya çıkarabilmektedir.

Tek Böbrekli Olmak : Doğuştan yada sonradan tek böbrekli olmak böbrek yetmezliğine yatkınlık sebebidir. Diğer böbreği olmadığı için herhangi bir böbrek hasarı direkt olarak söz konusu hasta gurubunu etkileyecektir.

Bunlar harici seyrek görülen böbrek yetmezliği sebepleri olabilmektedir. Bu sorunlardan en az biri sizde de var ise tedavinizi aksatmamalı doktorunuzun öneri ve reçetelerine uyarak kontrol periyodlarınıza uymalısınız. Şu unutulmamalıdır ki söz konusu hastalığın en çok gerçekleşme nedeni ihmal ve geç teşhis edilen hastalıklardır.

Bize Sorun!

Böbrek yetmezliği ve genel böbrek konuları ile ilgili olarak aklınıza takılanlar var ise bizlere sorabilirsiniz. Soru sormak isteyenler aşağıdaki yorum kısmını kullanarak sorularını bizlere iletebilirler. günlük olarak sorulan sorulara editörlerimiz cevap vermektedir.

Источник: https://www.bobrekler.com/bobrek-yetmezligi-neden-olur-nedenleri-nelerdir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.