Böbrek Yetmezliği ve Böbrek Nakli

Böbrek Nakli Artık Çok Daha Kolay

Böbrek Yetmezliği ve Böbrek Nakli

Her yıl binlerce insan kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Tahmin edildiğinden çok daha büyük bir sorun olan kronik böbrek yetmezliğinin en etkili tedavisi ise kuşkusuz organ nakli.

Laparoskopik Böbrek Nakli’ni Türkiye’de uygulayan ikinci cerrah olan Memorial Hastanesi Üroloji ve Organ Nakli Bölümü uzmanları, kronik böbrek yetmezliği ve canlı vericiden laparoskopi yöntemiyle yapılan böbrek nakliyle ilgili bilgi verdi.

Kronik böbrek yetmezliğinin görülme sıklığı nedir?

Erkeklerde en sık görülen kanser, prostat kanseridir. A.B.D.’de 2004 yılında 232.000 kişiye prostat kanseri tanısı konmuş, 30.000 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetmiştir. Aynı yıl 96.

000 kişiye ise kronik böbrek yetmezliği tanısı konmuş, 43.000 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetmiştir. Yani her yıl prostat kanserine oranla %43 daha fazla insan kronik böbrek yetmezliğine bağlı olarak yaşamını kaybetmektedir.

Kronik böbrek yetmezliği ölümcül bir hastalıktır.

Kronik böbrek yetmezliği tedavisinde diyaliz etkili midir?

Maalesef, tıptaki tüm ilerlemelere rağmen diyaliz tedavisi gören hastaların bu tedavi altında ortalama bir ömürleri vardır. Her yıl bir çok hasta diyaliz tedavisi altındayken hayatını kaybetmektedir.

Bundan dolayı diyaliz kesin bir tedavi seçeneği değildir. Böbrek nakline alternatif hiç değildir.

Aksine, böbrek nakline kadar geçen sürede hastaların yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlayan bir geçiş tedavisi olarak algılanmalıdır.

Böbrek Nakli Hayat Kurtarır

Herkesin bildiği gibi böbrek nakli, böbrek yetmezliği olan hastaları diyaliz tedavisinden kurtarmakta ve yaşam kalitelerini yüksek oranda artırmaktadır. Ama bundan daha da önemlisi başarılı bir böbrek naklinin hayat kurtardığı gerçeğidir. Böbrek nakli hastalarında 5 yıllık hasta sağ kalımı % 73.3, diyaliz hastalarında ise % 33.6’dır.

Böbrek nakli bu hastaların yaşamını 2.5-3 kat uzatmaktadır. Dünyada ve ülkemizde böbrek nakli önündeki en büyük engel organ yetersizliğidir. A.B.D.’de 61.000’den daha fazla insan kadavra böbrek bekleme listesindedir ve bu hastaların sadece %15’i bir yıl içerisinde böbrek nakli olabilecektir. Bu ülkede ortalama böbrek bekleme süresi 4-5 yıldır.

Ülkemizde 40.000’den fazla insan kadavra böbrek bekleme listesindedir ve yılda yapılan kadavral böbrek nakillerinin sayısı 150’yi geçmemektedir. Yani %1 bile değildir. Ülkemizde böbrek bekleme süresi dünya ortalamalarının çok üzerindedir.

Gelişmiş ülkelerde her 4 kronik böbrek yetmezliği hastasından biri böbrek nakli olabilirken, ülkemizde bu oran %11.7’dir.

Canlı Vericiden Nakil Artık Çok Daha Kolay

Tüm dünyada gösterilen bütün çabalara rağmen beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılan kadavral nakiller belli bir sayıya ulaşmıştır ve bu sayıyı yıllar içerisinde artırmak pek mümkün olmamaktadır. Organ yetersizliğine bir çözüm olarak canlı vericilerden yapılan nakillerin artırılması akla gelmiştir. Gerek vericiler gerekse alıcılar bu nakile kuşkuyla bakmaktadır.

Sevdikleri kişiye organ vermek isteyen kişiler böyle büyük bir ameliyattan çekinmektedir. Böbrek yetmezliği hastaları da sevdikleri bir insanın kendileri için böyle ciddi bir ameliyat riskini almalarını istememektedir. Bu sebeple A.B.D.

’de verici ameliyatının hastalar ve vericileri için daha kabul edilebilir bir ameliyat haline getirilmesi ve böylelikle canlı vericilerden yapılan nakillerin arttırılması amacıyla “Laparoskopik donör nefrektomi” yani kapalı yöntemle böbrek alma operasyonu uygulanmaya başlanmıştır.

Laparoskopik cerrahi ameliyatın hastanın vücuduna yapılan açık bir kesi yerine, hastanın karnına açılan küçük deliklerden yapılmasıdır. Bu deliklerden birinden cerrahın yaptığı işlemi görebilmesini sağlayan bir kamera, diğer delik veya deliklerden de operatörün cerrahiyi yapmasını sağlayan aletler sokulmaktadır.

Bu teknik tüm dünyada son 10 yılda yaygınlaşmış, eskiden açık şekilde yapılan bir çok cerrahi, laparoskopik yöntemle uygulanmaya başlanmıştır. Laparoskopik donör nefrektomi operasyonu dünyada ilk kez 1995 yılında A.B.D.’de uygulanmış ve yaygınlaşarak tüm dünyada standart tedavi yaklaşımı olmuştur. Ülkemizde ise hastanemiz dahil olmak üzere beş merkezde bu operasyon yapılabilmektedir.

Ameliyatın Ertesi Günü Hasta Taburcu Edilebiliyor

Laparoskopik donör nefrektomi yani kapalı yöntemle böbrek verme ameliyatı hastanın karnına açılan 0.5-1cm’lik iki delikten yapılmakta ve ameliyat sonunda böbrek, hastanın kasık bölgesine yapılan 7cm’lik bir kesiden çıkarılmaktadır.

Açık ameliyata oranla hastalar operasyon sonrası daha az ağrı çekmekte, hastanede daha kısa kalmakta, normal yaşamlarına ve işlerine daha hızlı dönmektedir. Ayrıca, açık cerrahide yapılan kesiye bağlı olarak ortaya çıkan istenmeyen yan etkiler bu operasyon ile minimuma indirilmiştir.

Eskiden kullanılan açık yöntemde hastalarda ameliyat sonrası görülen ameliyat yerinde fıtıklaşma, hissizlik, yara infeksiyonu, akciğerlerde hava birikmesi gibi istenmeyen yan etkiler bu teknikte çok düşük oranlarda görülmektedir.

Ameliyatların daha riskli olduğu şişman hastalar ameliyat sonrası oluşabilen yara infeksiyonu, ağrıya bağlı olarak yetersiz soluk alıp-verme gibi yan etkilerin laparoskopik yöntemde daha az görülmesi ve hastanın daha erken ayağa kalkıp yürüyebilmesi gibi sebeplerden dolayı bu tip cerrahiden diğer hastalara göre daha fazla fayda görmektedir.

Sadece vücuda açılan iki delik ve böbreği çıkarmak için yapılan küçük bir kesiden gerçekleştirilen bu operasyon kozmetik açıdan da açık cerrahiye oranla çok tatminkar sonuçlar sağlamaktadır. Ameliyat akşamı gezmeye, su içmeye başlayan vericiler, ertesi sabah yemeklerini yiyebilmekte ve duş alabilmektedirler.

Bu ameliyat sonrası hastalarımız ameliyatın ertesi günü evlerine gidebilmektedirler. Ameliyat sırasında vücuda herhangi bir dren denilen küçük borular yerleştirilmemektedir. Dikişler gizli ve estetik dikişler olmakta ve ameliyat sonrası bu dikişlerin alınması gerekmemektedir.

Genelde hastalar operasyondan 1 hafta sonra araba kullanmaya başlamakta, 3 hafta sonra ise normal yaşamlarına ve işlerine dönebilmektedirler. Böbrek verme ameliyatının eskisi gibi korkulan bir operasyon olmaktan çıkması tüm dünyada bu tip operasyonların yaygınlaşmasına yardımcı olmuştur. Öyle ki bu operasyondan dolayı canlı vericilerden yapılan nakillerde %30 oranında artış olmuştur. Bu şekilde vericilerinden aldığımız böbrekleri nakil ettiğimiz hastalarımız başarılı bir böbrek naklinin keyfini sürmektedirler.

Güncellenme Tarihi: 05 Ekim 2018Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2009

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/bobrek-nakli-artik-cok-daha-kolay/

Böbrek Yetmezliği Belirtileri ve Diyaliz

Böbrek Yetmezliği ve Böbrek Nakli

Böbrek bel bölgesinin sağ ve sol yanında bulunur. Fasulye tanesine benzer bir formdadır ve sağlıklı her insanda 2 tane bulunur. Böbreğin içinde kanın süzülmesini sağlayan nefron adlı bölümleri vardır. Çok sayıda nefron birleşerek böbreğin yapısını oluşturur.

Böbreklerden birinde problem görülmesi halinde diğer sağlam olan böbrek herhangi bir sıkıntı hissettirmeden vücudun tüm yükünü taşıyabilir. Ancak 30-40 yıl boyunca tek bir böbrek tüm görevi üstlenirse yorulur ve onda da problemler görülür.

Böbreğin görevlerini yerine getirememesi durumuna böbrek yetmezliği adı verilir.

Böbreğin Görevleri Nelerdir?

  -> Vücuttaki fazla suyun atılımını sağlamak

  ->  Vücuttaki su-tuz dengesini düzenlemek

  ->  Tansiyon ve kanın içerik yoğunluğunu düzenlemek

  ->  Sodyum, potasyum gibi minerallerin kandaki yoğunluğunu dengede tutmak

  ->  Kandaki protein miktarını dengede tutmak, fazlasını boşaltmak

  ->  Kansızlık durumunda kemik iliğine uyarı göndererek kan hücresi üretimini sağlamak

Böbrek Rahatsızlanırsa Vücutta Neler Olur?

  -> Vücuttan atılması gereken fazla su birikmeye başlar. Bu da ödem oluşumuna ve kilo artışına yol açar.

  ->  Kanda bulunan atık maddeler yeterince temizlenemez. Temiz olmayan kan vücutta dolaştıkça gittiği her organa zarar verir ve bu organlarda atık madde birikmesine sebep olur.

  ->  Alyuvarlar normalde 21 gün kanda kalır. Daha sonra işlevini yitirir ve parçalanarak vücuttan atılır. Eğer böbreklerde problem oluşursa parçalanan alyuvarlar atılamaz ve kanda bir dengesizlik meydana gelir.

  ->  Böbreklerde atılamayan sıvı bazen akciğerlerdeki hava keselerine dolarak birikir. Biriken su, akciğerin yeterince hava depolayamamasına neden olur.

  ->  Böbreklerde problem oluşursa kanda bulunan fazla mineraller atılamaz. Yüksek mineral oranı ise tansiyon yükselmesi, baş dönmesi ve hatta beyin kanaması gibi ciddi sorunlar doğurabilir.

Böbrek Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir?

  ->  Zihinde yorgunluk ve bulanıklık hissedilir.

  ->  Sık sık tansiyon düşmeleri yaşanır ve gözün önünün kararması durumu oluşabilir.

  -> Aşırı efor sarf edilmediği halde kalpte çarpıntı oluşması ve nabız yükselmesi görülür.

  ->  Herhangi bir kesi oluştuğunda normalden uzun süreli kanamalar meydana gelir.

  ->  Suyun ve minerallerin emilimiyle ilgili problem olduğu için ishal görülebilir.

Böbrek Yetmezliği Neden Olur?

Böbrek yetmezliği teşhis ve tedavi edilirken 2 başlık altında değerlendirilir. Bunlar kısa süre içinde gelişen akut böbrek yetmezliği ve uzun sürede gelişen kronik böbrek yetmezliğidir.

Akut Böbrek Yetmezliğinin Nedenleri

  ->  Kısa sürede aşırı sıvı kaybının yaşanması

  ->  Kan kaybı

  ->  Ameliyat veya doğum esnasında yaşanan kanamalar

Kronik Böbrek Yetmezliğinin Nedenleri

  ->  Sürekli içilen suların içindeki kireç miktarının fazla olması

  ->  Alkol bağımlılığı

  ->  Uzun süre ilaç kullanılması sonucu böbreklerin yorulup hasar görmesi

Böbrek Yetmezliğinden Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

  ->  Tuz tüketimi minimuma indirilmelidir.

  ->  Bol miktarda su tüketilmelidir.

  ->  Alkol ve sigara kullanılmamalıdır.

  ->  Kola, aromalı gazoz gibi zararlı içeceklerden uzak durulmalıdır.

  ->  Çok fazla şeker içeren tatlılardan ve yapay gıdalardan uzak durulmalıdır.

  ->  Düzenli olarak bitki çayı içilmelidir. Bitki çayları hem vitamin verir hem de vücutta bulunan ödemin atılmasını kolaylaştırır.

Akut Böbrek Yetmezliği Tedavisi

Daha çok ani kanamalar sebebiyle oluşur. Bu nedenle acil müdahalede bulunulması oldukça önemlidir. İlk olarak kanamanın durudurulması ve hastanın yoğun bakım ünitesine alınması gerekir. Hastaya kan takviyesi yapılması ve diyaliz makinasına bağlanması yapılabilecek en iyi müdahale olacaktır. Gelişen teknolojiye rağmen akut böbrek yetmezliği durumunda ölüm oranları %25-30 civarındadır.

Kronik Böbrek Yetmezliği Tedavisi

Kronik böbrek yetmezliği başlangıç durumunda ise hastanın ilaçlarla idare edebilmesi mümkündür. Ancak böbrek yetmezliği çok ileri bir noktadaysa hastanın diyaliz makinesine bağlanması şarttır. Diyaliz makinesinin kullanımı böbrek nakli gerçekleşene kadar sürmelidir.

Diyaliz Makinesi Nasıl Çalışır?

Diyaliz makinesinin temel amacı böbrek tarafından gerçekleştirilemeyen hayati fonksiyonların yapay olarak sağlanmasıdır. Diyaliz makinesi, böbreğin yerine kanı süzerek atık maddeleri ayırır, fazla suyu alır ve mineral dengesini sağlar.

Diyaliz makinesi 2 farklı şekilde çalışır. İlki periton adı verilen bir aletle karın zarını süzgeç olarak kullanma esasına dayanır. Bir diğeri ise hemodiyaliz denilen bir suni böbrek sistemidir.

Hemodiyalizde kan diyaliz makinesinin içine alınır ve orada temizlenir.

0 kişi oy verdi
Ortalama Puan: 0,00 / 5
Loading…

Источник: https://www.uzmantedavi.net/bobrek-yetmezligi-belirtileri-ve-diyaliz/

Kronik Böbrek Yetmezliği Tedavisi

Böbrek Yetmezliği ve Böbrek Nakli

Kronik böbrek yetmezliği nasıl geçer? Kronik böbrek yetmezliğini iyileştirmek için uygulanabilecek bir tedavi bulunmamaktadır, ancak pek çok tedavi yöntemi belirtilerin hafifletilmesine ve kötüleşmesine engel olunmasını sağlayabilmektedir. Uygulanan tedavi kronik böbrek yetmezliğinin ne kadar ilerlediğine bağlı olarak şekillenmektedir.

Kronik böbrek yetmezliği durumunda yardımcı olabilecek tedavi yöntemleri şunlardır:

 • Yaşam tarzınızdaki değişiklikler: Mümkün olduğunca sağlıklı yaşam üzerine odaklanmaktadır.
 • İlaç: Yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi ilişkili sorunları kontrol etmeyi amaçlamaktadır.
 • Diyaliz: İleri (evre 5) kronik böbrek yetmezliğinde gerekli olabilecek bazı böbrek fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir.
 • Kronik böbrek yetmezliği ameliyatı / Böbrek nakli: İleri (evre 5) kronik böbrek yetmezliği durumunda gerekli olabilir. (1)

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Bazı yaşam tarzı değişiklikleri kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalara yardımcı olabilmektedir. Yaşam tarzı değişikliklerine şu örnekler verilebilmektedir:

 • Sigarayı bırakmak
 • Sağlıklı bir diyetle beslenmek
 • Tuz tüketimini sınırlamak
 • Düzenli olarak egzersiz yapmak
 • Alkol tüketimini sınırlamak
 • Varsa fazla kiloyu sağlıklı bir şekilde vermeye çalışmak
 • Non steroid antiinflamatuar ilaçlardan uzak durmak (2)

İlaç Tedavisi

Kronik böbrek yetmezliğini tedavi edebilecek herhangi bir ilaç tedavisi mümkün değildir, ancak duruma katkıda bulunan diğer sağlık sorunlarını kontrol altına almak için ilaç tedavisi uygun görülebilir. Böylece pek çok komplikasyonun oluşması da önlenebilmektedir.

Kan basıncının kontrol altına alınması böbreklerin daha da zarar görmesini engellemeye yardımcı olabilmektedir. Böbrek yetmezliği bulunan kişilerin genellikle amaç kan basıncını 140 / 90mmHg’nin altına düşürmektir. Diğer yandan, diyabet yani şeker hastalığına sahip olunması durumunda, kan basıncını 130 / 80mmHg’nin altına düşürmek daha doğru olacaktır.

Kan basıncını düşürmek için anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar kullanılmaktadır. (3)

Kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların aynı zamanda kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklar riski de yükselebilmektedir. Böbrek yetmezliğinin yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi sağlık problemleri yüzünden tetiklenmesi kardiyovasküler hastalıklarla aynı nedenlere sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Kardiyovasküler hastalıkların gelişme riskini azaltmak için genellikle statin adı verilen bir ilaç grubu reçete edilmektedir. (4)

Böbreklerin fonksiyonlarını yerine getirmemesi vücutta şişliklerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Ödem adı verilen bu şişliklerin hafifletilmesine yardımcı olması için günlük tuz tüketiminin sınırlandırılması ve sıvı söktürücü gıdaların tüketilmesi etkili olabilmektedir. Bazı durumlarda doktorların tavsiye edeceği diüretik ilaçlardan da faydalanılabilmektedir.

İleri evre kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalar kansızlık yani anemi de yaşayabilmektedir. Kırmızı kan hücrelerinin eksikliği olarak adlandırılan bu durum, hastanın yorgunluk, enerji eksikliği, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtiler yaşamasına yol açmaktadır.

Anemi durumunda, eritropoietin isimli bir ilaç kullanılabilmektedir. Bu ilaç vücudun daha fazla kırmızı kan hücresi üretmesine destek olan bir hormonu tedarik etmektedir. Diğer yandan, demir takviyeleri de alınabilmektedir. (5)

Böbreklerin çok fazla hasar görmesi vücutta fosfat birikmesine yol açabilmektedir. Kalsiyum ile birlikte fosfat, sağlıklı kemiklerin korunması için önemlidir. Ancak, ihtiyaç duyulandan daha fazla fosfat bulunması kalsiyum dengelerini bozabilmekte ve kemik sağlığını etkileyebilmektedir.

Kırmızı et, süt ürünleri, yumurta ve balık gibi yüksek fosfat içeren yiyeceklerin sınırlandırılması faydalı olabilmektedir.

Fosfat seviyelerini azaltmak için kalsiyum asetat ve kalsiyum karbonat gibi ilaçlar kullanılabilmektedir.

Kemiklerin güçlenmesini sağlamak için D vitamini oldukça faydalı olabilmektedir. D vitamini almak için kolekalsiferol veya ergokalsiferol gibi takviyeler reçete edilebilmektedir. (6)

Böbrek hastalığı bazı durumlarda glomerülonefrit olarak bilinen böbrek filtresi iltihabına yol açabilmektedir. Bağışıklık sisteminin böbreklere saldırması sonucu da ortaya çıkan bu durum, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla kontrol altına alınabilmektedir.

Diyaliz

Bazı vakalarda, böbrekler fonksiyonlarını tamamen yitirebilmektedir. Bu durumda, son aşama olarak diyaliz makinesi düşünülebilmektedir. Diyaliz makinesi vücutta bulunan atıkların ve sıvının kandan çıkarılmasını sağlamaktadır.

Böbrek nakli yapılamıyorsa, diyaliz makinesinin genellikle ömür boyu kullanılması gerekmektedir. (7)

Böbrek Nakli / Kronik Böbrek Yetmezliği Ameliyatı

Ciddi böbrek hasarı durumunda böbrek nakli gerekli olabilmektedir. Tek böbrekle yaşamak mümkün olabilmektedir, bu nedenle, canlı bir donörden böbrek alınabilmektedir. Aynı zamanda, böbrek ölümü gerçekleşmeyen ölü bir insandan da nakil alınabilmektedir.

Uygun bir böbreğin bulunması aylar ya da yıllar alabilmektedir. Bu süreçte hasta diyaliz makinesine bağlanmaktadır. (8)

Kronik Böbrek Yetmezliği İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kronik böbrek yetmezliği tanısı ve tedavisi için nefroloji bölümüne başvurulmaktadır. (9)

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedir?

Kronik böbrek yetmezliği, böbreklerin hasar görmesi ve kanı gerektiği şekilde filtrelememesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Hastalığa kronik olarak tanımlanması, böbreklerin uzun bir süre içinde yavaş yavaş hasar almasıdır. Bu hasar vücutta atıkların oluşmasına yol açmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği ayrıca diğer sağlık sorunlarına da neden olabilmektedir.

Böbreklerin görevi vücuttaki fazla sıvıyı filtrelemek ve idrarla vücuttan atılmasını sağlamaktır.

Vücudun düzgün çalışmasını sağlamak için, böbrekler kan içinde dolaşan kalsiyum, fosfor, sodyum ve potasyum gibi tuzları ve mineralleri dengelemektedir.

Aynı zamanda kan basıncını kontrol etmeye, kırmızı kan hücrelerini hazırlamaya ve kemikleri güçlü tutmaya yardımcı olan hormonları da üretmektedir.

Böbrek hastalığı zamanla kötüleşmekte ve böbrek yetmezliğine neden olmaktadır. Bu nedenle, böbrek hastalığına en erken şekilde tanı konması sağlığın seyri için oldukça önemlidir. Böbreklerin yetmemesi durumunda, sağlığın koruması için diyaliz veya böbrek nakli düşünülmektedir. (10)

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedir? detaylı bilgi için bakınız

Kronik Böbrek Yetmezliği Belirtileri

Kronik böbrek yetmezliği başlangıcı ve sonrası durumunda birçok farklı sorun yaşanabilmektedir.

Kronik böbrek yetmezliği nasıl anlaşılır? Yaşanan en sık belirtiler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Anemi (kırmızı kan hücrelerinin eksikliği, bu da yorgunluk, nefes nefese kalma, baş dönmesi, depresyon ve üşümüş hissetmenize neden olabilir)
 • Kemik, eklem, kas veya sinir ağrısı
 • Kas krampları, özellikle bacaklarda
 • Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, örneğin kabızlık veya ishal
 • Bulantı, kusma ve iştah kaybı
 • Ağız veya dişlerde sorunlar (örneğin, ağız kokusu, ağızda metalik bir tat)
 • Kaşıntılı bir cilt
 • Morarma
 • Depresyon, kaygı, sinirlilik, huysuzluk
 • Uyku bozuklukları
 • Saç kaybı (11)

Kronik Böbrek Yetmezliği Belirtileri detaylarını inceleyiniz

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedenleri

Kronik böbrek yetmezliği, bir hastalık veya durum sonucu böbreklerin fonksiyonlarını kaybetmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği birkaç ay veya yıl içinde böbrek hasarının daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. (12)

Kronik böbrek yetmezliği neden olur? Kronik böbrek yetmezliği oluşma riskini artıran sağlık problemleri ve diğer durumlar şunlardır:

 • Diyabet
 • Yüksek tansiyon
 • Kalp yetmezliği ya da kalp krizi veya inme geçmişi
 • Ailede böbrek hastalığı geçmişi bulunması
 • Aşırı kilolu ya da obez olmak
 • Sigara içmek
 • 60 yaşında veya daha büyük olmak
 • Etnik köken (13)

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedenleri daha fazla bilgi için

Источник: https://www.acil.net/kronik-bobrek-yetmezligi-tedavisi/

Böbrek Nakli Nedir?

Böbrek Yetmezliği ve Böbrek Nakli

Böbrek nakli, böbrekleri fonksiyonunu yerine getiremeyen bir hastaya, uygun bir donörden alınan sağlıklı böbreğin yerleştirilmesi için gerçekleştirilen cerrahi bir işlemdir.

Böbrekleriniz kanınızdaki fazla sıvıyı ve atıkları atar. Böbrekleriniz filtreleme yeteneklerini kaybettiğinde, vücudunuzdaki sıvı ve atık birikimi tehli düzeylere ulaşır. Bu durum, böbrek yetmezliği olarak bilinen hastalığa yol açar. Böbrek nakli, böbrek yetmezliği için genellikle en iyi tedavi yöntemidir. 

Eğer bağışlanan bir böbrek, çalışmayan iki böbreğin yerine geçebiliyorsa, canlı donörden böbrek alınması bir seçenek haline gelir. Böbrek nakli için uyumlu bir canlı donör bulunamazsa, ölen bir donörden böbrek alabilmeniz için, isminiz böbrek nakli bekleyenler listesine eklenebilir. Bekleme süresi bir yıl veya daha fazla olabilir. 

??

Neden Yapılır?

Böbrek nakli, böbreklerinizin normal fonksiyonunu önemli ölçüde yitirdiği, kapasitesinin sadece bir kısmını kullanabildiği böbrek yetmezliği rahatsızlığının tedavisinde kullanılır. Son evre böbrek hastalığı olan kişilerin, hayatta kalmaları için yapay kan filtrelemesine (diyaliz) ya da böbrek nakline ihtiyaçları vardır.

Son evre böbrek yetmezliğinin nedenleri şunlardır:

 • Diyabet
 • Kronik ve kontrol edilmeyen yüksek tansiyon
 • Kronik glomerülonefrit; böbrek içindeki ince filtrelerde iltihap ve bunun sonucunda skarlaşma (glomerül).

Bazen böbrek yetmezliği beslenme, ilaç ve altta yatan nedenin tedavisiyle kontrol edilebilir. Bu önlemlere rağmen, böbrekler hala kanınızı düzgün biçimde filtreleyemiyorsa, böbrek nakli için aday olabilirsiniz. Aslında, hayati teh arz eden başka hiçbir sağlık sorununuz yoksa böbrek nakli diyalizden daha iyi bir seçenek olabilir, çünkü yaşam kalitesini uzun vadede iyileştirebilir. 

?

İşlemin komplikasyonları

Böbrek nakli ameliyatı ciddi komplikasyon riskleri taşır, bunlar:

 • Kan pıhtıları
 • Kanama
 • Böbreği mesaneye bağlayan tüpte (üreter) sızıntı veya tıkanma
 • Enfeksiyon 
 • Bağışlanan böbrekte böbrek yetmezliği
 • Bağışlanan böbreğin reddi

Böbrek reddine karşı verilen ilaçların yan etkisi

Böbrek naklinin ardından, vücudunuzun nakledilen böbreği reddetmesini önlemeye yardımcı olmak için ilaç alırsınız. Bu ilaçlar çeşitli yan etkilere neden olabilir, bunlar: 

 • Kemik incelmesi
 • Yüksek kolesterol
 • Yüksek kan basıncı
 • Diyabet
 • Deri hassasiyeti
 • Şişkinlik
 • Kilo alma
 • Dişetlerinde şişme
 • Akne
 • Aşırı kıllanma

?

Nakil merkezinin seçilmesi

Doktorunuz böbrek nakli isterse, bir nakil merkezine se edilebilirsiniz. Kendiniz de bir nakil merkezi seçebilirsiniz ya da sigorta şirketinizin listesinden bir merkez tercih edebilirsiniz.

Nakil merkezlerini değerlendirirken: 

 • Nakli merkezinin her yıl gerçekleştirdiği nakil sayısı ve türünü öğrenmek isteyebilirsiniz.
 • Nakil merkezinin organ donörleri ve alıcıların sağkalım oranları hakkında bilgi almak isteyebilirsiniz.
 • Nakil merkezinin istatistiklerini karşılaştırmak isteyebilirsiniz.
 • Nakil merkezi tarafından verilen, destek grubunun koordinasyonu, ulaşım düzenlemelerine destek verme, iyileşme dönemi için yerel konut temini ve diğer kaynaklara yönlendirme gibi ilave hizmetleri göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz.

Bir nakil merkezi seçtikten sonra, seçtiğiniz merkezin böbrek nakli ölçütlerine uygun olup olmadığınızı belirlemesi için bir değerlendirmeden geçmeniz gerekir.

Merhaba doktor hanım ben 8 aydır böbrek nakli oldum adetim hep normaldi ama son ay çok uzadı ilk başlarda damla damla geliyordu sonra kesildi iki üç g… devamı

Nakil merkezindeki sağlık ekibi sizi aşağıdakiler konusunda değerlendirir:

 • Ömür boyu alacağınız nakil ilaçlarını tolere edip edemeyeceğiniz ve ameliyata girecek kadar sağlıklı olup olmadığınız
 • Nakil başarısını engelleyebilecek herhangi bir sağlık sorununuz olup olmadığı
 • İlaçlarınızı önerildiği biçimde almaya istekli olup olmadığınız

Donörün bulunması

Böbrek donörü yaşayan ya da ölmüş biri, akrabanız ya da kan bağınız olmayan biri olabilir.

Yaşayan bir donörün sizin için uygun bir eşleşme olup olmayacağı değerlendirilirken, sağlık ekibiniz kan ve doku türleri gibi faktörleri de dikkate alacaktır.

Genellikle aile bireylerinin en uyumlu böbrek vericileri olması muhtemeldir. Ama akrabalık bağı olmayan kişiler tarafından bağışlanan böreklerin nakledildiği birçok kişinin de nakil işlemi başarılı geçer. 

Böbrek nakli için uyumlu bir canlı donör bulunamazsa, ölen bir donörden böbrek alabilmeniz için isminiz böbrek nakli bekleyenler listesine eklenir. Böbrek yetmezliği tedavisinde böbrek naklinin başarısı nedeniyle, bekleme listesi son 20 yılda önemli ölçüde büyümüştür. Ölen bir donörden gelecek böbrek için bekleme süresi bir yıl veya daha fazla olabilir. 

Sağlıklı kalmak

İster bağışlanacak bir böbreği bekleyin, isterse nakil ameliyatı tarihiniz zaten belirlenmiş olsun, sağlıklı kalmanız çok önemlidir. 

 • İlaçlarınızı reçete edildiği biçimde alın.
 • Beslenme ve egzersiz programınıza uyun.
 • Sağlık ekibinizle olan bütün randevularınıza gidin.
 • Gevşemek, aile bireyleri ve arkadaşlarla zaman geçirmek gibi sağlıklı aktivitelere dahil olmaya devam edin.

Bağışlanacak bir böbrek için bekliyorsanız, nakil ekibinin size her zaman nasıl ulaşabileceklerini bilmelerini sağlayın. Hazırladığınız hastane çantanızı el altında tutun ve nakil merkezine ulaşımı önceden planlayın.

?

Böbrek nakli esnasında

Böbrek nakli genel anesteziyle yapılır, yani işlem esnasında bilinciniz kapalı olur. Anestezist, bir maske yardımıyla soluyacağınız anestetik ilacı size gaz olarak verir veya damar içine sıvı bir ilaç enjekte eder.

Cerrahi ekip işlem boyunca, kolunuza takılan kan basıncı manşonuyla ve göğsünüze bağlanan kalp takibi kablolarıyla kan basıncınızı, kalp hızınızı ve kan oksijeninizi izler. Bilinciniz kapandıktan sonra: 

 • Cerrah alt karnınızda bir kesi açar ve yeni böbreği yerleştirir. Kendi böbrekleriniz yüksek tansiyon ya da enfeksiyon gibi komplikasyonlara neden olmadığı sürece yerinde bırakılır.
 • Yeni böbreğin kan damarları, alt karnınızdaki, bacağınızın hemen üstündeki kan damarlarına bağlanır.
 • Yeni böbreğin üreteri (böbreği mesaneye bağlayan tüp) mesanenize bağlanır.

Böbrek nakli ameliyatı genellikle 3 ila 5 saat sürer.

Böbrek naklinin ardından

Böbrek naklinden sonra aşağıdakileri bekleyebilirsiniz:

 • Hastanede yaklaşık 3 ila 5 gün geçirirsiniz. Siz hastanenin nakil iyileşme odasındayken, doktor ve hemşireler komplikasyon bulgularını izlemek için durumunuzu takip eder. Yeni böbreğiniz, kendi böbreklerinizin sağlıklıyken gerçekleştiği gibi idrar üretir. Genellikle bu hemen başlar. Ama kimi durumlarda birkaç hafta sürebilir. İyileşirken kesi yerinin çevresinde hassasiyet veya ağrı olabilir.
 • İyileşme devam ederken sık kontrolleriniz olacaktır. Hastaneden ayrıldıktan sonra, 3 ila 4 hafta boyunca yakın takip gereklidir. Nakil ekibiniz sizin için uygun olan bir çekap programı oluşturur. Başka bir şehirde yaşıyorsanız, bu süre zarfında, nakil merkezine yakın kalmak için düzenlemeler yapmanız gerekebilir.
 • Hayatınızın geri kalanında ilaç alırsınız. Böbrek naklinin ardından birtakım ilaçlar alırsınız. Bağışıklık baskılayıcılar denilen ilaçlar, bağışıklık sisteminizin yeni böbreğinize saldırmasını engellemeye yardımcı olur. İlave ilaçlar da, naklin ardından enfeksiyon gibi diğer komplikasyonların riskini azaltmaya yardımcı olur.

?

Sonuçlar

Başarılı bir böbrek naklinin ardından, yeni böbreğiniz kanınızı filtre edecektir, böylece artık diyalize ihtiyacınız olmayacaktır. Ama böbrek ikiz kardeşiniz tarafından bağışlanmadığı sürece, bağışıklık sisteminiz yeni böbreği reddetmeye çalışacaktır.

Bu nedenle bağışıklık sisteminizi baskılamak için ilaçlara gerek duyarsınız. Muhtemelen hayatınızın geri kalanında buna benzer ilaçlar alırsınız.

Bağışıklık sisteminizi baskılayıcı ilaçlar vücudunuzu enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirdiği için, doktorunuz antiviral, antibakteriyel ve antifungal ilaçlar da reçete edebilir. 

Böbrek nakli sağkalım oranları

 • Canlı donörden böbrek nakli alan kişilerin yaklaşık yüzde 95’inin böbrekleri yaklaşık bir yıl sonra işlevini yerine getirebilir durumdadır. Beş yıl sonra bu oran yaklaşık yüzde 80 olur.
 • Ölmüş donörden böbrek nakli alan kişilerin yaklaşık yüzde 92’sinin böbrekleri yaklaşık bir yıl sonra işlevini yerine getirebilir durumdadır. Beş yıl sonra bu oran yaklaşık yüzde 70 olur.

Yeni böbrekleriniz çalışmazsa, diyalize devam edebilirsiniz ya da ikinci bir nakil düşünebilirsiniz. Ayrıca tedavinin kesilmesini de seçebilirsiniz.

Bu önemli karar, mevcut sağlık durumunuza, ameliyata dayanabilme gücünüze ve belirli bir yaşam kalitesini koruma konusundaki beklentilerinize bağlıdır.

?

Источник: https://www.hemensaglik.com/makale/bobrek-nakli-nedir

Böbrek yetmezliğinde geç teshiş hastayı diyaliz ve nakle götürüyor!

Böbrek Yetmezliği ve Böbrek Nakli

Böbrek hastalıklarında erken teşhis, tedavi imkânlarını artırıyor ve mevcut hastalığın kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Geç teşhis edilen böbrek hastalığıysa, kronik böbrek yetmezliğine dönüşerek hastayı diyalizden ya da böbrek naklinden yararlanma durumunda bırakıyor…

8 Mart Dünya Böbrek Günü ülkemizin böbrek hastalıkları konusundaki sicilinin pek parlak olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bunu anlamak, bu sorunu tanımayı ve dikkatli olmayı gerektiriyor. Çünkü böbrek yetmezliği ilk 3 evrede belirti vermeyebiliyor. Böbrek hastalıkları dünyada her 10 kişiden 1’inde görülüyor.

Ülkemizde bu oranın daha yüksek olduğu ve her 6 kişiden 1’inde böbrekle ilgili sorunlara rastlandığı belirtiliyor.

Böbrek hastalıklarının toplam 5 evreye ayrıldığını belirten Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi’nden Uzman Doktor Bilal Görçin, beşinci evrede olan hastalarda kronik böbrek yetmezliği oluştuğunu ve bu hastalıkta böbreklerin tamamen devre dışı kalıp çalışamaz duruma geldiğini söylüyor.

Uzman Doktor Görçin, yapılan çalışmalarda, Türkiye’nin yaklaşık yüzde 16.7’sinin böbrek hastalıklarının herhangi bir evresinde olduğunun belirlendiğine ve 8 milyonun üzerinde kronik böbrek yetmezliği hastası bulunduğuna dikkat çekiyor.

Çok önemli görevleri var!

Böbreklerimizin her biri 150 gram ağırlığında ve fasulye şeklinde olup, omurganın her 2 yanında ve bel bölgesinin biraz üzerinde yer alıyor. Her insanın normalde 2 böbreği bulunmasına karşın sağlıklı tek böbrekle de normal bir yaşam sürdürmenin mümkün olabildiği belirtiliyor.

Böbreğin en önemli görevleri arasında; vücudumuz tarafından kullanılması sonucunda açığa çıkan atık maddeleri idrarla vücuttan uzaklaştırması, vücudun su-tuz dengelerini ve tansiyonu düzenlemesi, zararlı etkileri önlemesi ve vücudun kan yapımı için kemik iliğine gönderimlerde bulunması yer alıyor.

Tahlil yaptırın!

Böbrek yetmezliği; böbreğin tamamen çalışamaz hale gelerek vücuttaki atık maddeleri idrarla dışarıya atamaması olarak tanımlanıyor. Uzman Doktor Görçin, bunun 5’inci evre böbrek hastalığı olduğunu ve nüfusa oranının milyonda 4 olduğunu dile getiriyor.

Böbrek yetmezliğinin, hastalığa ilk 4 evrede zamanında müdahale edilmemesi ve tedavinin gerçekleştirilmemesi sonucunda oluştuğuna dikkat çekiliyor. Böbrek hastalığının ilk 3 evresinde hastalığın sinsi ilerlemesi söz konusu olduğu için her yıl en az 1 kez tansiyon ölçümü, idrar tahlili ve kanda kreatin tahlili yapılması tavsiye ediliyor.

Kandaki kreatin değerinin yüksekliği, böbrek fonksiyonunun bozulduğunu ve çalışmadığını gözler önüne seriyor. Görçin, “Erken teşhis yani böbrek hastalığının ilk evrelerinde teşhis edilmesi tedavi imkânlarını artırmakla kalmıyor, bu hastalığın kontrol altında tutulmasını da sağlıyor” diye konuşuyor.

Görçin, teşhiste geç kalındığında karşılaşılacak tabloyuysa şöyle özetliyor: “Tedavi edilemeyen veya geç teşhis edilen böbrek hastalığı, hastanın 5’inci evrede kronik böbrek yetmezliği tanısı alarak, diyaliz veya böbrek nakli tedavi seçenekleriyle karşı karşıya kalması anlamına geliyor.”

Böbrek hastalanınca ne oluyor?

 • Vücutta kalsiyum eksikliği ve fosfor fazlalığı başlıyor.
 • Atıklar kanda birikiyor.
 • Kan basıncı dengeleri bozuluyor.
 • Vücutta su birikmeye başlıyor.
 • Bacak ve göz kapakları şişiyor.

 • Kilo artışı söz konusu oluyor.
 • Alyuvar üretimi dengesi bozuluyor.
 • Akciğerlerde sıvı birikmeye başlıyor.
 • Nefes darlığı oluşuyor.

 • Halsizlik, iştahsızlık, baş dönmesi, çabuk yorulma ve çarpıntı gibi belirtiler ortaya çıkıyor.

Az tuz, çok su tüketilmeli!  

Böbrek hastalıklarının genetik faktörlerin yanında tuz ve suyla da doğrudan ilişkisi bulunuyor. Aşırı tuz tüketimi vücuttaki kan basıncını artıracağı için böbrek içerisindeki kılcal damarlarda bozulmalara neden oluyor.

Uzun süreli yüksek kan basıncıysa (hipertansiyon) böbreğin fonksiyonlarının yitirilmesine yol açıyor.

Su tüketimi çok önemli olup böbreğin idrar yoluyla atacağı atıkların atılma hızının artmasını, kanın sulanmasını ve böbreğin daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor.

Sigara içenler risk altında!  

Hipertansiyon hastalıkları, diyabetik hastalıklar ve metabolik sendromlar, böbrek hastalıklarının ana oluşma nedenleri arasında bulunuyor.

Fazla tuz tüketenler, aşırı şekerli yiyenler, sigara içenler, obezler, hareketsiz yaşam sürdürenler ve az su tüketenler böbrek hastası olmaya davetiye çıkarıyor .

Böbrek yetmezliği hastalığında hastanın yaşamını devam ettirebilmesinin 2 yolu bulunuyor. Bunlardan birincisinin diyaliz tedavisi, ikincisininse böbrek nakli olduğu belirtiliyor.

En çok görülen böbrek hastalıkları

 • Piyelonefrit
 • Taş hastalığı
 • Kum hastalığı
 • İdrar yollarında tıkanma

Böbrek yetmezliği belirtileri

 • Vücutta şişlikler
 • Kas krampları
 • Baş dönmesi
 • Kilo kaybı
 • Nefes darlığı
 • Aşırı çarpıntı

Kadınlarda daha sık görülüyor Uzman Doktor Bilal Görçin, ülkemizde yapılan SALTURK ve CREDIT araştırmalarına göre, hipertansiyon görülme ve diyabet hastalığına yakalanma riskinin kadınlarda erkeklere oranla daha fazla olduğunu söylüyor. Günümüzde böbrek hastalıkları genellikle orta ve ileri yaşlarda görülmekle birlikte, insan ömrünün uzaması sonucunda ilerleyen yıllarda yaşlı nüfusun daha fazla risk altında olacağı düşünülüyor. Uzman Doktor Bilal Görçin, ülkemizde yapılan SALTURK ve CREDIT araştırmalarına göre, hipertansiyon görülme ve diyabet hastalığına yakalanma riskinin kadınlarda erkeklere oranla daha fazla olduğunu söylüyor. Günümüzde böbrek hastalıkları genellikle orta ve ileri yaşlarda görülmekle birlikte, insan ömrünün uzaması sonucunda ilerleyen yıllarda yaşlı nüfusun daha fazla risk altında olacağı düşünülüyor.

Hazırlayan: Ceyda Erenoğlu

Источник: https://hthayat.haberturk.com/saglik/haber/1004656-bobrek-yetmezliginde-gec-teshis-hastayi-diyaliz-ve-nakle-goturuyor

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.