Çikolata Kisti (Endometriozis) Nasıl Bir Hastalık?

içerik

Endometriozis ( Çikolata Kisti ) Nasıl Oluşur?

Çikolata Kisti (Endometriozis) Nasıl Bir Hastalık?

Uterus içinde olan ve her ay gebeliğe ev sahibi olacak şekilde hazırlanan, gebelik gerçekleşmediği zaman yeteri kadar hormon desteği alamaması yüzünden adet kanaması şeklinde dökülen hücre tabakası endometrium adıyla tanımlanır. Bu hücreler vücutta sadece rahimde bulunmaktadır.

Olağan dışı bir durumla, vücudun doğal dengesinin bozulmasıyla bu hücrelerin rahim dışında yer alamsı halinde endometriozis hastalığı meydana gelir. Bu hastalık odakları en fazla rahme ve tüplere yakınlığıyla yumurtalıklarda olur.

Bunun dışında rahim arkası boşluğu olan Douglas boşluğunda, vajenle bağırsağın son bölümü arasında, tüplerin çevresinde ya da üstünde, bağırsağın yüzeyinde, rahmi tutan bağlarla mesane üzerinde, karın zarının üzerinde, cerrahi yara yerlerinde, dikişli doğumlarda açılmış kesilerde, nadiren burun zarı, göbek deliği gibi uzak dokularda görülebilir. Odaklar % 75 oranla yumurtalıklarda etkili olurlar. Bu şekilde çikolata kisti denilen kistik yapılar meydana gelir.

Rahim iç dokusu adet döngüsü sırasında her ay kalınlaşıp, belirli bir sürede kanayarak dış dünyaya atılan hücrelerden oluşur. Bu dokunun rahim dışında herhangi bir bölgeye yerleşmesi halinde, rahimde gösterdikleri eylemleri aynen devam ettirirler.

Dokunun buralarda kalınlaşmasının ardından, kanamayla buradan uzaklaştırma eylemi gerçekleşir. Yani rahim dışında aynen adet döngüsünü işletirler. Rahimde bu eylemlerin gerçekleşmesi sırasında, atık hücrelerin vajinadan dışarıya atılması mümkündür.

Ancak bu doğal denge hastalık odaklarının yerleştiği bölgelerde mümkün olmamaktadır. Buralarda kapalı bir sistemin içinde eylemler gerçekleşir. Bu daha çok yumurtalıklarda olduğundan, ilerleyen zamanlarda dokular kistik yapıların oluşmasına yani çikolata kistlerini meydana getirir.

İç kanamaların olması nedeniyle, iç bölgelerde zamanla yapışıklıklar ve bunlarla birlikte bazı belirtiler oluşur. İç kanamaların miktarı az olduğundan, kadın için yaşamsal bir teh arz etmez.

Endometriozis ( çikolata kisti ) kimlerde daha sık görülür?

Üreme çağında olan kadınların hastalığı olarak kabul edilen endometriozis, belirti göstermeden bile her kadında gelişebilir.

Toplumdaki kadınların tümü değerlendirildiğinde % 3-5 oranında etkili olan hastalık, çocuk sahibi olmakta zorlanan kadınlarda ise % 40 oranında etkili olmaktadır. Ailesinde birinci derecedeki yakınlarında endometriozis tanısı olan kadınlar ise, bu konuda 7 kat fazla risk altındadır.

Hastalık nadir olarak menopoza giren kadınlarda ve genç yaştaki kadınlarda etkili olabilir. Bunun çok ender olarak erkekleri de etkilediği görülmüştür.

Endometriozis ( çikolata kisti ) neden oluşur?

Bu hastalığın hangi faktörlerin etkisiyle oluştuğu kesin olarak bilinmemektedir. Bunun neden oluştuğu hakkında çeşitli teorilere dayanılır.

Bunların arasında en fazla kabul görmüş olanlardan biri, kadınların kalıtsal açıdan buna yatkın olduğu ve karın içindeki bazı yüzeylerde ya da dokularda olan hücrelerdeki yapısal değişiklik nedeniyle rahim içi dokusu gibi davranmasıdır.

Diğer bir teoride ise, rahim içindeki dokunun fallop tüpleri yardımıyla karın içine taşınmasıdır. Bu retrograd mesturasyon teorisi yani olabilmesi mümkün ve mantıklı teori olarak kabul edilir.

Endometriozis ( çikolata kisti ) nasıl belirti verir?

Hastaların en fazla yakındığı belirti adetler sırasında aşırı ağrı olmasıdır. Bu ağrıların giderek artan bir düzeni bulunmaktadır. Bu ağrının sebebi hastalık odaklarında salgılanan prostaglandin denilen maddelerin yaptığı etkiyle rahimde kasılmaların olmasıdır. Fakat ortaya çıkan ağrının şiddeti hastalığın derecesine bağlı değildir.

Oldukça hafif endometriozis kadında şiddetli ağrılara sebep olurken, ileri derecede olan endometriozis hafif bir ağrıya neden olabilir. Fakat ağrıların erken başlaması ve uzun sürmesi endometriozis hastalığının ileri evrede olduğuna işaret eder.

Ağrının tipik göstergesi adet kanamasından birkaç gün önce başlaması ve adet kanaması süresince devam etmesidir.

Adet kanaması başladığında, ağrının seviyesi en üst düzeyde olur. Bu ağrıların normal ağrı kesicilere yanıt vermemesi de belirgin bir özelliktir. Adet ağrılarının beraberinde hastada kronik kasık ağrısı, bel ağrısı gibi yakınmalar olabilir. Ağrıların bacaklara bile yayılımı söz konusu olabilir.

Çikolata kisti hastalarda cinsel ilişkide ağrıya sebep olan bir etkendir. Bu sorunu olan hastaların çoğunluğunda kanama sorunu olmaz. Adet kanaması öncesinde kahverengi lekelenmelerin olması çikolata kisti için, tipik özelliktir.

Hastaların çoğunluğu çocuk sahibi olmadıkları için doktora giderler. Kısırlık sorunu olan kadınların % 10-20 kadarında değişik seviyelerde endometriozis bulunur. Fakat kısırlık ve endometriozis arasındaki bağlantı tam olarak anlaşılmış değildir.

Henüz hafif ve orta seviyede olan çikolata kistinin kısırlığa neden olduğu hakkında belirsizlik vardır.

Çikolata kistinin kısırlığa neden olmasıyla ilgili kabul gören teoriye göre, hastalığı pelvis boşluğunda inflamasyona neden olup, burada bazı maddelerin salınmasına ve bu etkiyle folikül ve yumurta gelişiminde olumsuz etkiler yaptığı düşünülür.

Karın zarında salınan maddelerin sperm ve yumurtanın birleşmesi, tubal fonksiyon ve embriyonun rahim içine implante olmasında olumsuz etkilerin olacağı ileri sürülür.

Bu konudaki başka bir düşünceye göre, hafif derecede olan kistlerin kısırlık etkisi yapmadığıdır.

Bu gruptaki hastalarda olan kısırlığın sperm kalitesinin kötü olması, ovulasyon bozukluğu ya da sebebi açıklanamayan kısırlık gibi etkenlerden olduğu kabul edilir. Bu etkenlere çikolata kisti eşlik etmektedir.

Şiddetli endometriozis hastalığı ise, kadındaki kısırlığın bilinen bir sebebidir. Hastalık nedeniyle oluşan yapışıklıklar, anatomik bozukluklar, kadının üreme sistemindeki normal işleyişi bozup fertilizasyon sorunlarının yaşanmasına neden olur. Dokularda yapışıklık olmasa da, kistler normal ovulasyonu bozduğundan kısırlık nedeni olurlar.

Çikolata kisti denmesinin nedeni

Odaklarda biriken kan artıklarının renkleri zamanla bulundukları alanda kırmızıdan kahverengi, siyaha doğru değişim gösterir. Çikolata kisti yumurtalık dokusunda kanın birikimiyle ortaya çıkar. Kistin içindeki sıvının çikolatayı andırması nedeniyle, kist bu isimle anılır.

Endometriozis hastalığında oluşan yakınmalar

 • Kronik pelvik ağrısı
 • Sancılı adet görme ( dismenore )
 • Kısırlık ve dış gebelik
 • Bel ve sırt ağrısı
 • Cinsel ilişkide ağrı (disparonia )
 • Bacaklara vuran ağrı
 • Karın ağrısı, kabızlık ve ishal
 • Makata vuran ağrı
 • Kanlı dışkı, makatta kanama ve idrarda kan
 • Sık idrara çıkma ve idrarda yanma
 • Yan ağrısı
 • Adet kanaması sırasında burun kanaması ya da vücutta morarma ve kanama

Endometriozis ( çikolata kisti ) tanısı nasıl konur?

Hastalığını kesin tanısı meydana gelen lezyonların direkt olarak gözlenmesi ve bunlardan alınan dokuların patolojik olarak incelenmesiyle konur. Bu hastalığın kesin tanısında cerrahi uygulama şarttır.

Hastanın öyküsünde çikolata kistinden şüphe duyulursa, kısırlık sorunu buna eşlik ediyorsa, tanısal laparoskopi uygulanmalıdır.

Bununla hastada olan tüm pelvis oluşumları izlenir, küçük lezyonlar araştırılır ve şiddetli bulgulardaki yapışıklıklar araştırılır.

Çikolata kistinde tanı için önemli tetkiklerin başında ultrasonografi bulunmaktadır. Fakat bu tetkik yumurtalıklardaki lezyonlarda etkili olurken, pelvik bölgesindeki lezyonlarda etkili değildir. Ayrıca yapılan laparoskopide yumurtalıklarda derinlerde bulunan kistler gözden kaçabilir, bunlar özenli ultrason incelemesiyle belirlenebilir.

Ultrason tetkikinde çikolata kistinden şüphe duyulduğunda, hastanın kan örneğinde Ca125 adındaki markerın incelemesi yapılır ve tanı desteklenmeye çalışılır. Bu tümör belirteci yumurtalıktan köken almış kanserlerde arttığı gibi, endometriozis hastalığında da artar.

Endometriozis ( çikolata kisti ) evreleri

Kistlerin yerleştiği alan, lezyonların yayılımı, derinliği ve büyüklüğü değerlendirilerek, hastalığın evrelendirilmesi yapılır. Birinci evre minimal olguları, ikinci evre hafif olguları, üçüncü orta, dördüncü evrenin şiddetli endometriozis göstergesi olduğu kabul edilir. Fakat hastalığın gösterdiği bulguların evresiyle bağlantısı bulunmamaktadır.

Endometriozis ( çikolata kisti ) tedavisi

Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Kistler için yapılan tedavilerde ağrıyı gidermek ve kadındaki kısırlığı yok etmek amaçlanır. Bunu gerçekleştirmek için tıbbi ve cerrahi tedaviler kullanılır.

Tıbbi tedavilerin prensibi hastalığın östrojene bağımlı olmasına dayanır. Kadında menopoz ve hamilelik çikolata kisti oluşumunu engelleyecek doğal durumlardır. Bu yüzde tıbbi tedavilerde bu doğal durum taklit edilir.

Çikolata kisti üzerindeki östrojen etkisi kaldırılarak, olmaması gereken yerde yerleşen endometrial dokunun baskılanmasına çalışılır.

Gebelikteki durumun taklit edilmesi için, doğum kontrol hapları, menopozun taklidi için danazol ya da GnRH analoğu ilaçları kullanılır. Tedavi 3-6 ay devam ettirilerek, kandaki östrojen seviyesi menopoz dönemindeki düşük haline getirilir.

GnRH analog tedavisi ayda bir kez yapılan enjeksiyonlarla uygulanan yüksek maliyetli bir tedavidir. Bunun uzun süreli kullanımı kemik erimesi, ateş basması gibi yakınmalara neden olacağından, östrojen ilaçlarıyla birlikte uygulanabilir.

Bu uygulamanın tezat olduğu düşünülse de, buradaki amaç östrojen seviyesini çikolata kistini baskılayacak kadar vermek ve kemik erimesini önleyecek kadar yüksek aralıkta tutmayı sağlamaktır.

Bu tıbbi tedavilerin hastalardaki ağrıyı giderebildiği, ancak kısırlık üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. Bu yüzden kısırlığı olan hastalara tıbbi tedavi tavsiye edilmez. Cerrahi tedavi şiddetli endometriozis durumunda tercih edilir. Bu tedavi laparoskopik teknikle uygulanır.

Genellikle bu şekilde tedavi edilen hastaların % 50 kadarı 6 ay içinde doğal yollarla gebe kalabilir. Hem ağrıların dindirilmesinde, hem de kadının üreme potansiyelinin arttırılmasında etkili bir yöntemdir. Gebe kalamayan kadınlarda ise, yardımcı üreme yöntemleri uygulanabilir.

Источник: https://www.tjod.org/endometriozis-cikolata-kisti-nasil-olusur/

Endometriozis (Çikolata Kisti) Nasıl Oluşur?

Çikolata Kisti (Endometriozis) Nasıl Bir Hastalık?

Rahim iç dokusu olan ve gebelik için her ay düzenli şekilde hazırlık yapan endometrium dokusu, bunu sağlamak için hormonların desteğiyle her ay kalınlaşır. Eğer yumurta ve sperm hücresi döllenemez ve gebelik gerçekleşmezse, yumurtalıklardan salınan hormonlar kesilir.

Bu etkiyle endometrium dokusu döngüyü bitirir ve adet kanaması şeklinde dökülür. Bu özelliği gösteren hücreler sadece rahimdeki endometrium dokusunda olur.

Vücuttaki herhangi bir anormal durumda yani dengenin bozulmasında, endometrium hücrelerinin rahimden dışarıya taşınması durumunda, kadınlarda endometriozis hastalığı oluşur. Hastalık odaklarda zamanla biriken kan artıkları bulundukları yerde kırmızı renkten kahverengiye ve siyaha doğru değişir.

Çikolata kisti yumurtalıktaki kanın birikmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kistin içeriğinde olan sıvı erimiş çikolatayı andırdığından, kist bu isimle anılmaktadır.

Endometriozis ( çikolata kisti ) hastalığında hücrelerin en fazla yerleştiği alan yumurtalıklardır. Hücreler vücutta başka alanlara da yerleşebilir. Yumurtalıkta daha fazla etkili olan bu doku zaman içinde kistleşerek, çikolata kisti denilen yapılara dönüşür.

Rahmin iç dokusunun her ay gösterdiği davranışı, diğer alanlara ve yumurtalıklara yerleşen hücrelerde gösterir. Yani her ay rahimdeki gibi kalınlaşır ve kanamayla dökülürler. Ancak bu organlar rahim gibi dışarıya açılmadığından, meydana gelen kanama burada birikerek kistleri oluşturur. Bu endometrium dokusunun yerleştiği her yerde görülebilir.

Zamanla bu kanamaların etkisiyle çevredeki organlarda yapışıklıklar ve olumsuz etkiler meydana gelir.

Endometriozis (çikolata kisti) kimleri daha fazla etkiler?

Kadınlarda doğurganlık çağında ortaya çıkan endometriozis, hiç belirti vermeden bile herkeste etkili olabilir. Kadınlarda % 3-5 oranında etkili olabilen endometriozis, çocuk sahibi olmakta zorlanan kadınları ise % 40 kadar etkilemektedir.

Özellikle ailesinin birinci derecedeki bireylerinde endometriozis tanısı konmuş olan kadınlar, hastalık açısından yedi kat fazla risk taşımaktadır. Bunun nadiren menopoza girmiş olan kadınlarda ve genç yaşında olan kadınlarda etkili olduğu görülmüştür.

Çok ender şekilde erkekleri de etkilediği bilinmektedir.

Endometriozis (çikolata kisti) hastalığı nasıl oluşur?

Bu hastalığın kadınları neden etkilediği, hangi etkenlerin etkisiyle oluştuğu kesin olarak bilinmez. Ancak bunun için bazı teoriler üretilmiştir.

Bu teorilerin içinde en fazla kabul görenlerden biri, kadınların genetik yatkınlığından ve karın içinde bazı yüzeylerin ya da dokuların hücrelerinde oluşan yapısal değişiklik yüzünden bunların rahim içi dokusunun davranışını göstermesidir.

Başka bir teoride rahmin iç dokusunun fallop tüpleriyle vücudun diğer bölümlerine taşınmasıdır. Retrograd mesturasyon teorisi denilen bu teori olabilecek ve mantıklı olan teori kabul edilmektedir.

Endometriozis (çikolata kisti) nasıl belirti vermektedir?

Hastalarda olan belirtilerin en sık olanı adetlerin şiddetli ağrılı olmasıdır. Ağrıların en önemli özelliği başladığında hafif seviyede olması, adet kanamasının başlamasında en şiddetli dönemi yaşaması ve daha sonra azalmasıdır.

Hastalık odaklarının salgıladığı prostaglandin etkisiyle rahimde olan kasılmalar şiddetli ağrıların oluşmasını sağlamaktadır. Ağrıların şiddeti çikolata kistinin derecesiyle alakalı değildir. Kist hafif evrede olduğunda, ağrılar şiddetli olabilir. Ağır evrede ise, ağrılar hafif derecede olabilir.

Ağrıların hastalıkla ilgili belirtisi erken zamanda başlamasında ve uzun sürmesinde olur. Bu şekilde duyulan ağrılarda, hastalığın ileri evrede olduğu anlaşılabilir. Ağrılar kadında adet kanamasından birkaç gün önce etkili olmaya başlar ve kanama devam ettiği sürece sürer. Ayrıca ağrıların ağrı kesici ilaçlarla geçmesi genellikle mümkün olmaz.

Ağrılar sadece adette olan rahim kasılmalarıyla etkili olmaz. Bazı hastalarda bel ağrısı, kasık ağrısı ve bacak ağrısı da olabilir. Cinsel ilişkide yaşanan ağrının sebebi de çikolata kisti olabilir.

Çikolata kisti hastalarında görülen en önemli belirtilerden biri çocuk sahibi olamamalarıdır. Kadın kısırlığında % 10-20 oranında endometriozis hastalığı etkili olmaktadır.

Hastalığın hafif ve orta seviyesinde kısırlık etkisi görülmesi genellikle olmaz. Ancak şiddetli olgularda ise, kısırlık sıkça görülmektedir. Çikolata kisti yumurta ve folikül gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Kistin neden olduğu yapışıklıklar da, üreme sisteminin fonksiyonunu bozar.

Endometriozis hastalığındaki şikâyetler

Hastalarda meydana gelen yakınmalar arasında, kronik pelvik ağrısı, sancılı adet görülmesi, kısırlık, sıkça dış gebelik oluşması, belde ve sırt bölgesinde ağrı, cinsel ilişkide ağrı olabilir.

Bunun dışında ağrıların bacaklara vurması, karın ağrısı, kabızlık ve ishal görülmesi, makatta ağrı, kanlı dışkılama, makatta kanama ve idrarda kan olması, kistin yaptığı baskıyla sık idrara çıkma, idrarda yanma gibi etkiler olabilir.

Ayrıca vücutta dışa açılan burun gibi yerlerde kanama olması ve morarmalar görülebilir.

Endometriozis ( çikolata kisti ) tanısı nasıl konulur?

Hastalığın tanısının yapılması için, hastalık odaklarının direkt görülmesi ve dokudan alınan parçaya patolojik inceleme yapılması gerekir. Bunun için yapılan laparoskopik uygulamada hastaya hem tedavi uygulanabilir, hem de kesin tanı konulabilir.

Hastanın yakınmalarından çikolata kistinin varlığı hakkında şüphe duyulması ve hastada kısırlık sorunu olması halinde tanısal amaçlı laparoskopi yapılabilir. Bu şekilde hastada olabilecek lezyonlar, yapışıklıklar rahatlıkla incelenebilir.

Hastalarda laparoskopi öncesinde, tanıya yardımcı olabilecek tetkiklerin arasında vajinal ultrasonografi gelmektedir. Bu şekilde büyük olan çikolata kistleri görülebilir, laparoskopi sırasında gözden kaçmış olan derin alanlarda bulunan kistler belirlenebilir.

Bu inceleme sırasında belirlenen kistik yapıların çikolata kisti olmasından şüphe duyulursa, yumurtalık kanseri tetkiklerinde kullanılan tümör belirteci Ca125 markerin kandaki incelemesi yapılabilir. Bu değer endometriozis hastalığında da yüksek çıkmaktadır.

Endometriozis ( çikolata kisti ) evreleri nelerdir?

Hastalığı evrelere ayrılmasında, kistlerin yerleştiği bölge, hastalık odaklarının yayılımı, derinliği ve büyüklükleri değerlendirilir.

Birinci evredeki kistler minimal olanları, ikinci evredeki hafif olanları, üçüncü evrede olanlar orta şiddettekileri, dördüncü evrede olanlar şiddetli çikolata kistinin göstergesidir.

Hastalık nedeniyle oluşan bulgular, hastalığın evresiyle bağlantılı değildir.

Endometriozis ( çikolata kisti ) tedavisi nasıl yapılır?

Hastalığın oluşum nedeninin tam olarak bilinmemesi gibi, tedavisi de tam olarak bilinmemektedir. Burada hastalar için uygulanan tedavilerde ağrıların azaltılmasına ve kısırlık sorununun giderilmesine çalışılır. Bu sorunların tedavisi için, tıbbi ve cerrahi yöntemlerden faydalanılır.

Tıbbi tedavilerin hizmeti ağrıların azaltılması ve dindirilmesi içindir. Çikolata kistinin östrojene bağımlı olması nedeniyle, tedavide bunun üzerine kurulmuştur.

Kadının yaşamında östrojenin farklı değerlerde olduğu gebelik döneminde ve menopoz döneminde çikolata kistleri engellenmektedir. Bunun için tıbbi tedavilerde kadında bu dönemler oluşturulmaya çalışılır. Kadının yapay olarak menopoza girmesi, gebe olması sağlanır.

Buradaki hedef çikolata kistini etkileyen östrojenin etkinliğini kaldırmak ve hastalık odaklarını baskılamaktır.

Doğum kontrol hapı verilen kadınlarda gebelik durumu, danazol veya GnRH analoğu verilen kadınlarda yapay olarak menopoz dönemi oluşturulmaya çalışılır. Tıbbi tedaviler uzun süreli uygulanamadığından, kadın için kesin tedaviyi sağlamaz.

Bunlar geçici olarak kadının rahatlamasına yardımcı olur ve yapılacak cerrahi tedavi öncesinde kistlerin biraz olsun küçülmesini sağlayarak, ameliyatın daha rahat geçmesine yardımcı olur. Tedavilerin uygulanması en fazla 6 ayı bulabilir.

İlaçların bırakılmasından sonra çikolata kistleri eski hallerine geri döner.

Hastalarda cerrahi tedavinin uygulanması, kısırlık sorunu gidermekte etkili olur. Bu sorunda ilaçların bir faydası olmaz. Özellikle şiddetli çikolata kisti olmasında, cerrahi tedavi uygulanır.

Bunun için kapalı ameliyat yani laparoskopik yöntem tercih edilir. Ameliyattan sonra kadınların çoğunluğu gebe kalabilir.

Ancak kendiliğinden gebe kalamıyorsa, yardımcı üreme yöntemlerinden destek alınabilir.

Источник: https://www.bulenttiras.com/endometriozis-cikolata-kisti-nasil-olusur

Çikolata Kisti (Endometriozis) Belirtileri Nelerdir?

Çikolata Kisti (Endometriozis) Nasıl Bir Hastalık?

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Doktora Sorun

Uterus olarak tanımlanan ve kadın üreme organlarından biri olan rahim, kas ve dokulardan oluşan, vajinaya açılan, yumruk büyüklüğünde bir organdır. Doğurganlık devam ettiği sürece her sağlıklı kadın, 28 günde bir adet kanaması yaşar.

Kanamanın sona ermesinden sonraki ilk 14 gün östrojen hormonunun etkisiyle, olası gebeliğe karşı rahim kendini hazırlayarak, rahim duvarının yani endometriumun kalınlaşmasını sağlar. Bu süre içinde yumurta döllenmez ise vücuttaki östrojen salınımı azalır, yerine progesteron hormonu salgılanır.

Böylece rahim içi duvarında bulunan kalınlaşmış dokular dökülerek vücuttan vajinal yolla atılır.

Endometrium olarak adlandırılan bu doku yalnızca rahimde bulunur ve işlevi, embriyonun sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. Rahim içinde yer alan endometrium dokusunun, rahim dışında farklı bir bölgede oluşmasına endometriozis, diğer bir deyişle çikolata kisti denir.

Menstrüasyon dönemlerinde kalınlaşan ve progesteron salınımının etkisi ile parçalanarak atılan bu doku, rahim dışında geliştiğinde de yine aynı şekilde kalınlaşmaya ve parçalanarak dökülmeye devam eder. Ancak parçalanan bu doku rahim dışında yer aldığından ve vajinaya açılamadığından vücuttan çıkamaz ve bulunduğu bölgede sıkışır.

Çevresinde yer alan sağlıklı dokular, parçalanan ve vücuttan atılamayan endometrium yüzünden tahriş olur, bir süre sonra da bu doku ve organlar birbirine yapışır.

Çikolata Kisti Nedir?

Endometriozis olarak tanımlanan çikolata kisti, rahim içi duvarındaki özel dokunun, rahim dışındaki doku ve organlarda oluşmasıdır.

Dolayısıyla doğurganlığı devam eden her sağlıklı kadında olduğu gibi bu doku da her ay menstrüasyon döneminde dökülerek kanar; ancak vücuttan atılamaz.

Çikolata kisti sıklıkla yumurtalıklarda görülse de karın içi zarı olarak bilinen periton zarı, fallop tüpleri, rahim bağları, vajina, bağırsak, mesane, vajina ile bağırsağın arasında kalan ve rektovajinal aralık olarak tanımlanan boşluk gibi pek çok farklı bölgede görülebilir.

Yumurtalıklarda yumurtalık kisti olarak da bilinen çikolata kisti oluşumu oldukça yaygındır. Bu kistler bazen ultrasonla görünmez, bu durumda uygulanan laparoskopi ya da açık cerrahi işlemi ile kesin tanısı konabilir.

Rahim içi dokusunun, farklı bölgelerde var olması ile gelişen çikolata kisti ağrılı bir hastalıktır ve mutlaka tedavi edilmelidir. Endometriozis tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açabilir ve bazen halk arasında çikolata kisti patlaması olarak bilinen yırtılmalar meydana gelerek acil çikolata kisti ameliyatı gerektirebilir.

Endometriozis sıklıkla 30-40 yaş aralığındaki kadınlarda ortaya çıksa da her yaşta görülebilir.

Çikolata Kisti Neden Olur?

İlaçla ya da ameliyatla tedavi edilen endometriozise tam olarak neyin sebep olduğu henüz bilinmese de, çikolata kistine neden olan pek çok sebep saptanmıştır. Bunların başında genetik faktörler gelir. Aile bireylerinden birinde çikolata kisti varlığı, diğer bireylerde görünme oranını artıran bir faktördür.

Rahim içi duvarı olarak bilinen endometrium dokusu, adet sırasında söküldükten sonra vajinal yoldan atılmak yerine, yukarı doğru çıkarak fallop tüplerine ve hatta buradan da karın boşluğuna akar. Ters yönde menstrüasyon olarak bilinen bu durum da endometriozisin sebepleri arasında yer alır.

İmmün sistem problemleri ve kan yoluyla diğer alanlara endometrium hücrelerinin yayılması ve farklı bölgelerde gelişmesi de çikolata kistine neden olabilir.

Çikolata Kisti Belirtileri Nelerdir?

Adet dönemi öncesinde karın ağrısı, ağrılı adet görme, ağrılı cinsel ilişki, dışkılama sırasında ağrı, sırt ağrısı gibi belirtilerin yanı sıra aşırı kanama, tekrarlayan ve düşük ile sonuçlanan gebelikler, düzensiz adet gibi semptomlar, çikolata kisti belirtileri arasında yer alır.

Kadınların %33’ünde hiçbir belirti bulunmaz ve kişi rutin kontrolleri sırasında çikolata kisti varlığından haberdar olur. Endometriozis belirtileri pek çok farklı hastalıkta da görülebilir.

Ancak düzenli ve korunmasız ilişkiye girmelerine rağmen gebe kalamayan kadınlarda çikolata kistine sıklıkla rastlanır.

 • Aşırı Kanama: Her 28 günde bir gerçekleşen menstrüasyon dönemi, genellikle 3 ile 6 gün arasında sürer. Bu süre zarfında yaklaşık olarak 100 ile 150 cc kan kaybedilmesi normaldir. Ancak çikolata kistinin varlığında, adet kanamalarının miktarı artarken, süresi de uzar. Ayrıca adet dönemleri arasında da kanama görülebilir.
 • Ağrılı Adet Görme: Dismenore olarak tanımlanan bu durumda, pelvik bölgesinde ağrı ve kramp gözlenir. Şiddetli ağrılar, adet dönemi öncesinde başlar ve menstrüasyon dönemi boyunca devam edebilir. Ağrı bazen bel ve üst karın bölgesinde de hissedilebilir.
 • Düzensiz Adet Görme: Adet döneminin her 28 günde bir değil, daha erken ya da daha geç olması çikolata kisti varlığında rastlanabilen bir durumdur.
 • Ağrılı Cinsel İlişki: Cinsel ilişki sırasında pelvik bölgede ağrı duyulur. Bu ağrı ilişki sonrasında da hissedilir ve bir süre sonra kendiliğinden yok olur.
 • Dışkılama Sırasında Ağrı: Adet dönemi öncesi ve sırasında dışkılama ya da idrar yaparken ağrı hissedilir. Adet dönemi dışında ağrı, azalabileceği gibi tamamen yok da olabilir.
 • Tekrarlayan Düşükler: Kişi doğal yollardan gebe kalabilse de, gebeliği sürdürmede problem yaşar. Çoğunlukla 20. haftadan önce ya da bebek henüz 500 gr ağırlığa ulaşmadan önce düşük gerçekleşir.
 • Kısırlık: Düzenli ve korunmasız olarak cinsel ilişkiye girilmesine rağmen gebelik elde edememe durumu, çikolata kisti hastalığında sıklıkla rastlanabilen bir durumdur.

Çikolata Kisti Tanısı Nasıl Konur?

Endometriozis şüphesi bulunan hastanın detaylı olarak öyküsü dinlendikten sonra jinekolojik muayene ile üreme organlarında bulunan anormallikler ve çikolata kistine bağlı olarak oluşan kistik yapılar saptanabilir.

Vücut içi organları ve dokuları gözlemlemek için ultrason ve transvajinal ultrason ile görüntüleme yapılır. Hekim gerekli gördüğünde bir diğer radyolojik görüntüleme yöntemi olan MR görüntüleme isteyebilir. Çekilen MR ile tanı ve tedavi şekli netleşebilir.

Bazı durumlarda da genel anestezi altında laparoskopi yöntemi ile karın içine girilerek endometriozis tanısı konabilir. Bu yöntem ile karın bölgesinden açılan küçük kesilerden laparoskopik aletler ve kamera sokulur.

Böylece direkt olarak ilgili bölge incelenir ve gerekirse biyopsi için parça alınabilir. Ayrıca laparoskopik cerrahi yöntemi ile var olan çikolata kisti temizlenerek tedavi de edilebilir.

Çikolata Kisti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Hastaların sıklıkla sorduğu “Çikolata kisti nasıl geçer?” sorusunun birden fazla yanıtı bulunur. İlaçla tedavi tercihe bağlı olarak uygulanır. Ağrı kesici ve hormonal içerikli ilaçlar ile çikolata kistine bağlı ağrılar azaltılabilir ya da ortadan kaldırılabilir.

Ancak bu ilaçlar endometriozis için kalıcı bir tedavi sunmaz. Hormon içerikli ilaçlar, endometriumun kalınlaşmasını engelleyeceğinden gebelik planlayan kadınlara uygulanmaz. Açık ameliyat bir seçenek olsa da gerekmedikçe, çikolata kisti tedavisi laparoskopik cerrahi yöntemi ile yapılır.

Genel anestezi altındaki hastanın karın bölgesinden laparoskopik aletlerin sokulacağı küçük kesiler açılır. Açılan bu kesilerin birinden ucunda kamera bulunan ince tüp şeklinde laparoskop adı verilen alet sokulur.

Açılan diğer kesilerden de laparoskopi el aletleri sokularak, kistik bölgeler temizlenir ve mevcut kist dokusu çıkarılır. Eğer varsa endometriozise bağlı olan yapışıklıklar giderilir. Laparoskopik cerrahide büyük kesiler olmadığı için ameliyat ağrısı çok azdır.

Açık yara olmadığı için enfeksiyon gelişme olasılığı oldukça düşüktür. Bu da hastanede yatma süresini son derece kısaltır. Hasta, açık ameliyata göre çok daha hızlı iyileşerek normal hayatına döner.

Çikolata kisti hakkında aklınıza takılan tüm sorular için 444 39 49 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Источник: https://bahceci.com/blog/cikolata-kisti-endometriozis-belirtileri-nelerdir/

Çikolata Kisti (Endometriozis) Hakkında Merak Edilenler! | Anneysen.com

Çikolata Kisti (Endometriozis) Nasıl Bir Hastalık?

En sık görülen kadın hastalıklarından biri olan çikolata kisti (endometriozis) nedir? Belirtileri nelerdir? Çikolata kisti hamile kalmaya engel midir? Gebelikte kaybolur mu? Çikolata kisti tedavisi nasıl yapılır? Hadi başlayalım!

Çikolata kisti, endometrioz denilen hastalığın yumurtalıkta olan şeklidir. Her ay adetle dökülen doku, karın içinde çeşitli yerlere yapışarak mikro kanamalara neden olur. Hastalık yumurtalara yerleştiğinde de kan burada birikerek bir süre sonra erimiş çikolata kıvamında içerik oluşturur. Oluşan içeriğe bu benzerlik sebebiyle çikolata kisti denir.

Çikolata kisti; adet kanamasını sağlayan endometrium yapılarının rahim içerisinde farklı bir alanda bulunması sebebiyle meydana gelebilir. Endometrium yapısının rahim dışında bir bölgeye yerleşmesine genellikle genetik faktörler neden olur.

Bu bölgeler genellikle yumurtalıklar, idrar torbası ve rahim dışındaki alanlardır. Buralarda adet dönemindeki davranışları sergilemeye devam eden endometrium yapıları, kan ile beraber dökülür ancak bu aşamada vücuttan atılamadığı için zamanla birikerek iltihaba yol açabilir.

Genellikle çikolata kisti olanların %70’inde hiçbir işaret görülmez. Endometriozis belirtileri her kadında farklı yoğunluk ve şiddette olabilir. Başlıca semptomlar;

 • Kısırlık,
 • Kasık ağrısı,
 • Karın ağrısı,
 • Adet dönemlerinde şiddetli sancı,

PMS (Adet Öncesi Sendromu) Nedir, Üstesinden Nasıl Gelinir?

 • Regl döneminde burun kanaması,
 • Adet düzensizliği,
 • Adet öncesinde ve sonrasında kahverengi akıntı,
 • Cinsel ilişki sırasında ağrıdır.

Adet Sancısına Ne İyi Gelir?

Çikolata kisti kanama yapar mı?

Çikolata kisti, adet kanamalarının daha yoğun olmasına yol açabilir. Ayrıca adet dönemi kist olmayanlara göre daha uzun sürebilir.

Çikolata kisti nasıl anlaşılır?

Endometriozisin tespiti için jinekolojik muayene yeterli. Çikolata kistini tespit eden doktor, tanının kesinleşmesi için laparoskopi yöntemine başvurabilir.

Adet Gecikmesi Nedenleri: Adet Niye Gecikir Sorusuna 11 Cevap!

Çikolata kisti kimlerde görülür?

Çikolata kistinin belirli bir yaş aralığı yoktur, ancak üreme çağındaki kadınlarda görülür. 18-45 yaş aralığındaki her kadında görülme ihtimali vardır.

Bunu da öğren: Polikistik Over Sendromu

Çikolata kisti tedavisi nasıl yapılır?

Çikolata kistinde erken tanı çoğu zaman mümkün olmuyor. Teşhisin erken koyulduğu durumlarda tedavi mümkün ancak kistin çok yayılmış olduğu durumlarda tedavi tam olarak yapılamayabiliyor. Çikolata kisti ameliyatında laparoskopik veya robotik cerrahi yöntemi tercih ediliyor.

Göbek deliğinden kamerayla girilerek yapılan bu kapalı yöntemlerin en büyük avantajı, karnın çok daha iyi değerlendirebilmesi ve hassas şekilde çalışma olanağı bulunması. Endometriozis tedavisinde başarı, kistin yerleştiği yerden ne kadar iyi temizlendiğiyle doğru orantılı.

Çikolata kisti tedavi edilmezse ne olur?

Endometriozisin birçok safhası var. Bunlar 1’den 4’e kadar sıralanırlar. Birinci aşamada karın duvarındaki zarın üzerinde nokta şeklinde birkaç tane odak varken, dördüncü aşamada bütün bu odaklar karnın içini tamamen kaplayarak bağırsaklar, rahim ve yumurtalıklar arasında yapışıklıklara neden olabilir.

Endometriozis, rahim haricinde büyüdüğü yerdeki ya da yakınlarındaki organlara temas ederek tahrişe yol açabilir. Özellikle kısırlık sorunu ile karşılaşmamak için kistlerin mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Kısırlık (İnfertilite) Nedir, Nasıl Anlaşılır?

Çikolata kisti tekrarlar mı?

Evet, çikolata kisti tedaviden sonra bazı nedenlere bağlı olarak tekrarlayabiliyor.

Çikolata kisti kanser yapar mı?

İyi huylu bir kist olan endometriozisin kansere dönüşme ihtimali yok denecek kadar az.

Çikolata kisti hamile kalmaya engel mi?

Çikolata kisti direkt olarak kısırlık sebebi değil. Ancak kistin boyutu ve yeri bu konuda önem taşıyor. Kistin tutunduğu alan embriyonun tutunmasına ya da spermin yumurtayla buluşmasına engel olabiliyor.

Hamileliğe engel olan durumlarda çikolata kistine cerrahi olarak müdahale edilmesi gerekiyor. Ameliyat sonrasında doğal yollarla hamilelik için 6 ay bekleniyor. Bu sürenin sonunda gebelik gerçekleşmezse tüp bebek tedavisi gibi yardımcı üreme yöntemlerine geçiliyor.

Özellikle 35 yaşın üzerindeki kadınlarda tüp bebek uygulamasının başarı oranı düşeceği için çok fazla beklememek gerekiyor.

Burada anlattık: Tüp Bebek Nedir, Nasıl Yapılır? 6 Maddede Tüp Bebek Aşamaları Neler?

Çikolata kisti hamilelikte kaybolur mu?

Endometriozis ağrısı ve diğer belirtiler genellikle hamilelik esnasında iyileşme gösterirler. Bunun hormon değişiklikleri nedeniyle olabileceği düşünülüyor. Ancak gebelik, endometriozisi tedavi etmez yalnızca semptomlarını hafifletir ve kistin büyümesini durdurur.

Hamilelik ve süt verme dönemleri sona erdiğinde endrometriozis belirtileri genellikle yeniden başlar.

Çikolata kisti neden patlar?

 • Kistin boyutunun büyümesi sebebiyle yaptığı basıncın artması,
 • Cinsel ilişki,
 • Egzersiz,
 • Muayene sırasında baskı yapılması gibi etkenler çikolata kistinin patlamasına yol açabilir.

Kist patladığında bıçak saplanması gibi ani bir acı hissedilebilir. Patlamadan bir süre sonra kistin neden olduğu kanama ve ağrılar kendiliğinden geçer.

Endometriozis diğer kist türlerine göre daha nadir patlar.

Oku mutlaka: Doğurganlığı Olumlu ve Olumsuz Etkileyen 13 Faktör!

Çikolata kisti patlarsa ne olur?

Çikolata kisti patlaması;

 • Karında ciddi enfeksiyonlara,
 • Organların birbirine yapışmasına,
 • Kasık ağrısına,
 • Kanamaya,
 • Yüksek ateşe,
 • Mide bulantısına,
 • Kusmaya neden olabilir.

Kistin içeriği, bulunduğu yumurtalığın üzerine ya da pelvis bölgesinde bulunan diğer organların üzerine dağılabilir. Kist patladığı takdirde acil müdahale etmek gerekebilir.

Bu da ilgini çekebilir: En Doğurgan Dönemini Belirlemeni Sağlayacak Yöntemler

Kaynaklar:

Bebeğinizi Beklerken Sizi Neler Bekler-Heidi E. Murkoff & Sharon Mazel

Источник: https://www.anneysen.com/hamilelik-planlama/makale/hamilelige-hazirlik-cikolata-kisti-endometriozis-hakkinda-merak-ettigin-her-sey_2706

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.