Burger (Buerger) Hastalığı Nedir, Neden Olur?

içerik

Buerger Hastalığı Nedir?

Burger (Buerger) Hastalığı Nedir, Neden Olur?

Buerger Hastalığı Nedir?

Bugün size damar cerrahisinde özellikle genç yaştaki bireyleri etkileyen, onların yaşamlarını alt üst eden, ekonomik ve sosyal anlamda toplumu olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktan bahsetmek istiyorum.

Nedir bu hastalık dediğinizi duyar gibi oluyorum.

Buerger Hastalığı, veya toplumda yanlış şekilde telaffuz edilen hali ile Burger Hastalığı konumuz.

Buerger hastalığı, kayıtlara göre ilk kez 1879 yılında, Avusturya’da Felix von Winiwarter tarafından rapor edilmiştir. 1908 yılına dek hastalığın tıbbi anlamda tanımlaması tam olarak yapılmamıştır. Bu dönemde, Dr. Leo Buerger tarafından 11 hastanın verilerinin incelenmesi sonucunda New York’ta hastalığın tanımlaması yapılarak, tıbbi literatüre girmesi sağlanmıştır.

Buerger Hastalığı – Tromboangiitis Obliterans

Buerger hastalığı, seyrek gözlenen; hem atar hem de toplardamarları tutan bir hastalıktır. Genel kanının, aksine bacaklarda gözlendiği gibi kollarda da gözlenir. Hastalık, tutulan damarlarda iltihabi olay (inflammasyon) ve buna eşlik eden ufak pıhtılaşmalar (mikro trombus) ile seyreder.

Buerger hastalığında oluşan damar değişikliklerinin sonucunda; cilt ve ciltaltı dokularda dolaşım bozukluğu gelişmeye başlar. Hastalığın ilerlemesi sonucunda ise genellikle dolaşımın bozulduğu bu zeminde gangren ve daha sonra enfeksiyon gelişir.

Buerger Hastalığı: Kimlerde Karşımıza Çıkar?

Buerger hastalığı, daha sık olarak erkeklerde karşımıza çıkar. DilekDuman / Pixabay

Buerger hastalığı, her ne kadar seyrek gözlenen bir hastalık olsa da; bölgesel farklılıklar nedeni ile örneğin Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinde daha sık karşımıza çıkmaktadır. Gözlenme oranı 8 -12 kişi/100000 dir. Bu durumun tersine, Amerika Birleşik Devlet’lerinde ise daha seyrek gözlenmektedir.

Buerger hastalığının tipik bir özelliği; 40 yaşın altındaki erkeklerde daha sık gözlenmesidir. Yakın zamanda yapılan çalışmalar; kadınlarda da gözlenme oranlarında artış olduğunu vurgular niteliktedir.

Hastalık ilk olarak, el ve ayak parmaklarında gözlenir. Daha sonra, hastalığın ilerlemesi ile tutulan bölge daha geniş bir alana yayılır.

Buerger Hastalığı: Sigara İçmek Neden Önemli?

Buerger hastalığı; ilginç bir hastalık olup, hastaların nerede ise tamamı sigara veya tütün ürünleri kullananlardır. Sigaranın içilmesinin yanında, tütünün çiğnenerek tüketildiği toplumlarda da hastalık genç kesimde yüksek oranda gözlenmektedir.

Bu nedenle, Buerger hastalığının tedavisinde; sigaranın ve tütün ürünlerinin içilmemesi ve tütün çiğnenmemesi en önemli aşamadır.

Sigara içimine ve tütün çiğnenmesine devam edilen tersi durumlarda ise parmakların veya ilgili ekstremitenin kesilmesi (amputasyonu) kaçınılmaz bir hal halini alır.

Buerger Hastalığı

Buerger Hastalığı: Bulgu ve Belirtileri Nelerdir?

Buerger hastaları yukarıda da bahsettiğim gibi; genç ve sigara içen erkeklerdir. Genellikle muayeneye ilk geliş yakınmaları kol veya bacaklarda ortaya çıkan dayanılmaz ağrılardır.

Bu ağrılar özellikle ilgili ekstremitenin kullanıldığı durumlarda (yazı yazıldığı veya yüründüğü zaman) artarken, tersine bu eylemlerin yapılmadığı durumlarda ise ağrı azalır veya ortadan kalkar.

Genellikle hastalar, damar tıkanıklığı durumunda olduğu gibi topallayarak yürürler (klaudikasyon, claudication). Ağrılar ortaya çıktığında ise durarak rahatlamaya çalışmak oldukça tipiktir.

El üzerinde yer alan toplardamarlarda, içlerinde yer alan ufak çaplı pıhtılardan dolayı dokunmakla hassasiyet veya ağrı mevcut olabilir.

Bununla birlikte, bu hastaların, genel olarak tutulan bölgede el veya ayaklarda cilt ısıları düşüktür (el ve ayak soğumasının nedenleri). Yine, ellerin tutulduğu hastalarda parmak uçlarında renk değişimi, solukluk gözlenebilir (Raynaud Fenomeni).

 Hastalığın ilerlemiş olduğu durumlarda ise, en sık el veya ayaklarda gözlediğimiz açık yaralar (ülser) karşımıza çıkmaktadır.

Buerger Hastalığı:  Neden Olur? Risk Faktörleri Nelerdir?

Buerger hastalığının tam olarak neden oluştuğu konusunda halen bir fikir birliği mevcut değildir. Ancak, dünya üzerinde hastalığın gözlenmesi açısından bölgesel farklılıkları da göz önüne alacak olursak; genetik bir geçişin söz konusu olduğu düşünülmektedir.

Buerger hastalığına bağlı olarak atar ve toplardamarlar içerisinde oluşan ufak çaplı pıhtılar (tıkaç) nedeni ile bozulmuş olan cilt ve ciltaltı dolaşımına bağlı olarak bu bölümler yeterli miktarda oksijen ve besin maddelerini kan yolu ile sağlayamazlar. Bunun sonucunda da, metabolik olayların yön değiştirmesi ile ağrı, el ve ayak parmaklarında incelme gözlenir.

Buerger hastalığı, yoğun olarak sigara (pipo,sigar ve puro dahil) içenlerde (günde 10 adet veya fazlası) yüksek oranda gözlenen bir hastalıktır. Gözlenme riski, el ile sigara sarılanlarda (filtresiz) daha da yüksektir.

Hastalık, ilginç olarak tütün çiğnenmesinin yoğun olarak gözlendiği bölgelerde de karşımıza çıkmaktadır.

Buna bağlı olarak, hastalığın daha çok tütün ve tütün içeren maddelere karşı gelişen bir duyarlılığa bağlı olduğu düşünülmektedir.

Bunun sonucunda da hassas ve tutulan damar içerisinde damar yüzeyini döşeyen hücrelerde önce şişme ve daha sonra ise pıhtılaşma ile beraber tıkanma gözlenmektedir.

Buerger hastalığının nedenleri arasında düşünülen bu durum nedeni ile, sigara içmeyen ancak hastalık şüphesi olan hastaların, sigara içilen ortamlarda bulunmaması, sigara dumanından uzak olması özellikle önerilmektedir. Tersi, mevcut hastalığın daha da şiddetlenmesine neden olmaktadır.

İlginç bir ayrıntı olarak, uzun süreli diş eti hastalığı olanlarda da Buerger hastalığı gözlenme oranı yüksektir. Bu durumun neden olduğu henüz bilinmemektedir.

Buerger Hastalığı: Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Buerger hastalığı ciddi ve kişinin sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Bu nedenle, erken dönemde tanısının konulması ve gerekli önerilerle beraber tedavisine başlanılması gerekmektedir.

Buerger hastalığına bağlı olarak, tutulan bölgede kan akımında kesinti ve azalma olduğunda; dokunun beslenmesi bozulur.

Cilt ve ciltaltında ortaya çıkan beslenme bozukluğu ilerleyici olduğunda el ve ayak parmaklarında önce renk değişimi daha sonra da gangren ve yara (ülser) gelişir. Yara geliştiğinde, dolaşım bozukluğuna bağlı olarak kolayca enfeksiyon gelişir.

Genellikle, bu hastalarda ilgili yaralar, kötü kokuludur. Bu aşamada, eğer hastalık konusunda gereken tedaviler yapılmazsa; ilgili bölgenin kaybı kaçınılmaz bir hal alır.

Buerger Hastalığı: Teşhis Nasıl Konulur? Teşhis Yöntemleri Nelerdir?

Buerger hastalığı tanısı, genellikle hastalar ilgili ekstremite veya bölgede yara ile geldiklerinden dolayı bu durumdan kolaylıkla şüphelenilebilinir. Genç, sigara içen ve yarası bulunan bir hastada Buerger hastalığından şüphelenmek önemlidir.

Buerger hastalığı, tıkayıcı tarzda periferik arter hastalıkları ile kolaylıkla karışır. Ayırıcı tanının tam olarak yapılması, tedavinin uygun şekilde planlanması ve yapılması açısından çok önemlidir.

Ayrıntılı bir hasta hikayesi ile beraber yapılan fizik muayene tanıyı büyük oranda doğrular. Periferik arter nabızlarının olmaması, ekstremitelerin soğuk ve dolaşım bozukluğuna ait diğer bulguların (kıl dökülmesi, tırnaklarda değişiklikler, kötü ayak hiyjeni, renk değişimi) bulunması önemli bir ayrıntıdır.

Doppler ultrasonografi veya anjiografi damar hastalıklarında kullanılan tanı yöntemlerinden olup, Buerger hastalığı tanısında da kullanılmaktadır. Yakın zamanlarda, minimal invaziv cerrahi tedavi yöntemlerinin uygulanması nedeniyle kalp ve damar cerrahları da atar ve toplardamar doppler ultrasonografisi konusunda tecrübe sahibi olmuşlardır.

Buerger hastalığı, ön tanısı ile muayene olmak üzere gelen hastaya yapılacak atardamar (arteryel) doppler ultrasonografi sayesinde ön tanı doğrulanmış olur. Tanı, bir sonra ki aşama olan anjiografi (el bileğinden kalp anjiografisi) ile doğrulanır. Anjiografik görüntülemede Buerger hastalığına ait tipik görüntülerin saptanması, doğrulayıcıdır.

Buerger hastalığı, hemen her zaman iki taraflı olduğu için; tanı amaçlı yapılacak tetkiklerin her iki kol veya bacağı içermesi önemli bir ayrıntıdır.

Buerger Hastalığı: Tedavisi Nedir, Nasıl Yapılır?

Buerger hastalığının, nedeni tam olarak anlaşılamamış olması tedavinin de etkili olmasını güçleştirmektedir. Ancak, Buerger hastalığı olan her hasta için, tedavinin en temel noktası; sigara ve sigara ürünlerinin içilmesinin (solunmasının) ve tütün çiğnenmesinin hemen bırakılmasıdır.

Bu tedavide ki en önemli ayrıntıdır. Diğer tedavi yöntemleri uygulanırken, tersine sigara içilmesi veya tütün çiğnenmesi durumunda etkili bir tedavinin sağlanması imkansızdır.

Sigarayı azaltsam olur mu veya ben zaten çok az içiyorum gibi yaklaşımlar; tedavinin sonuçsuz kalmasında oldukça etkilidir.

Buerger Hastasıyım Sigara İçiyorum; Sigarayı Bir Türlü Bırakamıyorum, Ne Yapmalıyım?

Buerger hastalığının her ne kadar nedenleri tam olarak belirlenmemişse de; sigaraya karşı bir hassasiyetin olduğu birçok bilimsel araştırma ile ortaya konmuş ve kabul görmüştür.

Sigaraya olan bu hassasiyet nedeniyle, sigara kullanımının sonlandırılması tedavideki en kritik noktadır. Ancak, sigaranın bağımlılık potansiyeli oldukça yüksektir. Başlandıktan sonra terkedilmesi güç olan bu madde için, farklı yaklaşımlar mevcuttur.

Bu yaklaşımlardan size uygun olanın saptanması ve erken dönemde de başlanması gerekmektedir.

Buerger Hastası’yım; Sigarayı Bırakmak İçin Nikotin Sakızları veya Nikotin İçeren Yamaları Kullanmam Doğru Mu?

Sigara içme alışkanlığının terk edilmesi için tedavi amaçlı olarak kullanılan nikotin sakızları veya nikotin yamaları; içerdikleri nikotin ve içerikteki nikotinin Buerger hastalığını tetiklemesi nedeniyle kesinlikle kullanılmamalıdır. Sigarayı bırakmak amacıyla, nikotin içermeyen ürünlerin kullanılması tavsiye edilmektedir.

Buerger hastalığının hızı, sigara ve tütün ürünlerinin kullanımının bırakılmasını takiben yavaşlar, ancak tam olarak durmaz.

Buerger Hastalığı ve Sigara

Buerger Hastalığı: Tedavide Diğer Seçenekler Nelerdir?

Buerger hastalığının tedavisinde uygulanan diğer tedavi yöntemleri, temel olarak bölgesel kan akımını arttırmaya yöneliktir. Bu amaçla;

 • kan damarlarını genişleten ve bölgesel kan akımını arttıran ilaçlar (prostoglandinler),
 • damarlar içerisinde oluşmuş olan ufak çaplı pıhtıların eritilmesini sağlayan ilaçlar (antikoagülanlar),
 • bacaklara dışarıdan belli aralıklarla, değişken miktarda basınç uygulayan ve bölgesel kan akımını arttırmayı hedefleyen pnomatik çorap sistemleri,
 • hiperbarik oksijen uygulaması,
 • omuriliğin elektriksel olarak uyarılması,
 • omurilik bölgesine yakın sinirlerin (sempatik) bölgesel olarak çıkarılması ve kan akımının arttırılması
 • bölgesel olarak yeni damar oluşumunu tetikleyen anjioneogenezis (halen araştırma aşamasında olan bir yöntemdir, tedavide etkili olduğuna dair bilimsel veriler henüz değerlendirilme aşamasındadır)
 • gangrene veya nekroze bölgenin çıkarılması (rezeksiyonu) kullanılmaktadır.

Buerger Hastalığı: Hastaların Dikkat Etmesi Gerekenler

Buerger hastalığı, bölgesel kan dolaşımını olumsuz olarak etkileyen bir hastalık olduğu için; özellikle bacaklarda parmakların bakımı, hiyjeni oldukça önemlidir.

Kan akımının bozulmuş olmasına bağlı olarak, gelişen bir yaranın iyileşmesi oldukça güçtür. Yaranın, gelişmeden önleminin alınması çok önemlidir.

Eğer yara gelişirse, yaranın gerekli olan bakımının yapılması, antibiyotik tedavisi, uygun pansumanlar öncelikli olarak yapılacaklardandır.

Buerger hastaları için, ayak bakımı konusunda özellikle bilgi verilmelidir. Tırnakların dipten kesilmemesi, ayak mantarlarının tedavisi bunlardan birkaçıdır.

Son olarak, eğer ağız hiyjeniniz bozuk veya diş eti hastalığı mevcutsa; Buerger Hastalığı ile bağlantısından dolayı, bir diş hekimine muayene olmanızı öneririm.

Buerger hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Hastalarımdan duyduğum ve gelen sorulara yanıt vererek yazımı sonlandıracağım.

Buerger Hastalığının Sülük ile Tedavisi Mümkün Mü?

Buerger hastalığının sülük ile tedavisi mümkün değildir. Tıp mesleği uygulamalarında, steril şartlar altında üretilen sülüklerin uygulama alanları mevcuttur. Ancak, bu uygulamaların ülkemiz şartlarında yapılması mevcut ortam ve yasalar çerçevesinde kesinlikle doğru değildir. Bu tür uygulamalara lütfen rağbet etmeyiniz.

Buerger Hastalığında Oksijen Tedavisi Etkili Mi?

Buerger hastalığında oksijen tedavisi, hastalığın erken dönemlerinde etkili olabilmektedir. Ancak, unutulmaması ve uygulanması gereken en önemli nokta; hastanın sigara (nikotin) ile olan bağının kesilmesidir. Bu noktadan sonra, oksijen tedavisinin yara iyileşmesine olumlu etkisi olmaktadır.

Buerger Hastalığı Tedavisi İçin Bitkisel Çözüm Var Mı?

Buerger hastalığı tedavisinde, bitkisel destek ve çözüm, maalesef etkili olmamaktadır.

Hastalığın, temel nedenlerini göz önüne aldığımızda, bitkisel destekleyici tedavilerin bir çözüm olmadığını, sigara ile olan bağlantının hızlı bir şekilde kesilmesinin gerekli olduğunu fark edeceksiniz.

Bilimsel anlamda, üstünlüğü henüz ispatlanmamış yöntemlere yaslanmak ve soruna neden olan esas durumu göz ardı etmek (ki bu durumda sigara oluyor), devekuşu’nun kafasını kuma gömmesi hikayesi gibidir (yoksa, deve mi idi?).

Buerger Hastalığında Diyet Tedavisi Etkili Mi?

Buerger hastalığına özel bir diyet tedavisi yoktur. Buerger hastalığının oluşum nedeni her ne kadar tam olarak aydınlatılamamışsa da, tütün ve tütün ürünleri ile olan bağlantısı çok belirgindir. Eğer bir diyet yapılacak veya uygulanacaksa, bence bu diyetin sigara içilmemesi diyeti olmasının gerektiğini düşünüyorum.

Evet bu yazı burada biter. Eğer, sizin de, bu konuda veya damar sağlığınız ile ilgili sormak istedikleriniz varsa, bana buradan ulaşabilirsiniz. Ancak, soru sormadan önce mutlaka bu yazıyı okuyunuz.

Sağlıkla kalın…

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu

Источник: //mehmetergenoglu.com/buerger-hastaligi-nedir/

Burger (Buerger) Hastalığı Nedir?

Burger (Buerger) Hastalığı Nedir, Neden Olur?

Burger hastalığı sıklıkla 50 yaş altında olan ve sigara içen erkeklerde görülen, kol ve bacak atardamar tıkanıklığı yapan bir hastalıktır. Bacaklarda yürümekle ağrı, parmak ya da ayakta, uzun süre iyileşmeyen yara ve bazen kangrene neden olur.    

Buerger Hastalığı nedir?

Buerger hastalığı (halk dilinde Burger hastalığı) çoğunlukla bacak, bazen de koldaki atardamarlarda tıkanma oluşturan bir damar hastalığıdır. Hastalık bacak-ayak ve kol-el damarlarında tıkanma yaparak sorun oluşturur.

Buerger hastalığında damar tıkanması diğer tıkanmalardan belirgin farklılık gösterir. Büyük damarlardan çok dizin altındaki küçük damarlar tıkanır. 

Buerger hastalığı dünyada doğrudan sigaraya bağlı tek hastalıktır. Sigaranın kanser, akciğer hastalığı, kalp hastalığı gibi çok sayıda hastalığı daha sıklaştırdığını ya da daha kötüleştirdiğini biliyoruz. Ancak tüm bu hastalıklar sigara içmeyen insanlarda da görülür. Buerger hastalığı ise sadece sigara içen kişilerde görülür. Hastalar genellikle 30-50 yaş arasında sigara içen erkeklerdir. 

Buerger Hastalığı Kimlerde görülür?

Burger hastalığı sadece sigara içen insanlarda görülür. Sigara içmeyen insanlarda kesinlikle görülmez. 

Hastaların büyük bir çoğunluğu (neredeyse %99'u) erkektir. Kadınlarda son derece seyrektir. 

Genellikle diğer damar hastalıklarına göre daha genç erkeklerde görülür (30-45 yaş arası). Damar sertliğine bağlı damar tıkanması genellikle 50 yaşından sonra görülür.

Damar tıkanıklığı ne tür belirti verir?

Burger hastalığı çoğunlukla ayak damarlarında, daha seyrek olarak da el damarlarında tıkanma yapar. 

Damar tıkandığında parmaklara giden kan akımını azalır. Ayaklarda soğukluk ve bacaklarda yürümekle ağrı olur. Hastalık ilerlerse parmaklarda dinlence halinde bile ağrı olabilir. Bu ağrı hastanın uyumasını bile engelleyebilir. Uzun süre iyileşmeyen yaralar sonunda parmak ya da ayak kangrenine neden olabilir. Kangrenler, parmaklarda ve bazen ayakta  kesilmelere (ampütasyonlara) yol açabilir.

Hastaların neredeyse dörtte birinde parmak ya da bacak ampütasyonu gerekir. 

Buerger hastalığı ne tür şikayet oluşturur?

1. Yürümekle ayak tabanında ve bacak kaslarında ağrı. Bu ağrı diğer damar tıkanmalarındaki gibidir. Yürüyünce başlar, dinlenince geçer. Hızlı yürümek ve yokuş yukarı çıkmak çok zordur.

2. Ayak ve parmaklarda soğukluk olur. Ancak Burger hastalarınd ayak sıcak kalabilir. 

3. Ayakta ve parmaklarda uyuşma ya da şiddetli ağrı olabilir.

4. Hastalık ilerlerse ayak parmaklarında ve topuklarda yaralar oluşabilir.

5. Parmaklarda kangren gelişir ve parmakların ve bazen ayağın kesilmesi gerekebilir.

Sigara bırakıldığında Burger hastalığı genellikle ilerlemesini durdurur. Bu an itibariyle hastalıkta kötüleşme pek görülmez.

Bu nedenle Burger hastalığı tanısı alan kişi mutlaka sigarayı bırakmalı ve sigara dumanının olduğu yerlerden uzak durmalıdır.  

Buerger hastalığı tanısını nasıl konulur?

50 yaşından daha genç, sigara içen bir erkekte yürümekle bacaklarda ve ayaklarda ağrı, ayaklarda soğukluk ve parmaklarda ağrı ve yara varsa öncelikle düşünülmesi gereken hastalık Burger hastalığıdır. 

El parmaklarında daha hafif şikayetler vardır. Parmaklar soğur, yara çıkabilir ve kangren gelişebilir. 

Bazı hastalar Buerger hastası olmasına rağmen yanlışlıkla başka hastalık tanısıyla takip edilir. Bazı hastalarımız ayağında mantar tedavisi, bazıları bel fıtığı tedavisi gördüğünü belirtir. Bunlar tanıyı geciktirir. 

Burger hastalığının kesin tanısı bacak damarlarının anjiyografisi ile konabilir.  

Anjiyografi yapılmadan da Burger hastası tanısı koyma şansımız vardır ama kesin tanı için anjiyografi gerekebilir.

Buerger hastalığı hemen her zaman 50 yaşından önce ortaya çıkar. Ancak diğer damar tıkanmaları (çoğunluğu damar sertliğine bağlıdır) genellikle 50 ve 60 yaşlarından sonra ortaya çıkar.

Damar sertliğine bağlı hastalıklarda sigara içme dışında diyabet, kolesterol yüksekliği ve hipertansiyon gibi ek risk faktörleri varken Burger hastasında genellikle sadece sigara içme öyküsü vardır ve diğer hastalıklar bulunmaz.

Buerger hastlığında bulgular genellikle bir anda değil belirli bir zamanda yavaş yavaş ortaya çıkar. 

Fizik muayene sonrası yapılan bir renkli Doppler ultrason damar tıkanıklığını ortaya koyar. Gerekirse bilgisayarlı tomografi ile anjiyografi, MR anjiyogafi veya normal anjiyografi yapılabilir.  

Buerger hastalığının tedavisi

Buerger hastalığında tüm sorun atardamarlarda oluşan tıkanmadır. Tüm şikayetler buna bağlı olur. Bu nedenle tedavi gerektiren hastalarda kesin tedavi bu damarların açılmasıdır ve bu da sadece ameliyat ya da anjiyografi yöntemiyle olur. Ancak her hastanın mutlaka anjiyo ya da ameliyat olması gerekmeyebilir. 

Ameliyat ya da anjiyodan önce yapılması gerekenler vardır:

1. Damarların açılmasından da öncelikli olan adım sigaranın mutlaka bırakılmasıdır. Sigara bırakılırsa o ana kadar tıkanmış olan damarlar tekrar açılmaz. Sigaranın bırakılması genellikle hastalığın ilerlemesini durdurur.

Artık yeni tıkanmalar olmayacaktır. Yani ayak daha kötüye gitmeyecektir. Hasta sigara içmeye devam ettiğinde hastalığın ilerleme ihtimali yüksektir ve biz anjiyo ile damarları açmışsak açılan damarlar erken dönemde tekrar tıkanabilir.

2. Eğer mümkünse yürüme egzersizleri önerilir. Ancak ileri evre hastalıkta hasta 100 metre dahi yürüyemez. Bu tür hastalarda doğrudan damarları açmak gerekir.  

3. Hiç bir ilaç Burger hastalığındaki damar tıkanmalarını açmaz. Ancak kılcal damarları biraz genişleterek yürüme ağrısını hafifleten ilaçlar kullanılabilir.

4. Bazen karından sinir yakma (sempatektomi) yöntemi uygulanabilir. Bu da var olan açık damarların biraz genişlemesine ve bacağa giden kan miktarının artırılmasına yol açabilir. Bu işlemi genellikle anestezi bölümü yapar. 

5. Kök hücre nakli. Bu hastalıkta yararlı olup olmadığını söylemeye bilimsel veriler yeterli değildir.  

6. Tıkalı damar ya anjiyografi ya da ameliyatla açılabilir.

Burger hastalığında bacak damar tıkanıklığı anjiyografi ile açılabilir. Ancak bu hastalıkta anjiyografi ile damar açma yöntemi ne yazık ki az bilinen bir yöntemdir.

Diğer damar tıkanmaları açılabilmesine rağmen Burger hastalarında damar tıkanıklığını anjiyo ile açabilmek nisbeten zordur ve bu tedaviyi yapabilen mekez oldukça azdır.   

Buerger hastalığında tıkalı damar anjiyo ile nasıl açılır? 

Burger hastalığında özellikle dizin altındaki küçük damarlar tıkandığı açılması diğer damar tıkanıklıklarına göre daha zordur. 

Burger hastalarında anjiyografi ile damarların açılması mümkündür. Damar açmada en sık balon yöntemi kullanılır. Stent diğer damarları açmada son derece başarılı olsa da Burger hastalarında çok daha seyrek kullanılır. 

Burger hastalığında anjiyografi ile damar tedavisi diğer damar tıkanmalarının tedavisine benzemekle birlikte belli farklılılar vardır: 

 • Damar sertliğinde genellikle büyük damarlar daralır ya da tıkanır. Bu damarlarda hem ameliyat şansı vardır hem de anjiyografi ile açılması daha kolaydır. Burger hastalığı ise daha çok diz altındaki küçük damarları tıkar.
 • Damarda daralma değil doğrudan tam tıkanma olur. Anjiyografi ile daralmanın tedavisi daha kolay, tıkanmasını tedavisi ise daha zordur. 
 • Burger hastalığı özellikle diz altındaki damarları tıkar. Bu bölgenin anjiyografi ile tedavisi büyük damarlardan daha zordur ve anjiyografi ile damar tedavisi yapan bir çok merkez diz altındaki damar tıkanmalarına müdahale edemez. 
 • Anjiyografi ile damar açmada en etkili yöntemler tıkalı damarın balon ile açılmasıdır. Burger hastalığına bağlı damar tıkanıklıklarında stent kullanımı çok daha seyrektir. 
 • Damar tıraşlama yöntemi burger hastalığında henüz denenememiştir. Bu nedenle net bir kullanımı yoktur. 

Anjiyografi tedavisinden yaklaşık 6 saat sonra hastalar evlerine gönderilebilir. 

Anjiyografi ile tedavi, diğer damar tıkanmalarına göre daha zor olmakla birlikte bu hastalarda genellikle tek ve en önemli tedavi şansıdır. Çünkü sigaranın bırakılması, ilaç kullanılması ya da sinir yakma gibi işlemlerin hiç birisi tıkanmış damarı açamaz. Tıkalı damarı açabilen yöntemler ameliyat ve anjiyografi tedavileridir. 

ÖZET BİLGİ 

 • Buerger hastalığı (halk arasında Burger hastalığı olarak bilinir) atardamar tıkanması oluşturan bir hastalıktır.
 • En çok bacak damarlarında, daha seyrek olarak kol damarlarında ve kalp damarlarında tıkanıklık yapar. Hemen her zaman erkeklerde görülür.
 • Sadece sigara içen insanlarda görülür. Sigara içmeyen insanlarda kesinlikle görülmez.
 • Damar sertliğine bağlı damar tıkanıklığı genellikle 50 yaşından sonra görülürken, Burger hastalarında damar tıkanıklığı en sık 30-40 yaşları arasında görülür.
 • En çok diz altındaki küçük damarları tıkar. Hastalarda ayak parmaklarında iyileşmeyen yara, yürümekle ayaklarda ağrı ve soğukluk oluşturur.
 • Tedavi edilemezse parmakların kaybına hatta bacağın kaybına yol açabilir.
 • Burger hastalığının tedavisi için sigaranın mutlaka bırakılması ve mümkünse damarların açılması gerekir.
 • İlaç tedavileri, sinir yakma (sempatektomi) ya da kök hücre nakli hastaların şikayetlerini azaltabilir ancak tıkalı damarları açamaz.
 • Ameliyatla damarların açılması da iyi bir yöntemdir ancak çok küçük damarlar tıkalı olduğu için çoğu hastada mümkün değildir.
 • Tıkalı damarların açılmasının mümkün olmadığı söylenir çünkü açılması çok zor olan damarlardır.
 • Günümüzde Burger hastalarındaki çoğu tıkalı damarı anjiyo ile açılabilir. 
 • Burger hastalığının etkili tedavisi sigaranın bırakılması ve bu damarların açılmasıdır.   

KAYNAK : Prof Dr Levent Oğuzkurt

Etiketler

Источник: //www.1milyarbilgi.com/haber/burger-hastaligi-nedir-haberi-1100.html

Buerger Hastalığı

Burger (Buerger) Hastalığı Nedir, Neden Olur?

Tromboanjitis obliterans (TAO) olarak ta bilinen Buerger hastalığı orta ve küçük çaplı atar ve toplar damarlarda sigaraya bağlı olarak gelişen tıkayıcı damar hastalığıdır.

Hastalık daha çok ayaktaki ve koldaki damarlarda tıkanıklığa yol açarak ağrılı yara ve gangrenlere yol açar.

Damarlar bir çeşit iltihabı pıhtı ile tıkanır ve özellikle parmaklara giden kan akımını azalır ve sonuçta parmaklarda şiddetli ağrı, bir türlü iyileşmeyen yaralar ve kangren ortaya çıkar. Buerger hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Buerger hastalığının en önemli sonucu sürekli ağrı ve kangrenler nedeni ile uzuv kaybı yada kesilmesidir. Ayaklardaki yaralar hastaların %70 e yakınında olur. Hastaların dörtte birinden fazlasında bacak yada ayak kesilmesi gerekmektedir.

Belirtiler

Hastaların çok büyük bir bölümü sigara kullanan erkeklerdir. Hastalık genellikle 20 ile 40 yaşlarında başlar. Buerger hastalığında ayak ve elde özellikle istirahatte şiddetli ağrı ve yaralar vardır.

Hastaların büyük bölümünde yıllardır devam eden ayak ve ellerde üşüme, uyuşma ve soğukluktan yakınırken zamanla istirahatte ayak parmaklarında ağrılar ortaya çıkar.

Çoğu kez parmaklar kızarmış olduğu halde soğuk ve ağrılıdır.

Ağrı başlangıçta yürüme ile gelirken bir süre sonra kalıcı hale gelir. Klasik ağrı kesiciler fayda vermez. Çoğu kez parmaklarda basit nedenlerle başlayan ve bir türlü iyi olmayan çok ağrılı yara, iltihap veya kangren ortaya çıkar.

Tanı

Buerger hastalığının tanısı için belli başlı anahtar faktörler 50 yaşından önce ama özellikle 20-40 yaşlarındaki erkeklerde şikayetlerin ortaya çıkmış olması ve sigara yada tütün kullanımıdır.

Çeşitli yöntemlerle hastalarda özellikle el ve ayak damarlarında tıkanık belirlenir. Doppler ile ayak ve kol damarlarında basınçların düşük olması, renkli Doppler ultrasonografi, manyetik rezonans anjiografi veya anjiografi ile damarlarda tıkanıklık belirlenir.

Anjiografide bir çok alanda çok sayıda tıkanıklık vardır. Çoğu kez gövdeye yakın damarlar normal iken bacakta uçlara yakın damarlar tıkalıdır ve kan tıkalı damarların çevresindeki küçük yandaş damarlar (kollateraller) aracılığı ile yetersiz olarak uçlara iletilir.

Buerger hastalığı belirtileri ile gelen bir hastada damar tıkanıklığının kalpten kaynaklanmış bir pıhtıdan, damarlarda yaralanma olmadığı ve bağışıklık sisteminin hastalıklarından olayın kaynaklanmadığından emin olunmalıdır.

Tedavi

Tedavinin en önemli basamağı sigaranın kesilmesidir. Bu kesinlikle bir zorunluluktur. Sigarayı bırakan kişilerde amputasyon (doku yada uzvun kesilmesi) riski çok düşüktür. Buna karşın sigara bırakılmadığında yaralar iyileşmez yada tekrar açılır ve sonuçta çok sayıda amputasyon gerekebilir.

Tedavide etkinliği kanıtlanmış en önemli tedavi prostaglandin ismi verilen normalde damarlardan da salgılanan bir çeşit hormonun damardan verilmesidir. Tedavi genelde 3-4 hafta sürer ve yaraların iyileşmesi hızlanır. Bunun dışında ağrı kesiciler yada özel ağrı tedavisi yöntemleri hastalarda rahatlama sağlayabilir.

Buergerli hastaların ancak %20 sinde damarlar bypass cerrahisi için uygundur. Genel olarak bypass cerrahisi açık kaldığında bacağın yada ayağın kurtulmasına yardımcı olan en etkin tedavidir..

Bu yöntem uygulanamadığı yada başarısız kaldığı durumlarda ise atar damarlardaki büzüşmeye yol açan sempatik sinirler sempatektomi ameliyatı ile kesilebilir. Çoğu hastada hastalık bu tedavilere cevap vermez ve uzvun kesilmesi gerekir.

Daha parmakta ağrılı gangren başladığında damar hastalığı yönünden etkin bir tedavi yapılmadan sadece gangrenli parmağın alınması soruna hiç bir çözüm getirmez ve oluşan ağrılı gangrenli güdük nedeni ile defalarca daha yukarılardan kesilme işlemleri gerekir.

Bu nedenle Buerger hastalığı olan her hastada parmak yada ayak kesilmeden önce bypassa uygun açısından değerlendirilmelidir

Örnek bir hastada hastalığın seyri

Buerger hastasında ayak 2. parmakta başlayan ağrılı bir yara,

Yara nedeni ile hatalı olarak parmağın kesilmesi

Kesilmiş alanda tekrar ağrılı kangrene yaranın gelişmesi

Bu kangrene yaradan kurtulmak için yine hatalı olarak ön ayağın kesilmesi

Hasta servisimize başvurduktan sonra damar ameliyatının yapılması

Başarılı damar ameliyatı sonrası yeterince kanlanmakta olan dokunun iyileşmeye başlaması

Yapılan başarılı bir damar ameliyatı sonrası iyileşmekte olan yaranın deri greftlemesi ile kapatılarak hastanın sorunun çözülmesi

Источник: //www.cuneytkoksoy.com/buerger-hastaligi

Buerger Hastalığı Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Burger (Buerger) Hastalığı Nedir, Neden Olur?

Haber güncelleme tarihi 23.10.2018 12:17

Bir nevi damar hastalığı olarak belirtilen buerger hastalığı, el ve ayaklarda bulunan damarların iltihaplanması sonucunda oluşmaktadır. Genellikle atardamarları etkileyen buerger hastalığı, bazı durumlarda toplar damarları da etkileyebilir.

1908 yılında ilk kez Buerger isimli birinin bu hastalığa yakalanması sonucunda Buerger hastalığı olarak tanımlanmıştır. Diğer bir adı “thromboangitis obliterans” olan buerger hastalığı, genellikle 20-50 yaş aralığında görülmektedir. Genellikle sigara bağımlısı erkeklerde görülen buerger hastalığı, son zamanlarda kadınlarda da sıkça görülmeye başlanmıştır.

Vaskülit, kan damarlarının bir bölümünün iltihaplanması olarak bilinmektedir. Vaskülit sonucunda kan damarlarının daralarak pıhtılaşma ile tıkanması söz konusu olur. Kan damarlarının tıkanması el ve ayaklarda ağrıya neden dokuların hasar görmesine veya ölmesine neden olabilir. Bu nedenle buerger hastalığının bir an önce tedavi edilmesi önerilmektedir.

El ve ayak damarlarının iltihabi pıhtı ile tıkanması sonucunda kan akımı azalarak şidetli ağrılara neden olur.

Bu ağrıların yanı sıra ağrılı açık yaralar oluşurken kangren riskinde artış gözlemlenir. Özellikle ayaklarda oluşan bu yaralar hastaların yaklaşık %70’inde gözlemlenir.

Ancak tedavi edilmeyen buerger hastalığında şiddetli ağrı veya kangren nedeniyle uzuvların kesilmesi söz konusu olabilir.

BUERGER HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Buerger hastalığının oluşumunda temel faktör sigara kullanımı olarak belirtilmektedir. Buerger hastalarının büyük çoğunluğunun sigara tiryakisi olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle buerger hastalarının sigara tüketiminden kaçınmaları önerilmektedir. Sigara tüketimi damar tıkanıklıklarının geçici olarak sıkışmasına neden olarak hastalığı önemli oranda tetikler.

Sigara tüketiminin yanı sıra buerger hastalığına neden olan faktörlerde mevcuttur. Soğuk havadan travmalara kadar birçok unsurun etkili rol oynadığı buerger hastalığının bilimsel nedeni henüz kesin olarak bilinmemektedir. Soğuk hava ve travmaların (çarpma, vurma, kaza vs.) yanı sıra kalsiyum ve kolin metabolizması bozuklukları buerger hastalığı nedenleri arasında sıralanmaktadır.

BUERGER HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Burger hastalığının belirtilerinin gözlemlenmesi durumunda vakit kaybetmeden bir an önce doktora başvurulmalıdır. Her hastalıkta olduğu gibi buerger hastalığında erken teşhis büyük önem taşımaktadır.

Belirtiler aniden ortaya çıkabileceği gibi sinsi olarak da ilerleme gösterebilir.

Hafif seyreden buerger hastalığı ortalama olarak 1-2 yıl içinde belirti gösterirken; hızlı ilerleyen buerger hastalıklarında 1-2 ay içinde belirtiler ortaya çıkmaktadır.

El ve ayaklarda ağrıya neden olan buerger hastalığı yürüme veya el işi gerektiren uygulamalar sırasında ağrıya neden olurken dinlenme ile hafiflemektedir. Bu ağrılarda çoğu kez klasik ağrı kesiciler fayda göstermez. İlerleyen zamanlarda ağrılı ve açık yaralar gözlemlenirken kangren oluşumu da söz konusu olabilir.

Belirtiler öncelikle bir veya iki bacakta hissedilen soğukluk hissi ile başlar. Parmaklar, ayağın üst bölümü, topuk ve baldırlarda hissedilen sızılar daha sonra şiddetli ağrılara dönüşür. Başlarda yürüme ile başlayan ağrılar dinlenme ile geçerken ilerleyen buerger hastalığında ağrılar istirahat halinde de kendini gösterir.

Tırnak kesme, ayakkabı vurması veya çarpma gibi günlük hayatta sıkça karşılaşılan basit yaralar buerger hastalığında iyileşmemekle birlikte ağrıların daha da artmasına neden olur. Yayılan yara daha sonraları kangrene neden olarak  bulunduğu uzuvun kesilmesine neden olabilir.

 • El, kol, ayak ve bacaklarda görülen geçici ağrı
 • Kan damarlarında iltihaplanma
 • Soğuk havada el ve ayak parmaklarının soluk bir renk alması
 • El ve ayakların üşümesi / soğukluk hissi
 • El ve ayak parmaklarında görülen kangren
 • El ve ayak parmaklarında oluşan ağrılı, açık yaralar

BUERGER HASTALIĞI TEDAVİSİ

Her hastalıkta olduğu gibi buerger hastalığında da erken teşhis oldukça önemlidir. Hastalığın seyrinin kontrol altına alınması ve ilerlemesinin önlenmesi açısından erkenden tedaviye başlanması gerekmektedir. Ayakta soğukluk, ayak renginde değişiklik, yürürken hissedilen ağrı ve sızı gibi belirtilerin gözlemlenmesi durumunda bir an önce doktora başvurulmalıdır.

Burger hastalığında öncelikle hastalığın ilerlemesini önlemek adına çeşitli ilaç tedavileri uygulanır.

Damar genişletici, pıhtı önleyici ve kan sulandırıcı gibi çeşitli ilaçlarla hastalığın seyri kontrol altına alınır.

Ancak bazı vakalarda damarlardaki daralmayı veya sıkışmayı ortadan kaldırmak adına cerrahi müdahale uygulanır. Cerrahi müdahale ile sinir düğümleri çıkarılır.

Buerger hastaları tedavi sırasında dikkatli ve özenli davranarak tedavini olumlu seyretmesine katkıda bulunabilirler. Bunun için soğuktan kaçınmaları, tırnaklarını çok derinden kesmemeleri, yumuşak ve rahat ayakkabı kullanmaları, geceleri ayak üşümesine karşı çorap giyilmesi ve sigaranın muhakkak bırakılması önerilmektedir. 

Cansu YAVAŞ / NeOldu.com

UYARI !

Haberimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz. 

Источник: //www.neoldu.com/buerger-hastaligi-nedir-ve-nasil-tedavi-edilir-11242h.htm

Buerger hastalığı nedir?

Burger (Buerger) Hastalığı Nedir, Neden Olur?

Buerger hastalığının belirtileri nelerdir? Genelde sigara içen erkeklerde görülen Buergerhastalığı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor.

Biz de bu konuda araştırılan soruların cevaplarını derledik. 4 yıl öncesine kadar sağlıklı bir insan olan Hafize Yalçın, 2014 yılında bacaklarındaki ağrı şikayetiyle gittiği hastanede hastalığını öğrendi.

Peki, Buerger hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Neden olur? Detaylar haberde…

BUERGER HASTALIĞI NEDİR?

Tromboanjitis obliterans (TAO) olarak ta bilinen Buerger hastalığı orta ve küçük çaplı atar ve toplar damarlarda sigaraya bağlı olarak gelişen tıkayıcı damar hastalığıdır.

Hastalık daha çok ayaktaki ve koldaki damarlarda tıkanıklığa yol açarak ağrılı yara ve gangrenlere yol açar.

Damarlar bir çeşit iltihabı pıhtı ile tıkanır ve özellikle parmaklara giden kan akımını azalır ve sonuçta parmaklarda şiddetli ağrı, bir türlü iyileşmeyen yaralar ve kangren ortaya çıkar. Buerger hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Buerger hastalığının en önemli sonucu sürekli ağrı ve kangrenler nedeni ile uzuv kaybı yada kesilmesidir. Ayaklardaki yaralar hastaların %70 e yakınında olur. Hastaların dörtte birinden fazlasında bacak yada ayak kesilmesi gerekmektedir.

BUERGER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastaların çok büyük bir bölümü sigara kullanan erkeklerdir. Hastalık genellikle 20 ile 40 yaşlarında başlar. Buerger hastalığında ayak ve elde özellikle istirahatte şiddetli ağrı ve yaralar vardır.

Hastaların büyük bölümünde yıllardır devam eden ayak ve ellerde üşüme, uyuşma ve soğukluktan yakınırken zamanla istirahatte ayak parmaklarında ağrılar ortaya çıkar.

Çoğu kez parmaklar kızarmış olduğu halde soğuk ve ağrılıdır.

Ağrı başlangıçta yürüme ile gelirken bir süre sonra kalıcı hale gelir. Klasik ağrı kesiciler fayda vermez. Çoğu kez parmaklarda basit nedenlerle başlayan ve bir türlü iyi olmayan çok ağrılı yara, iltihap veya kangren ortaya çıkar.

BUERGER HASTALIĞININ TANISI

Buerger hastalığının tanısı için belli başlı anahtar faktörler 50 yaşından önce ama özellikle 20-40 yaşlarındaki erkeklerde şikayetlerin ortaya çıkmış olması ve sigara yada tütün kullanımıdır.

Çeşitli yöntemlerle hastalarda özellikle el ve ayak damarlarında tıkanık belirlenir. Doppler ile ayak ve kol damarlarında basınçların düşük olması, renkli Doppler ultrasonografi, manyetik rezonans anjiografi veya anjiografi ile damarlarda tıkanıklık belirlenir.

Anjiografide bir çok alanda çok sayıda tıkanıklık vardır. Çoğu kez gövdeye yakın damarlar normal iken bacakta uçlara yakın damarlar tıkalıdır ve kan tıkalı damarların çevresindeki küçük yandaş damarlar (kollateraller) aracılığı ile yetersiz olarak uçlara iletilir.

Buerger hastalığı belirtileri ile gelen bir hastada damar tıkanıklığının kalpten kaynaklanmış bir pıhtıdan, damarlarda yaralanma olmadığı ve bağışıklık sisteminin hastalıklarından olayın kaynaklanmadığından emin olunmalıdır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavinin en önemli basamağı sigaranın kesilmesidir. Bu kesinlikle bir zorunluluktur. Sigarayı bırakan kişilerde amputasyon (doku yada uzvun kesilmesi) riski çok düşüktür. Buna karşın sigara bırakılmadığında yaralar iyileşmez yada tekrar açılır ve sonuçta çok sayıda amputasyon gerekebilir.

Tedavide etkinliği kanıtlanmış en önemli tedavi prostaglandin ismi verilen normalde damarlardan da salgılanan bir çeşit hormonun damardan verilmesidir. Tedavi genelde 3-4 hafta sürer ve yaraların iyileşmesi hızlanır. Bunun dışında ağrı kesiciler yada özel ağrı tedavisi yöntemleri hastalarda rahatlama sağlayabilir.

Buergerli hastaların ancak %20 sinde damarlar bypass cerrahisi için uygundur. Genel olarak bypass cerrahisi açık kaldığında bacağın yada ayağın kurtulmasına yardımcı olan en etkin tedavidir..

Bu yöntem uygulanamadığı yada başarısız kaldığı durumlarda ise atar damarlardaki büzüşmeye yol açan sempatik sinirler sempatektomi ameliyatı ile kesilebilir. Çoğu hastada hastalık bu tedavilere cevap vermez ve uzvun kesilmesi gerekir.

Daha parmakta ağrılı gangren başladığında damar hastalığı yönünden etkin bir tedavi yapılmadan sadece gangrenli parmağın alınması soruna hiç bir çözüm getirmez ve oluşan ağrılı gangrenli güdük nedeni ile defalarca daha yukarılardan kesilme işlemleri gerekir.

Bu nedenle Buerger hastalığı olan her hastada parmak yada ayak kesilmeden önce bypassa uygun açısından değerlendirilmelidir.

BUERGER HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Burger hastalığı sadece sigara içen insanlarda görülür. Sigara içmeyen insanlarda kesinlikle görülmez. Hastaların büyük bir çoğunluğu erkektir. Kadınlarda son derece seyrek görülür.

Genellikle diğer damar hastalıklarına göre daha genç erkeklerde görülür. Gençlerde damar tıkanması seyrek olduğu için bu hastalarda doğru tanı konması genellikle çok gecikir.

Çoğunlukla ayak damarlarında, daha seyrek olarak da el damarlarında tıkanma yapar.

Источник: //www.superhaber.tv/buerger-hastaligi-nedir-haber-99355

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi