Canlı Vericiden Böbrek Nakli (Hastalar İçin)

Canlı Vericiden Böbrek Nakli Artık Çok Daha Kolay

Canlı Vericiden Böbrek Nakli (Hastalar İçin)
Organ Nakli Merkezi
Memorial Şişli Hastanesi

Aşırı tuz ve şeker tüketimi, diyabet, kilo artışı, tansiyon, tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonları… Böbrek yetmezliği birçok nedenle ortaya çıkabiliyor.

Türkiye’de bugün itibariyle yaklaşık 60 bin kronik böbrek yetmezliği hastası bulunuyor. 2015’te bu sayının 100 bine ulaşması bekleniyor.

Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi Bölümü Uzmanları, böbrek nakli hakkında bilgi verdi.

Kronik böbrek yetmezliğinin en etkin tedavisi böbrek naklidir. Ancak kronik böbrek yetmezliğinde en iyi sonuç, hiç diyalize girmeden yapılan böbrek nakliyle gerçekleşiyor. Hasta, diyalizin olumsuz etkileri nedeniyle yıpranmadan ve bu etkiler vücuda yerleşmeden böbrek nakli olduğunda başarı şansı da çok artıyor.

Böbrek nakli hayat kurtarır

Böbrek nakli, böbrek yetmezliği olan hastaları diyaliz tedavisinden kurtarmakta ve yaşam kalitelerini yüksek oranda artırmaktadır. Ama bundan daha da önemlisi başarılı bir böbrek naklinin hayat kurtardığı gerçeğidir.

Böbrek nakli hastalarında 5 yıllık hasta sağ kalımı % 90, diyaliz hastalarında ise  yaklaşık % 40’dır. Böbrek nakli bu hastaların yaşamını 2.5-3 kat uzatmaktadır. Dünyada ve ülkemizde böbrek nakli önündeki en büyük engel organ yetersizliğidir. A.B.D.’de 61.

000’den daha fazla insan kadavra böbrek bekleme listesindedir ve bu hastaların sadece %15’i bir yıl içerisinde böbrek nakli olabilecektir. Bu ülkede ortalama böbrek bekleme süresi 4-5 yıldır. Ülkemizde 20.

000’den civarında insan kadavra böbrek bekleme listesindedir ve yılda yapılan kadavral böbrek nakillerinin sayısı 500 civarındadır. Dolayısıyla ülkemizde kadavra böbrek bekleyen bir hastanın ne kadar süreyle böbrek bekleyeceği tahmin edilememektedir.

Böbrek vericisi artık ameliyattan korkmuyor

Tüm dünyada gösterilen bütün çabalara rağmen beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılan kadavral nakiller belli bir sayıya ulaşmıştır ve bu sayıyı yıllar içerisinde artırmak pek mümkün olmamaktadır. Organ yetersizliğine bir çözüm olarak canlı vericilerden yapılan nakillerin artırılması akla gelmiştir.

Gerek vericiler gerekse alıcılar bu nakile kuşkuyla bakmaktadır. Sevdikleri kişiye organ vermek isteyen kişiler böyle büyük bir ameliyattan çekinmektedir. Böbrek yetmezliği hastaları da sevdikleri bir insanın kendileri için böyle ciddi bir ameliyat riskini almalarını istememektedir. Bu sebeple A.B.D.

’de verici ameliyatının hastalar ve vericileri için daha kabul edilebilir bir ameliyat haline getirilmesi ve böylelikle canlı vericilerden yapılan nakillerin arttırılması amacıyla “Laparoskopik donör nefrektomi” yani kapalı yöntemle böbrek alma operasyonu uygulanmaya başlanmıştır.

Laparoskopik cerrahi ameliyatın hastanın vücuduna yapılan açık bir kesi yerine, hastanın karnına açılan küçük deliklerden yapılmasıdır. Bu deliklerden birinden cerrahın yaptığı işlemi görebilmesini sağlayan bir kamera, diğer delik veya deliklerden de operatörün cerrahiyi yapmasını sağlayan aletler sokulmaktadır.

Bu teknik tüm dünyada son 10 yılda yaygınlaşmış, eskiden açık şekilde yapılan bir çok cerrahi, laparoskopik yöntemle uygulanmaya başlanmıştır.

“Tek- port cerrahisi” ile ameliyat izinden eser yok

Bu ameliyat için; göbek deliğinin içine dışarıdan görünmeyen, 2 cm’lik bir kesi yapılıyor ve tüm laparoskopik aletlerin içinden geçirilebildiği tek bir port göbek deliğine yerleştiriliyor. Daha sonra kamera ve özel cerrahi aletler, bu tek porttan geçirilerek ameliyat gerçekleştiriliyor.

HD (yüksek çözünürlüklü) kamera sistemi,  görüntüyü yine HD bir ekrana aktarıyor ve cerrahi ekip bu ekrandan en küçük ayrıntıları bile görerek ameliyatı gerçekleştiriyor.

Bu ameliyatlar için standart laparoskopik ameliyatlarda kullanılan cerrahi aletlerden daha farklı olan ve uç kısmı her yöne hareket edebilen özel laparoskopik aletlerin kullanılması gerekiyor.

Aynı zamanda son yıllarda üretilen ve uç kısmı bükülerek değişik açılardan görüntü veren özel kamera sistemleri, bu ameliyat tekniğini kolaylaştırılıyor. Böbrek ameliyatlarının büyük bir kısmı “Göbek Deliğinden Tek-port Cerrahisi” denilen bu teknikle yapılabiliyor.

Örneğin, çalışmayan ve içi iltihapla dolu böbrekler bu ameliyatla çıkarılabiliyor. Böbrek ne kadar büyük olursa olsun, ameliyatın bitiminde özel bir torbanın içine yerleştiriliyor ve göbek deliğinden “morselatör” denilen bir aletle parçalanarak vücut dışına alınıyor.

Böylece böbreğin uzunluğu 15 cm olsa bile, göbek deliğindeki 2cm’lik kesiden dışarı çıkarılması mümkün hale geliyor. Böbrek kanserlerinin bir kısmı ve böbreğin toplayıcı sistemine yerleşmiş büyük taşlar da bu metodla tedavi edilebiliyor.  Aynı zamanda böbreküstü bezinde yerleşmiş kitleler de bu ameliyat tekniğiyle iyileştirilebiliyor. Böbrekten mesaneye uzanan ve “üreter” denilen idrar kanalında oluşacak hastalıklar da bu ameliyat tekniğiyle tedavi edilebiliyor.

Yapay mesane artık böbrek nakline engel değil

Mesanedeki sorun nedeniyle oluşan böbrek yetmezliği, yıllarca sinsi bir şekilde ilerleyebilir. Ancak mesanenin hastalıklı oluşu, erken dönemde fark edilmemektedir. Sorunlu mesanenin tedavi sürecinde öncelikle mesaneye ince bağırsaktan yama yapılarak büyütme ameliyatı uygulanarak, yama yapılmış mesane, böbreklere bağlanabilmektedir.

Bu hastalara uygulanan böbrek nakli, diğer nakilli hastalarla aynı başarı oranına sahiptir. Daha önce sorunlu mesane dolayısıyla kronik böbrek rahatsızlığı çeken hastaların tedavisi iki seansta gerçekleştirilmekteydi. İlk seansta, mesaneye yama operasyonu yapılmakta ve böbrek tedavisi için de 6-8 hafta beklenmekteydi.

Ayrıca bu operasyon sonunda, hastada sık sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları görülebilmekte ve buna bağlı olarak da çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilmekteydi. Ancak yeni gelişen ameliyat tekniklerinin gelişmesiyle birlikte idrar yolu enfeksiyonları düzenli takip ve kontrollerle erken teşhis edilebilmekte, tedavisi zamanında uygulanabilmektedir.

Ayrıca, artık sorunlu mesane operasyonu ve böbrek nakli ameliyatı tek seansta uygulanabilmektedir.

Böbrek nakli bebek sahibi olma şansını artırıyor

Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören erkek hastalarda ürenin yarattığı etkilerden dolayı sperm sayılarında düşüklük gözlenebilir. Bu nedenle üreme kabiliyetlerinde azalma meydana gelebilir.

Başarılı böbrek nakli sayesinde, böbrek yetmezliği nedeniyle bebek sahibi olamayan hastaların bu şansı artmaktadır.

Nakil sonrası ürenin vücutta meydana getirdiği etkiler ortadan kalkınca bu hastaların üreme kabiliyetleri artmakta ve sperm parametreleri normal seviyeye gelmektedir.

Bunun dışında sevdiklerine böbreklerini bağışlamak isteyen genç vericiler ileride hamile kalıp çocuk doğuramama endişesi yaşamaktadır. Kadın hastalar tek böbrekle de rahatlıkla gebe kalarak çok sağlıklı bir şekilde bebek sahibi olabilmektedir. Çünkü tek böbrekle yaşayan kadınların gebelikleri diğer gebelerden farklı değildir.

İleri yaş ve kronik hastalıklar böbrek nakline engel değil

Böbrek yetmezliği hastalarının çok önemli bir sağlık sorunu bulunmuyorsa nakil olmaları gerekir. Yaşlı hastalarda diyalizin olumsuz etkileri vücutlarının çok daha kısa zamanda yıpranmasına neden olduğu için nakil şansları az gibi görünse de nakilden çok yarar gören hasta grubunun yaşlılar olduğu dikkate alınarak, bu hastalar nakil kapsamında değerlendirilmelidir.

Avrupa Transplant Merkezi’nin bu gruba özgü olan programında, yaşlıdan alınan böbreklerin yaşlıya nakli uygulanmaktadır. 80 ya da daha ileri bir yaştaki hastanın de eğer böbrek fonksiyonlarında bir sorun yoksa yine ileri yaşta bir hastaya nakledildiğinde çok başarılı sonuçlar vermektedir.

İleri derecede kalp hastalığı olan bir kişinin dahi gerekli tetkikler ve tedaviler yapıldıktan sonra böbrek nakli olmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Önemli olan hastanın kalp muayenesinin ardından gerekli tedavinin ya da operasyonun uygulanarak kişinin sağlıklı bir kalbe kavuşmasının sağlanmasıdır. Ardından böbrek nakli çok sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir.

Örneğin; bypass olmuş bir kişiye nakil yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Kalp ameliyatı yapıldıktan aylar sonra nakil yapılabilir.

Güncellenme Tarihi: 29 Nisan 2013Yayınlanma Tarihi: 29 Nisan 2013

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/canli-vericiden-bobrek-nakli-artik-cok-daha-kolay/

Organ Nakli Ünitesi

Canlı Vericiden Böbrek Nakli (Hastalar İçin)

Dünyada ve Türkiye` de her yıl binlerce insan kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmekte ve hayatta kaldıkları süre içinde de yaşamlarını diyalize bağlı olarak sürdürmektedir. Tahmin edildiğinden çok daha büyük bir sorun olan kronik böbrek yetmezliğinin en etkili tedavisi ise organ naklidir.

Tedavisi tıbben mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine; canlı veya kadavradan alınan yeni, sağlam organın konularak hastanın tedavi edilmesi “organ nakli” olarak tanımlanmaktadır.

Günümüz bilgi ve teknolojileri ile yapılabilen organ nakli operasyonları ile her gün pek çok hastaya sağlıklı organlar nakledilmekte ve hastaların sağlıklı bireyler olmaları ve hayata dönmeleri sağlanmaktadır.

Organ Nakli Yapılacak Sağlık Kurumunun Önemi

Organ nakli ameliyatları, son derece önemli ve hassas operasyonlardır.

Bu sebeple ameliyatların gerekli modern teknolojiyle donatılmış hastanelerde, konusunda uzman doktorlar ve deneyimli sağlık ekipleri tarafından yapılması son derece önemlidir.

Bir hastanede organ nakli operasyonlarının yapılabilmesi için; laboratuvar, yoğun bakım ünitesi, yatan hasta katları gibi alanlarda yeterli sağlık hizmetinin bölümler arası işbirliği ile sorunsuz bir şekilde verilmesi gerekmektedir. 

Hastanemizde Böbrek Nakli

Hizmet Hastanesi Böbrek Nakli Ünitesi`nde; Türk Böbrek Vakfı çatısı altında ve Memorial Sağlık Grubu`nun organ nakli ekibi ile birlikte çalışılmakta ve önemli başarılara imza atılmaktadır.

Günümüz tıbbi gelişmeleri ışığında yapılan laparoskopik böbrek nakilleri ile hastalar açık operasyonlara oranla daha güvenli ve risksiz bir şekilde ameliyat olabilmekte ve kısa sürede günlük yaşantılarına geri dönebilmektedir.

Kadavradan Böbrek Nakilleri

Böbrek nakli ameliyatları, kadavradan ve canlıdan yapılabilmektedir.

Hayattayken organlarını bağışlayan veya beyin ölümü gerçekleştikten sonra aileleri tarafından organları bağışlanarak kadavradan yapılan böbrek nakilleri için tüm dünyada binlerce kronik böbrek yetmezliği hastası Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi önderliğinde sırada beklemektedir. 30/01/2011 tarih ve 950 sayılı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi e göre; her organ ve doku için dağıtım ilkeleri belirlenmiştir. Sadece 18 yaş altı beyin ölümü gerçekleşen kişilerden bağışlanan organların paylaşımı, yine aynı yaş grubu çocuk hastalar için yapılmaktadır. 18 yaş üstü bekleyen hastalar ise; öncelikle aciliyet durumlarına daha sonra bağışlanan organa olan doku uyumlarına, organ yetmezliğine girme ve listede bekleme sürelerine göre sıralanmaktadır.

Ülkemizde Organ Bağışı ve Organ Nakli

Dünyada yapılan böbrek nakilleri çoğunlukla kadavradan yapılmaktayken, ülkemizde ise bunun tersine yapılan nakillerin sadece % 20-30`unu kadavradan nakiller oluşturmaktadır. Organ nakli operasyonlarının sayısının artması ilk aşamada kadavradan organ nakillerin sayısının artmasına bağlıdır.

Canlı verici nakilleri, kadavra nakillerine oranla daha iyi sonuç vermekle birlikte; kadavra nakilleri canlı verici şansı olmayan hastalar için umut kaynağı olmaktadır. Organ bağışı konusunda ülkemizde yol katedilmiş olunsa da bu konuda ciddi eksiklikler bulunmaktadır.

Toplumumuzda organ bağışının istenilen sayıda olmamasının sebepleri arasında; sağlıklı bireylerin yeterli duyarlılıkta olmaması, bilgi eksikliği, önyargılar ve yanlış inanışlar önemli rol oynamaktadır.

Günümüzde devlet hastaneleri, organ nakli operasyonları gerçekleştirebilen bazı büyük özel hastaneler, sağlık ocakları, sağlık grup başkanlıkları, sağlık müdürlükleri, organ nakli yapan merkezler, konu ile ilgili çalışma yürüten dernek ve vakıflar gibi kuruluşlarda organ bağışı yapılabilmektedir.

Bu mercilere başvuran herkese ortalama beş dakikada organ bağış kartı verilmekte ve sistem gereğince bağışlanan organlar TC. Sağlık Bakanlığının Bölge Koordinasyon Merkezi`ne (BKM) ve oradan da Ulusal Koordinasyon Merkezi`ne (UKM) bildirilmektedir.

Canlı Vericiden Böbrek Nakilleri

Böbrek hastalarının diğer şansı olan canlı vericiden sağlıklı böbreğin alınmasını takiben yapılacak olan nakil operasyonlarıdır. Canlı verici vasıtası ile yapılacak operasyonlarda öncelikle, gönüllü olarak yakınına yardım etmek isteyen vericinin sağlık durumunun değerlendirilmesi ve operasyon sonrasında problem yaşamayacak olması önemlidir.

Vericinin muayene sonrası sağlık durumu iyi olarak değerlendirilirse ilk önce kan tetkikleri yapılır. Bu tetkiklerde bir sağlık problemi saptanmadığı takdirde üç boyutlu karın bilgisayarlı tomografisi ile böbreklerin yapısı ve damarlanması detaylı olarak değerlendirilir.

Tüm bu tetkikler sonucunda vericinin sağlık durumunu etkileyecek hiç bir problemi bulunmadığı durumda canlı böbrek nakli uygulanabilir.

Источник: https://www.hizmethastanesi.com/tibbi-bolumler/organ-nakli/

Böbrek Nakli ile Hayat Kurtar

Canlı Vericiden Böbrek Nakli (Hastalar İçin)

12 Mart Dünya Böbrek Günü kapsamında , Türkiye’de ve Dünya’da önemi vurgulanan ama halen istenilen düzeyde yapılmayan organ bağışının önemini Medicana International İstanbul Hastanesi Organ Nakil Birim Sorumlu Hekimi Genel Cerrahı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar ile görüştük. Türkiye’de özellikle Böbrek Nakli konusunda üstün başarılara imza atan Sn. Sarıyar Böbrek Nakli’ni ve önemini anlattı.

Böbrek Nakli

Son dönem böbrek yetmezliği olan kişiler tedavi edilmezlerse yaşamaları mümkün değildir. Bu hastalar için diyaliz ve böbrek nakli olmak üzere iki tedavi alternatifi vardır. Bu tedavi alternatiflerinin seçimine  hekim ,  hasta ve ailesi görüşerek karar vermelidir. Diyaliz  hastayı yaşatan bir tedavi yöntemidir.

Fakat hiçbir makine doğal organın yapmış olduğu bütün fonksiyonları yerine getiremez. Bu nedenle böbrek nakli hem hastanın yaşama süresi, hem yaşadığı hayatın kalitesi itibariyle çok büyük üstünlüklere sahiptir.

Hastalar,  başta yiyecek içecek olmak üzere yaşamını sınırlayan kısıtlamalardan kurtularak, serbestçe beslenen sağlıklı kişiler olarak hayatlarını sürdürürler. Çalışma ve sosyal hayatı normale döner.  Diyaliz için tedavi merkezlerinde geçirdikleri uzun süreleri artık kendilerine ayırma fırsatını elde etmiş olurlar. Daha uzun süre yaşarlar.

Böbrek nakli harcamalarının diyalize göre çok daha az olduğunu vurgulamak gerekir. Mümkün ise hastalara fistül açılmadan , diyalize başlamadan çok kısa sürede hazırlıklarının tamamlanması ve ameliyatının yapılması en iyisidir.

Böbrek nakli son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların bedenine bu fonksiyonları yapabilecek sağlam bir organın yerleştirilmesidir. Böbrek  nakli için gerekli olan sağlıklı organ kadavradan ya da canlı vericilerden sağlanır.

Ülkemizde daha çok canlı vericilerden temin edilen böbreklerle nakiller gerçekleştirilmektedir. Canlı vericiden temin edilen böbreklerle yapılan nakillerin sonuçları çok iyidir. Ancak her hastanın canlı vericisi yoktur.

Organ naklinin  çok sayıda hastaya şifa verebilmesi için  kadavradan organ bağışlarının sayısının artması gerekmektedir.

Ne zaman yapılmalıdır?

Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda böbrek fonksiyonları %15′ in altına düştüğü zaman, diyaliz veya böbrek nakli tedavisine ihtiyaç vardır.

  Herhangi bir sakıncası olmayan tüm hastalarda öncelikle böbrek nakli düşünülmeli ve olanakları araştırılmalıdır. Diyaliz hastanın hayatını kurtarır onu hayatta tutar fakat , başta damarların zamanla hasar görmesi olmak üzere çeşitli komplikasyonları vardır.

Bu nedenle henüz diyalize girmeden nakil olmalarının böbrek ve hasta sağlığı açısından üstünlüğü vardır.

Böbrek Naklinde Kan Grubu Uyumu Gerekli midir?

Evet  ABO kan grubu uyumu olmalıdır. Rh uyumu gerekmemektedir.

Ben Kimden Böbrek Alabilirim?

Mevcut yasa ve yönetmeliklere göre ilk dört derece içindeki akrabalarınızdan gönüllü olmak koşuluyla organ alabilirsiniz. Daha uzak akrabanız ya da  yakınlığınız olan kişilerden nakil yapılabilmesi için etik kurulun onayına gerek vardır.

Evet, olabilir. Çünkü böbrek naklinin üstünlükleri şeker hastaları için de geçerlidir. Günümüzde böbrek yetmezliğinin en sık görülme sebeplerinden biride şeker hastalığıdır. Dolayısıyla çok sayıda şeker hastasına böbrek nakli yapılmaktadır. Nakilden sonra şeker hastalığının tedavisi ve takibi çok dikkatli olarak yapılmalıdır.

Hepatiti Olanlar Böbrek Nakli Olabilir mi?

Hepatiti olan hastalar karaciğer sirozu veya ciddi kronik hepatit açısından ayrıntılı değerlendirilmelidir. Bu durumların yokluğunda nakil yapılabilir. Hepatit B tedavisindeki ilaçların nakil sonrası kullanılmasında sakınca yoktur. Böylece Hepatit B’nin tedavisi böbrek naklinden sonra da başarılı olarak sürdürülebilir.

Hepatit C olan hastaların tedavisinde kullanılan ilaçların böbrek naklinden sonra kullanılması mümkün değildir. Böbreğin kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle Hepatit C’ li hastalarda tedavi gerekiyorsa bunun nakil öncesi gerçekleştirilmesi gerekir.

Hepatitli hastaların nakile uygun olup olmadığı konusunda, hepatoloji ile danışılarak birlikte karar verilmelidir.

Aşağıdaki videoda Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar, “Organ Nakli” hakkında bilgiler veriyor.

Böbrek Nakli Sonrası Çocuğum Olabilir mi?

Evet, olabilirsiniz. Bu hem kadın hem de erkek için geçerlidir. Dünyada ve ülkemizde bunun birçok örnekleri vardır. Kadın hastaların nakil olduktan sonra 2 yıl  beklemesi uygundur. Gebelikten önce böbrek fonksiyonları incelemeli ve bir sorun olmadığından emin olunmalıdır.

Böbrek Nakli Konusunda Yanlış Bilinenler

Ülkemizde sevindirici bir gelişme olarak böbrek nakli uygulamaları giderek hız kazanmaktadır. Bunda böbrek nakli yapan merkezlerin sayısının artmasının yanında, özellikle Sağlık Bakanlığı ve Müdürlüğü’nün etkin çalışması ve bildirilen kadavra donör sayısının artmasının büyük rolü vardır.

Bu gelişmeler sayesinde 2007 yılında nakiller Marmara Bölgesi’nde %200 artmış olup, böylece Marmara Bölgesi ülkemizde ilk sıraya yükselmiştir.

Bu yazıyla böbrek nakli ile ilgili hastalarımızda gözlemlediğimiz bazı yanlış bilgilerin tartışılması, bu şekilde siz sevgili hastalarımızın doğru olarak bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

  1. Önce diyalize başlayalım sonra nakil oluruz.
  2. Nakil olduktan sonra doktora gitmeye gerek yok
  3. Şeker hastaları nakil olamaz
  4. Verici çok yaşlı ise nakil olamaz.
  5. Hepatitli hastalarda nakil yapılmaz.
  6. Dokularımız uymadı, nakil olamayız

Yukarıda organ nakli ile ilgili bilinen yargıların hepsi yanlıştır. Alıcı ve verici için yapılan detaylı inceleme ve tetkikler, alanında uzman doktorlar ve ekip tarafından değerlendirildikten sonra nakil gerçekleştirilir.

Ülkemizde organ nakli bilincinin artması ve organ bekleyen hastaların sağlıklı bir yaşama kavuşabilmesi dileğiyle.

Источник: https://www.doktoramcam.com/bobrek-nakli-ile-hayat-kurtar/

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.