Çocuklarda Hiperaktivite Bozukluğu

içerik

Çocuklarda 14 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtisi – APPVICE

Çocuklarda Hiperaktivite Bozukluğu

Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuğunuzun okuldaki başarısını ve ilişkilerini etkileyebilen karmaşık bir nörolojik bozukluktur.

DEHB belirtileri değişmektedir ve bazen bu belirtileri tanımak zordur. Çoğu çocuğun birkaç dikkat eksikliği belirtisi göstermesi normaldir.

Bu nedenle, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı koymak için çocuğunuzu bir doktorun muayene etmesi gerekmektedir.

DEHB genellikle çocukluk döneminde teşhis edilir ve ortalama tanı yaşı 7’dir. Semptomlar sergileyen daha büyük çocuklar DEHB geçirebilir, ancak sıklıkla hayatın erken dönemlerinde oldukça detaylı belirtiler sergilerler.

Çocuklarda görülen 14 dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtisi:

1. Kendine Odaklı Davranışlar

Dikkat eksikliğinin en yaygın belirtilerinden biri diğer insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamakta yetersiz kalmaktır. Bu durum iki sonuca yol açabilir: insanların konuşma ve eylemlerini bölmek veya sıra beklemede sorun yaşamak.

2. Başkalarının Sözünü Kesmek

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar dahil olmadıkları konuşmalara veya oyunlara müdahale edebilmektedir.

3. Sıra Bekleyememek

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar sınıf aktiviteleri sırasında veya diğer çocuklarla oyun oynarken sıra beklemede zorluk çekebilirler.

4. Duygularını Kontrolde Zorlanma

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar duygularını kontrol altında tutmakta zorluk çekebilir. Uygunsuz zamanlarda öfke patlamaları olabilir. Küçük çocuklarda öfke nöbetleri olabilir.

5. Yerinde Duramama

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar genellikle oturamazlar. Oturmaya zorlandıklarında ayağa kalkmaya, etrafta koşmaya, dönmeye çalışabilir.

6. Sessiz Kalamama

Hiperaktivite, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların sessizce oynamasını veya boş zamanlarında sakin bir şekilde oturmalarını zorlaştırabilir.

7. Verilen Görevleri Tamamlamama

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar birçok farklı şeye ilgi gösterebilir ancak başladıkları işleri bitirmede sorun yaşayabilir. Örneğin, projeler, ev işleri veya ev ödevlerine başlayabilir ancak bitirmeden önce ilgilerini çeken başka bir şeye geçebilirler.

8. Konsantrasyon Eksikliği

DEHB olan çocuklar, doğrudan kendileriyle konuşulsa bile konsantre olmakta sorun yaşayabilir. Sizi duyduklarını söyleyeceklerdir ancak söylediklerinizi size tekrarlayamazlar.

9. Zihinsel Çaba Gerektiren Görevlerden Kaçınmak

Aynı odaklanma eksikliği, bir çocuğun sınıfta dikkat etmesi veya ödev yapmak gibi sürekli bir zihinsel çaba gerektiren faaliyetlerden kaçınmasına neden olabilir.

10. Talimatları Kontrol Edememe

DEHB olan çocuklar, planlamayı veya bir planı yürütmeyi gerektiren talimatları takip etmekte güçlük çekebilir. Bu durum dikkatsizlik kaynaklı hatalara yol açabilir ancak tembellik veya zeka eksikliği anlamına gelmez.

11. Hayal Kurmak

DEHB olan çocuklar her zaman yaramaz ve gürültücü değildir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun başka bir belirtisi de diğer çocuklardan daha sessiz olmak ve daha az iletişim kurmaktır. DEHB hastası bir çocuk, hayal alemine dalarak etraflarında olup bitenleri görmezden gelebilir.

12. Organize Olmakta Zorlanmak

DEHB’li bir çocuk, görevleri ve faaliyetleri takip etmede sorun yaşayabilir. Bu durum ev ödevi, okul projeleri ve diğer ödevleri arasında önem sırası belirleyemediği için çocuğun okul hayatında sorun yaşamasına neden olabilir.

13. Unutkanlık

DEHB olan çocuklar günlük aktivitelerde unutkan olabilir. Ev işleri yapmayı veya ev ödevlerini yapmayı unutabilirler. Oyuncaklarını eşyaları kaybedebilirler.

14. Birden Fazla Alanda Aynı Belirtilerin Ortaya Çıkması

DEHB olan bir çocuk, durumun semptomlarını birden fazla ortamda göstermektedir. Örneğin, çocuğun hem okulda hem de evde odak eksikliği göstermesi.

Dikkat Eksikliği Nasıl Giderilir?

Bütün çocuklar bu davranışların bir kısmını bir noktada sergileyeceklerdir. Hayal kurma, yerinde duramama ve başkalarının sözünü kesmek çocuklarda görülen genel davranışlardır. Bununla birlikte, aşağıdaki adımları dikkate almalısınız:

 • Çocuğunuz düzenli olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri gösteriyor mu?
 • Bu davranışlar okuldaki başarılarını etkiliyor ve akranlarıyla olumsuz etkileşimlere neden oluyor mu?

DEHB tedavi edilebilir bir hastalıktır. Çocuğunuza DEHB tanısı konmuşsa, tüm tedavi seçeneklerini gözden geçirmelisiniz. Ardından, en iyi eylem planını belirlemek için bir doktor veya psikologla görüşmelisiniz.

Yetişkinlerde dikkat eksikliği ile ilgili olarak da bilgi almak isterseniz tıklayınız.

Bu makale Appvice Psikoloji Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

ortalama puan: 3,50 , 2 oy

Источник: //getappvice.com/tr/cocuklarda-14-dikkat-eksikligi-ve-hiperaktivite-bozuklugu-belirtisi/

Çocuklarda Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Nedir? | Anneysen.com

Çocuklarda Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğunda (DEHB), -ortasında yer alan taksim işaretinin de işaret ettiği gibi- ya dikkat eksikliği ya hiperaktivite ya da her ikisi olabilir. Aslında, dikkat eksikliği olup aşırı hareketli/dürtüsel (hiperaktif) olmayanlar DEHB olgularının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Kalanların da önemli bir bölümü kombine tip.

Sadece hiperaktivite olup dikkat sorunları olmayan ise dürtüsel alt tip, görülme oranı DEHB olgularının yalnızca %5-10’u.

DEHB’de dikkat işlevlerinde sorunlar ve dürtüsellik temel sorun. Ancak bu temel belirtilerin yanı sıra gelişimsel, duygusal, öğrenme ve planlama ile ilgili sorunlarla motivasyon düşüklüğü gibi ek belirtiler de sıklıkla eşlik eder.

Çocukların yaklaşık %5-10’unda görülen bir bozukluktur. Tüm dünyada oranlar birbirine yakın. Ülkemizde yeni yapılan epidemiyolojik çalışmalarda biraz daha yüksek oranlar çıkıyor.

2. Dikkat dağınıklığı ve dikkat eksikliği aynı şey mi?

“Dikkat” sözcüğü içinde çok farklı işlevleri barındıran bir genel ifade aslında. Örneğin; uyarılma, odaklanma, motivasyon, dikkati sürdürme, uygun uyaranın seçimi, uygun olmayan uyaranın bastırılması vb. çok sayıda beyin parçası ve işlevi süreçte yer alıyor.

Bu süreçleri düzenleyen beyin yapıları ve moleküllerdeki sorunlar bu işlevlerin bozuk olmasına neden olur, buna da dikkat bozukluğu diyoruz. Yani dikkat “dağınıklığı” ya da “eksikliği” biraz yanlış isimlendirme sayılabilir.

Her mutsuz olan depresyonda olmadığı gibi ya da her göğüs ağrısı kalp krizi olmadığı gibi her dikkat sorunu da DEHB değildir.

DEHB çok sayıda alanda sorun yaşatan, karmaşık, zorlayıcı ve gerçek bir bozukluktur. Öğretmenler ise sıklıkla şu ifadeleri kullanır: “Kendi sınıfta, zihni başka yerde.”, “Aslında çok akıllı ama kendini derse vermiyor.”, “Çok aceleci, düşünmeden cevap veriyor.”

Ebeveynleri ise “Dersin başına otursa da ya tuvalete gider ya kalemini düşürür, bir bahane bulup sık sık ayağa kalkar.”, “İşine geleni duyar, işine gelmeyeni duymaz.” gibi ifadeler kullanır.

En sık görülen sorunlar şunlardır:

 • Zamanı iyi kullanamama,
 • Dağınıklık,
 • Uyku sorunları,
 • İştah sorunları,
 • Aile ve arkadaşlarla ilişki sorunları,
 • Yaşadıklarından ders alamama.

Erkek çocuklarda daha sık rastlanır. Kronik bir seyri vardır. Zaman içinde belirtiler yaşa uygun olarak değişimler gösterir.

4. Çocuğun dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorununu yaşamasının nedenleri neler?

Yüksek düzeyde genetik nedenselliğe sahip bir bozukluktur. Özellikle dopamin ve noradrenalin işlevlerinde sorun vardır. Yetersiz çalışan dopamin sistemi çocuğu “sıkılmış, hareketli, dikkatsiz” yapar.

Yetersiz çalışan noradrenalin sistemi de kişiyi “isteksiz, öğrenmede zorluk yaşayan” hale sokar. Sağlıksız genler, örneğin bu moleküllerin hücreye alınmasını sağlayan yapıların uygunsuz çalışmasına neden olur.

5. DEHB ile zeka gelişimi arasında bağlantı var mı? Zeki çocukların hiperaktif olduklarına dair bir görüş var. Bu, doğru mu?

Zekadan bağımsız bir sorundur. Zekası çok yüksek olanlarda da çok düşük olanlarda da görülebilir. Ancak DEHB varlığı zekanın verimsiz kullanılmasına, performansın daha düşük olmasına neden olur. Çünkü dikkat işlevlerinin çoğu, bilişsel (yürütücü) işlevlerle örtüşür ve zeka değerlendirmelerinin birçok alt testinde daha düşük skorlara yol açabilir.

6. Çocuklarda DEHB tanısı nasıl konur? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite testleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

DEHB -hemen hemen tüm psikiyatrik bozukluklarda olduğu gibi- klinik bir tanıdır. Çocuk psikiyatrisi uzmanlarınca tanısı konulabilir. Bozukluğun saptanmasında psikometrik ölçümler yararlı olabilir. Laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri tanı koydurucu değildir, tanıya yardımcı olabilir ve ek tıbbi sorunların varlığında ya da dışlanmasında yararlıdır.

7. Hiperaktif çocuğun tedavisi için ne yapmalı? Dikkat eksikliği tedavisi için ilaçlar mevcut. Dikkat eksikliği ilaçları çocuklara hangi koşullarda verilebilir? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri oluyor mu? Bir de tedavi için yaş sınırlaması var mı?

Tedavi çok boyutludur. İlaç tedavileri altın standart kabul edilir. Aile eğitimleri, davranışçı yöntemler, aile terapileri, okulla işbirliğine dayalı yöntemler vb. kullanılır. İlaç tedavilerini kullanmamak da bir risktir ve çok sayıda çalışma göstermiştir ki tedavisiz kalan çocuklar çok daha büyük risk altındadır.

İlaç tedavileri arasında metilfenidat, atomoksetin gibi ilaçlar ilk basamakta yer alır. Ek tanılar ve sorunlara yönelik onlarca farklı ilaç seçeneği ek olarak kullanılabilir. Gelişimsel özellikler, beynin kimyası, karaciğer ve böbrek işlevleri, metabolizma hızı, aile içi işlevler ve benzeri çok sayıda etken dikkate alınır.

Küçük yaşlardaki çocuklarda stimulan yerine Risperidon gibi atipik antipsikotikler daha fazla tercih edilir. Son yıllarda özellikle ABD'de okul öncesi çocuklarda DEHB belirtilerine karşı klonidin ve guanfasin gibi alfa-2 adrenerjik agonistlere olan ilgi artmış durumda.

8. Şöyle de soralım: DEHB sonradan geçer mi, yoksa uygun tedavi ile etkileri mi azalır?

Tedavi almayan çocukların yaklaşık dörtte üçü erişkinlikte de DEHB tanısı almaya devam eder. Tedavi alanlarda ise erişkinlikte tanı alma oranı beşte bire kadar düşebilir. Tedavi almayanlarda belirtiler şekil değiştirebilir.

Ergenlikte ek bazı sorunlar gündeme gelebilir. Örneğin;

 • Okul başarısızlığının artması,
 • Aile ve arkadaş ilişkilerinde bozulma,
 • Kendilik saygısında azalma,
 • Moral bozukluğu,
 • Yasal ya da tıbbi sorunlara yol açabilecek riskli davranışlar (Örn: madde kullanımı, rastgele cinsel ilişkiye girme, suç işleme).

Erişkinikte ise meslek seçimi ve sürdürülmesinde sorunlar, insan ilişkilerinde sorunlar, evlilik sorunları, alkol ve/veya madde kötüye kullanımı, kendinden ya da yaşamdan memnuniyetsizlik vb. çok sıktır.

9. Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu eğitimi diye özel bir eğitim mevcut mu? DEHB olan çocuğun akademik başarısının engellenmemesi için nasıl bir eğitim görmesi gerek?

Mevcut şartlarda bu tür eğitimler çok az sayıda ve etkinliğine yönelik bilimsel veri henüz yetersiz. Öğretmenlerin bilinçli yaklaşımı ve bu çocukların yaşadığı sorunlara göre planlanmış ders ve sınıf ortamları önemli bir etkiye sahip olacaktır.

 • Daha düşük sınıf mevcutu,
 • İnteraktif yönteme ve harekete dayalı öğretim teknikleri,
 • Empati ve denetim içeren eğitsel yaklaşım,
 • Evde ve diğer ortamlarda da eğitimin desteklenmesi,
 • Çocuğu diğer becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi (özellikle sportif faaliyetler) vb. yararlı olacaktır.

10. DEHB’li çocukların ve ailelerinin en çok yaşadığı sorunlar neler oluyor?

Anne babaların önemli bir kısmında da DEHB tanısı (genetik yatkınlık nedeniyle) konabildiğinden daha da sabırsız insanlar olabiliyorlar. Zorlukları olan bir çocuğa yaklaşım zaten zor iken bu anne babaların durumu daha da güçleşiyor.

 • Günlük hayatta en çok ilişki sorunları,
 • Acelecilik ve dikkat sorunlarından kaynaklanan eldeki kaynakların verimsiz kullanımı,
 • Sonuç olarak da ailecek “çaresizlik, yetersizlik, öfke, karamsarlık” gibi duygular hayata hakim olmaya başlayabiliyor.

Anne babaların da çoğu zaman psikolojik, psikiyatrik destek alması kaçınılmaz oluyor.

Adem Güneş Uyarıyor: Çocuğuna Karşı Davranışlarının Kökeninde Kendi Çocukluğun Var!

11. Aileler dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara nasıl davranmalı?

İki cüme ile özetlemek gerekirse; birincisi “Empatik bir dil ve tutumla yaklaşmayı becerebilmeliler.” Yani çocuğun duygu ve düşüncelerinin aynalanması, anlaşılması ve ona uygun yöntemle çözüm üretmeleri konusunda rehberlik edebilmeleri gerekiyor.

İkincisi de “Doğru şekilde sınır koymayı başarabilmeliler.” Yani çocuğa tutarlı ve güvenli sınırlar dahilinde yaşama alışanlığı kazandırmak konusunda ödül vb. yöntemleri kullanabilir.

Doktorunuz da onaylıyorsa uygulayabilirsin: Akademisyenanne'den Çocuklara Sınır Koymak İçin 4 Şok Yöntemi

12. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun disleksi, panik atak ve otizm gibi bozukluk/rahatsızlıklarla bağlantısı var mı?

Bu bozukluk %70-90 oranında en az ikinci bir psikiyatrik tanı ile birliktelik gösterir. Bu tanılar arasında;

 • Özgül öğrenme bozuklukları,
 • Karşıt olma/karşı gelme bozukluğu,
 • Davranım bozukluğu,
 • Depresyon ve diğer duygudurum bozuklukları,
 • Tik bozuklukları,
 • Çeşitli kaygı bozuklukları,
 • Takıntı bozukluğu yer alır.

Özellikle özgül öğrenme bozuklukları (Örn: Disleksi yani okuma bozukluğu), karşıt olma/ karşı gelme bozukluğu ve davranım bozukluğu DEHB’ye en sık eşlik eden psikiyatrik bozukluklardır.

15 Soruda Çocuklarda Disleksi Nedir, Ne Değildir?

Otizmli çocukların da %50-70’inde DEHB eşlik eder. Panik bozukluğu tanısı alan erişkinlerin çocukluklarında DEHB tanısı alma oranları yaklaşık beş kat daha sıktır. Bu nedenle DEHB tedavisi çok boyutlu ve uzun soluklu olmalıdır.

Belirtilerinden Tedavisine Otizm Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

Источник: //www.anneysen.com/1-6-yas-cocuk/makale/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari-cocuklarda-dikkat-eksikligi-ve-hiperaktivite-bozuklugu-dehb-nedir-tedavisi-nasil-olmali_2431

Hiperaktivite Bozukluğu

Çocuklarda Hiperaktivite Bozukluğu

Erken çocukluk dönemlerinde kendini gösteren ve dikkat dağınıklığı ve eksikliği gibi sorunlara yol açan bu hastalık, okulda ve evde dikkatini herhangi bir işe verme konusunda zorluk çekmelerine sebep olur.

Önemsiz ya da önemli ayrımının yapılamadığı bu durum, aynı anda sandalye gıcırtısı, araba sesi ve öğretmenin söylediklerini duymalarına sebep olur.

Tahtada yer alan resimler, öğretmenin ve sınıf arkadaşlarının görüntüsü ve hatta önünde yer alan kişinin giydikleri kıyafetin detayları bu kişilerin dikkatlerini dağıtır.

Bu tür durumlarda çocuklar, bilgisayar oyunları gibi tüm ilgilerini sabit bir noktaya verebildikleri için aileler de istedikleri zaman becerebileceklerini düşünerek bu konunun üzerine pek düşmezler.

Hiperaktivite bozukluğuolan bu kişiler oldukça hareketli olurlar. Uzun süre aynı yerde oturamayan bu kişiler oldukça fazla konuşurlar. Sonunu düşünmeden hareket eden bu kişiler genellikle tehnin farkına varamaz ve ufak çaplı kazalar geçirirler.

Planlı bir şekilde çalışmayan bu kişiler, davranışlarını organize edemez.

Üç temel belirti grubunu kapsayan bu hastalık içine belirtiler şu şekilde tespit edilmiş bulunuyor;

1. Dikkat Eksikliği

 • Dikkatin kolayca dağılması,
 • Dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar,
 • Oyuna ya da işe dikkat verememe,
 • Günlük etkinlikleri unutma,
 • Ders içi etkinlikler ve ev ödevi gibi yoğun dikkat ve çaba isteyen işlerden kaçınma,
 • Etkinlikler için gerekli olan eşyaları kaybetme,
 • Bir başkası konuşurken dinlemiyormuş gibi görünme,
 • Başlanılan işi tamamlamama,
 • Dikkatsizlik sebebi ile çeşitli hatalar yapma,
 • Etkinlikleri ya da görevleri düzenlerken zorluk çekme.

2. Aşırı Hareketlilik

 • Çok konuşma,
 • Gereksiz yere sağa sola koşturup, eşyalara tırmanma,
 • Sakin bir şekilde oyun oynayamama,
 • Bir işi yaparken bir başka şeye ilgi gösterme,
 • Sürekli kıpırdanma ve etraftaki kişi ya da eşyalarla ya da kendiyle uğraşma.

3. Dürtüsellik (İmpulsivite)

 • Sorulan soru bitmeden yanıt verme,
 • Bir başkasının sözünü kesme,
 • Oyunları bölme,
 • Sırasını beklemekte sorun yaşama,
 • Düşünmeden hareket etme sonucunda itme, çekme ve koşma.

Bu bir yana dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar genellikle coşkulu, yaratıcı, empati sahibi, şeffaf ve sempatik kişiler olur.

Hiperaktivite Bozukluğunun Tipleri Nelerdir?

Dikkat Eksikliğinin Önde Geldiği Tip: Dikkat eksikliğinin ön planda olduğu bu tip, kayda değer bir şiddete sahip olmayan ya da düşük şiddetli aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileri gösterir.

Dürtüsellik ve Aşırı Hareketliliğin Önde Geldiği Tip: Dikkat eksikliği belirtileri olsa da önemsenecek kadar çok olmayan bu tipte dürtüsellik ve aşırı hareketlilik oldukça belirgin bir şekilde gözlenir.

Birleşik Tip: Hem aşırı hareketlilik hem dikkat eksikliği hem de dürtüsellik belirtilerine sahip olan bu tip, en sık görülen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tipi olarak da bilinir.

Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Nasıl Konur?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hastalığının varlığından söz edilebilmesi için bu hastalığın yedi yaşına gelmeden önce kendisini göstermiş olması ve yalnızca tek ortamda değil birden fazla ortamda kendini göstermesi ve günlük hayatı etkileyecek boyutta yüksek olarak sürekliliğe sahip olması gerekir.

Okul öncesinde çocukların genellikle aşırı hareketli olması ve değişken davranışları sebebi ile bu hastalığın tanısının yapılması zor olsa da zaman içinde yapılacak olan değerlendirmeler ile bu hastalığın belirtilerini görmek mümkün olur.

Klinik gözlemler, psikometri testleri ve muayene bulguları kullanılarak yapılacak olan uzman değerlendirmesi öğretmen ve aileden alınacak olan bilgiler çerçevesinde bir tanıya ulaşılmasını sağlar. Bu noktada tanı koymak sanıldığı kadar kolay olmaz.

Zira öğrenme güçlüğü, sağlık problemleri ve aile içi problemler çocukların karmaşık davranışlarına ve hareketli davranmalarına sebep olabilir.

Bu tür belirtiler dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtisi olsa dahi kimi zamanlarda bahis geçen sebeplerden dolayı DEHB tanısı konmaz.

Hiperaktivite Bozukluğu Neden Olur?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun esas sebebine henüz ulaşılmış olmasa da bu bozukluğun sebebinin genetik faktörler ve nörobiyolojik temellere dayandığı düşünülüyor.

DEHB olan çocukların beyin limbik sistemi ve ön kısmında yer alan nörotransmiter yani kimyasal ileticilerinde çalışma bozukluğu görülür.

Bu da planlama, konsantre olma, hafıza, kontrol etme ve motivasyon gibi bölgeleri etkiler.

Gebelikte alkol ya da ilaç kullanımı, zor doğum, enfeksiyonlar, beyin travması ve düşük doğum ağırlığı bu tür hastalıklara sebep olabilir.

Aile tutumları ve çevresel faktörler bu hastalığa sebep olmasa da belirtilerin artması ya da azalması ile birlikte ilave sorunlara da etki eder.

Bu hastalık baba ya da annenin DEHB olması halinde %50 ya da %60 oranında risk taşısa da bir akrabada olması halinde risk %10 ve %30 aralığında olur.

Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu söz konusu olduğu zaman uyarıcı ilaçlardan biri olan metilfenidat ile birlikte dopamin sistemi çalışarak biraz önce bahsi geçen dikkat bozukluğu belirtilerinde azalma görülür.

Kimyasal iletici olan nörotransmiterlerin yaş ilerledikçe artış göstermesi sebebi ile bu hastalıkların belirtileri de giderek azalır. Ailelerin bu hastalık konusunda bilgi sahibi olması ve destek alması önem taşır.

Çocuklar için kurallar ve düzenler belirlenmeli ve enerjilerini boşaltmalarını sağlayan etkinlikler yapılmalıdır.

Davranış terapisi ile birlikte zamanı iyi kullanma ve organize olma gibi şeylerin öğretilmesi ve güçlükler ile mücadele etme becerisinin kazandırılması önem taşır.

DEHB tedavisinde özen gösterilmesi gerekir. Anne, baba ve çocuk doktor ile ilk olarak hep birlikte görüşür. Aile, çocuk ile ilgili olarak detaylı bir şekilde bilgi verir. Daha sonra psikometrik testler yapılır.

Bununla birlikte çocuğun öğretmeni ile iletişime geçilir ve böylelikle tedavi süreci başlar. İlk seans sırasında ailelere hastalık ile ilgili olarak eğitim ve bilgi verilir. Ailelerin başa çıkamadığı sorunlar da detaylı bir şekilde ele alınırken, uzman desteği sunulur.

Davranış terapisi verilecek olan çocuklara Dur, düşün ve yap programı verilir.

Zira DEHB olan çocuklar düşünmeden hareket etmeleri ile bilinir. Bu program dahilinde birbirinden farklı problemlerin sunulduğu çocukların önce durmaları, sonra düşünmeleri ve ardından yapmaları gerekir.

Bakarak ve dinleyerek tek bir noktaya odaklama eğitimleri verilecek olan çocuklara, arkadaş edinmesi için yardım edilecek olup benlik saygısı arttırılır.

Kaygı ve depresyon gibi sorunların gözlemlenmesi halinde bu noktalar ile ilgili görüşmelerin de yapılması gerekir. Seansların içeriği ise şu şekilde belirlenmiş bulunuyor;

Intake Dönemi

 1. Seans: İlk görüşme sırasında hastalık öyküsü alınacak ve aile ile çocuğun yakınmaları dinlenerek, değerlendirilir.
 2. Seans: İkinci kez görüşülmesi halinde çocuğa testler yapılacak, aileden izin alındıktan sonra çocuk ile ilgili bilgi sahibi olmak üzere öğretmeni ile iletişime geçilir.

Tedavi Süreci

 1. Seans: Aileye destek ve bilgi verilir. Aile tarafından verilecek olan onayın ardından ilaç tedavisine başlanır. DEHB olan çocuğun öğretmenine tavsiyeler verilir.
 2. Seans: Davranış terapisi yapılır.
 3. Seans: Davranış terapisi yapılır.
 4. Seans: İlaç ve terapi gidişatının aile ile birlikte değerlendirilmesi, var olması halinde kardeşlerin sürece dahil edilmesi ve sorunların ele alınması.
 5. Seans: Davranış terapisi sonlandırma.
 6. Seans: Davranış terapisi sonlandırma.

Tedavi olunmaması halinde orta ya da üst seviyede bir zekaya sahip olan çocuklar bir yere kadar eğitimlerine devam edebilecek olsa da ilerleyen dönemlerde sorunlar yüz gösterir. Kaygı bozukluğu, depresyon, davranış bozuklukları ya da tik bozukluklarının oluşması mümkün olur. Etrafındaki insanlar sebebiyle eleştiriye maruz kalan çocukların özgüveni azalır.

Dürtülerine göre hareket eden bu çocuklar, antisosyal davranışlar gösterir. Ergenlik döneminde madde ve alkol kullanan kişilerin bu hastalığa yatkınlığı daha fazla olur. Bu durum ilerleyen dönemlerde de sorunlara yol açar. Bu nedenlerden dolayı da erken tanı ve etkili bir tedavi büyük önem taşır.

Источник: //evdesifa.com/hiperaktivite-bozuklugu/

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Çocuklarda Hiperaktivite Bozukluğu

Çocuk ve ergenlerin 3 alanda yaşadıkları zorluklardan oluşan bir bozukluktur. Bunlar dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüselliktir. 3 tip DEHB vardır. 1. Dikkat probleminin belirgin olduğu tip 2. Hiperaktivite’ nin belirgin olduğu tip ve 3. Her ikisinin birlikte görüldüğü tip.

– DEHB belirtileri nelerdir?

Dikkat açısından bakıldığında, en az 6 süresince devam eden detaylara dikkatini verememe, okul ödevlerinde ya da diğer aktivitelerinde dikkatsizce hatalar yapma, verilen görevlerde veya oyunlarda dikkatini sürdürememe, verilen görevi sonuna kadar tamamlayamama, karşılıklı konuşulduğunda dinlemiyormuş gibi davranma, verilen görevleri sıraya koyma ve organize etmekte zorlanma, sürekli zihinsel faaliyet gerektiren durumları sevmeme ve bu durumlardan kaçınma, sık sık eşyalarını kaybetme, dış uyaranlardan dikkatinin çok çabuk dağılması, günlük hayatında unutkanlık belirtileri arasındadır. Hiperaktivite açısından bakıldığında ise; yerinde duramama, sınıfta dolaşma, uygun olmayan ortamlarda aşırı koşuşturma, sessiz oyun oynayamama, sürekli hareket halinde olma, çok konuşma zorluk yaşadığı diğer alandır. Dürtüsellik alanında ise; sorunun tamamlanmasını beklemeden cevabı hemen yapıştırmaya çalışma, herhangi bir ortamda sırasını beklemekte zorluk yaşama, birileri konuşurken araya girmeye çalışma gibi problemler yaşanmaktadır.

– DEHB tanısı nasıl konulur?

Tanısı tamamen hekimin muayenesi ile konulabilir, psikolojik bazı testler ve ölçekler yardımı ile de desteklenebilir.

DEHB tedavi edilebilir mi?

Erken çocukluk yaşlarında fark edilen bu durum tedavi edilebilmektedir. Anne- baba, öğretmen ve diğer kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda tanısı netleştirilen DEHB’ li çocuğun anne-babasının, çocuğun evdeki sıkıntıları ile ilgili olarak neler yapabilecekleri konusunda bilgi verilmelidir.

Bu durumun bir rahatsızlık olduğu ve nedenleri ile ilgili konuşularak bilgi sahibi olmaları hedeflenir. Evde ve okulda yapılabilecekler aktarıldıktan sonra ilaç tedavisi verilip verilmeyeceğinin kararı verilmelidir.

Zekasında problem olmamasına rağmen okul başarısı düşük olan veya aşırı hareketlilik nedeniyle sık sık yaralanan hatta ciddi hayati tehler geçiren çocuklarda ilaç tedavisi ilk seçenektir. İlaçlarla ilgili ailelerin yaşadıkları korkular nedeniyle verilme sebebi aileye ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

Bütün diğer ilaçlar gibi DEHB için kullandığımız ilaçların da yan etkileri bulunmaktadır. Birçok yan etkisi geri dönüşümlü ve doz ayarlanması ile kontrol edilebilir düzeydedir.

Yan etki açısından riskli olan çocuklarda ( örneğin ailesinde bazı rahatsızlıklar bulunan çocuklarda) ilaç başlamadan önce yapılan bazı tetkiklerle oluşabilecek ciddi problemler büyük oranda ortadan kaldırılabilmektedir.

-Ergenlikte başlayan dikkat dağınıklığı kalıcımıdır? Nedenleri neler olabilir? Tedavi gerektirir mi?

Ergenlik dönemini, bir çok açıdan değişimlerin yaşandığı, çocukluk döneminin yitirilmesi ve yetişkin benzeri yaşama adapte olmaya çabalama olarak tarif edilebilir. Artık ergenlik dönemine girmiş olan gencin tek problemi dersleri ve aile ilişkileri değildir.

Vücudunda ve hormonlarında meydana gelen değişimler, karşı cinse olan ilgisinde artışı da gündeme getirmektedir. İlgi alanlarında farklılaşma, karşı cinsin ilgisini çekmeye çalışma, akranları arasında yer edinebilme zaman zaman kafa karışıklığına ve dikkat dağınıklığına yol açabilmektedir.

Eşyalarını unutma, daha az uyku uyuma isteği, vaktinin çoğunu bilgisayar karşısında geçirme, anne babasına karşı gelme başlar. Bütün bunlar gelişirken eskiden hayatındaki en önemli alan olan dersler ikinci plana düşmeye yani ders başarısı sekteye uğramaya başlar. İşte bu son damla ebeveynleri harekete geçirir.

Ergenlik olarak tabir edebileceğimiz bu dönem, yaklaşık 2 yıl devam eder. Yapılan son araştırmalar bunun çok daha uzun sürebileceğini, hatta Türkiye’de yirmili yaşlara kadar uzadığını iddia etmektedir. Bu dönemi sağlıklı bir biçimde tamamlayan gençte artık dikkat dağınıklığından söz etmek güçtür.

Süreç doğal olarak tamamlandığı takdirde herhangi bir müdahale gerektirmez. Problemlerin şiddeti arttığı ya da uzadığı durumlarda bir uzmandan danışmanlık almakta fayda vardır. Bazı durumlarda bireysel veya aile görüşmeleriyle, bazense ilaçla müdahale etmek gerekebilir.

-Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 19’ uncu yüzyılın sonlarında “Çılgın Aptallık”, “Dürtüsel Delilik”, “ Yetersiz Engellenme” olarak açıklanmaya çalışılıyordu. Günümüzde nasıl tanımlanıyor? Tarihsel gelişimi nedir?

19. yüzyılın sonlarında tıbbi yazında “çılgın aptallar, dürtüsel delilik, yetersiz engellenme gibi terimlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Hatta aynı yüzyılda 1863’te, şair Thomas Hoffman Almanya’da yayınladığı çocuk kitabında aşırı hareketli bir çocuk olan “Struwel Peter” dan söz etmiş ve DEHB’ nin edebiyatta yer almasına yardımcı olmuştur.

1902’de Sir George Frederic Stil, günümüzdeki tanımlamalara benzerlik gösteren bir grup çocuktan söz etmiştir. Bu çocuklar, aşırı hareketli, dikkatlerini yoğunlaştıramayan, öğrenme güçlükleri ve davranım bozuklukları sergileyen çocuklardan oluşmaktaydı.

Still, bu çocukların “ahlaki kontrollerinde hastalıklı sorunlar” taşıdıklarını öne sürmekte ve sebep olarak hem organik hem de çevresel etkileri suçlu bulmaktaydı (Weiss, 1996). Bunun üzerine organik sebeplere yönlenildi. Bu yönelimin sebeplerinden biri olarak I.

Dünya Savaşının arkasından ortaya çıkan grip salgınını takiben gözlenen “encephalitis lethargica” salgınıydı. Bu bozukluk Still’ in tanımladığı tabloyla benzerlik göstermekteydi. 1937 yılında Barkley’ in amfetaminin hiperaktivite üzerindeki olumlu etkilerini bildirmesi ile organik sebebin altı tekrar çizilmiş oldu.

1950’li yıllardan sonra “minimal beyin hasarı, hiperkinetik sendrom, Hiperaktif sendrom” olarak adlandırıldı. Tanı ile ilgili geçerli ve güvenilir sınıflandırma çalışmaları ise Dünya Sağlık Örgütü’ nün ve Amerikan Psikiyatri Birliği’ nin sınıflandırma sistemlerinde bozukluğu “çocukluktaki hiperkinetik sendrom” olarak belirlemesiyle başlamıştır.

Daha sonraki sınıflamada dikkat eksikliği bozukluğu; hiperaktiviteli ya da hiperaktivitesiz olarak tanımlanmıştır. Ancak bu tanı daha da sonraki sınıflamada“DEHB” olarak belirlenerek 14 belirti sıralanmış ve tanı için 8 belirtinin olması koşulu aranmıştır.

Son halinde bu bozukluk “Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları” olarak adlandırılmakta, Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu-Dikkatsizliğin ön planda olduğu tip ve Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu-Hiperaktivite ve dürtüselliğin ön planda olduğu tip diye iki temel alt gruba ayrılmaktadır. Bunun dışında her iki gruptan da bulgu taşıyanları işaret eden bir Bileşik tip bulunmaktadır.

-Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) genetik bir durum mu? Beyin nasıl etkilenir?

DEHB’ nin tamamını ya da bir kısmını tanımlayan bir sebep bulunamamıştır. Fakat biyolojik ve çevresel etmenlerin rolünün altı daima çizilmiştir. Son yıllarda DEHB’ nin nedenlerine karşı olan merak artmıştır. DEHB kuşkusuz ailesel bir bozukluktur ve genetik bir tarafı vardır.

Fare deneyleri ile genetik rolü vurgulanmıştır. DEHB’ si olan evlat edinilmiş çocukların biyolojik ebeveynlerinde DEHB bulunma eğiliminin daha fazla olduğu klinik çalışmalar ile gösterilmiştir.

Beyinin özellikle prefrontal ve bazal ganglion olarak isimlendirilen bölgelerinde anormallikler saptanmıştır.

Bir çok çalışmada frontal lob denilen beyin alanında, özellikle prefrontal cortex bölgesinde kan akımı ya da glikoz (şeker) metabolizmasının fonksiyonunun azaldığı saptanmıştır. Beyinle ilgili görüntüleme çalışmaları günümüzde de devam etmektedir.

– Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların anne babalarının evlilik ilişkileri, bu bozukluğa sahip olmayan çocuklarınkine göre farklımıdır?

Kız-erkek çocuk fark etmeksizin, anne-babaları arasındaki çatışma durumlarına olumsuz tepki gösterdiklerini, ancak kızların erkeklerden farklı olarak kızgınlık, üzüntü ve korku tepkilerini daha fazla gösterdikleri ortaya konulmuştur. Bazı çalışmalarda ise böyle bir farklılığın söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır

Источник: //www.kemalarikan.com/cocuklarda-dikkat-eksikligi-hiperaktivite-bozuklugu.html

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,Tedavi Yöntemleri

Çocuklarda Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dünyada birçok toplumda oldukça yaygın, çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından birisidir.

Dikkat Eksikliği dikkat süresinin ve yoğunluğunun çocuğun yaşına göre çok daha az olmasıdır. Dikkat eksikliği bozukluğunda, çocuk belirli bir şeyle ilgilenirken o sırada içinden gelen başka bir şey yapma isteğine engel olamaz.

Çocuk dikkatini amaca uygun belirli bir noktaya toplanamaz ve dikkati kolayca dağılır.

Dikkat Eksikliğinin belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

DEHB 7 yaşından önce başlar fakat genellikle çocuğun okula başlamasıyla birlikte dikkat eksikliği ve buna bağlı öğrenme sorunları ortaya çıkar. Genellikle bu rahatsızlığı olan çocuklarda, dağınıklık, unutkanlık, eşyaları kaybetme, dikkatsizce hatalar yapma gibi belirtilerle kendini gösterir.

Dikkat eksikliği bozukluğuna sahip çocuklar, üzerinde çalıştıkları işi yarıda bırakabilir. Bu çocuklar hemen başka bir şeye yönelebilir, sıklıkla dersi dinleyemez ve dersin dışında başka şeyler düşünür ve sıklıkla hayal kurarlar.

Kendisiyle konuşulurken karşısındakini dinlemiyormuş gibi görünürler, çok konuşurlar, sırasını beklemekte güçlük çekerler, sorunun bitmesini beklemeden hemen cevabını vermek isterler.

Birçoğu sınavda çok fazla dikkat hataları yapar çünkü soruların birçoğunu okumadan cevaplamak isterler,  görev ve etkinlikleri özellikle zihinsel çaba gerektiren işleri yapmaktan kaçınabilirler (ev ödevi, okul etkinlikleri).

Dikkat eksikliği olan bazı çocuklarda özellikle hiperaktivite ve dürtüsellik daha az ise, içe dönük, düşük enerjili ve dalgın da olabilirler. Tüm bu septomların en az 6 ay boyunca birden fazla ortamda görülmesi durumunda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu diyebiliyoruz.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu kız çocuklarında mı erkek çocuklarda mı daha fazla görülür?

DEHB, erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla daha çok görülmektedir. Bu bozukluk erkek çocuklarda daha çok davranış problemleri yani hiperaktivite ve dürtüselliğin olduğu septomlar ile kendini gösterirken, kız çocuklarda akademik başarısızlık ve dikkat eksikliği şeklinde daha yaygın olarak gözlemlenir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite-dürtüsellik belirtileri her zaman bir arada mı görülür?

DEHB, çocuklarda üç farklı şekilde görülmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin birlikte görüldüğü, yalnızca dikkat eksikliğinin ön planda olduğu bir diğeri de hiperaktivitenin ve dürtüselliğin ön planda olduğu formları mevcuttur.

Dikkat Eksikliği Bozukluğunun, dikkat dağınıklığından farkı nedir?

İnsanlar, kendilerine sıkıcı gelen bir işle uğraşıyorlarsa yarım bırakıp daha ilgi çekici olana yönelme isteği çoğu insanda vardır. Bahsettiğimiz bu dikkat eksikliğinde ise normal bir dağılmadan bahsedemeyiz, kopma ve bu kopma davranışını idame edememe, yürütememe veya sonlandıramama şeklinde ortaya çıkar.

Hatta anne ve babaların seanslarda en fazla ifade ettikleri şey ise; bu çocukların televizyon veya bilgisayar başında otururken çok iyi odaklandıkları ve dikkatlerinin dağılmadığıdır.

 Bu noktada anne ve babaların bilmesi gereken şey, bu çocukların dikkatini ve ilgisini sevdikleri veya onlara cazip gelen eylem üzere konumlandırmasıdır, bu nedenle uzun süre bilgisayar ve televizyon başında hiç kalkmadan oturabililer.

Dikkat Eksikliği bozukluğunun nedenleri nedir?

Bu bozukluğun birinci nedeni genetik etmenlerdir, anne ve baba da ve onların ailelerinde dikkat eksikliği öyküsü varsa çocukta dikkat eksikliği olma olasılığı artmaktadır.  Bir diğer önemli nokta da, ihmal ve istismara maruz kalan çocuklarda da DEHB belirtileri görülmektedir.

DEHB ile ilgili yapılan son araştırmalara göre, beyin glikoz metabolizmasındaki bozukluklar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Hamilelikte ilaca maruz kalan, zor bir doğum geçiren, M.S. S enfeksiyonları bulunan, intra uterin enfeksiyonları yaşayan çocuklarda daha sık görülmektedir.

Son yapılan diğer araştırmalara göre, DEHB olan çocukların beyinlerinin 5 bölgesinde yaşıtlarına göre olgunlaşma geriliği olduğu da tespit edilmiştir.

DEHB sahibi çocuklar nasıl odaklanır?

Dikkat eksiliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuğun, onun dikkatini kolayca dağıtabilecek uyaranlardan kaçınması gerekir. Bu uyaranlar bazen görsel bazen de işitsel uyaranlar olabilir. Bazen de her ikisini birlikte barındırabilir.

Örneğin televizyon hem görsel hemde işitsel uyaranları içerir, televizyonun açık olduğu bir ortamda bu çocukların çalışması doğru değildir. Bunun dışında, çok fazla insanın, sesin ve kargaşanın olduğu ortamlarda da çalışmaları zorlaşır.

Bu çocuklar daha çok birebir, sakin ve sessiz ortamlarda, ilgilerini çeken şekil ve yöntemlerle çalışması gerekmektedir.

DEHB’li çocuklar çok çabuk sıkıldıklarından dolayı 20 dakika da bir mola verilmesi, molaların 10 dakikayı geçmemesi önerilir.

Çocuk molaları uzatmak isteyebilir mesela tuvalete girer ve çıkmak bilmez bu durumda derse veya yapılacak göreve karşı tepkili olduğunu ve sıkıldığını anlayabilirsiniz, bu durumda sakin şekilde çocuğa yaklaşın ve 20 dakika kuralına ona hatırlatın, zaman kavramı çocuklarda tam yerleşmediği için size inanmayabilirler, böyle bir durumda da bir kronometre tutun ve çocuğa bunu gösterin, bu tarz sıkıntılar yaşayan çocuklar zamanla yarışmayı sever ve daha iyi odaklanabilir.

DEHB’da ilaç tedavisinin ne kadar etkisi vardır?

DEHB’da ilaç tedavisi öne çıkmaktadır, dikkat eksikliğine neden olan beyindeki bölgeleri aktif hale getirmek ve olgunlaşmasını desteklemek için ilaç verilmektedir, ayrıca davranışları düzene sokabilmek ve dürtü kontrolünü sağlayabilmek için gerekli olan hormanal ve kimyasal maddelerin beyindeki aktivasyonunu dengelerler, dikkat yoğunluğu artar ve dürtüler azalır, davranış kontrolü sağlanır.

DEHB’da ilaç tedavisi dışında neler yapılabilir?

DEHB’da ilaç tedavisi dışında özellikle hiperaktivite ve dürtüselliği kontrol etmek için davranış terapisi uygulanmaktadır. Bu terapi ile birlikte çocuk davranışlarını ve dürtülerini kontrol etmeyi öğrenerek sınıfta, evde ve diğer ortamlarda hiperaktive içeren davranışlardan giderek uzaklaşmaya başlar.

Eğer çocuk 6 yaşından küçük ise, çocuğun yanı sıra anne ve babayla çalışmak da gereklidir, anne ve babaların DEHB bir çocuğa nasıl yaklaşması gerektiği ve neler yapması gerektiği tedavinin çok önemli bir parçasıdır.

Aşırı hoşgörülü veya aşırı disiplinli çocuk yetiştirme tarzı sorunların çözümünü zorlaştırırken, demokratik, çocuğun gereksinimlerini anlayan ve sorunlarıyla ilgili çocuk yetiştirme tarzı tedavi sürecinde olumlu rol oynayacağı düşünülmektedir.

Gördüğümüz çok hareketli veya dikkati dağılan her çocukta DEHB vardır diyebilir miyiz?

Çocukluk genel anlamda enerjik ve hareketli bir dönemdir, büyüme ile birlikte hareketlilik artar, keşif duyguları öne çıkar. Fakat DEHB olan çocuğun davranışları veya hareketleri belli bir hedefe yönelik değildir, bir amaç doğrultusunda gerçekleşmez, çocuk elinde olmadan bu şekilde çok hareketli ve dürtüsel davranır.

Bu çocuklar çoğu zaman, tehlere aldırmazlar, korkusuzdurlar ordan oraya zıplayıp, atlarlar ve bulundukları yerlerde uzun süre sabit duramazlar. Çocuğun davranışlarında ve yaptığı hareketlerin aşırılığı kendi yaşıtları ile karşılaştırıldığında çok net fark edilir.

Evde okulda ve kendi yaşıtlarıyla olan ilişkilerinde problem oluşma olasılığı vardır.

DEHB zamanla düzelen veya kendiliğinden geçen bir rahtasızlık mıdır? Tedavi edilmemesi ne gibi sonuçlar ortaya çıkarabilir?

DEHB kalıcı ve sürekliliği olan psikiyatrik bozukluktur.

Ergenlik ve yetişkinlik döneminde hiperaktivite belirtilerinde azalma olabilir; ancak dikkat eksikliği ve buna bağlı olarak gelişen okul, sınav ve diğer durumlardaki kaygılar devam etmektedir.

DEHB’in tedavi edilmemesi durumunda, kişide ileriki yaşlarda, Antisosyal Davranışlar, Anksiye Bozuklukları ve Depresyon gibi birtakım psikiyatrik bozuklukların görülme olasılığı yüksektir.

Son olarak,  anne ve babalar DEHB’li çocuklarına nasıl davranmalı?

 • Öncelikle, bozukluk ve tedavileri hakkında yardım alın, psikoloğunuzun önerdiği etkili ve uygun tedavi yaklaşımını birlikte uygulamaya çalışın.
 • DEHB olan bir çocuğun yaptığı davranışlar bir yaramazlık veya huysuzluk değil, psikiyatrik bozukluk olduğunu bilerek, onu olduğu gibi kabul edin.

 • Bu çocukların hipraktivite davranışlarını minimize etmek için, spor etkinliklerine yönlendirin, bu şekilde enerji atmalarını sağlayın.
 • Bu çocukların aşırı hareketliliğini ve dürtüselliğini kontrol edebilmeyi öğrenebilmeleri için bir takım sınırlamalar ve dolayısıyla kurallara ihtiyaçları vardır.

  Basit ve net kuralları oluşturun ve evin belli bölümlerine asın.Evde her şeyleri programlı olsun, örneğin yemek saatleri, uyku düzeni ve ders programını birlikte belirleyin. Anne-baba olarak çocuğa karşı davranışlarınızda tutarlı olun, ağız birliği yapın, tutarsız davranmayın.

  Çocuk neyin doğru neyin yanlış olduğunu ve davranışlarına da bu doğrultuda yön vermeyi bilmelidir.

 • Bu çocuklar birçok durumda gerçek potansiyellerini göstermedikleri için hayal kırıklığına uğramış, mutsuz ve özgüvenleri düşük olabilir.

  Mutlaka çocuğunuzun olumlu davranışını öne çıkartıp motivasyonunu artırın, olumsuz davranışlarına karşı sert bir yaklaşım sergilemek yerine çocuğu kötü davranışının yerine iyiye yönlendirecek hareketlerde bulunun.

***   Kliniğimizde “MOXO testi”çocuklar ve aynı zamanda yetişkinler için geliştirilmiş (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan dikkat, zamanlama, hiperaktivite ve dürtüselliği ölçme testi de tarafımca uygulanmaktadır.

Источник: //www.medaimyanikklinigi.com/cocuklarda-dikkat-eksikligi-ve-hiperaktivite-bozuklugu/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..