Check Up Hangi Sıklıkta Yapılmalıdır?

içerik

Check up: 40 yaşından sonra yapılması gereken testler

Check Up Hangi Sıklıkta Yapılmalıdır?
Check up: 40 yaşından sonra yapılması gereken testler

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Şirin Parkan, hem erkekler hem de kadınlar için 40 yaşın önemli bir dönem olduğunu ve bu dönemde yapılacak check up testleriyle, bazı hastalıkların erken teşhisinin ya da önlenmesinin mümkün olacağını söylüyor.

İstatistikler ülkemizde beklenen yaşam süresinin ortalama 78 yıl olduğunu gösteriyor. Her ne kadar kadın ve erkek arasında 5.4 yıllık bir farklılık olsa da görünen o ki dünyada geçireceğimiz süre uzuyor.

Günümüzde kalp hastalıklarından, meme kanserine, diyabetten kalın bağırsak kanserine kadar birçok hastalığı erken tanı ve tedaviyle kontrol altına almak mümkün olabiliyor. Ancak bunun için özellikle 40 yaşından sonra düzenli check up yaptırmak gerekiyor. Erken teşhise yardımcı olan 40 yaş üstü herkesin yaptırması gereken 10 check up testi…

1- Açlık kan şekeri takibi

Dünyada global bir salgın olarak ilerleyen diyabet, özellikle 45-65 yaş arasında 3 kat, 65 yaş üzerinde ise 4 kat artış gösteriyor. Bu nedenle hiçbir şikayet ve hekimi şüphelendirecek belirtiler olmasa da, erişkin dönemde düzenli aralıklarla açlık kan şekerinin kontrol edilmesi diyabetin erken tanısı için çok büyük önem taşıyor.

Dr. Şirin Parkan, fazla kilo veya ailede diyabet geçmişinin varlığı gibi risk faktörleri bulunmayan herkesin 45 yaşından sonra her üç yılda bir diyabet açısından değerlendirilmek üzere hekime başvurması gerektiğine işaret ediyor. Eğer risk faktörü varsa bu taramanın daha erken yaşlarda başlaması ve sıklığının da artırılması gerekiyor.

Erken tanı alan Tip 2 diyabet hastalarında, doğru beslenme ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle, ilaç kullanmak zorunda kalınmadan hastalık kontrol edilebiliyor. Dr. Şirin Parkan, “İlaç kullanması gereken hastalarda da kalp krizi, böbrek yetmezliği, görme bozuklukları, nörolojik komplikasyonlar gibi olası problemler hayatı tehdit edecek boyuta ulaşmadan önlenebiliyor” diyor.

2- Tansiyon kontrolü

Tek başına önemli bir sorun olmakla birlikte, diyabet, kalp gibi birçok kronik hastalık açısından da risk oluşturabilen hipertansiyonun erken tanısı için sadece düzenli tansiyon kontrolleri yeterli olabiliyor. Ülkemiz de her üç kişiden birinin sorunu olan hipertansiyon riski yaşla birlikte ciddi artış gösteriyor. 45-55 yaş arası erkeklerde 1.

5, kadınlarda ise 2 kat risk artışından söz ediliyor. Metabolik sendrom, abdominal obezite, diyabet, aile öyküsü, sigara kullanımı gibi bazı risk faktörlerinin hipertansiyon riskini artırdığı biliniyor. Risk grubunda yer alan kişilerde 40 yaşından sonra yılda bir kere tansiyon ölçüm taraması yapılması gerekiyor.

40 yaş altında son tansiyonu normal (130/85 mmHg altı) ölçülmüş ek riski olmayan popülasyonda ise 3-5 yılda bir tekrarlanması öneriliyor. Erken tanı konulan hastalarda yaşam tarzı değişikliğiyle ilaca gerek kalmadan hipertansiyon kontrol altında tutulabiliyor.

İlaç kullanması gereken hastalarda ise tedaviye erken başlanarak inme, beyin kanaması ve kalp yetmezliği gibi yüksek tansiyona bağlı bazı komplikasyonların oluşması da önlenebiliyor.

3- Kolesterol ölçümü

Diyabet ve yüksek tansiyondan farklı olarak kolesterol yaşla birlikte çok farklılaşmıyor. Herkesin genetik yapısıyla belirlenen genel bir kolesterol düzeyi bulunuyor ve yaşam tarzı değişiklikleri bu düzeyi etkiliyor. Kolesterol düzeyi özellikle kalp damar hastalıkları açısından çok büyük önem taşıyor.

Bu nedenle, kalp damar hastalığı riskini azaltmak, dolayısıyla riskli kişilerde yaşam süresini uzatmak ve beklenmedik ani genç ölümlerin önüne geçmek için kolesterol düzeyinin belli bir seviyede olması gerekiyor. Dr.

Şirin Parkan 40 yaş sonrasında ise, kalp damar hastalığı riski çok yükseldiğinden hekim tarafından belirlenecek kolesterol takip ve tedavi programına uyumun önemine işaret ediyor.

4- Kalp hastalıkları taraması

Kalp damar hastalıklarını riski 40 yaşından sonra 10 kat artıyor. Dolayısıyla, hastalıklar oluşmadan önleyebilmek önem taşıyor. Bu nedenle, kalp hastalıklarına bağlı risklerin hesaplanarak çok daha erken yaşlarda harekete geçmek gerekiyor. 40 yaşından sonra kadın ve erkeklerin kalp hastalıkları açısından ayrıntılı kontrolden geçmesi de erken tanı açısından son derece önem taşıyor.

Yüksek kolesterol, diyabet ve hipertansiyon hastası olanlar, ailesinde kalp damar hastalığı öyküsü bulunanlar ve sigara kullanan kişiler kalp hastalıkları açısından riskli grupta yer alıyor. Dr.

Şirin Parkan, bu risk faktörlerine sahip olan kişilerin erken önlem almak üzere 20 yaşından itibaren her üç yılda bir düzenli kontrollerini yaptırması gerektiğine dikkat çekiyor. Zamanla kişinin ihtiyaçlarına göre yapılması gereken ek testler hekim tarafından belirleniyor.

40 yaşından sonra ise olası hastalık şüphesi durumunda, eforlu EKG, koroner BT, talyum sintigrafisi ve koroner anjiyografi gibi tanı yöntemlerinden yararlanılıyor.

5- Kolonoskopi ve gaitada gizli kan

Kalın bağırsak kanseri riski 40 yaşından sonra 3 kat, 50 yaşından sonra 10 kat artıyor. Erken evrede yakalandığında büyük ölçüde tedavi etmek mümkün olduğu için tanı ve tarama yöntemlerinden zamanında faydalanmak hayat kurtayor.

Bu nedenle 40 yaşından itibaren yılda bir kere gaitada gizli kan ve 50 yaşından itibaren de hastanın bulgularına göre değişecek sıklıklarda kolonoskopi ile takip edilmesi gerekiyor.

Kanserin öncü lezyonlarından olan bağırsak poliplerinin erken saptanması halinde riski ortadan kaldırmak mümkün olabiliyor.

6- Akciğer kanserinin erken tanısında akciğer filmi

Akciğer hastalıklarında, özellikle de akciğer kanserinin ortaya çıkmasında uzun süre sigara kullanımının riski çok ciddi oranda artırdığı biliniyor. Kullanım miktarı ve süre uzadıkça risk de yükseliyor. Dr.

Şirin Parkan, özellikle sigara içen kişilerin 40 yaş sonrası her yıl düzenli kontrollerini yaptırarak akciğer filmi çektirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Akciğer kanseri, erken evrede herhangi bir belirti vermediği için düzenli kontroller hastalığın erken tanı ve tedavi başarısında son derece değer taşıyor. 30 yıl paket ve üzeri kullanım varsa Düşük Doz Toraks Tomografisi ile tarama öneriliyor.

7- Meme kanseri için mamografi

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde yaşlanma en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Meme kanseri riski 40 yaşından sonra 1,5 kat, 50 yaşından sonra ise 2,5 kat artış gösteriyor. Dr.

Şirin Parkan, özellikle son yıllarda bu konuda yaşanan gelişmeler ve erken tanı imkanlarının artması ile birlikte tedavi başarısının da yükseldiğini hatırlatıyor. “Bu nedenle tüm kadınların 40 yaşından itibaren her 1 yılda bir mamografi çektirmesi gerekiyor” diyor.

Ailesinde meme kanseri olan kişiler ise, kanser yaşayan aile bireyinin tanı yaşından 10 yıl öncesinde taramalara başlaması gerekiyor.

8- Rahim ağzı kanseri ve pap smear testi

Jinekolojik kanserler açısından ikinci sırada yer alan rahim ağzı kanseri riski özellikle 40-50 yaşları arasında 20’li yaşlara göre 10 kat artıyor. Bu nedenle 40 yaş üstü kadınların her yıl mutlaka jinekolojik değerlendirme ve pap smear testi yaptırmaları gerekiyor.

Bu sayede rahim ağzı kanserinin çok erken aşamada yakalanabildiğini söyleyen Dr. Şirin Parkan, “Rahim ağzından sürüntü alınarak yapılan test, cinsel yaşamın başlamasından itibaren her yıl tekrarlanıyor.

Eğer beş yıl boyunca üç negatif değer elde edilirse, üç yılda bir olmak üzere tekrar edilmesi gerekiyor” diyor.

9- Osteoporoz için kemik yoğunluğu ölçümü

Yaşla birlikte görülme riski artan hastalıklardan biri de osteoporoz. Kemik dokusunun zamanla bozulması ve kemiklerin zayıflaması sonucu ortaya çıkan osteoporozun en büyük tehsi neden olduğu kırıklar. Kemiklerdeki mineral kaybı ne kadar fazla ise kırık riski o denli artıyor. Kadınların kemik kütlesindeki kayıp menopozla birlikte hız kazandığı için osteoporoz riski de artıyor.

Bu nedenle tarama amaçlı olarak, kadınlarda menopozun ardından, hem kadınlarda hem de erkeklerde 65 yaşından sonra kemik yoğunluğu ölçümünün yapılması gerekiyor. Hastalık saptanması durumunda ise yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisiyle gerekli önlemler alınabiliyor. Dr. Şirin Parkan osteoporoz için en iyi ilacın egzersiz olduğunu belirtiyor.

10- Prostat muayenesi

Erkeklerde en sık görülen kanserlerin başında yer alan prostat kanserinde yaşlanma en önemli risk faktörünü oluşturuyor. Belirtiler ortaya çıkmadan yakalayabilmek için, her erkeğin 50 yaşından itibaren prostat muayenesi olması önem taşıyor. Risk faktörlerine ve erkeğin durumuna göre hekimin önereceği uygun tarama programına devam edilmesi gerekiyor.

Kadın hastalıklarında bu 7 belirtiye dikkat!

Источник: //indigodergisi.com/2017/09/check-up-saglik-taramasi-testler/

Check Up | Acıbadem

Check Up Hangi Sıklıkta Yapılmalıdır?

Check up,   sağlık sorunu olmayan bir kişinin yaş, kalıtsal yapı ve çevresel faktörler de dikkate alınarak, olası hastalıklarının erken dönemde tespit edilmesini ve önlem alınmasını amaçlayan sağlık taramasıdır. Check up yaptırmak, ileri evrelerde tedavisi zorlaşan hastalıkların erken teşhisini sağlar, böylece en kısa zamanda tedaviye başlanabilir.

Acıbadem Sağlık Grubu'nda, yaş ve cinsiyete göre oluşturulmuş, olası hastalık ve risklerin tanı ve tedavisi için kişiye özel Check Up Programları uygulanıyor. “Sağlık Riski Değerlendirme” adı verilen bu yöntemle elde edilen sonuçlar doğrultusunda kısa sürede gerekli yönlendirmeleriniz ve kontrolleriniz gerçekleştiriliyor.

İstanbul dışında check up yaptırmak isteyen kişiler için; Acıbadem’in Adana, Ankara, Bodrum, Bursa, Eskişehir Kayseri ve Kocaeli hastanelerinde de check up tarama programları yer alıyor.

Hastane ve tıp merkezlerindeki Check Up birimlerinde misafirlerimize eşlik eden Check Up danışmanlarımız, hasta dolaşımını en aza indiren sistemle süreci takip ediyor. Check up taraması dahilindeki laboratuvar hizmetleri, Acıbadem Sağlık Grubu’nun TS EN ISO 15189 standartlarına sahip laboratuvarlarında gerçekleştiriliyor.  Ayrıca;

 • Laboratuvar hizmetlerinde ISO 15189 belgesi
 • Doktor raporu ve tetkik sonuçlarının dijital ortamda saklı tutulması
 • Hastane içinde özel alana sahip check-up bölümleri
 • Doktor, kan alma, EKG, hizmetlerinin, check up özel bölümlerinde yapılıyor olabilmesi
 • Check up danışmanı eşliğinde sürecin takip edilmesi sağlanıyor.

Check up taraması sonrasında hekim, check up yaptıran kişinin taşıdığı riskleri göz önünde bulundurarak daha detaylı tetkikler isteyebiliyor. Check-Up programı sonrasında sağlığınızla ilgili tüm kayıtlar saklanır ve aile hekiminizle sağlık durumunuzun takibi için iletişim halinde olabilirsiniz.

Detaylı bilgi için 444 55 44'ü arayabilirsiniz…

Check Up Neleri Kapsar?

Check up, sadece tahlil ve tetkikten oluşan bir inceleme değildir. Hastalık oluştuktan sonra yapılan tetkikler de check-up değildir. Check up sırasında hastanın sadece laboratuvar testlerine bakılıp değerlendirilmez, check up öncesinde hastayla yapılan görüşmeler ile daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilir.

Check-up doktorun hasta ile yaptığı görüşme, laboratuvar ve radyolojik tetkikleri doğrultusunda yapılan bir değerlendirmedir. Kişinin yaşam, beslenme tarzı, alışkanlıkları ve ailevi riskler göz önünde bulundurarak hastanın sağlık durumu değerlendirilir.

Check up sonuçlarına göre hastanın yapması gereken ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verilir. Eğer bir rahatsızlık teşhis edilirse ya da hastanın bir sağlık sorunu var ise, hasta doğru bölüme doğru yönlendirilir.

Neden Yaptırmalısınız?

İleride hastalığa dönüşebilecek riskleriniz tespit edilebiliyor. Hastalıklarınızın erken teşhisinde önemli rol oynuyor.

Ne Zaman Yaptırmalısınız?

Erişkin yaşlardan itibaren, herhangi bir şikayet ya da endişeniz olmasa bile yılda 1 kez sağlık kontrolünden geçmek yararlıdır. Yıllık sağlık kontrolü, hekiminizin önceki yıla ait sonuçları karşılaştırması ve sağlığınızdaki değişimleri ve riskleri izlemesi açısından önemlidir.

Check-Up Nasıl Yapılır? Ne Kadar Sürer?

Check up için öncelikle check up yapılan bir hastane ya da tıp merkezinden randevu almanız gerekiyor. Check up’tan sorumlu doktor kullandığınız ilaçlar ve daha  önce geçirdiğiniz hastalıklar konusunda sorular sorar. Bu doğrultuda check up’ın kapsamı belirlenir, kişinin check up’a gelmeden kullanması veya kesmesi gereken ilaçlar varsa doktor tarafından bilgilendirme yapılır.

Randevu günü aç karna (8-10 saat arası bir açlıkla) check up merkezine gelindiği zaman kan ve idrar tahlilleri alınıyor bunun dışında kalp elektrosu (EKG), akciğer filmi, batın ultrasonu gibi görüntüleme yöntemlerine başvuruluyor. Kişinin yaşı ve cinsiyetine göre mamografi, PSA testi gibi tetkikler gerçekleştiriliyor. 50 yaş üstünde endoskopik tetkikler planlanabiliyor.

Check up süresi panel içeriğine göre farklılık gösterebiliyor. Sonuçlarınız check up panel içeriğindeki tetkiklere bağlı olarak aynı gün içerisinde ve/veya takip eden günlerde hazır oluyor.

Size uygulanacak tetkikler bir kısım ön hazırlık gerektirdiği için, aşağıdaki önerileri dikkate almanızı rica ederiz. Bu önerilere uyarak gelmeniz, işlemlerin hızlı yürümesini, tetkikler arasında bekleme sürenizin kısalmasını ve tetkiklerin en doğru şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

İşlem günü, hazırlık durumunuza ve bölümlerin yoğunluğuna göre, program sırasında oluşabilecek değişiklikler, check up yetkilileri tarafından size iletilecektir.

Laboratuvar testleri için, kan almadan önce, yaklaşık 12-14 saat açlık gerekmektedir. Su içilebilir fakat sigara, şeker, sakız ve kafein içeren gıdalar kullanılmamalıdır. Çocuk hastalarımızın mümkün olabildiğince aç olarak gelmesini rica ediyoruz.

Randevudan bir gün önce alkol alınmamasını ve akşam yemeğinde hafif gıdalar tüketilmesini gerekir.

Program içeriğinizde Batın (Abdomen) ultrasonu bulunuyorsa aç olmanız ve mesanenizin dolu olması (idrar yapma isteği olması) gerekiyor. Bu nedenle işlemlerinizin yapılacağı gün, check up yetkililerinin yönlendirmesi doğrultusunda, uygun zamanda su içmeye başlamanızı ve su içmeye başladıktan sonra idrara çıkmamanızı öneriyoruz.

Program içeriğinizde Eforlu EKG testi bulunuyorsa havlu, yedek atlet, spor kıyafet ve spor ayakkabı getirmeniz önerilir.

Kadın hastalarımız için; program içeriğinizde mamografi tetkiki bulunuyorsa duş alınmasını, krem, parfüm ve benzeri malzemelerin kullanılmamasını rica ederiz. Adet döneminin 3. ve 10. günleri arasında çekim yapılması uygundur.

Sürekli kullandığınız ilaçlar varsa check up işleminiz öncesi alımına devam edebilirsiniz. Hekimle görüşmenizde kullandığınız ilaçları belirtmeyi unutmayınız.

Varsa eski test sonuçlarınızın yanınızda getirmenizi rica ediyoruz.

YANLIŞ: Kendimi iyi hissediyorum, check up yaptırmaya gerek duymuyorum.DOĞRU: Check up, henüz belirti göstermeyen hastalıkları erken dönemde saptama amacıyla yapılır. Bu yüzden düzenli check up yaptırmak faydalıdır.YANLIŞ: Ailemde kanser hastalığı yok, bu yüzden kanser taramasına ihtiyaç duymuyorum.DOĞRU: Kanser, genetik ya da yaşamsal koşullarınıza bağlı bir hastalıktır. Yaşam tarzınıza bağlı olarak risk altında olabilirsiniz.YANLIŞ: Uzun zamandır sigara ve alkol ürünleri tüketmeme rağmen sağlıklıyım. Kontrole gerek duymuyorum.DOĞRU: Sigara, içinde bulundurduğu zehirli gazlardan dolayı akciğer kanseri başta olmak üzere, amfizem, KOAH, gibi solunum sistemi hastalıklarına yol açabilir. Bu durumda kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklara ortam hazırlanır. Alkol tüketimi ise, karaciğer fonksiyonlarını bozararak, siroz gibi hastalıklara uygun ortam hazırlar. Check up sayesinde, karaciğer, kalp, akciğerler gibi sağlığınız için hayati önem taşıyan organlarınızın durumunu takip edebilirsiniz.YANLIŞ: Sürekli devam eden bir baş ağrım var, fakat check up programınızde MR hizmeti mevcut değil.DOĞRU: Devamlı baş ağrısı şikayetiniz varsa, check up yerine doktor kontrolünden geçmelisiniz.YANLIŞ: Birkaç sene önce check up yaptırmıştım, hiçbir sağlık sorunum olmadığı anlaşıldı. Tekrar yaptırmama gerek yok.DOĞRU: İlerleyen zaman içerisinde, sağlık durumunuzda istenmeyen değişimler oluşmuş olabilir. Uzmanların önerisi, yılda 1 defa check up yaptırarak, önceki zamanlara ait raporlarınızı da hekiminize göstererek, sağlığınızın korunduğundan emin olmanızdır.YANLIŞ: Özel hayat sigortam var, check up yaptırmamın pek bir önemi yok.DOĞRU: Özel hayat sigortanız, hasta olduğunuz zamanki sağlık giderlerinize yardımcı olur, check up ise şikayetleriniz başlamadan hastalığın oluşum aşamasında erken teşhise yardımcı olan bir uygulamadır.Acıbadem Hastaneleri ve Tıp Merkezlerinde yapılan Check Up Programları; kişinin yaşı, cinsiyeti, genetik özellikleri, yaşam şekli, geçmiş sağlık öyküsüne göre planlanıyor. Kişinin taşıdığı risk faktörleri de göz önüne alınıyor.

Örneğin orta yaşlı erkeklerde prostat kanseri açısından taramalar önem taşırken, orta yaşlı kadınlarda ise meme ve rahim taramaları önem kazanıyor. Çeşitli hastalıklara yatkınlığı olan kişiler için tarama programları uygulanabiliyor.

Acıbadem Check Up Programları arasında; Kadın Genel Check Up, Erkek Genel Check Up, Çocuk Check Up ve Çocuk Kalp Sağlığı Check Up, Her Daim Genç Geriatri Check Up, Kalp ve Akciğer gibi Tarama Programları, Diyabet Paneli, Onkolojik Beslenme Programları ve Diyet Programları yer alıyor.

Check-Up programı sonrasında sağlığınızla ilgili tüm kayıtlar saklanır ve aile hekiminizle sağlık durumunuzun takibi için iletişim halinde olabilirsiniz.

Kurumsal Check Up iletişim:

Kurumsal Pazarlama ve Check Up Müdürlüğü – 0 216 547 36 48 ve asgkurpazcheckup@acibadem.com.tr

Sağlık sorunu olmayan bir kişinin, olası hastalıklarını erken dönemde tespit edilmesini ve önlem alınmasını amaçlayan; yaş, kalıtsal yapı ve çevresel faktörler dikkate alınarak yapılan sağlık taraması check up olarak tanımlanıyor.

İleri evrelerde tedavisi zorlaşan sağlık sorunları; hasta ve ailesi için yıpratıcı bir sürece yol açıyor. Özellikle aile öyküsü olan kişilerde yılda bir kez yapılan sağlık taraması ile erken teşhis ve ardından planlanan tedavi, hayat kurtarıcı olabiliyor.

Sağlık sorunu olmayan bir kişinin, olası hastalıklarının erken dönemde tespit edilmesini ve bunlara karşı önlem alınmasını amaçlayan; yaş, cinsiyet, kalıtsal (genetik) yapı ve çevresel faktörler dikkate alınarak yapılan sağlık taramasına check up denir.

Check Up Programlarımız

Acıbadem Hastaneleri ve Tıp Merkezlerinde yapılan Check Up Programları; kişinin yaşı, cinsiyeti, genetik özellikleri, yaşam şekli, geçmiş sağlık öyküsüne göre planlanıyor. Kişinin taşıdığı risk faktörleri de göz önüne alınıyor.

Örneğin orta yaşlı erkeklerde prostat kanseri açısından taramalar önem taşırken, orta yaşlı kadınlarda ise meme ve rahim taramaları önem kazanıyor. Çeşitli hastalıklara yatkınlığı olan kişiler için tarama programları uygulanabiliyor.

Acıbadem Check Up Programları arasında; Kadın Genel Check Up, Erkek Genel Check Up, Çocuk Check Up ve Çocuk Kalp Sağlığı Check Up, Her Daim Genç Geriatri Check Up, Kemik Erimesi, Kalp ve Akciğer gibi Tarama Programları, Diyabet Paneli, Onkolojik Beslenme Programları ve Diyet Programları yer alıyor.

Koruyucu hekimlik / check up anlayışı nedir?

Check up programlarında uygulanacak temel tarama teknikleri sonrası, hekiminiz tarafından sağlık risklerini ortadan kaldırmaya ve azaltmaya yönelik olarak yaşam ve beslenme tarzı değişiklikleri, koruyucu aşılar, kişisel beslenme ve egzersiz önerileri getirilir.

Check up ile hastalık riskleri yok edilebilir mi?

Genetik riskler dışındaki pek çok çevresel risk ve yaşam tarzı riskleri yok edilebilir veya azaltılabilir. Sadece tetkikler değil, detaylı bir özgeçmiş, ailevi risklerin sorgusu, muayene ve hastaya kendi kendini muayene bilgisi de verilmeli / sağlanmalıdır.

Hastalık bir kere baş gösterdikten sonra riskler (tedavi riskleri de dahil) katlanarak artar. Hastalıkla baş etmenin en akılcı yolu düzenli sağlık kontrolü ile önlem almaktır.

Kimler Check Up yaptırmalı? Sağlıklı bir kişinin yılda bir kez check up yaptırması neden önemlidir?

Sağlıklı bir kişinin yılda bir kez check up yaptırması özellikle erken bulgu vermeyen yani klinik olarak kişide henüz şikayete yol açmayan risklerin anlaşılmasında çok önemlidir. Riskler hem laboratuvar testleriyle aydınlatılabilir, hem de detaylı bir tıbbi özgeçmiş sorgulaması ve muayene ile ortaya çıkarılabilir.

Kişiye bu şekilde bilgilendirme yapılarak daha risksiz bir hayat sürmeye yönlendirilir. Yıllık sağlık kontrolü, hekiminizin önceki yıla ait sonuçları karşılaştırması ve sağlığınızdaki değişimleri ve riskleri izlemesi açısından önemlidir.

Erişkin yaşlardan itibaren, herhangi bir şikayet ya da endişeniz olmasa bile yılda 1 kez yaptıracağınız sağlık kontrolü ile olası hastalıkların önüne geçebilirsiniz.

Hastalıkların Erken Teşhisinde Check-Up'ın Rolü

 • Düzenli sağlık taramaları ile hastalık henüz bulgu vermediği bir safhada yakalanabilirse birçok hastalık ileri evrelere gelmeden önlem alınabiliyor.
 • Yaşam tarzımız son birkaç yüzyılda çok değişti. Toksinler, iyonizan radyasyon, rafine besinler kanser başta olmak üzere birçok hastalık için risk faktörü oluşturuyor. Check up ile artan hastalık risklerine karşı, hastalık oluşmadan önlem alınabiliyor.
 • Kardiyovasküler hastalıklar erken safhada yakalanıp yok edilebiliyor veya tedavi edilebiliyor.
 • Genetik, cinsiyet yaş, ırk gibi risk faktörlerine göre oluşturulmuş check up programları ile bu risklerin oluşturabileceği erken dönem belirtiler değerlendirilebiliyor.
 • Kendi kendini muayene eğitimi check-up sırasında verilebiliyor.
 • Diş hekimliği muayenesi ile oral kanserlerin önüne geçilebiliyor.
 • Diyetisyen görüşmesiyle beslenme tarzında olumlu değişikler için kişi teşvik ediliyor.

Hangi kanserler check up ile teşhis edilir?

Pek çok kanser türünün riskleri bir yere kadar tarama ile değerlendirilmiş olur. Kesin tanılar ise ancak biyopsi ile konur. Biyopsi öncesine kadar hiçbir bulgu kesinmiş gibi değerlendirilmemelidir. Çok detaylı görüntülemeler check up taraması için uygun değildir. Gereksiz ileri tetkiklere sebep olurlar.

Düzenli tarama programları ile en sık erken tanı konulan kanserler şunlardır:

 • Kolorektal kanserler, akciğer kanserleri, erkeklerde prostat, kadınlarda meme ve rahim ağzı kanserleri (PAP smear ve HPV testi ile).
 • Kansere giden yolda kanseri tetikleyen, metabolizmayı bozan birçok sorun vardır. Bu tür sorunların saptanması da en az kanserin saptanması kadar önemlidir (Örneğin obezite ve kanser ilişkisi).
 • En sık rastlanan ve en ölümcül olan akciğer ve bağırsak kanserleri ile, kadınlarda meme, rahim ve tiroid, erkeklerde prostat kanserinin erken teşhisi için düzenli sağlık taraması yapılabilmektedir.
 • Kadınlar için düzenli taramalarda için sıklık ve öncelik şu kanserlerdedir: 1. Meme 2. Rahim 3. Tiroid kanserleri
 • Erkekler için düzenli taramalarda için sıklık ve öncelik şu kanserlerdedir: 1.Prostat 2. Kolorektal 3. Mide, 4. Kaposi 5. Oral (Dudak, ağız içi) 6. Mesane 7. Akciğer Kanseri (Türkiyede en sık) 8. Karaciğer, 9. Non Hodgkin lenfoma.

Источник: //www.acibadem.com.tr/checkup/check-up-nedir/

Check-Up

Check Up Hangi Sıklıkta Yapılmalıdır?

Check-Up; şikayeti olmayan kişilerde, gizli biçimde var olabilecek bazı hastalıkları erken safhada tespit etmek amacı ile yapılan, muayene ve tetkiklerden oluşan genel sağlık kontrolüdür. Günümüz tıbbı; hastalıklar ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak sağlıklı kalmamızı sağlamayı amaçlar.

Çünkü her türlü hastalığın önlenmesi, tedavisinden çok daha kolay ve ekonomiktir. Şikayeti olmayan kişilerde yapılacak muayene ve tetkiklerle, henüz gizli olan bazı problemler tespit edilebilir. Hastalıkları önleyici tedbirler alınabilir veya erken teşhis ile hastalıkların ilerlemesi engellenebilir.

Check-Up her yaşta yapılabilir.

Hangi Hastalıklar Check-Up ile Erken Teşhis Edilebilir?
Yaşa göre tetkik programları değişmekle birlikte, genel olarak;

 • Kolesterol Yüksekliği (Kandaki Yağ)
 • Diyabet (Şeker Hastalığı),
 • Hipertansiyon,
 • Kalp ve Kalp Kapakçığı Hastalıkları,
 • Akciğer Hastalıkları,
 • Böbrek Hastalıkları,
 • Karaciğer Hastalıkları,
 • Akciğer, Kalın Barsak, Karaciğer, Pankreas ve Mesane Kanserleri
 • Erkeklerde Prostat, Kadınlarda Meme Kanserleri
 • Kan Hastalıkları

Check-up Kimlere, Ne Sıklıkla Uygulanmalıdır?

Check-up’ı, bir başka deyimle genel sağlık taramasını, hiçbir şikayeti ve hastalığı olmayan kişilerin en az yılda bir kere düzenli olarak yaptırması tavsiye edilir. Ailesel risk faktörlerine göre yani ailede daha önce kanser, kalp hastalığı vb. öyküsü olanların ise daha sık check up yaptırarak bilinen bu hastalıklara karşı tedbirli olmaları sağlanabilir.

Hangi Yaşta Hangi Check-up Programı

Her check-up’ta kan basıncı, kalp ve solunum hızı, ateş, genel görünüm gibi hayati bulgulara bakılır; daha sonra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, nöroloji, dermatoloji, kadın doğum/üroloji, iç hastalıkları muayeneleri yapılır.

Erkekler için ayrıca testis, fıtık ve prostat muayenesi; kadınlar içinse meme ve pelvik muayene yapılır. Ardından hekiminizin belirlediği tam kan sayımı, kimya paneli, idrar tahlili gibi laboratuvar testleri istenir.

Bu testler dışında muayenenizde ortaya çıkan bulgulara göre testler de yaptırmanız gerekebilir.

20 yaş ve üstü

 • Kan basıncı ve yükseklik/ağırlık kontrolleri de dahil olmak üzere birinci basamak hekimi tarafından yıllık fizik muayene,
 • Testis, meme ve pelvik sağlığı için tarama testleri,
 • Ağız ve diş sağlığı muayenesi,
 • Kadın hastalıkları muayenesi
 • Göz hastalıkları muayenesi,
 • Risk faktörlerine göre elektrokardiyogram,
 • Diyabet, tiroid hastalığı, karaciğer sorunları, anemi ve taraması için kan testleri,
 • Risk faktörlerine bağlı olarak, cilt kanseri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV enfeksiyonu ve alkol kullanımı için tarama.

30 yaş ve üstü

 • Kan basıncı ve yükseklik/ağırlık kontrolleri de dahil olmak üzere birinci basamak hekimi tarafından yıllık fizik muayene,
 • Testis, prostat, meme ve pelvik sağlığı için tarama testleri,
 • Kolesterol kontrolü,
 • Risk faktörlerine göre elektrokardiyogram,
 • Ağız ve diş sağlığı muayenesi,
 • Kadın hastalıkları muayenesi
 • Göz hastalıkları muayenesi,
 • Diyabet, tiroid hastalığı, karaciğer sorunları, anemi ve taraması için kan testleri,
 • Risk faktörlerine bağlı olarak, koroner kalp hastalığı cilt kanseri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV enfeksiyonu ve alkol kullanımı için tarama.

40 yaş ve üstü

 • Kan basıncı ve yükseklik/ağırlık kontrolleri de dahil olmak üzere birinci basamak hekimi tarafından yıllık fizik muayene,
 • Yıllık elektrokardiyogram,
 • Testis, prostat, meme ve pelvik sağlığı için tarama testleri,
 • Kolesterol kontrolü,
 • Risk faktörlerine göre elektrokardiyogram,
 • Ağız ve diş sağlığı muayenesi,
 • Kadın hastalıkları muayenesi
 • Göz hastalıkları muayenesi,
 • Kulak burun boğaz hastalıkları muayenesi,
 • Tiroid hastalığı, karaciğer sorunları, anemi ve taraması için kan testleri,
 • 45 yaş üstünde diyabet riski için yılda bir tarama,
 • Risk faktörlerine bağlı olarak, akciğer, koroner kalp hastalığı cilt kanseri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV enfeksiyonu ve alkol kullanımı için tarama.

50 yaş ve üstü

 • Kan basıncı ve yükseklik/ağırlık kontrolleri de dahil olmak üzere birinci basamak hekimi tarafından yıllık fizik muayene,
 • Yıllık elektrokardiyogram,
 • Testis, prostat, meme ve pelvik sağlığı için tarama testleri,
 • Ağız ve diş sağlığı muayenesi,
 • Kolesterol kontrolü,
 • Risk faktörlerine göre elektrokardiyogram,
 • Görme ve işitme muayenesi,
 • Tiroid hastalığı, karaciğer sorunları, anemi ve taraması için kan testleri,
 • Gaitada gizli kan testi, sigmoidoskopi veya kolonoskopi ile kolon kanseri için tarama,
 • Güçlü aile öyküsü ve / veya risk faktörleri olan kişilerde koroner kalp hastalığı için tarama,
 • Psikiyatrik değerlendirme.

60 yaş ve üstü

 • Kan basıncı ve yükseklik/ağırlık kontrolleri de dahil olmak üzere birinci basamak hekimi tarafından yıllık fizik muayene,
 • Yıllık elektrokardiyogram,
 • Ağız ve diş sağlığı muayenesi,
 • Testis, prostat, meme ve pelvik sağlığı için tarama testleri,
 • Kolesterol kontrolü,
 • Risk faktörlerine göre elektrokardiyogram,
 • Görme ve işitme muayenesi,
 • Tiroid hastalığı, karaciğer sorunları, anemi ve taraması için kan testleri,
 • Lipid bozuklukları için tarama,
 • Koroner kalp hastalığı, abdominal aort anevrizması, karotis ultrason taraması
 • Osteoporoz için tarama,
 • Risk faktörleri bağlı olarak, cilt kanseri, ağız kanseri, akciğer kanseri cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve alkol kullanımı için tarama
 • Psikiyatri ve nöroloji değerlendirmesi,
 • Demans ve Alzheimer hastalığı için tarama.

Check Up Nasıl Yapılmalıdır?
Check up sadece tetkiklerden oluşan bir sağlık kontrolü değildir. Bu tetkikler öncesi yapılacak doktor muayenelerinde kişinin şikayeti, hikayesi, özgeçmişi, soy geçmişi, alışkanlıkları ve varsa kullandığı ilaçlara ait alınacak bilgiler, size özel tetkikler ilavesini sağlayarak en güvenilir sonuca varılmasını sağlamaktadır. Ayrıca elde edilecek sonuçları da yorumlayacak olan yine doktorlardır. Bu nedenle doktor muayenesinin olmadığı bir Check up düşünülemez.

Hisar Intercontinental Hospital’da Check Up Nasıl Yapılıyor?
Check Up Bölümü’nden randevu almanız gerekmektedir. Randevunuza 08:30 – 09:00 gibi aç karnına geldiğinizde, hasta danışmanlarımız size eşlik edeceklerdir.

Check-Up İçin Hastaneye Gelirken…

 • Hamileyseniz veya kuşkularınız varsa bu durumu işlemlere başlamadan önce mutlaka doktorunuza bildiriniz.
 • Daha önceden yapılmış testler veya tetkik sonuçlarınız varsa onları da beraberinizde getiriniz. Mutlaka önceden randevu alınız ve randevunuza hiçbir şey yemeden ve içmeden geliniz. (8-12 saatlik bir açlık süresi gereklidir.)
 • Rahat bir kıyafetle geliniz.
 • Sürekli kullandığınız ilaçlarınız varsa, mutlaka Check up doktorunuza iletiniz.
 • Bayanlarda mümkünse adet günleri dışındaki zamanları tercih ediniz.

Kadın, erkek ve çocuklara yönelik hazırlanmış check-up programlarımız:

Источник: //hisarhospital.com/bolumler/check-up-paketleri/

Check-up Neden Önemlidir?

Günümüz şartlarında  beslenme, uyku düzeni, çevre kirliliği gibi  bileşenler dikkate alındığında erken teşhis ve tedavinin yanı sıra korumaya yönelik önlemler açısından uzman görüşü almak önemlidir.  Hem kendinizin hem de sevdiklerinizin sağlığını korumak için sağlık kontrolünden düzenli olarak geçilmesi önemlidir.

Kontroller erken teşhiste hayat dahi kurtarabilir.  Çünkü varsa başlangıç seviyesinde bir hastalığı tespit etmek hastalığın ilerlemesini  ve şiddetlenmesini engelleyerek anında müdahale edilmesine olanak sağlar.  Sinsice ilerleyen çok fazla belirti vermeyen hastalıkların tespiti  için Check-up   yaptırmanın faydası yadsınamaz.

Check-up Kimler Yaptırmalıdır?

Dişlerinizden ayaklarınıza, kalbinizden ciğerlerinize tüm organlarınızı yılda bir kez kontrol ettirmeniz hem sağlığınızı  korur  hem de cebinizi, çünkü erken teşhis ile  çok büyük maliyetlere yol açabilecek masraflı tedavilerden korunmuş olursunuz.

Geçmişte  doktorlar riskli bireylerin  sağlık kontrolünden geçmesini  önerse de, günümüzde yaşam koşulları ve hastalık istatistiklerinde görülen değişiklikler göz önüne alınarak her bireyin yılda bir kez sağlık kontrolünden geçmesi  öneriliyor.

Check-up için belli  bir yaş grubu yoktur, her yaş grubunda sağlık taramasından yılda bir kez geçilmesi  önerilir.

Hangi Sıklıkta Check-up  Yapılmalıdır?

Genel sağlık durumunuzu  en iyi şekilde değerlendirerek doktor tavsiyesi  ile yapılan inceleme tanımlama sürecini yılda bir kez yaptırmanız önerilir.  . Özellikle aileler için hazırlanan paketler hem bütçe hem de zaman yönetimi açısından size avantaj sağlıyor.

Aslında ailenizin güvende ve sağlıklı olduklarından emin olmak için yılda bir kez Check-up yaptırarak, çevrenize de bunu tavsiye etmek gerçekten ilerde yaşanabilecek birçok tatsız problemden sizi ve sevdiklerinizi  korur.

Check-up Öncesi Yapılması Gerekenler

Sağlık kontrolünden geçmeye karar verdiyseniz birkaç konuda görevli kişileri  bilgilendirmeniz gerekir. Aksi takdirde verimli bir tarama yaptırmamış olursunuz.  Bu sağlık kontrolünü sağlığınızı korumak, iyileştirmek  için yaptırdığınızı  unutmayın.  Ciddi şekilde zaman ayırın ve özenli olun.

 • Ailenizin tıbbi geçmişini gözden geçirin. Herhangi  bir genetik hastalık var mı?  Örneğin, kanser, Alzheimer, Parkinson gibi  günümüzde yoğun olarak görülen hastalıklardan herhangi birini  geçiren yakınlarınız var mı?  Varsa bu bilgileri  yapılacak testleri etkileyeceğinden uzmanınız ile paylaşın.
 • Herhangi bir şeye alerjiniz var mı? Buda çok önemli bir konudur.  Yapılacak testleri
 • Aklınıza takılan her soruyu bir yere yazın ve uzmanınıza mutlaka taramaya girmeden önce sorun. Bu soruları testler çıktıktan sonra doktorunuz ile konuşarak aklınızı meşgul eden düşüncelerden kurtulabilirsiniz.

ERKEK CHECK-UP

BRANŞLAR

 • Dahiliye
 • Üroloji
 • Kulak Burun Boğaz
 • Genel Cerrahi
 • LABORATUAR
 • CRP
 • Hbsag
 • Hemogram
 • TSH
 • Gaitada Gizli Kan
 • Total Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Sedimentasyon
 • Glukoz
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili
 • Üre
 • ALT
 • AST
 • Total PSA
 • RADYOLOJİ
 • Akciğer Grafisi
 • EKG
 • Doktor önerisinde bir bölgeye EMAR veya TOMOGRAFİ

BAYAN CHECK-UP

BRANŞLAR

 • Dahiliye
 • Kadın Doğum
 • Kulak Burun Boğaz
 • Genel Cerrahi
 • LABORATUAR
 • Hemogram
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Total Kolesterol
 • TSH
 • Trigliserid
 • Sedimentasyon
 • ALT
 • AST
 • Kreatinin
 • ÜRE
 • Glukoz
 • Hbsag
 • Gaitada Gizli Kan
 • CRP
 • Tam İdrar Tahlili
 • SMEAR
 • RADYOLOJİ
 • Akciğer grafisi
 • EKG
 • MEME USG (-40)
 • MAMMOGRAFİ (+40)
 • Doktor önerisinde bir bölgeye EMAR veya TOMOGRAFİ

ÇOCUK VIP CHECK-UP

MUAYANELER

 • Çocuk Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz

GÖRÜNTÜLEME ve GENEL TETKİKLER

 • Tüm Abdomel US
 • Akciğer Grafisi
 • Tam İdrar Tahlili
 • Üre
 • Demir
 • Ferritin
 • ALT
 • AST
 • Dışkıda Parazit Aranması
 • Demir Bağlama Kapasitesi, Total
 • Açlık, Kan Şekeri
 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • CRP

Источник: //birincisaglikgrubu.com/check-up/

Check up fiyatları 2019

Check Up Hangi Sıklıkta Yapılmalıdır?

Check up sağlıklı kadınlara yapılan muayene ve tetkik incelemesidir. Burada amaç hastada varlığından haberdar olmadığı bir hastalığını erken dönemde yakalamaktır. Çünkü bazı hastalıklarda erken tanı demek tam tedavi demektir. Bu fırsatı kaçırmamak adına kadınların kendi yaş gruplarına en uygun check up testlerini yaptırmaları önemlidir.

Check up neden yapılmalıdır?

Check up testleri ile kişinin yaşamını olumsuz yönde etkileyebilecek hastalıklardan özellikle kanser erken teşhis edilebilir. Bu sayede tam tedavi şansıyla birlikte daha konforlu bir hayat imkanı elde edilmektedir.

Check up paketleri ailesinde şeker hastalığı, kanser yada erken ölüm hikayesi olanlar için oldukça önemlidir. Aşırı egzersiz yapan kişilerde, sporcularda muhakkak yapılmalıdır.

Bunun yanında sağlığına düşkün tüm herkesin yılda en azından bir sefer yaptırmaları hastalıkların erken teşhisi için oldukça önemlidir.

Check up nasıl yapılır?

Check up paketleri özel hastanelerde yaklaşık 3 saatinizi almaktadır. Öncelikle bir hekim görüşmesi yapılır. Hastanın özgeçmişi ve soygeçmişi sorgulanır. Ailede mevcut hastalıklar irdelenir. Daha sonra yapılacak muayene sonrası gerekli testler istenir. Bu testler istenirken kişinin risk faktörlerine ve yaş grubuna göre belirlenir. Bu testlerin ucu oldukça açıktır.

Check up öncesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Check up öncesi hasta aç karna gelmelidir. En az 10 saatlik açlık gereklidir. Ancak kullandığı hayati ilaçları varsa onları almasında sakınca yoktur.

Bir gece öncesinde çok yağlı, karbonhidratlı beslenmemeli, alkol ve sigara almamalıdır. Kadınların check-up gününde mensturasyon (adet) döneminde olmaması uygun olur.

Hamileyseniz veya hamilelik ihtimali varsa bunu başlangıçta hekiminize belirtiniz. Bir gün öncesinde ağır egzersizler yapılmamalıdır.

Check up hangi sıklıklarla yapılmalıdır?

Check up sıklığında en ideali senede bir sefer yapılmasıdır. Ancak ailede riskli hastalığı olanlarda gerekirse 6 ayda bir yapılabilir. 40 yaşından sonra senede bir sefer yapılması oldukça önemlidir.

Ancak bu sadece 40 yaşından sonra yapılacak anlamına gelmez. Tüm yaş gruplarında senede bir sefer check up yapılması hastalıkların erken tesbiti için gereklidir. Senede bir sefer zamanınızı check up testleriniz için ayırınız.

Sağlığınızı ihmal etmeyiniz.

Check up ile tüm kanserler erkenden yakalanabilir mi?

Her check up paketi kanseri erken yakalamaz. Bazı kanserlerin erkenden tesbiti zordur. Ancak rahim ağzı kanseri, meme kanseri, rahim içi kanseri (endometrium kanseri) gibi kanserlerin erkenden yakalanması mümkündür.

Bu sayede tam şifa ile hastalar tedavi edilebilmektedir. Çoğu kanserlerin hastada şikayet oluşturmasına kadar genellikle 3-4 sene geçer. Bu süre içerisinde ancak yaptıracağınız check up paketleri sayesinde hastalığınızın erkenden tesbit edilmesi mümkün olmaktadır.

Ancak tüm hastalarda kanserin erken teşhisi mümkün olmayabilir.

Check up fiyatları 2019 yılında ne kadardır?

Check up fiyatları 2019 yılında testlerin yapılacağa şehre, hastaneye yada bölüme göre değişir. Bir diğer parametre ise check up paketlerinin içeriğidir. Baktığımızda çok ucuz fiyatlara yapılan check up paketlerinin içerisinin oldukça boş olduğunu görüyoruz.

Check up kampanya fiyatları check up yapılacak hastanın yaşına göre değişir. Bu nedenle piyasada standart, 40 yaş altı, 40 yaş üştü gibi değişik paketler mevcuttur.

Ankara check up fiyatları 2019 yılında istenen testlere göre değişmekle birlikte standart check up paketleri 300-1000 tl arasında değişmektedir. Tam kapsamlı check up fiyatları 5000 tl ye kadar çıkmaktadır.

Check up paketlerini kıyaslarken ve karar verirken fiyatıyla içeriğini karşılaştırmayı unutmayınız. Bazen içeriği boş olan bir check up paketi oldukça pahalı olabilirken, içeriği oldukça dolu olan check up paketleri daha uygun fiyatlarda olabilmektedir.

Check-Up Neleri Kapsar?

Standart bir check up kampanyasında olması gereken testler; kan sayımı, karaciğer ve böbrek testleri, sedimentasyon, kolesterol ve lipid düzeyleri, tiroit testi, hepatit (sarılık) testi, tam idrar analizi, tüm karın ultrasonografi, akciğer grafisi, elektrokardiyografi (EKG) ve dışkıda gizli kan bakılmasıdır.

40 yaşını geçmiş hastalarda bunlara ek olarak, göz ve kardiyolojik incelemeler ile kanser taraması için ek tetkiklerin yapılması önerilmektedir. Ailesinde kanser öyküsü olan kadınlar yılda bir smear testi, meme ultrasonografisi, mamografi, solunum fonksiyon testleri yapılmalı ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir.

Check up paketlerine neye göre karar vermeliyim?

Check up paketlerine karar verirken sadece fiyata göre karar vermeyin. İçeriğinin dolu olması ve buna göre uygun bir fiyatta olması check up paketlerinin seçiminde önemlidir. Ayrıca bir hekim muayenesinin olması da tercih sebebi olmalıdır.

Check up paketi ücretlerini SGK yada özel sigortanız karşılamaz. Tamamını sizin karşılamanız gerekecektir. Hediye edilen check up paketlerinin içeriği oldukça zayıftır ve sizin ihtiyaçlarınıza cevap vermeyecektir.

Check up paketlerinin ödemesini nakit yapabileceğiniz gibi kredi kartı ile de ödeyebilirsiniz.

Jinekolojik check up paketleri neleri kapsar?

Jinekolojik check up paketleri hastaların yaş gruplarına göre değişmektedir. Tüm yaş gruplarında smear testi bulunmaktadır. 40 yaş üstü check up paketlerinde yumurtalık ve rahim kanserleri ile ilgili kan testleride pakete dahil edilmiştir.

Online check up yapma imkanı yoktur. Testlerinizi yaptırmak için bir check up merkezine başvurmalısınız. Ankara check up tavsiyesinde kliniğimizin check up fırsatlarını kaçırmayınız.

Check up ücretlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Jinekolojik check up paketlerimiz

– 40 yaş altı check-up – 40 yaş üstü (Menopoz) check up- Gebelik öncesi check up

Gebelik öncesi check up paketimiz

Gebelik öncesi yapılam jinekolojik muayene oldukça önemlidir. Gebelik öncesi hastada mevcut olan ve gebeliği etkileyebilecek rahatsızlıklar değerlendirilir. Bazı testleri yapılması zaruridir. Muayene ve testlerimizde problem yoksa gebelik düşünülebilir.

Bu paketin içeriği özel hastanelerdeki benzeri paketlerden çok daha kapsamlıdır. Bu pakette jinekolojik muayene ve ultrason ile birlikte bazı kan ve idrar testleri mevcuttur.

Yapılacak testler şunlardır:

 • Hemogram
 • Kan Grubu
 • Tam İdrar Analizi
 • İdrar Kültürü
 • Biyokimya (Açlık Kan Şekeri -BUN (Kan Üre Azotu) -Kreatinin -AST -ALT -Total Kolesterosl -HDL Kolesterol -LDL Kolesterol -VLDL Kolesterol -Trigliserit)
 • TORCH ve VDRL (Toxoplazma Ig M -Toxoplazma Ig G -Rubella Ig M -Rubella Ig G -CMV Ig M -CMV Ig G -VDRL)
 • Hepatit markerleri (HbsAg -Anti-Hbs -Anti-HCV -Anti-HIV)
 • Hormon testleri (TSH -Vitamin D3 -Vitamin B12 -Folik Asit )
 • Servikovajinal Smear

40 yaş öncesi check up paketimiz

Bu Paket 18 – 40 yaş arası bayanlara önerilir…Üreme çağındaki kadınlarda pek çok jinekolojik rahatsızlık görülmektedir. Miyomlar, çikolata kistleri, yumurtalık tümörleri, kanama bozuklukları vb pek çok rahatsızlığın tesbiti için muhakkak en geç senede bir sefer bu paketi içeren muayene ve tahlilleri yaptırmalısınız.

Yapılacak testler şunlardır:

 • Hemogram
 • Kan Grubu
 • Tam İdrar Analizi
 • İdrar Kültürü
 • Biyokimya (Açlık Kan Şekeri -BUN (Kan Üre Azotu) -Kreatinin -AST -ALT )
 • Hepatit markerleri (HbsAg -Anti-Hbs -Anti-HCV -Anti-HIV)
 • Hormon testleri (TSH -Vitamin D3 -Vitamin B12 )
 • Servikovajinal Smear

40 yaş üstü check up paketimiz

40 yaş üzeri kişilere önerilir… 40 yaş üzerinde özellikle rahim ağzı, rahim içi ve yumurtalık tümörlerinin sıklığı giderek artmaktadır. Bu nedenle en geç senede bir sefer jinekolojik muayene ile beraber bu paket içerisindeki testleri yaptırmanız zaruridir.

Yapılacak testler şunlardır:

 • Hemogram
 • Kan Grubu
 • Tam İdrar Analizi
 • İdrar Kültürü
 • Biyokimya (Açlık Kan Şekeri -BUN (Kan Üre Azotu) -Kreatinin -AST -ALT -Total Kolesterosl -HDL Kolesterol -LDL Kolesterol -VLDL Kolesterol -Trigliserit)
 • Tümör belirteçleri (CA 125 -CA 19-9 -CA 15-3)
 • Hepatit markerleri (HbsAg -Anti-Hbs -Anti-HCV -Anti-HIV)
 • Hormon testleri (TSH -Vitamin D3 -Vitamin B12 )
 • Servikovajinal Smear

Ankara kadın check up fiyatları ve ankara doğum paketi fiyatları konusunda bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Etiketler

Aşağıdaki makalelerimizi de okuyabilirsiniz…

›››Miyom hakkında merak ettikleriniz.
›››Çikolata kisti hakkında neler biliyoruz?
›››Anormal vajina ve uterus kanaması
›››Vajinal akıntı neden olur?
›››Polikistik over sendromu nedir?
›››Menopoz nedir?
›››Rahim ağzı kanseri virüsü (HPV)
›››Tüp bebek nedir?
›››Aşılama (IUI) nedir?
›››Laparoskopi (kapalı ameliyat) nedir?
›››Ankara doğum paketleri

Источник: //www.drnerminkosus.com/check-up-fiyatlari-2017.htm

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..