Çocuklarda Göz Tembelliği ve Şaşılık Tedavisi

Çocuklarda göz tembelliği

Çocuklarda Göz Tembelliği ve Şaşılık Tedavisi

Göz muayenelerine genellikle hastanın şikayeti dinlendikten sonra görmesine bakılarak başlanır.

Görme muayenesi hastanın tam uyumunu gerektirdiği için anne ve babalar çocuğun hangi yaşta göz muayenesine girebileceği ve bu muayenenin nerede yapılabileceği konusunda endişe duyarlar. Ülkemizde, çocuklara yönelik yetişen göz doktorları yoktur.

Her göz doktoru hem çocukları hem de erişkinleri muayene ve tedavi edebilecek şekilde yetiştirilir. Eğer imkanlarını aşan bir durumla karşılaşırsa göz doktorunuz sizi bir başka kişi veya yere seedecektir.

Göz muayenesinin belli bir yaşı yoktur. Şikayeti olan çocuk hangi yaşta olursa olsun muayene edilebilir.

Çocuğun muayeneye müsade etmediği durumlarda uyutucu, sakinleştirici ilaçlar kullanılır, onlarla da verimli sonuç alınamadığı takdirde genel anestezi verilerek muayenesi tamamlanır.

Çocukların hiçbir şikayeti olmasa bile 3-4 yaşlarına kadar en az bir defa göz muayenesinden geçmiş olmaları gerekir.

Muayenede ailelerin en çok merak ettiği konu çocuklarının görüp görmediğidir. Üç yaşın altındaki çocuklarda görme, uyum gerektirmeyen yöntemlerle tespit edilebilir ya da tüm muayene bulguları birleştirildiğinde çocuğun ne kadar gördüğü konusunda kabaca bir fikir verir.

Üç yaşın üzerindeki çocuklar, ilgilenildiği takdirde E harflerini öğrenebilir ve bunların uçlarının ne yöne baktığı sorularak görme muayenesi yapılabilir. Bunun yanısıra şekiller sorulabilir. Daha ileri yaşlardaki çocuklara erişkinlerde olduğu gibi harfler sorularak görme düzeyleri tespit edilir.

Çocukların erişkinlere göre farklılık arzeden bir muayenesi de gözlük muayenesidir. Özellikle bebek ve küçük çocuklar ile uyumsuz büyük çocuklarda ilaç damlatılarak skiaskopi denilen özel bir alet yardımıyla ya da bilgisayarlı ölçüm aleti ile gözlük numarası tespit edilebilir.

İlaçlı muayene aynı zamanda gözün arka kısımlarının değerlendirilmesine de yardımcı olur.

Göz Tembelliği

Göz tembelliği, toplumda sık rastlanan, çok konuşulan, fakat az bilinen bir konudur. Farkedilmesi zordur ve farkedildiği zaman da genellikle tedavi aşamasını geçmiş olmaktadır.

Göz tembelliğini, en basit şekliyle gözün sinir tabakasını ve sinir yollarını tutan belirgin bir hastalığın olmamasına rağmen kişinin görmesinin herhangi bir şekilde artırılamaması olarak tanımlayabiliriz. Oluşum mekanizması, kullanılmayan sinirin atıl duruma geçmesi şeklindedir.

Yani gözün öndeki kırıcı ortamlarından görüntü bir şekilde sinir tabakasına ulaşmaz ya da bulanık olarak ulaşacak olursa kişide göz tembelliği oluşur. Göz tembelliğine sebep olan durumların bir an önce ortadan kaldırılması ve görme sinirinin uyarılmaya başlanması gerekir. Peki bu sebepler nelerdir:

1. Şaşılık: İki göz ayrı ayrı yönlere bakıyorsa beyne iki ayrı görüntü gider ve çift görme meydana gelir. Çocuklarda bir şekilde bu durum engellenir. Beyin, gözlerden birinden gelen görüntüyü baskılar ve tek gözle görme sağlanır. Bu arada görüntüsü baskılanan gözde tembellik gelişmeye başlar.

2. Kırılma kusurları: İki göz arasında bir numaradan fazla kırılma kusuru varsa ya da her bir gözde ayrı ayrı yüksek astigmatizma, miyopi veya hipermetropi varsa kişide göz tembelliği gelişebilir.

3. Diğer göz hastalıkları: Bu grupta görme eksenini kapatan hastalıklar sayılabilir. Bunlar, kornea, iris, lens ve vitreus gibi gözün kırıcı ortamlarının kesiflik veya anormal pozisyonda olmaları ile ilgili hastalıklardır. En sık görülen tipi de kataraktlardır. Ayrıca göz kapağı hastalıkları da görme eksenini kapayarak göz tembelliği oluşturabilir.

Göz tembelliğinin tedavisi ilk 10 yaş içerisinde yapılabilir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa alınacak sonuç da o denli başarılı olacaktır. Tedavi iki basamaktan oluşur. Bunlardan biri göz tembelliğine yol açan faktörün diğeri de göz tembelliğinin kendisinin tedavisidir.

Göz tembelliğinin tedavisi:

Göz tembelliğinin tedavisi oklüzyon (kapama) tedavisi ile yapılır. Burada prensip iyi gören gözün belli sürelerde kapatılıp çocuğun kullanmadığı tembel gözünü kullanmaya zorlanmasıdır. Genellikle tembelliğin düzeyine göre günlük belli sürelerle uygulanan bu tedavi esnasında çocukla özel olarak ilgilenilmesi gerekir. Burada ailelere çok büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

Çocuk iyi gören gözü kapatılıp kendi haline bırakıldığında mutlaka bu can sıkıcı durumdan kurtulmak isteyecek, kapalı gözünü açacak veya huysuzluk yapacaktır.

Bu nedenle bu kapama süresince oyunlar oynayarak ufak ödüller (ve gerekirse cezalarla) tedaviye özendirerek, yaşı müsaitse boyama kitapları, bilgisayar oyunları gibi el ve göz koordinasyonu isteyen dikkat gerektiren aktivitelerle tedavi yürütülür.

Bu uygulamanın çocuğun evinde ve ebeveyn ile baş başa iken, özellikle yaşıtlarından uzakken yapılmasında psikososyal açıdan yarar vardır.

Kapama tedavisi ile istenen hızda gelişme sağlanamadığı veya çocuğun yaşca büyük olması gibi dezavantajlar bulunması halinde kapama tedavisinin etkisini güçlendirebilecek ek bir takım egzersizler ve stimulasyonlara da başvurulabilir.

Burada önemli olan, göz tembelliği tedavisinin kısa vadeli olmadığı, yıllarca sürecek uzun bir emek ve uğraş gerektireceğinin asla unutulmamasıdır.

Göz tembelliğinin başkaca etkin bir tedavisinin bulunmadığı ve belli bir yaştan sonra telafisinin mümkün olmadığı unutulmadan bu konuda gerekli çaba ve sabır sonuna kadar harcanmalıdır.

0-5 YAŞ ARASI ÇOCUĞUNUZUN GÖZ MUAYENESİNİ MUTLAKA YAPTIRINIZ!

Источник: https://www.meltemhastanesi.com/haber/cocuklarda-goz-tembelligi_313.html

Şaşılık Tedavisinde Uygulanan ve En İyi Sonuç Veren Yöntemler

Çocuklarda Göz Tembelliği ve Şaşılık Tedavisi

Şaşılık çoğunlukla bebeklik döneminde gelişen bir durum olarak bilinse de ileri yaşlarda da görülme olasılığı oldukça yüksektir. Erken tanıda tedavi şansı oldukça artar ve ilerleyişi durdurulabilir.

Şaşılığın Nedenleri

Görme işleminin kusursuz biçimde gerçekleşebilmesi ve görme reflekslerinin doğru çalışabilmesi için gözümüzde çok sayıda kas görev alır. Bu kaslar birbiri ile ilintili olarak çalışır. Bu özellik kişinin bir objeye odaklanabilmesi ve görüntünün iki gözden de orantılı bir biçimde beyne iletilmesi için gereklidir.

Ancak bazı bireylerde her iki gözdeki bu kas sistemleri birlikte hareket etmezler. Bu durumda gözlerden biri bir noktaya odaklanırken diğeri farklı bir noktaya odaklanır. Bu durum halk arasında şaşılık olarak tabir edilir. 

Şaşılığın kesin olarak sebepleri bilinmemekle birlikte en sık görülen sebebinin genetik yatkınlık olduğu bilinir. Ailenin medikal geçmişinde şaşılık vakıalarına rastlanması bireylerde şaşılığa yatkınlığa veya geçici kaymalara neden olabilir. 

En sık görülen sebep genetik yatkınlık olsa da şaşı bireylerin hafife alınmayacak büyüklükte bir kısmı göz tembelliği veya ışığın kırılmasını sağlayan tabakalarda gelişen rahatsızlıklardan dolayı bu durumla karşılaşmaktadır.

Doğuştan olabileceği gibi bazı kas hastalıkları veya darbeler sonucunda da görülebileceği bilinmektedir. Bu vakıaların bir kısmında gözlenen problemler annenin gebelik sırasında geçirmiş olduğu hastalıklardan da kaynaklandığı gözlemlenmektedir.

Bu nedenle şaşılığın tedavisine geçilmeden önce hastalığın altında yatan sebeplerin iyi analiz edilebilmesi gerekmektedir. 

Gözlük ve Kapama Tedavisi

Şaşılık vakıalarının büyük bir kısmı doğuştan veya erken çocukluk döneminde ortaya çıkar.

Bu durumdaki bireylerin gözlerinin kayması genellikle genetik yatkınlık veya doğumsal problemlerden kaynaklı geçici veya tedavi edilebilir durumlardır.

Bu hastaların tedavilerinin başarılı sonuçlanabilmesi için mümkün olduğunca erken tanı koyulması önemlidir. Erken tanı ile bu vakıaların büyük bir kısmı gözlük kullanımı ile düzelir.

Kırma kusurlarına bağlı göz kayması problemlerinde en etkili tedavi yöntemi dereceli gözlük kullanımıdır. Bu tedavi genellikle erken teşhis koyulabilen hastalarda yüksek oranlarda başarı sağlamaktadır. Özellikle retina veya korneadaki kırma kusurlarından kaynaklı göz kayması tedavisinde kullanılır.   

Göz tembelliği olan hastaların kayma problemleri büyük ölçüde ameliyatsız bir biçimde düzelir. Bu hastalarda en sık uygulanan yöntem kapama tedavisidir.

Düzenli gözlük kullanımının yetersiz geldiği durumlarda kapama tedavisinin başarısı kanıtlanmıştır. Bu tedavide sağlam olan göz kapatılarak hasta olanın çalıştırılması hedeflenmektedir.

Tembellikten kaynaklı göz kayması tedavisinde en etkili yöntem olarak bilinmektedir. 

Ortoptik Tedavi

Bu tedaviler göz kaslarının daha iyi çalışmasını sağlayabilmeyi hedeflemektedir. Göz kayması vakıaların büyük bir kısmı kas dokularının genetik veya dış etkenlere bağlı olarak gelişmemiş veya hasar görmüş olması sonucu işlevlerini yeterince yerine getirememesinden kaynaklanmaktadır. 

Son yıllarda ilerleyen teknoloji ile birlikte ortoptik tedavinin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Doktorların bu yöntemi tercih etmeye başlaması ile ameliyat gerekmeden tedavinin başarı ile sonuçlandırılabilmesine olanak sağlanmıştır. Bu yöntem ile kas problemlerinden kaynaklı göz kayması sorunlarının büyük bir kısmı düzelir. 

Gizli şaşılık vakılarında da bu yöntemin oldukça başarılı sonuçlar verdiği bilinmektedir. Ortoptik tedavi yöntemleri kapama tedavisi ile birlikte uygulanabilir. Eğer kas sorunları tek gözde ise kapama tedavisi ile birlikte uygulanması başarı oranını arttıracaktır.

Ortoptik sistemlerle geliştirilmiş bilgisayar oyunları bu alanda en yaygın kullanılan yöntemler arasındadır. Bunun yanı sıra özel tekniklerle hazırlanmış optik illüzyonlarda kullanılır. Tıptaki son gelişmeler ile birlikte bu yöntemin gelecek vaat ettiği söylenebilir.

  

Cerrahi Yöntemler ile Tedavi

Genellikle şaşılık vakıalarının büyük bir kısmı 2 – 6 yaş aralığında gözlük ve kapama tedavisi ile tedavi edilebilir.

Ancak bu yöntemlerin başarısız olduğu veya ameliyatsız tedavi için geç kalınmış vakıalarda cerrahi müdahale şarttır.

Kişinin estetik görünümünü düzeltmek ve yaşam kalitesini arttırmak için bu yöntem büyük ölçüde olumlu sonuç vermektedir. Hastaların bir çoğu cerrahi müdahaleyi ürkütcü bulsa da tedavinin başarı oranı oldukça yüksektir. 

Cerrahi müdahale özellikle erken tanı uygulanamayan hastaların yaşam kalitelerini yeniden yükseltme şansı doğurduğu için oldukça fazla tercih edilen bir yöntemdir.  

Bu operasyonun çok küçük çocuklara uygulanmasına sıcak bakılmasa da birkaç yaşına gelmiş çocuklara uygulanabilir ve herhangi bir tehsi yoktur. Göz tembelliği olan hastalarda bu yöntemde çok yüksek oranlarda başarı sağlanabilmektedir. Ancak cerrahi müdahalenin beklenen sonucu vermediği veya felç sonucu oluşmuş şaşılık durumlarında botoks yöntemi ile de başarı elde edildiği bilinmektedir. 

Kaynaklar

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://gozebak.com/sasilik-tedavisi.html

Çocuklarda Göz Tembelliği ve erken tanının önemi

Çocuklarda Göz Tembelliği ve Şaşılık Tedavisi

Aileler çocuklarının gözünde bir kayma tespit ettiklerinde hemen muayenesini sağlamakta ancak diğer durumlarda genellikle göz muayenesi okul dönemine kadar gecikmekte ve bu durumda da çoğu kez geç kalınmış olmaktadır.

Çocuklarda göz tembelliğinin erken tanı ve tedavi yöntemleri

Gözün insanın en önemli ve hassas organlarından biri olduğunu ve dünya üzerinde olup bitenlerin yüzde 80’inin bu önemli organ tarafından algılandığını vurgulayan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erkan Bulut, göz problemlerinin tedavisinde erken tanının büyük önem taşıdığına değiniyor.

Özellikle göz tembelliğinin erken tanı ve tedavisinin çoğu kez normal görme seviyesine ulaşmada etkin olduğuna dikkat çeken Bulut, konuyla ilgili sorularımıza cevap verdi.

Röportaj: Op. Dr. Erkan Bulut

Op. Dr. Erkan Bulut – Zuhal Keresteci

Çocuklarda ilk muayene ne zaman ve nasıl yapılmalı?

Çocuklarda göz muayenesi yeni doğan döneminden başlayarak yapılmalıdır. İlk muayene yeni doğan odasında deneyimli bir hemşire veya çocuk doktoru tarafından yapılır. Bu muayenede en önemli bulgu göz bebeğinden yansıyan ve ağ tabakaya ait olan kırmızı yansımanın her iki gözde eşit parlaklıkta ve sağlıklı olmasıdır.  Daha sonra 6. ve 18.

aylarda çocuk doktoru veya aile hekimi tarafından genel göz sağlığı muayenesi yapılmalıdır, şüphe edilen bir bulgu varsa göz doktoruna yönlendirilir.  Bu dönem içinde ebeveynler göz kayması, kapak düşüklüğü, sık göz kırpma, gözlerini ovuşturma gibi normal dışı bir bulgu gördüklerinde göz doktoruna başvurmalıdırlar.

  Ailede bilinen bir göz hastalığı varsa bunun erken dönemde izleme alınması gerekir.  Gözler tamamen normal görünümde olsa bile her çocukta 3 yaşında mutlaka ilk göz muayenesi yapılmalıdır. Genellikle tek gözde ortaya çıkan göz tembellikleri muayene edilmedikçe bulgu vermezler ve saptanamazlar.

Daha sonra 5 yaşında ve okula başlarken muayeneler tekrarlanır.

Aileler çocuklarındaki görme sorunlarını fark edebiliyorlar mı?

Eğer çocukta direkt bakışta fark edilebilen bir rahatsızlık yoksa örneğin gözde kayma veya göz kapağı düşüklüğü gibi, aileler çocuklarındaki göz problemlerini çoğu zaman fark edemiyorlar. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını dikkatli gözlemlemesi ile olası birçok göz bozukluğunu fark edip zaman geçirmeden göz doktoruna başvurmalıdırlar.

Sizce aileler çocuklarını gözlemlerken nelere dikkat etmeliler?

Aileler çocuklarını gözlemlerken özellikle çocuğunun kendisi ile göz teması kurduğunda her iki gözü birbirine paralel duruyor mu, gözlerden birinde içe ya da dışa kayma var mı, iki göz birbirinden bağımsız hareket ediyormuş izlenimi veriyor mu sorularına olumsuz cevap veriyorlarsa;  okurken veya televizyon seyrederken başını sürekli bir yöne çevirme, başını eğme, bir gözünü kapalı tutma, sık sık göz kırpma, gözlerini kısma ya da ovalama, okur veya yazarken çok yakından bakma, satır kaydırma veya sürekli parmakla takip etme, yakın işleri sevmeme, kısa sürede dikkat dağılması veya dalgınlaşma oyun oynarken topu tutma, ayakkabı bağlama veya düğme ilikleme gibi el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde zorlanma, okulda tahtayı netleştirebilmek ve yazılara odaklanabilmek için sürekli kendini zorlama sonucu oluşabilecek sık baş ağrısı şikayeti olan çocuklarda göz bozukluğu olma ihtimali yüksektir.

Çocuklardaki göz bozukluklarının erken tespit edilmesi ve tedavi edilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Bunun nedenini açıklar mısınız?

En temel duyu organlarımızdan biri olan göz doğumdan itibaren de gelişmeye devam etmekte ve bu görme duyusunun tam olarak gelişimi ise 9 ile 11 yaşları arasındaki dönemde tamamlanmaktadır. Doğumdan bu zamana kadar geçen süre içerisinde gözlerin kullanılması ile gelişim sağlanır.

Bu nedenle çocukluk döneminde görme sistemi esnektir ve gözlerin kullanılmasına göre şekillenir. Fakat şaşılık, iki gözde farklı derecelerde olan gözlük ihtiyacı ya da bir gözdeki görüntünün oluşmasını engelleyen katarakt veya göz kapağı düşüklüğü gibi bir engel varlığında bu gelişim kesintiye uğrar.

Bunun sonucunda da gözde tembellik gelişir.

Göz tembelliği, görme tembelliği nedir?

Az önce bahsettiğimiz gibi görme duyusunun gelişimini engelleyen bir göz bozukluğu oldugunda o gözde az görme meydana gelecektir. Bu az görmeye, göz tembelliği diyoruz. Genellikle tek gözde görülür.

Göz tembelliğinin sebepleri nelerdir?

En önemli üç nedeninin şaşılık, kırma kusuru ve göz dokularının şeffaflığındaki bozulma olduğunu söyleyebiliriz.

Şaşılık: En sık görülen sebeptir. Kayan gözden gelen görüntü çift görmenin önlenmesi amacıyla yok sayılır ve çocuk sadece tek gözüyle görmeye yönlenir. Bu kayan gözün görmesinin düşmesine neden olur.

Kırma kusuru: Mevcut olan yüksek kırma kusuru nedeni ile bir göz diğerinden çok bulanık görmekte ise bu göz görsel gelişimini tamamlayamayarak tembel hale gelmektedir.

Görünüşte gözlerde herhangi bir problem olmadığı için tespit edilmesi en zor olan göz tembelliği tipi budur.

Aileler çocuklarının gözünde bir kayma tespit ettiklerinde hemen muayenesini sağlamakta ancak diğer durumlarda genellikle göz muayenesi okul dönemine kadar gecikmekte ve bu durumda da çoğu kez geç kalınmış olmaktadır.

Göz dokularının şeffaflığında bozulma: Katarakt ya da göz kapağı düşüklüğü gibi görüntünün net olarak odaklanmasını engelleyecek her türlü durumda amblyopi gelişmektedir. Bu en ağır amblyopi tipidir. Bu nedenle altta yatan göz rahatsızlığının hemen tedavi edilmesi gerekmektedir.

Göz tembelliği nasıl teşhis edilir?

Bu çoğu kez oldukça zor bir durumdur. Göz hekimi tarafından detaylı bir muayene ile teşhis edilebilir.

Göz tembelliğinin tedavisi mümkün müdür?

Göz tembelliği ne kadar erken teşhis edilirse tedavi başarı şansı o kadar yüksektir. Göz tembelliğinde tedavinin esası zayıf gözün kullandırılmasına dayanır. Tedavisinde ilk önce görme duyusunu engelleyen kırma kusuru varsa gözlük verilir, kataraktı varsa opere edilir. Daha sonrasında az gören gözün çalıştırılmasına başlanır.

Az gören gözün çalıştırılmasında ise sağlam gözün özel bir bandajla haftalar bazen aylar boyunca kapatılması ile yapılır. Şaşılıkta eğer bir cerrahi müdahale yapılacaksa genellikle önce göz tembelliği giderilmeye çalışılır. Ameliyat öncesi belli bir dönem kapama tedavisi yapılır, ameliyat uygulanır, daha sonra bir müddet daha kapama yapılmaya devam edilir.

Kapama tedavisi tamamen ailelerin sabrına kalmıştır. Çünkü çocuklar kapama yapılmasından hiç hoşlanmazlar ve bunu reddederler. Ancak aileler bu dönemi yeterli ilgi ve sabır gösterdikleri takdirde başarılı bir şekilde tamamlarlar.  Şunu unutmayalım, başarıda en önemli nokta göz tembelliğinin “teşhis zamanı”dır.

Eğer erken teşhis ve düzenli tedavi yapılırsa çoğu kez normal görmeye ulaşabilir. 9 yaş sonrasında yapılacak kapamanın herhangi bir faydası olmuyor.

Göz tembelliği olan çocukların televizyon izlemelerinin tedavilerine olumlu bir katkısı olur mu?

Çocuğun normal sosyopsikolojik gelişim açısından ilk 2 yaş içerisinde televizyon izlemesi normal koşullarda pek önerilmiyor fakat biz göz tembelliğinin tedavisinde tüm bu yasakları ortadan kaldırıyoruz.

Kapama tedavisi sırasında, belli bir süre de olsa çocuğun resim çizme, boyama, kesme gibi yakın çalışma yapmasını isteriz Kapama tedavisi sırasında ailenin uygulamasını tavsiye ettiğimiz yöntem çocuğun sınırsız televizyon izlemesidir Ailelere çocuklarına 2-6 yaş arasında günde 1 saat, 6 yaş sonrasında günde toplam 2 saat televizyon izlemesini önermekteyiz Ancak göz tembelliğine bağlı olarak uygulanan kapama tedavisinde çocuklar sınırsız televizyon izleyebiliyorlar Televizyonu sınırsız olarak izlemelerine izin vermemizin nedeni renkli ve sürekli hareket eden görüntüyü çocukların tembel olan gözleriyle takip etmesini sağlamakKapama sırasında televizyon izleyen çocukların göz tembelliklerinin tedavi süreci daha hızlı oluyor Çünkü televizyon uyaranları çok yüksek, çocuk daha rahat takip ediyor Bu nedenle özellikle hareketli çizgi filmler ya da çocuk kuşakları gibi çocuğun gelişimini olumsuz etkilemeyecek yayınların izletilmesini öneriyoruz TV ile göz tembelliği tedavisi evde yapılabilecek en ucuz ve de en etkili tedavi yöntemlerinden birisidirKapama tedavisinin bitmesi ile birlikte TV izlemenin sınırlandırılmasının gerektiğini de unutmamamız gerekiyor.

Göz tembelliği tedavi edilmezse çocuğu yetişkinlikten yaşlılığa kadar nasıl bir süreç bekler?

Göz tembelliği tedavi edilmediği takdirde kalıcı olur ve görme keskinliğinde kendiliğinden düzelme olmaz. Derinlik algılamasında kayıp olur. Eğer normal gören gözde hastalık veya yaralanma olursa ömür boyu az görmeyle sonuçlanabilir.  Sonuç olarak göz tembelliği olan çocuk meslek seçiminde ve sosyal hayatta bu az görmenin getirdiği dezavantajları hep yaşayacaktır.

Son dönemlerde NeuroVision ile her yaşta göz tembelliğinin tedavisinden bahsedilmekte. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

NeuroVision Teknolojisi görsel uyarı ve görmeden sorumlu nöral bağlantıları çabuklaştırmaya dayanan ‘’non-invasive’’(girişimsel olmayan, ameliyatsız), ‘’hastaya özel’’ görme arttırma tedavisidir.

  9 yaş ve üzeri göz tembelliği tedavisinde de etkili oldugundan ve bu tedavi için de FDA (Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi) onayı aldığından bahsedilmektedir.  Fakat bu tedavinin etkinliği ile ilgili henüz bir klinik çalışmayla karşılaşmadığım için yorum yapmam çok doğru olmayacaktır.

İlerleyen günlerde bu tedavi ile ilgili klinik bilgiler ortaya çıktığında bu bilgileri sizinle ve okuyucularla paylaşmaktan mutluluk duyacağımı bilmenizi isterim.

Görme bozukluklarının tedavisinde son zamanlarda güncel olan bitkisel besin takviyelerinin etkililiği konusunda bir hekim olarak görüşünüz nedir?

Beslenmenin göz sağlığı üzerinde etkisi olmaktadır. Gözün tabakaları, sinirleri, kasları ve görme olayı kişinin beslenme durumundan etkilenmektedir.

Kişinin gözünün karanlık ortama adaptasyonu özellikle de A vitamininin yeterli alınması ile yakından ilişkilidir. A vitamini yetersizliğinde keratomalasi(kornea yumuşaması), kseroz(göz kuruluğu), Bitot Lekesi ve Kseroftalmi oluşabilir. A Vitamini kaynakları; et, yumurta ve balıktır.

Riboflavin (B2 Vitamini) yetersizliği korneada damarlanma, konjonktivit, fotofobi (ışığa hassasiyet), gözlerde yanma ve kaşınmaya neden oluşturabilmektedir. Riboflavin kaynakları; süt, yoğurt, peynir, yumurta, tavuk eti, brokoli, ıspanak, tam buğday ekmeği, patatestir.

Piridoksin (B6 Vitamini) yetersizliğinde konjonktivit oluşur. B6 vitamini kaynakları; muz, avokado, tavuk eti, patates, ıs­panak ve bezelyedir.

Vücut tarafından sentezlenmeyen besinlerle alınması gerekli  olan (elzem) amino asitler, C vitamini ve niasin, göz lenslerinin sağlığını ve bütünlüğünü korurlar. Omega3 (n-3) yağ asitlerinden dokozahegzaenoik (DHA) asidin de retinada önemli miktarlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum, göz sağlığı ile ilişkili olduğunu gösterir.

Yaşlılarda diyete antioksidan vitaminlerin (Vitamin E, C ve Beta Karoten) ilave edilmesi yaşlılığa bağlı katarakt riskini azaltır.

E vitamini kaynakları; ceviz, fındık, tahıl, tahıl ürünleri, süt, süt ürünleri, kırmızı et ve yeşil yapraklı bitkilerdir.

C vitamini kaynakları; limon, portakal, mandalina gibi turunçgiller, çilek, böğürtlen, kuşburnu, domates ve yeşil sivri biber, lahana, ıspanak, asma yaprağı gibi yeşil yapraklı sebzelerdir.

Çinko karanlığa adaptasyonda, kemik metobalizmasında, oksijen transportunda ve serbest radikal hasarına karşı korumada görev almaktadır. Çinko kaynakları; balık, ceviz, badem, kabak çekirdeği ve ayçiçeği çekirdeğidir.

Sonuç olarak; her bireyin sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve göz sağlığını korumak amacıyla yeterli ve dengeli beslenmesi gerekmektedir.

İlgili yazılar

Göz hastalıklarından korunmak mümkün!

Çocuklarda ishal ve kusmaya dikkat! Rota virüsü nedir?

Çocuklarda Uyum Davranış Bozuklukları ve Öneriler

Источник: https://indigodergisi.com/2016/02/cocuklarda-goz-tembelligi-ve-erken-taninin-onemi/

Göz Tembelliği Tedavisi Nasıl Olur?

Çocuklarda Göz Tembelliği ve Şaşılık Tedavisi

Göz Tembelliği Nedir ve Göz Tembelliği Tedavisi Nasıl Yapılır? Tıptaki adı ambliyopi olan göz tembelliği çocukluk döneminin en çok görülen görme bozukluğudur.

Erken çocukluk döneminde, bir göz iyi görürken öbürünün aynı düzeyde görmemesi durumunda az gören göz amblyopik olarak adlandırılır.

Görme tembelliği görme gelişiminin hızlı olduğu bebeklik ve çocukluk çağında her iki gözün retinasına net ve eşit birer hayal düşmesini önleyen durumlarda meydana gelir.

Göz tembelliği çocuklarda yüzde 2-3 oranında görülmektedir. Görme tembelliği çocukta ilgi dağılmasına, okuma isteksizliğine ve okul başarısının olumsuz olarak etkilenmesine yol açabilir. Göz tembelliği tek bir gözde olabildiği gibi her iki gözde de oluşabilir.

Şaşılık, gözler arasında kırma kusuru farkı olması veya katarakt gibi bazı sebeplerden kaynaklanan görsel uyaranın retinaya ulaşamaması göz tembelliğine neden olabilir.

Göz Tembelliği Belirtileri

Göz tembelliği çoğunlukla belirti vermediği  için sadece yapılacak göz muayenesi sonucunda tespit edilebilir.

Göz Tembelliği Neden Olur?

Bu hastalık bebeklik ya da çocukluk devresinde bir gözün yeteri kadar görememesi ve o göze ait beyin bölgelerinde sağlıklı görme yollarının gelişmemesi neticesinde oluşur. Yani sorunun kaynağı gözde değil göze ait beyin yollarında gelişen tembelliktir.

Göz Tembelliği Nedenleri

Göz tembelliğinin en önemli sebebi göz kayması yani şaşılıktır. Göz dokularının şeffaflığını bozan ve ışığın sarı noktaya ulaşmasını önleyen her türlü hastalık göz tembelliğinin bir diğer nedenidir. Bunun da başında en ağır göz tembelliğine yol açan doğumsal katarakt gelir.

Anne ve babalar göz kaymasına bağlı ya da katarakttan kaynaklanan anormalliklerin farkına varabildikleri için göz doktoruna gitmeyi ihmal etmezler ve de bu tür hastalarda tedaviye erken başlanır.

Göz tembelliğine yol açan bir diğer sebep olan tek gözde ya da her iki gözde görülen yüksek kırma kusuru ise anne ve babalar tarafından anlaşılamaz.

Bu durum sadece göz doktorunun yapacağı muayene ile tespit edilebilir. Çoğunlukla teşhis ve tedavinin gecikmesi bu tür hastalarda olur.

Eğer çocuk on yaşını geçmişse, beyin esnekliğini kaybettiği için, bu çocukların tedavi edilmesi mümkün olmaz.

Göz Tembelliği Nasıl Anlaşılır?

• Ailelerin bu konuda bilinçli olmaları gerekmektedir. Yeni doğan her bebeğin mutlaka bir çocuk doktoru tarafından kırmızı yansıma testine tabi tutulması ve bir anormallik durumunda derhal  göz doktoruna götürülmesi gerekir. Ayrıca yılda bir defa göz kontrolü yaptırmak bu sorunun erken teşhisine imkan sağlar.

• Anne ve babalar da çocuklarını kontrol edebilirler. Çocuğun gözlerini birer birer kapatıp çevredeki objeleri görüp görmediği, hareketleri takip edip edemediği anlaşılabilir.

• Aile bireyleri arasında şaşılık ya da göz tembelliği gibi bir durum varsa çocuğunuzda da bunun görülme riskinin daha fazla olabileceği unutulmamalıdır.

• Çocuğunuzun herhangi bir görme sorunu olsun veya olmasın mutlaka 4 yaşından önce bir göz doktoruna götürüp muayene edilmesini sağlayın. Doktor muayenede gözlerde herhangi bir kayma olup olmadığına bakar.

Saydam ortamlarda herhangi bir bulanıklığını olup olmadığını inceler. Bir damla ile göz bebeği genişletilerek, her iki gözün kırma değerleri tespit edilir.

Görme siniri ve görme zarı incelemesi de yapılarak muayene bitirilir.

Göz Tembelliği Tedavisi Var mı?

Çocuklarda olan göz tembelliğinin tedavisinde kapama metodu uygulanır. Çocuğun iyi gören gözünün kapatılıp tembel gözünün çalışması sağlanır. Tedavide amaç zayıf gözün kullandırılmasıdır. Sağlam göz özel bir bandajla haftalarca ya da aylarca  kapatılır. Ancak çocuklar genellikle bu metodu benimsemez veya uygulamak istemezler.

Bu durumda başka bir metoda başvurulur. Bu yöntemde ise iyi gören gözün bulanık, iyi görmeyen gözün daha net görmesini sağlayacak damlalar kullanılır.

Sağlam göze damlalar ya da özel lensler uygulanarak bulanıklık oluşturması yoluyla çocuğun zayıf gözünü kullanması amaçlanır.

Göz Tembelliği Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Göz tembelliğinin tedavisi erken teşhisiyle orantılıdır. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa başarı şansı da o denli yüksek olur. Zamanında teşhisi yapılmaz ve tedavi edilmezse kalıcı sorunlara yol açabilir. Kalıcı görme kusuru gelişebilir ve derinlik algılamasında kayıp olabilir.

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Источник: https://www.beslenmedestegi.com/hastaliklar/goz-tembelligi-tedavisi

Çocuklarda Göz Sağlığı

Çocuklarda Göz Tembelliği ve Şaşılık Tedavisi

Görme kusurları (miyop, hipermetrop, astigmat), şaşılık, göz tembelliği, doğumsal katarakt, doğumsal glokom (göz tansiyonu) ve gözyaşı kanalı tıkanıklığıdır.

Aile, çocukta herhangi bir göz rahatsızlığından şüpheleniyorsa hemen bir göz doktoruna başvurmalı, bebeğin belirli bir aya veya yaşa gelmesi beklenmemelidir. Erken yaşlarda ortayaçıkan küçük sorunlar bile, ileride telafisi güç görme eksikliklerine sebep olabilir.

Çocukta görme tembelliği oluşmaması içinzaman kritik önem taşır ve tedavide gecikilmemesi gerekir.

Çocuklarda görme bozukluğu belirtileri

Bebekte şaşılık olağan karşılanmaması ve şüphelenildiğinde mutlaka araştırılması gereken çok önemli bir sorundur.

Doğumdan sonra ilk birkaç ay içinde görülebilecek anlık ve çok kısa süreli bakış dengesizlikleri haricinde gözdeki hiçbir kayma hiçbir yaş dönemi için doğal ve olağan kabul edilemez.

Bilakis erken başlayan, hatta doğumdan itibaren var olan şaşılıklar sonradan başlayanlara göre ileride çok daha ağır ve ciddi görme sorunları yaratır. Bu bakımdan gözünde kaymadan şüphelenilen bir bebek veya çocukta sorunun çözümü için vakit kaybedilmemeli, “nasıl olsa geçer” düşüncesi ile beklenilmemelidir.

Görme, doğum anında tam anlamıyla gelişmiş bir duyu değildir. Ayrıca görme, sadece gözlerde gerçekleşmez, beyinde de gözle ilgili bölgelerin gelişmesi gerekir. Görmenin gelişmesi için doğumdan hemen sonra her iki gözün faaliyete geçmesi ile beyne gönderilen düzgün ve kaliteli görüntünün beyindeki hücreleri uyarıcı etkisi gereklidir.

Bu mümkün olmadığı zaman beyindeki hücre gruplarından bir kısmı gelişemez ve ambliop (göz tembelliği) olarak bilinen kalıcı görme eksikliği ortaya çıkar. Bu durumun tedavisi, beynin gelişme sürecinin sonuna kadar, yani yaklaşık olarak 10-12 yaşına kadar mümkündür.

Ayrıca bu yaş dönemi içinde de tedaviye ne kadar erken başlanırsa alınacak sonuç o kadar iyi olacaktir.

Çocuklarda göz tembelliğine neden olan başlıca 3 faktör vardır:

Bunlar gözün görüntü almasını engelleyen her türlü doğumsal göz hastalığı, şaşılık ve ileri dereceli kırılma kusurlarıdır (hipermetropi, miyopi, astigmatizm gibi).

Bu faktörlerden bazıları çok bariz bazı belirtilerle kendini gösterirken, bazıları ise uzun yıllar hiçbir belirti vermeyebilir. Bunda özellikle çocukların algıladıkları görme eksikliğini sözle ifade edememeleri etkendir.

Örneğin bir doğumsal katarakt çoğu zaman göz bebeğinde beyaz-gri bir bulanıklık olarak farkedilebilirken yüksek dereceli bir hipermetropi gözde bir kaymaya sebep olmadığı sürece hiç farkedilmeyebilir.

Özellikle iki gözün birden değil de sadece tek bir gözün yüksek dereceli bir kırılma kusuru olması hem aile tarafından farkedilme açısından en zor, hem de göz tembelliği gelişmesi açısından en ciddi nedenlerden birini oluşturur.

Genellikle çocuklarda gözlerini kısarak bakma, sürekli kırpıştırma, gözlerini sürekli ovuşturma, özellikle parlak ışıklı ortamlarda bir gözünü kapatarak bakma, nesnelere düz olarak değil de başını sağa veya sola çevirerek veya boynunu sağ veya sol omuzuna eğerek bakma gibi belirtiler gözde bir sorun olduğunun işaretleridir. Televizyonu çok yakından izleme veya kitaba çok yakından bakma gibi alışkanlıklar ise bir göz bozukluğu belirtisi olabileceği gibi, bazen normal çocuklarda da görülebilmektedir.

Gözde kayma, yani şaşılık olması ise dikkatli bir gözlemle farkedilebilir bir sorun olmasına karşın çoğu zaman yanlış bir düşünce ile belli bir yaşa kadar normal kabul edilen bir durum olarak değerlendirilerek hekime başvurmada ve tedaviye başlamada gecikmeler olabilmekte ve bu yüzden ileride telafisi çok zor ciddi görme kayıpları oluşabilmektedir.

Bütün bu sorunların önemli bir kısmının aile tarafından farkedilmesindeki zorluklar nedeniyle her normal ve sağlıklı çocukta okul öncesi çağda göz kontrolu mutlaka yapılmalıdır.

İdeal şartlarda hiçbir aşikar tıbbi sorunu olmayan sağlıklı çocuklarda bu kontrolların ilkinin 2, ikincisinin ise 5-6 yaşında olmasında yarar vardır.

Şüphe uyandıran bir durum veya aşikar bir problem olduğunda ise yaşa bakılmaksızın hemen bir göz hekimine danışılmalı, tedavi gerektiren bir durum varsa geciktirilmeden tedaviye başlanmalıdır.

Şaşılık

Her iki göz ekseninin paralelliğinin bozulmasına şaşılık (strabismus) denir.Sıkça karşılaştığımız sorulardan biride bebeklerde şaşılık olup olmadığıdır. Yalancı şaşılık tanısını ancak tam bir şaşılık muayenesi sonrası bir kayma saptanmama durumunda konulabilir.

Yalancı şaşılık nedenleri arasında bebeklerde basık burun kökü, epikantüs , göz bebekleri arasındaki mesafenin dar olması, gözlerin derinde olması, yalancı içe şaşılık nedenidir.

Aynı şekilde yalancı dışa şaşılıklarda da göz bebekleri arasındaki mesafenin geniş olması, ekzoftalmus sayılabilir.

Şaşılık, sürekli olabilir veya arada bir görülebilir. Kayan göz hep aynı taraf olabileceği gibi, bazen biri bazen öteki de kayabilir.

Ayrıca kayan gözün konumuna göre, yatay yönde içe veya dışa, dikey yönde aşağı veya yukarı, hatta rotasyonal kaymalar olabilir.

Kayma bariz olarak görülebileceği gibi bazen ancak iki göz arasındaki ilişki kesildiğinde ortaya çıkan gizli kaymalar şeklinde de olabilir.

Özellikle çocuklarda şaşılığı sadece estetik bir kusur olarak görmek yanlıştır. Sorunun estetik yönü her yaşta giderilebilir olmasına karşın, şaşılığın görme potansiyeline olumsuz etkisi çocukluk çağında ön plandadır. Şaşılıkta tedavi ile dış görünümün düzeltilmesinin yanı sıra nedenleri de araştırılmalıdır.

Göz tümörü, beyin kanaması gibi ciddi ihtimalleri göz ardı etmemek gerekir. Gözü kayan çocuklar yaşı küçük veya ileride düzelir düşüncesiyle bekletilmemeli, bir an önce göz doktoruna gösterilmelidir.

Çünkü, özellikle çocuklarda şaşılık tedavisinde amaç estetik düzeltmeden önce, iki gözle fonksiyonel görmeyi sağlamaktır. Bunun yolu, bu konuda uzman bir göz doktorunun yakın takibinde erkenden tedaviye başlamaktır.

Aksi takdirde gelişebilecek göz tembelliği her iki gözünü kullanmasını engelleyecek, üç boyutlu görme ve derinlik hissini yok ederek muhtemelen ilerideki mesleki ve sosyal yaşantısını ciddi boyutta etkileyecektir.

Şaşılığın ortaya çıkma yaşı, derecesi ve tipine göre farklı tedavi seçenekleri vardır:

  • Kırma kusurunun düzeltilmesi yani gözlükle tedavi
  • Göz tembelliğinin tedavisi
  • Gözü hareket ettiren kasları ve her iki gözle aynı anda görme yeteneğini güçlendirmek amacıyla yapılan göz egzersizleri
  • Gözü hareket ettiren kaslara uygulanan botox tedavisi
  • Gözü hareket ettiren kasların kasılma güçlerini değiştirmek amacıyla yapılan şaşılık cerrahisi

Göz tembelliği (Ambliopi)

Göz tembelliği, bulunabilen bozuklukların düzeltilmesine rağmen bir gözün diğerinden az görmesidir.

Göz tembelliği ancak küçük yaşlarda tespit edilirse tedavi edilebileceğinden, ebeveynlerin bu konuda son derece hassasiyet göstererek, erken yaşlarda çocukların göz muayenesi olmalarını sağlamaları gerekir.

Gözde oluşum mekanizması, o gözden kaliteli görüntü alamayan beyindeki hücre gruplarının gelişememesi şeklindedir. Göz tembelliğine sebep olan durumların bir an önce ortadan kaldırılması ve o gözden beslenen beyindeki hücre gruplarının uyarılmaya başlanması gerekir.

Göz tembelliğinin sık görülme nedenleri şunlardır:

Kırma kusurları

Mevcut olan yüksek kırma kusuru nedeni ile bir göz diğerinden çok bulanık görüyorsa, bu göz tembel hale gelir. Görünüşte bariz herhangi bir problem olmadığı için çocuk bu durumu kendi farkedip ifade edebilecek yaşa gelene kadar saptanması zordur.

Diğer Göz Hastalıkları

Bu grupta görme eksenini kapatarak gözün görüntü almasını engelleyen tüm hastalıklar sayılabilir. Bunlar başlıca kornea, iris, lens ve vitreus gibi gözün kırıcı ortamlarının kesiflik veya anormal pozisyonda olmaları ile ilgili hastalıklardır. Bunlar en ağır göz tembelliğine neden olan gruptur.

Tedavi için görüntüyü engelleyen asıl problemin çözümü öncelik taşır ve şarttır. Bu engel kaldırılmadığı takdirde göz tembelliğini gidermek de mümkün olamaz.

Bu nedenle örneğin bir doğumsal katarakt söz konusu ise bu durumun çocuk doğar doğmaz farkedilip hemen ilk birkaç hafta içinde ameliyatla giderilmesi sonrasında göz tembelliğinin tedavisi etkili olur. Eğer ameliyatta gecikilirse yerleşecek tembelliği sonradan gidermek de zor olacaktır.

Yani sebebi ortadan kaldırmak ve göz tembelliğinin tedavisine başlamak için en uygun yaş, en erken yaştır. 10-12 yaşından sonraki tedavilerden ise fayda beklememek gerekir.

Göz tembelliğinin tedavisi

Göz tembelliğinin tedavisi oklüzyon (kapama) tedavisi ile yapılır. Burada prensip iyi gören gözün belli sürelerde kapatılıp çocuğun kullanmadığı tembel gözünü kullanmaya zorlanmasıdır.

Genellikle tembelliğin düzeyine göre günlük belli sürelerle uygulanan bu tedavi esnasında çocukla özel olarak ilgilenilmesi gerekir. Burada ailelere çok büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

Çocukiyi gören gözü kapatılıp kendi haline bırakıldığında mutlaka bu can sıkıcı durumdan kurtulmak isteyecek, kapalı gözünü açacak veya huysuzluk yapacaktır.

Bu nedenle bu kapama süresince oyunlar oynayarak ufak ödüller (ve gerekirse cezalarla) tedaviye özendirerek, yaşı müsaitse boyama kitapları, bilgisayar oyunları gibi el ve göz koordinasyonu isteyen dikkat gerektiren aktivitelerle tedavi yürütülür. Bu uygulamanın çocuğun evinde ve ebeveyn ile baş başa iken, özellikle yaşıtlarından uzakken yapılmasında psikososyal açıdan yarar vardır.

Kapama tedavisi ile istenen hızda gelişme sağlanamadığı veya çocuğun yaşca büyük olması gibi dezavantajlar bulunması halinde kapama tedavisinin etkisini güçlendirebilecek ek bir takım egzersizler ve stimulasyonlara da başvurulabilir.

Burada önemli olan, göz tembelliği tedavisinin kısa vadeli olmadığı, yıllarca sürecek uzun bir emek ve uğraş gerektireceğinin asla unutulmamasıdır.

Göz tembelliğinin başkaca etkin bir tedavisinin bulunmadığı ve belli bir yaştan sonra telafisinin mümkün olmadığı unutulmadan bu konuda gerekli çaba ve sabır sonuna kadar harcanmalıdır.

Çocuklarda Gözlük Kullanımı

Toplumumuzda gözlük takmak bir kusur gibi algılanır. Çocuklara bunun ayıp bir şey olmadığı bilincini verebilirsek gözlüklerini daha rahat kullanarak hayatta daha başarılı olurlar.

Tembel diye nitelediğimiz çocuğumuz belki de gözlerindeki bozukluktan ötürü ders çalışma konsantrasyonu azalıyor, 15 dakikada sıkılıyor, başarısız duruma düşüyor olabilir.

Ebeveynlerin çocuk okula başlamadan önce gözünde bir anormal görünüm dikkatlerini çekmese de mutlaka bir göz kontrolu yaptırmaları gerekir.

Doğumsal Katarakt

Yeni doğan bebeğin gözbebeğinde beyazlık görüldüğünde, hemen doktora başvurulmalıdır.

Bu durum, çoğunlukla doğuştan kataraktın belirtisidir; tek gözde veya her iki gözde olabilir ve ameliyatı gerektiren bir durumdur.

Yine gözbebeğinde beyazlık veya parlama ile ortaya çıkan ve bebeklerde görülen bir göziçi tümörü de mevcuttur. Bu durum da acil olarak doktora başvurmayı gerektiren önemli bir hastalıktır.

Doğumsal Glokom (Göz Tansiyonu)

Yeni doğanlarda görülen önemli bir hastalık da, doğuştan glokomdur. Bu hastalık başlangıçta bir belirti vermediği halde ilerledikçe bebeğin gözünün irileştiği, büyüdüğü dikkat çeker, ayrıca ışığa bakamama sulanma gibi belirtiler de tabloya eklenir.

Tedavi edilmediği takdirde hastalığın ilerleyen dönemlerinde, gözün saydam tabakasının zamanla bulanıklaştığı ve giderek beyazlaştığı görülür. Bu durumda bebek, giderek görmesini kaybedecektir.

Hastalık başlangıç döneminde teşhis edildiğinde, yapılacak ameliyatla göz tansiyonu düşecek ve görme kaybı önlenecektir. Fakat doğuştan glokomlu bebeklerde, ameliyattan bir süre sonra göz tansiyonu tekrar yükselebilir ve tekrar ameliyat gerekebilir.

Bebeklerde görülen glokom, erişkinlerde görülen glokoma göre daha inatçı bir glokom türü olup bazen birkaç ameliyat bile gerekebilir.

Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı

Yeni doğan bebeğin bir veya her iki gözünde sürekli sulanma ve çapaklanma görülürse, göz yaşı kanallarının doğuştan tıkalı olabileceği düşünülerek bir göz doktoruna başvurulmalıdır.

Teşhis doğrulanırsa doktor önce göz yaşı kesesine masaj yapılmasını ve bazı göz damlalarının kullanılmasını tavsiye edecek, sulanma ve çapaklanma düzelmediğinde ise narkoz altında göz yaşı kanalının açılmasını önerecektir. Doğuştan göz yaşı kanalı tıkanıklığı, bebek 18 aylık olmadan önce tedavi edilmelidir.

Çünkü 18 aylıktan önce basit bir girişimle düzeltilebilen bu problem için ileri yaşlarda ameliyat gerekli olmaktadır.

Источник: http://www.galatatip.com.tr/cocuklarda-goz-sagligi.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.