Bruksizm, Tüm Beden Sağlığını Etkiliyor

içerik

Diş sıkma (bruksizm) nedenleri ve tedavisi

Bruksizm, Tüm Beden Sağlığını Etkiliyor

Bu stres, zaman zaman insan ilişkilerindeki tahammül sınırını en alt seviyelere çekerken, kişilerin istem dışı davranışlarında da belirli bir artışın gözlemlenmesine yol açıyor. Diş sıkma alışkanlığı da bu davranışlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Üstelik diş sıkma alışkanlığı edinen kişilerin büyük bir kısmı bu durumun farkına dahi varmıyor. Bu hastalar, ancak gece boyu dişlerini sıktıkları için sabah ciddi yüz ağrılarıyla uyanma şikayetiyle uzman hekimlerin kapısını çalıyor.

İlk etapta yüz ağrılarıyla kendini hissettiren diş sıkma problemi, ileri dönemde çeneyi açmada sınırlılık, kilitlenme, dişlerde sallanma veya diş kırıkları, eklem sesleri gibi sonuçlar doğurabiliyor.

Diş gıcırdatma (bruksizm) nedir, tedavi edilebilir mi?

Bu nedenle diş sıkma alışkanlığının ihmal edilmemesi büyük önem taşıyor. Çünkü bu alışkanlık, erken teşhis edilmediği ve uygun şekilde tedavisi yapılmadığı takdirde kişinin vücut sağlığını olumsuz yönde etkilerken, yaşam kalitesini de düşürebiliyor.

Bilinçaltına yerleşen stres diş sıkmaya neden oluyor

Uykusunda dişlerini gıcırdatan kişiler bu eylemi bilinçli olarak yapmaz. Günlük yaşamın getirdiği stres kişinin bilinçaltına yerleşir.

Bilinçaltından gelen uyarılar ise kişinin dişlerine gün içinde yaptığı baskıya oranla daha fazla şiddet uygulamasına neden olur.

Problemin teşhisi ise uzman hekimin, kişinin çene eklemi bölgesinin radyolojik görüntülerini alması ve incelemesiyle koyulur.

Mevsim geçişleri de diş sıkmayı tetikleyebiliyor

İnsanlar, yaşamlarının belli zamanlarında içinde bulundukları sıkıntılardan ya da sahip oldukları sorumluluklardan bunalabiliyor. Boşanma sıkıntısı, sınav kaygısı, yeni iş kurma stresi ya da aile içi huzursuzluklar bu sıkıntılara önemli birer örnektir.

Bu tip problemlere bir de mevsim geçişlerinde duygu durum değişiklikleri eklendiğinde mesele iyice içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor.

Kişiler bu stresle baş edebilirse ve mevcut durum çok fazla ilerlemediyse çene eklemi rahatsızlıklarında geri dönüşüm sağlanabiliyor.

Öncelikle çene eklemi sorunlarının bir günde oluşmadığı, zaman içerisinde yavaşça arttığı, dolayısıyla tedavisinin de bir günde yapılamayacağı bilinmelidir.

Ayrıca çene eklemi problemlerinde iyileşme süreci zaman alacağı için hastaların sabırlı olması gerektiği akıllardan çıkarılmamalıdır.

Akut kas spazmlarında, kas gevşetici kullanımı ve sıcak su tedavisi hastaları rahatlatmaya yardımcı olsa da rahatsızlığa neden olan etkeni tamamen ortadan kaldırmaz.

Bruksizm (diş gıcırdatma) hastalığının etkili tedavi yöntemleri

Çünkü hasta geceleri dişlerini sıkmayı ve gıcırdatmayı sürdürürse, problem de devam edecektir. Bu nedenle tedavide dikkat edilmesi gereken en önemli nokta diş gıcırdatmayı tetikleyen faktörleri ortadan kaldırmaktadır. Var olan sebep ortadan kaldırıldıktan sonra da, problem kademeli olarak azalacaktır.

Diş gıcırdatma ya da sıkma problemlerine karşı birtakım tedavi yöntemleri uygulanır. Bu yöntemlerden biri dişlerin birbirine olan temasını kesmek için kullanılan plaklardır.

Bu plaklar yalnızca diş sıkma problemiyle başvuran hastalara verilir.

Fakat dişlerini sıkan hastaların henüz çene eklem bölgesinde ya da yüz kaslarında şikayetler baş göstermediyse sıkmanın şiddetiyle gelişebilecek zararlar şeffaf plak ile hafifletilebilir.

Koruyucu apareyler dişlerin zarar görmesini engelleyebilir

Diş gıcırdatma problemlerinin bir diğer tedavi yöntemi ise, diş gıcırdatmalarının semptomatik tedavisinde kullanılan ve gece koruyucuları olarak adlandırılan apareylerdir.

Diş gıcırdatma eylemini engellemek amacıyla uykuya geçmeden önce ağza gece koruyucu apareyler takılır.

Bu koruyucular diş gıcırdatma sorununun tamamen önüne geçmese de gıcırdatmanın neden olduğu olumsuz etkileri azaltabilir.

Bu koruyucular ayrıca dişlerin daha ileri aşamalarda aşınmasına ve zarar görmesine engel olur. Gece koruyucu apareyler sayesinde hastanın üst ve alt dişleri birbirine çarpmaz ve gıcırdatma eylemi önlenmiş olur. Bu apareylerin üretiminde ise sert akrilik plastik malzemeler kullanılır.

İleri boyuttaki diş sıkmalarında cerrahi yönteme başvurulabilir

Teşhisin ardından tedavi aşamasına gelindiğinde, hastadan alınan çene kayıtlarına uygun şekilde sert akrilik materyalinden bir plak hazırlanır. Hastanın ağzına takılacak bu plağın iki ana görevi vardır.

İlki hastanın gece dişlerini sıkma alışkanlığını önlemektir. Plağın ikinci görevi ise, hasta dişlerini sıksa dahi dişlerin ve eklemlerin bu baskıdan zarar görmesini engellemektir.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta, her plağın her hastaya uygun olmayabileceğidir.

Diş gıcırdatma (Bruksizm) uyku kalitesini ciddi şekilde bozuyor

Bu nedenle tedavi sürecini takip eden uzman hekimin, hastanın çene hareketlerini dikkate alarak apareye gerekli ilaveler ya da aşındırmalar yapması gerekir.

Sonraki aşamada ise hekim, aparey tedavisi gören hastayı belli dönemlerde kontrol etmeli ve uygulanan tedavi sürecini değerlendirmelidir.

Tedavi edilmeyen çene eklemi problemleri, ileri boyuta ulaştığında, aparey ile beraber cerrahi tedaviler de gerekebilir.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/dis-sikma-bruksizm-nedenleri-ve-tedavisi/

Diş Sıkma ve Diş Gıcırdatma – Bruksizm Nedenleri ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Bruksizm, Tüm Beden Sağlığını Etkiliyor

Bruksizm, gün boyunca veya uyku sırasında istem dışı, fonksiyonel olmayan, ağız içi yumuşak ve sert dokularda çeşitli olumsuz değişikliklere yol açan diş gıcırdatma ve/veya diş sıkma biçimindeki çiğneme sistemi rahatsızlığıdır. Buruksizm oldukça sık görülen bir rahatsızlık olmakla birlikte, çoğu insan bu alışkanlığının farkında bile değildir. Bu durum her yaşta görülebilir. Son yıllarda bruksizm şikayetiyle başvuran hasta sayısında artış görülmektedir.

Bruksizm tipleri ve sınıflandırma

Bruksizm çeşitli kriterlere göre kategorize edilebilir.

Etyolojiye göre bruksizm:

 • Temel birincil idiopatik bruksizm; bilinen herhangi bir neden bulunmamaktadır.
 • İkincil bruksizm; koma, nöbet, serebral palsy gibi hastalıklarda ikincil olarak, tıbbi ürünlere bağlı (antipsikotik ilaçlar, kardiyoaktif ilaçlar gibi) ikincil olarak, yasa dışı ilaçlara bağlı (amfetamin, kokain, extacy gibi) ikincil olarak gelişir.

Gerçekleştiği zamana göre bruksizm:

 • Diurnal bruksizm; dişlerin istem dışı gündüzleri gıcırdatılması ve/veya sıkılması durumudur.
 • Nokturnal bruksizm; bruksizmin gece uyurken gerçekleştiği şeklidir. Bruksizm tipleri arasında en sık gözleneni ”nokturnal bruksizm’dir.

Motor aktivite tipine göre bruksizm:

 • Tonik bruksizm; kasların kasılması 2 saniyeden fazla sürmüştür.
 • Fiziksel bruksizm; çiğneme kaslarının tekrarlayan kasılmalarının sinirsel aktiviteleri sonucu oluşur.
 • Kombine bruksizm; tonik ve fizik atakların alternatif şeklidir.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma nedenleri

Bruksizmin nedeni halen tam olarak bilinmemektedir.

Bruksizm etyolojisi ile ilgili yapılan çalışmaların çoğu, bilimsel araştırmalarla güvenilir bir tanı konulabilmesi açısından daha uygun olan ve özellikle geceleri meydana gelen nokturnal bruksizm üzerine odaklanmıştır, ancak nokturnal bruksizmin etyolojisi tartışmalıdır. Bruksizmin tanımı ve tanı yöntemleri ile ilgili bir fikir birliğinin olmaması da bruksizme neden olan faktörün veya faktörlerin ortaya konmasını güçleştirmektedir.

Araştırmacılar, bruksizme dental, sistemik ve psikolojik faktörlerin yol açtığı üzerinde durmaktadırlar. Son yıllarda bruksizmin anksiyete ve strese bir yanıt olarak geliştiği daha fazla kabul görmektedir.

Bruksizme neden olan sistemik faktörler:

 • Karakteristik yapı
 • Kullanılan bazı maddeler (alkol, sigara, uyuşturucu ve benzeri)
 • Kullanılan bazı ilaçlar (benzodiazepinler, dopaminerjik ilaçlar ve benzeri)
 • Nörofizyolojik etkenler (uyku yapısı, otonom sinir sistemi, merkezi nörotransmitter)
 • Daha ender görülen nedenler (amfetamin, L-Dopa) kullanımı.

Bruksizme neden olan psikolojik faktörler:

 • Anksiyete bozuklukları
 • Majör depresyon
 • Şizofreni ve daha birçok psikolojik problem
 • Stres.

Bruksizm – diş sıkma ve uyku ilişkisi

Bruksizmli kişilerin uykunun hangi safhasında dişlerini daha çok gıcırdattıkları konusunda yapılan araştırmalarda farklı bulgular elde edilmiştir.

Bazı araştırmacılar, bruksizmin uykunun REM safhasında olduğunu bildirirken diğerleri ise non-REM safhasında olduğunu bildirmektedirler. Yapılan araştırmalar, uykunun REM safhasında oluşan bruksizmin daha yıkıcı etkisinin olduğunu göstermektedir.

Proprioseptif ve koruyucu reflekslerin uykunun bu safhasında bastırılmış olmasının bu duruma neden olduğu ileri sürülmektedir.

Yatış pozisyonlarının bruksizmle olan ilişkisi konusunda yapılan araştırmalar, sırt ve yüz üstü yatmanın yan yatma pozisyonuna göre daha çok veya eşit bruksizm oluşturduğunu göstermiştir.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma ne tür sorunlara yol açar?

Bruksizm, diş bütünlüğünün kaybı, periodontal hastalık, geri dönüşümü olmayan temporomandibuler eklem hasarı, ciddi baş ve yüz ağrısı, çene ve kaslarında ağrılar gibi yıkıcı nitelikte sağlık sorunlarına yol açabilir, fakat hastaların çoğu bu rahatsızlıkları diş sıkmadan dolayı yaşadıklarını bilmez çünkü bu alışkanlık çoğunlukla geceleri ortaya çıkar.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma dişleri nasıl etkiler?

Dişlerde ve dolgularda kırılma: Dişleri sıkmak ve gıcırdatmak ön dişlerin köşelerinde, arka dişlerin ise çıkıntılı kısımlarında mikro çatlaklara neden olur. Röntgen filmiyle her zaman teşhis edilemeyen bu çatlaklar zamanla büyüyerek dişlerin kırılmasına neden olur.

Dişlerde aşırı hassasiyet: Genellikle soğuğa karşı hassasiyet gelişir.

Diş eti çekilmesi ve genellikle buna bağlı oluşan dişeti hizasında çentik şeklinde aşınmalar: Bu durumun oluşmasına neden olarak yaşın ilerlemesine bağlı dişeti çekilmesi ya da aşırı baskı gösterilebilir.

Dişlerde sallanma ve aralanmalar: Dişlerin yıllarca gıcırdatılması sonucu dişler gevşer ve sallanmaya başlar. Aşırı basınç dişleri saran kemik desteğinin kaybolmasına neden olur. Bu durumu dengelemek için dişlerin kökleri hizasında ekstra kemik çıkıntıları oluşur.

Yanaklarda irritasyon: Özellikle dişlerin birbirlerine temas ettikleri kapanış hizasında yanağın iç kısmında çizgi ya da kabartı şeklinde fibröz bir oluşum meydana gelir. Bu oluşum nedeniyle sık sık yanak ısırma olayı ile karşılaşılır.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma periodontal dokuları nasıl etkiler?

Bruksizmin periodontal dokuları nasıl etkilediği hakkında araştırmacılar bir görüş birliğine varamamıştır. Bazı araştırmacılar bruksizm ile periodontal hastalık arasında bir ilişki olmadığını, bazı araştırmacılar ise periodontal hastalığın en önemli nedeninin bruksizm olduğunu belirtmişlerdir.

Periodontal hastalığın ortaya çıkmasından iki ayrı lezyon sorumludur; bu lezyonlardan birinin gingival kısımda, ikincisinin ise ataşman kısmında olması gerekir. Bruksizm sadece ataşman kısmını etkileyerek periodontal hastalığa zemin hazırlar. Alveol kemiğinin rezorbsiyonu bruksizmin yaygın bulgusu olarak düşünülür.

Periodontal hastalıklar, dişeti kenarında ve dişeti kenarı altında  yerleşen patojen mikroorganizmaların neden olduğu çok faktörlü, enfeksiyöz karakterli hastalıklardır. Bu mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon, periodontal iltihaba yol açmakta ve bu olaylar da dişlerin destek dokularının kaybı ile sonuçlanmaktadır.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma çiğneme kaslarını nasıl etkiler?

Çiğneme kaslarının hipertrofisinin asıl nedeni olarak kronik bruksizm gösterilmektedir. Özellikle masseter kasları şişkin görünür ve mandibula köşeleri özel görünümdedir. Bu bireylerin çiğneme kasları iki kat güçle çiğneme fonksiyonuna katılmaktadır. Kas biyopsisi yapılan kasların lif çapının normal büyüklüğünden iki kat fazla olduğu saptanmıştır.

Çene hareketleri değerlendirildiğinde, alışılmış ve yönlendirilmiş kapanış yolları arasında farklılık olduğu, bir diğer deyişle bruksizmli bireylerin alt çenelerinin daha posteriorda konumlandığı görülmüştür. Bruksizmli bireylerin ağız ve yüz görünümleri arasında belirgin farklar oluşmaktadır.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma temporomandibuler eklemi nasıl etkiler?

Birçok araştırmacı oral parafonksiyonel alışkanlıkların temporomandibuler eklem rahatsızlıklarının olası nedeni olduğunu belirtmiştir. Yetişkin bireyler üzerinde yapılan çalışmalar parafonksiyonlar (bruksizm, tırnak yeme, dudak ısırma ve benzeri) kas ve temporomandibuler eklem rahatsızlıkları arasında pozitif ilişki olduğunu göstermiştir.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma baş ağrısına neden olur mu?

Bruksizm, alt çene hareketlerinden kaynaklanan yüz ve baş ağrılarına neden olabilir. Genellikle kişinin kendisinin fark edeceği tek belirti çiğneme ve öğütme basınçlarından meydana gelen ağrıdır.

Bruksizm sıkıntısı olan çoğu kişi uyanırken çenelerinde yorgunluk ve ağzı normalken bile dişlerinde hassasiyet hisseder.

Bazı araştırmacılar tam olarak yeri belli olmayan baş ağrılarını bruksizme, diğerleri ağrıyı çiğneme kaslarına ve temporomandibuler ekleme bağlamaktadır. Ağrı üst çene kemiği ve alt çene kemiğinden boyuna ve kulağa yayılmaktadır.

Ağrı değişkendir; ağrının değişim sırası kısa süreli künt ağrıdan orta ve şiddetliye doğru değişkenlik gösterebilir. Ağrı aralıklı veya devamlı olabilir. Ağrı çiğnerken, ısırırken, konuşurken esnerken ortaya çıkabilir.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma nasıl teşhis edilir?

Bruksizm teşhisinde dişlerdeki aşınmalar, eklemden gelen sesler, geceleri gıcırdatmaya bağlı oluşan sesler, çiğneme kaslarındaki hacimsel artış ve bucco-fasiyal ağrılar tanı koymada oldukça yardımcıdır.

Kronik ve ciddi bruksizm varlığında laboratuvar şartlarında bireyin uyutulması (polisomnografi) ile tanı doğrulanabilir.

Bruksizm teşhisinde ev video sistemleri de sesli gıcırdatmanın olup olmadığını ayırt etmede yararlıdır.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma nasıl tedavi edilir?

Bruksizmin tedavisi için birçok yöntem olsa da, ağırlıklı olarak bilişsel-davranışsal tedavi, farmakolojik tedaviler ve okluzal düzenleme ve splintler gibi yöntemler uygulanmaktadır.

Bruksizmde bilişsel-davranışsal tedavi: Bu tedavi yönteminde düşünceler değiştirilerek davranışlar yeniden şekillendirilir.

Bu yöntem ile olaylara ve stres kaynaklarına karşı alışılmış davranışları, olayların yorumlanış şeklini değiştirerek bruksizmi tetikleyen veya arttıran olası etkenler ortadan kaldırılmaya çalışılır.

Bu yöntemler; biofeedback, meditasyon ve gevşeme teknikleri ve hipnozu içerir, fakat bu yöntemlerin faydaları kontrollü çalışmalarla doğrulanmamıştır.

Bruksizmde farmakolojik tedavi: Bruksizmin tedavisi için ilaç kullanımı son yıllarda artarak çalışılmış bir konudur.

Genel olarak, uyku sırasında oluşan bruksizm üzerinde etkili bir ilaç tedavisi yoktur.

Bruksizm tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında kas gevşeticiler, dopamin içeren ilaçlar, antikonvülsanlar, trisiklik antidepresanlar, sempatolitik ilaçlar, botulinum toksini gibi ilaçlar sayılabilir.

Bruksizmde okluzal düzenleme: Okluzal yüzeyler arası uyumun sağlanması amacıyla uygulanan okluzal dengelemeler, okluzal rehabilitasyon ve ortodontik tedavileri içermektedir.

Bu tip tedaviler daha çok geçmişteki çalışmalarda uygulanmıştır.

Güncel düşünce, okluzal düzenlemelerin terapötik değerlerinin olmadığını, sadece okluzal travma varlığında periodontal tedavi planının bir parçası olarak uygulanmasını doğru bulmaktadır.

Bruksizmde okluzal splintler: Yıllardır kullanılan ve günümüzde halen yaygın olarak kullanılan okluzal splintler (diğer isimleriyle ısırma plağı, gece plağı, deprogrammer), üst veya alt çene dişlerin tamamen veya kısmen okluzal yüzeylerini kaplayan çıkarılabilir apreylerdir. Bu apreyler bruksizmi tedavi etmekten çok okluzal kuvvetlerin dengeli dağılımı, dişlerde oluşan aşınmaların önlenmesi, aşırı mekanik kuvvetlerin orofasiyal bölgedeki yıkıcılığının önlenmesi ve doğru maksillomandibuler ilişkinin sağlanması amacıyla uygulanır.

Diş Sıkma Tedavisinde Uygulanan Yöntemler

Benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/bruksizm-nedir/

Beden Sağlığı | Bedenimizi Koruyalım

Bruksizm, Tüm Beden Sağlığını Etkiliyor

Beden sağlığı hakkındaki bu yazı Prof. Dr. Tunç Alp Kalyon’un kısa ama bilgilendirici bir yazısıdır. Benim yazının başına ayrıca bir paragraf eklememin nedeniyse tamamen site ziyaretlerini arttırmaya yönelik bir harekettir.

Teknik nedenlerden ötürü bu yazının başında “beden sağlığı” kelimesini kalın harflerle yazmam gerekiyordu.

Ayrıca yazının esası hakkında bilgi vermek gerekliliğinden ötürü belirtmeliyim ki yazıdaki ara başlıklar sonradan eklenmiştir ve yazının orijinalinde bulunmamaktadır. (BodyTR Editör)

İnsan bedeni, doğuştan gelen özellikleri itibariyle sürekli hareket etme ihtiyacındadır.

20. yüzyıla gelinceye kadar bu yapının gereği, insanlar sürekli hareket halinde olmuş, birçok iş için kendi kas güçlerini kullanmak zorunda kalmışlardır. Ancak günümüzde mekanik ve elektronik sistemlerin çok gelişmiş olması nedeniyle, bedensel gereksinim giderek azalmaya başlamıştır.

Artık zamanımızın çoğunu masa başında oturarak veya televizyon – bilgisayar karşısında hiç hareket etmeden geçirmekte, çok kısa mesafelerde dahi yürüyerek gitme yerine araba kullanmayı tercih etmekteyiz.

Bu durumun kaçınılmaz bir sonucu olarak hareket azlığına bağlı bedensel problemler ve sağlık sorunları çıkmaya başlamış, hareketsizlik insan sağlığını tehdit eden, yaşamı riske sokan bir problem halini almıştır.

Spor Beden Sağlığını Geliştirir

Bütün bu olumsuz etkilerden kurtulmak, vücudumuzu sağlıklı ve zinde kılmak için düzenli olarak hareket etmemiz gerekmektedir. Düzenli hareketlerin belirli kural ve koşullara göre yapılan örnekleri sportif etkinliklerdir. Spor, genel anlamıyla, insanın sağlık durumunu geliştiren ve gelişmiş sağlık durumunu devam ettiren hareketler serisi olarak tanımlanabilir.

Görüldüğü gibi, sporda yarışma amacının dışında, sağlığı koruma ve geliştirme amacı ön planda olup bu düşünceyle herkes spor yapmaya davet edilmektedir. Bu davet özellikle gelişmiş ülkelerde yerini bulmakta ve çok sayıda insan değişik sportif etkinliklere katılmaktadır.

Sportif etkinliklere artan ilginin nedeni, biyolojik bir dengeleme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Zira düzenli olarak hareket etmeyen insanların bedensel kapasitelerinde, zamanla bir takım farklılıklar ortaya çıkmakta ve bunlar sağlığı tehdit eder duruma gelebilmektedir.

Çocuklarınızın Beden Sağlığını Riske Atmayın

Bunun en çarpıcı örnekleri çocuklarda görülmektedir.

“Fast food” yeme alışkanlığı, bol kalorili içecekler, televizyon ve bilgisayar karşısında geçirilen çok uzun saatler, çocuklarımızı aşırı kilo alma yani obezite riskiyle karşı karşıya getirmiştir.

Çarpık kentleşme ve plansız yapılanmalar nedeniyle yeşil alanların azalması, oyun oynama olanaklarını da kısıtlamış, çocuklar zamanlarının çoğunu kapalı mekânlarda geçirir duruma gelmişlerdir.

Özellikle büyük şehirlerde bu durum, bir kısır döngü şeklinde giderek yaygınlaşmakta ve gelecek nesillerin sağlığını riske sokmaktadır.

Erişkin insanlarda ise hareket eksikliği çok değişik sağlık problemlerine yol açabilmektedir.

Beden Sağlığımızı Etkileyen Bazı Faktörleri Kontrol Edebiliriz

Refah düzeyinin artması ve tıpsal olanakların gelişmesiyle birlikte yaşam süreleri uzamıştır. Örneğin 19. yüzyılda 40-45 yıllık insan ömrü, 75-80 yaş dolayına gelmiştir.

Bu durum, yaşın ilerlemesine bağlı rahatsızlıkların da artmasına yol açmıştır. Diğer taraftan tıptaki gelişmeler ve çok sayıdaki araştırmalar sayesinde sağlığımızı riske sokan faktörler de net olarak belirlenmiştir.

Günümüzde herkes tarafından kabul edilen risk faktörlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

1- Yaş 2- Cinsiyet 3- Hareketsizlik 4- Sigara 5- Obezite 6- Hipertansiyon

7- Yüksek kolesterol

Görüldüğü gibi bu faktörlerden ilk ikisi, yani yaş ve cinsiyet, doğuştan gelen özelliklerdir ve bize bağlı değildir. Fakat diğer faktörleri kontrol altına almak elimizdedir ve bilinçli bir yaşam tarzı ile bu riskleri azaltmak mümkündür.

Beden Sağlığı ve Hareket Sistemi

Şimdi bu noktadan yola çıkarak insan sağlığına olumsuz etki eden bu faktörleri nasıl en aza indirgeyeceğimizi, bedensel kapasitemizi artırmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklamaya başlayalım ve ilk olarak “hareket sistemimizi ” inceleyelim:

Hareket sisteminin esası:
1) Eklemler, 2) Kaslardan oluşur.

1) Eklemler:

Kemikleri birbirine bağlayan ve hareket etmemizi sağlayan oynak yapılardır. İskelet sistemindeki tüm kemikler, eklemler aracılığıyla komşu kemiğe bağlanır ve bu şekilde hem dayanıklılık hem de hareket olanağı sağlanmış olunur.

Hareket sistemindeki eklemler başlıca iki tiptedir :

1. Sinovyal eklemler : El, kol, ayak, diz, kalça, çene gibi çok hareketli uzuvlarımızdaki eklemler bu türdendir.

2. İntervertebral eklemler : Omurgayı oluşturan omurlar arasındaki eklemlerdir. Bunara “disk” adı verilir ve bu eklemlerdeki hareket açıklığı sinovyal eklemlere göre daha kısıtlıdır.

Tipik bir sinovyal eklemde en az iki kemik kısım karşı karşıya gelmiştir. Eklemin çevresi, “eklem kapsülü” adı verilen bağ dokusundan yapılmış bir kese ile çevrilidir.

Eklem kapsülünün iç yüzeyinde ise “sinovyal zar ” adı verilen ince ve kaygan bir tabaka bulunur.

Sinovyal zar, “sinovyal sıvı” veya “eklem sıvısı” denilen bir sıvı salgılar ve bu sıvı eklem boşluğunu doldurarak, eklem hareketlerini kolaylaştırır.

Eklemi oluşturan kemiklerin uç kısımları ise ” eklem kıkırdağı “ adı verilen bir kıkırdak tabaka ile kaplıdır. Bu kıkırdağın yüzeyi çok kaygan ve pürüzsüz olup aradaki eklem sıvısı sayesinde kayganlığı daha da artmıştır.

Kıkırdağın bir diğer özelliği ise kan damarlarının olmayışıdır. Vücudumuzdaki diğer dokuların aksine eklem kıkırdağı kanla değil, eklem sıvısı ile beslenir ve böylece üzerine ağırlık gelse dahi beslenmesine devam edebilir.

Hareketli eklemlerin önünde- arkasında veya yanlarında eklem bağları (ligamanlar) bulunur. Ligamanlar eklemin hareketine izin verirken, düzgün ve dayanıklı olmalarını da sağlarlar. Ligamanların zedelenmesi veya kopması halinde eklemde aşırı hareketlilik ve buna bağlı çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkar.

İntervertebral eklemlerin yapısı sinovyal eklemlerden tamamen farklı olup “omurga” ile ilgili bölümde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

2) Kaslar :

Hareket etmemizi sağlayan en önemli doku kaslarımızdır. Kaslar, “kas lifi ” adı verilen iplik gibi ince, uzun, elastik dokuların bir araya gelmesinden oluşur ve “tendon” adı verilen uzantılarla kemiklere yapışarak hareket etmemizi sağlarlar.

Kaslar, sinirler vasıtasıyla uyarılarak kasılıp gevşer ve yapıştıkları bölgeyi hareket ettirir. Örneğin bir bardak su içmek istediğimizde, beyin önce omuriliğe bir komut gönderir. Omurilikte bu komut ele giden sinirlere aktarılır. Sinirler de eldeki kasların bazılarını kasıp bazılarını gevşeterek amaca uygun hareketin ortaya çıkmasını sağlar.

Görüldüğü gibi hareket oldukça karmaşık bir uyarılar zincirinin ardışık biçimde birbirine aktarılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu sistemin tam olarak işleyebilmesi için tüm halkalarının sağlam olması gerekir. Hareket yolu üzerinde herhangi bir noktada sorun varsa, istenen hareket elde edilemez veya amaca uygun kalitede gerçekleşemez.

Hastalık veya yaralanmalar gibi doku ve organları hasara uğratan faktörlerden başka, bazı önemli konulara yeteri kadar dikkat edilmediği takdirde yine doku hasarı gelişebilir ve çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkar.

Hareket sistemini etkileyen rahatsızlıklara genel olarak “romatizmal hastalık” adı verilir. Yani romatizma, tek bir hastalık olmayıp çeşitli nedenlerle ortaya çıkan rahatsızlıkları tanımlayan genel bir terimdir.

Bazı romatizmal hastalıklar, eklemin içindeki sinovyal zarın iltihaplanmasıyla ortaya çıktığı halde bazılarında eklem kıkırdağı hasara uğrar.

Omurgayı etkileyen rahatsızlıklar da bunlara eklendiğinde çok değişik sayı ve türde romatizmal hastalık karşımıza çıkmaktadır.

Источник: https://www.bodytr.com/beden-sagligi

Neden dişlerimizi sıkarız?

Bruksizm, Tüm Beden Sağlığını Etkiliyor

Gündelik hayatta stres kaçınılmaz bir duygu olarak kendini gösteriyor. Birçok hastalığın davetçisi olan stres, dişlerimiz üzerinde de etkide bulunuyor.

Kendilerini zihinsel ve fiziksel açıdan rahatsız hisseden kişiler, farkında olmadan çoğu zaman dişlerini sıkabiliyorlar.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, tıpta Bruksizm olarak adlandırılan bu hastalık hakkındaki görüşlerini aktarıyor.

Bruksizm (Diş gıcırdatma) nedir?

Bruksizm; uyku süresince, güçlü çene hareketleri ile oluşan alışkanlıklardır. Genellikle kişiler uyku safhasındayken görülen bu durum, diş sıkma rahatsızlığını oluşturmaktadır. Bireyler bu hareketi istem dışı olarak yapmaktadırlar.

Beyin bölgesine iletilen stresin yoğunluğu arttıkça çiğneme kaslarının sıkımı da aynı oranda güçleşir ve kişi fark etmeden dişlerini gıcırdatmaya, sıkmaya başlar. Çene kasları diğer kaslara göre daha güçlü olsalar da bireylerin alt ve üst çenesinin, çiğneme, yutkunma gibi durumlar dışında birbirine temas etmemesi gerekir.

Bunun nedeni ise dişlerin birbirlerine bir şeyi çiğneme dışında sert bir şekilde sürtünmesinin dişlerde aşınmaya yol açmasıdır.

STRESLİ YÖNETİCİLER GECELERİ DİŞLERİNİ GICIRDATIYOR!

Bruksizmin (Diş gıcırdatmanın) nedenleri nelerdir?

Diş gıcırdatma (Bruksizm), dişler arasındaki kapanış ilişkisinin bozulmasından (Malokluzyon) kaynaklanabilir. Fakat bu durum çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Genel olarak bu rahatsızlığa sebep olarak günlük hayatta yaşanılan maddi ve manevi sorunların kişi üzerinde yarattığı psikolojik baskı neden olur.

Çünkü birçok birey istediği ya da arzuladığı yaşam şartlarına ulaşamadığı için bu olayı kendi içerisinde farklı boyutlara taşır. Böylelikle sorunlar, uyku esnasında da diş gıcırdatma olarak ortaya çıkar. Bruksizm hastalığına stres dışında bireyin kişisel özellikleri de neden olur.

Aşırı sinirli, hassas ve titiz bir yapıya sahip olmak da bu tarz rahatsızlıkların ortaya çıkmasında etken rol oynar.

Diş gıcırdatmanın şiddetine göre zaman içerisinde dişlerde bazı sorunlar ortaya çıkar. Dişlerin çiğneyici yüzeyinde aşınmalar olur. Diş minelerinde oluşan rahatsızlık diş boylarının kısalmasına sebep olur.

Dişlerde kamaşma olarak bilinen, soğuğa karşı hassasiyet belirir. Ani diş sızlamaları gerçekleşir. Diş ve çene arasındaki bağlarda gevşemeler oluşarak diş sallanmaları ya da dökülmeleri görülür.

Bruksizme bağlı olarak da dişlerde kırılma ve diş eti çekilmeleri ortaya çıkar. Aynı zamanda Bruksizm, ağız yaraları, baş ağrısı, çene ağrısı, şakak ve yanak bölgelerinde de kas ağrılarına neden olur.

Diş sıkma hastalığı şikâyeti ile bizlere başvuran hastalarda; çene kaslarını zorlamanın sonucunda boğaz, çene ve yüz kaslarında ağrı, dişlerin kırılması ya da oyulması gibi durumlara rastlanır.

Çene kaslarının sürekli sıkılması ise zamanla dişlerde hassasiyet ya da çene eklemlerinde rahatsızlıklar oluşturabilir bu durum ise çiğneme esnasında ağrıya neden olur.

Bu belirtiler diş gıcırdatmasının başlangıcından itibaren görülmeyebilir daha ileriki zamanlarda kişinin karşılaşabileceği problemlerdir.

DİŞ GICIRDATMA YALNIZCA YETİŞKİNLERDE GÖRÜLMEZ

Bruksizmin(Diş gıcırdatmanın) tedavisi nasıldır?

Bruksizm’in yol açtığı rahatsızlıkları ve kişinin diş gıcırdatmasına devam etmemesi adına ‘gece koruyucuları’ olarak adlandırılan silikon içerikli madden yapılmış diş plakları kullanılabilir.

Genel anlamda faydalı olan bu plakların bazı kişilerde tedavi sürecinde yeterli olmadığı saptanmıştır.

Bu sebeple kişinin rahatsızlığının seviyesine göre ek olarak kas gevşeticiler, psikolojik terapi yöntemi, eksik dişlerin yerine protez tedavisi uygulanabilir aynı zamanda hatalı yapılmış dolgu ve kaplama varsa bunlar da yenilenebilir.

  DİŞLERE ZARAR VEREN ALIŞKANLIKLAR NELERDİR?

Diş gıcırdatmanın tedavisi mümkün… Diş Hekimi Bijen Muhit

Diş Hekimi Bijen Muhit, kişiye özel hazırlanan plaklarla diş gıcırdatmanın zararlı etkilerinin önlenebildiğini söylüyor.

Diş gıcırdatma, gün içerisinde biriken stresin, uykuda açığa çıkarak dişlerin bilinç dışı birbirleri üzerinde kaydırılmasıyla meydana geliyor. Uyku apnesi, stres, endişe, kızgınlık, hayal kırıklığı, yoğun içki ve sigara tüketimi, sık ve çok kahve tüketimi ile doğru yapılmayan diş tedavilerinin, diş gıcırdatma olarak tanımlanan patolojik duruma yol açabileceği belirtiliyor.

Çıkan sesler nedeniyle sosyal çevrede büyük bir rahatsızlık yaratan diş gıcırdatmanın, sağlık nedenleriyle bir diş hekimine başvurularak, bir an önce önlem alınması gereken bir rahatsızlık.

Diş Hekimi Bijen Muhit, ortaya çıkan riskleri, “Diş gıcırdatma, dişlerin aşınması ve kırılması, diş kaybı, diş etlerinin çekilmesi, diş sinirinin açığa çıkması, soğuk-sıcak hassasiyeti, çiğneme kaslarında ağrı, çene eklemi deformasyonu ve çene kilitlenmesi” olarak sıralıyor.

Hastanın dişlerinden ölçü alınarak hazırlanan, gece takılan yumuşak veya sert gece plakları tedavi için idealdir.

Kişinin gıcırdatma sıklığına ve kuvvetine bağlı olarak bu plakların belirli aralıklarla yenilenmesi gerekebilir. Gıcırdatma tedavisinde plak sadece gıcırdatmanın ortaya çıkardığı sorunları önler.

Kesin tedavi için hasta mutlaka günlük stresini azaltacak medikal ve psikolojik tedavi süreçlerine yönelmelidir.

Çene kaslarınızı gevşetmeye çalışın

Kendinizi, dişinizi gıcırdatırken yakalarsanız, dilinizin ucunu dişlerinizin arasına uzatın ve çene kaslarınızı gevşetmeye çalışın. Sabahları ılık bir bezi yanaklarınıza tutun ve çene kaslarınızı rahatlatın. Aşırı esneme hareketlerinden de kaçının.

Günlük hayatınızdaki stresi azaltmaya çalışın. Kola, kahve, çikolata gibi kafeinli yiyecek ve içecekleri mümkün olduğunca az tüketin. Ön dişler ile koparma hareketi yapmamaya özen gösterin. Kalem gibi cisimleri ağzınızda tutmayın.

Alkolden uzak durun ve sakız çiğnemeyin.

STRES DİŞLERİN DE DÜŞMANI

Источник: https://hthayat.haberturk.com/saglik/haber/1046991-dis-sikmanin-sebepleri-nelerdir

Бруксизм у взрослых: причины возникновения, симптомы, диагностика и лечение + видео

Bruksizm, Tüm Beden Sağlığını Etkiliyor

Бруксизм, или неосознанное скрежетание зубами, может встречаться в любом возрасте. Если в детстве эта проблема часто проходит сама по себе, то взрослым без адекватного лечения не обойтись. Игнорирование этого симптома способно привести ко многим неприятным последствиям, вплоть до постоянных головных болей и потери зубов.

Что представляет собой бруксизм

Периодические приступы бруксизма встречаются у 10–15% взрослого населения. Проявляются они в виде сильного сжатия челюстей, скрипа, постукивания и щёлканья зубами. Это происходит в результате спазма жевательных мышц.

Чаще всего приступы происходят в бессознательном состоянии, во время сна. Проснувшись, человек не помнит, что с ним было, и узнаёт о такой своей особенности лишь со слов родных.

Скрежетание зубами может беспокоить не только детей, но и взрослых

Приступы бруксизма обычно длятся от 10–15 секунд до минуты и повторяются с индивидуальной периодичностью. При этом у человека повышается давление, учащается пульс и наблюдается затруднённое дыхание.

Скрежетание зубами имеет сразу несколько официальных научных названий: бруксизм, одонтеризм, феномен Каролини.

Врачи не считают такое состояние патологией и приравнивают бруксизм к храпу, лунатизму и ночным кошмарам.

Классификация

Различают бруксизм:

 1. Дневной. Эта разновидность встречается довольно редко, поскольку в состоянии бодрствования люди обычно способны контролировать движения мышц и челюстей. Дневному бруксизму подвержены мужчины и женщины, постоянно находящиеся в состоянии стресса. Чтобы успокоиться, они грызут ручки и карандаши, прикусывают губы и внутренние стороны щёк, сгрызают ногти, жуют посторонние предметы. В момент, когда человек испытывает сильное напряжение или яркие эмоции, его челюсти непроизвольно сжимаются и скрипят, что может раздражать окружающих. Несмотря на то что дневной бруксизм со стороны кажется всего лишь вредной привычкой, избавиться от него без помощи психолога чрезвычайно тяжело.
 2. Ночной. Скрежетание зубами во время сна встречается гораздо чаще, причём пол и возраст значения не имеют. За ночь обычно происходит несколько приступов, и человек может даже не подозревать об этом до тех пор, пока симптомы бруксизма не станут очевидны. Среди наиболее ярких проявлений — стирание зубной эмали, боли в челюстных суставах и повреждения дёсен.

Если избавиться от дневного бруксизма можно с помощью постоянного самоконтроля, то ночной требует более комплексного подхода к лечению. К тому же его диагностика, особенно ранняя, довольно затруднена, поскольку заметить приступы без посторонней помощи практически невозможно. Заподозрить это состояние человек может разве что по совокупности определённых симптомов.

Симптомы

К основным симптомам бруксизма относят следующие явления:

 • головная боль по утрам;
 • боль в ушах и придаточных носовых пазухах;
 • неприятные ощущения после сна в области челюстей, шеи, плеч, а также спины;
 • боль во время жевания;
 • зубная боль;
 • онемение челюстей при пробуждении;
 • визуальное увеличение челюстных мышц;
 • повышенная слезоточивость и раздражение глаз;
 • щелчки в челюстно-лицевых суставах;
 • головокружения;
 • звон в ушах;
 • сонливость, ощущение разбитости;
 • угнетённое состояние, переходящее в депрессию;
 • нарушение аппетита;
 • бессонница либо неспокойный сон.

Бруксизм практически всегда провоцирует стирание эмали, что, в свою очередь, приводит к повышению чувствительности зубов: они начинают реагировать на слишком горячую, чрезмерно холодную, а также сладкую и кислую пищу. Визит к стоматологу поможет вовремя обнаружить одонтеризм и принять меры по его устранению.

Причины

При лечении скрежета очень важным является установление истинной причины этого явления. Все причины можно объединить в 6 групп. В зависимости от того, в какой сфере кроются корни проблемы, человеку может понадобиться консультация определённого узкого специалиста.

 1. Психология. Примерно в 70% случаев непроизвольное сокращение жевательных мышц — это реакция на внутренние переживания человека. Бруксизмом страдают преимущественно люди, испытывающие психологический дискомфорт, нервное напряжение, стресс или серьёзные эмоциональные нагрузки. Скрип зубами — один из спутников депрессии, поэтому при подозрении на бруксизм нужно, в первую очередь, проверить психоэмоциональное состояние человека.

  Поскольку возникновение скрежета зубов чаще всего провоцируют именно психологические факторы, бруксизм называют болезнью бизнесменов — людей, находящихся под воздействием постоянного стресса.

 2. Неврология. Бруксизмом могут страдать люди с неврологическими проблемами: тремором, эпилепсией, энурезом, апноэ, разнообразными нарушениями сна. Кроме того, скрежет появляется в ответ на поражения тройничного нерва: жевательные мышцы непроизвольно приходят в тонус, и человек перестаёт контролировать этот процесс.
 3. Стоматология. Бывает, что скрип становится реакцией на стоматологические отклонения. У взрослых это явление могут провоцировать аномалии зубов, плохо подобранные протезы и брекеты, неправильный прикус, некачественно поставленные пломбы, а также болезни челюстного сустава.

  Часто причиной скрипа зубов бывают неправильно подобранные брекеты

 4. Гастроэнтерология. Скрип зубами может появиться и как следствие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. В редких случаях бруксизм провоцируется неправильным питанием, чрезмерным употреблением кофеина, никотина и алкоголя. Эта проблема способна преследовать людей, злоупотребляющих снотворными препаратами и антидепрессантами.
 5. Отоларингология. Являясь частым спутников храпа, бруксизм может быть спровоцирован той же причиной: затруднённым носовым дыханием, вызванным искривлением носовой перегородки, разросшимися аденоидами, аллергией или хроническим насморком.
 6. Остеопатия. Согласно остеопатической науке, скрип зубами — это не что иное, как стремление организма восстановить нормальный краниосакральный ритм. У взрослых такая проблема часто возникает из-за проблем с позвоночником, неудачного протезирования зубов и массы других причин.

  В народе скрип зубами часто связывают с поражением гельминтами. На самом деле официальная медицина не установила прямой связи между паразитами и бруксизмом. Правда, при большом скоплении глистов в организме возникает дефицит витаминов группы В, что приводит к нарушениям работы нервной системы и, как следствие, может провоцировать непроизвольные сокращения жевательных мышц.

Хороший остеопат может помочь избавиться от бруксизма

Кроме того, в группе риска:

 • больные хореей Гентингтона;
 • лица, имеющие травмы головного мозга или новообразования в органе;
 • люди, страдающие болезнью Паркинсона;
 • мужчины, имеющие генетическую предрасположенность к бруксизму.

Какая бы причина ни провоцировала бруксизм, важно своевременно выявить проблему и принять меры по её устранению.

Нужно ли лечить бруксизм?

Может показаться, что бруксизм — это не такая уж и серьёзная проблема. Однако если ничего не предпринимать, то возможно возникновение целого ряда стоматологических проблем:

 • появление трещин в эмали;
 • возникновение очагов кариеса;
 • стирание зубов;

  Если бруксизм не лечить, зубы стираются очень быстро

 • изменение формы и размера коронковой части зубов;
 • разрушение пломб и коронок;
 • расшатывание и выпадение зубов;
 • привкус крови во рту;
 • повреждения дёсен;
 • образование язв во рту;
 • появление аномального прикуса;
 • заболевания височно-нижнечелюстных суставов.

Кроме стоматологических проблем, у людей, страдающих бруксизмом, может развиться постоянный психологический дискомфорт.

Они начинают чувствовать себя помехой, у них развивается комплекс неполноценности, нарастают замкнутость и раздражительность.

А если добавить к этому быструю утомляемость, постоянные головные боли и спазмы лицевых мышц, которые нередко являются спутниками бруксизма, то человек вполне может впасть в депрессию.Диагностика

Скрип зубами, особенно если он происходит нечасто, — это ещё не повод лечиться от бруксизма. Поставить диагноз может только врач, и начинать следует с визита к стоматологу.

По состоянию коронковой части специалист сразу распознает начинающийся феномен Каролини, а для подтверждения своих подозрений он может воспользоваться бруксчекером. Это специальная каппа, которая на ночь вставляется в рот.

По характеру её повреждений легко определить, на какие зубы приходится ночью максимальная нагрузка.

Электромиография — основной метод диагностики бруксизма

Следующим специалистом, которого стоит посетить при подозрении на бруксизм, является невролог. При необходимости он направит пациента на электромиографию (ЭМГ) – метод, позволяющий определить, насколько правильно работают жевательные мышцы, с помощью измерения их электрической активности.

На ЭМГ может направить и стоматолог, однако лучше всё-таки посетить невролога, чтобы исключить патологии в этой сфере.

Если проблем с неврологией нет, стоит нанести визит психологу, оториноларингологу, гастроэнтерологу и остеопату.

Лечение

После окончательной постановки диагноза нужно незамедлительно переходить к лечению. Если скрежет зубами спровоцирован проблемами с зубами, терапия будет быстрой и пройдёт в кабинете стоматолога.

Внимание! Стоматологические процедуры по реставрации зубов, разрушенных приступами бруксизма, нужно проводить лишь после устранения основной причины, вызывающей это состояние.

Вылечить патологию дыхательных или слуховых путей уже сложнее, равно как и решить проблемы неврологии и желудочно-кишечного тракта. Дольше всего придётся устранять психологические причины бруксизма.

Будьте готовы к тому, что вам придётся учиться расслаблению (как нервной системы в целом, так и жевательных мышц в частности). Этого можно достичь разными методами, причём желательно пользоваться ими в комплексе.

Хорошо помогают при бруксизме следующие техники расслабления:

 1. Йога и медитация. Практически все медитативные техники — прекрасный способ расслабиться и снять стресс. Освоить йогу можно и самостоятельно, но лучше, если о её тонкостях расскажет опытный инструктор, а занятия будут происходить в группах.
 2. Дыхательная гимнастика. Снять стресс хорошо помогает простейшая дыхательная гимнастика: глубокий вдох через нос, задержка дыхания на несколько секунд, продолжительный выдох через рот.
 3. Физические нагрузки. Физическая активность способствует снятию нервного напряжения и стимулирует выработку «гормонов счастья» — эндорфинов.
 4. Массаж. Расслабить челюсти и подбородок можно с помощью самомассажа. Обхватите нижнюю челюсть ладонями и совершайте лёгкие круговые движения пальцами.
 5. Расслабляющие ванны. Людям, страдающим бруксизмом, неплохо завести привычку принимать перед сном тёплую расслабляющую ванну. Для большего эффекта можно использовать разнообразные добавки: морскую соль, эфирные масла (лаванды, сандала, валерианы), травяные отвары, овсяную солому, хвойный экстракт и т. д.
 6. Компрессы. Снять напряжение с челюсти можно с помощью тёплого влажного компресса. Намочите салфетку в тёплой воде, выжмите и приложите к проблемному участку — это успокоит боль и расслабит мышцы.
 7. Специальные упражнения. Хорошего эффекта можно добиться, если регулярно делать упражнения для расслабления мышц челюстей и подбородка:
  1. Разомкните челюсти и уприте язык в верхнее нёбо. Это упражнение очень полезно делать перед сном.
  2. Надавите пальцами на подбородок, толкая его назад, приоткройте рот и с усилием его закройте. Нижняя челюсть при этом должна быть расслаблена. Это упражнение нужно повторять по 15 раз утром, в обед и перед сном.

Йога и медитативные практики — отличный способ снять стресс, который провоцирует бруксизм

Параллельно со снятием стресса не забывайте заботиться о зубах. Вылечить бруксизм за один день невозможно, а каждый приступ оказывает негативное воздействие на эмаль и дёсна.

Чтобы уберечь зубы от разрушения, стоматолог может подобрать специальное устройство. Чаще всего используют:

 • каппы от бруксизма;
 • ночные или дневные шины;
 • трейнеры;
 • накладки с пружиной, выдвигающие нижнюю челюсть.

Для предотвращения деформации зубов используются индивидуальные каппы

Все эти приспособления защищают зубы, однако от бруксизма не излечивают. Если скрежет вызван психоэмоциональным состоянием, врач может назначить:

 • приём седативных лекарственных препаратов (Персен, Ново-Пассит);
 • инъекции ботокса;
 • сеансы психотерапии;
 • гипноз.

Профилактика

Избавившись от приступов бруксизма, не забывайте о профилактике этого состояния. Придерживайтесь следующих правил:

 1. Следите, чтобы в течение дня ваши зубы не были сжаты.
 2. Старайтесь заниматься спортом.
 3. Больше гуляйте на свежем воздухе и чаще ходите пешком.
 4. Вместо крепкого чая и кофе пейте травяные сборы из мяты, мелиссы, липы, валерианы, хмеля, ромашки, календулы и т. п.
 5. Скорректируйте свой рацион: минимизируйте сладости и фаст-фуд, увеличьте количество сырых овощей и фруктов.
 6. Придерживайтесь щадящего режима дня: больше отдыхайте, вовремя ложитесь спать, не загружайте себя непосильной работой.
 7. Не ешьте перед сном.
 8. Дополнительно употребляйте витамины группы В, а также препараты кальция и магния. Однако делать это нужно после консультации с врачом и необходимых анализов.
 9. Избегайте стрессов.

Существует теория о том, что если доводить челюсти до усталости днём, количество ночных приступов бруксизма будет минимальным. Поэтому диетологи рекомендуют чаще жевать твёрдую морковку, яблоки и орехи.

Соблюдение этих несложных правил поможет вам навсегда забыть о бруксизме, столь разрушительном для зубов и раздражающем для близких людей.

Невинный на первый взгляд скрип зубами доставляет массу неудобств и людям, страдающим бруксизмом, и их ближайшему окружению. Поэтому при первых же признаках этого состояния желательно посетить нужных специалистов, установить истинную причину и начать лечение.

 • Ольга Долгая
 • Распечатать

Источник: https://med-atlas.ru/zubnye-boli/bruksizm-u-vzroslyih-prichinyi-lechenie-i-profilaktika.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.