Boğaz Enfeksiyonu Paradan Bulaşıyor!

içerik

Boğaz İltihabı (Enfeksiyonu) Nedenleri ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Boğaz Enfeksiyonu Paradan Bulaşıyor!

Boğaz iltihabı (enfeksiyonu) ya da üst solunum yolu enfeksiyonu, gerçek bir hastalıktan ziyade anatomik bir hastalıktır. Çünkü insan vücudunda boğaz olarak bilinen tek bir organ yoktur. Boğaz vücudun bir bölgesidir ve bu bölgede birçok farklı organ vardır.

 Boğaz bölgesine ait oluşan farklı enfeksiyonlara (üst solunum yolu enfeksiyonları) denir. Üst solunum yolu enfeksiyonları halk arasında boğaz enfeksiyonu olarak da adlandırılır.

Bu kavram karışıklığının giderilmesi açısından bu enfeksiyonlar bölgelerine göre tanımlanır.

Boğaz (üst solunum yolu) enfeksiyonu nasıl bulaşır?

Boğaz enfeksiyonlarının büyük çoğunluğu hasta kişi ile yakın temas sonucu bulaşma gösteren mikroorganizmalardan geçer. Vakaların geneli hasta kişi ile yakın temastan sonra bulaşan enfeksiyonlardan kaynaklanır. Hastalık hapşırma, öksürme veya kişiden kişiye direkt temas yolu ile kolayca yayılabilir.

Enfeksiyon etkenine göre boğaz iltihabı belirtileri

Enfeksiyon kaynaklı vakaların % 40 80’ivirüsler nedeniyle meydana gelir.

Adenovirüs en sık görülen viral boğaz enfeksiyonu nedenidir. Orta seviyede lenf nodu şişliği olabilir. Bu gibi bir durumda boğazda çok fazla ağrı olabileceği gibi, boğazda çok fazla kızarıklık görülmez.

İnfluenza virüsünde yüksek ateş, baş ağrısı, yorgunluk ve genel vücut ağrısı ile beraber boğaz ağrısının da eşlik ettiği farenjit oluşabilir.

Enfeksiyöz mononükleoz (Ebstein Barr virüsü) tarafından meydana gelir. Bademciklerde beta enfeksiyonundan ayırt edilemeyecek kadar şişlik ve beyaz eksüdalar görülebilir.

Basit soğuk algınlığına neden olan, norovirüs, coronavirüs, respiratuar sinsityal virüs (RSV) ve parainfluenza virüsü gibi birçok virüs boğazda iltihaba ve komşu olduğu için kulak iltihabına, daha aşağıda olan akciğer iltihabına neden olabilir.

Boğaz iltihabı (üst solunum yolu enfeksiyonu) genel belirtileri

Boğaz iltihabı belirtileri enfeksiyonun bulunduğu kısma göre değişiklik gösterir. Boğaz iltihabının en çok görülen belirtileri boğazda yanma, özellikle yutkunurken ağrı, eğer nazofarinks bölgesi de enfeksiyondan etkilenmiş ise burun akıntısı, geri akıntı olması nedeni ile öksürük tutması gibi belirtiler görülür.

Larenks denilen bölge de enfeksiyondan etkilenirse ses telleri etkileneceği için köpek havlaması şeklinde öksürük olur. Nefes alırken stridor denilen ötme sesi, bazen nefes zorluğu, hatta nefes durması bile görülebilir. Bazen boğaz enfeksiyonları döneminde ateş, kusma, karın ağrısı gibi şikayetler de diğer belirtilere eşlik edebilir.

Boğaz iltihabının genel belirtilerini sıralayacak olursak;

 • Boğazda yanma,
 • Şişlik,
 • Yutkunma zorluğu,
 • Nefes darlığı,
 • Ses değişikliği,
 • Balgamlı öksürük,
 • Baş ağrısı,
 • Vücutta genel halsizlik,
 • Lenf düğümlerinde ve bademciklerde şişlik
 • Bulantı
 • İştahsızlık,
 • Karın ağrısı,
 • Yüksek ateş,
 • Aşırı terleme ya da üşüme.

Boğaz enfeksiyonu etkenleri

Boğaz enfeksiyonu türleri

Bakteriyel boğaz enfeksiyonu: A grubu beta hemolitik streptokoklar bakteriyel farenjite en sık neden olan etkenlerdir. Fakat bunun dışında pek çok bakteri insanlarda boğaz enfeksiyonuna neden olur.

Bu bakteriler, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydophila pneumoniae, and-Mycoplasma pneumoniae gibi bakterilerdir.

Streptokokal farenjit: Streptokokal farenjit bakteriyel farenjitlerin en sık nedenidir. Bakteriyel farenjitlerin % 15- 30’u A grubu beta hemolitik streptokoklar tarafından meydana gelir.

Ateş, boğaz ağrısı ve lenf bezlerinin şişmesi en sık görülen belirtilerdir ve bulaşıcı bir enfeksiyondur. Hasta kişi ile yakın temasta bulunan kişilere kolaylıkla bulaşabilir. Bu enfeksiyonun kesin teşhisi boğaz kültürü yapılarak konur.

Bu durumda hastada gelişebilecek komplikasyonları önlemek ve hastanın daha hızlı iyileşmesi için antibiyotik tedavisi verilir.

Difteri: Difteri genellikle larenjite neden olan ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden, ağır seyreden bir üst solunum yolu enfeksiyonudur.

Bu enfeksiyon Corynebacterium diphtheriae tarafından meydana gelir. Difteri enfeksiyonu gelişmiş ülkelerde aşılama yapıldığı için eskisi kadar görülmemektedir.

Difteri hastalığında antibiyotik tedavisi erken evrede etki gösterir iken iyileşme süreci yavaş olur.

Mantarlara bağlı farenjit: Bazı farenjitler de Candida albicans türü mantar enfeksiyonları tarafından oluşturulur.

Enfeksiyon dışı boğaz iltihabı: Farenjit soğuk hava, sıcak içecek, mide asidi reflüsü, termal, kimyasal ve mekanik irritasyonlar, alerjenler nedeni ile de gelişebilir.

Boğaz anatomisine göre boğaz enfeksiyonu türleri

Boğaz enfeksiyonları bulunduğu anatomik bölgeye göre farklı belirtiler gösterebilir.

Nazofarenjit belirtileri: Nazofarenjit genelde basit bir nezle şeklinde görülür. Nazo kökü burnu, farinks (yutak bölgesi) kısmını ifade eder. Yani bu burun arkasında bulunan geniz boşluğu ile, yutağın birleştiği bademcik öncesindeki boğaz bölgesinin enfeksiyonudur.

Bu bölgede kızarıklık varlığı illede iltihap olduğu ve antibiyotik kullanımı gerektiği anlamına gelmez. Boğaz, normalde de zaten kırmızımsı ve pembemsi bir renktedir. Boğazda iltihap varlığını anlayabilmek için çok yoğun kırmızı, üzerinde beyaz iltihapların olması gerekir.

Fakat bu durum boğazın bu bölgesinde çok fazla görülmez.

Ancak bazen geniz etinin iltihaplanması ya da sinüzit varlığına bağlı olarak bu bölgeden geriye sarı renkli ve iltihaplı bir akıntının görülmesi durumunda bakteriyel bir nazofarenjit veya sinüzit olma ihtimalinden dolayı antibiyotik tedavisi gerekebilir.

Tonsillit belirtileri: Tonsil bademcik ile eş anlamda kullanılır. Tonsillit bademciklerin iltihaplanmasını ifade eder ve sadece hafif kızarıklık olması iltihaplanmış anlamına gelmez.

Bademciklerin üzerinde kızarıklığın yanı sıra beyaz bir iltihap oluşmuş ise bademcik iltihabı olmuş anlamına gelir ve bu durum genellikle beta enfeksiyonlarından kaynaklanır. Teşhiste beta testi pozitif çıkar ise 10 gün antibiyotik kullanılır.

Fakat beyaz iltihap ve ateş sık tekrarlıyor ise bu durum enfeksiyondan değil, periyodik ateş yapan hastalıklardan PFAPA sendromundan kaynaklanabilir. Halk arasında öpücük hastalığı olarak bilinen Ebstein-Barr virüsü enfeksiyonları da betaya benzer şekilde beyaz iltihap yapabilir.

Antibiyotikten 3 gün sonra bu durum düzelmez ise şüphelenilmelidir. Bu durumda bazı özel kan testleri ve kanın mikroskopta incelenmesi teşhiste yardımcı olur.

Larenjit belirtileri: Larenjit, larinks adı verilen ses tellerinin enfeksiyonudur ve bu durum genellikle viral olarak oluşur. Genellikle gece yarısı aniden köpek havlaması şeklinde tuhaf sesli öksürük ile tanı konulur.

Bu enfeksiyon, krup, psödokrup veya yalancı difteri gibi farklı isimler ile tanımlanmaktadır. Larenjit viral bir hastalık olduğu için genellikle antibiyotik tedavisine gerek duyulmadan, soğuk ilaçlı buhar tedavisi ve kortizonlu ilaçlar ile tedavi edilir.

Yemek yeme esnasında yemek borusunun kapanmasını sağlayan epiglot kapağının da iltihaplanması sonucu genellikle ateş yüksekliği olur. Bu krup’dan daha ağır bir enfeksiyondur. Kısacası kruplara ateş eşlik eder ise epiglottit olabileceği düşünülerek antibiyotik tedavisi gerekir.

Köpek havlaması sesli öksürük tanıda yardımcı olur. Bu durumun daha net değerlendirilmesi için KBB uzmanı konsültasyonu önerilir.

Boğaz iltihabı (üst solunum yolu enfeksiyonu) teşhisi

Bu tip enfeksiyon kaynaklı hastalıklarda hastalar genellikle aile hekimliğine başvurur. Bunların tanısı genellikle aile hekiminin yapacağı fizik muayenede konulabilir.

Fakat enfeksiyonun tipi belirlenmeden antibiyotik verilmesi doğru değildir.

Bu nedenle bir KBB uzmanına başvurulması ve gereken testlerin yapılması ve boğaz kültürünün yapılması tedavinin başarısı açısından önemlidir.

Boğaz iltihabı (üst solunum yolu enfeksiyonu) tedavisi

Boğaz enfeksiyonu tedavisinde öncelikle şikayetleri giderici tedaviler verilir. Ateş ve ağrı için ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar verilir. Burada önemli olan nokta influenza ihtimali nedeniyle, reye sendromu riskinden dolayı aspirin kullanılmamasıdır.

Boğaz ağrısı için bol sıvı, özellikle ıhlamur gibi bitki çayları ve bol meyve tüketilmesi önerilir. Çok ağır boğaz ağrısı var ise lokal anestetik ve antiinflamatuar maddeler içeren pastiller ya da spreyler kullanılabilir. Enfeksiyona özgü tedavi sadece bakteriyel enfeksiyonlarda, mantar enfeksiyonlarında  ve virüslerden herpes simplekse bağlı boğaz enfeksiyonu olduğunda etkili olur.

Boğaz enfeksiyonları tedavisi

Boğaz iltihabında antibiyotik tedavisi gerektiren durumlar

Şunun çok iyi bilinmesi gerekir ki, araştırmalara göre üst solunum yolu enfeksiyonlarının % 80’i viral enfeksiyonlar kaynaklıdır. Bu enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisine genellikle gerek yoktur ama bazen viral enfeksiyona sekonder (ikincil) bakteriyel enfeksiyon gelişebilir ve bu gibi durumlarda doktorunuz antibiyotik tedavisi verebilir.

Üst solunum yolu enfeksiyonu varlığında antibiyotik tedavisi gerektirebilecek durumlara örnek verecek olursak;

 • Bademciklerin üzerinde beyaz iltihaplar varsa (bazen bu durumda da antibiyotik gerekmeyebilir),
 • 5 günden uzun süren öksürük ve nezleye 3 günden fazla süren ateş eşlik ediyorsa,
 • Ateş sık sık yükseliyor ve kontrol altına alınamıyorsa,
 • Kan testlerinde bakteriyel enfeksiyon olduğunu gösteren bulgular varsa, bunlar gibi durumlarda antibiyotik tedavisi gerekebilir. Bunu doktorunuz karar verecektir. 

Fakat boğaz enfeksiyonu olduğunda gidip hemen antibiyotik alınmamalı, doktordan antibiyotik istenmemelidir.

Boğaz iltihabı (üst solunum yolu enfeksiyonu) için faydalı öneriler

Boğaz iltihabı belirtileri başladığında ilk iş doktora gitmek olmalıdır. Fakat hafif seyreden boğaz iltihaplarında ve tedaviye yardımcı olması için evde uygulanabilecek bazı öneriler fayda sağlayabilir.

Hastalık azalana kadar dinlenmek, uygun beslenme şekli, bol su ve sıvı tüketmek, papatya çayı, ıhlamur çayı, ada çayı gibi çaylardan günde birinden 1-2 fincan veya ikisinden aralar ile birer fincan çok sıcak olmamak şartıyla içmek faydalı olabilir.

Boğaz iltihabı geçene kadar yatak odasının sıcaklığı normal olmalı ve nemlendirici kullanmak gibi yöntemler faydalı olur.

Boğaz iltihabı sırasında sigara ve alkolden uzak durmak gerekir.

Bol su içmek meyve ve sebzeli yemekler yemek, ılık su içmek, soğuk veya sıcak bir şeyler yememeye ve içmemeye dikkat etmek, boğazı sıcak tutmak, baharatlı ve acı, ekşi gıdalardan uzak durmak, ılık çorbalar içmek gibi bazı yöntemler ile boğaz ağrısı rahatlatılabilir.

Hasta kişi hastalığın yayılmaması için kişisel temizliğe ve hasta olmayan kişiler ile temas etmemeye, öksürüp, hapşırırken ağzını temiz bir mendil ile kapatmaya, kendine özgü bardak ve havlu kullanmaya dikkat etmelidir.

Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/bogaz-iltihabi-enfeksiyonu-nedenleri-tedavisi/

Boğaz Enfeksiyonu

Boğaz Enfeksiyonu Paradan Bulaşıyor!

Viral ve bakteriyel hastalıkların yaygın olarak görüldüğü kış aylarında daha suık rastalnılan boğaz enfeksiyonu diğer adıyla farenjit pek çok kişide ve farklı sebeplerden dolayı görülebilir.  Boğazda rahtsızlık hissi, kuruluk, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü belirtileri en fazla rastlanan belirtilerindendir.

Virüslerin pek çok hastalıkta rol aldığını biliriz. Virüsler kolayca kişiden kişiden bulaşabilir. Eğer hasta olan bir kişi bir ortamda soluma, öksürme hapşırma gibi faaliyetleri yapmış ise ortamda bulunan diğer kişilere bu faaliyetlerden gelmiş olan virüsler bulaşmış olabilir. Bu da üst solunum yolu yani boğaz enfeksiyonlarına neden olabilir.

Farenjit ağız ve ağız yollarının tahrişe neden olmasıdır. Ancak bu farenjit bakteriyel de olabilir.

Kızamığın başlangıcı nezleye benzer. Kızamığın aşıları vardır. Bu aşı bir kere yapılmış ise vücut bağışıklık kazanır. Ve kızamık olma ihtimalleri çok düşüktür.

Bu bademcik iltihabında bademciklerde nokta şeklinde veya daha büyük beyazlıklar oluşur. Tonsilit boğazın iki yanında bulunan bademciklerin veya tonsilin iltihaplanmasıdır.

Larenjitte genellikle ses kısıklığına yol açmaktadır. Teşhis edilmesini sağlayan bir öksürüğü bulunur.

Su çiçeği vücutta bolca kaşıntılı, yorgunluk, kızarıklık ve ateş ile kendini gösteren bir hastalık türüdür. Özellikle çocuklarda görülür ve yetişkinlere göre su çiçeğini daha hızlı, kolay ve daha rahat atlatırlar.

Uçuk virüsleri kolayca bulaşabilir. Genellikle ağız kenarlarında bulunan uçuk virüslerinin tedavisi ilaçlar ile mümkündür. Ancak uçuk virüsleri boğaz enfeksiyonuna neden olabilirler.

Özellikle çocukluk çağında sıkça görülen orta kulakta meydana gelen bu kulak iltihabı boğaz enfeksiyonuna neden olmaktadır. Ancak bu kulak iltihabı bakteri kaynaklı da olabilir.

2. Bağışıklık Sistemi

Eğer bir kişinin bağışıklık sistemi zayıflamış ise diğer kişilere göre bağışıklık sistemi zayıf olanların hastalanma olasılığı çok daha yüksektir. Bu nedenle kolayca hastalanabilirler.

Bağışıklık sisteminizi özellikle kış aylarında bolca güçlendirmelisiniz. Bu bağışıklığı kazanmak için dengeli beslenmek çok önemli. Günde her vitaminden bolca almalısınız.

Çünkü bu alınan vitaminler bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalıklara karşı direncinizi arttırıcak ve kolayca hasta olmanızı engelleyecektir.

3.Bakteri Kaynaklı Hastalıklar

Bilinen en bulaşıcı hastalık olan boğmaca özellikle çocukluk çağlarında görülen nöbet nöbet boğulurcasına kusmalar ve öksürükler görülen bir hastalıktır. Küçük yaşta olan çocuklarda bu hastalık ölüme kadar gidebilir.

Mukus salgısının yutulması halinde boğaza bulaşabilir ve boğaz enfeksiyonuna neden olabilir.

Bu streptokokal boğaz ağrısı vücutta pek çok hastalığa neden olmaktadır. Streptokok bakterilerinin boğazda oluşturduğu enfeksiyondur.

1. Antibiyotikler

Genellikle boğaz enfeksiyonun nedeni virüslerdir. Antibiyotikler bu virüsleri öldüremezler fakat şiddetli vakalarda, bağışıklık sistemi zayıfladığında, hasta olan kişi geçmişte romatizma geçirmiş ise antibiyotikler kullanılabilir.

2. Ağrı Kesiciler

Pek çok rahatsızlıklarda kullanabileceğimiz ağrı kesicileri boğaz enfeksiyonunda görülen yüksek ateş gibi rahatsızlıklar içinde kullanabiliriz.

3. Bademcikleri Aldırmak

Boğaz enfeksiyonuna en kolay yöntemlerden biri de bademcikleri aldırmaktır. Eğer bir yıl içerisinde beş veya beşten fazla kez boğaz enfeksiyonu, boğaz iltihaplanması geçirmiş iseniz doktorunuz size bademcik aldırma ameliyatını önerebilir.

4. Papatya Çayı

Papatya çayı pek çok hastalığın tedavilerinde bulunur. Papatya çayı boğaz iltihabı içinde doğal bir tedavi yoludur. Papatya çayının ağrı kesici ve ateş düşürücü özellikleri de vardır. Vücudunuzdaki su kaybını önler. Boğaz ağrılarında boğazınızı rahatlatır.

5. Sirkeli Boğaz Gargarası

Bir su bardağı ılık suyun içine bir çay kaşığı tuz ile bir yemek kaşığı sirkeyi ekleyin. Ve bu hazırladığınız sirkeli suyu gargara yapın. Bu gargarayı günde iki veya üç kez yapabilirsiniz.

6. Antibakteriyeller

Antibakteriyeller boğazınızda bir rahatlamaya neden olacaktır. Bu antibakteriyel boğazınızdaki mikropları, bakterileri ve virüsleri gelişmesine engel ve onları öldürür.

7. Muhteşem Altılı

Muhteşem altılı dediğimiz besinlerin içerisinde sarımsak, tarçın, karanfil, zerdeçal, zencefil ve kırmızı biberdir. Bu besinler boğazınızdaki enfeksiyonu durdurarak boğazınızda bulunan virüsleri ve bakterileri de öldürmektedir. Muhteşem altılı hem bağışıklık sisteminizi güçlendirecek hastalıklara karşı vücut direncinizi arttıracak hemde boğazınızı yumuşatacaktır.

8. Ballı Zencefil

Ballı zencefil boğaz enfeksiyonuna birebirdir. Bir tatlı kaşığı bal ile bir tatlı kaşığı toz zencefili karıştırın daha sonra hazırladığınız bu karışımı ılık su ile seyreltin ve için bu karışımı günde birkaç kez kullanabilirsiniz.

9.Tuzlu Su

Bir bardak ılık suya, bir tatlı kaşığı tuz ekleyip tuzu eritin. Daha sonra hazırladığınız tuzlu suyu gargara yapın. Bu tuzlu su ile yapmış olduğunuz gargara boğazınızda bulunan bakterileri ve mikropları öldürerek boğazınızın rahatlamasını sağlayacaktır.

10.Buz Küpleri

Boğaz enfeksiyonunda pek çok ağrılara maruz kalırız. Buz küplerini emmek dondurma gibi şeyleri yemek boğaz enfeksiyonunda oluşan ağrılarımı hafifletir. Bu buz küpleri ve dondurma hem de boğazınızı yumuşatarak boğazınızdaki mikropların ölmesine yardımcı olacaktır.

11.Nane çayı

Nane çayı herkes tarafından pek bilinmese de pek çok tedavisi vardır.

Nane çayı mide bulantısını alır, sindirime yardımcı olur, psikolojk olarak vücuda sakinlik verir, alerjik olan öksürüğe iyi gelir, boğaz iltihabına, boğaz ağrılarında ağrıyı hafifletir boğazınızı bir veya iki saate yumuşatır, buharını solumak burun tıkanıklığına iyi gelir ve kronik ağrıyı azaltmak gibi pek çok yararları vardır. Nanenin sadece çay olarak değil bitki olarak da pek çok yararı bulunmaktadır. Bunları kısaca özetlemek gerekirse iştah açar, baş ağrısına iyi gelir, sinirleri yatıştırır, mide yanmasına iyi gelir, diş ağrısı ve diş kokusuna iyi gelir.

Источник: https://evdesifa.com/bogaz-enfeksiyonu/

1. Virüs Kaynaklı Hastalıklar

Virüslerin pek çok hastalıkta rol aldığını biliriz. Virüsler kolayca kişiden kişiden bulaşabilir. Eğer hasta olan bir kişi bir ortamda soluma, öksürme hapşırma gibi faaliyetleri yapmış ise ortamda bulunan diğer kişilere bu faaliyetlerden gelmiş olan virüsler bulaşmış olabilir. Bu da üst solunum yolu yani boğaz enfeksiyonlarına neden olabilir.

Farenjit ağız ve ağız yollarının tahrişe neden olmasıdır. Ancak bu farenjit bakteriyel de olabilir.

Kızamığın başlangıcı nezleye benzer. Kızamığın aşıları vardır. Bu aşı bir kere yapılmış ise vücut bağışıklık kazanır. Ve kızamık olma ihtimalleri çok düşüktür.

Bu bademcik iltihabında bademciklerde nokta şeklinde veya daha büyük beyazlıklar oluşur. Tonsilit boğazın iki yanında bulunan bademciklerin veya tonsilin iltihaplanmasıdır.

Larenjitte genellikle ses kısıklığına yol açmaktadır. Teşhis edilmesini sağlayan bir öksürüğü bulunur.

Su çiçeği vücutta bolca kaşıntılı, yorgunluk, kızarıklık ve ateş ile kendini gösteren bir hastalık türüdür. Özellikle çocuklarda görülür ve yetişkinlere göre su çiçeğini daha hızlı, kolay ve daha rahat atlatırlar.

Uçuk virüsleri kolayca bulaşabilir. Genellikle ağız kenarlarında bulunan uçuk virüslerinin tedavisi ilaçlar ile mümkündür. Ancak uçuk virüsleri boğaz enfeksiyonuna neden olabilirler.

Özellikle çocukluk çağında sıkça görülen orta kulakta meydana gelen bu kulak iltihabı boğaz enfeksiyonuna neden olmaktadır. Ancak bu kulak iltihabı bakteri kaynaklı da olabilir.

Boğaz Enfeksiyonu Belirtileri ve Tedavisi — Multi Yaşam

Boğaz Enfeksiyonu Paradan Bulaşıyor!

En yaygın belirtiler şunlardır:

 • Boğazda (yutak ve çevresinde) kızarma, şişme, iltihap
 • Yutkunmada zorluk, boğaz ağrısı
 • Boğaz kuruluğu
 • Bademciklerde kızarma, şişme
 • Kulak veya boyunda ağrı
 • Hırıltılı veya boğuk ses

Boğaz enfeksiyonunun nedeni soğuk algınlığı ve nezleye de neden olan virüsler ise aşağıdaki belirtilerin görülmesi olasıdır:

 • Ateş (38.5 derece ve yukarısı), üşüme
 • Baş ağrısı
 • Burun akıntısı
 • Öksürük (renksiz, sarı, açık kahverengi veya yeşil balgam atabilir)
 • Halsizlik
 • Kaslarda, kol ve bacaklarda ağrı

Ateşiniz var ama öksürüğünüz yoksa, bademciklerinizin üzerinde beyaz lekeler ve iltihap varsa boğaz enfeksiyonunuz büyük ihtimalle bakteri kaynaklıdır.

Tedavi edilmeyen boğaz enfeksiyonları kan dolaşımına girer ve romatizma ateşi, septik şok gibi durumlara neden olursa aşağıdaki ciddi belirtileri ortaya çıkarabilir:

 • Bilinç bulanıklığı
 • Şok
 • Baygınlık
 • Eklem ağrısı
 • Yüksek ateş
 • Nefes darlığı, dudak morarması, taşikardi (yüksek nabız)
 • Dilde ve boğaz civarında ani şişme

Bu belirtilerde hastaya acilen tıbbi destek sağlanmalıdır.

1)  Virüs Kaynaklı Hastalıklar

Soğuk algınlığı ve nezle virüsleri boğaz enfeksiyonuna neden olur. Yüzlerce çeşidi vardır. Yüksek derecede bulaşıcılardır. Özellikle kış aylarında tesir gösterirler. Boğaz enfeksiyonu vakalarının çoğundan bu virüsler sorumludur.

Boğaz enfeksiyonuna neden olan virüs kaynaklı diğer hastalıklar şunlardır:

Bademcik İltihabı (Tonsilit): Bademciklerin üzerinde nokta şeklinde veya daha geniş alana yayılmış beyaz iltihap görülür.

Faranjit: Ağız ve ağız gerisinde iltihaba neden olur. Bakteriyel de olabilir.

Gırtlak İltihabı (Larenjit): Ses kısıklığına yol açar. Hemen teşhis edilmesini sağlayan kendine özgü bir öksürüğe neden olur.

Kızamık: Başlangıcı nezleye benzer. Aşı ile korunmak ihtimali vardır, bir kere geçirildikten sonra vücut bağışıklık kazanır. Bağışıklık kazanmamış kişiler kızamık virüsüne maruz kalırsa 90% ihtimalle hastalığa yakalanırlar.

Suçiçeği: Kaşıntılı kızarıklıklarla kendini belli eder. Çocuklar yetişkinlere göre daha rahat atlatırlar.

Aftlar: Genellikle dil, dudak ve damakta beyaz ve gri noktalar şeklinde görülen aft (pamukçuk) virüsleri nadiren boğazda da ortaya çıkabilir.

Uçuk virüsleri: Afta benzer şekilde, genellikle dudak kenarında görülmesine rağmen boğaz enfeksiyonuna da neden olabilirler.

Beze humması (Enfeksiyöz Mononükleoz): Karaciğeri etkileyerek deride ve gözlerde sararmaya yol açabilir. Bademciklerde aşırı büyümeye neden olur, ciddi miktarda boğaz iltihabı görülür. Tedavisi genellikle bir haftadan unun sürer. Hastalığı atlatmak için ise bir ay gerekebilir. Öpücük hastalığı olarak da bilinir.

Kulak İltihapları (Otitis): Özellikle orta kulakta meydana gelen iltihaplar boğaz enfeksiyonuna da yol açabilir. Bakteri kaynaklı da olabilir.

2)  Bakteri Kaynaklı Hastalıklar

Bakteri kaynaklı boğaz enfeksiyonlarının en büyük farkı, antibiyotikler sayesinde tedavi edilebilmeleridir.

Streptokokal Boğaz Ağrısı (Strep Throat): Vücutta birçok çeşit hastalığa neden olabilen Streptokok bakterilerinin boğazda oluşturduğu enfeksiyondur.

Boğmaca: En bulaşıcı hastalıklardan biridir. Özellikle küçük çocuklarda ve bebeklerde ölümcül olabilir. En etkili korunma yöntemi aşı yaptırmaktır.

Epiglotit: Ağır ve tehli bir boğaz enfeksiyonudur. Ciddi nefes darlığına, hırıltılı sese neden olur. Çene hareketleri ile enfeksiyon iyice yerleşebilir. Acil tıbbi müdahale gerektirir.

Sinüzit ve Burun iltihapları: Mukus salgısının yutulması esnasında boğaza da bulaşabilirler.

Çoğu boğaz enfeksiyonu ciddi bir tedaviye ihtiyaç duyulmadan kendiliğinden geçer. Ancak iyileşme sürecini hızlandırmak, belirtileri hafifletmek ve ciddi durumların önüne geçmek için aşağıdaki tedaviler uygulanabilir:

1)  Ağrı Kesiciler

Parasetamol benzeri reçetesiz verilen ağrı kesiciler kullanılabilir. Yüksek ateş gibi olası belirtileri de hafifletir. Aspirin ve ibuprofen de kullanılabilir.

2)  Antibiyotikler

Çoğu boğaz enfeksiyonun nedeni virüslerdir. Antibiyotikler virüslere karşı etkili değildir, dolayısıyla genellikle verilmezler. Bakteri kaynaklı olanlarda bile beklenen oranda etkili olmayabilirler. Aşağıdaki koşullarda tavsiye edilir:

 • Şiddetli vakalarda
 • Bağışıklık sistemi zayıfladığı için bünyenin şeker hastalığı gibi ciddi hastalıklara açık hale geldiği durumlarda
 • Hasta kişi geçmişte romatizma ateşine yakalandı ise
 • Kalp kapak hastalarında

3)  Bademcikleri Aldırmak

Bir yıl içinde beş veya daha fazla tekrarlayan bademcik iltihabı vakalarında doktorunuz bademcik aldırma ameliyatını önerebilir.

4)  Ev Tedavileri

Çoğu boğaz enfeksiyonu evde uygulanan tedavilerle kolayca atlatılır:

 • Ilık su ile hazırladığınız limonataya bal karıştırarak için.
 • Bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı elma sirkesi ve bir çay kaşığı tuz karıştırın. Aralıklarla gargara yapın.
 • Antibakteriyel etki ile rahatlama sağlar.
 • Tarçın, sarımsak, zerdeçal, kırmızıbiber, karanfil ve zencefil ile hem boğazınızı yumuşatın hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirin.
 • Ilık su ile seyreltilmiş ballı zencefil harika bir çözümdür.
 • Çok sıcak besin tüketmeyin, boğaz tahrişine neden olabilir.
 • Sigara içmek ve içilen ortamda bulunmak şiddetli miktarda boğaz tahrişine neden olur, uzak kalın.
 • Tuzlu su ile gargara yapmak iltihabı, şişme ve ağrıyı azaltabilir.
 • Pastil, buz küpleri, buzlu dondurma emmek ağrıyı hafifletir ve boğazı yumuşatır.
 • Buhar solumak tavsiye edilmez çünkü boğaz enfeksiyonunu iyileştirmez, boğazı yakma riski artar.
 • Boğaz kuruluğu yaşamıyorsanız süt tüketmeyin, mukus salgısını artırdığı için rahatsız edici olabilir.

Источник: https://multiyasam.com/bogaz-enfeksiyonu-belirtileri-ve-tedavisi/

Boğaz Ağrısı : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Boğaz Enfeksiyonu Paradan Bulaşıyor!

Boğaz ağrısı daha çok anatomik bir hastalıktır. Çünkü vücut yapısında boğaz olarak bilinen tek bir organ yoktur. Boğaz olarak isimlendirdiğimiz bölgede pek çok organ bulunur.

Boğazda meydana gelen ağrılar, bademciklerin de arasında bulunduğu birtakım organların vücutta gelişen bazı hastalıklardan ya da çevresel faktörlerden olumsuz olarak etkilenilmesinin bir sonucudur.

Boğaz bölgesinde ortaya çıkan hastalıklara üst solunum yolu enfeksiyonları adı verilir. Genel olarak hasta bir kişiyle yakın temasta bulunulmasıyla bulaşır.

Nezle, grip ya da soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıklarının başlangıç belirtisi boğaz ağrısıdır. Bu gibi enfeksiyonların pek çok çeşidi bulunur.

Çok kısa bir sürede ve güçlü bir şekilde bulaşma özelliği bulunan virüsler özellikle kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte çok daha kolay bir şekilde üreme gösterirler. Boğazla ilgili her türlü hastalığın sebebi aslında enfeksiyondur.

Boğazlardaki iltihaplara virüslerin neden olduğu başka hastalıklar da bulunur.

2. Hava değişikliği

Çok sıcak bir ortamdan birden çok soğuk bir ortama geçmek vücutta bazı değişikliklere yol açar. Bu durumda vücudun dengesi bozulur, vücudun kendini toparlamaya çalışmasın esnasında vücutta bu tip ağrılar görülebilir.

3. Reflü

Reflünün nedeni beslenme alışkanlıkları ve sindirim sistemi problemleridir. Midedeki besinlerin ağza gelme hissi olarak tanımlanan reflü, yutkunma güçlüğü, kronik öksürük ve boğaz etrafında ağrıya neden olur.

Reflü İle Alakalı Tüm Detaylar İçin: Reflü Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

4. Alerjiler

Bazı insanların polene, hayvan tüyüne, küfe ve toza karşı alerjileri olur. Bu problemler sonucunda geniz akıntısı sorunu ve bademcik iltihabı gözlenebilir. Bunlar ise boğazda ağrıya neden olan faktörlerdir.

Alerji Hakkında Detaylar İçin: Alerji Nasıl Geçer? Doğal Tedavi Yöntemleri 

5. Tahriş edici maddeler

Havadaki kirlilik boğazda tahrişe neden olabilir. Aynı zamanda bulunulan ortamdaki sigara dumanı ve çeşitli kimyasallar da boğazdaki kronik ağrıların temel nedenlerindendir. Tütün çiğnenmesi, alkol ve bazı baharatlar da bu nedenlerle ağrı oluşturabilir.

6. Nemsiz ortamlarda bulunmak

Kış mevsiminde havaların soğumasıyla birlikte evlerde çeşitli ısıtıcılar kullanılır. Bu ısıtıcılar zamanla odanın içindeki nemi alabilir. Nemsiz bir ortamda nefes almaya çalışmak da boğaz ağrısına neden olur.

7. Boğaz kaslarının zorlanması

El ve ayaklardaki kasların zorlanması gibi boğaz kasları da zorlanabilir. Örneğin, öksürürken boğazda yer alan kaslar oldukça zorlanır. Bağırmak ve çok yüksek sesle konuşmak da ağrı oluşumunu kolaylaştırır.

8. HIV enfeksiyonu

HIV enfeksiyonunun erken aşamaları soğuk algınlığı gibidir. Soğuk algınlığının tüm belirtileri bu aşamada görülür. Bunun yanında HIV enfeksiyonu kronik ve tekrarlayan boğaz ağrıları oluşturabilir.

9. Tümörler

Boğazda bölgesinde yer alan dilin arkasında ve ses tellerinde kanserli tümörler oluşabilir. Bu tümörler zaman içinde bu bölgelerde ağrılar oluşturur.

Boğaz Ağrısı Belirtileri Nelerdir?

Enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar virüs kaynaklıdır. Adenovirüs adı verilen ve çok sık rastlanan viral, bademcik iltihabının en büyük sebebidir. Bu virüsün bulaşması sonucunda boğazda şiddetli bir ağrı oluşmaya başlar. Fakat boğazda kızarıklık ortaya çıkmayabilir.

İnfluenza isimli bir başka virüsün de bir kişiye bulaşması sonucu o kişide baş ağrısı, yüksek ateş, yorgunluk hissi ya da genel olarak vücut ağrısı gibi çeşitli belirtiler gözlenebilir. Bu belirtiler de farenjit hastalığının olduğunun göstergesidir.

Boğaz enfeksiyonları çeşitli virüs ve bakterilerin insanlara birçok yoldan bulaşması sonucu ortaya çıkar. Tedavi edilmesi için kimi zaman ilaç kullanılmaz. Fakat belirtileri oldukça önemlidir.

Bu belirtilerin en sık görülenleri boğaz kuruluğu, boğazda kızarma, şişme, acı, iltihap, boğaz ağrısı yutkunamama, bademcik bölgesinde şişme, kızarma, boyunda ve kulakta yaşanan şiddetli ağrı, boğuk, hırıltılı, kısık ses gibidir.

Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer?

Üst solunum yolları hastalıklarının ilk aşaması boğaz enfeksiyonlarıdır. Doktorlar bu süreçte çok ciddi bir tedaviyi gerek görmezler. Boğaz iltihabı bir süre sonra, hastanın da kendisine dikkat etmesi koşuluyla kendi kendine geçebilir.

Fakat boğaz iltihabının iyileşme sürecini kısaltmak, hastalığın belirtilerini en aza indirmek ve daha sonrasında çok büyük sorunlar yaşamamak için tedavi uygulanabilir.

Tedavinin yanında boğaz ağrısına ne iyi gelir, hastalar tarafından bilinmelidir.

1. İlaç tedavisi

Çoğu hastalığın tedavisinde ilk yapılan müdahale ağrı kesici kullanımıdır. Paracetamol ve benzeri türdeki ağrı kesici ilaçlar reçetesiz olarak kullanılabilir. Bu ağrı kesici türleri yüksek ateşe sahip olduğunuz anlarda da ateşinizi düşürür.

Boğaz iltihabının en büyük sebebi virüslerdir. Çoğu antibiyotik virüslere etki gösteremeyebilir. Bu nedenle virüs kaynaklı hastalıkların tedavisinde antibiyotik kullanılmaz. Bakterilerin neden olduğu hastalıklarda ise bazen beklenenden daha az etki gösterir. Burada önemli olan doğru antibiyotiği doğru dozda kullanmaktır.

2. Bitkisel tedavi

Boğaz ağrılarının tedavisi için bitkilerden ve bazı gıdalardan yardım alabilirsiniz.

 • Boğazda ağrı sabah kalktığınızda olup sonrasında geçiyorsa meyan kökünü su ile karıştırıp gargara olarak kullanabilirsiniz. Bu yöntem hem ağrıyı azaltır hem de oluşabilecek diğer tahrişleri azaltır.
 • Kaygan karaağacının içerisinde mukus benzeri bir madde yer alır. Bu madde suyla karıştırıldığında jele dönüşür. Bu jelin yatıştırıcı etkisi vardır. Ek olarak toz halindeki kabukları sıcak suya koyup karıştırarak için. Doğal kaygan karaağaç pastillerini de kullanabilirsiniz.
 • Bal yutmanın boğaz ağrısı ilaçlarına göre daha fazla etkisi vardır.
 • Tuzlu suyla gargara yapmak boğaz bölgesindeki bakterilerin ölmesini kolaylaştırır. Boğaz ağrılarının azaltılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda boğaz şişliklerinin azalmasını ve boğazın temizlenmesini de sağlar.
 • Nanenin içindeki mentolle boğaz ağrısı ve öksürüğün azalması sağlanır. Ayrıca nane yağı içeren spreyler de ağrılara oldukça iyi gelir.
 • Safranın antioksidan etkisi vardır. Bunun için yarım çay kaşığı safran ve aynı oranda tuzu bir bardak sıcak suyun içinde karıştırın. Bu karışım soğuduktan sonra gargara olarak kullanın.
 • Bol acılı ve bol limonlu ev yapımı tavuk suyu çorbası tüketmek boğazınızı yumuşayıp ağrıyı engelleyecektir.
 • Ağrıların oluştuğu dönemde daha yumuşak yapılı gıdalarla beslenmeniz boğaz bölgesinde tahrişe neden olmayacağı için ağrıların azalmasına yardımcı olur.
 • C vitamininin mikroplarla savaşıcı etkisi vardır. Bunun için bu süreçte bol bol C vitamini tüketebilirsiniz.
 • Ekinezya ve ada çayı içmek boğazı yumuşatarak öksürüğün ve ağrıların azalmasını sağlar.
 • Sigara kullanıyorsanız bu dönemde sigara içmemeye özen gösterin.

Источник: https://sebboy.com/bogaz-agrisi-neden-olur/

Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Boğaz Enfeksiyonu Paradan Bulaşıyor!

Kulak Burun Boğaz Bölümü Op. Dr. Kemal Demir boğaz ağrısı hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Boğaz ağrısı neden olur? 

Boğaz ağrısının görülme nedenleri şunlardır:

 • Virüs, bakteri ve diğer mikropların neden olduğu yeni ve eski (kalıcılaşmış) enfeksiyonlar,
 • Tütün ürünleri,
 • Tahriş edici gazlar, dumanlar,
 • Aşırı sıcak- soğuk, sert yapılı ya da asitli yiyecek- içecek,
 • Sürekli ve dinlenmeden konuşmak,
 • Yabancı cisimle zedelenmeler (Ceviz kabuğu vs…),
 • Su ve sıvı tüketme alışkanlığında eksiklik,
 • Burun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan nefes alıp, verme,
 • Mide asidinin boğaza ulaşıp tahriş etmesi.

Boğaz ağrısı için gargara yapmak…

Boğaz ağrılarında esas tedavi şekli sebep olan durum ne ise onu ortadan kaldırmaktır. Ancak bu süreci atlatırken de kişi ağrıya katlanmak zorunda kalmaması için doktor kontrolünde ağrı kesici ilaçlar kullanabilir.

Tuzlu su ile gargara yapmak o anlık olarak boğaz ağrılarına İyi gelebilir; ancak boğaz ağrınızın tuzlu su gargarasıyla kesilmesi ya da azalması iyileştiğiniz anlamına gelmez. Boğaz spreyleri doktor kontrolü dışında kullanılmamalıdır.

Boğaz spreylerinin bağımlılık yaratması söz konusu değildir.

Boğaz ağrısı sık sık tekrarlıyorsa…

Boğaz ağrısı en sık üst solunum yolları enfeksiyonlarıyla karşımıza çıkar. Bunun sıkça yaşanması halinde ise bu sıklığa sebep, yapısal ya da işlevsel bir bozukluk olabilir. Bu araştırılması gereken bir durumdur.

Ağrılar süresine, nedenine ve şiddetine göre değişkenlik gösterebilir. Hatta boğaz ağrısına sebep olan hastalığınızın hangi aşamasında olduğunuza göre de değişmektedir.

Bunun için birkaç saati geçen boğaz ağrıları önemsenmelidir.

Sigara, boğazın bir numaralı düşmanıdır

Sigaranın insan sağlığına etkileri sıralamakla bitmez. Sigara, içeriğindeki bini aşkın zararlı ve tahriş edici yabancı maddeleri ile boğaza her nefes alış ve verişte doğrudan saldırır.

Bunun yanı sıra; kanser için zemin hazırlar, boğaz yüzeyinde tahriş ve temizleyici özellikteki mikroskobik yapılarda bozulmaya yol açar, koruyucu salgıları kurutur uzun vadede üretimini azaltır, enfeksiyonu kolaylaştırır, sıcak etkisiyle damar yapısını bozar, yüzey mukozasını travmatize eder kalınlaşmasına yol açar ve özelliğini kaybettirir.

Boğaz enfeksiyonu paradan bulaşıyor!

Medical Park Fatih Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş enfeksiyonların her yıl başkalaşım geçirdiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Küresel ısınma sonucu mevsimlerin değişkenlik gösterdiği son yıllarda, hastalıklar da şekil değiştirdi. Her sene salgınlar ile ortaya çıkan enfeksiyonlar bu yıl da başkalaşım geçirerek hassas bünyeleri etkiledi.

Günümüzde salgın hastalıkların büyük bir bölümünü oluşturan viral hastalıklar azımsanamayacak sayıda insanın hayatını etkiliyor, hatta ölümlere bile neden olabiliyor. Özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklar, kemoterapi alan bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, kronik hastalıkları olan bireyler risk altında.

Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

SIk sık elinizi yıkayın

Değişime uğrayarak farklı tiplerde hastalıklara neden olan virüsler genellikle aynı ortamda havanın solunması (damlacık yoluyla) kolay bir şekilde bulaşabilir. Toplu yaşam alanları ve toplu taşıma araçları bulaşıcılığın oldukça yüksek olduğu ortamlardır. Ayrıca kullandığımız paralar, cep telefonlarımız enfeksiyonu taşıyıcı objelerin başında gelir.

İsmi ya da şekli ne olursa olsun; domuz gribi, kuş gribi vb. viral hastalıklarda en önemli unsur bulaşıcılığı azaltmaktır. Bu da başta kişisel hijyen kuralları ile mümkün olabilmektedir. Bu kuralların en başında ise el yıkama gelir. Özellikle hastalık şüphesinde yakın temastan kaçınmak gerekir.

Toplu alanların sık havalandırılması ve kaliteli havalandırma sistemleri yararlı olacaktır.

Hemen antibiyotik kullanmayın!

Salgın hastalıklar; boğaz ağrısı, boğazda yanma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, geniz akıntısı, öksürük, çok yüksek olmayan ateş, halsizlik, eklem ağrıları gibi semptomlar oluşturabilir. Bu şikâyetlerle karşılaşır karşılaşmaz antibiyotik kullanmak hem hastanın kendisi hem de genel toplum sağlığı için son derece gereksiz ve yanlıştır.

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı, pek çok antibiyotiğe dirençli bakterilerin gelişimine sebep olmakta ve toplum sağlığına ciddi boyutlarda tehdit oluşturur. Eczanelerden rastgele reçetesiz ilaç alıp kullanmak, basit bir burun spreyi dahi olsa uygun değildir.

Ayrıca hastaların; internetten kaynağı belirsiz yazı ve önerileri dikkate alıp kendi tedavi yöntemlerine bilinçsizce karar verip, uygulamaktan kaçınmaları gerekir. Ateşin 37.

5 santigradın üstüne çıkması, kırgınlığın ve halsizliğin artması, hastalığınızın 5-7 günden uzun sürmesi, bahsettiklerimiz dışında farklı bulgular ile karşılaşılması durumunda mutlaka hekime başvurulması gerekir. Unutmayalım ki basit enfeksiyonlar ciddi rahatsızlıklara dönüşebilir, hatta bağışıklık sistemi zayıf hastalarda ölümlere dahi neden olabilir.

Salgın hastalıklar sonucu oluşan enfeksiyonlar kronik hastalığı olanlarda daha ciddi tablolara neden olabilmektedir. Örneğin astım gibi kronik akciğer hastalıklarında daha ağır seyredebilmekte; bağışıklığı baskılanmış kişilerde ise hastaneye yatırılmayı gerektirecek durumlara varabilmektedir.

Aşı yetmez, iyi beslenin

Kış hastalıklarıyla baş edebilmenin en önemli kuralı; dengeli beslenmeye özen göstererek, düzenli egzersiz yaparak, düzenli ve yeterli uyku alarak, stres ve kaygıdan mümkün mertebe uzak durarak bağışıklık sistemimizi sağlam tutmaktır.

Doğal ve yeterli besleniyor, mevsiminde yetişen meyve ve sebze tüketiyorsanız hekiminiz tavsiye etmedikçe ek vitamin veya diğer gıda takviyelerini kullanmanız da gereksizdir. Bu hastalıklara neden olan virüsler şeklini değiştirebilme özelliğine sahiptir. Her sene farklı şekillerde karşımıza çıkar ve üretilen aşılarda bu forma göre hazırlanır.

Kısaca bizim yaptırdığımız aşılar daha önce hastalık yapmış virüs tipine karşı koruyuculuk sağlar. Yeni oluşmuş virüs tipleri bizi aşı olmamıza rağmen etkileyebilir.

Zencefilli karışımı deneyin

Bütün tedbirlere rağmen hastalık belirtileri başladıysa mutlaka sıvı tüketimini artırmak ve istirahat etmek gerekir. Bitkisel ve doğal ürünler içeren ilaçlar ile yapılmış deneysel çalışmalar yeterli olmadığından, bilinmeyen ilaçlar ve ürünlerin kullanılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır.

Evde yapacağınız zencefil, karabiber, limon, bal (şeker hastalığı yok ise) karışımı 2 dakika kaynatılıp günde 3-4 bardak tüketilebilir.

Bir litre kaynamış ve dinlendirilmiş suya atılacak bir yemek kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı tuz karışımı günde 3-4 kez buruna çekilerek burun tıkanıklığı giderilebilir.

Источник: http://www.kibrishabersitesi.com/saglik/bogaz-agrisina-ne-iyi-gelir/32613

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть