Çocuklarda Diş Teli Tedavisi

içerik

Ortodonti-Çapraşık Diş Tedavisi

Çocuklarda Diş Teli Tedavisi

Dişhekimliğinin bir uzmanlık dalı olan ortodonti (ortodonti uzmanı = ortodontist), diş, çene ve yüz kompleksini normal yapı ve gelişim, anomaliler ve anomalilerin tedavisi yönünden ele alan bilim dalıdır.

Önceleri estetik amaçla işe başlanmış zaman içerisinde sınırları genişletilip, bugünkü konumuna ulaşılmıştır. Günümüzde ortodontinin hitap ettiği kitle oldukça genişlemiş ve uygulama alanı da aynı oranda artmıştır.

Son yıllarda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre tüm dünyada koruyucu diş hekimliğinin önem kazanması, daha bilinçli bir kitle yaratmış ve diş çürüğü vakalarında gözle görülür bir azalma meydana gelmiştir, buna bağlı olarak da kalıtım, gelişim yetersizlikleri, çeşitli yanlış alışkanlıklar (parmak emme, uzun süre yalancı meme ve biberon kullanma, dudak ısırma) gibi faktörler sebebiyle oluşan rahatsızlıklar sonucu ortodontiye duyulan ilgi de artmıştır. (Bakınız, Parmak Emme)

Ortodontinin Sınırları

Süt dişlenme dönemi olarak adlandırılan okul öncesi yıllarda parmak emme, dudak yeme, ağıza yabancı cisim sokma gibi alışkanlıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunların mümkün olduğu kadar azaltılmasına yönelik uygulamalardır. Bu alışkanlıklar süt dişlenme döneminde ortadan kaldırılırsa iskelet yapıda kalıcı bir bozukluk oluşmadan iyileşme sağlanır. Bunun için de birtakım ağız içi veya ağız dışı aygıtlardan yararlanılır.

Karışık dişlenme dönemi ilkokul çağı çocuklarını kapsar, ağızda hem daimi hem de süt dişlerinin bulunduğu dönemdir. Bu dönemde zamanından önce veya sonra süt dişlerinin kaybedilmesi alttan gelen daimi dişlere rehberlik edememesi sonucunda birtakım  yer darlığı problemleri oluşabilir.

Oluşan çapraşıklığın (çarpıklığın) giderilmesi ortodontinin ilgi alanına girer. Yine bu dönemde başlayıp ergenlik çağının sonuna kadar devam eden çeneler arası uyumsuzlukların giderilmesi de ortodontinin konusudur.

(Bakınız, Diş Çıkarma)

Daimi dişlenme döneminde diş dizilerindeki bozukluklar diş çekimi yapılarak veya yapılmadan sabit ya da hareketli aygıtlarla düzeltilebilir.

Dişeti hastalıklarına bağlı olarak meydana gelen diş düzensizlikleri (yamuk dişler) veya diş kaybına bağlı olarak meydana gelen düzensizliklerin tedavileri de ortodontinin konusudur. (Bakınız, Diş Eti Hastalıkları)

 

Ortodonti (Tel Tedavisi) Hangi Yaş Guruplarında Uygulanabilir?

Dişsel düzeltmelerde yaş sorun değildir. Hasta kaç yaşında olursa olsun tedavi mümkündür. Eğer bireyin kemik yapısında bir düzensizlik söz konusu ise (iskeletsel) yaş önemlidir.

Bu durumda fonksiyonel tedaviye gereksinim vardır ki bu tedavi de ergenlik çağına kadar olan sürede yapılır. Ortalama tedavi süresi 24 ay olmasına rağmen kişiden kişiye değişir.

yetişkinlerin tedavisi çocuklarınkine oranla biraz daha uzun sürer. (Bakınız, Çocuklarda Ortodonti)

Ortodontiste Ne Zaman Gitmeli?

Çocuklarda ilk dişlerin (süt dişleri) konumları hakkında çok fazla endişelenmeye gerek yoktur. Bu dişler arasında bulunan boşluklar, doğal gelişim göstergesidir.

Erişkinlerin dişlerindeki gibi sıkı temaslar ileride meydana gelebilecek yer darlığı ve dolayısıyla dişlerde çapraşıklığın (çarpıklığın) göstergesi olabilir. Daimi dişler 6-7 yaşlarında sürmeye başlarlar ancak 7-9 yaşları arasında, kesici dişler sürene dek pek fazla problem görülmez.

Ancak süt dişlerinin tümü daimileriyle yer değişene dek  yerinde tutulmalıdır. Aile hekiminiz sizi erken yaşta bir ortodontiste yönlendirse dahi bu her zaman tedavinin çok erken başlatılacağı anlamına gelmez.

Çoğu dikkatli dişhekimi potansiyel bir problemin kontrol atında olduğu ve en uygun tedavi zamanının geçmediğinden emin olmak ister. Çocuklarda çenesel problemlere erken yaşlarda müdahale etmek gerekirken, sadece dişlerin düzensizlik gösterdiği durumlarda tedavi için zaman vardır.

Erişkin hastaların da dişleri hareket ettirilebilir yani bu tür tedaviler için zaman aşılması söz konusu değildir. Artan yaşın tedavi süresini uzatması ve tedaviyi biraz zorlaştırması mümkün olabilir. Yine de yaş faktörü dişlerin destek dokularının sağlıklı olması kadar önemli değildir. (Bakınız, Ortodonti Tedavisine Yetişkin İlgisi Artıyor)

Ortodontide Görünmeyen Diş Telleri Var mıdır?

Evet. Çeşitli estetik kaygılardan dolayı geliştirilmiş bazı metotlar vardır.
 

Ortodontik Sorunların Sebepleri

1.Beslenme Bozuklukları: Yeterli beslenemeyen kişilerde, çene ve yüz yapısında hacimsel küçülme meydana gelecek ve normal hacimdeki dişler küçük çenelerde gerekli yeri bulamayacakları için çapraşıklıklar, rotasyonlar (dönme), hatta gömüklük olguları görülecektir.

2.

Ağızdan Nefes Alma: Kronik iltihaplar ve benzeri nedenler,uzun süre devam ederse bademcikler aşırı derecede büyüyebilir. Bu durumda solunum yolları daralır ve nefes alma güçlüğü meydana gelir.

Bu güçlüğü yenebilmek ve o bölgedeki hava geçiş yolunu genişletebilmek amacıyla çocuk alt çenesini ve buna bağlı olarak dilini öne alma zorunluluğu duyar. Bu durum, uzun süre devam edecek olursa alt çenenin öne doğru konumu yerleşir.

Dil ön dişler arasına girer ve dişlerin sürmelerine engel olursa açık kapanış meydana gelir. Hasta burundan nefes alamıyor ise ,üst çenenin büyüme potansiyeli üzerinde negatif etki oluşabilir.

3.Parmak Emme: Yeni doğmuş bir bebekte oldukça gelişmiş bir emme mekanizması vardır. Emme içgüdüsü tatmin edilmemiş bir bebek, bu ihtiyacını gidermek için bazı alışkanlıklar edinir. Anne sütü ile 9-18 ay beslenen çocuklarda çoğunlukla bu alışkanlık görülmez.

Yapılan araştırmalar parmak emmenin yaşamın ilk birkaç haftasında açlığa bağlı olarak geliştiğini göstermiştir. Dişlerin sürmeye başladığı dönemde lokal iritasyonlardan doğan ağrı, parmak emme yoluyla giderilebileceğinden bu alışkanlığın dişlenmeye yardımcı olduğu düşünülebilir. Parmak emme yaşla azalır. (Bakınız, Parmak Emme)

 • Ani olarak anne memesi veya biberondan kesilme
 • Bebek beslenirken emmesi çok kısa sürede sonlandırılırsa
 • Bebeği uzun periyotlarla beslemek

Parmak emme alışkanlığında erken dönemde hiç önlem alınmaz. Bu dönemde alışkanlığı önlemek, çocuğun fizyolojisini etkileyeceği için zararlıdır.

Parmak emme alışkanlığının tedavisi için kesin bir yaş söylenemez. Uygun zaman ayarlanması her çocuk için ayrı ayrıdır. Alışkanlığın derecesi, çocuğun geçmişi zaman ayarlanmasını etkiler. Genel olarak parmak emme 3.5 yaşından sonrada devam ederse tedaviye başlanmalıdır.

Bu alışkanlığı devam ettiren çocukta, emilen parmağa ve sayısına göre etki alanında bulunan alt ve üst dişlerde yer değiştirmeler ve kapanış bozuklukları görülecektir.

4. Yalancı Emzik: Fizyolojik özellikleri olan bir emziğin 1.

5 yaşına kadar emilmesi zararlı değildir. Hatta çocuğun parmak emme gibi kötü bir alışkanlık edinmesini önleme yönünden faydalıdır.

Yalancı emzikler devamlı olarak kullanıldıkları zaman, etki alanları içindeki dokulara uzun süreli etki yapacağı için o bölgelerde düzensizlik ve çeşitli kapanış bozukluklarına sebep olmaktadır.

5. Yatış Şekli: Yatma şekli, genellikle alt çenenin yatma sırasındaki pozisyonunu belirler. Bu da bize alt çenenin ortalama günde 8 saat hangi konumda olduğu hakkında işaret verir.
Örneğin yüz üstü yatan bir çocuk ile sırt üstü yatan bir çocukta alt çenenin konumu farklıdır.

6. Diş sıkma: tırnak yeme, kalem ısırma, dudak ısırma gibi kötü alışkanlıklar. (Bakınız, Diş Gıcırdatma)

7. Dişeti problemlerine bağlı diş düzensizlikleri. (Bakınız, Diş Eti Hastalıkları)

8. Süt dişlerinin erken kaybı. (Bakınız, Süt Dişleri)

9. 20 yaş dişlerinin öndeki dişleri sıkıştırmasına bağlı düzensizlikler. (Bakınız, 20' lik Dişler)

10. Diş kaybına bağlı olarak meydana gelen düzensizlikler. (Bakınız, Diş Kayıpları)

11. Hormonal düzensizlikler, sistemik hastalıklar.

12. Genetik olarak yatkınlık.

Ortodontik tedavi (tel tedavisi) yetişkinlere de yapılabilir mi?

Evet. Gelişen teknoloji, çocukken yapılamayan ortodontik tedaviyi yetişkinlikte mümkün kılmakta; kendi düzgün dişleri ile gülümsemesi kişileri daha mutlu etmektedir. Aslında dişleri ilgilendiren tedaviler hemen her yaşta yapılabilir; yeter ki dişler ve periyodonsiyum sağlıklı olsun. Fakat çene kemiklerini ilgilendiren anomaliler ileri yaşlarda ancak ameliyatla düzeltilir.

Çene Ortopedisi Ne Anlama Gelir?

“Çene ortopedisi” çenelerin yüze veya birbirine göre bozulan ilişkilerini özel araçlarla düzeltmeyi amaç edinen bir ortodonti alanıdır.

Mesela alt çene prognatizmi, alt çenenin geride olması (Class II) veya üst ileri itim küçük yaşlarda “ortopedik tedavi” ile düzeltilebilir (II: Sınıf anomaliler).

Yalnız dişlerin düzeltilmesi ise “ortodontik tedavi” ile elde edilir; fakat çoğu zaman ortopedik tedavi ve ortodontik tedavi birlikte yürütülür.

Ortognatik Cerrahi Nedir?

Ortodontik veya ortopedik tedavi ile dişlerin düzgün sıralanması gerçekleştirilebilir. Çeneler arası ilişkiler de bir sınıra kadar düzeltilebilir. Fakat bazı vakalarda ortodontik tedavi yetersiz kalır.

Böyle durumlarda bir çene-yüz cerrahı ortodontistle birlikte çalışarak ağır bir anomaliyi cerrahi metotla düzeltebilir.

Çok kısa sürede elde edilen estetik sonuç başarılı olmakta ve günümüzde ortognatik cerrahi tedavi gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Ortodontik Tedavi (Tel Tedavisi) Sırasında Dişler Nasıl Hareket Eder?

Diş üzerine yay, tel veya özel lastiklerle bir kuvvet uygulanırsa kuvvetin yönünde bir hareket oluşur. Hareket eden dişin önünde geçici bir süre için kemik dokusu yıkımı olur, hareketin aksi yönde ise yeni kemik dokusu yapılır. Böylece yeni yerlerini alan dişler, yeni bir kemik yuvasına da otururlar.

Pekiştirme Tedavisi Nedir?

Ortodontik tedavi yaklaşık 2 yıl sürer. Dişler düzeldikten hemen sonra etrafındaki yapılar (periodonsiyum) dişlerin yeni konumuna uyum sağlayamamıştır. Ayrıca kemik dokusu olgunlaşmamıştır.

Bu nedenle apareyler çıkarılırsa dişler eski yerlerine dönebilirler. Bunu önlemek için düzelmiş dişleri yapılacak başka aygıtlarla yerlerinde pekiştirmek gerekir. Tedavinin bu son aşamasına pekiştirme tedavisi denir.

Bu dönemde de çocukların dişlerine gereken özeni göstermesi şarttır.
 

Ortodontik Aparey Nedir?

Aparey “aygıt” anlamına gelir. Ortodontik tedavide kullanılan bütün düzenekler bu adla anılırlar. Apareyler çok çeşitlidir

 • Bazı apareyler ağızdan çıkarılıp takılabilir. Bunlara “hareketli aparey” denir. Bunların üzerlerine konulan yaylar, vidalar, düzeltilecek dişlere bir kuvvet uygular. Hareketli apareylerin bazıları hem alt hem de üst çeneye oturur ve tek gövdeli (monoblok) olan bu aygıtlarla ortopedik tedaviler yapılır.
 • Bazı aygıtlar dişler üzerine yapıştırılan oluklu bir metal (braket) ile bu oluklu metallere uygulanan tellerden oluşur. Bunlara “sabit aparey” denir.

Aparey seçiminde kararı ortodonti uzmanı verir. Kural olarak en kısa zamanda, en etkin tedavi düşünülür. Ayrıca çocuğun tedavi yaptırma isteği, uyumu ve ailenin ekonomik koşulları da aparey seçimini etkiler.

Ortodontik Tedavide Çocukların Uyması Zorunlu Kurallar Nelerdir?

Ortodontik tedavide çocukların uyması zorunlu olan kurallar vardır. Anne ve babaların da tedavi süresince çocuklarını dikkatle izlemeleri gerekir.

Bu Kurallar Şunlardır:

1- Ortodontik tedaviye başlamadan önce çürük dişlerin tedavi edilmesi ve diş etinin tam sağlıklı duruma getirilmesi gerekir.

2- Tedaviye başlanınca ortodonti uzmanı, koyduğu tanıya göre çocuğa bir aparey uygular. Bu apareye ve dişlere daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi çok iyi bakılması; dişlerin düzenli fırçalanması şarttır. Hele sabit aygıtlarda dişlerin üzerine yapıştırılan olukların etrafında diş plağı çok çabuk yerleşir. Buna imkan verilmemesi gerekir.

3- Hekim tedaviye başladıktan sonra hastasını ortalama ayda bir görür. Dolayısıyla ortodontik tedavide büyük görev, çocuklara düşer. Bu nedenle dişleri düzeltilecek çocuklarda tedavi isteği olması gerekir. Ailenin zorlaması çoğu zaman olumsuz etki uyandırmaktadır.

4- Hekimin kontroller sırasındaki tavsiyelerine dikkatle uyulmalıdır.

5- Randevular aksatılmamalıdır

6- Apareylerde kırılma, kopma veya ağıza yapışan düzeneklerde çıkma varsa tedavi kesintiye uğrar. Böyle durumlarda hemen hekime başvurulmalıdır.

7- Pekiştirme tedavisinde bıkkınlık gösterilmemeli; uygulanan aygıt ağıza düzenli takılmalıdır.

Ortodontinin Dışarıdan Bakıldığında Daha Az Farkedilmesi Mümkün mü?

Günümüzde daha az fark edilen malzemelerle ortodontik tedavinin en çekinilen özelliği olan tel görünümünden kurtulmak mümkün olabilmektedir. Dişin üst yüzlerine yapıştırılan apareyler metal renginde, beyaz veya diş renginde olabilirler. Hatta bazı durumlarda dişin görünmeyen arka kısımlarına da uygulanabilirler.

Günümüzde daha az farkedilen ortodontik apareyler mevcuttur.

Ortodontik Tedavi (Tel Tedavisi) Pahalı mıdır?

Ortodontik tedavide fiyatlar vakanın şiddetine göre değişmektedir. Ortodontik tedavi uzun süreli bir tedavidir. Yapılan bir araştırmada aynı sürede Türk kadınlarının kuaför masrafının aynı uzunluktaki ortodontik tedaviden daha fazla tuttuğu hesaplanmıştır. Ortodontik tedavi yaptırmak istediğinizde bütçenize uygun ödeme planı konusunda size yardımcı olunacaktır.

ilgili anahtar kelimeler: çarpık diş, yamuk diş, dizilim bozukluğu, çapraşık diş, düzensiz dişler, kapanış bozukluğu, ortodontist, ortodonti uzmanı, çiğneme bozukluğu, hatalı çiğneme.

Источник: https://www.hekimim.com/ortodonti/caprasik-disler-dis-teli-tedavisi.html

Ortodonti Diş Teli Tedavisi

Çocuklarda Diş Teli Tedavisi

Diş teli tedavisi ortodonti alanında alt ve üst çenede bulunan, yüzde olan bozuklukları gidermek amacıyla dişlere takılmış olan araçlardır. Diş teli tedavisi zamanında yapıldığında çocuklarda oluşan çene gelişimindeki bozukluklar düzeltilebilir. Ayrıca yetişkinlerde olan sadece dişler arası çarpıklık bu yöntemle tedavi edilebilir.

Çocuklarda bu tür sorunların olması halinde, en erken 7-8 yaşlarına geldiklerinde muayene edilmelidir. Bu yaşlarda olan çocuklarda büyük azılar ve ön dişler yerine geldiğinden, mutlaka muayene ettirilerek, tedavilerinin yaptırılması ihmal edilmemelidir. Erken başlanacak diş teli tedavisi daha kısa sürede biter.

Bu şekilde ileri yaşlarda oluşabilecek diş çarpıklıkları da önlenebilir.

Diş teli nasıl takılır?

Sabit takılan diş tellerinin vazgeçilmeyen unsuru braketlerdir. Çeşitli firmalar tarafından farklı malzemelerle üretilmiş olan braketler, porselen, metal ve kompozitlerden olabilir. En çok kullanılan diş teli metalden üretilmiş olanlardır.

Porselen olan diş telleri beyaz ve diş renginde olduğundan, diş telini sorun haline getiren çocuklarda tercih edilir.Yine erişkinlerde de estetik açıdan bakıldığında  tercih sebebidir. Braketler dişlerin ön kısmına yerleştirilebilen ve arka kısmına yapıştırılan lingual braketler olarak iki farklı türde olur.

Diş teli takıldıktan sonra geçen 3-10 gün içinde bir alışma dönemi olur. Bu süreçte dişlerde biraz sızlama tarzında ağrılar meydana gelse de, bu geçici bir durumdur.

Diş teli ne işe yarar?

Diş telleri genellikle çocuklarda meydana gelmiş dişlerdeki düzensizliklerde ve çene bozukluklarında kullanılmaktadır. Dişlere takılan teller 1-1,5 yıl süreyle işlevini yerine getirir. Bundan daha uzun süre takılı kalan diş telleri, tedaviyi aksatmış olan kişilerde olur.

Dişler karşılıklı olarak tam kapanır hale geldiğinde uygulanan tedavi tamamlanmış olur. Sağlık yönünden herhangi bir zararı olmayan bu uygulama, dişlerinde çarpıklık olan yetişkinlere de önerilmektedir. Süt dişlerinin altında bulunan kalıcı dişler, her süt dişinin karşılığında bulunur.

Dişlerdeki bu düzen sağlıklı olmadığında, dişler farklı yönlerde büyüyerek, yanağın içine ve damak içine doğru yönlenir. Bu sorunlarda mutlaka ortodontik tel kullanılmalıdır. Teller gelişimde dişlerin boyuna ve genişliğine herhangi bir etki yapmaz. Dişlerin yapısı küçükse, bunu herhangi bir şekilde değiştirmez.

Dişlerin yapısında ayrıklık ve çarpıklık olması halinde, tüm dişler için etkili olarak kullanılabilir.

Diş teli takılanlar nelere dikkat etmelidir?

Diş teli kullanan kişiler, bunun temizliğine gereken önemi göstermelidir. Beslenme sırasında diledikleri her şeyi yeme içme özgürlüğü olan kişiler, sadece yapışkan özelliği olan gıdaları yememelidir. Bu yiyecekler tüketim sırasında tellere yapışacağından yenmemesi önerilir. Bu sorun braketlerin kopmasına da neden olabilir.

Tellere bu tür şeylerin yapışması halinde bu sorun tellerde oynama yaparak, bakteri oluşumuna neden olabilir. Bunun dışında kolalı içeceklerin fazla tüketilmemesi doğru bir davranış olacaktır.

Temizliği gerektiği gibi yapılmayan diş tellerinde oluşan bakteriler dişlerde çürüklere sebep olacağından, diş telinin temizliği en önemli unsurdur.

Diş teli zarar gördüğünde ne yapılmalıdır?

Uygulanan ortodontik tedaviler sırasında, bazı hallerde braketler kırılabilir. Bunların sebebi sert maddelerin tüketilmesi, sakız çiğnenmesi, jelibon, lokum gibi yapışan ürünlerin tüketilmesi gibi etkenlerdir. Bunlar braketlerin kopmasına neden olabilir.

Bu tedaviler uygulandığında nadir olarak acil bir durum oluşabilir. Ancak braketin kopması kişiye herhangi bir zarar vermez. Braketin kırılması söz konusuysa gereken bilginin doktorunuza verilmesi gerekir. Kırılan parça doktor tarafından yerine yapıştırılır.

Diş teli tedavisi acı verir mi?

Diş tellerinin tedavisi sırasında yani ağıza takılması durumunda kişiler herhangi bir acı hissetmez. Ancak ilk alışma döneminde yani 3-10 gün içinde biraz sorun yaşanabilir.

Dişlerinizin hareket etmesi için uygulanan baskı nedeniyle biraz rahatsızlık duyulabilir. Fakat bu durum aynı bir gözlüğe alışma dönemi gibi geçer. Gözlük takmaya nasıl alışılıyorsa, diş tellerine de bu süreçte alışılır.

Meydana gelen ağrı sadece hassasiyet oluşturacak kadardır. Bu etkilerde ağrı kesici ilaçlarla ve gargaralarla giderilir.

Diş teli tedavisi ne kadar sürer?

Diş teli tedavisinde uygulama süreleri her olayda farklı sürelerde olur.

Hastanın yaşı genç olmasına rağmen, iskeletsel bozukluğunun olması halinde tedavi 2-2,5 sene sürerken, böyle bir bozukluğun olmaması halinde yani sadece dişlerde çarpıklık varsa tedavi 9 ayla 24 ay arasında tamamlanır.

Yetişkin kişilerde olan diş hareketleri çocuklara göre daha yavaş olur. Yetişkinlerde iskeletsel bozukluk olması halinde tel dışında başka tedaviler de gerekebilir . Diş teli tedavileri genellikle ortalama olarak 1,5-2 sene arasında değişir.

Diş teli tedavisi pahalı mıdır?

Diş teli tedavileri fazla maliyetli değildir. Bunun nedeni hastaların dişlerindeki çarpıklık protez gibi uygulamalarla çözülmek istense, diş teli tedavisinden daha pahalıya mal olacaktır.

Diş teli tedavisi yani ortodontik tedavinin uzun sürmesi sizleri düşündürmesin.  Bu tedavi hastaların kendi dişlerinin yanlış pozisyon aldığını ve bunun düzeltilmesi gerektiğini hedeflemektedir.

Hedefini bulan tedavi sonrasında hastalar kendi dişleriyle daha güzel bir gülümsemeye sahip olacaklardır.

Diş telleri leke bırakır mı?

Diş teli tedavisinin ortalama olarak 1,5-2 yıl sürdüğünü düşünürsek, braketlerin sökülme aşamasında altlarında lekeler olabilir. Ancak bu sadece tedavi süresince ağız temizliğine önem vermemiş olan kişilerde olmaktadır.

Braketlerin söküldüğünde bu yüzden altında diş çürükleri olabilir. Dişlerde lekelenme denilen şey aslında diş çürüklerinin oluşmasıdır.

Tedavi süresince ağız bakımına dikkat edenlerde diş çürüklerine rastlanmamaktadır.

Diş teli tedavisi ileride oluşabilecek şekil bozukluklarında kullanılır mı?

Diş teli tedavisi dişlerde olası şekil bozukluklarını gidermek için kullanılabilir.

Erken dönemde çekilen süt dişlerinin yerini korumak için ya da dişlerde olası bir anomalinin oluşabileceği diş doktoru tarafından tespit edilirse, ortodontik tedaviyle bunların önlenmesi mümkündür.

Fakat bunun için hastaların erken yaşlarda diş doktoruna gitmesi gerekir. Çocukların 5 yaşından itibaren diş doktoruna götürülmesi uygundur. Bu sayede ortodontik anomalilerin erken yaşta belirlenmesi sağlanabiliyor.

Çocuklar için kullanılan diş telleri nasıldır?

Çocuklarda bazı vakalarda kullanılan ortodontik amaçlı diş tellerinin en kullanışlı olanları takıp çıkarmalı olan tellerdir. Bunlar çocuklar tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Hem temizliği kolaydır, hem takılması basittir. Ağza takıldığında ağrıya neden olmaz. Bazı çocuklar diş teli kullanmayı pek sevmez.

Bunun görüntüsü onları rahatsız eder. Bu çocuklarda ince teller kullanılabilir. Görünmeyen teller olarak adlandırılan teller seramik ve beyaz renktedir. Bunun dışında diş arkasına takılan diş telleri de bulunmaktadır. Bu tür teller problemli ve estetik kaygıları bulunan hastalarda kullanılır.

Bunun dışındaki diş tellerinin tamamı önden görünür. Bu türlerin dışında braketleri ve lastikleri renkli olan diş telleri de vardır. Bunlar çocuklara cazip gelmesi açısından üretilmektedir. Çünkü çocuklar tuttukları futbol takımının renklerini kullanmayı tercih edebilirler.

En fazla kullanılan diş telleri metalden üretilmiş olanlardır.

Yetişkinlerde estetik diş teli var mıdır?

Yetişkinlerde porselenden üretilmiş olan ve dişlerle aynı renkte olan estetik diş telleri bulunmaktadır. Bunlar çok yakından fark edilebilir. Ancak metal olanlara göre daha yavaş hareket etmektedirler.

Ayrıca metal diş telleriyle kıyaslandığında, porselen olanlar daha iri olurlar ve kırılma olasılıkları bulunmaktadır.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, yetişkinlerin ortodontik tedaviyi kabul etmelerinde porselen diş tellerinin büyük rolü vardır.

www.dentaluna.com internet sitesinde yer alan tüm açıklamalar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilendirmeler kesinlikle tıbbi muayene ve tanı yerine geçmez

Источник: https://www.dentaluna.com/tedaviler/ortodonti-dis-teli-tedavisi/

Diş Teli – Ortodontik Tedavi

Çocuklarda Diş Teli Tedavisi

Ortodontik tedavinin temelinde diş büyüklükleri, çene ve kemik yapısı ile bunların birbiri ile orantısızlığı, çocuklarda uzun süre emzik ya da biberon kullanımına bağlı problemler, darbe ve travma sonrası oluşan hasarlar gibi bir çok nedene bağlı sorun yatmaktadır.

Ortaya çıkan bu diş ve iskeletsel bozukluklarda tüm diş ve duruşu tekrar bir düzene oturtmak için ortodontik tedavi uygulanır. Bu tarz problemlere yol açabilecek bazı nedenlere örnek vermek gerekirse.

Kalıtsal bozukluklar (genetik), parmak emmek, dudak ya da dil emmek, yüz ve çeneye darbe alınması, geniz eti ve bademcik sorunlarının vaktinde tedavi edilmeyerek bazı hasarlara sebebiyet vermesini gösterebiliriz.

Diş Teli – Ortodontik Tedavilerin Önemi

Diş teli kullanımındaki ana sebep hiç kuşkusuz daha sağlıklı ve estetik dişlere sahip olmaktır. Birçok kişi dişlerinde bulunan çarpıklık ve çene problemleri yüzünden rahatça gülümseyemez.

Hasta sahip olduğu bu problemler için ortodontinin deneyim ve tedavi yöntemlerinden doğru şekilde yararlanır.

Ortodontik tedavi hastanın hem estetik bir görüntüye sahip olmasını hem de çene ve dişlerinin gerçek işlevselliğine kavuşmalarını sağlar.

Ağız içi sindirim problemi, dişlerin erken çürümesi, kaliteli uyku uyuyamama, ağız kapanış ve duruş bozuklukları gibi bir çok sorun ortodonti ile tedavi edilebilir. Diş çürükleri bazen şekil bozuklukları ve iç içe geçmiş dişlerin duruşundan kaynaklanabilir.

Diş ve diş etinin yapısı bu tedavi yöntemi ile düzeltilerek ileride oluşabilecek çürük, kanal tedavisi ve çeşitli diş eti problemleri daha oluşmadan tedavi edilmiş olur.

Erkenden yapılan diş teli tedavisi ile çiğneme ve konuşma gibi çok önemli fonksiyonlar daha büyümeden ortadan kaldırılır.

Diş teli tedavisinin önemli bazı özelliklerini sıralayacak olursak;

-Çiğneme fonksiyonu dişlerin birincil görevidir. Düzgün dişler çiğneme, koparma ve ısırma gibi görevlerin düzgün bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Buda alınan besinlerin daha iyi sindirilmesi anlamına gelmektedir.

-Diş ve çene yapısı düzeltildiğinde konuşma fonksiyonunda meydana gelen problemler düzeltilmiş olur. Kelime ve harf telaffuzlarında yaşanan problemler son bulur.

-Çarpık dişler çoğu zaman iyi temizlenemez. Ve bütün bu süreç bakterilerin yoğunlaşması diş tartarı oluşumu ve çürümeye kadar ulaşmaktadır.

-Diş etlerinde hastalık risklerinin azalmasını sağlar.

-Ağız ve çenedeki kapanış bozuklukları engellenerek kaslardaki aşırı baskı giderilir. Bu bazı ağrı problemlerinin önüne geçilmesini sağlar.

-Ağız temizliği daha kolay bir şekilde ve tam manasıyla yapılır. Dişlerin üst üste ve sıkışık olmadığı bir ağızda hijyen daha kolay sağlanır.

-Diş teli tedavisi aynı zamanda pozitif psikolojik yarar sağlamaktadır. Kişinin gülüşü üzerindeki baskısı azalır ve dişleri sayesinde özgüveni artar.

Ortodonti Tedavisi Ne kadar Sürer?

Bir ortodonti hastasının başarılı bir tedavi süreci geçirmesi için ortalama 1,5-2 seneye ihtiyacı vardır. Uygulanacak tedavi yöntemi ve hastanın sahip olduğu özel ağız ve diş yapısı tedavi süresinde değişkenliğe neden olabilir.

Örnek vermek gerekirse hasta bir iskeletsel bozukluğa sahip olabilir. Bu problem hastanın tedavi süresini 2-2,5 seneye çıkartabilir. Süreyi etkileyen diğer bir faktör ise yaştır.

Erişkin bir bireyin diş hareketi çocuk veya genç hastalara oranla daha ağır olduğundan sürede bu oranda biraz uzayabilir.

Tel Nasıl Takılmaktadır?

Diş teli tedavisinin hastaya acı veya ağrı verip vermediği en çok merak edilen konular arasındadır. Tel tedavisi zaman alan bir uygulamadır ve geniş bir diş tedavi sürecini kapsar. Diş hareketleri ağır bir şekilde gerçekleştiği için kişi acı ve ağrı hissetmez.

Diş teli tedavisi başlangıcında ortodontist hastayı muayene eder ve ağız içindeki problemleri belirler. Sağlıklı bir ortodonti sonucu alabilmek için tedaviye geçilmeden önce varsa çürük diş dolgusu veya diş çekimi sonrasında yine varsa diş eti hastalıklarının tedavileri yapılır.

Tel tedavisi işlemi sırasında ağız içi kuru ve hijyenik olmalıdır. Bonding yardımı ile braketler dişlerin üzerine sabitlenir. Tüm braketler yapıştırıldıktan sonra ark teli olarak nitelendirdiğimiz özel bir tel braketlerin içinden geçirilerek işlem tamamlanmaktadır.

Diş teli çürüğe neden olur mu?: Diş telleri özel yapısı sebebiyle asla fiziksel veya kimyasal bir neden ile diş çürüklerine sebebiyet vermezler.

Diş çürüklerinde asıl sebep diş teli olsun veya olmasın  kişinin kendi ağız ve diş hijyenidir. Yiyeceklerden kalan artıklar diş aralarında veya diş teli üzerinde birikebilir.

Diş teli bakımını normal gündelik dişlerinde olduğu gibi yapan bir hastada diş çürüğü meydana gelme olasılığı düşüktür.

Diş teli takanlar nelere dikkat etmeli?: Sert yapıdaki meyve ve yiyeceklerin tüketimi ile yapışkan kıvamdaki besinlerin braketlere yapışıp zarar vermesi nedeniyle tüketilmeleri de sakıncalıdır. Tüketilecek besinlerin daima küçük parçalar halinde olmasına ve asit oranı yüksek içeceklerden uzak durulmasına özen gösterilmelidir.

Diş telleri hastanın diş yapısına ve estetik beklentilerine göre şekillenmektedir. Ama burada önemli olan hastanın diş ve çene yapısına tamamen uygun olan seçimi yapmaktır.

 • Seramik Braket :Seramik braketlerin başlıca iki özelliği vardır. Daha estetik oluşları ve maliyetleri. Ağız içinde çok zor görünmesi ve malzemesi nedeniyle maliyeti en yüksek diş teli türüdür. Genellikle estetik kaygı taşıyan yetişkin hastalar tarafından tercih edilir. Kırılgan olmaları nedeniyle daha nadir bir kullanım şekli gereklidir.
 • Şeffaf Diş Teli : Şeffaf tel diğer alışılagelmiş braketlerin aksine ağız içerisinde belli olmamaktadır. Bu yüzden en çok tercih edilen diş telli seçenekleri arasındadır.
 • Lingual Braketler: Bu tel türü dişlerin arka tarafına konulduğundan dışarıdan asla belli olmamaktadır.
 • Metal Braket: Metal diş telleri sağlamlığı ve tedavilerin genelde daha kısa sürmesi bakımından çok tercih edilen bir diş teli türüdür. Dışarıdan net bir şekilde belli olmakla beraber sağlam ve dayanıklı yapısı onu rağbet gören bir ortodonti tedavisi haline getirmiştir.

Yetişkin hastaların diş teli kullanmaması için bir sebep yoktur. Çapraşık veya dizilimi bozuk dişlerin sadece çocukken düzeleceği ifadesi tamamen yanlıştır. Diş telleri her yaş grubundan hasta için uygundur. Özellikle son yıllarda diş teli tedavisi için erişkin hasta sayısındaki artış oldukça fazladır.

Özellikle yaşın ilerlemesi ve oluşan diş kayıpları ağız içinde ortodontik tedavi uygulaması için gerekli diş devrilmeleri ve kaymaları gibi durumları meydana getirir. Bu nedenlerden ötürü erişkin hastalarında ortodontik tedavi yaptırmalarına sıklıkla rastlanmaktadır.

Erken yaşta diş teli tedavisinin tek avantajı diş hareketlerinin çocuk yaşlarda daha hızlı gerçekleşmesidir..

Источник: https://www.meltemdis.com/dis-teli-tedavisi/

Çocuk Ortodonti

Çocuklarda Diş Teli Tedavisi

Çocuklarınızın yaşam boyu sağlıklı ve güzel bir gülümsemeye sahip olmalarını ister misiniz? Cevabınız evet ise çocuklarınızın güzel bir gülümseme için düzenli sıralanmış dişlere ve düzgün bir çene yapısına ihtiyacı olduğunu bilmelisiniz.

Çocuk ortodonti tedavisi de işte bu aşamada devreye girerek ileri yaşlarda oluşabilecek ortodontik bozuklukların önüne geçerek dişlerin olması gereken sağlığına ve estetik görünümüne kavuşmasını sağlamaktır.

Erken yaşta yapılan çocuklar için ortodonti kontrollerinde ortaya çıkan sıkıntılar, önleyici tedavilerle çözüme kavuşturulmaktadır.

Süt dişlerinin çıkmaya başlamasıyla birlikte diş hekimi kontrolleri de başlamalı ve tespit edilen problemler için uygun tedaviler belirlenmelidir.

Parmak emme, ağız solunumu, uzun süreli emzik kullanımı, bebek yutkunmasının devamlılığı gibi küçük yaşlarda görülen alışkanlıkların ortadan kaldırılması için çocuk ortodonti uzmanının kontrolleri gereklidir.

Ailelerin bilinçli olması ve çocuklarındaki diş ya da çene sorunlarını fark ettiklerinde hekimlerine başvurmaları gerekir.

Çocuk Ortodonti Tedavisi Neden Yapılır?

Bebekleriniz yaklaşık 6 aylıkken ilk süt dişleri olan ve önde bulunan alt kesiciler çıkmaya başlar. 2.5 yaşında tam olarak çıkan süt dişleri arasında arkadakiler birinci büyük azılardır. Arka bölgedeki kapanışı belirleyen büyük azı dişleridir.

Ortodonti uzmanları bu dişlerin kapanışına bakarak herhangi bir sorun olup olmadığını belirleyebilir. Yaklaşık 7 yaşında ise ön bölgedeki sürekli kesici dişler büyür.

Bu süreçte parmak emme, çene düzensizlikleri, derin kapanış ve çapraşıklık sorunları ortaya çıkarılabilir ve çocuk ortodonti tedavisi ile çözüme kavuşturulabilir.

Çocuklar için ortodonti tedavisi, belirlenen bu sıkıntıları çözmenin yanında çocuklarınızın çene gelişimlerine yardımcı olmak, dişlerin doğru pozisyonda sıralanmasını sağlamak için yapılır.

Ağız ve diş sağlığını koruyan çocuk ortodontisi, kalıcı dişlerin ileride neden olacağı diş ve çene bozukluklarının tespiti ve önlenmesi için en doğru hekimlik dalıdır.

Çocuklarınıza yaşam boyu güzel bir gülüş armağan etmek için uygulanmaktadır.

Çocuklar için diş teli tedavisi ve ortodontik muayene gerektiren durumlar:

 • Çapraşık ya da yanlış konumlanmış dişler
 • Sürmemiş dişler
 • Önde konumlanmış dişler
 • Aşırı ilerde veya geride konumlanmış çene
 • Yanak ısırma ve dudak ısırma
 • Parmak emme ve tırnak yeme
 • Ağızdan solunum
 • Alt ve üst dişlerin temas etmemesi veya anormal bir şekilde kapanması
 • Dengeli olmayan yüz görünümü
 • Süt dişlerinin erken veya geç kayıpları

Çocuklar için diş teli tedavisi, ilk olarak erken muayenelerle birlikte teşhis aşamasında başlar. Karışık dişlenme döneminde yapılan tedaviler sonrası hastalar 12 yaşa kadar, 2. azı dişleri ağızda yerini alana kadar takip edilir. Çocuk ortodonti tedavisi daimi dişler sürdükten sonra yapılmaktadır. 12 yaşına doğru ağızdaki 2.

azılar sürdükten sonra gerekirse tüm ağız yapısını ilgilendiren 2.aşama ortodontik tedavi uygulanabilir. Böylece ortodontik sorunlar daha hızlı şekilde çözülmesi sağlanır ve ortodontik problemlere bağlı dişlerde meydana gelebilecek çürük ve diş eti hastalığı gibi durumların önüne geçilir.

Çocuklar için ortodonti, sağlıklı bir geleceğin ilk adımlarından biridir.

Çocuk Ortodonti Tedavisi:

 • Hareketli apareyler
 • Ağız dışı apareyler
 • Ağız içi sabit apareyler
 • Çene genişletme
 • Gömük diş sürdürme
 • Çekimli tedavi gibi aşamaları kapsar.

Düzenli kontroller başladıktan sonra dişlerin sürmesi ile ilgili kontroller devam eder, çürük dişler ve gerekli süt dişleri çekilir.

Çene genişletici damaklıklar kullanılarak dişlere yer açılır ve çenenin görüntüsü değiştirilir. Sabit ve hareketli apareyler ile dişler istenen konuma getirilmeye çalışılır.

Tedavi yöntemleri çocukların diş yapılarına ve var olan problemlerine göre değişebilir.

Çocuklar için ortodonti tedavisi, erken yaşlarda çocukların diş ve çene yapılarını ideal konumuna getirmek için uygulanır. Sürekli dişlerin çıkmaya başlamasıyla birlikte uygulanan tedaviler, ileri yaşlarda görülecek ağız içi sorunları engellerken çocuğunuza sağlıklı bir gülümseme kazandırır. Çocuk ortodonti tedavisi avantajları:

 • Erken tedavi sayesinde ileri yaşlarda görülebilecek olan ortodontik sorunların önüne geçilir.
 • Dişlerin olması gerektiği gibi dizilmesini sağlar.
 • Parmak emme ve ağız solunumu gibi kötü alışkanlıkları önler.
 • Çocuk ortodonti ile dar ve geride kalmış üst çene kemiklerine yer açılır.
 • Çene gelişimi ve diş büyümesi sağlıklı şekilde gerçekleşir.
 • Çocuk ortodonti, fiziksel görünümünü iyileştirir ve özgüvenini arttırır.
 • Üst solunum yolları rahatsızlıklarının oluşmasını engeller.
 • Diş kırıklarının, çürümelerin ve dişeti hastalıklarının önüne geçer.
 • Çocuk ortodontisi ön dişlerin fırlak olmasından kaynaklanabilecek travmaların önüne geçer.

Çocuklar için ortodonti tedavisi, standartların üzerinde ağız ve diş yapısına sahip olmayı sağlar. Diş gelişimi ortodonti uygulamaları yapılmayan hastalara göre daha düzenli gerçekleşir.

Çocuk Ortodonti Tedavisi Fiyatları

Çocuk ortodonti tedavileri yetişkin hastalara nazaran daha hızlı işleyen bir süreç olduğu için tedavi ücretleri makul gelebilir ancak her hastaya özel tedavi yöntemi uygulanacağı için kesin rakam vermek zordur. Çocuk ortodonti tedavi fiyatları; çocuklarınızın diş ve çene yapılarındaki bozukluğun boyutuna, kullanılacak apareylere ve tedavi yöntemlerine göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Çocuk Ortodonti Tedavisi Kaç Yaşında Başlamalı?

Çocuklarınızın süt dişlerinin çıkmaya başlamasıyla birlikte diş hekimi kontrolleriniz düzenli olarak gerçekleşmelidir.

7 – 9 yaşlarında yapılacak ilk muayene ile çocuğun herhangi bir diş ya da çene problemi olup olmadığı tespit edilmelidir. En geç 11 – 12 yaşlarında çocuk ortodontisi uygulamalarına başlanmalıdır.

Çocuk ortodonti tedavisi ne kadar erken başlarsa o kadar verimli sonuç alınır.

Çocuk Ortodonti Tedavi Süresi

Çocuklarınızın daimi dişlerinin gelişimi ile birlikte başlayan ortodonti tedavileri hızlı bir şekilde sonuç verecektir.

Ancak tıpkı tedavi ücretleri gibi çocuk ortodontik tedavi süresi kişinin yaşına, problemin şiddetine ve uygulanacak tedavi yöntemine göre değişebilir.

Düzenli muayeneye gelen, braketlerini ve tellerini sık sık kırmayan, ağız bakımına dikkat eden çocuklarda minimum sürede tedavi tamamlanmaktadır. Ortalama tedavi süresi 1 – 2.5 yıl arasında değişmektedir.

Çocuk Ortodontisinde Diş Telleri Çürük Yapar Mı?

Çocuklar için ortodonti tedavisi yapılırken ailelerin en büyük endişelerinden biri diş tellerinin çürüklere neden olup olmamasıdır. Diş telleri kesinlikle çürüklere neden olmayacaktır. Ancak ağız temizliğine dikkat etmeyen, braket boşluklarını önerildiği gibi temizlemeyen çocuklarda braketlerinin etrafının çürümesi söz konusu olabilir.

Çocuk Ortodontisi Ağrılı Bir İşlem Mi?

Çocuklarınızın diş hekimi korkularını yenecek en faydalı tedavilerden biri çocuk ortodontisidir. Çocuk ortodonti tedavisinde uygulama seansları ağrısızdır.

Ancak tellerin takıldığı ilk 1 hafta biraz zorlu geçebilir. Ağız içinde özellikle yanaklarda yaralar oluşabilir. Bu yaralar 1 hafta içinde kendiliğinden geçecektir.

Braketlerin ağız içindeki varlığına alışıldığında süreç sorunsuz işleyecektir.

Diş Teli Takıldıktan Sonra Çocuklar Nasıl Beslenmeli?

Diş telleri takıldıktan sonra çocuklarınız için sağlıklı bir beslenme programı oluşturmalısınız. Kola gibi asitli içecekler tüketmemesini, çikolata ve lokum gibi yapışkan yiyeceklerden uzak durmasını sağlamalısınız.

Ayrıca elma, armut, tost, hamburger gibi besinleri küçük parçalar halinde tüketmesini sağlamalısınız. Fındık, fıstık, badem gibi sert kuruyemişlerden uzak tutmalısınız.

Hangi yaşta olursa olsun, tedavi edilmeyen ortodontik problem daha da kötüleşir.

Zaman geçtikçe, dişlerdeki sağlıksız diziliş nedeniyle diş çürümeleri ve kayıpları görülebilir. Aynı zamanda estetik ve fonksiyonel bozukluklar da meydana gelebilir.

Bu nedenle çocuk ortodonti tedavisi, ileri yaşlarda görülecek bu sorunların önüne geçmesi açısından oldukça önemlidir.

Çocuklarının geleceğe sağlıklı şekilde gülümsemesini isteyen ailelerin, vakit kaybetmeden çocuklar için ortodonti tedavisinden yararlanmaları gerekir.

“Çocuk Ortodonti Tedavisi ile ilgili diş hekiminden daha detaylı bilgi almak için tıklayın“

Источник: https://www.disteli.com.tr/cocuk-ortodonti-tedavisi/

Çocuklarda Ortodonti Tedavisi

Çocuklarda Diş Teli Tedavisi

Çocuklar 7 yaşından itibaren ağız, diş ve çene gelişiminin takibi açısından bir ortodonti uzmanı tarafından muayene edilmelidir.

Bu yaşlarda genelde gelişimin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi, varsa gelişimi etkileyebilecek faktörlerin ortadan kaldırılması hedeflenir.

Parmak emme, dil emme, bebeklik yutkunması, süt dişlerindeki problemler, erken çocuklukta görülebilecek kapanış bozuklukları gibi normal olmayan durumlar tespit edilerek, çeşitli önleyici tedbirler ve tedavilerile düzeltilirler.

Süt dişleri, sallanıp düşerek yerine kalıcı olan daimi dişlerinsürecek olması nedeniyle genelde aileler tarafından önemsenmezler ve ihmal edilirler.

Bu durum çocukların ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.

Süt dişleri bebeklik ve erken çocukluk döneminde beslenmede oynadıkları rolün yanında, altından gelecek olan daimi dişlere, çene büyüme ve gelişimi sırasında rehberlik etme görevine de sahiptirler.

Süt dişlerinin bakımı da, daimi dişler gibi özenle yapılmalıdır. Bebeklik döneminde, süt dişlerinin bakımı,ebeveynler tarafından yapılmalıdır. Süt dişi çürüklerinin önüne geçmek, sonradan sürecek olan kalıcı dişlerin sağlıklı çıkması ve çene kemiklerinde doğru yerlerinde konumlanabilmesi için oldukça önemlidir.

Çocuklarda Diş teli (Ortodonti) Muayenesinde Nelere Dikkat Edilir?

Çocuklarda 6 – 8 yaşlar arasında kalıcı dişler çıkmaya başlar. Bu yaşlarda yapılan muayenede, erken dönemde normalden sapmalar tespit edilebilir ve ileride dişlerde oluşabilecek kapanış bozuklukları veya çapraşıklıklar hakkında bir ön teşhis konulabilir. Bu yaşlarda şu durumlar değerlendirilir:

1- Panoramik film yardımıyla, sürecek olan tüm daimi dişlerin mevcut olup olmadığı (bazı daimi dişler doğuştan eksik olabilir), fazladan oluşmuş diş veya diş benzeri yapılar olup olmadığı (sürnümerer diş, meziodens vb.) sürme yönlerinin doğru olup olmadığı, süt dişlerinde daimi dişleri etkileyebilecek çürük, kist vb. gibi durumların olup olmadığı tespit edilir.

2- Alt ve üst çene, daimi dişlerin düzgün bir şekilde yerleşmesi için yeterli büyümeyi yapabilecek midir? Eğer alt ve üst çene yeterli büyümeyi yaparsa dişler düzgün bir şekilde sıralanabilir.

Alt ve/veya üst çenede yeterli büyüme olmaz ise dişlerde çapraşıklıklar, konum bozuklukları, bazı dişlerin yer bulmayarak sürememesi ve gömülü kalması gibi durumlar oluşabilir.

Çenelerde normalden fazla büyüme olursa da, dişlerin arasında belli bölgelerde veya tümünde yaygın boşluklar – aralıklar (diastema) görülebilir.

3- Yeni gelecek olan daimi dişler, düzgün sıralanabilmek için uygun büyüklükteler mi? Eğer gelecek olan daimi dişler normalden büyükse, çeneye sığmayarak çapraşıklık veya yamukluklar oluşturabilirler. Dişler normalden küçükse de dişler arasında aralıklar görülebilir.

4- Çocukta parmak emme, dil itimi, dil emme, bebeklik yutkunması, tırnak yeme, çenesini normalden önde konumlandırma, diş sıkma / gıcırdatma gibi durumlar değerlendirilir.

Eğer bu yaşlarda bir problem bulunmuyorsa, büyüme ve gelişim devam ettiğinden dolayı ihtiyaca göre 3ay, 6ay veya 1 yıllık kontroller yapılarak çocuğun takibi sağlanır. Ağız, diş, çene ve yüz yapısı hakkında daha net bir tablo ancak 10 – 13 yaşlar arasında oluşacaktır.

Çocuklarda Erken Dönem Diş Teli ve Ortodonti Tedavisi Uygulamaları Nelerdir?

Çocuklarda erken dönemde uygulanan diş teli ve ortodonti tedavilerini özetle şöyle sıralayabiliriz:

 • – Üst veya alt çene darlığı için uygulanan çene genişletici damaklıklar (vidalı apareyler),
 • – Bir veya bir kaç dişi normal konumuna itmek için kullanılan apareyler (zemberekli apareyler),
 • – Kötü alışkanlıklar olarak adlandırılan, dil, dudak, parmak emme gibi alışkanlıkları önleyici çeşitli damaklıklar. Bunlar sabit olarak dişlere yapıştırıldığı gibi, takıp çıkartılabilen (hareketli) çeşitleri de kullanılabilir,
 • – Alt veya üst çene büyümesini yönlendirmek için kullanılan ağız içinden veya dışından uygulanan çeşitli apareyler,
 • – Düşme zamanı gelmeden önce, çeşitli sebeplerle kaybedilmiş süt dişlerinin yerine yapılan ve ‘yer tutucu’ adı verilen sabit veya hareketli uygulamalar,
 • – Lokal olarak, belli bölgelerdeki birkaç dişe diş telleri uygulanabilir. Örneğin iki daimi diş arasında aralık bulunuyorsa ve bu sebeple diğer dişler süremiyorsa, sadece ilgili dişlere diş teli takılarak tedavi uygulanabilir.

Bu tedaviler genelde 7 – 12 yaş arasında, daimi (kalıcı) dişlerin çoğunluğu çıkmadan önceki dönemde yapılan tedavilerdir. 11 – 12 yaşlarından sonra (eğer ihtiyaç varsa) alt ve üst tüm dişleri kapsayacak sabit diş telleri ile ortodonti tedavileri uygulanabilir.

Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığını Sevdirmek 

Küçük yaşlarda diş bakımına önem vermeye başlayan çocuklar, ilerleyen yaşlarda da bu alışkanlıklarını devam ettirmektedirler. Burada en büyük iş anne ve babaya düşmektedir. Bir çok konuyu anne ve babasını modelleyerek öğrenen çocuk, ağız ve diş sağlığında da anne ve babasını örnek alacaktır.

Ebeveynler, bebeklikten itibaren yaşa uygun fırçalarla fırçalama yapmalı, 2-3 yaşlarından itibaren de çocuğu kendi kendine fırçalaması için teşvik etmelidir.

Çocuğun anlayacağı bir dille dişlerde oluşabilecek sorunların ileride başka ne gibi sorunlara yol açacağı hakkında bilgi vermek, bu konuda piyasada bulunabilecek çocuk kitaplarını okumak,çocuğun bu konuda bilinç kazanmasını sağlayacaktır.

Unutmayalım, çocuklar sağlıkları konusunda çok duyarlıdırlar ve 0 – 10 yaş arasındaoluşturulan ağız ve diş sağlığı bilincinin, hayatları boyunca dişlerinden başlayarak tüm sindirim sistemi ve beslenme alışkanlıkları konusunda olumlu bir etkisi olacaktır.

Bu Sayfa 465 kez Ziyaret Edilmiştir.

Источник: http://distelitedavi.com/cocuklarda-ortodonti-tedavisi.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.