Brusella (Peynir Hastalığı) Nedir? Belirtileri ve Nedeni nedir?

Brusella nedir? Bulaşma şekli ve tedavisi nedir? | Sağlık

Brusella (Peynir Hastalığı) Nedir? Belirtileri ve Nedeni nedir?

Brusella enfeksiyonu, brusella grubu bakterilerle oluşan; üşüme, titreme terleme, ateş ve eklem ağrısı ile seyreden koyun, keçi, inek ve domuz gibi evcil hayvanların çoğunlukla süt, süt ürünleri ile insana bulaşan, hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olan bir zoonozdur.

İnsanda yaptığı hastalık Brusella enfeksiyonu, Ondülan ateş, Akdeniz ateşi, Malta humması, Bang ateşi, Melitensis ve halk arasında Mal hastalığı olarak adlandırılır.

Brusella Etkenin Özellikleri

Brusella bakterisi gram negatif, fakültatif anaerop, kokobasil şeklinde ve konak hücreye çok iyi adapte olan hücre içi bir parazittir.

Brusella grubu bakteriler;

-Toprakta 10 haftaya kadar,-Sularda 60 güne kadar,-Tereyağında 4 ay,-Beyaz peynirde 1-2 ay,

–kontamine sütte 10 gün canlı kalabilir.

-Tulum ve kaşar peyniri gibi gıdalar oldukça uzun süre bekletilip tüketime hazır hale getirildiği için bulaştırıcı değildir.

-Tütsülenme, pastörizasyon, ısı, radyasyona ve dezenfektanlara çok duyarlıdır. 60°C’de 10 dakikada, kaynamayla anında ölür.

Brucella bakterisi; Vibrio cholera 01,Yersinia enterocolitica 09, E coli 0116 ve 0157, Francisella tularensis, Xathomonas maltopilia ile serolojik çapraz reaksiyon verir. Kolera enfeksiyonu geçiren veya kolera aşısı yapılanlarda brusellaya ait düşük titrelerde serolojik pozitiflik saptanabilir.

Epidemiyoloji

Hayvanlarda, hayvanın tüm yaşamı boyunca devam edecek kronik bir enfeksiyona neden olur. Özellikle hayvanların üreme organlarına yerleşerek sterilite ve abortus meydana gelebilir. Hastalık hayvanlar arasında süt, idrar, infekte materyal ve kenelerle bulaşır:

-B.melitensis daha çok keçi ve koyunlarda,-B.abortus daha çık sığırlarda,-B.suis ise domuzlarda Bruselloz yapar.-B.rengiferi ren geyiklerinde,-B.neofoma çöl farelerinde,-B.ovis kuşlarda,-B.canis köpeklerde,

-B.maris fok balığı ve balinalarda hastalık yapar.

B.ovis ve B.neotoma insanda hastalık yapmaz. Ülkemizde en çok B.melitensis enfeksiyonu görülür. İkinci sıklıkla B.abortus’a rastlanır. B.melitensis daha ciddi bir klinik tablo oluşturur, atak hızı daha yüksektir ve aile enfeksiyonu şeklinde görülür.

Brusella nasıl bulaşır?

Hayvanlardan insana bulaş temel olarak 3 yolla olur:

1-) kontamine süt, süt ürünleri ve etlerin yenmesiyle
2-) enfekte doku ile direk temas (Konjunktiva, mukoza, deri yoluyla)
3-) enfekte havanın solunması (ahır, ağıl ve laboratuarlar)

Nadiren cinsel yolla veya kan transfüzyonu ile bulaşabilir. Bunlar arasında geçişte en önemli yol pastörize edilmemiş süt veya taze peynirin tüketilmesidir.

Yoğurtla brusella enfeksiyon bulaşmaz çünkü yoğurt yapılabilmesi için sütün yeterince ısıtılması gerekir. Ayrıca yoğurtta bulunan Lactobacillus bulgaricus’un oluşturduğu laktik asit brusella bakterisinin ölümüne neden olur.

Süt-peynir dışında, tereyağı, kaymakla da bulaşma olabilir.

Enfekte doku ile direk teması olan bazı meslekler risk grubundadır. Bunlar veterinerler, laboratuvar çalışanları, hayvan yetiştiricileri, mezbahane çalışanları, kasaplar, avcılardır. Özellikle infekte hayvanın kesimi sırasında geçişler sıktır. enfekte etin çiğ veya pişmeden yenilmesi ile de geçiş olur. Cinsel yolla ve kan transfüzyonu ile geçiş olgu sunumları şeklinde bildirilmiştir.

Klinik Bulgular

Brusella enfeksiyonu klinik olarak titreme ile yükselen ateş, aşırı terleme, baş ağrısı, kırıklık, halsizlik, kilo kaybı, bel ağrısı ve yaygın vücut ağrısı ile kendini gösteren sistemik bir enfeksiyondur. Brusella enfeksiyonunu klinik olarak;

1-asemptomatik veya subklinik

2-Akut

3-Subakut

4-Kronik

olmak üzere 4 gruba ayırabiliriz. Ayrıca tekrarlayan bruselloz ve lokalize hastalık tabloları da tanımlanmıştır.

1- asemptomatik veya subklinik bruselloz:

Klinik bulgular tam ortaya çıkmadan veya çok silik olduğu dönemde serolojik bulguların pozitif olmasıdır. Bu tablo daha çok meslek hastalığı olarak (mezbaha işçileri, çiftçiler, veterinerler, kasaplarda) ortaya çıkar. Mezbaha işçilerinin %50’sinde, veterinerlerin %35’inde geçirilmiş hastalık öyküsü olmadan yüksek titrede seroloji pozitiftir.

2- Akut bruselloz:

Hastalık semptomlarının süresine göre bulgular 3 ay içinde ortaya çıkarsa akut bruselloz, 3-12 ay içinde ortaya çıkar ve devam ederse subakut bruselloz, 1 yıldan uzun süredir devam ederse kronik bruselloz olarak tanımlanır.

Akut brusellozda inkübasyon dönemi 2-3 haftadır. Hastalık çok hafiften, ağır seyirli toksik tabloya kadar değişik bir seyir gösterir. Akut başlangıçlı ağır brusellozda, sepsis gibi üşüme titreme ile yükselen ateş, terleme ve yaygın vücut ağrısı olabilir. Bazen de influenza benzeri nonspesifik bulgularla başlar.

Brusellozda daha çok öğleden sonra yükselen, gün geçtikçe basamak basamak daha fazla artan ateş görülür. Geceleri ve sabaha karşı ateşin düşmesiyle bol terleme, ense, sırt ve bel bölgesinde ağrı oluşur. Ateş 10-15 günde 38-39ºC’ye, bazen daha yükseğe çıkar, sonra basamak basamak inerek 2 haftada normale döner. 3-5 gün bazen 10 günlük ateşsiz bir dönemden sonra yine aynı şekilde ateş yükselir.

Buna „Ondülan-Periyodik ateş’ denir. Akut dönemde en sık rastlanan semptomlar;

-Ateş-Terleme-Baş ağrısı-Eklem ağrısı-Bel ağrısı-Karın ağrısı

-Halsizliktir.

En sık muayene bulguları ise;

-Ateş
–hepatomegali
–splenomegali-Spinalvertebra hassasiyeti

-Artrittir.

3- Subakut bruselloz:Akut bruselloz olgularının tedavi edilmeyen bir kısmı veya tanı konulmayanlar subakut döneme geçebildiği gibi bruselloz subakut olarak da başlayabilir. Subakut brusellozda bulgular daha hafiftir, artrit daha sıktır

4- Kronik bruselloz:Brusella enfeksiyonunun 1 yıldan uzun sürmesidir. Tanısı oldukça zordur. Kronik brusella enfeksiyonu 4 farklı klinik tablo gösterir:

BRUSELLA TEDAVİSİ

Brusellozisde antimikrobial tedavi semptomları hafifletir, hastalık süresini kısaltır ve hayatı tehdit edebilen komplikasyonların gelişmesini önler. Brusella türlerinin intrasellüler yaşaması, mikroabseler yapması ve granülomlar oluşturması tedavide problemler yaratmaktadır.

Bruselladan korunma ve alınması gerekli önlemler

 • İnsanlar kaynatılmamış sütten peynir yapma ve taze peynir tüketimi ile ilgili alışkanlıkları için eğitilmelidir.
 • Toplumda kontrolsüz süt tüketimi engellenmelidir.
 • Risk altındaki personel korunmalı
 • Bruselloz şüpheli olguların cinsel ilişkisi yasaklanmalı veya önlem alınmalıdır.
 • Hayvanlarda kullanılan canlı ve ölü aşıları var.
 • Tanı kesin ise vakayı tedaviye alınız.
 • Bildirimde bulununuz.
 • Olguyu sıkı izlem altına alınız.
 • Veterinerlikle iletişim kurunuz.
 • Hastalık ile ilgili bilgi vererek, koruyucu önlemleri anlatınız.
 • Ailede ve yakın çevrede benzer yakınmaları olanları araştırınız.

Prof. Dr. Onur URAL 

Bu makale Selçuk Tıp Fakültesi Enfeksiyon ABD başkanı Prof. Dr. Onur Ural ve saygı değer hocalarımızın izni ile yayınlanmıştır. İzinsiz ve kaynak belirtmeksizin yayınlanamaz. [ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ]

Brusella nedir? Bulaşma şekli ve tedavisi nedir? was last modified: Nisan 26th, 2015 by Hepsaglik

Источник: //www.hepsaglik.net/brusella-nedir-bulasma-sekli-ve-tedavisi-nedir/

Brusella Nedir?

Brusella (Peynir Hastalığı) Nedir? Belirtileri ve Nedeni nedir?

Brusella, Brucella adı verilen bir bakteri türünün neden olduğu enfeksiyon yapan bir hastalıktır. Bakteriler hayvanlardan insanlara yayılabilir. Brucella bakterisinin birkaç farklı türü vardır. Bazı türler ineklerde görülür.

Diğer türleri köpeklerde, domuzlarda, koyunlarda, keçilerde ve develerde görülür. Son zamanlarda, bilim adamları bazı deniz hayvanlarında da brucella bakterisine rastladılar. Hayvanlardaki Brusella hastalığı tedavi edilemez.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yarım milyondan fazla kişiye Brusella tanısı konmaktadır. (1)

Brusella, hayvanlardan insanlara yayılan, çoğu kez pastörize edilmemiş süt, peynir ve diğer süt ürünleri nedeniyle oluşan bakteriyel bir enfeksiyondur. Brusellaya neden olan bakteriler, nadir de olsa hava yoluyla ya da enfekte olmuş hayvanlarla doğrudan temas yoluyla insanlara geçebilir. (2)

Brusella Belirtileri

Brusella nasıl anlaşılır? Brusella başlangıcı ateş, eklem ağrısı ve yorgunluk şeklinde kendini gösterir. Enfeksiyon genellikle antibiyotiklerle başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Hastanın tamamen iyileşmesi birkaç haftayı bulabilir

Brusella belirtileri bakteri enfeksiyonunu kaptıktan sonraki birkaç gün içinde ya da birkaç ay içinde ortaya çıkabilir. Brusella belirtileri grip ile benzer olup genel olarak şu şekildedir.

 • Ateş
 • Titreme
 • İştah kaybı
 • Terleme
 • Zayıflık
 • Yorgunluk
 • Eklem, kas ve sırt ağrısı
 • Baş ağrısı

Brusella semptomları bazen haftalar ya da aylar boyunca hiç görülmeyebilir ve daha sonra bir anda ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde brusella semptomları, tedaviden sonra bile yıllarca devam ederek kronik bir hale gelebilir. Uzun süreli semptomlar arasında enflamatuar artrit, yüksek ateş, kalbin şişmesi (endokardit) ve spondilit sayılabilir. (3)

Brusella Belirtileri fazlası için tıklayabilirsiniz

Brusella Nedenleri

Brusella neden olur? Brusellaya neden olan bakteriler insan vücuduna mukoza zarları içinden girebilir. Deride, solunum yollarında, gastrointestinal kanalda ve hatta göz kapaklarının içinde yerleşebilir. Ne yazık ki, bu organizmalar vücutta uzun süre yaşayabilirler.

Bu bakteriler, insan hücreleri içinde lenfatik sistem yoluyla veya kan dolaşımıyla diğer organlara geçebilirler. Herhangi bir organa geçen bakteriler hem lokalize hem de vücut çapında çeşitli enfeksiyonlar oluşturabilir.

Bakteriler ayrıca konak hücrelerin içinde çoğalabilir ve sonra hücre öldüğünde serbest bırakılabilir. (4)

Brusella erkeklerde daha yaygındır. Brusellaya yakalanan insanlar daha çok çiftlik hayatı yaşamakta ya da hayvan beslemekte olan kişilerdir. Çocuklarda çok nadir görülen Brusellanın belli başlı nedenleri şunlardır:

 • Pastörize edilmemiş süt ürünlerini tüketmek ya da bakterilerle enfekte olmuş hayvanları yemek,
 • Brusella hastalığı olan yerlerde yaşamak,
 • Et işleme tesislerinde ya da mezbahada çalışmak
 • Çiftlik hayvanları beslemek (5)

Brusella Nasıl Teşhis Edilir?

Brusella, hastalığın semptomlarına ve şiddetine göre teşhis edilebilir. Hastadan alınan kan örnekleri ile çeşitli organizmaların serolojik testleri yapılır.

Bu testlerde, bakterilere karşı yöneltilen IgM veya IgG antikorları aranır.

Bununla birlikte bu testler sayesinde leptospirosis, sıtma, tularemi ve benzer semptomlar üretebilen diğer hastalıklardan brusella ayırt edilebilir hale gelir. Brusella teşhisinde;

 • Şişmiş bir karaciğer
 • Şişmiş lenf düğümleri
 • Şişmiş dalak
 • Açıklanamayan ateş
 • Eklem şişliği ve ağrı
 • Yoğun döküntü gibi belirtiler varsa Brusella hastalığından şüphelenilmesi gerekir.

Yapılan kan testleri ile bakteriler doğru bir şekilde tanımlanabilirken enfeksiyon kaynağı kesin olarak belirlenebilir.

Detaylı bilgi almak için bakabilirsiniz: Brusella Nedenleri

Brusella Tedavisi

Brusella nasıl geçer? Bruselloz tedavisinin temeli antibiyotiğe dayanır. Hastalık ile ilişkili çok fazla semptom olduğu için antibiyotik gibi ilaçların kullanılması hastayı rahatlatır.

En yaygın kullanılan antimikrobiyaller arasında doksisiklin (Vibramisin), streptomisin, rifampin (Rifadin), gentamisin (Garamisin) ve trimetoprim-sülfametoksazol (Bactrim, Septra) bulunur.

Kullanılan antibiyotiklerin kombinasyonu hastalığın şiddetine, hastanın yaşına ve hamile olup olmadığına göre farklılık gösterir. (6)

Brusella ameliyatı: Nadiren de olsa brusella hastalarında apse oluşabilir ya da kalp kapak enfeksiyonu gelişebilir. Bunlar için cerrahi müdahale gerekebilir. (7)

Brusella için hangi doktora gidilir? Brusella için bir Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji uzmanına görünmek gerekir.

6 haftalık bir antibiyotik tedavisi sonrasında semptomlarda iyileşme görülebilir ve komplikasyonlar önlenebilir. Bununla birlikte, hastalığın nüksetme oranları tedavi yapılsa bile yaklaşık %5 -%10 arasında değişir.

Hastalığın şiddetine, ilişkili komplikasyonlara ve tedavinin zamanlamasına bağlı olarak iyileşme birkaç hafta ya da birkaç ay kadar sürebilir. (8)

Brusella Tedavisi detayı için bakabilirsiniz

Brusellaya Ne İyi Gelir?

Brusella tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlar vardır. Bu hastalık için en çok kullanılan doğal ilaç kolloidal gümüş suyu ve sarımsaktır. Fakat bunlar başka birçok hastalık için de kullanılabilirler.

Brusella bitkisel tedavisi

Kolloidal gümüş suyu: Brusella için en çok kullanılan ve en çok tavsiye edilen doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Malta ateşi için mükemmel bir doğal ilaç olan kolloidal gümüş suyu anti bakteriyel özelliklere sahiptir. Aktarlarda ya da eczanelerde kolayca bulunabilir. Ayrıca artık internetten de sipariş edilebilmektedir.

Sarımsak: Sarımsak pek çok hastalık için kullanılan bitkisel tedavilerden biridir. Sarımsağın anti bakteriyel özelliği Brusella tedavisinde etkili sonuçlar verir. Sarımsak, çay şeklinde ya da çiğ olarak tüketilebilir.

Esansiyel yağlar: Brusella tedavisinde kullanılan yağlar; kekik yağı, tarçın yağı, mercanköşk yağı, hindistan cevizi yağı, nane yağı ve limon yağıdır.

Bu yağlar kombine olarak kullanılabileceği gibi tek başlarına da kullanılabilirler.

Patojenlere karşı anti biyofilm özelliği gösteren esansiyel yağlar; Salmonella, Staphylococcus epidermis, E-coli ve Candida türü bakterileri inhibe eder veya öldürür. (9)

Brusella evde tedavi yöntemleri

Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden kaçının. Son yıllarda görülen Brusella vakalarının çoğunun çiğ sütte bulunan bakteriler nedeniyle olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle yabancı ülkelere seyahat ederken, yiyeceklerin nasıl yapıldığını araştırmanız gerekir. Çiğ süt ile yapılan dondurma ya da peynir gibi gıdalar Brusellayı tetikleyebilir.

Eti iyice pişirin. Tüm etleri 145 ila 165 F (63 ila 74 C) arası bir iç sıcaklığa ulaşıncaya kadar pişirin. Dışarıda yemek yerken, az pişmiş yerine çok pişmiş eti tercih edin. Bazı ülkelerdeki etlerin Brucella  bakterisi içermesi olasılığı yoktur fakat bu etlerdeki salmonella ve Escherichia coli gibi diğer zararlı bakteriler uygun sıcaklıklarda pişirildiğinde yok olurlar.

Eldiven giyin. Veterinerler, çiftçiler ya da kasap gibi meslek sahipleri hasta ya da ölü hayvanlarla sürekli bir temas halindedirler. Bu meslekleri yapan kişilerin plastik eldiven kullanmaları, Brucella bakterisinin bulaşmasını önler.

Yüksek riskli işyerlerinde güvenlik önlemleri alın. Laboratuvar çalışanları hayvan örnekleri gibi tüm gün sayısız bakteriye maruz kalır. Yeterli biyo güvenlik koşulları sağlanmadan çalışılası halinde bu bakteriler insanlara geçebilir. Bu yüzden çalışma sırasında koruyucu giysilerin giyilmesi büyük önem taşır.

Evcil hayvanları aşılayın. Düzenli olarak hayvanların aşılanması Brusella riskini azaltır. Aşılama sırasında iğne ucunun hiçbir yere temas etmemesine dikkat edilmelidir. (10)

Источник: //www.acil.net/brusella-nedir/

Brusella Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Brusella (Peynir Hastalığı) Nedir? Belirtileri ve Nedeni nedir?

Brusella hastalığı, Brucella cinsi bakterilerin neden olduğu bulaşıcı hastalık olarak esasen zoonotik bir enfeksiyon çeşididir.

Bu hastalık Bruselloz, Akdeniz humması, Kırım ateşi ve Malta ateşi gibi çeşitli isimlerle de bilinir.

Brusella, iyi huylu olarak adlandırılan ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır ancak belirtileri ve bulguları pek çok hastalığı taklit etmesi nedeniyle tanısı zordur. Brusella hastalığı hakkındaki tüm bilgiler için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Brusella Nedir?

İnsanlarda görülmesinin tek nedeni brusella taşıyıcısı olan hayvanlarla temas sonucu veya enfekte olan bu hayvanlardan elde edilmiş ürünlerin tüketimiyle olur.

Brusella nasıl bulaşır? Genelde çiğ sütten üretilen ve taze olarak tüketilen peynirlerle de bulaşır. Sağım yapıldıktan sonra sütün hiç dinlendirilmeden ve kaynatılmadan hemen peynir ve yoğurt yapılması başta brucella olmak üzere pek çok mikrobun insanlara bulaşmasına taşıyıcı etken olabilir.

Hastalıktan korunmanın en önemli adımı ise sütün iyice kaynatıldıktan sonra tüketilmesidir. Bu sütten üretilen peynirlerin ise en az 2 ay süreyle salamura şeklinde muhafazası gereklidir. Brusella hastalığı ölümcül sonuçlara da neden olabilen bir enfeksiyondur.

Brusella Belirtileri Nelerdir?

Brusella mikrobu ile ortaya çıkan brusella hastalığının belirtileri pek çok hastalıkla karıştırılabilir. Hastalığın kuluçka dönemi olan 15inci günden 2 aya kadar olan süreçte hastalık belirtileri görülmeye başlar.

Hastalığın ilk evresinde yemek yeme sorunları, terleme, yorgunluk, eklem ve kas ağrıları ile vücut ısısında artış görülür.

Vücut ısısındaki artış ise 38 ile 40 dereceye kadar çıkarak acil müdahaleye ihtiyaç duyulmasına neden olabilir.

Hastalığa terleme ve titreme şeklinde belirtiler de eşlik ederken bu tablo soğuk algınlığı ile karıştırılabilir. Kesin bir brusella tanısı için kan tahlilleri yapılarak tedaviye hemen başlanması gereklidir.

Brusella Testi Nasıl Yapılır?

Brusella tedavisi için öncelikle kan testleri ve kan ile doku kültüründe bruselloz mikrobu araması yapılır. Brusella kan tahlili için kan testlerinde kullanılan bakterilere karşı antikor için test ve kan kültürlerinden organizmalardan yararlanılır.

Gerekli görüldüğünde biyopsi kemik iliği ve karaciğer de tanı araması yapılır. Brusella laboratuvar bulguları için detaylı kan testleri, düşük trombosit sayımları ve yükselmiş karaciğer fonksiyon testleri önemlidir.

Diğer görüntüleme tetkikleri ve uygulamaları da hastalığın belirti ve bulgularına bağlı olarak istenebilirken MR, ultrason, eklem aspirasyon ya da elektrokardiyogram (EKG) taramalarının da yapılması gerekir.

Brusella Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Brusella kan değerleri ile teşhis olduğunda vakit kaybetmeden tedavisine başlanması gereken bir hastalıktır. Bruselloz bakterisini alan bireyin tedavisinde antibiyotikler büyük rol oynarken nüksetme riskine karşı klinik tedavisi de yatarak yapılır. Ancak tedavi programı hastalığın şiddeti, hastanın yaşı ve gebelik durumuna göre değişir.

Brusella tedavisi ne kadar sürer? Genelde tedavi süresi birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürerken bazen cerrahi müdahaleler olabilir.

İstenmeyen komplikasyonlara bağlı apse oluşumu ya da kalp kapak hastalıkları gibi durumlar da gerekli olabilir.

Brusella ilaçları oldukça etkin bir tedaviyi sağlayan yapıda olmakla birlikte mutlaka tedavi edilmesi gereken ciddi bir enfeksiyondur.

Brusella hastalarında ayrıca kas ve iskelet tutulmaları yaşanırken brusella artriti de yaşanabilmektedir. Hastalığın ateşli döneminde ve geç evrelerinde yaşanan artrit sorununda kalça, diz ve dirsek eklemlerinde ciddi kas tutulumları söz konusudur.

Bu sorunun tanı ve tedavisi için kemik ölçümü yani kemik sintigrafisi çekilirken zaman geçmeden uygun tedavi uygulanmalıdır.

Özellikle yaşlı ve çocuk brusella hastalarında yaşanan artrit için cerrahi müdahaleler gerekli olduğunda bu müdahaleler klinik ortamda uygulanmalıdır.

Tedavi edilmeyen veya tedavisi geciken brusella artritinde felç ve kısmi refleks kaybı yaşanmaktadır. Bu durumda hastalarda kalıcı hasarlar oluşurken farklı hastalıkları da tetikleyen ciddi bir tablo ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

Brusella Bulaşıcı Mı?

İnsanlarda ve hayvanlarda brusella hastalığı yapıcı mikroorganizmalar genelde hasta danalar, boğalar, koçlar ve koyunlardan gaita, idrar, süt ve akıntılardan bulaşabilir.

Brusella cinsel yolla bulaşır mı sorusu ise merak edilmekle birlikte cinsel yolla bulaşmayan yapıdadır. Brusella insanlarda nadiren cinsel yolla bulaşır. Hayvanlarda ise bu durum farklıdır.

Brusella hayvanlarda cinsel yolla kolayca bulaşan bir hastalıktır.

Brusella insanda kısırlık yapar mı? Brusella hastalığının özellikle erkeklerde yüksek ateş ve enfeksiyon sebebiyle kısırlık yapabileceği yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır.

Bu nedenle erken tanı ve tedavinin yapılması da önem kazanır.

Brusella hastalığının zararları bu noktada öne çıkarken ölümcül sonuçlara varan bir tablo sergilediği de bilinen bir gerçektir.

Brusella Hastalığında Yenmemesi Gerekenler

Brusella hastalığının hayvanlardan insanlara dolaylı olarak bulaşması nedeniyle et, süt ve süt ürünleri tüketiminde çok hassas davranılmalıdır.

Hayvanlardan insanlara üç farklı yoldan bulaşan bu enfeksiyonun olduğu herhangi bir şeyi yemek ya da içmek, brucella mikrobunun teneffüs edilmesi ve deri üzerindeki yaralardan bakterilerin vücuda girmesiyle hastalığa doğrudan ve dolaylı şekilde yakalanılabilir.

Çiğ sütlerin iyice kaynatılmaması, bakterili sütün içilmesi veya bundan yapılan peynir ile yoğurdun tüketilmesi sağlık açısından sakıncalıdır. Ayrıca, etinden ve sütünden faydalanılan besi hayvanlarının tümünün kanuni çerçevede sunulan yasal gereklilikler kapsamında aşılarının yapılması önemlidir.

Brusella aşısı göz damlası şeklinde hayvanlara uygulanan kolay bir önleyici tedavidir. Brusella aşısı kolay uygulanırken hem aşıyı uygulayan güvende olurken hem de hayvanın ürkmemesi ile tedavi tamamlanır.

Brusella hastalığı ile mücadele kapsamında eskiden şırınga ile aşı yapan görevliler, huysuz hayvanlara aşı yaptığı esnada iğnenin kırılarak yüzüne sıçraması ya da vücudunun herhangi bir yerine iğnenin yanlışlıkla batması gibi durumlar nedeniyle hastalık riskini taşıyorlardı.

Hayvanlara küçükken uygulanmaya başlanan önleyici tedaviler ile aşıların yapılması hem hayvanlarda hem de insanlar da ortaya çıkabilen brusella hastalığının oluşmamasını ve kontrol altına alınmasını kesin olarak sağlamaktadır.

Brusella İçin Şifalı Bitkiler

Brusella bitkisel çözüm ile korunulabilen ve tedaviye yardımcı olan yöntemleri içermektedir. Brusella bitkisel tedavi için şifalı olan bitkiler ve yöntemlerin başında sarımsak gelir.

Brusella ve sarımsak hastalığın panzehiri gibidir. Sarımsağın antibiyotik ve antiviral etkileri nedeniyle brusella bakterisinin yok olmasına yardımcı olduğu bilinir.

Gece terlemeleri ve ateş gibi komplikasyonları geçiren sarımsak, günde bir iki diş çiğnenmesi ile tüketilebilir.

Sarımsak ayrıca rendelenerek bir limonun suyuyla birlikte içilir. Bu şekilde de hem C vitamini hem de antibiyotik etkili bir karışım ile ateş, terleme ve titremenin geçmesi sağlanabilir. Brucella hastalarının yaşadığı pek çok şikayeti en aza indiren sarımsağın yanı sıra adaçayı bitkisi de tüketilmesi tavsiye edilen şifalı bir bitkidir.

Çayının yanı sıra kaynatılıp lapa yapılan adaçayı yapraklarının alın bölgesine konması da ateşi düşüren bir faydaya sahiptir. Adaçayı bitkisinin çayını içen hastanın ateşi düşerken titreme gibi sorunları da geçmektedir. Ateş ile su kaybeden vücudun tekrar kaybettiği sıvıyı alması da bu şekilde mümkün olmaktadır.

Vücudun direnci artarken hastalığın zararları da azalmaktadır.

Brusella hastalarının bol su içerek sıvı kaybını önlemeleri, süt ve süt ürünlerinden mutlaka uzak durmaları, et tüketiminden kaçınmaları ve doktorunun tavsiye ettiği bir beslenme programı izlemeleri önemlidir.

Hastalığın iyileşmesinden sonra da tekrar nüksetmesi çok büyük bir olasılık olsa da kronikleşebilen vakalarda araştırmalar vardır. Bu nedenle tahlil, tetkik ve tedavi programının aksatılmadan uygulanması gereklidir.

Источник: //www.nefisyemektarifleri.com/blog/brusella-nedir-belirtileri-nelerdir/

Bruselloz Nedir? Bruselloz Belirtileri (Mal Hastalığı Nedir?) – Sağlık Ocağım .NET

Brusella (Peynir Hastalığı) Nedir? Belirtileri ve Nedeni nedir?

Bruselloz, hayvanlardan insanlara bulaşan brucella bakterilerinin oluşturduğu bir hastalıktır. Bruselloz, Malta humması, Akdeniz humması, Cebelitarık humması, dalgalı humma, koyun hastalığı ve mal hastalığı isimleri ile de bilinir.

Aslen hayvan hastalığı olan bruselloz insanlarda da görülen zoonoz bir hastalıktır. Brusellozun kuluçka süresi genellikle 10-30 gün arasındadır, nadiren birkaç ay sürdüğü de görülmüştür.

 Bruselloz tüm dünyada yaygın (500 bin olgu sayısı yılda) Akdeniz ülkeleri, Arabistan Körfezi, Asya’nın güneyi, Hindistan, Meksika, Orta ve Güney Amerika’da sık görülür.

Japonya, Uruguay ile bazı Doğu ve Kuzey Avrupa ülkelerinde tamamen yok edildiği bilinmektedir.

Brucella bakterisi nerelerde veya nelerde bulunur?

Brusella bakterisi ısı ve pastörizasyona oldukça duyarlı olup 60 derecede 10, % 0.1 fenolde 15 dakika da tahrip olurlar. Normal mide asidinde mikroorganizma ölür. Tulum peyniri, kaşar peyniri ve yoğurt gibi besinler bruselloz hastalığını bulaştırmaz.

Brucella bakterisi ahır tozunda 6 hafta, suda ve toprakta 10 hafta, hayvan gübresinde 2 yıl, hayvan fetüsünde 75 gün, dondurmada 30 gün, tuzsuz krema yağında ve buzdolabında 140 gün civarı, tereyağında 4 ay civarı, % 10 tuzlu salamura peynirde 45 gün, % 17 tuzlu salamura peynirde 1 ay ve oda ısısındaki peynirde 2 ay canlılığını koruyabilir.

Brucella türleri ve taşıyıcıları

Burusellozun farklı türleri vardır. Örneğin Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, Brucella canis, Brucella neatomae, Brucella ovis gibi türleri mevcuttur. Bruselloz taşıyıcıları keçi, koyun, sığır, at, domuz, köpek, çöl faresi, koç, ren geyiği, deve, manda ve deniz memelisi gibi hayvanlar Brucella bakterisi rezervuarlarıdır.

Brucella bakterisi nasıl bulaşır?

Bruselloz hastalığı hastalık bulaşmış hayvan dokuları, kanı ya da lenfasasının, bütünlüğü bozulmuş deri ya da konjonktivaya direkt teması ile, hastalık bulaşmış et, süt ve süt ürünlerinin ağız yolu ile alınması ile, hayvanların genital akıntı, idrar, dışkıları ile doğrudan teması gibi yollar ile bulaşır. Hayvan gübresi ile Bruselloz bulaşan sebzelerin tüketimi de insanlarda hastalık yapabilir.

Bruselloz hayvanlar arasında oldukça yaygındır. Koyunlar 2 ay civarı, keçiler 2 yıl civarı, sığırlar ise hastalığın yerleşme durumuna göre ömürleri boyunca sütleri ile Brucella bakterisi çıkarabilirler.

Ayrıca rahim akıntıları ile de 15 gün ve 2-3 ay arasında değişen zaman sürecinde bakteri salgılarlar.

Hastalık bulaşmış boğa ve koçların spermlerinde de etken bulunur ve çiftleşme yolu ile de bulaşır.

Türkiye’de Bruselloz Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa yörelerinde daha fazla görülür. Kırsal kesimlerde Bruselloz melitensis, büyük şehirlerde Buruselloz abortus enfeksiyonu sık görülür. Bruselloz suis enfeksiyonu bilinmemektedir.

Bruselloz nasıl bulaşır

Bruselloz hastalığı belirtileri

Bruselloz hastalığı farklı klinik tablolarda değerlendirilir. Asemptomatik enfeksiyon (ambulan), akut enfeksiyon (tipik – klasik form), subakut enfeksiyon (ondülan) ve kronik enfeksiyon tiplerde farklı belirtiler ile kendini gösterir.

Asemptomatik Bruselloz belirtileri : Hayvanlar ile sık temasta bulunan yüksek risk gruplarında görülür. Hastalığın tanısını serolojik taramalar ile koymak mümkün olabilir. Hastalığın belirli bir belirtisi yoktur. Hastalığın bulaştığı kişi bakteriyi taşır ve immünite baskılandığı zaman diğer klinik formlara ilerleyebilir.

Akut Bruselloz belirtileri : Belirtiler genellikle öğleden sonra meydana çıkar. Akşamları üşüme, titreme ile yükselen ateş, sabaha doğru bol terleme ile düşer. Dalgalı ateş, gezici eklem – kas ağrısı ve tutulumu, orşit, menenjit gibi çoklu sistem tutulumu gibi belirtiler görülebilir.

Subakut Bruselloz belirtileri : Pek çok hastalığın belirtilerine benzer belirtiler ile seyreder. Normalin az üstünde ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi belirtiler bu duruma eşlik eder. İnfluenza (grip) benzeri klinik tablolar, tekrar eden ateşli periyodlar şeklinde görülen belirtilerdir. Asemptomatik veya akut enfeksiyon bazen de kronik bruselloza dönüşebilir.

Kronik Bruselloz belirtileri : Psikiyatrik ve romatolojik hastalıkları düşündüren belirtiler görülür. Kronik yorgunluk sendromu, depresyon, eklem ağrısı şeklinde kendini belli edebilir. Hastalar genellikle gözlerde oluşan kızarıklık, hassasiyet, yanma ve batma şikayeti ile doktora başvururlar.

Bruselloz hastalığı nedir

Bruselloz hastalığı teşhisi

Brusellozun tanısı doktorun yapacağı fizik muayenede, hastada görülen solukluk, halsizlik, ateş yüksekliği, artrit bulguları ve kilo kaybı gibi belirtiler ile ön tanı alınabileceği gibi teşhis konulamaz. Bruselloz tanısının kesinleşmesi için laboratuvar tetkikleri gerekir.

Rutin tetkikler, periferik kan testi, idrar tahlili, hastalığa özgü tetkikler, serumda antikorların incelenmesi, alerji testleri, biyokimyasal testler ve radyolojik görüntüleme yöntemleri gibi tetkikler yapılır.

Bruselloz hastalığından sonra bazı hastalıklar gelişebilir. Hastalığın ardından gelişen patolojik değişimler,  tüberküloz, malarya, hepatit, artrit, anemi, lökopeni, üveit, optik nörit, spondilit, kollajen doku hastalıkları, lenfomalar, tifo hastalığı ve infektif endokardit gibi hastalıklar ortaya çıkabilir.

Bruselloz hastalığı tedavisi

Bruselloz tedavisinde bakteriyel antibiyotikler kullanılır. Farklı antibiyotiklerin kullanımı gerekebilir. Tedavide başarısızlık ve antibiyotiğe karşı direnç gelişimi söz konusu olabilir. Bruselloz tedavisi hastalığın seyrine göre uzayabilir.

Bruselloz hastalığı aşısı ve korunma

 1. Brucella enfeksiyonunun bazı bölgelerde sık görülmesinin nedeni genç hayvanlarda yapılması gereken koruyucu aşılamaların yapılmamasıdır. Bu aşıların yapılmaması nedeni ile hayvanlar daha ilk gebeliklerinde enfeksiyon ile karşılaşmaktadır.

  Bu hastalık hayvancılıkta büyük mali hasara neden olmaktadır.

 2. Ayrıca kaynatılmadan yapılan peynirler ile bu hastalık insanlara daha kolay bulaşır. Bu hastalığın insanlar üzerinde koruyucu aşısı yoktur.

 3. Hayvanların korunması için uygulanan aşıların canlı aşı olmaması da aşının uygulama sırasında teh içerdiğini açıkça göstermiştir.
 4. Hayvanlar için mevcut olan canlı aşı üzerinden geliştirilmiş bir beşeri aşı yoktur.

  Genetikteki gelişmeler sayesinde söz konusu bakterilerin hücre içi haberleşmelerini kesecek bir mekanizma üzerinden etkisini gösteren aşı çalışmaları sürmektedir.

 5. İnsanların brusellozdan korunmasının en önemli yolu insan tüketiminde kullanılan et, et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin iyi pastörize edilmesidir. Ayrıca bu hayvanlar ile uğraşanların, hayvanlar ve hayvanların dışkıları, genital akıntıları ile temastan sonra ellerini düzenli yıkamaları ve hijyen şartlarına uymaları çok ama çok önemlidir.

Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: //www.saglikocagim.net/bruselloz-hastalg-nedir-bruselloz/

Brusella nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri, tedavisi ve aşısı

Brusella (Peynir Hastalığı) Nedir? Belirtileri ve Nedeni nedir?

Brusella bakterisinin mikroskop görüntüsü

Bruselloz birçok yabani ve evcil hayvanda görülebilir. Hayvancılıkla uğraşan insanlara bulaşma riski çok daha yüksektir. Sığır, keçi, koyun, domuz, köpek, deve, yaban domuzu ve ren geyiği hastalığa özellikle yatkındır. Bakteriler hayvanlardan insanlara üç ana şekilde yayılabilir:

 • Çiğ süt ürünleri: Enfekte hayvanların sütünün içindeki Brucella bakterileri, bu sütlerle üretilen ve pastörize edilmemiş süt, dondurma, tereyağı ve peynir tüketen insanlara bulaşabilir. Bakteri, enfekte hayvanların çiğ veya az pişmiş etlerinden de bulaşabilir.
 • Hava yolu: Brucella bakterileri havada kolaylıkla yayılır. Çiftçiler, laboratuvar teknisyenleri ve mezbaha çalışanları, bakterileri soluma yoluyla kapabilir.
 • Direkt temas: Enfekte bir hayvanın kanında, sperminde veya plasentasında bulunan bakteri kan dolaşımınıza bir kesik veya yaradan girebilir. Normalde hayvanlarla sıradan temas enfeksiyona neden olmaz. Bruselloz evcil hayvanlardan çok nadiren bulaşır. Ancak bağışıklık sistemi zayıf kişiler risk altındadır ve evcil hayvanlarını brusellaya karşı aşılatmaları koruyucu olabilir.

Bruselloz normal olarak insandan insana yayılmaz, ancak birkaç vakada, kadınların doğum sırasında veya anne sütü ile bebeklerine hastalık bulaştırdıkları tespit edilmiştir. Bruselloz nadiren, cinsel aktivite veya kontamine kan veya kemik iliği nakliyle yayılabilir.

Şarbon nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavisi

Bruselloz belirtileri

 • Ateş,
 • Titreme
 • İştah kaybı
 • Terleme, Halsizlik
 • Eklem, kas ve sırt ağrısı
 • Baş ağrısı

Bruselloz belirtileri gripile benzerlik gösterir ve enfekte olduktan sonraki birkaç gün ila birkaç ay içinde herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir.

Bruselloz semptomları iyileştikten sonra uzun süre görülmeyip bazen geri dönebilir. Bazı kişilerde bruselloz, tedaviden sonra bile yıllarca devam eden semptomlarla kronik hale gelir.

Uzun süreli semptomlar arasında omurga ve omurgaya komşu eklemleri etkileyen enflamatuar artrit sonucu oluşan yorgunluk, tekrarlayan ateş, artrit, kalbin şişmesi (endokardit) ve spondilit sayılabilir.

Bruselloz tanısı

Bruselloz tanısı, hastalığa neden olan bakteriye nasıl ve ne zaman maruz kaldığınızı anlamaya bağlıdır. Doğru tanı için doktor öncelikle kan testi ve kemik iliği kültürü isteyecektir. Bu testlerle kanınızda brucella bakterisi ya da bu bakteriye karşı antikor olup olmadığı anlaşılır. Daha sonrasında şu ek tanı yöntemleri de gerekebilir:

Brusella tanısında kan testi de kullanılmaktadır

 • X-ışınları: Kemiklerinizdeki ve eklemlerdeki değişiklikleri ortaya çıkarabilir.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI). Bu görüntüleme testleri, beyin veya diğer dokulardaki inflamasyonu veya apseyi tanımlamaya yardımcı olur.
 • Beyin omurilik sıvısı kültürü: Bu testte alınan az miktarda sıvı örneğinde beyin ve omuriliğinizde menenjit ve ensefalit gibi enfeksiyon olup olmadığına bakılır.
 • Ekokardiyografi: Ses dalgalarıyla kalbinizin görüntüsü alınır ve kalbinizde enfeksiyon belirtilerine ya da bir hasar olup olmadığına bakılır.

Brusella tedavisi

Brusella tedavisinde antibiyotikler kullanılır ve belirtileri hafifletmeyi, hastalığın tekrarlamasını ve komplikasyonları önlemeyi amaçlar. En az altı hafta boyunca antibiyotik kullanmak gerekir.

Brusella tedavisinde doktorunuz hem rifampin hem de doksisiklin reçete edebilir. Belirtileriniz birkaç ay boyunca tamamen yok olmayabilir. Hastalığın tekrarlama ve kronikleşme riski vardır.

Bu nedenle tedavi sonrasında mutlaka kontrole tekrar gitmek çok önemlidir.

Brusella komplikasyonları

Antibiyotiklerle tedavi başarılı olmazsa, bruselloz ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Bruselloz, üreme sisteminiz, karaciğeriniz, kalbiniz ve merkezi sinir sisteminiz dâhil olmak üzere vücudunuzun hemen hemen tüm bölümlerini etkileyebilir.

Kronik bruselloz sadece bir organda veya vücudunuzda komplikasyonlara neden olabilir. Bruselloz sebebiyle ölüm nadirdir. Olası komplikasyonlar şunlardır;

 • Endokardit (Kalbin iç tabakasının enfeksiyonu): Brusellozun en ciddi komplikasyonlarından biridir. Tedavi edilmeyen endokardit kalp kapakçıklarına zarar verebilir veya yok edebilir ve brusellozla ilişkili ölümlerin önde gelen nedenidir.
 • Artrit: Eklem iltihabı eklemlerinizde özellikle dizlerde, kalçalarda, ayak ve el bileklerinde, omurgada ağrı, sertlik ve şişlik ile kendini gösterir.
 • Spondilit: Omurganızın kemikleri (omurganız ya da omurga ve pelvisiniz arasındaki eklemlerin iltihaplanması) tedavi edilmesi güç olabilir ve kalıcı hasara neden olabilir.
 • İltihap ve testislerin enfeksiyonu (epididimo-orşit): Bruselloza neden olan bakteriler sperm kanalı ve testisleri birbirine bağlayan sarmal tüpü enfekte edebilir. Oradan iltihap testisin kendisine yayılabilir ve şişlik ve şiddetli ağrıya neden olabilir.
 • Dalak ve karaciğerin iltihabı ve enfeksiyonu: Dalağı ve karaciğeri etkileyerek normal boyutlarının ötesinde genişlemesine neden olur.
 • Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları: Bunlar arasında, menenjit gibi potansiyel olarak yaşamı tehdit eden hastalıklar, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması ve ensefalit bulunmaktadır.

Kuduz nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri, tedavisi ve aşısı

Bruselladan korunma yolları

 • Pastörize edilmemiş süt, peynir ve dondurma tüketmekten kaçının. Özellikle başka ülkelere seyahat ediyorsanız bu konuda daha dikkatli olmanız gerekebilir.
 • Tüm etleri 145 ila 165 F (63 ila 74 C) arası bir iç sıcaklığa ulaşıncaya kadar pişirin. Dışarıda yemek yiyorsanız eti iyi pişmiş sipariş edin.

  Kaynağı belirsiz et satın almayın

 • Eğer bir veteriner, çiftçi, avcı veya mezbaha işçisiyseniz, hasta veya ölü hayvanlarla ya da hayvan dokularıyla çalışırken ya da doğum yapan bir hayvana yardım ederken lastik eldiven ve koruyucu gözlük kullanın. Hayvan kanıyla temas etmemesi için cildinizdeki açık yaraları örtün.

 • Yüksek riskli işyerlerinde güvenlik önlemleri alın. Laboratuvar çalışanıysanız, tüm örnekleri uygun biyogüvenlik koşulları altında inceleyin. Bakteriye maruz kalınması durumunda derhal tedaviye başlanmalıdır.

 • Kesimhanelerde, hayvanların öldürüldüğü alan ile diğer işlem alanlarının birbirinden ayrılması ve koruyucu giysiler kullanılması gibi önlemler alınmalıdır.

Brusella aşısı

Aşılama, birçok ülkede brusellanın kontrolünde büyük rol oynamıştır. Şu anda sadece hayvanlar için geliştirilen aşılar kullanılmaktadır. Bruselloz aşısı canlı bir aşı olduğu için insanları hasta etme riski vardır. İnsanları korumaya yönelik bir aşı henüz bulunmamıştır. O yüzden eğer evcil hayvanınız varsa ve bağışıklık sisteminiz zayıfsa hayvanınızı aşılatmanız gerekebilir.Brusella tedavisinde şifalı bitkiler var mıdır?

 • Kolloidal gümüş suyu: Bruselloz için en çok kullanılan ve en çok tavsiye edilen doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Anti-bakteriyel özelliği ile Malta ateşi için mükemmel bir doğal ilaçtır. Tüm sağlık malzemeleri satan mağazalarda kolayca bulunabilir. Eğer bulmakta zorlanırsanız güvenilir olduğunu düşündüğünüz internet mağazalarından da satın alabilirisiniz.
 • Sarımsak: Sarımsak birçok hastalık türü için en çok kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Doğal tıpta onlarca yıldır kullanılan en iyi anti-bakteriyel ilaçlardandır. Brusellozun doğal tedavisinde de kullanılması önerilmektedir: 1,5 bardak su içine 1 diş sarımsak atın ve kaynatın. Buna sarımsak çayı diyebilirsiniz. Bu çayı iyileşene ve belirtileriniz kaybolana kadar günde birkaç kez içmelisiniz. Bu kürü uyguladıktan sonra, tedavinize sarımsak çorbası ile devam etmelisiniz. Eğer bir mide probleminiz yoksa günde 3 kez 1’er diş çiğ sarımsağı da tedavinize ekleyebilirsiniz.

Kaynaklar ve Referanslar:1- What is Brucellosis 2- Brucellosis treatment 3- All about Brucellosis

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/bruselloz-tani-tedavi/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi