Çocuğunuzu Kalp Kontrolünden Sonra Spora Başlatın

içerik

Çocuğunuzun kalp sağlığını korumak için neler yapmalısınız?

Çocuğunuzu Kalp Kontrolünden Sonra Spora Başlatın

Erken tanı ve tedaviyle önlem alındığı takdirde kalp hastalığı olan çocukların sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmesi mümkün olabiliyor.

Çocukluk çağında kazanılan sağlıklı beslenme ve düzenli spor alışkanlığı, hayatın sonraki dönemlerini etkileyerek ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek sorunları önlemede önemli rol oynuyor.

Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Nuri Cömert, çocukluk çağındaki kalp hastalıkları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Kalp hastalıkları bebeklik döneminde de görülebiliyor

Çocukluk dönemi kalp hastalıkları, doğumsal ve sonradan kazanılmış kalp hastalıkları olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğumsal hastalıklar; kalp kusurları denilen kalbin odacıkları ve büyük damarları arasında delik veya bağlantı olmasıdır.

Sonradan kazanılanlar ise akut romatizmal ateşe bağlı kalp kapak hastalıkları ve çeşitli bulaşıcı hastalıklara bağlı kalbi tutan hastalıklardır. Yine çocukluk çağında kalp ritim problemleri, kalp duvar kalınlaşması veya incelmesi nadir de olsa görülebilir.

Bebeğinizin ağız çevresi ve tırnak dipleri morarıyorsa…

Bir anne adayının doğumsal kalp hastalığı olan bir bebek dünyaya getirme olasılığı 1000’de 8-10’dur. Ülkemizde yılda yaklaşık 15 bin çocuk, doğumsal kalp hastalığı ile doğmaktadır. Çocuklarda kalp hastalıklarının belirtileri, hastalığın tipine göre önemli farklılıklar gösterebilmektedir.

Önemli doğumsal kalp hastalığı olan çocuklar genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç ay içerisinde tanı alır. Bazen bebeklik döneminde ağız çevresinde veya tırnak diplerinde morarma ilk belirti olabilir. Ayrıca sık nefes alma, nefes alma zorluğu, beslenme bozukluğu, kilo alamama ya da kilo kaybı, aşırı terleme yine belirtiler arasında yer almaktadır.

Çocuklarda aşırı kilo kalp sağlığı için en büyük teh!

Dünya üzerinde okula giden her on çocuktan biri aşırı kiloludur. Dünyada yaklaşık 45 milyon üzerinde aşırı kilolu çocuk olduğu varsayılmaktadır. Çocukluk çağını aşırı kilolu geçiren bireylerde kalp hastalığı riski oldukça fazladır.

Çocukluk çağı obezitesi, genel kalp sağlığı açısından toplumun geleceğe yönelik en büyük risktir. Çocuklara; kalp sağlığını koruyacak düzenli spor yapmak, kilo kontrolü, sağlıklı beslenme gibi davranışları öğretmek alınabilecek en büyük önlemdir. Ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlığı; çocuğun bedensel, sosyal ve duygusal gelişimi üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Spora başlayacak çocukların kalp kontrolünün yapılması gerekiyor

Şikayeti olmayan çocuklar için risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Ailede kalp hastalığı erken yaşta başlıyorsa, çocuk kilolu ve hareketsiz bir yaşam sürüyorsa çocukların sağlık kontrolü de okul döneminde başlatılarak gereken önlemler alınmalıdır.

Spor yapan çocuklar için, spor sırasında aşırı efor sarf edildiğinden, bu durum sağlıklı bir kalpte problem yaratmazken altta yatan hastalık varlığında sıkıntı oluşturabilir. Çocukların yapacağı sporun zorluk derecesine göre; kalp hastalığı açısından detaylı bir kardiyoloji muayenesi, elektrokardiyografi ve kalp yapısını kontrol etmek içi ekokardiyografi denilen testler uygulanabilir.

Kalp hastalığı tanısı aşağıdaki risk faktörlerine göre belirlenmektedir;

 • Stres
 • Sigara
 • Aşırı kilo
 • Hareketsiz yaşam
 • Şeker hastalığı
 • Kolesterol yüksekliği
 • Ailede kalp hastalığı öyküsü

Kalp sağlığı için stres faktörlerini azaltmak şart!

Ergenlik geçiş dönemi kendine özgü stres yaratacak etmenlerin arttığı bir zaman dilimidir. Bu dönemde kalp çarpıntıları problemlerin birçoğunu oluşturur. Çoğu zararsız olan ve çarpıntıların pek azında ilaç tedavisi gerekmektedir.

Stresör faktörleri azaltmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını devam ettirmek ebeveynlere düşen sorumluluktur. Çocukların bu dönemde düzenli olarak yaptığı spor etkinliklerine yönlendirmek, sağlıklı bir fizik yapının gelişmesini sağlarken; ileriki dönemde, sağlıklı beslenme ile birlikte birçok kronik hastalığın oluşma riskini de azaltmaktadır.

Yetişkinlik döneminde kalp hastalığının önlenmesinin temeli ise çocukluk çağında olduğu gibi günlük düzenli yürüyüşler yapmak, sağlıklı beslenme alışkanlığını yaşam tarzı haline getirmektir. Risk faktörlerine yönelik yaşam tarzı değişimi ve ilaç tedavisi, hedeflenen değerlere ulaşıldığında kalp hastalığı riskini minimuma indirmektedir.

Doğuştan kalp hastalıklarında erken teşhis çok önemli!

Источник: https://indigodergisi.com/2017/04/cocugunuzun-kalp-sagligini-korumak/

Çocuğunuzun Kalp Sağlığı İçin Bu 10 Belirtiye Dikkat

Çocuğunuzu Kalp Kontrolünden Sonra Spora Başlatın

Kalp hastalıkları genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinse de, gençler ve çocuklarda azımsanmayacak kadar fazla görülüyor.

Yenidoğan bebeklerde doğumsal kalp hastalıkları ön plandayken, daha büyük çocuklarda enfeksiyonlar ve genetik yolla geçen rahatsızlıklar, kalp hastalıklarına yol açabiliyor.

Memorial Ataşehir /  Şişli Hastaneleri Çocuk Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Naci Öner, çocuklarda kalp hastalıklarının belirtileri hakkında bilgi verdi.

Kalp hastalığı çocuğu her yaşta yakalayabilir

Çocukluk yaş grubu 0-18 yaş arasında yer alır ve her yaş grubunda kalple ilgili sorunlar yaşanabilmektedir. Yenidoğan bebeklerde doğumsal kalp hastalıkları daha ön plana çıkmaktadır.

Yaşın ilerlemesiyle birlikte sonradan kazanılmış enfeksiyon ve genetik yolla geçen rahatsızlıklar kalp hastalıklarına neden olabilmektedir.

Çocukların ebeveynler tarafından iyi gözlenmesi ve belirli aralıklarla rutin kontroller kalp hastalıklarının erken teşhisinde hayati önem taşımaktadır.

Bu 10 belirtiyi gözünüzden kaçırmayın

1 – Hızlı ve zorlu soluk alıp verme: Zatürre veya ateş gibi bir rahatsızlar olmadan yaşa göre hızlı soluk alıp verme, burun kanadı solunumu, yardımcı solunum kaslarının kullanılmasına bağlı kaburga aralarının içe doğru yer değiştirmesi çocuklarda kalp hastalığının önemli göstergesidir.

 • Dakika solunum sayısı;
 • Yenidoğan döneminde 60
 • Süt çocukluğunda 40
 • Büyük çocukta 30
 • Gençlerde 20’nin üzerindeyse ve beraberinde ateş, akciğer hastalıkları yoksa çocuk doktoru aracılığıyla çocuk kardiyolojisi doktoruna başvurmak gerekebilir.

2 – Morarma (Siyanoz): Çocuklar heyecanlandığında, soğukta veya banyo sırasında özellikle ağız çevresi, parmak uçlarında morarma olabilmektedir. Ancak morarma dilde, ağız mukozasında, devamlıysa ve egzersizle artıyorsa kalp hastalığı bakamından önemlidir.

3 – Çarpıntı: Kalp atımının çocuk tarafından fazlaca hissedilmesi ve rahatsızlık vermesidir. Çarpıntı, ritm bozukluğu belirtisi olabileceği gibi kansızlık, tiroid hormon düzensizliği, kalp hastalıkları, enfeksiyon hastalıklarında da görülmektedir. Devamlı çarpıntı hissinde mutlaka çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirilmelidir.

4 – Kalp atımının aşırı hızlı, aşırı yavaş veya düzensiz olması: Çocuklarda göğüs duvarı ince olduğundan kalp atımları ebeveynlerce hissedilebilmektedir. Yaş küçüldükçe kalp daha hızlı atar.

Özellikle uykuda kalbin hızlı atması kalp hastalığı veya ritm bozukluğunu gösterebilmektedir.

Aynı zamanda yenidoğan döneminde dakikada 80, diğer yaş gruplarında dakikada 60 altındaki kalp atımı, atımların düzensiz olması mutlaka değerlendirilmelidir.

5 – Kalpte üfürüm duyması: Çocukluk yaş grubunun herhangi bir döneminde her 2 çocuktan birinde kalpte üfürüm duyulabilmektedir. Ebeveynlerin bu üfürüm sesini duymaları mümkün olmayabilmektedir.

Rutin kontroller sırasında kalpte normalden farklı bir ses duyulması çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından mutlaka değerlendirilmelidir.

Yapılan ekokardiyografiye göre kalpte ya da ilişkili damarlardaki morfolojik bozukluklar olabileceği gibi, üfürümün hiçbir sebebi de olmayabilmektedir. Bu üfürümlere masum üfürümler denir.

6 – Göğüs ağrısı: Çocuğun göğüs sol kısmında ağrı-sıkışıklık hissi bazen kalple ilgili ciddi hastalıklara işaret edebilmektedir. Kalp damarlarındaki iskemi, kalbin çevresinde sıvı birikmesi, kapak problemleri göğüs ağrısı yapabildiği gibi, kaburgalar, göğüs duvarı ile ilgili basit hastalıklar da aynı yakınmaya yol açabilmektedir.

7 – Uzamış ateş: Beş günden fazla süren ve antibiyotiklere cevap vermeyen ateş, ülkemizde de sık görülen Kawasaki hastalığı ile ilgili olabilmektedir. Hastalığın teşhisi çok önemlidir. Çünkü kalbi besleyen koroner damarlarda hasar yaparak, bütün yaşamı etkileyebilir.

8 – Büyüme gelişme geriliği, çabuk yorulma, aşırı halsizlik:Kalp yetersizliği olan çocuklar soluk, halsiz ve arkadaşlarına göre daha çabuk yorulmaktadır. Enerji ihtiyaçlarını kalp yetersizliği ile savaşarak tükettiklerinden özellikle kilo alımı geri kalmaktadır.

9 – Eklem ağrısı ve şişliği: Kalp kapaklarını tutarak, hasar veren akut romatizmal ateş ilk olarak eklem ağrısı ve şişliğiyle kendini gösterebilmektedir. Kalp kapakları, kası, dış zarını etkileyen akut romatizmal ateş, tüm yaşamı etkileyen bir rahatsızlıktır.

10 – Göğüs grafisinde kalbin büyük olması, kalbin ve ana damarların biçimlenmesinde ve yerleşimindeki anormallikler: Bu belirtileri anne babaların bilmelerine imkan yoktur.

Ancak çocukların rutin kontrollerini aksatmamak birçok kalp hastalığını daha başlangıç aşamasında ortaya çıkmasına olanak vermektedir.

Çocuk doktoru veya aile hekimi tarafından tespit edilen göğüs grafisi bozukluklarının mutlaka ekokardiyografi ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

Güncellenme Tarihi: 02 Nisan 2018Yayınlanma Tarihi: 02 Nisan 2018

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: http://www.allowcopy.com/open/?url=http://memorial.com.tr/saglik-rehberleri/cocugunuzun-kalp-sagligi-icin-bu-10-belirtiye-dikkat/

Çocuğun Kalbinin Hızlı Atması Nedenleri ve Belirtileri

Çocuğunuzu Kalp Kontrolünden Sonra Spora Başlatın

Çocuklarda ve bebeklerde kalp atımlarının hızlı atması çoğu zaman kardiyolojik sistem rahatsızlıkları dışında sıradan bir iskelet veya kas sistemi ile ilgili nedenlere bağlı oluşabilmektedir.

Çocuklarda Kalbin Hızlı Atması

Genel olarak bebeklerde ve çocuklarda kalbin hızlı atması sıklıklar rastlanmayan bir durum olarak kabul edilse son zamanlarda oldukça sık rastlanılan bir sağlık problemi olmaktadır.

Kalp rahatsızlıkları daha bebeğin doğumundan önce oluşabildiği gibi doğumdan sonra da rastlanılan bir sağlık problemi olmaktadır.

Çocuklukta rastlanılan kardiyolojik sistem sorunları doğumsal olarak kabul edilen kalp kası sorunları yer almaktadır.

Çocuklarda Kalbin Hızlı Atması

Bazı kalp kası sorunları doğuştan beri oluşabilmesine rağmen herhangi bir belirti vermeden ilerleyerek birden bire ortaya çıkabilmektedir. Doğumsal olan kardiyolojik sistem sorunlarının nedenleri kesin olarak anlaşılamamaktadır. Bazı durumlarda oldukça önemli sonuçlar oluşmasına neden olan kalbin hızlı atmasına bağlı olarak ani bebek ölümleri konusu risk oluşturabilmektedir.

Belirtileri

Kalp kasında meydana gelen çarpıntılar, kalpteki ritim bozukluklarına bağlı olarak oluşmaktadır. Eskiden çarpıntı denildiğinde yaşlı bireyler akla gelirken son zamanlarda bu sorun gençlerde hatta çocuklarda ve bebeklerde sık bir şekilde karşımıza çıkar oldu.

Bu nedenle bilhassa çocuklarda karşılaşılan kalp çarpıntıları konusu ihmal edilmemeli zaman kaybetmeden gerekli olan tahlil ve tetkiklerin yapılması amacıyla bir doktora gidilmelidir.

Çocuklarda ortaya çıkan kalp rahatsızlıkları, belirtilerine bağlı olarak farklı guruplara ayrılmaktadır.

Özellikle bu şikayetleri olan bebeklerde ve çocuklarda aynı anda ayaklarda tırnaklarda veya dudaklarda morarmalar varsa ve sık bir şekilde nefes alıp verme, yaşıtlarına göre gelişimde yavaşlama ve gerileme mevcutsa, çabuk yoruluyorsa zaman kaybetmeden bir doktora gidilmesi gerekmektedir.

Genel olarak bebeklerde ve çocuklarda rastlanılan kardiyolojik sistem rahatsızlıkları ya kalıtımsaldır ya da doğuştandır. Edinsel olarak sonradan ortaya çıkması çok az rastlanılan bir durumdur.

Bilhassa annenin hamilelik döneminde ve bu dönem öncesinde sigara, alkol ve buna benzer zararlı şeyleri kullanması ve düzensiz bir hayat yaşaması, gebelik sürecinde tansiyon veya şeker hastası olması gibi durumlar bu rahatsızlıkların oluşmasına zemin hazırlayan etkenlerdendir.

Çocuklarda kalbin hızlı atmasının belirtilerine şu örnekleri verebiliriz:

 • Nefes alırken veya verirken zorluk çekmek, tıkanma veya nefes alamama duygusu
 • Morarmalar
 • Aşırı miktarda oluşan terlemeler
 • Çabuk yorulma
 • Huzursuzluk
 • Sürekli ağlama
 • Solunum sisteminde sorunlar yaşanması
 • Ateş
 • İştahsızlık
 • Bebeklerin meme emerken hızlı yorulması
 • Yaşıtlara göre gelişimde yaşanan gerilikler
 • Terlemeler
 • Ciltte renk değişiklikleri oluşması.

Nedenleri

Genel olarak bebeklerde ve çocuklarda kalbin hızlı atması sıklıklar rastlanmayan bir durum olarak kabul edilse son zamanlarda oldukça sık rastlanılan bir sağlık problemi olmaktadır.

Kalp rahatsızlıkları daha bebeğin doğumundan önce oluşabildiği gibi doğumdan sonra da rastlanılan bir sağlık problemi olmaktadır.

Çocuklukta rastlanılan kardiyolojik sistem sorunları doğumsal olarak kabul edilen kalp kası sorunları yer almaktadır.

Çocuklarda rastlanılan kardiyovasküler rahatsızlıklar doğuştan oluşabileceği gibi edinsel olarak sonradan da ortaya çıkabilmektedir.

Genellikle çocuklarda rastlanılan bu sorunlar doğumsal olmakta, çok nadir olarak sonradan edinile bilmektedir.

Annenin hamileliği sırasında hem kendisinin hem de bebeğinin sağlığı konusunda yaptığı hatalar doğumsal kalp rahatsızlıkları arasında yer alan çocuklarda çarpıntı sorunun kaynağı olabilmektedir.

Anne adaylarının hamilelik döneminde;

 • Sigara ve alkol kullanması
 • Yanlış beslenmesi alışkanlıkları 
 • Uyuşturucu ve buna benzer zararlı maddeleri kullanması
 • Aşırı stres ve baskı altında olması
 • Şeker veya tansiyon gibi rahatsızlıkları bulunması
 • Radyasyon alması

çocuklarda yaşanan kalp çarpıntılarının nedeni olabilmektedir.

Bunun yanında psikolojik sorunlarda çocuklarda kalp çarpıntısına neden olabilmektedir. Bunlara örnek olarak şunları verebiliriz:

 • Okul hayatında yaşanan başarısızlıklar
 • Ev içinde yaşanan huzursuzluklar
 • Anne ve babanın boşanma arifesinde olması veya ayrılmış olması
 • Çok sevdiği bir insanın ölümü
 • Arkadaşlarından ayrılmak
 • Çevresel değişiklik

Akraba evlilikleri de çocuklarda meydana gelen ritim bozukluklarının ve çarpıntıların nedeni olabilmektedir.

Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Çocuklarda kalbin hızlı atması sorununda uygulanacak tedavi yöntemi belirlenirken bu sorunun oluşmasına neden olan kaynak oldukça büyük bir etken oluşturmaktadır.

Kalbin hızlı atmasının ana nedeni ritimlerde meydana gelen bozukluk yani aritmi sorunuysa, bu gibi durumlarda çocuk beş veya altı yaşına gelene kadar medikal yani ilaç tedavisi uygulanmaktadır.

Tedavi başarılı olmadığı takdirde veya yeterli olmadığı durumlarda beş yaşını aşan çocuklara radyofrekans ablasyon tedavisi doktorun uygun görmesi halinde uygulanabilmektedir.

Kalbin hızlı atmasına neden olan kalp kasında meydana gelen bir delikse o zaman çocuk altı yaşın üzerine geldiğinde direk olarak açık kalp ameliyatı uygulanarak açık olan delik kapatılır.

Günümüzde gelişen tıp bilimi sayesinde çocuklarda kalp deliğini kapatmak için açık kalp ameliyatı yerine anjiyografi uygulaması kullanılmaya başlamıştır.

Yapılan anjıyografide damardan giriş yapılarak özel bir cihaz yardımıyla açık olan delik kapatılmaktadır.

(1 votes, average: 5,00 5)
Loading…

Источник: https://kalpritmi.com/cocuklarda-hizli-kalp-atisi.html

Çocuklarda kalp ağrısı nedenleri

Çocuğunuzu Kalp Kontrolünden Sonra Spora Başlatın

 • Göğsün tek tarafında ve üzerine baskı uygulandığında ağrı, hassasiyet ve nefes almada güçlük olarak beliren kaburga iltihaplarının nedeni bilinmiyor. Kas ve iskelet sistemindeki bu hastalık kremler ve sıcak uygulamalarla tedavi ediliyor.
 • Ağrı kesicilerle tedavi edilen ve “kayan kaburga sendromu” olarak da bilinen kaburga anormallikleri de çocuklarda göğüs ağrısına neden olabiliyor.
 • Çocuklarda çok sık görülen bir hastalık olan zatürre, akciğer zarı hastalıkları ve zedelenmeleri, egzersize bağlı astım atakları da göğüs ağrısı yapabiliyor.
 • Reflü, gastrit, ağır beslenme gibi diyet problemlerinin de benzer ağrılara neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Şahin, çocuklardaki göğüs ağrılarına en çok psikolojik sorunların neden olduğunu söylüyor ve ekliyor “Panik atak, depresyon, arkadaş ve ebeveyn ayrılması, yakın ölümü, okul başarısızlığı gibi nedenler de çocuklarda göğüs ağrısı yapabilir. Nedeni bilinmeyen ve psikolojik olan bu göğüs ağrılarıyla çok sık karşılaşıyoruz” diyor

İskemik kalp hastalığı (sessiz göğüs ağrısı) belirtileri ve tedavisi

Çocuklarda görülen kalp ağrısında endişe edilmesi gereken durumlar

Çocuklardaki göğüs ağrıları genellikle tam yeri tarif edilemediğinde, ezici tarzda olduğunda, egzersiz sırasında ortaya çıktığında ve göğsün sol tarafından karın boyun ve kol bölgelerine yayılmaya başladığında kalp ile ilişkilendiriliyor.

Ağrı hafiflese ya da geçse bile çocuk ağrıdan önceki neşeli haline geri dönemiyor.

Vakanın geçmişinde bayılma, bayılacak gibi olma, çarpıntı, önceden geçirilmiş bir kalp ameliyatı hikâyesi veya ailede kalp nedenli erken bir ölüm varsa, uzmanlar bu göğüs ağrısının kalp ile ilgili olabileceği görüşünde.

Şah damarı darlığı, akciğer damarı darlığı, mitral kapak çökmesi, akciğer damar tansiyonu, kalp kasının aşırı gelişmesi, koroner arter problemleri ve kalp enfeksiyonları, çocuklarda görülen kalp sorunları olarak sıralanıyor. Bunlardan en sık görüleni ise kalp zarı iltihaplanması. Kalp zarı iltihaplanmasına virüs, bakteri ve romatizmal hastalıklar ile olabiliyor. Hastaların ağrısı yatmakla artarken, oturup öne eğilme de ise azalıyor.

Çocuklardaki kalp hastalıklarını tespit etmek genellikle elektrokardiyografi ve ekokardiyografi ile mümkün oluyor. Bu hastalıkların tedavisi, takip ve ilaç ile olabileceği gibi, acil ya da yarı acil anjiyografi ve cerrahi müdahalenin gerekeceği durumlar da olabiliyor.

Çocuklarda ekokardiyografi ile tespit edilemeyen kalp rahatsızlıklarına da rastlanıyor. Koroner arterlerin doğuştan veya sonradan oluşmuş nadir anomalilerinden kaynaklı damar hastalıklarının tanısında kan tahlilleri ve anjiyografi gerekiyor.

Ailelerin bütün bu ilgisine ve tıptaki ilerlemelere rağmen televizyonlarda aniden düşen ve ölen çocuklara, gençlere ve hatta sporculara rastlayabiliyoruz.

Bu sporcuların bazılarının çok birçok testten geçtikten sonra sahaya çıktığını da unutmamak gerek… Bu hastaların ölüm nedenlerinin göğüs ağrısı veya göğüs ağrısına neden olan kalp hastalıkları olup olmadığı halen tartışmalı bir konudur.

Çünkü ani kardiyak ölüm vakalarının geçmişi gözden geçirildiğinde, bu kişilerin morarma, çabuk yorulma, nefes alamama, kilo alamama gibi belirgin şikayetlerinin olmadığı görülür.

Bu hastaların çok az bir kısmı ise ani bayılma-ölüm gerçekleşemeden “ritim bozukluğu” tanısı almaktadır. Kısaca “Ani kardiyak ölüm”lerin çok büyük bir kısmı aslında bu üzücü durum yaşanana kadar kendini gizleyen ritim problemlerinden kaynaklanmaktadır.

Ani kardiyak ölüm nedir?

Ani kardiyak ölüm önceden olmayan semptomların ortaya çıkmasını takiben ilk bir saat içinde gerçekleşen ve bir kalp hastalığına bağlı olan ölüm şeklidir. Bu ölümlerin nedeni kalbin ritim problemleridir.

Bu problem aslında doğuştan itibaren kalp ritmi normal olan ancak genetik yatkınlık nedeniyle sonradan riritm bozukluğu yaşamaya başlayan çocuklarda görülür. Bu çocukların genellikle aile ya da akrabalarında bayılma ve ani ölüm hikâyesi vardır.

Hasta doğduktan sonra uzun bir süre hiçbir problem yaşamaz ve kalp ritmi normaldir. Ancak bir seferlik yaşayacağı ritim problemi hastayı bayıltabilir ve hatta öldürebilir.

Kardiyoloji nedir? Kardiyolog ne iş yapar? En önemli kardiyak hastalıklar

Bu hastalıkların tanısı oldukça zordur. Şüphe duyulan hastalar sadece bir poliklinik muayenesi ile değil, 24 saat süren EKG kaydı, hatta 15-20 günlük devamlı EKG kaydı ile incelenir.

Çok ciddi şüphe duyulan ve bahsettiğimiz EKG kaydı ile bir hastalık tanısı konamayan vakalar için cilt altına yerleştirilen ve aylarca vücutta kalabilen EKG kaydediciler üretilmiştir. Tanıları çok zor ve bulguları çok dramatik olan bu hastalıklar, neyse ki oldukça nadir görülmektedir.

Ancak görüldüğü zaman da çocukların ailelerini tedirgin etmekte ve bu konuda doktorlara danışmaya se etmektedir.

Ani kardiyak ölüm risk grubu

Dr. İrfan Oğuz Şahin, ani kardiyak ölüme neden olabilecek hastalık tanınamadığı müddetçe hastanın bu riskten kurtulamayacağını belirtiyor. Tanı net olmadığı müddetçe başlanabilecek koruyucu bir ilaç bulunmuyor.

Bu hastalar aldıkları tanıya göre özel kalp pilleri ve ilaçlar ile tedavi ediliyor.

Aile hikâyesi olan hastaların tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmamış bile olda , dikkatle takip edilmeleri, riskin ağırlığına göre testlerinin geniş ve ısrarcı tutulması hayati önem taşıyor.

Kalpte ritim bozukluğu neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. İrfan Oğuz Şahin

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/cocuklarda-kalp-agrisi-nedenleri/

Çocuklarda Kalp Hastalıklarının Nedenleri ve Belirtileri

Çocuğunuzu Kalp Kontrolünden Sonra Spora Başlatın

Haber güncelleme tarihi 13.12.2018 14:42

Çocuklarınızın Kalp Sağlığına Dikkat Edin!

Her yıl milyonlarca bebek doğuştan ya da sonradan geçirdiği enfeksiyonlar, ameliyatlar sonrasında kalp hastası olabiliyor. Çocuklarda doğuştan olan kalp hastalığında şüphesiz genetik nedenlerin payı büyüktür. Fakat yine de bazı kalp sorunlarını önleyebilmek biraz da sizin elinizdedir.

Öncelikle anne karnındayken bebeklerinizde kalp hastalığı olmaması için bazı önlemler alabilirsiniz. Uzmanların hamilelik döneminde başlıca önerisi kızamık aşınızı yaptırmanızdır.

Çünkü kızamık virüsü gebelik sırasında bebeğe bulaşırsa, bebekte kalp rahatsızlıkları, zeka geriliği, sağırlık ve gözlerde sorunlar yaratabiliyor.

Bu virüs bebekte hem hücresel hasara hem de damar iltihaplanmasına sebep olacağı için ihmal edilmemesi gerekiyor.

Çocuklarda Kalp Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Kalp hastalıkları genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinse de, gençler ve çocuklarda azımsanmayacak kadar fazla görülüyor. Yenidoğan bebeklerde doğumsal kalp hastalıkları ön plandayken, daha büyük çocuklarda enfeksiyonlar ve genetik yolla geçen rahatsızlıklar, kalp hastalıklarına yol açabiliyor. İşte çocuklarda kalp hastalığı belirtileri şunlardır;

1. Hızlı ve Zorlu Soluk Alıp Verme

Zatürre veya ateş gibi bir rahatsızlar olmadan yaşa göre hızlı soluk alıp verme, burun kanadı solunumu, yardımcı solunum kaslarının kullanılmasına bağlı kaburga aralarının içe doğru yer değiştirmesi çocuklarda kalp hastalığının önemli göstergesidir.

2. Morarma (Siyanoz)

Çocuklar heyecanlandığında, soğukta veya banyo sırasında özellikle ağız çevresi, parmak uçlarında morarma olabilmektedir. Ancak morarma dilde, ağız mukozasında, devamlıysa ve egzersizle artıyorsa kalp hastalığı bakamından önemlidir.

3. Çarpıntı

Kalp atımının çocuk tarafından fazlaca hissedilmesi ve rahatsızlık vermesidir. Çarpıntı, ritm bozukluğu belirtisi olabileceği gibi kansızlık, tiroid hormon düzensizliği, kalp hastalıkları, enfeksiyon hastalıklarında da görülmektedir. 

4. Kalp Atımının Aşırı Hızlı, Aşırı Yavaş veya Düzensiz Olması

Çocuklarda göğüs duvarı ince olduğundan kalp atımları ebeveynlerce hissedilebilmektedir. Yaş küçüldükçe kalp daha hızlı atar. Özellikle uykuda kalbin hızlı atması kalp hastalığı veya ritm bozukluğunu gösterebilmektedir. 

5. Kalpte Üfürüm Duyması

Çocukluk yaş grubunun herhangi bir döneminde her 2 çocuktan birinde kalpte üfürüm duyulabilmektedir. Ebeveynlerin bu üfürüm sesini duymaları mümkün olmayabilmektedir. 

6. Göğüs Ağrısı

Çocuğun göğüs sol kısmında ağrı-sıkışıklık hissi bazen kalple ilgili ciddi hastalıklara işaret edebilmektedir. Kalp damarlarındaki iskemi, kalbin çevresinde sıvı birikmesi, kapak problemleri göğüs ağrısı yapabildiği gibi, kaburgalar, göğüs duvarı ile ilgili basit hastalıklar da aynı yakınmaya yol açabilmektedir.

7. Uzamış Ateş

Beş günden fazla süren ve antibiyotiklere cevap vermeyen ateş, ülkemizde de sık görülen Kawasaki hastalığı ile ilgili olabilmektedir. 

8. Büyüme Gelişme Geriliği, Çabuk Yorulma, Aşırı Halsizlik

Kalp yetersizliği olan çocuklar soluk,halsiz ve arkadaşlarına göre daha çabuk yorulmaktadır. Enerji ihtiyaçlarını kalp yetersizliği ile savaşarak tükettiklerinden özellikle kilo alımı geri kalmaktadır.

9. Eklem Ağrısı ve Şişliği

Kalp kapaklarını tutarak, hasar veren akut romatizmal ateş ilk olarak eklem ağrısı ve şişliğiyle kendini gösterebilmektedir. Kalp kapakları, kası, dış zarını etkileyen akut romatizmal ateş, tüm yaşamı etkileyen bir rahatsızlıktır.

10. Göğüs Grafisinde Kalbin Büyük Olması, Kalbin ve Ana Damarların Biçimlenmesinde ve Yerleşimindeki Anormallikler

Bu belirtileri anne babaların bilmelerine imkan yoktur. Ancak çocukların rutin kontrollerini aksatmamak birçok kalp hastalığını daha başlangıç aşamasında ortaya çıkmasına olanak vermektedir. Çocuk doktoru veya aile hekimi tarafından tespit edilen göğüs grafisi bozukluklarının mutlaka ekokardiyografi ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

Çocuklarda Kalp Hastalığı Nedenleri Nelerdir?

1. Hamilelikte annenin sigara ve alkol kullanımı da çok tehli sonuçlar doğurabilmektedir. Annenin hamilelik sırasında sigara kullanımı bebekte kalp sorunlarına yol açabilmektedir. Ayrıca bazı ilaç ve röntgenler de aynı şekilde bebekte kalp hastalığını tetikler. Bu yüzden uzmanınıza danışmadan ilaç kullanmamalısınız ve röntgen çektirmemelisiniz.

2. Hamileliğinizin başladığı ilk günden itibaren sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimi açısından sizin sağlıklı beslenmeniz çok önemlidir. Ayrıca kötü beslenme alışkanlıkları bebeğinizin kalp sağlığı, kolesterol ve yüksek tansiyon riskini arttırmaktadır.

3. Bağışıklık sistemi tam olarak gelişmediği için bebeğinizi ilk günlerden kalabalık ortamlara sokmamanız gerekmektedir. Kalabalık ortamlardan bebeğinize enfeksiyon bulaşma olasılığı daha yüksek olduğundan kişilerin maske takmasını da sağlamanız gerekmektedir. Bu tür ortamlardan bulaşacak enfeksiyonlar, bebeğinizde kalp rahatsızlığına yol açabileceğini unutmayın.

4. Çocuğunuzun beslenmesine bebekliğinden itibaren dikkat etmeniz gerekir. Gelişim çağında oldukları için her zaman sağlıklı beslenmesine özen gösterin.

5. Ayrıca çocuğunuzun diş sağlığına da dikkat etmeniz gerekmektedir. Çürük dişlerdeki bakteriler kana karışıp kalp zarının iltihaplanmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden her öğünden sonra çocuğunuzun dişlerini fırçaladığından emin olun. 

6. Zamanının çoğunu bilgisayarın başında geçiren çocuklarda obezite ve kalp rahatsızlıkları riski artmaktadır. Bu yüzden çocuğunu spor yapmaya teşvik etmelisiniz.

Önerilen İçerik: 14. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası

UYARI !
İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com / Sosyal Fayda

Источник: https://www.neoldu.com/cocuklarda-kalp-sagligina-dikkat-3622h.htm

Çocuğunuzu spora başlatmadan önce dikkat!

Çocuğunuzu Kalp Kontrolünden Sonra Spora Başlatın

Spor yapmak çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimleri için çok önemli. Bununla birlikte çocuğunuzu spora başlatmadan önce onun sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

Çocuğun yaşına, gelişimin uygun spor dalının seçilmesi küçük bedenlerine zarar vermeden spor yapılması gerekiyor.

2 – 3 yaş çocuğunun yapabileceği spor dalları ile 4 – 6 yaş grubu, 7 – 10 yaş grubu spor dalları farklılıklar göstermektedir.

Çocuğunuzu spora başlatmadan önce hazır olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Sağlıklı olan hemen hemen her kişi her yaşta her spor/egzersiz ve fiziksel aktiviteye başlayabilir. Burada ana kural yüklenme şiddetinin belirlenmesidir ki bu husus iyi antrenörlere düşer. Her ne kadar çocukların yaşlarına göre ideal sporlar olsa da bu durum, üst düzey performans belirtisi için çizilmiş şablonlardır.

Genel sağlık, eğlence ve gelecek için bunların hemen hemen hiç önemi yoktur.

Bir spora başlayan çocuk, akranlarından çok hızlı bir gelişme gösteriyor ise kendinden daha büyüklerle, ya da yavaş gelişme gösteriyorsa daha küçüklerle program yapabilir, bu açıdan eğiticilerin çocuğun gelişimi iyi izlenmesi ve gereken düzenlemeyi yapmalıdır.

Çocuk en erken kaç yaşında ve hangi branş ile spor yapmaya başlamalı?

Olimpiyatlara katılan sporcuların yaşlarının küçüldüğü ve bu duruma gelebilmek için de çocukların çok erken yaşlarda spora başladıkları bilinmektedir.

Bu sporun bir yaşam tarzı olarak çocuğun hayatına girmesi açısından bir avantaj olmasına karşın, uzun spor yaşı başta sağlık ve eğitim olmak üzere birçok sorunu beraberinde getirmektedir.

Performans sporcusu olmayı hedefleyen aileler içim belirli sporlara katılma başlama yaşı verildi ise de daha önce söylendiği gibi herkes her yaşta spora başlayabilir.

Performans hedefi ile spora başlayan çocuklara da, erken yaşta spora özel antrenmanlar yapmak yerine daha temel ve teknik üzerine yoğunlaşmalıdır. Öte yandan çocukların takvim yaşları ile fizyolojik yaşları uyumsuz olabilir, dolayısı ile spor tercihlerinde aşağıda her ne kadar takvim yaşına göre bir değerlendirme yapılsa da fizyolojik yaşta mutlaka göz önüne alınmalıdır.

2–3 Yaş

Koşma, yakalama, zıplama temel hareketleri yapabilirler. Dolayısı ile spor tercihleri bunları içeren bahçede koşma, yürüme, dans etme, suda gözetim altında oynama, ciddi deneyimli kişiler eşliğinde jimnastik seçilebilir.

4–6 Yaş

Dans etme, yüzme, jimnastik, ip atlama, elim sende, sek sek, üç tekerlekli bisiklete binme seçilebilir. Altı yaşından sonra çocuklarda güvenli ve kontrollü hareket yapma yeteneği gelişir.

7–10 Yaş

Jimnastik, yüzme, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, tenis yüzme gibi sporlarla ilgili temel eğitimin yanı sıra daha ileri egzersizlere ve bunların birleşimini içeren sporlara başlayabilirler.

10 Yaş sonrası

Daha önceki yaşlarda başladıkları sporları daha organize olarak yapmaya devam ederken, atletizm, güreş ve küreğe başlayabilirler. Birkaç yıl sonra ise daha çok kuvvet gerektiren sporlara boks, tekvando, karateye başlamak uygundur.

Her çocuk her sporu yapabilir mi? Bir çocuğa “Benim oğlum futbolcu olacak” şeklinde bir dayatma ne derece doğru?

Eğer sağlık ile ilgili engelleri yoksa kesinlikle her çocuk her sporu yapabilir. Burada en önemli ölçüt çocuğunuzun ilgi duyduğu, arkadaşları ile eğlenebildiği ve sizin kolaylıkla getirip-götürebileceğiniz bir spor kulübü hedef olmalıdır.

Eğer seçilen kulüp doğru ise ilk etapta seçilen sporun ne olduğunun; futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, koşu, yüzme, tenis olmasının, seçilen sporun takım ya da bireysel spor olmasının çok bir önemi yoktur. Çünkü çoğu sporda temel hareketler bir birinin çok benzeri olup sporlar içinde geçiş yapılabilmektedir.

Burada ailenin ilk hedefi değil, ailenin imkânları, çocuğun istekleri, antrenörün çocuklara sahip çıkarak onları yönlendirmesi önem kazanmaktadır.

Spora başlanmadan önce yaptırılması gereken sağlık kontrolleri neler?

Eğer çocuğunuzun bilindik kronik hastalığı, spora katılım öncesi bir sağlık sorunu, ailede 50 yaşından önce kardiyak problemlerden ya da bilinmeyen bir nedenden hayatını kaybetmiş kimse yoksa ve sürekli bir hekim kontrolünden (en son muayenesinden bu yana en fazla 6 ay) geçiyorsa, spora başlamadan önce yeniden sağlık muayenesinden geçmesine gerek yoktur. Eğer çocuğunuzun akut veya kronik bir hastalığı var ise spora başlamadan önce mutlaka ilgili hekim tarafından gözden geçirilmelidir. Bu muayenede de iyi bir hikâye alma ve düzgün bir muayene çoğunlukla yeterlidir. Gerektiği durumlarda bir takım kan tetkikleri ve kalp testleri gerekebilir.

Spor yaparken sakatlanmaları önlemek ve spor emniyeti açısından nelere dikkat etmek gerekli?

Öncelikli spora başlayan çocuklarda doğru tekniğin öğrenilmesi hedeflenmelidir, unutulmamalıdır ki spor yaralanmalarının çok önemli bir kısmının altında kötü teknik yatar.

Doğru teknik öğrenildikten sonra çocukların hareketleri daha hızlı, kuvvetli ve etkin yapması için çocuklara düzgün bir antrenman planı yapılmalı ve çocuklara iyi ısınma, soğuma öğretilmelidir.

Ayrıca daha önce de belirtildiği gibi kazanmak ana hedef olmamalıdır, bu şekilde yetiştirilen çocuklar sonuca gitmek için istenmeyen birçok şeyi yapabilmektedirler. Bunların yanı sıra spora özel koruyucu ekipman; kask, dişlik, tekmelik vb. mutlaka kullanılmalıdır ve koruyucular standartları karşılamalıdır.

Spor yapan çocuklara antrenman yaptırılırken nelere dikkat edilmeli?

Sporda kazanmanın ana hedef olduğu aileler, istemeden de olsa yanlış yöne sürükleyebilirler.

Unutulmamalıdır ki maçların sonunda biri yenecek, diğer yenilecektir ve bunu olgun bir şekilde karşılamak çok önemlidir.

Bu yüzden ailelerin sabırlı, sakin ve düzenli olarak çocuklarını desteklemeleri, çocuklarını kazanmadan öte yarışmanın keyfine varmayı, onların ellerinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik etmesi gerekir.

Çocuğunu spora başlatmak isteyen ebeveynlere tavsiyeleriniz var mı?

Ebeveynler önce kendileri spor/fiziksel aktivite veya egzersiz yapıp çocuklarına iyi örnek olmalıdırlar. Çocuğunu bir spora yazdırmayı planlayan aile, illaki fiziksel testler sonu buna karar vermemelidir. Öncelikli olarak çocuğunun o sporu sevmesi, eğer sevmiyorsa çocuğa bu sporu sevdirebilmenin yollarının aranması gerekir.

Eğer her şeye rağmen, çocuğunuz bu sporu sevmediyse ona başka bir sporu deneme fırsatı verilmesi gerekir. Biliriz ki çocuklarımız da bizim gibi sevmediği işleri çok zor yaparlar. Buna karşı çocuklarımızın ömür boyu egzersiz yapmasını istiyorsak, onların bu tip işlerden mutlaka keyif alması ve buna giderken çok istekli olması gerekir.

Bu yüzden çocuğu aynı anda birden fazla spor dalının yapıldığı bir spor kulübüne götürmelisiniz. Çocuğunuz bir sporu kesinlikle sevmedi ise sevebileceği alternatif sporları yaratmak uygun olacaktır. Ayrıca gittiği yerin evine yakın olması da sporun devamlılığı açısından önemlidir.

Çocuğumuzu spora bir hafta götürüp, sonraki hafta götüremezsek gereken alışkanlığı kazanamaz ve devamlılık sağlanamaz. Fiziksel özelliklerine göre spor seçmenin önemi biraz daha geridedir ama çocuklar genelde başarılı oldukları şeyleri sever ve devam etmek isterler.

Dolayısı ile eğer imkânınız var ise, çocuğun fiziksel özelliklerine uygun sporları seçmek, kısmen daha başarılı olmalarını sağlayarak, daha çok katılımını sağlayabilir.

Prof. Dr. Tolga Aydoğ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Spor Hekimi

Источник: https://www.kidsgourmet.com.tr/cocugunuzu-spora-baslatmadan-once-dikkat/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.