Canlıdan ve Kadavradan Karaciğer Nakli

Karaciğer Nakli Merkezi

Canlıdan ve Kadavradan Karaciğer Nakli

Memorial Karaciğer Nakli Merkezleri; dünyaca ünlü akademik kadrosu ve uzman hekimleri, organ nakli sonrası hasta bakımı konusunda uzmanlaşmış sağlık personeli ile uluslararası standartlarda hizmet sunmaktadır.

Canlıdan ve kadavradan gerçekleştirilen tüm nakillerde dünyanın en iyi sonuçlarının alındığı merkezlerde, çocuk ve erişkinler için karaciğer nakilleri başarı ile yapılmaktadır.

Organ naklini yalnızca ameliyat süreci ile değil laboratuvar, görüntüleme üniteleri, ameliyathane, yoğun bakım, yatan hasta katlarının ortak çalışması ve kalitesi ile ele alındığı bölümler, aynı zamanda dünyada referans merkezidir. Türkiye’de organ bağışının yeterli düzeye ulaşamaması nedeniyle canlıdan nakil oranı %80’lere çıkmaktadır.

Bu durum da Türkiye’nin, dünyada canlıdan nakil yapabilen ülkeler arasında ilk sırayı almasını sağlamıştır. Memorial Karaciğer Nakli Merkezleri bu nedenle uluslararası eğitim merkezi olarak da hizmet vermektedir. Her yıl ABD başta olmak üzere dünyanın önemli hastaneleri ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden cerrahlar, organ naklini öğrenmek için Memorial Karaciğer Nakli Merkezlerinde düzenlenen eğitim programlarına katılmaktadır.

Türkiye’de pek çok ilke imza atan ve gerçekleştirilen ameliyatlarla dünya tıp literatürüne de giren Memorial Karaciğer Nakli Merkezlerinde özel cerrahi tekniklerin yanı sıra kansız karaciğer nakilleri de başarıyla uygulanmaktadır.

Karaciğer Nakli

Karaciğer nakli, kronik karaciğer yetmezliğinin tek tedavisidir. Hasta karaciğerin sağlam bir karaciğer ile değiştirilmesi anlamına gelir. Bütün dünyada en sık karaciğer nakli yapılan hastalık grubunu sirozlar oluşturur. Bunu doğumsal birtakım hastalıklar ve bazı karaciğer tümörleri izler.

Nakil İçin Sağlam Karaciğer Nasıl Bulunur?

Organ nakli için organ gerekir ve organların kaynağı ise insanlardır. Nakil için uygun organ hayatını kaybetmiş insanlardan veya hastanın yakınları arasından, canlı vericilerden alınabilmektedir. Yoğun bakım şartlarında hayatını kaybetmiş (beyin ölümü) insanların yakınları ‘organ bağışı’ kararını verdikleri takdirde, o organlar ile pek çok hastanın hayatı kurtarılmaktadır.

Bu şekilde bağışlanan organlarla yapılan karaciğer nakline “kadaverik karaciğer nakli” adı verilir. Organ bağışı sayısı yeterli olmadığı için, hastaların çoğu yeni bir karaciğer beklerken hayatlarını kaybetmektedirler.

Buna çözüm olarak başka bir canlıdan (hastanın bir yakını) karaciğerinin bir parçası alınarak hastanın hayatını kurtarmak mümkündür (canlıdan karaciğer nakli). Bu amaçla, hastanın kendi kan grubundan bir yakını böyle bir ameliyata gönüllü olur. Verici adayı olan kişi yoğun tetkik ve değerlendirmelerden geçirilir.

Eğer karaciğer vermesine herhangi bir engel yok ise; hastanın kilosuna uygun olan karaciğer bölümü (sağ veya sol) vericiden alınır ve hastanın karaciğerinin yerine takılır.

Karaciğer Naklinde Önemli Kriterler

Karaciğer nakli için öncelikle hasta ve vericinin kan gruplarının uygun olması gerekir. Sonrasında verici adayının tetkiklerine başlanır. Bu süreç; sosyal, psikolojik ve tıbbi değerlendirmelerden oluşur.

Tıbbi değerlendirme; kan ve idrar tetkikleri, bulaşıcı hastalıkların araştırılması, radyolojik incelemeler ve diğer tıbbi birimlerin (kardiyoloji, göğüs hastalıkları vb.) görüşlerinin alınması olarak gruplandırılabilir.

Hastanın ihtiyacı olan karaciğer miktarı, verici adayının genel sağlığı, karaciğerinin uygun olarak bölünüp bölünemeyeceği, safra yollarının yapısı gibi birçok faktör, hasta ile verici adayı arasındaki ameliyatın gerçekleşmesinde rol oynar.

Karaciğer Nakli Olanlar Ömür Boyu İlaç Kullanmalı mı?

Tüm organ nakli olan hastalarda olduğu gibi, karaciğer nakli yapılan hastalar da ömür boyu bağışıklık sistemini baskı altında tutmak için ilaç kullanmalıdır.

Bu durum, tedavi başarısının temel şartıdır.

İlaç alınmadığı ya da düzensiz kullanım söz konusu olduğu takdirde, bağışıklık sistemi hemen bu yabancı organa karşı savaş başlatır ve bu durum organın belki de hayatın kaybı ile sonlanabilir.

Karaciğer Nakli Sonrası Yaşam

Karaciğer naklinin amacı, kişiyi normal, aktif, üretken hayatına geri döndürebilmektir. Hem hastanın hem de vericinin ameliyat öncesindeki performanslarına dönmeleri hedeflenmektedir. Merkezimizde gerçekleşen karaciğer nakilleri dünyada kabul edilen başarı oranlarının üzerindeki rakamlara ulaşmıştır.

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Tümünü Gör

Источник: https://www.memorial.com.tr/bolumler/karaciger-nakli-merkezi/

Karaciğer Naklinden Sonra Ne Yapılmalı Ne Yapılmamalı?

Canlıdan ve Kadavradan Karaciğer Nakli

Karaciğer nakli, kadavra ve canlıdan alınma olarak iki şekilde yapılmaktadır. Nakil sonrası riskler de operasyonun türüne göre farklılıklar göstermektedir.

Karaciğer nakli için ameliyat olan alıcılar ve vericiler oldukça kan kaybettikleri için endişelenebilirler. Özellikle ameliyat öncesi edinilen bilgiler neticesinde bu korkuya kapılmaları mümkün.

Karaciğer Naklinden Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

Karaciğer nakli yapılacağı zaman hastane tüm donanımlarıyla oluşabilecek komplikasyonlara hazırlık yapar. Aynı şekilde damar cerrahisi için uzman bir doktor, kardiyolog ve diğer branşlardan uzman bir doktorun ameliyata her an dahil olması mümkün olmalıdır. Çünkü oluşabilecek risk faktörleri arasında birçok branşı ilgilendiren noktalar var.

Değinilmesi gereken ilk nokta alıcı ve verici arasındaki ilişkidir. Karaciğer nakli iki tür yapılır ve bunlar kadavradan ya da canlıdan olmak üzere iki ayrı kalıp olarak lanse edilir.

Yapılan Nakil YürüAlınan Karaciğer MiktarıAlıcı için karaciğerin tamamlanma süresi
Canlıdan Karaciğer Nakli%40-603 Ay – 1-6 Ay
Kadavradan Karaciğer Nakli%50-1003 Ay – *

Eğer organ nakli kadavradan yapılıyorsa karaciğer miktarının tamamı alınarak nakledilebilir. Bunun yanında canlıdan yapılan operasyonlar için %40 ile %60 arasında bir sınır bulunur. Canlıdan alınan karaciğerin tekrardan verici için yenilenme süresi 3 aydır. Alıcı ise nakledilen karaciğer boyutunu 3 ay sonra %100 formuna ulaştırır.

Tüm bu süreler karaciğer naklinden sonra dikkat edilmesi gereken kurallar dahilinde geçerlidir.

  • Sağlıklı ve dengeli beslenme
  • Düzenli hafif egzersizler
  • Ağır işlerden kaçınma
  • İş hayatına 3 aydan önce geri dönmemek
  • İyileşme süresi olan 1-6 ay boyunca verilen ilaçları düzenli kullanma
  • Kontrolleri aksatmama

Yukarıdaki faktörler hem alıcı hem de verici için karaciğer ameliyatından sonra bakım ve riskler açısından önem taşımaktadır.

Karaciğer Naklinden Sonra Verici İçin Riskler Neler?

Karaciğer naklinden sonra verici yani donör için durum biraz daha iyi denilebilir. Çünkü uyumsuzluk veya organı kabul etmeme gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Yalnızca karaciğerin bir kısmı eksildiği ve vücut sürekli olarak kan kaybettiğinden ötürü halsizlik ve yorgunluk belirtisi ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde bu operasyondan sonra mutlak suretle hastanın kontrolü sağlanmalıdır. Nakil operasyonunun en önemli kısmı uygun organ bulunmasıdır. Ancak bu bile alıcı için yeterli olmayabilir. Riskler her zaman sabit olduğundan verici için hayat ilaç kullanımı ve düzenli beslenme ile devam eder. Standart olarak belirli bir süre iş hayatından uzak kalması ve istirahat etmesi önerilir.

Bu aşamayı yine dengeli beslenme ve hafif egzersizlerin takip ettiği ileri dönem iyileşme süreci izler. Fakat ilaçlar aksatıldığında veya ameliyat sonrasında ihmal edilmesi önerilmeyen durumlar yaşandığında safra rahatsızlıkları görülebilmektedir. Yani riskler karaciğer nakli sonrası dikkat edilmediği takdirde sabittir.

Karaciğer Naklinden Sonra Alıcı İçin Riskler Neler?

Karaciğer naklinden sonra alıcı için risk faktörleri daha da endişe verici olabilir. Ancak tamamıyla sizin iyileşme süresi boyunca düzenli yaşamınızla ilgili olduğunu söylemeliyiz.

Enfeksiyon riski hem karaciğer nakli için hem de safra sızıntıları kapsamında görülebilir. En önemli unsur ise bağışıklık sisteminin gelen yeni karaciğeri veya karaciğer parçasını kabul etmemesidir.

Bu durumda vücut adeta yeni organa savaş açmış olur.

Yeterli oksijen ve kan ile beslenemeyen organın ise büyümesi durarak hücrelerin ölüm süresi kısalır. Yavaş yavaş ölebileceği gibi anında da organın fonksiyonları yitirilebilir. Bu durumun sentezlenmesi, safra sızıntılarının önlenmesi, karaciğerde enfeksiyon olup olmadığının tespiti için kontroller son derece önemlidir.

Beslenme standartlarınızı mutlak suretle verilen diyet listesine uygun şekilde düzenlemelisiniz. Aynı şekilde ameliyattan sonra ihmal edilmesi risk oluşturabilecek ağır hareketler, ağır kaldırma, iş hayatına geri dönüş gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

Oluşabilecek komplikasyonlar bazen ilaçlar için doz artışına sebebiyet verebilir. Bazen ise karaciğerin fonksiyonlarını etkileyerek son derece büyük bir soruna dönüşebilir.

Bazı hastalarda bu yan etkiler sebebiyle karaciğerin tamamıyla değiştirildiğine şahit olunmuştur. Bu da yeniden nakil ve uygun organ anlamına gelmektedir.

Bu denli hassas bir süreci tüm dikkat edilmesi gereken kurallarıyla geçirmek elzemdir.

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://karacigeri.com/karaciger-nakli-sonrasi.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.