Çocuklarda Görülen Göz Hastalıkları Nelerdir?

içerik

Çocuklarda Sık Görülen Göz Hastalıkları – Sağlık Ocağım .NET

Çocuklarda Görülen Göz Hastalıkları Nelerdir?

Bebekler ve çocuklarda, şaşılık, miyopluk, göz kapaklarında düşüklük, glokom ve katarakt gibi çeşitli görme sorunları olabilmektedir. Yeni doğan bebekler görebilirler; ama yaklaşık üç yaşına dek görme tam değildir. Çocuklar görme sorunları ile doğabilir ya da görme sorunları daha sonraki yıllarda ortaya çıkabilir.

Her sağlam çocuk muayenesinde gözler de muayene edilmelidir. Düzenli göz muayenelerine 3-5 yaşları arasında başlanmalıdır. Görme testinde bir sorun çıkar ya da çocuğunuz görme sorunu olduğunu bildirir ise, doktorunuz onu bir oftalmolog’a (göz hastalıkları uzmanına) se eder.

Bebeklerde ve çocuklarda en sık karşılaşılan iki görme sorunu, şaşılık ve ambliyopidir (göz tembelliği).

Çocuklarda şaşılık nedenleri ve tedavisi

Şaşılık bulunan bir çocuğun gözleri aynı doğrultuda bakamadığından, iki göz birlikte çalışıp normal bir görüntü oluşturamaz. Çocuğun göz kasları arasında koordinasyon bozuktur ve gözler aynı doğrultuda hareket etmez. Bir göz tam önüne bakarken öteki yukarı, aşağı, içeri ya da dışarı doğru bakabilir. Şaşılığın en sık görülen iki şekli, esotropia ve eksotropiadır.

Esotropia nedir? :  Esotropia için kullanılan yaygın terim, çapraz bakan gözlerdir. Çocuğun bir ya da iki gözü, buruna doğru yani içe dönüktür.

Çocuklar esotropia ile doğabilirler ya da özellikle 2-7 yaşlar arasında olmak üzere sonraki yaşamda bu durum ortaya çıkabilir. Esotropia bulunan çocuklarda genellikle 2 yaşından önce göz kaslarına yönelik ameliyat yapılması gerekir.

Bu durum iki yaşından sonra ortaya çıkar ise genellikle gözlük ile sorun düzeltilir.

Eksotropia nedir? : Eksotropia bulunan bir çocukta bir ya da iki göz dışarı, yani burundan uzağa bakar.

Çocuklar bu şekilde doğabilir ya da başta 2-7 yaşlar arasında olmak üzere yaşamın ileriki yıllarında da eksotropia gelişebilir. Çocuğun gözleri ilk başlarda arada sırada dışarı kayma gösterir iken, zamanla bu giderek sıklaşır.

Çocuk parlak güneş ışığında gözünü kısabilir. Aşırı eksotropia bulunan çocuklarda genellikle göz kaslarına yönelik ameliyat gereklidir.

Ambliyopi nedir? : Şaşılık bulunan bir çocuk, bir gözündeki görmeyi “kapatmayı” öğrenir ve böylece eşyaları net bir şekilde görebilir. Bir gözde şaşılık ya da başka bir soruna bağlı olarak görme kaybı gelişmesine ambliyopi ya da göz tembelliği denir. Çocukta ambliyopi bebeklikten dört yaşına dek herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir.

Bu sorun yedi yaşına gelmeden önce düzeltilmez ise görme kaybı kalıcı olur. Tedavi, çocuğun her zaman kullandığı gözün üzerini kapatmak ve öteki gözünü kullanmasını teşvik etmekten ibarettir. Görmeyi düzeltmek için de gözlük kullanılabilir. Altta yatan sorun (örneğin şaşılık) için de tedavi uygulanır.

Ambliyopiye neden olan başka görme sorunları arasında, katarakt ve pitoz gibi sorunlar olabilir.

Çocuklarda katarakt nedenleri ve tedavisi

Katarakt, çocuğun gözündeki merceğin bulanıklaşması dır. Pupillanın arkasında bulunan ve ışığı göz küresinin gerisine odaklayan mercek normalde berraktır.

Zamanla katarakt göze gelen ışığı engelleyerek görme kaybına yol açabilir. Çocuklarda doğumda katarakt bulunabileceği gibi, bazen göz yaralanmalarına da bağlı olarak, yaşamın ileriki yıllarında da bu durum gelişebilmektedir.

Katarakt için tek tedavi, bozuk merceğin cerrahi yoldan çıkartılmasıdır.

Çocuklarda pitoz nedenleri ve tedavisi

Pitoz, bir göz kapağında pitoz (yani göz kapağında düşme) bulunan bir çocukta neden genellikle üst göz kapağını taşıyan kasın güçsüzlüğüdür.

Çocuk bu durum ile doğabilir ya da yaşamın sonra ki yıllarında, bir hastalık ya da yaralanmadan sonra böyle bir durum gelişebilir.

Düşük göz kapağı pupillayı örtüyor ise sorunun giderilmesi için çocuğun ameliyat edilmesi ve ambliyopinin önlenmesi gerekir. Daha hafif vakalarda ameliyata başvurulmayabilir.

Çocuklarda miyop nedenleri ve tedavisi

Miyoplu bir çocuk, yakındaki cisimleri net olarak görürken uzağı iyi göremez. Miyopluk bebeklerden çok okul çağındaki çocuklarda sık görülür. Gözlük kullanılarak düzeltilebilir.

Çocuklarda hipermetrop nedenleri ve tedavisi

Hipermetroplu bir çocuk, uzaktaki cisimleri net olarak görürken yakındakileri iyi göremez. Zamanla uzaktaki cisimleri de bulanık görmeye başlar. Bir çocuk hipermetrop olarak doğabileceği gibi, bu durum daha sonra da ortaya çıkabilmektedir. Hafif vakalarda gözler bu duruma uyum sağlayabilirken, daha ağır durumlarda düzeltici gözlük kullanılmasına gerek vardır.

Çocuklarda astigmatizma nedenleri ve tedavisi

Astigmatizma bulunan bir çocuğun korneasının (göz küresinin berrak dış tabakası) şekli bozuktur; ışık kırılır ve görme bulanıktır. Arada sırada mercek de anormal şekildedir. Ağır astigmatizmda düzeltici gözlük ya da kontakt lens gerekir. Küçük astigmatizma dereceleri normaldir ve gözlük ya da lense gerek olmaz.

Çocuk hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/cocuklarda-sik-gorulen-goz-hastaliklari/

Çocuklarda Görülen Yaygın Göz Problemleri Nelerdir?

Çocuklarda Görülen Göz Hastalıkları Nelerdir?

Gözler son derece hassas organlardır ve çocuklarda göz problemleri söz konusu olduğunda önemsenmeli ve göz ardı edilmemelidir. Çocuklarda görmeyi olumsuz yönde etkileyebilecek çok sayıda göz hastalığı vardır ve böyle bir durumdan şüphelenilirse, daha fazla değerlendirme ve tanı için mutlaka bir doktora danışmanız önemlidir.

İlgili Haber

Çocuklarda Görülen Göz Hastalıkları Nelerdir?

İşte çocukları etkileyen ve sık görülen göz problemlerinden bazıları:

Astigmatizm, hem uzak hem de yakın nesnelerin bulanık göründüğü bir durumdur. Bu, göze giren ışık ışınlarının retina üzerinde tek bir noktaya odaklanmasını önleyen ve böylece bulanıklığa neden olan korneanın eğriliğinden kaynaklanır. Astigmatizm sıklıkla miyop (yakın görüşlülük) veya hipermetropiyle (uzak görüşlülük) ortaya çıkar.

Çocuklarda Astigmatizm Neden Olur?

Gözün ön kısmı (kornea) eğrisinde düzensizlikler veya düzlüklere neden olan fiziksel bir kusur olması ile ortaya çıkmaktadır. Işık göze girdiğinde, düzensizlikler retinanın odaklanmasına izin vermeyerek bulanık bir görüşe neden olur.

Şaşılık

Şaşılık, gözlerin yanlış hizalanması için kullanılan terimdir. Bir göz içe, dışa doğru, yukarı veya aşağıya bakabilir. Yanlış hizalama sabit veya aralıklı olabilir. Şaşılık, çocukluk döneminde veya yetişkinlikte ortaya çıkabilir. Çocuklarda şaşılık, göz tembelliğine ve tedavi gecikirse kalıcı görme kaybına neden olabilir.

İlgili Haber

Bu durum genetiktir, ancak gözlerin veya sinirlerin hareketlerini kontrol eden kaslardaki travma nedeniyle de oluşabilir.

Miyop

Miyop, çocuklarda yakındaki bir nesnenin uzaktaki nesnelerden daha net görebildiği bir durumdur. Miyop bir göz, uzaktaki nesnelerden ışığın, retinaya ulaşmadan önce odaklanmasına neden olur ve uzaktaki nesneler için bulanık görme sağlar. Çocuklarda aşırı miyop göz tembelliğine neden olabilir.

Çocuklarda Miyop Neden Olur?

Hastalık genetiktir ve kişi erken çocukluk döneminde de bundan etkilenebilir. Miyopun arkasındaki neden, ışığın retinaya odaklanamaması ve bu nedenle uzak mesafeye yerleştirilmiş nesnenin bulanık görünmesidir. Bu, korneanın çok fazla eğriliği olması nedeniyle olabilir.

Hipermetrop

Hipermetrop çocuklarda uzaktaki nesneleri daha net şekilde görebildiği bir durumdur. Tipik olarak uzak görüşlü göz normalden daha küçüktür. Sonuç olarak, ışık gözün arkasındaki retinaya düzgün şekilde odaklanamaz ve bulanıklığa neden olur.

Hipermetrop genetik olabilir. Bazı çocuklar, bir veya her iki gözde sabit bir bulanıklığa neden olabilen ve normal görsel gelişmeyi önleyebilen daha fazla miktarda hipermetropa sahip olabilir.

Erken teşhis edilmezse, bu kalıcı görme kaybına neden olabilir.

Çocuklarda Hipermetrop Neden Olur?

Hipermetrop sorunu bulunan çocuklarda göz bebekleri normalden biraz daha küçüktür ve korneada eğri vardır. Bu, ışığın yakın olan nesnelere bakarken retinanın ötesinde bir odak noktasına sahip olmasına neden olur. Bu durum genetik olabilir.

Göz Tembelliği (Ambliyopi)

Göz tembelliği olarak da bilinen ambliyopi, gözlerdeki şaşılıktan, gözlüğe ihtiyaç duyulmasından veya gözden geçen ışığın bozulmasından kaynaklanan görme azlığıdır. Erken teşhis edilirse, ambliyopi genellikle tedaviye iyi yanıt verir. Daha sonra teşhis edilirse ambliyopinin tedavisi çok daha zordur ve çocuklarda kalıcı görme kaybı olabilir.

Çocuklarda Ambliyopi Neden Olur?

Bu genellikle şaşılığın bir sonucudur veya bir göz diğerinden daha iyi çalıştığında ortaya çıkar.

Katarakt

Katarakt, normalde gözdeki şeffaf lensin bulanıklığı veya opaklaşmasıdır. Boyut ve yere bağlı olarak, katarakt retinaya geçen ışığa müdahale edebilir ve bulanık görmeye neden olabilir.

Katarakt tipik olarak yaşlı yetişkinlerle ilişkilidir, ancak doğum sırasında veya çocukluk döneminde katarakt oluşabilir. Kataraktların erken tespiti ve tedavisi normal görsel gelişimi sağlamak için bebeklerde ve küçük çocuklarda kritik öneme sahiptir.

Çocuklarda gözün içindeki beyaz alan katarakt belirtisi olabilir. Görmeyi önemli ölçüde engelleyen pediatrik katarakt için ameliyat gereklidir.

Çocuklarda Katarakt Neden Olur?

Bu durum kalıtsal olabileceğinden, bazı bebekler bu göz hastalığı ile doğar. Gözün şeffaf lensini oluşturan protein bir arada toplandıkça bulanık görünür.

Pitozis (Kapak Düşüklüğü)

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde pitozis görülür. Göz kapağı düşüklüğü, göz kapağını yükselten kastaki zayıflıktan kaynaklanır. Sarkık göz kapağı, gözün arkasındaki retinaya geçen ışığı engelleyebilir veya etkilenen gözde bulanık bir görüntü üreten astigmatizma yaratabilir. Bu durumlar göz tembelliğine (ambliyopi) neden olur ve tedavi edilmezse kalıcı görme kaybıyla sonuçlanabilir.

Çocuklarda Pitozis Neden Olur?

Pitozis kalıtsal bir durumdur ve genetikle ilişkilidir.

Erken Tanı Neden Önemlidir?

Erken tanı ve tedavi, gözlerin daha fazla zarar görmesini önlemek için çok önemlidir. Yazı tahtasını görememe, çocukların öğrenmesini zorlaştırabilir ve okulda zorluklarla karşılaşabilir. Çocuklarda göz problemleri, beyindeki veya tip 1 diyabetin başlangıcındaki diğer komplikasyonların bir göstergesi olabilir .

Çocuklarda mümkün olan en erken tedaviyi aldığından emin olmak için bu yaygın göz problemi belirtilerine bakın. Çocuklarda göz problemlerinin belirtilerinden bazıları şunlardır:

 • Gözlerin birinde veya her ikisinde beyazlık.
 • Gözlerde sürekli akıntı veya sulama.
 • Gözlerden biri sabit gözüküyor, diğeri sık sık hareket ediyor.
 • Işığa veya parlamaya karşı aşırı duyarlılık.
 • Çocuk sıklıkla başını bir tarafa yatırır.
 • Kitaplar yakın bir mesafede tutulur ve net bir görüntü için televizyona yakın otururlar.
 • Gözler aynı veya simetrik görünmüyor, biri diğerinden daha büyük görünebilir.

Tüm Hakları Saklıdır. Aktif Kaynak Gösterilmeden Kopyalanamaz!

Источник: https://www.aktuelbilgiler.com/cocuklarda-gorulen-yaygin-goz-problemleri-nelerdir/

Çocuklarda Göz Hastalıkları

Çocuklarda Görülen Göz Hastalıkları Nelerdir?

Göz hastalıklarının doğumdan itibaren çocuğun gelecekteki hayatını etkilememesi açısından göz problemlerinin takibi önemli unsurlardan biridir.

Göz yaşarması ya da çapaklanma deyip önemsenmeyen problemler, çocukların ileri ki yaşamlarını karanlık geçirmelerine sebep olabiliyor.

Doğumdan itibaren çocuğun göz sağlığı takip edilerek, herhangi bir problemde uzman tedavisi ile sorun çözülebiliyor.

Gözlerde şişlik, televizyonu yakından izleme, şaşı bakma, okuduğu yeri kaçırma, yakından okuma, uzun süre okuyamama, başını bir yere eğerek bakma, sık sık gözleri kaşıma, şişlik, çapaklanma, göz yaşarması, 3 aylık olana kadar ki bebeklerin bakışını odaklayamaması gibi problemler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir uzmana götürülmelidir.

Çocuklarda okul öncesi dönemde % 5, okul döneminde ise % 20 oranında göz hastalıkları görülmektedir. Erken yaşta tedavi edilmeyen hastalıklar, çocuğun ileri ki yaşamını olumsuz etkilemektedir.

İlk Muayene

Gözler çok hassas bir organımız olduğu için, belirli aralıklarla mutlaka muayene edilmesi gerekmektedir. Bazı hastalıklar hiç bir belirti vermediği için düzenli kontrol çok önemlidir. Bebeklerde ilk göz muayenesi bebek 3 aylık olduğunda mutlaka yaptırılmalıdır.

Bu süreç 3 yaşında, 5 yaşında ve okul döneminde olacak şekilde iki yılda bir rutin devam etmelidir. Bir çok göz hastalığı erken teşhiste kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

Göz Yaşı Tıkanıklığı

Yenidoğan bebeğin gözlerinde sulanma veya çapaklanma gözlenirse, doğuştan gözyaşı tıkanıklığı olabilme ihtimaline karşı mutlaka doktora götürülmelidir. Teşhis doğrulanırsa, doktor ilk önce gözyaşı kesesine masaj uygulaması ve bir kaç damla ile problemin giderilmesini önerecektir.

Şayet bunlarla sorun geçmezse gözyaşı kanalını açılması gerekebilir.  Gözyaşı tıkanıklığı bebek 18 aylık olana kadar mutlaka tedavi edilmiş olmalıdır. Basit bir yöntemle tedavisi mümkün olan bu problem ilerleyen zamanlarda ameliyatla düzeltilmektedir.

Gözlerde Hareket Bozuklukları

Çocuklarda ilk 3 aylım dönemde göz kaymaları normal olarak kabul edilir.  Ancak üç aylım dönemden sonra hala gözde kayma varsa mutlaka uzmana götürülmelidir. Sürekli bir  gözün kayması, o gözde görmenin daha az olduğunu gösterir ki bu önemli bir sorundur.

Bazen yapısal olarak gözlerdeki bazı kasların çalışmaması, görme bozukluklarına neden olur.  Gözlerdeki hareket bozuklukları; gözlük, cerrahi yöntemler veya ortopedik tedavilerle düzeltilir.

Göz Tembelliği

Göz tembelliği retinaya net görüntü gelmemesi sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Özellikle 7 yaşından sonra tedavisi çok çok zorlaşmaktadır. Bu yüzden erken tedavi oldukça önemlidir. Anne babaların bu konuda çok dikkatli olmaları, erken teşhis açısından çok önemlidir.

Göz Kayması

Göz kayması doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilen bir sorundur. Doğuştan göz kayması sadece ameliyatla düzeltilmektedir.

Sonradan oluşan göz kaymalarında zamanında başlamak kaydıyla sadece gözlük yeterli olabilmektedir. Gözlüğün yeterli olmadığı durumlarda cerrahi müdahale ile sorun ortadan kalkar.

Göz kayması tedavi edilmediğinde ilerleyen süreçte göz tembelliği gözlemlenir.

Göz Tümörleri

Bebeklerde en sık görülen göz hastalıklarından biridir. Vakaların çoğu üç yaşından önce belirginleşir. Tümörler kalıtsal olabileceği gibi olmayadabilir. Özellikle şaşılık belirtisiyle ortaya çıkan tümörler, vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Zamanında müdahale edilmediğinde, ilerleyen zamanlarda göz etrafında şişme ve görme kaybına yol açabilir.

Yenidoğan Katarakt

Annenin hamilelikte geçirdiği enfeksiyonel hastalıklar, ailesel yatkınlık, erken doğum, travma ve bazı ilaçlar bebeklik dönemde katarakta sebep olur. Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Ameliyattan sonra görmenin düzelmesi için gözlük, kontakt lens veya göz kapama gibi yöntemler kullanılır.

Göz Tansiyonu

Her 10 bin doğumdan birinde görülen göz tansiyonu, saydam tabakanın bulanık olmasıyla fark edilir. Beraberinde göz yaşında artma, ışığa karşı hassasiyet ve göz kapaklarında spazm görülebilir.

Göz tansiyonu yükselmesi sonucunda, göz küresi büyür ve iri gözlü çocuk sendromu oluşur. Tek taraflı olduğunda daha çabuk fark edilir. Erken teşhis çok önemlidir ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

  Tedavi edilmediğinde kalıcı körlüğe yol açan ciddi bir bozukluktur.

Источник: https://www.hamilelikgebelik.net/cocuklarda-goz-hastaliklari/

Çocuklarda Göz Hastalıkları Ve Muayenesi | Çocuk Sağlığı

Çocuklarda Görülen Göz Hastalıkları Nelerdir?

Uzman görüşü için konu öner.

Göze gelen ışınlar gözün ön kısmında bulunan korneayı geçerek göz içindeki lenste kırılmaya uğrar. Daha sonra vitre boşluğunu (camsı cisim) aşar ve gözün arkasında bulunan ağ tabaka (retina) üzerine odaklanır.

Retinada oluşan görüntüler özel sinir lifi bağlantılarıyla göz siniri üzerinden beyine ulaştırılır. Gözler aslında çift olmasına karşın tek bir organ gibi çalışırlar.

İki gözden gelen görüntüler beyindeki görme merkezinde analiz edilir ve tek bir görüntü haline dönüşür.

Yenidoğan göz muayenesi ne zaman yapılır ve daha sonra ne sıklıkla tekrarlan malıdır?

Çocuklarda göz sağlığı oldukça önem arz eden bir konudur. Çocuk ve göz hastalıkları alanlarındaki tıp uzmanlıkları derneklerinin ortak çalışmaları neticesinde çocuklarda yapılması gereken göz muayenesi takvimini aşağıdaki şekilde belirlemişlerdir:

• Yeni doğan dönemi (doğduğunda)

• Okul öncesi (2 yaş ile 3 yaş arası)

• Okul çağı (okula başladığında)

Çocuklarda düzenli göz muayenesi neden önemlidir?

İyi görme çocuğun fiziksel gelişimi, okul başarısı ve genel sağlığı açısından büyük önem taşır. Görmenin gelişimi bebeklik çağında başlar. Bu dönem içinde en kritik zaman doğumdan sonraki ilk 6 ay olmakla birlikte görme gelişimi ilkokulun ilk yıllarına kadar devam eder.

Görme sistemi bebeklerde ve küçük çocuklarda tam gelişmediğinden bu kişiler ancak belirli oranlarda görebilirler. Çocuklarda beyinde bulunan görme merkezinin gelişimini tamamlaması için her iki gözden eşit oranda gelen bilgilerin beyine aktarılması gerekir. Çocukların görme potansiyelleri gözlerini kullandıkça artar.

Eğer küçük bir çocukta beyine net görüntüler iletilemezse ileride geri dönüşü olmayan görme kayıpları ortaya çıkar. Problemler erken fark edilir ve tedavi edilirse iyi bir görüş elde etmek mümkün olur. Çocuklarda göz muayenesi düzenli aralıklarla devam etmelidir.

Çocuğun yaşına göre yapılan göz muayeneleri farklılık gösterir mi? Göz muayenesinde neler araştırılır?

Evet, çocuğun yaşına bağlı olarak yapılan muayenede farklılıklar olabilir. Bebeklerde yapılan muayenede ailenin göz hastalıkları öyküsünü öğrenmek önemlidir. İlk muayenede göz kapağı, kornea ve göz bebeği incelenir ve göz hareketleri ile görmesi değerlendirilir. Bebeklere bu amaçla bazı ışık refleks testleri uygulanır.

Üç yaşından sonra yapılacak muayenede görme keskinliğini ölçmek için yaşa uygun görme testleri uygulanır. Çocukla kooperasyon sağlanması güç de olsa göz dibini değerlendirmek için oftalmoskopik muayene yapılır.

Bu yaş grubundaki çocukların göz muayenelerinde aileden alınacak bilgiler ile sorulara alınacak yanıtlar da önemlidir.

Ailelere çocuğun objelere nasıl baktığı, televizyonu nereden seyrettiği, göz hareketlerinde ara ara değişikliklerin olup olmadığı, bir kaza veya başa isabet eden bir travma geçirip geçirmediği mutlaka sorulmalıdır.

Hangi doğumlarda göz muayenesi daha fazla önem ve aciliyet kazanır?

Erken doğan ve düşük doğum tartılı bebeklerde retinanın gelişimini tespit etmek açısından göz muayenesi çok önemlidir. Bu bebeklerde göz muayeneleri konu ile ilgili tecrübesi olan göz hekimleri tarafından yapılmalı ve gerekiyorsa tedavi programına alınmalıdırlar. Bu tür bebeklerde düzenli aralıklarla yapılacak takiplerin sağlıklı göz gelişimi açısından önemi vardır.

Bebeklerde yapılan “kırmızı refle” testi ne demektir?

Bu test bebeklerin görme ekseni boyunca herhangi bir kornea bozukluğu, katarakt varlığı, retina bozukluğu veya nadir bir tür göz tümörü olan retinoblastom şüphesini ekarte etmek için uygulanır.

Test karanlık bir odada oftalmoskop ışığı kullanarak ve göz bebeğinin maksimum büyüklüğü sağlanarak yapılır. Alınan ışık yanıtının kırmızı veya kırmızıya yakın olması gerekir.

Beyaz ışık reflesi alındığında bahsi geçen hastalıklar diğer muayene ve tetkik yöntemleriyle araştırılır.

Çocuklarda sık ortaya çıkan göz bozuklukları nelerdir?

Çocuklarda en çok görülen göz bozuklukları düzeltilmemiş kırma kusurları, şaşılık ve göz tembelliğidir. Bu hastalıklar çoğu zaman birbirleriyle bağlantılı olabilir. Çocuk sağlığı açısından bu tarz görme kusurlarının tedavisine önem verilmelidir.

Göz Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Murat Karaçorlu’nun “Çocuklarda Göz Kayması Tedavisi” yazısını da okumanızı tavsiye ederiz.

Çocuklarda kırma kusuru tespiti nasıl yapılır? Bebeklerde veya konuşamayan çocuklarda gözlük ölçümü yapmak mümkün müdür?

Yeni doğan döneminden başlayarak her yaşta göz muayenesi yapılabilir ve görme düzeyleri ölçülebilir. Bunun için değişik testler ve yöntemler mevcuttur. Ölçümler için her iki göz ayrı ayrı kapatılarak test edilir.

Harfleri ve sayıları okuyamayan çocuklarda resimler ve değişik semboller kullanılarak görme düzeyleri ölçülür.

Ayrıca küçük çocuklarda kameralarla göz bebeğinden yansıyan ışınların değerlendirilmesi ile göz numaraları saptanır.

Bebeklerde göz sulanması ne anlama gelir? Ne zaman tedavi etmek gerekir?

Gözyaşı normal üretimini yapmasına rağmen eğer gözyaşını toplayan kanal tıkalı ise gözyaşının normal içe boşalımı gerçekleşemez ve dışarı yüze doğru akar.

Yeni doğan bebeklerde “doğumsal dakriostenoz” adı verilen gözyaşı kanalının kapalı olması durumuna rastlanır. Doğumdan sonraki birkaç hafta veya ay içinde kanallar kendiliğinden açılır.

Eğer açılmazsa gözyaşı kesesi üzerine masaj uygulanır. Bununla başarılı olunamazsa drenajı sağlamak için kanalı çeşitli yöntemlerle açmak gerekir. İlk 1 yaş içindeki dönemde basit yöntemler ile tedavi sağlanabilir.

Geç kalınmış veya yeterli tedavi yapılmamış hastalarda tabloya enfeksiyon eklenebilir.

Bebeklerde göz tansiyonu yüksekliği (glokom) görülür mü?

Evet. Yeni doğan bebeklerde görülen önemli hastalıklardan biri de doğuştan glokomdur. Diğer bir adıyla; bebeklerde göz tansiyonu. Bu hastalık başlangıçta belirti vermez. Fakat zamanla bebeğin gözünde bir büyüme dikkati çeker.

Beraberinde ışığa bakamama ve sulanma gibi belirtiler ortaya çıkar. Tedavi edilmediği takdirde gözün saydam tabakası zamanla bulanıklaşır ve giderek görme kaybolur.

Eğer hastalığın başlangıç döneminde erken tanı konulursa yapılacak ameliyatla göz tansiyonu düşürülüp görme kaybı önlenebilir.

Bebeklerde görülen glokom, yetişkinlerde görülen glokoma oranla daha inatçı bir glokom türü olup bazen birkaç ameliyat gerektirebilir.

Eğitim Danışmanı ve Pedagog Prof. Dr. Norma Razon 0-6 yaş döneminin çocuk gelişimindeki önemini anlatıyor. Bu videoyu mutlaka izleyin.

Источник: https://www.cocukludunya.com/uzman-yazilari/cocuklarda-goz-hastaliklari-muayenesi.html

Çocuklarda en sık görülen göz hastalıkları nedir?

Çocuklarda Görülen Göz Hastalıkları Nelerdir?

Çocuklarda en sık görülen göz hastalıkları nedir? Görme duyusu dünyayı anlamlandırma ve tanıma sürecinde en önemli rolü üstleniyor. Bu yüzden göz tembelliği, kırma kusurları, şaşılık ve renk körlüğü gibi göz rahatsızlıklarının doğru bilinmesi gerek

ÇOCUKLARDA EN SIK GÖRÜLEN GÖZ HASTALIKLARI NEDİR?

Dünyagöz Etiler'den Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy, öğrenim sürecindeki bilgilerin yüzde 80’inin görme duyusuyla elde edildiğini hatırlatıyor. Altınsoy, çocuk göz sağlığında meydana gelebilecek rahatsızlıkları ve dikkat edilmesi gereken noktalar ile tedavileri hakkında şu bilgileri verdi.

MİYOPİ NEDİR?

Gözün önden arkaya olan çapının uzaması veya göz merceğinin ışığı fazlasıyla yansıtması, miyopa yol açabilir.

Uzaktaki cisimleri net olarak göremeyen kişilerde görülen miyopi, 0-6 yaş arasındaki çocukların yüzde 4’ünde gözlemlenirken, 5-17 yaş arasında görülme oranı yüzde 9’dur.

Gözlük ve lens kullanımının yanı sıra ilerleyen dönemlerde gözlerin uygun görülmesi halinde lazer ile tedavi edilebilir.

HİPERMETROPİ NEDİR?

Halk arasında yakını görememe hastalığı olarak bilinen bir başka kırma kusuru olan hipermetropi, gözün önden arkaya olan çapının daralması ile oluşur.

Doğuştan oluşabilen hipermetropi, 0-6 yaş arasındaki çocukların yüzde 21’inde görülürken, 5-17 yaş arasında görülme oranı yüzde 13’tür.

Gözlük ve lens kullanımının yanı sıra ilerleyen dönemlerde gözlerin uygun görülmesi halinde lazer ile tedavi edilebilir.

ASTİGMAT NEDİR?

Kırma kusurları arasında çocuklarda en sık görülen rahatsızlık olan astigmat, göze gelen ışınların tek bir noktada kesişmesi ile oluşur. Göz küresindeki uyumsuz eğrilerin sebep olduğu astigmatta görüntü bulanıklaşır.

Miyopi ve hipermetropi hastalarında gözlemlenen astigmat, 0-6 yaş arasındaki çocuklarda görülme oranı yüzde 15 ile yüzde 28’i arasındadır.

Gözlük ve kontakt lens kullanımı ile kontrol altına alınabilen astigmat, ilerleyen yıllarda operasyon ile tedavi edilebilir.

ŞAŞILIK NEDİR?

Göz doktorları tarafından ihmal edilmemesi şiddetle tavsiye edilen şaşılık, halk arasında göz kayması olarak da biliniyor. İlerleyen dönemlerde görme kaybına varabilecek ciddi sonuçlar oluşmasına yol açabilir.

Şaşılık, 0-6 yaş arasındaki çocukların yüzde 3’ünde görülür. Tedavi başarısı için, erken başlamak büyük önem taşır. Herhangi bir kırma kusuru olan hastalarda 18 yaşına kadar gözlüğe devam edilmesi tavsiye edilir.

Sadece bir gözde oluşan şaşılıklarda ise kapatma tedavisi uygulanır.

GÖZ TEMBELLİĞİ NEDİR?

Gözlerde veya göz sinirlerinde herhangi bir yapısal problem bulunmamasına rağmen, bir gözün diğerine göre oranla veya her iki gözün düşük görme kapasitesine sahip olması sebebiyle oluşan göz tembelliği, 0-6 yaş arasındaki çocukların yüzde 3’ünde görülür.

Şaşılık, kırma kusurları, doğuştan katarakt, korneal leke veya göz kapağı düşüklüğü sebebiyle oluşabilen göz tembelliği teşhisinin özellikle 7 yaşın altında teşhisi konulması önem taşıyor. Sık göz kırpma, sıklıkla ovalama, dijital ekranlara bakarken başı bir yana eğme veya yazıları parmakla takip etme, göz tembelliğinin habercisi olabilir.

Göz tembelliği, gözlük ve kapama tedavileri ile kontrol altına alınabiliyor.

RENK KÖRLÜĞÜ NEDİR?

Kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir veya daha fazlasını ayırt edememe ile ortaya çıkan renk körlüğü, erkek çocuklarda bulunan X genine bağlı olarak gelişen bir rahatsızlık.

Doğumsal bir rahatsızlık olmasına rağmen, çocukların renkleri ve çevreyi öğrenme çağında olması sebebiyle kolaylıkla fark edilemiyor. Erkek çocukların yüzde 2’sinde görülen renk körlüğünün bir tedavisi bulunmuyor.

Renklerin ayırt edilebilmesi için özel olarak üretilen kontakt lensler sayesinde etkili sonuçlar alınabiliyor.

ERKEN DOĞUM ÇOCUKLARINDA GÖRÜLÜYOR

Özellikle erken doğum olan çocuklarda görülen Prematüre Retinopatisi rahatsızlığı, hemen müdahale edilmesi gereken ciddi bir durumdur.

Bunun yanı sıra gözlerde sıklıkla çapaklanma, şaşılık, travma sonucu oluşan yaralanmalar ve optik sinirlerde oluşan problemler sonucu oluşabilecek rahatsızlıklar da bu yaştaki çocuklarda sıklıkla görülen göz hastalıkları arasında yer alıyor. Bu noktada ebeveynlere büyük sorumluluklar düşüyor.

Çocuklarının göz sağlığında ortaya çıkabilecek belirtilerin incelenmesi ve profesyonel bir destek alınması gerekmektedir. Çünkü bu dönemde gerçekleştirilecek erken teşhis ve doğru tedavi ileriki dönemler için hayat kurtarıcı olmaktadır.

DOĞUMDAN 4-6 HAFTA SONRA

Çocuklarda meydana gelebilecek göz rahatsızlıklarının okul öncesi dönemde yapılacak göz muayeneleri ile tespit etmek mümkün. Doğumdan sonra 4 – 6 hafta arasında mutlaka göz muayenesinin yapılması gerekmektedir. Bu dönemde yapılacak muayene erken doğan bebeklerin gözlerinde görülen Prematüre Retinopatisi hastalığının veya genetik rahatsızlıkların tanısını kolaylaştırmaktadır.

Bebeklerde 6 ay – 1 yaş arasında yapılacak muayeneler ise özellikle şaşılığın tespiti ve tedavisi için önemlidir. Burun kökünün henüz gelişmemesine bağlı olarak gözlerde yalancı kayma denilen durumun da görülebildiği bu dönemde kaymalar mutlaka tedavi gerektirir.

1 yaşında gerçekleştirilecek kırma kusuru muayenesi ise göz tembelliklerini net bir şekilde ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

Çocukların göz sağlığı 0 – 16 yaş arasındaki dönemde doğru şekilde takip edilmelidir. Bebeklik döneminde, okul öncesi dönemde veya okul süresince düzenli göz muayenelerinin yanı sıra göz sağlığının takibi birçok göz hastalığını küçük yaşlarda ortaya çıkarmaktadır.

Göz kayması, göz kapağı düşüklüğü, göz yaşarması, göz kapaklarındaki şişlik gibi belirtilerin göz ve göz çevresinde meydana gelmesi durumunda mutlaka uzman bir hekime danışılmalıdır.

Bunun yanı sıra ilerleyen yaşla birlikte çocukların hayatına giren teknolojik cihazların kullanımına da dikkat edilmelidir. Bu cihazlara sürekli yakından bakmak miyopi rahatsızlığına davetiye çıkarmaktadır.

Bunun nedeni ise dijital ekranlardan yayılan zararlı ultraviyole ışını olan mavi ışıktır. Bu riski minimuma indirmek için çocukların, dijital ekranların başında geçirdiği zamanın kontrol altında tutulması önemlidir.

Источник: http://www.pervinkaplan.com/detay/cocuklarda-en-sik-gorulen-goz-hastaliklari-nedir/6264

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.